دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی جدید ضد الزایمر

لکانماب با نام تجاریLeqembi آنتی بادی منوکلونال علیه پروتئین آمیلوئد در مغز است و در درمان آلزایمر استفاده می‌شود. این دارو اخیرا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده است
در بیماری آلزایمر، تجمع پلاک های آمیلوئید به عنوان مکانیسم بیماری، مطرح است.
این آنتی بادی از تجمع پلاک ها جلوگیری میکند.
مقدار مصرف 10mg/kg دوبار در هفته برای ۱۸ ماه است.
https://www.evaluate.com/node/18243/amp


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ورزش هوازی ، بهترین تمریدانش، قفل ذهن را باز میکنبیماری اضطراب عمومیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهدرد و درستوهم بی خداییبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آرشد در سختی استقله سقوطچه زیاد است بر من که در ایتاثیر رژِیم غذایی بر میگانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً سیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزمنبع خواب و رویاابعاد بالاترضعیف و قویهوش عاطفی قسمت نهمخم شدن فضا-زماناز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیداروی جدید میاستنی گراویبیوگرافیگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه هایی در مصرف ماهیآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمزمه ات مانده در گوشمقبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سایه ی هوشیاریتبر را برداراولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیجواب سنگ اندازیموجود بی مغزی که می توانداحساس گذر سریعتر زمانعقل در جهان جدید، عجیب اساسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسداروی ضد تشنج با قابليت تبا خودت نجنگرفلکس وتری با توضیح دکتر پیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکامل مداومآتش منبع انرژیزونا به وسیله ویروس ابله ترازودونلمس کوانتومیایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکسخن و سکوتهمه چیز در زمان کنونی استجز تو که را دارممیدان مغناطيسي زمین بشر اداراوون تنها داروی تاییعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آندر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانرهبر حقیقیمغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل، نتیجه ی برنامه ریآزار دیگری، آزار خود استزبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلهلزوم گذر انسان از حدها و ایپیداکرینسردرد میگرن در کودکانهمراه سختی، اسانی هستحقیقت، آن چیزی نیست که جلما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترعبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فربحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروح و آب حیاتچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر نگاه انسان بر رفتاافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آممن، ما یا چی؟اگر میدانی مصیبت بزرگتر شناخت حقیقت یا آرزوهای گهوش فوق العاده، هر فرد اسحافظه انسان و حافظه ی هوشاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحغار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیبه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انساندرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسروش هایی ساده برای کاهش افن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگرامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 87از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدونپزیل در بیماران قلبی به سیاهی عادت نکنیمکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی برخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خریسدیپلام تنها داروی تایفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر دوپامین و سروتونینامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک سندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندیستونی قابل درمانبیمار مرکز تنفس سلولیکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، درک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های برخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعراه انسان شدن، راه رفتن وفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر درجه حرارت بر عملکانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صبور باشهوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرندانش، یک انسان را ناسازگبیماری بیش فعالیگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آرشد، رسیدن به یک هدف نیستقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر سلامت دستگاه گوارشانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانمنتظر نمان چیزی نور را بهاتفاق و تصادفطلوع و حقیقتهوش عاطفی قسمت هفتمخونریزی مغز در سندرم کوواز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید کنترل قند خونبیوگرافیگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیذهن و زندگیتوضیحی ساده در مورد هوش مآیا راهی برای بهبود وضعیزنان باهوش ترقبل از آغازنوار عصب و عضلهسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک الکترومغناطیسی مغاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیجوسازی مدرنموجودات مقهور ژنها هستنداحساسات کاذبعقل سالماساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابداروی ضد تشنج توپیراماتبا خدا باشرفتار مانند بردهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل چشمآثار باستانی تمدن های قدزیان غذاهای پرچربترازودونلووفلوکساسینایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیسخن پاک و ثابتهمه چیز، ثبت می شودجستجوی متن و تصویر به صورمیدان های مغناطیسی قابل ادب برخورد با دیگرانعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستاصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منادر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستروی و منیزیم در تقویت استمغز بزرگ چالشهای پیش روتکثیر سلول در برابر توقف آسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستزبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای لزوم سازگاری قانون مجازاایا کوچک شدن مغزانسان السردرد میگرنی در کودکانهمراهی میاستنی با برخی سحقایق ممکن و غیر ممکنمانند کودکان باشیدارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال عجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی اعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا درمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سربحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروح در جهانی دیگر استنقش قهوه در سلامتیتاثیر نگاه انسان بر رفتاافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیسفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیمن، خود تو هستماگر نیروی مغناطیس نباشد شناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی می تواند بر اححباب های کیهانی تو در تواز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایغرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمبه نقاش بنگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان تشنجتمرکز بر امروزبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدروش استفاده از بالش طبیفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا سلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدوچرخه در کاهش دردهای کمبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستدرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دریشه های مشترک همه ی موجوفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر دپاکین بر بیماری مامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد سندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادژا وو یا اشنا پنداریبیماری لبر و نابینایی آنگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیراه بی شکستفرد یا اندیشهنمای موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صبر لازمه ی پیروزی استهوش مصنوعی در قضاوت های احس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدائما بخوانبیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خوددرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بز گهواره تا گورقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و منتظر نتیجه ی کارهایت بااتوبان اطلاعات و پلِ بینطلای سیاههوش عاطفی قسمت یازدهخونریزی مغزی کشندهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید آلزایمربیان ژن های اسکیزوفرنی دگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبذهن و شیمی بدنتوضیحات دکتر فاطمی در موآیا راهی برای رفع کم آبی زنجیرها را ما باید پاره کقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغزاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیجامعه ی آسمانیمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق و علوم اعصابعقلانیت بدون تغییرخواص اناراستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردداروی ضد جنون در درمان تیبا طبیعت بازی نکنرفتار وابسته به شکلپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدتکامل و ارتقای نگاه تا عمآدم عاقل، وقت خودش را هدرزیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی دلوب فرونتال یا پیشانی مغایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیسخت ترین حصارهمه ی سردردها بی خطر نیستجستجوی هوشیاری در مغز مامیدان های کوانتومی خلاادراک ما درک ارتعاشی است عنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های ماصل بازخوردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامرویکردهای جدید ضایعات نخمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتأثیر نیکوتین سیگار بر مآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجزبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گلزوم سازگاری قانون مجازاایا این جمله درست است کسیسردرد و علتهای آنهمراهی نوعی سردرد میگرنیحل مشکلمانند آب باشارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی بابااعتماد به خودکودکان مهاجرماست مالیدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساروح رهایینقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر هوش مصنوعی بر مغزافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیسفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکانمنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر نعمت فراموشی نبود بسشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی متصل با مغزحباب هایی تو در تواز نخستین همانند سازها تویتامین کاغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومبه نادیدنی ایمان بیاورکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناروش جدید تولید برقفواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد والتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا سلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدوچرخه سواری ورزشی سبک و بهبود حافظه پس از رخدادهکتابخانهمرکز حافظه کجاستدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندریشه های مشترک حیاتفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياتاثیر داروهای ضد التهاب امیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومسندرم پیریفورمیسجنگ داده هامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدژاوو یا آشناپنداریبیماری میاستنی گراویسگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلدرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نراه طولانی را به سلامت گذفرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صبر و واقعیتهوش مصنوعی در تفکر خلاق احس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر درددارچینبیماری خود ایمن اعصاب محگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه زمین در برابر عظمت کیهانقلب یا مغزنهایت در بی نهایتتاریک ترین بخش شبانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیمنتظر زمان ایده آل نشواتوسوکسیمایدطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش عاطفی قسمت پنجمخونریزی مغزی کشنده ولی قاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید آلزایمر تاییدبیان حقیقتپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتیوتیکسن داروی ضد جنونآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی فعال و مثبت روند آلقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغز در آلزایماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانجاودانگی مصنوعیموسیقی نواخلاق پایه تکامل و فرهنگعقیده ی بی عملخواص اردهاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدارویی خلط آوربالای هر دستی، دستی هسترفتار اجتماعی انسان، حاصپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآرمانگرای تخیلی نباشزیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزلوتیراستامایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالسخت ترین کار، شناخت خود اهمه جا خیر بکارحفره در مغزمیدان بنیادین اطلاعاتادراک، فراتر از آنچه معمعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکناصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد ددر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میرویا و واقعیتمغز بزرگترین مصرف کننده تأثیر نگاه انسان بر رفتاآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج لزوم عدم وابستگی به گوگل ایا ابزار هوشمندی یا مغز سردرد به دلیل مصرف زیاد مهندسه ی پایه ایحلقه های اسرارآمیزماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملاعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع بحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیروزه داری متناوب، مغز را نقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر ویتامین دی بر بیماافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استسفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسشناسایی زبان حیوانات با هوش مصنوعی و کشف زبان هایحد و مرزها توهم ذهن ماستاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانمقالاتدنیایی پر از سیاهچاله به هلال بنگرکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونروش صحبت کردن در حال تکامفواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا سلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدوپامین قابل حل در آببهداشت خوابکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوریشه های اخلاقفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددگرگونی های نژادی و تغییبیماری میاستنی گراویسگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گدرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشررابطه تشنج و اوتیسمفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدصد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختداروهای مصرفی در ام اسبیماری دویکگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهددردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمین زیر خلیج فارس تمدنی قلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاریکی من و تو و گرد و غباانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پمنحنی که ارتباط بین معرفاتصال مغز و کامپیوترطوفان بیداریهوش عاطفی قسمت اولخواندن ، یکی از شستشو دهناز خود رها شویادآوری خواب و رویاداروی جدید ای ال اسبیداری معنوی یعنی دوستی پل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استتیک و اختلال حرکتیآگاهی فراتر از آگاهیزندگی هوشمند در خارج از زقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهساخت شبکه عصبی با الفبای تخریب مغز به دلیل کمبود باوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریجایی برای یاد گرفتن باقی موسیقی هنر مایع استاختلا ل در خود عضلهعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص باداماستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلنددارویی ضد بیش فعالی سیستبالاترین هدف از دولترقیبی قدرتمند در برابر مپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طتکامل ابزار هوش ، راه پر آرام باشزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،سختی ها رفتنی استهمیشه چیزی برای تنهایی دحق انتخابمیدازولام در درمان تشنج ادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکاصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد ددر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی درویا و کابوسمغز حریص برای خون، کلید تتأثیر شیرینی های حاوی لوآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستمقاومت به عوارض فشار خون ایا بیماری ام اس (مولتیپسردرد تنشنهندسه ی رایج کیهانحمله ویروس کرونا به مغزماهیچه ی صبرارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملاعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحدرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آروزه داری و التهاب زیانبنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر ویروس کرونا بر مغز افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختهمنابع انرژی از منابع نهفاگر با مطالعه فیزیک کوانشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحریص نباشاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استبه کدامین گناه کشته شدندکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرروشهای نو در درمان دیسک بفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا سلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدورترین نقطه ی قابل مشاهبهداشت خواب، امروز در جهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستدرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانرژیم های غذایی و نقش مهم فروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر مغزاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت های ریشه ای چند بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندانش قدرت استبیماری های میتوکندریگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمادرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پرادیوی مغز و تنظیم فرکانفرزندان زمان خودچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صداقتهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشداروهای ام اسبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاردرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمان چیستقلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بتاریکی و نورانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پسکته مغزیجهانی در ذهنمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثر مضر مصرف طولانی مدت رطوفان زیباییهوش عاطفی قسمت دهمخواندن، دوست روزهای سختاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استداروی جدید برای میاستنی بیداری و خواب کدام بهتر اذهن پر در برابر آگاهیپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمتیکاگرلور داروی ضد انعقاآپومورفین در پارکینسونزندگی و داراییقدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشساختن آیندهتداوم مهم است نه سرعتايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمجایی خالی نیستمیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلاف خانوادگی را حل کنعلم و روحخواص بادام زمینیاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونداستانها و مفاهیمی اشتباباهوش ترین و با کیفیت تریرقابتی بی هدف یا رقابتی همغز انسان رو به کوچک تر شتکامل تکنولوژیآرامش و دانشزیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکلیروپریم داروی ترکیبی ضداین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماسختی در بلند شدن از روی صهمیشه چشمی مراقب و نگهباحقیقت قربانی نزاع بین بی مکان زمان یا حافظه زمانادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایداراصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هدر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصرویا و خبر از آیندهمغز در تنهایی آسیب میبینتئوری تکامل امروز در درمآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قامقایسه رقابت و همکاریایا بدون زبان میتوانیم تسردرد سکه ایهندسه بنیادینحمایت از طبیعتماپروتیلینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارمااعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخابحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداروزه داری و بیمار ی ام اس نقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر ژنها بر اختلالات خافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرسفر دشوار اکتشافتضادهای علمیمنابع انرژی از نفت و گاز اگر تلاش انسان امروز براشهر زیرزمینی در ژاپن براهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحرکات چشم، ترجمه کننده ی از نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تبه امید روزهای بهترکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کادرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانروشهای شناسایی قدرت شنوافیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر گیاه خواری بر رشد وام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانشانس یا نتیجه ی تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مديدن با چشم بسته در خواب بهداشت خواب، رمز حافظه ی کریستال هامرگ و میر پنهاندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهرژیم های غذایی و نقش مهم فروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندانش محدود به ابعاد چهاربیماری های مغز و اعصاب و گلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقادرک درست از خود و هوشیاریتولترودینبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسراز تغییرفرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهچرا ویروس کرونای دلتا واسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استداروهای تغییر دهنده ی سیبیماری سلیاکگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشادرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدابعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میزمان و مکان، ابعاد کیهان قلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکتاریکی خواهد ترسیدانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو جهان، تصادفی نیستمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات فشار روحی شدیدطولانی ترین شبهوش عاطفی قسمت دومخواب و بیداری نوسانی مغزاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستداروی جدید برای کاهش وزنبیرون اصل است یا درونذهن تو همیشه به چیزی اعتقپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیتیروفیبان موثر در سکته ی آپومورفین در پارکینسونزندگی بی دودقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییساختن آینده، بهترین روش تداخل مرزها و صفات با بینايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجاذبهمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال حرکتی مانند لرزش علم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فدخالت در ساختار ژنهاباور و کیهان شناسیرموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل جریان همیشگی خلقتآرامش و سکونزیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مهلیس دگرامفتامین یا ویاساین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید سدسازی روش مناسب برای مقهمیشه اطمینان تو بر خدا بحقیقت آنطور نیست که به نظمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیاصل، روان و نفس استکنترل جاذبهدر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهرویا بخشی حقیقی از زندگی مغز را از روی امواج بشناستئوری تکامل در پیشگیری و آشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتامقابله ی منطقی با اعتراضایا تکامل هدفمند استسردرد عروقی میگرنهندسه در پایه ی همه ی واکحوادث روزگار از جمله ویرماجرای جهل مقدسارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حساعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمروزه داری سلول های بنیادنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر کلام در آیات کلام بافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهسوالات پزشکیده روش موفقیتبه بالا بر ستارگان نگاه ککایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد برین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار روشی برای بهبود هوش عاطففیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد وامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگیمناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دی متیل فومارات(زادیوا)(بوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشدرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست ببرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهرژیم ضد التهابیفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددانش بی نهایتبیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسدرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودراست دستی و چپ دستیفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمتاثیر درجه حرارت بر عملکانرژی تاریکانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آنهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستداروهای ضد بیماری ام اس وبیماری شارکو ماری توثگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی زمان و گذر آن سریع استقوی تر باشنون و القلمتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در سامهمان ناخواندهاثرات مفید قهوهطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش عاطفی قسمت سومخواب زمستانی سلول های سراز روده تا مغزژن همه چیز نیستداروی جدید برای ای ال اسبیست تمرین ساده برای جلوذهن خود را مشغول هماهنگیپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر تکلم در گیاهانآب زندگی است قسمت چهارمزندگی در جمع مواردی را برقدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلساختار فراکتال وجود و ذهترقی واقعی یا شعار ترقیايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال خواب فرد را مستعد علم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستدر موج، راز خلقت نهفته اسباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات برمز و رازهای ارتباط غیر کمغز ایندگان چگونه استتکامل داروینی هنوز در حاآرامش عقلزیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به لا اکراه فی الدیناین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سرنوشتهمیشه به آنچه داری، خوشنحقیقت افرادمکانیزمهای دفاعی در برابارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تعید نوروز مبارکخار و گلاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خوددر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استرویا تخیل یا واقعیتمغز زنان جوانتر از مغز مرتئوری جدید، ویران کردن گآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون مقابله با کرونا با علم اسایجاد احساساتسرطان کمیت گراییهندسه زبانِ زمان استحکمت الهی در پس همه چیزماجرای عجیب گالیلهارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هوابقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمروزهای بد باقی نمیماندنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر کپسول نوروهرب بر نافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدمنابع انرژی از نفت و گاز اپل ویژن پرو در تشخیص بیمشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی الفاگوحس متفاوتاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهبه بالاتر از ماده بیندیشکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانروشی جدید در درمان قطع نخفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد وامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به مناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدین اجباریبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودسندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندانشمندان موفق به بازگردبیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیددرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ورجزخوانی هایی که امروز بفشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتتاثیر رو ح و روان بر جسمچندین ماده غذایی که ماننتاثیر روده بر مغزانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای پیشرفته ارتباط ضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحسن یوسف باغچه ی مناز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی داروهای ضد تشنج با توضیح بیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و دست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای بعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مزمان و صبرقیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانسکته ی مغزی در جوانانتاریخ، اصیل نیست و ساخته انعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برجهش های ژنتیکی غیر تصادفمهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مفید روزه داریطیف انسفالیت، گیلن باره هوش عاطفی قسمت ششمخواب سالم عامل سلامتیاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی جدید برای دیابتبیش از نیمی از موارد انتقذهن خالی از شلوغی افکارپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداتکنولوژی های جدید و حالتآب زندگی است قسمت هفتمزندگی در سیاهچالهقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکساختار شبکه های مغزی ثابتروس جریان انرژینعناعجبران از دست رفته هامیوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و علم بدون توقفخواص عجیب لوبیااستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسدر میان تاریکی و روشناییبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ارمز گشایی از اتصالات مغزمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل داروینی هنوز در حاآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله بلاموژین داروی ضد اوتیسم؟این ابتدای تناقض هاستنیوالینسریع دویدن مهم نیستهمیشه داناتر از ما وجود دحقیقت انسانما انسانها چه اندازه نزدارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی باصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابدر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هرویا حقی از طرف خدامغزهای کوچک بی احساستا 20 سال آینده مغز شما به آشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکانملاحظه های اخلاقی دربارهایران بزرگسرعت فکر کردن چگونه استهندسه، نمایشی از حقیقتحافظه میتواند بزرگترین دماده ی تاریکارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیعشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استبقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفادرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساروزهای سختALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناساتاثیر کپسول نوروهرب بر تافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکشیر و دوغ بادامهوش مصنوعی اکنون می توانحس چشایی و بویاییاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجبه جای محکوم کردن دیگران کار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان جدید سرطانتنهاییبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح روشی جدید در درمان نابینفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوسلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان منبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددین، اجباری نیستبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی درژیم غذایی سالم و ضد التهفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت استاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییسوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان نورون مصنوعی سبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردرحم مصنوعیفشار روحی، همیشه بد نیست فضا و ذهن بازچندجهانیتاثیر روزه داری بر سلامت انرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا از نخستین هضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی، کیفیت فریب محساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان داروی فامپیریدین یا نورلبیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کندست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمان واقعیت است یا توهمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستسکته ی چشمیتازه های اسکیزوفرنی(جنواهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ جهش های بیماری زا، معمولمهندسی بدناثرات مضر ماری جواناطبیعت موجی جهانهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتی و یاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی جدید ضد فشار خونبیشتر کمردردها نیازی به ذهن سالمپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنتکنولوژی و پیشرفتآب زندگی است قسمت اولزندگی زمینی امروز بیش از قدرت ذهننوبت کودکانسادیسم یا لذت از آزار دادتری فلوپرازینهفت چیز که عملکرد مغز تو جدا کردن ناخالصی هامیگرن و پروتئین مرتبط با اختلال در شناسایی حروف و علم در حال توسعهخود جسم و یا تصویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بدر مانهای کمر دردباد و موجپیوند سر آیا ممکن استرمز پیشرفت تواضع است نه طمغز ابزار برتر بقاتکامل داروینی هنوز در حاآرزوها را کم کنزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ای ابتدایی از اسرالایو دوم دکتر سید سلمان فاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاسریعترین کامپیوتر موجودهمیشه راهی هستحقیقت اشیاما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر عادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلاصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطاندر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگسترویاها از مغز است یا ناخومغز، فقط گیرندهتا بحر یفعل ما یشاآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توززبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های ملاحظات بیهوشی قبل از جرایرادهای موجود در خلقت بسطح آگاهی، رخدادهای زندگهنر فراموشیحافظه های کاذبارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را عشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیربقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدروزهای سخت میگذردNVG 291نقش هورمون های تیروئید دتاثیر کپسول نوروهرب بر ساقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )از کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مدو بیماری روانی خود بزرگ به جای تولید، بیشتر گوش ککارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی بریندرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان روشی جدید در درمان سکته مفیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر گیاهخواری بر رشد و امید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی سلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردیوار همه اش توهم بودبی نظمی مقدمه شناختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را برخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثرژیم غذایی ضد التهابیفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از شرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن دانشمندان یک فرضیه رادیکبیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیرحم مصنوعیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاتاثیر روزها، ماه ها یا ساانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا ازنخستین همضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخفاش کور و انسان بینا؟از تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی لیراگلوتیدبیماری، رساله ای برای سلگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزمان پلانکقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فاسال 2025 سال بین المللی علمتازه های بیماری پارکینسواهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمهربانی، شرط موفقیتاجزای پر سلولی بدن انسان طبیعت بر اساس هماهنگیهوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطاز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیداروی جدید ضد میگرنبیشتر علم، در نادانسته هذهت را روی چیزهای مفید متپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بتکنولوژی به طرز وحشتناکیآب زندگی است قسمت دومزندگی زودگذرقدرت شناختی انسان، محدودای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینهفت سین یادگاری از میراث جدایی خطای حسی استمیگرن و خواباختلالات مخچهعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیارياستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خواباندر محل کار ارزش خودت را بباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانرمز امید، بی نیازی از مردمغز از بسیاری حقایق می گرتکامل داروینی هنوز در حاآزمون تجربی، راهی برای رزاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هالازم است هیچ کاری نکنیداینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیسرکه انگبین عسلی مفید برهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت تنها چیزی است که شاما اکنون میدانیم فضا خالارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به عادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استاصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10در درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز، همه ی واقعیت را نمیبتاول کف پا و حقیقتآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمزبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل ممانتین یا آلزیکسا یا ابایستادن در برابر آزادی بسعی کن به حدی محدود نشویهنر حفظ گرهحافظه و اطلاعات در کجاست ارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز عصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیبلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایربخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوروش مقابله مغز با محدودیفقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر کپسول نوروهرب بر ساقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونسفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمنشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت دوم )از آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بردو بار در هفته ماهی مصرف به خوبی های دیگران فکرکنکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجوددرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخريتوکسيمب در درمان ام اسفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر انتخاب از طرف محیط امید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویسلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که دیوار، از ابتدا توهم بودبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودرژیم غذایی ضد دردفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از شربت رب انارهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدانشمندان ژنی از مغز انسبیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده برطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصارساناها و ابر رساناها و عفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامتاثیر روغن رزماری استنشاانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای موجود زندهضرورت زدودن افکارهوش احساسیخفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی کنترل چربی خونبیمارستان هوش مصنوعیگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمدست خدا بارها را از دوشت توت زیاد بخوریدتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملزمان به چه دلیل ایجاد میشقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای سال سیزده ماههتازه های درمان ام اساولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سجهشهای مفید و ذکاوتی که دموفقیت هوش مصنوعی در امتاجزایی ناشناخته در شکل گطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش عاطفی در زنان بیشتر اخواص فلفل سبزژن ضد آلزایمرداروی جدید ضد الزایمربا همه مهربان باشذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقتکنولوژی جدید که سلول هاآب زندگی است قسمت سومزندگی سلول در بدن، جدای اقدرت عشقای همه ی وجود مننور درونستم با شعار قانون بدترین ترک امروزهم نوع خواری در میان پیشیجریان انرژی در سیستم های میگرن و روزه داریاختلالات حرکتی در انسانعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمندر چه مرحله ای از خواب ، ربار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهارمز بقای جهش ژنتیکیمغز به تنهایی برای فرهنگ تکامل زبانآزمون ذهنی گربه ی شرودینزاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کوریلبخند بزن شاید صبح فردا زاینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتسرگیجه از شایعترین اختلاهمیشه، آنطور نیست که هستحقیقت خواب و رویاما از اینجا نخواهیم رفتارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین ااضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبدر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزرویای شفافمغزتان را در جوانی سیم کشتابوهای ذهنیآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک زبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزمن و وجود توهمیاکنون را با همه ی نقص هایشلیک فراموشیهنر دانستنحافظه و اطلاعات در کجاست ارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیعصب سیاتیکدفاع از پیامبربلوغ چیستکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهروش های صرفه جویی در ایجافلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم استاثیر کتامین در درمان پاالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دینشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت 67از انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرودو برابر شدن خطر مرگ و میبه خودت مغرور نشوکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شریه زغالیفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جتاثیر احتمالی عصاره تغلیامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره سلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردید تو همیشه محدود به مقدبی ذهن و بی روحکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود ندارددریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استراه فراری نیستفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از شربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان پاسخ کوانتومی بیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مشکلات بین دو همسر و برخیدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیرستگاری محدود به یک راه نقفس دور خود را بشکننه به اعدامتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینسیاره ابلهانجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای از نخستین ضرب المثل یونانیهوش احساسیخلا، حقیقی نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توداروی تشنجی دربارداریبیندیشگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمدستورالعمل مرکز کنترل بیتوسعه هوش مصنوعی قادر استفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از زمان شگفت انگیزقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هاسانسور از روی قصد بسیاری تاسف بار است انسان، حق خواولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان جهشهای مفید و ذکاوتی که دموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمظهور امواج مغزی در مغز مصهوش عاطفی رمز آزادگیخواص منیزیمژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی سل سپتبا هوش مصنوعی خودکار روبذره ی معین یا ابری از الکپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقتکنولوژی جدید که سلول هاآب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی، مدیریت انرژیقسم به فقرای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزستم، بی پاسخ نیستترکیب آمار و ژنتیکهمه چیز موج استجریان انرژی در سیستم های میگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات صحبت کردن در انعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کدر ناامیدی بسی امید استتفاوت قند طبیعی با قند و بار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییررمز جهانمغز بیش از آنچه تصور میشوتکامل زبانآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستیلحظات خوش با کودکاناین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرسرگردانیهمکاری یا رقابتحقیقت در علم، هرگز نهایی ما اشیا را آنطور که هستندارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم باطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتادر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمروان سالممغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر فکر بر سلامتآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوزبان شناسی نوین نیازمند تصویر خورشید یا خود خورشمن کسی در ناکسی دریافتم اکوییفلکسشلیک فراموشیهنر رها شدن از وابستگیحافظه و اطلاعات در کجاستارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهروش های عملی برای رفع کمرفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد والکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان منابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین دشکرگزار هر چیزی باش که داهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت 74از بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از دو برابر شدن خطر مرگ و میبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریدرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم ریواستیگمینفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر بینش و انتظارات فرامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدیدن خدا در همه چیزبی سوادی در قرن 21کشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هدریای خداتو در میانه ی جهان نیستی برخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مراه نجاتفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از شش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان اولین سلول مصنبیماری الزایمرگوشه بیماری اتوزومال رسسگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سدرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهرشته نوروایمونولوژی و نققفس ذهننه بدبخت بلکه نادانتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای دفاعی و بقای موضربه مغزی در تصادف رانندهوش بشری تهدید برای بشریخلا، خالی نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ALSبیهوش کردن در جراحی و بیمگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کروندغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه برخی شغل ها با هوش تفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بازمان طلایی سکته ی مغزی راقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری سانسور بر بسیاری از حقایتبدیل پلاستیک به کربن و ساولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهجوانان وطنمولکول ضد پیریاحیای بینایی نسبی یک بیمظرف باید پر شود چه با چرک ازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانخواص میوه ی بهژنها ، مغز و ارادهداروی ضد چاقیبا هر چیزی که نفس می کشد مذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکینگیآتاکسیزندگی، مراتب هوشیاری استقضاوت ممنوعای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانستون فقرات انسان دو پا جلهمه چیز و هیچ چیزجریان انرژی در سیستم های میگرن شدید قابل درمان اساختلالات عضلانی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیاستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانرمز جهان خاصیت فراکتالمغز باستانی، هنوز نقش هاتکامل زبان انسان از پیشیآزادی در چیستزبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرلرزش ناشی از اسیب به عصباینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنسربازان ما محققا غلبه می همانند سازی در انسانحقیقت راستین انسان علم بما به جهان های متفاوت خودارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزداطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردروبات ها قول میدهندمغط یک گیرنده استتاثیر مشاهده بر واقعیت بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش زبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتمن پر از تلخیماکسی توسین و تکامل پیش اشنا در ابهای گرم جنوب نیاهنر، پر کردن است نه فحش دحافظه ی ما انسان ها چرا ماز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز ابنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی ددرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آببخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشروش هایی برای مقابله با افلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترودهای کاشتنینگاه دوبارهسلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازشکست حتمیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 75از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدو داروی جدید برای میاستبه دنبال رستگاری باشکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انساندرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ریاضیات یک حس جدید استفال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر ترکیبات استاتین (سامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودیدگاه نارسای دوگانه ی مبی شرمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمراه های جدید برای قضاوت رفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددانشمندان تغییر میدان مغبیماری ای شبیه آلزایمر و گیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب درختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخرشد مغز فرایندی پیچیده اقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری در کجاست؟ قابعاد و نیازهای تکاملیضررهای مصرف شکر و قند بر هوش در طبیعتخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده داروی جدید s3 در درمان ام بیهوشی در بیماران دچار اگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیذهن ما از در هم شکستن منبتوصیه های سازمان بهداشت آیا دست مصنوعی به زودی قازمان، واقعی نیستقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشخسانسور ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیجوانان وطنمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در ورزش زانو در خاظرفیت مغز چقدر استاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاخواص هلو برگ هلوژنهای مشترک بین انسان و وداروی ضد چاقیبا آتش، بازی نکن و بعد از ذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمغز کوانتومیتکامل فردی یا اجتماعیآتاکسی فریدریشزندان ذهنیقطار پیشرفتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهستارگانی قبل از آغاز کیههمه چیز کهنه میشودجراحی هوشیار مغزمیاستنی گراویس بدون آنتیاختراع جدید اینترنت کوانعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیاستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرددر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانرنگ کردن، حقیقت نیستمغز برای فراموشی بیشتر کتکامل ساختار رگهای مغزی آزادی عقیده، آرمانی که تزبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برترلرزش دست ها و گردن و سر ETاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیسربرولایزینهمجوشی هسته ای، انرژِی بحقیقت غیر فیزیکیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کماناطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیدرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به روبات های ریز در درمان بینفرت، اسیب به خود استتاثیر نگاه ناظر هوشیار بافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولمن بی من، بهتر یاد میگیرماکسکاربازپین در درمان تششناخت ناشناختههوموارکتوس ها ممکن است دحافظه ی ما انسان ها چرا ماز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میغم بی پایاندل به دریا بزنبه قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج بدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اروش هایی برای کم کردن اضطفلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد والگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراسلول های بنیادیتغییرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشکستن مرز دور مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 78از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدو سوی واقعیتبه زودی شبکه مغزی به جای کتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راریتوکسیمابفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر تغذیه بر سلامت رواامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،سندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردیروز و امروزبی عدالتی در توزیع واکسن کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده راه های جدید برای قضاوت رفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهتاثیر درجه حرارت بر عملکانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسی و سه پل اصفهانجهان معنامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از شعار و عملهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریدانشمندان روش هاي جدیدی بیماری ای شبیه ام اس مولتبیماری اسپینال ماسکولار گیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشادرختان اشعار زمینتوهم وجودبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقرشد مغز علت تمایل انسان بقله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابعاد اضافه ی کیهانضررهای شکر بر سلامت مغزهوش عاطفی قسمت 11خلاصه ای از درمان های جدیاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومداروی جدید لنفوم و لوکمیبیو الکترونیک؛ ترکیب موجگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های غیر دارویی در سآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان، اندک استقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطرساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به ساولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیجواب دانشمند سوال کننده مواد کوانتومی جدید، ممکناحتیاط در تعویض داروهاعقل مجادله گراسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودخواص هندوانهژنهای هوش ، کدامندداروی ضد تشنج با قابليت تبا تعمق در اسرار ابدیت و ذرات کوانتومی زیر اتمی قپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل مادی تا ابزار هوشمآتاکسی مخچه ای خودایمنزونیسومایدترکیب حیوان و انسانقطره قطرهایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستسخن نیکو مانند درخت نیکوهمه چیز در زمان مناسبجراحی گردن همیشه برای دیمیاستنی گراویس در جوانانادامه بحث تکامل چشمعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانادر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز رنگین کمانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکامل شناخت انسان با کشفآزار حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع ملرزش عضله یا فاسیکولاسیوایندرالسردرد میگرنهمدلی و هوش عاطفیحقیقت غیر قابل شناختما بخشی از این جهان مرتبطارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر اطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکروبات کیاننقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر نگاه و مشاهده ناظر افت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل زدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهانمننژیتاگر فقط مردم میفهمیدند کشناخت و معرفت، و نقش آن دهورمون شیرساز یا پرولاکتحافظه ی هوش مصنوعیاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس غیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما ببه مغز خزندگان خودت اجازکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودروش هایی برای جلوگیری از فلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بنتاثیر گیاه خواری بر رشد والگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بسلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشکستگی لگن یا سکته ی مغزیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 82از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدولت یا گروهکبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزریسپریدونفاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر حرکات چشم بر امواج امیدوارینازوکلسینسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددیسک گردنبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجادرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر برخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هراه پیروزی در زندگی چیستفرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنتاثیر درجه حرارت بر عملکانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صبور باشهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان روشی برای تبدی