دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست قسمت53

اگر خودت را ایده آل میدانی، این ابتدای توقف و بن بستی است که در دراز مدت، سد راه خودت و فرزندانت خواهد شد.
منبع هوشیاری کجاست؟قسمت پنجاه و سه
تفاوت آگاهی و خودآگاهی و هوشمندی و هوشیاری
آزاد بیندیش و در بند شناخت هایی- که برخی شاید امروز سودمند است- نباش
برای خودآگاه بودن، باید بازخورد= feedback وجود داشته باشد


(خودآگاه بودن، بحثی فراتر از هوشمندی است.
در هوشمندی، دریافت داده ها منجر به واکنش هوشمند یعنی سازگار با محیط، از طرف دریافت کننده می شود. دریافت کننده ی هوشمند، به شکلی داده های دریافت شده از محیط را پردازش میکند که نیازهای تکاملی او را در جهان مادی یا غیرمادی برطرف کند.
در اینجا آگاهی نسبت به خود یا خودآگاهی، لازم نیست بلکه آنچه مورد نیاز است، فقط قدرت سازگار شدن با قوانین تکاملی و شرایط محیطی است که بر فرد هوشمند، تحمیل می گردد. یعنی در اینجا حتی با وجود نبود خودآگاهی و هوشیاری، نیازهای تکاملی درون مجموعه بر اساس قوانین موجود میان اجزای جهان و اجزای درون موجود زنده، برطرف می شود.
هوشیاری، فراتر از این هوشمندی است.
در هوشیاری یا خودآگاهی، فرد یا موجود، بر خود مینگرد و از خویش، آگاه است طبیعتا اگر موجود، وجودی فراتر از وجود مادی خود، نداشته باشد به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن با قوانین و تغییرات بُعد در جهان مادی، قادر به نگاه بر خود از جایی فراتر از کیهان مادی نیست.
برای نزدیک شدن ذهن، میتوان به اتاقی اشاره کرد که همه ی اجزای آن از جمله ابزارهای اندازه گیری درون اتاق، به یک نسبت در حال بزرگ شدن هستند.
ناظری که درون این اتاق بنگرد نمی تواند بزرگ شدن اجزای اتاق را درک کند، زیرا به همان نسبت که میز موجود در اتاق، بزرگ میشود خط کش اندازه گیری هم بزرگ می گردد؛ بنابراین برای آگاهی از این تحولات، لازم است ناظر از بیرون اتاق بنگرد.
هوشمندی و خودآگاهی، لازم است همیشه از بیرون وجود مادی فرد در جهان، اتفاق بیفتد.
از این رو در مباحث هوشیاری باید حتما به تفاوت بین هوشمندی و هوشیاری توجه شود. هوشمندی هرچند نیازهای کوتاه مدتی را در درون مجموعه، براساس قوانین درون مجموعه برطرف میکند ولی به دلیل نداشتن نگاهی فراتر از مجموعه، طبیعتا از برنامه ریزی پرفایده- که دارای سودمندی درازمدت برای افراد باشد- ناتوان است.)
هوشیاری، بازخوردی بین جهان بیرونی و جهان درونی است و برای همه چیز، بنیادین و اساسی است. این، یعنی همه چیز هوشیار است.(برای درک عمیق، هر ذره نیازمند وجودی در بیرون از خودش است تا از جایی مسلط بر دگرگونی ها بر خود بنگرد؛ وگرنه واکنش ها و رفتارها، ناپخته و ناکامل خواهد بود و هرچند در کوتاه مدت ممکن است فواید و مزایایی خاص را برای افرادی خاص مهیا کند، در دراز مدت به بن بست میرسد.)
همه چیز در حال بازخورد اطلاعات به خلا است و تهی بودن، آن را دوباره بازخورد میدهد... اینکه تو چه مقدار اطلاعات را بتوانی به سیستم بازخورد دهی مستقیما در ارتباط است با اینکه تو چه مقدار مقاومت داری و چه مقدار اطلاعات، میتواند به عقب برگردد. (هر قدر نسبت به خود، آگاه تر باشی، در برخورد هوشمندانه با محیط اطراف، بهتر واکنش نشان خواهی داد و آگاهی بیشتر، لازمه اش چرخه ای از آگاهی هاست:
1- آگاهی نسبت به وجود خود در جهان مادی
2- آگاهی نسبت به وجود مسلط بر وجود خود در جهان مادی
3- آگاهی نسبت به وجود مسلط بر وجود مسلط بر وجود خود در جهان مادی
4- ....
این، چرخه ای است که به حدی از آگاهی محدود نخواهد شد. شناخت و آگاهی سودمند، خودآگاهی است و خودآگاهی هیچگاه تمام نخواهد شد و برنامه ریزی های مفید و مفیدتر و بسیار مفیدتر و بسیار بسیار مفیدتر و ... هرچند گامی به سوی ایده آل شدن است ولی هیچگاه به ایده آل نخواهد رسید.
اگر خودت را ایده آل میدانی، این ابتدای توقف و بن بستی است که در دراز مدت، سد راه خودت و فرزندانت خواهد شد.
آزاد بیندیش و در بند شناخت هایی- که برخی شاید امروز سودمند است- نباش.)


طبیعت هوشیاری و فضا- زمان(حافظه ی فضایی) در مباحث علوم یکپارچه در بنیاد علوم ارتعاش ...
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
برای بررسی بیشتر نگاه شود: به سلسله مباحث مربوط به هوشیاری و هوشمندی و منبع هوشیاری کجاست؟ در همین کانال
https://www.facebook.com/ResonanceScience.Espanol/photos/a.101741391425492/674086350857657/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از طوفان فقر و گرسنگی و بی سجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشداروی جدید آلزایمر تاییدبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزندگی فعال و مثبت روند آلقلب روباتیکتکامل چشمچهار میلیارد سال تکامل بساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثر مضر مصرف طولانی مدت رعقیده ی بی عملجستجوی متن و تصویر به صورخواص اردههوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استدارویی خلط آوربیداری و خواب کدام بهتر ارفتار اجتماعی انسان، حاصتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونزیباترین چیز در افزایش سقدرت مردمتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضله مهم در تشسخت ترین کار، شناخت خود اتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلاف خانوادگی را حل کنعوامل موثر در پیدایش زباحقایق ممکن و غیر ممکنخیالپردازی نکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنوندر یک فراکتال هر نقطه مرکباهوش ترین و با کیفیت تریرویا و واقعیتتلاش های جدید در درمان سرمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و دانشزبان و بیان، در سایه پیشرلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماسردرد به دلیل مصرف زیاد متصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبامکان زمان یا حافظه زمانادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزعدم تعادل دوپامین، فقط بحباب های کیهانی تو در توخطا در محاسبات چیزی کاملاصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان های جدید ALSباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصروزه داری متناوب، مغز را تمرکز بر امروزمغز در تنهایی آسیب میبینآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پسفر به درون سفری زیبامقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تشناسایی زبان حیوانات با تغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینماپروتیلینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانمقالاتحس و ادراک قسمت چهلدنیایی پر از سیاهچاله اعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشدرمان جدید مولتیپل میلومبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداروش صحبت کردن در حال تکامتو آرامش و صلحینقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرسلول بنیادین از مخاط بینمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یدوپامین قابل حل در آببه امید روزهای بهترکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کادرماندگی به دلیل عادت کربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانریشه های اخلاقفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید یا دریافت علمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاسندرم پای بی قرارمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتدگرگونی های نژادی و تغییبهداشت خواب، رمز حافظه ی کریستال هامرگ و میر پنهاندرک حقیقت نردبان و مسیری برخی یونها و مولکول های مآینه در اینهرابطه تشنج و اوتیسمفروتنی و غرورتوهم تنهایینقش غذاها در کاهش دردهای امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلسیاهچاله هامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانصبر بسیار بایدجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کوودارچینبیماری های مغز و اعصاب و گلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقادردهای سال گذشته فراموش بررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسزمین در برابر عظمت کیهانفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واسکوت، در برابر گزافه گویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از طوفان بیداریجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استداروی جدید ای ال اسبیماری سلیاکگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میزندگی هوشمند در خارج از زقلب را نشکنتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار ساعت پس از کشتار خوکساخت شبکه عصبی با الفبای تراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات فشار روحی شدیدعلم و ادراک فقط مشاهده ی جستجوی هوشیاری در مغز ماخواص بادامهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستدارویی ضد بیش فعالی سیستبیرون اصل است یا درونرقیبی قدرتمند در برابر متفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیآپومورفین در پارکینسونزیر فشار کووید چه باید کرقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله برای تاییسختی ها رفتنی استتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال حرکتی مانند لرزش عوامل ایجاد لغت انسانی و حل مشکلخانه ی تاریکاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر کمتر از چند ماه سوش جدباور و کیهان شناسیرویا و کابوستلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش و سکونزبان و تکلم برخی بیماریهلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید سردرد تنشنتصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاعدم درکحباب هایی تو در توخطا در محاسبات چیزی کاملاصل، روان و نفس استکنترل جاذبهدرمان های جدید میگرنبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهروزه داری و التهاب زیانبتمساح حد واسط میان مغز کومغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همسفر تجهیزات ناسا به مریخ مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استشناسایی سلول های ایمنی اتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکماجرای جهل مقدسارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت چهل و هفتدنیا، هیچ استاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان جدید میگرن با انتی بحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمروشهای نو در درمان دیسک بتو افق رویداد جهان هستینقش نگاه از پایین یا نگاهافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیشگفتی های زنبور عسلجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و ددورترین نقطه ی قابل مشاهبه بالا بر ستارگان نگاه ککایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرها بسته نیستبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار رژیم های غذایی و نقش مهم فیلمی بسیار جالب از تغییتولید پاک و فراوان انرژینقش خرچنگ های نعل اسبی درامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیسندرم پس از ضربه به سرمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت های ریشه ای چند بیمجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دودانش قدرت استبوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشدرک دیگرانبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهرادیوی مغز و تنظیم فرکانفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانصد قدح، نفتاده بشکستجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهداروهای مصرفی در ام اسبیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسدردی که سالهاست درمان نشبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودزمین زیر خلیج فارس تمدنی فساد اقتصادی سیتماتیک درتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانی و علمانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از طوفان زیباییجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستداروی جدید برای میاستنی بیماری شارکو ماری توثذهن پر در برابر آگاهیگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی زندگی و داراییقوی تر باشتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنون و القلمساختن آیندهتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمهمان ناخواندهاثرات مفید قهوهعلم و روححفره در مغزخواص بادام زمینیهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستداستانها و مفاهیمی اشتبابیست تمرین ساده برای جلورقابتی بی هدف یا رقابتی هتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت چهارمزیرفون داروی ضد ام اسقدرت کنترل خودتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله تعیین محلسختی در بلند شدن از روی صتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال خواب فرد را مستعد عواملی که برای ظهور لغت احلقه های اسرارآمیزخانواده پایداراستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستدر آرزوهایت مداومت داشتهباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات برویا و خبر از آیندهتلاش هایی در بیماران قطع مغز ایندگان چگونه استآرامش عقلزبان و شناخت حقیقت قسمت چلا اکراه فی الدینتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سردرد سکه ایتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیزمهای دفاعی در برابارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تعدالت برای من یا برای همهحد و مرزها توهم ذهن ماستخطای ادراک کارمااصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خوددرمان های جدید در بیماری بحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استروزه داری و بیمار ی ام اس تنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین سفر دشوار اکتشافمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتشهر زیرزمینی در ژاپن براتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استماجرای عجیب گالیلهارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگصفحه اصلیحس و ادراک قسمت چهل و هشتدندان ها را مسواک بزنید تبقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکدرمان جدید کنترل مولتیپلبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمروشهای شناسایی قدرت شنواتو انسانی و انسان، شایستنقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرسلول عصبی، در محل خاص خودمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمشانس یا نتیجه ی تلاشجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سديدن با چشم بسته در خواب به بالاتر از ماده بیندیشکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانرژیم های غذایی و نقش مهم فیروز نادریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش داروهاي مختلف معروف امیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بسندرم جدایی مغزمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششدانش محدود به ابعاد چهاربوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلدرک درست از خود و هوشیاریبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازراز تغییرفراموش کارها باهوش تر هستوهم جدایی و توهم علمنقشه های مغزی جدید با جزیانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانصداقتجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قداروهای ام اسبیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیددرد، رمز موفقیتبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وزمان چیستفشار و قدرتتیوتیکسن داروی ضد جنونچند روش ساده برای موفقیتچندین ماده غذایی که ماننانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط طولانی ترین شبجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی داروی جدید برای کاهش وزنبیماری ضعف عضلات نزدیک بذهن تو همیشه به چیزی اعتقگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مزندگی بی دودقیچی ژنتیکیتکامل ابزار هوش ، راه پر نوآوری ای شگفت انگیز دانساختن آینده، بهترین روش تراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مفید روزه داریعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحق انتخابخواص شکلات تلخهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی دخالت در ساختار ژنهابیش از نیمی از موارد انتقرموزی از نخستین تمدن بشرتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت هفتمزیرک ترین مردمقدرت انسان در نگاه به ابعتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله در مطب دکسدسازی روش مناسب برای مقتشنج چیستنعناعمیوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و عوارض ازدواج و بچه دار شدحمله ویروس کرونا به مغزخاویار گیاهیاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسدر آسمان هدیه های نادیدنبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ارویا بخشی حقیقی از زندگی تلاش در تولید انرژی به رنمغز ابزار بقای برتر مادیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان و شناخت حقیقت قسمت الاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنیوالینسردرد عروقی میگرنتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود دما انسانها چه اندازه نزدارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیعسل طبیعی موثر در کنترل بحریص نباشخطای حساصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابدرمان های جدید سرطانبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هروزه داری سلول های بنیادتنفس هوازی و میتوکندریمغزهای کوچک بی احساسآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتماده ی تاریکارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیسوالات پزشکیحس و ادراک قسمت چهل و دومده روش موفقیتبقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفادرمان جدید ام اسبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساروشی برای بهبود هوش عاطفALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با همه چیز در پیوندینقش نظریه تکامل در شناساافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکشانس یا تلاشجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شدی متیل فومارات(زادیوا)(به جای محکوم کردن دیگران کار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرون قفس یا بیرون از آنبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح رژیم ضد التهابیفیزیک مولکولها و ذرات در تولید سلولهای جنسی از سلنقش درختان در تکاملامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوسندرم دزدی ساب کلاوینمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمدانش بی نهایتبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شدرک عمیق در حیواناتبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دراست دستی و چپ دستیفراموشی همیشه هم بد نیستتوهم جسمنقشه با واقعیت متفاوت اسانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانصدای بم با فرکانس پایین، جهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنداروهای تغییر دهنده ی سیبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیدرس گرفتن از شکست هابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردزمان و مکان، ابعاد کیهان فشار روحی، همیشه بد نیست تیک و اختلال حرکتیزمان و گذر آن سریع استفضا و ذهن بازتیکاگرلور داروی ضد انعقاچندجهانیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هطی یکصد هزار سال اخیر هرچجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید برای ای ال اسبیماریهای تحلیل عضلانی اذهن خود را مشغول هماهنگیگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروزندگی در جمع مواردی را برقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل تکنولوژینوار مغز مشاهده ی غیر مستساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی بدناثرات مضر ماری جواناعلم به ما کمک میکند تا موحقیقت قربانی نزاع بین بی خواص شگفت هویجهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر موج، راز خلقت نهفته اسبیشتر کمردردها نیازی به رمز و رازهای ارتباط غیر کتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت اولزیست شناسی کل در جزء فراکقدرت ذهنتئوری تکامل امروز در درمنوبت کودکانسرنوشتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو میگرن و پروتئین مرتبط با اختلال در شناسایی حروف و عید نوروز مبارکحمایت از طبیعتخار و گلاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بدر آستانه ی موج پنجم کوویباد و موجپیوند سر آیا ممکن استرویا تخیل یا واقعیتتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار برتر بقاآرزوها را کم کنزبان و شناخت حقیقت قسمت دلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاسرطان کمیت گراییتضادهای علمیهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر عشق به هفت مرتبه ی شناختیحرکات چشم، ترجمه کننده ی خطر آلودگی هوااصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطاندرمان های رایج ام اسبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستروزهای بد باقی نمیماندتنفس بدون اکسیژنمغز، فقط گیرندهآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را پیامهای کاربرانحس و ادراک قسمت چهل و سومدهن، بزرگترین سرمایهبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشدرمان جدید ای ال اس، توفربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدروشی جدید در درمان قطع نخNVG 291تو با باورهایت کنترل میشنقش هورمون های تیروئید داقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استشاهکار قرنجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهدین اجباریبه جای تولید، بیشتر گوش ککارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی بریندرون و بیرون، جدای از هم برای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفیزیک هوشیاریتولترودیننقش ذهن و شناخت در حوادث امید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی سندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و دانشمندان موفق به بازگردبی نظمی مقدمه شناختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیدرگیری قلب در بیماری ویربرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثرجزخوانی هایی که امروز بفراموشی و مسیر روحانیتوهمات و شناخت حقیقتنقص های سیستمی ایمنیانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آنجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختداروهای ضد بیماری ام اس وبیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلدست و پا زدن در سایه؟بررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیآیا گذشته، امروز وآینده زمان و صبرفضای قلب منبع نبوغ استتیروفیبان موثر در سکته ی نه ناامیدی بلکه ارتقاسکته ی مغزی در جوانانانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همطیف انسفالیت، گیلن باره جاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید برای دیابتبیماری، رساله ای برای سلذهن خالی از شلوغی افکارگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزندگی در سیاهچالهقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز با توضیح دکتر فاساختار شبکه های مغزی ثابتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهربانی، شرط موفقیتاجزای پر سلولی بدن انسان علم بدون توقفحقیقت آنطور نیست که به نظخواص عجیب لوبیاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیدر میان تاریکی و روشناییبیشتر علم، در نادانسته هرمز گشایی از اتصالات مغزتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت دومزیست شناسی باور حقیقت یا قدرت شناختی انسان، محدودتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیسریع دویدن مهم نیستتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث میگرن و خواباختلالات مخچهعامل کلیدی در کنترل کارآحوادث روزگار از جمله ویرخارق العاده و استثنایی باستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خواباندر برابر حقایق جدیدباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانرویا حقی از طرف خداتلاشی تازه برای گشودن معمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون تجربی، راهی برای رزبان و شناخت حقیقت قسمت سلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیسرعت فکر کردن چگونه استتظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمما اکنون میدانیم فضا خالارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به عشق درونی به یگانگی خلقتحرکت چرخشی و دائمی کیهانخطر حقیقی، خود انسان استاصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10درمان های علامتی در ام اسبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استروزهای سختتنها مانع در زندگی موارد مغز، همه ی واقعیت را نمیبآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمسفرنامه سفر به بم و جنوب ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بشیر و دوغ بادامتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز سایتهای دیگرحس و ادراک قسمت نهمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان جدید سرطانبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوروشی جدید در درمان نابینفقر داده ها در هوش مصنوعیتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون زنانه استروژناقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونسلام تا روشناییمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنشاهکار شش گوشجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکدین، اجباری نیستبه خوبی های دیگران فکرکنکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجوددرون آشفته ی تو و ظاهر خنبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخرژیم غذایی سالم و ضد التهفیزیک و هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عانقش روی و منیزیم در سلامتامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویسوی ما آید نداها را صدامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پدانشمندان نورون مصنوعی سبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتدرگیری مغز در بیماری کویبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودرحم مصنوعیفراموشی آرمانتوکل بر خدانقص در تشخیص هیجانات عامانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزداروهای ضد تشنج با توضیح بیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستدست کردن در گوشبررسی علل کمر درد در میاندست آسمانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصازمان واقعیت است یا توهمفضای خالی ای وجود نداردتکلم در گیاهاننه به اعدامسکته ی چشمیانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهطبیعت موجی جهانجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید ضد فشار خونبیمارستان هوش مصنوعیذهن سالمگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملزندگی زمینی امروز بیش از قانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای سادیسم یا لذت از آزار دادترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سموفقیت هوش مصنوعی در امتاجزایی ناشناخته در شکل گعلم در حال توسعهحقیقت افرادخود جسم و یا تصویرهوش عاطفی در زنان بیشتر اژن ضد آلزایمردر مانهای کمر دردبا همه مهربان باشرمز پیشرفت تواضع است نه طتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقآب زندگی است قسمت سومزیست، مرز افق رویداد هستقدرت عشقتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور درونسریعترین کامپیوتر موجودتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و روزه داریاختلالات حرکتی در انسانعادت همیشه خوب نیستحکمت الهی در پس همه چیزخبر مهم تلسکوپ هابلاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمندر جراحی کمر عجله نکنیدبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهارویاها از مغز است یا ناخوتلاشی جدید در درمان ام اسمغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان جانسوزلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتسطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هستما از اینجا نخواهیم رفتارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتعشق، شلوغ کردن نیستحس متفاوتخطر را بپذیراضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبدرمان ژنتیکی برای نوآوریبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزروزهای سخت میگذردتنها در برابر جهانمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک سفرنامه سفر به بم و جنوب من و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمدو بیماری روانی خود بزرگ بلوغ چیستکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استدرمان جدید سرطانبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهروشی جدید در درمان سکته مفلج نخاعی با الکترودهای تو برای خزیدن خلق نشده اینقش ویتامین K در ترمیم اسالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگسلاح و راهزنیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینشاید گوشی و چشمی، آماده شجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دودیوار همه اش توهم بودبه خودت مغرور نشوکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگدروغ نگو به خصوص به خودتبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شرژیم غذایی ضد التهابیفیزیک آگاهیتومورهای نخاعینقش روزه داری در سالم و جامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهدانشمندان یک فرضیه رادیکبی ذهن و بی روحکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود ندارددرگیری مغز در بیماران مببرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استرحم مصنوعیفرایند پیچیده ی خونرسانیتوپیراماتنقطه ی رسیدن به قلهانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریسیاهچاله، سیاه خالص یا پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی عروقی مخچهجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سرداروی فامپیریدین یا نورلبیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیدست بالای دستبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیزمان پلانکقفس دور خود را بشکنتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامسال 2025 سال بین المللی علمانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین طبیعت بر اساس هماهنگیجبران از دست رفته هاهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید ضد میگرنبیندیشذهت را روی چیزهای مفید متگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از زندگی زودگذرقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هاسازگاری با محیط بین اجزاترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمعلم راهی برای اندیشیدن احقیقت انسانخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هودر محل کار ارزش خودت را ببا هوش مصنوعی خودکار روبرمز امید، بی نیازی از مردتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)زاویه نگاه ها یکسان نیستقسم به فقرتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزسرکه انگبین عسلی مفید برتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات صحبت کردن در انعادت کن از بالا نگاه کنیحافظه میتواند بزرگترین دخدا موجود استاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کدر درمان بیماری مولتیپل بار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییررویاهای پر رمز و حیرتی درتمایل زیاد به خوردن بستنمغز بیش از آنچه تصور میشوآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان ریشه هایی شناختی اسلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرسعی کن به حدی محدود نشویتعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابتما اشیا را آنطور که هستندارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستعصب حقوق نورولووحس چشایی و بویاییخطرات هوش مصنوعیاطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان کارتی سل و تومور مغبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمروش مقابله مغز با محدودیتنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوسفری به آغاز کیهانمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسشکل های متفاوت پروتئین هتغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمدو بار در هفته ماهی مصرف بلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیدرمان دارویی سرطان رحم ببخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهريتوکسيمب در درمان ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو تغییر و تحولینقش ژنتیک در درمان اختلاالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اسلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دشاید درست نباشدجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سودیوار، از ابتدا توهم بودبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریدریا آرام نخواهد شد کشتی برای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم رژیم غذایی ضد دردفیزیکدانان ماشینی برای تتومورهای ستون فقراتنقش رژیم غذایی بر رشد و اامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانشربت رب انارجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی مندانشمندان ژنی از مغز انسبی سوادی در قرن 21کشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ای بود و دگر هیچ نبوانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از ضایعات در عصب زیر زبانیجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیداروی لیراگلوتیدبیماری الزایمرگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سدست خدا بارها را از دوشت بزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهزمان به چه دلیل ایجاد میشقفس ذهنتکنولوژی و پیشرفتنه بدبخت بلکه نادانسال سیزده ماههانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موطعمه ی شبکه های ارتباط اججدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ضد الزایمربیهوش کردن در جراحی و بیمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بازندگی سلول در بدن، جدای اقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری ستم با شعار قانون بدترین ترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهمولکول ضد پیریاحیای بینایی نسبی یک بیمعلم ساختن برج های چرخانحقیقت اشیاخودآگاهی و هوشیاريازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدر چه مرحله ای از خواب ، ربا هر چیزی که نفس می کشد مرمز بقای جهش ژنتیکیتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسیزاوسکا درمان گوشرقضاوت ممنوعتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانسرگیجه از شایعترین اختلاتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزمیگرن شدید قابل درمان اساختلالات عضلانی ژنتیکعادت کن خوب حرف بزنیحافظه های کاذبخدا نور آسمان ها و زمین ااستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتدر دعواها چه میکنی؟بار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانرویای شفافتمایز یا کشف یگانگیمغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی در چیستزبان شناسی مدرن در سطح سللرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنشلیک فراموشیتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانما به جهان های متفاوت خودارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدعصب سیاتیکحس و ادراک (قسمت اول )دفاع از پیامبراطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبدرمان پوکی استخوانبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردروش های صرفه جویی در ایجاتنهایی رمز نوآوری استمغط یک گیرنده استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش سقوط درون جاذبه ای خاص، چمن پر از تلخیمتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اشکل پنجم مادهتغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمدو برابر شدن خطر مرگ و میبنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی ددرمان زخم دیابتی با تکنوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشریه زغالیفلج خوابتو جهانی هستی که خودش را نقش گرمایش آب و هوا در همالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازشایسته نیست در جیب خود قرجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمدید تو همیشه محدود به مقدبه دنبال رستگاری باشکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انساندریافت هورمون امید با وربرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی راه فراری نیستفال نیکوتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی در رشد و اامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتدانشمندان پاسخ کوانتومی بی شرمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمرساناها و ابر رساناها و عفرایند حذف برخی اجزای مغتوانایی یک فرد، برای تغینقطه بی بازگشتانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یداروی کنترل چربی خونبیماری ای شبیه آلزایمر و گیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب دستورالعمل مرکز کنترل بیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخزمان شگفت انگیزقفس را بشکنتکنولوژی به طرز وحشتناکینه جنگ و نه خونریزیسانسور از روی قصد بسیاری انسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیظهور امواج مغزی در مغز مصجدایی خطای حسی استهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده داروی سل سپتبیهوشی در بیماران دچار اذره ی معین یا ابری از الکگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیآیا دست مصنوعی به زودی قازندگی، مدیریت انرژیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل داروینی هنوز در حانوار مغزی روشی مهم در تشخستم، بی پاسخ نیستترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در ورزش زانو در خاعلیت رو به عقبحقیقت تنها چیزی است که شاخودت را از اندیشه هایت حفاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ودر ناامیدی بسی امید استبا آتش، بازی نکن و بعد از رمز جهانتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز کوانتومیآتاکسی فریدریشزبان فرایند تکاملی برای قطار پیشرفتتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهسرگردانیتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشودمیاستنی گراویس بدون آنتیاختراع جدید اینترنت کوانعادت کردن به نعمتحافظه و اطلاعات در کجاست خدا بخشنده است پس تو هم باستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرددر سال حدود 7 میلیون نفر باربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانروان سالمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز برای فراموشی بیشتر کآزادی عقیده، آرمانی که تزبان شناسی نوین نیازمند لرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیشلیک فراموشیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بما با کمک مغز خود مختاريمارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاعضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک (قسمت دوم )دفاع در برابر تغییر ساختاطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیدرمان پوکی استخوانبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به روش های عملی برای رفع کمرتنبیه چقدر موثر استنفرت، اسیب به خود استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تششکرگزار هر چیزی باش که داثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمدو برابر شدن خطر مرگ و میبه قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استدرمان ساده ی روماتیسمبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اریواستیگمینفلج خواب چیستتو جدای از کیهان نیستینقش پیش زمینه ها و اراده الگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشادی، پاداش انجام وظیفهجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمدیدن خدا در همه چیزبه زودی شبکه مغزی به جای کتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انساندریای خدابرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راراه نجاتفاکسیبتتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش زنجبیل در جلوگیری از امیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،سوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟دانشمندان اولین سلول مصنبی عدالتی در توزیع واکسن کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستدرگیری اعصاب به علت میتوبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده رستگاری محدود به یک راه نفراتر از دیوارهای باورتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه، وجود است یا فاصلهانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از ضرب المثل یونانیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطداروی تشنجی دربارداریبیماری ای شبیه ام اس مولتخواص فلفل سبزداروی جدید ALSبیماری اسپینال ماسکولار گیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشادغدغه نتیجه ی نادانی استبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقزمان طلایی سکته ی مغزی راقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغزسانسور بر بسیاری از حقایانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانظرف باید پر شود چه با چرک جریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومداروی ضد چاقیبیو الکترونیک؛ ترکیب موجذرات کوانتومی زیر اتمی قگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی، مراتب هوشیاری استقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرستون فقرات انسان دو پا جلترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمواد کوانتومی جدید، ممکناحتیاط در تعویض داروهاعلایم کمبود ویتامین E را حقیقت خواب و رویاخودروهای هیدروژنیاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددر هم تنیدگی مرزها و بی مبا تعمق در اسرار ابدیت و رمز جهان خاصیت فراکتالتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟آتاکسی مخچه ای خودایمنزبان متغیرقطره قطرهتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستسربازان ما محققا غلبه می تشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس در جوانانادامه بحث تکامل چشمعادت بد را ترک کنحافظه و اطلاعات در کجاست خدا تاس نمیریزداسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانادر عید نوروز مراقب تصادف بارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز روبات ها قول میدهندتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزار حقیقیزبان، نشان دهنده ی سخنگو لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر کتامین در درمان پاایندرالشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیما بخشی از این جهان مرتبطارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وغم بی پایانحس و ادراک قسمت 67دقیق ترین تصاویر از مغز ااطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیدرمان آرتروز با ورزش موضبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکروش هایی برای مقابله با اتهدیدهای هوش مصنوعینقاشی هایی با بوی گذشته یافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلول های مغزی عامل پارکیمننژیتتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کشکست حتمیثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمدو داروی جدید برای میاستبه مغز خزندگان خودت اجازکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظدرمان سرگیجه بدون نیاز ببدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودریاضیات یک حس جدید استفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیشرفته ی سلول های بنالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمدیدگاه نارسای دوگانه ی مبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزراه های جدید برای قضاوت رفاجعه ی جهل مقدستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زبان در سلطه و قدرت اامیدوارینازوکلسینسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیدانشمندان تغییر میدان مغبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجادرب بسته با غیر خود باز مبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هرشته نوروایمونولوژی و نقفرار در فرار از میزبان، دتوت زیاد بخوریدنمیتوان با بیرون انداختنانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسیب یکسان و دیدگاه های متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از ضربه مغزی در تصادف رانندجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمداروی جدید s3 در درمان ام بیماری اضطراب عمومیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهذهن ما از در هم شکستن منببزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آزمان، واقعی نیستقله سقوطتکنولوژی جدید که سلول هاچه زیاد است بر من که در ایسانسور ذهنانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع خواب و رویاترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترظرفیت مغز چقدر استجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیداروی ضد چاقیبیوگرافیذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندان ذهنیقبل و بعد از حقیقتتکامل زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت ستارگانی قبل از آغاز کیهترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساس گذر سریعتر زمانعلایم کمبود ویتامین E را حقیقت در علم، هرگز نهایی خورشید مصنوعیاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسدر هم تنیدگی کوانتومیبا خودت نجنگرنگ کردن، حقیقت نیستتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اآتش منبع انرژیزبان مشترک ژنتیکی موجودالمس کوانتومیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکسربرولایزینتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استمیدان مغناطيسي زمین بشر اداراوون تنها داروی تاییعادت دادن مغز بر تفکرحافظه و اطلاعات در کجاستخدای رنگین کماناسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آندرمان نگهدارنده ی اعتیادبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانروبات های ریز در درمان بیتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چالش است یا منفعآزار دیگری، آزار خود استزبان، وسیله شناسایی محیطلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینشناخت ناشناختهتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترغم بی پایانحس و ادراک قسمت 74دل به دریا بزناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروش هایی برای کم کردن اضطتو یک معجزه ایچقدر به چشم اعتماد کنیمافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلول های بنیادیمن، ما یا چی؟تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر شکستن مرز دور مغزجلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمدو سوی واقعیتبه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انساندرمان سرگیجه بدون نیاز ببدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسریتوکسیمابفن آوری های جدید علیه شناتو در میانه ی جهان نیستی نقش آتش در رسیدن انسان بهالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنسندرم میلر فیشرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان جهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومدیروز و امروزبه سیاهی عادت نکنیمکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن درک نیازمند شناخت خویش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خراه های جدید برای قضاوت رفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک سی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشعار و عملجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستدانشمندان روش هاي جدیدی بیمار مرکز تنفس سلولیکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، درختان چگونه بر تشکیل اببرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعرشد مغز فرایندی پیچیده افرد موفقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهداروی جدید لنفوم و لوکمیبیماری بیش فعالیگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهذهن چند جانبه نیازمند نگبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آزمان، اندک استقلب های سادهتکینگینه عدم مطلق بلکه عدم با قساهچاله ها تبخیر نمیشودانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتفاق و تصادفعقل مجادله گرجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دداروی ضد تشنج با قابليت تبیوگرافیذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای بهبود وضعیزونیسومایدقبل از آغازتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضلهسخن نیکو مانند درخت نیکوتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداحساسات کاذبعلائم عصبی آلزایمر، با احقیقت راستین انسان علم بخوش قلبی و مهربانیاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابدر هم تنیدگی کوانتومی و پبا خدا باشرنگین کمانتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماآثار باستانی تمدن های قدزبان چهار حرفی حیات زمینلووفلوکساسینتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیسردرد میگرنتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شودمیدان های مغناطیسی قابل ادب برخورد با دیگرانعارضه جدید ویروس کرونا سحافظه ی ما انسان ها چرا مخدایی که ساخته ی ذهن بشر اصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان نابینایان آیا ممکنبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستروبات کیانتمدن زیر آبمغز بزرگ چالشهای پیش روآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستزدودن نقص از هوش مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الشناخت و معرفت، و نقش آن دتعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سمانند کودکان باشیدارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال غیرقابل دیدن کردن مادهحس و ادراک قسمت 75دلایلی که نشان میدهد ما باعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا درمان با سلول های بنیادیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروش هایی برای جلوگیری از تو یک جهان در مغز خودت هسنقش قهوه در سلامتیافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیسلول های بنیادی منابع و امن، خود تو هستمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد شکستگی لگن یا سکته ی مغزیجلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و ندولت یا گروهکبه نقاش بنگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان سرگیجه بدون داروبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدریسپریدونفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوقف؛ شکستنقش انتخاب از طرف محیط، نالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمدیسک گردنبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستدرک و احساسبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دراه پیروزی در زندگی چیستفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم و خیالنقش سجده بر عملکرد مغزامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد سیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانصبور باشجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستدانشمندان روشی برای تبدیبیماری لبر و نابینایی آنگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرختان اشعار زمینبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیرشد مغز علت تمایل انسان بفرد یا اندیشهتوسعه برخی شغل ها با هوش نمای موفقیتاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از ضررهای شکر بر سلامت مغزجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های اهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوداروی جدید میاستنی گراویبیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودذهن هوشیار در پس ماده ی مبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بزمزمه ات مانده در گوشمقلب و عقلتکامل فردی یا اجتماعینهایت معرفت و شناخت درک عسایه ی هوشیاریانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوبان اطلاعات و پلِ بینعقل در جهان جدید، عجیب اسجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی ضد تشنج با قابليت تبیان ژن های اسکیزوفرنی درفلکس وتری با توضیح دکتر تفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبآیا راهی برای رفع کم آبی زونا به وسیله ویروس ابله قبل از انفجار بزرگتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهسخن و سکوتتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق و علوم اعصابعلت خواب آلودگی بعد از خوحقیقت غیر فیزیکیخوش خیالی و خوش بینیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردرددر هم تنیدگی کوانتومی و دبا طبیعت بازی نکنرهبر حقیقیتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدآدم عاقل، وقت خودش را هدرزبان نیاز تکاملی استلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیسردرد میگرن در کودکانتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های کوانتومی خلاادراک ما درک ارتعاشی است عبارت های مبهم مانند انرحافظه ی ما انسان ها چرا مخدایا جز تو که را دارماصل بازخوردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های اسرار آمیز در آبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامروح و آب حیاتتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجسفر فقط مادی نیستلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیشناخت حقیقت یا آرزوهای گتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند آب باشارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دغار افلاطونحس و ادراک قسمت 78دنیا فریب و سرگرمیاعتماد به خودکودکان مهاجرماست مالیدرمان تومورهای مغزی با ابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساروش هایی ساده برای کاهش اتو کجای جهانینقش مهاجرت در توسعه نسل اافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیسلول های بدن تو پیر نیستنمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسشگفت نیست من عاشق تو باشمجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شدونپزیل در بیماران قلبی به نادیدنی ایمان بیاورکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان سرطان با امواج صوتبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناریسدیپلام تنها داروی تایفواید روزه داری متناوبتولید مولکول جدید توسط هنقش اتصالات بین سلولهای التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمدیستونی قابل درمانبهبود حافظه پس از رخدادهکتابخانهمرکز حافظه کجاستدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندراه انسان شدن، راه رفتن وفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودنقش غذاها و موجودات درياامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانصبور باشجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مدانش، قفل ذهن را باز میکنبیماری میاستنی گراویسگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلدرد و درسبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نرشد در سختی استفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های سازمان بهداشت نمایش تک نفرهاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از ضعیف و قویجوانان وطنجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهداروی جدید کنترل قند خونبیماری خود ایمن اعصاب محگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجذهن و زندگیبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه زنان باهوش ترقلب یا مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت در بی نهایتسایه را اصالت دادن، جز فرترکیب حیوان و انسانانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر زمان ایده آل نشواتوسوکسیمایدعقل سالمجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی ضد تشنج توپیراماتبیان حقیقترفتار مانند بردهتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیاما مقهور قوانین فیزیکزیان غذاهای پرچربقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانموسیقی نواخلاق پایه تکامل و فرهنگعماد الدین نسیمی قربانی حقیقت غیر قابل شناختخوشبختی چیستاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدر هر سوراخی سر نکنبالای هر دستی، دستی هستروی و منیزیم در تقویت استتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طآرمانگرای تخیلی نباشزبان و کلمه حتی برای کسانلوتیراستامتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالسردرد میگرنی در کودکانتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکارمیدان بنیادین اطلاعاتادراک، فراتر از آنچه معمعجول نباشحافظه ی هوش مصنوعیخرما منبع بسیار خوب آنتی اصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد ددرمان های بیماری آلزایمربازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میروح در جهانی دیگر استتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگترین مصرف کننده آسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایسفر نامه سفر به بم و جنوب لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز شناخت درون، شناخت بیرون؛تغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنغرور و علمحس و ادراک قسمت 82دنیا مکانی بسیار اسرارآماعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیدرمان تشنجبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیروش استفاده از بالش طبیتو کز محنت دیگران بی غمینقش میدان مغناطیسی زمین افزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استسلول بنیادی و ای ال اسمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسشگفت انگیز بودن کیهانجنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمدوچرخه در کاهش دردهای کمبه هلال بنگرکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان ضایعات نخاعیبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونریشه های مشترک همه ی موجوفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر نقش تیروئید در تکامل مغزام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمدژا وو یا اشنا پنداریبهداشت خوابکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوراه بی شکستفتون های زیستیتوهم وجودنقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیسیناپس، شگفتی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانصبر لازمه ی پیروزی استجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیدانش، یک انسان را ناسازگبیماری میاستنی گراویسگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گدرد باسن و پا به دلیل کاهبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشررشد، رسیدن به یک هدف نیستفردا را نمیدانیمتوصیه های غیر دارویی در سچند نرمش مفید برای کمردراندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از طلوع و حقیقتطلای سیاهجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختداروی جدید آلزایمربیماری دویکگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدذهن و شیمی بدنبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزنجیرها را ما باید پاره کقلب دروازه ی ارتباطتکامل مداومنهادینه سازی فرهنگ اختلاساخت سلول عصبی حتی پس از ترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنحنی که ارتباط بین معرفاتصال مغز و کامپیوترعقلانیت بدون تغییرجز تو که را دارمخواص انارهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویاداروی ضد جنون در درمان تیبیداری معنوی یعنی دوستی رفتار وابسته به شکلتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استآگاهی فراتر از آگاهیزیباترین چیز در پیر شدنقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهسخت ترین حصارتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی هنر مایع استاختلا ل در خود عضلهعنصر اصلی تعیین واقعیتحقیقت، آن چیزی نیست که جلخوشبختی دور از رنج های ماستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلنددر والنتاین کتاب بدید همبالاترین هدف از دولترویکردهای جدید ضایعات نختلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طآرام باشزبان و بیان نتیجه ساختمالوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،سردرد و علتهای آنتصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدازولام در درمان تشنج ادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متعدم توقف تکامل در یک انداحافظه انسان و حافظه ی هوشخسته نباشی بابااصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد ددرمان های بیماری اس ام ایبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دروح رهاییتمرکز بر هدفمغز حریص برای خون، کلید تآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنسفر به مریخ در 39 روزمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانماهیچه ی صبرارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیغربال در زندگیحس و ادراک قسمت 87دنیای شگفت انگیز کوانتوماعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحدرمان جدید ALSبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آروش جدید تولید برقتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشسلول بنیادی در درمان ایدمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانشگفت زده و حیران باشجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهدوچرخه سواری ورزشی سبک و به کدامین گناه کشته شدندکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمانهای بیماری پارکینسبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرریشه های مشترک حیاتفواید زیاد دوچرخه سواریتولید مثل اولین ربات های نقش حفاظتی مولکول جدید دام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم پیریفورمیسمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمدژاوو یا آشناپنداریبهداشت خواب، امروز در جهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستدرک تصویر و زبان های مخلتبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانراه طولانی را به سلامت گذفروتنی معرفتیتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیسیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانصبر و واقعیتجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زماندائما بخوانبیماری های میتوکندریگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمادرد زانو همیشه نیاز به جربررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پز گهواره تا گورفرزندان زمان خودتوصیه هایی در مصرف ماهیچند جهانیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از