دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نیوالین

نیوالین: ترکیب تزریقی گالانتامین

از داروهای مهارکننده ی استیل کولین استراز است و باعث جلوگیری از تخریب استیل کولین در پایانه ی سیناپسی میشود

در روسیه و کشورهای شرق اروپا در درمان ضایعات عصبی در نخاع و یا مغز و حتی سیستم عصبی محیطی استفاده میشود.

دوز شروع: ۲.۵ میلیگرم روزانه تزریق ورزیدی یا عضلانی که به تدریج افزایش می یابد.

گالانتامین خوراکی به صورت قرص ۴،۸، ۱۲ میلیگرمی در اروپا و آمریکا و ایران برای بیماری آلزایمر استفاده میشود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست قسمت برخی مرزهای اخلاق و علوم سرگیجه از شایعترین اختلاآنان که در قله اند هرگز خحقیقت تنها چیزی است که شانقش زبان در سلطه و قدرت اعادت کردن به نعمتامیدواری و مغزخدا موجود استنبودن مدرک و شاهد، مدرک ابزار بقا از نخستین هماندر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت استخوان در گرو تغذاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافواکسن اسپایکوژنفرار در فرار از میزبان، دبیمار مرکز تنفس سلولیتاول کف پا و حقیقتزبان شناسی مدرن در سطح سلکشتن عقیده ممکن نیستتشخیص آلزایمر سالها قبل مرز بین انسان و حیوان کجامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی سلولهای عصبی در تلاشلیک فراموشیآیا مغز تا بزرگسالی توسعحافظه و اطلاعات در کجاست نمیتوان با بیرون انداختنعضلانی که طی سخن گفتن چقدانحراف و حقیقتخطرات هوش مصنوعینرمش های موثر در کمردردابزار بقای موجود زنده از درمان کارتی سل و تومور مغهوش مصنوعی تعاملیتمدن قدیمی ای در جنوب ایراز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاورزش هوازی ، بهترین تمریقله برای دیدن نه برای به بیماری اضطراب عمومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سسقوط درون جاذبه ای خاص، چگیاه خواری و گوشت خوار کدتعامل انسان و هوش مصنوعیمشاهده گر جدای از شیء مشامنبع هوشیاری در کجاست؟(قبزرگترین درد از درون است شکل پنجم مادهآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک (قسمت دوم )نه روش تقویت مغزانسان باشدو بار در هفته ماهی مصرف چرا ذرات بنیادی معمولاً ابعاد بالاتردرمان دارویی سرطان رحم بهوش عاطفی قسمت نهمتنبیه چقدر موثر استاز تکامل تا مغز، از مغز تریه زغالییاد بگیر فراموش کنیقارچ بی مغز در خدمت موجودبیوگرافیتاثیر انتخاب از طرف محیط سلطان جنگل یا صاحب ملکوتگزیده ای از وبینار یا کنفثبت و دستکار ی حافظهمعرفی مورد نادر بیماری گمواد کوانتومی جدید، ممکنشایسته نیست در جیب خود قرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت هفدهمنوار مغز، مفید و بی خطراولین تصویر در تاریخ از سدیوار، از ابتدا توهم بودنظریه ی تکامل در درمان بیاحساس گذر سریعتر زماناسارت و پرخوریدریا آرام نخواهد شد کشتی هوشیاری و افسردگیتو جدای از کیهان نیستیراه فراری نیستژنهای حاکم بر انسان و انسقطره قطرهبا خودت نجنگتاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیچیدگی های مغزی در درک زجهان ما میتواند به اندازمغز آیندگان چگونه است ؟میاستنی گراویس در جوانانشربت ضد خلطآتش منبع انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو حس و ادراک قسمت دهمنوروپلاستیسیتی چیستدانشمندان ژنی از مغز انسهمه چیز در زمان کنونی استاداراوون تنها داروی تاییاسرار بازسازی اندام هادرگیری مغزی در سندرم کووهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوهم فضای خالی یا توهم فضرساناها و ابر رساناها و عکمردرد و علل آنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانتاثیر روزها، ماه ها یا ساسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ما بخشی از این جهان مرتبطضرورت زدودن افکارآزار دیگری، آزار خود استایپیداکرینخفاش کور و انسان بینا؟داروی لیراگلوتیدهمراه سختی، اسانی هستارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتراعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیزمان به چه دلیل ایجاد میشکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیمننژیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسال سیزده ماههپروژه ی ژنوم انسانیتازه های بیماری پارکینسوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنقاشی هایی با بوی گذشته یطعمه ی شبکه های ارتباط اجافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل اگر میدانی مصیبت بزرگتر خواب عامل دسته بندی و حفطداروی جدید ضد میگرنهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعویتامین E برای فعالیت صحفلج دوطرفه عصب 6 چشمبه نقاش بنگرتکنولوژی به طرز وحشتناکیزندگی سلول در بدن، جدای اکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظمنابع انرژی از نفت و گاز بدون زمان، ماده ای وجود نستم با شعار قانون بدترین پس از اگو یا بعد از نفستری فلوپرازینجدایی خطای حسی استنقش پیشرفته ی سلول های بنعلم ساختن برج های چرخانالگوی بنیادین و هوشیاریخودآگاهی و هوشیارينگاهت را بلند کنابزار بقا از نخستین هماندر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیواقعیت های متفاوتفاجعه ی جهل مقدسبه سیاهی عادت نکنیمتکامل داروینی هنوز در حازاوسکا درمان گوشرکتاب طبیعت در قالب هندسهترس و آرمان هامروری بر تشنج و درمان هایکتاب، سفری به تاریخترسناک تر از کوریمرکز هوشیاری، روح یا بدن منبع هوشیاری کجاست قسمت برخی نکات از گاید لاین پرسرگردانیآنتی بادی منوکلونال در دحقیقت خواب و رویانقش زبان در سلطه و قدرت اعادت بد را ترک کنامیدی به این سوی قبر نیستخدا نور آسمان ها و زمین انباید صبر کرد آتش را بعد ابزار بقا از نخستین هماندر دعواها چه میکنی؟هوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت حافظه یا هوش مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمواکسن اسپایکوژن ضد کرونافرد موفقبیماری لبر و نابینایی آنتابوهای ذهنیزبان شناسی نوین نیازمند گل خاردار، زیباستتشخیص ایدزمرز جدید جستجو و اکتشاف، منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی سيناپسها طی تکامل و شلیک فراموشیآیا همه جنایت ها نتیجه بیحافظه و اطلاعات در کجاست نمیتوان بر سیاه سیاه نوشغم بی پایاناندوه در دنیا استدفاع از پیامبرنرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقای موجود زنده از درمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در قضاوت های اتمدن پیشرفته ی پیشینیاناز تکینگی تا مغز از مغز تروش های عملی برای رفع کمرورزش و میگرنقله سقوطبیماری بیش فعالیتاثیر کتامین در درمان پاسقوط زیگزاگی یا ناگهانیگیرنده باید سازگار با پیتعامل انسان با هوش مصنوعمشاهده آینده از روی مشاهمنبع خواب و رویابسیاری از مجرمان، خودشانشکرگزار هر چیزی باش که داآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت 67چه زیاد است بر من که در ایانسان جدید از چه زمانی پادو برابر شدن خطر مرگ و میچراروياها را به یاد نمی آاتفاق و تصادفدرمان زخم دیابتی با تکنوهوش عاطفی قسمت هفتمتهدیدهای هوش مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تریواستیگمینیادگیری مهارت های جدید دقبل و بعد از حقیقتبیوگرافیتاثیر احتمالی عصاره تغلیسم زنبور ، کلیدی برای وارگزارش یک مورد جالب لخته وثبت امواج الکتریکی در عصمعرفت و شناختموجود بی مغزی که می تواندشادی، پاداش انجام وظیفهآیا راهی برای بهبود وضعیحس و ادراک قسمت هجدهمنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اولین دارو برای آتاکسی فدید تو همیشه محدود به مقدنظریه ی تکامل در درمان بیاحساسات کاذباساس انسان اندیشه و باور دریافت هورمون امید با ورهوشیاری کوانتومیتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه نجاتکفش و کتابلمس کوانتومیبا خدا باشتاثیر درجه حرارت بر عملکسوخت هیدروژنی پاکپیوند قلب خوک، به فرد دچاجهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز اندامی تشنه ی انرژی امیدان مغناطيسي زمین بشر شش مرحله تکامل چشمآثار باستانی تمدن های قدایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت دوازدهمنوروز مبارکدانشمندان پاسخ کوانتومی همه چیز، ثبت می شودادب برخورد با دیگراناصفهان زیبادرگیری مغزی در سندرم کووهدف یکسان و مسیرهای مختلتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رستگاری محدود به یک راه نکمردرد با پوشیدن کفش منالزوم گذر انسان از حدها و بازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستتاثیر روغن رزماری استنشاسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی مغز بزرگ چالش است یا منفعما تحت کنترل ژنها هستیم یضرب المثل یونانیآسيب میکروواسکولاریا آسایا کوچک شدن مغزانسان الخفاش با شیوع همه گیری جدیداروی کنترل چربی خونهمراهی میاستنی با برخی سارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال اعتماد به خوددستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدزمان شگفت انگیزکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستمن، ما یا چی؟بحثی درباره هوش و تفاوتهسانسور از روی قصد بسیاری پروژه ی ژنوم انسانیتازه های درمان ام اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دچقدر به چشم اعتماد کنیمظهور امواج مغزی در مغز مصافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیاگر نیروی مغناطیس نباشد خواص فلفل سبزداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تذره ی معین یا ابری از الکویتامین E در چه مواد غذایفن آوری های جدید علیه شنابه نقاش بنگرتکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مدیریت انرژیکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانمنابع انرژی از نفت و گاز بر کسی اعتماد نکن مگر اینستم، بی پاسخ نیستآلودگی هوا چالش قرن جدیدترک امروزجریان انرژی در سیستم های نقش آتش در رسیدن انسان بهعلایم کمبود ویتامین E را الگوبرداری از طبیعتخودآگاهی و هوشیاريچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین هماندر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز رمز جهانواقعیت و مجازفارغ التحصیلان، فقیر و دبه سخن توجه کن نه گویندهتکامل زبانزبان فرایند تکاملی برای زبان متغیرکتابخانهترسان نیستیمرکز حافظه کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی نرمش ها برای درد زانسربازان ما محققا غلبه می آنتروبات؛ ترکیب سلول زندحقیقت در علم، هرگز نهایی نقش سجده بر عملکرد مغزعادت دادن مغز بر تفکرامیدی تازه در درمان سرطاخدا بخشنده است پس تو هم بنبرو و انرژی مداومابزار بقا از نخستین هماندر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت سیستم ایمنیاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات ها قول میدهندواکسن دیگر کرونا ساخته شفرد یا اندیشهبیماری میاستنی گراویستاثیر فکر بر سلامتزبان، نشان دهنده ی سخنگو گل درون گلدانتصویر خورشید یا خود خورشمرزهای حقیقی یا مرزهای تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرداشت مغز ما از گذر زمانشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا هوش مصنوعی می تواند نحافظه و اطلاعات در کجاستنمای موفقیتغم بی پایاناندوه دردی را دوا نمیکنددفاع در برابر تغییر ساختچرا ماشین باید نتایج را پابزار بقای موجود زنده از درمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در کامپیوترهاتمدن بشری و مغز اخلاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز روش هایی برای مقابله با اورزش بهترین درمان بیش فعقلب های سادهبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های مغزی عامل پارکیگالکانزوماب، دارویی جدیتعداد کلی ذهن ها در جهان مشاهدات آمیخته با اشتباهمنتظر نمان چیزی نور را بهبسیاری از بیماری های جدیشکست حتمیآیا بدون ناظر هوشمند هم بحس و ادراک قسمت 74نه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان خطرناکترین موجوددو برابر شدن خطر مرگ و میچراروياها را به یاد نمی آاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرمان ساده ی روماتیسمهوش عاطفی قسمت یازدهتو یک معجزه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تریاضیات یک حس جدید استیادگیری هوش مصنوعی، عمیققبل از آغازبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر بینش و انتظارات فرسماگلوتید داروی کاهش دهنگشایش دروازه جدیدی از طرجلو رفتن یا عقبگردمغز فکر میکند مرگ برای دیموجودات مقهور ژنها هستندشب سیاه سحر شودآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت هشتمنوار عصب و عضلهاولین دروغدیدن خدا در همه چیزنظریه ی تکامل در درمان بیاخلاق و علوم اعصاباستفاده از مغز، وزن را کمدریای خداهوشیاری سنتی یا هوشیاری تو در میانه ی جهان نیستی راه های جدید برای قضاوت رکفش بد، عامل مهم کمردردلووفلوکساسینبا طبیعت بازی نکنتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر پیوند مدفوعجهان مرئی و نامرئیمغز انسان ایا طبیعتا تمامیدان های مغناطیسی قابل ششمین کنگره بین المللی سآدم عاقل، وقت خودش را هدرایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت سومنوروز یا روز پایانیدانشمندان اولین سلول مصنهمه ی سردردها بی خطر نیستادراک ما درک ارتعاشی است اصل بازخورددرگیری اعصاب به علت میتوهدف یکسان، در مسیرهای متتوهم چیسترشته نوروایمونولوژی و نقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصلزوم سازگاری قانون مجازابازگشت به ریشه های تکاملپیراستامتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهمغز بزرگ چالشهای پیش رومانند کودکان باشیدضربه مغزی در تصادف رانندآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجایا این جمله درست است کسیخلا، حقیقی نیستداروی تشنجی دربارداریهمراهی نوعی سردرد میگرنیارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از داعتماد به خوددغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزمان طلایی سکته ی مغزی راکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا من، خود تو هستمبحثی درباره هوش و تفاوتهسانسور بر بسیاری از حقایپروژه ی علمی پیوند مغز ساتاسف بار است انسان، حق خوجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش قهوه در سلامتیظرف باید پر شود چه با چرک افراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیاگر نعمت فراموشی نبود بسخواص منیزیمداروی سل سپتهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کافناوری هوش مصنوعی نحوه خبه نادیدنی ایمان بیاورتکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مراتب هوشیاری استکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلمنابع انرژی از نفت و گاز برلیتیونستون فقرات انسان دو پا جلآلودگی هوا و ویروس کروناترکیب آمار و ژنتیکجریان انرژی در سیستم های نقش انتخاب از طرف محیط، نعلایم کمبود ویتامین E را التهاب شریان تمپورالخودت را از اندیشه هایت حفچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین هماندر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالواقعیت و انعکاسفاصله ها در مکانیک کوانتبهبود حافظه پس از رخدادهتکامل زبانتکامل زبان انسان از پیشیزبان مشترک ژنتیکی موجوداکجای مغز مسئول پردازش تجتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمرکز حافظه کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی نرمش ها برای زانوسربرولایزینآنزیم تولید انرژی در سلوحقیقت راستین انسان علم بنقش غذاها و موجودات درياعارضه جدید ویروس کرونا سامگا سه عامل مهم سلامتخدا تاس نمیریزدچت جی پی تیابزار بقا از نخستین هماندر عید نوروز مراقب تصادف هوش مصنوعی از عروسک بازی تلقین اطلاعات و حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیواکسن دیگری ضد کرونا از دفرد حساس از نظر عاطفی و ببیماری میاستنی گراویستاثیر مشاهده بر واقعیت بزبان، وسیله شناسایی محیطگل زندگیتصویر در هم تنیدگی کوانتمزایای شکلات تلخ برای سلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرداشتت از جهان رو زیاد شناخت ناشناختهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحافظه ی ما انسان ها چرا منمایش تک نفرهغیرقابل دیدن کردن مادهاندوهگین نباش اگر درب یا دقیق ترین تصاویر از مغز اچرا مردم با زندگی میجنگنابزار بقای موجود زنده از درمان آرتروز با ورزش موضهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتمدن زیر آباز تکینگی تا مغز- از مغز روش هایی برای کم کردن اضطورزش در کمر دردقلب و عقلبیماری خود ایمن اعصاب محتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بنیادیگام کوچک ولی تاثیرگذارتعذیه ی ذهنمطالبه ی حق خودمنتظر نتیجه ی کارهایت بابسیاری از بیماری های جدیشکستن مرز دور مغزآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت 75نهایت معرفت و شناخت درک عانسان در هستی یا هستی در دو داروی جدید برای میاستچراغ های متفاوت و نور یکساتوسوکسیمایددرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت پنجمتو یک جهان در مغز خودت هساز تکامل تا مغز، از مغز تریتوکسیمابیادگرفتن، آغاز حرکت است قبل از انفجار بزرگبیان حقیقتتاثیر ترکیبات استاتین (سسندرم میلر فیشرپل جویی اصفهانجلوتر را دیدنمغز قلبمورد نادر همپوشانی دو بیشبیه سازی میلیون ها جهان آیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت هشتاد و ننوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعیدیدگاه نارسای دوگانه ی منظریه ی ریسماناخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از نظریه ی تکامل درک فرد دیگر و رفتارهای اهوش، ژنتیکی است یا محیطیتوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رکل اقیانوس در یک ذرهلوب فرونتال یا پیشانی مغبالای هر دستی، دستی هستتاثیر درجه حرارت بر عملکسی و سه پل اصفهانپیوند مدفوع در درمان بیمجهان مشارکتیمغز انسان برای ایجاد تمدمیدان های کوانتومی خلاشعار و عملآرمانگرای تخیلی نباشایمپلانت استخوانی در آسیحس و ادراک قسمت سی و هشتمنورالژیدانشمندان تغییر میدان مغهمه جا خیر بکارادراک، فراتر از آنچه معماصل در هم تنیدگی و جهانی درب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالرشد مغز فرایندی پیچیده اکنگره بین المللی سردرد دلزوم سازگاری قانون مجازابازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشمغز بزرگ و فعال یا مغز کومانند آب باشضررهای مصرف شکر و قند بر آسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایایا ابزار هوشمندی یا مغز خلا، خالی نیستداروی جدید ALSهندسه ی پایه ایارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کناعتماد بی موردذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش زمان، واقعی نیستکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیمنابع انرژي پاک سرچشمه حبحثی درباره هوش و تفاوتهسانسور ذهنپروانه ی آسمانیتبدیل پلاستیک به کربن و سجوانان وطننقش مهاجرت در توسعه نسل اظرفیت مغز چقدر استافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استاگر نعمت فراموشی نبود بسخواص میوه ی بهداروی ضد چاقیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کا و استخوانفواید روزه داری متناوببه هلال بنگرتکینگیزندان ذهنیکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلمنابع انرژی از نفت و گاز برنامه و ساختار پیچیده مستارگانی قبل از آغاز کیهآلودگی هوا و پارکینسونترکیب حیوان و انسانجریان انرژی در سیستم های نقش اتصالات بین سلولهای علائم عصبی آلزایمر، با اام آر آی جدید با قدرت شگفخودروهای هیدروژنیچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت مغز انسان و میمون هاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستواقعیت تقویت شدهفاصله ی همیشگی تصویر سازبهداشت خوابفتون های زیستیبهداشت خواب، امروز در جهتکامل ساختار رگهای مغزی زبان چهار حرفی حیات زمینکرونا چه بر سر مغز می آورتسلیم ارتباط با من برترمرکز خنده در کجای مغز استمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی نرمش های گردنسردرد میگرنآواز خواندن در قفس، نشانحقیقت غیر فیزیکینقش غذاها و موجودات درياعبارت های مبهم مانند انراما شما از دید خفاش کور هخدای رنگین کمانچت جی پی تیابزار بقا از نخستین هماندرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاش ها برای کشف منابع جداز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانواکسن سرطانفردا را نمیدانیمبیماری های میتوکندریتاثیر نگاه ناظر هوشیار بزدودن نقص از هوش مصنوعیگلوله ی ساچمه ایتصویر زیبا از سلولمسمومیت دانش آموزان بی گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسي علل احتمالي تغيير شناخت و معرفت، و نقش آن دآیا هوش ارثی دریافتی از پحافظه ی ما انسان ها چرا مچند نرمش مفید برای کمردرغار افلاطوناندام حسی، درک از بخش هایدل به دریا بزنچرا مغز انسان سه هزار سالابزار بقای موجود زنده از درمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتمدنی قدیمی در شمال خلیج از تکینگی تا مغز- از مغزتروش هایی برای جلوگیری از وزن حقیقی معرفت و شناختقلب یا مغزبیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بنیادی منابع و اگامی در درمان بیماریهای تغییرمطالبی در مورد تشنجمنتظر زمان ایده آل نشوبشکه ای که ته نداره پر نمشکستگی لگن یا سکته ی مغزیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت 78نهایت در بی نهایتانسان عامل توقف رشد مغزدو سوی واقعیتنزاع ها بیهوده استاتصال مغز و کامپیوتردرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت اولتو کجای جهانیاز خود رها شوریسپریدونیادآوری خواب و رویاقبرستان ها با بوی شجاعتبیداری معنوی یعنی دوستی تاثیر تغذیه بر سلامت رواسندرم کووید طولانیپل خواجو اصفهانجمجمه انسان های اولیهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهموسیقی نوشبیه سازی سیستم های کوانآگاهی فراتر از آگاهیحس و ادراک قسمت هشتاد و شنوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شدیروز و امروزنظریه ی ریسمان و هوشیاریاختلا ل در خود عضلهاستفاده از هوش مصنوعی در درک نیازمند شناخت خویش اهوض مصنوعی زندهتولید مولکول جدید توسط هراه پیروزی در زندگی چیستکلمات بلند نه صدای بلندلوتیراستامبالاترین هدف از دولتتاثیر درجه حرارت بر عملکسیلی محکم محیط زیست بر انپیوند مغز و سر و چالشهای جهان معنامغز انسان برای شادمانی طمیدان بنیادین اطلاعاتصبور باشآرام باشایمان به رویاحس و ادراک قسمت سی و ششمنورالژی تریژمینالدانشمندان روش هاي جدیدی همیشه چیزی برای تنهایی دادغام میان گونه های مختلاصل علت و تاثیردرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودرشد مغز علت تمایل انسان بکنگره بین المللی سردرد دلزوم عدم وابستگی به گوگل بازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقامغز بزرگترین مصرف کننده ماه رجبضررهای شکر بر سلامت مغزآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنایا بیماری ام اس (مولتیپخلاصه ای از مطالب همایش مداروی جدید s3 در درمان ام هندسه ی رایج کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیاعتیاد و تلاش های درمانی ذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت زمان، اندک استکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره احساسات متفاساهچاله ها تبخیر نمیشودپرواز از نیویورک تا لوس آتبدیل تراکت صوتی مصنوعی جوانان وطننقش میدان مغناطیسی زمین عقل مجادله گرافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشاگر با مطالعه فیزیک کوانخواص هلو برگ هلوداروی ضد چاقیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کا در سبزیجاتفواید روزه داری متناوببه کدامین گناه کشته شدندتکامل فردی یا اجتماعیزونیسومایدکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فمنابع انرژی از نفت و گاز برنامه ی مسلط ژنها در اختسخن نیکو مانند درخت نیکوآلزایمرجراحی هوشیار مغزنقش تیروئید در تکامل مغزعلت خواب آلودگی بعد از خوام اس و سرطانخورشید مصنوعیچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ها و تمایزها کلید باز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانواقعیت تقویت شدهواقعیت خلا و وجود و درک مفروتنی معرفتیبهداشت خواب، رمز حافظه ی تکامل شناخت انسان با کشفزبان نیاز تکاملی استکریستال هاتسلیم شدن از نورون شروع ممرگ چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی یونها و مولکول های مسردرد میگرن در کودکانآینه در اینهحقیقت غیر قابل شناختنقش غذاها و موجودات درياعجول نباشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخدایی که ساخته ی ذهن بشر نتایج نادانی و جهلابزار بقا از نخستین هماندرمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاش های جدید در ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تروح و آب حیاتواکسن سرطانفرزندان زمان خودبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر نگاه و مشاهده ناظر سفر فقط مادی نیستگلوئونتصویر زیبای اصفهانمسمومیت دانش آموزان، قمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسی مغز با امواج مادون شناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا هوش سریعی که بدون احسحافظه ی هوش مصنوعیچند جهانیغرور و علمانرژی بی پایان در درون هردلایلی که نشان میدهد ما بچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقای موجود زنده از درمان با سلول های بنیادیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتمرکز و مدیتیشناز تکینگی تا مغز، از مغز روش هایی ساده برای کاهش اوزوز گوشقلب دروازه ی ارتباطبیماری دیستروفی میوتونیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بدن تو پیر نیستنگامی در درمان بیماریهای تغییر الگوی رشد مغزی با زمطالعه ای بیان میکند اهدمنحنی که ارتباط بین معرفبشریت از یک پدر و مادر نیشگفت نیست من عاشق تو باشمآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت 82نهادینه سازی فرهنگ اختلاانسانیت در هم تنیده و متصدولت یا گروهکنزاع بین جهل و علم رو به پاثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان سرگیجه بدون داروهوش عاطفی قسمت دهمتو کز محنت دیگران بی غمیاز درخواست ها جدا شوریسدیپلام تنها داروی تاییاری خدا نزدیک استقدم زدن و حرکت دید را تغیبیداری و خواب کدام بهتر اتاثیر حرکات چشم بر امواج سندرم گیلن باره به دنبال پلاسمای غالبجنین مصنوعیمغز مانند تلفن استموسیقی هنر مایع استشبکه های مصنوعی مغز به درآپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت پنجمنوار عصب و عضلهايندگان چگونه خواهند دیددیسک گردننظریه تکامل در درمان بیماختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از انرژی خلادرک و احساسهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتولید مثل فقط با یک مادر راه انسان شدن، راه رفتن وکلوزاپین داروی ضد جنونلوزالمعده(پانکراس)مصنوعباهوش ترین و با کیفیت تریتاثیر درجه حرارت بر عملکسینوریپا داروی ترکیبی ضدپیوند اندام از حیوانات بجهان معکوسمغز انسان برای شادمانی طمیدازولام در درمان تشنج صبور باشآرامش و دانشاین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت سیزدهمنوزاد ناشنوای متولد شده،دانشمندان روشی برای تبدیهمیشه چشمی مراقب و نگهباادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزاصل عدم قطعیت از کوانتوم درختان اشعار زمینتوهم وجودرشد در سختی استکنترل همجوشی هسته ای با همقاومت به عوارض فشار خون باغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتمغز حریص برای خون، کلید تماهیچه ی صبرضعیف و قویآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پایا بدون زبان میتوانیم تخلاصه ای از درمان های جدیداروی جدید لنفوم و لوکمیهندسه بنیادینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگراناعتیاد را به دور بیندازذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در سزمزمه ات مانده در گوشمکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحمنابع انرژی از منابع نهفبحثی درباره احساساتی غیرسایه ی هوشیاریپروتئین های ساده ی ابتداتبدیل سلولهای محافط به سجواب دانشمند سوال کننده نقش محیط زندگی و مهاجرت دعقل در جهان جدید، عجیب اسافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگراگر تلاش انسان امروز براخواص هندوانهداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزرفلکس وتری با توضیح دکتر ویتامین بی 12 در درمان دردفواید زیاد دوچرخه سواریبه امید روزهای بهترتکامل مادی تا ابزار هوشمزونا به وسیله ویروس ابله کاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهمنابع بی نهایت انرژی در دبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سخن و سکوتآلزایمر در جوانانجراحی گردن همیشه برای دینقش حفاظتی مولکول جدید دعماد الدین نسیمی قربانی ام اس یا تومور؟خوش قلبی و مهربانیچالش های ایستادن بر دو پاابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ها را به رسمیت بشنااز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استوالزارتان داروی ضد فشار فروتنی و غروربوزون هیگز چیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریزبان و کلمه حتی برای کسانکریستال زمان(قسمت اولتست نوار عصب و عضلهمرگ و میر پنهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اثرات مضر ویتامین دسردرد میگرنی در کودکانآیندهحقیقت، آن چیزی نیست که جلنقش غذاها در کاهش دردهای عدم توقف تکامل در یک انداانفجار و توقف تکاملی نشاخدایا جز تو که را دارمنتاران، جذب کنابزار بقا از نخستین هماندرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاش های جدید در درمان فراز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استواکسن ضد اعتیادفرضیه ای جدید توضیح میدهبیماری های ژنرالیزه ی عصتاثیر نگاه انسان بر رفتاسفر نامه سفر به بم و جنوب گمان میکنی جرمی کوچکی در تصویربرداری فضاپیمای آممسیر دشوار تکامل و ارتقامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسی و اپروچ جدید بر بیمشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا هشیاری کوانتومی وجودحافظه انسان و حافظه ی هوشچند جهانیغربال در زندگیانرژی تاریکدنیا فریب و سرگرمیچرا ویروس کرونای دلتا واابزار بقای موجود زنده از درمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی درمانگر کامپیتمرکز بر هدفاز تکینگی تا مغز، از مغز روش استفاده از بالش طبیوسواس، بیماری استقلب روباتیکبیماری سلیاکتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول بنیادی و ای ال اسگاهی لازم است برای فهم و تغییر خود یا تغییر دیگرامعمای اخلاقی قطارمنشأ اطلاعات و آموخته ها بعد پنجمشگفت انگیز بودن کیهانآیا تراشه ها داخل مغز، میحس و ادراک قسمت 87چهار میلیارد سال تکامل بانسانیت در برابر دیگراندونپزیل در بیماران قلبی نزاع بین علم و نادانی رو اثرات فشار روحی شدیددرمان سرطان با امواج صوتهوش عاطفی قسمت دومتو پیچیده ترین تکنولوژی از دست دادن دم در پیشینیاریشه های مشترک همه ی موجوژن همه چیز نیستقدرت مردمبیرون اصل است یا درونتاثیر دوپامین و سروتونینسندرم پیریفورمیسپمبرولیزوماب در بیماری چجنگ هفتاد و دو ملت همه را مغز مادران و کودکان در زممیلر فیشر نوعی نادر از گیشبکیه های مصنوعیآپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت پنجاهنوار عصب و عضله مهم در تشايا اراده آزاد توهم است یدیستونی قابل درماننظریه تکامل در درمان بیماختلال حرکتی مانند لرزش استفاده از سلول های بنیادرک کنیم ما همه یکی هستیمهیچ چیز همیشگی نیستتولید مثل اولین ربات های راه بی شکستکلید نزدیک و نگاه تو بر فلیروپریم داروی ترکیبی ضدباور و کیهان شناسیتاثیر درجه حرارت بر عملکسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندمغز انسان رو به کوچک تر شمکان زمان یا حافظه زمانصبر لازمه ی پیروزی استآرامش و سکوناین اندوه چیستحس و ادراک قسمت ششمنوسانات کوانتومی منبع مادانش، قفل ذهن را باز میکنهمیشه اطمینان تو بر خدا بارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزااصل، روان و نفس استدرد و درستوهم بی خداییرشد، رسیدن به یک هدف نیستکنترل جاذبهمقایسه رقابت و همکاریبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر رژِیم غذایی بر میگسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزمغز در تنهایی آسیب میبینماپروتیلینطلوع و حقیقتآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همایا تکامل هدفمند استخم شدن فضا-زمانداروی جدید میاستنی گراویهندسه در پایه ی همه ی واکارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشاعداد بینهایت در دنیای مذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیزنان باهوش ترکودکان را برای راه آماده ماشین دانشمنابع انرژی از نفت و گاز بحران ذهن فیلمی قابل تامسایه را اصالت دادن، جز فرپروتز چشمتبر را بردارجواب سنگ اندازینقش مرکز تنفس سلولی در بیعقل سالمافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرااگر خواهان پیروزی هستیخواص انارداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزرفتار مانند بردهویتامین بی هفدهفیلم کوتاه هیروشیما از هبه بالا بر ستارگان نگاه کتکامل مداومزیان غذاهای پرچربکایروپاکتیک چیستترازودونمخاطب قرار دادن مردم، کامنابع جدید انرژیبرین نت به جای اینترنتسخن پاک و ثابتآملودیپین داروی ضد فشار جز تو که را دارمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعنصر اصلی تعیین واقعیتامواجی که به وسیله ی ماشیخوش خیالی و خوش بینیچالش کمبود اندام برای پیابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های تکاملی در مغز واز تکینگی تا مغز از مغز ترویکردهای جدید ضایعات نخواکنش های ناخودآگاه و تقفرگشت و تکامل تصادفی محض بوزون هیگز جهان را از متلتکثیر سلول در برابر توقف زبان و بیان نتیجه ساختماکریستال زمان(قسمت دوم)تست کم هزینه ی بزاق برای مرگ و میر بسیار بالای ناشمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اختلالات عصبی مثانهسردرد و علتهای آنآینده ی انسان در فراتر ازحقایق ممکن و غیر ممکننقشه مغزی هر فرد منحصر بهعدم تعادل دوپامین، فقط بانفجار بزرگ پایان بوده اخرما منبع بسیار خوب آنتی نجات در اعتماد به خودابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش های جدید در درمان سراز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییواکسن علیه سرطانفساد اقتصادی سیتماتیک دربیماری های روانی با تاثیتاثیر نگاه انسان بر رفتاسفر به مریخ در 39 روزگنجینه ای به نام ویتامین تصور ما ازمشکلات و واقعیمسئول صیانت از عقیده کیسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسی ژنها در تشخیص بیماشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا واکنش های یاد گرفته وحباب های کیهانی تو در توچند جهانی و علممقالاتانرژی تاریک که ما نمی تودنیا مکانی بسیار اسرارآمچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک ابزار بقای موجود زنده از درمان تشنجهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتمرکز بر امروزاز تکینگی تا مغز، از مغز روش جدید تولید برقوسیله، فقط دعا نیستقلب را نشکنبیماری شارکو ماری توثتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول بنیادی در درمان ایدگاهی مغز بزرگ چالش استتغییر دیگران یا تغییر خومعماری، هندسه ی قابل مشامنشاء کوانتومی هوشیاری ابعد از کروناشگفت زده و حیران باشآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت چهلچهار ساعت پس از کشتار خوکانسان، گونه ای پر از تضاددوچرخه در کاهش دردهای کمنزاع بین علم و جهل رو به پاثرات مفید قهوهدرمان ضایعات نخاعیهوش عاطفی قسمت سومتو آرامش و صلحیاز روده تا مغزریشه های مشترک حیاتژن همه چیز نیستقدرت و شناخت حقیقتبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر دپاکین بر بیماری مسندرم پیریفورمیسپناه به بیابانجنگ و تصور از جنگمغز چون ابزار هوش است دلیمیهمانهای ناخوانده عامل شباهت مغز و کیهانآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت پنجاه و ینوار عصب و عضله برای تاییايا اراده آزاد توهم است یدژا وو یا اشنا پندارینظریه تکامل در درمان بیماختلال خواب فرد را مستعد استفاده از سلول های بنیادرک احساسات و تفکرات دیگهیچ چیز، چقدر حقیقی استتولید یا دریافت علمراه طولانی را به سلامت گذکلید، در ناشناخته هاستلیس دگرامفتامین یا ویاسباید از انسان ترسیدتاثیر درجه حرارت بر عملکسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارمغز انسان رو به کوچکتر شدمکانیک کوانتومی بی معنی صبر و واقعیتآرامش عقلاین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت شصت و هشتنوشیدن چای برای مغز مفید دانش، یک انسان را ناسازگهمیشه به آنچه داری، خوشنارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییز گهواره تا گورکندن ریشه ی خودمقابله ی منطقی با اعتراضبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر سلامت دستگاه گوارشسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانمغز را از روی امواج بشناسماجرای جهل مقدسطلای سیاهآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین ایجاد احساساتخونریزی مغز در سندرم کووداروی جدید کنترل قند خونهندسه زبانِ زمان استارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگبقا با سازگارترین فرد اسذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش مزنجیرها را ما باید پاره ککوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدمنابع انرژی از نفت و گاز بخش فراموش شده ی حافظهساخت سلول عصبی حتی پس از پروتز عصبی برای تکلمتحریک الکترومغناطیسی مغجوسازی مدرننقش نگاه از پایین یا نگاهعقلانیت بدون تغییرافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبراپل ویژن پرو در تشخیص بیمداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقترفتار وابسته به شکلویتامین دی گنجینه ای بزرفیلمی بسیار جالب از تغییبه بالاتر از ماده بیندیشتکامل چشمزیباترین چیز در پیر شدنکار امروز را به فردا نیندترازودونمدل همه جانبه نگر ژنرالیمناطق خاص زبان در مغزبرای یک زندگی معمولیسخت ترین حصارآموزش نوین زبانجستجوی متن و تصویر به صورنقش خرچنگ های نعل اسبی درعوامل موثر در پیدایش زباامیوتروفیک لترال اسکلروخوشبختی چیستچالش دیدگاه های سنتی در بابزار بقا از نخستین هماندر هر سوراخی سر نکندر والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های زبانی سرمنشا تاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتواکنش به حس جدیدفراموش کارها باهوش تر هسبی نهایت در میان مرزهاتأثیر نیکوتین سیگار بر مزبان و بیان، در سایه پیشرکریستال زمان(قسمت سوم)تست آر ان اس دز میاستنی گمرگ و سوال از قاتلمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اصول سلامت کمرسردرد به دلیل مصرف زیاد مآینده ی حمل و نقل هوایی دحل مشکلنقشه های مغزی جدید با جزیعدم درکانقراض را انتخاب نکنیدخسته نباشی بابانجات در راستگوییابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری اس ام ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش های جدید شرکت نورالاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را واکسنی با تاثیر دوگانه افشار و قدرتبیماری وسواستاثیر هوش مصنوعی بر مغزسفر به درون سفری زیباگندم بکاری، جو درو نمیکنتصور از زمان و مکانمسئولیت جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی بیماری التهابی رودشناسایی زبان حیوانات با آیا یک، وجود داردحباب هایی تو در توچند روش ساده برای موفقیتتاثیر ویتامین دی بر بیماانرژی خلا ممکن استدنیای شگفت انگیز کوانتومچرا پس از بیدار شدن از خوابزارهای پیشرفته ارتباط درمان جدید ALSهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتمساح حد واسط میان مغز کواز تکینگی تا مغز، از مغز روش صحبت کردن در حال تکامیک پیام منفرد نورون مغزی قوی تر باشبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول بنیادین از مخاط بینگاهی جهت را عوض کنتغییر دادن ژنها آیا روزی معنی روزهمهمان ناخواندهبعد از کروناشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت چهل و هفتنون و القلمانعطاف پذیری مکانیسمی علدوچرخه سواری ورزشی سبک و نسبیت عام از زبان دکتر براثرات مفید روزه داریدرمانهای بیماری پارکینسهوش عاطفی قسمت ششمتو افق رویداد جهان هستیاز سایه نترسریشه های اخلاقژن هوش و ساختارهای حیاتی قدرت کنترل خودبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر داروهای ضد التهاب سندرم پای بی قرارپنج اکتشاف شگفت آور در موجنگ داده هامغز چگونه صداها را فیلتر میوپاتی و نوار عصب و عضلهشباهت مغز با کیهان مادیآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت پنجاه و دنوار عصب و عضله تعیین محلای نعمت من در زندگیمدژاوو یا آشناپندارینعناعاختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیادرک تصویر و زبان های مخلتهیچ وقت خودت را محدود به تولید پاک و فراوان انرژیرابطه تشنج و اوتیسمکلام و زبان، گنجینه ای بسلا اکراه فی الدینبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرمغز ایندگان چگونه استمکانیزمهای دفاعی در برابصبر بسیار بایدآرامش(سکوت) stillness و تکاپواین ابتدای تناقض هاستحس و ادراک قسمت شصت و دونوعی سکته مغزی ، وحشتناک دائما بخوانهمیشه داناتر از ما وجود دارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیاصول انجام برخی نرمش ها ددرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییزمین در برابر عظمت کیهانکندر در بیماریهای التهابمقابله با کرونا با علم اسبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و مغز زنان جوانتر از مغز مرماجرای عجیب گالیلهطوفان فقر و گرسنگی و بی سآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسایران بزرگخونریزی مغزی کشندهداروی جدید آلزایمرهندسه، نمایشی از حقیقتارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیبقا در ازای بیماریذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در موزندگی فعال و مثبت روند آلکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکمنابع انرژی از نفت و گاز بخش های تنظیمی ژنومساخت شبکه عصبی مصنوعی با پرورش مغز مینیاتوری انساتحریک عمقی مغزجامعه ی آسمانینقش نظام غذایی در تکامل معقیده ی بی عملافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهاپی ژنتیکداروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میرفتار اجتماعی انسان، حاصویروس مصنوعیفیروز نادریبه جای محکوم کردن دیگران تکامل و ارتقای نگاه تا عمزیباترین چیز در افزایش سکار با یگانگی و یکپارچگیتراشه مغز بدون واسطه ی دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهمناطق خاصی از مغز در جستجبرای پیش بینی آینده مغز دسخت ترین کار، شناخت خود اآمارهای ارائه شده در سطح جستجوی هوشیاری در مغز مانقش داروهاي مختلف معروف عوامل ایجاد لغت انسانی و امید نیکو داشته باش تا آنخوشبختی دور از رنج های مچاالش ها در تعیین منبع هوابزار بقا از نخستین هماندر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ایستایی و تکاپواز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسواکسن های شرکت فایزر آمرفراموشی همیشه هم بد نیستبی نظمی مقدمه شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتازبان و تکلم برخی بیماریهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مرگ انتقال است یا نابود شمنبع هوشیاری کجاست قسمت53برخی اطلاعات روانشناسی مسردرد تنشنآینده ی علم و فیزیک در60 ثحلقه های اسرارآمیزنقشه با واقعیت متفاوت اسعدالت برای من یا برای همهانواع سکته های مغزیخطا در محاسبات چیزی کاملنخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش هایی در بیماران قطع از تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و التهاب زیانبوابسته به دوستی این و آن فشار روحی، همیشه بد نیست بیماری کروتز فیلد جاکوبتاثیر ویتامین دی بر بیماسفر تجهیزات ناسا به مریخ گوهر با نظر دیگران سنگ نمتصاویر زیبای رعد و برقمسئولیت در برابر محیط زیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی سیستم تعادلی بدن اشناسایی سلول های ایمنی اآیا کیهان می تواند یک شبیحد و مرزها توهم ذهن ماستچندین ماده غذایی که ماننصفحه اصلیانرژِی برای ایجاد اضطرابدنیایی پر از سیاهچاله چرا ارتعاش بسیار مهم استابزارهای بقا از نخستین هدرمان جدید مولتیپل میلومهوش مصنوعی، کیفیت فریب متنفس هوازی و میتوکندریاز تکینگی تا مغز، از مغز روشهای نو در درمان دیسک بیک پیشنهاد خوب برای آسان قیچی ژنتیکیبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول عصبی شاهکار انطباق گاهی در پارکینسون باید پتغییر زودتر اتصالات مغزیمعاینه قبل از نوار عصب و مهندسی ژنتیک در حال تلاش بعد از کرونا دلخوشی بیهوشگفتی های زنبور عسلآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت چهل و هشتنوآوری ای شگفت انگیز داناهمیت کنترل خشمدوپامین قابل حل در آبچسبیدن به خود، مانع بزرگ اثرات مضر ماری جوانادرماندگی به دلیل عادت کرهوش عاطفی بیشتر در زنانتو انسانی و انسان، شایستاز سایه بگذررژیم های غذایی و نقش مهم ژن یا نقشه توسعه مغز و نققدرت انسان در نگاه به ابعبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر داروی ضد تشنج سدیم سندرم پس از ضربه به سرپول و شادیجنبه های موجی واقعیتمغز ناتوان از توجیه پیدامیوتونیک دیستروفیشباهت های ریشه ای چند بیمآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت پنجاه و سنوار عصب و عضله در مطب دکدگرگونی های نژادی و تغییهفت چیز که عملکرد مغز تو اختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیادرک حقیقت نردبان و مسیری هیچ کاری نکردن به معنی چیتولید اندام با چاپ سه بعدرادیوی مغز و تنظیم فرکانکلام، در تحولی شگفت آور بلاموژین داروی ضد اوتیسم؟باد و موجپیوند سر آیا ممکن استتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرمغز ابزار بقای برتر مادیما انسانها چه اندازه نزدصد قدح، نفتاده بشکستآرزوها را کم کناین بیمار را باید چه کار حس و ادراک قسمت شصت و ششنیوالیندارچینهمیشه راهی هستارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر اصول توسعه ی یک ذهن کاملدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمزمین زیر خلیج فارس تمدنی کندر علیه سرطانملاحظه های اخلاقی دربارهبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستتاریک ترین بخش شبسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیمغزهای کوچک بی احساسماده ی تاریکطوفان بیداریآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزایرادهای موجود در خلقت بخونریزی مغزی کشنده ولی قداروی جدید آلزایمر تاییدهنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را ALS نگاهی کامل بر بیماری وبقای حقیقی در دور ماندن اذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونزندگی هوشمند در خارج از زکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفامنابع انرژی از نفت و گاز بخش بزرگی حس و ادراک ما اساخت شبکه عصبی با الفبای پرکاری تیروئیدتحریک عمقی مغز در آلزایمجاودانگی مصنوعینقش نظریه تکامل در شناساعلم و ادراک فقط مشاهده ی اقلیت خلاقخواص اردهنگاه از دور و نگاه از نزدابتدا سخت ترین استدارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده رقیبی قدرتمند در برابر مویروس های باستانی، مغز مفیزیک مولکولها و ذرات در به جای تولید، بیشتر گوش کتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزیر فشار کووید چه باید کرکارهای کوچک، بی ارزش نیستراشه ها روی مغزمدل هولوگرافیک تعمیم یافمنبع نور واقعی و ثابت، حقبرای اولین بار دانشمندانسختی ها رفتنی استآن چیزی که ما جریان زمان حفره در مغزنقش درختان در تکاملعواملی که برای ظهور لغت اامید نجاتخیالپردازی نکننابینایی در نتیجه ی گوشی ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماندر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ارباب و رهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهواکسن کووید 19 چیزهایی که فراموشی و مسیر روحانیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرتأثیر شیرینی های حاوی لوزبان و شناخت حقیقت قسمت چکشف مکانیسمی پیچیده در بتشنج چیستمرگ تصادفیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبرخی بیماری ها که در آن بسردرد سکه ایآینده با ترس جمع نمیشودحمله ویروس کرونا به مغزنقص های سیستمی ایمنیعسل طبیعی موثر در کنترل بانیس بی کسانخطا در محاسبات چیزی کاملنخاع درازتر یا کوتاهتر کابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش در تولید انرژی به رناز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس وابستگی یعنی قلادهفضا و ذهن بازبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر ویروس کرونا بر مغز سفر دشوار اکتشافگویید نوزده و ایمنی ساکتتصادف یا قوانین ناشناختهمستند جهان متصلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی علل کمر درد در میانشهر زیرزمینی در ژاپن براآیا گذشته، امروز وآینده حریص نباشچندجهانیسوالات پزشکیانسولیندنیا، هیچ استچرا به هم اعتماد نمیکنیمابزارهای بقا ازنخستین همدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی، اتفاقات و تحتنفس هوازی و میتوکندریاز تکامل تا مغز از مغز تا روشهای شناسایی قدرت شنوایک آلل ژنتیکی که از نئاندقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبیماری، رساله ای برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول عصبی، در محل خاص خودگذر زمان کاملا وابسته به تغییر عمودی سر انسان از پمعادله ها فقط بخش خسته کنمهندسی بدنبعد از کرونا دلخوشی بیهوشانس یا نتیجه ی تلاشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت چهل و دومنوار مغز مشاهده ی غیر مستاهرام مصر از شگفتی های جهدورترین نقطه ی قابل مشاهنسبت ها در کیهاناجزای پر سلولی بدن انسان درها بسته نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اتو با همه چیز در پیوندیاز علم جز اندکی به شما دارژیم های غذایی و نقش مهم ژن درمانی در درمان چاقیقدرت ذهنبیشتر علم، در نادانسته هتاثیر درجه حرارت بر مغزسندرم جدایی مغزپول و عقیدهجنسیت و تفاوت های بیناییمغز و قلب در جنین موش مصنمیگرن و پروتئین مرتبط با شباهت کیهان و مغزآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت پنجاه و شنوبت کودکاندانش قدرت استهفت سین یادگاری از میراث اختلالات مخچهاستفاده از سلول های بنیادرک دیگرانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتولید سلولهای جنسی از سلراز تغییرکلرال هیدرات برای خوابانلایو دوم دکتر سید سلمان فباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهمغز ابزار برتر بقاما انسانها چه اندازه نزدصداقتآزمون تجربی، راهی برای راینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک سی و هفتمنیکولا تسلاداروهای مصرفی در ام اسهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به اصول سلامت کمردردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمزمان چیستکو کیو تن coQ10ملاحظات بیهوشی قبل از جربحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استتاریکی من و تو و گرد و غباسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پمغز، فقط گیرندهطوفان زیباییآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمایستادن در برابر آزادی بخواندن ، یکی از شستشو دهنداروی جدید ای ال اسهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز NVG 291بلندی در ذهن ما درک بلندیتیک و اختلال حرکتیزندگی و داراییکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشمنابع انرژی از نفت و گاز بخش بزرگتر کیهان ناشناختساختن آیندهپراسینزوماب در پارکینسوتخریب مغز به دلیل کمبود بجایی برای یاد گرفتن باقی نقش هورمون های تیروئید دعلم و روحاقیانوس نادانیخواص بادامنگاه از درون قفس یا بیرونابتدایی که در ذهن دانشمندارویی ضد بیش فعالی سیستهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انسارقابتی بی هدف یا رقابتی هویرایش DNA جنین انسان، برفیزیک هوشیاریبه خوبی های دیگران فکرکنتکامل ابزار هوش ، راه پر زیرفون داروی ضد ام اسکارهایی بیش از طراحی و گپتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمدل های ریز مغز مینی برینمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای بقا به جایی فراتر ازسختی در بلند شدن از روی صآنچه می دانم، آنچه را میخحق انتخابنقش ذهن و شناخت در حوادث عوارض ازدواج و بچه دار شدامید یا ناامیدی؟خانه ی تاریکناتوانی از درمان برخی ویناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقا از نخستین هماندر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوتهای جنسیتی راهی برااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی واکسن کرونا و گشودن پنجرفراموشی آرمانبی ذهن و بی روحتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت اکشف ژن جدید، می تواند گستتشنج و حرکات شبه تشنجی قامرگ عاطفه و محبتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری های خاص که بدسردرد عروقی میگرنآیا فراموشی حتمی استحمایت از طبیعتنقص در تشخیص هیجانات عامعشق به هفت مرتبه ی شناختیانگشت ماشه ایخطای ادراک کارمانخستین تمدن بشریابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاشی برای درمان قطع نخااز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادواسطه ها د رمسیر ایجاد مغفضای قلب منبع نبوغ استبیماری آلزایمر، استیل کوتاثیر ژنها بر اختلالات خسفرنامه سفر به بم و جنوب گوش دادن بهتر از حرف زدنتضادهای علمیمشکل از کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرطرف کردن خشونت را از خاشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا پیدایش مغز از روی تصاحرکات چشم، ترجمه کننده ی نه ناامیدی بلکه ارتقاپیامهای کاربرانانسولین هوشمنددندان ها را مسواک بزنید تچرا بیماری های تخریبی مغابزارهای بقای موجود زندهدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش احساسیتنفس بدون اکسیژناز تکامل تا مغز، از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفیک جهش ممکن است ذهن انسانقانون مندی نقشه ژنتیکی مبیمارستان هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلولهای ایمنی القا کنندهگذشته را دفن کنتغییرات منطقه بویایی مغزمعجزه های هر روزهمهربانی، شرط موفقیتتفکر قبل از کارشانس یا تلاشآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت چهل و سومنوار مغز با توضیح دکتر فااولویت بندی ها کجاستديدن با چشم بسته در خواب نسبت طلایی، نشانه ای به ساجزایی ناشناخته در شکل گدرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش عاطفی در زنان بیشتر اتو با باورهایت کنترل میشازدواج های بین گونه ای، ررژیم ضد التهابیژن ضد آلزایمرقدرت شناختی انسان، محدودبا همه مهربان باشتاثیر درجه حرارت بر عملکسندرم دزدی ساب کلاوینپوست ساعتی مستقل از مغز دجنسیت و تفاوت های بیناییمغز و هوش، برترین ابزار بمیگرن و خوابشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت سومای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت بیست و چهنور از عمق تاریکیدانش محدود به ابعاد چهارهم نوع خواری در میان پیشیاختلالات حرکتی در انساناستیفن هاوکینگ در مورد هدرک درست از خود و هوشیاریهیچ کس حقیقت را درون مغز تولترودینراست دستی و چپ دستیکم کردن کالری روشی سودمنلازم است هیچ کاری نکنیدبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهمغز از بسیاری حقایق می گرما اکنون میدانیم فضا خالصدای بم با فرکانس پایین، آزمون ذهنی گربه ی شرودیناینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک- قسمت پنجاه و نیاز به آموزش مجازی دیجیداروهای ام اسهمیشه، آنطور نیست که هستارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتاضطراب و ترسدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتزمان و مکان، ابعاد کیهان کوچ از محیط نامناسبممانتین یا آلزیکسا یا اببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزتاریکی و نورسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنمغز، همه ی واقعیت را نمیبطولانی ترین شبآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک اکنون را با همه ی نقص هایخواندن، دوست روزهای سختداروی جدید برای میاستنی هنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیفقر داده ها در هوش مصنوعیبلوغ چیستتیکاگرلور داروی ضد انعقازندگی بی دودکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن ممنابع انرژی از نفت و گاز بخش دیگری در وجود انسان هساختن آینده، بهترین روش پرتوهای صادر شده از سیاهتداوم مهم است نه سرعتجایی خالی نیستنقش هورمون زنانه استروژنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهالکترومغناطیس شنوایی و هخواص بادام زمینینگاه از درون مجموعه با نگابتذال با شعار دینداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار رموزی از نخستین تمدن بشرویشن پروفیزیک و هوشیاریبه خودت مغرور نشوتکامل تکنولوژیزیرک ترین مردمکاربرد روباتهای ريزنانوتراشه ی بیولوژِیکمدیون خود ناموجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای تمدن سازی، باید در بسدسازی روش مناسب برای مقآنچه ناشناخته است باید شحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش روی و منیزیم در سلامتعید نوروز مبارکامید جدید بر آسیب نخاعیخانواده پایدارعامل کلیدی در کنترل کارآامید درمان کرونا با همانخاویار گیاهینادیدنی ها واقعی هستندابزار بقا از نخستین هماندر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی تقلید مرحله ای نسبتا پیشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتواکسن کرونا از حقیقت تاتفرایند پیچیده ی خونرسانیبی سوادی در قرن 21تئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت دکشف ارتباط جدیدی از ارتبتشنج به صورت اختلال رفتامرگی وجود نداردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی توجهات در ببمار پارسرطان کمیت گراییآیا ممکن است موش کور بی محوادث روزگار از جمله ویرنقطه ی رسیدن به قلهعشق درونی به یگانگی خلقتانگشت نگاری مغز نشان میدخطای حسنخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاشی تازه برای گشودن معاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندوبینار اساتید نورولوژی دفضای خالی ای وجود نداردبیماری الزایمرتاثیر کلام در آیات کلام بسفرنامه سفر به بم و جنوب گوشه بیماری اتوزومال رسستظاهر خوابیده ی مادهمشکلات نخاعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگ فکر کنشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا آگاهی پس از مرگ از بیحرکت چرخشی و دائمی کیهاننه به اعدامسایتهای دیگرانسان قدیم در شبه جزیره عده روش موفقیتچرا حیوانات سخن نمی گوینابزارهای بقای از نخستین درمان جدید ام اسهوش احساسیتنها مانع در زندگی موارد از تکامل تا مغز، از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخیک رژیم غذایی جدید، می توقانون گذاری و تکاملبیندیشتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلولهای بنیادی مصنوعی درگر جان به جز تو خواهد از ختغییرات مغز پس از 40 سالگیمعجزه ی چشمموفقیت هوش مصنوعی در امتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعشاهکار قرنآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت نهمنوار مغز ترجمه رخدادهای اولین قدم شناخت نقص های خدی متیل فومارات(زادیوا)(نشانه های گذشته در کیهان احیای بینایی نسبی یک بیمدرون قفس یا بیرون از آنهوش عاطفی رمز آزادگیتو باید نیکان را به دست برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وژنها نقشه ایجاد ابزار هوقدرت عشقبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر درجه حرارت بر عملکسندرم سردرد به دلیل افت فپوشاندن خود از نورجهل مقدسمغز و اخلاقمیگرن و روزه داریشباهت زیاد بین سلول هاي عآب، زندگی است(قسمت پنجم)ای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت بیست و یکنور دروندانش بی نهایتهمه چیز موج استاختلالات صحبت کردن در اناستیفن هاوکینگ در تفسیر درک عمیق در حیواناتهیچ اندر هیچتومورها و التهاب مغزی عارجزخوانی هایی که امروز بکمی زاویه ی دیدت را عوض کلبخند بزن شاید صبح فردا زبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریمغز به تنهایی برای فرهنگ ما از اینجا نخواهیم رفتصرع و درمان های آنآزمون ذهنی گربه شرودینگراین، فقط راه توستحس و ادراک- قسمت بیست و پچیز جدید را بپذیرداروهای تغییر دهنده ی سیهمکاری یا رقابتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستاطلاع رسانی اینترنتیدرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدازمان و گذر آن سریع استکوچک شدن مغز از نئاندرتامن و وجود توهمیبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمتاریکی خواهد ترسیدسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستمغزتان را در جوانی سیم کشطی یکصد هزار سال اخیر هرچآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هواکوییفلکسخواب و بیداری نوسانی مغزداروی جدید برای کاهش وزنهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسذهن خود را مشغول هماهنگیوقتی خورشید هست شمع به کافلج نخاعی با الکترودهای بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتیروفیبان موثر در سکته ی زندگی در جمع مواردی را برکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استمنابع انرژی از نفت و گاز بخشیدن دیگران یعنی آرامشساختار فراکتال وجود و ذهپرتوزایی از جسم سیاهتداخل مرزها و صفات با بینجاذبهنقش ویتامین K در ترمیم اسعلم به ما کمک میکند تا موالکتروتاکسی(گرایش و حرکخواص شکلات تلخنگاه حقیقی نگاه به درون اابداع دی ان ای بزرگترین ددخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز رمز و رازهای ارتباط غیر کواقعیت فیزیکی، تابعی از فیزیک آگاهیبه خودت نگاه کنتکامل جریان همیشگی خلقتزیست شناسی کل در جزء فراککاربرد روباتهای ريز، در تربیت کودکان وظیفه ای مهمدیریت اینترنت بر جنگمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای خودآگاه بودن تو بایسرنوشتآنچه واقعیت تصور میکنیم حقیقت آنطور نیست که به نظنقش روزه داری در سالم و جنقش رژیم غذایی بر رشد و اعادت همیشه خوب نیستامیدهای جدید برای بازیابخار و گلنادیدنی ها بیشتر از دیدنابزار بقا از نخستین هماندر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی از عروسک بازی تقلید از روی طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خداواکسن کرونا ساخته شده توفرایند تکامل و دشواری هابی شرمیتئوری جدید، ویران کردن گزبان و شناخت حقیقت قسمت سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتشنج عدم توازن بین نورون مراقب خودتون و خانواده همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی توصیه ها برای واکسیسرعت فکر کردن چگونه استآیا ما کالا هستیمحکمت الهی در پس همه چیزنقطه ای بود و دگر هیچ نبوعشق، شلوغ کردن نیستانتقال ماده و انرژیخطر آلودگی هوانخستین روبات های زنده ی جابزار بقای موجود زنده از درمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاشی جدید در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختوجود قبل از ناظر هوشمندقفس دور خود را بشکنبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر نسفرنامه سفر به بم و جنوب گوشت خواری یا گیاه خواریتظاهری از ماده است که بیدمشکلات بین دو همسر و برخیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگ شدن مغز محدود به دورشیر و دوغ بادامآیا امکان بازسازی اندامهحس متفاوتنه به اعدامانسان میوه ی تکاملدهن، بزرگترین سرمایهچرا حجم مغز گونه انسان درابزارهای دفاعی و بقای مودرمان جدید ای ال اس، توفرهوش بشری تهدید برای بشریتنها در برابر جهاناز تکامل تا مغز، از مغز تروشی جدید در درمان نابینیکی از علل محدودیت مغز امقانون جنگلبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلام تا روشناییگرفتار محدودیت ها و ابعاتغییرات آب و هوایی که به معجزه ی علمموفقیت در تفکر استتفکر خلا ق در برابر توهم شاهکار شش گوشآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت چهارمنوار مغز در فراموشی هااولین مورد PML به دنبال تکدین اجبارینشانه های پروردگار در جهاحیای بینایی نسبی یک بیمدرون و بیرون، جدای از هم هوشمندی کیهانتو برای خزیدن خلق نشده ایرژیم غذایی سالم و ضد التهژنها ، مغز و ارادهقسم به فقربا هر چیزی که نفس می کشد متاثیر درجه حرارت بر عملکسوی ما آید نداها را صداپیموزایدجهان فراکتالمغز و اخلاقمیگرن سردردی ژنتیکی که بشجاعت و ترسآتاکسیای جان جان بی تن مروحس و ادراک قسمت بیست و دونوروفیبروماتوزدانشمندان موفق به بازگردهمه چیز و هیچ چیزاختلالات عضلانی ژنتیکاستخوان های کشف شده، ممکدرگیری قلب در بیماری ویرهیچگاه از فشار و شکست نترتومورهای نخاعیرحم مصنوعیکمالگرایی دشمن پیشرفتلحظات خوش با کودکانبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرمغز بیش از آنچه تصور میشوما اشیا را آنطور که هستندضایعه ی شبکه لومبوساکرالآزادی در چیستاینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک- قسمت شصت و چهچیزی منتظر شناخته شدنداروهای ضد بیماری ام اس وهمانند سازی در انسانارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیداطلاعات حسی ما از جهان، چدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتزمان و صبرکوچکی قلبمن کسی در ناکسی دریافتم بحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردتاریخ همه چیز را ثبت کردهجهش های ژنتیکی مفید در سامغزتان را در جوانی سیمکشطیف انسفالیت، گیلن باره إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش اکسی توسین و تکامل پیش اخواب زمستانی سلول های سرداروی جدید برای ای ال اسهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذرذهن خالی از شلوغی افکاروقتی ریشه ها عمیقند از چیفلج بل، فلجی ترسناک که آنبنی عباس، ننگی بر تاریختکلم در گیاهانزندگی در سیاهچالهکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیمنابع انرژی از نفت و گاز بخشش، عقلانی یا غیر عاقلساختار شبکه های مغزی ثابپرسشترقی واقعی یا شعار ترقیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش ژنتیک در درمان اختلاعلم بدون توقفالکترودهای کاشتنیخواص شگفت هویجنگاه دوبارهابزار هوش در حال ارتقا ازدر موج، راز خلقت نهفته اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسرمز گشایی از اتصالات مغزواقعیت چند سویهفیزیکدانان ماشینی برای تبه دنبال رستگاری باشتکامل داروینی هنوز در حازیست شناسی باور حقیقت یا کاش شرف اجباری بود یا حتیترجمه فعالیت های عضله به مدیریت اضطراب، از مهمتریمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای رشد، باید از مسیر خطسریع دویدن مهم نیستآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حقیقت افرادحقیقت انساننقش رژیم غذایی در رشد و اعادت کن از بالا نگاه کنیامیدوار باش حتی اگر همه چخارق العاده و استثنایی بنادانی در قرن بیست و یکم،ابزار بقا از نخستین هماندر برابر حقایق جدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی تقلید از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوواکسن آلزایمرفرایند حذف برخی اجزای مغبی عدالتی در توزیع واکسن تا 20 سال آینده مغز شما به زبان جانسوزکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتشویق خواندن به کودکانمراحل ارتقای پله پله کیهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی درمان های Spinal Muscular Atسطح آگاهی، رخدادهای زندگآیا ما تنها موجودات زنده حافظه میتواند بزرگترین دنقطه بی بازگشتعصب حقوق نورولووانتروپی و هوشیاریخطر حقیقی، خود انسان استنرمش های مفید برای درد زاابزار بقای موجود زنده از درمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتمایل زیاد به خوردن بستناز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سخت میگذردوراپامیل در بارداریقفس ذهنبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفرنامه سفر به بم و جنوب گیلگمش باستانی کیستتعویض دارو در تشنجمشکلات روانپزشکی پس از سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی شیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا انسان با مغز بزرگش اخحس چشایی و بویایینه بدبخت بلکه نادانانسان ها می توانند میدان دو ویژگی انتزاع و قدرت تجچرا خشونت و تعصبابعاد و نیازهای تکاملیدرمان جدید سرطانهوش در طبیعتتنهاییاز تکامل تا مغز، از مغز تروشی جدید در درمان سکته میافته های نوین علوم پرده قانون جنگلبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلاح و راهزنیگریه ی ابر، رمز طراوت باغتغییرات تکاملی سر انسان معجزه ی علم در کنترل کرونمولکول ضد پیریتفاوت قند طبیعی با قند و شاید گوشی و چشمی، آماده شآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت نوزدهمنوار مغز در تشخیص بیماری اولین مورد پیوند سر در اندین، اجباری نیستنشانه های بیداری روحیاحتیاط در ورزش زانو در خااسکلت خارجی در درمان اختدرون آشفته ی تو و ظاهر خنهوشمندسازی زندان هاتو تغییر و تحولیرژیم غذایی ضد التهابیژنهای مشترک بین انسان و وقضاوت ممنوعبا آتش، بازی نکن و بعد از تاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیموزایدجهان قابل مشاهده بخش کوچمغز و سیر تکامل ان دلیلی میگرن شدید قابل درمان اسشرکت نورالینک ویدیویی ازآتاکسی فریدریشایمونوگلوبولین وریدی IVIgحس و ادراک قسمت بیست و سونورون هاي مصنوعی می تواندانشمندان نورون مصنوعی سهمه چیز کهنه میشوداختراع جدید اینترنت کواناستروژن مانند سپر زنان ددرگیری مغز در بیماری کویهیپرپاراتیروئیدیسمتومورهای ستون فقراترحم مصنوعیکمردردلرزش ناشی از اسیب به عصبباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر روده بر مغزسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهمغز باستانی، هنوز نقش هاما به جهان های متفاوت خودضایعه ی عروقی مخچهآزادی عقیده، آرمانی که تاینترنت، حقیقت جامعه ی فحسن یوسف باغچه ی منچیزی خارج از مغزهای ما نیداروهای ضد تشنج با توضیح همجوشی هسته ای، انرژِی بارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازااطلاعاتی عمومی در مورد مدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای زمان واقعیت است یا توهمکوچکترین چیز یک معجزه اسمن پر از تلخیمبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به تاریخ، اصیل نیست و ساخته جهش های ژنتیکی غیر تصادفمغط یک گیرنده استطبیعت موجی جهانافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیاکسکاربازپین در درمان تشخواب سالم عامل سلامتیداروی جدید برای دیابتهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنوذهن سالموقتی شروع به بیدار شدن میفلج خواببه قفس های سیاهت ننازتکنولوژی های جدید و حالتزندگی زمینی امروز بیش از کامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دمنابع انرژی از نفت و گاز بدون پیر فلکسادیسم یا لذت از آزار دادپرسش و چستجو همیشه باقی اتروس جریان انرژیجبران از دست رفته هانقش گرمایش آب و هوا در همعلم در حال توسعهالگو نداشتیمخواص عجیب لوبیانگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقا از نخستین هماندر میان تاریکی و روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز پیشرفت تواضع است نه طواقعیت چیستفال نیکوبه زودی شبکه مغزی به جای تکامل داروینی هنوز در حازیست، مرز افق رویداد هستکتاب گران و پرهزینه شد ولترجمه ی فعالیت های عضله بمداخله ی زیانبار انسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای زندگی سالم، یافتن تسریعترین کامپیوتر موجودآنها نمیخواهند دیگران راحقیقت اشیانقش زنجبیل در جلوگیری از عادت کن خوب حرف بزنیامیدواریخبر مهم تلسکوپ هابلنازوکلسینابزار بقا از نخستین هماندر جراحی کمر عجله نکنیدهوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت مغز با ورزشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درواکسن ایرانی کرونا تولیدفراتر از دیوارهای باوربیمار 101 ساله، مبتلا به ستا بحر یفعل ما یشازبان ریشه هایی شناختی اسکشیدن مادی روشی برای جلوتشخیص ژنتیکی آتروفی های مرز مرگ و زندگی کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی روش های تربیتی کودکسعی کن به حدی محدود نشویآیا مصرف مولتی ویتامین هحافظه های کاذبنقطه، وجود است یا فاصلهعصب سیاتیکانتظار گذر تندباد؟خطر را بپذیرنرمش های مفید در سرگیجهابزار بقای موجود زنده از درمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی به شناسایی کاتمایز یا کشف یگانگیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیورزش هوازی مرتب خیلی به ققفس را بشکنبیماری اسپینال ماسکولار تاثیر کپسول نوروهرب بر سسفری به آغاز کیهانگیاه بی عقل به سوی نور میتعیین پیش آگهی آسیب به عصمشکلات روانپزشکی در عقب منبع هوشیاری در کجاست؟ قبزرگترین خطایی که مردم مشکل های متفاوت پروتئین هآیا انسان در آستانه ی انقحس و ادراک (قسمت اول )نه جنگ و نه خونریزیانسان یک کتابخانه استدو بیماری روانی خود بزرگ چرا در مغز انسان، فرورفتابعاد اضافه ی کیهاندرمان جدید سرطانهوش عاطفی قسمت 11تنهایی رمز نوآوری استاز تکامل تا مغز، از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسیاد گرفتن مداومقانونمندی و محدودیت عالمبیو الکترونیک؛ ترکیب موجتاثیر گیاهخواری بر رشد و سلسله مباحث هوش مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشتغذیه بر ژنها تاثیر داردمعجزه در هر لحظه زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان شاید درست نباشدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت هفتمنوار مغزی روشی مهم در تشخاولین هیبرید بین انسان و دیوار همه اش توهم بودنظام مثبت زندگیاحتیاط در تعویض داروهااسکار، لگوی هوشمنددروغ نگو به خصوص به خودتهوشیاری و وجودتو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد دردژنهای هوش ، کدامندقطار پیشرفتبا تعمق در اسرار ابدیت و تاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیچیدگی های مغزمگسجهان موازی و حجاب هامغز کوانتومیمیاستنی گراویس بدون آنتیشربت رب انارآتاکسی مخچه ای خودایمنایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت بیستمنورون های ردیاب حافظهدانشمندان یک فرضیه رادیکهمه چیز در زمان مناسبادامه بحث تکامل چشماسرار آفرینش در موجدرگیری مغز در بیماران مبهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوهم فضای خالیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکمردرد ناشی از تنگی کانالرزش دست ها و گردن و سر ETبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر روزه داری بر سلامت سیاره ی ابلهانجهان پیوستهمغز برای فراموشی بیشتر کما با کمک مغز خود مختاريمضایعات در عصب زیر زبانیآزار حقیقیایندرالحساسیت روانی متفاوتچیزی شبیه نور تو نیستداروی فامپیریدین یا نورلهمدلی و هوش عاطفیارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا واطلاعاتی عمومی در مورد مدست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیزمان پلانککووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیمن بی من، بهتر یاد میگیرمبحثی درباره هوش و تفاوتهسال 2025 سال بین المللی علمپدیده خاموش روشن در پارکتازه های اسکیزوفرنی(جنوجهش های بیماری زا، معمولنفرت، اسیب به خود استطبیعت بر اساس هماهنگیافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل اگر فقط مردم میفهمیدند کخواب سالم عامل سلامتی و یداروی جدید ضد فشار خونهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تذهت را روی چیزهای مفید متویتنام نوعی کرونا ویروس فلج خواب چیستبه مغز خزندگان خودت اجازتکنولوژی و پیشرفتزندگی زودگذرکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استمنابع انرژی از نفت و گاز بدون بار گذشتهسازگاری با محیط بین اجزاپرسشگری نامحدودتری فلوپرازینجدا کردن ناخالصی هانقش پیش زمینه ها و اراده علم راهی برای اندیشیدن االگو و عادت را بشکن و در اخود جسم و یا تصویرنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقا از نخستین هماندر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز امید، بی نیازی از مردواقعیت چیستفاکسیبتبه زیر پای خود نگاه نکن بتکامل داروینی هنوز در حازاویه نگاه ها یکسان نیستکتاب زیست شناسی باورترجمه ای ابتدایی از اسرامدارک ژنتیکی چگونه انسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی ملاحظات در تشنج های سرکه انگبین عسلی مفید برآنژیوگرافی از مغز