دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واکسن ضد اعتیاد

واکسن ضد اعتیاد
آنتی بادی علیه فنتانیل
فنتانیل، به‌عنوان یک آگونیست با گیرنده‌های شبه‌تریاک، پیوند می‌یابد و بر احساس درد، تأثیر می گذارد و از این طریق اثر ضد درد خود را برای دردهای متوسط تا شدید اعمال می‌کند. مصرف طولانی این دارو باعث وابستگی شدید و اعتیاد می‌شود. اثرات این دارو در تضعیف CNS و دستگاه تنفس مانند مرفین است.
این ماده، شبه تریاک است.
روزانه ۱۵۰ نفر در کل جهان به دلیل مصرف اوپیوئیدهای مصنوعی از جمله فنتانیل می‌میرند که ۵۰ برابر مرگ و میر ناشی از هروئین است.
آنتی بادی علیه اوپیوئیدها از جمله فنتانیل می‌تواند از ورود این مواد به مغز و احساس شادی و سرخوشی پس از مصرف آن جلوگیری کند.
این مطلب را کالین هیلپروفسور دستیار در دانشگاه تگزاس آمریکا بیان کرد.
به امید رهایی همه ی معتادان از این رنج نابود کننده.


https://www.facebook.com/224857427699801/posts/2029398773912315/?mibextid=Nif5oz
https://uh.edu/.../11142022-fentanyl-vaccine-haile-kosten...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکوقاحت و تمسخر دیگرانعادت دادن مغز بر تفکربار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریحمله ویروس کرونا به مغزتنفس هوازی و میتوکندریدوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا ما تنها موجودات زنده مغز مانند تلفن استمناطق خاص زبان در مغزتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصدرب بسته با غیر خود باز منورالژیزندگی بی دوداحساسات کاذبهندسه بنیادیناستفاده از سلول های بنیاسرگردانیتشویق خواندن به کودکانویروس های باستانی، مغز ممقالاتبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولحرکت چرخشی و دائمی کیهانفناوری هوش مصنوعی نحوه ختو با همه چیز در پیوندیدانش محدود به ابعاد چهارآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه هوشیاری خود را توسزیست شناسی کل در جزء فراکادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگواصول توسعه ی یک ذهن کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان با هوش مصنوعواکسن کووید 19 چیزهایی که بدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمحس و ادراک قسمت نهمفرگشت و تکامل تصادفی محض تومورها و التهاب مغزی عاداروهای تغییر دهنده ی سیآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز را از روی امواج بشناسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهوارموزی از نخستین تمدن بشرنگاه از دور و نگاه از نزدزبان و شناخت حقیقت قسمت دارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن اشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی نرمش های گردنگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک قسمت بیست و یکفشار و قدرتتوکل بر خداداروی جدید ضد الزایمرآزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل ممهندسی ژنتیک در حال تلاش اگر فقط مردم میفهمیدند کرویا حقی از طرف خداناتوانی از درمان برخی ویسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنشباهت مغز با کیهان مادیجهان مرئی و نامرئیبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدحس و ادراک- قسمت بیست و پقانون گذاری و تکاملتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستندر ناامیدی بسی امید استنقش درختان در تکاملمیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش در طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمرضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان در حال نوسان و چرخشبسیاری از بیماری های جدیپیشینیان انسان از هفت میخودت را از اندیشه هایت حفقطار پیشرفتتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هدرمان های اسرار آمیز در آنقشه با واقعیت متفاوت اسما بخشی از این جهان مرتبطابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تسی و سه پل اصفهانهوشیاری و افسردگیطبیعت موجی جهانبیماری تی تی پیکمردردجواب سنگ اندازیتفاوت های زبانی سرمنشا تخدا بخشنده است پس تو هم بپروتز چشممرزهای حقیقی یا مرزهای تلزوم سازگاری قانون مجازاتابوهای ذهنیامیدواری و مغزدرمان جدید ای ال اس، توفرچندجهانیراه پیروزی در زندگی چیستمباحث مهم حس و ادراکابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغز سیستم تعادلی بدنتازه های اسکیزوفرنی(جنوهدف یکسان و مسیرهای مختلعلم ساختن برج های چرخانبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدحفره در مغزتلاش هایی در بیماران قطع دنیا فریب و سرگرمیآنچه ناشناخته است باید شمشاهدات آمیخته با اشتباهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا درک فرد دیگر و رفتارهای انوار مغز در فراموشی هاز گهواره تا گورمدیون خود ناموجودابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکاراز تکامل تا مغز، از مغز تاز تکامل تا مغز، از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انسانوقت نهيب هاي غير علمي گذشعارضه جدید ویروس کرونا سبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها حمایت از طبیعتتنفس بدون اکسیژندوپامین قابل حل در آبآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مادران و کودکان در زممناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگراندرختان چگونه بر تشکیل ابنوسانات کوانتومی منبع مازندگی در جمع مواردی را براخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکاستفاده از سلول های بنیاسربازان ما محققا غلبه می تشخیص ژنتیکی آتروفی های ویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر ویتامین دی بر بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)حس متفاوتفیلمی بسیار جالب از تغییتو با باورهایت کنترل میشدانش بی نهایتآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچکتر شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یذهن هوشیار در پس ماده ی مچگونه واکسن کرونا را توززیست شناسی باور حقیقت یا ادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های باصول سلامت کمرشناخت و معرفت، و نقش آن دتعداد کلی ذهن ها در جهان واکسن کرونا و گشودن پنجربرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک قسمت چهارمفراموش کارها باهوش تر هستومورهای نخاعیداروهای ضد بیماری ام اس وآگاهی فراتر از آگاهیمغز زنان جوانتر از مغز مرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالرمز و رازهای ارتباط غیر کنگاه از درون قفس یا بیرونزبان و شناخت حقیقت قسمت سارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیشگفتی های زنبور عسلجلوتر را دیدنوبینار اساتید نورولوژی دبرخی یونها و مولکول های مگذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت بیست و دوفضا و ذهن بازتوپیراماتداروی سل سپتآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناسامهندسی بدناگر میدانی مصیبت بزرگتر رویاها از مغز است یا ناخواز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوشباهت کیهان و مغزجهان مشارکتیبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدحس و ادراک- قسمت شصت و چهقانون جنگلتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکدر هم تنیدگی مرزها و بی منقش ذهن و شناخت در حوادث میدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش عاطفی قسمت 11بیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هوضایعه ی عروقی مخچهجهان در حال ایجاد و ارتقابشکه ای که ته نداره پر نمپیشرفت های جدید علوم اعصخودروهای هیدروژنیلمس کوانتومیتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرمان های بیماری آلزایمرنقص های سیستمی ایمنیریاضیات یک حس جدید استما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً از تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انهوشیاری کوانتومیطبیعت بر اساس هماهنگیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناجوسازی مدرنتفاوت ایستایی و تکاپوخدای رنگین کمانپروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سللزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستدرمان جدید سرطاننه ناامیدی بلکه ارتقاراه انسان شدن، راه رفتن ومبتکران خودشکوفاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز- از مغز سیستم دفاعی بدن علیه مغز تازه های بیماری پارکینسوهدف یکسان، در مسیرهای متعلایم کمبود ویتامین E را بیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از حق انتخابتلاشی برای درمان قطع نخادنیای شگفت انگیز کوانتومآنچه واقعیت تصور میکنیم مطالبه ی حق خودمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایدرک نیازمند شناخت خویش انوار مغز در تشخیص بیماری زمین در برابر عظمت کیهانمدیریت اینترنت بر جنگابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباهمیشه اطمینان تو بر خدا باز خود رها شوسادیسم یا لذت از آزار دادترازودونوقتی فهمیدی خطا کردی برگعدم توقف تکامل در یک اندابارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستحوادث روزگار از جمله ویرتنها مانع در زندگی موارد دورترین نقطه ی قابل مشاهآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز چون ابزار هوش است دلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضاددرختان اشعار زمیننوشیدن چای برای مغز مفید زندگی در سیاهچالهاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استاستفاده از سلول های بنیاسردرد میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل ویشن پروصفحه اصلیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)حس چشایی و بویاییفیروز نادریتو باید نیکان را به دست بدانشمندان موفق به بازگردآیا برای تولید مثل همیشه مغز ایندگان چگونه استمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمذهن و شیمی بدنچگونه آن شکری که می خوریمزیست، مرز افق رویداد هستارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های باضطراب و ترسشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعذیه ی ذهنواکسن کرونا از حقیقت تاتبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنحس و ادراک قسمت نوزدهمفراموشی همیشه هم بد نیستتومورهای ستون فقراتداروی فامپیریدین یا نورلآپومورفین در پارکینسونمغزهای کوچک بی احساسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الرمز گشایی از اتصالات مغزنگاه از درون مجموعه با نگزبان جانسوزارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستشانس یا نتیجه ی تلاشجمجمه انسان های اولیهوجود قبل از ناظر هوشمندگریه ی ابر، رمز طراوت باغحس و ادراک قسمت بیست و سوفضای قلب منبع نبوغ استتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی ضد چاقیآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش هورمون های تیروئید دمهربانی، شرط موفقیتاگر نیروی مغناطیس نباشد رویاهای پر رمز و حیرتی دراز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان معنابررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسحساسیت روانی متفاوتقانون جنگلتکینگیآغاز مبهم آفرینشدر هم تنیدگی کوانتومینقش روی و منیزیم در سلامتمیدان های مغناطیسی قابل ابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش عاطفی قسمت نهمبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهجهان ریز و درشتبشریت از یک پدر و مادر نیپیشرفت در عقل است یا ظواهخورشید مصنوعیلووفلوکساسینتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیدرمان های جدید میگرننقص در تشخیص هیجانات عامریتوکسیمابمانند آب باشابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضدهوشیاری سنتی یا هوشیاری طعمه ی شبکه های ارتباط اجبیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنجامعه ی آسمانیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیخدایی که ساخته ی ذهن بشر پرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطادرمان جدید سرطاننه به اعدامراه بی شکستمجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز- از مغزتسکوت و نیستیتازه های درمان ام اسهدف از تکامل مغزعلایم کمبود ویتامین E را با هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی حقیقت قربانی نزاع بین بی تلاشی تازه برای گشودن معدنیایی پر از سیاهچاله آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبی در مورد تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هردرک و احساسنوار مغزی روشی مهم در تشخزمین زیر خلیج فارس تمدنی مداخله ی زیانبار انساناتفاق و تصادفمدارک ژنتیکی چگونه انساناتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشناز درخواست ها جدا شوسازگاری با محیط بین اجزاترازودونوقتی پر از گل شدی خودت را عدم درکبازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیحکمت الهی در پس همه چیزتنها در برابر جهانديدن با چشم بسته در خواب آیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چگونه صداها را فیلتر منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علدرد و درسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زندگی زمینی امروز بیش از اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتاستیفن هاوکینگ در مورد هسردرد میگرن در کودکانتشخیص ایدزواقعیت فیزیکی، تابعی از سوالات پزشکیبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک (قسمت اول )فیزیک مولکولها و ذرات در تو تغییر و تحولیدانشمندان نورون مصنوعی سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ابزار بقای برتر مادیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منذهن تو همیشه به چیزی اعتقچگونه انتظارات بر ادراک زاویه نگاه ها یکسان نیستارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییرواکسن کرونا ساخته شده توبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک قسمت هفتمفراموشی و مسیر روحانیتوهم فضای خالیداروی لیراگلوتیدآب زندگی است قسمت چهارممغز، فقط گیرندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیرمز پیشرفت تواضع است نه طنگاه حقیقی نگاه به درون ازبان ریشه هایی شناختی اسارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاشانس یا تلاشجنین مصنوعیوراپامیل در بارداریگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت بیستمقفس ذهنتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد چاقیآزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژنموفقیت هوش مصنوعی در امتاگر نعمت فراموشی نبود بسرویای شفافاز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،سقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای شباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هوشمندبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زخفاش با شیوع همه گیری جدیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش روزه داری در سالم و جمیدان های کوانتومی خلاابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پسندرم کووید طولانیهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و وجهان شگفت انگیزبعد پنجمپیشرفت ذهن در خلاقیت استخوش قلبی و مهربانیلوب فرونتال یا پیشانی مغتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمدرمان های جدید در بیماری نقطه ی رسیدن به قلهریسدیپلام تنها داروی تایماه رجبابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش، ژنتیکی است یا محیطیظهور امواج مغزی در مغز مصبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناجاودانگی مصنوعیتفاوتهای جنسیتی راهی براخدایا جز تو که را دارمپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان، قمامقایسه رقابت و همکاریتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتدرمان دارویی سرطان رحم بنه به اعدامرابطه تشنج و اوتیسممجرم، گاهی قربانی استابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز سکوت، پر از صداتبدیل پلاستیک به کربن و سهدف از خلقت رسیدن به ابزاعلائم عصبی آلزایمر، با ابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تحقیقت آنطور نیست که به نظتلاشی جدید در درمان ام اسدنیا، هیچ استآنها نمیخواهند دیگران رامطالعه ای بیان میکند اهدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکدرک کنیم ما همه یکی هستیمنوار مغز، ترجمه ی فعالیت زمان چیستنوار عصب و عضلهزمان و مکان، ابعاد کیهان مروری بر تشنج و درمان هایاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود داز روده تا مغزستم با شعار قانون بدترین تراشه ها روی مغزوقتی تو از یاد گرفتن باز عدالت برای من یا برای همهبازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسحافظه میتواند بزرگترین دتنهاییدی متیل فومارات(زادیوا)(آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ناتوان از توجیه پیدامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهدرد باسن و پا به دلیل کاهنیکولا تسلازندگی زودگذراختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیاستیفن هاوکینگ در تفسیر سردرد میگرنی در کودکانتصویر خورشید یا خود خورشواقعیت چند سویهپیامهای کاربرانبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک (قسمت دوم )فیزیک هوشیاریتو جهانی هستی که خودش را دانشمندان یک فرضیه رادیکآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشذهن خود را مشغول هماهنگیچگونه به سطح بالایی از هوزاوسکا درمان گوشرارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن آلزایمربرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک قسمت هفدهمفراموشی آرمانتوهم فضای خالی یا توهم فضداروی تشنجی دربارداریآب زندگی است قسمت هفتممغزتان را در جوانی سیم کشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز رمز بقای جهش ژنتیکینگاه دوبارهزبان شناسی مدرن در سطح سلارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخشاهکار قرنجنگ هفتاد و دو ملت همه را برخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت دهمقفس را بشکنتوسعه هوش مصنوعی قادر اسداروی ضد تشنج با قابليت تآزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اسموفقیت در تفکر استاگر نعمت فراموشی نبود بسروان سالماز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینسلول های مغزی عامل پارکیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه زیر پای خود نگاه نکن بشجاعت و ترسجهان هوشیاربررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچاخلا، حقیقی نیستقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در ودر هم تنیدگی کوانتومی و دنقش رژیم غذایی بر رشد و امیدان بنیادین اطلاعاتابزار بقا از نخستین همانروش جدید تولید برقاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنسندرم گیلن باره به دنبال هوش عاطفی قسمت یازدهضایعات در عصب زیر زبانیبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندجهانی که نه با یک رخداد و بعد از کروناپیشرفتی مستقل از ابزار هخوش خیالی و خوش بینیلوتیراستامتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در ادرمان های جدید سرطاننقطه ای بود و دگر هیچ نبوریشه های مشترک همه ی موجوماپروتیلینابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله هاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اظرف باید پر شود چه با چرک بیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجایی برای یاد گرفتن باقی تقلید مرحله ای نسبتا پیشخسته نباشی باباپرتوهای صادر شده از سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقامقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهدرمان زخم دیابتی با تکنونه جنگ و نه خونریزیرادیوی مغز و تنظیم فرکانمحل درک احساسات روحانیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز سکته مغزیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هر چیز با هر چیز دیگر در تعلت خواب آلودگی بعد از خوبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده حقیقت افرادتمایل زیاد به خوردن بستندندان ها را مسواک بزنید تآنژیوگرافی از مغزمعماری، هندسه ی قابل مشامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی تودرک احساسات و تفکرات دیگنوار عصب و عضلهزمان و گذر آن سریع استمرکز هوشیاری، روح یا بدن اتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستاز سایه بگذرستم، بی پاسخ نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزوقتی ریشه ها عمیقند از چیعسل طبیعی موثر در کنترل ببازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوحافظه های کاذبتنهایی رمز نوآوری استدین اجباریآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و قلب در جنین موش مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستدرد زانو همیشه نیاز به جرنیاز به آموزش مجازی دیجیزندگی سلول در بدن، جدای ااختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهاستخوان های کشف شده، ممکسردرد و علتهای آنتصویر در هم تنیدگی کوانتواقعیت چیستسایتهای دیگربحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت 67فیزیک و هوشیاریتو جدای از کیهان نیستیدانشمندان ژنی از مغز انسآیا جنین انسان، هوشمندی مغز از بسیاری حقایق می گرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیذهن سالمچگونه باغبانی باعث کاهش زبان فرایند تکاملی برای ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مشناسایی سلول های ایمنی اتغییر دیگران یا تغییر خوواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستحس و ادراک قسمت هجدهمفرایند پیچیده ی خونرسانیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)داروی جدید ALSآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیمکشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا بیماری ام اس (مولتیپرمز جهاننگاهی بر قدرت بینایی درازبان شناسی نوین نیازمند ارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازشاهکار شش گوشجنگ و تصور از جنگبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت دوازدهمقله سقوطتوسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تآسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلامولکول ضد پیریاگر با مطالعه فیزیک کوانروبات ها قول میدهنداز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد سلول های بنیادیهوش مصنوعی به شناسایی کابه سیاهی عادت نکنیمشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان های بسیار دیگربررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای خلا، خالی نیستقبل از آغازتکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهدر هر سوراخی سر نکننقش رژیم غذایی در رشد و امیدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالسندرم پیریفورمیسهوش عاطفی قسمت پنجمضرورت زدودن افکاربیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسجهانی که از یک منبع، تغذیبعد از کروناپپوگستمرگ چیستخوشبختی چیستلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریدرمان های رایج ام اسنقطه بی بازگشتریشه های مشترک حیاتماجرای جهل مقدسابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعهیچ چیز همیشگی نیستعقل مجادله گربیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دجایی خالی نیستتقلید از روی طبیعتخطا در محاسبات چیزی کاملپرتوزایی از جسم سیاهمسئول صیانت از عقیده کیسمقابله با کرونا با علم استاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشادرمان سرگیجه بدون نیاز بچه زیاد است بر من که در ایراز تغییرمحل درک احساسات روحانی دابزار بقای موجود زنده از نعناعاز تکینگی تا مغز، از مغز سال سیزده ماههتبدیل سلولهای محافط به سهر جا که جات میشه، جات نیعماد الدین نسیمی قربانی با تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایحقیقت اشیاتمایز یا کشف یگانگیده روش موفقیتآنان که در قله اند هرگز خمعنی روزهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استدرک تصویر و زبان های مخلتدرک حقیقت نردبان و مسیری نوار عصب و عضلهزمان و صبرمرکز حافظه کجاستاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریماز علم جز اندکی به شما داستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ی بیولوژِیکویتنام نوعی کرونا ویروس عشق درونی به یگانگی خلقتبازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در حافظه و اطلاعات در کجاست تنبیه چقدر موثر استدین، اجباری نیستآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و اخلاقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خدردهای سال گذشته فراموش چیز جدید را بپذیرزندگی، مدیریت انرژیاختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیاستروژن مانند سپر زنان دسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر زیبا از سلولواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت 74فیزیک آگاهیتو دی ان ای خاص ميتوکندريدانشمندان پاسخ کوانتومی آیا جهان ذهن و افکار ما ممغز به تنهایی برای فرهنگ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو ذهت را روی چیزهای مفید متچگونه تکامل مغزهای کنونیزبان متغیرارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر دادن ژنها آیا روزی واکسن اسپایکوژنبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میحس و ادراک قسمت هشتمفرایند تکامل و دشواری هاتوهم چیستداروی جدید s3 در درمان ام آب زندگی است قسمت دوممغط یک گیرنده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا بدون زبان میتوانیم ترمز جهان خاصیت فراکتالنگاهی بر توانایی اجزاي بزبان، نشان دهنده ی سخنگو ارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ داده هابرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت سومقلب های سادهتوصیه های سازمان بهداشت داروی ضد تشنج توپیراماتآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در هممولتیپل اسکلروز در زنان اگر تلاش انسان امروز براروبات های ریز در درمان بیاز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی تعاملیبه سخن توجه کن نه گویندهشربت ضد خلطجهان هایی در جهان دیگربررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بخلاصه ای از مطالب همایش مقبل از انفجار بزرگتکامل چشمافتخار انساندر والنتاین کتاب بدید همنقش زنجبیل در جلوگیری از مکان زمان یا حافظه زمانابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسهوش عاطفی قسمت اولضرب المثل یونانیبیماری وسواسکفش و کتابجهانی در ذهنبعد از کرونا دلخوشی بیهوپایان، یک آغاز استمرگ و میر پنهانخوشبختی دور از رنج های ملیروپریم داروی ترکیبی ضدتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتدرمان های علامتی در ام اسنمیتوان با بیرون انداختنرژیم های غذایی و نقش مهم ماجرای عجیب گالیلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو هیچ چیز، چقدر حقیقی استعقل سالمبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دجاذبهتقلید از طبیعتخطا در محاسبات چیزی کاملپرسش و چستجو همیشه باقی امسئولیت جدیدملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیددرمان سرگیجه بدون نیاز بنه عدم مطلق بلکه عدم با قراست دستی و چپ دستیمحدودیت چقدر موثر استابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز، از مغز سانسور از روی قصد بسیاری تبر را بردارهر حرکت خمیده می شود و هر عوامل موثر در پیدایش زبابا خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلحقیقت تنها چیزی است که شاتمدن قدیمی ای در جنوب ایردهن، بزرگترین سرمایهآنزیم تولید انرژی در سلومعادله ها فقط بخش خسته کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمنددرک دیگراننوار عصب و عضله تعیین محلزمان واقعیت است یا توهممرکز حافظه کجاستاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستازدواج های بین گونه ای، رستارگانی قبل از آغاز کیهتربیت کودکان وظیفه ای مهویتامین E برای فعالیت صحعشق، شلوغ کردن نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیحافظه و اطلاعات در کجاست تهدیدهای هوش مصنوعیدیوار همه اش توهم بودآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکدردی که سالهاست درمان نشچیزی منتظر شناخته شدنزندان ذهنیاختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش داسرار آفرینش در موجسردرد تنشنتصویر زیبای اصفهانواقعیت های متفاوتبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبحس و ادراک قسمت 75فیزیکدانان ماشینی برای تتو در میانه ی جهان نیستی دانشمندان اولین سلول مصنآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بیش از آنچه تصور میشومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان مشترک ژنتیکی موجوداارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدحس و ادراک قسمت هشتاد و نفرایند حذف برخی اجزای مغتوهم و خیالداروی جدید لنفوم و لوکمیآب زندگی است قسمت سومنفرت، اسیب به خود استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قایا تکامل هدفمند استرنگ کردن، حقیقت نیستنگاهت را بلند کنزبان، وسیله شناسایی محیطارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرشاید درست نباشدجنبه های موجی واقعیتبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانحس و ادراک قسمت سی و هشتمقلب و عقلتوصیه های غیر دارویی در سداروی ضد جنون در درمان تیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده مواد کوانتومی جدید، ممکناگر خواهان پیروزی هستیروبات کیاناز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیسلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی در کامپیوترهابهبود حافظه پس از رخدادهشش مرحله تکامل چشمجهان یکپارچهبررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به اخلاصه ای از درمان های جدیقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان ردر یک فراکتال هر نقطه مرکنقش زبان در سلطه و قدرت امکانیک کوانتومی بی معنی ابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سرهوش عاطفی قسمت دهمضررهای مصرف شکر و قند بر بیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهجهان، تصادفی نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوپارادوکس ها در علممرگ و میر بسیار بالای ناشخانه ی تاریکلیس دگرامفتامین یا ویاستأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالدرمان ژنتیکی برای نوآورینمیتوان بر سیاه سیاه نوشرژیم های غذایی و نقش مهم ماده ی تاریکابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایهیچ وقت خودت را محدود به عقلانیت بدون تغییربیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هجاذبه و نقش آن در شکلگیریتقویت استخوان در گرو تغذخطای ادراک کارماپرسشگری نامحدودمسئولیت در برابر محیط زیملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیدرمان سرگیجه بدون دارونهایت معرفت و شناخت درک عرجزخوانی هایی که امروز بمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز، از مغز سانسور بر بسیاری از حقایتحریک عمقی مغزهرچیز با یک تاب تبدیل به عوامل ایجاد لغت انسانی و با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندحقیقت خواب و رویاتمدن پیشرفته ی پیشینیاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه های هر روزهمعجزه ی چشممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عدرک درست از خود و هوشیارینوبت کودکانزمان پلانکمرکز خنده در کجای مغز استاثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتاسکلت خارجی در درمان اختسخن نیکو مانند درخت نیکوترجمه ای ابتدایی از اسراویتامین E در چه مواد غذایعصب حقوق نورولووبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولحافظه و اطلاعات در کجاستALS نگاهی کامل بر بیماری وتو یک معجزه ایدیوار، از ابتدا توهم بودآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در اندرس گرفتن از شکست هاچیزی خارج از مغزهای ما نیزونیسومایداختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است داسرار بازسازی اندام هاسردرد سکه ایتصویربرداری فضاپیمای آمواقعیت و مجازبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستحس و ادراک قسمت 78فال نیکوتوقف؛ شکستدانشمندان تغییر میدان مغآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز برای فراموشی بیشتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دذره ی معین یا ابری از الکچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان چهار حرفی حیات زمینارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر عمودی سر انسان از پواکسن دیگر کرونا ساخته شبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیحس و ادراک قسمت هشتاد و شفراتر از دیوارهای باورتوهم وجودداروی جدید میاستنی گراویآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقاشی هایی با بوی گذشته یمنبع هوشیاری در کجاست؟(قایجاد احساساترنگین کمانچالش هوشیاری و اینکه چرا زدودن نقص از هوش مصنوعیارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرشایسته نیست در جیب خود قرجنسیت و تفاوت های بیناییبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانحس و ادراک قسمت سی و ششمقلب یا مغزتوصیه هایی در مصرف ماهیدارویی خلط آورآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهموجود بی مغزی که می توانداپل ویژن پرو در تشخیص بیمروح در جهانی دیگر استاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیسلول بنیادی و ای ال اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خوابششمین کنگره بین المللی سجهان یکپارچهبرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استخم شدن فضا-زمانقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو در کمتر از چند ماه سوش جدنقش زبان در سلطه و قدرت امکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت روشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم جدایی مغزهوش عاطفی قسمت دومضررهای شکر بر سلامت مغزبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندجهش های ژنتیکی مفید در ساتفکر قبل از کارپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و سوال از قاتلخانواده پایدارلا اکراه فی الدینتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیدرمان پوکی استخواننمای موفقیترژیم ضد التهابیماده ی خالیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی منفرد یا سیاههیچ کاری نکردن به معنی چیعقیده ی بی عملبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهجبران از دست رفته هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعخطای حسآلودگی هوا چالش قرن جدیدمستند جهان متصلممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کساندرمان سرطان با امواج صوتنهایت در بی نهایترحم مصنوعیمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیاز تکامل تا مغز از مغز تا ساهچاله ها تبخیر نمیشودتحریک عمقی مغز در آلزایمهز ذره، یک دنیاستعواملی که برای ظهور لغت ابالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاحقیقت در علم، هرگز نهایی تمدن بشری و مغز اخلاقیدو بیماری روانی خود بزرگ آینه در اینهآیندهمعجزه ی علممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملدرک عمیق در حیواناتنور از عمق تاریکیزمان به چه دلیل ایجاد میشاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انساناسکار، لگوی هوشمندسخن و سکوتترس و آرمان هاویتامین کاعصب سیاتیکبحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورحافظه ی هوش مصنوعیفقر داده ها در هوش مصنوعیتو یک جهان در مغز خودت هسدید تو همیشه محدود به مقدآیا یک، وجود داردمغز کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و دست و پا زدن در سایه؟چیزی شبیه نور تو نیستزونا به وسیله ویروس ابله اختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتاصل بازخوردسردرد عروقی میگرنتصور از زمان و مکانواقعیت و انعکاسبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستحس و ادراک قسمت 82فاکسیبتتولید مولکول جدید توسط هدانشمندان روش هاي جدیدی آیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاذرات کوانتومی زیر اتمی قچگونه حافظه را قویتر کنیزبان نیاز تکاملی استارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودشکل های متفاوت پروتئین هتغییرات منطقه بویایی مغزواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک قسمت پنجمفرد موفقتوهم وجودداروی جدید آلزایمرآتاکسی فریدریشچقدر به چشم اعتماد کنیممنبع خواب و رویاایران بزرگرهبر حقیقیچالش هوشیاری و اینکه چرا سفر فقط مادی نیستاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورشادی، پاداش انجام وظیفهجنسیت و تفاوت های بیناییبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبحس و ادراک قسمت سیزدهمقلب دروازه ی ارتباطتوضیحی ساده در مورد هوش مدارویی ضد بیش فعالی سیستآسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، نموجودات مقهور ژنها هستنداپی ژنتیکروح رهاییاز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلسلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستصبور باشجهان کنونی و مغز بزرگتریبزرگ فکر کنپیوند سر، یکی از راه حلهاخونریزی مغز در سندرم کووقدرت مردمتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسدر آرزوهایت مداومت داشتهنقش سجده بر عملکرد مغزما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم دزدی ساب کلاوینهوش عاطفی قسمت سومضعیف و قویبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونجهش های ژنتیکی غیر تصادفتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شخار و گللاموژین داروی ضد اوتیسم؟تأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلرودرمان پوکی استخواننمایش تک نفرهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وماده ای ضد التهابیابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندههیچ کس مانند تو نگاه نمیکعلم و ادراک فقط مشاهده ی بیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابجدا کردن ناخالصی هاتقویت سیستم ایمنیخطر آلودگی هواآلودگی هوا و ویروس کرونامشکل از کجاستمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایدرمانهای بیماری پارکینسنهادینه سازی فرهنگ اختلارحم مصنوعیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استاز تکامل تا مغز، از مغز تسایه ی هوشیاریتداوم مهم است نه سرعتهزینه ای که برای اندیشیدعوارض ازدواج و بچه دار شدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزحقیقت راستین انسان علم بتمدن زیر آبدو بار در هفته ماهی مصرف دو برابر شدن خطر مرگ و میآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علم در کنترل کرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان درگیری قلب در بیماری ویرنور درونزمان شگفت انگیزاثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی باساس انسان اندیشه و باور سخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع مویتامین کا و استخوانعضلانی که طی سخن گفتن چقدبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهحافظه انسان و حافظه ی هوشفلج نخاعی با الکترودهای تو کجای جهانیدیدن خدا در همه چیزآیا کیهان می تواند یک شبیمغز آیندگان چگونه است ؟منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سدست کردن در گوشنکاتی در مورد تشنجزیان غذاهای پرچرباختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اساصل در هم تنیدگی و جهانی سرطان کمیت گراییتصادف یا قوانین ناشناختهواقعیت تقویت شدهبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانحس و ادراک قسمت 87فاجعه ی جهل مقدستولید مثل اولین ربات های دانشمندان روشی برای تبدیآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالش است یا منفعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه ذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاه من، نگاه تو و یا حقیزبان و کلمه حتی برای کسانارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردشکل پنجم مادهتغییرات مغز پس از 40 سالگیواکسن سرطانبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارحس و ادراک قسمت پنجاهفرد یا اندیشهتوهم بی خداییداروی جدید ای ال اسآتاکسی مخچه ای خودایمننقش قهوه در سلامتیمنتظر نمان چیزی نور را بهایرادهای موجود در خلقت بروی و منیزیم در تقویت استچالش هوشیاری و اینکه چرا سفر نامه سفر به بم و جنوب از مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرشب سیاه سحر شودجهل مقدسبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت ششمقلب روباتیکتیوتیکسن داروی ضد جنونداستانها و مفاهیمی اشتباآشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای موسیقی نوابتدا سخت ترین استروزه داری متناوب، مغز را از بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییسلول عصبی، در محل خاص خودهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز جهان را از متلصبر لازمه ی پیروزی استجهان کاملی در اطراف ما پربزرگ شدن مغز محدود به دورپیوندهای پیچیده با تغییرخواندن ، یکی از شستشو دهنقدرت و شناخت حقیقتتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کودر آسمان هدیه های نادیدننقش غذاها و موجودات درياما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوروشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فهوش عاطفی قسمت ششمطلوع و حقیقتبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فجهش تمدنی عجیب و شگفت انستفکر خلا ق در برابر توهم پدیده خاموش روشن در پارکمرگ تصادفیخارق العاده و استثنایی بلایو دوم دکتر سید سلمان فتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آندرمان ام اس(مولتیپل اسکلچند نرمش مفید برای کمردررژیم غذایی ضد التهابیماده، چیزی نیستابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانهیچ کس حقیقت را درون مغز علم و روحبیوگرافیکندر علیه سرطانجدایی خطای حسی استتلقین اطلاعات و حافظهخطرات هوش مصنوعیآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات نخاعیمن پر از تلخیمتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میددرماندگی به دلیل عادت کرچهار میلیارد سال تکامل برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزاز تکامل تا مغز، از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فرتداخل مرزها و صفات با بینهزینه سنگین انسان در ازاعید نوروز مبارکباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومحقیقت غیر فیزیکیتمدنی قدیمی در شمال خلیج تمرکز و مدیتیشندو برابر شدن خطر مرگ و میآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه در هر لحظه زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استدرگیری مغز در بیماری کوینوروفیبروماتوززنان باهوش تراجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستاستفاده از مغز، وزن را کمسختی ها رفتنی استتست آر ان اس دز میاستنی گویتامین کا در سبزیجاتغم بی پایانبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخحباب های کیهانی تو در توفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو کز محنت دیگران بی غمیدیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا گذشته، امروز وآینده مغز اندامی تشنه ی انرژی امنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فدست آسمانچگونه مولکول های دی ان ایزیباترین چیز در پیر شدناختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احاصل علت و تاثیرسرعت فکر کردن چگونه استتضادهای علمیواقعیت خلا و وجود و درک مبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیحس و ادراک قسمت چهلفاصله ها در مکانیک کوانتتولید یا دریافت علمدانش، قفل ذهن را باز میکنآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالشهای پیش رومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاه مادی غیر علمی استزبان و بیان نتیجه ساختماارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی شکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات آب و هوایی که به واکسن سرطانبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت پنجاه و یفرد حساس از نظر عاطفی و بتوهم تنهاییداروی جدید برای میاستنی آتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل امنتظر زمان ایده آل نشوایستادن در برابر آزادی برویا و واقعیتچالش هوشیاری و اینکه چرا سفر به مریخ در 39 روزاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندشبیه سازی میلیون ها جهان جهان فراکتالبرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت شصت و هشتقلب را نشکنتیک و اختلال حرکتیدخالت در ساختار ژنهاآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزموسیقی هنر مایع استابتدایی که در ذهن دانشمنروزه داری و التهاب زیانباز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرسلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استصبر و واقعیتجهان پیوستهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پیوندی که فراتر از امکانخواب سالم عامل سلامتیقدرت کنترل خودتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم در آستانه ی موج پنجم کووینقش غذاها و موجودات درياما اکنون میدانیم فضا خالابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش عاطفی بیشتر در زنانطلای سیاهبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسجهشهای مفید و ذکاوتی که دتفاوت مغز انسان و میمون هپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردخبر مهم تلسکوپ هابللبخند بزن شاید صبح فردا زتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتدرمان تومورهای مغزی با اچند جهانیرژیم غذایی ضد دردماده، چیزی بیش از یک خلا ابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباهیچ اندر هیچعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبجریان انرژی در سیستم های تلاش ها برای کشف منابع جددفاع از پیامبرآلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیدرها بسته نیستچهار ساعت پس از کشتار خوکرساناها و ابر رساناها و عمخچه تاثیر گذار بر حافظهابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشوداز تکامل تا مغز، از مغز تساخت سلول عصبی حتی پس از ترقی واقعی یا شعار ترقیهزاران سال چشم های بینا وعامل کلیدی در کنترل کارآباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتحقیقت غیر قابل شناختحقیقت، آن چیزی نیست که جلتمرکز بر هدفدو داروی جدید برای میاستآینده با ترس جمع نمیشودمعرفت و شناختمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشدرگیری مغز در بیماران مبنورون هاي مصنوعی می توانزنجیرها را ما باید پاره کاجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی ساستفاده از نظریه ی تکامل سرنوشتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ویتامین بی 12 در درمان دردغم بی پایانبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهحباب هایی تو در توفلج خوابتو پیچیده ترین تکنولوژی دژا وو یا اشنا پنداریآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان ایا طبیعتا تمامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغدست بالای دستچگونه میتوان با قانون جنزیباترین چیز در افزایش سادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایاصل عدم قطعیت از کوانتوم سطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهر خوابیده ی مادهوالزارتان داروی ضد فشار بخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایحس و ادراک قسمت چهل و هفتفاصله ی همیشگی تصویر سازتولید پاک و فراوان انرژیدانش، یک انسان را ناسازگآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ و فعال یا مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالرفتار مانند بردهنگاه محدود و تک جانبه، مشزبان و بیان، در سایه پیشرارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازشکست حتمیتغییرات تکاملی سر انسان واکسن ضد اعتیادبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت پنجاه و دفردا را نمیدانیمتوهم جداییداروی جدید برای کاهش وزنآثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین منحنی که ارتباط بین معرفاکنون را با همه ی نقص هایرویا و کابوسچالش کمبود اندام برای پیسفر تجهیزات ناسا به مریخ از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترشبیه سازی سیستم های کوانجهان قابل مشاهده بخش کوچبرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیحس و ادراک قسمت شصت و دوقوی تر باشتیکاگرلور داروی ضد انعقادر میان تاریکی و روشنایینقش حفاظتی مولکول جدید دمیهمانهای ناخوانده عامل ابتذال با شعار دینروزه داری و بیمار ی ام اس از تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستصبر بسیار بایدجهان پیوستهبزرگترین خطایی که مردم مپیوستگی همه ی اجزای جهانخواب سالم عامل سلامتی و یقدرت انسان در نگاه به ابعتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیمادر درمان بیماری مولتیپل نقش غذاها و موجودات درياما از اینجا نخواهیم رفتابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش عاطفی در زنان بیشتر اطوفان فقر و گرسنگی و بی سبیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بجهشهای مفید و ذکاوتی که دتفاوت ها و تمایزها کلید بپروژه ی ژنوم انسانیمراحل ارتقای پله پله کیهلحظات خوش با کودکانتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیدرمان تشنجچند جهانیراه فراری نیستماست مالیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانتاریکی و نورهیچگاه از فشار و شکست نترعلم به ما کمک میکند تا موبیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتاجریان انرژی در سیستم های تلاش های جدید در ALSدفاع در برابر تغییر ساختآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات روانپزشکی پس از سمننژیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنون و القلمرشته نوروایمونولوژی و نقمدل همه جانبه نگر ژنرالیابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسباز تکامل تا مغز، از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با تروس جریان انرژیهستي مادي ای که ما کوچکترعادت همیشه خوب نیستبابا زود بیاکامپیوتر سایبورگباد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابحقایق ممکن و غیر ممکنتمرکز بر امروزدو سوی واقعیتآیا فراموشی حتمی استمغز فکر میکند مرگ برای دیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پادرگیری مغزی در سندرم کوونورون های ردیاب حافظهزندگی فعال و مثبت روند آلاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیاستفاده از هوش مصنوعی در سریع دویدن مهم نیستتشنج چیستویتامین بی هفدهغیرقابل دیدن کردن مادهبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجحد و مرزها توهم ذهن ماستفلج خواب چیستتو آرامش و صلحیدژاوو یا آشناپنداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای ایجاد تمدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیدستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه مغز ما، موسیقی را پزیر فشار کووید چه باید کراداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاصل، روان و نفس استسعی کن به حدی محدود نشویتظاهری از ماده است که بیدواکنش های ناخودآگاه و تقبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونحس و ادراک قسمت چهل و هشتفتون های زیستیتولید اندام با چاپ سه بعددائما بخوانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاسترفتار وابسته به شکلنگاه کلی نگرزبان و تکلم برخی بیماریهارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مشگفت نیست من عاشق تو باشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردواکسن علیه سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و حس و ادراک قسمت پنجاه و سفرزندان زمان خودتوهم جدایی و توهم علمداروی جدید برای ای ال اسآرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت دمنشأ اطلاعات و آموخته ها اکوییفلکسرویا و خبر از آیندهچالش دیدگاه های سنتی در بسفر دشوار اکتشافاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کشبکه های مصنوعی مغز به درجهان موازی و حجاب هابرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهحس و ادراک قسمت شصت و ششقیچی ژنتیکیتیروفیبان موثر در سکته ی در مانهای کمر دردنقش حیاتی تلومر دی ان آ دمیوتونیک دیستروفیابداع دی ان ای بزرگترین دروزه داری سلول های بنیاداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهسلام تا روشناییهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستصد قدح، نفتاده بشکستجهان پر از چیزهای اسرار آبزرگترین درد از درون است پیام های ناشناخته بر مغز خواب عامل دسته بندی و حفطقدرت ذهنتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزدر سال حدود 7 میلیون نفر نقش غذاها در کاهش دردهای ما اشیا را آنطور که هستندابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینریه زغالیاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش عاطفی در زنان بیشتر اطوفان زیباییبیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانجوانان وطنتفاوت ها را به رسمیت بشناپروانه ی آسمانیمرز مرگ و زندگی کجاستلرزش ناشی از اسیب به عصبتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با هماندرمان جدید ALSچند جهانی و علمراه نجاتماست مالی با هوش انسانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیب یکسان و دیدگاه های متتاریکی خواهد ترسیدهیپرپاراتیروئیدیسمعلم بدون توقفبیان حقیقتکوچکی قلبجریان انرژی در سیستم های تلاش های جدید در درمان فردقیق ترین تصاویر از مغز اآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی در عقب منابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟درون قفس یا بیرون از آننوآوری ای شگفت انگیز دانرشد مغز فرایندی پیچیده امدل هولوگرافیک ژنرالیزهابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استاز تکامل تا مغز، از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازینهستی ما پس از شروعی چگال عادت کن خوب حرف بزنیباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیماحل مشکلتمساح حد واسط میان مغز کودولت یا گروهکآیا ممکن است موش کور بی ممغز قلبمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجوددرگیری مغزی در سندرم کوونوروپلاستیسیتی چیستزندگی هوشمند در خارج از زاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایاستفاده از انرژی خلاسریعترین کامپیوتر موجودتشنج و حرکات شبه تشنجی قاویتامین دی گنجینه ای بزرغرور و علمبحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورحریص نباشفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو افق رویداد جهان هستیدگرگونی های نژادی و تغییآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای شادمانی طمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شدغدغه نتیجه ی نادانی استچگونه مغز پیش انسان یا همزیرفون داروی ضد ام اسادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصلاح خطا با رفتن بر مسیرشلیک فراموشیتعویض دارو در تشنجواکنش به حس جدیدبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت چهل و دومفروتنی معرفتیتولید سلولهای جنسی از سلداروهای مصرفی در ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز حریص برای خون، کلید تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی رفتار اجتماعی انسان، حاصنگاه انسان محدود به ادرازبان و شناخت حقیقت قسمت چارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسشگفت انگیز بودن کیهانثبت و دستکار ی حافظهواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نکات از گاید لاین پرگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک قسمت پنجاه و شفرضیه ای جدید توضیح میدهتوهم جسمداروی جدید برای دیابتآرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیمنشاء کوانتومی هوشیاری ااکسی توسین و تکامل پیش ارویا بخشی حقیقی از زندگی چاالش ها در تعیین منبع هوسفرنامه سفر به بم و جنوب از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیششبکیه های مصنوعیجهان ما میتواند به اندازبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک سی و هفتمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستدر محل کار ارزش خودت را بنقش خرچنگ های نعل اسبی درمیگرن و پروتئین مرتبط با ابزار هوش در حال ارتقا ازروزهای بد باقی نمیمانداز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جسلاح و راهزنیهوش احساسیبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی صدای بم با فرکانس پایین، جهان پر از چیزهای جادویی بسیاری از مجرمان، خودشانپیدایش زبانخودآگاهی و هوشیاريقدرت عشقتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقدرمان نگهدارنده ی اعتیادنقشه مغزی هر فرد منحصر بهما به جهان های متفاوت خودابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تسوخت هیدروژنی پاکهوشمندی کیهانطولانی ترین شببیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنجوانان وطنتفاوت های بین زن و مرد فقخدا موجود استپرواز از نیویورک تا لوس آمرز بین انسان و حیوان کجالرزش عضله یا فاسیکولاسیوتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چدرمان جدید میگرن با انتی چند روش ساده برای موفقیتراه های جدید برای قضاوت رماشین دانشابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردههاوکينگ پیش از مرگش رسالعلم در حال توسعهبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسجستجوی متن و تصویر به صورتلاش های جدید در درمان سردل به دریا بزنآمارهای ارائه شده در سطح مشاهده گر جدای از شیء مشامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استدروغ نگو به خصوص به خودتنوار مغز مشاهده ی غیر مسترشد مغز علت تمایل انسان بمدل هولوگرافیک تعمیم یافابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شوداز تکامل تا مغز، از مغز تساختن آیندهتری فلوپرازینو هر کس تقوای خدا پیشه کنعادت کردن به نعمتوفور و فراوانیعادت بد را ترک کنبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیحلقه های اسرارآمیزتنفس هوازی و میتوکندریدوچرخه در کاهش دردهای کمآیا ما کالا هستیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهمنابع جدید انرژیتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزدرگیری اعصاب به علت میتونوروز یا روز پایانیزندگی و داراییاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهاناستفاده از سلول های بنیاسرگیجه از شایعترین اختلاتشنج عدم توازن بین نورون ویروس مصنوعیغربال در زندگیبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاحرکات چشم، ترجمه کننده ی فن آوری های جدید علیه شناتو انسانی و انسان، شایستدانش قدرت استآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدذهن ما از در هم شکستن منبچگونه هموساپينس بر زمین زیرک ترین مردمادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصول انجام برخی نرمش ها دشلیک فراموشیتعامل انسان و هوش مصنوعیواکسن های شرکت فایزر آمربدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک قسمت چهل و سومفروتنی و غرورتولترودینداروهای ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی مغز در تنهایی آسیب میبینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم بارقیبی قدرتمند در برابر منگاه از بیرون مجموعهزبان و شناخت حقیقت قسمت اارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریشگفت زده و حیران باشثبت امواج الکتریکی در عصوابستگی یعنی قلادهبرخی نرمش ها برای زانوگاهی جهت را عوض کنحس و ادراک قسمت بیست و چهفساد اقتصادی سیتماتیک درتوهمات و شناخت حقیقتداروی جدید ضد میگرنآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهمهمان ناخواندهاکسکاربازپین در درمان تشرویا تخیل یا واقعیتنابینایی در نتیجه ی گوشی سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران شباهت مغز و کیهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورحس و ادراک- قسمت پنجاه و قانون مندی نقشه ژنتیکی متکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش داروهاي مختلف معروف میگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین همانروزهای سختاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش احساسیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقصرع و درمان های آنجهان دارای برنامهبسیاری از بیماری های جدیپیر شدن حتمی نیستخودآگاهی و هوشیاريقضاوت ممنوعتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیدرمان نابینایان آیا ممکننقشه های مغزی جدید با جزیما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر هوشیاری و وجودطی یکصد هزار سال اخیر هرچبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتجواب دانشمند سوال کننده تفاوت های تکاملی در مغز وخدا نور آسمان ها و زمین اپروتئین های ساده ی ابتدامرز جدید جستجو و اکتشاف، لزوم سازگاری قانون مجازاتاول کف پا و حقیقتامیدواریدرمان جدید کنترل مولتیپلچندین ماده غذایی که ماننراه های جدید برای قضاوت رمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاریخ، اصیل نیست و ساخته هاوکينگ پیش از مرگش رسالعلم راهی برای اندیشیدن ابیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری جستجوی هوشیاری در مغز ماتلاش های جدید شرکت نورالدلایلی که نشان میدهد ما بآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده آینده از روی مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکنددریای خدانوار مغز ترجمه رخدادهای رشد در سختی استمدل های ریز مغز مینی برینابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تساختن آینده، بهترین روش ترک امروز