دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آنان که در قله اند هرگز خود را در قله نمی پندارند

منطق پرواز

منطق الطیر عطار، داستان سفر گروهی از مرغان را به راهنمایی هدهد به کوه قاف برای رسیدن به آستان سیمرغ، روایت میکند.

هر مرغ به عنوان نماد دستهٔ خاصی از انسان‌ها تصویر می‌شود. سختی‌های راه باعث می‌شود مرغان یکی یکی از ادامهٔ راه منصرف شوند. در پایان، سی مرغ به کوه قاف می‌رسند و در حالتی شهودی در می‌یابند که سیمرغ در حقیقت خودشان هستند.

مسیر دشوار شناخت حقیقت- که نه فقط در داستان منطق الطیر عطار بلکه در داستان های بسیار قدیمی گیلگمش و سفر دراز او و گذشتنش از نادانی به سوی معرفت و سفر هفت خوان رستم در شاهنامه هم هست- مسیر شناختن خویشتناست و نه مسیر خدا پنداشتن خود و در این مسیر، هر کس که نتواند در قله بودن را در صفر بودن و نه سیمرغ بودن تعبیر کند، باز خواهد ماند.

درخت تنومند و سیمرغ تصور کردن خود، در صفر دیدن خویش است و نه در خدا پنداشتن خود.

آنان که در قله اند هرگز خود را در قله نمی پندارند؛ بلکه در مقایسه با وجود حقیقی، وجود خود آنها صفر می بینند زیرا بدون آن وجود، اساسا وجودی برای آنها قابل تصور نیست.

درخت تنومند، شکستن در برابر خدا و نه سرکشی و طغیان در برابر او و بندگان اوست.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
داروی ضد چاقیبیرون اصل است یا درونذرات کوانتومی زیر اتمی قمانند آب باشپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیتکینگیآپومورفین در پارکینسونزندگی، مراتب هوشیاری استنوار عصب و عضله برای تاییستون فقرات انسان دو پا جلايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های اختلال حرکتی مانند لرزش علایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستمنابع انرژي پاک سرچشمه حکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هباور و کیهان شناسیرمز جهان خاصیت فراکتالمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل زبان انسان از پیشیآرامش و سکونزبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید سربازان ما محققا غلبه می همیشه اطمینان تو بر خدا بحقیقت راستین انسان علم بفواید روزه داری متناوبارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزداصل، روان و نفس استمنابع انرژی از نفت و گاز کنترل جاذبهدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهروبات ها قول میدهندمغز را از روی امواج بشناستاثیر مشاهده بر واقعیت بآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتایا تکامل هدفمند استشنا در ابهای گرم جنوب نیاهندسه در پایه ی همه ی واکحافظه ی ما انسان ها چرا مفاصله ی همیشگی تصویر سازارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز ااعداد بینهایت در دنیای ممنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آببحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمروش هایی برای مقابله با انقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراسلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهناگر خواهان پیروزی هستیشکست حتمیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 75فرد حساس از نظر عاطفی و باز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهدو داروی جدید برای میاستبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار ریاضیات یک حس جدید استنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر ترکیبات استاتین (سامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و نقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دیدگاه نارسای دوگانه ی مبوزون هیگز چیستمنتظر نتیجه ی کارهایت باکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهراه های جدید برای قضاوت رنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددانشمندان تغییر میدان مغبیماری های ژنرالیزه ی عصمورد نادر همپوشانی دو بیگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسدرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودرشته نوروایمونولوژی و نقچند جهانی و علمتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از ضربه مغزی در تصادف رانندهوش مصنوعی درمانگر کامپیخلا، خالی نیستلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استداروی جدید ALSبیماری سلیاکمیدان های کوانتومی خلاگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشادغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه برخی شغل ها با هوش بعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میزمان طلایی سکته ی مغزی راچهار ساعت پس از کشتار خوکسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل پلاستیک به کربن و سانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو جوانان وطناثرات فشار روحی شدیدظرف باید پر شود چه با چرک هوش عاطفی قسمت دومخواص میوه ی بهلزوم سازگاری قانون مجازااز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستاز روده تا مغزژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیبیست تمرین ساده برای جلوذرات کوانتومی زیر اتمی قماه رجبپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل فردی یا اجتماعیآب زندگی است قسمت چهارمزندان ذهنینوار عصب و عضله تعیین محلستارگانی قبل از آغاز کیهايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجراحی هوشیار مغزاختلال خواب فرد را مستعد علایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استمنابع انرژی از نفت و گاز کلید، در ناشناخته هاستدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات برنگ کردن، حقیقت نیستمغز ایندگان چگونه استتکامل ساختار رگهای مغزی آرامش عقلزبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برتراین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سربرولایزینهمیشه به آنچه داری، خوشنحقیقت غیر فیزیکیفواید روزه داری متناوبارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کماناصلاح خطا با رفتن بر مسیرمنابع انرژی از نفت و گاز کندن ریشه ی خوددرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استروبات های ریز در درمان بیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین زبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولایجاد احساساتشناخت ناشناختههندسه زبانِ زمان استحافظه ی ما انسان ها چرا مفتون های زیستیارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگغم بی پایاندل به دریا بزنبقا با سازگارترین فرد اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج بخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمروش هایی برای کم کردن اضطنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرسلول های بنیادیتغییراپل ویژن پرو در تشخیص بیمشکستن مرز دور مغزهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت 78فردا را نمیدانیماز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزردو سوی واقعیتبه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانریتوکسیمابنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر تغذیه بر سلامت رواامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بسندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و شقلب یا مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدیروز و امروزبوزون هیگز جهان را از متلمنتظر زمان ایده آل نشوکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازراه های جدید برای قضاوت رنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودسی و سه پل اصفهانجهان معناابزار بقا از نخستین همانشعار و عملهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمقبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندانشمندان روش هاي جدیدی بیماری های روانی با تاثیموسیقی نوگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیددرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ورشد مغز فرایندی پیچیده اچند روش ساده برای موفقیتتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخلاصه ای از مطالب همایش ملوتیراستاماز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستداروی جدید s3 در درمان ام بیماری شارکو ماری توثمیدان بنیادین اطلاعاتگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهذهن ما از در هم شکستن منبتوصیه های سازمان بهداشت بعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی زمان، واقعی نیستنون و القلمسانسور ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پجوانان وطناثرات مفید قهوهظرفیت مغز چقدر استهوش عاطفی قسمت سومخواص هلو برگ هلولزوم عدم وابستگی به گوگل خواص هندوانهمقاومت به عوارض فشار خون از سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد تشنج با قابليت تبیش از نیمی از موارد انتقذرات کوانتومی زیر اتمی قماهیچه ی صبرپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداتکامل مادی تا ابزار هوشمآب زندگی است قسمت هفتمزونیسومایدترکیب حیوان و انساننوار عصب و عضله در مطب دکسخن نیکو مانند درخت نیکونعناعجراحی گردن همیشه برای دیاختلال در شناسایی حروف و علائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به منابع انرژی از منابع نهفکلام و زبان، گنجینه ای بسدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنابابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ارنگین کمانمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل شناخت انسان با کشفآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع ماین ابتدای تناقض هاستنیوالینسردرد میگرنهمیشه داناتر از ما وجود دحقیقت غیر قابل شناختفواید زیاد دوچرخه سواریارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر اصول انجام برخی نرمش ها دمنابع بی نهایت انرژی در دکندر در بیماریهای التهابدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هروبات کیانمغزهای کوچک بی احساستاثیر نگاه و مشاهده ناظر آشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهانایران بزرگشناخت و معرفت، و نقش آن دهندسه، نمایشی از حقیقتحافظه ی هوش مصنوعیفروتنی معرفتیارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما ببقا در ازای بیماریمنبع هوشیاری کجاست قسمت کی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفادرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساروش هایی برای جلوگیری از نقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهسلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زاپی ژنتیکشکستگی لگن یا سکته ی مغزیهوش مصنوعی اکنون می توانحس و ادراک قسمت 82فرزندان زمان خوداز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیدولت یا گروهکبه جای محکوم کردن دیگران منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح ریسپریدوننقش درختان در تکاملتاثیر حرکات چشم بر امواج امید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددیسک گردنبی نهایت در میان مرزهامنحنی که ارتباط بین معرفکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شدرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر برخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دراه پیروزی در زندگی چیستنقشه با واقعیت متفاوت استاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسابزار بقا از نخستین همانصبور باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سیزدهمقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان روشی برای تبدیبیماری وسواسموسیقی هنر مایع استگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیدرختان اشعار زمینتوهم وجودبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردرشد مغز علت تمایل انسان بچندین ماده غذایی که ماننتاثیر رژیم گیاهخواری بر انرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتابزارهای پیشرفته ارتباط ضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از درمان های جدیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی داروی جدید لنفوم و لوکمیبیماری ضعف عضلات نزدیک بمیدازولام در درمان تشنج گاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و ذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های غیر دارویی در سبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مزمان، اندک استنوآوری ای شگفت انگیز دانساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به سانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برجواب دانشمند سوال کننده اثرات مفید روزه داریعقل مجادله گرهوش عاطفی قسمت ششمهوش عاطفی بیشتر در زنانمقایسه رقابت و همکاریاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج با قابليت تبیشتر کمردردها نیازی به رفلکس وتری با توضیح دکتر ماپروتیلینپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنتکامل مداومآب زندگی است قسمت اولزونا به وسیله ویروس ابله ترازودوننوبت کودکانسخن و سکوتهفت چیز که عملکرد مغز تو جز تو که را دارماختلال در شناسایی حروف و علت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیمنابع انرژی از نفت و گاز کلام، در تحولی شگفت آور بدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقباد و موجپیوند سر آیا ممکن استرهبر حقیقیمغز ابزار برتر بقاتکامل، نتیجه ی برنامه ریآرزوها را کم کنزبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلهاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاسردرد میگرن در کودکانهمیشه راهی هستحقیقت، آن چیزی نیست که جلفیلم کوتاه هیروشیما از هارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر عبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارماصول توسعه ی یک ذهن کاملمنابع جدید انرژیکندر علیه سرطاندرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فربحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستروح و آب حیاتمغز، فقط گیرندهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزسفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آمایرادهای موجود در خلقت بشناخت حقیقت یا آرزوهای گهنر فراموشیحافظه انسان و حافظه ی هوشفروتنی و غرورارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را غار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیبقای حقیقی در دور ماندن امنبع هوشیاری کجاست قسمت کیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشدرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدروش هایی ساده برای کاهش انقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگراابتدا سخت ترین استشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت 87فرضیه ای جدید توضیح میدهاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مدونپزیل در بیماران قلبی به جای تولید، بیشتر گوش کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی بریندرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی برای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان ریسدیپلام تنها داروی تاینقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر دوپامین و سروتونینامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی سندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را ابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردیستونی قابل درمانبی نظمی مقدمه شناختمنشأ اطلاعات و آموخته ها کشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیدرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های برخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثراه انسان شدن، راه رفتن ونقص های سیستمی ایمنیتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندابزار بقای موجود زنده از صبور باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت ششمقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن دانش، قفل ذهن را باز میکنبیماری کروتز فیلد جاکوبمیلر فیشر نوعی نادر از گیگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلدرد و درستوهم بی خداییبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیرشد در سختی استچندجهانیتاثیر رژِیم غذایی بر میگانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزابزارهای بقا از نخستین هضعیف و قویهوش مصنوعی، کیفیت فریب مخم شدن فضا-زمانلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویبیماریهای تحلیل عضلانی امکان زمان یا حافظه زمانگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه هایی در مصرف ماهیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمزمه ات مانده در گوشمنوار مغز مشاهده ی غیر مستسایه ی هوشیاریتبر را برداراهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ جواب سنگ اندازیاثرات مضر ماری جواناعقل در جهان جدید، عجیب اسهوش عاطفی در زنان بیشتر امقابله ی منطقی با اعتراضاز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیداروی ضد تشنج توپیراماتبیشتر علم، در نادانسته هرفتار مانند بردهماجرای جهل مقدسپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بتکامل چشمآب زندگی است قسمت دومزیان غذاهای پرچربترازودونای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیسخن پاک و ثابتهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صوراختلالات مخچهعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستاستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنابع انرژی از نفت و گاز کلرال هیدرات برای خواباندر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانروی و منیزیم در تقویت استمغز از بسیاری حقایق می گرتکثیر سلول در برابر توقف آزمون تجربی، راهی برای رزبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای اینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیسردرد میگرنی در کودکانهمیشه عسل با موم بخوریمحقایق ممکن و غیر ممکنفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به عجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی اصول سلامت کمرمناطق خاص زبان در مغزکو کیو تن coQ10درمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سربحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استروح در جهانی دیگر استمغز، همه ی واقعیت را نمیبتاثیر نگاه انسان بر رفتاآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمسفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیایستادن در برابر آزادی بشناخت درون، شناخت بیرون؛هنر حفظ گرهحباب های کیهانی تو در توفرگشت و تکامل تصادفی محض ارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز غرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمبلندی در ذهن ما درک بلندیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان تشنجتمرکز بر امروزبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوروش استفاده از بالش طبینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد واقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونسلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهلفساد اقتصادی سیتماتیک دراز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بردوچرخه در کاهش دردهای کمبه خوبی های دیگران فکرکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجوددرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخریشه های مشترک همه ی موجونقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر دپاکین بر بیماری مامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمنشاء کوانتومی هوشیاری اکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتدرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودراه بی شکستنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارابزار بقای موجود زنده از صبر لازمه ی پیروزی استهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و هشتقدرت و شناخت حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدانش، یک انسان را ناسازگبیماری گیلن باره و بیمارمیهمانهای ناخوانده عامل گویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده رشد، رسیدن به یک هدف نیستنه ناامیدی بلکه ارتقاتاثیر سلامت دستگاه گوارشانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانابزارهای بقا ازنخستین همطلوع و حقیقتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخونریزی مغز در سندرم کوولیس دگرامفتامین یا ویاساز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید کنترل قند خونبیماری، رساله ای برای سلمکانیک کوانتومی بی معنی گذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهذهن و زندگیتوضیحی ساده در مورد هوش مبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزنان باهوش ترنوار مغز با توضیح دکتر فاسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک الکترومغناطیسی مغاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانجوسازی مدرناجزای پر سلولی بدن انسان عقل سالماجزایی ناشناخته در شکل گعقلانیت بدون تغییرخواص انارهوش عاطفی در زنان بیشتر امقابله با کرونا با علم اسژن ضد آلزایمرداروی ضد جنون در درمان تیبا همه مهربان باشرفتار وابسته به شکلماجرای عجیب گالیلهپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقتکامل و ارتقای نگاه تا عمآب زندگی است قسمت سومزیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی دای همه ی وجود مننور درونسخت ترین حصارهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز مااختلالات حرکتی در انسانعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های ماستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز منابع انرژی از نفت و گاز کم کردن کالری روشی سودمندر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهارویکردهای جدید ضایعات نخمغز به تنهایی برای فرهنگ تأثیر نیکوتین سیگار بر مآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گاینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتسردرد و علتهای آنهمیشه، آنطور نیست که هستحل مشکلفیروز نادریارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی بابااضطراب و ترسمناطق خاصی از مغز در جستجکوچ از محیط نامناسبدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزروح رهاییمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر هوش مصنوعی بر مغزآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک سفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکاناکنون را با همه ی نقص هایشناسایی تاریخچه ی تکاملیهنر دانستنحباب هایی تو در توفراموش کارها باهوش تر هسارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومبلوغ چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت کیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهروش جدید تولید برقنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هفتفشار و قدرتاز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرودوچرخه سواری ورزشی سبک و به خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شریشه های مشترک حیاتنقش روزه داری در سالم و جتاثیر داروهای ضد التهاب امید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره سندرم پیریفورمیسجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و دقوی تر باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریبی ذهن و بی روحمهمان ناخواندهکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود ندارددرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استراه طولانی را به سلامت گذنقطه ی رسیدن به قلهتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرابزار بقای موجود زنده از صبر و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و دوقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدائما بخوانبیماری آلزایمر، استیل کومیوپاتی و نوار عصب و عضلهگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاز گهواره تا گورنه به اعدامتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و ابزارهای بقای موجود زندهطلای سیاههوش احساسیخونریزی مغزی کشندهلا اکراه فی الدیناز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید آلزایمربیمارستان هوش مصنوعیمکانیزمهای دفاعی در برابگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمذهن و شیمی بدنتوضیحات دکتر فاطمی در موتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملزنجیرها را ما باید پاره کنوار مغز ترجمه رخدادهای ساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغزاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سجامعه ی آسمانیجاودانگی مصنوعیاحیای بینایی نسبی یک بیمعقیده ی بی عملخواص اردههوش عاطفی رمز آزادگیملاحظه های اخلاقی دربارهژنها نقشه ایجاد ابزار هودارویی خلط آوربا هوش مصنوعی خودکار روبرفتار اجتماعی انسان، حاصماده ی تاریکپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآب، زندگی است(قسمت پنجم)زیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزسخت ترین کار، شناخت خود اهمه چیز موج استحفره در مغزALS نگاهی کامل بر بیماری واختلالات صحبت کردن در انعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکناستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچمنابع انرژی از نفت و گاز کمی زاویه ی دیدت را عوض کدر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییررویا و واقعیتمغز بیش از آنچه تصور میشوتأثیر نگاه انسان بر رفتاآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج این، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرسردرد به دلیل مصرف زیاد مهمکاری یا رقابتحلقه های اسرارآمیزفیزیک مولکولها و ذرات در ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملاطلاع رسانی اینترنتیمنبع نور واقعی و ثابت، حقکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع بحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمروزه داری متناوب، مغز را مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر ویتامین دی بر بیماآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوسفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقاکوییفلکسشناسایی زبان حیوانات با هنر رها شدن از وابستگیحد و مرزها توهم ذهن ماستفراموشی همیشه هم بد نیستارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کامقالاتدنیایی پر از سیاهچاله بلعیدن ستاره توسط سیاهچامنبع هوشیاری کجاست قسمت53کیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهروش صحبت کردن در حال تکامنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد والکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اسلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هشتفشار روحی، همیشه بد نیست از بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از دوپامین قابل حل در آببه خودت نگاه کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم ریشه های اخلاقنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و سقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییبی سوادی در قرن 21مهندسی ژنتیک در حال تلاش کشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هدرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مرابطه تشنج و اوتیسمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و ششقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددارچینبیماری الزایمرمیوتونیک دیستروفیگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیزمین در برابر عظمت کیهاننه به اعدامتاریک ترین بخش شبانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیابزارهای بقای از نخستین طوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش احساسیخونریزی مغزی کشنده ولی قلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید آلزایمر تاییدبیندیشما انسانها چه اندازه نزدگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتیوتیکسن داروی ضد جنونتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از زندگی فعال و مثبت روند آلنوار مغز در فراموشی هاساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغز در آلزایماولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان اولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهجایی برای یاد گرفتن باقی احیای بینایی نسبی یک بیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص بادامازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانملاحظات بیهوشی قبل از جرژنها ، مغز و ارادهدارویی ضد بیش فعالی سیستبا هر چیزی که نفس می کشد مرقیبی قدرتمند در برابر مپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل ابزار هوش ، راه پر آتاکسیزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانسختی ها رفتنی استهمه چیز و هیچ چیزحق انتخابNVG 291اختلالات عضلانی ژنتیکعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکاستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترمنابع انرژی از نفت و گاز کمالگرایی دشمن پیشرفتدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانرویا و کابوسمغز باستانی، هنوز نقش هاتأثیر شیرینی های حاوی لوآزادی در چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستاینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنسردرد تنشنهمانند سازی در انسانحمله ویروس کرونا به مغزفیزیک هوشیاریارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملاطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچکی قلبدرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردروزه داری و التهاب زیانبمغط یک گیرنده استتاثیر ویروس کرونا بر مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختهاکسی توسین و تکامل پیش اشناسایی سلول های ایمنی اهنر، پر کردن است نه فحش دحریص نباشفراموشی و مسیر روحانیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استبنی عباس، ننگی بر تاریخمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی ددرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشروشهای نو در درمان دیسک بنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترودهای کاشتنینگاه دوبارهسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومفضا و ذهن بازاز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدورترین نقطه ی قابل مشاهبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انساندرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رژیم های غذایی و نقش مهم نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر مغزامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانشباهت های ریشه ای چند بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودانش قدرت استبی شرمیمهندسی بدنکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهدرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمرادیوی مغز و تنظیم فرکاننقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از صد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک سی و هفتمقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندداروهای مصرفی در ام اسبیماری ای شبیه آلزایمر و میگرن و پروتئین مرتبط با گوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سدردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهزمین زیر خلیج فارس تمدنی نه بدبخت بلکه نادانتاریکی من و تو و گرد و غباانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پابزارهای دفاعی و بقای موطوفان بیداریهوش بشری تهدید برای بشریخواندن ، یکی از شستشو دهنلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ای ال اسبیهوش کردن در جراحی و بیمما انسانها چه اندازه نزدگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتیک و اختلال حرکتیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بازندگی هوشمند در خارج از زنوار مغز در تشخیص بیماری ساخت شبکه عصبی با الفبای تخریب مغز به دلیل کمبود بتداوم مهم است نه سرعتاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیجایی خالی نیستاحتیاط در ورزش زانو در خاعلم و روحخواص بادام زمینیاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاممانتین یا آلزیکسا یا ابژنهای مشترک بین انسان و وداستانها و مفاهیمی اشتبابا آتش، بازی نکن و بعد از رقابتی بی هدف یا رقابتی هپیموزایدمغز کوانتومیتکامل تکنولوژیآتاکسی فریدریشزیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهسختی در بلند شدن از روی صهمه چیز کهنه میشودحقیقت قربانی نزاع بین بی فقر داده ها در هوش مصنوعیاختراع جدید اینترنت کوانعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایداراستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسممنابع انرژی از نفت و گاز کمردرددر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانرویا و خبر از آیندهمغز برای فراموشی بیشتر کتئوری تکامل امروز در درمآزادی عقیده، آرمانی که تزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قااینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیسردرد سکه ایهمجوشی هسته ای، انرژِی بحمایت از طبیعتفیزیک و هوشیاریارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارمااطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخابحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به روزه داری و بیمار ی ام اس نفرت، اسیب به خود استتاثیر ژنها بر اختلالات خافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیسفر دشوار اکتشافتضادهای علمیاکسکاربازپین در درمان تششهر زیرزمینی در ژاپن براهوموارکتوس ها ممکن است دحرکات چشم، ترجمه کننده ی فراموشی آرماناز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تبه قفس های سیاهت ننازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اروشهای شناسایی قدرت شنوانقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد والگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانشانس یا نتیجه ی تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومفضای قلب منبع نبوغ استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستديدن با چشم بسته در خواب به زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انساندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رارژیم های غذایی و نقش مهم نقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،سندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردانش محدود به ابعاد چهاربی عدالتی در توزیع واکسن مهربانی، شرط موفقیتکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستدرک درست از خود و هوشیاریتولترودینبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده راز تغییرنقطه، وجود است یا فاصلهتاثیر درجه حرارت بر عملکانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از صداقتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک- قسمت پنجاه و قدرت شناختی انسان، محدوداز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریداروهای ام اسبیماری ای شبیه ام اس مولتمیگرن و خوابگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب درد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخزمان چیستنه جنگ و نه خونریزیتاریکی و نورانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبسکته مغزیجهانی در ذهنابعاد و نیازهای تکاملیطوفان زیباییهوش در طبیعتخواندن، دوست روزهای سختلازم است هیچ کاری نکنیداز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده داروی جدید برای میاستنی بیهوشی در بیماران دچار اذهن پر در برابر آگاهیما اکنون میدانیم فضا خالگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیتیکاگرلور داروی ضد انعقاآیا دست مصنوعی به زودی قازندگی و دارایینوار مغزی روشی مهم در تشخساختن آیندهنوار مغز، مفید و بی خطرساختن آینده، بهترین روش تداخل مرزها و صفات با بیناولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیجاذبهاحتیاط در تعویض داروهاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودمن و وجود توهمیژنهای هوش ، کدامنددخالت در ساختار ژنهابا تعمق در اسرار ابدیت و رموزی از نخستین تمدن بشرپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل جریان همیشگی خلقتآتاکسی مخچه ای خودایمنزیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مهایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستسدسازی روش مناسب برای مقهمه چیز در زمان مناسبحقیقت آنطور نیست که به نظفلج نخاعی با الکترودهای ادامه بحث تکامل چشمعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد ناشی از تنگی کانادر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تئوری تکامل در پیشگیری و آزار حقیقیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتاایندرالسردرد عروقی میگرنهمدلی و هوش عاطفیحوادث روزگار از جمله ویرفیزیک آگاهیارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حساطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت کووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیدرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکروزه داری سلول های بنیادنقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر کلام در آیات کلام بافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهاگر فقط مردم میفهمیدند کشواهدی از نوع جدیدی از حاهورمون شیرساز یا پرولاکتحرکت چرخشی و دائمی کیهانفرایند پیچیده ی خونرسانیاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس سوالات پزشکیده روش موفقیتبه مغز خزندگان خودت اجازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد بدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودروشی برای بهبود هوش عاطفنقش پیشرفته ی سلول های بنتاثیر گیاه خواری بر رشد والگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگیابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمفضای خالی ای وجود ندارداز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(به زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایدرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست ببرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزرژیم ضد التهابینقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوارینازوکلسینسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددانش بی نهایتبیمار 101 ساله، مبتلا به سموفقیت هوش مصنوعی در امتکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجادرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عابرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هراست دستی و چپ دستینمیتوان با بیرون انداختنتاثیر درجه حرارت بر عملکانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از صدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک- قسمت بیست و پقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای تغییر دهنده ی سیبیماری اسپینال ماسکولار میگرن و روزه داریگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشادرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدابزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقزمان و مکان، ابعاد کیهان نه روش تقویت مغزتاریکی خواهد ترسیدانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتجهان، تصادفی نیستابعاد اضافه ی کیهانطولانی ترین شبهوش عاطفی قسمت 11خواب و بیداری نوسانی مغزلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومداروی جدید برای کاهش وزنبیو الکترونیک؛ ترکیب موجذهن تو همیشه به چیزی اعتقما از اینجا نخواهیم رفتگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گتیروفیبان موثر در سکته ی آیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی بی دودنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ساختار فراکتال وجود و ذهترقی واقعی یا شعار ترقیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاحساس گذر سریعتر زمانعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیمن کسی در ناکسی دریافتم ژنهای حاکم بر انسان و انسدر موج، راز خلقت نهفته اسبا خودت نجنگرمز و رازهای ارتباط غیر کپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکامل داروینی هنوز در حاآتش منبع انرژیزیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به ایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکسرنوشتهمه چیز در زمان کنونی استحقیقت افرادفلج بل، فلجی ترسناک که آناداراوون تنها داروی تاییعید نوروز مبارکخار و گلاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد و علل آندر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانرویا تخیل یا واقعیتمغز بزرگ چالش است یا منفعتئوری جدید، ویران کردن گآزار دیگری، آزار خود استزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون ایپیداکرینسرطان کمیت گراییهمراه سختی، اسانی هستحکمت الهی در پس همه چیزفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هوااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروزهای بد باقی نمیماندچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر کپسول نوروهرب بر نافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیداگر میدانی مصیبت بزرگتر شواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش فوق العاده، هر فرد اسحس متفاوتفرایند تکامل و دشواری هااز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهبه نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انساندرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسروشی جدید در درمان قطع نخنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمقفس دور خود را بشکناز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدین اجباریبه سیاهی عادت نکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن درون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک سندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندانشمندان موفق به بازگردبیمار مرکز تنفس سلولیموفقیت در تفکر استکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، درگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعرجزخوانی هایی که امروز بنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر رو ح و روان بر جسمانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آنهوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک- قسمت شصت و چهقسم به فقراز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای ضد بیماری ام اس وبیماری اضطراب عمومیمیگرن سردردی ژنتیکی که بگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آزمان و گذر آن سریع استچه زیاد است بر من که در ایتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً جهش های ژنتیکی مفید در ساابعاد بالاترطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش عاطفی قسمت نهمخواب زمستانی سلول های سرلحظات خوش با کودکاناز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیداروی جدید برای ای ال اسبیوگرافیذهن خود را مشغول هماهنگیما اشیا را آنطور که هستندگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختتکلم در گیاهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی در جمع مواردی را برآیا راهی برای بهبود وضعیزندگی در سیاهچالهنوار عصب و عضلهساختار شبکه های مغزی ثابتروس جریان انرژیاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیجبران از دست رفته هااحساسات کاذبعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیااساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیمن پر از تلخیمکفش و کتابدر میان تاریکی و روشناییبا خدا باشرمز گشایی از اتصالات مغزپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل داروینی هنوز در حاآثار باستانی تمدن های قدزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیسریع دویدن مهم نیستهمه چیز، ثبت می شودحقیقت انسانفلج خوابادب برخورد با دیگرانعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی باصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد با پوشیدن کفش منادر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیسترویا حقی از طرف خدامغز بزرگ چالشهای پیش روتا 20 سال آینده مغز شما به آسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکانایا کوچک شدن مغزانسان السرعت فکر کردن چگونه استهمراهی میاستنی با برخی سحافظه میتواند بزرگترین دفال نیکوارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال عشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استاعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا درمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروزهای سختنقش قهوه در سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر تافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجاگر نیروی مغناطیس نباشد شیر و دوغ بادامهوش مصنوعی می تواند بر اححس چشایی و بویاییفرایند حذف برخی اجزای مغاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجبه نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانتنهاییبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدروشی جدید در درمان نابیننقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا سلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمقفس ذهناز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدین، اجباری نیستبه سخن توجه کن نه گویندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در درژیم غذایی سالم و ضد التهنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد سوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان نورون مصنوعی سبیماری لبر و نابینایی آنمولکول ضد پیریگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیرحم مصنوعینمای موفقیتتاثیر روده بر مغزاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی در قضاوت های احسن یوسف باغچه ی منقضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنداروهای ضد تشنج با توضیح بیماری بیش فعالیمیگرن شدید قابل درمان اسگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای بسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آزمان و صبرنه عدم مطلق بلکه عدم با قسکته ی مغزی در جوانانتاریخ، اصیل نیست و ساخته انسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آجهش های ژنتیکی غیر تصادفاتفاق و تصادفطیف انسفالیت، گیلن باره هوش عاطفی قسمت هفتمخواب سالم عامل سلامتیلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید برای دیابتبیوگرافیذهن خالی از شلوغی افکارما به جهان های متفاوت خودگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیتکنولوژی های جدید و حالتتکنولوژی و پیشرفتآیا راهی برای رفع کم آبی زندگی زمینی امروز بیش از نوار عصب و عضلهسادیسم یا لذت از آزار دادتری فلوپرازیناولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیجدا کردن ناخالصی هااخلاق و علوم اعصابعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویراستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری من بی من، بهتر یاد میگیرمکفش بد، عامل مهم کمردرددر مانهای کمر دردبا طبیعت بازی نکنرمز پیشرفت تواضع است نه طپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدتکامل داروینی هنوز در حاآدم عاقل، وقت خودش را هدرزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ای ابتدایی از اسراایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیسریعترین کامپیوتر موجودهمه ی سردردها بی خطر نیستحقیقت اشیافلج خواب چیستادراک ما درک ارتعاشی است عادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلاصل بازخوردمنابع انرژی از نفت و گاز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامرویاها از مغز است یا ناخومغز بزرگ و فعال یا مغز کوتا بحر یفعل ما یشاآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجزبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های ایا این جمله درست است کسیسطح آگاهی، رخدادهای زندگهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه های کاذبفاکسیبتارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیراعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان مهاجرماست مالیدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساروزهای سخت میگذردنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کپسول نوروهرب بر سافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصاگر نعمت فراموشی نبود بسشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی متصل با مغزحس و ادراک (قسمت اول )فراتر از دیوارهای باوراز نخستین همانند سازها تویتامین کادو بیماری روانی خود بزرگ به نادیدنی ایمان بیاورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناروشی جدید در درمان سکته منقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا سلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمقفس را بشکناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدیوار همه اش توهم بودبهبود حافظه پس از رخدادهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکتابخانهمرکز حافظه کجاستدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را برخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندرژیم غذایی ضد التهابینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان یک فرضیه رادیکبیماری میاستنی گراویسمولتیپل اسکلروز در زنان گل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نرحم مصنوعینمایش تک نفرهتاثیر روزه داری بر سلامت اندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی در کامپیوترهاحساسیت روانی متفاوتقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلبیماری تی تی پیمیاستنی گراویس بدون آنتیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خوددست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بزمان واقعیت است یا توهمنهایت معرفت و شناخت درک عسکته ی چشمیتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آجهش های بیماری زا، معمولاتوبان اطلاعات و پلِ بینطبیعت موجی جهانهوش عاطفی قسمت یازدهخواب سالم عامل سلامتی و یلرزش دست ها و گردن و سر ETاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید ضد فشار خونبیان ژن های اسکیزوفرنی دذهن سالمما با کمک مغز خود مختاريمگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکنولوژی به طرز وحشتناکیآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی زودگذرنوار عصب و عضلهسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازیناولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانجدایی خطای حسی استاخلاق پایه تکامل و فرهنگعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیارياستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیمننژیتکل اقیانوس در یک ذرهدر محل کار ارزش خودت را ببالای هر دستی، دستی هسترمز امید، بی نیازی از مردپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طتکامل داروینی هنوز در حاآرمانگرای تخیلی نباشزاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هاایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالسرکه انگبین عسلی مفید برهمه جا خیر بکارحقیقت تنها چیزی است که شافلج دوطرفه عصب 6 چشمادراک، فراتر از آنچه معمعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استاصل در هم تنیدگی و جهانی منابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد ددر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز بزرگترین مصرف کننده تاول کف پا و حقیقتآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایزبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل ایا ابزار هوشمندی یا مغز سعی کن به حدی محدود نشویهندسه ی پایه ایحافظه و اطلاعات در کجاست فاجعه ی جهل مقدسارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیاعتماد بی موردمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایربحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیروش مقابله مغز با محدودینقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استسفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک (قسمت دوم )فرار در فرار از میزبان، داز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخواندو بار در هفته ماهی مصرف به هلال بنگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونريتوکسيمب در درمان ام اسنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر انتخاب از طرف محیط ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا سلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمقله برای دیدن نه برای به از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدیوار، از ابتدا توهم بودبهداشت خوابمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلورژیم غذایی ضد دردنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانشربت رب انارهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان ژنی از مغز انسبیماری میاستنی گراویسمواد کوانتومی جدید، ممکنگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر روزها، ماه ها یا سااندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از ضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی در تفکر خلاق اخفاش کور و انسان بینا؟قطره قطرهاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدبیماری خود ایمن اعصاب محمیاستنی گراویس در جوانانگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه زمان پلانکنهایت در بی نهایتسال 2025 سال بین المللی علمتازه های بیماری پارکینسوانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسجهش تمدنی عجیب و شگفت انساتوسوکسیمایدطبیعت بر اساس هماهنگیهوش عاطفی قسمت پنجمخواب عامل دسته بندی و حفطلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید ضد میگرنبیان حقیقتذهت را روی چیزهای مفید متما بخشی از این جهان مرتبطما تحت کنترل ژنها هستیم یپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استتکنولوژی جدید که سلول هاآگاهی فراتر از آگاهیزندگی سلول در بدن، جدای انوار عصب و عضلهستم با شعار قانون بدترین ترک امروزاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریجریان انرژی در سیستم های اختلا ل در خود عضلهعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهمن، ما یا چی؟کلمات بلند نه صدای بلنددر چه مرحله ای از خواب ، ربالاترین هدف از دولترمز بقای جهش ژنتیکیپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طتکامل زبانآرام باشزاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کوریایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،سرگیجه از شایعترین اختلاهمیشه چیزی برای تنهایی دحقیقت خواب و رویافن آوری های جدید علیه شناادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین ااصل علت و تاثیرمنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد ددر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی درویای شفافمغز حریص برای خون، کلید تتابوهای ذهنیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزایا بیماری ام اس (مولتیپشلیک فراموشیهندسه ی رایج کیهانحافظه و اطلاعات در کجاست فارغ التحصیلان، فقیر و دارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیعصب سیاتیکدفاع از پیامبراعتیاد و تلاش های درمانی منبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آروش های صرفه جویی در ایجانقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر کتامین در درمان پاافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعاگر با مطالعه فیزیک کوانشکل پنجم مادههوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت 67فرد موفقاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتدو برابر شدن خطر مرگ و میبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرریه زغالینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر احتمالی عصاره تغلیام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانشایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمقله سقوطاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدید تو همیشه محدود به مقدبهداشت خواب، امروز در جهمنبع خواب و رویاکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستدریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانراه فراری نیستنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمقبل و بعد از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی بیماری های میتوکندریموجود بی مغزی که می تواندگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)بررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پرساناها و ابر رساناها و عچند جهانیتاثیر روغن رزماری استنشااندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختداروی کنترل چربی خونبیماری دویکمیدان مغناطيسي زمین بشر گامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهددست خدا بارها را از دوشت توت زیاد بخوریدبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمان به چه دلیل ایجاد میشنهادینه سازی فرهنگ اختلاسال سیزده ماههتازه های درمان ام اسانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استجهشهای مفید و ذکاوتی که داتصال مغز و کامپیوترطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش عاطفی قسمت اولخواص فلفل سبزلزوم گذر انسان از حدها و از خود رها شویادآوری خواب و رویاداروی جدید ضد الزایمربیداری معنوی یعنی دوستی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعذره ی معین یا ابری از الکمانند کودکان باشیدپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمتکنولوژی جدید که سلول هاآپومورفین در پارکینسونزندگی، مدیریت انرژینوار عصب و عضله مهم در تشستم، بی پاسخ نیستترکیب آمار و ژنتیکايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های اختلاف خانوادگی را حل کنعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از امن، خود تو هستمکلوزاپین داروی ضد جنوندر ناامیدی بسی امید استتفاوت قند طبیعی با قند و باهوش ترین و با کیفیت تریرمز جهانمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل زبانآرامش و دانشزبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستیاین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماسرگردانیهمیشه چشمی مراقب و نگهباحقیقت در علم، هرگز نهایی فناوری هوش مصنوعی نحوه خادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم باصل عدم قطعیت از کوانتوم منابع انرژی از نفت و گاز کنترل همجوشی هسته ای با هدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصروان سالممغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر فکر بر سلامتآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پزبان شناسی نوین نیازمند تصویر خورشید یا خود خورشایا بدون زبان میتوانیم تشلیک فراموشیهندسه بنیادینحافظه و اطلاعات در کجاستفاصله ها در مکانیک کوانتارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختاعتیاد را به دور بیندازمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان خود را مشابه خود تماشین دانشدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداروش های عملی برای رفع کمرنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر تلاش انسان امروز براشکرگزار هر چیزی باش که داهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 74فرد یا اندیشهاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان درددو برابر شدن خطر مرگ و میبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کادرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانریواستیگمیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر بینش و انتظارات فرام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانشادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمقلب های سادهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدیدن خدا در همه چیزبهداشت خواب، رمز حافظه ی منتظر نمان چیزی نور را بهکریستال هامرگ و میر پنهاندریای خداتو در میانه ی جهان نیستی برخی یونها و مولکول های مآینه در اینهراه نجاتنقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنبیماری های مغز و اعصاب و موجودات مقهور ژنها هستندگلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقادرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسرستگاری محدود به یک راه نچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاره ابلهانجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از ضرب المثل یونانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخلا، حقیقی نیستلووفلوکساسیناز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشداروی تشنجی دربارداریبیماری دیستروفی میوتونیمیدان های مغناطیسی قابل گامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاردستورالعمل مرکز کنترل بیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمان شگفت انگیزچهار میلیارد سال تکامل بسانسور از روی قصد بسیاری تاسف بار است انسان، حق خوانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پجهشهای مفید و ذکاوتی که داثر مضر مصرف طولانی مدت رظهور امواج مغزی در مغز مصهوش عاطفی قسمت دهمخواص منیزیملزوم سازگاری قانون مجازااز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استداروی سل سپتبیداری و خواب کدام بهتر ا