دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واقعیت چند سویه

دو روی واقعیت و یا سه روی واقعیت یا نزدیک به بی نهایت روی واقعیت؟!

Past, Present and Future of Augmented and Virtual Reality - DAA Capital Partners
برای بررسی بیشتر به مقاله طعم سقوط، به وسیله ی ابزارهای حسی و ادراکی و مغز یا روح ما چگونه است؟درهمین کانال مراجعه شود.
https://www.youtube.com/watch?v=iOQXLaOko_U

کل ویدیو
https://www.youtube.com/watch?v=zbpUwP6M8UU
v=zbpUwP6M8UU

Exploring mind-bending questions about reality and virtual worlds via The Matrix | Ars Technica


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
در والنتاین کتاب بدید همروزه داری متناوب، مغز را تاثیر کپسول نوروهرب بر نویتامین دی گنجینه ای بزرانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به کتابخانهقدرت ذهنسلول های بدن تو پیر نیستناتوسوکسیمایدشباهت زیاد بین سلول هاي عحس و ادراک قسمت هشتاد و شآیا کیهان می تواند یک شبیاز خود رها شومغز بزرگ چالش است یا منفعمکانیزمهای دفاعی در برابخوشبختی دور از رنج های مباد غرور و سر پر از نخوت وچگونه باغبانی باعث کاهش تمرکز بر هدفهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان های جدید در بیماری روشی جدید در درمان قطع نختاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش به حس جدیداهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالگلوله ی ساچمه ایلحظات خوش با کودکانسندرم پیریفورمیساخلاق پایه تکامل و فرهنگضایعات در عصب زیر زبانیآیا دلفین ها می تواند از استفاده از سلول های بنیانقش قهوه در سلامتیماده ی خالیخطای ادراک کارمابحثی در مورد حقیقت فضا و نگاهی بر قدرت بینایی دراتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی ضد التهابیواکسنی با تاثیر دوگانه اای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهگامی در درمان بیماریهای ادغام میان گونه های مختلمن بی من، بهتر یاد میگیرمسیاهچاله های فضایی منابعظهور امواج مغزی در مغز مصاصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش اتصالات بین سلولهای محدودیت های حافظه و حافظبخشیدن دیگران یعنی آرامشدهن، بزرگترین سرمایهنباید صبر کرد آتش را بعد تولید یا دریافت علمهوش مصنوعی از عروسک تا کمآب زندگی است قسمت هفتمدروغ نگو به خصوص به خودتتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیام منفرد نورون مغزی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسپول و شادیارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز سال سیزده ماههعلائم عصبی آلزایمر، با ابقای حقیقی در دور ماندن انقش غذاها و موجودات دريابرخی ملاحظات در تشنج های چرا ماشین باید نتایج را پدین، اجباری نیستتوهم تنهاییهوش بشری تهدید برای بشریآزار دیگری، آزار خود استدرگیری مغزی در سندرم کووتاریخ همه چیز را ثبت کردهژن هوش و ساختارهای حیاتی فن آوری های جدید علیه شنازمان پلانکاگر نعمت فراموشی نبود بسجدایی خطای حسی استپیوستگی همه ی اجزای جهاناز نظر علم اعصاب یا نرووسمرگ تصادفیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم، بی پاسخ نیستعدم درکبه خوبی های دیگران فکرکنچند نرمش مفید برای کمردربرخی روش های تربیتی کودکنزاع بین جهل و علم رو به پدانشمندان پاسخ کوانتومی تیک و اختلال حرکتیهوشیاری و وجودافتخار انساندغدغه نتیجه ی نادانی استتری فلوپرازینکم کردن کالری روشی سودمنفروتنی معرفتیزندان ذهنیابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکانحقیقت در علم، هرگز نهایی پروژه ی ژنوم انسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوالات پزشکیبی عدالتی در توزیع واکسن نهادینه سازی فرهنگ اختلابزرگترین خطایی که مردم منظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید s3 در درمان ام رفلکس وتری با توضیح دکتر تکامل جریان همیشگی خلقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالالگوبرداری از طبیعتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج کوچکترین چیز یک معجزه اسفرضیه ای جدید توضیح میدهزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانشناخت درون، شناخت بیرون؛حافظه و اطلاعات در کجاستآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونمنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت سی و ششمبیماری بیش فعالینوار عصب و عضله مهم در تشتفاوت ها و تمایزها کلید بهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروی ضد تشنج توپیراماترویا و واقعیتتئوری تکامل در پیشگیری و و هر کس تقوای خدا پیشه کنانفجار و توقف تکاملی نشاتضادهای علمیکاهش التهاب ناشی از بیماقیچی ژنتیکیزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از شانس یا تلاشحس و ادراک قسمت 78آینده ی علم و فیزیک در60 ثاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز آیندگان چگونه است ؟موسیقی نوخلاصه ای از درمان های جدیبیست تمرین ساده برای جلونیاز به آموزش مجازی دیجیتلاش های جدید در ALSهندسه زبانِ زمان استتلاش های جدید در درمان فرهندسه، نمایشی از حقیقتدر یک فراکتال هر نقطه مرکروزه داری و التهاب زیانبتاثیر کپسول نوروهرب بر تویروس مصنوعیانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان کجای مغز مسئول پردازش تجقدرت عشقسلول بنیادی و ای ال اساتصال مغز و کامپیوترشباهت زیاد بین سلول هاي عحس و ادراک قسمت پنجمآیا گذشته، امروز وآینده از درخواست ها جدا شومغز بزرگ چالشهای پیش روما انسانها چه اندازه نزدخانه ی تاریکبار مغز بر دو استخوانچگونه تکامل مغزهای کنونیتمرکز بر امروزهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان های جدید سرطانروشی جدید در درمان نابینتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن های شرکت فایزر آمراولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچگلوئونلرزش ناشی از اسیب به عصبسندرم پای بی قراراختلاف خانوادگی را حل کنضرورت زدودن افکارآیا دلفین ها میتوانند بااستفاده از سلول های بنیانقش مهاجرت در توسعه نسل اماده ای ضد التهابیخطای حسنگاهی بر توانایی اجزاي بتو آرامش و صلحیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی ضد دردوابستگی یعنی قلادهایمپلانت مغزیجهان پیوستهگاهی لازم است برای فهم و ادغام دو حیطه علوم مغز و مننژیتسیاهچاله ها، دارای پرتو ظرف باید پر شود چه با چرک اصول سلامت کمرنقش تیروئید در تکامل مغزمحدودیت درک انسانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنبرو و انرژی مداومتولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کمآب زندگی است قسمت اولدریای خداتاثیر رو ح و روان بر جسمیک پیشنهاد خوب برای آسان رساناها و ابر رساناها و عایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دپول و عقیدهارتباط غیرکلامی بین انسامدل های ریز مغز مینی برینمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور از روی قصد بسیاری علت خواب آلودگی بعد از خوبلندی در ذهن ما درک بلندینقش غذاها و موجودات دريابرخی مرزهای اخلاق و علوم چرا مردم با زندگی میجنگندیوار همه اش توهم بودتوهم جداییهوش در طبیعتآسيب میکروواسکولاریا آسدرگیری اعصاب به علت میتوتاریخ، اصیل نیست و ساخته ژن یا نقشه توسعه مغز و نقفناوری هوش مصنوعی نحوه خزمان به چه دلیل ایجاد میشاگر با مطالعه فیزیک کوانجریان انرژی در سیستم های پیام های ناشناخته بر مغز از نظر علم اعصاب اراده آزمرگی وجود نداردمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستون فقرات انسان دو پا جلعدالت برای من یا برای همهبه خودت مغرور نشوچند جهانیبرخی سلولهای عصبی در تلانزاع بین علم و نادانی رو دانشمندان اولین سلول مصنتیکاگرلور داروی ضد انعقاهوشیاری و افسردگیافراد آغاز حرکت خودشان رذهن ما از در هم شکستن منبترک امروزکمالگرایی دشمن پیشرفتفروتنی و غرورزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنی در کودکانحقیقت راستین انسان علم بپروژه ی ژنوم انسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیامهای کاربرانبیمار 101 ساله، مبتلا به سچهار میلیارد سال تکامل ببزرگترین درد از درون است نظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید لنفوم و لوکمیرفتار مانند بردهتکامل داروینی هنوز در حاهدف یکسان و مسیرهای مختلالتهاب شریان تمپورالتشنج چیستکووید نوزده و خطر بیماری فساد اقتصادی سیتماتیک درزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیحافظه ی هوش مصنوعیآملودیپین داروی ضد فشار از تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت سیزدهمبیماری تی تی پینوار عصب و عضله تعیین محلتفاوت ها را به رسمیت بشناهمیشه به آنچه داری، خوشنداروی ضد جنون در درمان تیرویا و کابوستئوری جدید، ویران کردن گوفور و فراوانیانقراض را انتخاب نکنیدتظاهر خوابیده ی مادهکاهش حافظه هرچند فرایندیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزدودن نقص از هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از شاهکار قرنحس و ادراک قسمت 82آینده با ترس جمع نمیشوداز تکینگی تا مغز، از مغز مغز اندامی تشنه ی انرژی اموسیقی هنر مایع استخم شدن فضا-زمانبیش از نیمی از موارد انتقچیز جدید را بپذیرتلاش های جدید در درمان سرهنر فراموشیدر کمتر از چند ماه سوش جدروزه داری و بیمار ی ام اس تاثیر کپسول نوروهرب بر سویروس های باستانی، مغز مانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردکرونا چه بر سر مغز می آورقضاوت ممنوعسلول بنیادین از مخاط بیناثر مضر مصرف طولانی مدت رشجاعت و ترسحس و ادراک قسمت پنجاهآیا پیدایش مغز از روی تصااز روده تا مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوما انسانها چه اندازه نزدخانواده پایداربار بزرگ ایستادن بر دو پاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های رایج ام اسروشی جدید در درمان سکته متاثیر گیاهخواری بر رشد و واکسن کووید 19 چیزهایی که اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هاگمان میکنی جرمی کوچکی در لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسندرم پس از ضربه به سراختلال خواب فرد را مستعد ضرب المثل یونانیآیا دست مصنوعی به زودی قااستیفن هاوکینگ در مورد هنقش میدان مغناطیسی زمین ماده، چیزی نیستخطر آلودگی هوانگاهت را بلند کنتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان دارویی سرطان رحم بتاثیر درجه حرارت بر عملکراه فراری نیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آگاهی مغز بزرگ چالش استارتقا و تکامل سنت آفرینش منابع انرژي پاک سرچشمه حسیاهچاله و تکینگی ابتدایعقل مجادله گراضطراب و ترسنقش حفاظتی مولکول جدید دمخچه فراتر از حفظ تعادلبدون پیر فلکدو بیماری روانی خود بزرگ تولید اندام با چاپ سه بعدهوش مصنوعی از عروسک تا کمآب زندگی است قسمت دومدرک فرد دیگر و رفتارهای اتاثیر روده بر مغزیک آلل ژنتیکی که از نئاندرستگاری محدود به یک راه نایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دپوست ساعتی مستقل از مغز دارتروز یا خوردگی و التهامدیون خود ناموجودمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایعماد الدین نسیمی قربانی بلوغ چیستنقش غذاها و موجودات دريابرخی نکات از گاید لاین پرچرا مغز انسان سه هزار سالدیوار، از ابتدا توهم بودتوهم جدایی و توهم علمهوش عاطفی قسمت 11آسیب ها ناشی از آلودگی هودرب بسته با غیر خود باز متازه های اسکیزوفرنی(جنوژن ضد آلزایمرفواید روزه داری متناوبزمان شگفت انگیزاگر تلاش انسان امروز براجریان انرژی در سیستم های پیدایش زباناز نظر علم اعصاب اراده آزمراحل ارتقای پله پله کیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستارگانی قبل از آغاز کیهعسل طبیعی موثر در کنترل ببه دنبال رستگاری باشچند جهانیبرخی سيناپسها طی تکامل و نزاع بین علم و جهل رو به پدانشمندان تغییر میدان مغتیروفیبان موثر در سکته ی هوشیاری کوانتومیافراد بی دلیل دوستدار تو ذهن چند جانبه نیازمند نگترکیب آمار و ژنتیککمردردفرگشت و تکامل تصادفی محض زونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانسردرد و علتهای آنحقیقت غیر فیزیکیپروانه ی آسمانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسایتهای دیگربیمار مرکز تنفس سلولیچهار ساعت پس از کشتار خوکبسیاری از مجرمان، خودشاننعناعداروی جدید میاستنی گراویرفتار وابسته به شکلتکامل داروینی هنوز در حاهدف یکسان، در مسیرهای متامواجی که به وسیله ی ماشیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکودک هشت ساله لازم است آدفشار و قدرتزبان نیاز تکاملی استابزار بقا از نخستین همانشناسایی سلول های ایمنی احافظه انسان و حافظه ی هوشآموزش نوین زباناز تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناختمنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت ششمبیماری دویکنوبت کودکانتفاوت های بین زن و مرد فقهمیشه داناتر از ما وجود ددارویی خلط آوررویا و خبر از آیندهتا 20 سال آینده مغز شما به وقاحت و تمسخر دیگرانانواع سکته های مغزیتظاهری از ماده است که بیدکاهش دوپامین عامل بیماریقانون مندی نقشه ژنتیکی مسفر فقط مادی نیستابزار بقای موجود زنده از شاهکار شش گوشحس و ادراک قسمت 87آیا فراموشی حتمی استاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تمامیهمانهای ناخوانده عامل خونریزی مغز در سندرم کووبیشتر کمردردها نیازی به چیزی منتظر شناخته شدنبا هوش مصنوعی خودکار روبچیزی خارج از مغزهای ما نیتلاش های جدید شرکت نورالهنر حفظ گرهدر آرزوهایت مداومت داشتهروزه داری سلول های بنیادتاثیر کپسول نوروهرب بر سویرایش DNA جنین انسان، برانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهکریستال هاقطار پیشرفتسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدشرکت نورالینک ویدیویی ازحس و ادراک قسمت پنجاه و یآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز سایه بگذرمغز بزرگترین مصرف کننده ما اکنون میدانیم فضا خالخار و گلبار سنین ابزار هوشمندی اچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های علامتی در ام اسريتوکسيمب در درمان ام استاثیر انتخاب از طرف محیط واکسن کرونا و گشودن پنجراولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازگنجینه ای به نام ویتامین لزوم گذر انسان از حدها و سندرم جدایی مغزاختلال در شناسایی حروف و ضربه مغزی در تصادف رانندآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش محیط زندگی و مهاجرت دماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی در مورد عملکرد لوب فخطرات هوش مصنوعیچالش هوشیاری و اینکه چرا تو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان زخم دیابتی با تکنوتاثیر درجه حرارت بر عملکراه نجاتوبینار اساتید نورولوژی دایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی گاهی جهت را عوض کنارتقا یا بازگشت به قبل ازمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی منفرد یا سیاهعقل سالماطلاع رسانی اینترنتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبدون بار گذشتهدو بار در هفته ماهی مصرف تولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی به کمک هوش طبیآب زندگی است قسمت سومدرک نیازمند شناخت خویش اتاثیر روزه داری بر سلامت یک جهش ممکن است ذهن انسانرشته نوروایمونولوژی و نقایا تکامل هدفمند استجوانان وطنپوشاندن خود از نورارزش های وارونهمدیریت اینترنت بر جنگمنابع بی نهایت انرژی در دساهچاله ها تبخیر نمیشودعوامل موثر در پیدایش زبابلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش غذاها در کاهش دردهای برخی نرمش ها برای درد زانچرا مغزهای ما ارتقا یافت دید تو همیشه محدود به مقدتوهم جسمهوش عاطفی قسمت نهمآسیب روانی شبکه های اجتمدرختان چگونه بر تشکیل ابتازه های بیماری پارکینسوژنها نقشه ایجاد ابزار هوفیلمی بسیار جالب از تغییزمزمه ات مانده در گوشماگر خواهان پیروزی هستیجریان انرژی در سیستم های پیر شدن حتمی نیستاز واقعیت امروز تا حقیقتمرز مرگ و زندگی کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن نیکو مانند درخت نیکوعشق درونی به یگانگی خلقتبه زودی شبکه مغزی به جای چند جهانی و علمبرداشت مغز ما از گذر زماننسبیت عام از زبان دکتر بردانشمندان روش هاي جدیدی تکنولوژی های جدید و حالتهوشیاری سنتی یا هوشیاری افزایش قدرت ادراکات و حسذهن هوشیار در پس ماده ی مترکیب حیوان و انسانکمردرد ناشی از تنگی کانافراموش کارها باهوش تر هسزیان غذاهای پرچربابزار بقا از نخستین همانسردرد به دلیل مصرف زیاد محقیقت غیر قابل شناختپرواز از نیویورک تا لوس آاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری لبر و نابینایی آننون و القلمبسیاری از بیماری های جدیهفت چیز که عملکرد مغز تو داروی جدید آلزایمررفتار اجتماعی انسان، حاصتکامل داروینی هنوز در حاهدف از تکامل مغزامیوتروفیک لترال اسکلروتشنج عدم توازن بین نورون کودک ایرانی که هوش او از فضا و ذهن باززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانشواهدی از نوع جدیدی از حاحباب های کیهانی تو در توآمارهای ارائه شده در سطح از تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت شصت و هشتبیماری دیستروفی میوتونینور از عمق تاریکیتفاوت های تکاملی در مغز وهمیشه راهی هستدارویی ضد بیش فعالی سیسترویا بخشی حقیقی از زندگی تا بحر یفعل ما یشاوقت نهيب هاي غير علمي گذشانیس بی کسانتعویض دارو در تشنجکاهش سن بیولوژیکی، تنها قانون گذاری و تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از شاید گوشی و چشمی، آماده شحس و ادراک قسمت چهلآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدمیوتونیک دیستروفیخواندن ، یکی از شستشو دهنخواب زمستانی سلول های سربا هر چیزی که نفس می کشد مچیزی شبیه نور تو نیستتلاش هایی در بیماران قطع هنر رها شدن از وابستگیدر آسمان هدیه های نادیدنروزهای بد باقی نمیماندتاثیر کتامین در درمان پاویشن پروانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصکریستال زمان(قسمت اولقطره قطرهسلول عصبی، در محل خاص خوداثرات مفید قهوهشربت ضد خلطحس و ادراک قسمت پنجاه و دآیا امکان بازسازی اندامهاز علم جز اندکی به شما دامغز حریص برای خون، کلید تما از اینجا نخواهیم رفتخارق العاده و استثنایی ببارداری بدون رحمچگونه حافظه را قویتر کنیتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ژنتیکی برای نوآوریریه زغالیواکسن کرونا از حقیقت تاتاولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهگوهر با نظر دیگران سنگ نملزوم سازگاری قانون مجازاسندرم دزدی ساب کلاویناختلال در شناسایی حروف و ضررهای مصرف شکر و قند بر آیا رژیم غذایی گیاهی سلااستخوان های کشف شده، ممکنقش مرکز تنفس سلولی در بیماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهدفاع از پیامبرچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ساده ی روماتیسمتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت روجود قبل از ناظر هوشمندایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهگذر زمان کاملا وابسته به ارتوکين تراپی روشی جديد منابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی تولید کنندهعقلانیت بدون تغییراطلاعات حسی ما از جهان، چنقش خرچنگ های نعل اسبی درمخچه ابزاري که وظیفه آن فبدون زمان، ماده ای وجود نچت جی پی تیدو برابر شدن خطر مرگ و میتولترودینهوش مصنوعی به شناسایی کاآب، زندگی است(قسمت پنجم)درک و احساستاثیر روغن رزماری استنشایک رژیم غذایی جدید، می تورشد مغز فرایندی پیچیده اایجاد احساساتجوانان وطنپیموزایدارزش های حقیقی ارزش های غمداخله ی زیانبار انسانمنابع جدید انرژیسایه ی هوشیاریعوامل ایجاد لغت انسانی و بنی عباس، ننگی بر تاریخنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی نرمش ها برای زانوچرا ویروس کرونای دلتا وادیدن خدا در همه چیزتوهمات و شناخت حقیقتهوش عاطفی قسمت هفتمآسیب عصب پا به دنبال اعتیدرختان اشعار زمینتازه های درمان ام اسژنها ، مغز و ارادهفیروز نادریزنان باهوش تراپل ویژن پرو در تشخیص بیمجراحی گردن همیشه برای دیپیشینیان انسان از هفت میاز کجا آمده ام و به کجا میمرز بین انسان و حیوان کجامنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن و سکوتعشق، شلوغ کردن نیستبه زیر پای خود نگاه نکن بچند روش ساده برای موفقیتبرداشتت از جهان رو زیاد چسبیدن به خود، مانع بزرگ دانشمندان روشی برای تبدیتکنولوژی و پیشرفتهوش، ژنتیکی است یا محیطیافزایش مرگ و میر سندرم کوذهن و شیمی بدنترازودونکمردرد و علل آنفراموشی همیشه هم بد نیستزیباترین چیز در پیر شدنابزار بقا از نخستین همانسردرد تنشنحقیقت، آن چیزی نیست که جلپروتئین های ساده ی ابتدااز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری میاستنی گراویسنوآوری ای شگفت انگیز دانبسیاری از بیماری های جدیهفت سین یادگاری از میراث داروی جدید ای ال اسرقیبی قدرتمند در برابر متکامل داروینی هنوز در حاهدف از خلقت رسیدن به ابزاامید نیکو داشته باش تا آنتشویق خواندن به کودکانکودکان میتوانند ناقل بی فضای قلب منبع نبوغ استزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانشواهدی از دنیسوان(شبه نئحباب هایی تو در توآن چیزی که ما جریان زمان از تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبمهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت شصت و دوبیماری سلیاکنور درونتفاوت های زبانی سرمنشا تهمیشه عسل با موم بخوریمداستانها و مفاهیمی اشتبارویا تخیل یا واقعیتتاول کف پا و حقیقتوقتی فهمیدی خطا کردی برگانگشت ماشه ایتعامل انسان و هوش مصنوعیکایروپاکتیک چیستقانون جنگلسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از شاید درست نباشدحس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا ما کالا هستیماز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طمیگرن و پروتئین مرتبط با خواب سالم عامل سلامتیبا آتش، بازی نکن و بعد از نکاتی در مورد تشنجتلاشی برای درمان قطع نخاهنر، پر کردن است نه فحش ددر آستانه ی موج پنجم کوویروزهای سختتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت فیزیکی، تابعی از انسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردکریستال زمان(قسمت دوم)لمس کوانتومیسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید روزه داریشش مرحله تکامل چشمحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا انسان با مغز بزرگش اخازدواج های بین گونه ای، رمغز در تنهایی آسیب میبینما اشیا را آنطور که هستندخبر مهم تلسکوپ هابلبازگشایی مجدد مطب دکتر سنگاه من، نگاه تو و یا حقیتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانریواستیگمینواکسن کرونا ساخته شده تواولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیگویید نوزده و ایمنی ساکتلزوم سازگاری قانون مجازاسندرم سردرد به دلیل افت فاختلالات مخچهضررهای شکر بر سلامت مغزآیا راهی برای رفع کم آبی استروژن مانند سپر زنان دنقش نگاه از پایین یا نگاهماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهدفاع در برابر تغییر ساختچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرگیجه بدون نیاز بتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشگذشته را دفن کنارتباط میکروب روده و پارمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ی ابلهانعقیده ی بی عملاطلاعاتی عمومی در مورد منقش داروهاي مختلف معروف مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه و ساختار پیچیده مچت جی پی تیدو برابر شدن خطر مرگ و میتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی تعاملیآتاکسی فریدریشدرک کنیم ما همه یکی هستیمتاثیر رژیم گیاه خواری بر یکی از علل محدودیت مغز امرشد مغز علت تمایل انسان بایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده پیموزایدارزش حقیقی زبان قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانمناطق خاص زبان در مغزسایه را اصالت دادن، جز فرعواملی که برای ظهور لغت ابه قفس های سیاهت ننازنقشه های مغزی جدید با جزیبرخی نرمش های گردنچرا پس از بیدار شدن از خودیدگاه نارسای دوگانه ی متوکل بر خداهوش عاطفی قسمت یازدهآسانی موفقیتدرد و درستبدیل پلاستیک به کربن و سژنهای مشترک بین انسان و وفیزیک مولکولها و ذرات در زنجیرها را ما باید پاره کاپی ژنتیکجستجوی متن و تصویر به صورپیشرفت های جدید علوم اعصاز کسی که یک کتاب خوانده مرز جدید جستجو و اکتشاف، منبع هوشیاری کجاست قسمت سخن پاک و ثابتعصب حقوق نورولووبه سیاهی عادت نکنیمچندین ماده غذایی که ماننبررسي علل احتمالي تغيير نسبت ها در کیهاندانش، قفل ذهن را باز میکنتکنولوژی جدید که سلول هاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اافزایش سرعت پیشرفت علوم ذهن تو همیشه به چیزی اعتقترازودونکمردرد با پوشیدن کفش منافراموشی و مسیر روحانیزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانسردرد سکه ایحقایق ممکن و غیر ممکنپروتز چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری های میتوکندرینوار مغز مشاهده ی غیر مستبشکه ای که ته نداره پر نمهم نوع خواری در میان پیشیداروی جدید برای میاستنی رموزی از نخستین تمدن بشرتکامل زبانهر چیز با هر چیز دیگر در تامید نجاتتشخیص ژنتیکی آتروفی های کودکان خود را مشابه خود تقفس ذهنزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکونحد و مرزها توهم ذهن ماستآنچه ناشناخته است باید شاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت شصت و ششبیماری ضعف عضلات نزدیک بنوروفیبروماتوزتفاوت ایستایی و تکاپوهمیشه، آنطور نیست که هستدخالت در ساختار ژنهارویا حقی از طرف خداتابوهای ذهنیوقتی پر از گل شدی خودت را انگشت نگاری مغز نشان میدتعامل انسان با هوش مصنوعکار امروز را به فردا نیندقانون جنگلسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای پیشرفته ارتباط شایسته نیست در جیب خود قرحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طمیگرن و خوابمیگرن و روزه داریخواب سالم عامل سلامتی و یبا تعمق در اسرار ابدیت و چگونه مولکول های دی ان ایتلاشی تازه برای گشودن معهوموارکتوس ها ممکن است ددر درمان بیماری مولتیپل روش مقابله مغز با محدودیتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چند سویهانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدنکریستال زمان(قسمت سوم)لووفلوکساسینسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جواناششمین کنگره بین المللی سحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا احتمال دارد رویا از آاسکلت خارجی در درمان اختمغز را از روی امواج بشناسما به جهان های متفاوت خودخدا موجود استبازگشت از آثار به سوی خدانگاه مادی غیر علمی استتنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانتاثیر احتمالی عصاره تغلیریاضیات یک حس جدید استواکسن آلزایمراولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیگوش دادن بهتر از حرف زدنلزوم عدم وابستگی به گوگل سوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلالات حرکتی در انسانضعیف و قویآیاما مقهور قوانین فیزیکاسرار آفرینش در موجنقش نظام غذایی در تکامل مماشین دانشبحثی درباره هوش و تفاوتهدقیق ترین تصاویر از مغز اچالش هوشیاری و اینکه چرا تو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرگیجه بدون نیاز بتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستاین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاگریه ی ابر، رمز طراوت باغارتباط ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی اطلاعاتی عمومی در مورد منقش درختان در تکاملمخاطب قرار دادن مردم، کابرنامه ی مسلط ژنها در اختنتایج نادانی و جهلدو داروی جدید برای میاستتومورهای نخاعیهوش مصنوعی در کامپیوترهاآتاکسی مخچه ای خودایمندرک احساسات و تفکرات دیگتاثیر رژیم گیاه خواری بر یافته های نوین علوم پرده رشد در سختی استایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیپیچیدگی های مغزمگسارزش حقیقی زبان قسمت دوممروری بر تشنج و درمان هایمناطق خاصی از مغز در جستجساخت سلول عصبی حتی پس از عوارض ازدواج و بچه دار شدبه مغز خزندگان خودت اجازنقشه با واقعیت متفاوت اسبرخی یونها و مولکول های مچرا ارتعاش بسیار مهم استدژا وو یا اشنا پنداریتوپیراماتهوش عاطفی قسمت پنجمآشنا پنداریدرد باسن و پا به دلیل کاهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ژنهای هوش ، کدامندفیزیک هوشیاریزندگی فعال و مثبت روند آلابتدا سخت ترین استجستجوی هوشیاری در مغز ماپیشرفت در عقل است یا ظواهاز آغاز خلقت تا نگاه انسامرزهای حقیقی یا مرزهای تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سختی ها رفتنی استعصب سیاتیکبه سخن توجه کن نه گویندهچندجهانیبررسی مغز با امواج مادون نسبت طلایی، نشانه ای به سدانش، یک انسان را ناسازگتکنولوژی جدید که سلول هاهیچ چیز همیشگی نیستافسردگی و اضطراب در بیماذهن خود را مشغول هماهنگیتراشه مغز بدون واسطه ی دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصفراموشی آرمانزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانسردرد عروقی میگرنحل مشکلپروتز عصبی برای تکلماز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهدات آمیخته با اشتباهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری های مغز و اعصاب و نوار مغز با توضیح دکتر فابشریت از یک پدر و مادر نیهمه چیز موج استداروی جدید برای کاهش وزنرمز و رازهای ارتباط غیر کتکامل زبانهر جا که جات میشه، جات نیامید جدید بر آسیب نخاعیتشخیص آلزایمر سالها قبل کودکان را برای راه آماده قفس را بشکنزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از شکل های متفاوت پروتئین هحریص نباشآنچه واقعیت تصور میکنیم از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استمهندسی بدنحس و ادراک سی و هفتمبیماریهای تحلیل عضلانی انورون هاي مصنوعی می توانتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهمکاری یا رقابتدر میان تاریکی و روشناییرویاها از مغز است یا ناخوتاثیر فکر بر سلامتوقتی تو از یاد گرفتن باز انتقال ماده و انرژیتعداد کلی ذهن ها در جهان کار با یگانگی و یکپارچگیقانونمندی و محدودیت عالمسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا از نخستین هشادی، پاداش انجام وظیفهحس و ادراک قسمت چهل و دومآیا مصرف مولتی ویتامین هاز تکامل تا مغز از مغز تا مغز انسان رو به کوچک تر شاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدمیگرن سردردی ژنتیکی که بخواب عامل دسته بندی و حفطبا خودت نجنگچگونه میتوان با قانون جنتلاشی جدید در درمان ام اسهورمون شیرساز یا پرولاکتدر سال حدود 7 میلیون نفر روش های صرفه جویی در ایجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهکشف مکانیسم عصبی خوانش پلوب فرونتال یا پیشانی مغسلام تا روشناییاجزای پر سلولی بدن انسان صبور باشآیا احتمال دارد رویا از آاسکار، لگوی هوشمندمغز زنان جوانتر از مغز مرما با کمک مغز خود مختاريمخدا نور آسمان ها و زمین ابازگشت به ریشه های تکاملنگاه محدود و تک جانبه، مشتنها در برابر جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان آرتروز با ورزش موضتاثیر ترکیبات استاتین (سریتوکسیمابواکسن ایرانی کرونا تولیداولین دارو برای آتاکسی فجهان معناگوشه بیماری اتوزومال رسسمقاومت به عوارض فشار خون سوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلالات صحبت کردن در انطلوع و حقیقتآگاهی فراتر از آگاهیاسرار بازسازی اندام هانقش نظریه تکامل در شناسامبانی ذهنی سیاه و سفیدبحثی درباره هوش و تفاوتهدل به دریا بزنچالش کمبود اندام برای پیتو برای خزیدن خلق نشده ایهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرگیجه بدون داروتاثیر درجه حرارت بر عملکوراپامیل در بارداریراه انسان شدن، راه رفتن واین اندوه چیستجهان ریز و درشتگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط متقابل با همه ی حیمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانعلم و روحاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننقش ذهن و شناخت در حوادث مدل همه جانبه نگر ژنرالیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نجات در راستگوییدو سوی واقعیتتومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی در تفکر خلاق اآتش منبع انرژیدرک تصویر و زبان های مخلتتاثیر رژیم گیاه خواری بر یاد گرفتن مداومرشد، رسیدن به یک هدف نیستایستادن در برابر آزادی بجوسازی مدرنپیچیدگی های مغزی در درک زارزش حقیقی زبان قسمت سوممرکز هوشیاری، روح یا بدن منبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با عید نوروز مبارکبه نقاش بنگرنقص های سیستمی ایمنیبرخی اثرات مضر ویتامین دچرا بیماری های تخریبی مغدژاوو یا آشناپنداریتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش عاطفی قسمت اولآشنا پنداریدرد زانو همیشه نیاز به جرتبدیل سلولهای محافط به سژنهای حاکم بر انسان و انسفیزیک و هوشیاریزندگی هوشمند در خارج از زابتدایی که در ذهن دانشمنحفره در مغزپیشرفت ذهن در خلاقیت استاز انفجار بزرگ تا انفجار مزایای شکلات تلخ برای سلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسرنوشتعضلانی که طی سخن گفتن چقدبهبود حافظه پس از رخدادهنه ناامیدی بلکه ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمنشانه های گذشته در کیهان دائما بخوانتکینگیهیچ چیز، چقدر حقیقی استافسردگی و ساختار مغزذهن سالمتراشه ها روی مغزکنگره بین المللی سردرد دفرایند پیچیده ی خونرسانیزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانسرطان کمیت گراییحلقه های اسرارآمیزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبه ی حق خودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت بیست و چهبیماری وسواسنوار مغز ترجمه رخدادهای بعد پنجمهمه چیز و هیچ چیزداروی جدید برای ای ال اسرمز گشایی از اتصالات مغزتکامل زبان انسان از پیشیهر حرکت خمیده می شود و هر امید درمان کرونا با همانتشخیص ایدزکوری گذرای ناشی از موبایقله برای دیدن نه برای به زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از شکل پنجم مادهحرکات چشم، ترجمه کننده ی آنچه حس می کنیم، نتیجه ی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زممهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک- قسمت پنجاه و بیماری، رساله ای برای سلنورون های ردیاب حافظهتفاوتهای جنسیتی راهی براهمانند سازی در انساندر مانهای کمر دردرویاهای پر رمز و حیرتی درتاثیر مشاهده بر واقعیت بوقتی ریشه ها عمیقند از چیانتروپی و هوشیاریتعذیه ی ذهنکارهای کوچک، بی ارزش نیسقارچ بی مغز در خدمت موجودسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین همشب سیاه سحر شودحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا مغز تا بزرگسالی توسعشبیه سازی میلیون ها جهان حس و ادراک قسمت نهمآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز ایندگان چگونه استمیگرن شدید قابل درمان اسخودآگاهی و هوشیاريبا خدا باشچگونه مغز ما، موسیقی را پتمایل زیاد به خوردن بستنهوش فوق العاده، هر فرد اسدر عید نوروز مراقب تصادف روش هایی برای کم کردن اضطتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستانسان باشجنین مصنوعیکشف مکانیسمی پیچیده در بلوتیراستامسلاح و راهزنیاجزایی ناشناخته در شکل گصبر لازمه ی پیروزی استآیا برای تولید مثل همیشه اساس انسان اندیشه و باور مغزهای کوچک بی احساسما بخشی از این جهان مرتبطخدا بخشنده است پس تو هم ببازخورد یا فیدبکنگاه کلی نگرتنهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ام اس(مولتیپل اسکلتاثیر تغذیه بر سلامت رواریسدیپلام تنها داروی تایواکسن اسپایکوژناولین دروغجهان هوشمندگوشت خواری یا گیاه خواریمقایسه رقابت و همکاریسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلالات عضلانی ژنتیکطلای سیاهاصفهان زیبانقش هورمون های تیروئید دمباحث مهم حس و ادراکبحثی درباره هوش و تفاوتهدلایلی که نشان میدهد ما بچالش دیدگاه های سنتی در بتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرطان با امواج صوتتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی مرتب خیلی به قراه بی شکستاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنابع انرژی از نفت و گاز سیب یکسان و دیدگاه های متعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاعتماد به خودنقش روی و منیزیم در سلامتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرین نت به جای اینترنتنخاع ما تا پایین ستون فقردولت یا گروهکتوهم فضای خالیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآثار باستانی تمدن های قددرک حقیقت نردبان و مسیری تاثیر رژیم گیاهخواری بر یاد بگیر فراموش کنیز گهواره تا گوراکنون را با همه ی نقص هایجامعه ی آسمانیپیوند قلب خوک، به فرد دچاارزش خود را چگونه میشناسمرکز حافظه کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی با الفبای عامل کلیدی در کنترل کارآبه نقاش بنگرنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی اختلالات عصبی مثانهچرا حیوانات سخن نمی گویندگرگونی های نژادی و تغییتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش عاطفی قسمت دهمآشناپنداری چیستدردهای سال گذشته فراموش تبر را بردارکفش و کتابفیزیک آگاهیزندگی و داراییابتذال با شعار دینحق انتخابپیشرفتی مستقل از ابزار هاز بار خود بکاه تا پرواز مسمومیت دانش آموزان بی گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریع دویدن مهم نیستغم بی پایانبهداشت خوابنه به اعدامبررسی ژنها در تشخیص بیمانشانه های پروردگار در جهداروهای مصرفی در ام استکامل فردی یا اجتماعیهیچ وقت خودت را محدود به اقلیت خلاقتراشه ی هوش مصنوعی در مغزکنگره بین المللی سردرد دفرایند تکامل و دشواری هازیرک ترین مردمابزار بقا از نخستین همانسرعت فکر کردن چگونه استحمله ویروس کرونا به مغزپرکاری تیروئیداز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبی در مورد تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت بیست و یکبیماری کروتز فیلد جاکوبنوار مغز در فراموشی هابعد از کروناهمه چیز کهنه میشودداروی جدید برای دیابترمز پیشرفت تواضع است نه طتکامل ساختار رگهای مغزی هرچیز با یک تاب تبدیل به امیدوار باش حتی اگر همه چتصویر خورشید یا خود خورشکی غایب شدی تا نیازمند دلقله سقوطزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از شکرگزار هر چیزی باش که داحرکت چرخشی و دائمی کیهانآنها نمیخواهند دیگران رااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک- قسمت بیست و پبیندیشنوروپلاستیسیتی چیستتقلید مرحله ای نسبتا پیشهمجوشی هسته ای، انرژِی بدر محل کار ارزش خودت را برویای شفافتاثیر نگاه ناظر هوشیار بویتنام نوعی کرونا ویروس انتظار گذر تندباد؟تغییرکارهایی بیش از طراحی و گپقبل از آغازسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهابزارهای بقای از نخستین شبیه سازی سیستم های کوانحس و ادراک قسمت چهارمآیا هوش مصنوعی می تواند ناز تکامل تا مغز، از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیمیدان مغناطيسي زمین بشر خودآگاهی و هوشیاريبا طبیعت بازی نکنچگونه مغز پیش انسان یا همتمایز یا کشف یگانگیهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان نگهدارنده ی اعتیادروش هایی برای جلوگیری از تاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت های متفاوتانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را کشف ارتباط جدیدی از ارتبلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسلسله مباحث هوش مصنوعیاحیای بینایی نسبی یک بیمصبر و واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در داستفاده از مغز، وزن را کممغز، فقط گیرندهما تحت کنترل ژنها هستیم یخدای رنگین کمانبازسازي مغز و نخاع چالشی نگاه انسان محدود به ادراتنهایی رمز نوآوری استهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان تومورهای مغزی با اتاثیر حرکات چشم بر امواج ریشه های مشترک همه ی موجوواکسن اسپایکوژن ضد کرونااولین سلول مصنوعیجهان هوشیارگیلگمش باستانی کیستمقابله ی منطقی با اعتراضسوخت هیدروژنی پاکاختراع جدید اینترنت کوانطوفان فقر و گرسنگی و بی ساصل بازخوردنقش هورمون زنانه استروژنمبتکران خودشکوفابحثی درباره احساسات متفادنیا فریب و سرگرمیچاالش ها در تعیین منبع هوتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ضایعات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمریرابطه تشنج و اوتیسماین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و گزارش یک مورد جالب لخته وارتباط هوش ساختار مغز و ژمنابع انرژی از نفت و گاز سیر آفرینش از روح تا مغز علم به ما کمک میکند تا مواعتماد به خودنقش روزه داری در سالم و جمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای یک زندگی معمولینخستین تمدن بشریدوچرخه در کاهش دردهای کمتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآرامش و دانشدرک دیگرانتاثیر رژِیم غذایی بر میگیادگیری مهارت های جدید دALS نگاهی کامل بر بیماری وزمین در برابر عظمت کیهاناکوییفلکسجاودانگی مصنوعیپیوند مغز و سر و چالشهای از فرد ایستا و متعصب بگذرمرکز حافظه کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آیندهعادت همیشه خوب نیستبه نادیدنی ایمان بیاورنقطه ی رسیدن به قلهبرخی اصول سلامت کمرچرا حجم مغز گونه انسان دردانش قدرت استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش عاطفی قسمت دومآشتی بهتر استدردی که سالهاست درمان نشتحریک عمقی مغزکل اقیانوس در یک ذرهفیزیکدانان ماشینی برای تزندگی بی دودابداع دی ان ای بزرگترین دحقیقت قربانی نزاع بین بی پپوگستاز بحث های کنونی در ویروسمسمومیت دانش آموزان، قمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریعترین کامپیوتر موجودغم بی پایانبوزون هیگز چیستنه به اعدامبررسی بیماری التهابی رودنشانه های بیداری روحیداروهای ام استکامل مادی تا ابزار هوشمهیچ کاری نکردن به معنی چیاقیانوس نادانیتراشه ی بیولوژِیککنترل همجوشی هسته ای با هفرایند حذف برخی اجزای مغزیست شناسی کل در جزء فراکابزار بقا از نخستین همانسطح آگاهی، رخدادهای زندگحمایت از طبیعتپرتوهای صادر شده از سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت بیست و دوبیماری گیلن باره و بیمارنوار مغز در تشخیص بیماری بعد از کروناهمه چیز در زمان مناسبداروی جدید ضد میگرنرمز بقای جهش ژنتیکیتکامل شناخت انسان با کشفهز ذره، یک دنیاستامیدواریتصویر در هم تنیدگی کوانتکیهان خود را طراحی میکندقلب های سادهزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از شکست حتمیحس متفاوتآنژیوگرافی از مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر موفقیت در تفکر استحس و ادراک- قسمت شصت و چهبیهوش کردن در جراحی و بیمنوروز مبارکتقلید از روی طبیعتهمراه سختی، اسانی هستدر چه مرحله ای از خواب ، رروان سالمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ویتامین E برای فعالیت صحاندوه در دنیا استتغییر الگوی رشد مغزی با زکاربرد روباتهای ريزنانوقبل از انفجار بزرگسفرنامه سفر به بم و جنوب قبرستان ها با بوی شجاعتسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای موشبکه های مصنوعی مغز به درحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا هوش مصنوعی زندگی بشراز تکامل تا مغز، از مغز تمغز ابزار برتر بقامیدان های مغناطیسی قابل خودت را از اندیشه هایت حفبالاترین هدف از دولتچگونه هموساپينس بر زمین تمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان نابینایان آیا ممکنروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و مجازانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگکشف جمجمه ای درکوه ایرهولیروپریم داروی ترکیبی ضدسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاحیای بینایی نسبی یک بیمصبر بسیار بایدآیا تکامل و تغییرات ژنتیاستفاده از نظریه ی تکامل مغزتان را در جوانی سیم کشمانند آب باشخدایی که ساخته ی ذهن بشر بحتی علمی درباره تمایل بنگاه از بیرون مجموعهتنبیه چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان تشنجتاثیر دوپامین و سروتونینریشه های مشترک حیاتواکسن دیگر کرونا ساخته شاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرگیاه بی عقل به سوی نور میمقابله با کرونا با علم اسسودمندی موجودات ابزی بر ادامه بحث تکامل چشمطوفان زیباییاصل در هم تنیدگی و جهانی نقش ویتامین K در ترمیم اسمتواضع باشبحثی درباره احساساتی غیردنیا مکانی بسیار اسرارآمنابینایی در نتیجه ی گوشی تو جدای از کیهان نیستیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمانهای بیماری پارکینستاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنرادیوی مغز و تنظیم فرکاناینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط پیوسته ی جهانمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تخلیه ی مغز بینشی نعلم بدون توقفاعتماد بی موردنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرای پیش بینی آینده مغز دنخستین تصویر از سیاهچالهدوچرخه سواری ورزشی سبک و توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی درمانگر کامپیآرامش و سکوندرک درست از خود و هوشیاریتاثیر سلامت دستگاه گوارشیادگیری هوش مصنوعی، عمیقفقر داده ها در هوش مصنوعیزمین زیر خلیج فارس تمدنی اکسی توسین و تکامل پیش اجایی برای یاد گرفتن باقی پیوند اندام از حیوانات باز مخالفت بشنومرکز خنده در کجای مغز استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آینده، بهترین روش عادت کن خوب حرف بزنیبه هلال بنگرنقطه ای بود و دگر هیچ نبوبرخی اطلاعات روانشناسی مچرا خشونت و تعصبدانش محدود به ابعاد چهارتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش عاطفی قسمت سومآغاز فرایند دانستندرس گرفتن از شکست هاتحریک عمقی مغز در آلزایمکلمات بلند نه صدای بلندفال نیکوزندگی در جمع مواردی را برابزار هوش در حال ارتقا ازحقیقت آنطور نیست که به نظپایان، یک آغاز استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمسیر دشوار تکامل و ارتقامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگیجه از شایعترین اختلاغیرقابل دیدن کردن مادهبوزون هیگز جهان را از متلنه بدبخت بلکه نادانبررسی سیستم تعادلی بدن انظام مثبت زندگیداروهای تغییر دهنده ی سیذهت را روی چیزهای مفید متتکامل مداومهیچ کس مانند تو نگاه نمیکالکترومغناطیس شنوایی و هتربیت کودکان وظیفه ای مهکنترل جاذبهفراتر از دیوارهای باورزیست شناسی باور حقیقت یا ابزار بقا از نخستین همانسعی کن به حدی محدود نشویحوادث روزگار از جمله ویرپرتوزایی از جسم سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت بیست و سوبیماری آلزایمر، استیل کونوار مغزی روشی مهم در تشخبعد از کرونا دلخوشی بیهوهمه چیز در زمان کنونی استداروی جدید ضد الزایمررمز جهانتکامل، نتیجه ی برنامه ریهزینه ای که برای اندیشیدامیدواری و مغزتصویر زیبا از سلولکیهانِ هوشیارِ در حال یاقلب و عقلزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از شگفت نیست من عاشق تو باشمحس چشایی و بویاییآنان که در قله اند هرگز خاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیدامولکول ضد پیریحساسیت روانی متفاوتبیهوشی در بیماران دچار انوروز یا روز پایانیتقلید از طبیعتهمراهی میاستنی با برخی سدر ناامیدی بسی امید استروبات ها قول میدهندتاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین E در چه مواد غذایاندوه دردی را دوا نمیکندتغییر دیگران یا تغییر خوکاربرد روباتهای ريز، در قدم زدن و حرکت دید را تغیسفری به آغاز کیهانابعاد و نیازهای تکاملیشبکیه های مصنوعیحس و ادراک قسمت هفتمآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرمیدان های کوانتومی خلاخودروهای هیدروژنیباهوش ترین و با کیفیت تریچگونه هوشیاری خود را توستمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرمان های اسرار آمیز در آروش جدید تولید برقتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و انعکاسانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبلیس دگرامفتامین یا ویاسسم زنبور ، کلیدی برای واراحتیاط در ورزش زانو در خاصد قدح، نفتاده بشکستآیا جنین انسان، هوشمندی استفاده از هوش مصنوعی در مغزتان را در جوانی سیمکشماه رجبخدایا جز تو که را دارمبحث درباره پیدایش و منشا نگاه از دور و نگاه از نزدتهدیدهای هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید ALSتاثیر دپاکین بر بیماری مرژیم های غذایی و نقش مهم واکسن دیگری ضد کرونا از دايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرگیاه خواری و گوشت خوار کدملاحظه های اخلاقی دربارهسی و سه پل اصفهاناداراوون تنها داروی تاییطولانی ترین شباصل علت و تاثیرنقش ژنتیک در درمان اختلامجموعه های پر سلولی بدن مبخش فراموش شده ی حافظهدنیای شگفت انگیز کوانتومناتوانی از درمان برخی ویتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک بازی درماندگی به دلیل عادت کرتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعراز تغییراینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنپل جویی اصفهانارتباط انسانی، محدود به منابع انرژی از نفت و گاز سیستم تعادلی بدنعلم در حال توسعهاعتیاد و تلاش های درمانی نقش رژیم غذایی در رشد و ابرای اولین بار دانشمنداننخستین روبات های زنده ی جدوپامین قابل حل در آبتوهم چیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرک عمیق در حیواناتتاثیر عصاره تغلیظ شده گییادگرفتن، آغاز حرکت است فلج نخاعی با الکترودهای زمان چیستاکسکاربازپین در درمان تشجایی خالی نیستپیوند اندام حیوانات به ااز نخستین همانند سازها تمرگ چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار فراکتال وجود و ذهعادت کردن به نعمتبه کدامین گناه کشته شدندنقطه بی بازگشتبرخی بیماری ها که در آن بچرا در مغز انسان، فرورفتدانش بی نهایتتوصیه های سازمان بهداشت هوش عاطفی قسمت ششمآغاز فصل سرما و دوباره تکدست و پا زدن در سایه؟تداوم مهم است نه سرعتکلوزاپین داروی ضد جنونفاکسیبتزندگی در سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانحقیقت افرادپاکسازی مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمسئول صیانت از عقیده کیسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغرور و علمبی نهایت در میان مرزهانه جنگ و نه خونریزیبررسی علل کمر درد در میاننظریه ی تکامل در درمان بیداروهای ضد بیماری ام اس وذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتکامل چشمهیچ کس حقیقت را درون مغز الکتروتاکسی(گرایش و حرکترجمه ای ابتدایی از اسراکندر در بیماریهای التهابفرد موفقزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیحکمت الهی در پس همه چیزپرسش و چستجو همیشه باقی ااز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت بیستمبیماری الزایمرنوار مغز، مفید و بی خطربعد از کرونا دلخوشی بیهوهمه چیز، ثبت می شودداروی سل سپترمز جهان خاصیت فراکتالتکثیر سلول در برابر توقف هزینه سنگین انسان در ازاامیدی به این سوی قبر نیستتصویر زیبای اصفهانکیست هیداتید مغزقلب یا مغززبان جانسوزابزار بقای موجود زنده از شگفت انگیز بودن کیهانحس و ادراک (قسمت اول )آنزیم تولید انرژی در سلواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و قلب در جنین موش مصنمولتیپل اسکلروز در زنان خفاش کور و انسان بینا؟بیوگرافینورالژیتقویت استخوان در گرو تغذهمراهی نوعی سردرد میگرنیدر هم تنیدگی مرزها و بی مروبات های ریز در درمان بیتاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین کااندوهگین نباش اگر درب یا تغییر دادن ژنها آیا روزی کاش شرف اجباری بود یا حتیتغییر زودتر اتصالات مغزیکتاب گران و پرهزینه شد ولقدرت مردمسقوط درون جاذبه ای خاص، چابعاد اضافه ی کیهانشباهت مغز و کیهانحس و ادراک قسمت هفدهمآیا هوش سریعی که بدون احساز تکامل تا مغز، از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ میدان بنیادین اطلاعاتخورشید مصنوعیباور و کیهان شناسیچگونه واکسن کرونا را توزتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های بیماری آلزایمرروش صحبت کردن در حال تکامتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت تقویت شدهانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتکشتن عقیده ممکن نیستلا اکراه فی الدینسماگلوتید داروی کاهش دهناحتیاط در تعویض داروهاصدای بم با فرکانس پایین، آیا جهان ذهن و افکار ما ماستفاده از انرژی خلامغط یک گیرنده استماپروتیلینخرما منبع بسیار خوب آنتی بحثي درباره هوش و تفاوتهنگاه از درون قفس یا بیرونتو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید میگرن با انتی تاثیر داروهای ضد التهاب رژیم های غذایی و نقش مهم واکسن سرطانايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهگیرنده باید سازگار با پیملاحظات بیهوشی قبل از جرسیلی محکم محیط زیست بر انادب برخورد با دیگرانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاصل عدم قطعیت از کوانتوم نقش گرمایش آب و هوا در هممجرم، گاهی قربانی استبخش های تنظیمی ژنومدنیایی پر از سیاهچاله ناتوانی در شناسایی چهره تو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرها بسته نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردراست دستی و چپ دستیاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستپل خواجو اصفهانارتباط از بالا به پایین ممنابع انرژی از نفت و گاز سیستم دفاعی بدن علیه مغز علم راهی برای اندیشیدن ااعتیاد را به دور بیندازنقش زنجبیل در جلوگیری از برای تمدن سازی، باید در بنرمش های مفید برای درد زادورترین نقطه ی قابل مشاهتوهم و خیالهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآزمون تجربی، راهی برای ردرگیری قلب در بیماری ویرتاریک ترین بخش شبیادآوری خواب و رویافلج بل، فلجی ترسناک که آنزمان و مکان، ابعاد کیهان اگر فقط مردم میفهمیدند کجاذبهپیوند سر آیا ممکن استاز نخستین همانند سازها تمرگ و میر پنهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار شبکه های مغزی ثابعادت بد را ترک کنبه امید روزهای بهترنمیتوان با بیرون انداختنبرخی بیماری های خاص که بدچرا ذرات بنیادی معمولاً دانشمندان موفق به بازگردتوصیه های غیر دارویی در سهوش عاطفی بیشتر در زنانآغاز مبهم آفرینشدست کردن در گوشتداخل مرزها و صفات با بینکلید نزدیک و نگاه تو بر ففاجعه ی جهل مقدسزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانحقیقت انسانپارادوکس ها در علماز تکنیکی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغربال در زندگیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرچه زیاد است بر من که در ایبرطرف کردن خشونت را از خانظریه ی تکامل در درمان بیداروی فامپیریدین یا نورلذره ی معین یا ابری از الکتکامل و ارتقای نگاه تا عمهیچ اندر هیچالکترودهای کاشتنیترس و آرمان هاکندر علیه سرطانفرد یا اندیشهزاویه نگاه ها یکسان نیستابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیحافظه میتواند بزرگترین دپرسشگری نامحدوداز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت دهمبیماری ای شبیه آلزایمر و نوار مغز، ترجمه ی فعالیت تفکر قبل از کارهمه ی سردردها بی خطر نیستداروی ضد چاقیرنگ کردن، حقیقت نیستتأثیر نیکوتین سیگار بر مهزاران سال چشم های بینا وامیدی تازه در درمان سرطاتصویربرداری فضاپیمای آمکیست کلوئید بطن سومقلب دروازه ی ارتباطزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقای موجود زنده از شگفت زده و حیران باشحس و ادراک (قسمت دوم )آواز خواندن در قفس، نشاناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقمواد کوانتومی جدید، ممکنخفاش با شیوع همه گیری جدیبیوگرافینوسانات کوانتومی منبع ماتقویت حافظه یا هوش مصنوعهندسه ی پایه ایدر هم تنیدگی کوانتومیروبات کیانتاثیر ویتامین دی بر بیماویتامین کا و استخواناندام حسی، درک از بخش هایانرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پکتاب زیست شناسی باورقدرت و شناخت حقیقتسلول های مغزی عامل پارکیابعاد بالاترشباهت مغز با کیهان مادیحس و ادراک قسمت هجدهمآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکامل تا مغز، از مغز تمغز بیش از آنچه تصور میشومیدازولام در درمان تشنج خوش قلبی و مهربانیباید از انسان ترسیدچگونه آن شکری که می خوریمتمدن زیر آبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های بیماری اس ام ایروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت خلا و وجود و درک مانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییگل خاردار، زیباستلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زمانصرع و درمان های آنآیا جهش های ژنتیکی، ویرواستفاده از سلول های بنیانفرت، اسیب به خود استماجرای جهل مقدسخسته نباشی بابابحثی جالب درباره محدودیتنگاه از درون مجموعه با نگتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید کنترل مولتیپلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم رژیم ضد التهابیواکسن سرطانايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهگالکانزوماب، دارویی جدیممانتین یا آلزیکسا یا ابسینوریپا داروی ترکیبی ضدادراک ما درک ارتعاشی است طبیعت موجی جهاناصل، روان و نفس استنقش پیش زمینه ها و اراده محل درک احساسات روحانیبخش بزرگی حس و ادراک ما ادنیا، هیچ استنادیدنی ها واقعی هستندتوقف؛ شکستهوش مصنوعی از عروسک تا کمآپومورفین در پارکینسوندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتاثیر درجه حرارت بر عملکوزن حقیقی معرفت و شناخترجزخوانی هایی که امروز بایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساپلاسمای غالبارتباط بین هوش طبیعی و هومنابع انرژی از نفت و گاز سکوت و نیستیعلم ساختن برج های چرخاناعداد بینهایت در دنیای منقش زبان در سلطه و قدرت ابرای خودآگاه بودن تو باینرمش های مفید در سرگیجهديدن با چشم بسته در خواب توهم وجودهوش مصنوعی، اتفاقات و تحآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرگیری مغز در بیماری کویتاریکی من و تو و گرد و غبایاری خدا نزدیک استفلج خوابزمان و گذر آن سریع استاگر میدانی مصیبت بزرگتر جاذبه و نقش آن در شکلگیریپیوند سر، یکی از راه حلهااز نخستین همانند سازها تمرگ و میر بسیار بالای ناشمنبع هوشیاری کجاست قسمت سادیسم یا لذت از آزار دادعادت دادن مغز بر تفکربه بالا بر ستارگان نگاه کنمیتوان بر سیاه سیاه نوشبرخی توجهات در ببمار پارچراروياها را به یاد نمی آدانشمندان نورون مصنوعی ستوصیه هایی در مصرف ماهیهوش عاطفی در زنان بیشتر اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدست آسمانترقی واقعی یا شعار ترقیکلام و زبان، گنجینه ای بسفاصله ها در مکانیک کوانتزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانسرگردانیحقیقت اشیاپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز و از مغز مسئولیت در برابر محیط زیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمقالاتبی ذهن و بی روحنه عدم مطلق بلکه عدم با قبزرگ فکر کننظریه ی تکامل در درمان بیداروی لیراگلوتیدذرات کوانتومی زیر اتمی قتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهیچگاه از فشار و شکست نترالگو نداشتیمتسلیم شدن از نورون شروع مکوچ از محیط نامناسبفرد حساس از نظر عاطفی و بزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانشنا در ابهای گرم جنوب نیاحافظه های کاذبآلودگی هوا چالش قرن جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه های هر روزهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت دوازدهمبیماری ای شبیه ام اس مولتنوار عصب و عضلهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعهمه جا خیر بکارداروی ضد چاقیرنگین کمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاهستي مادي ای که ما کوچکترامگا سه عامل مهم سلامتتصور ما ازمشکلات و واقعیکپسول ژری لاکتقلب روباتیکزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از شگفتی های نقشه ی ژنتیکیحس و ادراک قسمت 67آینه در اینهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقموجود بی مغزی که می تواندخلا، حقیقی نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دنوشیدن چای برای مغز مفید تقویت سیستم ایمنیهندسه ی رایج کیهاندر هم تنیدگی کوانتومی و پروح و آب حیاتتاثیر ویروس کرونا بر مغز ویتامین کا در سبزیجاتروح در جهانی دیگر استتاثیر ژنها بر اختلالات خویتامین بی 12 در درمان دردانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزکتاب طبیعت در قالب هندسهقدرت کنترل خودسلول های بنیادیاتفاق و تصادفشباهت های ریشه ای چند بیمحس و ادراک قسمت هشتمآیا واکنش های یاد گرفته واز تکامل تا مغز، از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کمکان زمان یا حافظه زمانخوش خیالی و خوش بینیبابا زود بیاچگونه انتظارات بر ادراک تمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی الفاگودرمان های جدید ALSروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر گیاه خواری بر رشد ووالزارتان داروی ضد فشار انسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییگل درون گلدانلایو دوم دکتر سید سلمان فسندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذبضایعه ی شبکه لومبوساکرالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از سلول های بنیانقاشی هایی با بوی گذشته یماجرای عجیب گالیلهخطا در محاسبات چیزی کاملبحثی در مورد نقش ویتامين نگاه حقیقی نگاه به درون اتو کجای جهانیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید ام استاثیر درجه حرارت بر مغزرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وواکسن ضد اعتیادای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگتریگام کوچک ولی تاثیرگذارمن کسی در ناکسی دریافتم سیگار عامل افزایش مرگ ومطبیعت بر اساس هماهنگیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنقش آتش در رسیدن انسان بهمحل درک احساسات روحانی دبخش بزرگتر کیهان ناشناختدندان ها را مسواک بزنید تنادانی در قرن بیست و یکم،تولید مولکول جدید توسط ههوش مصنوعی از عروسک تا کمآپومورفین در پارکینسوندرون قفس یا بیرون از آنتاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشرحم مصنوعیایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفپمبرولیزوماب در بیماری چارتباط شگفت مغز انسان و فمنابع انرژی از نفت و گاز سکوت، پر از صداعلایم کمبود ویتامین E را بقا با سازگارترین فرد اسنقش زبان در سلطه و قدرت ابرای رشد، باید از مسیر خطنرمش های موثر در کمردرددی متیل فومارات(زادیوا)(توهم وجودهوش احساسیآزمون ذهنی گربه شرودینگردرگیری مغز در بیماران مبتاریکی و نورژن همه چیز نیستفلج خواب چیستزمان و صبراگر نیروی مغناطیس نباشد جبران از دست رفته هاپیوندهای پیچیده با تغییراز نخستین همانند سازها تمرگ و سوال از قاتلمنبع هوشیاری کجاست قسمت سازگاری با محیط بین اجزاعارضه جدید ویروس کرونا سبه بالاتر از ماده بیندیشنمای موفقیتبرخی توصیه ها برای واکسیچراروياها را به یاد نمی آدانشمندان یک فرضیه رادیکتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش عاطفی در زنان بیشتر اافت فشار خون ناگهانی در ودست بالای دستتروس جریان انرژیکلام، در تحولی شگفت آور بفاصله ی همیشگی تصویر ساززندگی سلول در بدن، جدای اابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می حقیقت تنها چیزی است که شاپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویتامین دی بر بیمابی سوادی در قرن 21نهایت معرفت و شناخت درک عبزرگ شدن مغز محدود به دورنظریه ی ریسمانداروی تشنجی دربارداریذرات کوانتومی زیر اتمی قتکامل ابزار هوش ، راه پر هیپرپاراتیروئیدیسمالگو و عادت را بشکن و در اتست نوار عصب و عضلهکوچک شدن مغز از نئاندرتافردا را نمیدانیمزبان فرایند تکاملی برای ابزار بقا از نخستین همانشناخت و معرفت، و نقش آن دحافظه و اطلاعات در کجاست آلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی چشممنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت سومبیماری اسپینال ماسکولار نوار عصب و عضلهتفکر خلا ق در برابر توهم همیشه چیزی برای تنهایی دداروی ضد تشنج با قابليت ترهبر حقیقیتأثیر شیرینی های حاوی لوهستی ما پس از شروعی چگال اما شما از دید خفاش کور هتصور از زمان و مکانکامپیوتر سایبورگقلب را نشکنزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از شگفتی های زنبور عسلحس و ادراک قسمت 74آیندهاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی موجودات مقهور ژنها هستندخلا، خالی نیستبیان حقیقتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تلقین اطلاعات و حافظههندسه بنیادیندر هم تنیدگی کوانتومی و دروح رهاییتاثیر کلام در آیات کلام بویتامین بی هفدهانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیکتاب، سفری به تاریخقدرت انسان در نگاه به ابعسلول های بنیادی منابع و ااتوبان اطلاعات و پلِ بینشباهت کیهان و مغزحس و ادراک قسمت هشتاد و نآیا یک، وجود دارداز تکامل تا مغز، از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مکانیک کوانتومی بی معنی خوشبختی چیستباد و موجچگونه به سطح بالایی از هوتمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان های جدید میگرنروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسگل زندگیلبخند بزن شاید صبح فردا زسندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصابضایعه ی عروقی مخچهآیا خداباوری محصول تکاملاستفاده از سلول های بنیاچقدر به چشم اعتماد کنیمماده ی تاریکخطا در محاسبات چیزی کاملبحثی در مورد نقش کلسیم و نگاه دوبارهتو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید ای ال اس، توفرتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی سالم و ضد التهواکسن علیه سرطانای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرگامی در درمان بیماریهای من پر از تلخیمسیاهچاله هاطعمه ی شبکه های ارتباط اجاصول انجام برخی نرمش ها دنقش انتخاب از طرف محیط، نمحدودیت چقدر موثر استبخش دیگری در وجود انسان هده روش موفقیتنازوکلسینتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک تا کمآب زندگی است قسمت چهارمدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتاثیر درجه حرارت بر عملکوسواس، بیماری استرحم مصنوعیایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولپنج اکتشاف شگفت آور در موارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز سکته مغزیعلایم کمبود ویتامین E را بقا در ازای بیمارینقش سجده بر عملکرد مغزبرای زندگی سالم، یافتن تنرمشهای مهم برای تقویت عدین اجباریتوهم بی خداییهوش احساسیآزادی عقیده، آرمانی که تدرگیری مغزی در سندرم کووتاریکی خواهد ترسیدژن همه چیز نیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمزمان واقعیت است یا توهماگر نعمت فراموشی نبود بسجدا کردن ناخالصی هاپیوندی که فراتر از امکاناز نشانه ها و آثار درک شدمرگ انتقال است یا نابود شمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم با شعار قانون بدترین عدم توقف تکامل در یک اندابه جای محکوم کردن دیگران نمایش تک نفرهبرخی درمان های Spinal Muscular Atچراغ های متفاوت و نور یکسدانشمندان ژنی از مغز انستیوتیکسن داروی ضد جنونهوشمندی کیهانافت هوشیاری به دنبال کاهدستورالعمل مرکز کنترل بیتری فلوپرازینکلرال هیدرات برای خوابانفتون های زیستیزندگی، مدیریت انرژیابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنحقیقت خواب و رویاپدیده خاموش روشن در پارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکل از کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصفحه اصلیبی شرمینهایت در بی نهایتبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید ALSذرات کوانتومی زیر اتمی قتکامل تکنولوژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالالگوی بنیادین و هوشیاریتست آر ان اس دز میاستنی گکوچکی قلبفرزندان زمان خودزبان متغیرابزار بقا از نخستین همانشناخت حقیقت یا آرزوهای گحافظه و اطلاعات در کجاست آلودگی هوا و پارکینسوناز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علممنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیماری اضطراب عمومینوار عصب و عضلهتفاوت مغز انسان و میمون ههمیشه چشمی مراقب و نگهباداروی ضد تشنج با قابليت تروی و منیزیم در تقویت استتئوری تکامل امروز در درمهشت توصیه برای کاستن از دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتصادف یا قوانین ناشناختهکاهش مرگ و میر ناشی از ابقوی تر باشزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقای موجود زنده از شانس یا نتیجه ی تلاشحس و ادراک قسمت 75آینده ی انسان در فراتر ازاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز کوانتومیمورد نادر همپوشانی دو بیخلاصه ای از مطالب همایش مبیداری و خواب کدام بهتر انیکولا تسلاتلاش ها برای کشف منابع جدهندسه در پایه ی همه ی واکدر هر سوراخی سر نکن