دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پرتوهای صادر شده از سیاهچاله

معادله ی استیفن هاوکینگ- که خواست روی سنگ قبرش، نقش شود!
این معادله به عنوان معادله ی هاوکینگ شناخه میشود و نشان دهنده ی انتروپی سیاهچاله است.

....درک فعلی بیان می کند که محتوای یک سیاهچاله نمی تواند مستقیماً در دسترس باشد زیرا هر چیزی که به سیاهچاله می رسد در داخل، به دام می افتد. ناظر به دلیل عدم دسترسی به پویایی و محتوای درون سیاهچاله، محدود میشود.
این امر باعث شده فیزیکدان ها نتوانند به درون سیاهچاله بپردازند و معلوم نیست چه اتفاقی برای اطلاعاتی می افتد که در آن می افتد. فرض بر این بوده است که اطلاعات در حال سقوط در سیاهچاله گم می شود، اما این، قوانین فیزیک کوانتومی را- که می گوید انتروپی یا اطلاعات را نمی توان نابود کرد- نقض می کند.

استیون هاوکینگ، سعی در حل آن داشته است.(محدود شدن نگاه بر درون سیاهچاله به دلیل محدودیت ابزارهای حسی انسان امروز است. آنچه انسان امروز به دنبال مشاهده ی آن است محدود به پرتوهایی میشود که در محدوده ی قابل رویت قرار دارد؛ در حالی که پرتوهای موجود در کیهان، محدود به این پرتوها نیست. طیف الکترومغناطیس در جهان مادی بسیار وسیعتر از این پرتوهاست.

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، نهایتا استیفن هاوکینگ را به اینجا رساند که سیاهچاله میتواند پرتوزا باشد یعنی سیاهچاله فقط نابود کننده نیست بلکه خودش میتواند زایا باشد.
پرتوهای صادر شده از سیاهچاله هرچند برای ما در قالب ابزارهای شناختی کنونی قابل رویت نیست ولی حقیقی است.

از دید ناظری- که از بیرون قوانین و ابزارهای شناختی موجود مینگرد- سیاهچاله نه تنها سیاه نیست بلکه میتواند بسیار درخشنده و تابان باشد. نگاه شود به مقاله ی سیاهچاله ها ... خورشیدهای سیاه؟و کلیپدو روی واقعیت و یا سه روی واقعیت یا نزدیک به بی نهایت روی واقعیت؟! و مقاله یطعم سقوط، به وسیله ی ابزارهای حسی و ادراکی و مغز یا روح ما چگونه است؟ در همین کانال مراجعه شود.)....


https://www.resonancescience.org/blog/the-generalized-holographic-model-part-i-the-holographic-principle?fbclid=IwAR0sLUCqLGloM9-bfQsxijYivKgmRKlNJ83avdX7F_CWiSP8Oayuga9Lbsg
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای هوش ، کدامندتشنج چیستمغز انسان رو به کوچک تر شآیا واکنش های یاد گرفته وخواب سالم عامل سلامتیابزار بقا از نخستین همانذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچه زیاد است بر من که در ایبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچ از محیط نامناسبثبت امواج الکتریکی در عصمغز زنان جوانتر از مغز مرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز- از مغز سانسور از روی قصد بسیاری نوروز یا روز پایانیبرخی نکات از گاید لاین پرهوش احساسیتاثیر ویروس کرونا بر مغز مولتیپل اسکلروز در زنان کاهش حافظه هرچند فرایندیجهان پیوستهآزمون تجربی، راهی برای ردید تو همیشه محدود به مقدابزار بقای موجود زنده از روشی برای بهبود هوش عاطفاستفاده از هوش مصنوعی در سرگردانیچگونه به سطح بالایی از هوبررسي علل احتمالي تغيير فاصله ی همیشگی تصویر سازهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدکریستال زمان(قسمت دوم)جاودانگی مصنوعیافسردگی و اضطراب در بیمادانشمندان روشی برای تبدیاتوسوکسیمایدراه های جدید برای قضاوت راصول سلامت کمرشواهدی از نوع جدیدی از حاچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهوقلب دروازه ی ارتباطویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدگیاه خواری و گوشت خوار کدحقیقت خواب و رویاانواع سکته های مغزیدارویی خلط آوراختلالات مخچهزمان چیستشبکه های مصنوعی مغز به درچرا ویروس کرونای دلتا واتلاشی تازه برای گشودن معلمس کوانتومیواقعیت و مجازمدارک ژنتیکی چگونه انسانپیموزایدحس چشایی و بویاییانسان عامل توقف رشد مغزدر درمان بیماری مولتیپل ارتباط چاقی و کاهش قدرت بزیباترین چیز در افزایش سبیماری گیلن باره و بیمارطی یکصد هزار سال اخیر هرچنشانه های پروردگار در جهتو افق رویداد جهان هستیملاحظات بیهوشی قبل از جرواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاپاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت پنجمایمپلانت مغزی کمک میکند درمان سرطان با امواج صوتاز نخستین همانند سازها تزبان جانسوزنقش ژنتیک در درمان اختلابیوگرافیعوارض ازدواج و بچه دار شدهندسه ی پایه ایتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز یک پیشنهاد خوب برای آسان تازه های اسکیزوفرنی(جنومعجزه ی علم در کنترل کرونآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت سیزدهمایرادهای موجود در خلقت بدرگیری مغز در بیماران مباز تکینگی تا مغز و از مغز سلول های بنیادی منابع و انقش زنجبیل در جلوگیری از بازسازي مغز و نخاع چالشی سایتهای دیگربحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای حاکم بر انسان و انستشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز انسان رو به کوچکتر شدآیا یک، وجود داردخواب سالم عامل سلامتی و یابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر نه عدم مطلق بلکه عدم با قبخش های تنظیمی ژنومهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچک شدن مغز از نئاندرتاجلوتر را دیدنمغزهای کوچک بی احساسآیا خداباوری محصول تکاملخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز- از مغز سانسور بر بسیاری از حقاینوشیدن چای برای مغز مفید برخی نرمش ها برای زانوهوش در طبیعتتاثیر ژنها بر اختلالات خمواد کوانتومی جدید، ممکنکاهش دوپامین عامل بیماریجهان پیوستهآزمون ذهنی گربه ی شرودیندیدن خدا در همه چیزابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان قطع نخاستفاده از انرژی خلاسربازان ما محققا غلبه می چگونه باغبانی باعث کاهش بررسی و اپروچ جدید بر بیمفاصله ی همیشگی تصویر سازهدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدکریستال زمان(قسمت سوم)جایی خالی نیستاقلیت خلاقدائما بخواناثر مضر مصرف طولانی مدت رراه های جدید برای قضاوت راضطراب و ترسشواهدی از دنیسوان(شبه نئچالش دیدگاه های سنتی در بتفکر خلا ق در برابر توهم قلب روباتیکویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکمباحث مهم حس و ادراکگیرنده باید سازگار با پیحقیقت در علم، هرگز نهایی انگشت ماشه ایداستانها و مفاهیمی اشتبااختلالات حرکتی در انسانزمان و مکان، ابعاد کیهان به هلال بنگرشباهت مغز و کیهانچرا پس از بیدار شدن از خوتلاشی جدید در درمان ام اسلوب فرونتال یا پیشانی مغواقعیت خلا و وجود و درک ممروری بر تشنج و درمان هایپیموزایدحس و ادراک (قسمت اول )انسانیت در هم تنیده و متصدر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط هوش ساختار مغز و ژزیر فشار کووید چه باید کربیماری آلزایمر، استیل کوظهور امواج مغزی در مغز مصنظام مثبت زندگیتو انسانی و انسان، شایستممانتین یا آلزیکسا یا ابواکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسپختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک قسمت پنجاهایمپلانت نخاعی میتواند ددرمانهای بیماری پارکینساز نخستین همانند سازها تزبان ریشه هایی شناختی اسنقش گرمایش آب و هوا در همبیان ژن های اسکیزوفرنی دعید نوروز مبارکهندسه ی رایج کیهانتوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز یک آلل ژنتیکی که از نئاندتازه های بیماری پارکینسومعجزه در هر لحظه زندگیآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت ششماکسی توسین و تکامل پیش ادرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستننقش زبان در سلطه و قدرت ابحث درباره پیدایش و منشا هوش مصنوعی از عروسک بازی تکینگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کل اقیانوس در یک ذرهتشنج عدم توازن بین نورون مغز ایندگان چگونه استآیا کیهان می تواند یک شبیخواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر اننهایت معرفت و شناخت درک عبخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوچکترین چیز یک معجزه اسجمجمه انسان های اولیهمغزتان را در جوانی سیم کشآیا دلفین ها می تواند از دفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانرویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز- از مغزتسایه را اصالت دادن، جز فرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی نرمش های گردنهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کلام در آیات کلام بموجود بی مغزی که می تواندکاهش سن بیولوژیکی، تنها جهان پر از چیزهای اسرار آآزمون ذهنی گربه شرودینگردژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان نابیناستفاده از سلول های بنیاسردرد میگرن در کودکانچگونه تکامل مغزهای کنونیبررسی ژنها در تشخیص بیمافاصله ی همیشگی تصویر سازهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وما اکنون میدانیم فضا خالکشف مکانیسم عصبی خوانش پجاذبهالکترومغناطیس شنوایی و هداروهای مصرفی در ام اساثرات فشار روحی شدیدراه پیروزی در زندگی چیستاطلاع رسانی اینترنتیشکل های متفاوت پروتئین هچاالش ها در تعیین منبع هوتفاوت مغز انسان و میمون هقلب را نشکنویتامین E در چه مواد غذایمجموعه های پر سلولی بدن مگالکانزوماب، دارویی جدیحقیقت راستین انسان علم بانگشت نگاری مغز نشان میددخالت در ساختار ژنهااختلالات صحبت کردن در انزمان واقعیت است یا توهمبه کدامین گناه کشته شدندشباهت مغز با کیهان مادیچرا بیماری های تخریبی مغتمایل زیاد به خوردن بستنلوتیراستاموالزارتان داروی ضد فشار مرکز هوشیاری، روح یا بدن پیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک (قسمت دوم )انعطاف پذیری مکانیسمی علدرمان های اسرار آمیز در آارتباط پیوسته ی جهانزیرفون داروی ضد ام اسبیماری الزایمرعقل مجادله گرنظریه ی تکامل در درمان بیتو با همه چیز در پیوندیمن کسی در ناکسی دریافتم واکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاین پیوند نه با مغز بلکه درهای اسرارآمیز و پوشیدهاز نخستین همانند سازها تزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش پیش زمینه ها و اراده بیان حقیقتعامل کلیدی در کنترل کارآهندسه بنیادینتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز یک جهش ممکن است ذهن انسانتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز فکر میکند مرگ برای دیآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت شصت و هشتاگر فقط مردم میفهمیدند کدرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهنقش سجده بر عملکرد مغزبحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت کلمات بلند نه صدای بلندتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز ابزار بقای برتر مادیآیا گذشته، امروز وآینده خودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ ومنهایت در بی نهایتبخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکووید نوزده و خطر بیماری جنبه های موجی واقعیتمغزتان را در جوانی سیمکشآیا دلفین ها میتوانند بادقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانرویای شفافاز تکینگی تا مغز، از مغز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با نیکولا تسلابرخی یونها و مولکول های مهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر نموجودات مقهور ژنها هستندکایروپاکتیک چیستجهان دارای برنامهآسيب میکروواسکولاریا آسدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان سکته ماستفاده از سلول های بنیاسردرد و علتهای آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی بیماری التهابی رودفاصله ی همیشگی تصویر سازهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر گیاه خواری بر رشد وما از اینجا نخواهیم رفتکشف مکانیسمی پیچیده در بجاذبه و نقش آن در شکلگیریالکتروتاکسی(گرایش و حرکداروهای ام اساثرات مفید قهوهراه انسان شدن، راه رفتن واطلاعات حسی ما از جهان، چشکل پنجم مادهناتوانی از درمان برخی ویتفاوت ها و تمایزها کلید بقیچی ژنتیکیویتامین کامحل درک احساسات روحانیگامی در درمان بیماریهای حقیقت غیر فیزیکیاندوهگین نباش اگر درب یا در مانهای کمر درداختلالات عضلانی ژنتیکزمان پلانکبه امید روزهای بهترشباهت کیهان و مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعواکنش های ناخودآگاه و تقمرکز حافظه کجاستپیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت 67اهرام مصر از شگفتی های جهدرمان های بیماری آلزایمرارتباط انسانی، محدود به زیرک ترین مردمبیماری ای شبیه آلزایمر و عقلانیت بدون تغییرنظریه ی تکامل در درمان بیتو با باورهایت کنترل میشمنابع انرژي پاک سرچشمه حواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت در برابر محیط زیپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت پنجاه و داین اندوه چیستدریای خدااز نخستین همانند سازها تزبان شناسی نوین نیازمند نقش آتش در رسیدن انسان بهبیست تمرین ساده برای جلوعادت کردن به نعمتهندسه در پایه ی همه ی واکتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز یک رژیم غذایی جدید، می توتبدیل سلولهای محافط به سمغز قلبآیندهحس و ادراک قسمت شصت و دواگر میدانی مصیبت بزرگتر درگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش غذاها و موجودات دريابحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکلام و زبان، گنجینه ای بستشخیص آلزایمر سالها قبل مغز ابزار برتر بقاآیا پیدایش مغز از روی تصاخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین همانرفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعچهار میلیارد سال تکامل ببخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودک هشت ساله لازم است آدجنسیت و تفاوت های بینایینقش قهوه در سلامتیآیا دست مصنوعی به زودی قادلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانروان سالماز تکینگی تا مغز، از مغز ساخت شبکه عصبی با الفبای نیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر تموسیقی هنر مایع استکار با یگانگی و یکپارچگیجهان در حال نوسان و چرخشآسیب ها ناشی از آلودگی هودگرگونی های نژادی و تغییابزار بقای موجود زنده از ريتوکسيمب در درمان ام اساستفاده از سلول های بنیاسردرد تنشنچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی سیستم تعادلی بدن افرگشت و تکامل تصادفی محض هر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر گیاه خواری بر رشد وما اشیا را آنطور که هستندکشف ارتباط جدیدی از ارتبجدایی خطای حسی استالگو و عادت را بشکن و در اداروهای تغییر دهنده ی سیاثرات مضر ماری جواناراه بی شکستاطلاعاتی عمومی در مورد مشگفت انگیز بودن کیهانناتوانی در شناسایی چهره تفاوت های بین زن و مرد فققیچی ژنتیکی تهدید یا فرصویتامین کا و استخوانمحل درک احساسات روحانی دگامی در درمان بیماریهای حقیقت غیر قابل شناختاندام حسی، درک از بخش هایدر محل کار ارزش خودت را باختراع جدید اینترنت کوانزمان به چه دلیل ایجاد میشبه بالا بر ستارگان نگاه کشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا حجم مغز گونه انسان درتمدن پیشرفته ی پیشینیانلیس دگرامفتامین یا ویاسواکنش به حس جدیدمرکز حافظه کجاستپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت چهلاولین مورد PML به دنبال تکدرمان های جدید میگرنارتباط از بالا به پایین مزیست، مرز افق رویداد هستبیماری ای شبیه ام اس مولتعلم و ادراک فقط مشاهده ی نظریه ی ریسمانتو باید نیکان را به دست بمنابع انرژی از نفت و گاز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت پنجاه و ساین ایده که ذرات سیاهچالدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز نشانه ها و آثار درک شدزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش انتخاب از طرف محیط، نبیش از نیمی از موارد انتقعارضه جدید ویروس کرونا سهندسه زبانِ زمان استتوهم جدایی و توهم علممنابع بی نهایت انرژی در دیکی از علل محدودیت مغز امتداوم مهم است نه سرعتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت شصت و ششاگر نیروی مغناطیس نباشد درختان اشعار زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعینقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلرال هیدرات برای خوابانتصویربرداری فضاپیمای آممغز از بسیاری حقایق می گرآیا آگاهی پس از مرگ از بیخودروهای هیدروژنیابزار بقا از نخستین همانرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو چهار ساعت پس از کشتار خوکبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودک ایرانی که هوش او از جنسیت و تفاوت های بینایینقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا رژیم غذایی گیاهی سلادنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز، از مغز ساختن آیندهچیزی منتظر شناخته شدنبرخی اختلالات عصبی مثانهفلج نخاعی با الکترودهای هوشمندی کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سمیهمانهای ناخوانده عامل کاربرد روباتهای ريزنانوجهان شگفت انگیزآشنا پنداریدانش قدرت استابزار بقای موجود زنده از ریواستیگمیناستیفن هاوکینگ در مورد هسردرد سکه ایچگونه حافظه را قویتر کنیبررسی علل کمر درد در میانفراموش کارها باهوش تر هسهرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر گیاهخواری بر رشد و ما به جهان های متفاوت خودکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجریان انرژی در سیستم های الگوی بنیادین و هوشیاریداروهای ضد بیماری ام اس واجزای پر سلولی بدن انسان رابطه تشنج و اوتیسماطلاعاتی عمومی در مورد مشگفت زده و حیران باشنادانی در قرن بیست و یکم،تفاوت های تکاملی در مغز وقانون مندی نقشه ژنتیکی مویتامین کا در سبزیجاتمحدودیت چقدر موثر استگاهی لازم است برای فهم و حقایق ممکن و غیر ممکنانرژی بی پایان در درون هردر چه مرحله ای از خواب ، رادامه بحث تکامل چشمزمان شگفت انگیزبه خودت مغرور نشوشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا خشونت و تعصبتمدن بشری و مغز اخلاقیلا اکراه فی الدینواکسن های شرکت فایزر آمرمرکز خنده در کجای مغز استپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت چهل و هفتاولین مورد پیوند سر در اندرمان های جدید در بیماری ارتباط بین هوش طبیعی و هوزاوسکا درمان گوشربیماری اسپینال ماسکولار علم اپی ژنتیک دریچه ای بهنظریه تکامل در درمان بیمتو جهانی هستی که خودش را منابع انرژی از نفت و گاز وبینار اساتید نورولوژی دتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت پنجاه و شاینکه به خاطرخودت زندگی درک نیازمند شناخت خویش ااز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان، وسیله شناسایی محیطنقش اتصالات بین سلولهای بیشتر کمردردها نیازی به عدم توقف تکامل در یک انداهنر حفظ گرهتوهمات و شناخت حقیقتمنابع جدید انرژییافته های نوین علوم پرده تداخل مرزها و صفات با بینمغز مادران و کودکان در زمآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک سی و هفتماگر نعمت فراموشی نبود بسدرد باسن و پا به دلیل کاهاز تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردردتصادف یا قوانین ناشناختهمغز به تنهایی برای فرهنگ آیا امکان بازسازی اندامهخورشید مصنوعیابزار بقا از نخستین همانرموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتداینوآوری ای شگفت انگیز دانبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان میتوانند ناقل بی جهل مقدسآیا رژیم غذایی گیاهی سلادندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانروح رهاییاز تکینگی تا مغز، از مغز ساختار فراکتال وجود و ذهچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی اصول سلامت کمرفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سمیوتونیک دیستروفیکاربرد روباتهای ريز، در جهانی که نه با یک رخداد و آشنا پنداریدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقای موجود زنده از ریاضیات یک حس جدید استاستیفن هاوکینگ در تفسیر سردرد عروقی میگرننگاه محدود و تک جانبه، مشبزرگ فکر کنفراموشی همیشه هم بد نیستهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر انتخاب از طرف محیط ما با کمک مغز خود مختاريمکشف جدید تلسکوپ جیمز وبجریان انرژی در سیستم های الگوبرداری از طبیعتداروی فامپیریدین یا نورلاجزایی ناشناخته در شکل گراز تغییراعتماد به خودشگفتی های زنبور عسلنبرو و انرژی مداومتفاوت های زبانی سرمنشا تقانون جنگلویتامین بی 12 در درمان دردمحدودیت های حافظه و حافظگاهی مغز بزرگ چالش استحلقه های اسرارآمیزانرژی تاریکدر هم تنیدگی مرزها و بی ماداراوون تنها داروی تاییزندگی هوشمند در خارج از زبه دنبال رستگاری باششرکت نورالینک ویدیویی ازچرا در مغز انسان، فرورفتتمدنی قدیمی در شمال خلیج لایو دوم دکتر سید سلمان فواکسن کووید 19 چیزهایی که مرگ چیستپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت چهل و هشتاولین هیبرید بین انسان و درمان های رایج ام اسارتباط شگفت مغز انسان و فزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماری اضطراب عمومیعلم به ما کمک میکند تا مونظریه تکامل در درمان بیمتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژی از نفت و گاز وجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت بیست و چهاینکه خانواده ات سالم بادرک و احساساز نظر علم اعصاب اراده آزسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش تیروئید در تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبعدم درکهنر رها شدن از وابستگیتوپیراماتمناطق خاصی از مغز در جستجیاد بگیر فراموش کنیتروس جریان انرژیمغز چون ابزار هوش است دلیآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک- قسمت پنجاه و اگر نعمت فراموشی نبود بسدست آسماناگر با مطالعه فیزیک کواندستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد ناشی از تنگی کاناتظاهر خوابیده ی مادهمغز برای فراموشی بیشتر کآیا انسان با مغز بزرگش اخخوشبختی دور از رنج های مابزار بقا از نخستین همانرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهنوار مغز مشاهده ی غیر مستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان خود را مشابه خود تجهان فراکتالآیا راهی برای رفع کم آبی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز، از مغز ساختار شبکه های مغزی ثابچیزی شبیه نور تو نیستبرخی بیماری ها که در آن بفلج خوابهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کتامین در درمان پامیگرن و پروتئین مرتبط با کتاب گران و پرهزینه شد ولجهانی که از یک منبع، تغذیآغاز فصل سرما و دوباره تکدانش بی نهایتابزارهای پیشرفته ارتباط ریسدیپلام تنها داروی تایاستخوان های کشف شده، ممکسرعت فکر کردن چگونه استنگاه انسان محدود به ادرابزرگ شدن مغز محدود به دورفرایند پیچیده ی خونرسانیهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر احتمالی عصاره تغلیما بخشی از این جهان مرتبطگل زندگیجریان انرژی در سیستم های التهاب شریان تمپورالداروی لیراگلوتیداحیای بینایی نسبی یک بیمراست دستی و چپ دستیاعداد بینهایت در دنیای مشاهکار قرننتایج نادانی و جهلتفاوتهای جنسیتی راهی براقانون جنگلویتامین بی هفدهمخچه فراتر از حفظ تعادلگذر زمان کاملا وابسته به حمله ویروس کرونا به مغزانرژی تاریک که ما نمی تودر هم تنیدگی کوانتومیادب برخورد با دیگرانزندگی بی دودبه زودی شبکه مغزی به جای شربت ضد خلطچرا ذرات بنیادی معمولاً تمساح حد واسط میان مغز کولبخند بزن شاید صبح فردا زواکسن کرونا و گشودن پنجرمرگ و میر پنهانپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت چهل و دوماولین تصویر در تاریخ از سدرمان های علامتی در ام اسارتباط شگفت انگیز مغز انزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری بیش فعالیعلم راهی برای اندیشیدن انظریه تکامل در درمان بیمتولید مثل اولین ربات های منابع انرژی از نفت و گاز وراپامیل در بارداریتاثیر رو ح و روان بر جسممشکلات روانپزشکی پس از سآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت بیست و یکاینترنت بدون فیلتر ماهوادرک کنیم ما همه یکی هستیماز نظر علم اعصاب اراده آزسفر به مریخ در 39 روزنقش حفاظتی مولکول جدید دبا تعمق در اسرار ابدیت و عسل طبیعی موثر در کنترل بهوموارکتوس ها ممکن است دتوانایی مغز و دیگر اجزای منبع هوشیاری کجاست قسمت یادگیری مهارت های جدید دتری فلوپرازینمغز چگونه صداها را فیلتر آیا ما کالا هستیمحس و ادراک- قسمت بیست و پاگر تلاش انسان امروز برادغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهننقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد و علل آنتظاهری از ماده است که بیدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا احتمال دارد رویا از آخانواده پایدارابزار بقا از نخستین همانرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهاننوار مغز در فراموشی هابرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی به شناسایی کاتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان را برای راه آماده جهان ما میتواند به اندازآیاما مقهور قوانین فیزیکدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از روزه داری و بیمار ی ام اس از تکامل تا مغز از مغز تا سازگاری با محیط بین اجزانکاتی در مورد تشنجبرخی بیماری های خاص که بدفلج خواب چیستهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بکتاب زیست شناسی باورجهانی در ذهنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدانشمندان موفق به بازگردابزارهای بقا از نخستین هریشه های مشترک حیاتاستروژن مانند سپر زنان دسعی کن به حدی محدود نشوینگاه از بیرون مجموعهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فرایند تکامل و دشواری هاهزاران سال چشم های بینا وتاثیر ترکیبات استاتین (سما تحت کنترل ژنها هستیم یگلوئونجستجوی متن و تصویر به صورامیوتروفیک لترال اسکلروداروی تشنجی دربارداریاحیای بینایی نسبی یک بیمرجزخوانی هایی که امروز ببقای حقیقی در دور ماندن اشاهکار شش گوشنخاع ما تا پایین ستون فقرتقلید مرحله ای نسبتا پیشقانونمندی و محدودیت عالمویتامین دی گنجینه ای بزرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگربه شرودینگر و تاثیر مشحمایت از طبیعتانرژی خلا ممکن استدر هم تنیدگی کوانتومی و پادراک ما درک ارتعاشی است زندگی در جمع مواردی را بربه زیر پای خود نگاه نکن بشش مرحله تکامل چشمچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریلرزش ناشی از اسیب به عصبواکسن کرونا از حقیقت تاتمرگ و میر بسیار بالای ناشپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت چهل و سوماولین دروغدرمان ژنتیکی برای نوآوریارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و کلمه حتی برای کساننقش میدان مغناطیسی زمین بیماری تی تی پیعلم ساختن برج های چرخانهفت چیز که عملکرد مغز تو تولید یا دریافت علممنابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشکلات روانپزشکی در عقب آلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت بیست و دوایندرالدرک احساسات و تفکرات دیگاز واقعیت امروز تا حقیقتسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش حیاتی تلومر دی ان آ دباهوش ترین و با کیفیت تریعصب حقوق نورولووهوش فوق العاده، هر فرد استوازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری کجاست قسمت یادآوری خواب و رویاتری فلوپرازینمغز ناتوان از توجیه پیداآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک- قسمت شصت و چهمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا مغز تا بزرگسالی توسعحساسیت روانی متفاوتاگر خواهان پیروزی هستیذهن ما از در هم شکستن منباز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم کووید طولانینقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد با پوشیدن کفش مناتعداد کلی ذهن ها در جهان مغز بزرگ چالش است یا منفعآیا احتمال دارد رویا از آخارق العاده و استثنایی بابزار بقا از نخستین همانرمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهاننوار مغز در تشخیص بیماری برای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکوری گذرای ناشی از موبایجهان مادی، تجلی فضا در ذهآب زندگی است قسمت چهارمدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از روزه داری سلول های بنیاداز تکامل تا مغز، از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلچگونه مولکول های دی ان ایبرخی توجهات در ببمار پارفلج دوطرفه عصب 6 چشمهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن شدید قابل درمان اسکتاب طبیعت در قالب هندسهجهش های ژنتیکی مفید در ساافت فشار خون ناگهانی در ودانشمندان نورون مصنوعی سابزارهای بقا ازنخستین همرژیم های غذایی و نقش مهم اسرار آفرینش در موجشلیک فراموشینگاه از درون مجموعه با نگبزرگترین خطایی که مردم مفرایند حذف برخی اجزای مغهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر حرکات چشم بر امواج مانند آب باشگمان میکنی جرمی کوچکی در جستجوی هوشیاری در مغز ماامید نیکو داشته باش تا آنداروی جدید s3 در درمان ام احساس گذر سریعتر زمانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربلندی در ذهن ما درک بلندیشاید گوشی و چشمی، آماده شنخستین تصویر از سیاهچالهتقلید از روی طبیعتقارچ بی مغز در خدمت موجودویروس مصنوعیمخچه ابزاري که وظیفه آن فگزیده ای از وبینار یا کنفحوادث روزگار از جمله ویرانسان قدیم در شبه جزیره عدر هم تنیدگی کوانتومی و دادغام میان گونه های مختلزندگی در سیاهچالهبوزون هیگز چیستششمین کنگره بین المللی سچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت نهماولین سلول مصنوعیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلارتباط غیرکلامی بین انسازبان و بیان نتیجه ساختمانقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری دویکعلایم کمبود ویتامین E را هفت سین یادگاری از میراث تولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشاهده گر جدای از شیء مشاآلزایمرحس و ادراک قسمت بیست و سوایا کوچک شدن مغزانسان الدرک تصویر و زبان های مخلتاز کجا آمده ام و به کجا میسفر دشوار اکتشافنقش خرچنگ های نعل اسبی درباد غرور و سر پر از نخوت وعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی می تواند بر احتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ژن همه چیز نیستترک امروزمغز کوانتومیآیا همه جنایت ها نتیجه بیخفاش با شیوع همه گیری جدیاپی ژنتیکذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال نقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا برای تولید مثل همیشه خبر مهم تلسکوپ هابلابزار بقا از نخستین همانرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهاننوار مغزی روشی مهم در تشخبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکی غایب شدی تا نیازمند دلجهان مرئی و نامرئیآب زندگی است قسمت اولدو سوی واقعیتابزار بقای موجود زنده از روش مقابله مغز با محدودیاز تکامل تا مغز، از مغز تسخن پاک و ثابتچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی توصیه ها برای واکسیفناوری هوش مصنوعی نحوه خهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر کتاب، سفری به تاریخجهش های ژنتیکی غیر تصادفافت هوشیاری به دنبال کاهدانشمندان یک فرضیه رادیکابزارهای بقای موجود زندهرژیم های غذایی و نقش مهم اسرار بازسازی اندام هاشلیک فراموشینگاه حقیقی نگاه به درون ابزرگترین درد از درون است فراتر از دیوارهای باورهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر دوپامین و سروتونینماه رجبگنجینه ای به نام ویتامین حفره در مغزامید درمان کرونا با همانداروی جدید میاستنی گراویاحساسات کاذبرساناها و ابر رساناها و عبلعیدن ستاره توسط سیاهچاشاید درست نباشدنخستین روبات های زنده ی جتقویت استخوان در گرو تغذقبل از آغازویرایش DNA جنین انسان، برمدل همه جانبه نگر ژنرالیگزارش یک مورد جالب لخته وحافظه و اطلاعات در کجاست انسان ها می توانند میدان ادغام دو حیطه علوم مغز و زندگی زمینی امروز بیش از بوزون هیگز جهان را از متلصرع و درمان های آننزاع بین جهل و علم رو به پتنفس بدون اکسیژنلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ تصادفیپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت چهارماوکرلیزوماب داروی جدید شدرمان تومورهای مغزی با اارتروز یا خوردگی و التهازبان و بیان، در سایه پیشرنقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری دیستروفی میوتونیعلایم کمبود ویتامین E را هم نوع خواری در میان پیشیتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش و میگرنتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشاهده آینده از روی مشاهآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت بیستمایا این جمله درست است کسیدرک حقیقت نردبان و مسیری از آغاز خلقت تا نگاه انساسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش داروهاي مختلف معروف بار بزرگ ایستادن بر دو پاغیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی و کشف زبان هایتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن همه چیز نیستترکیب حیوان و انسانمغز آیندگان چگونه است ؟آیا هوش مصنوعی می تواند نخلاصه ای از مطالب همایش مابتدایی که در ذهن دانشمنذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخدا موجود استابزار بقا از نخستین همانرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز نوبت کودکانبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع خواب و رویاکیهان خود را طراحی میکندجهان هوشیارآب زندگی است قسمت دومدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقای موجود زنده از روش های صرفه جویی در ایجااز روده تا مغزسختی ها رفتنی استچگونه هموساپينس بر زمین برخی درمان های Spinal Muscular Atفیلمی بسیار جالب از تغییهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های مغناطیسی قابل کتابخانهجهشهای مفید و ذکاوتی که دافتخار انساندانشمندان ژنی از مغز انسابزارهای بقای از نخستین رژیم ضد التهابیاصل بازخوردشنا در ابهای گرم جنوب نیانگاهی بر قدرت بینایی درابسیاری از بیماری های جدیفرد حساس از نظر عاطفی و بو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر دپاکین بر بیماری مماپروتیلینگویید نوزده و ایمنی ساکتحقیقت قربانی نزاع بین بی امیدوار باش حتی اگر همه چداروی جدید برای ای ال اساخلاق و علوم اعصابرشته نوروایمونولوژی و نقبه قفس های سیاهت ننازشب سیاه سحر شودنرمش های مفید برای درد زاتقویت سیستم ایمنیقبل از انفجار بزرگواقعیت فیزیکی، تابعی از مدل هولوگرافیک ژنرالیزهگشایش دروازه جدیدی از طرحافظه و اطلاعات در کجاست انسان یک کتابخانه استارتقا و تکامل سنت آفرینش زندگی زودگذربی نهایت در میان مرزهاضررهای مصرف شکر و قند بر نزاع بین علم و نادانی رو تنها مانع در زندگی موارد لزوم سازگاری قانون مجازاواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت نوزدهمايندگان چگونه خواهند دیددرمان تشنجارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان و تکلم برخی بیماریهنقش نظام غذایی در تکامل مبیماری ضعف عضلات نزدیک بعلت خواب آلودگی بعد از خوهمه چیز در زمان کنونی استتولترودینمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر رژیم گیاهخواری بر مطالبی در مورد تشنجآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت دهمایا ابزار هوشمندی یا مغز درک دیگراناز انفجار بزرگ تا انفجار سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش ذهن و شناخت در حوادث بار سنین ابزار هوشمندی امقالاتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن هوش و ساختارهای حیاتی ترازودونمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخلاصه ای از درمان های جدیابزار هوش در حال ارتقا ازذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سرچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دتغییر عمودی سر انسان از پمغز بزرگترین مصرف کننده آیا تکامل و تغییرات ژنتیخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدننور درونبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منحنی که ارتباط بین معرفکیهانِ هوشیارِ در حال یاجهان یکپارچهآب زندگی است قسمت سومدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقای موجود زنده از روش هایی ساده برای کاهش ااز علم جز اندکی به شما داسرنوشتچگونه هوشیاری خود را توسبرخی روش های تربیتی کودکفیزیک مولکولها و ذرات در هیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان بنیادین اطلاعاتکجای مغز مسئول پردازش تججهشهای مفید و ذکاوتی که دافراد آغاز حرکت خودشان ردانشمندان پاسخ کوانتومی ابزارهای دفاعی و بقای مورژیم غذایی حاوی تخم مرغ واصل علت و تاثیرشناخت و معرفت، و نقش آن دنگاهی بر توانایی اجزاي ببسیاری از بیماری های جدیفرضیه ای جدید توضیح میدهوفور و فراوانیتاثیر داروهای ضد التهاب ماجرای جهل مقدسگوشه بیماری اتوزومال رسسحقیقت آنطور نیست که به نظامیدی تازه در درمان سرطاداروی جدید ضد میگرناخلاق پایه تکامل و فرهنگرشد مغز فرایندی پیچیده ابه مغز خزندگان خودت اجازشبیه سازی میلیون ها جهان نرمش های مفید در سرگیجهتلقین اطلاعات و حافظهقدم زدن و حرکت دید را تغیواقعیت چند سویهمدل هولوگرافیک تعمیم یافپمبرولیزوماب در بیماری چحافظه و اطلاعات در کجاستدر یک فراکتال هر نقطه مرکارتوکين تراپی روشی جديد زندگی، مدیریت انرژیبی عدالتی در توزیع واکسن ضررهای شکر بر سلامت مغزنزاع بین علم و جهل رو به پتنبیه چقدر موثر استمقاومت به عوارض فشار خون واکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز مرگ و زندگی کجاستپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت هفتمايا اراده آزاد توهم است یدرمان جدید ALSارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش نظریه تکامل در شناسابیماریهای تحلیل عضلانی اعماد الدین نسیمی قربانی همه ی سردردها بی خطر نیستتومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز ورزش در کمر دردتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمطالعه ای بیان میکند اهدآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت دوازدهمایا بیماری ام اس (مولتیپدرک درست از خود و هوشیاریاز بحث های کنونی در ویروسسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش روی و منیزیم در سلامتبارداری بدون رحمتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتربیت کودکان وظیفه ای مهمغز انسان برای ایجاد تمدآیا هوش ارثی دریافتی از پخم شدن فضا-زمانابزار بقا از نخستین همانذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فچند روش ساده برای موفقیتبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل همجوشی هسته ای با هتغییرات منطقه بویایی مغزمغز حریص برای خون، کلید تآیا جنین انسان، هوشمندی خطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانرویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز نورون هاي مصنوعی می توانبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتامنشأ اطلاعات و آموخته ها کیست کلوئید بطن سومجهان یکپارچهآب، زندگی است(قسمت پنجم)ديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقای موجود زنده از روش صحبت کردن در حال تکامازدواج های بین گونه ای، رسریعترین کامپیوتر موجودچگونه واکسن کرونا را توزبرخی سلولهای عصبی در تلافیزیک و هوشیاریهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدازولام در درمان تشنج کرونا چه بر سر مغز می آورجواب دانشمند سوال کننده افزایش قدرت ادراکات و حسدانشمندان اولین سلول مصنابعاد اضافه ی کیهانرژیم غذایی ضد التهابیاصل عدم قطعیت از کوانتوم شناخت درون، شناخت بیرون؛چالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونافضای قلب منبع نبوغ استوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ماده ی تاریکگوشت خواری یا گیاه خواریحقیقت افرادامگا سه عامل مهم سلامتداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال خواب فرد را مستعد رشد مغز علت تمایل انسان ببه نقاش بنگرنرمشهای مهم برای تقویت عتلاش ها برای کشف منابع جدقدرت کنترل خودواقعیت چیستمدل های ریز مغز مینی برینپنج اکتشاف شگفت آور در موحباب های کیهانی تو در تودر کمتر از چند ماه سوش جدارتباط میکروب روده و پارزونیسومایدبیمار 101 ساله، مبتلا به سطلای سیاهنسبت ها در کیهانتو یک معجزه ایمقابله ی منطقی با اعتراضواکسن اسپایکوژنتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز بین انسان و حیوان کجاپیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک قسمت هفدهمايا اراده آزاد توهم است یدرمان جدید میگرن با انتی ارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش هورمون های تیروئید دبیهوش کردن در جراحی و بیمعوامل موثر در پیدایش زباهمیشه اطمینان تو بر خدا بتومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از نفت و گاز وزن حقیقی معرفت و شناختتاریکی من و تو و گرد و غبامعنی روزهآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت سومایا بدون زبان میتوانیم تدرک عمیق در حیواناتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش روزه داری در سالم و جبازگشت از آثار به سوی خداصفحه اصلیهوش مصنوعی الفاگوتوصیه هایی در مصرف ماهیتوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت ژنها ، مغز و ارادهترجمه ای ابتدایی از اسرامغز انسان برای شادمانی طآیا هوش سریعی که بدون احسخونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل جاذبهتغییرات آب و هوایی که به مغز در تنهایی آسیب میبینآیا جهان ذهن و افکار ما مخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانرویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستینورون های ردیاب حافظهبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتامنشاء کوانتومی هوشیاری اکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهان کنونی و مغز بزرگتریآثار باستانی تمدن های قددی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از روشهای نو در درمان دیسک باساس انسان اندیشه و باور سرگیجه از شایعترین اختلاچگونه آن شکری که می خوریمبرخی سيناپسها طی تکامل و فیزیکدانان ماشینی برای تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیک کوانتومی بی معنی کریستال هاجوسازی مدرنافزایش مرگ و میر سندرم کودانشمندان تغییر میدان مغاتفاق و تصادفرژیم غذایی ضد درداصول انجام برخی نرمش ها دشناسایی تاریخچه ی تکاملیچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کروناقفس ذهنوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی خالیگیلگمش باستانی کیستحقیقت اشیاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال در شناسایی حروف و زمین در برابر عظمت کیهانبه نقاش بنگرچرا مغز انسان سه هزار سالتلاش هایی در بیماران قطع قدرت انسان در نگاه به ابعواقعیت چیستمدیون خود ناموجودپوست ساعتی مستقل از مغز دحد و مرزها توهم ذهن ماستانسان جدید از چه زمانی پادر آسمان هدیه های نادیدنارتباط ماده و انرژیزونا به وسیله ویروس ابله بیماری های مغز و اعصاب و طوفان فقر و گرسنگی و بی سنسبت طلایی، نشانه ای به ستو یک جهان در مغز خودت هسمقابله با کرونا با علم اسواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز جدید جستجو و اکتشاف، پیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک قسمت هجدهمای نعمت من در زندگیمدرمان جدید کنترل مولتیپلارزش خود را چگونه میشناسزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش هورمون زنانه استروژنبیهوشی در بیماران دچار اعوامل ایجاد لغت انسانی و همیشه عسل با موم بخوریمتوهم فضای خالیمنابع انرژی از نفت و گاز وزوز گوشتاریکی خواهد ترسیدمعادله ها فقط بخش خسته کنآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت سی و هشتمایا تکامل هدفمند استدرگیری قلب در بیماری ویراز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفری به آغاز کیهاننقش رژیم غذایی بر رشد و ابازگشت به ریشه های تکاملسوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک های بهوش مصنوعی از عروسک های بتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای مشترک بین انسان و وتسلیم شدن از نورون شروع ممغز انسان برای شادمانی طآیا هشیاری کوانتومی وجودخواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین همانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهانه جنگ و نه خونریزیبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکندر در بیماریهای التهابتغییرات تکاملی سر انسان مغز را از روی امواج بشناسآیا جهش های ژنتیکی، ویروخطای حسابزار بقا از نخستین همانرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزینوروپلاستیسیتی چیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش احساسیتاثیر ویتامین دی بر بیمامهندسی ژنتیک در حال تلاش کاهش التهاب ناشی از بیماجهان کاملی در اطراف ما پرآرامش(سکوت) stillness و تکاپودین، اجباری نیستابزار بقای موجود زنده از روشهای شناسایی قدرت شنوااستفاده از مغز، وزن را کمسرگردانیچگونه انتظارات بر ادراک برداشت مغز ما از گذر زمانفاصله ها در مکانیک کوانتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابکریستال زمان(قسمت اولجامعه ی آسمانیافزایش سرعت پیشرفت علوم دانشمندان روش هاي جدیدی اتوبان اطلاعات و پلِ بینراه فراری نیستاصول توسعه ی یک ذهن کاملشناسایی سلول های ایمنی اچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهوقلب و عقلوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکماده، چیزی بیش از یک خلا گیاه بی عقل به سوی نور میحقیقت تنها چیزی است که شاانفجار و توقف تکاملی نشاداروی ضد تشنج توپیراماتاختلال در شناسایی حروف و زمین زیر خلیج فارس تمدنی شبیه سازی سیستم های کوانچرا مغزهای ما ارتقا یافت تلاشی برای درمان قطع نخاقدرت عشقواقعیت های متفاوتمدیریت اینترنت بر جنگپوشاندن خود از نورحرکت چرخشی و دائمی کیهانانسان خطرناکترین موجوددر آستانه ی موج پنجم کوویارتباط متقابل با همه ی حیزیباترین چیز در پیر شدنبیماری وسواسطوفان زیبایینشانه های گذشته در کیهان تو پیچیده ترین تکنولوژی ملاحظه های اخلاقی دربارهواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک قسمت هشتمای آنکه نامش درمان و یادشدرمان جدید سرطاناز فرد ایستا و متعصب بگذرزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش ویتامین K در ترمیم اسبیوگرافیعواملی که برای ظهور لغت اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز یک پیام منفرد نورون مغزی تاریخ همه چیز را ثبت کردهمعجزه ی علمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت سی و ششمایجاد احساساتدرگیری مغز در بیماری کویاز تکنیکی تا مغز از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش رژیم غذایی در رشد و ابازخورد یا فیدبکپیامهای کاربران