دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

قانونمندی و محدودیت عالم ماده و نتایجی که همیشه مثبت و ایده آل نیست

قانونمندی و محدودیت عالم ماده و نتایجی که همیشه مثبت و ایده آل نیست
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #ویروس_کرونا #مغز #نبرد #ژنهای_خودخواه #علم #جهل #احمدالحسن #یمانی #توهم_بی_خدایی

@salmanfatemi

https://www.instagram.com/tv/CBsiSJvp5VG/?igshid=1bphz8asencx4


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آزمون ذهنی گربه ی شرودینروزه داری و بیمار ی ام اس ابزارهای بقا ازنخستین همسربازان ما محققا غلبه می اصل بازخوردنورون هاي مصنوعی می توانتفاوت مغز انسان و میمون هقلب را نشکنهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلديدن با چشم بسته در خواب ریاضیات یک حس جدید استالکتروتاکسی(گرایش و حرکاحساس گذر سریعتر زمانشواهدی از دنیسوان(شبه نئبه مغز خزندگان خودت اجازچگونه واکسن کرونا را توزتمایل زیاد به خوردن بستنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهانی که از یک منبع، تغذیهر چیز با هر چیز دیگر در تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گنجینه ای به نام ویتامین مراحل ارتقای پله پله کیهدانشمندان تغییر میدان مغراز تغییراندام حسی، درک از بخش هایادغام میان گونه های مختلشباهت زیاد بین سلول هاي عبیماری آلزایمر، استیل کوچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با باورهایت کنترل میشمنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صورویتامین کاتشخیص ژنتیکی آتروفی های پمبرولیزوماب در بیماری چمطالعه ای بیان میکند اهدداستانها و مفاهیمی اشتبازندگی بی دوداوکرلیزوماب داروی جدید شارتروز یا خوردگی و التهاعلایم کمبود ویتامین E را بیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا مغز انسان سه هزار سالتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع بی نهایت انرژی در دحوادث روزگار از جمله ویرواکنش به حس جدیدجنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمغز انسان برای شادمانی طدرمان های جدید میگرنزبان و بیان نتیجه ساختماایا ابزار هوشمندی یا مغز از انفجار بزرگ تا انفجار عضلانی که طی سخن گفتن چقدبحتی علمی درباره تمایل بنشانه های گذشته در کیهان تکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت نهموراپامیل در بارداریآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز در تنهایی آسیب میبیندرک و احساسسفرنامه سفر به بم و جنوب ابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساساتی غیرهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت بیست و سوآیا یک، وجود داردنقش ژنتیک در درمان اختلادغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین همانسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث برخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردمیهمانهای ناخوانده عامل خفاش با شیوع همه گیری جدیآیا خداباوری محصول تکاملرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهاناز روده تا مغزچند نرمش مفید برای کمردربررسي علل احتمالي تغيير فیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دوپامین و سروتونینکوری گذرای ناشی از موبایما بخشی از این جهان مرتبطخدا موجود استآزمون ذهنی گربه شرودینگرروزه داری سلول های بنیادابزارهای بقای موجود زندهسردرد میگرن در کودکاناصل علت و تاثیرنورون های ردیاب حافظهتفاوت ها و تمایزها کلید بقیچی ژنتیکیهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخمخچه ابزاري که وظیفه آن فدی متیل فومارات(زادیوا)(ریسدیپلام تنها داروی تایالگو و عادت را بشکن و در ااحساسات کاذبشکل های متفاوت پروتئین هبه هلال بنگرچگونه آن شکری که می خوریمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرلیس دگرامفتامین یا ویاسجهانی در ذهنهر حرکت خمیده می شود و هر تبدیل سلولهای محافط به سگویید نوزده و ایمنی ساکتمرز مرگ و زندگی کجاستدانشمندان روش هاي جدیدی راست دستی و چپ دستیانرژی تاریکادغام دو حیطه علوم مغز و شرکت نورالینک ویدیویی ازبیماری الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا تو جهانی هستی که خودش را منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز ماویتامین کا و استخوانتشخیص آلزایمر سالها قبل پنج اکتشاف شگفت آور در مومعنی روزهدخالت در ساختار ژنهازندگی در جمع مواردی را برايندگان چگونه خواهند دیدارزش حقیقی زبان قسمت اولعلایم کمبود ویتامین E را بیان حقیقتچرا مغزهای ما ارتقا یافت توازن مهمتر از فعالیت زیمنابع جدید انرژیحافظه و اطلاعات در کجاست واکسن های شرکت فایزر آمرجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز انسان برای شادمانی طدرمان های جدید در بیماری زبان و بیان، در سایه پیشرایا بیماری ام اس (مولتیپاز بحث های کنونی در ویروسغیرقابل دیدن کردن مادهبحث درباره پیدایش و منشا نشانه های پروردگار در جهتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهارمورزش هوازی مرتب خیلی به قآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز را از روی امواج بشناسدرک کنیم ما همه یکی هستیمسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبخش فراموش شده ی حافظههندسه ی پایه ایتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت بیستمآیا کیهان می تواند یک شبینقش گرمایش آب و هوا در همذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتبرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کانامیوتونیک دیستروفیخلاصه ای از مطالب همایش مآیا دلفین ها می تواند از رمز جهانابزار بقای موجود زنده از سیر آفرینش از روح تا مغز از علم جز اندکی به شما داچند جهانیبررسی و اپروچ جدید بر بیمفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دپاکین بر بیماری مکی غایب شدی تا نیازمند دلما تحت کنترل ژنها هستیم یخطا در محاسبات چیزی کاملآسيب میکروواسکولاریا آسروش مقابله مغز با محدودیابزارهای بقای از نخستین سردرد و علتهای آناصل عدم قطعیت از کوانتوم نوروپلاستیسیتی چیستتفاوت های بین زن و مرد فققیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهمدل همه جانبه نگر ژنرالیدین، اجباری نیستریشه های مشترک حیاتالگوی بنیادین و هوشیاریاخلاق و علوم اعصابشکل پنجم مادهبه کدامین گناه کشته شدندچگونه انتظارات بر ادراک تمدن پیشرفته ی پیشینیانلا اکراه فی الدینجهش های ژنتیکی مفید در ساهرچیز با یک تاب تبدیل به تداوم مهم است نه سرعتگوشه بیماری اتوزومال رسسمرز بین انسان و حیوان کجادانشمندان روشی برای تبدیرجزخوانی هایی که امروز بانرژی تاریک که ما نمی توارتقا و تکامل سنت آفرینش شش مرحله تکامل چشمبیماری ای شبیه آلزایمر و چالش هوشیاری و اینکه چرا تو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزویتامین کا در سبزیجاتتصویربرداری فضاپیمای آمپوست ساعتی مستقل از مغز دمعادله ها فقط بخش خسته کندر مانهای کمر دردزندگی زمینی امروز بیش از ايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت دومعلت خواب آلودگی بعد از خوبیست تمرین ساده برای جلوچرا ویروس کرونای دلتا واتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمناطق خاصی از مغز در جستجحافظه و اطلاعات در کجاست واکسن کووید 19 چیزهایی که جنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان رو به کوچک تر شدرمان های رایج ام اسزبان و تکلم برخی بیماریهایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمقالاتبحثي درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت نوزدهمورزش هوازی ، بهترین تمریآنها نمیخواهند دیگران رامغز زنان جوانتر از مغز مردرک احساسات و تفکرات دیگسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبخش بزرگی حس و ادراک ما اهندسه ی رایج کیهانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت دهمآیا گذشته، امروز وآینده نقش پیش زمینه ها و اراده ذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانسندرم پس از ضربه به سراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جبرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنمیگرن و پروتئین مرتبط با خلاصه ای از درمان های جدیآیا دلفین ها میتوانند بارمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از سیستم تعادلی بدنازدواج های بین گونه ای، رچند روش ساده برای موفقیتبررسی ژنها در تشخیص بیمافیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندمانند آب باشخطا در محاسبات چیزی کاملماه رجبخطر آلودگی هواآسیب ها ناشی از آلودگی هوروش های صرفه جویی در ایجاابزارهای دفاعی و بقای موسردرد تنشناصول انجام برخی نرمش ها دنوروز یا روز پایانیتفاوت های تکاملی در مغز وقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجمدل های ریز مغز مینی بریندید تو همیشه محدود به مقدرژیم های غذایی و نقش مهم الگوبرداری از طبیعتاخلاق پایه تکامل و فرهنگشگفت انگیز بودن کیهانبه بالا بر ستارگان نگاه کچگونه به سطح بالایی از هوتمدن بشری و مغز اخلاقیلایو دوم دکتر سید سلمان فجهش های ژنتیکی غیر تصادفهزینه ای که برای اندیشیدتداخل مرزها و صفات با بینگوشت خواری یا گیاه خواریمرز جدید جستجو و اکتشاف، داروهای مصرفی در ام اسرساناها و ابر رساناها و عانسان قدیم در شبه جزیره عارتوکين تراپی روشی جديد ششمین کنگره بین المللی سبیماری ای شبیه ام اس مولتچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید مثل اولین ربات های منابع انرژی از نفت و گاز حقیقت قربانی نزاع بین بی ویتامین بی 12 در درمان دردتصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورمعجزه ی علمدر محل کار ارزش خودت را بزندگی زودگذرايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت سومعماد الدین نسیمی قربانی بیش از نیمی از موارد انتقچرا پس از بیدار شدن از خوتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاستواکسن کرونا و گشودن پنجرجهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچکتر شددرمان های علامتی در ام اسزبان و شناخت حقیقت قسمت چایا تکامل هدفمند استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر ویتامین دی بر بیمابحثی جالب درباره محدودیتنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت هفتمورزش و میگرنآنزیم تولید انرژی در سلومغزهای کوچک بی احساسدرک تصویر و زبان های مخلتسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تبخش بزرگتر کیهان ناشناختهندسه بنیادینتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت دوازدهمآیا پیدایش مغز از روی تصانقش آتش در رسیدن انسان بهذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانسندرم سردرد به دلیل افت فاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش منامیگرن سردردی ژنتیکی که بخم شدن فضا-زمانآیا دست مصنوعی به زودی قارنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقای موجود زنده از سیستم دفاعی بدن علیه مغز اساس انسان اندیشه و باور چندین ماده غذایی که ماننبررسی سیستم تعادلی بدن افاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومماپروتیلینخطرات هوش مصنوعیآشنا پنداریروش هایی ساده برای کاهش اابعاد اضافه ی کیهانسردرد سکه ایاصول توسعه ی یک ذهن کاملنوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت های زبانی سرمنشا تقانون جنگلهوشمندی کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورمدیون خود ناموجوددیدن خدا در همه چیزرژیم های غذایی و نقش مهم التهاب شریان تمپورالاختلال خواب فرد را مستعد شگفت زده و حیران باشبه خودت مغرور نشوچگونه باغبانی باعث کاهش تمدنی قدیمی در شمال خلیج لبخند بزن شاید صبح فردا زجهشهای مفید و ذکاوتی که دهزینه سنگین انسان در ازاتروس جریان انرژیگیلگمش باستانی کیستمزایای شکلات تلخ برای سلداروهای ام اسرشته نوروایمونولوژی و نقانسان ها می توانند میدان ارتباط میکروب روده و پارصرع و درمان های آنبیماری اسپینال ماسکولار چالش دیدگاه های سنتی در بتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت آنطور نیست که به نظویتامین دی گنجینه ای بزرتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدمعجزه ی علم در کنترل کروندر چه مرحله ای از خواب ، رزندگی، مدیریت انرژیای نعمت من در زندگیمارزش خود را چگونه میشناسعوامل موثر در پیدایش زبابیشتر کمردردها نیازی به چرا بیماری های تخریبی مغتوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت حباب های کیهانی تو در توواکسن کرونا از حقیقت تاتجهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به مغز ایندگان چگونه استدرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان و شناخت حقیقت قسمت اایجاد احساساتاز تکنیکی تا مغز از مغز تصفحه اصلیبحثی در مورد نقش ویتامين نظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت هفدهمورزش بهترین درمان بیش فعآینده ی انسان در فراتر ازمغزتان را در جوانی سیم کشدرک حقیقت نردبان و مسیری سفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبخش دیگری در وجود انسان ههندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سومآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش انتخاب از طرف محیط، نذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمیگرن شدید قابل درمان اسخونریزی مغز در سندرم کووآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروی و منیزیم در تقویت استابزار بقای موجود زنده از سکته مغزیاستفاده از مغز، وزن را کمنه جنگ و نه خونریزیبررسی علل کمر درد در میانفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابماجرای جهل مقدسدفاع در برابر تغییر ساختآغاز فصل سرما و دوباره تکروش صحبت کردن در حال تکاماتفاق و تصادفسردرد عروقی میگرناصول سلامت کمرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوتهای جنسیتی راهی براقانون جنگلهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هامدیریت اینترنت بر جنگدژا وو یا اشنا پنداریرژیم ضد التهابیامیوتروفیک لترال اسکلرواختلال در شناسایی حروف و شگفتی های زنبور عسلبه دنبال رستگاری باشچگونه تکامل مغزهای کنونیتمساح حد واسط میان مغز کولرزش ناشی از اسیب به عصبجهشهای مفید و ذکاوتی که دهزاران سال چشم های بینا وتری فلوپرازینگیاه خواری و گوشت خوار کدمسیر دشوار تکامل و ارتقاداروهای تغییر دهنده ی سیرشد مغز فرایندی پیچیده اانسان یک کتابخانه استارتباط ماده و انرژیضررهای مصرف شکر و قند بر بیماری اضطراب عمومیچاالش ها در تعیین منبع هوتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت اشیاویروس مصنوعیتظاهری از ماده است که بیدپیموزایدمغز فکر میکند مرگ برای دیدر هم تنیدگی مرزها و بی مزونیسومایدای آنکه نامش درمان و یادشاز نخستین همانند سازها تعوامل ایجاد لغت انسانی و با هوش مصنوعی خودکار روبچرا حیوانات سخن نمی گوینتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حد و مرزها توهم ذهن ماستواکسن کرونا ساخته شده توجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلزبان و شناخت حقیقت قسمت دایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز و از مغز سوالات پزشکیبحثی در مورد نقش کلسیم و نظریه ی ریسمانتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت هجدهمورزش در کمر دردآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغزتان را در جوانی سیمکشدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه و ساختار پیچیده مهندسه زبانِ زمان استتاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت سی و هشتمآیا امکان بازسازی اندامهنقش اتصالات بین سلولهای ذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دمیدان مغناطيسي زمین بشر خواندن ، یکی از شستشو دهنآیا رژیم غذایی گیاهی سلارویا و خبر از آیندهابزار بقای موجود زنده از سانسور از روی قصد بسیاری استفاده از هوش مصنوعی در چه زیاد است بر من که در ایبزرگ شدن مغز محدود به دورفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماماده ی تاریکدقیق ترین تصاویر از مغز اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروشهای نو در درمان دیسک باتوبان اطلاعات و پلِ بینسرعت فکر کردن چگونه استاضطراب و ترسنیکولا تسلاتقلید مرحله ای نسبتا پیشقانونمندی و محدودیت عالمجهان یکپارچههوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انساندژاوو یا آشناپنداریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامید نیکو داشته باش تا آناختلال در شناسایی حروف و شاهکار قرنبه زودی شبکه مغزی به جای چگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجواب دانشمند سوال کننده هستي مادي ای که ما کوچکترتری فلوپرازینگالکانزوماب، دارویی جدیمسئول صیانت از عقیده کیسداروهای ضد بیماری ام اس ورشد مغز علت تمایل انسان بانسان جدید از چه زمانی پاارتباط متقابل با همه ی حیضررهای شکر بر سلامت مغزبیماری بیش فعالیناتوانی از درمان برخی ویتولترودینمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت تنها چیزی است که شاویرایش DNA جنین انسان، برتعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسمغز قلبدر هم تنیدگی کوانتومیزونا به وسیله ویروس ابله ایمپلانت مغزی کمک میکند از نخستین همانند سازها تعواملی که برای ظهور لغت ابا تعمق در اسرار ابدیت و چرا حجم مغز گونه انسان درتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حرکت چرخشی و دائمی کیهانواکسن ایرانی کرونا تولیدجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقادرمان تومورهای مغزی با ازبان و شناخت حقیقت قسمت ساکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربراننظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت هشتموزن حقیقی معرفت و شناختآیا ممکن است موش کور بی منقش قهوه در سلامتیدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه ی مسلط ژنها در اختهنر حفظ گرهتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت سی و ششمآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش تیروئید در تکامل مغزذهن سالمابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دمیدان های مغناطیسی قابل خواب سالم عامل سلامتیآیا راهی برای رفع کم آبی رویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقای موجود زنده از سانسور بر بسیاری از حقایاستفاده از انرژی خلانه عدم مطلق بلکه عدم با قبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فراموشی همیشه هم بد نیستفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیماده ی خالیدلایلی که نشان میدهد ما بافت فشار خون ناگهانی در واتوسوکسیمایدسعی کن به حدی محدود نشویاطلاع رسانی اینترنتینیاز به آموزش مجازی دیجیتقلید از روی طبیعتقارچ بی مغز در خدمت موجودجهان کنونی و مغز بزرگتریهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایدگرگونی های نژادی و تغییرژیم غذایی ضد التهابیامید درمان کرونا با هماناختلالات مخچهشاهکار شش گوشبه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریلزوم سازگاری قانون مجازاجوسازی مدرنهستی ما پس از شروعی چگال ترکیب حیوان و انسانگامی در درمان بیماریهای مسئولیت جدیدداروی فامپیریدین یا نورلزمین در برابر عظمت کیهانانسان خطرناکترین موجودارتباط چاقی و کاهش قدرت بطلای سیاهبیماری تی تی پیناتوانی در شناسایی چهره تومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت خواب و رویاواقعیت فیزیکی، تابعی از تغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر هم تنیدگی کوانتومی و پزیباترین چیز در پیر شدنایمپلانت نخاعی میتواند داز نخستین همانند سازها تعوارض ازدواج و بچه دار شدباهوش ترین و با کیفیت تریچرا خشونت و تعصبتوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس چشایی و بویاییواکسن اسپایکوژنجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آمغز از بسیاری حقایق می گردرمان تشنجزبان ریشه هایی شناختی اساگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرنظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجموزوز گوشآیا ما تنها موجودات زنده نقش مهاجرت در توسعه نسل ادرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هنر رها شدن از وابستگیتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت سیزدهمآیا احتمال دارد رویا از آنقش حفاظتی مولکول جدید دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز- از مغزتنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با همیدازولام در درمان تشنج خواب سالم عامل سلامتی و یآیاما مقهور قوانین فیزیکرویا تخیل یا واقعیتابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از سلول های بنیانهایت معرفت و شناخت درک عبزرگترین خطایی که مردم مبزرگترین درد از درون است فرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریماده، چیزی بیش از یک خلا دنیای شگفت انگیز کوانتومافت هوشیاری به دنبال کاهاثر مضر مصرف طولانی مدت رشلیک فراموشیاطلاعات حسی ما از جهان، چچیزی منتظر شناخته شدنتقویت استخوان در گرو تغذقبل از آغازجهان کاملی در اطراف ما پرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن دانش محدود به ابعاد چهاررژیم غذایی ضد دردامیدی تازه در درمان سرطااختلالات حرکتی در انسانشاید درست نباشدبوزون هیگز چیستچگونه حافظه را قویتر کنیتنفس بدون اکسیژنلزوم سازگاری قانون مجازاجاودانگی مصنوعیو هر کس تقوای خدا پیشه کنترازودونگامی در درمان بیماریهای مسئولیت در برابر محیط زیداروی لیراگلوتیدزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان عامل توقف رشد مغزارتباط هوش ساختار مغز و ژطوفان فقر و گرسنگی و بی سبیماری دویکنادانی در قرن بیست و یکم،تومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت در علم، هرگز نهایی واقعیت چند سویهتغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز مادران و کودکان در زمدر هم تنیدگی کوانتومی و دزیباترین چیز در افزایش ساین پیوند نه با مغز بلکه از نخستین همانند سازها تعید نوروز مبارکباد غرور و سر پر از نخوت وچرا در مغز انسان، فرورفتتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک (قسمت اول )واکسن اسپایکوژن ضد کروناجهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انسامغز به تنهایی برای فرهنگ درمان جدید ALSزبان شناسی مدرن در سطح سلاگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تبحثی در مورد حقیقت فضا و نظریه تکامل در درمان بیمتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاهیک پیام منفرد نورون مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش میدان مغناطیسی زمین درگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز از مغز تبرین نت به جای اینترنتهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت ششمآیا احتمال دارد رویا از آنقش حیاتی تلومر دی ان آ دذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش سجده بر عملکرد مغزبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهمکانیک کوانتومی بی معنی خواب عامل دسته بندی و حفطآب زندگی است قسمت چهارمرویا حقی از طرف خداابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی با الفبای استفاده از سلول های بنیانهایت در بی نهایتبسیاری از بیماری های جدیفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها مبانی ذهنی سیاه و سفیددندان ها را مسواک بزنید تروشهای شناسایی قدرت شنواافتخار انساناثرات فشار روحی شدیدشلیک فراموشیاطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی خارج از مغزهای ما نیتقویت سیستم ایمنیقبل از انفجار بزرگجهان پیوستههیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستدانش بی نهایتراه فراری نیستامگا سه عامل مهم سلامتاختلالات صحبت کردن در انشبیه سازی میلیون ها جهان بوزون هیگز جهان را از متلنگاه محدود و تک جانبه، مشتنها مانع در زندگی موارد مقاومت به عوارض فشار خون جایی خالی نیستوفور و فراوانیتراشه ی بیولوژِیکگاهی لازم است برای فهم و مستند جهان متصلداروی تشنجی دربارداریزمان چیستانسانیت در هم تنیده و متصارتباط انسانی، محدود به طی یکصد هزار سال اخیر هرچبیماری دیستروفی میوتونینبرو و انرژی مداومتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت راستین انسان علم بواقعیت چیستتغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای مغز چون ابزار هوش است دلیدر یک فراکتال هر نقطه مرکزیر فشار کووید چه باید کراین ایده که ذرات سیاهچالاز نشانه ها و آثار درک شدعامل کلیدی در کنترل کارآبار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا ذرات بنیادی معمولاً تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک (قسمت دوم )واکسن دیگر کرونا ساخته شپرتوهای صادر شده از سیاهمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان جدید میگرن با انتی زبان شناسی نوین نیازمند اگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تبحثی در مورد عملکرد لوب فهفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و ییک پیشنهاد خوب برای آسان آیا همه جنایت ها نتیجه بینقش محیط زندگی و مهاجرت ددرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و ومنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت شصت و دوآیا برای تولید مثل همیشه نقش خرچنگ های نعل اسبی درذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانسیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پارفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابمکانیزمهای دفاعی در برابخودآگاهی و هوشیاريآب زندگی است قسمت اولرویاها از مغز است یا ناخوابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثاباستفاده از سلول های بنیاچهار میلیارد سال تکامل باستیفن هاوکینگ در مورد هچهار ساعت پس از کشتار خوکبسیاری از بیماری های جدیفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستمباحث مهم حس و ادراکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجروشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان راثرات مفید قهوهشنا در ابهای گرم جنوب نیااطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی شبیه نور تو نیستتلقین اطلاعات و حافظهقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان پیوستههیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستدانشمندان موفق به بازگردراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاختلالات عضلانی ژنتیکشبیه سازی سیستم های کوانبی نهایت در میان مرزهانگاه انسان محدود به ادراتو یک معجزه ایمقابله با کرونا با علم اسجاذبهوقت نهيب هاي غير علمي گذشتربیت کودکان وظیفه ای مهگاهی مغز بزرگ چالش استمشکلات نخاعیداروی جدید s3 در درمان ام زمان و مکان، ابعاد کیهان انعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط از بالا به پایین مظهور امواج مغزی در مغز مصبیماری ضعف عضلات نزدیک بنخاع ما تا پایین ستون فقرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز حقیقت غیر فیزیکیواقعیت چیستتغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بمغز چگونه صداها را فیلتر در کمتر از چند ماه سوش جدزیرفون داروی ضد ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از نظر علم اعصاب یا نرووسعادت کردن به نعمتبار سنین ابزار هوشمندی اچراروياها را به یاد نمی آتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 67واکسن دیگری ضد کرونا از دآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان جدید کنترل مولتیپلزبان، نشان دهنده ی سخنگو اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتههفت سین یادگاری از میراث تأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و دیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هوش مصنوعی می تواند ننقش نگاه از پایین یا نگاهدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز از مغز تبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت شصت و ششآیا بزرگ شدن مغز فقط در دذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی توصیه ها برای واکسیفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاما انسانها چه اندازه نزدخودآگاهی و هوشیاريآب زندگی است قسمت دومرویاهای پر رمز و حیرتی درابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزااستیفن هاوکینگ در تفسیر نوآوری ای شگفت انگیز دانبعد از کرونافرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیمجموعه های پر سلولی بدن مدو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حساثرات مضر ماری جواناشناخت و معرفت، و نقش آن داعداد بینهایت در دنیای منکاتی در مورد تشنجتلاش ها برای کشف منابع جدقدرت انسان در نگاه به ابعجهان پر از چیزهای اسرار آهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرکز خنده در کجای مغز استدانشمندان نورون مصنوعی سراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشااختراع جدید اینترنت کوانشبکه های مصنوعی مغز به دربی عدالتی در توزیع واکسن نگاه از بیرون مجموعهتو یک جهان در مغز خودت هسملاحظه های اخلاقی دربارهجاذبه و نقش آن در شکلگیریوقتی فهمیدی خطا کردی برگترجمه ای ابتدایی از اسراگذر زمان کاملا وابسته به مشکلات بین دو همسر و برخیداروی جدید میاستنی گراویزمان واقعیت است یا توهماولین مورد PML به دنبال تکارتباط بین هوش طبیعی و هوعقل مجادله گربیماریهای تحلیل عضلانی انخستین تصویر از سیاهچالهتوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت غیر قابل شناختواقعیت های متفاوتتغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استمغز ناتوان از توجیه پیدادر آستانه ی موج پنجم کوویزیست، مرز افق رویداد هستاینکه خانواده ات سالم بااز نظر علم اعصاب اراده آزعارضه جدید ویروس کرونا سبارداری بدون رحمچراروياها را به یاد نمی آتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهلواکسن سرطانآلودگی هوا و ویروس کرونامغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان جدید سرطانزبان، وسیله شناسایی محیطاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتههم نوع خواری در میان پیشیتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و سیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش نظام غذایی در تکامل مدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک سی و هفتمآیا تکامل و تغییرات ژنتیذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی درمان های Spinal Muscular Atفلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و کوچکترین چیز یک معجزه اسما انسانها چه اندازه نزدخودروهای هیدروژنیآب زندگی است قسمت سومرویای شفافابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلاستخوان های کشف شده، ممکنوار مغز مشاهده ی غیر مستبعد از کرونافرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانومحل درک احساسات روحانیدو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان نابینافزایش مرگ و میر سندرم کواجزای پر سلولی بدن انسان شناخت درون، شناخت بیرون؛بقای حقیقی در دور ماندن اچگونه مولکول های دی ان ایتلاش هایی در بیماران قطع قدرت عشقجهان دارای برنامههاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریکی من و تو و گرد و غباکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ چیستدانشمندان یک فرضیه رادیکراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیادامه بحث تکامل چشمشباهت مغز و کیهانبیمار 101 ساله، مبتلا به سنگاه از درون مجموعه با نگتو پیچیده ترین تکنولوژی ملاحظات بیهوشی قبل از جرجدایی خطای حسی استوقتی تو از یاد گرفتن باز تسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید ضد میگرنزمان پلانکاولین مورد پیوند سر در انارتباط شگفت مغز انسان و فعلم و ادراک فقط مشاهده ی بیهوش کردن در جراحی و بیمنخستین روبات های زنده ی جتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز حقایق ممکن و غیر ممکنواقعیت و مجازتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهامغز و سیر تکامل ان دلیلی در درمان بیماری مولتیپل زاوسکا درمان گوشراینترنت بدون فیلتر ماهوااز نظر علم اعصاب اراده آزعدم توقف تکامل در یک اندابازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین جهل و علم رو به پتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و هفتواکسن سرطانآلزایمرمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمانهای بیماری پارکینسسفر نامه سفر به بم و جنوب اگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز در زمان کنونی استتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و شیک رژیم غذایی جدید، می توآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش نظریه تکامل در شناسادرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک- قسمت پنجاه و آیا جنین انسان، هوشمندی رفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی روش های تربیتی کودکفلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط کووید نوزده و خطر بیماری ما اکنون میدانیم فضا خالخورشید مصنوعیآب، زندگی است(قسمت پنجم)روان سالمابزار بقای موجود زنده از سخن پاک و ثابتسرنوشتاستروژن مانند سپر زنان دنوار مغز در فراموشی هابعد از کرونا دلخوشی بیهوفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در محل درک احساسات روحانی ددو سوی واقعیتروشی جدید در درمان سکته مافزایش سرعت پیشرفت علوم اجزایی ناشناخته در شکل گشناسایی تاریخچه ی تکاملیبلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی برای درمان قطع نخالمس کوانتومیجهان در حال نوسان و چرخشهدف یکسان، در مسیرهای متتاریخ همه چیز را ثبت کردهگل زندگیمرگ و میر پنهاندانشمندان ژنی از مغز انسراه انسان شدن، راه رفتن وانگشت ماشه ایاداراوون تنها داروی تاییشباهت مغز با کیهان مادیبیماری های مغز و اعصاب و نگاه حقیقی نگاه به درون اتو افق رویداد جهان هستیممانتین یا آلزیکسا یا ابجریان انرژی در سیستم های ویتنام نوعی کرونا ویروس تشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی در عقب داروی ضد تشنج با قابليت تزمان به چه دلیل ایجاد میشاولین هیبرید بین انسان و ارتباط شگفت انگیز مغز انعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبیهوشی در بیماران دچار انرمش های مفید برای درد زاتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز حلقه های اسرارآمیزواقعیت خلا و وجود و درک مثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز آیندگان چگونه است ؟در سال حدود 7 میلیون نفر زبان مشترک ژنتیکی موجوداایندرالاز واقعیت امروز تا حقیقتعدم درکبازگشت به ریشه های تکاملنزاع بین علم و نادانی رو تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و هشتواکسنی با تاثیر دوگانه اآملودیپین داروی ضد فشار مغز بزرگ و فعال یا مغز کودرهای اسرارآمیز و پوشیدهسفر به مریخ در 39 روزاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتههمه ی سردردها بی خطر نیستتئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و چهیکی از علل محدودیت مغز امآیا هوش سریعی که بدون احسنقش هورمون های تیروئید ددرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز از مغز تبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک- قسمت بیست و پآیا جهان ذهن و افکار ما مرقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکامل تا مغز از مغز تا نقشه های مغزی جدید با جزیبرخی سلولهای عصبی در تلافلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر احتمالی عصاره تغلیکودک ایرانی که هوش او از ما اشیا را آنطور که هستندخانواده پایدارآثار باستانی تمدن های قدروبات های ریز در درمان بیابزار بقای موجود زنده از ابزارهای پیشرفته ارتباط سریعترین کامپیوتر موجوداسرار آفرینش در موجنوار مغز در تشخیص بیماری بعد از کرونا دلخوشی بیهوقلب و عقلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولمحدودیت های حافظه و حافظدوچرخه سواری ورزشی سبک و ريتوکسيمب در درمان ام اسافسردگی و اضطراب در بیمااحیای بینایی نسبی یک بیمشناسایی سلول های ایمنی ابلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه هموساپينس بر زمین تلاشی تازه برای گشودن معلوب فرونتال یا پیشانی مغجهان شگفت انگیزهدف از تکامل مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونمرگ و میر بسیار بالای ناشدانشمندان پاسخ کوانتومی راه بی شکستانگشت نگاری مغز نشان میدادب برخورد با دیگرانشباهت کیهان و مغزبیماری وسواسنگاهی بر قدرت بینایی دراتو انسانی و انسان، شایستمن کسی در ناکسی دریافتم جریان انرژی در سیستم های ویتامین E برای فعالیت صحتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته ومشاهده گر جدای از شیء مشاداروی ضد تشنج با قابليت تزمان شگفت انگیزاولین تصویر در تاریخ از سارتباط شگفت انگیز مغز انعلم به ما کمک میکند تا موبیوگرافینرمش های مفید در سرگیجهتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز حمله ویروس کرونا به مغزوالزارتان داروی ضد فشار جلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان های اسرار آمیز در آزبان چهار حرفی حیات زمینایا کوچک شدن مغزانسان الاز کجا آمده ام و به کجا میعسل طبیعی موثر در کنترل ببازخورد یا فیدبکنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و دومواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآمارهای ارائه شده در سطح مغز بزرگترین مصرف کننده درک فرد دیگر و رفتارهای اسفر تجهیزات ناسا به مریخ اگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه اطمینان تو بر خدا بتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت بیست و یکیافته های نوین علوم پرده آیا هشیاری کوانتومی وجودنقش هورمون زنانه استروژندرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک- قسمت شصت و چهآیا جهش های ژنتیکی، ویرورموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهاناز تکامل تا مغز، از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی سيناپسها طی تکامل و فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان میتوانند ناقل بی ما به جهان های متفاوت خودخارق العاده و استثنایی بآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروح رهاییروزه داری متناوب، مغز را ابزارهای بقا از نخستین هسرگیجه از شایعترین اختلااسرار بازسازی اندام هانوار مغزی روشی مهم در تشختفکر خلا ق در برابر توهم قلب دروازه ی ارتباطهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورمخچه فراتر از حفظ تعادلدورترین نقطه ی قابل مشاهریواستیگمینالکترومغناطیس شنوایی و هاحیای بینایی نسبی یک بیمشواهدی از نوع جدیدی از حابه قفس های سیاهت ننازچگونه هوشیاری خود را توستلاشی جدید در درمان ام اسلوتیراستامجهانی که نه با یک رخداد و هدف از خلقت رسیدن به ابزاتازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان اولین سلول مصنرابطه تشنج و اوتیسماندوهگین نباش اگر درب یا ادراک ما درک ارتعاشی است شباهت زیاد بین سلول هاي عبیماری گیلن باره و بیمارنگاهی بر توانایی اجزاي بتو با همه چیز در پیوندیمنابع انرژي پاک سرچشمه حجریان انرژی در سیستم های ویتامین E در چه مواد غذایتشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده آینده از روی مشاهداروی ضد تشنج توپیراماتزندگی هوشمند در خارج از زاولین سلول مصنوعیارتباط غیرکلامی بین انساعلم ساختن برج های چرخانبیوگرافینرمشهای مهم برای تقویت عتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز حمایت از طبیعتواکنش های ناخودآگاه و تقجمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میمغز انسان برای ایجاد تمددرمان های بیماری آلزایمرزبان و کلمه حتی برای کسانایا این جمله درست است کسیاز آغاز خلقت تا نگاه انساعصب حقوق نورولووبازسازي مغز و نخاع چالشی نسبت طلایی، نشانه ای به ستکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و سوموبینار اساتید نورولوژی دآن چیزی که ما جریان زمان مغز حریص برای خون، کلید تدرک نیازمند شناخت خویش اسفر دشوار اکتشافاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساسات متفاهمیشه عسل با موم بخوریمتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت بیست و دویادگیری مهارت های جدید دآیا واکنش های یاد گرفته ونقش ویتامین K در ترمیم اسدستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف برخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانموجودات مقهور ژنها هستندحساسیت روانی متفاوتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهاناز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه بی بازگشتبرداشت مغز ما از گذر زمانفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر حرکات چشم بر امواج کودکان خود را مشابه خود تما با کمک مغز خود مختاريمخبر مهم تلسکوپ هابلآزمون تجربی، راهی برای ر