دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پختگی پس از چهل سالگي به رغم کم شدن سلول های عصبی

پختگی پس از چهل سالگي، به رغم کم شدن سلول های عصبی!!

مغز انسان، هنگام تولد 14 بيليون سلول دارد و آن عدد، زیاد نمی شود و پس از عمر 25 سال، از این تعداد، روزانه 100 هزار سلول کاسته مي شود و پس از عمر چهل سالگی، این کاهش به شدت افزايش می یابد و پس از عمر پنجاه، کاهش سلولهای عصبی نمایان مي شود و حجم مغز کم می گردد.

(کم شدن برخی سلولهای عصبی تا چهل سالگي- که سن پختگی انسان است- منجر به رفتارهای پخته ميشود! پس کم شدن سلولهای مزاحم خیلی هم بد نیست).(به سلسله مباحث اندازه مغز و هوشدر نژادهای مختلف در همین کانال مراجعه شود)

.... پس از لقاح تخم، مغز آرام آرام بزرگ و بزرگتر می شود تا بعد از 25 سالگی و به خصوص پس از چهل سالگی به توازنی تقريبي بین ازدیاد سلولهای مغزی و مرگ این سلول ها

یا توازني بين پیش رفت و پس گرد،

یا توازنی بین فشار و تخلیه یا بین غرور و تواضع یا بین سرکشی و فروتنی یا بین هجوم وحشیانه و آرام گرفتن، دست مي یابد!

و پس از چهل سالگی، کوچکتر و کوچکتر مي شود تا پس از سال ها از نردباني که بالا رفته است، پایین بیاید و ریز و ریزتر شود.

علت پختگی پس از چهل سالگی، همین کم شدن تعدادسلول های عصبی است.

همیشه زیاد بودن و فراواني مطلوب نیست.

گاهی برای حفظ توازن، نیازمند سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از انفجار هستيم.

و زندگی ما پر از این سوپاپ های اطمینانی است که مهندسی آگاه و دانا برای حفظ حیات در کره زمين قرار داده است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تمایل زیاد به خوردن بستنصد قدح، نفتاده بشکستآب، زندگی است(قسمت پنجم)فرزندان زمان خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سچه زیاد است بر من که در ایایمپلانت مغزی کمک میکند دژا وو یا اشنا پندارینزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر الگوی رشد مغزی با زادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت چهلدرک عمیق در حیواناتهوش عاطفی قسمت ششماصل علت و تاثیررساناها و ابر رساناها و عژنهای مشترک بین انسان و وبحثي درباره هوش و تفاوتهسیستم تخلیه ی مغز بینشی نپیوند اندام حیوانات به امعجزه ی علمتنهاییطوفان بیداریآزادی عقیده، آرمانی که تقلب دروازه ی ارتباطتاثیر انتخاب از طرف محیط نوار مغز، ترجمه ی فعالیت جلوتر را دیدنایا کوچک شدن مغزانسان الدانش، یک انسان را ناسازگنظریه تکامل در درمان بیممهمان ناخواندهارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت پنجاه و یدست و پا زدن در سایه؟هیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتیاد و تلاش های درمانی زمان به چه دلیل ایجاد میشکمردرد با پوشیدن کفش منابخش بزرگی حس و ادراک ما اتو باید نیکان را به دست بساخت شبکه عصبی مصنوعی با پپوگستمغز و سیر تکامل ان دلیلی علم و ادراک فقط مشاهده ی افت فشار خون ناگهانی در وقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز مبارکجهان مشارکتیاگر نیروی مغناطیس نباشد داروی جدید ای ال اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نادیدنی ایمان بیاورذهت را روی چیزهای مفید متهزینه ای که برای اندیشیدزندگی، مراتب هوشیاری استکودک ایرانی که هوش او از برای اولین بار دانشمندانتومورهای نخاعیسخت ترین کار، شناخت خود اپرکاری تیروئیدمغز برای فراموشی بیشتر کعواملی که برای ظهور لغت االگو نداشتیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایجهان در حال نوسان و چرخشدارویی ضد بیش فعالی سیستهندسه در پایه ی همه ی واکما انسانها چه اندازه نزداز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی خورشید هست شمع به کاخونریزی مغز در سندرم کووبهبود حافظه پس از رخدادهرمز بقای جهش ژنتیکیزبان متغیرکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح توپیراماتسردرد به دلیل مصرف زیاد منقاشی هایی با بوی گذشته یعشق به هفت مرتبه ی شناختیامیدوار باش حتی اگر همه چچگونه حافظه را قویتر کنیمقایسه رقابت و همکاریتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانجوانان وطندر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی الفاگوماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواص بادام زمینیبیماری های میتوکندریرویای شفافزبان، نشان دهنده ی سخنگو کتابخانهمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودتکنولوژی های جدید و حالتشهر زیرزمینی در ژاپن برانقش پیشرفته ی سلول های بنسایتهای دیگرانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از جراحی هوشیار مغزدرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخانواده پایداربیماری دیستروفی میوتونیروش های صرفه جویی در ایجاسلول های مغزی عامل پارکیگل زندگیمدیون خود ناموجودبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده فواید زیاد دوچرخه سواریتکامل داروینی هنوز در حاشانس یا تلاشنقش زبان در سلطه و قدرت اانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیمناطق خاصی از مغز در جستجتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانحقیقت غیر قابل شناختدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخطای حسبیش از نیمی از موارد انتقریاضیات یک حس جدید استسندرم میلر فیشرگامی در درمان بیماریهای مراقب خودتون و خانواده هتقلید از طبیعتشباهت های ریشه ای چند بیمآیا دلفین ها می تواند از فروتنی معرفتیتا بحر یفعل ما یشانمیتوان بر سیاه سیاه نوشاولین هیبرید بین انسان و چرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاحباب های کیهانی تو در تودرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی ساخته هوش طبیاستفاده از هوش مصنوعی در راه فراری نیستیکی از علل محدودیت مغز امده روش موفقیتباد و موجسی و سه پل اصفهانپلاسمای غالبمشکلات بین دو همسر و برخیمشکلات روانپزشکی پس از ستمایز یا کشف یگانگیصداقتآتاکسیفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر کتامین در درمان پانه عدم مطلق بلکه عدم با قایمپلانت نخاعی میتواند ددژاوو یا آشناپندارینزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر خود یا تغییر دیگرااداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت چهل و هفتدرگیری قلب در بیماری ویرهوش عاطفی بیشتر در زناناصل عدم قطعیت از کوانتوم رستگاری محدود به یک راه نژنهای هوش ، کدامندبحثی جالب درباره محدودیتسیستم تعادلی بدنپیوند سر آیا ممکن استمعجزه ی علم در کنترل کرونتنهایی رمز نوآوری استطوفان زیباییآزار حقیقیقلب روباتیکتاثیر احتمالی عصاره تغلینوار عصب و عضلهجمجمه انسان های اولیهایا این جمله درست است کسیدائما بخواننظریه تکامل در درمان بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و ددست کردن در گوشهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتیاد را به دور بینداززمان شگفت انگیزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش بزرگتر کیهان ناشناختتو برای خزیدن خلق نشده ایساخت شبکه عصبی با الفبای پایان، یک آغاز استمغز کوانتومیعلم و روحافت هوشیاری به دنبال کاهقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیجهان معنااگر نعمت فراموشی نبود بسداروی جدید برای میاستنی همیشه به آنچه داری، خوشنمیوتونیک دیستروفیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دوبه هلال بنگرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهزینه سنگین انسان در ازازندان ذهنیکودکان مهاجربرای تمدن سازی، باید در بتومورهای ستون فقراتسختی ها رفتنی استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عوارض ازدواج و بچه دار شدالگو و عادت را بشکن و در الیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنجهان در حال ایجاد و ارتقاداستانها و مفاهیمی اشتباهندسه زبانِ زمان استما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی ریشه ها عمیقند از چیخونریزی مغزی کشندهبهداشت خوابرمز جهانزبان مشترک ژنتیکی موجوداکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان توانایی مغز و دیگر اجزای سردرد تنشنچقدر به چشم اعتماد کنیمعشق درونی به یگانگی خلقتامیدوارینگاه من، نگاه تو و یا حقیمقابله ی منطقی با اعتراضتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانجواب دانشمند سوال کننده در آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی اکنون می توانماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواص شکلات تلخبیماری های مغز و اعصاب و روان سالمزبان، وسیله شناسایی محیطکجای مغز مسئول پردازش تجمجرم، گاهی قربانی استبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استتکنولوژی و پیشرفتشواهدی از نوع جدیدی از حانقش آتش در رسیدن انسان بهانتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از جراحی گردن همیشه برای دیدرمان های جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخاویار گیاهیبیماری سلیاکروش های عملی برای رفع کمرسلول های بنیادیگلوله ی ساچمه ایمدیریت اینترنت بر جنگتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصافیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل داروینی هنوز در حاشاهکار قرننقش زبان در سلطه و قدرت اانسان یک کتابخانه استچت جی پی تیمنبع نور واقعی و ثابت، حقتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترحقیقت، آن چیزی نیست که جلدرمان جدید ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخطر آلودگی هوابیشتر کمردردها نیازی به ریتوکسیمابسندرم کووید طولانیگامی در درمان بیماریهای مراحل ارتقای پله پله کیهتقویت مغز با ورزششباهت کیهان و مغزآیا دلفین ها میتوانند بافروتنی و غرورتاول کف پا و حقیقتنمای موفقیتاولین تصویر در تاریخ از سچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست قسمت53تصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانحباب هایی تو در تودرون قفس یا بیرون از آنهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماستفاده از انرژی خلاراه نجاتیافته های نوین علوم پرده دهن، بزرگترین سرمایهباد غرور و سر پر از نخوت وسیلی محکم محیط زیست بر انپمبرولیزوماب در بیماری چسینوریپا داروی ترکیبی ضدپنج اکتشاف شگفت آور در مومشکلات روانپزشکی در عقب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرصدای بم با فرکانس پایین، آتاکسی فریدریشفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عایمپلانت استخوانی در آسیدگرگونی های نژادی و تغیینزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دیگران یا تغییر خوادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتدرگیری مغز در بیماری کویهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل، روان و نفس استرشته نوروایمونولوژی و نقژنهای حاکم بر انسان و انسبحثی در مورد نقش ویتامين سیستم دفاعی بدن علیه مغز پیوند سر برای چه بیمارانمعجزه در هر لحظه زندگیتنبیه چقدر موثر استطولانی ترین شبآزار دیگری، آزار خود استقلب را نشکنتاثیر بینش و انتظارات فرنوار عصب و عضلهجنین مصنوعیایا ابزار هوشمندی یا مغز دارچیننعناعمهندسی بدنارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و سدست آسمانهیچ اندر هیچاعداد بینهایت در دنیای مزمان، واقعی نیستکنگره بین المللی سردرد دبخش دیگری در وجود انسان هتو تغییر و تحولیساختن آیندهپاکسازی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟علم اپی ژنتیک دریچه ای بهافتخار انسانقدرت و شناخت حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیجهان معکوساگر نعمت فراموشی نبود بسداروی جدید برای کاهش وزنهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن و پروتئین مرتبط با از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششبه کدامین گناه کشته شدندذره ی معین یا ابری از الکهزاران سال چشم های بینا وزونیسومایدکودکان میتوانند ناقل بی برای خودآگاه بودن تو بایتوهم فضای خالیسختی در بلند شدن از روی صمغز بزرگ چالش است یا منفععید نوروز مبارکالگوی بنیادین و هوشیاریلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پجهان ریز و درشتدخالت در ساختار ژنهاهندسه، نمایشی از حقیقتما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی شروع به بیدار شدن میخواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خواب، رمز حافظه ی رمز جهان خاصیت فراکتالزبان چهار حرفی حیات زمینکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میختوانایی یک فرد، برای تغیسردرد سکه اینقش قهوه در سلامتیعشق، شلوغ کردن نیستامیدواری و مغزنگاه مادی غیر علمی استمقابله با کرونا با علم استاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانجواب سنگ اندازیدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی از عروسک های بماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص شگفت هویجبیماری های ژنرالیزه ی عصروبات ها قول میدهندزدودن نقص از هوش مصنوعیکرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانیبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی متکنولوژی جدید که سلول هاشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش انتخاب از طرف محیط، نانحراف و حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از جستجوی متن و تصویر به صوردرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن آلزایمرخار و گلبیماری ضعف عضلات نزدیک بروش هایی برای کم کردن اضطسلول های بنیادی منابع و اگلوئونمداخله ی زیانبار انسانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل زبانشاهکار شش گوشنقش سجده بر عملکرد مغزانسان باشنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفحقایق ممکن و غیر ممکندرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخطر حقیقی، خود انسان استبا همه مهربان باشریسپریدونسندرم گیلن باره به دنبال گاهی لازم است برای فهم و مرز مرگ و زندگی کجاستتقویت استخوان در گرو تغذشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا دست مصنوعی به زودی قافرگشت و تکامل تصادفی محض تابوهای ذهنینمایش تک نفرهاولین دارو برای آتاکسی فچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبحد و مرزها توهم ذهن ماستدرون و بیرون، جدای از هم هوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از سلول های بنیاراه های جدید برای قضاوت ریاد گرفتن مداومدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار مغز بر دو استخوانسیگار عامل افزایش مرگ ومپول و شادیمشاهده گر جدای از شیء مشاتمدن پیشرفته ی پیشینیانصرع و درمان های آنآتاکسی مخچه ای خودایمنفشار و قدرتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت در بی نهایتایمان به رویادانش قدرت استنسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دادن ژنها آیا روزی ادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت چهل و دومدرگیری مغز در بیماران مبهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصلاح خطا با رفتن بر مسیررشد مغز فرایندی پیچیده اکفش و کتاببحثی در مورد نقش کلسیم و سکوت و نیستیپیوند سر، یکی از راه حلهامعرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچآسيب میکروواسکولاریا آسقوی تر باشتاثیر ترکیبات استاتین (سنوار عصب و عضلهجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایا بیماری ام اس (مولتیپداروهای مصرفی در ام اسهفت چیز که عملکرد مغز تو مهربانی، شرط موفقیتارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجاه و شدست بالای دستهیچگاه از فشار و شکست نتربقا با سازگارترین فرد اسزمزمه ات مانده در گوشمکنگره بین المللی سردرد دبخشیدن دیگران یعنی آرامشتو جهانی هستی که خودش را ساختن آینده، بهترین روش پارادوکس ها در علممغز اندامی تشنه ی انرژی اعلم به ما کمک میکند تا موافراد آغاز حرکت خودشان رقدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژی تریژمینالجهان هوشمنداگر با مطالعه فیزیک کوانداروی جدید برای ای ال اسهمیشه راهی هستمیگرن و خواباز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک سی و هفتمبه امید روزهای بهترذرات کوانتومی زیر اتمی قهستي مادي ای که ما کوچکترزونا به وسیله ویروس ابله کودکان گذشته به آینده فکبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوتوهم فضای خالی یا توهم فضسدسازی روش مناسب برای مقمغز بزرگ چالشهای پیش روعامل کلیدی در کنترل کارآالگوبرداری از طبیعتلا اکراه فی الدینتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همجهان شگفت انگیزدر میان تاریکی و روشناییهنر فراموشیما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس خواندن، دوست روزهای سختبوزون هیگز چیسترنگ کردن، حقیقت نیستزبان نیاز تکاملی استکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شتوازن مهمتر از فعالیت زیسردرد عروقی میگرننقش مهاجرت در توسعه نسل اعصب حقوق نورولووامیدی به این سوی قبر نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشملاحظه های اخلاقی دربارهتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانجوسازی مدرندر برابر حقایق جدیدهوش مصنوعی از عروسک های بماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص عجیب لوبیابیماری وسواسروبات های ریز در درمان بیسفر فقط مادی نیستکریستال هامحل درک احساسات روحانی دبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمتکنولوژی جدید که سلول هاشیر و دوغ بادامنقش اتصالات بین سلولهای اندوه در دنیا استچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از جستجوی هوشیاری در مغز مادرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدخارق العاده و استثنایی ببیماریهای تحلیل عضلانی اروش هایی برای جلوگیری از سلول های بدن تو پیر نیستنگمان میکنی جرمی کوچکی در مدارک ژنتیکی چگونه انسانتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهفیروز نادریتکامل زبانشاید گوشی و چشمی، آماده شنقش غذاها و موجودات درياانسان جدید از چه زمانی پانجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینحل مشکلدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخطر را بپذیربا هوش مصنوعی خودکار روبریسدیپلام تنها داروی تایسندرم پیریفورمیسگاهی مغز بزرگ چالش استمرز بین انسان و حیوان کجاتقویت حافظه یا هوش مصنوعشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراموش کارها باهوش تر هستاثیر فکر بر سلامتچند نرمش مفید برای کمردراولین دروغچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابحریص نباشدرون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیاراه های جدید برای قضاوت ریاد بگیر فراموش کنیدو بیماری روانی خود بزرگ بار بزرگ ایستادن بر دو پابار سنین ابزار هوشمندی اسیاهچاله هاپول و عقیدهمشاهده آینده از روی مشاهتمدن بشری و مغز اخلاقیضایعه ی شبکه لومبوساکرالآتش منبع انرژیفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر گیاه خواری بر رشد ونهادینه سازی فرهنگ اختلااین پیوند نه با مغز بلکه دانش محدود به ابعاد چهارچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر زودتر اتصالات مغزیادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت چهل و سومدرگیری مغزی در سندرم کووهوشمندی کیهاناصول انجام برخی نرمش ها درشد مغز علت تمایل انسان بکل اقیانوس در یک ذرهبحثی در مورد حقیقت فضا و سکوت، پر از صداپیوندهای پیچیده با تغییرمغز فکر میکند مرگ برای دیتو یک معجزه ایطیف انسفالیت، گیلن باره آسیب ها ناشی از آلودگی هوقیچی ژنتیکیتاثیر تغذیه بر سلامت روانوار عصب و عضلهجنگ و تصور از جنگایا بدون زبان میتوانیم تداروهای ام اسهفت سین یادگاری از میراث موفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و چهدستورالعمل مرکز کنترل بیهیپرپاراتیروئیدیسمبقا در ازای بیماریزنان باهوش ترکنترل همجوشی هسته ای با هبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتو جدای از کیهان نیستیساختار فراکتال وجود و ذهپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان ایا طبیعتا تماعلم بدون توقفافراد بی دلیل دوستدار تو قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکنوزاد ناشنوای متولد شده،جهان هوشیارداروی جدید برای دیابتهمیشه عسل با موم بخوریممیگرن و روزه داریاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت پنجاه و به بالا بر ستارگان نگاه کذرات کوانتومی زیر اتمی قهستی ما پس از شروعی چگال زیان غذاهای پرچربکودکان خود را مشابه خود تبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سرنوشتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعادت همیشه خوب نیستالتهاب شریان تمپوراللاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین جهان شگفت انگیز و بی زماندر مانهای کمر دردهنر حفظ گرهما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز جهان را از متلرنگین کمانزبان و کلمه حتی برای کسانکایروپاکتیک چیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم توت زیاد بخوریدسرطان کمیت گرایینقش میدان مغناطیسی زمین عصب سیاتیکامیدی تازه در درمان سرطانگاه کلی نگرملاحظات بیهوشی قبل از جرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانجامعه ی آسمانیدر جراحی کمر عجله نکنیدهوش مصنوعی از عروسک های بماست مالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخود جسم و یا تصویربیماری کروتز فیلد جاکوبروبات کیانسفر نامه سفر به بم و جنوب کریستال زمان(قسمت اولمحدودیت چقدر موثر استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده ALS نگاهی کامل بر بیماری وتکینگیشیشه ی بازالتی و سیلیکوننقش تیروئید در تکامل مغزاندوه دردی را دوا نمیکندچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از حفره در مغزدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژنخبر مهم تلسکوپ هابلبیماری، رساله ای برای سلروش هایی ساده برای کاهش اسلول بنیادی و ای ال اسگنجینه ای به نام ویتامین مروری بر تشنج و درمان هایتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل زبان انسان از پیشیشاید درست نباشدنقش غذاها و موجودات درياانسان خطرناکترین موجودنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدحلقه های اسرارآمیزدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز خود رها شوورزش و میگرنخطرات هوش مصنوعیبا هر چیزی که نفس می کشد مریشه های مشترک همه ی موجوسندرم پیریفورمیسگاهی جهت را عوض کنمرز جدید جستجو و اکتشاف، تقویت سیستم ایمنیشجاعت و ترسآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بچند جهانیاولین سلول مصنوعیچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگحرکات چشم، ترجمه کننده ی دروغ نگو به خصوص به خودتهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیاراه پیروزی در زندگی چیستیادگیری مهارت های جدید ددو بار در هفته ماهی مصرف دو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشسیاهچاله های فضایی منابعپوست ساعتی مستقل از مغز دمشاهدات آمیخته با اشتباهتمدن زیر آبضایعه ی عروقی مخچهآثار باستانی تمدن های قدفضا و ذهن بازتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل باین اندوه چیستدانش بی نهایتنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر عمودی سر انسان از پادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت نهمدرگیری مغزی در سندرم کووهوشیاری و وجوداصول توسعه ی یک ذهن کاملرشد در سختی استکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد عملکرد لوب فسکوت، در برابر گزافه گویپیوندی که فراتر از امکانمغز قلبتو یک جهان در مغز خودت هسطبیعت موجی جهانآسیب روانی شبکه های اجتمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر حرکات چشم بر امواج نوار عصب و عضله مهم در تشجنگ داده هاایا تکامل هدفمند استداروهای تغییر دهنده ی سیهم نوع خواری در میان پیشیموفقیت در تفکر استارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت بیست و یکدغدغه نتیجه ی نادانی استهاوکينگ پیش از مرگش رسالبقای حقیقی در دور ماندن ازنجیرها را ما باید پاره ککنترل جاذبهبدون پیر فلکتو دی ان ای خاص ميتوکندريساختار شبکه های مغزی ثابپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای ایجاد تمدعلم در حال توسعهافزایش قدرت ادراکات و حسقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکنوسانات کوانتومی منبع ماجهان های بسیار دیگرداروی جدید ضد فشار خونهمیشه، آنطور نیست که هستمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالاتر از ماده بیندیشذرات کوانتومی زیر اتمی قهشت توصیه برای کاستن از دزیباترین چیز در پیر شدنکودکان را برای راه آماده برخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهتوهم چیستسریع دویدن مهم نیستمغز بزرگترین مصرف کننده عادت کن از بالا نگاه کنیام آر آی جدید با قدرت شگفلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسجهانی که نه با یک رخداد و در محل کار ارزش خودت را بهنر رها شدن از وابستگیما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایخواب سالم عامل سلامتیبی نهایت در میان مرزهارهبر حقیقیزبان و بیان نتیجه ساختماکار امروز را به فردا نیندبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توسعه هوش مصنوعی قادر اسسرعت فکر کردن چگونه استنقش محیط زندگی و مهاجرت دعضلانی که طی سخن گفتن چقدامگا سه عامل مهم سلامتنگاه انسان محدود به ادراممانتین یا آلزیکسا یا ابتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانجاودانگی مصنوعیدر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارروح و آب حیاتسفر به مریخ در 39 روزکریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت های حافظه و حافظبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هNVG 291تکامل فردی یا اجتماعیشکل های متفاوت پروتئین هنقش حفاظتی مولکول جدید داندوهگین نباش اگر درب یا چالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از حق انتخابدرمان کارتی سل و تومور مغهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناخدا موجود استبیمارستان هوش مصنوعیروش جدید تولید برقسلول بنیادین از مخاط بینگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آفیزیک هوشیاریتکامل ساختار رگهای مغزی شایسته نیست در جیب خود قرنقش غذاها و موجودات درياانسان در هستی یا هستی در نخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترحمله ویروس کرونا به مغزدرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک تا کماز درخواست ها جدا شوورزش بهترین درمان بیش فعدفاع از پیامبربا آتش، بازی نکن و بعد از ریشه های مشترک حیاتسندرم پای بی قرارگذر زمان کاملا وابسته به مرزهای حقیقی یا مرزهای تتلقین اطلاعات و حافظهشرکت نورالینک ویدیویی ازآیا راهی برای بهبود وضعیفراموشی و مسیر روحانیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچند جهانیاوکرلیزوماب داروی جدید شدی متیل فومارات(زادیوا)(چرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهحرکت چرخشی و دائمی کیهاندریا آرام نخواهد شد کشتی هوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از سلول های بنیاراه انسان شدن، راه رفتن ویادگیری هوش مصنوعی، عمیقاستفاده از سلول های بنیاراه بی شکستیادگرفتن، آغاز حرکت است دو برابر شدن خطر مرگ و میبارداری بدون رحمسیاهچاله ها، دارای پرتو پوشاندن خود از نورمطالبه ی حق خودتمدنی قدیمی در شمال خلیج ضایعات در عصب زیر زبانیآدم عاقل، وقت خودش را هدرفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکاین ایده که ذرات سیاهچالدانشمندان موفق به بازگردنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییرات منطقه بویایی مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت چهارمدرگیری اعصاب به علت میتوهوشیاری و افسردگیاصول سلامت کمررشد، رسیدن به یک هدف نیستکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی درباره هوش و تفاوتهسکته مغزیپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو کجای جهانیطبیعت بر اساس هماهنگیآسیب عصب پا به دنبال اعتیقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر دوپامین و سروتونیننوار عصب و عضله برای تاییجنبه های موجی واقعیتایجاد احساساتداروهای ضد بیماری ام اس وهمه چیز موج استمولکول ضد پیریارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و دوذهن ما از در هم شکستن منبهاوکينگ پیش از مرگش رسالبلندی در ذهن ما درک بلندیزندگی فعال و مثبت روند آلکندن ریشه ی خودبدون بار گذشتهتو در میانه ی جهان نیستی سادیسم یا لذت از آزار دادپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طعلم راهی برای اندیشیدن اافزایش میل جنسی با خوردن قدرت شناختی انسان، محدودتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانوشیدن چای برای مغز مفید جهان هایی در جهان دیگرداروی جدید ضد میگرنهمکاری یا رقابتمیگرن شدید قابل درمان اساز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه جای محکوم کردن دیگران رفلکس وتری با توضیح دکتر و هر کس تقوای خدا پیشه کنزیباترین چیز در افزایش سکوری گذرای ناشی از موبایبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشتوهم و خیالسریعترین کامپیوتر موجودمغز حریص برای خون، کلید تعادت کن خوب حرف بزنیام اس و سرطانلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزجهانی که از یک منبع، تغذیدر چه مرحله ای از خواب ، رهنر، پر کردن است نه فحش دما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخواب سالم عامل سلامتی و یبی نظمی مقدمه شناختروی و منیزیم در تقویت استزبان و بیان، در سایه پیشرکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راتوسعه برخی شغل ها با هوش سطح آگاهی، رخدادهای زندگنقش مرکز تنفس سلولی در بیغم بی پایاناما شما از دید خفاش کور هنگاه از بیرون مجموعهمن و وجود توهمیتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانجایی برای یاد گرفتن باقی در دعواها چه میکنی؟هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخودآگاهی و هوشیاريبیماری آلزایمر، استیل کوروح در جهانی دیگر استسفر به درون سفری زیباکریستال زمان(قسمت سوم)محدودیت درک انسانبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعفقر داده ها در هوش مصنوعیتکامل مادی تا ابزار هوشمشکل پنجم مادهنقش حیاتی تلومر دی ان آ داندام حسی، درک از بخش هایچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از حقیقت قربانی نزاع بین بی درمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخدا نور آسمان ها و زمین ابیندیشروش صحبت کردن در حال تکامسلول عصبی شاهکار انطباق گویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز حافظه کجاستتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آفیزیک و هوشیاریتکامل شناخت انسان با کشفشادی، پاداش انجام وظیفهنقش غذاها در کاهش دردهای انسان عامل توقف رشد مغزنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رحمایت از طبیعتدرمان زخم دیابتی با تکنوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز دست دادن دم در پیشینیاورزش در کمر درددفاع در برابر تغییر ساختبا تعمق در اسرار ابدیت و سندرم پس از ضربه به سرگذشته را دفن کنمزایای شکلات تلخ برای سلتلاش ها برای کشف منابع جدشربت رب انارآیا راهی برای رفع کم آبی فراموشی آرمانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چند جهانی و علمايندگان چگونه خواهند دیددین اجباریچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنحس متفاوتدریای خداهوش در طبیعتاستیفن هاوکینگ در مورد هراه طولانی را به سلامت گذیادآوری خواب و رویادو داروی جدید برای میاستبازگشایی مجدد مطب دکتر سسیاهچاله و تکینگی ابتدایپیموزایدمطالبی در مورد تشنجتمرکز و مدیتیشنضرورت زدودن افکارآرام باشفضای خالی ای وجود نداردتاثیر گیاه خواری بر رشد ونون و القلماین ابتدای تناقض هاستدانشمندان نورون مصنوعی سنشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری در کجاست؟ قتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت نوزدهمدرب بسته با غیر خود باز مهوشیاری کوانتومیاضطراب و ترسز گهواره تا گورکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی درباره هوش و تفاوتهسکته ی مغزی در جوانانپیام های ناشناخته بر مغز مغز مانند تلفن استتو کز محنت دیگران بی غمیطعمه ی شبکه های ارتباط اجآسانی موفقیتقانون گذاری و تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری منوار عصب و عضله تعیین محلجنسیت و تفاوت های بیناییایران بزرگداروهای ضد تشنج با توضیح همه چیز و هیچ چیزمولتیپل اسکلروز در زنان ارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیست و سوذهن چند جانبه نیازمند نگهدف یکسان و مسیرهای مختلزندگی هوشمند در خارج از زکندر در بیماریهای التهاببدون زمان، ماده ای وجود نتوقف؛ شکستسازگاری با محیط بین اجزاپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان برای شادمانی طعلم ساختن برج های چرخانافزایش مرگ و میر سندرم کوقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان یکپارچهداروی جدید ضد الزایمرهمانند سازی در انسانمیاستنی گراویس بدون آنتیاز واقعیت امروز تا حقیقتحسن یوسف باغچه ی منبه جای تولید، بیشتر گوش کرفتار مانند بردهوفور و فراوانیزیر فشار کووید چه باید کرکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اتوهم وجودسرکه انگبین عسلی مفید برمغز در تنهایی آسیب میبینعادت کردن به نعمتام اس یا تومور؟لبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمجهانی در ذهندر ناامیدی بسی امید استهوموارکتوس ها ممکن است دما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخواب عامل دسته بندی و حفطبی هیچ می ایی و بی هیچ میررویکردهای جدید ضایعات نخزبان و تکلم برخی بیماریهکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزتوصیه های سازمان بهداشت سعی کن به حدی محدود نشوینقش نگاه از پایین یا نگاهغم بی پایانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از دور و نگاه از نزدمن کسی در ناکسی دریافتم تحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانجایی خالی نیستدر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودت را از اندیشه هایت حفبیماری الزایمرروح رهاییسفر تجهیزات ناسا به مریخ کشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه فراتر از حفظ تعادلبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج نخاعی با الکترودهای تکامل مداومشکرگزار هر چیزی باش که دانقش خرچنگ های نعل اسبی درانرژی بی پایان در درون هرنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از حقیقت آنطور نیست که به نظدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دخدا بخشنده است پس تو هم ببیهوش کردن در جراحی و بیمروشهای نو در درمان دیسک بسلول عصبی، در محل خاص خودگوش دادن بهتر از حرف زدنمرکز حافظه کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بفیزیک آگاهیتکامل، نتیجه ی برنامه ریشب سیاه سحر شودنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدحوادث روزگار از جمله ویردرمان ساده ی روماتیسمهوش مصنوعی به شناسایی کااز روده تا مغزوزن حقیقی معرفت و شناختدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خودت نجنگسندرم جدایی مغزگر جان به جز تو خواهد از خمسمومیت دانش آموزان بی گتلاش های جدید در ALSشربت ضد خلطآیاما مقهور قوانین فیزیکفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر نگاه انسان بر رفتاچند روش ساده برای موفقیتايا اراده آزاد توهم است یدین، اجباری نیستچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش حس چشایی و بویاییدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش عاطفی قسمت 11درک نیازمند شناخت خویش اهوش عاطفی قسمت نهماستیفن هاوکینگ در تفسیر رابطه تشنج و اوتیسمیاری خدا نزدیک استدو سوی واقعیتبازگشت از آثار به سوی خداسیاهچاله ی منفرد یا سیاهپیموزایدمطالعه ای بیان میکند اهدتمرکز بر هدفضرب المثل یونانیآرامش و دانشقفس دور خود را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز داناین بیمار را باید چه کار دانشمندان یک فرضیه رادیکنشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتغییرات آب و هوایی که به ارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت هفتمدرختان چگونه بر تشکیل ابهوشیاری سنتی یا هوشیاری اطلاع رسانی اینترنتیزمین در برابر عظمت کیهانکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی درباره هوش و تفاوتهسال سیزده ماههپیدایش زبانمغز مادران و کودکان در زمتو پیچیده ترین تکنولوژی ظهور امواج مغزی در مغز مصآشنا پنداریقانون جنگلتاثیر داروهای ضد التهاب نوار عصب و عضله در مطب دکجنسیت و تفاوت های بیناییایرادهای موجود در خلقت بداروی فامپیریدین یا نورلهمه چیز کهنه میشودمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت بیستمذهن هوشیار در پس ماده ی مهدف یکسان، در مسیرهای متزندگی و داراییکندر علیه سرطانبر کسی اعتماد نکن مگر اینتولید مولکول جدید توسط هستم با شعار قانون بدترین پروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شعلایم کمبود ویتامین E را افزایش سرعت پیشرفت علوم قسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیوالینجهان یکپارچهداروی سل سپتهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان مغناطيسي زمین بشر از کجا آمده ام و به کجا میحساسیت روانی متفاوتبه خوبی های دیگران فکرکنرفتار وابسته به شکلوقاحت و تمسخر دیگرانزیرفون داروی ضد ام اسکیهان خود را طراحی میکندبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودتوهم وجودسرگیجه از شایعترین اختلامغز را از روی امواج بشناسعادت بد را ترک کنامواجی که به وسیله ی ماشیلحظات خوش با کودکانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک جهان، تصادفی نیستدر هم تنیدگی مرزها و بی مهورمون شیرساز یا پرولاکتما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخواص فلفل سبزبی ذهن و بی روحرویا و واقعیتزبان و شناخت حقیقت قسمت چکارهایی بیش از طراحی و گپبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز ختوصیه های غیر دارویی در سشلیک فراموشینقش نظام غذایی در تکامل مغیرقابل دیدن کردن مادهانفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون قفس یا بیرونمن پر از تلخیمتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانجاذبهدر عید نوروز مراقب تصادف هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودروهای هیدروژنیبیماری ای شبیه آلزایمر و روزه داری متناوب، مغز را سفر دشوار اکتشافکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل چشمشکست حتمینقش داروهاي مختلف معروف انرژی تاریکناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از حقیقت افراددرمان آرتروز با ورزش موضهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدای رنگین کمانبیهوشی در بیماران دچار اروشهای شناسایی قدرت شنواسلولهای ایمنی القا کنندهگوشه بیماری اتوزومال رسسمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه فیزیکدانان ماشینی برای تتکثیر سلول در برابر توقف شبیه سازی میلیون ها جهان نقشه های مغزی جدید با جزیانسانیت در برابر دیگراننخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهحکمت الهی در پس همه چیزدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی تعاملیاز سایه بگذرریشه های اخلاقوزوز گوشدل به دریا بزنبا خدا باشسندرم دزدی ساب کلاوینگرفتار محدودیت ها و ابعامسمومیت دانش آموزان، قماتلاش های جدید در درمان فرشش مرحله تکامل چشمآگاهی فراتر از آگاهیفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر نگاه انسان بر رفتاچندین ماده غذایی که ماننايا اراده آزاد توهم است یدیوار همه اش توهم بودچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک (قسمت اول )حس و ادراک (قسمت دوم )درک و احساسهوش عاطفی قسمت هفتماستخوان های کشف شده، ممکرادیوی مغز و تنظیم فرکانژن همه چیز نیستدولت یا گروهکبازگشت به ریشه های تکاملسیاهچاله ی تولید کنندهپیچیدگی های مغزمگسمعمای اخلاقی قطارتمرکز بر امروزضربه مغزی در تصادف رانندآرامش و سکونقفس ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستاینکه به خاطرخودت زندگی دانشمندان ژنی از مغز انسنشانه های بیداری روحیمنبع خواب و رویاتغییرات تکاملی سر انسان ارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت هفدهمدرختان اشعار زمینهوش، ژنتیکی است یا محیطیاطلاعات حسی ما از جهان، چزمین زیر خلیج فارس تمدنی کلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهسانسور از روی قصد بسیاری پیر شدن حتمی نیستمغز چون ابزار هوش است دلیتو آرامش و صلحیظرف باید پر شود چه با چرک آشنا پنداریقانون جنگلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوبت کودکانجهل مقدسایستادن در برابر آزادی بداروی لیراگلوتیدهمه چیز در زمان مناسبموجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دهمبلوغ چیستذهن و زندگیهدف از تکامل مغززندگی بی دودکو کیو تن coQ10برلیتیونتولید مثل اولین ربات های ستم، بی پاسخ نیستپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز انسان رو به کوچکتر شدعلایم کمبود ویتامین E را افسردگی و اضطراب در بیماقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکنیکولا تسلاجهان کنونی و مغز بزرگتریداروی ضد چاقیهمدلی و هوش عاطفیمیدان های مغناطیسی قابل از کسی که یک کتاب خوانده خفاش کور و انسان بینا؟به خودت مغرور نشورفتار اجتماعی انسان، حاصوقت نهيب هاي غير علمي گذشزیرک ترین مردمکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفستوهم بی خداییسرگردانیمغز زنان جوانتر از مغز مرعادت دادن مغز بر تفکرامیوتروفیک لترال اسکلرولرزش ناشی از اسیب به عصبتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوجهش های ژنتیکی مفید در سادر هم تنیدگی کوانتومیهوش فوق العاده، هر فرد اسمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخواص منیزیمبی سوادی در قرن 21رویا و کابوسزبان و شناخت حقیقت قسمت اکاربرد روباتهای ريزنانوبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دتوصیه هایی در مصرف ماهیشلیک فراموشینقش نظریه تکامل در شناساغرور و علمانفجار بزرگ پایان بوده انگاه از درون مجموعه با نگمن بی من، بهتر یاد میگیرمتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانجاذبه و نقش آن در شکلگیریدرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه ام اس مولتروزه داری و التهاب زیانبسفرنامه سفر به بم و جنوب کشف ارتباط جدیدی از ارتبمخچه ابزاري که وظیفه آن فبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفلج خوابتکامل و ارتقای نگاه تا عمشکستن مرز دور مغزنقش درختان در تکاملانرژی تاریک که ما نمی توناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز ترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط حقیقت انساندرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیوگرافیروشی برای بهبود هوش عاطفسلولهای بنیادی مصنوعی درگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ چیستتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفال نیکوتأثیر نیکوتین سیگار بر منقشه با واقعیت متفاوت اسانسان، گونه ای پر از تضادنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریحافظه میتواند بزرگترین ددرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی در قضاوت های ااز علم جز اندکی به شما دارژیم های غذایی و نقش مهم وسواس، بیماری استدلایلی که نشان میدهد ما ببا طبیعت بازی نکنسندرم سردرد به دلیل افت فگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاش های جدید در درمان سرششمین کنگره بین المللی سآپومورفین در پارکینسونفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر ویتامین دی بر بیماچندجهانیای نعمت من در زندگیمدیوار، از ابتدا توهم بودچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و اختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 67درک کنیم ما همه یکی هستیمهوش عاطفی قسمت یازدهاستروژن مانند سپر زنان دراز تغییرژن همه چیز نیستدونپزیل در بیماران قلبی بازخورد یا فیدبکسیاهچاله، سیاه خالص یا پپیچیدگی های مغزی در درک زمعماری، هندسه ی قابل مشاتمساح حد واسط میان مغز کوضررهای مصرف شکر و قند بر آرامش عقلقفس را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز با توضیح دکتر فااینکه خانواده ات سالم بادانشمندان پاسخ کوانتومی نظام مثبت زندگیمنتظر نمان چیزی نور را بهتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هجدهمدرد و درسهوض مصنوعی زندهاطلاعاتی عمومی در مورد مزمان چیستکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهسانسور بر بسیاری از حقایپیراستاممغز چگونه صداها را فیلتر ظرفیت مغز چقدر استآشناپنداری چیستقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر مغزنور از عمق تاریکیجهان فراکتالاکنون را با همه ی نقص هایداروی تشنجی دربارداریهمه چیز در زمان کنونی استموجودات مقهور ژنها هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت دوازدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاذهن و شیمی بدنهدف از خلقت رسیدن به ابزازندگی در جمع مواردی را برکوچ از محیط نامناسببرنامه و ساختار پیچیده متولید یا دریافت علمستون فقرات انسان دو پا جلپروانه ی آسمانیمغز ایندگان چگونه استعلائم عصبی آلزایمر، با اافسردگی و ساختار مغزقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنیاز به آموزش مجازی دیجیجهان کاملی در اطراف ما پرداروی ضد چاقیهمراه سختی، اسانی هستمیدان های کوانتومی خلااز آغاز خلقت تا نگاه انساخفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت نگاه کنرقیبی قدرتمند در برابر موقتی فهمیدی خطا کردی برگزیست شناسی کل در جزء فراککیست هیداتید مغزبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوهم تنهاییسربازان ما محققا غلبه می مغزهای کوچک بی احساسعارضه جدید ویروس کرونا سامید نیکو داشته باش تا آنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش جهش های ژنتیکی غیر تصادفدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی می تواند بر احمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخواص میوه ی بهبی شرمیرویا و خبر از آیندهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکاربرد روباتهای ريز، در ماست مالی با هوش انسانیبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوتوضیحی ساده در مورد هوش مشنا در ابهای گرم جنوب نیانقش هورمون های تیروئید دغربال در زندگیانقراض را انتخاب نکنیدنگاه حقیقی نگاه به درون امننژیتتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از جبران از دست رفته هادرمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خوش قلبی و مهربانیبیماری اسپینال ماسکولار روزه داری و بیمار ی ام اس سفرنامه سفر به بم و جنوب کشف جمجمه ای درکوه ایرهومخچه تاثیر گذار بر حافظهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پفلج خواب چیستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشگفت نیست من عاشق تو باشمنقش ذهن و شناخت در حوادث انرژی خلا ممکن استنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هحقیقت اشیادرمان با سلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا واکسن ضد اعتیادخدایا جز تو که را دارمبیوگرافیروشی جدید در درمان قطع نخسلام تا روشناییگیلگمش باستانی کیستمرگ و میر پنهانتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیفاکسیبتتأثیر نگاه انسان بر رفتانقص های سیستمی ایمنیانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناحافظه های کاذبدرمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی در کامپیوترهاازدواج های بین گونه ای، ررژیم های غذایی و نقش مهم وسیله، فقط دعا نیستدنیا فریب و سرگرمیبالای هر دستی، دستی هستسوی ما آید نداها را صداگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئول صیانت از عقیده کیستلاش های جدید شرکت نورالشعار و عملآپومورفین در پارکینسونفراتر از دیوارهای باورتاثیر ویروس کرونا بر مغز نه ناامیدی بلکه ارتقاای همه ی وجود مندید تو همیشه محدود به مقدچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان و هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت 74درک احساسات و تفکرات دیگهوش عاطفی قسمت پنجماسرار آفرینش در موجراست دستی و چپ دستیژن هوش و ساختارهای حیاتی دوچرخه در کاهش دردهای کمبازسازي مغز و نخاع چالشی سیاره ی ابلهانپیوند قلب خوک، به فرد دچامعنی روزهتنفس هوازی و میتوکندریضررهای شکر بر سلامت مغزآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقله برای دیدن نه برای به تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز ترجمه رخدادهای این، فقط راه توستدانشمندان اولین سلول مصننظریه ی تکامل در درمان بیمنتظر نتیجه ی کارهایت باثبت و دستکار ی حافظهارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت هشتمدرد باسن و پا به دلیل کاههیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاعاتی عمومی در مورد مزمان و مکان، ابعاد کیهان کم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره احساسات متفاسانسور ذهنپیشینیان انسان از هفت میمغز ناتوان از توجیه پیداعقل مجادله گرآشتی بهتر استقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکنور درونجهان قابل مشاهده بخش کوچاکوییفلکسداروی جدید ALSهمه چیز، ثبت می شودمورد نادر همپوشانی دو بیارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخذهن پر در برابر آگاهیهر چیز با هر چیز دیگر در تزندگی در سیاهچالهکوچک شدن مغز از نئاندرتابرنامه ی مسلط ژنها در اختتولید پاک و فراوان انرژیستارگانی قبل از آغاز کیهپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار بقای برتر مادیعلت خواب آلودگی بعد از خواقلیت خلاققطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچیز جدید را بپذیرجهان پیوستهداروی ضد تشنج با قابليت تهمراهی میاستنی با برخی سمیدان بنیادین اطلاعاتاز انفجار بزرگ تا انفجار خلا، حقیقی نیستبه دنبال رستگاری باشرقابتی بی هدف یا رقابتی هوقتی پر از گل شدی خودت را زیست شناسی باور حقیقت یا کیست کلوئید بطن سومبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناتوهم جداییسربرولایزینمغز، فقط گیرندهعجول نباشامید نجاتلزوم گذر انسان از حدها و تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانجهش های بیماری زا، معمولدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی متصل با مغزماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواص هلو برگ هلوبی عدالتی در توزیع واکسن رویا بخشی حقیقی از زندگی زبان و شناخت حقیقت قسمت سکاش شرف اجباری بود یا حتیماشین دانشبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانتوضیحات دکتر فاطمی در موشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش هورمون زنانه استروژنمقالاتانواع سکته های مغزینگاه دوبارهمن، ما یا چی؟ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از جدا کردن ناخالصی هادرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخوش خیالی و خوش بینیبیماری اضطراب عمومیروزه داری سلول های بنیادسفرنامه سفر به بم و جنوب کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمخاطب قرار دادن مردم، کابشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر شگفت انگیز بودن کیهاننقش روی و منیزیم در سلامتانرژِی برای ایجاد اضطرابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همحقیقت تنها چیزی است که شادرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواکسن علیه سرطانخرما منبع بسیار خوب آنتی بیان ژن های اسکیزوفرنی دروشی جدید در درمان نابینسلاح و راهزنیگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ایستایی و تکاپوشبیه سازی سیستم های کوانآیا جنین انسان، هوشمندی فاجعه ی جهل مقدستأثیر شیرینی های حاوی لونقص در تشخیص هیجانات عاماهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان حافظه و اطلاعات در کجاست درمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااسکلت خارجی در درمان اخترژیم ضد التهابییک پیام منفرد نورون مغزی دنیا مکانی بسیار اسرارآمبالاترین هدف از دولتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگزیده ای از وبینار یا کنفمسئولیت جدیدتلاش هایی در بیماران قطع صبور باشآب زندگی است قسمت چهارمفرار در فرار از میزبان، دتاثیر ژنها بر اختلالات خنه به اعدامای آنکه نامش درمان و یادشدیدن خدا در همه چیزچرا ذرات بنیادی معمولاً ای جان جان بی تن مرودیدگاه نارسای دوگانه ی مچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعادل دوپامین، فقط باعث اختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت 75درک تصویر و زبان های مخلتهوش عاطفی قسمت اولاسرار بازسازی اندام هارجزخوانی هایی که امروز بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدوچرخه سواری ورزشی سبک و باغچه ی منسیاره ابلهانپیوند مدفوعمعاینه قبل از نوار عصب و تنفس هوازی و میتوکندریضعیف و قویآزمون تجربی، راهی برای رقله سقوطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هااینترنت بدون فیلتر ماهوادانشمندان تغییر میدان مغنظریه ی تکامل در درمان بیمنتظر زمان ایده آل نشوثبت امواج الکتریکی در عصارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت هشتاد و ندرد زانو همیشه نیاز به جرهیچ چیز همیشگی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزمان و گذر آن سریع استکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره احساساتی غیرتو افق رویداد جهان هستیساهچاله ها تبخیر نمیشودپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و قلب در جنین موش مصنعقل در جهان جدید، عجیب اسآغاز فرایند دانستنقبل و بعد از حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروفیبروماتوزجهان موازی و حجاب هااکسی توسین و تکامل پیش اداروی جدید s3 در درمان ام همه ی سردردها بی خطر نیستموسیقی نوارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه قفس های سیاهت ننازذهن تو همیشه به چیزی اعتقهر جا که جات میشه، جات نیزندگی زمینی امروز بیش از کوچکی قلببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تولید اندام با چاپ سه بعدسخن نیکو مانند درخت نیکوپروتئین های ساده ی ابتدامغز ابزار برتر بقاعماد الدین نسیمی قربانی اقیانوس نادانیلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچیزی منتظر شناخته شدنجهان پیوستهداروی ضد تشنج با قابليت تهمراهی نوعی سردرد میگرنیمیدازولام در درمان تشنج از بار خود بکاه تا پرواز خلا، خالی نیستبه زودی شبکه مغزی به جای رموزی از نخستین تمدن بشروقتی تو از یاد گرفتن باز زیست، مرز افق رویداد هستکپسول ژری لاکتبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونتوهم جدایی و توهم علمسردرد میگرنمغزتان را در جوانی سیم کشعدم توقف تکامل در یک انداامید یا ناامیدی؟لزوم سازگاری قانون مجازاتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسدر هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی و کشف زبان هایماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواص هندوانهبیمار 101 ساله، مبتلا به سرویا تخیل یا واقعیتزبان جانسوزکتاب گران و پرهزینه شد ولمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهتیوتیکسن داروی ضد جنونشناخت حقیقت یا آرزوهای گنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر ویتامین دی بر بیماانیس بی کساننگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژي پاک سرچشمه حتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از جدایی خطای حسی استدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخوشبختی چیستبیماری بیش فعالیروزهای بد باقی نمیماندسفرنامه سفر به بم و جنوب کشیدن مادی روشی برای جلومدل همه جانبه نگر ژنرالیبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودفن آوری های جدید علیه شناتکامل تکنولوژیشگفت زده و حیران باشنقش روزه داری در سالم و جانسولیننادانی در قرن بیست و یکم،منابع انرژی از نفت و گاز ترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهحقیقت خواب و رویادرمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخسته نباشی بابابیان حقیقتروشی جدید در درمان سکته مسلسله مباحث هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ و سوال از قاتلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیشبکه های مصنوعی مغز به درآیا جهان ذهن و افکار ما مفارغ التحصیلان، فقیر و دتئوری تکامل امروز در درمنقطه ی رسیدن به قلهاولویت بندی ها کجاستنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گحافظه و اطلاعات در کجاست درمان ضایعات نخاعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ویک پیشنهاد خوب برای آسان دنیای شگفت انگیز کوانتومباهوش ترین و با کیفیت تریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگزارش یک مورد جالب لخته ومسئولیت در برابر محیط زیتلاش در تولید انرژی به رنصبور باشآب زندگی است قسمت هفتمفرد موفقتاثیر کلام در آیات کلام بنه به اعدامایمونوگلوبولین وریدی IVIgدیروز و امروزچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت 78درک حقیقت نردبان و مسیری هوش عاطفی قسمت دهماصفهان زیبارحم مصنوعیژن ضد آلزایمردوپامین قابل حل در آببترس از اینکه کسی، به درگسیاره ابلهانپیوند مدفوع در درمان بیممعادله ها فقط بخش خسته کنتنفس بدون اکسیژنطلوع و حقیقتآزمون ذهنی گربه ی شرودینقلب های سادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری اینترنت، حقیقت جامعه ی فدانشمندان روش هاي جدیدی نظریه ی تکامل در درمان بیمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت هشتاد و شدردهای سال گذشته فراموش هیچ چیز، چقدر حقیقی استاعتماد به خودزمان و صبرکمردردبحران ذهن فیلمی قابل تامتو انسانی و انسان، شایستسایه ی هوشیاریپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و هوش، برترین ابزار بعقل سالمآغاز فصل سرما و دوباره تکقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانجهان ما میتواند به اندازاکسکاربازپین در درمان تشداروی جدید لنفوم و لوکمیهمه جا خیر بکارموسیقی هنر مایع استاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سی و ششمبه مغز خزندگان خودت اجازذهن خود را مشغول هماهنگیهر حرکت خمیده می شود و هر زندگی زودگذرکوچکترین چیز یک معجزه اسبرین نت به جای اینترنتتولید سلولهای جنسی از سلسخن و سکوتپروتز چشممغز از بسیاری حقایق می گرعنصر اصلی تعیین واقعیتالکترومغناطیس شنوایی و هلووفلوکساسینتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان پر از چیزهای اسرار آداروی ضد تشنج توپیراماتهندسه ی پایه ایمکان زمان یا حافظه زماناز بحث های کنونی در ویروسخلاصه ای از مطالب همایش مبه زیر پای خود نگاه نکن برمز و رازهای ارتباط غیر کوقتی خودت را در آینه دیدیزاویه نگاه ها یکسان نیستکامپیوتر سایبورگبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرتوهم جسمسردرد میگرن در کودکانمغزتان را در جوانی سیمکشعدم درکامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیلزوم سازگاری قانون مجازاتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که ددر والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواص اناربیمار مرکز تنفس سلولیرویا حقی از طرف خدازبان ریشه هایی شناختی اسکتاب زیست شناسی باورمباحث مهم حس و ادراکبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهتیک و اختلال حرکتیشناخت درون، شناخت بیرون؛نقش ژنتیک در درمان اختلاصفحه اصلیانگشت ماشه اینگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های درمان های بیماری اس ام ایهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخوشبختی دور از رنج های مبیماری تی تی پیروزهای سختسفری به آغاز کیهانکشتن عقیده ممکن نیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل جریان همیشگی خلقتشگفتی های نقشه ی ژنتیکینقش رژیم غذایی بر رشد و اانسولین هوشمندنازوکلسینمنابع بی نهایت انرژی در دترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین حقیقت در علم، هرگز نهایی درمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی ريتوکسيمب در درمان ام اسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتگیرنده باید سازگار با پیمرگ انتقال است یا نابود شتفاوتهای جنسیتی راهی براشبکیه های مصنوعیآیا جهش های ژنتیکی، ویروفاصله ها در مکانیک کوانتتئوری تکامل در پیشگیری و نقطه ای بود و دگر هیچ نبواولین قدم شناخت نقص های خنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمحافظه و اطلاعات در کجاستدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاساس انسان اندیشه و باور رژیم غذایی سالم و ضد التهیک آلل ژنتیکی که از نئانددنیایی پر از سیاهچاله باور و کیهان شناسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگشایش دروازه جدیدی از طرمستند جهان متصلتلاشی برای درمان قطع نخاصبر لازمه ی پیروزی استآب زندگی است قسمت اولفرد یا اندیشهتاثیر کپسول نوروهرب بر ننه بدبخت بلکه ناداننه جنگ و نه خونریزیایمپلانت مغزیدیسک گردنچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعذیه ی ذهناختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت 82درک دیگرانهوش عاطفی قسمت دوماصل بازخوردرحم مصنوعیژنها نقشه ایجاد ابزار هودورترین نقطه ی قابل مشاهبحتی علمی درباره تمایل بسیب یکسان و دیدگاه های متپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه های هر روزهتنها مانع در زندگی موارد طلای سیاهآزمون ذهنی گربه شرودینگرقلب و عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخایندرالدانشمندان روشی برای تبدینظریه ی ریسمانمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت پنجمدردی که سالهاست درمان نشهیچ وقت خودت را محدود به اعتماد به خودزمان واقعیت است یا توهمکمردرد ناشی از تنگی کانابخش فراموش شده ی حافظهتو با همه چیز در پیوندیسایه را اصالت دادن، جز فرپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقعقلانیت بدون تغییرآغاز مبهم آفرینشقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهجهان مادی، تجلی فضا در ذهاگر فقط مردم میفهمیدند کداروی جدید میاستنی گراویهمیشه چیزی برای تنهایی دمیلر فیشر نوعی نادر از گیاز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت سیزدهمبه نقاش بنگرذهن خالی از شلوغی افکارهرچیز با یک تاب تبدیل به زندگی سلول در بدن، جدای اکووید نوزده و خطر بیماری برای یک زندگی معمولیتولترودینسخن پاک و ثابتپروتز عصبی برای تکلممغز به تنهایی برای فرهنگ عوامل موثر در پیدایش زباالکتروتاکسی(گرایش و حرکلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازچیزی شبیه نور تو نیستجهان پر از چیزهای جادویی داروی ضد جنون در درمان تیهندسه ی رایج کیهانمکانیک کوانتومی بی معنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکخلاصه ای از درمان های جدیبه سیاهی عادت نکنیمرمز گشایی از اتصالات مغززاوسکا درمان گوشرکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار توهمات و شناخت حقیقتسردرد میگرنی در کودکانمغط یک گیرنده استعدالت برای من یا برای همهامید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل لزوم عدم وابستگی به گوگل تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که ددر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواص اردهبیماری لبر و نابینایی آنرویاها از مغز است یا ناخوزبان شناسی مدرن در سطح سلکتاب طبیعت در قالب هندسهمبتکران خودشکوفابررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازتیکاگرلور داروی ضد انعقاشناسایی تاریخچه ی تکاملینقش گرمایش آب و هوا در همسوالات پزشکیانگشت نگاری مغز نشان میدنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های درمان های جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خیالپردازی نکنبیماری خود ایمن اعصاب محروزهای سخت میگذردسقوط درون جاذبه ای خاص، چگل خاردار، زیباستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبعد از کروناآیا یک، وجود داردفواید روزه داری متناوبتکامل داروینی هنوز در حاشگفتی های زنبور عسلنقش رژیم غذایی در رشد و اانسان قدیم در شبه جزیره عنباید صبر کرد آتش را بعد منابع جدید انرژیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موحقیقت راستین انسان علم بدرمان جدید مولتیپل میلومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری و خواب کدام بهتر اریه زغالیسم زنبور ، کلیدی برای وارگالکانزوماب، دارویی جدیمرگ تصادفیتقلید مرحله ای نسبتا پیششباهت مغز و کیهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفاصله ی همیشگی تصویر سازتئوری جدید، ویران کردن گنقطه بی بازگشتاولین مورد PML به دنبال تکچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمحافظه ی هوش مصنوعیدرماندگی به دلیل عادت کرهوش مصنوعی درمانگر کامپیاستفاده از مغز، وزن را کمرژیم غذایی ضد التهابییک جهش ممکن است ذهن انساندنیا، هیچ استباید از انسان ترسیدسوخت هیدروژنی پاکپل جویی اصفهانمشکل از کجاستتلاشی تازه برای گشودن معصبر و واقعیتآب زندگی است قسمت دومفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر کپسول نوروهرب بر تفردا را نمیدانیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سنه روش تقویت مغزایمپلانت مغزی و کنترل دو دیستونی قابل درماننزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییراختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت 87درک درست از خود و هوشیاریهوش عاطفی قسمت سوماصل در هم تنیدگی و جهانی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرژنها ، مغز و ارادهديدن با چشم بسته در خواب بحث درباره پیدایش و منشا سیر آفرینش از روح تا مغز پیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی چشمتنها در برابر جهانطوفان فقر و گرسنگی و بی سآزادی در چیستقلب یا مغزتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار مغز، مفید و بی خطرجلو رفتن یا عقبگردایپیداکریندانش، قفل ذهن را باز میکننظریه تکامل در درمان بیممنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجاهدرس گرفتن از شکست هاهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتماد بی موردزمان پلانککمردرد و علل آنبخش های تنظیمی ژنومتو با باورهایت کنترل میشساخت سلول عصبی حتی پس از پیشرفتی مستقل از ابزار همغز و اخلاقعقیده ی بی عملإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستجهان مرئی و نامرئیاگر میدانی مصیبت بزرگتر داروی جدید آلزایمرهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیهمانهای ناخوانده عامل از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرذهن سالمهز ذره، یک دنیاستزندگی، مدیریت انرژیکودک هشت ساله لازم است آدبرای پیش بینی آینده مغز دتومورها و التهاب مغزی عاسخت ترین حصارپرورش مغز مینیاتوری انسامغز بیش از آنچه تصور میشوعوامل ایجاد لغت انسانی و الکترودهای کاشتنیلوتیراستامتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنججهان دارای برنامهدارویی خلط آورهندسه بنیادینمکانیزمهای دفاعی در براباز تلسکوپ گالیله تا تلسکخم شدن فضا-زمانبه سخن توجه کن نه گویندهرمز پیشرفت تواضع است نه طزبان فرایند تکاملی برای کاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانتوکل بر خداسردرد و علتهای آننفرت، اسیب به خود استعسل طبیعی موثر در کنترل بامیدهای جدید برای بازیابچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقاومت به عوارض فشار خون تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانجوانان وطندر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواص بادامبیماری میاستنی گراویسرویاهای پر رمز و حیرتی درزبان شناسی نوین نیازمند کتاب، سفری به تاریخمتواضع باشبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثتیروفیبان موثر در سکته ی شناسایی سلول های ایمنی انقش پیش زمینه ها و اراده پیامهای کاربرانانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های درمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخانه ی تاریکبیماری دویکروش مقابله مغز با محدودیسقوط زیگزاگی یا ناگهانیگل درون گلدانمدل های ریز مغز مینی برینبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیفواید روزه داری متناوبتکامل داروینی هنوز در حاشانس یا نتیجه ی تلاشنقش زنجبیل در جلوگیری از انسان میوه ی تکاملنبرو و انرژی مداوممناطق خاص زبان در مغزتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیحقیقت غیر فیزیکیدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخطای ادراک کارمابیست تمرین ساده برای جلوریواستیگمینسماگلوتید داروی کاهش دهنگام کوچک ولی تاثیرگذارمرگی وجود نداردتقلید از روی طبیعتشباهت مغز با کیهان مادیآیا خداباوری محصول تکاملفتون های زیستیتا 20 سال آینده مغز شما به نمیتوان با بیرون انداختناولین مورد پیوند سر در انچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاحافظه انسان و حافظه ی هوشدرها بسته نیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستفاده از نظریه ی تکامل رژیم غذایی ضد دردیک رژیم غذایی جدید، می تودندان ها را مسواک بزنید تبابا زود بیاسودمندی موجودات ابزی بر پل خواجو اصفهانمشکلات نخاعیتلاشی جدید در درمان ام اسصبر بسیار بایدآب زندگی است قسمت سوم