دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابعاد بالاتر

کیهان، با همان چشم و ارزشیابی ای دیده میشود که در عالم مادی بر پا می کنیم.
آفریننده، به ما هر آن چیزی را داده است که وظیفه ی مهم ما ایجاب می کند.
ما مکلف هستیم تمایل و عشق به بالاترین ابعاد را از طریق افکار و احساسات و صوت و حرکت، جسمانی کنیم و به زمین بیاوریم.
نجیب قلال(اندیشمند تونسی فیزیک کوانتوم و هوشیاری)


https://www.facebook.com/najib.kallel
توضیح:
نوع نگاه ناظر هوشمند و ظرف ادراکی او، بخشی از حقیقت موجود در کیهان را آشکار میکند و به این ترتیب، کیهان با همان چشمی- که ناظر به آن می نگرد- دیده می شود.
حقیقت کیهان در بند ظرفیت ادراکی و احساسی ما است از این رو لازم است بخش بزرگی از ابعاد فراتر از کیهان مادی، در قالب ابعاد جهان مادی درک شود و این به دلیل وابستگی انسان به جهان مادی و ابعاد آن است.
(خدایا فرمان دادی به سوی آثار بیایم پس، از آثار مرا در پوششی از نور، به سوی خودت بازگردان)


این ابعاد هرچند برای شناخت انسانی- که در عالم دنیا اسیر است- لازم می باشد و بدون آن، چیزی از حقیقت را درک نمی کند ولی باید همیشه در نظر داشت آنچه می بیند، کاملا وابسته ی به ارتباط ها و وابستگی های او در دنیا است و حقیقتی فراتراز آن هم وجود دارد. مشاهده ی آثار در علم، باید ما را به سوی فراتر از آثار و تاثیرگذار و علت، ببرد و علمی که بخواهد به جای پذیرش این مطلب ساده، همیشه علت و محرک را در آزمایشگاه بیازماید و ببیند- در حالی که باید به جای این دیدن، آن را به عنوان عامل و محرک بپذیرد- علمی گزافه بیش نیست.


(انما هذه الحیاة الدنیا متاع و ان الاخرة هی دار القرار)
(این زندگیِ دنیا کالایی است و آخرت، همان خانه ی قرار و آرامش است.)
توضیح دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مداخله ی زیانبار انساندانش قدرت استبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فال نیکوتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی در رشد و ادرک دیگرانامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توصد قدح، نفتاده بشکستحساسیت روانی متفاوتبی شرمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهداروهای مصرفی در ام اسبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمفرایند حذف برخی اجزای مغتوانایی یک فرد، برای تغینقطه بی بازگشتدردی که سالهاست درمان نشانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکوت، در برابر گزافه گویاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندطوفان بیداریخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و گوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید ای ال اسبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهقفس ذهنتکنولوژی و پیشرفتنه بدبخت بلکه نادانانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موساخت شبکه عصبی با الفبای جدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص بادامبیهوش کردن در جراحی و بیمگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کروندارویی ضد بیش فعالی سیستتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بارقیبی قدرتمند در برابر مقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری ترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهزیر فشار کووید چه باید کرمولکول ضد پیریاحیای بینایی نسبی یک بیمسختی ها رفتنی استحقیقت اشیاازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکبا هر چیزی که نفس می کشد متقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی در کمتر از چند ماه سوش جدآتاکسیرویا و کابوسقضاوت ممنوعتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیززبان و تکلم برخی بیماریهمیگرن شدید قابل درمان اساختلالات عضلانی ژنتیکسردرد تنشنحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیمغز باستانی، هنوز نقش هادرمان های جدید میگرنآزادی در چیستروزه داری و التهاب زیانبلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانسفر تجهیزات ناسا به مریخ ما به جهان های متفاوت خودارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدشناسایی سلول های ایمنی احس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استمغط یک گیرنده استدرمان جدید میگرن با انتی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش روشهای نو در درمان دیسک بمن پر از تلخیمتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اتغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش دسلول عصبی شاهکار انطباق از فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیشگفتی های زنبور عسلحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی ددورترین نقطه ی قابل مشاهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشفلج خوابتو جهانی هستی که خودش را نقش گرمایش آب و هوا در همدرها بسته نیستالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پس از ضربه به سراز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهشباهت های ریشه ای چند بیمحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشکاش شرف اجباری بود یا حتیکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انساندانش محدود به ابعاد چهاربرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رافاکسیبتتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش زنجبیل در جلوگیری از درک درست از خود و هوشیاریامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،راز تغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرصداقتخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستداروهای ام اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده فراتر از دیوارهای باورتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه، وجود است یا فاصلهدرد، رمز موفقیتانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زازمان چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریطوفان زیباییخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب داروی جدید برای میاستنی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخذهن پر در برابر آگاهیقفس را بشکنتکنولوژی به طرز وحشتناکینه جنگ و نه خونریزیانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبزندگی و داراییمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیساختن آیندهجدایی خطای حسی استهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده علم و روحخواص بادام زمینیبیهوشی در بیماران دچار اگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیداستانها و مفاهیمی اشتباآیا دست مصنوعی به زودی قارقابتی بی هدف یا رقابتی هقانونمندی و محدودیت عالمتکامل داروینی هنوز در حانوار مغزی روشی مهم در تشخترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیزیرفون داروی ضد ام اسمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در ورزش زانو در خاسختی در بلند شدن از روی صحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایداربا آتش، بازی نکن و بعد از تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز کوانتومیدر آرزوهایت مداومت داشتهآتاکسی فریدریشرویا و خبر از آیندهقطار پیشرفتتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشودزبان و شناخت حقیقت قسمت چمیاستنی گراویس بدون آنتیاختراع جدید اینترنت کوانسردرد سکه ایحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارماباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان های جدید در بیماری آزادی عقیده، آرمانی که تروزه داری و بیمار ی ام اس لرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بسفر دشوار اکتشافما با کمک مغز خود مختاريمارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاشهر زیرزمینی در ژاپن براحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسصفحه اصلیماده ی خالیدندان ها را مسواک بزنید تبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استنفرت، اسیب به خود استدرمان جدید کنترل مولتیپلافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیروشهای شناسایی قدرت شنوامن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است دسلول عصبی، در محل خاص خوداز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میشانس یا نتیجه ی تلاشحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استديدن با چشم بسته در خواب بدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی افلج خواب چیستتو جدای از کیهان نیستینقش پیش زمینه ها و اراده درهای اسرارآمیز و پوشیدهالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درارژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم جدایی مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستشباهت کیهان و مغزحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای کتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایدانش بی نهایتبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزفاجعه ی جهل مقدستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زبان در سلطه و قدرت ادرک عمیق در حیواناتامیدوارینازوکلسینراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدصدای بم با فرکانس پایین، خفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجاداروهای تغییر دهنده ی سیبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هفرار در فرار از میزبان، دتوت زیاد بخوریدنمیتوان با بیرون انداختندرس گرفتن از شکست هاانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قطولانی ترین شبخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار گیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشاداروی جدید برای کاهش وزنبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقذهن تو همیشه به چیزی اعتققله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغزانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتزندگی بی دودمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانساختن آینده، بهترین روش جریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخبیو الکترونیک؛ ترکیب موجگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گدخالت در ساختار ژنهاآیا رژیم غذایی گیاهی سلارموزی از نخستین تمدن بشرقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیزیرک ترین مردممواد کوانتومی جدید، ممکناحتیاط در تعویض داروهاسدسازی روش مناسب برای مقحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامندعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیبا تعمق در اسرار ابدیت و تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟در آسمان هدیه های نادیدنآتاکسی مخچه ای خودایمنرویا بخشی حقیقی از زندگی قطره قطرهتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستتشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبزبان و شناخت حقیقت قسمت امیاستنی گراویس در جوانانادامه بحث تکامل چشمسردرد عروقی میگرنحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کاناعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان های جدید سرطانآزار حقیقیروزه داری سلول های بنیادلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر کتامین در درمان پاایندرالتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیسفرنامه سفر به بم و جنوب ما بخشی از این جهان مرتبطارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وشواهدی از نوع جدیدی از حاحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری سوالات پزشکیماده ای ضد التهابیده روش موفقیتبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعینقاشی هایی با بوی گذشته یدرمان جدید ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل روشی برای بهبود هوش عاطفمننژیتتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتسلولهای ایمنی القا کنندهاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس شانس یا تلاشحس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظدی متیل فومارات(زادیوا)(بدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیشرفته ی سلول های بندرون قفس یا بیرون از آنالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي برژیم ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم دزدی ساب کلاویناز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن ببه سیاهی عادت نکنیمکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن دانشمندان موفق به بازگردبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ادرگیری قلب در بیماری ویرامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک رجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنصرع و درمان های آنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، داروهای ضد بیماری ام اس وبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرد موفقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدست و پا زدن در سایه؟انحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردزمان و گذر آن سریع استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریطی یکصد هزار سال اخیر هرچخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهداروی جدید برای ای ال اسبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آذهن خود را مشغول هماهنگیقله سقوطتکنولوژی جدید که سلول هاچه زیاد است بر من که در ایانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً زندگی در جمع مواردی را برمنبع خواب و رویاترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترساختار فراکتال وجود و ذهجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجبیوگرافیتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختدر موج، راز خلقت نهفته اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلارمز و رازهای ارتباط غیر کقبل و بعد از حقیقتتکامل زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت ترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیزیست شناسی کل در جزء فراکموجود بی مغزی که می توانداحساس گذر سریعتر زمانسرنوشتحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسعید نوروز مبارکخار و گلبا خودت نجنگتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی ادر آستانه ی موج پنجم کوویآتش منبع انرژیرویا تخیل یا واقعیتلمس کوانتومیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استزبان و شناخت حقیقت قسمت دمیدان مغناطيسي زمین بشر اداراوون تنها داروی تاییسرطان کمیت گراییحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هوابازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان های رایج ام اسآزار دیگری، آزار خود استروزهای بد باقی نمیماندلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستسفرنامه سفر به بم و جنوب ما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترشواهدی از دنیسوان(شبه نئحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدپیامهای کاربرانماده، چیزی نیستدهن، بزرگترین سرمایهبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایچقدر به چشم اعتماد کنیمدرمان جدید ای ال اس، توفرافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل روشی جدید در درمان قطع نخمن، ما یا چی؟تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر جلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اسسلولهای بنیادی مصنوعی دراز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحشاهکار قرنحس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انساندین اجباریبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسفن آوری های جدید علیه شناتو در میانه ی جهان نیستی نقش آتش در رسیدن انسان بهدرون و بیرون، جدای از هم الگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم سردرد به دلیل افت فاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتشباهت زیاد بین سلول هاي عحس و ادراک قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستدانشمندان نورون مصنوعی سبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم و خیالنقش سجده بر عملکرد مغزدرگیری مغز در بیماری کویامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد رحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناضایعه ی شبکه لومبوساکرالخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تداروهای ضد تشنج با توضیح برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیفرد یا اندیشهتوسعه برخی شغل ها با هوش نمای موفقیتدست کردن در گوشاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عزمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از سکته ی مغزی در جوانانجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنطیف انسفالیت، گیلن باره خواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهداروی جدید برای دیابتبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آذهن خالی از شلوغی افکارقلب های سادهتکینگینه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آزندگی در سیاهچالهمنتظر نمان چیزی نور را بهاتفاق و تصادفساختار شبکه های مغزی ثابجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیابیوگرافیتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیدر میان تاریکی و روشناییآیا راهی برای بهبود وضعیرمز گشایی از اتصالات مغزقبل از آغازتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضلهتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیزیست شناسی باور حقیقت یا موجودات مقهور ژنها هستنداحساسات کاذبسریع دویدن مهم نیستحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی ببا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تمادر برابر حقایق جدیدآثار باستانی تمدن های قدرویا حقی از طرف خدالووفلوکساسینتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شودزبان و شناخت حقیقت قسمت سمیدان های مغناطیسی قابل ادب برخورد با دیگرانسرعت فکر کردن چگونه استحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش مناعشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان های علامتی در ام اسآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستروزهای سختلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان التعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سسفرنامه سفر به بم و جنوب مانند کودکان باشیدارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال شیر و دوغ بادامحس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از سایتهای دیگرماده، چیزی بیش از یک خلا دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسنقش قهوه در سلامتیدرمان جدید سرطانافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیروشی جدید در درمان نابینمن، خود تو هستمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد جلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احسلام تا روشناییاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایشاهکار شش گوشحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلدین، اجباری نیستبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوقف؛ شکستنقش انتخاب از طرف محیط، ندرون آشفته ی تو و ظاهر خنالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم غذایی سالم و ضد التهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی سوی ما آید نداها را صدااز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازشجاعت و ترساز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسشرکت نورالینک ویدیویی ازحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهکتابخانهمرکز حافظه کجاستدانشمندان یک فرضیه رادیکبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريادرگیری مغز در بیماران مبامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله، سیاه خالص یا پاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شضایعه ی عروقی مخچهخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلداروی فامپیریدین یا نورلبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های سازمان بهداشت نمایش تک نفرهدست آسماناندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از سکته ی چشمیجوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعطبیعت موجی جهانخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودداروی جدید ضد فشار خونبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بذهن سالمقلب و عقلتکامل فردی یا اجتماعینهایت معرفت و شناخت درک عانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آزندگی زمینی امروز بیش از منتظر نتیجه ی کارهایت بااتوبان اطلاعات و پلِ بینسادیسم یا لذت از آزار دادجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویربیان ژن های اسکیزوفرنی دتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبدر مانهای کمر دردآیا راهی برای رفع کم آبی رمز پیشرفت تواضع است نه طقبل از انفجار بزرگتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیزیست، مرز افق رویداد هستمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق و علوم اعصابسریعترین کامپیوتر موجودحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلبا طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمددر جراحی کمر عجله نکنیدآدم عاقل، وقت خودش را هدررویاها از مغز است یا ناخولوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیستزبان جانسوزمیدان های کوانتومی خلاادراک ما درک ارتعاشی است سطح آگاهی، رخدادهای زندگحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیربازگشت به ریشه های تکاملپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان ژنتیکی برای نوآوریآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجروزهای سخت میگذردلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیسفرنامه سفر به بم و جنوب مانند آب باشارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دشیشه ی بازالتی و سیلیکونحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودکودکان مهاجرماست مالیدو بیماری روانی خود بزرگ بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانینقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان جدید سرطانافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیروشی جدید در درمان سکته ممنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزسلاح و راهزنیاز نخستین همانند سازها تویتامین کاشاید گوشی و چشمی، آماده شحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدیوار همه اش توهم بودبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونافواید روزه داری متناوبتولید مولکول جدید توسط هنقش اتصالات بین سلولهای دروغ نگو به خصوص به خودتالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم غذایی ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهشربت رب انارحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استدانشمندان ژنی از مغز انسبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوفتون های زیستیتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريادرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دضایعات در عصب زیر زبانیخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گداروی لیراگلوتیدبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرفردا را نمیدانیمتوصیه های غیر دارویی در سچند نرمش مفید برای کمردردست بالای دستاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنزمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از سال 2025 سال بین المللی علمجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردطبیعت بر اساس هماهنگیخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجداروی جدید ضد میگرنبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه ذهت را روی چیزهای مفید متقلب یا مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت در بی نهایتترکیب حیوان و انسانانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسزندگی زودگذرمنتظر زمان ایده آل نشواتوسوکسیمایدسازگاری با محیط بین اجزاجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است علم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیاريبیان حقیقتتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر محل کار ارزش خودت را بآیاما مقهور قوانین فیزیکرمز امید، بی نیازی از مردقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانزاویه نگاه ها یکسان نیستموسیقی نواخلاق پایه تکامل و فرهنگسرکه انگبین عسلی مفید برحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استبالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طدر درمان بیماری مولتیپل آرمانگرای تخیلی نباشرویاهای پر رمز و حیرتی درلوتیراستامتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکارزبان ریشه هایی شناختی اسمیدان بنیادین اطلاعاتادراک، فراتر از آنچه معمسعی کن به حدی محدود نشویحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد دعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگترین مصرف کننده درمان کارتی سل و تومور مغآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایروش مقابله مغز با محدودیلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایسفری به آغاز کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنشکل های متفاوت پروتئین هحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیدو بار در هفته ماهی مصرف بحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمینقش میدان مغناطیسی زمین درمان دارویی سرطان رحم بافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استريتوکسيمب در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایسلسله مباحث هوش مصنوعیاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانشاید درست نباشدحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فدیوار، از ابتدا توهم بودبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر نقش تیروئید در تکامل مغزدریا آرام نخواهد شد کشتی ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم غذایی ضد دردمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهشربت ضد خلطحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی برخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانفروتنی معرفتیتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات دريادرگیری مغزی در سندرم کوواما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیرساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانضرورت زدودن افکارخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قماداروی کنترل چربی خونبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پفرزندان زمان خودتوصیه هایی در مصرف ماهیچند جهانیدست خدا بارها را از دوشت اندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالزمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از سال سیزده ماههجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختطعمه ی شبکه های ارتباط اجبیماری دویکگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدداروی جدید ضد الزایمربشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقلب دروازه ی ارتباطتکامل مداومنهادینه سازی فرهنگ اختلاترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استزندگی سلول در بدن، جدای امنحنی که ارتباط بین معرفاتصال مغز و کامپیوترستم با شعار قانون بدترین جز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویاعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريبیداری معنوی یعنی دوستی تفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استدر چه مرحله ای از خواب ، رآگاهی فراتر از آگاهیرمز بقای جهش ژنتیکیقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریزاوسکا درمان گوشرموسیقی هنر مایع استاختلا ل در خود عضلهسرگیجه از شایعترین اختلاحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین ابالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طدر دعواها چه میکنی؟آرام باشرویای شفافلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،تصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی دزبان شناسی مدرن در سطح سلمیدازولام در درمان تشنج ادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متشلیک فراموشیحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد دعصب سیاتیکدفاع از پیامبربازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفمغز حریص برای خون، کلید تدرمان پوکی استخوانآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنروش های صرفه جویی در ایجامقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانسقوط درون جاذبه ای خاص، چماهیچه ی صبرارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیشکل پنجم مادهحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان زخم دیابتی با تکنوافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشریه زغالیمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتشایسته نیست در جیب خود قرحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهدید تو همیشه محدود به مقدبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرفواید زیاد دوچرخه سواریتولید مثل اولین ربات های نقش حفاظتی مولکول جدید ددریافت هورمون امید با ورام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا راه فراری نیستمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمندجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی سوخت هیدروژنی پاکاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مشش مرحله تکامل چشمحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی کریستال هامرگ و میر پنهاندانشمندان اولین سلول مصنبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهفروتنی و غرورتوهم تنهایینقش غذاها در کاهش دردهای درگیری اعصاب به علت میتوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلرستگاری محدود به یک راه نمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانضرب المثل یونانیخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و گلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی تشنجی دربارداریبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیدستورالعمل مرکز کنترل بیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت زمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از سانسور از روی قصد بسیاری جوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشظهور امواج مغزی در مغز مصبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطارداروی سل سپتبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیذره ی معین یا ابری از الکقلب روباتیکتکامل چشمچهار میلیارد سال تکامل بترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پزندگی، مدیریت انرژیمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثر مضر مصرف طولانی مدت رستم، بی پاسخ نیستجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفبیداری و خواب کدام بهتر اتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمدر ناامیدی بسی امید استآپومورفین در پارکینسونرمز جهانقدرت مردمتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضله مهم در تشتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمزبان فرایند تکاملی برای میلر فیشر نوعی نادر از گیاختلاف خانوادگی را حل کنسرگردانیحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم بباهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سرمغز انسان رو به کوچک تر شدر سال حدود 7 میلیون نفر آرامش و دانشروان سالملیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماتصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبازبان شناسی نوین نیازمند مکان زمان یا حافظه زمانادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزشلیک فراموشیحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزمغز در تنهایی آسیب میبیندرمان پوکی استخوانآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پروش های عملی برای رفع کمرمقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینسقوط زیگزاگی یا ناگهانیماپروتیلینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانشکرگزار هر چیزی باش که داحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحینقش مرکز تنفس سلولی در بیدرمان ساده ی روماتیسمافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرریواستیگمینمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسم زنبور ، کلیدی برای واراز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردشادی، پاداش انجام وظیفهحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کادیدن خدا در همه چیزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید یا دریافت علمنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددریای خداام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاراه نجاتمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی سودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار ششمین کنگره بین المللی سحس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشدانشمندان تغییر میدان مغبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرب بسته با غیر خود باز مانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی سیب یکسان و دیدگاه های متاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادضربه مغزی در تصادف رانندخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسداروی جدید ALSبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودفساد اقتصادی سیتماتیک درتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانی و علمدغدغه نتیجه ی نادانی استانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وازمان طلایی سکته ی مغزی رامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از سانسور بر بسیاری از حقایجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استظرف باید پر شود چه با چرک بیماری سلیاکگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشاداروی ضد چاقیبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میذرات کوانتومی زیر اتمی ققلب را نشکنتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار ساعت پس از کشتار خوکتراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو زندگی، مراتب هوشیاری استمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات فشار روحی شدیدستون فقرات انسان دو پا جلجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیبیرون اصل است یا درونتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیدر هم تنیدگی مرزها و بی مآپومورفین در پارکینسونرمز جهان خاصیت فراکتالقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله برای تاییتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمزبان متغیرمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال حرکتی مانند لرزش سربازان ما محققا غلبه می حل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدباور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچکتر شددر عید نوروز مراقب تصادف آرامش و سکونروبات ها قول میدهندلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید تصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا بزبان، نشان دهنده ی سخنگو مکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاشنا در ابهای گرم جنوب نیاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استکنترل جاذبهغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز ابترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کومغز را از روی امواج بشناسدرمان آرتروز با ورزش موضآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همروش هایی برای مقابله با امقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکسلول های مغزی عامل پارکیماجرای جهل مقدسارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذششکست حتمیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیددو داروی جدید برای میاستبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستینقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان سرگیجه بدون نیاز بافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراریاضیات یک حس جدید استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسماگلوتید داروی کاهش دهناز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهشب سیاه سحر شودحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه ککایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیدیدگاه نارسای دوگانه ی مبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار فیلمی بسیار جالب از تغییتولید پاک و فراوان انرژینقش خرچنگ های نعل اسبی دردرک فرد دیگر و رفتارهای اامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیراه های جدید برای قضاوت رمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی سی و سه پل اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقشعار و عملحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلدانشمندان روش هاي جدیدی برخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازفراموش کارها باهوش تر هستوهم جدایی و توهم علمنقشه های مغزی جدید با جزیدرختان چگونه بر تشکیل ابانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودرشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانضررهای مصرف شکر و قند بر خونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدداروی جدید s3 در درمان ام بررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وفشار و قدرتتیوتیکسن داروی ضد جنونچند روش ساده برای موفقیتذهن ما از در هم شکستن منبانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک زمان، واقعی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از سانسور ذهنجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستظرفیت مغز چقدر استبیماری شارکو ماری توثگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهداروی ضد چاقیبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی ذرات کوانتومی زیر اتمی ققوی تر باشتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنون و القلمتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پزندان ذهنیمهمان ناخواندهاثرات مفید قهوهستارگانی قبل از آغاز کیهحفره در مغزهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیبیست تمرین ساده برای جلوتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر در هم تنیدگی کوانتومیآب زندگی است قسمت چهارمرنگ کردن، حقیقت نیستقدرت کنترل خودتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله تعیین محلتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمزبان مشترک ژنتیکی موجودامیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال خواب فرد را مستعد سربرولایزینحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بتلاش هایی در بیماران قطع مغز ایندگان چگونه استدرمان نگهدارنده ی اعتیادآرامش عقلروبات های ریز در درمان بیلا اکراه فی الدینتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشنزبان، وسیله شناسایی محیطمکانیزمهای دفاعی در برابارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تشناخت ناشناختهحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خودغم بی پایاندل به دریا بزنبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مردرمان ام اس(مولتیپل اسکلآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین روش هایی برای کم کردن اضطمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استسلول های بنیادیماجرای عجیب گالیلهارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگشکستن مرز دور مغزحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکدو سوی واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستنقش نظام غذایی در تکامل مدرمان سرگیجه بدون نیاز بافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرریتوکسیمابمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگوسندرم میلر فیشراز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرشبیه سازی میلیون ها جهان حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدیروز و امروزبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانفیروز نادریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش داروهاي مختلف معروف درک نیازمند شناخت خویش اامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در براه های جدید برای قضاوت رامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوراه پیروزی در زندگی چیستمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی سیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدصبور باشحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان روشی برای تبدیبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دفراموشی همیشه هم بد نیستتوهم جسمنقشه با واقعیت متفاوت اسدرختان اشعار زمینانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییرشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم تخلیه ی مغز بینشی ناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اضررهای شکر بر سلامت مغزخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیداروی جدید لنفوم و لوکمیبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردفشار روحی، همیشه بد نیست تیک و اختلال حرکتیچندین ماده غذایی که ماننذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوزمان، اندک استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط ساهچاله ها تبخیر نمیشودجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی عقل مجادله گربیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و داروی ضد تشنج با قابليت تبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مذرات کوانتومی زیر اتمی ققیچی ژنتیکیتکامل ابزار هوش ، راه پر نوآوری ای شگفت انگیز دانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برزونیسومایدمهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مفید روزه داریسخن نیکو مانند درخت نیکوحق انتخابهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی علائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیبیش از نیمی از موارد انتقتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیدادر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت هفتمرنگین کمانقدرت انسان در نگاه به ابعتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله در مطب دکتشنج چیستنعناعزبان چهار حرفی حیات زمینمیوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و سردرد میگرنحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر بابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رنمغز ابزار بقای برتر مادیدرمان نابینایان آیا ممکنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروبات کیانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنیوالینتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود دزدودن نقص از هوش مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیشناخت و معرفت، و نقش آن دحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما ببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریمغزهای کوچک بی احساسدرمان با سلول های بنیادیآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسروش هایی برای جلوگیری از ملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگتغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتسلول های بنیادی منابع و اماده ی تاریکارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفادولت یا گروهکبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با همه چیز در پیوندینقش نظریه تکامل در شناسادرمان سرگیجه بدون داروافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهریسپریدونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می توانسندرم کووید طولانیاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران کار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافدیسک گردنبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح فیزیک مولکولها و ذرات در تولید سلولهای جنسی از سلنقش درختان در تکاملدرک و احساسامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی راه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی سینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرصبور باشحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیدانش، قفل ذهن را باز میکنبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثفراموشی و مسیر روحانیتوهمات و شناخت حقیقتنقص های سیستمی ایمنیدرد و درسانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقررشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از جهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن ضعیف و قویخواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلداروی جدید میاستنی گراویبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیفضا و ذهن بازتیکاگرلور داروی ضد انعقاچندجهانیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استزمزمه ات مانده در گوشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هسایه ی هوشیاریجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان عقل در جهان جدید، عجیب اسبیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنداروی ضد تشنج با قابليت تبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویرورفلکس وتری با توضیح دکتر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل تکنولوژینوار مغز مشاهده ی غیر مستتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ زونا به وسیله ویروس ابله مهندسی بدناثرات مضر ماری جواناسخن و سکوتحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیبیشتر کمردردها نیازی به تفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصندر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت اولرهبر حقیقیقدرت ذهنتئوری تکامل امروز در درمنوبت کودکانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو زبان نیاز تکاملی استمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلال در شناسایی حروف و سردرد میگرن در کودکانحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بعبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمباد و موجپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار برتر بقادرمان های اسرار آمیز در آآرزوها را کم کنروح و آب حیاتلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاتضادهای علمیهمیشه راهی هستسفر فقط مادی نیستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر شناخت حقیقت یا آرزوهای گحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطانغار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستتنفس بدون اکسیژنمغز، فقط گیرندهدرمان تومورهای مغزی با اآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزروش هایی ساده برای کاهش املاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیسلول های بدن تو پیر نیستنارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را شگفت نیست من عاشق تو باشمحس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشدونپزیل در بیماران قلبی بخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدNVG 291تو با باورهایت کنترل میشنقش هورمون های تیروئید ددرمان سرطان با امواج صوتاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدریسدیپلام تنها داروی تایمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم گیلن باره به دنبال از کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مشبکه های مصنوعی مغز به درحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش ککارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی بریندیستونی قابل درمانبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان فیزیک هوشیاریتولترودیننقش ذهن و شناخت در حوادث درک کنیم ما همه یکی هستیمنقش روی و منیزیم در سلامتدرک احساسات و تفکرات دیگامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی سیناپس، شگفتی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که صبر لازمه ی پیروزی استحس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتدانش، یک انسان را ناسازگبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودفراموشی آرمانتوکل بر خدانقص در تشخیص هیجانات عامدرد باسن و پا به دلیل کاهانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کرشد، رسیدن به یک هدف نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهطلوع و حقیقتخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستداروی جدید کنترل قند خونبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده فضای قلب منبع نبوغ استتیروفیبان موثر در سکته ی نه ناامیدی بلکه ارتقاذهن و زندگیانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمزنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همسایه را اصالت دادن، جز فرجاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندعقل سالمبیماری، رساله ای برای سلگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهداروی ضد تشنج توپیراماتبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرفتار مانند بردهقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز با توضیح دکتر فاتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانزیان غذاهای پرچربمهربانی، شرط موفقیتاجزای پر سلولی بدن انسان سخن پاک و ثابتحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستبیشتر علم، در نادانسته هتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بدر هر سوراخی سر نکنآب زندگی است قسمت دومروی و منیزیم در تقویت استقدرت شناختی انسان، محدودتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث زبان و کلمه حتی برای کسانمیگرن و خواباختلالات مخچهسردرد میگرنی در کودکانحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خوابانعجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی باد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معمغز از بسیاری حقایق می گردرمان های بیماری آلزایمرآزمون تجربی، راهی برای رروح در جهانی دیگر استلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیتظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمسفر نامه سفر به بم و جنوب ما اکنون میدانیم فضا خالارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به شناخت درون، شناخت بیرون؛حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10غرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد مغز، همه ی واقعیت را نمیبدرمان تشنجآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمروش استفاده از بالش طبیممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهسلول بنیادی و ای ال اسارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز شگفت انگیز بودن کیهانحس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مدوچرخه در کاهش دردهای کمبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوفقر داده ها در هوش مصنوعیتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون زنانه استروژندرمان ضایعات نخاعیاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونریشه های مشترک همه ی موجومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم پیریفورمیساز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برشبکیه های مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجوددژا وو یا اشنا پنداریبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخفیزیک و هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عافیزیک آگاهیتومورهای نخاعینقش روزه داری در سالم و جدرک تصویر و زبان های مخلتامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره راه طولانی را به سلامت گذمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی سیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرصبر و واقعیتحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود ندارددائما بخوانبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استفرایند پیچیده ی خونرسانیتوپیراماتنقطه ی رسیدن به قلهدرد زانو همیشه نیاز به جرانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکوت و نیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغطلای سیاهخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیداروی جدید آلزایمربرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصافضای خالی ای وجود نداردتکلم در گیاهاننه به اعدامذهن و شیمی بدنانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهساخت سلول عصبی حتی پس از جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانعقلانیت بدون تغییرخواص اناربیمارستان هوش مصنوعیگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمداروی ضد جنون در درمان تیتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملرفتار وابسته به شکلقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای ترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سزیباترین چیز در پیر شدنموفقیت هوش مصنوعی در امتاجزایی ناشناخته در شکل گسخت ترین حصارحقیقت افرادهوش عاطفی در زنان بیشتر اژن ضد آلزایمرعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های مبا همه مهربان باشتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقدر والنتاین کتاب بدید همآب زندگی است قسمت سومرویکردهای جدید ضایعات نخقدرت عشقتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور درونتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیزبان و بیان نتیجه ساختمامیگرن و روزه داریاختلالات حرکتی در انسانسردرد و علتهای آنحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی بابابار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان های بیماری اس ام ایآزمون ذهنی گربه ی شرودینروح رهاییلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتتظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هستسفر به مریخ در 39 روزما از اینجا نخواهیم رفتارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتشناسایی تاریخچه ی تکاملیحس متفاوتاضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزتنها در برابر جهانمغزتان را در جوانی سیم کشدرمان جدید ALSآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک روش جدید تولید برقمن و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایتغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنسلول بنیادی در درمان ایدارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیشگفت زده و حیران باشحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استدوچرخه سواری ورزشی سبک و بخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهفلج نخاعی با الکترودهای تو برای خزیدن خلق نشده اینقش ویتامین K در ترمیم اسدرمانهای بیماری پارکینسالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگریشه های مشترک حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم پیریفورمیساز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروشباهت مغز و کیهانحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگدژاوو یا آشناپنداریبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیکدانان ماشینی برای تتومورهای ستون فقراتنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرک حقیقت نردبان و مسیری امید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتصبر بسیار بایدحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21کشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هدارچینبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ای بود و دگر هیچ نبودردهای سال گذشته فراموش انگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکوت، پر از صدااز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دطوفان فقر و گرسنگی و بی سخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیداروی جدید آلزایمر تاییدبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیقفس دور خود را بشکنتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینزندگی فعال و مثبت روند آلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جبران از دست رفته هاهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توعقیده ی بی عملخواص اردهبیندیشگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمدارویی خلط آورتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از رفتار اجتماعی انسان، حاصقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هاترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان زیباترین چیز در افزایش سموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمسخت ترین کار، شناخت خود احقیقت انسانهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هوعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکنبا هوش مصنوعی خودکار روبتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقدر یک فراکتال هر نقطه مرکآب، زندگی است(قسمت پنجم)رویا و واقعیتقسم به فقرتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استزبان و بیان، در سایه پیشرمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات صحبت کردن در انسردرد به دلیل مصرف زیاد محافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنمغز بیش از آنچه تصور میشودرمان های جدید ALSآزمون ذهنی گربه شرودینگرروزه داری متناوب، مغز را لحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرتعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابتسفر به درون سفری زیباما اشیا را آنطور که هستندارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستشناسایی زبان حیوانات با حس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتامقالاتدنیایی پر از سیاهچاله بحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمتنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان جدید مولتیپل میلومآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوروش صحبت کردن در حال تکاممن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکستغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیسلول بنیادین از مخاط بینارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیدوپامین قابل حل در آببخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو تغییر و تحولینقش ژنتیک در درمان اختلادرماندگی به دلیل عادت کرالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اریشه های اخلاقمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم پای بی قراراز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از شباهت مغز با کیهان مادیحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریدگرگونی های نژادی و تغییبرای خودآگاه بودن تو بای