دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

ممانعت از تخریب سلولها با عملکرد بهموقع در سیستم ایمنی بدن در کنار داشتن پوست و چشم سالم بخشی از دانش ما نسبت به ویتامین E است.

این ویتامین، محلول در چربی است که قبل از وارد شدن به جریان خون در کبد ذخیره میشود و کمبود آن هرچند کمتر گزارششده است اما ثابتشده است که اغلب کودکان نارس ویتامین ای کمتری داشتهاند.

ویتامین ای، هشت فرم شیمیایی دارد که با گرفتن آزمایش خون و آگاهی نسبت به زیادبودن alpha-tocopherol، کمبود ویتامین ای در بدن مشخص میشود. اندازه نرمال آن بین 5.5 تا 17 میلیگرم در لیتر است و اگر فرد بالغی کمتر از 4 میلیگرم داشته باشد، پزشک برای وی دارو تجویز میکند.

اما علائم اصلی کمبود ویتامین «ای» در بدن به شرح زیر است:

ضعف عضلانی: وجود ویتامین ای برای سیستم عصبی مرکزی ضروری است و بهعنوان یکی از آنتیاکسیدانهای اصلی بدن، تعریفشده که کمبود آن باعث «استرس اکسیداتیو»، تولید اثر سمی و آسیب به ساختارهای درونسلولی میشود که درنهایت احساس ضعف در ماهیچهها به انسان دست میدهد.

ناموزون راه رفتن: کمبود ویتامین ای باعث ایجاد اختلال در نورونهای خاصی به نام Purkinje شده و روند سیگنال رسانی به سیستم عصبی را مختل میکند.

خستگی و سوزن سوزن شدن بدن: آسیب دیدن فیبرهای عصبی، مانع از انتقال سیگنال بهدرستی شده و عامل ایجاد نوروپاتی محیطی میشود.

کاهش وضوح دید: کمبود ویتامین ای باعث ضعیف شدن گیرندههای نور در شبکیه شده و سلولهای چشم تضعیف میشوند. این پدیده میتواند منجر به از بین رفتن دید در درازمدت شود.

اختلال در سیستم ایمنی بدن: برخی تحقیقات نشان میدهد کمبود ویتامین ای میتواند مانع فعالیت سلولهای ایمنی بدن شود که این امر در بزرگسالان خطرآفرین میشود.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321800.php


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
یک آلل ژنتیکی که از نئاندرشد مغز فرایندی پیچیده اگزارش یک مورد جالب لخته وتوصیه های غیر دارویی در سساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هوعادت کن خوب حرف بزنینقش حیاتی تلومر دی ان آ داگر خواهان پیروزی هستیفیزیک و هوشیاریحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نخستین روبات های زنده ی جدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گغیرقابل دیدن کردن مادهنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درفرایند پیچیده ی خونرسانیحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرپپوگستمرز مرگ و زندگی کجاستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیقله سقوطحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهاوکينگ پیش از مرگش رسالمولتیپل اسکلروز در زنان بیندیشکنگره بین المللی سردرد درفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهپرتوزایی از جسم سیاهمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به نوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودقبل از آغازحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی و هر کس تقوای خدا پیشه کنمکان زمان یا حافظه زمانبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافآنان که در قله اند هرگز خمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالنورون های ردیاب حافظهاثرات فشار روحی شدیدهندسه ی پایه ایلیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاویتامین دی گنجینه ای بزرماجرای عجیب گالیلهبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهچگونه مغز ما، موسیقی را پاختلالات مخچههوش مصنوعی گوگل به کمک تشملاحظه های اخلاقی دربارهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویواکنش به حس جدیدمحدودیت چقدر موثر استبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جنین انسان، هوشمندی طوفان زیباییمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاه انسان محدود به ادراارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اواکسنی با تاثیر دوگانه امرکز حافظه کجاستراه نجاتبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستتوهم و خیالسیب یکسان و دیدگاه های متآب زندگی است قسمت اولعلم بدون توقفنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های چاالش ها در تعیین منبع هودفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهیک جهش ممکن است ذهن انسانرشد مغز علت تمایل انسان بگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آیندهتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمعادت کردن به نعمتنقش خرچنگ های نعل اسبی دراپل ویژن پرو در تشخیص بیمفیزیک آگاهیحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانرمش های مفید برای درد زادو داروی جدید برای میاستهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خازندگی هوشمند در خارج از زپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج غرور و علمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبفرایند تکامل و دشواری هاحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارزیرفون داروی ضد ام اسپایان، یک آغاز استمرز بین انسان و حیوان کجاتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیقلب های سادهحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهاوکينگ پیش از مرگش رسالمواد کوانتومی جدید، ممکنبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چپرسش و چستجو همیشه باقی امشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان نوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنوفور و فراوانیمکانیک کوانتومی بی معنی بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلومغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچنوروپلاستیسیتی چیستاثرات مفید قهوههندسه ی رایج کیهانلیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییویروس مصنوعیماده ی تاریکبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در روزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهچگونه مغز پیش انسان یا هماختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشملاحظات بیهوشی قبل از جرخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل واکسن های شرکت فایزر آمرمحدودیت های حافظه و حافظبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینتوقف؛ شکستسوخت هیدروژنی پاکآیا جهان ذهن و افکار ما مطولانی ترین شبمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاه از بیرون مجموعهارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خدا موجود استاعتماد به خوددرمان تشنجوابستگی یعنی قلادهمرکز حافظه کجاستراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم وجودسیر آفرینش از روح تا مغز آب زندگی است قسمت دومعلم در حال توسعهنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های نابینایی در نتیجه ی گوشی دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدیک رژیم غذایی جدید، می تورشد در سختی استپل جویی اصفهانتوضیحی ساده در مورد هوش مساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتیعادت بد را ترک کننقش داروهاي مختلف معروف اپی ژنتیکفیزیکدانان ماشینی برای تحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار نرمش های مفید در سرگیجهدو سوی واقعیتهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنزندگی و داراییپیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستغربال در زندگینقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتفرایند حذف برخی اجزای مغحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهوشیاری و افسردگیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردمپارادوکس ها در علممرز جدید جستجو و اکتشاف، تأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیقلب و عقلحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهدف یکسان و مسیرهای مختلموجود بی مغزی که می تواندبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت اپرسشگری نامحدودمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزارهای پیشرفته ارتباط همه جا خیر بکارقبرستان ها با بوی شجاعتحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسوقاحت و تمسخر دیگرانمکانیزمهای دفاعی در برابباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هانوروز یا روز پایانیاثرات مفید روزه داریهندسه بنیادینلا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردویروس های باستانی، مغز مماده ی خالیبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آچگونه هموساپينس بر زمین اختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی الفاگوممانتین یا آلزیکسا یا ابخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر واکسن کووید 19 چیزهایی که مخچه فراتر از حفظ تعادلبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هسودمندی موجودات ابزی بر آیا جهش های ژنتیکی، ویروطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطننگاه از دور و نگاه از نزدارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خوددرمان جدید ALSواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمرکز خنده در کجای مغز استراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآب زندگی است قسمت سومعلم راهی برای اندیشیدن انقش نگاه از پایین یا نگاهایران بزرگجریان انرژی در سیستم های ناتوانی از درمان برخی ویدقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت به نادیدنی ایمان بیاوردریای خدابرخی توجهات در ببمار پاریکی از علل محدودیت مغز امز گهواره تا گورپل خواجو اصفهانتیوتیکسن داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینآسانی موفقیتعادت دادن مغز بر تفکرنقش درختان در تکاملابتدا سخت ترین استفال نیکوحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز نرمش های موثر در کمردرددولت یا گروهکهوش عاطفی قسمت 11منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی بی دودپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قامقالاتنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً فراتر از دیوارهای باورحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوشیاری کوانتومیمنبع خواب و رویابیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکپاسخ گیاهان در زمان خوردمرزهای حقیقی یا مرزهای تتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانقلب یا مغزحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهدف یکسان، در مسیرهای متموجودات مقهور ژنها هستندبیوگرافیکنترل جاذبهرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دآلودگی هوا چالش قرن جدیدمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهنوار مغز در فراموشی هاابزارهای بقا از نخستین ههمیشه چشمی مراقب و نگهباقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتوقت نهيب هاي غير علمي گذشما انسانها چه اندازه نزدباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهمغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازنورالژیاثرات مضر ماری جواناهندسه در پایه ی همه ی واکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بویرایش DNA جنین انسان، برماده ای ضد التهابیبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا واکنش های یاد گرفته ومغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی چگونه هوشیاری خود را توساختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک های بمن کسی در ناکسی دریافتم خودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادواکسن کرونا و گشودن پنجرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های سی و سه پل اصفهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجطبیعت موجی جهانمغز را از روی امواج بشناستاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطننگاه از درون قفس یا بیرونارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی وبینار اساتید نورولوژی دمرگ چیستراه پیروزی در زندگی چیستبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیتوهم بی خداییسیستم تعادلی بدنآب، زندگی است(قسمت پنجم)علم ساختن برج های چرخاننقش نظام غذایی در تکامل مایرادهای موجود در خلقت بALS نگاهی کامل بر بیماری وجستجوی متن و تصویر به صورناتوانی در شناسایی چهره دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت به هلال بنگرهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت به کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسییافته های نوین علوم پرده زمین در برابر عظمت کیهانپلاسمای غالبتیک و اختلال حرکتیساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزآشنا پنداریعارضه جدید ویروس کرونا سنقش ذهن و شناخت در حوادث ابتدایی که در ذهن دانشمنفاکسیبتحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنرمشهای مهم برای تقویت عدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش عاطفی قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی در جمع مواردی را برپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون تاثیر ویتامین دی بر بیمانقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آفرد موفقحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوشیاری سنتی یا هوشیاری منتظر نمان چیزی نور را بهبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا پختگی پس از چهل سالگي به مزایای شکلات تلخ برای سلتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعینه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهدف از تکامل مغزموسیقی نوبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلودگی هوا و ویروس کرونامطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصنوار مغز در تشخیص بیماری ابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه اطمینان تو بر خدا بقدرت مردمحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنوقتی فهمیدی خطا کردی برگما انسانها چه اندازه نزدباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوسانات کوانتومی منبع مااجزای پر سلولی بدن انسان هندسه زبانِ زمان استلایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رویشن پروماده، چیزی نیستبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا یک، وجود داردمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهچگونه واکسن کرونا را توزاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک های بمن پر از تلخیمخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواکسن کرونا از حقیقت تاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمسیلی محکم محیط زیست بر انآیا خداباوری محصول تکاملطبیعت بر اساس هماهنگیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده نگاه از درون مجموعه با نگارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلوجود قبل از ناظر هوشمندراه انسان شدن، راه رفتن وبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم تنهاییسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشعلایم کمبود ویتامین E را نقش نظریه تکامل در شناساایستادن در برابر آزادی بفقر داده ها در هوش مصنوعیجستجوی هوشیاری در مغز مانادیدنی ها واقعی هستنددلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت به امید روزهای بهتردرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atیاد گرفتن مداومزمین زیر خلیج فارس تمدنی پمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکآشنا پنداریعدم توقف تکامل در یک اندانقش روی و منیزیم در سلامتابتذال با شعار دینفاجعه ی جهل مقدسحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچرا ماشین باید نتایج را پدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش عاطفی قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مزندگی در سیاهچالهپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانصفحه اصلینقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آفرد یا اندیشهحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنتظر زمان ایده آل نشوبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستپدیده خاموش روشن در پارکمسمومیت دانش آموزان بی گتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمقلب روباتیکحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهدف از خلقت رسیدن به ابزاموسیقی هنر مایع استبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزآلودگی هوا و پارکینسونمطالبی در مورد تشنجتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردنوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای بقای موجود زندههمیشه به آنچه داری، خوشنقدرت و شناخت حقیقتحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمروقتی پر از گل شدی خودت را ما اکنون میدانیم فضا خالبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانآینده ی انسان در فراتر ازمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئینوشیدن چای برای مغز مفید اجزایی ناشناخته در شکل گهندسه، نمایشی از حقیقتلبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استواقعیت فیزیکی، تابعی از ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنآیا کیهان می تواند یک شبیمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشچگونه آن شکری که می خوریمادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی من بی من، بهتر یاد میگیرمخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آواکسن کرونا ساخته شده تومخچه تاثیر گذار بر حافظهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا دلفین ها می تواند از طعمه ی شبکه های ارتباط اجمغزهای کوچک بی احساستاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازینگاه حقیقی نگاه به درون اارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفروراپامیل در بارداریراه بی شکستبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم جداییسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیعلایم کمبود ویتامین E را نقش هورمون های تیروئید داکنون را با همه ی نقص هایفلج نخاعی با الکترودهای حفره در مغزنادانی در قرن بیست و یکم،دنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تنازوکلسیندنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به بالا بر ستارگان نگاه کدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکیاد بگیر فراموش کنیزمان چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستعدم درکنقش روزه داری در سالم و جابداع دی ان ای بزرگترین دفاصله ها در مکانیک کوانتحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچرا مردم با زندگی میجنگندوپامین قابل حل در آبهوش عاطفی قسمت یازدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی ذهن و بی روحدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از پیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های سوالات پزشکینقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پفرد حساس از نظر عاطفی و بحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهیچ نقطه ای مرکزی تر از امنحنی که ارتباط بین معرفبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستپروژه ی ژنوم انسانیمسمومیت دانش آموزان، قماتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان نه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمقلب را نشکنحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهر چیز با هر چیز دیگر در تمیهمانهای ناخوانده عامل بیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسآلزایمرمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شانس یا تلاشجلوتر را دیدننوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزارهای بقای از نخستین همیشه داناتر از ما وجود دقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتوقتی تو از یاد گرفتن باز ما از اینجا نخواهیم رفتباد و موجکپسول ژری لاکترویای شفافتمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتینوعی سکته مغزی ، وحشتناک احیای بینایی نسبی یک بیمهنر فراموشیلحظات خوش با کودکانحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مواقعیت چند سویهماست مالیبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیآیا گذشته، امروز وآینده مغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه انتظارات بر ادراک اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی مننژیتخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرواکسن آلزایمرمدل همه جانبه نگر ژنرالیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا دلفین ها میتوانند باظهور امواج مغزی در مغز مصمغز، فقط گیرندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرننگاه دوبارهارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانورزش هوازی مرتب خیلی به قرابطه تشنج و اوتیسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای توهم جدایی و توهم علمسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدعلائم عصبی آلزایمر، با انقش هورمون زنانه استروژناکوییفلکسفلج بل، فلجی ترسناک که آنحق انتخابنباید صبر کرد آتش را بعد دنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست قسمت به بالاتر از ماده بیندیشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایادگیری مهارت های جدید دزمان و مکان، ابعاد کیهان پول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین ترازودونآشتی بهتر استعدالت برای من یا برای همهنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار هوش در حال ارتقا ازفاصله ی همیشگی تصویر سازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدورترین نقطه ی قابل مشاههوش عاطفی قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی سوادی در قرن 21درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل پیامهای کاربراننقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو فردا را نمیدانیمحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهیچ چیز همیشگی نیستمنشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرپروژه ی ژنوم انسانیمسیر دشوار تکامل و ارتقاتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهننه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نعناعقوی تر باشحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهر جا که جات میشه، جات نیمیوتونیک دیستروفیبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلآملودیپین داروی ضد فشار معماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهنوار عصب و عضلهابزارهای دفاعی و بقای موهمیشه راهی هستقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیوقتی ریشه ها عمیقند از چیما اشیا را آنطور که هستندباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیآینده با ترس جمع نمیشودمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشجاعت و ترسجهان معنانیکولا تسلااحیای بینایی نسبی یک بیمهنر حفظ گرهلرزش ناشی از اسیب به عصبحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیواقعیت چیستماست مالی با هوش انسانیبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال آیا پیدایش مغز از روی تصامغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتچگونه به سطح بالایی از هوادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژي پاک سرچشمه حخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنواکسن ایرانی کرونا تولیدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله هاآیا دست مصنوعی به زودی قاظرف باید پر شود چه با چرک مغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانینگاهی بر قدرت بینایی دراخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانورزش هوازی ، بهترین تمریرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای توهم جسمسکته مغزیتازه های درمان ام اسآرامش و دانشعلت خواب آلودگی بعد از خونقش ویتامین K در ترمیم اساکسی توسین و تکامل پیش افلج خوابحقیقت قربانی نزاع بین بی فلج خواب چیستحقیقت آنطور نیست که به نظنبرو و انرژی مداومدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی تعاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به جای محکوم کردن دیگران درک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یادگیری هوش مصنوعی، عمیقزمان و گذر آن سریع استپول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستترازودونآغاز فرایند دانستنعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانفتون های زیستیحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت ديدن با چشم بسته در خواب هوش عاطفی قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای اپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزسایتهای دیگرنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پفرزندان زمان خودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهیچ چیز، چقدر حقیقی استمنشاء کوانتومی هوشیاری ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وزبان فرایند تکاملی برای پروانه ی آسمانیمسئول صیانت از عقیده کیستاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی اتغییرچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو قیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهر حرکت خمیده می شود و هر میگرن و پروتئین مرتبط با بیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند آموزش نوین زبانمعنی روزهتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشاهکار شش گوشجنین مصنوعینوار عصب و عضلهابعاد و نیازهای تکاملیهمیشه عسل با موم بخوریمقدرت ذهنحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیویتنام نوعی کرونا ویروس ما به جهان های متفاوت خودبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیآیا فراموشی حتمی استمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندنیاز به آموزش مجازی دیجیاحساس گذر سریعتر زمانهنر رها شدن از وابستگیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پواقعیت چیستماشین دانشبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزچگونه باغبانی باعث کاهش ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری واکسن اسپایکوژنمدل هولوگرافیک تعمیم یافبدون بار گذشتهگلوئونتولترودینسیاهچاله های فضایی منابعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل مجادله گرمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعینگاهی بر توانایی اجزاي بخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع بی نهایت انرژی در دبقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بورزش و میگرنراز تغییربرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و توهمات و شناخت حقیقتسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونعماد الدین نسیمی قربانی نقش ژنتیک در درمان اختلااکسکاربازپین در درمان تشفلج دوطرفه عصب 6 چشمحقیقت افرادچت جی پی تیدندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست قسمت به خوبی های دیگران فکرکندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیادگرفتن، آغاز حرکت است زمان و صبرپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزعشق درونی به یگانگی خلقتنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانفروتنی معرفتیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وادی متیل فومارات(زادیوا)(هوش عاطفی قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیپیدایش زبانمرگ و میر پنهانتکامل زباناقیانوس نادانیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهیچ وقت خودت را محدود به مهمان ناخواندهبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تزبان متغیرپرواز از نیویورک تا لوس آمسئولیت جدیدتابوهای ذهنیامیدواریشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریهرچیز با یک تاب تبدیل به میگرن سردردی ژنتیکی که ببیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو آمارهای ارائه شده در سطح معادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوار عصب و عضلهابعاد اضافه ی کیهانهمیشه، آنطور نیست که هستقدرت عشقحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تویتامین E برای فعالیت صحما با کمک مغز خود مختاريمبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اآیا ممکن است موش کور بی ممغز و اخلاقتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشربت ضد خلطجهان هوشیارچیز جدید را بپذیراحساسات کاذبهنر، پر کردن است نه فحش دلزوم سازگاری قانون مجازاخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دواقعیت های متفاوتمبانی ذهنی سیاه و سفیدبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیسندرم پیریفورمیسآیا امکان بازسازی اندامهمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و چگونه تکامل مغزهای کنونیادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانواکسن اسپایکوژن ضد کرونامدل های ریز مغز مینی برینبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در تومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل سالممغط یک گیرنده استتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی نگاهت را بلند کنخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع جدید انرژیبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوورزش بهترین درمان بیش فعراست دستی و چپ دستیبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استتوکل بر خداسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوعوامل موثر در پیدایش زبانقش گرمایش آب و هوا در هماگر فقط مردم میفهمیدند کنقش پیش زمینه ها و اراده اگر میدانی مصیبت بزرگتر فن آوری های جدید علیه شناحقیقت اشیاچت جی پی تیده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت به خودت مغرور نشودرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یادآوری خواب و رویازمان واقعیت است یا توهمپوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعشق، شلوغ کردن نیستنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانفروتنی و غرورحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهوش عاطفی قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیپیر شدن حتمی نیستمرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ فساد اقتصادی سیتماتیک درحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهیچ کاری نکردن به معنی چیمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروتئین های ساده ی ابتدامسئولیت در برابر محیط زیتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خونهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSهز ذره، یک دنیاستمیگرن شدید قابل درمان اسبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطآن چیزی که ما جریان زمان معجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگنوار عصب و عضله تعیین محلابعاد بالاترهمکاری یا رقابتقضاوت ممنوعحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تویتامین E در چه مواد غذایما بخشی از این جهان مرتبطبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیروبات کیانتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنآیا ما کالا هستیممغز و اخلاقتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرچیزی منتظر شناخته شدناخلاق و علوم اعصابهوموارکتوس ها ممکن است دلزوم سازگاری قانون مجازاخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنواقعیت و مجازمباحث مهم حس و ادراکبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشسندرم پس از ضربه به سرآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسواکسن دیگر کرونا ساخته شمدیون خود ناموجودرژیم های غذایی و نقش مهم برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین تومورهای نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا راهی برای رفع کم آبی عقلانیت بدون تغییرنفرت، اسیب به خود استتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاص زبان در مغزبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بورزش در کمر دردرجزخوانی هایی که امروز ببرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنتوپیراماتسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رعوامل ایجاد لغت انسانی و عواملی که برای ظهور لغت انقش آتش در رسیدن انسان بهاگر نیروی مغناطیس نباشد فناوری هوش مصنوعی نحوه خحقیقت تنها چیزی است که شانتایج نادانی و جهلدهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت53به دنبال رستگاری باشدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یاری خدا نزدیک استزمان پلانکپیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکعصب حقوق نورولوونقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانفرگشت و تکامل تصادفی محض حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدپیشینیان انسان از هفت میمرگ و سوال از قاتلتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولنمای موفقیتابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانفشار و قدرتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هیچ کس مانند تو نگاه نمیکمهندسی بدنبیماری دیستروفی میوتونیکمردردذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینپروتز چشممستند جهان متصلتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی نهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استقانون گذاری و تکاملحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام هزینه ای که برای اندیشیدمیدان مغناطيسي زمین بشر با هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هانوبت کودکاناتفاق و تصادفهمانند سازی در انسانقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتویتامین کاما تحت کنترل ژنها هستیم یبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرچیزی خارج از مغزهای ما نیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهورمون شیرساز یا پرولاکتلزوم عدم وابستگی به گوگل خلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همواقعیت و انعکاسمبتکران خودشکوفابحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بسندرم جدایی مغزآیا احتمال دارد رویا از آمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسواکسن دیگری ضد کرونا از دمدیریت اینترنت بر جنگرژیم ضد التهابیبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیاما مقهور قوانین فیزیکعقیده ی بی عملنقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهچالش هوشیاری و اینکه چرا خطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاصی از مغز در جستجبلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بوزن حقیقی معرفت و شناخترحم مصنوعیبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به توانایی مغز و دیگر اجزای ساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودینتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش انتخاب از طرف محیط، ناگر نعمت فراموشی نبود بسفیلمی بسیار جالب از تغییحقیقت خواب و رویانجات در راستگوییدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبه زودی شبکه مغزی به جای درک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمژن همه چیز نیستزمان به چه دلیل ایجاد میشپیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهعصب سیاتیکنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوفراموش کارها باهوش تر هسحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله پیشرفت های جدید علوم اعصمرگ انتقال است یا نابود شتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهاننمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سفضا و ذهن بازحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهیچ کس حقیقت را درون مغز مهربانی، شرط موفقیتبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استپروتز عصبی برای تکلممشکل از کجاستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزینهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزقانون جنگلحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهزینه سنگین انسان در ازامیدان های مغناطیسی قابل با هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از رهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم معجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتنور از عمق تاریکیاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمجوشی هسته ای، انرژِی بلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیویتامین کا و استخوانمانند آب باشبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییتنها در برابر جهانسلول عصبی شاهکار انطباق آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز کوانتومیتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علصبور باشجهان یکپارچهچیزی شبیه نور تو نیستاختلاف خانوادگی را حل کنهوش فوق العاده، هر فرد اسمقاومت به عوارض فشار خون خلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت تقویت شدهمجموعه های پر سلولی بدن مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیسندرم دزدی ساب کلاوینآیا احتمال دارد رویا از آمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستچگونه حافظه را قویتر کنیارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن سرطانمداخله ی زیانبار انسانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتتوهم فضای خالیسیاهچاله ی تولید کنندهآگاهی فراتر از آگاهیعلم و ادراک فقط مشاهده ی چقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریچالش هوشیاری و اینکه چرا خطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارووزوز گوشرحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه ی هوشیاریسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تعید نوروز مبارکنقش اتصالات بین سلولهای اگر نعمت فراموشی نبود بسفیروز نادریحقیقت در علم، هرگز نهایی نخاع ما تا پایین ستون فقردو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمازمان شگفت انگیزپیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسراعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استفراموشی همیشه هم بد نیستحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشبعد از کرونازیان غذاهای پرچربپیشرفت در عقل است یا ظواهمرگ تصادفیتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان فضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهیچ اندر هیچموفقیت هوش مصنوعی در امتبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانپرورش مغز مینیاتوری انسامشکلات نخاعیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودقانون جنگلحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهزاران سال چشم های بینا ومیدان های کوانتومی خلابا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه حس می کنیم، نتیجه ی معجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بینایینور دروناتوسوکسیمایدهمراه سختی، اسانی هستلوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی خلط آورویتامین کا در سبزیجاتماه رجببازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را تنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهنکاتی در مورد تشنجاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی می تواند بر احمقایسه رقابت و همکاریخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت خلا و وجود و درک ممجرم، گاهی قربانی استبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را سندرم سردرد به دلیل افت فآیا برای تولید مثل همیشه طلوع و حقیقتمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سانگاه مادی غیر علمی استارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانواکسن سرطانمدارک ژنتیکی چگونه انسانرژیم غذایی ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ی ابلهانآپومورفین در پارکینسونعلم و روحنقش قهوه در سلامتیتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هاچالش هوشیاری و اینکه چرا خطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتوسواس، بیماری استرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوسعه هوش مصنوعی قادر استوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استعامل کلیدی در کنترل کارآنقش تیروئید در تکامل مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانفیزیک مولکولها و ذرات در حقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنخستین تمدن بشریدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه سیاهی عادت نکنیمدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودزنان باهوش ترپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وسختی ها رفتنی استترس و آرمان هاغم بی پایاننقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغفراموشی و مسیر روحانیحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانبعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنپیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگی وجود نداردتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهقفس ذهنحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هیچگاه از فشار و شکست نترموفقیت در تفکر استبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختماپرکاری تیروئیدمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهستي مادي ای که ما کوچکترمیدان بنیادین اطلاعاتبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود ترویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزآنها نمیخواهند دیگران رامعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بینایینوروفیبروماتوزاتصال مغز و کامپیوترهمراهی میاستنی با برخی سلوتیراستامحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستویتامین بی 12 در درمان دردماپروتیلینبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه مولکول های دی ان ایاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی و کشف زبان هایمقابله ی منطقی با اعتراضخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهوالزارتان داروی ضد فشار محل درک احساسات روحانیبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دطلای سیاهمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفنگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانواکسن ضد اعتیادمروری بر تشنج و درمان هایرژیم غذایی ضد دردبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانآب زندگی است قسمت چهارمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هاچالش کمبود اندام برای پیخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت به قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسیک پیام منفرد نورون مغزی رساناها و ابر رساناها و عبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسعادت همیشه خوب نیستنقش حفاظتی مولکول جدید داگر تلاش انسان امروز برافیزیک هوشیاریحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینخستین تصویر از سیاهچالهدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی، اتفاقات و تحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ازنجیرها را ما باید پاره کپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع مغم بی پایاننقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینفراموشی آرمانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سپیشرفتی مستقل از ابزار همراحل ارتقای پله پله کیهتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیقفس را بشکنحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیپرپاراتیروئیدیسممولکول ضد پیریبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرپرتوهای صادر شده از سیاهمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگینون و القلمابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسهستی ما پس از شروعی چگال میدازولام در درمان تشنج با خدا باشکودکان را برای راه آماده رویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنژیوگرافی از مغزمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسنورون هاي مصنوعی می تواناثر مضر مصرف طولانی مدت رهمراهی نوعی سردرد میگرنیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباویتامین بی هفدهماجرای جهل مقدسبازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرچگونه میتوان با قانون جناختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی یا حماقت طبیعمقابله با کرونا با علم اسخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنواکنش های ناخودآگاه و تقمحل درک احساسات روحانی دبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا تکامل و تغییرات ژنتیطوفان فقر و گرسنگی و بی سمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسنگاه کلی نگرارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن علیه سرطانمرکز هوشیاری، روح یا بدن راه فراری نیستبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم چیستسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت هفتمعلم به ما کمک میکند تا مونقش میدان مغناطیسی زمین تاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استچالش دیدگاه های سنتی در بخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت به مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیستیک پیشنهاد خوب برای آسان رشته نوروایمونولوژی و نقگزیده ای از وبینار یا کنف