دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا کوچک شدن مغزانسان الزاما خطرناک است

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆آیا کوچک شدن مغز انسان الزاما برای بشریت خطرناک است؟

شاید! ولی اگر نگاهی در سیر اندازه مغز در پیشینیان انسان بیندازیم خواهیم دید مغز بزرگ حتما هم سودمند نیست. نئاندرتال های قبل از هموساپینس های امروز مغزی داشتند که گاهی تا حدود ده درصد بزرگتر از مغز انسان امروز بود.

آنها با آن مغز بزرگ، نه تمدنی ایجاد کردند، نه اخلاق و نه فرهنگ!

مغز بزرگ در صورتی مفید است که از آن استفاده شود و کارایی داشته باشد و بتواند با ابداع روش های جدید به دست آوردن انرژی، انرژی های نو در اختیار انسان قرار دهد.

مغز بزرگ بی حاصلی که فقط انرژی مصرف میکند، نسل بشریت را تا خطر انقراض پیش خواهد برد.

به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونههای مختلف، در همین کانال مراجعه شود

t.me/salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندسلول های بنیادی منابع و امحل درک احساسات روحانیتاثیر رو ح و روان بر جسمبررسی بیماری التهابی رودشباهت کیهان و مغزپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تجهشهای مفید و ذکاوتی که دتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیخوشبختی چیستچندجهانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژی از نفت و گاز هیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته بعد از کروناضایعه ی عروقی مخچهپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهجریان انرژی در سیستم های تکامل شناخت انسان با کشفامیدواریخطا در محاسبات چیزی کاملنوار مغز با توضیح دکتر فافلج خوابابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استدرمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی سالم و ضد التهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده سیاهچاله هاترک امروزتقلید از روی طبیعتطعمه ی شبکه های ارتباط اجآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استحقیقت راستین انسان علم بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استده روش موفقیتنورون هاي مصنوعی می توانفاصله ها در مکانیک کوانتابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتدرون آشفته ی تو و ظاهر خناز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیسکته مغزیتشنج چیستتمایز یا کشف یگانگیعلایم کمبود ویتامین E را آیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شحافظه ی هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پادین اجباریچگونه مولکول های دی ان ایفرد حساس از نظر عاطفی و باحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است ددرگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از مغز، وزن را کمزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری در کجاست؟(قواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)ستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهتنهایی رمز نوآوری استعدم توقف تکامل در یک انداآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت 82اولین سلول مصنوعیدانشمندان ژنی از مغز انسنگاه مادی غیر علمی استقلب روباتیکاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیاصل بازخوردزندگی، مدیریت انرژیموجود بی مغزی که می تواندبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرسردرد میگرنگوش دادن بهتر از حرف زدنتغییرات تکاملی سر انسان تو جهانی هستی که خودش را صفحه اصلیآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت پنجماین ابتدای تناقض هاستداروی جدید ALSارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی ققدرت و شناخت حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودزبان متغیرمیدازولام در درمان تشنج برای یک زندگی معمولیشناخت حقیقت یا آرزوهای گگریه ی ابر، رمز طراوت باغجهان قابل مشاهده بخش کوچتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش درختان در تکاملاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلداروی ضد تشنج با قابليت تاز فرد ایستا و متعصب بگذرروی و منیزیم در تقویت استلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده زبان، نشان دهنده ی سخنگو ماجرای جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اصول سلامت کمرشانس یا نتیجه ی تلاشپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایجهان پیوستهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استخلاصه ای از مطالب همایش منقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استدر هر سوراخی سر نکناز بحث های کنونی در ویروسروح رهاییممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش عاطفی قسمت پنجمهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسسلول های بدن تو پیر نیستنمحل درک احساسات روحانی دتاثیر روده بر مغزبررسی سیستم تعادلی بدن اشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلجهشهای مفید و ذکاوتی که دتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هخوشبختی دور از رنج های منه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان درمان های جدید در بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخمنابع انرژی از نفت و گاز هیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوبعد از کرونا دلخوشی بیهوضایعات در عصب زیر زبانیپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودجریان انرژی در سیستم های تکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزخطای ادراک کارمانوار مغز ترجمه رخدادهای فلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزدرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکتقلید از طبیعتظهور امواج مغزی در مغز مصآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمحقیقت غیر فیزیکیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکنددهن، بزرگترین سرمایهنورون های ردیاب حافظهفاصله ی همیشگی تصویر سازابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انساندروغ نگو به خصوص به خودتاز تکامل تا مغز، از مغز ترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلائم عصبی آلزایمر، با اآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدحافظه انسان و حافظه ی هوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجوددین، اجباری نیستچگونه میتوان با قانون جنفردا را نمیدانیماحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتدرگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از نظریه ی تکامل زمان پلانکمنبع خواب و رویاواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدتنبیه چقدر موثر استعدم درکآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت 87اوکرلیزوماب داروی جدید شدانشمندان پاسخ کوانتومی نگاه محدود و تک جانبه، مشقلب را نشکنادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استاصل در هم تنیدگی و جهانی زندان ذهنیموجودات مقهور ژنها هستندبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدسردرد میگرن در کودکانگوشه بیماری اتوزومال رسستغذیه بر ژنها تاثیر داردتو جدای از کیهان نیستیسوالات پزشکیآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت پنجاهاینکه به خاطرخودت زندگی داروی جدید s3 در درمان ام ارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیرفلکس وتری با توضیح دکتر قدرت کنترل خودهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریزبان مشترک ژنتیکی موجودامکان زمان یا حافظه زمانبرای پیش بینی آینده مغز دشناخت درون، شناخت بیرون؛گربه شرودینگر و تاثیر مشجهان موازی و حجاب هاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییداروی ضد تشنج توپیراماتاز مخالفت بشنورویا و واقعیتلایو دوم دکتر سید سلمان فهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومزبان، وسیله شناسایی محیطماجرای عجیب گالیلهتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اطلاعات روانشناسی مشانس یا تلاشپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن جهان پر از چیزهای اسرار آتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنخلاصه ای از درمان های جدینقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغدر والنتاین کتاب بدید هماز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری متناوب، مغز را من کسی در ناکسی دریافتم من پر از تلخیمهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابسلول بنیادی و ای ال اسمحدودیت چقدر موثر استتاثیر روزه داری بر سلامت بررسی علل کمر درد در میانشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گجوانان وطنتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکخانه ی تاریکنه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهدرمان های جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینمنابع انرژی از نفت و گاز هیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوبعد از کرونا دلخوشی بیهوضرورت زدودن افکارپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنججریان انرژی در سیستم های تکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستخطای حسنوار مغز در فراموشی هافلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشوددرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت هرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانتقویت استخوان در گرو تغذظرف باید پر شود چه با چرک آنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیحقیقت غیر قابل شناختتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا دو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوروپلاستیسیتی چیستفتون های زیستیابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بدریای خدااز تکامل تا مغز، از مغز ترساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استحباب های کیهانی تو در توتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزدیوار همه اش توهم بودچگونه مغز ما، موسیقی را پفرزندان زمان خوداحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسدرگیری اعصاب به علت میتواستفاده از هوش مصنوعی در زمان به چه دلیل ایجاد میشمنتظر نمان چیزی نور را بهواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجتهدیدهای هوش مصنوعیعدالت برای من یا برای همهآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت چهلايندگان چگونه خواهند دیددانشمندان اولین سلول مصننگاه کلی نگرقوی تر باشاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منباصل علت و تاثیرزونیسومایدمورد نادر همپوشانی دو بیبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنسردرد میگرنی در کودکانگوشت خواری یا گیاه خواریثبت و دستکار ی حافظهتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیامهای کاربراننقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت پنجاه و یاینکه خانواده ات سالم باداروی جدید لنفوم و لوکمیارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در برفتار مانند بردهقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان چهار حرفی حیات زمینمکانیک کوانتومی بی معنی برای اولین بار دانشمندانشناسایی تاریخچه ی تکاملیگزیده ای از وبینار یا کنفجهان ما میتواند به اندازتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرداروی ضد جنون در درمان تیاز نخستین همانند سازها ترویا و کابوسلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیزدودن نقص از هوش مصنوعیماده ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی بیماری ها که در آن بشاهکار قرنپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستجهان پر از چیزهای جادویی توصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکخم شدن فضا-زماننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندر یک فراکتال هر نقطه مرکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری و التهاب زیانبروزه داری و بیمار ی ام اس من بی من، بهتر یاد میگیرمهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهسلول بنیادین از مخاط بینمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر روغن رزماری استنشابرطرف کردن خشونت را از خاشجاعت و ترسپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماجوانان وطنتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیخانواده پایدارنه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیدرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته ممنابع انرژی از نفت و گاز هیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام استفکر قبل از کارضرب المثل یونانیپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدجراحی گردن همیشه برای دیتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاخطر آلودگی هوانوار مغز در تشخیص بیماری فن آوری های جدید علیه شناابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبدرمان دارویی سرطان رحم باز تکینگی تا مغز از مغز تراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونتقویت حافظه یا هوش مصنوععقل مجادله گرآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت، آن چیزی نیست که جلتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایدو بیماری روانی خود بزرگ نوروز مبارکفروتنی معرفتیابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکامل تا مغز، از مغز ترستگاری محدود به یک راه نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانتمدن بشری و مغز اخلاقیعماد الدین نسیمی قربانی آیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیحباب هایی تو در توتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصدیوار، از ابتدا توهم بودچگونه مغز پیش انسان یا همفرضیه ای جدید توضیح میدهاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احدرب بسته با غیر خود باز ماستفاده از انرژی خلازمان شگفت انگیزمنتظر زمان ایده آل نشوواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیتو یک معجزه ایعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت چهل و هفتايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان تغییر میدان مغنگاه انسان محدود به ادراقیچی ژنتیکیادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگاصل عدم قطعیت از کوانتوم زونا به وسیله ویروس ابله موسیقی نوبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناسردرد و علتهای آنگیلگمش باستانی کیستثبت امواج الکتریکی در عصتو در میانه ی جهان نیستی سایتهای دیگرنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت پنجاه و داینترنت بدون فیلتر ماهواداروی جدید میاستنی گراویارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هورفتار وابسته به شکلقدرت ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریزبان نیاز تکاملی استمکانیزمهای دفاعی در براببرای تمدن سازی، باید در بشناسایی سلول های ایمنی اگزارش یک مورد جالب لخته وجهان مادی، تجلی فضا در ذهتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت ششمنقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریدارویی خلط آوراز نخستین همانند سازها ترویا و خبر از آیندهلحظات خوش با کودکانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دسفر فقط مادی نیستماده ی خالیتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی بیماری های خاص که بدشاهکار شش گوشپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستجهان دارای برنامهتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشخونریزی مغز در سندرم کوونقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردر کمتر از چند ماه سوش جداز تکنیکی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز و از مغز روزه داری سلول های بنیادمننژیتهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندسلول عصبی شاهکار انطباق محدودیت درک انسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ فکر کنشرکت نورالینک ویدیویی ازپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاجواب دانشمند سوال کننده تکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمخار و گلنه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیدرمان های علامتی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز هیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و ستفکر ترکیبی در هوش مصنوعضربه مغزی در تصادف رانندپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاجستجوی متن و تصویر به صورتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتخطرات هوش مصنوعینوار مغزی روشی مهم در تشخفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکینگی تا مغز از مغز تراه نجاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونتقویت سیستم ایمنیعقل سالمآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداحقایق ممکن و غیر ممکنتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هردو بار در هفته ماهی مصرف نوروز یا روز پایانیفروتنی و غرورابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سدرک نیازمند شناخت خویش ااز تکامل تا مغز، از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در ساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های تمدن زیر آبعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاحد و مرزها توهم ذهن ماستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگراندید تو همیشه محدود به مقدچگونه هموساپينس بر زمین فساد اقتصادی سیتماتیک دراحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرختان چگونه بر تشکیل اباستفاده از سلول های بنیازمزمه ات مانده در گوشممنحنی که ارتباط بین معرفواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعتو یک جهان در مغز خودت هسعشق درونی به یگانگی خلقتآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت چهل و هشتايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان روش هاي جدیدی نگاه از بیرون مجموعهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی ماصل، روان و نفس استزیان غذاهای پرچربموسیقی هنر مایع استبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شسردرد به دلیل مصرف زیاد مگیاه بی عقل به سوی نور میجلو رفتن یا عقبگردتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسوننقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت پنجاه و سایندرالداروی جدید آلزایمرارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی رفتار اجتماعی انسان، حاصقدرت عشقهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنزبان و کلمه حتی برای کسانما انسانها چه اندازه نزدبرای خودآگاه بودن تو بایشواهدی از نوع جدیدی از حاگشایش دروازه جدیدی از طرجهان مرئی و نامرئیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهدارویی ضد بیش فعالی سیستاز نخستین همانند سازها ترویا بخشی حقیقی از زندگی لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسفر نامه سفر به بم و جنوب ماده ای ضد التهابیتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توجهات در ببمار پارشاید گوشی و چشمی، آماده شپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استجهان در حال نوسان و چرخشتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخواندن ، یکی از شستشو دهننقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا در مغز انسان، فرورفتدر آسمان هدیه های نادیدناز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونسلول عصبی، در محل خاص خودمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ شدن مغز محدود به دورشربت ضد خلطپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسجواب سنگ اندازیتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اخارق العاده و استثنایی بنه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیمنابع انرژی از نفت و گاز هیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تفکر خلا ق در برابر توهم ضررهای مصرف شکر و قند بر پرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهجستجوی هوشیاری در مغز ماتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هدفاع از پیامبرنوار مغز، مفید و بی خطرفواید روزه داری متناوبابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شوددرمان ساده ی روماتیسماز تکینگی تا مغز- از مغز راه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت هزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دتلقین اطلاعات و حافظهعقلانیت بدون تغییرآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنحل مشکلتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکدو برابر شدن خطر مرگ و مینورالژیفرگشت و تکامل تصادفی محض اتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرک و احساساز تکامل تا مغز، از مغز ترشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل تمدنی قدیمی در شمال خلیج عوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرحریص نباشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضاددیدن خدا در همه چیزچگونه هوشیاری خود را توسفشار و قدرتاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرختان اشعار زمیناستفاده از سلول های بنیازنان باهوش ترمنشأ اطلاعات و آموخته ها واقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان تو کجای جهانیعشق، شلوغ کردن نیستآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت چهل و دومای نعمت من در زندگیمدانشمندان روشی برای تبدینگاه از دور و نگاه از نزدقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن و شیمی بدناصلاح خطا با رفتن بر مسیرزیباترین چیز در پیر شدنمیهمانهای ناخوانده عامل بخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دسردرد تنشنگیاه خواری و گوشت خوار کدجلوتر را دیدنتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسوننقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت پنجاه و شایا کوچک شدن مغزانسان الداروی جدید ای ال اسارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویرقیبی قدرتمند در برابر مقضاوت ممنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعزبان و بیان نتیجه ساختماما انسانها چه اندازه نزدتاثیر احتمالی عصاره تغلیبرای رشد، باید از مسیر خطشواهدی از دنیسوان(شبه نئپل جویی اصفهانجهان مشارکتیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت شصت و دونقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جداستانها و مفاهیمی اشتبااز نخستین همانند سازها ترویا تخیل یا واقعیتلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است سفر به مریخ در 39 روزماده، چیزی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توصیه ها برای واکسیشاید درست نباشدپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستجهان در حال ایجاد و ارتقاتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وخواب زمستانی سلول های سرنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً در آستانه ی موج پنجم کوویاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فسلولهای ایمنی القا کنندهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ شدن تقریبا ناگهانی شش مرحله تکامل چشمپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدجوسازی مدرنتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریخبر مهم تلسکوپ هابلچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینمنابع بی نهایت انرژی در دهیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به ستفاوت مغز انسان و میمون هضررهای شکر بر سلامت مغزپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنحفره در مغزتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدفاع در برابر تغییر ساختنوار مغز، ترجمه ی فعالیت فیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز- از مغز راه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت هزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزتلاش ها برای کشف منابع جدعقیده ی بی عملآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقحلقه های اسرارآمیزتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تودو برابر شدن خطر مرگ و مینوسانات کوانتومی منبع مافراموش کارها باهوش تر هساتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایدرک کنیم ما همه یکی هستیماز تکامل تا مغز، از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزتمرکز و مدیتیشنعواملی که برای ظهور لغت اآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ حرکات چشم، ترجمه کننده ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علدیدگاه نارسای دوگانه ی مچگونه واکسن کرونا را توزفضا و ذهن بازاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرد و درساستفاده از سلول های بنیازنجیرها را ما باید پاره کمنشاء کوانتومی هوشیاری اواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنتو کز محنت دیگران بی غمیعصب حقوق نورولووآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت چهل و سومای همه ی وجود مندانش، قفل ذهن را باز میکننگاه از درون قفس یا بیرونقانون گذاری و تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقاصول انجام برخی نرمش ها دزیباترین چیز در افزایش سمیوتونیک دیستروفیبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانسردرد سکه ایگیرنده باید سازگار با پیجمجمه انسان های اولیهتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمنقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیداروی جدید برای میاستنی ارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره رموزی از نخستین تمدن بشرقطار پیشرفتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردزبان و بیان، در سایه پیشرما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر ترکیبات استاتین (سبرای زندگی سالم، یافتن تشیشه ی بازالتی و سیلیکونپل خواجو اصفهانجهان معناتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک قسمت شصت و ششنقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زادخالت در ساختار ژنهااز نشانه ها و آثار درک شدرویا حقی از طرف خدالزوم گذر انسان از حدها و هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویاسفر تجهیزات ناسا به مریخ ماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی درمان های Spinal Muscular Atشایسته نیست در جیب خود قرپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانجهان ریز و درشتتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهخواب سالم عامل سلامتینمیتوان با بیرون انداختننمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدر درمان بیماری مولتیپل از تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسسلولهای بنیادی مصنوعی درمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر رژیم گیاهخواری بر بزرگترین خطایی که مردم مششمین کنگره بین المللی سپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیجامعه ی آسمانیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتخدا موجود استنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استمنابع جدید انرژیهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارتفاوت ها و تمایزها کلید بضعیف و قویآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهحق انتخابتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشادقیق ترین تصاویر از مغز انوار عصب و عضلهفیروز نادریابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکاردرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز- از مغزتراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزتلاش های جدید در ALSعلم و ادراک فقط مشاهده ی آینه در اینهمغز و اخلاقحمله ویروس کرونا به مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استدو داروی جدید برای میاستنوشیدن چای برای مغز مفید فراموشی همیشه هم بد نیستاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهاندرک احساسات و تفکرات دیگاز خود رها شورشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشتمرکز بر هدفعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوحرکت چرخشی و دائمی کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهدژا وو یا اشنا پنداریچگونه آن شکری که می خوریمفضای قلب منبع نبوغ استاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرد باسن و پا به دلیل کاهاستفاده از سلول های بنیازندگی فعال و مثبت روند آلمهمان ناخواندهواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستسختی ها رفتنی استتغییرتو پیچیده ترین تکنولوژی عصب سیاتیکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت نهمای آنکه نامش درمان و یادشدانش، یک انسان را ناسازگادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملزیر فشار کووید چه باید کرمیگرن و پروتئین مرتبط با بخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانسردرد عروقی میگرنگالکانزوماب، دارویی جدیجنین مصنوعیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمنقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی جدید برای کاهش وزنارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندرمز و رازهای ارتباط غیر کقطره قطرههوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختزبان و تکلم برخی بیماریهما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر تغذیه بر سلامت روابرخی ملاحظات در تشنج های شکل های متفاوت پروتئین هپلاسمای غالبجهان هوشمندتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک سی و هفتمنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهدر میان تاریکی و روشناییاز نظر علم اعصاب یا نرووسرویاها از مغز است یا ناخولزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استسفر دشوار اکتشافماست مالیتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی روش های تربیتی کودکشادی، پاداش انجام وظیفهپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشجهان شگفت انگیزتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانخواب سالم عامل سلامتی و ینمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدر سال حدود 7 میلیون نفر از تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجامنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بسلام تا روشناییمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر رژِیم غذایی بر میگبزرگترین درد از درون است صبور باشپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلجاودانگی مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالخدا نور آسمان ها و زمین انهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسماندرمان آرتروز با ورزش موضاز تکینگی تا مغز از مغز تریتوکسیمابمناطق خاص زبان در مغزهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزتفاوت ها را به رسمیت بشناطلوع و حقیقتآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمحقیقت قربانی نزاع بین بی تئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیددل به دریا بزننوار عصب و عضلهفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی ددرمان سرگیجه بدون دارواز تکینگی تا مغز، از مغز راه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکتلاش های جدید در درمان فرعلم و روحآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی حمایت از طبیعتتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابدو سوی واقعیتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک فراموشی و مسیر روحانیاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادیندرک تصویر و زبان های مخلتاز درخواست ها جدا شورشد، رسیدن به یک هدف نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتتمرکز بر امروزعید نوروز مبارکآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کحس متفاوتتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستدژاوو یا آشناپنداریچگونه انتظارات بر ادراک قفس ذهناختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگودرد زانو همیشه نیاز به جراستفاده از سلول های بنیازندگی هوشمند در خارج از زمهندسی ژنتیک در حال تلاش والزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زتو آرامش و صلحیعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یحس و ادراک قسمت چهارمایمپلانت مغزیدائما بخوانادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالماصول سلامت کمرزیرفون داروی ضد ام اسمیگرن و خواببخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادسرطان کمیت گراییگام کوچک ولی تاثیرگذارجنگ هفتاد و دو ملت همه را تولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپداروی جدید برای ای ال اسارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،رمز گشایی از اتصالات مغزلمس کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشزبان و شناخت حقیقت قسمت چما اشیا را آنطور که هستندتاثیر حرکات چشم بر امواج برخی مرزهای اخلاق و علوم شکل پنجم مادهپمبرولیزوماب در بیماری چجهان هوشیارتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردرددر مانهای کمر درداز نظر علم اعصاب اراده آزرویاهای پر رمز و حیرتی درلزوم سازگاری قانون مجازاهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب ماست مالی با هوش انسانیتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سلولهای عصبی در تلاشب سیاه سحر شودپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلجهانی که نه با یک رخداد و تیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رخواب عامل دسته بندی و حفطخودآگاهی و هوشیارينمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسدر عید نوروز مراقب تصادف از تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای کم کردن اضطمنابع انرژی از نفت و گاز هوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانسلاح و راهزنیمخاطب قرار دادن مردم، کاتاثیر سلامت دستگاه گوارشبسیاری از مجرمان، خودشانصبر لازمه ی پیروزی استپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستجایی برای یاد گرفتن باقی تکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیخدا بخشنده است پس تو هم بنهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز از مغز تریسدیپلام تنها داروی تایمناطق خاصی از مغز در جستجهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمتفاوت های بین زن و مرد فقطلای سیاهآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمحقیقت آنطور نیست که به نظتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیدلایلی که نشان میدهد ما بنوار عصب و عضلهفیزیک هوشیاریابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبادرمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز، از مغز راه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهتلاش های جدید در درمان سرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیحوادث روزگار از جمله ویرتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولیندولت یا گروهکنیکولا تسلافراموشی آرماناثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکدرک حقیقت نردبان و مسیری از روده تا مغزز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولتمساح حد واسط میان مغز کوعامل کلیدی در کنترل کارآآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس چشایی و بویاییتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خدگرگونی های نژادی و تغییچگونه به سطح بالایی از هوقفس را بشکناختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بدردهای سال گذشته فراموش استیفن هاوکینگ در مورد هزندگی و داراییمهندسی بدنواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوتو افق رویداد جهان هستیغم بی پایانآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمحس و ادراک قسمت نوزدهمایمپلانت مغزی و کنترل دو داروهای مصرفی در ام اسارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسزیرک ترین مردممیگرن و روزه داریبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانسرعت فکر کردن چگونه استگامی در درمان بیماریهای جنگ و تصور از جنگتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تداروی جدید برای دیابتارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینرمز پیشرفت تواضع است نه طلووفلوکساسینهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استزبان و شناخت حقیقت قسمت اما به جهان های متفاوت خودتاثیر دوپامین و سروتونینبرخی نکات از گاید لاین پرشکرگزار هر چیزی باش که داپنج اکتشاف شگفت آور در موجهان های بسیار دیگرتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عدر محل کار ارزش خودت را باز نظر علم اعصاب اراده آزرویای شفافلزوم عدم وابستگی به گوگل هوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب ماشین دانشتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سيناپسها طی تکامل و شبیه سازی میلیون ها جهان پیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شجهانی که از یک منبع، تغذیتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو تکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسخودآگاهی و هوشیاريچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدرمان نگهدارنده ی اعتیاداز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از منابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنسلسله مباحث هوش مصنوعیمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبسیاری از بیماری های جدیصبر و واقعیتپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیجایی خالی نیستتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروخدای رنگین کماننهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک همه ی موجومنبع هوشیاری کجاست قسمت هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتتفاوت های تکاملی در مغز وطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونحقیقت افرادتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کساندنیا فریب و سرگرمینوار عصب و عضله مهم در تشفیزیک و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بدرمان ضایعات نخاعیاز تکینگی تا مغز، از مغز رابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراتلاش های جدید شرکت نورالعلم به ما کمک میکند تا موآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟حکمت الهی در پس همه چیزتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمنددوچرخه در کاهش دردهای کمنیاز به آموزش مجازی دیجیفرایند پیچیده ی خونرسانیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استدرک دیگراناز سایه بگذرزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانتنفس هوازی و میتوکندریعادت همیشه خوب نیستآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک (قسمت اول )تاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکدانش قدرت استچگونه باغبانی باعث کاهش قله برای دیدن نه برای به اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بدردی که سالهاست درمان نشاستیفن هاوکینگ در تفسیر زندگی بی دودمهربانی، شرط موفقیتبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی تو انسانی و انسان، شایستغم بی پایانآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت هفتمایمپلانت مغزی کمک میکند داروهای ام اسارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیزیست شناسی کل در جزء فراکمیگرن سردردی ژنتیکی که ببدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اسطح آگاهی، رخدادهای زندگگامی در درمان بیماریهای جنگ داده هاتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دونقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استداروی جدید ضد میگرنارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد رمز بقای جهش ژنتیکیلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت دما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر دپاکین بر بیماری مبرخی نرمش ها برای درد زانشکست حتمیپول و شادیجهان هایی در جهان دیگرتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمحس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پدر چه مرحله ای از خواب ، راز واقعیت امروز تا حقیقتروان سالممقاومت به عوارض فشار خون هوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی سفرنامه سفر به بم و جنوب مبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکبرداشت مغز ما از گذر زمانشبیه سازی سیستم های کوانپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیجهانی در ذهنمرگی وجود نداردجهان، تصادفی نیستتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوخودت را از اندیشه هایت حفچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو درمان نابینایان آیا ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش امنابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاریک ترین بخش شببسیاری از بیماری های جدیصبر بسیار بایدپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیجاذبهتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنخدایی که ساخته ی ذهن بشر چهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری سودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینتفاوت های زبانی سرمنشا تطوفان زیباییآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیحقیقت انسانتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایدنیا مکانی بسیار اسرارآمنوار عصب و عضله تعیین محلفیزیک آگاهیابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشندرمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز، از مغز رادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاتلاش هایی در بیماران قطع علم بدون توقفآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی احافظه میتواند بزرگترین دتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عدوچرخه سواری ورزشی سبک و چیز جدید را بپذیرفرایند تکامل و دشواری هااثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریاز علم جز اندکی به شما دازمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمتنفس هوازی و میتوکندریعادت کن خوب حرف بزنیآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک (قسمت دوم )اولین مورد پیوند سر در اندانش محدود به ابعاد چهارچگونه تکامل مغزهای کنونیقله سقوطاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بدرس گرفتن از شکست هااستخوان های کشف شده، ممکزندگی در جمع مواردی را برموفقیت هوش مصنوعی در امتبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیتو با همه چیز در پیوندیغیرقابل دیدن کردن مادهآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت هفدهمایمپلانت نخاعی میتواند دداروهای تغییر دهنده ی سیارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بذهت را روی چیزهای مفید متقبل از آغازهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چزیست شناسی باور حقیقت یا میگرن شدید قابل درمان اسبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهسعی کن به حدی محدود نشویگاهی لازم است برای فهم و جنبه های موجی واقعیتتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت بیست و سونقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتداروی جدید ضد الزایمرارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومرمز جهانلوتیراستامهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان زبان و شناخت حقیقت قسمت سما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر داروهای ضد التهاب برخی نرمش ها برای زانوشگفت نیست من عاشق تو باشمپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینجهان یکپارچهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیحساسیت روانی متفاوتنقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگندر ناامیدی بسی امید استاز کجا آمده ام و به کجا میروبات ها قول میدهندمقایسه رقابت و همکاریهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقسفرنامه سفر به بم و جنوب مباحث مهم حس و ادراکتاثیر درجه حرارت بر عملکبرداشتت از جهان رو زیاد شبکه های مصنوعی مغز به درپیام های ناشناخته بر مغز پیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهجهش های ژنتیکی مفید در ساتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم خودروهای هیدروژنیچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پدرمان های اسرار آمیز در آاز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقمنابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردردسم زنبور ، کلیدی برای وارمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاریکی من و تو و گرد و غبابشکه ای که ته نداره پر نمصد قدح، نفتاده بشکستپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از سجاذبه و نقش آن در شکلگیریتکامل زبانامید نجاتخدایا جز تو که را دارمچهار ساعت پس از کشتار خوکALS نگاهی کامل بر بیماری وابزار بقا از نخستین هماننعناعدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت هدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیتفاوت ایستایی و تکاپوطولانی ترین شبآموزش نوین زبانمعرفت و شناختحقیقت اشیاتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میددنیای شگفت انگیز کوانتومنوبت کودکانفیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود ددرماندگی به دلیل عادت کراز تکینگی تا مغز، از مغز راز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع متلاشی برای درمان قطع نخاعلم در حال توسعهآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماحافظه های کاذبتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملدوپامین قابل حل در آبچیزی منتظر شناخته شدنفرایند حذف برخی اجزای مغاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیدرک عمیق در حیواناتازدواج های بین گونه ای، رزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیتنفس بدون اکسیژنعادت کردن به نعمتآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت 67اولین هیبرید بین انسان و دانش بی نهایتچگونه جمعیت های بزرگ شکل قلب های سادهاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی دست و پا زدن در سایه؟استروژن مانند سپر زنان دزندگی در سیاهچالهموفقیت در تفکر استبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در تغییر عمودی سر انسان از پتو با باورهایت کنترل میشغرور و علمآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت هجدهمایمان به رویاداروهای ضد بیماری ام اس وارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مزیست، مرز افق رویداد هستمیدان مغناطيسي زمین بشر برنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشلیک فراموشیگاهی مغز بزرگ چالش استجنسیت و تفاوت های بیناییتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشحس و ادراک قسمت بیستمنقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگداروی سل سپتارزش حقیقی زبان قسمت اولرمز جهان خاصیت فراکتاللوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندزبان جانسوزما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر داروی ضد تشنج سدیم برخی نرمش های گردنشگفت انگیز بودن کیهانپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودجهان یکپارچهتوکل بر خداآسانی موفقیتخفاش کور و انسان بینا؟نقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز کسی که یک کتاب خوانده روبات های ریز در درمان بیمقابله ی منطقی با اعتراضهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرسفری به آغاز کیهانمبتکران خودشکوفاتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسي علل احتمالي تغيير شبکیه های مصنوعیشباهت مغز و کیهانپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستجهش های ژنتیکی غیر تصادفتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماخورشید مصنوعیچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکاممنابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نوربشریت از یک پدر و مادر نیصدای بم با فرکانس پایین، پرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب جبران از دست رفته هاتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیخرما منبع بسیار خوب آنتی نون و القلمفقر داده ها در هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو درمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت هدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از سیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیطی یکصد هزار سال اخیر هرچآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیحقیقت تنها چیزی است که شاتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیدنیایی پر از سیاهچاله نور از عمق تاریکیفال نیکوابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستدرها بسته نیستاز تکامل تا مغز از مغز تا راست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها سیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهتلاشی تازه برای گشودن مععلم راهی برای اندیشیدن اآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان دورترین نقطه ی قابل مشاهچیزی خارج از مغزهای ما نیفراتر از دیوارهای باوراثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهدرگیری قلب در بیماری ویراسکلت خارجی در درمان اختزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانتنها مانع در زندگی موارد عادت بد را ترک کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت 74اولین تصویر در تاریخ از سدانشمندان موفق به بازگردچگونه جمعیت های بزرگ شکل قلب و عقلاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشاسرار آفرینش در موجزندگی زمینی امروز بیش از مولکول ضد پیریبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین تغییرات منطقه بویایی مغزتو باید نیکان را به دست بغربال در زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت هشتماین پیوند نه با مغز بلکه داروی فامپیریدین یا نورلارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا ذره ی معین یا ابری از الکقبرستان ها با بوی شجاعتهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مزاویه نگاه ها یکسان نیستمیدان های مغناطیسی قابل برنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دشلیک فراموشیگاهی جهت را عوض کنجنسیت و تفاوت های بیناییتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنحس و ادراک قسمت دهمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بداروی ضد چاقیارزش حقیقی زبان قسمت دومرنگ کردن، حقیقت نیستلیروپریم داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانزبان ریشه هایی شناختی اسمانند آب باشتاثیر درجه حرارت بر مغزبرخی یونها و مولکول های مشگفت زده و حیران باشپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگجهان کنونی و مغز بزرگتریتوپیراماتآشنا پنداریخفاش با شیوع همه گیری جدینقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت در هم تنیدگی کوانتومیاز آغاز خلقت تا نگاه انساروبات کیانمقابله با کرونا با علم اسهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوسقوط درون جاذبه ای خاص، چمتواضع باشتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی مغز با امواج مادون بررسی و اپروچ جدید بر بیمشباهت مغز با کیهان مادیپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاجهش های بیماری زا، معمولتکینگیافسردگی و ساختار مغزخوش قلبی و مهربانیچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ درمان های بیماری اس ام ایاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آنسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدبعد پنجمصرع و درمان های آنپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاجدا کردن ناخالصی هاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانخسته نباشی بابانوآوری ای شگفت انگیز دانفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث درمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی سینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینتفاوتهای جنسیتی راهی براطبیعت موجی جهانآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبحقیقت خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریدنیا، هیچ استنور درونفاکسیبتابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکامل تا مغز، از مغز ترجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گتلاشی جدید در درمان ام اسعلم ساختن برج های چرخانآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استديدن با چشم بسته در خواب چیزی شبیه نور تو نیستفرد موفقاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیدرگیری مغز در بیماری کویاسکار، لگوی هوشمندزمان و گذر آن سریع استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهتنها در برابر جهانعادت دادن مغز بر تفکرآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت 75اولین دارو برای آتاکسی فدانشمندان نورون مصنوعی سچگونه حافظه را قویتر کنیقلب یا مغزاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسماناسرار بازسازی اندام هازندگی زودگذرمولتیپل اسکلروز در زنان بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتسرگردانیگوهر با نظر دیگران سنگ نمتغییرات مغز پس از 40 سالگیتو برای خزیدن خلق نشده ایمقالاتآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیحس و ادراک قسمت هشتاد و ناین اندوه چیستداروی لیراگلوتیدارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی ققدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزاوسکا درمان گوشرمیدان های کوانتومی خلابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندشنا در ابهای گرم جنوب نیاگذر زمان کاملا وابسته به جهل مقدستومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیداروی ضد چاقیارزش حقیقی زبان قسمت سومرنگین کمانلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توزبان شناسی مدرن در سطح سلماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اثرات مضر ویتامین دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانجهان کاملی در اطراف ما پرتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریخلا، حقیقی نیستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وادر هم تنیدگی کوانتومی و پاز انفجار بزرگ تا انفجار روح و آب حیاتملاحظه های اخلاقی دربارههوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهسلول های مغزی عامل پارکیمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر درجه حرارت بر عملکسلول های بنیادیمجرم، گاهی قربانی استتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی ژنها در تشخیص بیماشباهت های ریشه ای چند بیمپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، جهش تمدنی عجیب و شگفت انستکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقخوش خیالی و خوش بینیچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاندرمان های جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوامنابع انرژی از نفت و گاز هیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهبعد از کروناضایعه ی شبکه لومبوساکرالپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهجدایی خطای حسی استتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چخطا در محاسبات چیزی کاملنوار مغز مشاهده ی غیر مستفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیدرمان جدید ام اساز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینتقلید مرحله ای نسبتا پیشطبیعت بر اساس هماهنگیآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحقیقت در علم، هرگز نهایی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟دندان ها را مسواک بزنید تنوروفیبروماتوزفاجعه ی جهل مقدسابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستدرون قفس یا بیرون از آناز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج تمایل زیاد به خوردن بستنعلایم کمبود ویتامین E را آیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طحافظه و اطلاعات در کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشدی متیل فومارات(زادیوا)(نکاتی در مورد تشنجفرد یا اندیشهاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش ددرگیری مغز در بیماران مباساس انسان اندیشه و باور زمان و صبرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)سازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیتنهاییعارضه جدید ویروس کرونا سآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت 78اولین دروغدانشمندان یک فرضیه رادیکنگاه من، نگاه تو و یا حقیقلب دروازه ی ارتباطاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی دست بالای دستاصفهان زیبازندگی سلول در بدن، جدای امواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توسربازان ما محققا غلبه می گویید نوزده و ایمنی ساکتتغییرات آب و هوایی که به تو تغییر و تحولیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت هشتاد و شاین ایده که ذرات سیاهچالداروی تشنجی دربارداریارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی ققدرت مردمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودزبان فرایند تکاملی برای میدان بنیادین اطلاعاتبرین نت به جای اینترنتشناخت و معرفت، و نقش آن دگذشته را دفن کنجهان فراکتالتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت سومنقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیداروی ضد تشنج با قابليت تارزش خود را چگونه میشناسرهبر حقیقیلا اکراه فی الدینهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امزبان شناسی نوین نیازمند ماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اختلالات عصبی مثانهشگفتی های زنبور عسلپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانجهان پیوستهتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستخلا، خالی نیستنقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خودر هم تنیدگی کوانتومی و داز بار خود بکاه تا پرواز روح در جهانی دیگر استملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و و