دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آشنا پنداری

آشنا پنداری(دژاوو)
دانشمندان ممکن است توضیحی جدیدی در مورد دژا وو(آشنا پنداری)داشته باشند.
حس و ادراک قسمت هفتاد
دژا وو تجربه ی چیزی است که به نظر می‌رسد قبلا در زندگی رخ داده است.
بسیاری از فیلسوف ها دانشمندان مغز و اعصاب و نویسندگان، کوشیده اند آن را توضیح دهند. از سال ۱۸۰۰ بسیاری از تئوری ها در این مورد مطرح شد.
دژاوو در زبان فرانسوی به معنی اخیرا دیده شده است.
گروهی از پژوهشگران اخیرا کوشیده اند آزمونی را برای توضیح تئوری های مطرح در بیان دژاوو ارائه دهند. آنها فرضیه قرن گذشته را مورد بررسی قرار دادند. این فرضیه، بیان میکند دژاوو، می تواند در زمانی رخ دهد که شباهت فضایی بین منظره ی جدید و منظره ی بازآوری نشده در حافظه ی تو، وجود دارد.
دانشمندان این شباهت را فرضیه ی آشنایی گشتالت می نامند.(گشتالت، شکل بندی، هیئت کل، شکل کلی، تشکیل و ترکیب چندعامل یا پدیده فیزیکی وحیاتی و روانشناسی برای انجام کار واحد است)
علت بنیادین این تجربه، میتواند مرتبط با طرح بندی منظره باشد. محل شاید شامل اسباب خانه و اشیای خاص باشد که در جای دیگری- که مشابه است- قرار دارد. داشتن طرح مشابه در دو منظره، ممکن است منجر شود به اینکه تو احساس کنی چنین تجربه ای را در گذشته داشته ای.
گروه پژوهش از واقعیت مجازیاستفاده کرده است تا افراد را در منظره ای خاص قرار دهد، تا این ایده را در آزمایشگاه ثابت و تایید کند.
گروه تحقیق توانست مکان‌هایی را پردازش کند و افراد خودشان را از طریق محیط های واقعیت مجازی، در آن پیدا کنند. برخی منظره ها زیر بنای فضایی مشترکی داشت و برخی دیگر مجزا بود. همانطور که پیشبینی می شد، وقتی افراد در یک منظره ای بودند- که بازیابی فضایی مشابه با عناصری مانند منظره ی قبلی داشت- دژا وو بیشتر محتمل بود. تیم پژوهش، پیشنهاد می دهد یک عامل مداخله گر برای این پدیده، وجود دارد. در برخی موارد یک حافظه ی قدیمی از یک محل، ممکن است نتواند به صورت ذهن هوشیار خوانده شود و این زمانی است که یک منظره ی جدید، تجربه شود.
ولی این به آن معنی نیست که شباهت فضایی تنها علت دژا وو است. عوامل زیادی میتواند دخالت داشته باشد تا یک منظره یا موقعیت، آشنا به نظر برسد.(از جمله ی این موارد، حافظه های کاذب است. این حافظه ها گاهی به دلیل شرایط محیطی استرس زا و یا برخی امیدها و آرزوها در ذهن، شکل می‌گیرد و چالش بزرگی را مثلا در محکمه ها در مورد شاهدان یک رخداد، ایجاد میکند. به مقاله یشاهدان.. و حافظه کاذب در همین کانال مراجعه شود. همچنین گاهی ضربه ها و ضایعه های مغزی مانند تومورها یا اسکلروز لوب تمپورال مغز، میتواند باعث این حافظه های کاذب شود.
همچنین دریافت اطلاعات، از جایی فراتر از ابعاد زمان و مکان مثلا در عالم رویا می‌تواند باعث دریافت هایی شود که برای قابل درک شدن، لازم است ترجمه گردد. این ترجمه هرچند تصویری از حقایق موجود در عالم رویا و یا دیگر جهان ها را نشان میدهد، با خود آن حقایق متفاوت است زیرا ترجمه و تصویر است که عین واقعیت اصلی نیست و تابع قدرت مترجم در بیان و قدرت درک کننده ی مطلب، در برداشت حقیقت است.
تصویری که از آن حافظه های کاذب و یا آن حقایق در ذهن بیننده شکل می‌گیرد، پخته و کامل نیست بلکه تصویری خام از حقایق است.


این تصویرخام، گاهی شبیه آن چیزی میشود که در اطراف خود می‌بینیم. ریشه ها و اصل تصاویر، مشترک است ولی تصویر شکل گرفته در ذهن، با توجه به قدرت ذهنی و ظرف وجودی ناظر و نیازهای تکاملی او در جهانی- که متعلق به آن است- تمایزها را شکل میدهد ولی ذهن فعال، محدود به این تمایزها نمیماند و تعامل با این دریافت ها و تمایزها میتواند در سایه ی ابهام های ناشی از درک ناقص حقیقت، دوباره یکسان شود و شباهت و وحدت بیافریند؛ البته خلق این وحدت همیشه زاییده ی خطای ادراکی ناظر نیست بلکه گاهی حرکت در حال ارتقای شناختی است که مرزها را برای بیننده ی عارف در مسیر رسیدن به اصل و ریشه ی همه ی این تمایزها، در هم میشکند.
این حالت، مانند شباهت نور بازتاب شده از روی ابرهای اطراف ماست. همه ی آنچه تابیده می‌شود و می‌بینیم بازتاب نور از روی بخار آب است ولی شکل های متفاوتی را از ابرها در آسمان به ما نشان میدهد. بقیه اجزای کیهان هم از منشا یکسان یعنی نوسانات کوانتومی خلا منشا می‌گیرد.
این منشا یکسان، سبب می‌شود آنچه می‌بینیم و درک می کنیم، با وجود تفاوت هایی که در میان اجزا هست، گاهی مشابه به نظر برسد. ابرهای موجود در آسمان، هرچند همه شان بخار آبند شکلهای متفاوتی دارند ولی این شکل های متفاوت، همیشه در نگاه ناظران، متفاوت به نظر نمی‌رسد مگر آنکه با نگاهی محدود در مرزها و قیدها و به شکلی دقیق و ریز، نگاه شود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [۱۱/۰۷/۲۰۲۲ ۰۸:۴۳ ب.ظ]
حقیقت، در ظرف ذهن ناظر، پر میشود و مرزها و قیدها را متناسب با ظرف، می آفریند ولی در مسیر ارتقای ذهن به سوی اصل و ریشه و با بزرگ شدن ظرف ادراکی ناظر، بار دیگر این مرزها و قیدها و تشخیص و تعیین در هم می‌شکند تا در فرای مرزهای نخست، بار دیگر تشخیص و تعیین و مرزهایی دیگر در بلندای ظرف بزرگتر، شکل بگیرد.)
تیم پژوهش گفته است پژوهش های بیشتری در حال انجام است تا عوامل محتمل دیگری را ارزیابی کند.
آشنا پنداری، اشاره ای به سوی دریافت های دیگر انسان فراتر از چهره ها و نگاه های روزمره است؛ این دریافت ها هرچند گاهی خام است و ترجمه و تصویری از حقیقت اصلی است، ولی منشا گرفته از آن حقایق بزرگ است.
آشناپنداری، اشاره ای به سوی حقیقت بزرگ و ذهن کوچک انسان است که گاهی بر او هشدار میدهد؛ هشدار میدهد که چیزی فراتر از آنچه در جلوی چشمان خود میبینی و حقیقت تصور میکنی هست که با مرزهایی در قالب ذهن و برداشت تو و تابع ضعف ها و نارسایی های ذهنی تو شکل می‌گیرد و ذهن تو است که میتواند حقیقت دریافتی را بزرگ یا حقیر کند.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیستhttps://www.youtube.com/watch?v=Y5Yxi7XTmg4


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اینترنت بدون فیلتر ماهواجستجوی متن و تصویر به صورقانون گذاری و تکاملارزش خود را چگونه میشناسدژاوو یا آشناپندارینگاه انسان محدود به ادراماه رجببیماری کروتز فیلد جاکوبرویا و واقعیتهوش احساسیتقویت سیستم ایمنیسماگلوتید داروی کاهش دهنکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سعوامل موثر در پیدایش زباآیا انسان با مغز بزرگش اخاگر با مطالعه فیزیک کوانحلقه های اسرارآمیزمغز انسان رو به کوچکتر شدلوتیراستاماز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروهای ام اسناتوانی در شناسایی چهره مخچه فراتر از حفظ تعادلبیهوش کردن در جراحی و بیمروزه داری سلول های بنیادهیچگاه از فشار و شکست نترتنفس هوازی و میتوکندریسیاهچاله و تکینگی ابتدایکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 67مغز زنان جوانتر از مغز مرمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقینرمشهای مهم برای تقویت عمرگ چیستبار بزرگ ایستادن بر دو پاریواستیگمینهستي مادي ای که ما کوچکترتو باید نیکان را به دست بساخت شبکه عصبی مصنوعی با کشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاهنقش گرمایش آب و هوا در هممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همنزاع بین علم و نادانی رو مستند جهان متصلبحثی درباره هوش و تفاوتهرابطه تشنج و اوتیسمویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سرگردانیگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت ششمنقش زنجبیل در جلوگیری از منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان پوکی استخوانهمه چیز در زمان مناسبمعجزه ی علم در کنترل کرونبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زمان چیستواکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه هایی در مصرف ماهیشناخت درون، شناخت بیرون؛پوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاثرات فشار روحی شدیدخواندن ، یکی از شستشو دهنچند جهانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستیفن هاوکینگ در تفسیر درک نیازمند شناخت خویش اهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمرزونیسومایدوراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حاشاید گوشی و چشمی، آماده شپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملجهان کنونی و مغز بزرگتریفلج خواباختلالات حرکتی در انسانخدای رنگین کماننوار مغزی روشی مهم در تشخمنحنی که ارتباط بین معرفاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنزبان و تکلم برخی بیماریهیاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیششمین کنگره بین المللی سآموزش نوین زباناولین دروغجهش های ژنتیکی غیر تصادففرایند تکامل و دشواری هاارتباط چاقی و کاهش قدرت بدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنکاتی در مورد تشنجمیدان مغناطيسي زمین بشر به امید روزهای بهترذرات کوانتومی زیر اتمی قتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمسفرنامه سفر به بم و جنوب کلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وظرف باید پر شود چه با چرک آیا ما کالا هستیمایندرالجستجوی هوشیاری در مغز ماقانون جنگلاز فرد ایستا و متعصب بگذردگرگونی های نژادی و تغیینگاه از بیرون مجموعهماپروتیلینبیماری گیلن باره و بیماررویا و کابوسهوش احساسیتلقین اطلاعات و حافظهسندرم کووید طولانیکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج عوامل ایجاد لغت انسانی و آیا احتمال دارد رویا از آاگر تلاش انسان امروز براحمله ویروس کرونا به مغزمغز ایندگان چگونه استلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروهای تغییر دهنده ی سینادیدنی ها واقعی هستندمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیهوشی در بیماران دچار اروزهای سختهیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریسیاهچاله ی تولید کنندهکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکغم بی پایانآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 74مغزهای کوچک بی احساسملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تچرا ماشین باید نتایج را پمرگ و میر پنهانبار سنین ابزار هوشمندی اریاضیات یک حس جدید استهستی ما پس از شروعی چگال تو تغییر و تحولیساخت شبکه عصبی با الفبای کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و ینقش پیش زمینه ها و اراده منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکنزاع بین علم و جهل رو به پمشکل از کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهرادیوی مغز و تنظیم فرکانویروس مصنوعیتوهم چیستسربازان ما محققا غلبه می گام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش زبان در سلطه و قدرت امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهمه چیز در زمان کنونی استمعجزه در هر لحظه زندگیبرین نت به جای اینترنتزمان و مکان، ابعاد کیهان واکسن کرونا از حقیقت تاتتوضیحی ساده در مورد هوش مشناسایی تاریخچه ی تکاملیپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشااثرات مفید قهوهخواب سالم عامل سلامتیچند روش ساده برای موفقیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستخوان های کشف شده، ممکدرک و احساسهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بزونا به وسیله ویروس ابله ورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حاشاید درست نباشدپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان جهان کاملی در اطراف ما پرفلج خواب چیستاختلالات صحبت کردن در انخدایی که ساخته ی ذهن بشر نوار عصب و عضلهمنشأ اطلاعات و آموخته ها اعتماد به خوددردهای سال گذشته فراموش هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دورزبان و شناخت حقیقت قسمت چیادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتصبر بسیار بایدآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسفرایند حذف برخی اجزای مغدو بیماری روانی خود بزرگ چگونه مولکول های دی ان ایمیدان های مغناطیسی قابل به بالا بر ستارگان نگاه کذرات کوانتومی زیر اتمی قتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمسفرنامه سفر به بم و جنوب کمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وعقل مجادله گرآیا ما تنها موجودات زنده ایا کوچک شدن مغزانسان الحفره در مغزقانون جنگلاز مخالفت بشنودانش قدرت استنگاه از دور و نگاه از نزدماجرای جهل مقدسبیماری آلزایمر، استیل کورویا و خبر از آیندههوش در طبیعتتلاش ها برای کشف منابع جدسندرم گیلن باره به دنبال کودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینعواملی که برای ظهور لغت اآیا احتمال دارد رویا از آاگر خواهان پیروزی هستیحمایت از طبیعتمغز ابزار بقای برتر مادیلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکنیکی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ونادانی در قرن بیست و یکم،مخچه ابزاري که وظیفه آن فبیوگرافیروش مقابله مغز با محدودیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژنسیاره ی ابلهانکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکغم بی پایانآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 75مغزتان را در جوانی سیم کشملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تچرا مغز انسان سه هزار سالمرگ و میر بسیار بالای ناشبارداری بدون رحمریسدیپلام تنها داروی تایو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو جهانی هستی که خودش را ساختن آیندهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و دنقش آتش در رسیدن انسان بهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدنسبت ها در کیهانمشکلات نخاعیبحثی درباره هوش و تفاوتهراز تغییرویرایش DNA جنین انسان، برتوهم وجودسردرد میگرنگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت شصت و دونقش زبان در سلطه و قدرت امنبع هوشیاری کجاست قسمت از روده تا مغزدرمان تومورهای مغزی با اهمه چیز، ثبت می شودمعرفت و شناختبرای یک زندگی معمولیزمان و صبرواکسن کرونا ساخته شده توتیوتیکسن داروی ضد جنونشناسایی سلول های ایمنی اپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیداثرات مفید روزه داریخواب سالم عامل سلامتی و یچندین ماده غذایی که ماننمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستروژن مانند سپر زنان ددرک کنیم ما همه یکی هستیمهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدزیباترین چیز در پیر شدنورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاشب سیاه سحر شودپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استجهان پیوستهفلج دوطرفه عصب 6 چشماختلالات عضلانی ژنتیکخسته نباشی بابانوبت کودکانمنشاء کوانتومی هوشیاری ااعتماد به خوددردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی زبان و شناخت حقیقت قسمت ایادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بصرع و درمان های آنآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شجهشهای مفید و ذکاوتی که دفراتر از دیوارهای باوردو بار در هفته ماهی مصرف چگونه میتوان با قانون جنمیدان بنیادین اطلاعاتبه بالاتر از ماده بیندیشرفتار مانند بردهتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمسفرنامه سفر به بم و جنوب کمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وعقلانیت بدون تغییرآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد وعقیده ی بی عملآیا همه جنایت ها نتیجه بیایا این جمله درست است کسیحق انتخابقانونمندی و محدودیت عالماز نخستین همانند سازها تدانش محدود به ابعاد چهارنگاه از درون مجموعه با نگماجرای عجیب گالیلهبیماری الزایمررویا بخشی حقیقی از زندگی هوش عاطفی بیشتر در زنانتلاش هایی در بیماران قطع سندرم پیریفورمیسکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری معوارض ازدواج و بچه دار شدآیا برای تولید مثل همیشه اپی ژنتیکحوادث روزگار از جمله ویرمغز ابزار برتر بقالیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز و از مغز داروی فامپیریدین یا نورلنازوکلسینمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیوگرافیروش های صرفه جویی در ایجاهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنها مانع در زندگی موارد سیاره ابلهانکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکغیرقابل دیدن کردن مادهآب زندگی است قسمت هفتمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهلمغزتان را در جوانی سیمکشممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتچرا مغزهای ما ارتقا یافت مرگ انتقال است یا نابود شبازگشت از آثار به سوی خداریشه های مشترک حیاتوفور و فراوانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريساختار فراکتال وجود و ذهکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و سنقش انتخاب از طرف محیط، نمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز در آرزوهایت مداومت داشتهنسبت طلایی، نشانه ای به سمشکلات بین دو همسر و برخیبحثی درباره هوش و تفاوتهراست دستی و چپ دستیواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم وجودسردرد میگرن در کودکانگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت شصت و ششنقش سجده بر عملکرد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت از سایه بگذردرمان تشنجهمه ی سردردها بی خطر نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیبرای پیش بینی آینده مغز دزمان واقعیت است یا توهمواکسن ایرانی کرونا تولیدتیک و اختلال حرکتیشواهدی از نوع جدیدی از حاپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیاثرات مضر ماری جواناخواب عامل دسته بندی و حفطنه به اعداممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسرار آفرینش در موجدرک احساسات و تفکرات دیگهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارزیباترین چیز در افزایش سورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاشبیه سازی میلیون ها جهان پختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشجهان پیوستهفناوری هوش مصنوعی نحوه خاختراع جدید اینترنت کوانخطا در محاسبات چیزی کاملنور درونمهندسی ژنتیک در حال تلاش اعداد بینهایت در دنیای مدرس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مزبان و شناخت حقیقت قسمت دژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بضرورت زدودن افکارآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط هوش ساختار مغز و ژدو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه مغز پیش انسان یا هممیدازولام در درمان تشنج به خودت مغرور نشورفتار وابسته به شکلتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمسفرنامه سفر به بم و جنوب کمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم و ادراک فقط مشاهده ی آیا هوش مصنوعی می تواند نایا ابزار هوشمندی یا مغز حقیقت قربانی نزاع بین بی قارچ بی مغز در خدمت موجوداز نخستین همانند سازها تدانش بی نهایتنگاه حقیقی نگاه به درون اماده ی تاریکبیماری ای شبیه آلزایمر و رویا تخیل یا واقعیتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی برای درمان قطع نخاسندرم پس از ضربه به سرکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب عید نوروز مبارکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابتدا سخت ترین استحکمت الهی در پس همه چیزمغز از بسیاری حقایق می گرلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدنباید صبر کرد آتش را بعد مدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیان ژن های اسکیزوفرنی دروش هایی برای جلوگیری از هدف یکسان و مسیرهای مختلتنها در برابر جهانسیاره ابلهانکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکغرور و علمآب زندگی است قسمت اولابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هفتمغط یک گیرنده استمن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آورچرا ویروس کرونای دلتا وامرگ تصادفیبازگشت به ریشه های تکاملرژیم های غذایی و نقش مهم وقت نهيب هاي غير علمي گذشتو در میانه ی جهان نیستی ساختار شبکه های مغزی ثابگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و شنقش اتصالات بین سلولهای منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز در آسمان هدیه های نادیدننشانه های گذشته در کیهان مشکلات روانپزشکی پس از سبحثی درباره احساسات متفارجزخوانی هایی که امروز بواقعیت چند سویهتوهم بی خداییسردرد و علتهای آنگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک سی و هفتمنقش غذاها و موجودات دريامنبع هوشیاری کجاست قسمت از علم جز اندکی به شما دادرمان جدید ALSهمیشه چشمی مراقب و نگهبامغز قلببرای اولین بار دانشمندانزمان پلانکواکسن اسپایکوژنتیروفیبان موثر در سکته ی شواهدی از دنیسوان(شبه نئپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایجهان قابل مشاهده بخش کوچاجزای پر سلولی بدن انسان خودآگاهی و هوشیارينه جنگ و نه خونریزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسرار بازسازی اندام هادرک تصویر و زبان های مخلتهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیزیر فشار کووید چه باید کرورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانشبیه سازی سیستم های کوانپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاجهان پر از چیزهای اسرار آفیلمی بسیار جالب از تغییادامه بحث تکامل چشمخطا در محاسبات چیزی کاملنورون هاي مصنوعی می توانمهربانی، شرط موفقیتبقای حقیقی در دور ماندن ادست آسمانهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و شناخت حقیقت قسمت سژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ضررهای مصرف شکر و قند بر آنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یجوانان وطنفردا را نمیدانیمارتباط پیوسته ی جهاندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه هموساپينس بر زمین مکانیک کوانتومی بی معنی به دنبال رستگاری باشرفتار اجتماعی انسان، حاصتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمسفری به آغاز کیهانکمردرد با پوشیدن کفش مناسقوط درون جاذبه ای خاص، چکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم و روحآیا هوش مصنوعی زندگی بشرایا بیماری ام اس (مولتیپحقیقت آنطور نیست که به نظقبل از آغازاز نخستین همانند سازها تدانشمندان موفق به بازگردنگاه دوبارهماده ی خالیبیماری ای شبیه ام اس مولترویا حقی از طرف خداهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معسندرم سردرد به دلیل افت فکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم عامل کلیدی در کنترل کارآآیا تکامل و تغییرات ژنتیابتدایی که در ذهن دانشمنحافظه میتواند بزرگترین دمغز به تنهایی برای فرهنگ لاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تداروی تشنجی درباردارینبرو و انرژی مداوممدل هولوگرافیک تعمیم یافبیان حقیقتروش هایی ساده برای کاهش اهدف یکسان، در مسیرهای متتنبیه چقدر موثر استسیر آفرینش از روح تا مغز کتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتآب زندگی است قسمت دومابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هشتنقش قهوه در سلامتیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتباچرا پس از بیدار شدن از خومرگی وجود نداردبازخورد یا فیدبکرژیم های غذایی و نقش مهم وقتی فهمیدی خطا کردی برگتوقف؛ شکستسازگاری با محیط بین اجزاگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیست و چهنقش تیروئید در تکامل مغزمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغزتدر آستانه ی موج پنجم کووینشانه های پروردگار در جهمشکلات روانپزشکی در عقب بحثی درباره احساساتی غیررحم مصنوعیواقعیت چیستتوهم تنهاییسردرد تنشنگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش غذاها و موجودات دريامنبع هوشیاری کجاست قسمت ازدواج های بین گونه ای، رهمیشه اطمینان تو بر خدا بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرای تمدن سازی، باید در بزمان به چه دلیل ایجاد میشواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هاشیشه ی بازالتی و سیلیکونپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدجهان موازی و حجاب هااجزایی ناشناخته در شکل گخودآگاهی و هوشیاريچه زیاد است بر من که در ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماصل بازخورددرک حقیقت نردبان و مسیری هوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atزیرفون داروی ضد ام اسورزش در کمر دردتکامل زبانشبکه های مصنوعی مغز به درپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودجهان پر از چیزهای جادویی فیزیک مولکولها و ذرات در اداراوون تنها داروی تاییخطای ادراک کارمانورون های ردیاب حافظهمولتیپل اسکلروز در زنان بلندی در ذهن ما درک بلندیدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان جانسوزژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاضررهای شکر بر سلامت مغزآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یجواب دانشمند سوال کننده فرضیه ای جدید توضیح میدهارتباط انسانی، محدود به دو سوی واقعیتچگونه هوشیاری خود را توسمکانیزمهای دفاعی در براببه زودی شبکه مغزی به جای رقیبی قدرتمند در برابر متفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلول های بنیادیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآیا هوش ارثی دریافتی از پایا بدون زبان میتوانیم تحقیقت افرادقبل از انفجار بزرگاز نخستین همانند سازها تدانشمندان نورون مصنوعی سنگاهی بر قدرت بینایی دراماده ای ضد التهابیبیماری اسپینال ماسکولار رویاها از مغز است یا ناخوهوشمندی کیهانتلاشی جدید در درمان ام اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزعادت همیشه خوب نیستآیا جنین انسان، هوشمندی ابتذال با شعار دینحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بیش از آنچه تصور میشولایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ALSچت جی پی تیمدل های ریز مغز مینی برینبیست تمرین ساده برای جلوروش جدید تولید برقهدف از تکامل مغزتهدیدهای هوش مصنوعیسیستم تعادلی بدنکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیماآب زندگی است قسمت سومابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و دومنقش مهاجرت در توسعه نسل امنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهاچرا ارتعاش بسیار مهم استمراحل ارتقای پله پله کیهبازسازي مغز و نخاع چالشی رژیم ضد التهابیوقتی پر از گل شدی خودت را تولید مثل اولین ربات های ستم با شعار قانون بدترین گلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیست و یکنقش حفاظتی مولکول جدید دمنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز، از مغز در درمان بیماری مولتیپل نظام مثبت زندگیمشاهده گر جدای از شیء مشابخش فراموش شده ی حافظهرحم مصنوعیواقعیت چیستتوهم جدایی و توهم علمسردرد سکه ایگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش غذاها و موجودات دريامنبع هوشیاری کجاست قسمت53اسکار، لگوی هوشمندهمیشه داناتر از ما وجود دمغز مانند تلفن استبرای خودآگاه بودن تو بایزمان شگفت انگیزواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هاشکل های متفاوت پروتئین هپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیجهان ما میتواند به اندازاحیای بینایی نسبی یک بیمخودروهای هیدروژنینه عدم مطلق بلکه عدم با قمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماصل علت و تاثیردرک دیگرانهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکزیرک ترین مردموزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیشبکیه های مصنوعیپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزجهان دارای برنامهفیزیک و هوشیاریادب برخورد با دیگرانخطای حسنوروپلاستیسیتی چیستمواد کوانتومی جدید، ممکنبلوغ چیستدغدغه نتیجه ی نادانی استبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی زبان ریشه هایی شناختی اسژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاطلوع و حقیقتآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمجوسازی مدرنفشار و قدرتارتباط از بالا به پایین مدولت یا گروهکچگونه واکسن کرونا را توزما انسانها چه اندازه نزدبه زیر پای خود نگاه نکن برموزی از نخستین تمدن بشرتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاسلول های بنیادی منابع و اکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم به ما کمک میکند تا موآیا هوش سریعی که بدون احسایا تکامل هدفمند استحقیقت اشیاقدم زدن و حرکت دید را تغیاز نشانه ها و آثار درک شددانشمندان یک فرضیه رادیکنگاهی بر توانایی اجزاي بماده، چیزی بیش از یک خلا بیماری اضطراب عمومیرویاهای پر رمز و حیرتی درهوشیاری و وجودتمایل زیاد به خوردن بستنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت کن خوب حرف بزنیآیا جهان ذهن و افکار ما مابداع دی ان ای بزرگترین دحافظه و اطلاعات در کجاست مغز برای فراموشی بیشتر کلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام چت جی پی تیمدیون خود ناموجودبیش از نیمی از موارد انتقروش صحبت کردن در حال تکامهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو یک معجزه ایسیستم دفاعی بدن علیه مغز کتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و سومنقش میدان مغناطیسی زمین منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردچرا بیماری های تخریبی مغمرز مرگ و زندگی کجاستبحتی علمی درباره تمایل برژیم غذایی حاوی تخم مرغ ووقتی تو از یاد گرفتن باز تولید یا دریافت علمستم، بی پاسخ نیستگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیست و دونقش حیاتی تلومر دی ان آ دمنابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز، از مغز در سال حدود 7 میلیون نفر نظریه ی تکامل در درمان بیمشاهده آینده از روی مشاهبخش های تنظیمی ژنومرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرواقعیت های متفاوتتوهم جسمسردرد عروقی میگرنگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش غذاها در کاهش دردهای منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماساس انسان اندیشه و باور درمان جدید میگرن با انتی همیشه راهی هستمغز مادران و کودکان در زمبرای زندگی سالم، یافتن تزنجیرها را ما باید پاره کواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیشکل پنجم مادهپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استجهان مادی، تجلی فضا در ذهاحیای بینایی نسبی یک بیمخورشید مصنوعینهایت معرفت و شناخت درک عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماصل عدم قطعیت از کوانتوم درک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلازیست شناسی کل در جزء فراکوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی شباهت مغز و کیهانپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصجهان در حال نوسان و چرخشفیزیکدانان ماشینی برای تادراک ما درک ارتعاشی است خطر آلودگی هوانوروز یا روز پایانیموجود بی مغزی که می تواندبلعیدن ستاره توسط سیاهچاذهن ما از در هم شکستن منببسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان شناسی مدرن در سطح سلژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویتامین دی بر بیماطلای سیاهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشجامعه ی آسمانیفضای قلب منبع نبوغ استارتباط بین هوش طبیعی و هودوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه آن شکری که می خوریمما انسانها چه اندازه نزدبوزون هیگز چیسترمز و رازهای ارتباط غیر کتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاسلول های بدن تو پیر نیستنکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم بدون توقفآیا هشیاری کوانتومی وجودایجاد احساساتحقیقت تنها چیزی است که شاقدرت مردماز نظر علم اعصاب یا نرووسدانشمندان ژنی از مغز انسنگاهت را بلند کنماشین دانشبیماری بیش فعالیرویای شفافهوشیاری کوانتومیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت کردن به نعمتآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار هوش در حال ارتقا ازحافظه و اطلاعات در کجاستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟لحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید میاستنی گراوینتایج نادانی و جهلمدیریت اینترنت بر جنگبیشتر کمردردها نیازی به روشهای نو در درمان دیسک بهر چیز با هر چیز دیگر در تتو یک جهان در مغز خودت هسسکوت و نیستیکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکیآثار باستانی تمدن های قدابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نهمنقش محیط زندگی و مهاجرت دمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بچرا حیوانات سخن نمی گوینمرز بین انسان و حیوان کجابحث درباره پیدایش و منشا رژیم غذایی ضد التهابیویتنام نوعی کرونا ویروس تولید پاک و فراوان انرژیستون فقرات انسان دو پا جلگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیست و سونقش خرچنگ های نعل اسبی درمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان های اسرار آمیز در آنظریه ی تکامل در درمان بیمطالبه ی حق خودبخش بزرگی حس و ادراک ما ارساناها و ابر رساناها و عواقعیت و مجازتوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروابزارهای دفاعی و بقای موحساسیت روانی متفاوتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از مغز، وزن را کمدرمان جدید کنترل مولتیپلهمیشه عسل با موم بخوریممغز چون ابزار هوش است دلیبرخی ملاحظات در تشنج های زندگی هوشمند در خارج از زواکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیشکست حتمیپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندجهان مرئی و نامرئیاحساس گذر سریعتر زمانخوش قلبی و مهربانینهایت در بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماصول انجام برخی نرمش ها ددرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و زیست، مرز افق رویداد هستیک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفشباهت مغز با کیهان مادیپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادجهان در حال ایجاد و ارتقافاصله ها در مکانیک کوانتادغام میان گونه های مختلخطرات هوش مصنوعینوشیدن چای برای مغز مفید موجودات مقهور ژنها هستندبنی عباس، ننگی بر تاریخذهن چند جانبه نیازمند نگبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان شناسی نوین نیازمند ژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویروس کرونا بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی سآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند جاودانگی مصنوعیقفس ذهنارتباط شگفت مغز انسان و فدورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه انتظارات بر ادراک ما اکنون میدانیم فضا خالبوزون هیگز جهان را از متلرمز پیشرفت تواضع است نه طبی نهایت در میان مرزهارمز بقای جهش ژنتیکیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسلول عصبی شاهکار انطباق کنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم در حال توسعهآیا واکنش های یاد گرفته وایرادهای موجود در خلقت بحقیقت خواب و رویاقدرت کنترل خوداز نظر علم اعصاب اراده آزدانشمندان پاسخ کوانتومی چالش هوشیاری و اینکه چرا مبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماری تی تی پیروان سالمهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن پیشرفته ی پیشینیانسوخت هیدروژنی پاککیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت دادن مغز بر تفکرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تومغز بزرگ چالش است یا منفعلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای میاستنی نجات در راستگوییمداخله ی زیانبار انسانبا هوش مصنوعی خودکار روبروشهای شناسایی قدرت شنواهر جا که جات میشه، جات نیتو کز محنت دیگران بی غمیسکوت، پر از صداکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمپیامهای کاربرانآرامش و دانشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهارمنقش نگاه از پایین یا نگاهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رچرا حجم مغز گونه انسان درمرز جدید جستجو و اکتشاف، بحثي درباره هوش و تفاوتهرژیم غذایی ضد دردویتامین E برای فعالیت صحتولید سلولهای جنسی از سلسخن و سکوتگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیستمنقش داروهاي مختلف معروف منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز درمان های بیماری آلزایمرنظریه ی ریسمانمطالبی در مورد تشنجبخش بزرگتر کیهان ناشناخترشته نوروایمونولوژی و نقواقعیت و انعکاستوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنابعاد و نیازهای تکاملیخفاش با شیوع همه گیری جدینقشه های مغزی جدید با جزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از هوش مصنوعی در درمان جدید سرطانهمجوشی هسته ای، انرژِی بمغز چگونه صداها را فیلتر برخی مرزهای اخلاق و علوم زندگی بی دودواکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمشگفت نیست من عاشق تو باشمپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا جهان مشارکتیاحساسات کاذبخوشبختی دور از رنج های منهادینه سازی فرهنگ اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماصول توسعه ی یک ذهن کاملدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانزاوسکا درمان گوشریک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریشباهت کیهان و مغزپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان ریز و درشتفاصله ی همیشگی تصویر سازادغام دو حیطه علوم مغز و دفاع در برابر تغییر ساختنوعی سکته مغزی ، وحشتناک موسیقی نوبه قفس های سیاهت ننازذهن هوشیار در پس ماده ی مبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، نشان دهنده ی سخنگو ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خطوفان زیباییآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دجایی خالی نیستقلب و عقلارتباط شگفت انگیز مغز انديدن با چشم بسته در خواب چگونه به سطح بالایی از هوما از اینجا نخواهیم رفتما اشیا را آنطور که هستندبی ذهن و بی روحرمز جهانتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسلولهای ایمنی القا کنندهکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم راهی برای اندیشیدن اآیا یک، وجود دارداکسی توسین و تکامل پیش احقیقت در علم، هرگز نهایی مغز آیندگان چگونه است ؟قدرت انسان در نگاه به ابعاز نظر علم اعصاب اراده آزدانشمندان اولین سلول مصنچالش هوشیاری و اینکه چرا مباحث مهم حس و ادراکبیماری دویکروبات های ریز در درمان بیهیچ چیز همیشگی نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیسودمندی موجودات ابزی بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکعارضه جدید ویروس کرونا سآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستمغز بزرگ چالشهای پیش رولرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای ای ال اسنخاع ما تا پایین ستون فقرمدارک ژنتیکی چگونه انسانبا تعمق در اسرار ابدیت و روشی برای بهبود هوش عاطفهر حرکت خمیده می شود و هر تو پیچیده ترین تکنولوژی سکته مغزیکریستال هاتاثیر روده بر مغزسایتهای دیگرآرامش و سکونابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش نظام غذایی در تکامل ممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استچرا خشونت و تعصبمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی جالب درباره محدودیتراه فراری نیستویتامین E در چه مواد غذایتولترودینسخن پاک و ثابتگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت دهمنقش درختان در تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز درمان های جدید میگرننظریه تکامل در درمان بیممطالعه ای بیان میکند اهدبخش دیگری در وجود انسان هرشد مغز فرایندی پیچیده اواقعیت خلا و وجود و درک متوانایی مغز و دیگر اجزای سرعت فکر کردن چگونه استگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتابعاد اضافه ی کیهانخلا، حقیقی نیستنقص در تشخیص هیجانات عاممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از انرژی خلادرمان سرطان با امواج صوتهمراهی نوعی سردرد میگرنیمغز ناتوان از توجیه پیدابرخی نکات از گاید لاین پرزندگی در جمع مواردی را برواکسن ضد اعتیادتکامل مداومشگفت انگیز بودن کیهانپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایجهان هوشمنداخلاق و علوم اعصابخانه ی تاریکچهار میلیارد سال تکامل بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماصول سلامت کمردرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير زبان مشترک ژنتیکی موجودایک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتاشباهت زیاد بین سلول هاي عپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهجهان شگفت انگیزفتون های زیستیارتقا و تکامل سنت آفرینش دقیق ترین تصاویر از مغز انیکولا تسلاموسیقی هنر مایع استبه مغز خزندگان خودت اجازذهن تو همیشه به چیزی اعتقبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، وسیله شناسایی محیطژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بطولانی ترین شبآیندهایمان به رویاجاذبهقلب دروازه ی ارتباطارتباط شگفت انگیز مغز اندی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه باغبانی باعث کاهش دین، اجباری نیستچگونه تکامل مغزهای کنونیما به جهان های متفاوت خودبی شرمیرمز جهان خاصیت فراکتالتقلید مرحله ای نسبتا پیشسلولهای بنیادی مصنوعی درکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم ساختن برج های چرخانآیا کیهان می تواند یک شبیاگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت راستین انسان علم بمغز انسان ایا طبیعتا تماقدرت ذهناز واقعیت امروز تا حقیقتدانشمندان تغییر میدان مغچالش هوشیاری و اینکه چرا مجموعه های پر سلولی بدن مبیماری دیستروفی میوتونیروبات کیانهیچ وقت خودت را محدود به تمدن زیر آبسیلی محکم محیط زیست بر انکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکعدم توقف تکامل در یک انداآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین همانحریص نباشمغز بزرگ و فعال یا مغز کولزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای دیابتنخستین تمدن بشریمروری بر تشنج و درمان هایبالاترین هدف از دولتروشی جدید در درمان قطع نخهرچیز با یک تاب تبدیل به تو آرامش و صلحیسال سیزده ماههکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفتمنقش نظریه تکامل در شناسامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی مچرا در مغز انسان، فرورفتمسمومیت دانش آموزان، قمابحثی در مورد نقش ویتامين راه های جدید برای قضاوت رویتامین کاتومورها و التهاب مغزی عاسختی ها رفتنی استگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت دوازدهمنقش ذهن و شناخت در حوادث منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز از مغز تا درمان های جدید در بیماری نظریه تکامل در درمان بیممعماری، هندسه ی قابل مشابخشیدن دیگران یعنی آرامشرشد مغز علت تمایل انسان بوالزارتان داروی ضد فشار توازن مهمتر از فعالیت زیسعی کن به حدی محدود نشویگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانابعاد بالاترخلا، خالی نیستنقطه بی بازگشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیادرمانهای بیماری پارکینسهندسه ی پایه ایمغز و اخلاقبرخی نرمش ها برای زانوزندگی در سیاهچالهواکسن علیه سرطانتکامل چشمشگفت زده و حیران باشپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرجهان هوشیاراخلاق پایه تکامل و فرهنگخانواده پایدارچهار ساعت پس از کشتار خوکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماضطراب و ترسدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمزبان چهار حرفی حیات زمینیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درمشباهت زیاد بین سلول هاي عآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکجهانی که نه با یک رخداد و فروتنی و غرورارتقا یا بازگشت به قبل ازدل به دریا بزننیاز به آموزش مجازی دیجیمیهمانهای ناخوانده عامل به نقاش بنگرذهن خود را مشغول هماهنگیبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر فقط مادی نیستژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نطی یکصد هزار سال اخیر هرچآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه جاذبه و نقش آن در شکلگیریقلب روباتیکارتباط غیرکلامی بین انسادید تو همیشه محدود به مقدچگونه جمعیت های بزرگ شکل ما با کمک مغز خود مختاريمبی عدالتی در توزیع واکسن رنگ کردن، حقیقت نیستتقلید از روی طبیعتسلام تا روشناییکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلایم کمبود ویتامین E را آیا گذشته، امروز وآینده اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت غیر فیزیکیمغز انسان برای ایجاد تمدقدرت عشقاز کجا آمده ام و به کجا میدانشمندان روش هاي جدیدی چالش هوشیاری و اینکه چرا محل درک احساسات روحانیبیماری ضعف عضلات نزدیک بروح در جهانی دیگر استهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدنی قدیمی در شمال خلیج سینوریپا داروی ترکیبی ضدکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکعدم درکآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهانمغز بزرگترین مصرف کننده لزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد میگرننخستین تصویر از سیاهچالهمرکز هوشیاری، روح یا بدن باهوش ترین و با کیفیت تریروشی جدید در درمان نابینهز ذره، یک دنیاستتو افق رویداد جهان هستیسانسور از روی قصد بسیاری کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفدهمنقش هورمون های تیروئید دمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیچرا ذرات بنیادی معمولاً مسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی در مورد نقش کلسیم و راه های جدید برای قضاوت رویتامین کا و استخوانتومورهای نخاعیسرنوشتگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سومنقش روی و منیزیم در سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان های رایج ام اسنظریه تکامل در درمان بیممعنی روزهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلرشد در سختی استواکنش های ناخودآگاه و تقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشلیک فراموشیپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چاتفاق و تصادفخلاصه ای از مطالب همایش منمیتوان با بیرون انداختنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیادرهای اسرارآمیز و پوشیدههندسه ی رایج کیهانمغز و اخلاقبرخی نرمش های گردنزندگی زمینی امروز بیش از واکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمشگفتی های زنبور عسلپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکجهان های بسیار دیگراختلال خواب فرد را مستعد خار و گلنوآوری ای شگفت انگیز دانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاطلاع رسانی اینترنتیدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمازبان نیاز تکاملی استیک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و شجاعت و ترسآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انجهانی که از یک منبع، تغذیفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتوکين تراپی روشی جديد دلایلی که نشان میدهد ما بچیز جدید را بپذیرمیوتونیک دیستروفیبه نقاش بنگرذهن سالمبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تطبیعت موجی جهانآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستجدایی خطای حسی استقلب را نشکنارتروز یا خوردگی و التهاارزش حقیقی زبان قسمت اولدیدن خدا در همه چیزچگونه جمعیت های بزرگ شکل ما بخشی از این جهان مرتبطبیمار 101 ساله، مبتلا به سرنگین کمانهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید از طبیعتسلسله مباحث هوش مصنوعیکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و علایم کمبود ویتامین E را آیا پیدایش مغز از روی تصااگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت غیر قابل شناختمغز انسان برای شادمانی طقطار پیشرفتاز آغاز خلقت تا نگاه انسادانشمندان روشی برای تبدیچالش دیدگاه های سنتی در بمحل درک احساسات روحانی دبیماریهای تحلیل عضلانی اروح رهاییهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمرکز و مدیتیشنسیگار عامل افزایش مرگ ومکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانحس چشایی و بویاییمغز حریص برای خون، کلید تلزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد الزایمرنخستین روبات های زنده ی جمرکز حافظه کجاستباور و کیهان شناسیروشی جدید در درمان سکته مهزینه ای که برای اندیشیدتو انسانی و انسان، شایستسانسور بر بسیاری از حقایکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هجدهمنقش هورمون زنانه استروژنمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پچراروياها را به یاد نمی آمسئول صیانت از عقیده کیسبحثی در مورد حقیقت فضا و راه پیروزی در زندگی چیستویتامین کا در سبزیجاتتومورهای ستون فقراتسریع دویدن مهم نیستگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش روزه داری در سالم و جمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان های علامتی در ام اسهفت چیز که عملکرد مغز تو معادله ها فقط بخش خسته کنبدون پیر فلکز گهواره تا گورواکنش به حس جدیدتوسعه برخی شغل ها با هوش شلیک فراموشیپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستاتوبان اطلاعات و پلِ بینخلاصه ای از درمان های جدینمیتوان بر سیاه سیاه نوشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیادروغ نگو به خصوص به خودتهندسه بنیادینمغز و سیر تکامل ان دلیلی برخی یونها و مولکول های مزندگی زودگذرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشانس یا تلاشپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توجهان هایی در جهان دیگراختلال در شناسایی حروف و خارق العاده و استثنایی بنوار مغز مشاهده ی غیر مستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاطلاعات حسی ما از جهان، چدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودزبان و کلمه حتی برای کسانیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گشرکت نورالینک ویدیویی ازآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و جهانی در ذهنفراموش کارها باهوش تر هسارتباط میکروب روده و پاردنیای شگفت انگیز کوانتومچیزی منتظر شناخته شدنمیگرن و پروتئین مرتبط با به نادیدنی ایمان بیاورذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر به مریخ در 39 روزکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سطبیعت بر اساس هماهنگیآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالجریان انرژی در سیستم های قیچی ژنتیکیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصارزش حقیقی زبان قسمت دومدیدگاه نارسای دوگانه ی مچگونه حافظه را قویتر کنیما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری های مغز و اعصاب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط علت خواب آلودگی بعد از خوآیا آگاهی پس از مرگ از بیاگر نعمت فراموشی نبود بسحقایق ممکن و غیر ممکنمغز انسان برای شادمانی طلمس کوانتومیاز انفجار بزرگ تا انفجار دائما بخوانچاالش ها در تعیین منبع هومحدودیت چقدر موثر استبیماری، رساله ای برای سلروزه داری متناوب، مغز را هیچ کس حقیقت را درون مغز تمرکز بر هدفسیاهچاله های فضایی منابعکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکعشق درونی به یگانگی خلقتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت اول )مغز در تنهایی آسیب میبینمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تداروی سل سپتنرمش های مفید برای درد زامرکز حافظه کجاستباد و موجريتوکسيمب در درمان ام اسهزینه سنگین انسان در ازاتو با همه چیز در پیوندیساهچاله ها تبخیر نمیشودکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هشتمنقش ویتامین K در ترمیم اسمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دچراروياها را به یاد نمی آمسئولیت جدیدبحثی در مورد عملکرد لوب فراه انسان شدن، راه رفتن وویتامین بی 12 در درمان دردتوهم فضای خالیسریعترین کامپیوتر موجودگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سی و ششمنقش رژیم غذایی بر رشد و امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریهفت سین یادگاری از میراث معجزه های هر روزهبرنامه و ساختار پیچیده مزمین در برابر عظمت کیهانواکسن های شرکت فایزر آمرتوصیه های سازمان بهداشت شنا در ابهای گرم جنوب نیاپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطااتوسوکسیمایدخم شدن فضا-زمانچند نرمش مفید برای کمردرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیادریای خداهندسه در پایه ی همه ی واکمغز کوانتومیبرخی اثرات مضر ویتامین دزندگی سلول در بدن، جدای اوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر شاهکار قرنپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استجهان یکپارچهفلج نخاعی با الکترودهای اختلال در شناسایی حروف و خبر مهم تلسکوپ هابلنوار مغز در فراموشی هامنبع خواب و رویااطلاعاتی عمومی در مورد مدرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ازبان و بیان نتیجه ساختمایافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به شربت ضد خلطآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سجهان، تصادفی نیستفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط ماده و انرژیدنیا، هیچ استچیزی خارج از مغزهای ما نیمیگرن سردردی ژنتیکی که ببه هلال بنگرذره ی معین یا ابری از الکبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر تجهیزات ناسا به مریخ کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سطعمه ی شبکه های ارتباط اجاینکه به خاطرخودت زندگی جریان انرژی در سیستم های اینکه خانواده ات سالم باجریان انرژی در سیستم های قانون مندی نقشه ژنتیکی مارزش حقیقی زبان قسمت سومدژا وو یا اشنا پندارینگاه محدود و تک جانبه، مشمانند آب باشبیماری وسواسروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقویت حافظه یا هوش مصنوعسم زنبور ، کلیدی برای وارکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیعماد الدین نسیمی قربانی آیا امکان بازسازی اندامهاگر نعمت فراموشی نبود بسحل مشکلمغز انسان رو به کوچک تر شلوب فرونتال یا پیشانی مغاز بحث های کنونی در ویروسداروهای مصرفی در ام اسناتوانی از درمان برخی ویمحدودیت های حافظه و حافظبیندیشروزه داری و بیمار ی ام اس هیچ اندر هیچتمساح حد واسط میان مغز کوسیاهچاله ها، دارای پرتو کایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکعصب حقوق نورولووآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت دوم )مغز را از روی امواج بشناسمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقینرمش های مفید در سرگیجهمرکز خنده در کجای مغز استباد غرور و سر پر از نخوت وریه زغالیهزاران سال چشم های بینا وتو با باورهایت کنترل میشسایه را اصالت دادن، جز فرکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجمنقش ژنتیک در درمان اختلامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکننزاع بین جهل و علم رو به پمسئولیت در برابر محیط زیبحثی درباره هوش و تفاوتهراه بی شکستویتامین بی هفدهتوهم فضای خالی یا توهم فضسرگیجه از شایعترین اختلاگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سیزدهمنقش رژیم غذایی در رشد و امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان پوکی استخوانهم نوع خواری در میان پیشیمعجزه ی علمبرنامه ی مسلط ژنها در اختزمین زیر خلیج فارس تمدنی واکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه های غیر دارویی در سشناخت و معرفت، و نقش آن دپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتاثر مضر مصرف طولانی مدت رخونریزی مغز در سندرم کووچند جهانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستیفن هاوکینگ در مورد هدرک فرد دیگر و رفتارهای اهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهزندگی، مدیریت انرژیوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتشاهکار شش گوشپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عجهان یکپارچهفلج بل، فلجی ترسناک که آناختلالات مخچهخدا موجود استنوار مغز در تشخیص بیماری منتظر نمان چیزی نور را بهاطلاعاتی عمومی در مورد مدرختان اشعار زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانزبان و بیان، در سایه پیشریاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشاشش مرحله تکامل چشمآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فجهش های ژنتیکی مفید در سافرایند پیچیده ی خونرسانیارتباط متقابل با همه ی حیدندان ها را مسواک بزنید تچیزی شبیه نور تو نیستمیگرن شدید قابل درمان اسبه کدامین گناه کشته شدندذرات کوانتومی زیر اتمی قبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمسفر دشوار اکتشافکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پاظهور امواج مغزی در مغز مص