دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جریان انرژی در سیستم های بیولوژیک قسمت دوم

منحصر کردن نگاه به درون مجموعه و تعمیم قوانین کیهانی درون مجموعه به همه ی کیهان، بدون در نظر گرفتن کل جهان و سیستم های بازی که آن را در بر گرفته است نقصی بزرگ در تفسیرها و شناخت جهان است
گفتگوی جالب نسیم هرمیان با دکتر بت مک دگالدر مورد جریان انرژی در سیستم های بیولوژیک(قسمت دوم)
بت: توده های نجومی و اندازه ی جهان و دمای آن؛ همه ی این چیزها امروز آشکار شده است.
نسیم: بله در مقاله ای که منتشر شده است بینندگان ممکن است بپرسند چه چیزی باعث چرخش و اسپین میشود؟بنابراین وقتی ما محاسبه را شروع می کنیم این را به وضوح نشان می دهیم وقتی ما محاسبه را شروع می کنیم، آن در حال چرخش و اسپین است زیرا تفاوتی و شیبی بین اندازه ها هست و هیچ سیستمی جدا نیست؛ همه چیز در این میدان، در حال واکنش و تعامل است و شیب هایی از دنسیتی(چگالی) بین دو اندازه وجود دارد. درست؟پس وقتی تو شیب دنسیتی داری، این تکانه ی زاویه دار چرخشی را تولید میکند
پت: من تصور می کنم ما باید بر آن تمرکز کنیم و در مورد آن سخن بگوییم زیرا وقتی من در مورد سطح پلانک فکر میکنم همه چیز بسیار چگال در هم فرو رفته است و آنقدر قابلیت دارد. همه ی این نوسانسازهای ریز پلانک را که بسیارنزدیک به هم هستند در حال ارتعاش میبینی. پس آیا تو می گویی، هر چه بیشتر وارد کوانتوم شویم همه چیز چگال تر می شود؟
نسیم: بله درمورد انرژی تو هر چه بیشتر در مورد آن فکرکنی کریستالیزه تر و همگام تر و سازمان یافته تر میشود و تو هر چه از آن مقیاس، دورتر شود ناهماهنگی ایجاد میشود زیرا تو میدانی هرچند مقادیر بسیار زیادی از انرژی داری و مقدار زیادی از نیروها را در سطح پلانک داری در مقیاس خودمان ما فقط مقدار بسیار کمی از آن را داریم و تو هر چه بزرگتر و بزرگتر شوی مقدار انرژی ای را که در دسترس است کمتر می بینی. تو در حال در نظرگرفتن و نگاه کردن بر یک ستاره هستی که مقادیر پلانک در آن بسیار برجسته است یا کیهانی که تو میشناسی ولی تو همه ی انرژی را و همه ی مقادیر بسیار بسیار ریز انرژی را نمیبینی زیرا وقتی به مقیاس های بالاتر اندازه گیری میروی ناهمدوسی و ناسازگاری ایجاد میشود و آنها به تدریج آرام و کند می شود پس انرژی اشیا به تدریج کمتر و کمتر میشود؛ به همین علت ما تصور می کنیم جاذبه، بسیار ضعیف است و به همین دلیل ما همه ی آن چیزها را با روش های تکنیکی تطبیق می دهیم و این، غربال نامیده میشود با نشان دادن اینکه اساس بیشتر انرژی که در منبع جهان مادی موجود است به روشی غربال میشود و ما آن را به روش مستقیم تجربه نمی کنیم و ما نمیدانیم در آنجا وجود دارد.
بت: من قبلا آنچه را گفته ای نشنیده بودم

The structure of ATP synthase, the universal protein that manufactures ATP | Molecular and Cell Biology
نسیم : تصور کن همه ی مقیاس های پلانک در افق رویداد حضور دارد.
بت: بله اینها از تجربه ما دور است
نسیم: تصور کن یک سیاهچاله بیشترین انرژی را درون خود دارد و در دسترس نیست و ما نمی توانیم آن را به طور کامل بیازماییم
بت: یکی از چیزهایی که امروز می خواهیم در مورد آن سخن بگوییم اینکه چگونه ساختاری بیولوژِک، از این میدان پیچیده بیرون می آید و طراحی می شود؟ چه چیزی به جریان انرژی القا میکند وارد سیستم شود تا سازگاری سیستم را حفظ کند و بر اساس این فیزیک، تو داری چیزی را مینویسی که ما انجام میدهیم تا آن را بیشتر کنیم.
نسیم: مهمترین چیزی که باید دانسته شود اینکه ما در یک سیستم باز و نه در یک سیستم بسته ما زندگی میکنیم. وقتی تو پروتون و الکترون، یک فرد یا یک کهکشان را میبینی اگر در نظر نگیری که آن چیز چه کوانتومی یا درشت، به میدان مورد نظر نیرو و انرژی میدهد و مقیاس های آن میدان در طول اندازه گیری های توست در این صورت دینامیک پایه ای یا منبع آن چیز را از دست داده ای و در الگوی درونی افراد روحانی یا مذهبی چنین بررسی ای را مانند بیولوژی ای تصور میکنند که یک پزشک می آزماید و تصور میکنند او در حال آزمودن جسم و نه بررسی هوشیاری درون آن است و در حال بررسی روحی نیست ولی اساسا چیزی که من میگویم؛ ایده ی من اینکه وقتی تو سیستم را باز کنی وقتی آن را در یک تعامل و واکنش بیینی خواهی دید در حال تاثیرگذاری است. از این معادله تومیتوانی محاسبه کنی چقدر انرژی در حال حرکت است.(مجموعه های بازی را که میخواهیم بررسی کنیم هرگز نباید سیستمی جدا از دیگر سیستم ها و مجموعه ها تصور کرد. این مجموعه ها با هم واکنش متقابل دارند و این تقابل، سبب میشود که مثلا در یک سیستم، انتروپی زیاد شود ولی به دلیل تاثیری که بر سیستم دیگر دارد از دید ناظری که از بیرون مجموعه نگاه میکند، انتروپی درون آن سیستم کم شود.
از این رو بررسی همه جانبههولوگرافیک، لازمه ی بررسی جهان ماست.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/19/2021 5:12 AM]
منحصر کردن نگاه به درون مجموعه و تعمیم قوانین کیهانی درون مجموعه به همه ی کیهان، بدون در نظر گرفتن کل جهان و سیستم های بازی که آن را در بر گرفته است نقصی بزرگ در تفسیرها و شناخت جهان است؛ به خصوص وقتی بدانیم بخش بسیار بزرگی از کیهان، اساسا در محدوده ی بررسی و شناخت ما نیست و دانشمندان این بخش بزگ را ماده و انرژی تاریک مینامند.)
تصور کن تو شیبی بین اندازه ها داری و شیب انرژی از اندازه ی کیهانی تا اندازه ی پلانک وجود دارد و بین این دو، بیولوژی قرار دارد پس تو سیستم هایی داری که به سیستمی پیچیده تبدیل میشود و سازمان می گیرد و سیستم ها پیچیده تر میشود و این در زمانی است که به سوی سیستم های پیچیده تر بروی، پس داده ها واطلاعات از یک اندازه به اظلاعات یا انرژی دیگر تبدیل میشود و انرژی در حال انتقال از یک مقیاس به مقیاس دیگر است و چون این انرژی، جریان دارد و در اصطلاح فیزیک، چرخش و جریان دارد این دینامیکی بسیار اختصاصی ایجاد می کند مانند دینامیک مایعات یا میدان های توروبدال یا دینامیک توروسی تکانه ی زاویه ای و تو میتوانی پیش بینی کنی وقتی به سمت بیولوژی میروی، در هر سطح انرژی، تکانه ی زاویه ای چگونه خواهد بود.
وقتی تو جستجو را به پایان ببری تو برمیتوکندری ها مینگری که موتورهای ریزی هستند که در حال نوسانند و منبع انرژی سلول هستند
بت: یک دقیقه در مورد آن سخن بگوییم. میتوکندری ها کارخانه های کوچک انرژی در درون سلول ها هستند یا اندامک های کوچک درون سلولی هستند که از اکسیژن تنفسی و گلوکز در بدن ما ATP تولید می کنند و این طی چند مرحله ی آنزیمی است تا ATP تولید شود و این، جریان انرژی بدن است یکی از روشهایی که آنها عمل میکنند با روت زدن(جاده صاف کردن) برای پروتون ها است. هیدروژن در عر ض غشا و با یک مسیر ساز حرکت میکند. این جاده صاف کن های کوچک، همیشه مرا افسون کرده اند زیرا ماشین های آزاد و کوچک انرژی هستند که به سرعت میچرخند.
نسیم: تو میدانی این آنزیم ها در حال استراحت با سرعت 800RPM در حال چرخش هستند و وقتی میدوی یا در حال انجام فعالیت هستی و به ATP بیشتری نیاز داری میتواند شتاب بگیرد و به 60000 RPM برسد. پس آنها به شکلی باور نکردنی در حال نوسان هستند.(برای بررسی بیشتر این أنزيم و چرخش آن، به مقاله و کلیپ آنزیم ATP Synthaseدر همین کانال مراجعه شود.)

What makes ATP synthase spin? | Nature
پت: مانند دیوانه ها؟!
نسیم: به صورت باورنکردنی!!
پت: تو خیلی از این آنزیم ها را به ازای هر غشای میتوکندریال داری!
نسیم: هزاران از آن آنزیم
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیستhttps://www.youtube.com/watch?v=7s-SE-jgAfg


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آزمون ذهنی گربه ی شرودینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچندجهانیداروهای مصرفی در ام اسایران بزرگچراروياها را به یاد نمی آذهن هوشیار در پس ماده ی مارزش های حقیقی ارزش های غهوش عاطفی بیشتر در زنانزندگی سلول در بدن، جدای ابلعیدن ستاره توسط سیاهچاتاثیر درجه حرارت بر عملککفش و کتابسریع دویدن مهم نیستبرای تمدن سازی، باید در بقلب های سادهجهان هوشیارپیراستاممطالبی در مورد تشنجعشق به هفت مرتبه ی شناختیتوهم چیستحس و ادراک سی و هفتمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمهندسی ژنتیک در حال تلاش نوار مغز با توضیح دکتر فاداروی جدید برای ای ال اساپی ژنتیکنظریه ی تکامل در درمان بیرفتار وابسته به شکلاز کجا آمده ام و به کجا میهیچ اندر هیچزبان فرایند تکاملی برای به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رو ح و روان بر جسمکنگره بین المللی سردرد دسرعت فکر کردن چگونه استبرخی بیماری های خاص که بدقبل از آغازجهانی که نه با یک رخداد و پرواز از نیویورک تا لوس آمغز مادران و کودکان در زمسایتهای دیگرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتیالگو نداشتیممیگرن و پروتئین مرتبط با نور از عمق تاریکیدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکاررویا و کابوساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسهزاران سال چشم های بینا وبیمار مرکز تنفس سلولیتاریخ، اصیل نیست و ساخته کوری گذرای ناشی از موبایشکرگزار هر چیزی باش که دابرطرف کردن خشونت را از خالووفلوکساسینجاودانگی مصنوعیآلزایمرمغز انسان رو به کوچک تر شخورشید مصنوعیامیدواری و مغزما از اینجا نخواهیم رفتدر آستانه ی موج پنجم کوویچیز جدید را بپذیرابزار بقا از نخستین همانهندسه ی رایج کیهانروزه داری و التهاب زیانباز تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانبیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحترک امروزکار با یگانگی و یکپارچگیشبیه سازی میلیون ها جهان تفکر قبل از کارجستجوی هوشیاری در مغز مالزوم عدم وابستگی به گوگل آینده ی انسان در فراتر ازمغز را از روی امواج بشناسخدایا جز تو که را دارماندوه در دنیا استماست مالیدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل تکنولوژیسم زنبور ، کلیدی برای واربیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت های متفاوتتسلیم ارتباط با من برترکریستال زمان(قسمت سوم)صبور باشتقویت استخوان در گرو تغذحل مشکلآیا هشیاری کوانتومی وجودمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نظام غذایی در تکامل مدنیا مکانی بسیار اسرارآمانسان جدید از چه زمانی پادرمان زخم دیابتی با تکنواثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی سالم و ضد التهاز سایه بگذرتئوری تکامل امروز در درمواکسن آلزایمرسی و سه پل اصفهانبابا زود بیافلج خوابتصویر زیبای اصفهانگویید نوزده و ایمنی ساکتمخچه فراتر از حفظ تعادلضعیف و قویتمدن پیشرفته ی پیشینیانحریص نباشآیا جهان ذهن و افکار ما ممناطق خاصی از مغز در جستجنقش درختان در تکاملدوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین دروغنازوکلسیندرک نیازمند شناخت خویش ااختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک تا کمرحم مصنوعیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر کلام در آیات کلام بورزش هوازی مرتب خیلی به قسیستم تعادلی بدنبحثي درباره هوش و تفاوتهفاکسیبتتغییر دیگران یا تغییر خوگذشته را دفن کنمرکز حافظه کجاستعقیده ی بی عملتهدیدهای هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت چهل و دومآب زندگی است قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه با واقعیت متفاوت اسدانش قدرت استاین اندوه چیستنرمشهای مهم برای تقویت عدرختان چگونه بر تشکیل ابارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی ساخته هوش طبیزمان و صبراطلاع رسانی اینترنتیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویاد بگیر فراموش کنیساختار فراکتال وجود و ذهبخش بزرگتر کیهان ناشناختفراتر از دیوارهای باورجنگ و تصور از جنگپیموزایدمسمومیت دانش آموزان بی گعواملی که برای ظهور لغت اتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت پنجاه و شعوارض ازدواج و بچه دار شدتو در میانه ی جهان نیستی حس و ادراک قسمت بیست و چهآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه ناامیدی بلکه ارتقاداروهای ام اسایرادهای موجود در خلقت بچراغ های متفاوت و نور یکسذهن و زندگیارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندگی، مدیریت انرژیبنی عباس، ننگی بر تاریختاثیر درجه حرارت بر عملککل اقیانوس در یک ذرهسریعترین کامپیوتر موجودبرای خودآگاه بودن تو بایقلب و عقلجهان های بسیار دیگرپیشینیان انسان از هفت میمطالعه ای بیان میکند اهدعشق درونی به یگانگی خلقتتوهم و خیالحس و ادراک- قسمت پنجاه و افت فشار خون ناگهانی در ومهندسی بدننوار مغز ترجمه رخدادهای داروی جدید برای دیابتابتدا سخت ترین استنظریه ی ریسمانرفتار اجتماعی انسان، حاصاز کسی که یک کتاب خوانده هیچگاه از فشار و شکست نترزبان متغیربه زیر پای خود نگاه نکن بتاثیر روده بر مغزکنترل همجوشی هسته ای با هسطح آگاهی، رخدادهای زندگبرخی توجهات در ببمار پارقبل از انفجار بزرگجهانی که از یک منبع، تغذیپروتئین های ساده ی ابتدامغز چون ابزار هوش است دلیتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب سالم عامل سلامتی و یالگو و عادت را بشکن و در امیگرن و خوابنور دروندر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی درویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلهستي مادي ای که ما کوچکتربیماری لبر و نابینایی آنتازه های اسکیزوفرنی(جنوکی غایب شدی تا نیازمند دلشکست حتمیبزرگ فکر کنلوب فرونتال یا پیشانی مغجایی برای یاد گرفتن باقی آملودیپین داروی ضد فشار مغز انسان رو به کوچکتر شدخوش قلبی و مهربانیامیدی به این سوی قبر نیستما اشیا را آنطور که هستنددر برابر حقایق جدیدچیزی منتظر شناخته شدنابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادینروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایترکیب آمار و ژنتیککارهای کوچک، بی ارزش نیسشبیه سازی سیستم های کوانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعحفره در مغزمقاومت به عوارض فشار خون آینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز زنان جوانتر از مغز مرخرما منبع بسیار خوب آنتی اندوه دردی را دوا نمیکندماست مالی با هوش انسانیدرمان کارتی سل و تومور مغابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی الفاگوروشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل جریان همیشگی خلقتسماگلوتید داروی کاهش دهنبیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت و مجازتسلیم شدن از نورون شروع مکشف مکانیسم عصبی خوانش پصبور باشتقویت حافظه یا هوش مصنوعحلقه های اسرارآمیزآیا واکنش های یاد گرفته ومنابع انرژی از نفت و گاز نقش نظریه تکامل در شناسادنیای شگفت انگیز کوانتومانسان خطرناکترین موجودنگاهی بر قدرت بینایی درادرمان ساده ی روماتیسماثرات مفید قهوههوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیاز علم جز اندکی به شما داتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن ایرانی کرونا تولیدسیلی محکم محیط زیست بر انباد و موجفلج خواب چیستتصویربرداری فضاپیمای آمگوش دادن بهتر از حرف زدنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلطلوع و حقیقتتمدن بشری و مغز اخلاقیحرکات چشم، ترجمه کننده ی آیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع نور واقعی و ثابت، حقنقش ذهن و شناخت در حوادث دوپامین قابل حل در آباولین سلول مصنوعینباید صبر کرد آتش را بعد درک و احساساختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک تا کمرحم مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش هوازی ، بهترین تمریسیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی جالب درباره محدودیتفاجعه ی جهل مقدستغییر دادن ژنها آیا روزی گریه ی ابر، رمز طراوت باغمرکز خنده در کجای مغز استعلم و ادراک فقط مشاهده ی تو یک معجزه ایحس و ادراک قسمت چهل و سومآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نقص های سیستمی ایمنیدانش محدود به ابعاد چهاراین ایده که ذرات سیاهچالچرا ماشین باید نتایج را پدرختان اشعار زمینارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزمان واقعیت است یا توهماطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادگیری مهارت های جدید دساختار شبکه های مغزی ثاببخش دیگری در وجود انسان هفرد موفقجنگ داده هاپیچیدگی های مغزمگسمسمومیت دانش آموزان، قماپیچیدگی های مغزی در درک زمسیر دشوار تکامل و ارتقاعید نوروز مبارکتوقف؛ شکستحس و ادراک قسمت بیست و یکآزادی عقیده، آرمانی که تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه به اعدامداروهای تغییر دهنده ی سیایستادن در برابر آزادی بنزاع ها بیهوده استذهن و شیمی بدنارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندان ذهنیبه قفس های سیاهت ننازتاثیر درجه حرارت بر عملککلمات بلند نه صدای بلندسرکه انگبین عسلی مفید بربرای رشد، باید از مسیر خطقلب یا مغزجهان هایی در جهان دیگرپیشرفت های جدید علوم اعصمعماری، هندسه ی قابل مشاعشق، شلوغ کردن نیستتوهم وجودحس و ادراک- قسمت بیست و پافت هوشیاری به دنبال کاهمهربانی، شرط موفقیتنوار مغز در فراموشی هاداروی جدید ضد میگرنابتدایی که در ذهن دانشمننظریه تکامل در درمان بیمرقیبی قدرتمند در برابر ماز آغاز خلقت تا نگاه انساهیپرپاراتیروئیدیسمزبان مشترک ژنتیکی موجودابه سیاهی عادت نکنیمتاثیر روزه داری بر سلامت کنترل جاذبهسعی کن به حدی محدود نشویبرخی توصیه ها برای واکسیقبرستان ها با بوی شجاعتجهانی در ذهنپروتز چشممغز چگونه صداها را فیلتر توصیه های سازمان بهداشت خواب عامل دسته بندی و حفطالگوی بنیادین و هوشیاریمیگرن و روزه دارینوروفیبروماتوزدر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهبارویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند هستی ما پس از شروعی چگال بیماری میاستنی گراویستازه های بیماری پارکینسوکیهان خود را طراحی میکندشگفت نیست من عاشق تو باشمبزرگ شدن مغز محدود به دورلوتیراستامجایی خالی نیستآموزش نوین زبانمغز ایندگان چگونه استخوش خیالی و خوش بینیامیدی تازه در درمان سرطاما به جهان های متفاوت خوددر درمان بیماری مولتیپل چیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های مغزی عامل پارکیبیماری خود ایمن اعصاب محویتامین کاترکیب حیوان و انسانکارهایی بیش از طراحی و گپشبکه های مصنوعی مغز به درتفکر خلا ق در برابر توهم حق انتخابمقایسه رقابت و همکاریآینده با ترس جمع نمیشودمغزهای کوچک بی احساسخسته نباشی بابااندوهگین نباش اگر درب یا ماشین دانشدرمان پوکی استخوانابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی اکنون می توانروشی جدید در درمان سکته ماز تکامل تا مغز از مغز تا تکامل داروینی هنوز در حاسندرم کووید طولانیبیست تمرین ساده برای جلوتست نوار عصب و عضلهکشف مکانیسمی پیچیده در بصبر لازمه ی پیروزی استتقویت سیستم ایمنیحمله ویروس کرونا به مغزآیا یک، وجود داردمنابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون های تیروئید ددنیایی پر از سیاهچاله انسان در هستی یا هستی در نگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان سرگیجه بدون نیاز باثرات مفید روزه داریهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردازدواج های بین گونه ای، رتئوری جدید، ویران کردن گواکسن اسپایکوژنسینوریپا داروی ترکیبی ضدباد غرور و سر پر از نخوت وفلج دوطرفه عصب 6 چشمتصور ما ازمشکلات و واقعیگوشه بیماری اتوزومال رسسمخچه ابزاري که وظیفه آن فطلای سیاهتمدن زیر آبحرکت چرخشی و دائمی کیهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روی و منیزیم در سلامتدورترین نقطه ی قابل مشاهاوکرلیزوماب داروی جدید شنبرو و انرژی مداومدرک کنیم ما همه یکی هستیماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک تا کمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراستروژن مانند سپر زنان دتاثیر کپسول نوروهرب بر تورزش و میگرنسکوت و نیستیبحثی در مورد نقش ویتامين فارغ التحصیلان، فقیر و دتغییر زودتر اتصالات مغزیگربه شرودینگر و تاثیر مشمرگ چیستعلم و روحتو یک جهان در مغز خودت هسحس و ادراک قسمت نهمآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنقص در تشخیص هیجانات عامدانش بی نهایتاین ابتدای تناقض هاستچرا مردم با زندگی میجنگندرد و درسارتباط ماده و انرژیهوش احساسیزمان پلانکاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر گیاه خواری بر رشد ویادگیری هوش مصنوعی، عمیقسادیسم یا لذت از آزار دادبخشیدن دیگران یعنی آرامشفرد یا اندیشهجنبه های موجی واقعیتجنسیت و تفاوت های بیناییپیوند قلب خوک، به فرد دچامسئول صیانت از عقیده کیسعامل کلیدی در کنترل کارآتولید مولکول جدید توسط هحس و ادراک قسمت بیست و دوآزار دیگری، آزار خود استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه به اعدامداروهای ضد بیماری ام اس واکنون را با همه ی نقص هاینزاع بین جهل و علم رو به پذهن پر در برابر آگاهیارزش حقیقی زبان قسمت سومهوشمندی کیهانزونیسومایدبه مغز خزندگان خودت اجازتاثیر درجه حرارت بر عملککلوزاپین داروی ضد جنونسرگیجه از شایعترین اختلابرای زندگی سالم، یافتن تقلب دروازه ی ارتباطجهان یکپارچهپیشرفت در عقل است یا ظواهمعنی روزهعصب حقوق نورولووتوهم وجودحس و ادراک- قسمت شصت و چهافتخار انسانموفقیت هوش مصنوعی در امتنوار مغز در تشخیص بیماری داروی جدید ضد الزایمرابتذال با شعار دیننظریه تکامل در درمان بیمرموزی از نخستین تمدن بشراز انفجار بزرگ تا انفجار هاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان چهار حرفی حیات زمینبه سخن توجه کن نه گویندهتاثیر روغن رزماری استنشاکندر در بیماریهای التهابشلیک فراموشیبرخی درمان های Spinal Muscular Atقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان، تصادفی نیستپروتز عصبی برای تکلممغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه های غیر دارویی در سخواص فلفل سبزالگوبرداری از طبیعتمیگرن سردردی ژنتیکی که بنورون هاي مصنوعی می تواندر ناامیدی بسی امید استابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا برویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو هشت توصیه برای کاستن از دبیماری های میتوکندریتازه های درمان ام اسکیهانِ هوشیارِ در حال یاشگفت انگیز بودن کیهانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعجاذبهآمارهای ارائه شده در سطح مغز ابزار بقای برتر مادیخوشبختی چیستامگا سه عامل مهم سلامتما با کمک مغز خود مختاريمدر سال حدود 7 میلیون نفر چیزی شبیه نور تو نیستابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استروزهای بد باقی نمیمانداز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادیبیماری دویکویتامین کا و استخوانترازودونکاربرد روباتهای ريزنانوشبکیه های مصنوعیتفاوت مغز انسان و میمون هحقیقت قربانی نزاع بین بی مقابله ی منطقی با اعتراضآیا فراموشی حتمی استمغز، فقط گیرندهخطا در محاسبات چیزی کاملاندام حسی، درک از بخش هایمبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان پوکی استخوانابزارهای بقا از نخستین هچگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی از عروسک های بريتوکسيمب در درمان ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل داروینی هنوز در حاسندرم گیلن باره به دنبال بیش از نیمی از موارد انتقتست آر ان اس دز میاستنی گکشف ارتباط جدیدی از ارتبصبر و واقعیتتلقین اطلاعات و حافظهحمایت از طبیعتآیا کیهان می تواند یک شبیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون زنانه استروژندنیا، هیچ استانسان عامل توقف رشد مغزنگاهت را بلند کندرمان سرگیجه بدون نیاز باثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستاسکلت خارجی در درمان اختتا 20 سال آینده مغز شما به واکسن اسپایکوژن ضد کروناسیگار عامل افزایش مرگ ومبار مغز بر دو استخوانفن آوری های جدید علیه شناتصور از زمان و مکانگوشت خواری یا گیاه خواریمخچه تاثیر گذار بر حافظهطوفان فقر و گرسنگی و بی ستمدنی قدیمی در شمال خلیج حس متفاوتآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روزه داری در سالم و جديدن با چشم بسته در خواب ايندگان چگونه خواهند دیدچت جی پی تیدرک احساسات و تفکرات دیگاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک تا کمرساناها و ابر رساناها و عاسرار آفرینش در موجتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش بهترین درمان بیش فعسکوت، پر از صدابحثی در مورد نقش کلسیم و فاصله ها در مکانیک کوانتتغییر عمودی سر انسان از پگزیده ای از وبینار یا کنفمرگ و میر پنهانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتو کجای جهانیحس و ادراک قسمت چهارمآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ی رسیدن به قلهدانشمندان موفق به بازگرداینکه به خاطرخودت زندگی چرا مغز انسان سه هزار سالدرد باسن و پا به دلیل کاهارتباط متقابل با همه ی حیهوش احساسیزمان به چه دلیل ایجاد میشاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر گیاهخواری بر رشد و یادگرفتن، آغاز حرکت است سازگاری با محیط بین اجزابخشش، عقلانی یا غیر عاقلفرد حساس از نظر عاطفی و بفردا را نمیدانیمجنسیت و تفاوت های بیناییپیوند مدفوع در درمان بیممسئولیت جدیدعادت همیشه خوب نیستتولید مثل اولین ربات های حس و ادراک قسمت بیست و سوآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه بدبخت بلکه نادانداروهای ضد تشنج با توضیح اکوییفلکسنزاع بین علم و نادانی رو ذهن تو همیشه به چیزی اعتقارزش خود را چگونه میشناسهوشیاری و وجودزونا به وسیله ویروس ابله به نقاش بنگرتاثیر درجه حرارت بر عملککلید نزدیک و نگاه تو بر فسرگردانیبرخی ملاحظات در تشنج های قلب روباتیکجهان یکپارچهپیشرفت ذهن در خلاقیت استمعاینه قبل از نوار عصب و عصب سیاتیکتوهم بی خداییحسن یوسف باغچه ی منافراد آغاز حرکت خودشان رموفقیت در تفکر استنوار مغزی روشی مهم در تشخداروی سل سپتابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه تکامل در درمان بیمرمز و رازهای ارتباط غیر کاز بار خود بکاه تا پرواز هاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان نیاز تکاملی استبهبود حافظه پس از رخدادهتاثیر رژیم گیاه خواری بر کندر علیه سرطانشلیک فراموشیبرخی روش های تربیتی کودکقدرت مردمجهش های ژنتیکی مفید در ساپرورش مغز مینیاتوری انسامغز و قلب در جنین موش مصنتوصیه هایی در مصرف ماهیخواص میوه ی بهالتهاب شریان تمپورالمیگرن شدید قابل درمان اسنورون های ردیاب حافظهدر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیماری های مغز و اعصاب و تبدیل پلاستیک به کربن و سکیست هیداتید مغزشگفت زده و حیران باشبزرگترین خطایی که مردم ملیروپریم داروی ترکیبی ضدجاذبه و نقش آن در شکلگیریآن چیزی که ما جریان زمان مغز ابزار برتر بقاخوشبختی دور از رنج های ماما شما از دید خفاش کور هما بخشی از این جهان مرتبطدر عید نوروز مراقب تصادف نکاتی در مورد تشنجابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتروزهای سختاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادی منابع و ابیماری دیستروفی میوتونیویتامین کا در سبزیجاتترازودونکاربرد روباتهای ريز، در شباهت مغز و کیهانتفاوت ها و تمایزها کلید بحقیقت آنطور نیست که به نظمقابله با کرونا با علم اسآیا ممکن است موش کور بی ممغزتان را در جوانی سیم کشخطا در محاسبات چیزی کاملانرژی بی پایان در درون هرمباحث مهم حس و ادراکدرمان آرتروز با ورزش موضابزارهای بقا ازنخستین همنگاه من، نگاه تو و یا حقیهوش مصنوعی از عروسک های بریه زغالیاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و انعکاسسندرم پیریفورمیسبیشتر کمردردها نیازی به تشنچ پانایوتوپولوس تشنج کشف جمجمه ای درکوه ایرهوصبر بسیار بایدتلاش ها برای کشف منابع جدحوادث روزگار از جمله ویرآیا گذشته، امروز وآینده منابع انرژی از نفت و گاز نقش ویتامین K در ترمیم اسدندان ها را مسواک بزنید تانسانیت در هم تنیده و متصچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان سرگیجه بدون دارواجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی از عروسک بازی راه نجاتاسکار، لگوی هوشمندتا بحر یفعل ما یشاواکسن دیگر کرونا ساخته شسیاهچاله هابار بزرگ ایستادن بر دو پافناوری هوش مصنوعی نحوه ختصادف یا قوانین ناشناختهگیلگمش باستانی کیستمخاطب قرار دادن مردم، کاطوفان بیداریتمرکز و مدیتیشنحس چشایی و بویاییآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی بر رشد و ادی متیل فومارات(زادیوا)(ايا اراده آزاد توهم است یچت جی پی تیدرک تصویر و زبان های مخلتاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمرستگاری محدود به یک راه ناسرار بازسازی اندام هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش در کمر دردسکته مغزیبحثی در مورد حقیقت فضا و فاصله ی همیشگی تصویر سازتغییرات منطقه بویایی مغزگزارش یک مورد جالب لخته ومرگ و میر بسیار بالای ناشعلم به ما کمک میکند تا موتو کز محنت دیگران بی غمیحس و ادراک قسمت نوزدهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ای بود و دگر هیچ نبودانشمندان نورون مصنوعی ساینکه خانواده ات سالم باچرا مغزهای ما ارتقا یافت درد زانو همیشه نیاز به جرارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش بشری تهدید برای بشریزمان شگفت انگیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نتاثیر انتخاب از طرف محیط یادآوری خواب و رویاستم با شعار قانون بدترین بدون پیر فلکستم، بی پاسخ نیستبدون بار گذشتهفرزندان زمان خودجهل مقدسپیوند مغز و سر و چالشهای مسئولیت در برابر محیط زیعادت کن از بالا نگاه کنیتولید یا دریافت علمحس و ادراک قسمت بیستمآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه جنگ و نه خونریزیداروی فامپیریدین یا نورلاکسی توسین و تکامل پیش انزاع بین علم و جهل رو به پذهن خود را مشغول هماهنگیاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوشیاری و افسردگیزیان غذاهای پرچرببه نقاش بنگرتاثیر درجه حرارت بر عملککلام و زبان، گنجینه ای بسسربازان ما محققا غلبه می برخی مرزهای اخلاق و علوم قلب را نشکنجهان کنونی و مغز بزرگتریپیشرفتی مستقل از ابزار همعادله ها فقط بخش خسته کنعضلانی که طی سخن گفتن چقدتوهم تنهاییحساسیت روانی متفاوتافراد بی دلیل دوستدار تو مولکول ضد پیرینوار مغز، مفید و بی خطرداروی ضد چاقیابزار هوش در حال ارتقا ازنعناعرمز گشایی از اتصالات مغزاز بحث های کنونی در ویروسهدف یکسان و مسیرهای مختلزبان و کلمه حتی برای کسانبهداشت خوابتاثیر رژیم گیاه خواری بر کوچ از محیط نامناسبشنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی سلولهای عصبی در تلاقدرت و شناخت حقیقتجهش های ژنتیکی غیر تصادفپرکاری تیروئیدمغز و هوش، برترین ابزار بتوضیحی ساده در مورد هوش مخواص هندوانهام آر آی جدید با قدرت شگفمیدان مغناطيسي زمین بشر نوروپلاستیسیتی چیستدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود درویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تزدودن نقص از هوش مصنوعیوفور و فراوانیبیماری وسواستبدیل تراکت صوتی مصنوعی کیست کلوئید بطن سومشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبزرگترین درد از درون است لیس دگرامفتامین یا ویاسجبران از دست رفته هاآنچه می دانم، آنچه را میخمغز از بسیاری حقایق می گرخیالپردازی نکنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان نگهدارنده ی اعتیادچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنبیماری سلیاکویتامین بی 12 در درمان دردتراشه مغز بدون واسطه ی دکاش شرف اجباری بود یا حتیشباهت مغز با کیهان مادیتفاوت ها را به رسمیت بشناحقیقت افرادملاحظه های اخلاقی دربارهمغزتان را در جوانی سیمکشخطای ادراک کارماانرژی تاریکمبتکران خودشکوفادرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزارهای بقای موجود زندهنگاه مادی غیر علمی استهوش مصنوعی از عروسک های بریواستیگمیناز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت تقویت شدهسندرم پیریفورمیسبا هوش مصنوعی خودکار روبتشنج چیستکشف جدید تلسکوپ جیمز وبصد قدح، نفتاده بشکستتلاش های جدید در ALSحکمت الهی در پس همه چیزآیا پیدایش مغز از روی تصامنابع انرژی از نفت و گاز نقش ژنتیک در درمان اختلاده روش موفقیتانسانیت در برابر دیگرانچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان سرطان با امواج صوتاجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت راساس انسان اندیشه و باور تاول کف پا و حقیقتواکسن دیگری ضد کرونا از دسیاهچاله های فضایی منابعبار سنین ابزار هوشمندی افواید روزه داری متناوبتضادهای علمیگیاه بی عقل به سوی نور میمدل همه جانبه نگر ژنرالیطوفان زیباییتمرکز بر هدفحس و ادراک (قسمت اول )آیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی در رشد و ادین اجباریايا اراده آزاد توهم است ینتایج نادانی و جهلدرک حقیقت نردبان و مسیری اختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشته نوروایمونولوژی و نقاصفهان زیباتاثیر کتامین در درمان پاوزن حقیقی معرفت و شناختسال سیزده ماههبحثی در مورد عملکرد لوب ففتون های زیستیتغییرات مغز پس از 40 سالگیگشایش دروازه جدیدی از طرمرگ و سوال از قاتلعلم بدون توقفتو پیچیده ترین تکنولوژی حس و ادراک قسمت هفتمآتاکسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه بی بازگشتدانشمندان یک فرضیه رادیکاین، فقط راه توستچرا ویروس کرونای دلتا وادردهای سال گذشته فراموش ارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش در طبیعتزمزمه ات مانده در گوشماعتماد به خودتاثیر احتمالی عصاره تغلییاری خدا نزدیک استژن همه چیز نیستستون فقرات انسان دو پا جلبدون زمان، ماده ای وجود نفرضیه ای جدید توضیح میدهجهان فراکتالپیوند اندام از حیوانات بمستند جهان متصلعادت کن خوب حرف بزنیتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت دهمآسیب روانی شبکه های اجتممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچه زیاد است بر من که در ایداروی لیراگلوتیداکسکاربازپین در درمان تشنسبیت عام از زبان دکتر برذهن خالی از شلوغی افکاراز مخالفت بشنوهوشیاری کوانتومیزیباترین چیز در پیر شدنبه نادیدنی ایمان بیاورتاثیر درجه حرارت بر عملککلام، در تحولی شگفت آور بسربرولایزینبرخی نکات از گاید لاین پرقوی تر باشجهان کاملی در اطراف ما پرپپوگستمعجزه های هر روزهغم بی پایانتوهم جداییخفاش کور و انسان بینا؟افزایش قدرت ادراکات و حسمولتیپل اسکلروز در زنان نوار مغز، ترجمه ی فعالیت داروی ضد چاقیابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو رمز پیشرفت تواضع است نه طاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهدف یکسان، در مسیرهای متزبان و بیان نتیجه ساختمابهداشت خواب، رمز حافظه ی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کوچک شدن مغز از نئاندرتاشناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی سيناپسها طی تکامل و قدرت کنترل خودجهش های بیماری زا، معمولپراسینزوماب در پارکینسومغز و اخلاقتوضیحات دکتر فاطمی در موخواص انارام اس و سرطانمیدان های مغناطیسی قابل نوروز مبارکدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هسترویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تسفر فقط مادی نیستوقاحت و تمسخر دیگرانبیماری کروتز فیلد جاکوبتبدیل سلولهای محافط به سکپسول ژری لاکتشگفتی های زنبور عسلبسیاری از مجرمان، خودشانلا اکراه فی الدینجدا کردن ناخالصی هاآنچه ناشناخته است باید شمغز به تنهایی برای فرهنگ خانه ی تاریکانفجار و توقف تکاملی نشامانند آب باشدرمان نابینایان آیا ممکنچگونه میتوان با قانون جنابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تسلول بنیادی و ای ال اسبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین بی هفدهتراشه ها روی مغزکتاب گران و پرهزینه شد ولشباهت های ریشه ای چند بیمتفاوت های بین زن و مرد فقحقیقت انسانملاحظات بیهوشی قبل از جرمغط یک گیرنده استخطای حسانرژی تاریک که ما نمی تومتواضع باشدرمان تومورهای مغزی با اابزارهای بقای از نخستین نگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل زبانواقعیت تقویت شدهسندرم پای بی قراربا هر چیزی که نفس می کشد متشنج و حرکات شبه تشنجی قاکشیدن مادی روشی برای جلوصدای بم با فرکانس پایین، تلاش های جدید در درمان فرحافظه میتواند بزرگترین دآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش گرمایش آب و هوا در همدهن، بزرگترین سرمایهانسان، گونه ای پر از تضادچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان ضایعات نخاعیاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت راستفاده از مغز، وزن را کمتابوهای ذهنیواکسن سرطانسیاهچاله ها، دارای پرتو باربر دیگران نباشفواید زیاد دوچرخه سواریتظاهر خوابیده ی مادهگیاه خواری و گوشت خوار کدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهطولانی ترین شبتمرکز بر امروزحس و ادراک (قسمت دوم )آیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زنجبیل در جلوگیری از دین، اجباری نیستای نعمت من در زندگیمنجات در اعتماد به خوددرک دیگراناختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز فرایندی پیچیده ااصل بازخوردتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشسانسور از روی قصد بسیاری بحثی درباره هوش و تفاوتهفروتنی معرفتیتغییرات آب و هوایی که به پل جویی اصفهانمرگ انتقال است یا نابود شعلم در حال توسعهتو آرامش و صلحیحس و ادراک قسمت هفدهمآتاکسی فریدریشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان با بیرون انداختندانشمندان ژنی از مغز انساینترنت بدون فیلتر ماهواچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک دردی که سالهاست درمان نشارتباط پیوسته ی جهانهوش عاطفی قسمت 11زنان باهوش تراعتماد به خودتاثیر ترکیبات استاتین (سزنجیرها را ما باید پاره کاعتماد بی موردتاثیر تغذیه بر سلامت رواژن همه چیز نیستستارگانی قبل از آغاز کیهبر کسی اعتماد نکن مگر اینفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان قابل مشاهده بخش کوچپیوند اندام حیوانات به امشکل از کجاستعادت کردن به نعمتتولید اندام با چاپ سه بعدحس و ادراک قسمت دوازدهمآسیب عصب پا به دنبال اعتیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی تشنجی دربارداریاگر فقط مردم میفهمیدند کچسبیدن به خود، مانع بزرگ ذهن سالماز نخستین همانند سازها تهوشیاری سنتی یا هوشیاری زیباترین چیز در افزایش سبه هلال بنگرتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانسردرد میگرنبرخی نرمش ها برای درد زانقیچی ژنتیکیجهان پیوستهپایان، یک آغاز استمعجزه ی چشمغم بی پایانتوهم جدایی و توهم علمخفاش با شیوع همه گیری جدیافزایش مرگ و میر سندرم کومواد کوانتومی جدید، ممکننوار عصب و عضلهداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث رمز بقای جهش ژنتیکیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهدف از تکامل مغززبان و بیان، در سایه پیشربوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر کوچکی قلبشناخت حقیقت یا آرزوهای گبرداشت مغز ما از گذر زمانقدرت انسان در نگاه به ابعجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپرتوهای صادر شده از سیاهمغز و اخلاقتیوتیکسن داروی ضد جنونخواص اردهامواجی که به وسیله ی ماشیمیدان های کوانتومی خلانوروز یا روز پایانیدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریمرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب وقت نهيب هاي غير علمي گذشبیماری گیلن باره و بیمارتبر را بردارکامپیوتر سایبورگشانس یا نتیجه ی تلاشبسیاری از بیماری های جدیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟جدایی خطای حسی استآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز بیش از آنچه تصور میشوخانواده پایدارانفجار بزرگ پایان بوده اماه رجبدرمان های اسرار آمیز در آچگونه مغز ما، موسیقی را پابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیروش های عملی برای رفع کمراز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هاسلول بنیادین از مخاط بینبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین دی گنجینه ای بزرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزکتاب زیست شناسی باورشباهت کیهان و مغزتفاوت های تکاملی در مغز وحقیقت اشیاآیا ما کالا هستیمممانتین یا آلزیکسا یا ابنفرت، اسیب به خود استخطر آلودگی هواانرژی خلا ممکن استمجموعه های پر سلولی بدن مدرمان تشنجابزارهای دفاعی و بقای مونگاه کلی نگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ریتوکسیماباز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل زبانواقعیت خلا و وجود و درک مسندرم پس از ضربه به سربا آتش، بازی نکن و بعد از تشنج به صورت اختلال رفتاکشتن عقیده ممکن نیستصرع و درمان های آنتلاش های جدید در درمان سرحافظه های کاذبآیا امکان بازسازی اندامهمنابع انرژی از نفت و گاز نقش پیش زمینه ها و اراده دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا درمانهای بیماری پارکینساحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستاستفاده از نظریه ی تکامل تاثیر فکر بر سلامتواکسن سرطانسیاهچاله و تکینگی ابتدایبارداری بدون رحمفیلم کوتاه هیروشیما از هتظاهری از ماده است که بیدگیرنده باید سازگار با پیمدل هولوگرافیک تعمیم یافطی یکصد هزار سال اخیر هرچتمساح حد واسط میان مغز کوحس و ادراک قسمت 67آیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت ادیوار همه اش توهم بودای همه ی وجود مننجات در راستگوییدرک درست از خود و هوشیاریاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرشد مغز علت تمایل انسان باصل در هم تنیدگی و جهانی تاثیر گیاه خواری بر رشد ووسواس، بیماری استسانسور بر بسیاری از حقایبحثی درباره هوش و تفاوتهفروتنی و غرورتغییرات تکاملی سر انسان پل خواجو اصفهانمرگ تصادفیعلم راهی برای اندیشیدن اتو افق رویداد جهان هستیحس و ادراک قسمت هجدهمآتاکسی مخچه ای خودایمنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدانشمندان پاسخ کوانتومی ایندرالچرا پس از بیدار شدن از خودرس گرفتن از شکست هاارتباط انسانی، محدود به هوش عاطفی قسمت نهمهوش عاطفی قسمت هفتمزندگی فعال و مثبت روند آلاعتیاد و تلاش های درمانی تاثیر حرکات چشم بر امواج ژن هوش و ساختارهای حیاتی سخن نیکو مانند درخت نیکوبرلیتیونفشار و قدرتجهان موازی و حجاب هاپیوند سر آیا ممکن استمشکلات نخاعیعادت بد را ترک کنتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومآسانی موفقیتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنهایت معرفت و شناخت درک عداروی جدید ALSاگر میدانی مصیبت بزرگتر نسبت ها در کیهانذهت را روی چیزهای مفید متاز نخستین همانند سازها تهوش، ژنتیکی است یا محیطیزیر فشار کووید چه باید کربه کدامین گناه کشته شدندتاثیر درجه حرارت بر عملککم کردن کالری روشی سودمنسردرد میگرن در کودکانبرخی نرمش ها برای زانوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهان پیوستهپاکسازی مغزمعجزه ی علمغیرقابل دیدن کردن مادهتوهم جسمخلا، حقیقی نیستافزایش سرعت پیشرفت علوم موجود بی مغزی که می تواندنوار عصب و عضلهداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیرمز جهاناز تکنیکی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان و تکلم برخی بیماریهبوزون هیگز جهان را از متلتاثیر رژِیم غذایی بر میگکوچکترین چیز یک معجزه اسشناخت درون، شناخت بیرون؛برداشتت از جهان رو زیاد قدرت ذهنجهشهای مفید و ذکاوتی که دپرتوزایی از جسم سیاهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تیک و اختلال حرکتیخواص بادام زمینیامیوتروفیک لترال اسکلرومیدان بنیادین اطلاعاتنورالژیدر هر سوراخی سر نکنابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تسفر به مریخ در 39 روزوقتی فهمیدی خطا کردی برگبیماری آلزایمر، استیل کوتحریک عمقی مغزکاهش میل جنسی در ام اسشانس یا تلاشبسیاری از بیماری های جدیلایو دوم دکتر سید سلمان فآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز برای فراموشی بیشتر کخار و گلانقراض را انتخاب نکنیدماپروتیلیندرمان های بیماری آلزایمرچگونه مغز پیش انسان یا همهنر، پر کردن است نه فحش دروش هایی برای کم کردن اضطاز تکینگی تا مغز از مغز تتکینگیسلول عصبی شاهکار انطباق بیماری، رساله ای برای سلویروس مصنوعیتراشه ی بیولوژِیککتاب طبیعت در قالب هندسهشباهت زیاد بین سلول هاي عتفاوت های زبانی سرمنشا تحقیقت تنها چیزی است که شاآیا ما تنها موجودات زنده من کسی در ناکسی دریافتم نقاشی هایی با بوی گذشته یخطر را بپذیرانرژِی برای ایجاد اضطرابمجرم، گاهی قربانی استدرمان جدید ALSابعاد و نیازهای تکاملینگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک بازی ریسپریدوناز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل زبان انسان از پیشیوالزارتان داروی ضد فشار سندرم جدایی مغزبا تعمق در اسرار ابدیت و تشنج عدم توازن بین نورون گل خاردار، زیباستضایعه ی شبکه لومبوساکرالتلاش های جدید شرکت نورالحافظه و اطلاعات در کجاست آیا انسان با مغز بزرگش اخمنابع انرژی از نفت و گاز نقش آتش در رسیدن انسان بهدو بیماری روانی خود بزرگ اهرام مصر از شگفتی های جهچالش کمبود اندام برای پیدرماندگی به دلیل عادت کراحتیاط در ورزش زانو در خاهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن واستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن ضد اعتیادسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبازگشایی مجدد مطب دکتر سفیلمی بسیار جالب از تغییتعویض دارو در تشنجگالکانزوماب، دارویی جدیمدل های ریز مغز مینی برینطبیعت موجی جهانتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک قسمت 74آیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت ادیوار، از ابتدا توهم بودای آنکه نامش درمان و یادشنخاع ما تا پایین ستون فقردرک عمیق در حیواناتادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی به شناسایی کارشد در سختی استاصل علت و تاثیرتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی ساهچاله ها تبخیر نمیشودبحثی درباره هوش و تفاوتهفرگشت و تکامل تصادفی محض تغذیه بر ژنها تاثیر داردپلاسمای غالبمرگی وجود نداردعلم ساختن برج های چرخانتو انسانی و انسان، شایستحس و ادراک قسمت هشتمآتش منبع انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمای موفقیتدانشمندان اولین سلول مصنایپیداکرینچرا ارتعاش بسیار مهم استدست و پا زدن در سایه؟ارتباط از بالا به پایین مهوش عاطفی قسمت یازدهزندگی هوشمند در خارج از زاعتیاد را به دور بیندازتاثیر دوپامین و سروتونینژن یا نقشه توسعه مغز و نقسخن و سکوتبرنامه و ساختار پیچیده مفضا و ذهن بازجهان ما میتواند به اندازپیوند سر، یکی از راه حلهامشکلات بین دو همسر و برخیعادت دادن مغز بر تفکرتولترودینحس و ادراک قسمت سی و هشتمآشنا پنداریمنبع خواب و رویانهایت در بی نهایتداروی جدید s3 در درمان ام اگر نیروی مغناطیس نباشد نسبت طلایی، نشانه ای به سذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز نخستین همانند سازها تهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازیرفون داروی ضد ام اسبه امید روزهای بهترتاثیر درجه حرارت بر عملککمالگرایی دشمن پیشرفتسردرد میگرنی در کودکانبرخی نرمش های گردنقانون مندی نقشه ژنتیکی مجهان پر از چیزهای اسرار آپارادوکس ها در علممعجزه ی علم در کنترل کرونغرور و علمتوهمات و شناخت حقیقتخلا، خالی نیستافسردگی و اضطراب در بیماموجودات مقهور ژنها هستندنوار عصب و عضلهداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز و از مغز هر چیز با هر چیز دیگر در تزبان و شناخت حقیقت قسمت چبی نهایت در میان مرزهاتاثیر سلامت دستگاه گوارشکووید نوزده و خطر بیماری شناسایی تاریخچه ی تکاملیبررسي علل احتمالي تغيير قدرت شناختی انسان، محدودجهشهای مفید و ذکاوتی که دپرسشمغز کوانتومیتیکاگرلور داروی ضد انعقاخواص شکلات تلخامید نیکو داشته باش تا آنمیدازولام در درمان تشنج نورالژی تریژمینالدر والنتاین کتاب بدید همابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتروبات ها قول میدهنداز تکینگی تا مغز از مغز تسفر به درون سفری زیباوقتی پر از گل شدی خودت را بیماری الزایمرتحریک عمقی مغز در آلزایمکاهش مرگ و میر ناشی از ابشاهکار قرنبشکه ای که ته نداره پر نملبخند بزن شاید صبح فردا زآنها نمیخواهند دیگران رامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خارق العاده و استثنایی بانواع سکته های مغزیماجرای جهل مقدسدرمان های بیماری اس ام ایچگونه هموساپينس بر زمین هوموارکتوس ها ممکن است دروش هایی برای جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل فردی یا اجتماعیسلول عصبی، در محل خاص خودبیندیشویروس های باستانی، مغز متربیت کودکان وظیفه ای مهکتاب، سفری به تاریخشباهت زیاد بین سلول هاي عتفاوت ایستایی و تکاپوحقیقت خواب و رویاآیا مصرف مولتی ویتامین همن پر از تلخیمچقدر به چشم اعتماد کنیمخطرات هوش مصنوعیانسولینمحل درک احساسات روحانیدرمان جدید میگرن با انتی ابعاد اضافه ی کیهاننگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل ساختار رگهای مغزی واکنش های ناخودآگاه و تقسندرم دزدی ساب کلاوینبا خودت نجنگتشویق خواندن به کودکانگل درون گلدانضایعه ی عروقی مخچهتلاش هایی در بیماران قطع حافظه و اطلاعات در کجاست آیا احتمال دارد رویا از آمنابع انرژی از نفت و گاز نقش انتخاب از طرف محیط، ندو بار در هفته ماهی مصرف اولویت بندی ها کجاستچالش دیدگاه های سنتی در بدرها بسته نیستاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستاستفاده از انرژی خلاتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن علیه سرطانسیاهچاله ی تولید کنندهبازگشت از آثار به سوی خدافیروز نادریتعامل انسان و هوش مصنوعیگام کوچک ولی تاثیرگذارمدیون خود ناموجودطبیعت بر اساس هماهنگیتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک قسمت 75آیا راهی برای بهبود وضعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش سجده بر عملکرد مغزدید تو همیشه محدود به مقدای جان جان بی تن مرونخاع درازتر یا کوتاهتر کدرگیری قلب در بیماری ویراداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی تعاملیرشد، رسیدن به یک هدف نیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم تاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان سایه ی هوشیاریبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموش کارها باهوش تر هسثبت و دستکار ی حافظهپمبرولیزوماب در بیماری چمراقب خودتون و خانواده هعلایم کمبود ویتامین E را تو با همه چیز در پیوندیحس و ادراک قسمت هشتاد و نآثار باستانی تمدن های قدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمایش تک نفرهدانشمندان تغییر میدان مغایا کوچک شدن مغزانسان الچرا بیماری های تخریبی مغدست کردن در گوشارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش عاطفی قسمت پنجمزندگی و داراییاعداد بینهایت در دنیای متاثیر دپاکین بر بیماری مژن ضد آلزایمرسخن پاک و ثابتبرنامه ی مسلط ژنها در اختفضای قلب منبع نبوغ استجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیوندهای پیچیده با تغییرمشکلات روانپزشکی پس از سعارضه جدید ویروس کرونا ستومورها و التهاب مغزی عاحس و ادراک قسمت سی و ششمآشنا پنداریمنتظر نمان چیزی نور را بهنهادینه سازی فرهنگ اختلاداروی جدید لنفوم و لوکمیاگر نعمت فراموشی نبود بسنشانه های گذشته در کیهان ذره ی معین یا ابری از الکاز نخستین همانند سازها تهیچ چیز همیشگی نیستزیرک ترین مردمبه بالا بر ستارگان نگاه کتاثیر درجه حرارت بر عملککمردردسردرد و علتهای آنبرخی یونها و مولکول های مقانون گذاری و تکاملجهان پر از چیزهای جادویی پاسخ گیاهان در زمان خوردمعجزه در هر لحظه زندگیغربال در زندگیتوکل بر خداخلاصه ای از مطالب همایش مافسردگی و ساختار مغزمورد نادر همپوشانی دو بینوار عصب و عضلهداروی ضد جنون در درمان تیابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهر جا که جات میشه، جات نیزبان و شناخت حقیقت قسمت ابی هیچ می ایی و بی هیچ میرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکودک هشت ساله لازم است آدشناسایی سلول های ایمنی ابررسی مغز با امواج مادون قدرت عشقجوانان وطنپرسش و چستجو همیشه باقی امغز آیندگان چگونه است ؟تیروفیبان موثر در سکته ی خواص شگفت هویجامید نجاتمکان زمان یا حافظه زماننوسانات کوانتومی منبع مادر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انسانروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر تجهیزات ناسا به مریخ وقتی تو از یاد گرفتن باز بیماری ای شبیه آلزایمر و تداوم مهم است نه سرعتکاهش التهاب ناشی از بیماشاهکار شش گوشبشریت از یک پدر و مادر نیجریان انرژی در سیستم های لحظات خوش با کودکانآنژیوگرافی از مغزمغز بزرگ چالش است یا منفعخبر مهم تلسکوپ هابلانیس بی کسانماجرای عجیب گالیلهدرمان های جدید ALSابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسهورمون شیرساز یا پرولاکتروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز- از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمسلولهای ایمنی القا کنندهبیهوش کردن در جراحی و بیمویرایش DNA جنین انسان، برترجمه فعالیت های عضله به کتابخانهشجاعت و ترستفاوت ارباب و رهبر حقیقیحقیقت در علم، هرگز نهایی آیا مغز تا بزرگسالی توسعمن بی من، بهتر یاد میگیرمنقش قهوه در سلامتیدفاع از پیامبرانسولین هوشمندمحل درک احساسات روحانی ددرمان جدید کنترل مولتیپلابعاد بالاترنگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک همه ی موجواز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل شناخت انسان با کشفواکنش به حس جدیدسندرم سردرد به دلیل افت فبا خدا باشتشخیص ژنتیکی آتروفی های گل زندگیضایعات در عصب زیر زبانیتلاشی برای درمان قطع نخاحافظه و اطلاعات در کجاستآیا احتمال دارد رویا از آمنابع انرژی از نفت و گاز نقش اتصالات بین سلولهای دو برابر شدن خطر مرگ و میاولین قدم شناخت نقص های خچاالش ها در تعیین منبع هودرهای اسرارآمیز و پوشیدهاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی راه طولانی را به سلامت گذاستفاده از سلول های بنیاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسنی با تاثیر دوگانه اسیاره ی ابلهانبازگشت به ریشه های تکاملفیزیک مولکولها و ذرات در تعامل انسان با هوش مصنوعگامی در درمان بیماریهای مدیریت اینترنت بر جنگطعمه ی شبکه های ارتباط اجتنفس بدون اکسیژنحس و ادراک قسمت 78آیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات دريادیدن خدا در همه چیزایمپلانت مغزینخستین تمدن بشریدرگیری مغز در بیماری کویادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی در کامپیوترهاز گهواره تا گوراصل، روان و نفس استتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندسایه را اصالت دادن، جز فربحثی درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستثبت امواج الکتریکی در عصپنج اکتشاف شگفت آور در مومراحل ارتقای پله پله کیهعلایم کمبود ویتامین E را تو با باورهایت کنترل میشحس و ادراک قسمت هشتاد و شآدم عاقل، وقت خودش را هدرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند نرمش مفید برای کمردردانشمندان روش هاي جدیدی ایا این جمله درست است کسیچرا حیوانات سخن نمی گویندست آسمانارتباط شگفت مغز انسان و فدست بالای دستارتباط شگفت انگیز مغز انهوش عاطفی قسمت اولزندگی بی دودبقا با سازگارترین فرد استاثیر داروهای ضد التهاب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوسخت ترین کار، شناخت خود ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قفس دور خود را بشکنجهان مرئی و نامرئیپیوندی که فراتر از امکانمشکلات روانپزشکی در عقب عجول نباشتومورهای نخاعیحس و ادراک قسمت سیزدهمآشناپنداری چیستمنتظر زمان ایده آل نشوچهار میلیارد سال تکامل بداروی جدید میاستنی گراویاگر نعمت فراموشی نبود بسنشانه های پروردگار در جهذرات کوانتومی زیر اتمی قاز نشانه ها و آثار درک شدهیچ چیز، چقدر حقیقی استزیست شناسی کل در جزء فراکبه بالاتر از ماده بیندیشتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد ناشی از تنگی کاناسردرد به دلیل مصرف زیاد مبرخی اثرات مضر ویتامین دقانون جنگلجهان دارای برنامهپختگی پس از چهل سالگي به معرفت و شناختمقالاتتوپیراماتخلاصه ای از درمان های جدیاقلیت خلاقموسیقی نونوار عصب و عضله مهم در تشدارویی خلط آورابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودرنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تهر حرکت خمیده می شود و هر زبان و شناخت حقیقت قسمت دبی ذهن و بی روحتاریک ترین بخش شبکودک ایرانی که هوش او از شواهدی از نوع جدیدی از حابررسی و اپروچ جدید بر بیمقسم به فقرجوانان وطنپرسشگری نامحدودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکنولوژی های جدید و حالتخود جسم و یا تصویرامید جدید بر آسیب نخاعیمکانیک کوانتومی بی معنی نوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بروبات کیاناز تکینگی تا مغز از مغز تسفر دشوار اکتشافوقتی خودت را در آینه دیدیتداخل مرزها و صفات با بینکاهش حافظه هرچند فرایندیشاید گوشی و چشمی، آماده شبعد پنجمجریان انرژی در سیستم های لرزش ناشی از اسیب به عصبآنان که در قله اند هرگز خمغز بزرگ چالشهای پیش روخدا موجود استانگشت ماشه ایماده ی تاریکدرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزهوش فوق العاده، هر فرد اسروش جدید تولید برقاز تکینگی تا مغز- از مغز تکامل مداومسلولهای بنیادی مصنوعی دربیهوشی در بیماران دچار اویشن پروترجمه ی فعالیت های عضله بکجای مغز مسئول پردازش تجشرکت نورالینک ویدیویی ازتفاوتهای جنسیتی راهی براحقیقت راستین انسان علم بآیا همه جنایت ها نتیجه بیمننژیتنقش مهاجرت در توسعه نسل ادفاع در برابر تغییر ساختانسان قدیم در شبه جزیره عمحدودیت چقدر موثر استدرمان جدید ام اساتفاق و تصادفنگاه از درون قفس یا بیرونهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل، نتیجه ی برنامه ریواکسن های شرکت فایزر آمرسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا طبیعت بازی نکنALS نگاهی کامل بر بیماری وتشخیص آلزایمر سالها قبل گلوله ی ساچمه ایضرورت زدودن افکارتلاشی تازه برای گشودن معحافظه ی هوش مصنوعیآیا بدون ناظر هوشمند هم بمنابع انرژی از نفت و گاز نقش تیروئید در تکامل مغزدو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد PML به دنبال تکنابینایی در نتیجه ی گوشی درون قفس یا بیرون از آناحساسات کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسماستفاده از سلول های بنیاتاثیر نگاه انسان بر رفتاوابستگی یعنی قلادهسیاره ابلهانبازخورد یا فیدبکفیزیک هوشیاریتعداد کلی ذهن ها در جهان گامی در درمان بیماریهای مداخله ی زیانبار انسانظهور امواج مغزی در مغز مصتنها مانع در زندگی موارد حس و ادراک قسمت 82آیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات دريادیدگاه نارسای دوگانه ی مایمپلانت مغزی و کنترل دو نخستین تصویر از سیاهچالهدرگیری مغز در بیماران مبادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی در تفکر خلاق ازمین در برابر عظمت کیهاناصلاح خطا با رفتن بر مسیرتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک جهش ممکن است ذهن انسانساخت سلول عصبی حتی پس از بحثی درباره احساسات متفافراموشی و مسیر روحانیجلو رفتن یا عقبگردپول و شادیمرز مرگ و زندگی کجاستعلائم عصبی آلزایمر، با اتو باید نیکان را به دست بحس و ادراک قسمت پنجمآرام باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانیدانشمندان روشی برای تبدیایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا حجم مغز گونه انسان درچرا خشونت و تعصبدستورالعمل مرکز کنترل بیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش عاطفی قسمت دهمزندگی در جمع مواردی را بربقا در ازای بیماریتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ژنها ، مغز و ارادهسختی ها رفتنی استبرین نت به جای اینترنتقفس ذهنجهان مشارکتیپیوستگی همه ی اجزای جهانمشاهده گر جدای از شیء مشاعدم توقف تکامل در یک انداتومورهای ستون فقراتحس و ادراک قسمت ششمآشتی بهتر استمنحنی که ارتباط بین معرفچهار ساعت پس از کشتار خوکداروی جدید آلزایمراگر با مطالعه فیزیک کواننشانه های بیداری روحیذرات کوانتومی زیر اتمی قاز نظر علم اعصاب یا نرووسهیچ وقت خودت را محدود به زیست شناسی باور حقیقت یا به جای محکوم کردن دیگران تاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد و علل آنسردرد تنشنبرخی اختلالات عصبی مثانهقانون جنگلجهان در حال نوسان و چرخشپدیده خاموش روشن در پارکمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ویتامین دی بر بیماتوانایی مغز و دیگر اجزای خم شدن فضا-زماناقیانوس نادانیموسیقی هنر مایع استنوار عصب و عضله برای تاییدارویی ضد بیش فعالی سیستابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبرهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان و شناخت حقیقت قسمت سبی سوادی در قرن 21تاریکی من و تو و گرد و غباکودکان مهاجرشواهدی از دنیسوان(شبه نئبررسی ژنها در تشخیص بیماقضاوت ممنوعجواب دانشمند سوال کننده پس از اگو یا بعد از نفسمغز انسان ایا طبیعتا تماتکنولوژی و پیشرفتخودآگاهی و هوشیاريامید درمان کرونا با همانمکانیزمهای دفاعی در برابنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستروح و آب حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب وقتی خورشید هست شمع به کاترقی واقعی یا شعار ترقیکاهش دوپامین عامل بیماریشاید درست نباشدبعد از کروناجریان انرژی در سیستم های لرزش عضله یا فاسیکولاسیوآنزیم تولید انرژی در سلومغز بزرگ و فعال یا مغز کوخدا نور آسمان ها و زمین اانگشت نگاری مغز نشان میدماده ی خالیدرمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمهوش مصنوعی می تواند بر احروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز- از مغزتتکامل چشمسلام تا روشناییبیوگرافیواقعیت فیزیکی، تابعی از ترجمه ای ابتدایی از اسراکرونا چه بر سر مغز می آورشربت ضد خلطتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت غیر فیزیکیآیا هوش مصنوعی می تواند نمنابع انرژي پاک سرچشمه حنقش میدان مغناطیسی زمین دقیق ترین تصاویر از مغز اانسان میوه ی تکاملدرمان جدید ای ال اس، توفراتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم از خود رها شوتکثیر سلول در برابر توقف واکسن کووید 19 چیزهایی که سوپاپ ها یا ترانزیستورهابالاترین هدف از دولتNVG 291تشخیص ایدزگلوئونضرب المثل یونانیتلاشی جدید در درمان ام اسحافظه انسان و حافظه ی هوشآیا برای تولید مثل همیشه منابع انرژی از نفت و گاز نقش حفاظتی مولکول جدید ددو داروی جدید برای میاستاولین مورد پیوند سر در انناتوانی از درمان برخی ویدرون آشفته ی تو و ظاهر خناخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکاناستفاده از سلول های بنیاتاثیر نگاه انسان بر رفتاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاره ابلهانبازسازي مغز و نخاع چالشی فیزیک و هوشیاریتعذیه ی ذهنگاهی لازم است برای فهم و مدارک ژنتیکی چگونه انسانظرف باید پر شود چه با چرک تنها در برابر جهانحس و ادراک قسمت 87آگاهی فراتر از آگاهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات دريادیستونی قابل درمانایمپلانت مغزی کمک میکند نخستین روبات های زنده ی جدرگیری مغزی در سندرم کووادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمین زیر خلیج فارس تمدنی اصول انجام برخی نرمش ها دتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک رژیم غذایی جدید، می توساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی درباره احساساتی غیرفراموشی آرمانجلوتر را دیدنپول و عقیدهمرز بین انسان و حیوان کجاعلت خواب آلودگی بعد از خوتو برای خزیدن خلق نشده ایحس و ادراک قسمت پنجاهآرامش و دانشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانیدانش، قفل ذهن را باز میکنایا بیماری ام اس (مولتیپدانش، یک انسان را ناسازگایا بدون زبان میتوانیم تچرا در مغز انسان، فرورفتدغدغه نتیجه ی نادانی استارتباط غیرکلامی بین انساهوش عاطفی قسمت دومزندگی در سیاهچالهبقای حقیقی در دور ماندن اتاثیر درجه حرارت بر مغزژنهای مشترک بین انسان و وسختی در بلند شدن از روی صبرای یک زندگی معمولیقفس را بشکنجهان معناپیام های ناشناخته بر مغز مشاهده آینده از روی مشاهعدم درکتوهم فضای خالیحس و ادراک قسمت شصت و هشتآغاز فرایند دانستنمنشأ اطلاعات و آموخته ها نون و القلمداروی جدید ای ال اساگر تلاش انسان امروز برانظام مثبت زندگیذرات کوانتومی زیر اتمی قاز نظر علم اعصاب اراده آزهیچ کاری نکردن به معنی چیزیست، مرز افق رویداد هستبه خوبی های دیگران فکرکنتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد با پوشیدن کفش مناسردرد سکه ایبرخی اصول سلامت کمرقانونمندی و محدودیت عالمجهان در حال ایجاد و ارتقاپروژه ی ژنوم انسانیمغز قلبصفحه اصلیتوانایی یک فرد، برای تغیخونریزی مغز در سندرم کووالکترومغناطیس شنوایی و همیلر فیشر نوعی نادر از گینوار عصب و عضله تعیین محلداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تهز ذره، یک دنیاستزبان جانسوزبی شرمیتاریکی و نورکودکان میتوانند ناقل بی شیشه ی بازالتی و سیلیکونبررسی بیماری التهابی رودقطار پیشرفتجواب سنگ اندازیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز انسان برای ایجاد تمدتکنولوژی جدید که سلول هاخودآگاهی و هوشیاريامیدهای جدید برای بازیابما انسانها چه اندازه نزددر کمتر از چند ماه سوش جدنیوالینابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی سروح در جهانی دیگر استاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی ریشه ها عمیقند از چیتروس جریان انرژیکاهش سن بیولوژیکی، تنها شایسته نیست در جیب خود قربعد از کروناجراحی هوشیار مغزلزوم گذر انسان از حدها و آواز خواندن در قفس، نشانمغز بزرگترین مصرف کننده خدا بخشنده است پس تو هم بانتقال ماده و انرژیماده ای ضد التهابیدرمان های جدید سرطانابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک هوش مصنوعی و کشف زبان هایروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل و ارتقای نگاه تا عمسلاح و راهزنیبیوگرافیواقعیت چند سویهترس و آرمان هاکریستال هاشش مرحله تکامل چشمتقلید از روی طبیعتحقیقت غیر قابل شناختآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنابع انرژی از نفت و گاز نقش محیط زندگی و مهاجرت ددل به دریا بزنانسان ها می توانند میدان درمان جدید سرطاناتوسوکسیمایدنگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم از درخواست ها جدا شوتأثیر نیکوتین سیگار بر مواکسن کرونا و گشودن پنجرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاباهوش ترین و با کیفیت تریفقر داده ها در هوش مصنوعیتصویر خورشید یا خود خورشگمان میکنی جرمی کوچکی در ضربه مغزی در تصادف رانندتمایل زیاد به خوردن بستنحباب های کیهانی تو در توآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنابع بی نهایت انرژی در دنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددو سوی واقعیتاولین هیبرید بین انسان و ناتوانی در شناسایی چهره دروغ نگو به خصوص به خودتاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییراستفاده از سلول های بنیاتاثیر ویتامین دی بر بیماوبینار اساتید نورولوژی دسیب یکسان و دیدگاه های متباغچه ی منفیزیک آگاهیتغییرگاهی مغز بزرگ چالش استمروری بر تشنج و درمان هایعقل مجادله گرتنهاییحس و ادراک قسمت چهلآپومورفین در پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها در کاهش دردهای دژا وو یا اشنا پنداریایمپلانت نخاعی میتواند دنرمش های مفید برای درد زادرگیری مغزی در سندرم کووادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان چیستاصول توسعه ی یک ذهن کاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ویکی از علل محدودیت مغز امساخت شبکه عصبی با الفبای بخش فراموش شده ی حافظهفرایند پیچیده ی خونرسانیجمجمه انسان های اولیهپوست ساعتی مستقل از مغز دمرز جدید جستجو و اکتشاف، عماد الدین نسیمی قربانی تو تغییر و تحولیحس و ادراک قسمت پنجاه و یآرامش و سکونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانی و علمچند روش ساده برای موفقیتدائما بخوانایا تکامل هدفمند استچرا ذرات بنیادی معمولاً ذهن ما از در هم شکستن منبارتروز یا خوردگی و التهاهوش عاطفی قسمت سومزندگی زمینی امروز بیش از بلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندسدسازی روش مناسب برای مقبرای پیش بینی آینده مغز دقله برای دیدن نه برای به جهان معکوسپیدایش زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهعدالت برای من یا برای همهتوهم فضای خالی یا توهم فضحس و ادراک قسمت شصت و دوآغاز فصل سرما و دوباره تکمنشاء کوانتومی هوشیاری انوآوری ای شگفت انگیز دانداروی جدید برای میاستنی اگر خواهان پیروزی هستینظریه ی تکامل در درمان بیرفلکس وتری با توضیح دکتر از نظر علم اعصاب اراده آزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزاویه نگاه ها یکسان نیستبه خودت مغرور نشوتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصسردرد عروقی میگرنبرخی اطلاعات روانشناسی مقارچ بی مغز در خدمت موجودجهان ریز و درشتپروژه ی ژنوم انسانیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسوالات پزشکیتوازن مهمتر از فعالیت زیخواندن ، یکی از شستشو دهنالکتروتاکسی(گرایش و حرکمیهمانهای ناخوانده عامل نوار عصب و عضله در مطب دکدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودرویکردهای جدید ضایعات نخاز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدبی عدالتی در توزیع واکسن تاریکی خواهد ترسیدکودکان خود را مشابه خود تشکل های متفاوت پروتئین هبررسی سیستم تعادلی بدن اقطره قطرهجوسازی مدرنآلودگی هوا و ویروس کرونامغز انسان برای شادمانی طخودت را از اندیشه هایت حفامیدوار باش حتی اگر همه چما انسانها چه اندازه نزددر آرزوهایت مداومت داشتهنیکولا تسلاابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اسپینال ماسکولار وقتی شروع به بیدار شدن میتری فلوپرازینکایروپاکتیک چیستشادی، پاداش انجام وظیفهبعد از کرونا دلخوشی بیهوجراحی گردن همیشه برای دیلزوم سازگاری قانون مجازاآینه در اینهمغز حریص برای خون، کلید تخدای رنگین کمانانتروپی و هوشیاریماده، چیزی نیستدرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هوهوش مصنوعی یا حماقت طبیعروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل و ریشه ی مشترک خلقتسلسله مباحث هوش مصنوعیبیان ژن های اسکیزوفرنی دواقعیت چیستترسان نیستیکریستال زمان(قسمت اولششمین کنگره بین المللی ستقلید از طبیعتحقیقت، آن چیزی نیست که جلآیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع انرژی از نفت و گاز نقش مرکز تنفس سلولی در بیدلایلی که نشان میدهد ما بانسان یک کتابخانه استدرمان جدید سرطاناتصال مغز و کامپیوترنگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم ضد التهابیاز دست دادن دم در پیشینیاتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا از حقیقت تاتسوخت هیدروژنی پاکباور و کیهان شناسیفلج نخاعی با الکترودهای تصویر در هم تنیدگی کوانتگنجینه ای به نام ویتامین محدودیت های حافظه و حافظضررهای مصرف شکر و قند بر تمایز یا کشف یگانگیحباب هایی تو در توآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنابع جدید انرژینقش خرچنگ های نعل اسبی دردولت یا گروهکاولین تصویر در تاریخ از سنادیدنی ها واقعی هستنددریای خدااختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیاستفاده از سلول های بنیاتاثیر ویروس کرونا بر مغز وجود قبل از ناظر هوشمندسیر آفرینش از روح تا مغز بحتی علمی درباره تمایل بفیزیکدانان ماشینی برای تتغییر الگوی رشد مغزی با زگاهی جهت را عوض کنمرکز هوشیاری، روح یا بدن عقل سالمتنهایی رمز نوآوری استحس و ادراک قسمت چهل و هفتآپومورفین در پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدژاوو یا آشناپنداریایمان به رویانرمش های مفید در سرگیجهدرگیری اعصاب به علت میتوارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی درمانگر کامپیزمان و مکان، ابعاد کیهان اصول سلامت کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد ویافته های نوین علوم پرده ساختن آیندهبخش های تنظیمی ژنومفرایند تکامل و دشواری هاجنین مصنوعیپوشاندن خود از نورمرزهای حقیقی یا مرزهای تعوامل موثر در پیدایش زباتو جهانی هستی که خودش را حس و ادراک قسمت پنجاه و دآرامش(سکوت) stillness و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچندین ماده غذایی که مانندارچینایجاد احساساتچراروياها را به یاد نمی آذهن چند جانبه نیازمند نگارزش های وارونههوش عاطفی قسمت ششمزندگی زودگذربلوغ چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای حاکم بر انسان و انسسرنوشتبرای اولین بار دانشمندانقله سقوطجهان هوشمندپیر شدن حتمی نیستمطالبه ی حق خودعسل طبیعی موثر در کنترل بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)حس و ادراک قسمت شصت و ششآغاز مبهم آفرینشمهمان ناخواندهنوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی جدید برای کاهش وزناپل ویژن پرو در تشخیص بیمنظریه ی تکامل در درمان بیرفتار مانند بردهاز واقعیت امروز تا حقیقتهیچ کس حقیقت را درون مغز زاوسکا درمان گوشربه دنبال رستگاری باشتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دسرطان کمیت گراییبرخی بیماری ها که در آن بقبل و بعد از حقیقتجهان شگفت انگیزپروانه ی آسمانیمغز مانند تلفن استپیامهای کاربرانتوت زیاد بخوریدخواب زمستانی سلول های سرالکترودهای کاشتنیمیوتونیک دیستروفینوبت کودکاندر میان تاریکی و روشناییابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیسترویا و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازابیمار 101 ساله، مبتلا به ستاریخ همه چیز را ثبت کردهکودکان را برای راه آماده شکل پنجم مادهبررسی علل کمر درد در میانلمس کوانتومیجامعه ی آسمانیآلودگی هوا و پارکینسونمغز انسان برای شادمانی طخودروهای هیدروژنیامیدواریما اکنون میدانیم فضا خالدر آسمان هدیه های نادیدننیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانهندسه ی پایه ایروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اضطراب عمومیویتنام نوعی کرونا ویروس تری فلوپرازینکار امروز را به فردا نیندشب سیاه سحر شودبعد از کرونا دلخوشی بیهوجستجوی متن و تصویر به صورلزوم سازگاری قانون مجازاآیندهمغز در تنهایی آسیب میبینخدایی که ساخته ی ذهن بشر انتظار گذر تندباد؟ماده، چیزی بیش از یک خلا درمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل ابزار هوش ، راه پر سلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیان حقیقتواقعیت چیستتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرکریستال زمان(قسمت دوم)شعار و عملتقویت مغز با ورزشحقایق ممکن و غیر ممکنآیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نگاه از پایین یا نگاهدنیا فریب و سرگرمیانسان باشدرمان دارویی سرطان رحم باثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز روده تا مغزتأثیر شیرینی های حاوی لوواکسن کرونا ساخته شده توسودمندی موجودات ابزی بر باید از انسان ترسیدفلج بل، فلجی ترسناک که آنتصویر زیبا از سلولگوهر با نظر دیگران سنگ نممحدودیت درک انسانضررهای شکر بر سلامت مغزتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحد و مرزها توهم ذهن ماستآیا جنین انسان، هوشمندی مناطق خاص زبان در مغزنقش داروهاي مختلف معروف دوچرخه در کاهش دردهای کماولین دارو برای آتاکسی فنادانی در قرن بیست و یکم،درک فرد دیگر و رفتارهای ااختلال حرکتی مانند لرزش هوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز باستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ژنها بر اختلالات خوراپامیل در بارداریسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبحث درباره پیدایش و منشا فال نیکوتغییر خود یا تغییر دیگراگذر زمان کاملا وابسته به مرکز حافظه کجاستعقلانیت بدون تغییرتنبیه چقدر موثر استحس و ادراک قسمت چهل و هشتآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه های مغزی جدید با جزیدگرگونی های نژادی و تغییاین پیوند نه با مغز بلکه نرمش های موثر در کمردرددرب بسته با غیر خود باز مارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزمان و گذر آن سریع استاضطراب و ترستاثیر گیاه خواری بر رشد ویاد گرفتن مداومساختن آینده، بهترین روش بخش بزرگی حس و ادراک ما افرایند حذف برخی اجزای مغجنگ هفتاد و دو ملت همه را پیموزایدمزایای شکلات تلخ برای سلعوامل ایجاد لغت انسانی و تو جدای از کیهان نیستیحس و ادراک قسمت پنجاه و سآزمون تجربی، راهی برای رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمت