دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مورد نادر همپوشانی دو بیماری عصب و عضله میاستنی گراویس و لامبرت ایتون

مورد نادر همپوشانی دو بیماری خودایمن عصب و عضله

ترکیب بیماری های خود ایمن با توجه به شباهت مکانیسم ایجاد آنها که اختلال در سیستم ایمنی است، به ندرت رخ میدهد.

بیمار مبتلامیاستنی گراویس و سندرم میاستنی لامبرت-ایتون به طور همزمان

خلاصه

زمینه

وجود همزمان میاستنی گراویس (MG) و سندرم میاستنی لامبرت-ایتون (LEMS) بسیار نادرو بحث برانگیز است.

گزارش موردی

خانمی 48 ساله در ابتدا با پتوز راست قابل توجه و دوبینی متناوب مراجعه کرد.سپس دچار ضعف نوسانی اندام پروگزیمال و مشکل در بلع شد.تیتر سرم آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین بالا بود و تست ادروفونیوم (تنسیلون) مثبت بود.با این حال، تحریک عصبی مکرر ناهنجاری‌های معمولی LEMS را نشان داد.بیمار پاسخ خوبی به درمان با مهارکننده‌های آنتی کولین استراز و استروئیدها نشان داد. ارزیابی طولانی‌مدت نشان داد او ویژگی‌های بالینی، الکتروفیزیولوژیکی و ایمنی هر دو بیماری را دارد.

نتیجه گیری

ویژگی های بالینی و الکتروفیزیولوژیکی گزارش شده، نشان می دهد که این بیمار یک مورد بسیار نادر از ترکیب MG و LEMS بود.

معرفی

میاستنی گراویس (MG) و سندرم میاستنی لامبرت-ایتون (LEMS) دو اختلال خودایمنی متمایز هستند که بر انتقال عصبی عضلانی تأثیر می‌گذارند.MG یک اختلال پس سیناپسی است که به دلیل تخریب گیرنده های استیل کولین به واسطه آنتی بادی (AChRs) و انسداد اتصال استیل کولین به AChR ایجاد می شود، در حالی که LEMS یک اختلال پیش سینپاتیک است که با وجود آنتی بادی در برابر voltage-gated P/Q-type calcium channels (VGCCs)مشخص می شود. . 1 وجود همزمان MG و LEMS در یک بیمار بسیار نادر است. 2 - 5 اثبات همزیستی این دو بیماری دشوار است، اما توسط برخی از نویسندگان با انجام آزمایش های آنتی بادی anti-AChR و anti-VGCC یا اکتشافات پاتولوژیک و میکروفیزیولوژیک اثبات شده است.

ما در اینجا یک بیمار با هر دو بیماری را توصیف می کنیم که بر اساس ویژگی های بالینی و یافته های الکتروفیزیولوژیکی و ایمونولوژیکی تشخیص داده شده است.علاوه بر این، ما سنجش‌های سریالی برای آنتی‌بادی‌های AChR و یافته‌های آزمایش تحریک عصبی مکرر (RNS) را در طی یک دوره پیگیری 10 ساله آنالیز کردیم.

گزارش موردی

زنی 48 ساله با خستگی آسان و پتوز(افتادگی پلک) مراجعه کرد.او ابتدا متوجه افتادگی پلک راست شد و دوبینی متناوب را تجربه کرد.دو ماه پس از شروع علائم، او دچار ضعف اندام پروگزیمال شد و در بالا رفتن از پله ها و بلع، مشکل داشت.او نوسانات قابل توجهی از علائم را در طول روز تجربه کرد که در بعد از ظهر و زمانی که او خسته بود بدتر می شد.او خشکی دهان، یبوست یا تاری دید را گزارش نکرد.

سابقه ی پزشکی گذشته او قابل توجه نبود.معاینه عصبی پتوز سمت راست را نشان داد که پس از نگاه مداوم به سمت بالا بدتر بود.او ضعف عضلانی پروگزیمال را در شورای تحقیقات پزشکی درجه 4/5 نشان داد.رفلکس های تاندون عمیق وجود نداشتند، اما پس از انقباض داوطلبانه، مختصر عضلات آزمایش شده تقویت شدند.

آزمایش‌های معمول هماتولوژیک، شیمیایی و سرولوژیکی هیچ ناهنجاری به جز مثبت بودن سرمی برای آنتی‌بادی‌های ضد هسته‌ای را نشان ندادند.تیتر سرمی آنتی بادی ها علیه AChR ها (5.9 نانومول در لیتر؛ سطح نرمال <0.1 نانومول در لیتر) افزایش یافته بود.آزمایش ادروفونیوم (Tensilon)، بهبود بالینی پتوز سمت راست را نشان داد.CT قفسه سینه برای تیموم منفی بود و کاوش گسترده برای جستجوی بدخیمی، نتایج منفی به همراه داشت.آزمایش RNS عصب اولنار راست، پتانسیل عمل ترکیبی عضلانی با دامنه کم (CMAPs) را در حالت استراحت نشان داد که در تحریک فرکانس پایین (3 هرتز) 25 درصد کاهش و در تحریک با فرکانس بالا (50 هرتز) تا 500 درصد افزایش یافت.علائم او به تدریج پس از درمان با پردنیزولون (20 میلی گرم در روز) و پیریدوستیگمین (240 میلی گرم در روز) بهبود یافت.شش ماه بعد آزاتیوپرین (50 میلی گرم در روز) به دلیل عود مجدد پتوز راست به داروی استروئیدی اضافه شد.

در طول 10 سال پیگیری، بیمار از پتوز متناوب شکایت داشت، اما هیچ بدتر شدن مشخصی در علائم میاستنی وجود نداشت.نتایج آزمون های RNS به طور مداوم با یافته های LEMS سازگار بود.یافته های الکتروفیزیولوژیک در مقایسه با بررسی اولیه تشدید نشد.

چهار تیتر آنتی‌بادی ضد AChR که در طول دوره پیگیری 10 ساله اندازه‌گیری شد، افزایش ثابت را بدون وخامت بالینی نشان داد (محدوده 6.7-7.0 نانومول در لیتر).پیگیری سی تی سینه هیپرپلازی تیموس را نشان داد، اما شواهدی از بدخیمی وجود نداشت.درمان او با پیریدوستیگمین (240 میلی‌گرم در روز)، پردنیزولون (5 میلی‌گرم/QOD) و آزاتیوپرین (50 میلی‌گرم در روز)، با یک دوره پایدار انجام شد.

بحث

ویژگی های بالینی و یافته های الکتروفیزیولوژیک نشان دهنده وجود همزمان MG و LEMS در بیمار ما است.علائم غالب oculobulbar، هیپرپلازی تیموس، افزایش تیتر آنتی بادی ضد AChR، و تست مثبت ادروفونیوم، به تشخیص MG کمک می کند.با این حال، آرفلکسی با تسهیل پس از انقباض ارادی یک یافته معمولی در LEMS است، و نتایج آزمون RNS از LEMS همزمان پشتیبانی می‌کند.

بر اساس این یافته‌ها، این بیمار مبتلا به سندرم همپوشانی MG و LEMS بود.تشخیص MG از LEMS تنها با تظاهرات بالینی دشوار است، اما برخی از ویژگی ها ممکن است مفید باشند.بیماران مبتلا به LEMS تمایل به نشان دادن ضعف پروگزیمال پا، اختلال عملکرد اتونوم، و عدم یا کاهش رفلکس‌های تاندون عمقی دارند، اما با تقویت و کار با عضله، رفلکس تاندونی تا حدی برمیگردد.در حالی که بیماران مبتلا به MG با علائم اکولوبولبار بیشتر و تغییرات اتونوم کمتری نسبت به بیماران LEMS نشان می‌دهند.

افزایش تیتر آنتی بادی ضد AChR عموماً مختص بیماران MG است و گزارش قبلی استدلال می کرد که مثبت بودن سرمی این آنتی بادی ممکن است نمایانگر یک پدیده ی غیر بیماریزا یا یک پاسخ مثبت کاذب باشد. 6 و 7 با این حال، تیتر آنتی بادی ضد AChR در بیماران LEMS در سرم معمولا پایین (0.88-3.03 نانومولار)گزارش میشود. 7 و تنها افزایش قابل توجه در بیماران مبتلا به کارسینوم ریه دیده شده است.

چندین مورد از ایجاد پایه ایمونولوژیک ترکیبی MG و LEMS با تست های آنتی بادی ضد AChR و ضد VGCC مثبت وجود داشته است.هیچ یک از این موارددارای تیموم یا سرطان ریه سلول کوچک نبودند. 2 طی یک دوره پیگیری تقریباً 10 ساله، بیمار ما به طور مداوم تیتر آنتی بادی ضد AChR بالایی را نشان داد اما سرطان ریه نداشت.این ویژگی‌ها همچنین نشان می‌دهند که او دارای MG و LEMS مبتنی بر خودایمنی با تقلید مولکولی AChRs و VGCC بود، و سندرم پارانئوپلاستیک LEMS با MG نداشت.

از نظر الکتروفیزیولوژیکی، الگوی کلاسیک LEMS شامل دامنه کم CMAP در حالت استراحت، پاسخ کاهشی در تحریک فرکانس پایین، و پاسخ افزایشی (بیش از 100٪) در تحریک با فرکانس بالا یا پس از تمرین شدید مختصر است. 8 معیارهای دقیق LEMS در آزمون RNS به طور کامل توسط مورد ما برآورده شد.در MG، دامنه CMAP به ندرت کاهش می یابد و با تحریک در فرکانس های پایین و بالا، کاهش مشهود است. 9 و 10

یک بیمار گزارش شد که الگوی MG کلاسیک را در اولین آزمایش RNS نشان داد، اما الگوی LEMS را در آزمایش‌های بعدی طی 13 سال پیگیری نشان داد. 2 برعکس، ارزیابی طولانی مدت بیمار ما فاش کرد که وی با ویژگی های بالینی، الکتروفیزیولوژیکی و ایمونولوژیک هر دو بیماری بدون هیچ تغییری در یافته های اولیه ارائه شده است.

مورد دیگری که گزارش شده است MG و LEMS را با شواهد پاتولوژیک اتصالات عصبی عضلانی پیش و بعد از سیناپسی ترکیب کرده است، این با یافته‌های بالینی و الکتروفیزیولوژیکی معمولی LEMS و مثبت بودن سرمی برای آنتی‌بادی‌های ضد AChR، بوده است. 11 .برای بهبود تشخیص سندرم همپوشانی MG و LEMS، ما معتقدیم که باید یک آزمایش اضافی تیتر آنتی بادی VGCC انجام شود.

در نتیجه، بیمار گزارش‌شده دارای MG و LEMS بر اساس ویژگی‌های بالینی، معیارهای الکتروفیزیولوژیک، تیتر آنتی‌بادی ضد AChR بالا و پاسخ به درمان بود.

مکانیسم دقیق همزیستی این دو بیماری خودایمنیهنوز نامشخص است.آنتی بادی هایAChR و VGCC ممکن است با شباهت و تقلیدمولکولی بین یک اپی توپ ویروسی یا باکتریایی و یک ناحیه توالی کوچک روی AChRs و VGCCs یا با فعال‌سازی سوپرآنتی ژن سلول‌های CD4+ T - که یک خانواده ژن Vβ خاص از گیرنده‌های سلول T را بیان می‌کنند و شناسایی شوند- آغاز شود.فعال سازی سلول های CD4+ T در برابر حتی یک اپی توپ ممکن است با انتشار پاسخ CD4+ به کل آنتی ژن AChR یا VGCC دنبال شود.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3469806/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آشتی بهتر استنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی از عروسک های بشانس یا نتیجه ی تلاشارزش حقیقی زبان قسمت اولواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن اديدن با چشم بسته در خواب کاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیددرهای اسرارآمیز و پوشیدهفیزیکدانان ماشینی برای تتو با باورهایت کنترل میشنقش رژیم غذایی بر رشد و ارژیم های غذایی و نقش مهم اقلیت خلاقنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزاز کسی که یک کتاب خوانده واکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کدانش محدود به ابعاد چهارکشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان درک درست از خود و هوشیاریفرایند تکامل و دشواری هاتولترودیننقطه ای بود و دگر هیچ نبوراز تغییرامید نجاتنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک تا کمصداقتاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختداروهای ام اسگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرد، رمز موفقیتقفس دور خود را بشکنتوهمات و شناخت حقیقتنه به اعدامزمان چیستانواع سکته های مغزیچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از سکته مغزیجهانی در ذهنهوش احساسیطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توخواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبداروی جدید برای میاستنی گر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمذهن پر در برابر آگاهیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیقانون جنگلتیکاگرلور داروی ضد انعقانوار مغز در فراموشی هازندگی و داراییانرژِی برای ایجاد اضطرابنشانه های گذشته در کیهان ساختن آیندهموفقیت در تفکر استتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هجایی خالی نیستهوش عاطفی رمز آزادگیعلم و روحخواص بادام زمینیاز تکینگی تا مغز، از مغز ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماریهای تحلیل عضلانی اداستانها و مفاهیمی اشتباپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقرقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروقسم به فقرتکامل تکنولوژینوروفیبروماتوززیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمهمه چیز موج استسختی در بلند شدن از روی صمیگرن سردردی ژنتیکی که باثرات مضر ماری جواناحقیقت قربانی نزاع بین بی هیچ اندر هیچعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایداراز سایه بگذرکمی زاویه ی دیدت را عوض کبیشتر کمردردها نیازی به در آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز بیش از آنچه تصور میشورویا و خبر از آیندهآب زندگی است قسمت اوللحظات خوش با کودکانتئوری تکامل امروز در درمچیز جدید را بپذیرزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهمکاری یا رقابتسردرد سکه ایما اشیا را آنطور که هستنداختلال در شناسایی حروف و هز ذره، یک دنیاستحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارماکوچک شدن مغز از نئاندرتاباد و موجپیوند سر آیا ممکن استدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخامغزتان را در جوانی سیمکشروزه داری و بیمار ی ام اس آرزوها را کم کنچگونه به سطح بالایی از هومن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار سفر دشوار اکتشافتضادهای علمیهنر رها شدن از وابستگیشهر زیرزمینی در ژاپن براارتباط میکروب روده و پاروقتی خورشید هست شمع به کاحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدرمان جدید کنترل مولتیپلفلج بل، فلجی ترسناک که آنتنفس بدون اکسیژننقش ژنتیک در درمان اختلاروشهای شناسایی قدرت شنوانقش گرمایش آب و هوا در همروشی برای بهبود هوش عاطفآغاز فرایند دانستننگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگیهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا تلاشارزش حقیقی زبان قسمت دومواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیدی متیل فومارات(زادیوا)(کاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسودرون قفس یا بیرون از آنفال نیکوتو باید نیکان را به دست بنقش رژیم غذایی در رشد و ارژیم ضد التهابیاقیانوس نادانینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انساواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکندانش بی نهایتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخدرک عمیق در حیواناتفرایند حذف برخی اجزای مغتومورها و التهاب مغزی عانقطه بی بازگشتراست دستی و چپ دستیامید یا ناامیدی؟نخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک تا کمصدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروهای تغییر دهنده ی سیگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشوددرس گرفتن از شکست هاقفس ذهنتوکل بر خدانه بدبخت بلکه نادانزمان و مکان، ابعاد کیهان انیس بی کسانچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستهوش بشری تهدید برای بشریطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارداروی جدید برای کاهش وزنگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونذهن تو همیشه به چیزی اعتقبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده قانون جنگلتیروفیبان موثر در سکته ی نوار مغز در تشخیص بیماری زندگی بی دودانسولیننشانه های پروردگار در جهساختن آینده، بهترین روش مولکول ضد پیریتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همجاذبههوشمندی کیهانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخاز تکامل تا مغز از مغز تا ژنها ، مغز و ارادهبیماری، رساله ای برای سلدخالت در ساختار ژنهاپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی رموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقضاوت ممنوعتکامل جریان همیشگی خلقتنورون هاي مصنوعی می توانزیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جههمه چیز و هیچ چیزسدسازی روش مناسب برای مقمیگرن شدید قابل درمان اساجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت آنطور نیست که به نظهیچگاه از فشار و شکست نترعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیاز علم جز اندکی به شما داکمالگرایی دشمن پیشرفتبیشتر علم، در نادانسته هدر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز باستانی، هنوز نقش هارویا بخشی حقیقی از زندگی آب زندگی است قسمت دوملرزش ناشی از اسیب به عصبتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمچیزی منتظر شناخته شدنزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتاهمانند سازی در انسانسردرد عروقی میگرنما به جهان های متفاوت خوداختلالات مخچههزینه ای که برای اندیشیدحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسکوچکی قلبباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معمغط یک گیرنده استروزه داری سلول های بنیادآزمون تجربی، راهی برای رچگونه باغبانی باعث کاهش من پر از تلخیمتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادههنر، پر کردن است نه فحش دشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیوقتی ریشه ها عمیقند از چیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرسوالات پزشکیده روش موفقیتکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدرمان جدید ام اسفلج خوابتنها مانع در زندگی موارد فلج خواب چیستتنها در برابر جهاننقش پیش زمینه ها و اراده روشی جدید در درمان قطع نخآغاز فصل سرما و دوباره تکنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنارزش حقیقی زبان قسمت سومواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستدین اجباریکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهدرون و بیرون، جدای از هم فاکسیبتتو برای خزیدن خلق نشده اینقش زنجبیل در جلوگیری از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ والکترومغناطیس شنوایی و هنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عاز انفجار بزرگ تا انفجار واکسن آلزایمرحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشودانشمندان موفق به بازگردکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شدرگیری قلب در بیماری ویرفراتر از دیوارهای باورتومورهای نخاعینقطه، وجود است یا فاصلهرجزخوانی هایی که امروز بامید جدید بر آسیب نخاعینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحداروهای ضد بیماری ام اس وگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب برخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استدست و پا زدن در سایه؟قفس را بشکنتوپیراماتنه جنگ و نه خونریزیزمان و گذر آن سریع استانگشت ماشه ایچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش در طبیعتطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تیافته های نوین علوم پرده خواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوداروی جدید برای ای ال اسگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیذهن خود را مشغول هماهنگیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاقانونمندی و محدودیت عالمتکلم در گیاهاننوار مغزی روشی مهم در تشخزندگی در جمع مواردی را برانسولین هوشمندنشانه های بیداری روحیساختار فراکتال وجود و ذهمولتیپل اسکلروز در زنان ترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوشمندسازی زندان هاعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجاز تکامل تا مغز، از مغز تژنهای مشترک بین انسان و وبیمارستان هوش مصنوعیدر موج، راز خلقت نهفته اسپیموزایدمغز کوانتومیرمز و رازهای ارتباط غیر کتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملقطار پیشرفتتکامل داروینی هنوز در حانورون های ردیاب حافظهزیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستهمه چیز کهنه میشودسرنوشتمیاستنی گراویس بدون آنتیاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت افرادهیپرپاراتیروئیدیسمعید نوروز مبارکخار و گلکمردردبا همه مهربان باشدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتمغز برای فراموشی بیشتر کرویا تخیل یا واقعیتآب زندگی است قسمت سوملرزش دست ها و گردن و سر ETتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون همجوشی هسته ای، انرژِی بسرطان کمیت گراییما با کمک مغز خود مختاريماختلالات حرکتی در انسانهزینه سنگین انسان در ازاحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد هعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هواکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسنفرت، اسیب به خود استروزهای بد باقی نمیماندآزمون ذهنی گربه ی شرودینچگونه تکامل مغزهای کنونیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم باسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدهوموارکتوس ها ممکن است دشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیوقتی شروع به بیدار شدن میحس متفاوتاضطراب و ترسپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدرمان جدید ای ال اس، توفردرمان جدید سرطانفلج دوطرفه عصب 6 چشمتنهایینقش پیشرفته ی سلول های بنروشی جدید در درمان نابینآغاز مبهم آفرینشنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسسلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشارزش خود را چگونه میشناسواقعیت چیستحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادین، اجباری نیستکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنفاجعه ی جهل مقدستو تغییر و تحولینقش زبان در سلطه و قدرت ارژیم غذایی سالم و ضد التهالکتروتاکسی(گرایش و حرکنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترساز بار خود بکاه تا پرواز واکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کندانشمندان نورون مصنوعی سکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجابرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم درگیری مغز در بیماری کویفرار در فرار از میزبان، دتومورهای ستون فقراتنمیتوان با بیرون انداختنرحم مصنوعیامید درمان کرونا با هماننرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستههوش مصنوعی به شناسایی کاضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21داروهای ضد تشنج با توضیح گیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشابرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مدست کردن در گوشقله برای دیدن نه برای به توانایی مغز و دیگر اجزای نه روش تقویت مغززمان و صبرانگشت نگاری مغز نشان میدچرا در مغز انسان، فرورفتسکته ی مغزی در جوانانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش عاطفی قسمت 11طیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تیاد گرفتن مداومخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرداروی جدید برای دیابتگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گذهن خالی از شلوغی افکاربزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیقارچ بی مغز در خدمت موجودتکنولوژی های جدید و حالتنوار مغز، مفید و بی خطرزندگی در سیاهچالهانسان قدیم در شبه جزیره عنظام مثبت زندگیساختار شبکه های مغزی ثابمواد کوانتومی جدید، ممکنتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین جبران از دست رفته هاهوشیاری و وجودعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیااز تکامل تا مغز، از مغز تژنهای هوش ، کدامندبیندیشدر میان تاریکی و روشناییپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟رمز گشایی از اتصالات مغزتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از قطره قطرهتکامل داروینی هنوز در حانوروپلاستیسیتی چیستزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خهمه چیز در زمان مناسبسریع دویدن مهم نیستمیاستنی گراویس در جواناناحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت انسانهاوکينگ پیش از مرگش رسالعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بکمردرد ناشی از تنگی کانابا هوش مصنوعی خودکار روبدر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رویا حقی از طرف خداآب، زندگی است(قسمت پنجم)لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکانهمدلی و هوش عاطفیسرعت فکر کردن چگونه استما بخشی از این جهان مرتبطاختلالات صحبت کردن در انهزاران سال چشم های بینا وحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر عشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستننقاشی هایی با بوی گذشته یروزهای سختآزمون ذهنی گربه شرودینگرچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجهورمون شیرساز یا پرولاکتشیر و دوغ بادامارتباط چاقی و کاهش قدرت بویتنام نوعی کرونا ویروس حس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددرمان جدید سرطانفن آوری های جدید علیه شناتنهایی رمز نوآوری استنقش آتش در رسیدن انسان بهروشی جدید در درمان سکته مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اسلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شاز فرد ایستا و متعصب بگذرواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخدیوار همه اش توهم بودکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشدروغ نگو به خصوص به خودتفارغ التحصیلان، فقیر و دتو جهانی هستی که خودش را نقش زبان در سلطه و قدرت ارژیم غذایی ضد التهابیالکترودهای کاشتنینبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازاز بحث های کنونی در ویروسواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشدانشمندان یک فرضیه رادیککشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درگیری مغز در بیماران مبفرد موفقتوهم فضای خالینمیتوان بر سیاه سیاه نوشرحم مصنوعیامیدهای جدید برای بازیابنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستههوش مصنوعی تعاملیضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریحساسیت روانی متفاوتبی شرمیداروی فامپیریدین یا نورلگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمدست آسمانقله سقوطتوانایی یک فرد، برای تغیچه زیاد است بر من که در ایزمان واقعیت است یا توهمانتقال ماده و انرژیچرا ذرات بنیادی معمولاً سکته ی چشمیمنبع خواب و رویاتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولهوش عاطفی قسمت نهمطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تیاد بگیر فراموش کنیخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و داروی جدید ضد فشار خونگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختذهن سالمبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهقبل و بعد از حقیقتتکنولوژی و پیشرفتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت زندگی زمینی امروز بیش از انسان میوه ی تکاملنظریه ی تکامل در درمان بیسادیسم یا لذت از آزار دادموجود بی مغزی که می تواندتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدا کردن ناخالصی هاهوشیاری و افسردگیعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویراز تکامل تا مغز، از مغز تژنهای حاکم بر انسان و انسبیهوش کردن در جراحی و بیمدر مانهای کمر دردپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی ارمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بالمس کوانتومیتکامل داروینی هنوز در حانوروز مبارکزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکهمه چیز در زمان کنونی استسریعترین کامپیوتر موجودمیدان مغناطيسي زمین بشر احیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاازدواج های بین گونه ای، رهاوکينگ پیش از مرگش رسالعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلکمردرد و علل آنبا هر چیزی که نفس می کشد مدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشمغز بزرگ چالش است یا منفعرویاها از مغز است یا ناخوآتاکسیلزوم گذر انسان از حدها و تا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مروزبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های همراه سختی، اسانی هستسطح آگاهی، رخدادهای زندگما تحت کنترل ژنها هستیم یاختلالات عضلانی ژنتیکهستي مادي ای که ما کوچکترحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیرکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیچقدر به چشم اعتماد کنیمروزهای سخت میگذردآزادی در چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل من، ما یا چی؟تاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصهوش فوق العاده، هر فرد اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونارتباط هوش ساختار مغز و ژویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چدو بیماری روانی خود بزرگ کاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانمخچه فراتر از حفظ تعادلبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به درمان دارویی سرطان رحم بفناوری هوش مصنوعی نحوه ختنبیه چقدر موثر استنقش انتخاب از طرف محیط، نريتوکسيمب در درمان ام اسافت فشار خون ناگهانی در وچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشسلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشداز مخالفت بشنوواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازدیوار، از ابتدا توهم بودکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ادریا آرام نخواهد شد کشتی فاصله ها در مکانیک کوانتتو جدای از کیهان نیستینقش سجده بر عملکرد مغزرژیم غذایی ضد دردالگو نداشتیمنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت رب اناراز تلسکوپ گالیله تا تلسکواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای دانشمندان ژنی از مغز انسگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رادرگیری مغزی در سندرم کووفرد یا اندیشهتوهم فضای خالی یا توهم فضنمای موفقیترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامیدوار باش حتی اگر همه چنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی در قضاوت های اضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن داروی لیراگلوتیدگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده دست بالای دستقلب های سادهتوازن مهمتر از فعالیت زینه عدم مطلق بلکه عدم با قزمان پلانکانتروپی و هوشیاریچراروياها را به یاد نمی آسال 2025 سال بین المللی علممنتظر نمان چیزی نور را بهتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش عاطفی قسمت هفتمطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تیادگیری مهارت های جدید دخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتداروی جدید ضد میگرنگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخقبل از آغازتکنولوژی به طرز وحشتناکینوار عصب و عضلهزندگی زودگذرانسان ها می توانند میدان نظریه ی تکامل در درمان بیسازگاری با محیط بین اجزاموجودات مقهور ژنها هستندتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیجدایی خطای حسی استهوشیاری کوانتومیعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تکفش و کتاببیهوشی در بیماران دچار ادر محل کار ارزش خودت را بپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تمارمز امید، بی نیازی از مردآیا دست مصنوعی به زودی قالووفلوکساسینتکامل داروینی هنوز در حانوروز یا روز پایانیزاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در انهمه چیز، ثبت می شودسرکه انگبین عسلی مفید برمیدان های مغناطیسی قابل احتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختهدف یکسان و مسیرهای مختلعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استکمردرد با پوشیدن کفش منابا آتش، بازی نکن و بعد از در درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذمغز بزرگ چالشهای پیش رورویاهای پر رمز و حیرتی درآتاکسی فریدریشچیزی شبیه نور تو نیستلزوم سازگاری قانون مجازاتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgزبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل همراهی میاستنی با برخی سسعی کن به حدی محدود نشویمانند کودکان باشیداختراع جدید اینترنت کوانهستی ما پس از شروعی چگال حافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا باربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش قهوه در سلامتیروش مقابله مغز با محدودیآزادی عقیده، آرمانی که تچگونه حافظه را قویتر کنیمن، خود تو هستمتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فسفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیهوش مصنوعی می تواند بر احشکل های متفاوت پروتئین هارتباط پیوسته ی جهانویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مدو بار در هفته ماهی مصرف کاهش مرگ و میر ناشی از ابکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکدرمان زخم دیابتی با تکنوفواید روزه داری متناوبتهدیدهای هوش مصنوعینقش اتصالات بین سلولهای ریه زغالیافت هوشیاری به دنبال کاهچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی از عروسک بازی شایسته نیست در جیب خود قراز نخستین همانند سازها تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازدید تو همیشه محدود به مقدکتابخانهمرکز حافظه کجاستبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدوددریافت هورمون امید با ورفاصله ی همیشگی تصویر سازتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش غذاها و موجودات درياراه فراری نیستالگو و عادت را بشکن و در انبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بدانشمندان پاسخ کوانتومی گل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزدرگیری مغزی در سندرم کووفرد حساس از نظر عاطفی و بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نمایش تک نفرهرساناها و ابر رساناها و عامیدواریچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی در کامپیوترهاضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی کنترل چربی خونگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدست خدا بارها را از دوشت قلب و عقلتوت زیاد بخوریدنهایت معرفت و شناخت درک عزمان به چه دلیل ایجاد میشانتظار گذر تندباد؟چراروياها را به یاد نمی آسال سیزده ماههمنتظر نتیجه ی کارهایت باتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش عاطفی قسمت یازدهطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار داروی جدید ضد الزایمرگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انققبل از انفجار بزرگتکنولوژی جدید که سلول هانوار عصب و عضلهزندگی سلول در بدن، جدای اانسان یک کتابخانه استنظریه ی تکامل در درمان بیستم با شعار قانون بدترین مورد نادر همپوشانی دو بیترک امروزابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های هوشیاری سنتی یا هوشیاری علم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تکفش بد، عامل مهم کمردردبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدر چه مرحله ای از خواب ، رپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدرمز بقای جهش ژنتیکیآیا رژیم غذایی گیاهی سلالوب فرونتال یا پیشانی مغتکامل زباننورالژیزاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و همه ی سردردها بی خطر نیستسرگیجه از شایعترین اختلامیدان های کوانتومی خلااحتیاط در تعویض داروهاحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبا تعمق در اسرار ابدیت و در دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعمغز بزرگ و فعال یا مغز کورویای شفافآتاکسی مخچه ای خودایمننکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزهمراهی نوعی سردرد میگرنیشلیک فراموشیمانند آب باشادامه بحث تکامل چشمهشت توصیه برای کاستن از دحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجعصب سیاتیکدفاع از پیامبرکودکان مهاجرماست مالیبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز درمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیاننقش مهاجرت در توسعه نسل اروش های صرفه جویی در ایجاآزار حقیقینگاه من، نگاه تو و یا حقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر کتامین در درمان پاایندرالسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعهوش مصنوعی متصل با مغزشکل پنجم مادهارتباط انسانی، محدود به ویتامین کاحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدو برابر شدن خطر مرگ و میدو برابر شدن خطر مرگ و میکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان ساده ی روماتیسمفواید روزه داری متناوبتو یک معجزه اینقش تیروئید در تکامل مغزریواستیگمینافتخار انسانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر سم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردهوش مصنوعی از عروسک بازی شادی، پاداش انجام وظیفهاز نخستین همانند سازها تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگردیدن خدا در همه چیزکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسدریای خدافتون های زیستیتو در میانه ی جهان نیستی نقش غذاها و موجودات درياراه نجاتالگوی بنیادین و هوشیاریچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشماز تکنیکی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمدانشمندان اولین سلول مصنگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خدرگیری اعصاب به علت میتوفردا را نمیدانیمتوهم چیستچند نرمش مفید برای کمردررستگاری محدود به یک راه نامیدواری و مغزچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان دارای برنامههوش مصنوعی در تفکر خلاق اضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش در کمر دردخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیداروی تشنجی دربارداریگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدستورالعمل مرکز کنترل بیقلب یا مغزتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنهایت در بی نهایتزمان شگفت انگیزانحراف و حقیقتچراغ های متفاوت و نور یکسسانسور از روی قصد بسیاری منتظر زمان ایده آل نشوتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش عاطفی قسمت پنجمظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است خواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیداروی سل سپتپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهذره ی معین یا ابری از الکبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آقبرستان ها با بوی شجاعتتکنولوژی جدید که سلول هانوار عصب و عضلهزندگی، مدیریت انرژیانسان باشنظریه ی ریسمانستم، بی پاسخ نیستموسیقی نوترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های هوش، ژنتیکی است یا محیطیعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفاز تکامل تا مغز، از مغز تکل اقیانوس در یک ذرهبیوگرافیدر ناامیدی بسی امید استتفاوت قند طبیعی با قند و پیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طرمز جهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلالوتیراستامتکامل زباننورالژی تریژمینالزبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سهمه جا خیر بکارسرگردانیمیدان بنیادین اطلاعاتاحساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم بکنگره بین المللی سردرد دبا خودت نجنگدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیمغز بزرگترین مصرف کننده روان سالمآتش منبع انرژیچگونه مولکول های دی ان ایلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو زبان شناسی نوین نیازمند تصویر خورشید یا خود خورشهندسه ی پایه ایشلیک فراموشیماه رجباداراوون تنها داروی تاییو هر کس تقوای خدا پیشه کنحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقینقش میدان مغناطیسی زمین روش های عملی برای رفع کمرآزار دیگری، آزار خود استنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش مصنوعی و کشف زبان هایشکرگزار هر چیزی باش که داارتباط از بالا به پایین مویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ناعتماد به خوددو داروی جدید برای میاستکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرگیجه بدون نیاز بفواید زیاد دوچرخه سواریتو یک جهان در مغز خودت هسنقش حفاظتی مولکول جدید دریاضیات یک حس جدید استافراد آغاز حرکت خودشان رچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع بی نهایت انرژی در دتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد سماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شوداز نخستین همانند سازها تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردیدگاه نارسای دوگانه ی مکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک فرد دیگر و رفتارهای افروتنی معرفتیتوقف؛ شکستنقش غذاها و موجودات درياراه های جدید برای قضاوت رالگوبرداری از طبیعتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز و از مغز واکسن سرطانحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهدانشمندان تغییر میدان مغگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمابرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در ددرب بسته با غیر خود باز مفرزندان زمان خودتوهم و خیالچند جهانیرشته نوروایمونولوژی و نقامیدی به این سوی قبر نیستچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنداروی جدید ALSگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیدغدغه نتیجه ی نادانی استقلب دروازه ی ارتباطتوسعه برخی شغل ها با هوش نهادینه سازی فرهنگ اختلازمان طلایی سکته ی مغزی رااندوه در دنیا استنزاع ها بیهوده استسانسور بر بسیاری از حقایمنحنی که ارتباط بین معرفتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش عاطفی قسمت اولظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تیادآوری خواب و رویاخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیداروی ضد چاقیپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آقدم زدن و حرکت دید را تغیتکینگینوار عصب و عضلهزندگی، مراتب هوشیاری استانسان جدید از چه زمانی پانظریه ی ریسمان و هوشیاریستون فقرات انسان دو پا جلموسیقی هنر مایع استاتفاق و تصادفجریان انرژی در سیستم های هوض مصنوعی زندهعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیاز تکامل تا مغز، از مغز تکلمات بلند نه صدای بلندبیوگرافیدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طرمز جهان خاصیت فراکتالآیا راهی برای بهبود وضعیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتکامل زبان انسان از پیشینوزاد ناشنوای متولد شده،زبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فهمیشه چیزی برای تنهایی دسربازان ما محققا غلبه می میدازولام در درمان تشنج احساسات کاذبهدف یکسان، در مسیرهای متحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور عادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدکنگره بین المللی سردرد دبا خدا باشدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهمغز حریص برای خون، کلید تروبات ها قول میدهندآثار باستانی تمدن های قدچگونه میتوان با قانون جنمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند زبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتهندسه ی رایج کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاماهیچه ی صبرادب برخورد با دیگرانوفور و فراوانیحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز اکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبنقش محیط زندگی و مهاجرت دروش هایی برای مقابله با اآسيب میکروواسکولاریا آسنگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان السلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهنهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشکست حتمیارتباط بین هوش طبیعی و هوویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت 75حس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددو سوی واقعیتکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سادرمان سرگیجه بدون نیاز بفیلم کوتاه هیروشیما از هتو کجای جهانینقش حیاتی تلومر دی ان آ دریتوکسیمابافراد بی دلیل دوستدار تو چالش های ایستادن بر دو پامنابع جدید انرژیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاوردیروز و امروزکریستال هامرگ و میر پنهانبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونادرک نیازمند شناخت خویش افروتنی و غرورتولید مولکول جدید توسط هنقش غذاها در کاهش دردهای راه های جدید برای قضاوت رالتهاب شریان تمپورالنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهانجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی شعار و عملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهدانشمندان روش هاي جدیدی گلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددرختان چگونه بر تشکیل ابفرضیه ای جدید توضیح میدهتوهم وجودچند جهانیرشد مغز فرایندی پیچیده اامیدی تازه در درمان سرطاچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز توزوز گوشخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسداروی جدید s3 در درمان ام گامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاربرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نذهن ما از در هم شکستن منبقلب روباتیکتوصیه های سازمان بهداشت چهار میلیارد سال تکامل بزمان، واقعی نیستاندوه دردی را دوا نمیکندنزاع بین جهل و علم رو به پسانسور ذهنمنشأ اطلاعات و آموخته ها تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش عاطفی قسمت دهمظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز- از مغز یاری خدا نزدیک استخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیداروی ضد چاقیپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بقدرت مردمتکامل فردی یا اجتماعینوار عصب و عضله مهم در تشزندان ذهنیانسان خطرناکترین موجودنظریه تکامل در درمان بیمستارگانی قبل از آغاز کیهمیلر فیشر نوعی نادر از گیاتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی هوشیار مغزهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تکلوزاپین داروی ضد جنونبیان ژن های اسکیزوفرنی ددر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بمغز انسان رو به کوچک تر شرنگ کردن، حقیقت نیستآیا راهی برای رفع کم آبی لیروپریم داروی ترکیبی ضدتکامل ساختار رگهای مغزی نوسانات کوانتومی منبع مازبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغهمیشه چشمی مراقب و نگهباسربرولایزینمکان زمان یا حافظه زماناخلاق و علوم اعصابهدف از تکامل مغزحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانکنترل همجوشی هسته ای با هبا طبیعت بازی نکندرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدمغز در تنهایی آسیب میبینروبات های ریز در درمان بیآدم عاقل، وقت خودش را هدرچگونه مغز ما، موسیقی را پمقایسه رقابت و همکاریتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولهندسه بنیادینشناخت ناشناختهماپروتیلینادراک ما درک ارتعاشی است وقاحت و تمسخر دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردغم بی پایاندل به دریا بزنکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج نقش مرکز تنفس سلولی در بیروش هایی برای کم کردن اضطآسیب ها ناشی از آلودگی هونگاه کلی نگرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیسلول های بنیادیتغییرهوش مصنوعی گوگل به کمک تششکستن مرز دور مغزارتباط شگفت مغز انسان و فویتامین بی 12 در درمان دردارتباط شگفت انگیز مغز انویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی مورددولت یا گروهککایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیدرمان سرگیجه بدون داروفیلمی بسیار جالب از تغییتو کز محنت دیگران بی غمینقش خرچنگ های نعل اسبی درریسپریدونافزایش قدرت ادراکات و حسچالش کمبود اندام برای پیمناطق خاص زبان در مغزتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگردیسک گردنکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسوندرک و احساسفرگشت و تکامل تصادفی محض تولید مثل فقط با یک مادر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهراه پیروزی در زندگی چیستام آر آی جدید با قدرت شگفنتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابدانشمندان روشی برای تبدیگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلودرختان اشعار زمینفساد اقتصادی سیتماتیک درتوهم وجودچند جهانی و علمرشد مغز علت تمایل انسان بامگا سه عامل مهم سلامتچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتهوش مصنوعی درمانگر کامپیضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز توسواس، بیماری استخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسداروی جدید لنفوم و لوکمیگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشابرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن چند جانبه نیازمند نگقلب را نشکنتوصیه های غیر دارویی در سچهار ساعت پس از کشتار خوکزمان، اندک استاندوهگین نباش اگر درب یا نزاع بین علم و نادانی رو ساهچاله ها تبخیر نمیشودمنشاء کوانتومی هوشیاری اتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده هوش عاطفی قسمت دومعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز- از مغز ژن همه چیز نیستخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محداروی ضد تشنج با قابليت تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه قدرت و شناخت حقیقتتکامل مادی تا ابزار هوشمنوار عصب و عضله برای تاییزونیسومایدترکیب حیوان و انسانانسان در هستی یا هستی در نظریه تکامل در درمان بیمسخن نیکو مانند درخت نیکومیهمانهای ناخوانده عامل اتوسوکسیمایدجراحی گردن همیشه برای دیهیچ چیز همیشگی نیستعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیاز تکامل تا مغز، از مغز تکلید نزدیک و نگاه تو بر فبیان حقیقتدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنامغز انسان رو به کوچکتر شدرنگین کمانآیاما مقهور قوانین فیزیکلیس دگرامفتامین یا ویاستکامل شناخت انسان با کشفنوشیدن چای برای مغز مفید زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعیهمیشه اطمینان تو بر خدا بسردرد میگرنمکانیک کوانتومی بی معنی اخلاق پایه تکامل و فرهنگهدف از خلقت رسیدن به ابزاحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل عارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر کنترل جاذبهبالای هر دستی، دستی هستدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSمغز را از روی امواج بشناسروبات کیانآرمانگرای تخیلی نباشچگونه مغز پیش انسان یا هممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهانهندسه در پایه ی همه ی واکشناخت و معرفت، و نقش آن دماجرای جهل مقدسادراک، فراتر از آنچه معموقت نهيب هاي غير علمي گذشحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی غیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما بکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشننقش نگاه از پایین یا نگاهروش هایی برای جلوگیری از آسیب روانی شبکه های اجتمنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز سلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی گوگل به کمک تششکستگی لگن یا سکته ی مغزیشگفت نیست من عاشق تو باشمارتباط شگفت انگیز مغز انویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی دونپزیل در بیماران قلبی کار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان سرطان با امواج صوتفیروز نادریتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش داروهاي مختلف معروف ریسدیپلام تنها داروی تایافزایش میل جنسی با خوردن چالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانسندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدنددیستونی قابل درمانکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمردرک کنیم ما همه یکی هستیمفراموش کارها باهوش تر هستولید مثل اولین ربات های نقشه های مغزی جدید با جزیراه انسان شدن، راه رفتن وام اس و سرطاننجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهدانش، قفل ذهن را باز میکنگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشاندرد و درسفشار و قدرتتوهم بی خداییچند روش ساده برای موفقیترشد در سختی استاما شما از دید خفاش کور هچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی درخدمت خلق وحضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز توسیله، فقط دعا نیستخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریداروی جدید میاستنی گراویگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پذهن هوشیار در پس ماده ی مقوی تر باشتوصیه هایی در مصرف ماهینون و القلمزمزمه ات مانده در گوشماندام حسی، درک از بخش هاینزاع بین علم و جهل رو به پسایه ی هوشیاریمهمان ناخواندهتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیهوش عاطفی قسمت سومعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز- از مغزتژن همه چیز نیستبیماری دویکداروی ضد تشنج با قابليت تپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر رفلکس وتری با توضیح دکتر بشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقدرت کنترل خودتکامل مداومنوار عصب و عضله تعیین محلزونا به وسیله ویروس ابله ترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنظریه تکامل در درمان بیمسخن و سکوتمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترجز تو که را دارمهیچ چیز، چقدر حقیقی استعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیاز خود رها شوکلید، در ناشناخته هاستبیداری معنوی یعنی دوستی در هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقمغز ایندگان چگونه استرهبر حقیقیآگاهی فراتر از آگاهیلا اکراه فی الدینتکامل، نتیجه ی برنامه رینوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شهمیشه به آنچه داری، خوشنسردرد میگرن در کودکانمکانیزمهای دفاعی در براباختلا ل در خود عضلههر چیز با هر چیز دیگر در تحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در عبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمکندن ریشه ی خودبالاترین هدف از دولتدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرمغز زنان جوانتر از مغز مرروح و آب حیاتآرام باشچگونه هموساپينس بر زمین مقابله با کرونا با علم استاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویاسفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آمهندسه زبانِ زمان استشناخت حقیقت یا آرزوهای گماجرای عجیب گالیلهادغام میان گونه های مختلوقتی فهمیدی خطا کردی برگحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرغار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفنقش نظام غذایی در تکامل مروش هایی ساده برای کاهش اآسیب عصب پا به دنبال اعتینگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگراهوش مصنوعی الفاگوهوش مصنوعی اکنون می توانشگفت انگیز بودن کیهانارتباط غیرکلامی بین انساویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازدوچرخه در کاهش دردهای کمکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدادرمان ضایعات نخاعیفیزیک مولکولها و ذرات در تو آرامش و صلحینقش درختان در تکاملریشه های مشترک همه ی موجوافزایش مرگ و میر سندرم کوچاالش ها در تعیین منبع هومنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیاز نظر علم اعصاب اراده آزواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهتردژا وو یا اشنا پنداریکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جواناندرک احساسات و تفکرات دیگفراموشی همیشه هم بد نیستتولید یا دریافت علمنقشه با واقعیت متفاوت اسراه بی شکستام اس یا تومور؟نجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی دانش، یک انسان را ناسازگگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهدرد باسن و پا به دلیل کاهفشار روحی، همیشه بد نیست توهم تنهاییچندین ماده غذایی که ماننرشد، رسیدن به یک هدف نیستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیطلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی خونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و داروی جدید کنترل قند خونگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و بررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسذهن و زندگیقیچی ژنتیکیتوضیحی ساده در مورد هوش منوآوری ای شگفت انگیز دانزنان باهوش ترانرژی بی پایان در درون هرنسبیت عام از زبان دکتر برسایه را اصالت دادن، جز فرمهندسی ژنتیک در حال تلاش تحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنهوش عاطفی قسمت ششمعقل سالماز تکینگی تا مغز، از مغز ژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری دیستروفی میوتونیداروی ضد تشنج توپیراماتپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیدارفتار مانند بردهبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیقدرت انسان در نگاه به ابعتکامل چشمنوار عصب و عضله در مطب دکزیان غذاهای پرچربترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنعناعسخن پاک و ثابتمیوتونیک دیستروفیاثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی متن و تصویر به صورهیچ وقت خودت را محدود به عماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستاز درخواست ها جدا شوکلام و زبان، گنجینه ای بسبیداری و خواب کدام بهتر ادر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز ومغز ابزار بقای برتر مادیروی و منیزیم در تقویت استآپومورفین در پارکینسونلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تکثیر سلول در برابر توقف نیوالینزبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدهمیشه داناتر از ما وجود دسردرد میگرنی در کودکانما انسانها چه اندازه نزداختلاف خانوادگی را حل کنهر جا که جات میشه، جات نیحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاعجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی کندر در بیماریهای التهابباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرمغزهای کوچک بی احساسروح در جهانی دیگر استآرامش و دانشچگونه هوشیاری خود را توسملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه سفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیهندسه، نمایشی از حقیقتشناخت درون، شناخت بیرون؛ماده ی تاریکادغام دو حیطه علوم مغز و وقتی ناراحتی چیکار میکنیحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم غرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفاباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان تشنجALS نگاهی کامل بر بیماری وتمرکز بر امروزنقش نظریه تکامل در شناساروش استفاده از بالش طبیآسانی موفقیتنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تسلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خوسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی هوش مصنوعی از عروسک های بشگفت زده و حیران باشارتروز یا خوردگی و التهاویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مدوچرخه سواری ورزشی سبک و کارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمدرمانهای بیماری پارکینسفیزیک هوشیاریتو افق رویداد جهان هستینقش ذهن و شناخت در حوادث ریشه های مشترک حیاتافزایش سرعت پیشرفت علوم نابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیسندرم پیریفورمیسجنگ داده هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کدژاوو یا آشناپنداریکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار درک تصویر و زبان های مخلتفراموشی و مسیر روحانیتولید پاک و فراوان انرژینقص های سیستمی ایمنیراه طولانی را به سلامت گذامواجی که به وسیله ی ماشینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستدائما بخوانگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهدرد زانو همیشه نیاز به جرفضا و ذهن بازتوهم جداییچندجهانیز گهواره تا گورانفجار و توقف تکاملی نشاچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی، کیفیت فریب مطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان خونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصداروی جدید آلزایمرگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن و شیمی بدنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتوضیحات دکتر فاطمی در مونوار مغز مشاهده ی غیر مستزنجیرها را ما باید پاره کانرژی تاریکچسبیدن به خود، مانع بزرگ ساخت سلول عصبی حتی پس از مهندسی بدنتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیهوش عاطفی بیشتر در زنانعقلانیت بدون تغییرخواص اناراز تکینگی تا مغز، از مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری سلیاکداروی ضد جنون در درمان تیپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنرفتار وابسته به شکلبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میقدرت ذهنتکامل و ارتقای نگاه تا عمنوبت کودکانزیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگرانهفت چیز که عملکرد مغز تو سخت ترین حصارمیگرن و پروتئین مرتبط با اثرات فشار روحی شدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماهیچ کاری نکردن به معنی چیعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های ماز دست دادن دم در پیشینیاکلام، در تحولی شگفت آور ببیرون اصل است یا دروندر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تمغز ابزار برتر بقارویکردهای جدید ضایعات نخآپومورفین در پارکینسونلایو دوم دکتر سید سلمان فتأثیر نیکوتین سیگار بر منیکولا تسلازبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است یهمیشه راهی هستسردرد و علتهای آنما انسانها چه اندازه نزداختلال حرکتی مانند لرزش هر حرکت خمیده می شود و هر حل مشکلاستفاده از سلول های بنیاعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی باباکندر علیه سرطانباور و کیهان شناسیدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالمغز، فقط گیرندهروح رهاییآرامش و سکونچگونه واکسن کرونا را توزملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستسفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکانهنر فراموشیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتقا و تکامل سنت آفرینش وقتی پر از گل شدی خودت را حباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان جدید ALSNVG 291تمساح حد واسط میان مغز کونقش هورمون های تیروئید دروش جدید تولید برقآشنا پندارینگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استایجاد احساساتسلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک های بشگفتی های نقشه ی ژنتیکیارزش های وارونهویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسدوپامین قابل حل در آبکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمدرماندگی به دلیل عادت کرفیزیک و هوشیاریتو انسانی و انسان، شایستنقش روی و منیزیم در سلامتریشه های اخلاقافسردگی و اضطراب در بیماناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیاز واقعیت امروز تا حقیقتواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشدگرگونی های نژادی و تغییکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زباندرک حقیقت نردبان و مسیری فراموشی آرمانتولید اندام با چاپ سه بعدنقص در تشخیص هیجانات عامرابطه تشنج و اوتیسمامیوتروفیک لترال اسکلرونخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلدارچینگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازدردهای سال گذشته فراموش فضای قلب منبع نبوغ استتوهم جدایی و توهم علمنه ناامیدی بلکه ارتقازمین در برابر عظمت کیهانانفجار بزرگ پایان بوده اچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیداروی جدید آلزایمر تاییدگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وقانون مندی نقشه ژنتیکی متیوتیکسن داروی ضد جنوننوار مغز با توضیح دکتر فازندگی فعال و مثبت روند آلانرژی تاریک که ما نمی تونسبت ها در کیهانساخت شبکه عصبی مصنوعی با مهربانی، شرط موفقیتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیهوش عاطفی در زنان بیشتر اعقیده ی بی عملخواص اردهاز تکینگی تا مغز، از مغز ژن درمانی در درمان چاقیبیماری شارکو ماری توثدارویی خلط آورپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار برفتار اجتماعی انسان، حاصبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی قدرت شناختی انسان، محدودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنور از عمق تاریکیزیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادهفت سین یادگاری از میراث سخت ترین کار، شناخت خود امیگرن و خواباثرات مفید قهوهحفره در مغزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکناز روده تا مغزکلرال هیدرات برای خوابانبیست تمرین ساده برای جلودر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپومغز از بسیاری حقایق می گررویا و واقعیتآب زندگی است قسمت چهارملازم است هیچ کاری نکنیدتأثیر نگاه انسان بر رفتانیاز به آموزش مجازی دیجیزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است یهمیشه عسل با موم بخوریمسردرد به دلیل مصرف زیاد مما اکنون میدانیم فضا خالاختلال خواب فرد را مستعد هرچیز با یک تاب تبدیل به حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملکو کیو تن coQ10باید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع مغز، همه ی واقعیت را نمیبروزه داری متناوب، مغز را آرامش عقلچگونه آن شکری که می خوریمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالسفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقهنر حفظ گرهشناسایی زبان حیوانات با ارتقا یا بازگشت به قبل ازوقتی تو از یاد گرفتن باز حد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمقالاتدنیایی پر از سیاهچاله کیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان جدید مولتیپل میلومفقر داده ها در هوش مصنوعیتنفس هوازی و میتوکندرینقش هورمون زنانه استروژنروش صحبت کردن در حال تکامآشنا پندارینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی از عروسک های بشگفتی های زنبور عسلارزش های حقیقی ارزش های غویشن پروحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریدورترین نقطه ی قابل مشاهکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسادرها بسته نیستفیزیک آگاهیتو با همه چیز در پیوندینقش روزه داری در سالم و جرژیم های غذایی و نقش مهم افسردگی و ساختار مغزناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت های ریشه ای چند بیماز کجا آمده ام و به کجا میواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران دانش قدرت استکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح درک دیگرانفرایند پیچیده ی خونرسانیتولید سلولهای جنسی از سلنقطه ی رسیدن به قلهرادیوی مغز و تنظیم فرکانامید نیکو داشته باش تا آننخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک تا کمصد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاداروهای مصرفی در ام اسگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی ددردی که سالهاست درمان نشفضای خالی ای وجود نداردتوهم جسمنه به اعدامزمین زیر خلیج فارس تمدنی انقراض را انتخاب نکنیدچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش احساسیطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسداروی جدید ای ال اسگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردقانون گذاری و تکاملتیک و اختلال حرکتینوار مغز ترجمه رخدادهای زندگی هوشمند در خارج از زانرژی خلا ممکن استنسبت طلایی، نشانه ای به سساخت شبکه عصبی با الفبای موفقیت هوش مصنوعی در امتتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط جایی برای یاد گرفتن باقی هوش عاطفی در زنان بیشتر اعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص باداماز تکینگی تا مغز، از مغز ژن ضد آلزایمربیماری ضعف عضلات نزدیک بدارویی ضد بیش فعالی سیستپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقرقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مقدرت عشقتکامل ابزار هوش ، راه پر نور درونزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علهم نوع خواری در میان پیشیسختی ها رفتنی استمیگرن و روزه داریاثرات مفید روزه داریحق انتخابهیچ کس حقیقت را درون مغز عوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکاز سایه نترسکم کردن کالری روشی سودمنبیش از نیمی از موارد انتقدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمغز به تنهایی برای فرهنگ رویا و کابوسآب زندگی است قسمت هفتملبخند بزن شاید صبح فردا زتأثیر شیرینی های حاوی لونیروی پنجم در طبیعتزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستهمیشه، آنطور نیست که هستسردرد تنشنما از اینجا نخواهیم رفتاختلال در شناسایی حروف و هرگز از زندگی یا امکاناتحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملکوچ از محیط نامناسببابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ادرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنمغزتان را در جوانی سیم کشروزه داری و التهاب زیانبآرامش(سکوت) stillness و تکاپوچگونه انتظارات بر ادراک من و وجود توهمیتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختههنر دانستنشناسایی سلول های ایمنی اارتوکين تراپی روشی جديد وقتی خودت را در آینه دیدیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان جدید میگرن با انتی فلج نخاعی با الکترودهای تنفس هوازی و میتوکندرینقش ویتامین K در ترمیم اسروشهای نو در درمان دیسک بآشناپنداری چیستنگاه از درون مجموعه با نگ