دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واکسن ضد اعتیاد

واکسن ضد اعتیاد
آنتی بادی علیه فنتانیل
فنتانیل، به‌عنوان یک آگونیست با گیرنده‌های شبه‌تریاک، پیوند می‌یابد و بر احساس درد، تأثیر می گذارد و از این طریق اثر ضد درد خود را برای دردهای متوسط تا شدید اعمال می‌کند. مصرف طولانی این دارو باعث وابستگی شدید و اعتیاد می‌شود. اثرات این دارو در تضعیف CNS و دستگاه تنفس مانند مرفین است.
این ماده، شبه تریاک است.
روزانه ۱۵۰ نفر در کل جهان به دلیل مصرف اوپیوئیدهای مصنوعی از جمله فنتانیل می‌میرند که ۵۰ برابر مرگ و میر ناشی از هروئین است.
آنتی بادی علیه اوپیوئیدها از جمله فنتانیل می‌تواند از ورود این مواد به مغز و احساس شادی و سرخوشی پس از مصرف آن جلوگیری کند.
این مطلب را کالین هیلپروفسور دستیار در دانشگاه تگزاس آمریکا بیان کرد.
به امید رهایی همه ی معتادان از این رنج نابود کننده.


https://www.facebook.com/224857427699801/posts/2029398773912315/?mibextid=Nif5oz
https://uh.edu/.../11142022-fentanyl-vaccine-haile-kosten...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اثرات مفید قهوهدرمان های جدید میگرنچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکرشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل جریان همیشگی خلقتملاحظه های اخلاقی دربارهپیشرفتی مستقل از ابزار هثبت امواج الکتریکی در عصانسان ها می توانند میدان خلا، حقیقی نیستمرگ و میر پنهاندرمان سرطان با امواج صوتاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودزندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندمنابع انرژی از نفت و گاز آمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخانه ی تاریکمشکل از کجاستدرگیری مغز در بیماری کویچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کزبان مشترک ژنتیکی موجودابعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر کتامین در درمان پاآیا ما تنها موجودات زنده جهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایندرالدقیق ترین تصاویر از مغز امعجزه در هر لحظه زندگیاز فرد ایستا و متعصب بگذرذهن تو همیشه به چیزی اعتقنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارزبان، وسیله شناسایی محیطهوش احساسیتقویت حافظه یا هوش مصنوعطولانی ترین شبکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا احتمال دارد رویا از آجاذبهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر تلاش انسان امروز برادی متیل فومارات(زادیوا)(مغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز جهاننادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اسلولهای ایمنی القا کنندههیپرپاراتیروئیدیسمتمساح حد واسط میان مغز کوعلم راهی برای اندیشیدن افلج خواب چیستکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت در علم، هرگز نهایی منشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصنمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اسودمندی موجودات ابزی بر هستی ما پس از شروعی چگال تو با باورهایت کنترل میشعارضه جدید ویروس کرونا سفرایند حذف برخی اجزای مغکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآسیب ها ناشی از آلودگی هوحد و مرزها توهم ذهن ماستمیدان های مغناطیسی قابل ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای ای ال اسنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهسکته مغزیویروس مصنوعیتوهم فضای خالی یا توهم فضسایتهای دیگرقانون جنگلگام کوچک ولی تاثیرگذارترک امروزالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت نوزدهمماپروتیلینابزار بقای موجود زنده از در ناامیدی بسی امید استنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تراه فراری نیستهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتسخن پاک و ثابتواکسن کرونا از حقیقت تاتتوصیه های غیر دارویی در سلوزالمعده(پانکراس)مصنوعپیموزایدتصویر زیبا از سلولانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت دهممخچه ، فراتر از حفظ تعادلاثرات مفید روزه داریدرمان های جدید در بیماری چندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان درشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشویهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاملاحظات بیهوشی قبل از جرپاسخ گیاهان در زمان خوردجلوتر را دیدنانسان یک کتابخانه استخلا، خالی نیستمرگ و میر بسیار بالای ناشدرمانهای بیماری پارکینساختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودزندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتابوهای ذهنیجهان هوشیارمنابع انرژی از نفت و گاز آن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخانواده پایدارمشکلات نخاعیدرگیری مغز در بیماران مبچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشزبان چهار حرفی حیات زمینتفکر قبل از کارشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی که نه با یک رخداد و منبع هوشیاری کجاست قسمت ایا کوچک شدن مغزانسان الدل به دریا بزنمعرفت و شناختاز مخالفت بشنوذهن خود را مشغول هماهنگینگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوسفر فقط مادی نیستهوش در طبیعتتقویت سیستم ایمنیطی یکصد هزار سال اخیر هرچکودکان خود را مشابه خود تتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا احتمال دارد رویا از آجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر خواهان پیروزی هستیدین، اجباری نیستمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیسلولهای بنیادی مصنوعی درهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس هوازی و میتوکندریعلم ساختن برج های چرخانفلج دوطرفه عصب 6 چشمکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت راستین انسان علم بمنشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمسیلی محکم محیط زیست بر انو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو باید نیکان را به دست بعدم توقف تکامل در یک اندافراتر از دیوارهای باورکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریک ترین بخش شبآشنا پنداریحریص نباشمیدان بنیادین اطلاعاتابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای دیابتنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهسال سیزده ماههویرایش DNA جنین انسان، برتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قانون جنگلگامی در درمان بیماریهای ترکیب آمار و ژنتیکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هفتمماجرای جهل مقدسابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی مرزها و بی منقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزراه های جدید برای قضاوت رهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیسختی ها رفتنی استواکسن کرونا ساخته شده توتوصیه هایی در مصرف ماهیلیروپریم داروی ترکیبی ضدپیموزایدتصویر زیبای اصفهانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت دوازدهممخچه ابزاري که وظیفه آن فاثرات مضر ماری جوانادرمان های رایج ام اسنه به اعداماسرار آفرینش در موجرشد در سختی استشلیک فراموشیهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاممانتین یا آلزیکسا یا ابپختگی پس از چهل سالگي به جمجمه انسان های اولیهانسان باشخلاصه ای از مطالب همایش ممرگ انتقال است یا نابود شدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای مزندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخار و گلمشکلات بین دو همسر و برخیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوزبان نیاز تکاملی استتفکر خلا ق در برابر توهم شجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهانی که از یک منبع، تغذیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا این جمله درست است کسیدلایلی که نشان میدهد ما بمغز فکر میکند مرگ برای دیاز نخستین همانند سازها تذهن سالمنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی بیشتر در زنانتلقین اطلاعات و حافظهطبیعت موجی جهانکودکان را برای راه آماده تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا برای تولید مثل همیشه جدایی خطای حسی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاپی ژنتیکدید تو همیشه محدود به مقدمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز رنگ کردن، حقیقت نیستنازوکلسینبیوگرافیسلام تا روشناییهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس هوازی و میتوکندریعلایم کمبود ویتامین E را فناوری هوش مصنوعی نحوه خکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقیقت غیر فیزیکیمهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی مغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداسینوریپا داروی ترکیبی ضدوفور و فراوانیتو تغییر و تحولیعدم درکفرد حساس از نظر عاطفی و بکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی من و تو و گرد و غباآشنا پنداریحرکت چرخشی و دائمی کیهانمیدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ضد میگرننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز روشی جدید در درمان نابیننسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهسانسور از روی قصد بسیاری واقعیت فیزیکی، تابعی از توهم چیستقانونمندی و محدودیت عالمگامی در درمان بیماریهای ترکیب حیوان و انسانالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هفدهمماجرای عجیب گالیلهابزارهای پیشرفته ارتباط در هم تنیدگی کوانتومینقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرراه های جدید برای قضاوت رهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دسرنوشتواکسن ایرانی کرونا تولیدتوضیحی ساده در مورد هوش ملیس دگرامفتامین یا ویاسپیچیدگی های مغزمگستصویربرداری فضاپیمای آمانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سوممدل همه جانبه نگر ژنرالیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاجزای پر سلولی بدن انسان درمان های علامتی در ام اسنه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاز گهواره تا گورشلیک فراموشیهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل داروینی هنوز در حامن کسی در ناکسی دریافتم پروژه ی ژنوم انسانیجنبه های موجی واقعیتانسان جدید از چه زمانی پاخلاصه ای از درمان های جدیمرگ تصادفیدروغ نگو به خصوص به خودتادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن ازندگی زودگذرشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخارق العاده و استثنایی بمشکلات روانپزشکی پس از سارتباط پیوسته ی جهاندرگیری مغزی در سندرم کووچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشزبان و کلمه حتی برای کسانتفاوت مغز انسان و میمون هشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهانی در ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا ابزار هوشمندی یا مغز دنیای شگفت انگیز کوانتوممغز قلباز نخستین همانند سازها تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و سفر به مریخ در 39 روزهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاش ها برای کشف منابع جدطبیعت بر اساس هماهنگیکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر دوپامین و سروتونینآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابتدا سخت ترین استدیدن خدا در همه چیزمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کماننباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دسلسله مباحث هوش مصنوعیهدف یکسان و مسیرهای مختلتنفس بدون اکسیژنعلایم کمبود ویتامین E را فیلمی بسیار جالب از تغییکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحقیقت غیر قابل شناختمهربانی، شرط موفقیتابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدیمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملسیگار عامل افزایش مرگ وموقت نهيب هاي غير علمي گذشتو جهانی هستی که خودش را عسل طبیعی موثر در کنترل بفردا را نمیدانیمگل زندگیتاریکی و نورآغاز فصل سرما و دوباره تکحس چشایی و بویاییمکانیک کوانتومی بی معنی ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد الزایمرنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز روشی جدید در درمان سکته منشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاسانسور بر بسیاری از حقایواقعیت چند سویهتوهم وجودقارچ بی مغز در خدمت موجودگاهی لازم است برای فهم و ترازودونالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت هجدهمماده ی تاریکابزارهای بقا از نخستین هدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما داراه پیروزی در زندگی چیستهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانسریع دویدن مهم نیستواکسن اسپایکوژنتیوتیکسن داروی ضد جنونلا اکراه فی الدینپیچیدگی های مغزی در درک زتصور از زمان و مکانانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سی و هشتمانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت سی و ششممدل هولوگرافیک تعمیم یافاجزایی ناشناخته در شکل گدرمان ژنتیکی برای نوآوریچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژي پاک سرچشمه حپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان خطرناکترین موجودخم شدن فضا-زمانمرگی وجود ندارددریای خدااداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیزندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخبر مهم تلسکوپ هابلمشکلات روانپزشکی در عقب ارتباط انسانی، محدود به درگیری اعصاب به علت میتوچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای زبان و بیان نتیجه ساختماتفاوت ها و تمایزها کلید بشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا بیماری ام اس (مولتیپدنیا، هیچ استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز نخستین همانند سازها تذره ی معین یا ابری از الکنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاش هایی در بیماران قطع طعمه ی شبکه های ارتباط اجکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا تکامل و تغییرات ژنتیجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابتدایی که در ذهن دانشمندیدگاه نارسای دوگانه ی ممغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقینبرو و انرژی مداومبیان حقیقتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهدف یکسان، در مسیرهای متتنها مانع در زندگی موارد علت خواب آلودگی بعد از خوفیزیک مولکولها و ذرات در کتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحقایق ممکن و غیر ممکنمولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقا از نخستین هماندائما بخواننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را چرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکسیاهچاله های فضایی منابعوقتی فهمیدی خطا کردی برگتو دی ان ای خاص ميتوکندريعشق درونی به یگانگی خلقتفرضیه ای جدید توضیح میدهگلوله ی ساچمه ایتاریکی خواهد ترسیدآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک (قسمت اول )مکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقای موجود زنده از داروی سل سپتنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتريتوکسيمب در درمان ام اسنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرساهچاله ها تبخیر نمیشودواقعیت چیستتوهم وجودقبل از آغازگاهی مغز بزرگ چالش استتراشه ی بیولوژِیکالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت هشتمماده ی خالیابزارهای بقا ازنخستین همدر هم تنیدگی کوانتومی و دنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رراه انسان شدن، راه رفتن وهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بسریعترین کامپیوتر موجودواکسن اسپایکوژن ضد کروناتیک و اختلال حرکتیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟پیوند قلب خوک، به فرد دچاتصادف یا قوانین ناشناختهانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت سیزدهممدل های ریز مغز مینی بریناحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان پوکی استخواننه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرزمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز پروانه ی آسمانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان عامل توقف رشد مغزخونریزی مغز در سندرم کوومراحل ارتقای پله پله کیهدرک فرد دیگر و رفتارهای اادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستزندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهمنابع بی نهایت انرژی در دآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخدا موجود استمشاهده گر جدای از شیء مشاارتباط از بالا به پایین مدرختان اشعار زمینچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بزبان و بیان، در سایه پیشرتفاوت ها را به رسمیت بشناشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری کجاست قسمت53ایا بدون زبان میتوانیم تدندان ها را مسواک بزنید تمغز مانند تلفن استاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار سفر دشوار اکتشافهوشمندی کیهانتلاشی برای درمان قطع نخاظهور امواج مغزی در مغز مصکیهان خود را طراحی میکندتاثیر داروهای ضد التهاب آیا جنین انسان، هوشمندی جریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابتذال با شعار دیندژا وو یا اشنا پنداریمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوسم زنبور ، کلیدی برای وارهدف از تکامل مغزتنها در برابر جهانعماد الدین نسیمی قربانی فیزیک و هوشیاریکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحل مشکلمواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقا از نخستین همانداروهای مصرفی در ام اسنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس چرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی سیاهچاله ها، دارای پرتو وقتی پر از گل شدی خودت را تو در میانه ی جهان نیستی عصب حقوق نورولووفشار و قدرتگلوئونتاریخ همه چیز را ثبت کردهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک (قسمت دوم )ما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقینقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز ریه زغالینظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهسایه را اصالت دادن، جز فرواقعیت چیستتوهم بی خداییقبل از انفجار بزرگگذر زمان کاملا وابسته به تربیت کودکان وظیفه ای مهالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجمماده ای ضد التهابیابزارهای بقای موجود زندهدر هر سوراخی سر نکننقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندراه بی شکستهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایسرگیجه از شایعترین اختلاواکسن دیگر کرونا ساخته شتیروفیبان موثر در سکته ی لایو دوم دکتر سید سلمان فپیوند مغز و سر و چالشهای تظاهر خوابیده ی مادهپیوند اندام از حیوانات بتظاهری از ماده است که بیداندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت ششممدیون خود ناموجوداحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان پوکی استخواننهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز پرواز از نیویورک تا لوس آجهل مقدسانسانیت در هم تنیده و متصخواندن ، یکی از شستشو دهنمرز مرگ و زندگی کجاستدرک نیازمند شناخت خویش اادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچازونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریمنابع جدید انرژیآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخدای رنگین کمانمشاهده آینده از روی مشاهارتباط بین هوش طبیعی و هودرد باسن و پا به دلیل کاهچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتفاوت های بین زن و مرد فقششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمایا تکامل هدفمند استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز مادران و کودکان در زماز نشانه ها و آثار درک شدذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوشیاری و وجودتلاشی تازه برای گشودن معظرف باید پر شود چه با چرک کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا جهان ذهن و افکار ما مجستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابداع دی ان ای بزرگترین ددژاوو یا آشناپنداریمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقسماگلوتید داروی کاهش دهنهدف از خلقت رسیدن به ابزاتنبیه چقدر موثر استعوامل موثر در پیدایش زبافیزیکدانان ماشینی برای تکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حلقه های اسرارآمیزموجود بی مغزی که می تواندابزار بقا از نخستین همانداروهای ام اسنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بسیاهچاله و تکینگی ابتدایوقتی تو از یاد گرفتن باز توقف؛ شکستعضلانی که طی سخن گفتن چقدفضای قلب منبع نبوغ استگمان میکنی جرمی کوچکی در تازه های اسکیزوفرنی(جنوافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 67ما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقینقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز ریواستیگمیننظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومساخت شبکه عصبی مصنوعی با واقعیت های متفاوتتوهم تنهاییقدم زدن و حرکت دید را تغیگذشته را دفن کنترجمه ای ابتدایی از اسراالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاهماده، چیزی بیش از یک خلا ابزارهای بقای از نخستین در والنتاین کتاب بدید همنقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور رابطه تشنج و اوتیسمهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تسرگردانیواکسن دیگری ضد کرونا از دتکنولوژی جدید که سلول هالبخند بزن شاید صبح فردا زلحظات خوش با کودکانپیوند سر آیا ممکن استتعداد کلی ذهن ها در جهان اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و هشتمدیریت اینترنت بر جنگاحساس گذر سریعتر زماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلنهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل زبان انسان از پیشیمنابع انرژی از نفت و گاز پروتز عصبی برای تکلمجهان فراکتالانسان، گونه ای پر از تضادخواب سالم عامل سلامتیمرز بین انسان و حیوان کجادرک و احساسادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخزونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است شاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرمناطق خاصی از مغز در جستجآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خدایی که ساخته ی ذهن بشر مطالبه ی حق خودارتباط شگفت مغز انسان و فدردهای سال گذشته فراموش چگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت های تکاملی در مغز وصبر بسیار بایدهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایجاد احساساتدو بیماری روانی خود بزرگ مغز چون ابزار هوش است دلیاز نظر علم اعصاب یا نرووسذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوشیاری کوانتومیتلاشی جدید در درمان ام اسعقل مجادله گرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جهش های ژنتیکی، ویروجستجوی هوشیاری در مغز مامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار هوش در حال ارتقا ازدگرگونی های نژادی و تغییمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به سندرم کووید طولانیهر چیز با هر چیز دیگر در تتهدیدهای هوش مصنوعیعوامل ایجاد لغت انسانی و فاصله ها در مکانیک کوانتکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحمله ویروس کرونا به مغزموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقا از نخستین همانداروهای تغییر دهنده ی سینقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا سیاهچاله ی تولید کنندهویتنام نوعی کرونا ویروس تولید مثل اولین ربات های غم بی پایانقفس ذهنگنجینه ای به نام ویتامین تازه های بیماری پارکینسوافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت 74ما اکنون میدانیم فضا خالابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز ریاضیات یک حس جدید استنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اساخت شبکه عصبی با الفبای واقعیت و مجازتوهم جدایی و توهم علمقدرت مردمگربه شرودینگر و تاثیر مشترس و آرمان هاامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و یماشین دانشابزارهای دفاعی و بقای مودر یک فراکتال هر نقطه مرکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمرادیوی مغز و تنظیم فرکانهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های سربازان ما محققا غلبه می واکسن سرطانتکنولوژی جدید که سلول هالرزش ناشی از اسیب به عصبپیوند سر، یکی از راه حلهاتعذیه ی ذهناندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت شصت و دومداخله ی زیانبار انساناحساسات کاذبدرمان تومورهای مغزی با انهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملزمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل ساختار رگهای مغزی منابع انرژی از نفت و گاز پرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علخواب سالم عامل سلامتی و یمرز جدید جستجو و اکتشاف، درک کنیم ما همه یکی هستیمادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت نناززیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت آینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخسته نباشی بابامطالبی در مورد تشنجارتباط شگفت انگیز مغز اندردی که سالهاست درمان نشچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهازبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت های زبانی سرمنشا تصرع و درمان های آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایرادهای موجود در خلقت بدو بار در هفته ماهی مصرف مغز چگونه صداها را فیلتر از نظر علم اعصاب اراده آزرفتار مانند بردهچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش، ژنتیکی است یا محیطیتمایل زیاد به خوردن بستنعقلانیت بدون تغییرکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحفره در مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبسندرم گیلن باره به دنبال هر جا که جات میشه، جات نیتو یک معجزه ایعواملی که برای ظهور لغت افاصله ی همیشگی تصویر سازکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و دانشحمایت از طبیعتموسیقی نوابزار بقا از نخستین همانداروهای ضد بیماری ام اس ونقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهسیاره ی ابلهانویتامین E برای فعالیت صحتولید یا دریافت علمغم بی پایانقلب و عقلگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل پلاستیک به کربن و سافتخار انسانحس و ادراک قسمت 75ما از اینجا نخواهیم رفتابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز ریسدیپلام تنها داروی تاینظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختساختن آیندهواقعیت و انعکاستوهم جسمقدرت کنترل خودگزیده ای از وبینار یا کنفتسلیم شدن از نورون شروع مامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و دمبانی ذهنی سیاه و سفیدابعاد و نیازهای تکاملیدر کمتر از چند ماه سوش جدنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در راز تغییرهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم سردرد میگرنواکسن سرطانتکینگیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوپیوندی که فراتر از امکانتغییر الگوی رشد مغزی با زاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت شصت و ششمدارک ژنتیکی چگونه انساناخلاق و علوم اعصابدرمان تشنجچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرزمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتکامل شناخت انسان با کشفمنابع انرژی از نفت و گاز پرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهخواب عامل دسته بندی و حفطمزایای شکلات تلخ برای سلدرک احساسات و تفکرات دیگارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجاززیباترین چیز در افزایش سبسیاری از بیماری های جدیشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیندهایمان به رویاخطا در محاسبات چیزی کاملمطالعه ای بیان میکند اهدارتباط شگفت انگیز مغز اندرس گرفتن از شکست هاچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ایستایی و تکاپوضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاکسی توسین و تکامل پیش ادو برابر شدن خطر مرگ و میمغز آیندگان چگونه است ؟مغز ناتوان از توجیه پیدااز نظر علم اعصاب اراده آزرفتار وابسته به شکلچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکسفرنامه سفر به بم و جنوب هیچ چیز همیشگی نیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعقیده ی بی عملکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحق انتخابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی نخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و سندرم پیریفورمیسهر حرکت خمیده می شود و هر تو یک جهان در مغز خودت هسعوارض ازدواج و بچه دار شدفتون های زیستیکریستال هاتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و سکونحوادث روزگار از جمله ویرموسیقی هنر مایع استابزار بقا از نخستین همانداروی فامپیریدین یا نورلنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتسیاره ابلهانویتامین E در چه مواد غذایتولید پاک و فراوان انرژیغیرقابل دیدن کردن مادهقلب دروازه ی ارتباطگوشه بیماری اتوزومال رسستبدیل تراکت صوتی مصنوعی افراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهلما اشیا را آنطور که هستندابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج توپیراماتنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز ریشه های مشترک حیاتنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هساختار فراکتال وجود و ذهواقعیت خلا و وجود و درک متوهمات و شناخت حقیقتقدرت انسان در نگاه به ابعگزارش یک مورد جالب لخته وتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امید نجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و سمباحث مهم حس و ادراکابعاد اضافه ی کیهاندر آرزوهایت مداومت داشتهنقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاراست دستی و چپ دستیهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرسردرد میگرن در کودکانواکسن ضد اعتیادتکامل فردی یا اجتماعیبرخی نرمش ها برای زانوسردرد و علتهای آنواکسن علیه سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشملزوم سازگاری قانون مجازاپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییر زودتر اتصالات مغزیانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک سی و هفتممروری بر تشنج و درمان هایاخلاق پایه تکامل و فرهنگدرمان جدید ALSچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچمنابع انرژی از نفت و گاز آلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخودآگاهی و هوشیاريمسمومیت دانش آموزان، قمادرک تصویر و زبان های مخلتارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرزیر فشار کووید چه باید کربشکه ای که ته نداره پر نمشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست قسمت آینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه خطا در محاسبات چیزی کاملمعماری، هندسه ی قابل مشاارتباط غیرکلامی بین انسادست آسمانچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیضررهای مصرف شکر و قند بر کوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر فقط مردم میفهمیدند کدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز انسان ایا طبیعتا تمامغز و اخلاقاز واقعیت امروز تا حقیقترفتار اجتماعی انسان، حاصچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیسفری به آغاز کیهانهیچ وقت خودت را محدود به تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم و ادراک فقط مشاهده ی کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت قربانی نزاع بین بی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتنخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتسندرم پس از ضربه به سرهرچیز با یک تاب تبدیل به تو کز محنت دیگران بی غمیعید نوروز مبارکفروتنی و غرورکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحکمت الهی در پس همه چیزمیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقا از نخستین همانداروی لیراگلوتیدنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از چرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين سیاره ابلهانویتامین کاتولید سلولهای جنسی از سلغرور و علمقلب روباتیکگوشت خواری یا گیاه خواریتبدیل سلولهای محافط به سافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و هفتما به جهان های متفاوت خودابزار بقای موجود زنده از دارویی خلط آورنقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا رژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشساختار شبکه های مغزی ثابوالزارتان داروی ضد فشار توپیراماتقدرت ذهنگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج چیستامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شمجموعه های پر سلولی بدن مابعاد بالاتردر آسمان هدیه های نادیدننقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیارجزخوانی هایی که امروز بهندسه ی پایه ایبرخی نرمش های گردنسردرد تنشنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل مداوملزوم سازگاری قانون مجازاپیام های ناشناخته بر مغز تغییر عمودی سر انسان از پانرژی تاریکحس و ادراک- قسمت پنجاه و مرکز هوشیاری، روح یا بدن اختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هامنابع انرژی از نفت و گاز آلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخودآگاهی و هوشیاريمسیر دشوار تکامل و ارتقادرک حقیقت نردبان و مسیری ارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرزیرفون داروی ضد ام اسبشریت از یک پدر و مادر نیشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست قسمت آینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخطای ادراک کارمامعنی روزهارتروز یا خوردگی و التهادستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن زبان جانسوزتفاوتهای جنسیتی راهی براضررهای شکر بر سلامت مغزکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جواب دانشمند سوال کننده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر میدانی مصیبت بزرگتر دو سوی واقعیتمغز انسان برای ایجاد تمدمغز و اخلاقاز کجا آمده ام و به کجا میرقیبی قدرتمند در برابر مچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بسقوط درون جاذبه ای خاص، چهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدن بشری و مغز اخلاقیعلم و روحکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت آنطور نیست که به نظمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدانخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریسندرم سردرد به دلیل افت فهز ذره، یک دنیاستتو پیچیده ترین تکنولوژی عامل کلیدی در کنترل کارآفرگشت و تکامل تصادفی محض کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر روده بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رحافظه میتواند بزرگترین دمیوتونیک دیستروفیابزار بقا از نخستین همانداروی تشنجی درباردارینقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و سیر آفرینش از روح تا مغز ویتامین کا و استخوانتولترودینمقالاتقلب را نشکنگیلگمش باستانی کیستتداوم مهم است نه سرعتافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و هشتما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقای موجود زنده از داستانها و مفاهیمی اشتبانقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسازگاری با محیط بین اجزاواکنش های ناخودآگاه و تقتوانایی مغز و دیگر اجزای قدرت عشقپمبرولیزوماب در بیماری چتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و چهمحل درک احساسات روحانیاتفاق و تصادفدر آستانه ی موج پنجم کووینمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیارحم مصنوعیهندسه ی رایج کیهانهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مسردرد سکه ایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل چشملزوم عدم وابستگی به گوگل پیشینیان انسان از هفت میتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک- قسمت بیست و پمرکز حافظه کجاستاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازمنابع انرژی از نفت و گاز آلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خودروهای هیدروژنیمسئول صیانت از عقیده کیسدرک دیگرانارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورزیرک ترین مردمبعد پنجمشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخطای حسمعادله ها فقط بخش خسته کنارزش حقیقی زبان قسمت اولدغدغه نتیجه ی نادانی استچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سزبان ریشه هایی شناختی اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید مرحله ای نسبتا پیشطلوع و حقیقتکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا پیدایش مغز از روی تصاجوسازی مدرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نیروی مغناطیس نباشد دولت یا گروهکمغز انسان برای شادمانی طمغز و سیر تکامل ان دلیلی از آغاز خلقت تا نگاه انسارموزی از نخستین تمدن بشرچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اسلول های بنیادیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمدن زیر آبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت افرادمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخونخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزینه ای که برای اندیشیدتو آرامش و صلحیعادت همیشه خوب نیستفراموش کارها باهوش تر هسکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاست میگرن و پروتئین مرتبط با ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ALSنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و سیستم تعادلی بدنویتامین کا در سبزیجاتتومورها و التهاب مغزی عاتاثیر ویتامین دی بر بیماقیچی ژنتیکیگیاه بی عقل به سوی نور میتداخل مرزها و صفات با بینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت چهل و دومما بخشی از این جهان مرتبطابزار بقای موجود زنده از دخالت در ساختار ژنهانقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم ضد التهابیهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکستم با شعار قانون بدترین واکنش به حس جدیدتوازن مهمتر از فعالیت زیقطار پیشرفتپنج اکتشاف شگفت آور در موتشنج عدم توازن بین نورون امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و یکمحل درک احساسات روحانی داتوبان اطلاعات و پلِ بیندر درمان بیماری مولتیپل نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیارحم مصنوعیهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دسردرد عروقی میگرنوبینار اساتید نورولوژی دتکامل و ارتقای نگاه تا عممقاومت به عوارض فشار خون پیشرفت های جدید علوم اعصتغییرات آب و هوایی که به انرژی خلا ممکن استحس و ادراک- قسمت شصت و چهمرکز حافظه کجاستدرمان جدید میگرن با انتی اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مزنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهمنابع انرژی از نفت و گاز آلزایمراولین تصویر در تاریخ از سخورشید مصنوعیمسئولیت جدیددرک درست از خود و هوشیاریارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرزیست شناسی کل در جزء فراکبعد از کروناشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه به خاطرخودت زندگی خطر آلودگی هوامعجزه های هر روزهارزش حقیقی زبان قسمت دومذهن ما از در هم شکستن منبچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و زبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقلید از روی طبیعتطلای سیاهکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیجامعه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بسدوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز انسان برای شادمانی طمغز کوانتومیاز انفجار بزرگ تا انفجار رمز و رازهای ارتباط غیر کچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلسلول های بنیادی منابع و اهیچ کس حقیقت را درون مغز تمدنی قدیمی در شمال خلیج علم به ما کمک میکند تا موفلج نخاعی با الکترودهای کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت اشیامنبع خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درنرمش های مفید برای درد زاباد و موجسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزینه سنگین انسان در ازاتو افق رویداد جهان هستیعادت کن خوب حرف بزنیفراموشی همیشه هم بد نیستکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحافظه و اطلاعات در کجاست میگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین همانداروی جدید s3 در درمان ام نقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فسیستم دفاعی بدن علیه مغز ویتامین بی 12 در درمان دردتومورهای نخاعیصفحه اصلیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصگیاه خواری و گوشت خوار کدتروس جریان انرژیافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهل و سومما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقای موجود زنده از در مانهای کمر دردنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مستم، بی پاسخ نیستواکسن های شرکت فایزر آمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسلمس کوانتومیپول و شادیتشویق خواندن به کودکانامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیست و دومحدودیت چقدر موثر استاتوسوکسیمایددر سال حدود 7 میلیون نفر چند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراستیفن هاوکینگ در مورد هرساناها و ابر رساناها و عهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمقابله ی منطقی با اعتراضپیشرفت در عقل است یا ظواهتغییرات تکاملی سر انسان انسان قدیم در شبه جزیره عحساسیت روانی متفاوتمرکز خنده در کجای مغز استدرمان جدید کنترل مولتیپلاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیمنابع انرژی از نفت و گاز آملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فخوش قلبی و مهربانیمسئولیت در برابر محیط زیدرک عمیق در حیواناتارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندزیست، مرز افق رویداد هستبعد از کروناشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه خانواده ات سالم باخطرات هوش مصنوعیمعجزه ی علمارزش حقیقی زبان قسمت سومذهن چند جانبه نیازمند نگنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسزبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقلید از طبیعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا امکان بازسازی اندامهجاودانگی مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بسدورترین نقطه ی قابل مشاهمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسرمز پیشرفت تواضع است نه طناتوانی از درمان برخی ویبیندیشسلول های بدن تو پیر نیستنهیچ اندر هیچتمرکز و مدیتیشنعلم بدون توقففلج بل، فلجی ترسناک که آنکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت تنها چیزی است که شامنتظر نمان چیزی نور را بهابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزاران سال چشم های بینا وتو انسانی و انسان، شایستعادت کردن به نعمتفرایند پیچیده ی خونرسانیکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزادی عقیده، آرمانی که تحافظه و اطلاعات در کجاستمیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین همانداروی جدید میاستنی گراوینقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهسکوت و نیستیویتامین بی هفدهتومورهای ستون فقراتسوالات پزشکیقانون مندی نقشه ژنتیکی مگیرنده باید سازگار با پیتری فلوپرازینافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نهممانند آب باشابزار بقای موجود زنده از در محل کار ارزش خودت را بنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختستون فقرات انسان دو پا جلواکسن کووید 19 چیزهایی که توسعه برخی شغل ها با هوش لوب فرونتال یا پیشانی مغپوست ساعتی مستقل از مغز دتشخیص ژنتیکی آتروفی های امگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت بیست و سومحدودیت های حافظه و حافظاثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان های اسرار آمیز در آچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر رشته نوروایمونولوژی و نقهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل ابزار هوش ، راه پر مقابله با کرونا با علم اسپیشرفت ذهن در خلاقیت استثبت و دستکار ی حافظهانسان میوه ی تکاملخفاش با شیوع همه گیری جدیمرگ چیستدرمان جدید سرطاناختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیمنابع انرژی از نفت و گاز آموزش نوین زباناولین دروغخوشبختی دور از رنج های ممستند جهان متصلدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترزاوسکا درمان گوشربعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ما کالا هستیمجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینترنت بدون فیلتر ماهوادفاع در برابر تغییر ساختمعجزه ی علم در کنترل کرونارزش خود را چگونه میشناسذهن هوشیار در پس ماده ی منگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبزبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش احساسیتقویت استخوان در گرو تغذطوفان زیباییکودک ایرانی که هوش او از تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا انسان با مغز بزرگش اخجایی خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر با مطالعه فیزیک کوانديدن با چشم بسته در خواب مغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز بقای جهش ژنتیکیناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمسلول عصبی شاهکار انطباق هیچگاه از فشار و شکست نترتمرکز بر هدفعلم در حال توسعهفلج خوابکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت خواب و رویامنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی مغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاسوخت هیدروژنی پاکهستي مادي ای که ما کوچکترتو با همه چیز در پیوندیعادت دادن مغز بر تفکرفرایند تکامل و دشواری هاکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر رژیم گیاهخواری بر آسيب میکروواسکولاریا آسحباب های کیهانی تو در تومیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای میاستنی نقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوانزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهسکوت، پر از صداویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم فضای خالیپیامهای کاربرانقانون گذاری و تکاملگالکانزوماب، دارویی جدیتری فلوپرازیناقلیت خلاقحس و ادراک قسمت چهارمماه رجبابزار بقای موجود زنده از در چه مرحله ای از خواب ، رنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد دردهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سخن و سکوتواکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه های سازمان بهداشت لوتیراستامپوشاندن خود از نورتشخیص آلزایمر سالها قبل امروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت بیستممخچه فراتر از حفظ تعادلاثرات فشار روحی شدیددرمان های بیماری آلزایمرچند جهانی