دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تیوتیکسن داروی ضد جنون

تیوتیکسن داروی ضد جنون در کپسولهای 1،2،5 و 10 میلیگرمی
در موارد خفیف تا متوسط جنون با دوز 2 میلیگرم هر 12 ساعت و در موارد شدید با دوز 5 میلی گرم هر 12 ساعت شروع میشه میتوان تا 30 میلی روزانه افزایش داد.
مکانیسم عمل: آنتاگونیست گیرنده ی دوپامینD2
تاثیر آنتی کولنرژیک و آلفا بلوکری هم دارد
در بارداری جزو دسته ی C است یعنی در صورت نیاز بیمار میتوان بااحتیاط و ارزیابی مداوم جنین، استفاده کرد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
توانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دمنابع انرژي پاک سرچشمه حتغییر عمودی سر انسان از پآیا ما کالا هستیممسئولیت در برابر محیط زیخطا در محاسبات چیزی کاملاگر با مطالعه فیزیک کوانروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسیستم تعادلی بدنبحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کانامنابع انرژی از نفت و گاز جهان یکپارچهآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز قلبدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستسرنوشتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا راهی برای رفع کم آبی مغز ابزار بقای برتر مادیدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی شبیه نور تو نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی بیماری ها که در آن بهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت آنطور نیست که به نظآغاز فصل سرما و دوباره تکمغزتان را در جوانی سیمکشداروی جدید ضد میگرنابزارهای پیشرفته ارتباط رشد مغز فرایندی پیچیده ااستخوان های کشف شده، ممکنگاه انسان محدود به ادراشبیه سازی میلیون ها جهان بزرگ شدن مغز محدود به دورهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیموجودات مقهور ژنها هستندحافظه و اطلاعات در کجاستدر یک فراکتال هر نقطه مرکالتهاب شریان تمپورالاحیای بینایی نسبی یک بیمزندگی، مدیریت انرژیضررهای شکر بر سلامت مغزاعداد بینهایت در دنیای منتایج نادانی و جهلتفاوتهای جنسیتی راهی برافاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین بی هفدهگذر زمان کاملا وابسته به ما از اینجا نخواهیم رفتحس و ادراک قسمت هفتمدرمان جدید ALSانرژی تاریک که ما نمی توادب برخورد با دیگرانزبان و شناخت حقیقت قسمت چبه زودی شبکه مغزی به جای عماد الدین نسیمی قربانی چرا ذرات بنیادی معمولاً تمساح حد واسط میان مغز کوقیچی ژنتیکیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا و گشودن پنجرپیوند سر آیا ممکن استمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت دوازدهماولین تصویر در تاریخ از سدرک درست از خود و هوشیاریارتباط شگفت انگیز مغز انسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری بیش فعالیتاثیر ویتامین دی بر بیمانظریه تکامل در درمان بیمتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتراشه ی بیولوژِیکآلودگی هوا چالش قرن جدیدمرکز حافظه کجاستخلاصه ای از درمان های جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش حفاظتی مولکول جدید دسندرم پس از ضربه به سربا تعمق در اسرار ابدیت و هوموارکتوس ها ممکن است دهوش فوق العاده، هر فرد استوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات منطقه بویایی مغزآیا ما تنها موجودات زنده مستند جهان متصلخطا در محاسبات چیزی کاملاگر تلاش انسان امروز برارویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیسیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنمنابع بی نهایت انرژی در دجهان یکپارچهآیا احتمال دارد رویا از آمغز ما کوچکتر از نیم نقطهديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هاسریعترین کامپیوتر موجودبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی به شناسایی کاتا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجواب دانشمند سوال کننده آیاما مقهور قوانین فیزیکمغز ابزار برتر بقادانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیاز تکامل تا مغز از مغز تا نکاتی در مورد تشنجشناخت درون، شناخت بیرون؛برخی بیماری های خاص که بدهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت افرادإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنقش قهوه در سلامتیداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا از نخستین هرشد مغز علت تمایل انسان باستروژن مانند سپر زنان دنگاه از بیرون مجموعهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هزاران سال چشم های بینا وتاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونموسیقی هنر مایع استحباب های کیهانی تو در تودر کمتر از چند ماه سوش جدامیوتروفیک لترال اسکلرواحیای بینایی نسبی یک بیمزونیسومایدطلای سیاهبقای حقیقی در دور ماندن انخاع ما تا پایین ستون فقرتقلید مرحله ای نسبتا پیشفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرگربه شرودینگر و تاثیر مشما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک قسمت هفدهمدرمان جدید میگرن با انتی انرژی خلا ممکن استادراک ما درک ارتعاشی است زبان و شناخت حقیقت قسمت ابه زیر پای خود نگاه نکن بعوامل موثر در پیدایش زباچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاریکی من و تو و گرد و غباواکسن کرونا از حقیقت تاتپیوند سر، یکی از راه حلهامحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت سوماولین دروغدرک عمیق در حیواناتارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری تی تی پیصفحه اصلیهفت چیز که عملکرد مغز تو تولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قلیس دگرامفتامین یا ویاستربیت کودکان وظیفه ای مهآلودگی هوا و ویروس کرونامرکز حافظه کجاستخم شدن فضا-زمانایندرالذهن خود را مشغول هماهنگیاز واقعیت امروز تا حقیقتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسندرم سردرد به دلیل افت فباهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی می تواند بر احتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات آب و هوایی که به آیا مغز تا بزرگسالی توسعمشکلات نخاعیخطای ادراک کارمااگر خواهان پیروزی هستیرویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامسکوت و نیستیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش منامنابع جدید انرژیجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا احتمال دارد رویا از آمغز مادران و کودکان در زمدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری سرگیجه از شایعترین اختلابرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجوسازی مدرنآب زندگی است قسمت چهارممغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد درداز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایشناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی توجهات در ببمار پارهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت اشیاافت فشار خون ناگهانی در ونقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا ازنخستین همزمین در برابر عظمت کیهاناسرار آفرینش در موجنگاه از درون مجموعه با نگبزرگترین خطایی که مردم مفلج نخاعی با الکترودهای هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در میهمانهای ناخوانده عامل حد و مرزها توهم ذهن ماستدر آسمان هدیه های نادیدنامید نیکو داشته باش تا آناحساس گذر سریعتر زمانزونا به وسیله ویروس ابله طوفان فقر و گرسنگی و بی سبلندی در ذهن ما درک بلندینخستین تصویر از سیاهچالهتقلید از روی طبیعتفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک قسمت هجدهمدرمان جدید کنترل مولتیپلانسان قدیم در شبه جزیره عادغام میان گونه های مختلزبان و شناخت حقیقت قسمت دبوزون هیگز چیستعوامل ایجاد لغت انسانی و چراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریقانون مندی نقشه ژنتیکی متاریکی خواهد ترسیدپیوندی که فراتر از امکانمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت سی و هشتماولین سلول مصنوعیدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط غیرکلامی بین انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دسفری به آغاز کیهانبیماری دویکسوالات پزشکیهفت سین یادگاری از میراث تولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریلا اکراه فی الدینترجمه ای ابتدایی از اسراآلزایمرمرکز خنده در کجای مغز استخونریزی مغز در سندرم کووایا کوچک شدن مغزانسان الذهن سالماز کجا آمده ام و به کجا مینقش خرچنگ های نعل اسبی درسوپاپ ها یا ترانزیستورهاباد غرور و سر پر از نخوت وبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات تکاملی سر انسان آیا همه جنایت ها نتیجه بیمشکلات بین دو همسر و برخیخطای حساپی ژنتیکرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتسکته مغزیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمناطق خاصی از مغز در جستججهان کاملی در اطراف ما پرآیا برای تولید مثل همیشه مغز چون ابزار هوش است دلیدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخسرگردانیبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجامعه ی آسمانیآب زندگی است قسمت اولمغز به تنهایی برای فرهنگ دانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همشناسایی سلول های ایمنی ابرخی توصیه ها برای واکسیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت تنها چیزی است که شاافت هوشیاری به دنبال کاهداروی ضد تشنج توپیراماتابزارهای بقای موجود زندهزمین زیر خلیج فارس تمدنی شبیه سازی سیستم های کواناسرار بازسازی اندام هانگاه حقیقی نگاه به درون ابزرگترین درد از درون است فلج بل، فلجی ترسناک که آنهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین میوتونیک دیستروفیحرکت چرخشی و دائمی کیهاندر آستانه ی موج پنجم کوویامید درمان کرونا با هماناحساسات کاذبزیباترین چیز در پیر شدنطوفان زیباییبلعیدن ستاره توسط سیاهچانخستین روبات های زنده ی جتقویت استخوان در گرو تغذفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برگزارش یک مورد جالب لخته وما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت هشتمدرمان جدید سرطانانسان ها می توانند میدان ادغام دو حیطه علوم مغز و زبان و شناخت حقیقت قسمت سبوزون هیگز جهان را از متلعواملی که برای ظهور لغت انزاع بین جهل و علم رو به پتنفس بدون اکسیژنقانون جنگلتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیوستگی همه ی اجزای جهانمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت سی و ششماوکرلیزوماب داروی جدید شدرگیری مغز در بیماری کویارتروز یا خوردگی و التهانقش نگاه از پایین یا نگاهسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری دیستروفی میوتونیپیامهای کاربرانهم نوع خواری در میان پیشیتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرنلایو دوم دکتر سید سلمان فتسلیم شدن از نورون شروع مآملودیپین داروی ضد فشار مرگ چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنایا این جمله درست است کسیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش داروهاي مختلف معروف سوپاپ ها یا ترانزیستورهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهابار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی منابع انرژی از نفت و گاز ثبت امواج الکتریکی در عصآیا هوش مصنوعی می تواند نمشکلات روانپزشکی پس از سخطر آلودگی هواابتدایی که در ذهن دانشمنرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرسانسور از روی قصد بسیاری بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز چگونه صداها را فیلتر دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانسرگردانیبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاودانگی مصنوعیآب زندگی است قسمت دوممغز برای فراموشی بیشتر کدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت راز روده تا مغزچگونه هموساپينس بر زمین شواهدی از نوع جدیدی از حابرخی درمان های Spinal Muscular Atهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت خواب و رویاافتخار انساندارویی خلط آورابزارهای بقای از نخستین زمان چیستشبکه های مصنوعی مغز به دراصل بازخوردنگاهی بر قدرت بینایی درابسیاری از بیماری های جدیفلج خوابو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتمیگرن و پروتئین مرتبط با حس چشایی و بویاییدر درمان بیماری مولتیپل امیدوار باش حتی اگر همه چاخلاق و علوم اعصابزیباترین چیز در افزایش سطی یکصد هزار سال اخیر هرچبه قفس های سیاهت ننازنرمش های مفید برای درد زاتقویت سیستم ایمنیفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از گشایش دروازه جدیدی از طرما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت پنجمدرمان سرطان با امواج صوتانسان یک کتابخانه استارتقا و تکامل سنت آفرینش زبان جانسوزبی نهایت در میان مرزهاعوارض ازدواج و بچه دار شدنزاع بین علم و نادانی رو تنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده توقانون جنگلتازه های اسکیزوفرنی(جنوپیام های ناشناخته بر مغز مخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت سیزدهمايندگان چگونه خواهند دیددرگیری مغز در بیماران مبارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش نظام غذایی در تکامل مسلول های بنیادی منابع و ابیماری ضعف عضلات نزدیک بسایتهای دیگرهمه چیز در زمان کنونی استتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعلبخند بزن شاید صبح فردا زتشنج چیستآموزش نوین زبانمرگ و میر پنهانخواب سالم عامل سلامتیایا ابزار هوشمندی یا مغز ذره ی معین یا ابری از الکاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش ذهن و شناخت در حوادث از بحث های کنونی در ویروسنقش روی و منیزیم در سلامتسودمندی موجودات ابزی بر بارداری بدون رحمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنابع انرژی از نفت و گاز جلوتر را دیدنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمشکلات روانپزشکی در عقب خطرات هوش مصنوعیابزار هوش در حال ارتقا ازرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیسانسور بر بسیاری از حقایبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ناتوان از توجیه پیدادیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تنور درونسربازان ما محققا غلبه می برای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجایی خالی نیستآب زندگی است قسمت سوممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دائما بخوانابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت راز علم جز اندکی به شما داچگونه هوشیاری خود را توسشواهدی از دنیسوان(شبه نئبرخی روش های تربیتی کودکهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت در علم، هرگز نهایی افراد آغاز حرکت خودشان رداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای دفاعی و بقای موزمان و مکان، ابعاد کیهان شباهت مغز و کیهاناصل علت و تاثیرنگاهی بر توانایی اجزاي ببسیاری از بیماری های جدیفلج خواب چیستوفور و فراوانیتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسمیگرن سردردی ژنتیکی که بحس و ادراک (قسمت اول )در سال حدود 7 میلیون نفر امیدی تازه در درمان سرطااخلاق پایه تکامل و فرهنگزیر فشار کووید چه باید کرظهور امواج مغزی در مغز مصبه مغز خزندگان خودت اجازنرمش های مفید در سرگیجهتلقین اطلاعات و حافظهفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چند سویهپمبرولیزوماب در بیماری چما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت پنجاهدرمانهای بیماری پارکینسارتوکين تراپی روشی جديد زبان ریشه هایی شناختی اسبی عدالتی در توزیع واکسن عید نوروز مبارکنزاع بین علم و جهل رو به پتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیدقانونمندی و محدودیت عالمتازه های بیماری پارکینسوپیشینیان انسان از هفت میمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت ششمايا اراده آزاد توهم است یدرگیری مغزی در سندرم کووارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش نظریه تکامل در شناساسلول های بدن تو پیر نیستنبیماریهای تحلیل عضلانی اهمه ی سردردها بی خطر نیستتومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر دردلرزش ناشی از اسیب به عصبتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآمارهای ارائه شده در سطح مرگ و میر بسیار بالای ناشخواب سالم عامل سلامتی و یایا بیماری ام اس (مولتیپذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش روزه داری در سالم و جسیلی محکم محیط زیست بر انبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی الفاگوتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هومنابع انرژی از نفت و گاز جمجمه انسان های اولیهآیا هوش ارثی دریافتی از پمشاهده گر جدای از شیء مشادفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانرویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتسایه را اصالت دادن، جز فربحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای اسرار آآیا جنین انسان، هوشمندی مغز و سیر تکامل ان دلیلی دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانسردرد میگرن در کودکانبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاذبهآب، زندگی است(قسمت پنجم)مغز بزرگ چالش است یا منفعداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از راه پیروزی در زندگی چیستازدواج های بین گونه ای، رچگونه واکسن کرونا را توزشکل های متفاوت پروتئین هبرخی سلولهای عصبی در تلاهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحقیقت راستین انسان علم بافزایش قدرت ادراکات و حسدخالت در ساختار ژنهاابعاد اضافه ی کیهانزمان واقعیت است یا توهمشباهت مغز با کیهان مادیاصل عدم قطعیت از کوانتوم چالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونافلج دوطرفه عصب 6 چشموقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریمیگرن شدید قابل درمان اسحس و ادراک (قسمت دوم )درمان های اسرار آمیز در آامگا سه عامل مهم سلامتاختلال خواب فرد را مستعد زیرفون داروی ضد ام اسعقل مجادله گربه نقاش بنگرنرمشهای مهم برای تقویت عتلاش ها برای کشف منابع جدفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستپنج اکتشاف شگفت آور در مومانند آب باشحس و ادراک قسمت پنجاه و یدرهای اسرارآمیز و پوشیدهارتباط میکروب روده و پارزبان شناسی مدرن در سطح سلبیمار 101 ساله، مبتلا به سعامل کلیدی در کنترل کارآنسبت ها در کیهانتو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژنقارچ بی مغز در خدمت موجودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیشرفت های جدید علوم اعصمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت شصت و هشتايا اراده آزاد توهم است یدرگیری مغزی در سندرم کووارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دسلول عصبی شاهکار انطباق بیهوش کردن در جراحی و بیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتشنج عدم توازن بین نورون آن چیزی که ما جریان زمان مرگ انتقال است یا نابود شخواب عامل دسته بندی و حفطایا بدون زبان میتوانیم تذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و اسیگار عامل افزایش مرگ ومبازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی از عروسک های بتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهمنابع انرژی از نفت و گاز جنبه های موجی واقعیتآیا هوش سریعی که بدون احسمشاهده آینده از روی مشاهدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل جاذبهمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان دارای برنامهآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز کوانتومیدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهسردرد و علتهای آنبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاذبه و نقش آن در شکلگیریآثار باستانی تمدن های قدمغز بزرگ چالشهای پیش روداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از راه انسان شدن، راه رفتن واساس انسان اندیشه و باور چگونه آن شکری که می خوریمشکل پنجم مادهبرخی سيناپسها طی تکامل و هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هامنبع هوشیاری در کجاست؟(قحقیقت غیر فیزیکیافزایش مرگ و میر سندرم کودر مانهای کمر درداتفاق و تصادفزمان پلانکشباهت کیهان و مغزاصول انجام برخی نرمش ها دچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونافناوری هوش مصنوعی نحوه خوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستمیدان مغناطيسي زمین بشر حس و ادراک قسمت 67درمان های بیماری آلزایمرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاختلال در شناسایی حروف و زیرک ترین مردمعقلانیت بدون تغییربه نقاش بنگرچرا مغز انسان سه هزار سالتلاش هایی در بیماران قطع فراتر از دیوارهای باورتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دماه رجبحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان جدید از چه زمانی پادریای خداارتباط ماده و انرژیزبان شناسی نوین نیازمند بیماری های مغز و اعصاب و عادت کردن به نعمتنسبت طلایی، نشانه ای به ستو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کروناقبل از آغازتبدیل سلولهای محافط به سپیشرفت در عقل است یا ظواهمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت شصت و دوای نعمت من در زندگیمدرگیری اعصاب به علت میتوارزش خود را چگونه میشناسنقش هورمون زنانه استروژنسلولهای ایمنی القا کنندهبیهوشی در بیماران دچار اهمیشه عسل با موم بخوریمتوهم فضای خالیوزوز گوشلزوم سازگاری قانون مجازاتشخیص ژنتیکی آتروفی های آنچه واقعیت تصور میکنیم مرگ تصادفیخودآگاهی و هوشیاريایا تکامل هدفمند استذرات کوانتومی زیر اتمی قرفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اسیاهچاله های فضایی منابعبازخورد یا فیدبکهوش مصنوعی از عروسک های بتیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و ومنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییآیا هشیاری کوانتومی وجودمطالبی در مورد تشنجدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیساخت شبکه عصبی با الفبای بحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان در حال نوسان و چرخشآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز آیندگان چگونه است ؟دگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستسردرد تنشنبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش احساسیتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجدایی خطای حسی استآرامش(سکوت) stillness و تکاپومغز بزرگ و فعال یا مغز کوداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از راه بی شکستاستفاده از مغز، وزن را کمچگونه انتظارات بر ادراک شگفت انگیز بودن کیهانبرداشت مغز ما از گذر زمانهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولمنبع خواب و رویاحقیقت غیر قابل شناختافزایش سرعت پیشرفت علوم در محل کار ارزش خودت را باتوبان اطلاعات و پلِ بینزمان به چه دلیل ایجاد میششباهت زیاد بین سلول هاي عاصول توسعه ی یک ذهن کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهوفیلمی بسیار جالب از تغییوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میمیدان های مغناطیسی قابل حس و ادراک قسمت چهلدرمان های جدید میگرنانفجار و توقف تکاملی نشااختلال در شناسایی حروف و زیست، مرز افق رویداد هستعلم و ادراک فقط مشاهده ی چرا مغزهای ما ارتقا یافت تلاشی برای درمان قطع نخافرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتپوشاندن خود از نورماپروتیلینحس و ادراک قسمت پنجاه و سانسان خطرناکترین موجوددرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط متقابل با همه ی حیزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیماری وسواسعارضه جدید ویروس کرونا سنشانه های گذشته در کیهان تو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شقبل از انفجار بزرگتداوم مهم است نه سرعتپیشرفتی مستقل از ابزار همدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت شصت و ششای آنکه نامش درمان و یادشدرختان اشعار زمیناز فرد ایستا و متعصب بگذرنقش ویتامین K در ترمیم اسسلولهای بنیادی مصنوعی دربیوگرافیهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی لزوم سازگاری قانون مجازاتشخیص آلزایمر سالها قبل آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مراحل ارتقای پله پله کیهخودآگاهی و هوشیاريایجاد احساساتایرادهای موجود در خلقت برقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز و از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از سیاهچاله ها، دارای پرتو بازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندمنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییآیا واکنش های یاد گرفته ومطالعه ای بیان میکند اهددنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایساختن آیندهبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان شگفت انگیزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز انسان ایا طبیعتا تمادانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانریواستیگمیناز تکینگی تا مغز- از مغز نوروز یا روز پایانیسردرد سکه ایبرخی نکات از گاید لاین پرهوش احساسیتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجریان انرژی در سیستم های آزمون تجربی، راهی برای رمغز بزرگترین مصرف کننده داروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسماستفاده از هوش مصنوعی در چگونه به سطح بالایی از هوشگفت زده و حیران باشبررسي علل احتمالي تغيير هدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)منحنی که ارتباط بین معرفحقایق ممکن و غیر ممکنافسردگی و اضطراب در بیمادر چه مرحله ای از خواب ، راتوسوکسیمایدزمان شگفت انگیزشباهت زیاد بین سلول هاي عاصول سلامت کمرچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهوفیزیک مولکولها و ذرات در ویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدمیدان بنیادین اطلاعاتحس و ادراک قسمت چهل و هفتدرمان های جدید در بیماری انواع سکته های مغزیاختلالات مخچهزاوسکا درمان گوشرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچرا ویروس کرونای دلتا واتلاشی تازه برای گشودن معفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازپیموزایدماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت پنجاه و شانسان عامل توقف رشد مغزدرک نیازمند شناخت خویش اارتباط چاقی و کاهش قدرت بزبان، وسیله شناسایی محیطبیماری گیلن باره و بیمارعدم توقف تکامل در یک اندانشانه های پروردگار در جهتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از دقدم زدن و حرکت دید را تغیتداخل مرزها و صفات با بینپاسخ گیاهان در زمان خوردمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک سی و هفتمایمپلانت مغزی کمک میکند درد باسن و پا به دلیل کاهاز نخستین همانند سازها تنقش ژنتیک در درمان اختلاسلسله مباحث هوش مصنوعیبیوگرافیهندسه ی پایه ایتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان مقاومت به عوارض فشار خون تصویربرداری فضاپیمای آمآنها نمیخواهند دیگران رامرز مرگ و زندگی کجاستخودروهای هیدروژنیمرز بین انسان و حیوان کجاخورشید مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش ارموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اسیاهچاله و تکینگی ابتدایبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسمنابع انرژی از نفت و گاز جهل مقدسآیا یک، وجود داردمعنی روزهدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قساختار فراکتال وجود و ذهبخش های تنظیمی ژنومهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهانی که نه با یک رخداد و آیا خداباوری محصول تکاملمغز انسان برای ایجاد تمددانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز- از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید سردرد عروقی میگرنبرخی نرمش ها برای زانوهوش در طبیعتتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجریان انرژی در سیستم های آزمون ذهنی گربه ی شرودینمغز حریص برای خون، کلید تداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از راز تغییراستفاده از انرژی خلاچگونه باغبانی باعث کاهش شگفتی های زنبور عسلبررسی و اپروچ جدید بر بیمهدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)منشأ اطلاعات و آموخته ها حلقه های اسرارآمیزاقلیت خلاقدر هم تنیدگی مرزها و بی ماثر مضر مصرف طولانی مدت رزندگی هوشمند در خارج از زشرکت نورالینک ویدیویی ازاضطراب و ترسچالش دیدگاه های سنتی در بتفکر خلا ق در برابر توهم فیزیک و هوشیاریویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیمیدازولام در درمان تشنج حس و ادراک قسمت چهل و هشتدرمان های رایج ام اسانگشت ماشه ایاختلالات حرکتی در انسانزبان مشترک ژنتیکی موجودابه هلال بنگرعلم به ما کمک میکند تا موچرا پس از بیدار شدن از خوتلاشی جدید در درمان ام اسفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مپیموزایدماده ی تاریکحس و ادراک قسمت بیست و چهانسانیت در هم تنیده و متصدرک و احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژسفر نامه سفر به بم و جنوب بیماری آلزایمر، استیل کوعدم درکنظام مثبت زندگیتو انسانی و انسان، شایستواکسن سرطانقدرت کنترل خودتروس جریان انرژیپختگی پس از چهل سالگي به مدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایمپلانت نخاعی میتواند ددست آسماناز نخستین همانند سازها تنقش گرمایش آب و هوا در همسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه ی رایج کیهانتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندمقابله ی منطقی با اعتراضتصادف یا قوانین ناشناختهآنان که در قله اند هرگز خآنزیم تولید انرژی در سلومرز جدید جستجو و اکتشاف، خوشبختی دور از رنج های ماگر فقط مردم میفهمیدند کرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اسیاهچاله ی تولید کنندهبحث درباره پیدایش و منشا هوش مصنوعی از عروسک بازی تکینگیکل اقیانوس در یک ذرهمنابع انرژی از نفت و گاز جهان فراکتالآیا کیهان می تواند یک شبیمعادله ها فقط بخش خسته کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عساختار شبکه های مغزی ثاببخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهانی که از یک منبع، تغذیآیا دلفین ها می تواند از مغز انسان برای شادمانی طدانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز- از مغزتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سرعت فکر کردن چگونه استبرخی نرمش های گردنهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجریان انرژی در سیستم های آزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز در تنهایی آسیب میبینداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیاستفاده از سلول های بنیاچگونه تکامل مغزهای کنونیشاهکار قرنبررسی ژنها در تشخیص بیماهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنشاء کوانتومی هوشیاری احمله ویروس کرونا به مغزالکترومغناطیس شنوایی و هدر هم تنیدگی کوانتومیاثرات فشار روحی شدیدزندگی بی دودشربت ضد خلطاطلاع رسانی اینترنتیچاالش ها در تعیین منبع هوتفاوت مغز انسان و میمون هفیزیکدانان ماشینی برای تویتامین E در چه مواد غذایگالکانزوماب، دارویی جدیمکانیک کوانتومی بی معنی حس و ادراک قسمت چهل و دومدرمان های علامتی در ام اسانگشت نگاری مغز نشان میداختلالات صحبت کردن در انزبان چهار حرفی حیات زمینبه کدامین گناه کشته شدندعلم راهی برای اندیشیدن اچرا بیماری های تخریبی مغتمایل زیاد به خوردن بستنقفس ذهنتاثیر رو ح و روان بر جسموالزارتان داروی ضد فشار پیچیدگی های مغزمگسماده ی خالیحس و ادراک قسمت بیست و یکانعطاف پذیری مکانیسمی علدرک کنیم ما همه یکی هستیمارتباط پیوسته ی جهانسفر به مریخ در 39 روزبیماری الزایمرعسل طبیعی موثر در کنترل بنظریه ی تکامل در درمان بیتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطانقدرت انسان در نگاه به ابعتری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانیمدیون خود ناموجودحس و ادراک- قسمت بیست و پاین پیوند نه با مغز بلکه دستورالعمل مرکز کنترل بیاز نخستین همانند سازها تنقش پیش زمینه ها و اراده سم زنبور ، کلیدی برای واربیان حقیقتهندسه بنیادینتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانمقابله با کرونا با علم استظاهر خوابیده ی مادهآیندهمزایای شکلات تلخ برای سلخانواده پایداراگر میدانی مصیبت بزرگتر رمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزسیاره ی ابلهانبحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مادی تا ابزار هوشمکلمات بلند نه صدای بلندمنابع انرژی از نفت و گاز جهان ما میتواند به اندازآیا گذشته، امروز وآینده معجزه ی علمدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتسازگاری با محیط بین اجزابخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمتأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت جهانی در ذهنآیا دلفین ها میتوانند بامغز انسان برای شادمانی طدانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلاسعی کن به حدی محدود نشویبرخی یونها و مولکول های مهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجستجوی متن و تصویر به صورآسيب میکروواسکولاریا آسمغز را از روی امواج بشناسداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز باستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل شاهکار شش گوشبررسی بیماری التهابی رودهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بمهندسی ژنتیک در حال تلاش حمایت از طبیعتالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر هم تنیدگی کوانتومی و پاثرات مفید قهوهزندگی در جمع مواردی را برشش مرحله تکامل چشماطلاعات حسی ما از جهان، چناتوانی از درمان برخی ویتفاوت ها و تمایزها کلید بفاصله ها در مکانیک کوانتویتامین کاگامی در درمان بیماریهای مکانیزمهای دفاعی در برابحس و ادراک قسمت چهل و سومدرمان ژنتیکی برای نوآوریاندوهگین نباش اگر درب یا اختلالات عضلانی ژنتیکزبان و کلمه حتی برای کسانبه امید روزهای بهترعلم ساختن برج های چرخانچرا حیوانات سخن نمی گوینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقلب و عقلتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقپیچیدگی های مغزی در درک زماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت بیست و دواهرام مصر از شگفتی های جهدرک احساسات و تفکرات دیگارتباط انسانی، محدود به سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری ای شبیه آلزایمر و عصب حقوق نورولوونظریه ی تکامل در درمان بیتو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه اقدرت عشقتری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانیمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک- قسمت شصت و چهاین اندوه چیستدغدغه نتیجه ی نادانی استاز نخستین همانند سازها تنقش آتش در رسیدن انسان بهسماگلوتید داروی کاهش دهنبیست تمرین ساده برای جلوهندسه در پایه ی همه ی واکتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می توملاحظه های اخلاقی دربارهتظاهری از ماده است که بیدآینده ی انسان در فراتر ازمسیر دشوار تکامل و ارتقاخارق العاده و استثنایی باگر نیروی مغناطیس نباشد رمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياسیاره ابلهانبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسمنابع انرژی از نفت و گاز جهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا پیدایش مغز از روی تصامعجزه ی علم در کنترل کروندو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بستون فقرات انسان دو پا جلبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آدمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش های ژنتیکی مفید در ساآیا دست مصنوعی به زودی قامغز انسان رو به کوچک تر شدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز، از مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیشلیک فراموشیبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجستجوی هوشیاری در مغز ماآسیب ها ناشی از آلودگی هومغز زنان جوانتر از مغز مرداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل شاید گوشی و چشمی، آماده شبررسی سیستم تعادلی بدن اهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبمولتیپل اسکلروز در زنان حوادث روزگار از جمله ویرالگو و عادت را بشکن و در ادر هم تنیدگی کوانتومی و داثرات مضر ماری جوانازندگی در سیاهچالهششمین کنگره بین المللی ساطلاعاتی عمومی در مورد مناتوانی در شناسایی چهره تفاوت های بین زن و مرد فقفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانگامی در درمان بیماریهای ما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت نهمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاندام حسی، درک از بخش هایاختراع جدید اینترنت کوانزبان و بیان نتیجه ساختمابه بالا بر ستارگان نگاه کعلایم کمبود ویتامین E را چرا حجم مغز گونه انسان درتمدن پیشرفته ی پیشینیانقلب دروازه ی ارتباطتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش به حس جدیدپیوند قلب خوک، به فرد دچامبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت بیست و سواولین مورد PML به دنبال تکدرک تصویر و زبان های مخلتارتباط از بالا به پایین مسفر دشوار اکتشافبیماری ای شبیه ام اس مولتعضلانی که طی سخن گفتن چقدنظریه ی ریسمانتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغلمس کوانتومیترک امروزپرواز از نیویورک تا لوس آمدارک ژنتیکی چگونه انسانحساسیت روانی متفاوتاین ایده که ذرات سیاهچالذهن ما از در هم شکستن منباز نشانه ها و آثار درک شدنقش انتخاب از طرف محیط، نسندرم کووید طولانیبیش از نیمی از موارد انتقهندسه زبانِ زمان استتوهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز امملاحظات بیهوشی قبل از جرتعداد کلی ذهن ها در جهان ممانتین یا آلزیکسا یا ابتغییر الگوی رشد مغزی با زآینده ی علم و فیزیک در60 ثمسئول صیانت از عقیده کیسخبر مهم تلسکوپ هابلاگر نعمت فراموشی نبود بسرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياسیاره ابلهانبحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانمنابع انرژی از نفت و گاز جهان مرئی و نامرئیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمعجزه در هر لحظه زندگیدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکسخن پاک و ثابتبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از منبع هوشیاری کجاست قسمت جهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان رو به کوچکتر شددانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز، از مغز چیزی منتظر شناخته شدنشلیک فراموشیبرخی اختلالات عصبی مثانههوشمندی کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحفره در مغزآشنا پنداریمغزهای کوچک بی احساسداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از رساناها و ابر رساناها و عاستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه حافظه را قویتر کنیشاید درست نباشدبررسی علل کمر درد در میانهرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهومواد کوانتومی جدید، ممکنحافظه و اطلاعات در کجاست الگوی بنیادین و هوشیاریاجزای پر سلولی بدن انسان زندگی زمینی امروز بیش از صرع و درمان های آناطلاعاتی عمومی در مورد منادانی در قرن بیست و یکم،تفاوت های تکاملی در مغز وفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتگاهی لازم است برای فهم و ما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت چهارمدرمان تومورهای مغزی با اانرژی بی پایان در درون هرادامه بحث تکامل چشمزبان و بیان، در سایه پیشربه خودت مغرور نشوعلایم کمبود ویتامین E را چرا خشونت و تعصبتمدن بشری و مغز اخلاقیقلب روباتیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمرپیوند مغز و سر و چالشهای مباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت بیستماولین مورد پیوند سر در اندرک حقیقت نردبان و مسیری ارتباط بین هوش طبیعی و هوسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اسپینال ماسکولار غیرقابل دیدن کردن مادهنظریه تکامل در درمان بیمتو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی دلوب فرونتال یا پیشانی مغترکیب حیوان و انسانپرورش مغز مینیاتوری انسامروری بر تشنج و درمان هایخفاش با شیوع همه گیری جدیاینکه به خاطرخودت زندگی ذهن چند جانبه نیازمند نگاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش اتصالات بین سلولهای سندرم گیلن باره به دنبال بیشتر کمردردها نیازی به هنر حفظ گرهتوهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده یاد بگیر فراموش کنیمن کسی در ناکسی دریافتم تغییر زودتر اتصالات مغزیآیا ممکن است موش کور بی ممسئولیت جدیدخدا موجود استاگر نعمت فراموشی نبود بسرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياسیر آفرینش از روح تا مغز بحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردمنابع انرژی از نفت و گاز جهان هوشیارآیا امکان بازسازی اندامهمغز فکر میکند مرگ برای دیدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانسختی ها رفتنی استبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز ایندگان چگونه استدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیشنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی اصول سلامت کمرهوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت قربانی نزاع بین بی آشنا پنداریمغزتان را در جوانی سیم کشداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از رشته نوروایمونولوژی و نقاستیفن هاوکینگ در تفسیر نگاه محدود و تک جانبه، مششب سیاه سحر شودبزرگ فکر کنهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبموجود بی مغزی که می تواندحافظه و اطلاعات در کجاست الگوبرداری از طبیعتاجزایی ناشناخته در شکل گزندگی زودگذرضررهای مصرف شکر و قند بر اعتماد به خودنبرو و انرژی مداومتفاوت های زبانی سرمنشا تفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین بی 12 در درمان دردگاهی مغز بزرگ چالش استما اکنون میدانیم فضا خالحس و ادراک قسمت نوزدهمدرمان تشنجانرژی تاریکاداراوون تنها داروی تاییزبان و تکلم برخی بیماریهبه دنبال رستگاری باشعلت خواب آلودگی بعد از خوچرا در مغز انسان، فرورفتتمدنی قدیمی در شمال خلیج قلب را نشکنتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که پیوند اندام از حیوانات بمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت دهماولین هیبرید بین انسان و درک دیگرانارتباط شگفت مغز انسان و فسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اضطراب عمومیمقالاتنظریه تکامل در درمان بیمتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمندلوتیراستامترازودونپرتوهای صادر شده از سیاهمرکز هوشیاری، روح یا بدن خلاصه ای از مطالب همایش ماینکه خانواده ات سالم باذهن هوشیار در پس ماده ی ماز نظر علم اعصاب اراده آزنقش تیروئید در تکامل مغزسندرم پیریفورمیسبا هوش مصنوعی خودکار روبهنر رها شدن از وابستگیتوپیرامات