دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوار عصب و عضله

#نوار_عصب_و_عضله #EMG، وسیله ای برای تعیین محل ضایعه در سیستم عصبی محیطی
برخی عضلات در این نوار مهم هستند مانند عضله ی biceps femoris سر کوتاه آن که تنها عضله ای است که توسط شاخه پرونئال عصب سیاتیک در بالای گردن فیبولا عصب دهی میشود(نقطه ی سیاه در تصویر، محل زدن سوزن به این عضله است)و برای تشخیص ضایعات عصب پرونئال در سر فیبولا به کار می‌رود.
در ضایعه عصب مربوط به سر کوتاه این عضله، تغییراتی در یافته های عضله در نوار به صورت چند فازی شون موج و یا بلند شدن طول آن و یا کاهش تعداد واحدهای فعالی عضله(افت رکروتمان) مشاهده میشود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیخلاصه ای از درمان های جدیبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانداروی جدید لنفوم و لوکمیفیلمی بسیار جالب از تغییتولید اندام با چاپ سه بعدنقش خرچنگ های نعل اسبی درامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بذهن هوشیار در پس ماده ی ممناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزمزمه ات مانده در گوشمهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه ی هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقجواب دانشمند سوال کننده بوزون هیگز جهان را از متلعقل در جهان جدید، عجیب اسکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشخواص هندوانهبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازداروی ضد تشنج با قابليت تفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایی و توهم علمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرفلکس وتری با توضیح دکتر انفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک تا کمسخن و سکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانجراحی گردن همیشه برای دیبیماری های روانی با تاثیعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ودر هم تنیدگی کوانتومی و پفساد اقتصادی سیتماتیک درتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانی و علمرهبر حقیقیانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از زبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسردرد میگرن در کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستحقیقت غیر قابل شناختبیماری شارکو ماری توثعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر گاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی درمان نابینایان آیا ممکنقلب را نشکنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچهار ساعت پس از کشتار خوکروح و آب حیاتانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوهسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانهوش عاطفی قسمت سومشناخت حقیقت یا آرزوهای گاز روده تا مغزژن همه چیز نیستحافظه ی هوش مصنوعیبیست تمرین ساده برای جلوغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت چهارمدرمان با سلول های بنیادیقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله برای تاییروش هایی ساده برای کاهش اايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد سلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استشگفت نیست من عاشق تو باشمکلید، در ناشناخته هاستحس و ادراک قسمت 82باید از انسان ترسیددولت یا گروهکتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش عقلدرمان سرگیجه بدون دارولیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید ریسدیپلام تنها داروی تایهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرشبکه های مصنوعی مغز به درکندن ریشه ی خودحس و ادراک قسمت پنجمبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدیسک گردنتنفس هوازی و میتوکندریمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین درک و احساسمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتراه انسان شدن، راه رفتن وهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسبقا با سازگارترین فرد اسصبور باشکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت سیزدهمبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمدانشمندان روشی برای تبدیتو انسانی و انسان، شایستنقش نگاه از پایین یا نگاهافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبردرختان اشعار زمینمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمرشد در سختی استهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتبه بالاتر از ماده بیندیشضعیف و قویطلوع و حقیقتکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهخم شدن فضا-زمانبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح داروی جدید میاستنی گراویفیروز نادریتولید سلولهای جنسی از سلنقش داروهاي مختلف معروف امید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوذهن و زندگیمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزنان باهوش ترهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه را اصالت دادن، جز فراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدجواب سنگ اندازیبی نهایت در میان مرزهاعقل سالمکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلخواص اناربرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دداروی ضد تشنج با قابليت تفراموش کارها باهوش تر هستوهم جسمنقشه های مغزی جدید با جزیرفتار مانند بردهانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانزیان غذاهای پرچربترازودونهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اجز تو که را دارمبیماری وسواسعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود دارددر هم تنیدگی کوانتومی و دفشار و قدرتتیک و اختلال حرکتیچند روش ساده برای موفقیتروی و منیزیم در تقویت استانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط زبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلههوش مصنوعی ساخته هوش طبیسردرد میگرنی در کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی حقیقت، آن چیزی نیست که جلبیماری ضعف عضلات نزدیک بعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مدرمان های اسرار آمیز در آقوی تر باشتکامل ابزار هوش ، راه پر نون و القلمروح در جهانی دیگر استانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمهوش عاطفی قسمت ششمشناخت درون، شناخت بیرون؛از سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی حافظه انسان و حافظه ی هوشبیش از نیمی از موارد انتقغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت هفتمدرمان تومورهای مغزی با اقدرت کنترل خودتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله تعیین محلروش استفاده از بالش طبیای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و سلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگرااستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به شگفت انگیز بودن کیهانکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت 87بابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ادونپزیل در بیماران قلبی تلاش در تولید انرژی به رنمغز ایندگان چگونه استآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان سرطان با امواج صوتلا اکراه فی الدینتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ریشه های مشترک همه ی موجوهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را اصول انجام برخی نرمش ها دشبکیه های مصنوعیکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت پنجاهبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدیستونی قابل درمانتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسدرک کنیم ما همه یکی هستیممقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگراه بی شکستهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندبقا در ازای بیماریصبر لازمه ی پیروزی استکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت ششمبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسادانش، قفل ذهن را باز میکنتو با همه چیز در پیوندینقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهدرد و درسمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکرشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزبه جای محکوم کردن دیگران جهان شگفت انگیز و بی زمانبه جای تولید، بیشتر گوش کطلای سیاهکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافخونریزی مغز در سندرم کووبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان داروی جدید کنترل قند خونفیزیک مولکولها و ذرات در تولترودیننقش درختان در تکاملامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی ذهن و شیمی بدنمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت سلول عصبی حتی پس از از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرجوسازی مدرنبی نظمی مقدمه شناختعقلانیت بدون تغییرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثداروی ضد تشنج توپیراماتفراموشی همیشه هم بد نیستتوهمات و شناخت حقیقتنقشه با واقعیت متفاوت اسرفتار وابسته به شکلانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از زیباترین چیز در پیر شدنترازودونهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخت ترین حصاراز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن جستجوی متن و تصویر به صوربیماری کروتز فیلد جاکوبعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیدر هر سوراخی سر نکنفشار روحی، همیشه بد نیست تیکاگرلور داروی ضد انعقاچندین ماده غذایی که ماننرویکردهای جدید ضایعات نخانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای هوش مصنوعی، کیفیت فریب مسردرد و علتهای آناز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان حقایق ممکن و غیر ممکنبیماریهای تحلیل عضلانی اعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی گاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرمان های بیماری آلزایمرقیچی ژنتیکیتکامل تکنولوژینوآوری ای شگفت انگیز دانروح رهاییاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جواناسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیهوش عاطفی بیشتر در زنانشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقحباب های کیهانی تو در توبیشتر کمردردها نیازی به مقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت اولدرمان تشنجقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله در مطب دکروش جدید تولید برقهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و سلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خواستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیشگفت زده و حیران باشکلام، در تحولی شگفت آور بحس و ادراک قسمت چهلباد و موجپیوند سر آیا ممکن استدوچرخه در کاهش دردهای کمتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار بقای برتر مادیآرزوها را کم کندرمان ضایعات نخاعیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیوالینریشه های مشترک حیاتهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر سندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگاصول توسعه ی یک ذهن کاملشباهت مغز و کیهانکندر علیه سرطانحس و ادراک قسمت پنجاه و یبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدژا وو یا اشنا پنداریتنفس بدون اکسیژنمغزهای کوچک بی احساسآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزدرک احساسات و تفکرات دیگملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت براه طولانی را به سلامت گذهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را سیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیاربقای حقیقی در دور ماندن اصبر و واقعیتکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفاحس و ادراک قسمت شصت و هشتبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیددانش، یک انسان را ناسازگALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با باورهایت کنترل میشنقش نظریه تکامل در شناسااقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزددرد باسن و پا به دلیل کاهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استز گهواره تا گورهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مسکوت و نیستیویرایش DNA جنین انسان، برسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و به خوبی های دیگران فکرکنطوفان فقر و گرسنگی و بی سکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینخونریزی مغزی کشندهبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخداروی جدید آلزایمرفیزیک هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عانقش ذهن و شناخت در حوادث امید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویذهن پر در برابر آگاهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی فعال و مثبت روند آلهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که جامعه ی آسمانیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرعقیده ی بی عملکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودداروی ضد جنون در درمان تیفراموشی و مسیر روحانیتوکل بر خدانقص های سیستمی ایمنیرفتار اجتماعی انسان، حاصانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از زیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخت ترین کار، شناخت خود ااز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهجستجوی هوشیاری در مغز مابیماری گیلن باره و بیمارعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده در والنتاین کتاب بدید همفضا و ذهن بازتیروفیبان موثر در سکته ی چندجهانیرویا و واقعیتانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسردرد به دلیل مصرف زیاد ماز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندحل مشکلبیماری، رساله ای برای سلعدم درکخسته نباشی باباگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرمان های بیماری اس ام ایقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز مشاهده ی غیر مستروزه داری متناوب، مغز را اهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان سفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانهوش عاطفی در زنان بیشتر اشناسایی زبان حیوانات با از علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیحباب هایی تو در توبیشتر علم، در نادانسته هتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت دومدرمان جدید ALSقدرت ذهنتئوری تکامل در پیشگیری و نوبت کودکانروش صحبت کردن در حال تکامهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی استفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت چهل و هفتباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندوچرخه سواری ورزشی سبک و تلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار برتر بقاآزمون تجربی، راهی برای ردرمانهای بیماری پارکینسلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاریشه های اخلاقهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به سندرم پای بی قرارجنگ داده هااصول سلامت کمرشباهت مغز با کیهان مادیکو کیو تن coQ10حس و ادراک قسمت پنجاه و دبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدژاوو یا آشناپنداریتنها مانع در زندگی موارد مغز، فقط گیرندهآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمدرک تصویر و زبان های مخلتملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی برابطه تشنج و اوتیسمهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز سیاهچاله هاجهان های بسیار دیگربلندی در ذهن ما درک بلندیصبر بسیار بایدکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشحس و ادراک قسمت شصت و دوبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسودائما بخوانNVG 291تو باید نیکان را به دست بنقش هورمون های تیروئید داقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیروندرد زانو همیشه نیاز به جرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انسااز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیبه خودت مغرور نشوطوفان بیداریکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودخونریزی مغزی کشنده ولی قبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شداروی جدید آلزایمر تاییدفیزیک و هوشیاریتومورهای نخاعینقش روی و منیزیم در سلامتامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره ذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرجاودانگی مصنوعیبی ذهن و بی روحعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استدارویی خلط آورفراموشی آرمانتوپیراماتنقص در تشخیص هیجانات عامرقیبی قدرتمند در برابر مانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از زیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمسختی ها رفتنی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحفره در مغزبیماری آلزایمر، استیل کوعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصادر یک فراکتال هر نقطه مرکفضای قلب منبع نبوغ استتکلم در گیاهاننه ناامیدی بلکه ارتقارویا و کابوسانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج هوش احساسیسردرد تنشناز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانحلقه های اسرارآمیزبیمارستان هوش مصنوعیعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملدرمان های جدید ALSقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فاروزه داری و التهاب زیانباولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقهوش عاطفی در زنان بیشتر اشناسایی سلول های ایمنی اازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمرحد و مرزها توهم ذهن ماستبا همه مهربان باشصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله تقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت سومدرمان جدید مولتیپل میلومقدرت شناختی انسان، محدودتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیروشهای نو در درمان دیسک بهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انسانسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز شگفتی های زنبور عسلکم کردن کالری روشی سودمنحس و ادراک قسمت چهل و هشتبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادوپامین قابل حل در آبتلاشی جدید در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرماندگی به دلیل عادت کرلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیرژیم های غذایی و نقش مهم همیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتاضطراب و ترسشباهت های ریشه ای چند بیمکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت پنجاه و سبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدگرگونی های نژادی و تغییتنها در برابر جهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک درک حقیقت نردبان و مسیری ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایرادیوی مغز و تنظیم فرکانهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگربلوغ چیستصد قدح، نفتاده بشکستکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت شصت و ششبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهدارچینفقر داده ها در هوش مصنوعیتو برای خزیدن خلق نشده اینقش هورمون زنانه استروژنالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگدردهای سال گذشته فراموش منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک های بهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از سکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پبه خودت نگاه کنطوفان زیباییکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگخواندن ، یکی از شستشو دهنبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم داروی جدید ای ال اسفیزیک آگاهیتومورهای ستون فقراتنقش روزه داری در سالم و جامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانزندگی و داراییهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتجایی برای یاد گرفتن باقی بی سوادی در قرن 21علم و روحخواص بادامکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مدارویی ضد بیش فعالی سیستفرایند پیچیده ی خونرسانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ی رسیدن به قلهرقابتی بی هدف یا رقابتی هانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از زیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمسختی در بلند شدن از روی صاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دحق انتخاببیماری الزایمرعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیدر کمتر از چند ماه سوش جدفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامرویا و خبر از آیندهانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین زبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستهوش احساسیسردرد سکه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توحمله ویروس کرونا به مغزبیندیشعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از درمان های جدید میگرنقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای روزه داری و بیمار ی ام اس اولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختههوش عاطفی رمز آزادگیشهر زیرزمینی در ژاپن براژنها نقشه ایجاد ابزار هوحریص نباشبا هوش مصنوعی خودکار روبسوالات پزشکیدنیا، هیچ استتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمان جدید میگرن با انتی قدرت عشقتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنور درونروشهای شناسایی قدرت شنواهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در انسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچشانس یا نتیجه ی تلاشکمی زاویه ی دیدت را عوض کحس و ادراک قسمت چهل و دومبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردورترین نقطه ی قابل مشاهتمایل زیاد به خوردن بستنمغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه شرودینگردرها بسته نیستلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیررژیم های غذایی و نقش مهم همکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییاطلاع رسانی اینترنتیشباهت کیهان و مغزکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت پنجاه و شبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمدانش قدرت استتنهاییمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هودرک دیگرانمن و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسراز تغییرهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاصداقتکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استحس و ادراک سی و هفتمبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهداروهای مصرفی در ام اسفلج نخاعی با الکترودهای تو تغییر و تحولینقش ویتامین K در ترمیم اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون ادردی که سالهاست درمان نشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دزمان چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنبه دنبال رستگاری باشطولانی ترین شبکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریخواندن، دوست روزهای سختبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی داروی جدید برای میاستنی فیزیکدانان ماشینی برای تتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی بر رشد و اامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانزندگی بی دودهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آینده، بهترین روش از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توجایی خالی نیستبی شرمیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمداستانها و مفاهیمی اشتبافرایند تکامل و دشواری هاتوانایی یک فرد، برای تغینقطه ای بود و دگر هیچ نبورموزی از نخستین تمدن بشرانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از زیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمسدسازی روش مناسب برای مقاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندحقیقت قربانی نزاع بین بی بیماری ای شبیه آلزایمر و عید نوروز مبارکخانواده پایدارگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهدر آرزوهایت مداومت داشتهقفس دور خود را بشکنتکنولوژی و پیشرفتنه به اعدامرویا بخشی حقیقی از زندگی انسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش بشری تهدید برای بشریسردرد عروقی میگرناز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امحمایت از طبیعتبیهوش کردن در جراحی و بیمعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بادرمان های جدید در بیماری قانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هاروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیهوشمندی کیهانشواهدی از نوع جدیدی از حاژنها ، مغز و ارادهحرکات چشم، ترجمه کننده ی با هر چیزی که نفس می کشد مپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و اخلاقآتاکسیدرمان جدید کنترل مولتیپلقسم به فقرتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزروشی برای بهبود هوش عاطفهمه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزاستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترشانس یا تلاشکمالگرایی دشمن پیشرفتحس و ادراک قسمت چهل و سومبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانديدن با چشم بسته در خواب تمایز یا کشف یگانگیمغز بیش از آنچه تصور میشوآزادی در چیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنرژیم ضد التهابیهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییاطلاعات حسی ما از جهان، چشباهت زیاد بین سلول هاي عکوچکی قلبحس و ادراک قسمت بیست و چهبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددانش محدود به ابعاد چهارتنهایی رمز نوآوری استمغزتان را در جوانی سیمکشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش درک درست از خود و هوشیاریمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اراست دستی و چپ دستیهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهبنی عباس، ننگی بر تاریخصدای بم با فرکانس پایین، کپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک- قسمت پنجاه و بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشداروهای ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو جهانی هستی که خودش را نقش ژنتیک در درمان اختلاالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهدرد، رمز موفقیتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا اززمان و مکان، ابعاد کیهان زمان و گذر آن سریع استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستبه زودی شبکه مغزی به جای طی یکصد هزار سال اخیر هرچکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانخواب و بیداری نوسانی مغزبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راداروی جدید برای کاهش وزنفال نیکوتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش رژیم غذایی در رشد و اذهن خود را مشغول هماهنگیامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانزندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرجاذبهبی عدالتی در توزیع واکسن علم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده دخالت در ساختار ژنهافرایند حذف برخی اجزای مغتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه بی بازگشترمز و رازهای ارتباط غیر کانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از زیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مههوش مصنوعی به کمک هوش طبیسرنوشتاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریحقیقت آنطور نیست که به نظبیماری ای شبیه ام اس مولتعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخدر آسمان هدیه های نادیدنقفس ذهنتکنولوژی به طرز وحشتناکینه بدبخت بلکه نادانرویا تخیل یا واقعیتانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاهوش در طبیعتسرطان کمیت گراییاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده حوادث روزگار از جمله ویربیهوشی در بیماران دچار اعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قادرمان های جدید سرطانقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری روزهای بد باقی نمیمانداولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خاسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاشواهدی از دنیسوان(شبه نئژنهای مشترک بین انسان و وحرکت چرخشی و دائمی کیهانبا آتش، بازی نکن و بعد از سایتهای دیگرده روش موفقیتتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسی فریدریشدرمان جدید ام اسقضاوت ممنوعتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانروشی جدید در درمان قطع نخهمه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کوانسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیاستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمشاهکار قرنکمردردحس و ادراک قسمت نهمباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندی متیل فومارات(زادیوا)(تمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی عقیده، آرمانی که تدرون قفس یا بیرون از آنلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدساطلاعاتی عمومی در مورد مشباهت زیاد بین سلول هاي عکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت بیست و یکبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به دانش بی نهایتتنبیه چقدر موثر استمغط یک گیرنده استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیدرک عمیق در حیواناتمن پر از تلخیمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشرجزخوانی هایی که امروز بهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریبه قفس های سیاهت ننازصرع و درمان های آنکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک- قسمت بیست و پبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اداروهای تغییر دهنده ی سیفلج خوابتو جدای از کیهان نیستینقش گرمایش آب و هوا در همالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درادرس گرفتن از شکست هامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزمان و صبرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستجهش های ژنتیکی مفید در سابه زیر پای خود نگاه نکن بطیف انسفالیت، گیلن باره کتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانخواب زمستانی سلول های سربرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزداروی جدید برای ای ال اسفاکسیبتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زنجبیل در جلوگیری از ذهن خالی از شلوغی افکارامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدجاذبه و نقش آن در شکلگیریبیمار 101 ساله، مبتلا به سعلم بدون توقفخواص شگفت هویجکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدر موج، راز خلقت نهفته اسفراتر از دیوارهای باورتوت زیاد بخوریدنقطه، وجود است یا فاصلهرمز گشایی از اتصالات مغزانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از زیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به هوش مصنوعی به شناسایی کاسریع دویدن مهم نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قحقیقت افرادبیماری اسپینال ماسکولار عادت همیشه خوب نیستخار و گلگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقدر آستانه ی موج پنجم کوویقفس را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانه جنگ و نه خونریزیرویا حقی از طرف خداانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون هوش عاطفی قسمت 11سرعت فکر کردن چگونه استاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومحکمت الهی در پس همه چیزبیو الکترونیک؛ ترکیب موجعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های رایج ام اسقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زباننوار مغزی روشی مهم در تشخروزهای سختاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهاسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیداسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودشیر و دوغ بادامژنهای هوش ، کدامندحس متفاوتبا تعمق در اسرار ابدیت و دهن، بزرگترین سرمایهتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیآتاکسی مخچه ای خودایمندرمان جدید ای ال اس، توفرقطار پیشرفتتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهروشی جدید در درمان نابینهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالشاهکار شش گوشکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت چهارمبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز دین اجباریتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کآزار حقیقیدرون و بیرون، جدای از هم لرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی شبیه نور تو نیسترژیم غذایی سالم و ضد التههمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالاطلاعاتی عمومی در مورد مشجاعت و ترسکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیحس و ادراک قسمت بیست و دوبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکدانشمندان موفق به بازگردتهدیدهای هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری قلب در بیماری ویرمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کرحم مصنوعیهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس سیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پربه مغز خزندگان خودت اجازضایعه ی شبکه لومبوساکرالکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استحس و ادراک- قسمت شصت و چهبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودداروهای ضد بیماری ام اس وفلج خواب چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیش زمینه ها و اراده الگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بدست و پا زدن در سایه؟نگاهت را بلند کندست کردن در گوشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفبه سیاهی عادت نکنیمطبیعت موجی جهانکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایخواب سالم عامل سلامتیبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خداروی جدید برای دیابتفاجعه ی جهل مقدستوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اذهن سالمامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار داداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنجبران از دست رفته هابیمار مرکز تنفس سلولیعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدر میان تاریکی و روشناییفرار در فرار از میزبان، دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان با بیرون انداختنرمز پیشرفت تواضع است نه طانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بهوش مصنوعی تعاملیسریعترین کامپیوتر موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریحقیقت انسانبیماری اضطراب عمومیعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آدر برابر حقایق جدیدقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغزرویاها از مغز است یا ناخوانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانهوش عاطفی قسمت نهمسطح آگاهی، رخدادهای زندگاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیحافظه میتواند بزرگترین دبیوگرافیعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های علامتی در ام اسقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرروزهای سخت میگذرداولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زمانسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیشیشه ی بازالتی و سیلیکونژنهای حاکم بر انسان و انسحس چشایی و بویاییبا خودت نجنگدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟آتش منبع انرژیدرمان جدید سرطانقطره قطرهتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستروشی جدید در درمان سکته مهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان اسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالشاید گوشی و چشمی، آماده شکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت نوزدهمبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندین، اجباری نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزار دیگری، آزار خود استدرون آشفته ی تو و ظاهر خنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینرژیم غذایی ضد التهابیهمراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نشرکت نورالینک ویدیویی ازکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت بیست و سوبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدانشمندان نورون مصنوعی ستو یک معجزه اینقاشی هایی با بوی گذشته یافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری مغز در بیماری کویمننژیتتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر رحم مصنوعیهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهبه نقاش بنگرضایعه ی عروقی مخچهکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظحسن یوسف باغچه ی منبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسداروهای ضد تشنج با توضیح فلج دوطرفه عصب 6 چشمتو در میانه ی جهان نیستی نقش پیشرفته ی سلول های بنالگوی بنیادین و هوشیاریالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا دست آسمانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزمان پلانکهوش مصنوعی از عروسک بازی سال 2025 سال بین المللی علماز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازجهش های بیماری زا، معمولبه سخن توجه کن نه گویندهطبیعت بر اساس هماهنگیکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن خواب سالم عامل سلامتی و یبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دداروی جدید ضد فشار خونفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم و خیالنقش زبان در سلطه و قدرت اذهت را روی چیزهای مفید متامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناجدا کردن ناخالصی هابیماری لبر و نابینایی آنعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیدر مانهای کمر دردفرد موفقتوسعه برخی شغل ها با هوش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشرمز امید، بی نیازی از مرداندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از زاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسراهوش مصنوعی در قضاوت های اسرکه انگبین عسلی مفید براز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنحقیقت اشیابیماری بیش فعالیعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آدر جراحی کمر عجله نکنیدقله سقوطتکینگیچه زیاد است بر من که در ایرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های هوش عاطفی قسمت هفتمسعی کن به حدی محدود نشویاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دحافظه های کاذببیوگرافیعصب سیاتیکخطر را بپذیرتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختآیا راهی برای بهبود وضعیدرمان ژنتیکی برای نوآوریقبل و بعد از حقیقتتکامل زبان انسان از پیشینوار مغز، ترجمه ی فعالیت روش مقابله مغز با محدودیاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذبسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیشکل های متفاوت پروتئین هکفش و کتابحس و ادراک (قسمت اول )با خدا باشدو بیماری روانی خود بزرگ تلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اآثار باستانی تمدن های قددرمان جدید سرطانلمس کوانتومیتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکريتوکسيمب در درمان ام اسهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگرانسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر دارداصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلشاید درست نباشدکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت هفتمبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدیوار همه اش توهم بودتمدن زیر آبمغز بزرگ چالش است یا منفعآسيب میکروواسکولاریا آسدروغ نگو به خصوص به خودتلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الرژیم غذایی ضد دردهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هااعتماد به خودشربت رب انارکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت بیستمبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدانشمندان یک فرضیه رادیکتو یک جهان در مغز خودت هسچقدر به چشم اعتماد کنیمافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیدرگیری مغز در بیماران مبمن، ما یا چی؟تاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایسیاره ی ابلهانجهان پیوستهبه نقاش بنگرضایعات در عصب زیر زبانیکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانحساسیت روانی متفاوتبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی فامپیریدین یا نورلفن آوری های جدید علیه شناتوقف؛ شکستنقش آتش در رسیدن انسان بهنقش انتخاب از طرف محیط، نالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا دست بالای دستمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسجهش تمدنی عجیب و شگفت انسبهبود حافظه پس از رخدادهطعمه ی شبکه های ارتباط اجکتابخانهمرکز حافظه کجاستخواب عامل دسته بندی و حفطبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندداروی جدید ضد میگرنفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم وجودنقش سجده بر عملکرد مغزذخیره ی شگفت انگیز اطلاعامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم با شعار قانون بدترین از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شجدایی خطای حسی استبیماری میاستنی گراویسعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند ندر محل کار ارزش خودت را بفرد یا اندیشهتوصیه های سازمان بهداشت نمای موفقیترمز بقای جهش ژنتیکیاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از زاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاهوش مصنوعی در کامپیوترهاسرگیجه از شایعترین اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعحقیقت تنها چیزی است که شابیماری تی تی پیعادت کردن به نعمتخدا موجود استگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بدر درمان بیماری مولتیپل قلب های سادهتکامل فردی یا اجتماعینه عدم مطلق بلکه عدم با قرویای شفافانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بینزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل هوش عاطفی قسمت یازدهشلیک فراموشیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقحافظه و اطلاعات در کجاست بیان ژن های اسکیزوفرنی دعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای رفع کم آبی درمان کارتی سل و تومور مغقبل از آغازتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهروش های صرفه جویی در ایجااولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصابسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری شکل پنجم مادهکفش بد، عامل مهم کمردردحس و ادراک (قسمت دوم )با طبیعت بازی نکندو بار در هفته ماهی مصرف تلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماآدم عاقل، وقت خودش را هدردرمان دارویی سرطان رحم بلووفلوکساسینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیریه زغالیهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است سلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهاصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متشایسته نیست در جیب خود قرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت هفدهمبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدیوار، از ابتدا توهم بودتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالشهای پیش روآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجدریا آرام نخواهد شد کشتی لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیراه فراری نیستهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازاعتماد به خودشربت ضد خلطکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت دهمبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سادانشمندان ژنی از مغز انستو کجای جهانینقش قهوه در سلامتیافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیدرگیری مغزی در سندرم کوومن، خود تو هستمتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کاسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آبه نادیدنی ایمان بیاورضرورت زدودن افکارکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلخفاش کور و انسان بینا؟برلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناداروی لیراگلوتیدفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مولکول جدید توسط هفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر نقش اتصالات بین سلولهای ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا دستورالعمل مرکز کنترل بیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهجهشهای مفید و ذکاوتی که دبهداشت خوابظهور امواج مغزی در مغز مصکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستخواص فلفل سبزبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوداروی جدید ضد الزایمرفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودنقش غذاها و موجودات درياذره ی معین یا ابری از الکامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم، بی پاسخ نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دجریان انرژی در سیستم های بیماری میاستنی گراویسعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشردر چه مرحله ای از خواب ، رفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های غیر دارویی در سنمایش تک نفرهرمز جهاناندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از زبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریهوش مصنوعی در تفکر خلاق اسرگردانیاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردحقیقت خواب و رویابیماری خود ایمن اعصاب محعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه در دعواها چه میکنی؟قلب و عقلتکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت معرفت و شناخت درک عروان سالمانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایدزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزهوش عاطفی قسمت پنجمشلیک فراموشیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است حافظه و اطلاعات در کجاست بیان حقیقتغم بی پایاندفاع از پیامبرتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز قلبآیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان پوکی استخوانقبل از انفجار بزرگتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهروش های عملی برای رفع کمراولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیشکرگزار هر چیزی باش که داکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت 67بالای هر دستی، دستی هستدو برابر شدن خطر مرگ و میتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدآرمانگرای تخیلی نباشدرمان زخم دیابتی با تکنولوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژیریواستیگمینهمه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصاصل در هم تنیدگی و جهانی شادی، پاداش انجام وظیفهکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت هجدهمبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدید تو همیشه محدود به مقدتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایدریافت هورمون امید با ورلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز راه نجاتهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهاعتماد بی موردشش مرحله تکامل چشمکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیحس و ادراک قسمت دوازدهمبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیدانشمندان پاسخ کوانتومی تو کز محنت دیگران بی غمینقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استدرگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسرستگاری محدود به یک راه نهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی به هلال بنگرضرب المثل یونانیکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلخفاش با شیوع همه گیری جدیبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونداروی کنترل چربی خونداروی تشنجی دربارداریفواید روزه داری متناوبتولید مثل اولین ربات های نقش تیروئید در تکامل مغزام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا دغدغه نتیجه ی نادانی استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزمان طلایی سکته ی مغزی راهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهجهشهای مفید و ذکاوتی که دبهداشت خواب، امروز در جهظرف باید پر شود چه با چرک کرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استخواص منیزیمبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانداروی سل سپتفتون های زیستیتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات درياذرات کوانتومی زیر اتمی قاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانزندگی، مراتب هوشیاری استهوش مصنوعی از عروسک بازی ستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانجریان انرژی در سیستم های بیماری های میتوکندریعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پدر ناامیدی بسی امید استفردا را نمیدانیمتوصیه هایی در مصرف ماهیچند نرمش مفید برای کمردررمز جهان خاصیت فراکتالاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از زبان متغیرترسان نیستیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسربازان ما محققا غلبه می از تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختحقیقت در علم، هرگز نهایی بیماری دویکعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددر سال حدود 7 میلیون نفر قلب یا مغزتکامل مداومنهایت در بی نهایتروبات ها قول میدهندانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوترزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشهوش عاطفی قسمت اولشنا در ابهای گرم جنوب نیااز خود رها شویادآوری خواب و رویاحافظه و اطلاعات در کجاستبیداری معنوی یعنی دوستی غم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآگاهی فراتر از آگاهیدرمان پوکی استخوانقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهروش هایی برای مقابله با ااوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نواختلا ل در خود عضلهسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان استفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهشکست حتمیکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت 74بالاترین هدف از دولتدو برابر شدن خطر مرگ و میتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طآرام باشدرمان ساده ی روماتیسملوتیراستامتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانورالژی تریژمینالریاضیات یک حس جدید استهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگرداصل علت و تاثیرشب سیاه سحر شودکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت هشتمبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددیدن خدا در همه چیزتمرکز بر هدفمغز بزرگترین مصرف کننده آسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جندریای خدالزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپراه های جدید برای قضاوت رهندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیاعتیاد و تلاش های درمانی ششمین کنگره بین المللی سکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت سومبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آدانشمندان اولین سلول مصنتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش میدان مغناطیسی زمین افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشدرگیری اعصاب به علت میتومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهبه کدامین گناه کشته شدندضربه مغزی در تصادف رانندکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فخلا، حقیقی نیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانداروی جدید ALSفواید زیاد دوچرخه سواریتولید یا دریافت علمنقش حفاظتی مولکول جدید دام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاذهن ما از در هم شکستن منبمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزمان، واقعی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مجوانان وطنبهداشت خواب، رمز حافظه ی ظرفیت مغز چقدر استکریستال هامرگ چیستخواص میوه ی بهبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهداروی ضد چاقیفروتنی معرفتیتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياذرات کوانتومی زیر اتمی قامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانزندان ذهنیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستارگانی قبل از آغاز کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانجریان انرژی در سیستم های بیماری های مغز و اعصاب و علائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسدر هم تنیدگی مرزها و بی مفرزندان زمان خودتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیرنگ کردن، حقیقت نیستانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از زبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسربرولایزیناز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشحقیقت راستین انسان علم ببیماری دیستروفی میوتونیعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر عید نوروز مراقب تصادف قلب دروازه ی ارتباطتکامل چشمنهادینه سازی فرهنگ اختلاروبات های ریز در درمان بیانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت رزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتهوش عاطفی قسمت دهمشناخت ناشناختهاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استحافظه ی ما انسان ها چرا مبیداری و خواب کدام بهتر اغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استآپومورفین در پارکینسوندرمان آرتروز با ورزش موضقدم زدن و حرکت دید را تغیتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهروش هایی برای کم کردن اضطايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کنسلول های بنیادیتعذیه ی ذهناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اشکستن مرز دور مغزکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت 75باهوش ترین و با کیفیت تریدو داروی جدید برای میاستتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طآرامش و دانشدرمان سرگیجه بدون نیاز بلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،ریتوکسیمابهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزسندرم میلر فیشرجلوتر را دیدناصل عدم قطعیت از کوانتوم شبیه سازی میلیون ها جهان کنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت هشتاد و نباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدیدگاه نارسای دوگانه ی متمرکز بر امروزمغز حریص برای خون، کلید تآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پدرک فرد دیگر و رفتارهای امقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تراه های جدید برای قضاوت رهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیاعتیاد را به دور بیندازشعار و عملکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روححس و ادراک قسمت سی و هشتمبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدادانشمندان تغییر میدان مغتو آرامش و صلحینقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگردرب بسته با غیر خود باز ممنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز برارشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشبه امید روزهای بهترضررهای مصرف شکر و قند بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهخلا، خالی نیستمخاطب قرار دادن مردم، کاخلاصه ای از مطالب همایش مبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار داروی جدید s3 در درمان ام فیلم کوتاه هیروشیما از هتولید پاک و فراوان انرژینقش حیاتی تلومر دی ان آ دامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیذهن چند جانبه نیازمند نگمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزمان، اندک استهوش مصنوعی از عروسک بازی ساهچاله ها تبخیر نمیشوداز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار جوانان وطنبوزون هیگز چیستعقل مجادله گرکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانخواص هلو برگ هلوبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهداروی ضد چاقیفروتنی و غرورتوهم جدایینقش غذاها در کاهش دردهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانزونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن نیکو مانند درخت نیکواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادجراحی هوشیار مغزبیماری های ژنرالیزه ی عصعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجوددر هم تنیدگی کوانتومیفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانیرنگین کمانانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترهوش مصنوعی درمانگر کامپیسردرد میگرناز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استحقیقت غیر فیزیکیبیماری سلیاکعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میدرمان نگهدارنده ی اعتیادقلب روباتیکتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار میلیارد سال تکامل بروبات کیانانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیدزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولهوش عاطفی قسمت دومشناخت و معرفت، و نقش آن داز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستحافظه ی ما انسان ها چرا مبیرون اصل است یا درونغار افلاطوندل به دریا بزنتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسوندرمان ام اس(مولتیپل اسکلقدرت مردمتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله مهم در تشروش هایی برای جلوگیری از ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش سلول های بنیادی منابع و اتغییراستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستشکستگی لگن یا سکته ی مغزیکلید نزدیک و نگاه تو بر فحس و ادراک قسمت 78باور و کیهان شناسیدو سوی واقعیتتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و سکوندرمان سرگیجه بدون نیاز بلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماریسپریدونهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهاصل، روان و نفس استشبیه سازی سیستم های کوانکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت هشتاد و شبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدیروز و امروزتمساح حد واسط میان مغز کومغز در تنهایی آسیب میبینآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همدرک نیازمند شناخت خویش امقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استراه پیروزی در زندگی چیستهندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معنااعداد بینهایت در دنیای مصبور باشکودکان را برای راه آماده ماشین دانشحس و ادراک قسمت سی و ششمبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمدانشمندان روش هاي جدیدی تو افق رویداد جهان هستینقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرادرختان چگونه بر تشکیل ابمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقابه بالا بر ستارگان نگاه کضررهای شکر بر سلامت مغزکایروپاکتیک چیست