دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زندگی هوشمند در خارج از زمين کجاست

زندگی در خارج از زمين کجاست(بحثی علمی)؟

شش فرضیه برای تفسیر آن :

بررسی شش فرضیه برجسته- که می کوشد به اينها پاسخ دهد-:

در طول اقامت نسبتا کوتاه ما بر زمین، کارهای بسیار کرده ايم انسان را به ماه فرستاده ايم تا در فضا زندگی کند و تلسکوپ هايي بزرگ ساخته ایم تا دورترين حدود کیهان را بشناسد و سفینه ها را به فضا و حسگرها را به همه منظومه شمسی فرستاده ايم و با این همه بسیاری از سازمان ها خواسته اند که گامی دورتر را در رحلت انسان به حدود انتهایی کیهان بپیمایند.

و مردم و سازمان های خصوصی در اروپا و دانشکده تحقيقات هوش در خارج از سیاره زمین (SETI)، بی وقفه کار می کنند تا بفهمند آیا ما در کیهان تنها هستیم یا نه؟ و در عمل بسیاری از روشها وجود دارد که ستارگان را جستجو نموده تا بفهمند آیا نشانه هایی از حیات هست یا نه؟(فعلا بحث در مورد کیهان مادی ای است که در آن زندگی مي کنیم و در ادامه بیان ميشود که هنوز نیمی از یکی از اجزاي کوچک آن یعنی کهکشان راه شیری را هم نشناخته ایم!)

وبه رغم روشهای گوناگونی که در زمانی مشخص به آسمان پرداخت ما هرگز نتوانسته ایم اتصالي با فضا پیدا کنیم و این امری مشکل است .

آغاز با پارادوکس ویرمي بوده است(Fermi paradox):

کمترین چیزی که درباره منظومه شمسی ما گفته ميشود آن است که بسیار قدیمی است و در حقیقت همواره می کوشند عمر آن را تعیین کنند. و نشانه ها نشان میدهد عمر آن نزدیک به پنج میلیارد سال است اما مجموعه های ستارگان احاطه کننده آن، چندین میلیارد سال بیشتر عمر دارند. و به رغم آنکه سفر بین ستارگان، رویایی دور از دسترس است، تکنولوژی جدید- که در هرسال بيشتر میشود- به ما اجازه میدهد آسمان را لمس کنیم و به پيامهايي از تمدنهای دیگر در گوشه های دور کیهان برسیم و تعداد جهان هاي فضایی و منظومه هاي ستاره ای کشف شده، به وسیله تکنولوژی، همچنان بيشتر میشود.(اینها همه کیهانی است که در دسترس درک کنونی بشر مادی هست)

ولی روشهای ابداعي ما نتوانسته است چیزی کشف کند که شبیه اتصالی از خارج زمین از طرف تمدنهای دیگر باشد. و با نگاه به حجم کیهان و عمر آن، ما انتظار داریم اگر چیزی باشد،بتوانیم با آن متصل شویم ولی چنین چیزی اتفاق نيفتاده است.

و در اوایل قرن بیستم، فیزیکدانی به نام انريکو ويرمي سوالی مشهور را پرسید : با در نظر گرفتن توسعه کیهان ما چرا حیاتی باهوش را خارج از زمین پیدا نکرده ايم؟ و چرا آنها ما را پیدا نکرده اند؟! و گاهی بر این سوال نام پارادوکس ويرمي یا سکوت بزرگ می گذارند.

و از زمانی که ويرمي این سوال را مطرح کرد، دانشمندان بسیاری پاسخ های ممکن را مطرح کرده اند.

در ادامه به برخی دلایل- که برای توجیه عدم ارتباط با افراد فضایی منطقی تر هستند- میپردازیم:

1- فیلتر بزرگ: این نظریه بر ضرورت وجود حیات بر خارج از سیاره زمین تاکید می کند و چون ما تا کنون هیچ اتصالی بر قرار نکرده ایم بر اساس نظریه، مانعی وجود دارد که از سفر بین ستارگان جلوگیری می کند یا حداقل مانع از ارتباط با دیگر گونه های فضایی میشود و این مانع را فیلتر بزرگ نامیدهاند و آن، نيرو یا واقعه اي است که مانع از رسیدن تمدن ها به نقطه سفر یا ارتباط بين ستارگان ميشود. و اگر این نظریه، درست باشد، دو علت اصلی وجود دارد که ما نتوانسته ایم هیچ ارتباطی با آنها برقرار کنیم: یا این جوامع پیش از آنکه به مرحله کاملا پیشرفته، برای کشف ستارگان برسند، اقدام به نابود کردن خود کرده اند یا سفر بین ستارگان از نظر تکنولوژیک غیر ممکن است و. هر دو نظر، تاییدیه هایی دارند.

بر اساس نظر کارشناسانی که روی نظریه کار می کنند، وقوع فیلتر، احتمالی مساوی یا بیشتر از وجود خود زندگی در فضا دارد و آن، نقطه ای است که روبن هانسون، با آن مجادله می کند و او محققی است که در دانشکده آینده انسانيت در دانشگاه هاروارد کار ميکند .

هیج تمدنی خارج از زمین، منطومه شمسي ما یا منظومه های شمسی مجاور را استعمار نکردهاست. به همین دلیل، بین میلیاردها میلیارد ستاره در گذشته کیهان ما کسی به سطح تکنولوژی و رشدی- که ما رسیديم- نرسید و این داده ها اشاره میکند که فیلتر بزرگ، بین ماده مرده عادی و حیات همیشگی در حال درخشش و در حال نوسازی قرار مي گيرد. و چون ما نتوانسته ايم زندگی ای را در خارج از سیاره زمین یا بیرون منظومه خورشیدی کشف کنیم پس تا کي ما با وقایعی مواجهيم که ما را بیشتر از هر زمان در گذشته از کشف زندگی در خارج از سياره زمین باز میدارد!؟

هانسون میگوید: هر چه تکامل زندگی ما به اين مرحله آسانتر بوده باشد فرصت های آینده ما دشوارتر است، یعنی هر چه گونه های بیشتری از حیات در کیهان باشند، احتمال رسیدن ما به حادثه اي شکننده- که پایان دهنده حیات ماست- بیشتر ميشود یا احتمال دارد بتوانیم به مرزهای کیهانی برای پیشرفت تکنولوژی، برسیم.

(امروزه وجود فیلتر
@salmanfatemi

و حجاب در لایه هاي عالم مادی ما که آن را با چشم خود میبینیم مطرح شده است اگر نگاهی بازتر داشته باشیم چطور؟ و اگر از مرزهای عالم مادی بگذریم چطور؟ آیا وجود حجاب و فیلتر بین این جهانها ممکن نيست؟ حجاب یا فيلتري- که تا آن را ندريم- به جهان بالاتر وارد نمی شویم و درک ما محدود به جهان پايين میماند!!(برای درک این فيلترينگ و عدم درک بعد از فیلتر توسط محصور شدگان فيلتر، زیاد راه دور نرویم همین امروز با توسعه فيلترينگ روی بسياري شبکه های مفید در محیطهای مجازی، بسیاری از درک و شناخت مطالب مفيد محروم میشوند)

2- فرضیه خواب عمیق:
فرضیه دیگری مطرح می شود و تاکید می کند تمدن های بیرون از سياره زمین در عمل وجود دارند ولی آنها غیر فعال هستند و این، فرضیه خواب یا رکود عمیق است (و نمونه اين حالت در خواب زمستانی خرس یا خواب تابستانی وزغ که خود را در گرمای شدید در میان تکه های هیزم و چوب پنهان میکند دیده می شود) و اين، چیزی است که محققان دانشگاه آینده انسانیت در آکسفورد و رصد خانه ستاره شناسی بلگراد، مطرح می کنند. و این نظریه بر اساس گزارش مجله انگلیسی سیارات، بيان می کند فضایی ها در خواب بوده اند تا آنکه شرایط محیطی برای فعالیت و ساختن جمعیت پیروز آنها آماده شود و محققان تصور می کنند قوانین دینامیک حرارتی، به صورت مستقیم برای کامپیوتر مشخص مي کند، تکنولوژی کامپیوتر به سرد شدن نياز دارد تا کار کند و این سبب میشود ایجاد تکنولوژی های پیشرفته، بسیار دشوار باشد زیرا حفظ این درجه حرارت پایین بسیار مشکل است(مثلا کامپیوتر کوانتومی در درجه حرارت بسیار پایین تر از صفر نزدیک صفر مطلق کار میکند) و در نتیجه فضایی ها، رکود و خواب عمیق را برگزیدند تا کیهان سردتر شود.(مقایسه کارکرد کامپیوتر با مغز و موجود هوشمند، و این تصور که هر دو در سرما کار کرد بهتر دارند، دیدگاهی علمی و دقیق نیست. توصیه میشود به سلسله مباحث تاثیر درجه حرارت بر عملکرد و تکثیر سلولهای مغزی در همین کانال مراجعه شود).

اما تمرکز تکامل تمدني را در ضمن شرطهای نمونه های فعلی- که دارای برخی نقص هاست- ميتوان آن را رویایی و خیالی تصور کرد! و چرا حیات باهوش، بیرون از سیاره زمین راه حلی برای پیروزی بر تنگناهاي حرارتی که از توان کامپیوتر زميني می کاهد پیدا نکند؟

مولفان تحقیق میگویند: (چه میشد اگر آنها اشکالی دیگر را برای اندازه گیری و مقیاس ایجاد مي کردند؟
اگر آنها درباره ارتباط دینامیک حرارتی و تکنولوژی، اشتباه کنند نظریه خواب عمیق، ملغی میشود و در این حالت ممکن است، برخی افکار دیگر درست باشد.

3- فرضیه گايان باتل نک(تنگه گايا): گايا از گردن شیشه بیرون می آید...و بر اساس نظریه تنگه گايان زندگی برای آنکه تکامل یابد به شرایط محیطی خاص نیاز دارد و این شرایط، شایع نیستند. دانشمندان بیولوژی فضایی(استروبولوژي) در دانشگاه استرالیا تفسیر خود را از پارادوکس ويرمي، در سال 2016 بیان کردند و محققان نوشتند که انقراض همانثابت کیهانی بیشتر از قابلیت زندگی است- که بر سطح سیارات بزرگ و مرطوب در کیهان آشکار میشود. و لازم است سیاره شایسته باشد تا بتوان بر آن ساکن شد.
موجودات زنده کوچک مانند باکتری ترکیب گازهای اطراف جو را تغییر داده اند پس بدون قابلیت سکونت، حیاتی نیست و بدون حیات، هم قابلیتی برای سکونت نیست.

محققان می گویند: برای آنکه زندگی بیرون از سياره زمین ادامه یابد لازم است، مقاوم شود. حیات در این سیارات، جز با وجود حلقه ای از واکنشهاي دور از احتمال ممکن نيست و زمين از این قاعده استثنا می شود.(توصیه ميشود به مقاله نگاهی بر توانایی اجزاي بدن انسان مانند مغز و استخوان و عضله در برابر زندگی فرازميني در همین کانال مراجعه شود)

4- زندگی هوشمندانه بیرون از سیاره زمین در اقيانوسی عمیق مخفی است: در سال 2015 پس از آنکه سفینه فضایی ناسا -نيوهوريزون- که نخستین سفینه ای بود که به پلوتون نزدیک گردید- به انسان این امکان را داد تا برای اولین بار بر سطح این سیاره بنگرد، سوالاتي را در مورد آنکه آیا اقيانوسهايي از آب و متان و نیتروژن زیر سطح وجود داشته باشد مطرح کرد . پس اين سوالات پلوتون را از زمره عوالمی قرار داد که حاوی اقیانوس های مدفون زیر پوسته ای از یخ و صخره ها هستند در میان جهانهای دیگر، قمرهای سياره زحل یعنی کانسيلدوس و تیتان و نیز يوروبا و جانيميد و کاليست و قمرهای سیاره مشتری را داریم.

و آن اقیانوسها نقشی مهم را در این نظریه بازی می کنند. این نظریه میگوید حیاتی مخفی در اقیانوسها هست و آن را اکنون ستيرن- محقق اصلی نيوهوريزون- ارائه داده است. بله اقیانوس های دفن شده، نظامی طبیعی را تشکيل میدهد که از امواج سطحی در حال ریزش حفاظت شده است. تغییراتی مانند مد و جزر در دوره زماني طولانی تری رخ میدهد به همین ترتیب قشر خارجی سفت از حیات فرضی در اقیانوسها در برابر سختی آب و هوا و گازهای کشنده موجود

در سطح، جلوگیری میکند .ستيرن می گوید: با وجود این سطح ضخیم، برخوردها و انفجارهای خورشیدی و احتمال وجود ابرنواخترهاي بزرگ نزدیک و جای ستاره در مدار و وجود غلاف مغناطیسی یا وجود غلاف جوی سمی همه این امور بی تاثیر هستند. اقيانوسهاي زیر سطح، محفوظ از همه اين امور هستند . و هر زندگي باهوش، بیرون از سیاره زمین که داخل این اقیانوسها مخفی است با مشکلات زیادی برای ارتباط با ساکنان جهان های دیگر مواجه خواهد بود و حفاری از طریق آن پوسته ضخيم و عایق برای ارسال پیام ها به ستارگان دیگر امری غیر قابل انتظار است و جز بر سطح رخ نمی دهد.

5- پیام های گم شده:
در طول هشتاد سال یا نزدیک آن، می کوشيديم نشانه های حیات بیرون از سیاه زمین را، از طریق تکنولوژی رادیویی بشناسیم و از سال 2007 تلسکوپ آلن- که بزرگترین تلسکوپ موجود است- و در 470 کیلومتری شمال سان فرانسیسکو قرار دارد و 42 طبقه دارد و می تواند به آسمان برسد، ساخته شد به این امید که پیام های رادیویی از زندگی ای خارج از سیاره زمین ببیند.

ولی اگر زندگی خارج از سياره زمین فزکانسهایی مانند این فرکانسها را درک نکند، چه میشود ؟و بسیار محتمل است کوششها برای ارتباط آنها با ما به سادگی و بدون آنکه آن را ملاحظه کنيم بارها رخ داده باشد! زیرا ما طول موج های درست آنها را نمی فهمیم!(این در محدوده کیهان مادی ماست. اگر اصلا امواج آنها درمحدوده ماده مرسوم نباشد و در جهانی موازی جهان مادی و از جنسی دیگر باشد چگونه میتوان آن را دريافت؟)( توصیه میشود به سلسله مباحث حس و ادراک در همین کانال مراجعه شود )

او بهجای آنکه از تلسکوپ ها و تماس با آسمانها برای جستجوی پیامهای رادیویی استفاده کند، دنکان فورگان از دانشگاه سان اندروز در اسکاتلند، شبکه ای از ارتباطات کهکشاني را فرض کرد. پس همانطور که پیامهای نوری را با روشن و خاموش کردن چراغ اتوموبیل، به دیگر رانندگان، در راه ارسال می کنيم، میتوانیم سایه زمین را- وقتی از برابر خورشید میگذرد- به کار ببریم تا نامه ها را به سوي ساکنان کیهان بفرستیم.

فورگان مطرح میکند که اشعه ليزر قوي ای بسازيم که اقدام به ارسال آن نامه هاي رمزگذاری شده می کند و این در زمانی است که از برابر خورشيد عبور میکنیم.

فورگان به نيوساينتز میگوید اگر میخواهی با فردی در کناره دیگر کهکشان ارتباط یابی، با غبار و ستارگان و نیز سیاه چاله های بسيار مواجه خواهی شد پس به جاي آن میتوانی مداری طولانی تر را از طریق شبکه انتخاب کنی(و در آنجا اقدام به ارسال نامه به نزدیک ترین تمدن مشترک در شبکه کنی و آن هم به نوبه خود آن را دوباره در برابر تمدنی دیگر ارسال میکند و به اين ترتيب ادامه می یابد تا آنکه به هدف میرسد) و در زمان ارسال نامه به کهکشانی دور به جاي آنکه نامه از مسافتهای طولانی در فضا بین کهکشانها بگذرد، تمدن های کهکشانی مختلف میتوانند با هم توافق کنند، شبکه اتصالات بین کهکشانها را به عنوان نظامی واحد برای انتقال نامه ها به کار ببرند تا رسیدن نامه های خود را به دریافت کنندگانی مشخص، ضمانت کنند.

(طرحی بسیار پیچیده مشابه شبکه اینترنت فعلي، منتها به جای شبکه اینترنت در زمین از شبکه اینترنت بين کهکشانی استفاده ميشود! خوب در گذشته پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما اصلا تصور چنين سیستم پیچیده اينترنتي و ماهواره ای را روی زمین نمی کردند و شاید نوه های ما هم در مورد ما همين را بگويند!!!)

۶- ما بی صبر شده ایم!

فعالیت برای یافتن زندگی، خارج از سیاره زمین از حدود یک قرن قبل در میان ما آغاز شده است و این دوره زماني، در برابر تاریخ منظومه شمسی و عموم کیهان اصلا چیز زیادی نیست و ایوان سولومونیدس- که محققی در فیزیک ستاره شناسی و ریاضیات از دانشگاه کورنيل است- می گوید گاهی، این ما را وادار میکند تا حدود 1500 سال ديگر صبر کنیم تا به هر موجود در خارج از سیاره زمین برسیم!

و در نامه ای در مورد احتمال حیات خارج از منظومه شمسی سولومونیدس می گوید: ما انتظار داریم آنچه به طور خلاصه به آن رسیدیم، کمتر از یک درصد کهکشان راه شيري باشد بلکه نیمی از ستارگان و سیارات را نتوانسته ایم به آن برسیم و سولومونیدس معتقد است بر ما لازم است نیمی از کهکشان راه شیری را کشف کنیم پیش از آنکه چیزی را در خارج از آن، بشنويم و این، امری است که به زمانی طولاني نیاز دارد

زیرا ما حتي آن کهکشاني را- که مربوط به خودمان است- به طور کامل کشف نکرده ایم!

@salmanfatemi

به نظر میرسد از نظر سولومونيدس 1500 سال، زمانی مناسب برای کشف موجود فضایی است و او می گوید: این به آن معنی نیست که ما واجب است در گذر این زمان، به این کشف برسیم و در غیر این صورت نتیجه بگيريم ما تنها ساکنان کیهان هستيم. بلکه من فقط ادعا میکنم، تا آن زمان ما هیچ چیزی را نمی شنویم!.

فرضیه گايا: فرضیه ای است که دانشمند انگلیسی جيمز لفلوک در سال 1979 مطرح کرد و بر اساس نام الهه یونانی، گايا نامیده شده است و برخی آن را خود زمین در نظر گرفته اند و بر اين اندیشه استوار است که زمین موجودی زنده است و انسان، سیستم عصبی جدید آن میباشد
@salmanfatemi

https://futurism.com/theories-intelligent-life-fermi-parad…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقص در تشخیص هیجانات عامراه های جدید برای قضاوت رانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از سودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک تا کمششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیماری گیلن باره و بیماردانشمندان تغییر میدان مغگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده درب بسته با غیر خود باز مفضای قلب منبع نبوغ استتیروفیبان موثر در سکته ی نه ناامیدی بلکه ارتقارشته نوروایمونولوژی و نقانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی، اتفاقات و تحضربه مغزی در تصادف راننداز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندخلا، خالی نیستبیماری، رساله ای برای سلداروی جدید ALSگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدغدغه نتیجه ی نادانی استقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز با توضیح دکتر فازمان طلایی سکته ی مغزی رااهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانسانسور بر بسیاری از حقایمهربانی، شرط موفقیتاجزای پر سلولی بدن انسان جوانان وطنهوش عاطفی در زنان بیشتر اظرف باید پر شود چه با چرک از علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیخواص میوه ی بهبیشتر علم، در نادانسته هداروی ضد چاقیتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بذرات کوانتومی زیر اتمی قآب زندگی است قسمت دومقدرت شناختی انسان، محدودتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیزندگی، مراتب هوشیاری استهفت سین یادگاری از میراث ستون فقرات انسان دو پا جلمیگرن و خواباختلالات مخچهجریان انرژی در سیستم های استفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندر هم تنیدگی مرزها و بی متلاشی تازه برای گشودن معمغز از بسیاری حقایق می گررمز جهان خاصیت فراکتالآزمون تجربی، راهی برای رلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیزبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرهمیشه عسل با موم بخوریمسربازان ما محققا غلبه می ما اکنون میدانیم فضا خالارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت راستین انسان علم باصول سلامت کمرعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدر عید نوروز مراقب تصادف تنها مانع در زندگی موارد مغز، همه ی واقعیت را نمیبروبات ها قول میدهندآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتهنر حفظ گرهشنا در ابهای گرم جنوب نیاارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حافظه ی ما انسان ها چرا مبلندی در ذهن ما درک بلندیغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز اکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسودرمان آرتروز با ورزش موضفقر داده ها در هوش مصنوعیتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون زنانه استروژنروش هایی برای مقابله با ااقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهنهوش مصنوعی از عروسک های بشکست حتمیاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت 75به خوبی های دیگران فکرکندو داروی جدید برای میاستکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخدرمان سرگیجه بدون نیاز بفیزیک و هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عانقش روی و منیزیم در سلامتریاضیات یک حس جدید استامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شوداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت هشتاد و نبی هیچ می ایی و بی هیچ میردیدگاه نارسای دوگانه ی مکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشوددرک فرد دیگر و رفتارهای افراموشی آرمانتوکل بر خدادرک نیازمند شناخت خویش افرایند پیچیده ی خونرسانیتوپیراماتنقطه ی رسیدن به قلهراه های جدید برای قضاوت رانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از سی و سه پل اصفهانجهان معناهوش مصنوعی از عروسک تا کمشعار و عملاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت سی و ششمبیماری آلزایمر، استیل کودانشمندان روش هاي جدیدی گوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصادرختان چگونه بر تشکیل ابفضای خالی ای وجود نداردتکلم در گیاهاننه به اعدامرشد مغز فرایندی پیچیده اانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقاهوش احساسیضررهای مصرف شکر و قند بر از تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانخلاصه ای از مطالب همایش مبیمارستان هوش مصنوعیداروی جدید s3 در درمان ام گذشته را دفن کنمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملذهن ما از در هم شکستن منبقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای زمان، واقعی نیستاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سسانسور ذهنموفقیت هوش مصنوعی در امتاجزایی ناشناخته در شکل گجوانان وطنهوش عاطفی در زنان بیشتر اظرفیت مغز چقدر استژن ضد آلزایمرخواص هلو برگ هلوبا همه مهربان باشداروی ضد چاقیتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقذرات کوانتومی زیر اتمی قآب زندگی است قسمت سومقدرت عشقتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور درونزندان ذهنیهم نوع خواری در میان پیشیستارگانی قبل از آغاز کیهمیگرن و روزه داریاختلالات حرکتی در انسانجراحی هوشیار مغزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز علایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادر هم تنیدگی کوانتومیتلاشی جدید در درمان ام اسمغز به تنهایی برای فرهنگ رنگ کردن، حقیقت نیستآزمون ذهنی گربه ی شرودینلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتزبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برترهمیشه، آنطور نیست که هستسربرولایزینما از اینجا نخواهیم رفتارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحقیقت غیر فیزیکیاضطراب و ترسعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدرمان نگهدارنده ی اعتیادتنها در برابر جهانمغزتان را در جوانی سیم کشروبات های ریز در درمان بیآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک من و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولهنر دانستنشناخت ناشناختهارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحافظه ی ما انسان ها چرا مبلوغ چیستغم بی پایاندل به دریا بزنکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلفلج نخاعی با الکترودهای تو برای خزیدن خلق نشده اینقش ویتامین K در ترمیم اسروش هایی برای کم کردن اضطالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسلول های بنیادیتغییرهوش مصنوعی از عروسک های بشکستن مرز دور مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت 78به خودت مغرور نشودو سوی واقعیتکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شدرمان سرگیجه بدون نیاز بفیزیک آگاهیتومورهای نخاعینقش روزه داری در سالم و جریتوکسیمابامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت هشتاد و شبی ذهن و بی روحدیروز و امروزکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استآیا ممکن است موش کور بی مدرک و احساسفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ای بود و دگر هیچ نبوراه پیروزی در زندگی چیستانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از سیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت سیزدهمبیماری الزایمردانشمندان روشی برای تبدیگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرختان اشعار زمینقفس دور خود را بشکنتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامرشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتهوش احساسیضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توخلاصه ای از درمان های جدیبیندیشداروی جدید لنفوم و لوکمیگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از ذهن چند جانبه نیازمند نگقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هازمان، اندک استاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان ساهچاله ها تبخیر نمیشودموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمجواب دانشمند سوال کننده هوش عاطفی رمز آزادگیعقل مجادله گرژنها نقشه ایجاد ابزار هوخواص هندوانهبا هوش مصنوعی خودکار روبداروی ضد تشنج با قابليت تتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقذرات کوانتومی زیر اتمی قآب، زندگی است(قسمت پنجم)قسم به فقرتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوززونیسومایدترکیب حیوان و انسانهمه چیز موج استسخن نیکو مانند درخت نیکومیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات صحبت کردن در انجراحی گردن همیشه برای دیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردر هم تنیدگی کوانتومی و پتمایل زیاد به خوردن بستنمغز بیش از آنچه تصور میشورنگین کمانآزمون ذهنی گربه شرودینگرلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع مهمکاری یا رقابتسردرد میگرنما اشیا را آنطور که هستندارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحقیقت غیر قابل شناختاطلاع رسانی اینترنتیعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر کوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمدرمان نابینایان آیا ممکنتنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشروبات کیانآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهانهنر رها شدن از وابستگیشناخت و معرفت، و نقش آن دارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحافظه ی هوش مصنوعیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما بکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهدرمان با سلول های بنیادیفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو تغییر و تحولینقش ژنتیک در درمان اختلاروش هایی برای جلوگیری از الکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی از عروسک های بشکستگی لگن یا سکته ی مغزیاز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت 82به خودت نگاه کندولت یا گروهککاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم درمان سرگیجه بدون داروفیزیکدانان ماشینی برای تتومورهای ستون فقراتنقش رژیم غذایی بر رشد و اریسپریدونامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت پنجمبی سوادی در قرن 21دیسک گردنکشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پاربرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمدرک کنیم ما همه یکی هستیمفرایند حذف برخی اجزای مغتوانایی یک فرد، برای تغینقطه بی بازگشتراه انسان شدن، راه رفتن وانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از سینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک قسمت ششمبیماری ای شبیه آلزایمر و دانش، قفل ذهن را باز میکنگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهدرد و درسقفس ذهنتکنولوژی و پیشرفتنه بدبخت بلکه نادانرشد در سختی استانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزهوش بشری تهدید برای بشریضعیف و قویاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امخم شدن فضا-زمانبیهوش کردن در جراحی و بیمداروی جدید میاستنی گراویگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باذهن هوشیار در پس ماده ی مقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری زمزمه ات مانده در گوشماولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهسایه ی هوشیاریمولکول ضد پیریاحیای بینایی نسبی یک بیمجواب سنگ اندازیازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانعقل در جهان جدید، عجیب اسژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد مداروی ضد تشنج با قابليت تتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی رفلکس وتری با توضیح دکتر آتاکسیقضاوت ممنوعتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانزونا به وسیله ویروس ابله ترازودونهمه چیز و هیچ چیزسخن و سکوتمیگرن شدید قابل درمان اساختلالات عضلانی ژنتیکجز تو که را دارماستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندر هم تنیدگی کوانتومی و دتمایز یا کشف یگانگیمغز باستانی، هنوز نقش هارهبر حقیقیآزادی در چیستلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنزبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلههمانند سازی در انسانسردرد میگرن در کودکانما به جهان های متفاوت خودارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحقیقت، آن چیزی نیست که جلاطلاعات حسی ما از جهان، چعبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددرمان های اسرار آمیز در آتنهایی رمز نوآوری استمغط یک گیرنده استروح و آب حیاتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من پر از تلخیمتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اسفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آمهنر، پر کردن است نه فحش دشناخت حقیقت یا آرزوهای گاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحافظه انسان و حافظه ی هوشبنی عباس، ننگی بر تاریخغار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشدرمان تومورهای مغزی با افلج خوابتو جهانی هستی که خودش را نقش گرمایش آب و هوا در همروش هایی ساده برای کاهش االکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگراهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت نیست من عاشق تو باشماز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت 87به دنبال رستگاری باشدونپزیل در بیماران قلبی کاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درمان سرطان با امواج صوتفال نیکوتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی در رشد و اریسدیپلام تنها داروی تایامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت پنجاهبی شرمیدیستونی قابل درمانکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده درک احساسات و تفکرات دیگفراتر از دیوارهای باورتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه، وجود است یا فاصلهراه بی شکستانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از سیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارهوش مصنوعی به کمک هوش طبیصبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت شصت و هشتبیماری ای شبیه ام اس مولتدانش، یک انسان را ناسازگگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخدرد باسن و پا به دلیل کاهقفس را بشکنتکنولوژی به طرز وحشتناکینه جنگ و نه خونریزیرشد، رسیدن به یک هدف نیستانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانهوش در طبیعتطلوع و حقیقتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده خونریزی مغز در سندرم کووبیهوشی در بیماران دچار اداروی جدید کنترل قند خونگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیآیا دست مصنوعی به زودی قاذهن و زندگیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل داروینی هنوز در حانوار مغزی روشی مهم در تشخزنان باهوش تراولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیسایه را اصالت دادن، جز فرمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در ورزش زانو در خاجوسازی مدرناسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاعقل سالمژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از داروی ضد تشنج توپیراماتتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز کوانتومیرفتار مانند بردهآتاکسی فریدریشقطار پیشرفتتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهزیان غذاهای پرچربترازودونهمه چیز کهنه میشودسخن پاک و ثابتمیاستنی گراویس بدون آنتیاختراع جدید اینترنت کوانجستجوی متن و تصویر به صوراستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستکمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندر هر سوراخی سر نکنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز برای فراموشی بیشتر کروی و منیزیم در تقویت استآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای همجوشی هسته ای، انرژِی بسردرد میگرنی در کودکانما با کمک مغز خود مختاريمارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحقایق ممکن و غیر ممکناطلاعاتی عمومی در مورد معجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی کوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به درمان های بیماری آلزایمرتنبیه چقدر موثر استنفرت، اسیب به خود استروح در جهانی دیگر استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشسفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیهوموارکتوس ها ممکن است دشناخت درون، شناخت بیرون؛از مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحباب های کیهانی تو در توبه قفس های سیاهت ننازغرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ادرمان تشنجفلج خواب چیستتو جدای از کیهان نیستینقش پیش زمینه ها و اراده روش استفاده از بالش طبیالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خوهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت انگیز بودن کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهلبه زودی شبکه مغزی به جای دوچرخه در کاهش دردهای کمکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رادرمان ضایعات نخاعیفاکسیبتتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش زنجبیل در جلوگیری از ریشه های مشترک همه ی موجوامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرحس و ادراک قسمت پنجاه و یبی عدالتی در توزیع واکسن دژا وو یا اشنا پنداریدژاوو یا آشناپنداریکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدرک تصویر و زبان های مخلتفرار در فرار از میزبان، دتوت زیاد بخوریدنمیتوان با بیرون انداختنراه طولانی را به سلامت گذانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از سیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی به شناسایی کاصبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت شصت و دوبیماری اسپینال ماسکولار دائما بخوانگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقدرد زانو همیشه نیاز به جرقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغزز گهواره تا گورانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و هوش عاطفی قسمت 11طلای سیاهاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومخونریزی مغزی کشندهبیو الکترونیک؛ ترکیب موجداروی جدید آلزایمرگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلاذهن و شیمی بدنقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرزنجیرها را ما باید پاره کاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیساخت سلول عصبی حتی پس از مواد کوانتومی جدید، ممکناحتیاط در تعویض داروهاجامعه ی آسمانیاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودعقلانیت بدون تغییرخواص انارژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و داروی ضد جنون در درمان تیتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟رفتار وابسته به شکلآتاکسی مخچه ای خودایمنقطره قطرهتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستزیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی دهمه چیز در زمان مناسبسخت ترین حصارمیاستنی گراویس در جوانانادامه بحث تکامل چشمجستجوی هوشیاری در مغز مااسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های مکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز در والنتاین کتاب بدید همتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رویکردهای جدید ضایعات نخآزار حقیقیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر کتامین در درمان پاایندرالزبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گهمدلی و هوش عاطفیسردرد و علتهای آنما بخشی از این جهان مرتبطارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحل مشکلاطلاعاتی عمومی در مورد معدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی باباکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکدرمان های بیماری اس ام ایتهدیدهای هوش مصنوعینقاشی هایی با بوی گذشته یروح رهاییافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کسفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکانهورمون شیرساز یا پرولاکتشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حباب هایی تو در توبه مغز خزندگان خودت اجازغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدوددرمان جدید ALSفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیشرفته ی سلول های بنروش جدید تولید برقالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت زده و حیران باشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و هفتبه زیر پای خود نگاه نکن بدوچرخه سواری ورزشی سبک و کتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزدرمانهای بیماری پارکینسفاجعه ی جهل مقدستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زبان در سلطه و قدرت اریشه های مشترک حیاتامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانسندرم پیریفورمیسجنگ داده هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت پنجاه و دبیمار 101 ساله، مبتلا به سدگرگونی های نژادی و تغییکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرک حقیقت نردبان و مسیری فرد موفقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشرابطه تشنج و اوتیسمانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی تعاملیصبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت شصت و ششبیماری اضطراب عمومیدارچینگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آدردهای سال گذشته فراموش قله سقوطتکنولوژی جدید که سلول هاچه زیاد است بر من که در ایزمین در برابر عظمت کیهانانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع خواب و رویاترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیهوش عاطفی قسمت نهمطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیخونریزی مغزی کشنده ولی قبیوگرافیداروی جدید آلزایمر تاییدتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقبل و بعد از حقیقتتکامل زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت زندگی فعال و مثبت روند آلاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیساخت شبکه عصبی مصنوعی با موجود بی مغزی که می توانداحساس گذر سریعتر زمانجاودانگی مصنوعیاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیعقیده ی بی عملخواص اردهژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگدارویی خلط آورتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی ارفتار اجتماعی انسان، حاصآتش منبع انرژیلمس کوانتومیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکزیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزهمه چیز در زمان کنونی استسخت ترین کار، شناخت خود امیدان مغناطيسي زمین بشر اداراوون تنها داروی تاییحفره در مغزاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکنکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندر یک فراکتال هر نقطه مرکتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چالش است یا منفعرویا و واقعیتآزار دیگری، آزار خود استلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج همراه سختی، اسانی هستسردرد به دلیل مصرف زیاد مما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحلقه های اسرارآمیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان های جدید ALSتو یک معجزه ایچقدر به چشم اعتماد کنیمروزه داری متناوب، مغز را افتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل من، ما یا چی؟تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر سفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقهوش فوق العاده، هر فرد اسشناسایی زبان حیوانات با از نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححد و مرزها توهم ذهن ماستبه نقاش بنگرمقالاتدنیایی پر از سیاهچاله کاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسدرمان جدید مولتیپل میلومفن آوری های جدید علیه شناتو در میانه ی جهان نیستی نقش آتش در رسیدن انسان بهروش صحبت کردن در حال تکامالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت چهل و هشتبه سیاهی عادت نکنیمدوپامین قابل حل در آبکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خدرماندگی به دلیل عادت کرفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اریشه های اخلاقامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت پنجاه و سبیمار مرکز تنفس سلولیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبیماری لبر و نابینایی آندانش قدرت استگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیدرک دیگرانفرد یا اندیشهتوسعه برخی شغل ها با هوش نمای موفقیترادیوی مغز و تنظیم فرکاناندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچههوش مصنوعی در قضاوت های اصد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنحس و ادراک سی و هفتمبیماری بیش فعالیداروهای مصرفی در ام اسگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آدردی که سالهاست درمان نشقلب های سادهتکینگینه عدم مطلق بلکه عدم با قزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتفاق و تصادفسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش عاطفی قسمت هفتمطوفان بیداریاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دخواندن ، یکی از شستشو دهنبیوگرافیداروی جدید ای ال استفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای بهبود وضعیقبل از آغازتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضلهزندگی هوشمند در خارج از زاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیساخت شبکه عصبی با الفبای موجودات مقهور ژنها هستنداحساسات کاذبجایی برای یاد گرفتن باقی اساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص بادامکفش و کتاببا خدا باشدارویی ضد بیش فعالی سیستتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تمارقیبی قدرتمند در برابر مآثار باستانی تمدن های قدلووفلوکساسینتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزهمه چیز، ثبت می شودسختی ها رفتنی استمیدان های مغناطیسی قابل ادب برخورد با دیگرانحق انتخاباصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریککمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدر کمتر از چند ماه سوش جدتمدن زیر آبمغز بزرگ چالشهای پیش رورویا و کابوسآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستهمراهی میاستنی با برخی سسردرد تنشنمانند کودکان باشیدارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حمله ویروس کرونا به مغزاعتماد به خودعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان های جدید میگرنتو یک جهان در مغز خودت هسنقش قهوه در سلامتیروزه داری و التهاب زیانبافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، خود تو هستمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختههوش مصنوعی می تواند بر احشناسایی سلول های ایمنی ااز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحریص نباشبه نقاش بنگرتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمان جدید میگرن با انتی فناوری هوش مصنوعی نحوه ختوقف؛ شکستنقش انتخاب از طرف محیط، نروشهای نو در درمان دیسک بالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های زنبور عسلاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت چهل و دومبه سخن توجه کن نه گویندهدورترین نقطه ی قابل مشاهکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در ددرها بسته نیستفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم و خیالنقش سجده بر عملکرد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم امیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت های ریشه ای چند بیماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت بیست و چهبیماری میاستنی گراویسدانش محدود به ابعاد چهارگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند ندرک درست از خود و هوشیاریفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های سازمان بهداشت نمایش تک نفرهراز تغییراندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچههوش مصنوعی در کامپیوترهاصداقتاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک- قسمت پنجاه و بیماری تی تی پیداروهای ام اسگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بدرد، رمز موفقیتقلب و عقلتکامل فردی یا اجتماعینهایت معرفت و شناخت درک عزمان چیستانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوبان اطلاعات و پلِ بینسکته مغزیجهانی در ذهنهوش عاطفی قسمت یازدهطوفان زیباییاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقخواندن، دوست روزهای سختبیان ژن های اسکیزوفرنی دداروی جدید برای میاستنی تفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبذهن پر در برابر آگاهیآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از انفجار بزرگتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهزندگی و داراییاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیساختن آیندهمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق و علوم اعصابجایی خالی نیستاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری علم و روحخواص بادام زمینیکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنداستانها و مفاهیمی اشتباتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدرقابتی بی هدف یا رقابتی هآدم عاقل، وقت خودش را هدرلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیزیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکهمه ی سردردها بی خطر نیستسختی در بلند شدن از روی صمیدان های کوانتومی خلاادراک ما درک ارتعاشی است حقیقت قربانی نزاع بین بی اصل بازخوردعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایدارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدر آرزوهایت مداومت داشتهتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ و فعال یا مغز کورویا و خبر از آیندهآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهمراهی نوعی سردرد میگرنیسردرد سکه ایمانند آب باشارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحمایت از طبیعتاعتماد به خودعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارماکودکان مهاجرماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سادرمان های جدید در بیماری تو کجای جهانینقش مهاجرت در توسعه نسل اروزه داری و بیمار ی ام اس افراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسسفر دشوار اکتشافتضادهای علمیهوش مصنوعی متصل با مغزشهر زیرزمینی در ژاپن برااز نخستین همانند سازها تویتامین کاحرکات چشم، ترجمه کننده ی به نادیدنی ایمان بیاورصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونادرمان جدید کنترل مولتیپلفواید روزه داری متناوبتولید مولکول جدید توسط هنقش اتصالات بین سلولهای روشهای شناسایی قدرت شنواالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا نتیجه ی تلاشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت چهل و سومبهبود حافظه پس از رخدادهديدن با چشم بسته در خواب کتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددرهای اسرارآمیز و پوشیدهفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريارژیم های غذایی و نقش مهم امیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت بیست و یکبیماری میاستنی گراویسدانش بی نهایتگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشردرک عمیق در حیواناتفردا را نمیدانیمتوصیه های غیر دارویی در سچند نرمش مفید برای کمردرراست دستی و چپ دستیاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی در تفکر خلاق اصدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردحس و ادراک- قسمت بیست و پبیماری خود ایمن اعصاب محداروهای تغییر دهنده ی سیگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه درس گرفتن از شکست هاقلب یا مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت در بی نهایتزمان و مکان، ابعاد کیهان انسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر زمان ایده آل نشواتوسوکسیمایدجهان، تصادفی نیستهوش عاطفی قسمت پنجمطولانی ترین شباز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است خواب و بیداری نوسانی مغزبیان حقیقتداروی جدید برای کاهش وزنتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهذهن تو همیشه به چیزی اعتقآیاما مقهور قوانین فیزیکقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهزندگی بی دوداولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانساختن آینده، بهترین روش موسیقی نواخلاق پایه تکامل و فرهنگجاذبهاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستدخالت در ساختار ژنهاتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طرموزی از نخستین تمدن بشرآرمانگرای تخیلی نباشلوتیراستامتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالزیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مههمه جا خیر بکارسدسازی روش مناسب برای مقمیدان بنیادین اطلاعاتادراک، فراتر از آنچه معمحقیقت آنطور نیست که به نظاصل در هم تنیدگی و جهانی عوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدر آسمان هدیه های نادیدنتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگترین مصرف کننده رویا بخشی حقیقی از زندگی آسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتاهندسه ی پایه ایسردرد عروقی میگرنماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحوادث روزگار از جمله ویراعتماد بی موردعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیدرمان های جدید سرطانتو کز محنت دیگران بی غمینقش میدان مغناطیسی زمین روزه داری سلول های بنیادافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادههوش مصنوعی و کشف زبان هایشواهدی از نوع جدیدی از حااز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحرکت چرخشی و دائمی کیهانبه هلال بنگرسوالات پزشکیده روش موفقیتکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسوندرمان جدید ام اسفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر نقش تیروئید در تکامل مغزروشی برای بهبود هوش عاطفام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگیهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا تلاشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت نهمبهداشت خوابدی متیل فومارات(زادیوا)(کجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلودرون قفس یا بیرون از آنفتون های زیستیتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريارژیم ضد التهابیامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و دوبیماری های میتوکندریدانشمندان موفق به بازگردگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پدرگیری قلب در بیماری ویرفرزندان زمان خودتوصیه هایی در مصرف ماهیچند جهانیرجزخوانی هایی که امروز باندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک- قسمت شصت و چهبیماری دویکداروهای ضد بیماری ام اس وگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددست و پا زدن در سایه؟قلب دروازه ی ارتباطتکامل مداومنهادینه سازی فرهنگ اختلازمان و گذر آن سریع استانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنحنی که ارتباط بین معرفاتصال مغز و کامپیوترجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش عاطفی قسمت اولطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز خود رها شویادآوری خواب و رویاخواب زمستانی سلول های سربیداری معنوی یعنی دوستی داروی جدید برای ای ال استفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استذهن خود را مشغول هماهنگیآگاهی فراتر از آگاهیقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهزندگی در جمع مواردی را براوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریساختار فراکتال وجود و ذهموسیقی هنر مایع استاختلا ل در خود عضلهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتدر موج، راز خلقت نهفته استلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طرمز و رازهای ارتباط غیر کآرام باشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،زیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به همیشه چیزی برای تنهایی دسرنوشتمیدازولام در درمان تشنج ادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متحقیقت افراداصل علت و تاثیرعید نوروز مبارکخار و گلکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددر آستانه ی موج پنجم کوویتمرکز بر هدفمغز حریص برای خون، کلید ترویا تخیل یا واقعیتآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون هندسه ی رایج کیهانسرطان کمیت گراییماهیچه ی صبرارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحکمت الهی در پس همه چیزاعتیاد و تلاش های درمانی عشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هواکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان های رایج ام استو پیچیده ترین تکنولوژی نقش محیط زندگی و مهاجرت دروزهای بد باقی نمیماندافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس متفاوتبه کدامین گناه کشته شدندپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمردرمان جدید ای ال اس، توفرفواید زیاد دوچرخه سواریتولید مثل اولین ربات های نقش حفاظتی مولکول جدید دروشی جدید در درمان قطع نخام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت چهارمبهداشت خواب، امروز در جهدین اجباریکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشاندرون و بیرون، جدای از هم فروتنی معرفتیتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات دريارژیم غذایی حاوی تخم مرغ واما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و سوبیماری های مغز و اعصاب و دانشمندان نورون مصنوعی سگلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسدرگیری مغز در بیماری کویفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیرحم مصنوعیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستههوش مصنوعی در خدمت خلق وحضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشحسن یوسف باغچه ی منبیماری دیستروفی میوتونیداروهای ضد تشنج با توضیح گامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدست کردن در گوشقلب روباتیکتکامل چشمچهار میلیارد سال تکامل بزمان و صبرانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پسکته ی مغزی در جوانانمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثر مضر مصرف طولانی مدت رجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش عاطفی قسمت دهمطیف انسفالیت، گیلن باره از درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استخواب سالم عامل سلامتیبیداری و خواب کدام بهتر اداروی جدید برای دیابتتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمذهن خالی از شلوغی افکارآپومورفین در پارکینسونقدرت مردمتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضله مهم در تشزندگی در سیاهچالهايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمساختار شبکه های مغزی ثابمیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلاف خانوادگی را حل کنجبران از دست رفته هااستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیاکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریدر میان تاریکی و روشناییتلاش های جدید در درمان سرمغز انسان رو به کوچک تر شرمز گشایی از اتصالات مغزآرامش و دانشلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع مازیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله بهمیشه چشمی مراقب و نگهباسریع دویدن مهم نیستمکان زمان یا حافظه زمانادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحقیقت انساناصل عدم قطعیت از کوانتوم عامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدر برابر حقایق جدیدتمرکز بر امروزمغز در تنهایی آسیب میبینرویا حقی از طرف خداآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکانهندسه بنیادینسرعت فکر کردن چگونه استماپروتیلینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحافظه میتواند بزرگترین داعتیاد را به دور بیندازعشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدادرمان های علامتی در ام استو آرامش و صلحینقش مرکز تنفس سلولی در بیروزهای سختافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجهوش مصنوعی گوگل به کمک تششیر و دوغ باداماز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس چشایی و بویاییبه امید روزهای بهترسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جواناندرمان جدید سرطانفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید یا دریافت علمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروشی جدید در درمان نابینام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت نوزدهمبهداشت خواب، رمز حافظه ی دین، اجباری نیستکریستال هامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنفروتنی و غرورتوهم تنهایینقش غذاها در کاهش دردهای رژیم غذایی سالم و ضد التهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسوی ما آید نداها را صداسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادحس و ادراک قسمت بیستمبیماری های ژنرالیزه ی عصدانشمندان یک فرضیه رادیکگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجوددرگیری مغز در بیماران مبفساد اقتصادی سیتماتیک درتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانی و علمرحم مصنوعیانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستههوش مصنوعی درمانگر کامپیضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استحساسیت روانی متفاوتبیماری سلیاکداروی فامپیریدین یا نورلگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میدست آسمانقلب را نشکنتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار ساعت پس از کشتار خوکزمان واقعیت است یا توهمانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو سکته ی چشمیمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات فشار روحی شدیدجهش های بیماری زا، معمولهوش عاطفی قسمت دومطبیعت موجی جهاناز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستخواب سالم عامل سلامتی و یبیرون اصل است یا درونداروی جدید ضد فشار خونتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیذهن سالمآپومورفین در پارکینسونقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله برای تاییزندگی زمینی امروز بیش از ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسادیسم یا لذت از آزار دادمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال حرکتی مانند لرزش جدا کردن ناخالصی هااستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویرکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیدر مانهای کمر دردتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچکتر شدرمز پیشرفت تواضع است نه طآرامش و سکونلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ای ابتدایی از اسراهمیشه اطمینان تو بر خدا بسریعترین کامپیوتر موجودمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاحقیقت اشیااصل، روان و نفس استعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدر جراحی کمر عجله نکنیدتمساح حد واسط میان مغز کومغز را از روی امواج بشناسرویاها از مغز است یا ناخوآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استزبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های هندسه در پایه ی همه ی واکسطح آگاهی، رخدادهای زندگماجرای جهل مقدسارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحافظه های کاذباعداد بینهایت در دنیای معشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیرکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمدرمان ژنتیکی برای نوآوریتو افق رویداد جهان هستینقش نگاه از پایین یا نگاهروزهای سخت میگذردافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصهوش مصنوعی گوگل به کمک تششیشه ی بازالتی و سیلیکوناز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک (قسمت اول )به بالا بر ستارگان نگاه کدو بیماری روانی خود بزرگ کایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار درمان جدید سرطانفیلمی بسیار جالب از تغییتولید پاک و فراوان انرژینقش خرچنگ های نعل اسبی درروشی جدید در درمان سکته مامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت هفتمبوزون هیگز چیستدیوار همه اش توهم بودکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهدروغ نگو به خصوص به خودتفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهرژیم غذایی ضد التهابیانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک تا کمشربت رب اناراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانحس و ادراک قسمت دهمبیماری های روانی با تاثیدانشمندان ژنی از مغز انسگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ودرگیری مغزی در سندرم کووفشار و قدرتتیوتیکسن داروی ضد جنونچند روش ساده برای موفقیترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از سیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی درخدمت خلق وحضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستخفاش کور و انسان بینا؟بیماری شارکو ماری توثداروی لیراگلوتیدگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی دست بالای دستقوی تر باشتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنون و القلمزمان پلانکانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پسال 2025 سال بین المللی علممهمان ناخواندهاثرات مفید قهوهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش عاطفی قسمت سومطبیعت بر اساس هماهنگیاز روده تا مغزژن همه چیز نیستخواب عامل دسته بندی و حفطبیست تمرین ساده برای جلوداروی جدید ضد میگرنتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر ذهت را روی چیزهای مفید متآب زندگی است قسمت چهارمقدرت کنترل خودتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله تعیین محلزندگی زودگذرايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسازگاری با محیط بین اجزامیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال خواب فرد را مستعد جدایی خطای حسی استاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیاريکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بدر محل کار ارزش خودت را بتلاش هایی در بیماران قطع مغز ایندگان چگونه استرمز امید، بی نیازی از مردآرامش عقللا اکراه فی الدینتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هاهمیشه به آنچه داری، خوشنسرکه انگبین عسلی مفید برمکانیزمهای دفاعی در برابارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحقیقت تنها چیزی است که شااصلاح خطا با رفتن بر مسیرعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدر درمان بیماری مولتیپل تنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مررویاهای پر رمز و حیرتی درآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتزبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل هندسه زبانِ زمان استسعی کن به حدی محدود نشویماجرای عجیب گالیلهارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحافظه و اطلاعات در کجاست بقا با سازگارترین فرد اسعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمدرمان کارتی سل و تومور مغتو انسانی و انسان، شایستنقش نظام غذایی در تکامل مروش مقابله مغز با محدودیافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمسفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیهوش مصنوعی الفاگوشکل های متفاوت پروتئین هاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت دوم )به بالاتر از ماده بیندیشدو بار در هفته ماهی مصرف کار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زباندرمان دارویی سرطان رحم بفیروز نادریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش داروهاي مختلف معروف ريتوکسيمب در درمان ام اسامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشداز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت هفدهمبوزون هیگز جهان را از متلدیوار، از ابتدا توهم بودکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازدریا آرام نخواهد شد کشتی فراموش کارها باهوش تر هستوهم جدایی و توهم علمنقشه های مغزی جدید با جزیرژیم غذایی ضد دردانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک تا کمشربت ضد خلطاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت دوازدهمبیماری وسواسدانشمندان پاسخ کوانتومی گندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود دارددرگیری مغزی در سندرم کووفشار روحی، همیشه بد نیست تیک و اختلال حرکتیچندین ماده غذایی که ماننرساناها و ابر رساناها و عانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط سیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی خفاش با شیوع همه گیری جدیبیماری ضعف عضلات نزدیک بداروی کنترل چربی خونگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مدست خدا بارها را از دوشت قیچی ژنتیکیتکامل ابزار هوش ، راه پر نوآوری ای شگفت انگیز دانزمان به چه دلیل ایجاد میشانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برسال سیزده ماههمهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مفید روزه داریجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش عاطفی قسمت ششمطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی خواص فلفل سبزبیش از نیمی از موارد انتقداروی جدید ضد الزایمرتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداذخیره ی شگفت انگیز اطلاعآب زندگی است قسمت هفتمقدرت انسان در نگاه به ابعتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله در مطب دکزندگی سلول در بدن، جدای انعناعستم با شعار قانون بدترین میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و جریان انرژی در سیستم های استفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به علم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ادر چه مرحله ای از خواب ، رتلاش در تولید انرژی به رنمغز ابزار بقای برتر مادیرمز بقای جهش ژنتیکیآرامش(سکوت) stillness و تکاپولاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنیوالینزاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کوریهمیشه داناتر از ما وجود دسرگیجه از شایعترین اختلاما انسانها چه اندازه نزدارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحقیقت خواب و رویااصول انجام برخی نرمش ها دعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین اکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدر دعواها چه میکنی؟تنفس هوازی و میتوکندریمغزهای کوچک بی احساسرویای شفافآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزهندسه، نمایشی از حقیقتشلیک فراموشیماده ی تاریکارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحافظه و اطلاعات در کجاست بقا در ازای بیماریعصب سیاتیکدفاع از پیامبرکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان پوکی استخوانALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با همه چیز در پیوندینقش نظریه تکامل در شناساروش های صرفه جویی در ایجاافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعهوش مصنوعی اکنون می توانشکل پنجم مادهاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت 67به جای محکوم کردن دیگران دو برابر شدن خطر مرگ و میکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح درمان زخم دیابتی با تکنوفیزیک مولکولها و ذرات در تولید سلولهای جنسی از سلنقش درختان در تکاملریه زغالیامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی از عروسک بازی شایسته نیست در جیب خود قراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت هجدهمبی نهایت در میان مرزهادید تو همیشه محدود به مقدکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی ددریافت هورمون امید با ورفراموشی همیشه هم بد نیستتوهم جسمنقشه با واقعیت متفاوت اسراه فراری نیستانقراض را انتخاب نکنیدانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از سوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک تا کمشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن حس و ادراک قسمت سومبیماری کروتز فیلد جاکوبدانشمندان اولین سلول مصنگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیدرگیری اعصاب به علت میتوفضا و ذهن بازتیکاگرلور داروی ضد انعقاچندجهانیرستگاری محدود به یک راه نانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هسیاره ابلهانجهان دارای برنامههوش مصنوعی، کیفیت فریب مضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان خلا، حقیقی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اداروی تشنجی دربارداریگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویرودستورالعمل مرکز کنترل بیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل تکنولوژینوار مغز مشاهده ی غیر مستزمان شگفت انگیزاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ سانسور از روی قصد بسیاری مهندسی بدناثرات مضر ماری جواناجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش عاطفی بیشتر در زنانظهور امواج مغزی در مغز مصاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقخواص منیزیمبیشتر کمردردها نیازی به داروی سل سپتتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنذره ی معین یا ابری از الکآب زندگی است قسمت اولقدرت ذهنتئوری تکامل امروز در درمنوبت کودکانزندگی، مدیریت انرژیهفت چیز که عملکرد مغز تو ستم، بی پاسخ نیستمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلال در شناسایی حروف و جریان انرژی در سیستم های استفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استدر ناامیدی بسی امید استتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار برتر بقارمز جهانآرزوها را کم کنلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلازبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستیهمیشه راهی هستسرگردانیما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حقیقت در علم، هرگز نهایی اصول توسعه ی یک ذهن کاملعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم بکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدر سال حدود 7 میلیون نفر تنفس بدون اکسیژنمغز، فقط گیرندهروان سالمآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بزبان شناسی نوین نیازمند تصویر خورشید یا خود خورشهنر فراموشیشلیک فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حافظه و اطلاعات در کجاستبقای حقیقی در دور ماندن اعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیددرمان پوکی استخوانNVG 291تو با باورهایت کنترل میشنقش هورمون های تیروئید دروش های عملی برای رفع کمراقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش مصنوعی از عروسک های بشکرگزار هر چیزی باش که دااز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت 74به جای تولید، بیشتر گوش کدو برابر شدن خطر مرگ و میکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان درمان ساده ی روماتیسمفیزیک هوشیاریتولترودیننقش ذهن و شناخت در حوادث ریواستیگمینامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردهوش مصنوعی از عروسک بازی شادی، پاداش انجام وظیفهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت هشتمبی نظمی مقدمه شناختدیدن خدا در همه چیزکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثدریای خدافراموشی و مسیر روحانیتوهمات و شناخت حقیقتنقص های سیستمی ایمنیراه نجات