دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کنفرانس تشنج هتل کوثر اصفهان

کنفرانس تشنج،هتل کوثر اصفهان تاریخ 97.12.16

مختصری در مورد تشنج در نوزادان:

تشنج در نوزادی معمولا اگر به دلیل اختلالات الکترولیتی نباشد، خطرناک است و نتیجه خوبی ندارد. در ابتدای تولد، میزان پیام های الکتریکی مغز و فعالیت قشر مغزی، نسبتا زیاد است و این مورد تا حدود یکسالی ادامه پیدا میکند. 12 تا 15 ماهگی، مغز به بالانس بین فعالیت زیاد و کم می رسد. یعنی مغز فعالتر نوزادان و شیرخوار، آنها را مستعد تشنج میکند.

اختلالات الکترولیتی و خونریزی در مقایسه با بقیه موارد در نوزاد، خوش خیم تر است.

برای نوزادان، حتما ای ای جی مونیتورینگ در ای سی یو لازم است. باید بالای نود دقیقه مونیتورینگ صورت بگیرد تا امواج تشنجی تشخیص داده شود.

فنوباربیتال، درمان ارجح تشنج در نوزادان است. فنی تویین، پریمیدون، کاربامازپین، اکسکاربازپین، توپیرامات( که بر اوتکام و نتیجه تشنج، هم اثر دارد) و بعدا لوتیراستام، انتخابهای بعدی است.

درمان تشنج و اپی لپسی در خانمها

کاتامنیال اپی لپسی

محور هیپوتالاموس-هثپوفیز-تخمدان

تشنج کاتامنیال: به تشنجی گفته می شود که به نوعی به یکی از مراحل دوره عادت ماهانه مربوط می شود با هرکدام از انواع تشنج ها می تواند همراه باشد ولی بیشترین گزارش با تشنج های موضعی است (فوکال).

یک سیکل قاعدگی معمولا 28 روز است که روز 1 روز اول آن و روز 14 روز تخمک گذاری میباشد. از روز اول تا روز 14 فاز فولیکولار از فاز های دوگانه یک سیکل قاعدگی و از روز 14 تا روز 1 بعدی را فاز لوتئال مینامند که فاز دوم بشمار می رود.

تشنج در ایام قبل و بعد از مراحل آغازین فازهای اول و دوم می تواند تشدید شود ونیز در کسانی که فاز لوتئال کافی ندارند و در نتیجه تخمگ گذاری هم اتفاق نمی افتد، زمینه را برای وقوع تشنج براثر کاهش پروژسترون فراهم می شود. صرع قاعدگی بیشتر زمانی رخ می دهد که میزان استروژن بیشتر از پروژسترون است و یا آنکه میزان ان سریعا تغییر کند.

در این بیماران، کلوبازام20 میلی روزانه و استازولامید می تواند موثر باشد.

خانمی که تحت درمان دارویی تشنج است، طی بارداری باید دوز بالای فولیک اسید بگیرد. فولیک اسید ممکن است رشد شناختی کودک را بیشتر کند به خصوص روی رشد وربال ای کیو(ای کیوی کلامی) تاثیر گذار است.

تاثیر تشنج بر هیپوتالاموس و هیپوفیز ناباوری، در TLS(تشنج لوب تمپورال)بیشتر است کنترل تشنج باعث بهبود ناباوری میشود. سدیم والپروات، باعث کاهش باروری میشود. این تاثیر هم در مرد و هم در زن است چون باعث افزایش اندروژن میشود.

دوز لاموتریجین، اکسکاربازپین و لوتیراستام در بارداری خیلی تغییر میکند. اگر در آزمایشات اسکرینینگ، سی درصد سطح آزاد دارو افت کرد، باید دارو اضافه شود. توپیرامات و سدیم والپروات خیلی در بارداری، چک نمیشود.

ادامه درمان از کودکی به بزرگسالی:

باید توجه شود هدف از درمان در تشنج، بهبود کیفیت زندگی بیمار هست و نه کنترل کامل تشنج.

کاربامازپین و لاکوزامید در تشنج پارشیال مصرف میشود.

والپروات و اتوسوکسیماید در ابسنس مصرف میشود.(تشنج بدون سقوط در کودک که همراه با افت هوشیاری است)

در تشنجهای میوکلونیک (همراه با پرش اندام)، کاربامازپین و ترکیبات مشابه مانند اکسکاربازپین ممنوع است

در تشنج میوکاونیک جوانان(JME), والپروات و لوتیراستام، انتخاب اول است و لاموتریجین خوب نیست.

در بیمار تشنجی جوان، لوتیراستام بهتر است. طی بارداری اگر تشنج کنترل است، نباید دارو تغییر کند.

در ابسنس کودکان، 65‰ خوب میشوند. اگر CAE(تشنج ابسنس کودکی) به JAE(تشنج ابسنس بزرگسالی) تبدیل شد، خطرناک است و احتمال بهبود خودبخود کاهش می یابد.

لاموتریجین برای ابسنس در خانم، خوب است اگر خواب نداد سدیم والپروات، میتوان داد.

لنوکس شایع ترین تشنج بدخیم در کودکان است. پس از بلوغ میوکلونوس بهتر میشود. والپروات و کلوبازام و روفینامید(روفیمامید در ایران نیست)میتوان داد.

در اپی لپسی میوکلونیک پیشرونده، اگر اختلال میتوکندری وجود دارد، والپروات ممنوع است. تشنج رولاندیک، نود درصد خوب میشود. کاربامازپین و اکسکاربازپین، انتخابهای اول است. اولی بهتر است چون اختلال یادگیری نمیدهد.

به طور کلی دارهای ضد تشنج، کثیف هستند. کاربامازپین میگرن را بدتر میکند. والپروات ریزش مو میدهد و تخمدان را به هم میریزد. افسردگی در مصرف لاموتریجین دیده میشود. سدیم والپروات و لاموتریجین، لرزش را بدتر میکند.

انار و کریپفروت مهار کننده آنزیم هستند و میتواند منجر به مسمومیت با داروهای ضد تشنج شود. کلم، القا کننده آنزیم است. انار با کازبامازپین تداخل دارد و باید با احتیاط مصرف شود.

هفته اول بعد از حادثه را مرحله زود یا early حساب میکنند.
فنوباربیتال و فنی تویین، در هفته اول پس از ضربه های مغزی یا خونریزی، تشنج را کم میکنه ولی بعدا باعث کاهش تشنج نمیشود.

درمان طولانی مدت،

برعکس، بهبود نورونی را کم میکند. در تومور اگر تشنج کرد و کاندید عمل نیست تا آخر عمر باید دارو بگیرد. والپروات و لوتیراستام ضد تومور هست و در تشنج تومور بهتر ین انتخاب هست.در خونریزی داروی ضد تشنج کمکی نمی کنه یا حداقل زود قطع بشود.

ساب اراکنویید کمتر از ای سی اچ تشنج میکند. بیمار با تروما همراه با خونریزی، لودینگ میدهیم و درمان ضد تشنج تا یک هفته ادامه دارد. بیشتر بی فایده است. لودینگ: (فنی تویین وریدی و لوبل خوراکی 1000 میلی شربت یا وریدی 1000)

لاموتریجین عوارض کموتراپی را زیاد میکند پس در بیمار سرطانی با احتیاط مصرف می شود.

در وازواسپاسم، میشود تا چهار هفته داروی ضد تشنج داد

تشنج بعد از سکته مغزی یا استروک

خونریزی، درگیری کورتیکال و بزرگی و درگیری چند لوب و ضایعه بیشتر، بیشتر تشنج می کند. درمان ضد تشنج در مرحله حاد داده میشود و ادامه لازم نیست. کاربامازپین و اکسکاربازپین خوب است ولی هیپوناترمی میدهد. لاموتریجین و لوتیراستام بهتر است. گاباپنتین، موثر نیست.

سکته امبولیک، بیشتر تشنج می دهد.

در ساب اراکنویید، تشنج نان کانوالسیو بیشتر است. نتیجه ممکن است بد باشه.تشنج زودرس ممکنه با پزوگنوز بد باشه. در خونریزی ساب اراکنویید میتوان پروفیلاکسی داد. در خونریزی پری مزنسفالیک، احتمال آنوریسم کم است. مدت درمان طولانی تر است.
در ای سی اچ، پروفیلاکسی، جایی نداره

در ترومبوز تا یکسال داروی ضد تشنج داده میشود.( اگر ضایعه سوپراتنتوریال بود یا همراه تشنج یا ضایعه پارانشیم بود.)

تشنج نان کانوالسیو و فرم های عجیب تشنج مانند استفراغ پی در پی باید، در نظر باشه

تشنج در تومور

در متاستاز کمتر است. متاستاز ملانوم، شایع تر تشنج میدهد. DNET و gangioglioma شایعتر است. داروها باید حداقل اثر را روی کبد داشته باشد. اختلال شخصیتی اگر باشد لوتیراستام، بد است.

لاکوزامید در تشنج تومورها مفید است. اشعه زودرس در تومورها کمک میکند. درمان پروفیلاکسی، لازم نیست.

با تشکر از شرکت داروسازی عبیدی و اساتید محترم مغز و اعصاب اصفهان


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش میدان مغناطیسی زمین جهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسایمپلانت مغزی کمک میکند رساناها و ابر رساناها و عاز نخستین همانند سازها تضررهای مصرف شکر و قند بر بحثي درباره هوش و تفاوتهنوروپلاستیسیتی چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکامل زبانهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش حیاتی تلومر دی ان آ دجوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تاکسی توسین و تکامل پیش ازونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و بخش دیگری در وجود انسان هچگونه انتظارات بر ادراک میدان های مغناطیسی قابل تاثیر ویتامین دی بر بیماهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلودر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در سوالات پزشکیبرخی اختلالات عصبی مثانهچالش هوشیاری و اینکه چرا ماده ی خالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )واقعیت چند سویهآیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبررسی سیستم تعادلی بدن اچرا ویروس کرونای دلتا وامروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یواکسن اسپایکوژن ضد کروناآیا دست مصنوعی به زودی قادرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فاستیفن هاوکینگ در تفسیر لا اکراه فی الدینتفاوت های تکاملی در مغز ونظریه ی تکامل در درمان بیمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دویک پیام منفرد نورون مغزی آسیب ها ناشی از آلودگی هورموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدسیستم دفاعی بدن علیه مغز بقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز تمدن بشری و مغز اخلاقیهندسه بنیادینمغز مادران و کودکان در زمترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخخورشید مصنوعیکل اقیانوس در یک ذرهالتهاب شریان تمپورالروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهسردرد تنشنبیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز به تنهایی برای فرهنگ تغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان جدید از چه زمانی پاریسدیپلام تنها داروی تایارتباط هوش ساختار مغز و ژشگفتی های زنبور عسلبیان حقیقتچند نرمش مفید برای کمردرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش محیط زندگی و مهاجرت دجهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی ایمپلانت نخاعی میتواند درشته نوروایمونولوژی و نقاز نشانه ها و آثار درک شدضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی جالب درباره محدودیتنوروز یا روز پایانیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتکامل زبانهیچ کاری نکردن به معنی چینقش خرچنگ های نعل اسبی درجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تاگر فقط مردم میفهمیدند کزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت ابرنامه و ساختار پیچیده مچگونه به سطح بالایی از هومیدازولام در درمان تشنج تاثیر ویروس کرونا بر مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریپیامهای کاربرانبرخی اصول سلامت کمرچالش هوشیاری و اینکه چرا ماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )واقعیت چیستآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک فرد دیگر و رفتارهای اسفری به آغاز کیهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی مبررسی علل کمر درد در میانچرا پس از بیدار شدن از خومرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دواکسن دیگر کرونا ساخته شآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهااستخوان های کشف شده، ممکلایو دوم دکتر سید سلمان فتفاوت های زبانی سرمنشا تنظریه ی تکامل در درمان بیمستند جهان متصلتاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک سی و هفتمیک پیشنهاد خوب برای آسان آشنا پنداریرمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رسکته مغزیبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز تمدنی قدیمی در شمال خلیج هندسه در پایه ی همه ی واکمغز چون ابزار هوش است دلیترازودونکتابخانهخانواده پایدارکلمات بلند نه صدای بلندامیوتروفیک لترال اسکلروروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانسردرد سکه ایبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست قسمت تولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز برای فراموشی بیشتر کتغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتانسان خطرناکترین موجودریشه های مشترک حیاتارتباط انسانی، محدود به شاهکار قرنبیست تمرین ساده برای جلوچند جهانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه هایی در مصرف ماهیتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی به کمک هوش طبینقش نگاه از پایین یا نگاهجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایددانشمندان اولین سلول مصناین پیوند نه با مغز بلکه رشد مغز فرایندی پیچیده ااز نظر علم اعصاب یا نرووسطلای سیاهبحثی در مورد نقش ویتامين نوشیدن چای برای مغز مفید منبع خواب و رویاتکامل زبان انسان از پیشیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنقش داروهاي مختلف معروف جایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتاگر میدانی مصیبت بزرگتر زیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدبرنامه ی مسلط ژنها در اختچگونه باغبانی باعث کاهش مکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر ژنها بر اختلالات خوفور و فراوانیحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تسایتهای دیگربرخی بیماری ها که در آن بچالش دیدگاه های سنتی در بمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلواقعیت چیستآیا امکان بازسازی اندامهدرک نیازمند شناخت خویش اسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلبزرگ شدن مغز محدود به دورچرا بیماری های تخریبی مغمرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سواکسن دیگری ضد کرونا از دآیا رژیم غذایی گیاهی سلادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهااستروژن مانند سپر زنان دلبخند بزن شاید صبح فردا زتفاوتهای جنسیتی راهی برانظریه ی ریسمانمشکلات نخاعیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک- قسمت پنجاه و یک آلل ژنتیکی که از نئاندآغاز فصل سرما و دوباره تکرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدسانسور از روی قصد بسیاری بلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز تمساح حد واسط میان مغز کوهندسه زبانِ زمان استمغز چگونه صداها را فیلتر تراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجخارق العاده و استثنایی بکلام و زبان، گنجینه ای بسامید نیکو داشته باش تا آنروزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انسردرد عروقی میگرنبیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولترودینهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و انسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط از بالا به پایین مشاهکار شش گوشبیش از نیمی از موارد انتقچندین ماده غذایی که ماننمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه جنگ و نه خونریزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی به شناسایی کانقش نظام غذایی در تکامل مجهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغاین ایده که ذرات سیاهچالرشد مغز علت تمایل انسان باز نظر علم اعصاب اراده آزطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی در مورد نقش کلسیم و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک منحنی که ارتباط بین معرفتکامل ساختار رگهای مغزی هیچگاه از فشار و شکست نترنقش ذهن و شناخت در حوادث جاذبهپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتبااگر نیروی مغناطیس نباشد زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چگونه تکامل مغزهای کنونیمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر کلام در آیات کلام بوقت نهيب هاي غير علمي گذشحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی بیماری های خاص که بدچاالش ها در تعیین منبع هومباحث مهم حس و ادراکتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتواقعیت های متفاوتآیا انسان با مغز بزرگش اخدرک و احساسسلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چرا حیوانات سخن نمی گوینمرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شواکسن سرطانآیا راهی برای رفع کم آبی دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهااسرار آفرینش در موجلرزش ناشی از اسیب به عصبتقلید مرحله ای نسبتا پیشنظریه تکامل در درمان بیممشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت بیست و پیک جهش ممکن است ذهن انسانإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز جهاناثرات مفید قهوهسانسور بر بسیاری از حقایبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریهوموارکتوس ها ممکن است دمغز ناتوان از توجیه پیداتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورخبر مهم تلسکوپ هابلکلرال هیدرات برای خوابانامید درمان کرونا با همانروش مقابله مغز با محدودیاختلالات عضلانی ژنتیکسرعت فکر کردن چگونه استبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست قسمت تومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ چالش است یا منفعتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستدورترین نقطه ی قابل مشاهانسانیت در هم تنیده و متصرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط بین هوش طبیعی و هوشاید درست نباشدبیشتر کمردردها نیازی به با هوش مصنوعی خودکار روبچه زیاد است بر من که در ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی در کامپیوترهانقش نظریه تکامل در شناساجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روش هاي جدیدی اینکه به خاطرخودت زندگی زمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی در مورد حقیقت فضا و نیکولا تسلامنشأ اطلاعات و آموخته ها تکامل شناخت انسان با کشفهیپرپاراتیروئیدیسمنقش روی و منیزیم در سلامتجاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیدخالت در ساختار ژنهااگر نعمت فراموشی نبود بسزیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبرین نت به جای اینترنتچگونه جمعیت های بزرگ شکل ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کپسول نوروهرب بر نوقتی فهمیدی خطا کردی برگحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری زبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسبرخی توجهات در ببمار پارناتوانی از درمان برخی ویمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتواقعیت و مجازآیا احتمال دارد رویا از آدرک کنیم ما همه یکی هستیمسلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا قانونمندی و محدودیت عالمبزرگترین خطایی که مردم مچرا حجم مغز گونه انسان درمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و چهواکسن سرطانآیاما مقهور قوانین فیزیکذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از سودمندی موجودات ابزی بر اسرار بازسازی اندام هالرزش عضله یا فاسیکولاسیوتقلید از روی طبیعتنظریه تکامل در درمان بیممشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومحساسیت روانی متفاوتیک رژیم غذایی جدید، می توافت فشار خون ناگهانی در ورمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جواناساخت شبکه عصبی مصنوعی با به بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی می تواند بر احمغز و سیر تکامل ان دلیلی ترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاخدا موجود استکمردردامگا سه عامل مهم سلامتروش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانشلیک فراموشیبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ چالشهای پیش روتغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب انعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم ضد التهابیارتباط شگفت مغز انسان و فشبیه سازی میلیون ها جهان با تعمق در اسرار ابدیت و نهایت معرفت و شناخت درک عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش هورمون های تیروئید دجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روشی برای تبدیاینکه خانواده ات سالم بازمین زیر خلیج فارس تمدنی از واقعیت امروز تا حقیقتظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی در مورد عملکرد لوب فنیاز به آموزش مجازی دیجیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تأثیر نگاه انسان بر رفتاهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش روزه داری در سالم و ججدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آدر مانهای کمر درداگر نعمت فراموشی نبود بسزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتبرای پیش بینی آینده مغز دچگونه جمعیت های بزرگ شکل ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کپسول نوروهرب بر توقتی تو از یاد گرفتن باز حمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستبرخی توصیه ها برای واکسیناتوانی در شناسایی چهره محل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومواقعیت خلا و وجود و درک مآیا احتمال دارد رویا از آدرک احساسات و تفکرات دیگسلول عصبی شاهکار انطباق از تکامل تا مغز، از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودبزرگترین درد از درون است چرا خشونت و تعصبمرگ چیستتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و یکواکسنی با تاثیر دوگانه اآب زندگی است قسمت چهارمذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از سیلی محکم محیط زیست بر اناصل بازخوردلزوم سازگاری قانون مجازاتقویت استخوان در گرو تغذنظریه تکامل در درمان بیممشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابخفاش با شیوع همه گیری جدییکی از علل محدودیت مغز امافت هوشیاری به دنبال کاهروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان ساخت شبکه عصبی با الفبای به خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز تنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی و کشف زبان هایمغز آیندگان چگونه است ؟تسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملکمردرد ناشی از تنگی کاناامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشمشلیک فراموشیبیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(اولین مورد PML به دنبال تکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط شگفت انگیز مغز انشبیه سازی سیستم های کوانباهوش ترین و با کیفیت ترینهایت در بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش هورمون زنانه استروژنجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اساینترنت بدون فیلتر ماهوازمان چیستاز کجا آمده ام و به کجا میعقل مجادله گربحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی منتظر شناخته شدنمولتیپل اسکلروز در زنان تئوری تکامل امروز در درمهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش رژیم غذایی بر رشد و اجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسادر محل کار ارزش خودت را باگر با مطالعه فیزیک کوانزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سبرای اولین بار دانشمندانچگونه حافظه را قویتر کنیما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتنام نوعی کرونا ویروس حوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیبرخی درمان های Spinal Muscular Atنادانی در قرن بیست و یکم،محل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سوموالزارتان داروی ضد فشار آیا برای تولید مثل همیشه درک تصویر و زبان های مخلتسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از آغازبسیاری از بیماری های جدیچرا در مغز انسان، فرورفتمرگ و میر پنهانتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآب زندگی است قسمت اولذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از سیگار عامل افزایش مرگ وماصل عدم قطعیت از کوانتوم لزوم سازگاری قانون مجازاتقویت سیستم ایمنیهفت چیز که عملکرد مغز تو مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماخلاصه ای از مطالب همایش میافته های نوین علوم پرده افتخار انسانرویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گساختار شبکه های مغزی ثاببه دنبال رستگاری باشمنابع انرژی از نفت و گاز تنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی گوگل به کمک تشمغز انسان ایا طبیعتا تماتشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملکمردرد و علل آنانفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییشنا در ابهای گرم جنوب نیابیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگترین مصرف کننده ثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقداولین مورد پیوند سر در انرژیم غذایی ضد التهابیارتباط شگفت انگیز مغز انشبکه های مصنوعی مغز به درشباهت مغز و کیهانبار بزرگ ایستادن بر دو پاچهار میلیارد سال تکامل بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مداومهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش ویتامین K در ترمیم اسجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسایندرالزمان واقعیت است یا توهماز آغاز خلقت تا نگاه انساعلم و ادراک فقط مشاهده ی بحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی خارج از مغزهای ما نیمواد کوانتومی جدید، ممکنتئوری تکامل در پیشگیری و هدف یکسان، در مسیرهای متنقش رژیم غذایی در رشد و اجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، راگر تلاش انسان امروز برازاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندابرای تمدن سازی، باید در بنگاه محدود و تک جانبه، مشما اشیا را آنطور که هستندتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هابرخی روش های تربیتی کودکنبرو و انرژی مداوممحدودیت های حافظه و حافظتاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمواکنش های ناخودآگاه و تقآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی دراز روده تا مغزقبل از انفجار بزرگبسیاری از بیماری های جدیچراروياها را به یاد نمی آمرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و سووبینار اساتید نورولوژی دآب زندگی است قسمت دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط سیاهچاله های فضایی منابعاصول انجام برخی نرمش ها دمقاومت به عوارض فشار خون تلقین اطلاعات و حافظههفت سین یادگاری از میراث مشاهده آینده از روی مشاهتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریخلاصه ای از درمان های جدییادگیری مهارت های جدید دافراد آغاز حرکت خودشان ررویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیمسازگاری با محیط بین اجزابه زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز تو یک معجزه ایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمغز انسان برای ایجاد تمدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هواکمردرد با پوشیدن کفش مناانواع سکته های مغزیروشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است شناخت و معرفت، و نقش آن دبیماری دویکنقش زبان در سلطه و قدرت امنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز حریص برای خون، کلید تجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزاولین هیبرید بین انسان و رژیم غذایی ضد دردارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهاشباهت مغز با کیهان مادیبار سنین ابزار هوشمندی اچهار ساعت پس از کشتار خوکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل چشمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقش ژنتیک در درمان اختلاجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیایا کوچک شدن مغزانسان الزمان پلانکاز انفجار بزرگ تا انفجار علم اپی ژنتیک دریچه ای بهبحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی شبیه نور تو نیستموجود بی مغزی که می تواندتئوری جدید، ویران کردن گهدف از تکامل مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از جریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی ماگر خواهان پیروزی هستیزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکبرای خودآگاه بودن تو باینگاه انسان محدود به ادراما به جهان های متفاوت خودتاثیر کتامین در درمان پاویتامین E در چه مواد غذایحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان ام اس(مولتیپل اسکلزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغنخاع ما تا پایین ستون فقرمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمواکنش به حس جدیدآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیازدواج های بین گونه ای، رقدم زدن و حرکت دید را تغیبعد از کروناچراروياها را به یاد نمی آمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیستموراپامیل در بارداریآب زندگی است قسمت سومذهن سالمابزارهای بقا از نخستین هسیاهچاله ها، دارای پرتو اصول توسعه ی یک ذهن کاملمقابله با کرونا با علم استلاش ها برای کشف منابع جدهم نوع خواری در میان پیشیمطالعه ای بیان میکند اهدتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها خونریزی مغز در سندرم کوویادآوری خواب و رویاافزایش قدرت ادراکات و حسرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیمستون فقرات انسان دو پا جلبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی الفاگومغز انسان برای شادمانی طتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پخطرات هوش مصنوعیانگشت ماشه ایروشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلشناخت درون، شناخت بیرون؛بیماری دیستروفی میوتونینقش سجده بر عملکرد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم بی خداییهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز در تنهایی آسیب میبینجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریاولین تصویر در تاریخ از سراه فراری نیستراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت اولشباهت کیهان و مغزبارداری بدون رحمنوآوری ای شگفت انگیز دانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل و ارتقای نگاه تا عمهوش مصنوعی ساخته هوش طبینقش گرمایش آب و هوا در همجهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وایا این جمله درست است کسیزمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسعلم به ما کمک میکند تا موبحثی درباره هوش و تفاوتهنکاتی در مورد تشنجموجودات مقهور ژنها هستندتا 20 سال آینده مغز شما به هدف از خلقت رسیدن به ابزانقش زبان در سلطه و قدرت اجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومیاپی ژنتیکزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای عسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی ملاحظات در تشنج های نگاه از بیرون مجموعهما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کاحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تومورهای مغزی با اسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورنخستین تصویر از سیاهچالهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمواکسن های شرکت فایزر آمرآیا جنین انسان، هوشمندی درک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاساس انسان اندیشه و باور قدرت انسان در نگاه به ابعبعد از کرونانزاع بین جهل و علم رو به پمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت دهمورزش هوازی مرتب خیلی به قآب، زندگی است(قسمت پنجم)ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین همسیاهچاله و تکینگی ابتدایاصول سلامت کمرملاحظه های اخلاقی دربارهتلاش هایی در بیماران قطع همه چیز در زمان کنونی استمعنی روزهتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنژن هوش و ساختارهای حیاتی افزایش مرگ و میر سندرم کورویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانسخن پاک و ثابتبوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک های بمغز انسان برای شادمانی طتشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و شناسایی تاریخچه ی تکاملیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش غذاها و موجودات دريامنبع هوشیاری کجاست قسمت توهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز را از روی امواج بشناسجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریاولین سلول مصنوعیاوکرلیزوماب داروی جدید شراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت دومشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت از آثار به سوی خدانوار مغز مشاهده ی غیر مستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش احساسینقش پیش زمینه ها و اراده جهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلم ساختن برج های چرخانبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه مولکول های دی ان ایمیهمانهای ناخوانده عامل تا بحر یفعل ما یشاهر حرکت خمیده می شود و هر جستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار هوش در حال ارتقا اززبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنعصب حقوق نورولووبرخی مرزهای اخلاق و علوم نگاه از درون مجموعه با نگما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کا و استخوانحباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تشنجسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و ببرخی سلولهای عصبی در تلانخستین روبات های زنده ی جمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمواکسن کووید 19 چیزهایی که آیا جهان ذهن و افکار ما مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای واراستفاده از مغز، وزن را کمقدرت عشقبعد از کرونا دلخوشی بیهونزاع بین علم و نادانی رو مرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دوازدهمورزش هوازی ، بهترین تمریآثار باستانی تمدن های قدذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهسیاهچاله ی تولید کنندهاضطراب و ترسملاحظات بیهوشی قبل از جرتلاشی برای درمان قطع نخاهمه ی سردردها بی خطر نیستمعادله ها فقط بخش خسته کنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیخواب سالم عامل سلامتیژن یا نقشه توسعه مغز و نقافزایش سرعت پیشرفت علوم رویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبسرنوشتبوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز تو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک های بمغز انسان رو به کوچک تر شتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز ااندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش شناسایی سلول های ایمنی ابیماریهای تحلیل عضلانی انقش غذاها و موجودات دريامنبع هوشیاری کجاست قسمت توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز زنان جوانتر از مغز مرجنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییايندگان چگونه خواهند دیدراه پیروزی در زندگی چیستارزش حقیقی زبان قسمت سومشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت به ریشه های تکاملنوار مغز در فراموشی هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل جریان همیشگی خلقتهوش احساسینقش آتش در رسیدن انسان بهجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره احساسات متفاچگونه مغز پیش انسان یا هممیوتونیک دیستروفیتاثیر مشاهده بر واقعیت بهرچیز با یک تاب تبدیل به حفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی نکات از گاید لاین پرنگاه حقیقی نگاه به درون امانند آب باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کا در سبزیجاتآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید ALSسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهبرخی سيناپسها طی تکامل و نرمش های مفید برای درد زامدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمواکسن کرونا و گشودن پنجرآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از سماگلوتید داروی کاهش دهناستفاده از هوش مصنوعی در لمس کوانتومیبعد از کرونا دلخوشی بیهونزاع بین علم و جهل رو به پمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سومورزش و میگرنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین سیاره ی ابلهاناطلاع رسانی اینترنتیممانتین یا آلزیکسا یا ابتلاشی تازه برای گشودن معهمیشه اطمینان تو بر خدا بمعجزه ی علمتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوخواب سالم عامل سلامتی و یژنها نقشه ایجاد ابزار هوافسردگی و اضطراب در بیمارویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابسریعترین کامپیوتر موجودبی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز تو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان رو به کوچکتر شدتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما باندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد شواهدی از نوع جدیدی از حابیهوش کردن در جراحی و بیمنقش غذاها و موجودات دريامنبع هوشیاری کجاست قسمت توانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک تا کممغزهای کوچک بی احساسجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارايا اراده آزاد توهم است یرابطه تشنج و اوتیسمارزش خود را چگونه میشناسشرکت نورالینک ویدیویی ازبازخورد یا فیدبکنوار مغز در تشخیص بیماری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوش عاطفی بیشتر در زناننقش انتخاب از طرف محیط، نجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی دربارداریایا بدون زبان میتوانیم تزندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره احساساتی غیرچگونه هموساپينس بر زمین میگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهزینه ای که برای اندیشیدحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان در یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی نرمش ها برای زانونگاهی بر قدرت بینایی دراماه رجبتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزرآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید میگرن با انتی سفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز فضای قلب منبع نبوغ استبرداشت مغز ما از گذر زماننرمش های مفید در سرگیجهمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمواکسن کرونا از حقیقت تاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیاستفاده از سلول های بنیالوب فرونتال یا پیشانی مغتفکر خلا ق در برابر توهم نسبت طلایی، نشانه ای به سمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت سی و هشتمورزش بهترین درمان بیش فعآزمون تجربی، راهی برای رذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای موسیاره ابلهاناطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژي پاک سرچشمه حتلاشی جدید در درمان ام اسهمیشه عسل با موم بخوریممعجزه ی علم در کنترل کرونتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در خواب عامل دسته بندی و حفطژنها ، مغز و ارادهالکترومغناطیس شنوایی و هرویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگسرگیجه از شایعترین اختلابی عدالتی در توزیع واکسن منابع انرژی از نفت و گاز تو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ایندگان چگونه استتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومانرژی تاریکروشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیهوشی در بیماران دچار انقشه مغزی هر فرد منحصر بهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی از عروسک تا کممغزتان را در جوانی سیم کشجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتدانشمندان موفق به بازگردايا اراده آزاد توهم است یراز تغییراز نخستین همانند سازها تشش مرحله تکامل چشمبازسازي مغز و نخاع چالشی نوار مغزی روشی مهم در تشخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش اتصالات بین سلولهای جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام ایا تکامل هدفمند استزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز و از مغز علت خواب آلودگی بعد از خوبخش فراموش شده ی حافظهچگونه هوشیاری خود را توسمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هزینه سنگین انسان در ازاحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم در کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشممقالاتبرخی نرمش های گردننگاهی بر توانایی اجزاي بماپروتیلینتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستویروس مصنوعیآیا یک، وجود دارددرمان جدید کنترل مولتیپلسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز قلب و عقلبررسي علل احتمالي تغيير نرمشهای مهم برای تقویت عمدیون خود ناموجودتاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمواکسن کرونا ساخته شده توآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال استفاده از سلول های بنیالوتیراستامتفاوت مغز انسان و میمون هنشانه های گذشته در کیهان مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششمورزش در کمر دردآزمون ذهنی گربه ی شرودینذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانسیاره ابلهاناطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز تمایل زیاد به خوردن بستنهمراهی نوعی سردرد میگرنیمغز فکر میکند مرگ برای دیتروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولخودآگاهی و هوشیاريژنهای مشترک بین انسان و والکتروتاکسی(گرایش و حرکروان سالماختلال خواب فرد را مستعد سربازان ما محققا غلبه می بیمار 101 ساله، مبتلا به سمنابع بی نهایت انرژی در دتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ابزار بقای برتر مادیتظاهر خوابیده ی مادهگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تانرژی تاریک که ما نمی توريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط ماده و انرژیشکل های متفاوت پروتئین هبیوگرافینقشه های مغزی جدید با جزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی از عروسک تا کممغزتان را در جوانی سیمکشجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته وگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سای نعمت من در زندگیمراست دستی و چپ دستیاز نخستین همانند سازها تششمین کنگره بین المللی سبحتی علمی درباره تمایل بنورون هاي مصنوعی می توانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش تیروئید در تکامل مغزجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراویایجاد احساساتزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی بخش بزرگی حس و ادراک ما اچگونه واکسن کرونا را توزمیگرن شدید قابل درمان استاثیر نگاه انسان بر رفتاهزاران سال چشم های بینا وحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی یونها و مولکول های مچالش هوشیاری و اینکه چرا ماجرای جهل مقدستاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانویرایش DNA جنین انسان، برآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید سرطانسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتقلب دروازه ی ارتباطبررسی و اپروچ جدید بر بیمچرا مغز انسان سه هزار سالمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمواکسن ایرانی کرونا تولیدآیا دلفین ها می تواند از درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیساستفاده از سلول های بنیالوزالمعده(پانکراس)مصنوعتفاوت ها و تمایزها کلید بنشانه های پروردگار در جهمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهموزن حقیقی معرفت و شناختآزمون ذهنی گربه شرودینگررفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفسیر آفرینش از روح تا مغز اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرهندسه ی پایه ایمغز قلبتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورخودآگاهی و هوشیاريژنهای هوش ، کدامندالگوی بنیادین و هوشیاریروبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و سردرد میگرن در کودکانبیماری های مغز و اعصاب و منابع جدید انرژیتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ابزار برتر بقاتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسان قدیم در شبه جزیره عریواستیگمینارتباط متقابل با همه ی حیشکل پنجم مادهبیوگرافینقص در تشخیص هیجانات عاممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش قهوه در سلامتیجهان مادی، تجلی فضا در ذهنقش مهاجرت در توسعه نسل اجهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکای آنکه نامش درمان و یادشرجزخوانی هایی که امروز باز نخستین همانند سازها تصرع و درمان های آنبحث درباره پیدایش و منشا نورون های ردیاب حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوشیاری کوانتومینقش حفاظتی مولکول جدید دجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنایرادهای موجود در خلقت بزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبابخش بزرگتر کیهان ناشناختچگونه آن شکری که می خوریممیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر نگاه انسان بر رفتاهستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رادر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییصفحه اصلیبرخی اثرات مضر ویتامین دچالش هوشیاری و اینکه چرا ماده ی تاریکتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویاییواقعیت فیزیکی، تابعی از آیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قیچی ژنتیکیبررسی ژنها در تشخیص بیماچرا مغزهای ما ارتقا یافت مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهواکسن اسپایکوژنآیا دلفین ها میتوانند بادرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سراستیفن هاوکینگ در مورد هلیس دگرامفتامین یا ویاستفاوت های بین زن و مرد فقنظام مثبت زندگیمسئولیت جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششموزوز گوشآسيب میکروواسکولاریا آسرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینسیستم تعادلی بدناعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز تمدن پیشرفته ی پیشینیانهندسه ی رایج کیهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهخودروهای هیدروژنیژنهای حاکم بر انسان و انسالگوبرداری از طبیعتروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و سردرد و علتهای آنبیماری وسواسمناطق خاصی از مغز در جستجتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز از بسیاری حقایق می گرتعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میانسان ها می توانند میدان ریاضیات یک حس جدید استارتباط چاقی و کاهش قدرت بشگفت انگیز بودن کیهانبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقطه بی بازگشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی از عروسک تا کم