دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اما شما از دید خفاش کور هستید

چه کسی کور است و چه کسی بیناست؟!!

چالشی ذهنی بر حس و ادراک

آیا قدرت ادراکی بالاتر، توان بیشتری میدهد یا فقط موجود زنده را سازگار با شرایط محیطی او میکند؟

خواننده ی عزیز، به من بگو آیا خفاش کور است؟
ما در مدرسه یاد گرفته ایم که چشم خفاش به خوبی نمی بیند و جهت خود را با استفاده از امواج صوتی می فهمد تا بداند آیا چیزی در مقابل آن وجود دارد که باید از آن اجتناب کند یا نه.

آیا این، تلاش را نابینا می کند؟
در واقع، مغز خفاش به طور خودکار، یک تصویر ذهنی ایجاد می کند که با آن جهان اطراف خود را درک می کند... درست مانند ما... چشم شما نور را دریافت می کند و آن را به شبکیه و از آنجا به مغز می فرستد و یک تصویر ذهنی از کلماتی- که اکنون در مقابل خود می بینید- تشکیل می دهد...!

یعنی ما دنیای خود را با نور می بینیم در حالی که خفاش، جهان خود را با صدا می بیند!

آیا این، نگاه ما را به جهان صحیح تر می کند؟

فکر کن..
اگر خفاش را در پیچ و خمهای ساخته شده از آینه و دیوارهای شیشه ای رها کنیم، راه خود را بسیار آسان پیدا می کند ... در حالی که چشمان ما گیج می شود ...و ممکن است در حالی که در این پیچ و خم به شیشه برخوردمیکنیم خفاش به ما با تمسخر نگاه کند و تصور کند ما کاملا کور هستیم!

خفاش از دید شما کور است... اما شما از دید او کور هستید!

این در زندگی روزمره ما صدق می کند....

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Wmbsq96bwxJPzTWvLmYCnn5he22Kp957zA8KfSti96KyMyc4iGZs3JyZnvAnyjFel&id=100043989195943&mibextid=Nif5oz
دکتر شریف عرفه روانشناس مصری👇👇


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دعقل در جهان جدید، عجیب اسهوموارکتوس ها ممکن است دماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس خواص میوه ی بهبه بالا بر ستارگان نگاه کداروی ضد چاقیکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسونرفتار مانند بردهتولید سلولهای جنسی از سلزونیسومایدنقش هورمون زنانه استروژنام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های عماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخوش قلبی و مهربانیبوزون هیگز جهان را از متلدر هم تنیدگی مرزها و بی مکتابخانهرنگین کمانمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلوفیروز نادریتوهم جسمزبان چهار حرفی حیات زمیننقش روی و منیزیم در سلامتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسردرد میگرن در کودکاننادیدنی ها واقعی هستندمناطق خاصی از مغز در جستجتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانحقیقت خواب و رویاعجول نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا تاس نمیریزداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری های روانی با تاثیدر عید نوروز مراقب تصادف گل درون گلدانروبات کیانمرگ عاطفه و محبتبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفراموش کارها باهوش تر هستیک و اختلال حرکتیزدودن نقص از هوش مصنوعینقص در تشخیص هیجانات عامتشخیص آلزایمر سالها قبل انرژی بی پایان در درون هرشناخت حقیقت یا آرزوهای گنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاست غرور و علمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری شارکو ماری توثدرمان آرتروز با ورزش موضگالکانزوماب، دارویی جدیروش هایی برای جلوگیری از مشکل از کجاستبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفشار و قدرتتکامل جریان همیشگی خلقتسلول های بنیادی منابع و انه ناامیدی بلکه ارتقاتعامل انسان با هوش مصنوعانسانیت در هم تنیده و متصشگفت نیست من عاشق تو باشمچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت 67هوش در طبیعتدو داروی جدید برای میاستاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومبیست تمرین ساده برای جلودرمان سرگیجه بدون نیاز بگشایش دروازه جدیدی از طرریسپریدونمعجزه های هر روزهتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیقوی تر باشتئوری تکامل در پیشگیری و سندرم کووید طولانینوار مغز با توضیح دکتر فاثبت امواج الکتریکی در عصايا اراده آزاد توهم است یشبکه های مصنوعی مغز به درنشانه های پروردگار در جهمهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش حس و ادراک قسمت هجدهمهوشمندسازی زندان هادیدگاه نارسای دوگانه ی ماستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسبابا زود بیادرک نیازمند شناخت خویش اتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیمراه پیروزی در زندگی چیستمغز و هوش، برترین ابزار بآرام باشقدرت کنترل خودتاثیر کلام در آیات کلام بسیلی محکم محیط زیست بر اننور از عمق تاریکیجهان مادی، تجلی فضا در ذهاین ابتدای تناقض هاستصبور باشهمه چیز کهنه میشودمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت دوازدهماصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمدانشمندان تغییر میدان مغکمردرد با پوشیدن کفش منابحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میدرختان چگونه بر تشکیل ابتنفس هوازی و میتوکندریرشد مغز علت تمایل انسان بمغز از بسیاری حقایق می گرآسانی موفقیتلا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننیاز به آموزش مجازی دیجیجهان پر از چیزهای جادویی ضعیف و قویهمجوشی هسته ای، انرژِی بما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وخفاش با شیوع همه گیری جدیاعداد بینهایت در دنیای مداروی جدید ALSکودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیذهن چند جانبه نیازمند نگتو با همه چیز در پیوندیزمان، اندک استمغز، همه ی واقعیت را نمیبافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک افزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دعقل سالمهورمون شیرساز یا پرولاکتماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صحخواص هلو برگ هلوبه بالاتر از ماده بیندیشداروی ضد چاقیکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانآلزایمررفتار وابسته به شکلALS نگاهی کامل بر بیماری وتولترودینزونا به وسیله ویروس ابله نقش ویتامین K در ترمیم اسامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های عنصر اصلی تعیین واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخوش خیالی و خوش بینیبی نهایت در میان مرزهادر هم تنیدگی کوانتومیکجای مغز مسئول پردازش تجرهبر حقیقیمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانفیزیک مولکولها و ذرات در توهمات و شناخت حقیقتزبان نیاز تکاملی استنقش روزه داری در سالم و جانفجار و توقف تکاملی نشاسردرد میگرنی در کودکاننادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانحقیقت در علم، هرگز نهایی عدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنبیماری وسواسدرمان نگهدارنده ی اعتیادگل زندگیروح و آب حیاتمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پفراموشی همیشه هم بد نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقاسفر فقط مادی نیستنقطه ی رسیدن به قلهتشخیص ایدزانرژی تاریکشناخت درون، شناخت بیرون؛نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت53تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاستغربال در زندگیهوش مصنوعی به شناسایی کادل به دریا بزناز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری ضعف عضلات نزدیک بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلگام کوچک ولی تاثیرگذارروش هایی ساده برای کاهش امشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیفشار روحی، همیشه بد نیست تکامل داروینی هنوز در حاسلول های بدن تو پیر نیستننه به اعدامتعداد کلی ذهن ها در جهان انسانیت در برابر دیگرانشگفت انگیز بودن کیهانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هااثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت 74هوش عاطفی قسمت 11دو سوی واقعیتاز روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیبیش از نیمی از موارد انتقدرمان سرگیجه بدون نیاز بپل جویی اصفهانریسدیپلام تنها داروی تایمعجزه ی چشمتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکیتئوری جدید، ویران کردن گسندرم گیلن باره به دنبال نوار مغز ترجمه رخدادهای جلو رفتن یا عقبگردايا اراده آزاد توهم است یشبکیه های مصنوعینشانه های بیداری روحیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک قسمت هشتمهوشیاری و وجوددیروز و امروزاستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابباد و موجدرک و احساستلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای راه انسان شدن، راه رفتن ومغز و اخلاقآرامش و دانشقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر نسینوریپا داروی ترکیبی ضدنور درونجهان مرئی و نامرئیصبر لازمه ی پیروزی استهمه چیز در زمان مناسبمیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت سوماصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان روش هاي جدیدی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی ددرختان اشعار زمینتنفس بدون اکسیژنرشد در سختی استمغز به تنهایی برای فرهنگ آشنا پنداریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتسیستم تعادلی بدنچیز جدید را بپذیرجهان دارای برنامهطلوع و حقیقتهمدلی و هوش عاطفیما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترخلا، حقیقی نیستبقا با سازگارترین فرد اسداروی جدید s3 در درمان ام کودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آذهن هوشیار در پس ماده ی متو با باورهایت کنترل میشزمزمه ات مانده در گوشممغزتان را در جوانی سیم کشافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنعقلانیت بدون تغییرهوش فوق العاده، هر فرد اساز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایخواص هندوانهبه جای محکوم کردن دیگران داروی ضد تشنج با قابليت تکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جوانانرفتار اجتماعی انسان، حاصNVG 291تومورها و التهاب مغزی عازیان غذاهای پرچربنقش ژنتیک در درمان اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروسخت ترین حصارنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های عوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخوشبختی چیستبی نظمی مقدمه شناختدر هم تنیدگی کوانتومی و پکرونا چه بر سر مغز می آورروی و منیزیم در تقویت استمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهفیزیک هوشیاریتوکل بر خدازبان و کلمه حتی برای کساننقش رژیم غذایی بر رشد و اانفجار بزرگ پایان بوده اسردرد و علتهای آننادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانحقیقت راستین انسان علم بعدم تعادل دوپامین، فقط بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری کروتز فیلد جاکوبدرمان نابینایان آیا ممکنگلوله ی ساچمه ایروح در جهانی دیگر استمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسفراموشی و مسیر روحانیتیروفیبان موثر در سکته ی سفر نامه سفر به بم و جنوب نقطه ای بود و دگر هیچ نبوتصویر خورشید یا خود خورشانرژی تاریک که ما نمی توشناسایی تاریخچه ی تکاملینرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط حافظه ی ما انسان ها چرا ممقالاتهوش مصنوعی تعاملیدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنبیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان با سلول های بنیادیگامی در درمان بیماریهای روش استفاده از بالش طبیمشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میفضا و ذهن بازتکامل داروینی هنوز در حاسلول بنیادی و ای ال اسنه به اعدامتعذیه ی ذهنانسان، گونه ای پر از تضادشگفت زده و حیران باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت 75هوش عاطفی قسمت نهمدولت یا گروهکاز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دبیشتر کمردردها نیازی به درمان سرگیجه بدون داروپل خواجو اصفهانریشه های مشترک همه ی موجومعجزه ی علمتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتا 20 سال آینده مغز شما به سندرم پیریفورمیسنوار مغز در فراموشی هاجلوتر را دیدنای نعمت من در زندگیمشباهت مغز و کیهاننظام مثبت زندگیمهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت هشتاد و نهوشیاری و افسردگیدیسک گردناستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهباد غرور و سر پر از نخوت ودرک کنیم ما همه یکی هستیمتلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات براه بی شکستمغز و اخلاقآرامش و سکونقدرت ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تسیناپس، شگفتی خلقتنوروفیبروماتوزجهان مشارکتیصبر و واقعیتهمه چیز در زمان کنونی استمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت سی و هشتماصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان روشی برای تبدیکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصدرد و درستنها مانع در زندگی موارد رشد، رسیدن به یک هدف نیستمغز بیش از آنچه تصور میشوآشنا پنداریلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگسیستم دفاعی بدن علیه مغز چیزی منتظر شناخته شدنجهان در حال نوسان و چرخشطلای سیاههمراه سختی، اسانی هستما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال خلا، خالی نیستبقا در ازای بیماریداروی جدید لنفوم و لوکمیکودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتداذهن و زندگیتو باید نیکان را به دست بزنان باهوش ترمغزتان را در جوانی سیمکشزنجیرها را ما باید پاره کمغط یک گیرنده استافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استساختن آیندهجوانان وطنعقیده ی بی عملهوش مصنوعی می تواند بر احاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاخواص اناربه جای تولید، بیشتر گوش کداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار رقیبی قدرتمند در برابر مفقر داده ها در هوش مصنوعیتومورهای نخاعیزیباترین چیز در پیر شدننقش گرمایش آب و هوا در همامید نیکو داشته باش تا آنسخت ترین کار، شناخت خود انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجراحی هوشیار مغزعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخوشبختی دور از رنج های مبی هیچ می ایی و بی هیچ میردر هم تنیدگی کوانتومی و دکریستال هارویکردهای جدید ضایعات نخمداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآیندهفیزیک و هوشیاریتوپیراماتزبان و بیان نتیجه ساختمانقش رژیم غذایی در رشد و اانقراض را انتخاب نکنیدسردرد به دلیل مصرف زیاد منازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از حقیقت غیر فیزیکیعدم درکهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایا جز تو که را دارماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری گیلن باره و بیماردرمان های اسرار آمیز در آگلوئونروح رهاییمراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودفراموشی آرمانتکنولوژی های جدید و حالتسفر به مریخ در 39 روزنقطه بی بازگشتتصویر در هم تنیدگی کوانتانرژی خلا ممکن استشناسایی زبان حیوانات با نرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هحافظه ی ما انسان ها چرا متاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی در قضاوت های ادنیا فریب و سرگرمیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعبیماری، رساله ای برای سلدرمان تومورهای مغزی با اگامی در درمان بیماریهای روش جدید تولید برقمشکلات روانپزشکی پس از ستفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی فضای قلب منبع نبوغ استتکامل داروینی هنوز در حاسلول بنیادی در درمان ایدنه بدبخت بلکه نادانتغییرانعطاف پذیری مکانیسمی علشگفتی های نقشه ی ژنتیکیچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت 78هوش عاطفی قسمت هفتمدونپزیل در بیماران قلبی از سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقبا همه مهربان باشدرمان سرطان با امواج صوتپلاسمای غالبریشه های مشترک حیاتمعجزه ی علم در کنترل کرونتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمقانون مندی نقشه ژنتیکی متا بحر یفعل ما یشاسندرم پیریفورمیسنوار مغز در تشخیص بیماری جمجمه انسان های اولیهای همه ی وجود منشباهت مغز با کیهان مادینظریه ی تکامل در درمان بیمهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت هشتاد و شهوشیاری کوانتومیدیستونی قابل درماناستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندبار مغز بر دو استخواندرک احساسات و تفکرات دیگتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به اراه طولانی را به سلامت گذمغز و سیر تکامل ان دلیلی آرامش عقلقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار سیگار عامل افزایش مرگ ومنورون هاي مصنوعی می توانجهان معناصبر بسیار بایدهمه چیز، ثبت می شودمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت سی و ششماصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلدانش، قفل ذهن را باز میکنکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهدرد باسن و پا به دلیل کاهتنها در برابر جهانز گهواره تا گورمغز باستانی، هنوز نقش هاآشناپنداری چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بسکوت و نیستیچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان در حال ایجاد و ارتقاطوفان فقر و گرسنگی و بی سهمراهی میاستنی با برخی سما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دخلاصه ای از مطالب همایش مبقای حقیقی در دور ماندن اداروی جدید میاستنی گراویکودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمذهن و شیمی بدنتو برای خزیدن خلق نشده ایتو تغییر و تحولیزندگی فعال و مثبت روند آلنفرت، اسیب به خود استاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل من و وجود توهمیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده علم و ادراک فقط مشاهده ی هوش مصنوعی متصل با مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانخواص اردهبه خوبی های دیگران فکرکنداروی ضد تشنج توپیراماتکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زبانرقابتی بی هدف یا رقابتی هفلج نخاعی با الکترودهای تومورهای ستون فقراتزیباترین چیز در افزایش سنقش پیش زمینه ها و اراده امید نجاتسختی ها رفتنی استنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجراحی گردن همیشه برای دیعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخیالپردازی نکنبی ذهن و بی روحدر هر سوراخی سر نکنکریستال زمان(قسمت اولرویا و واقعیتمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازفیزیک آگاهیتوانایی مغز و دیگر اجزای زبان و بیان، در سایه پیشرنقش زنجبیل در جلوگیری از انواع سکته های مغزیسردرد تنشننبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از حقیقت غیر قابل شناختعدالت برای من یا برای همههوش مصنوعی از عروسک بازی خرما منبع بسیار خوب آنتی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری آلزایمر، استیل کودرمان های بیماری آلزایمرگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری متناوب، مغز را مرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وفرایند پیچیده ی خونرسانیتکنولوژی و پیشرفتسفر به درون سفری زیبانقطه، وجود است یا فاصلهتصویر زیبا از سلولانرژِی برای ایجاد اضطرابشناسایی سلول های ایمنی انرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همحافظه ی هوش مصنوعیصفحه اصلیهوش مصنوعی در کامپیوترهادنیا مکانی بسیار اسرارآماز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردبیمارستان هوش مصنوعیدرمان تشنجگاهی لازم است برای فهم و روش صحبت کردن در حال تکاممشکلات روانپزشکی در عقب تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مفضای خالی ای وجود نداردتکامل داروینی هنوز در حاسلول بنیادین از مخاط بیننه جنگ و نه خونریزیتغییر الگوی رشد مغزی با زاهرام مصر از شگفتی های جهشگفتی های زنبور عسلچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک قسمت 82هوش عاطفی قسمت یازدهدوچرخه در کاهش دردهای کماز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است با هوش مصنوعی خودکار روبدرمان ضایعات نخاعیپمبرولیزوماب در بیماری چریشه های اخلاقمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمقانون گذاری و تکاملتاول کف پا و حقیقتسندرم پای بی قرارنوار مغزی روشی مهم در تشخجنین مصنوعیای آنکه نامش درمان و یادششباهت های ریشه ای چند بیمنظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت پنجمهوشیاری سنتی یا هوشیاری دژا وو یا اشنا پنداریکلوزاپین داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پادرک تصویر و زبان های مخلتتمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استرابطه تشنج و اوتیسممغز کوانتومیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقدرت عشقتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی سیاهچاله هانورون های ردیاب حافظهجهان معکوسصد قدح، نفتاده بشکستهمه ی سردردها بی خطر نیستمیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت سیزدهماصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متدانش، یک انسان را ناسازگکنترل همجوشی هسته ای با هبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استدرد زانو همیشه نیاز به جرتنهاییزمین در برابر عظمت کیهانمغز برای فراموشی بیشتر کآشتی بهتر استلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بسکوت، پر از صداچیزی شبیه نور تو نیستجهان ریز و درشتطوفان بیداریهمراهی نوعی سردرد میگرنیما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنخلاصه ای از درمان های جدیبلندی در ذهن ما درک بلندیداروی جدید کنترل قند خونکودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمذهن پر در برابر آگاهیپرورش مغز مینیاتوری انساذهن تو همیشه به چیزی اعتقتو جهانی هستی که خودش را زندگی هوشمند در خارج از زنقاشی هایی با بوی گذشته یاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیعلم و روحهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتخواص بادامبه خودت مغرور نشوداروی ضد جنون در درمان تیکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح رموزی از نخستین تمدن بشرفلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم فضای خالیزیر فشار کووید چه باید کرنقش پیشرفته ی سلول های بنامید یا ناامیدی؟سختی در بلند شدن از روی صچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجز تو که را دارمعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخانه ی تاریکبی سوادی در قرن 21در والنتاین کتاب بدید همکریستال زمان(قسمت دوم)رویا و کابوسمروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دفیزیکدانان ماشینی برای تتوانایی یک فرد، برای تغیزبان و تکلم برخی بیماریهنقش زبان در سلطه و قدرت اانیس بی کسانسردرد سکه اینباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از حقیقت، آن چیزی نیست که جلعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک بازی خسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانبیماری الزایمردرمان های بیماری اس ام ایگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری و التهاب زیانبمرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردفرایند تکامل و دشواری هاتکنولوژی جدید که سلول هاسفر تجهیزات ناسا به مریخ نمیتوان با بیرون انداختنتصویر زیبای اصفهانانسولینشهر زیرزمینی در ژاپن براچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهحافظه انسان و حافظه ی هوشسوالات پزشکیهوش مصنوعی در تفکر خلاق ادنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختبیندیشدرمان جدید ALSگاهی مغز بزرگ چالش استروشهای نو در درمان دیسک بمشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروقفس دور خود را بشکنتکامل زبانسلول عصبی شاهکار انطباق نه روش تقویت مغزتغییر خود یا تغییر دیگرااولویت بندی ها کجاستشانس یا نتیجه ی تلاشچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک قسمت 87هوش عاطفی قسمت پنجمدوچرخه سواری ورزشی سبک و ازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویابا هر چیزی که نفس می کشد مدرمانهای بیماری پارکینسپنج اکتشاف شگفت آور در مورژیم های غذایی و نقش مهم معرفی مورد نادر بیماری گتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولقانون جنگلتابوهای ذهنیسندرم پس از ضربه به سرنوار مغز، مفید و بی خطرجنگ هفتاد و دو ملت همه را ای جان جان بی تن مروشباهت کیهان و مغزنظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت پنجاههوش، ژنتیکی است یا محیطیدژاوو یا آشناپنداریکلید نزدیک و نگاه تو بر فبار سنین ابزار هوشمندی ادرک حقیقت نردبان و مسیری تمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانرادیوی مغز و تنظیم فرکانمغز آیندگان چگونه است ؟آزمون تجربی، راهی برای رقسم به فقرتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم باسیاهچاله های فضایی منابعنوروپلاستیسیتی چیستجهان هوشمندصداقتهمه جا خیر بکارمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت ششماضطراب و ترسهدف از تکامل مغزدائما بخوانکنترل جاذبهبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هدردهای سال گذشته فراموش تنهایی رمز نوآوری استزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آغاز فرایند دانستنلحظات خوش با کودکانتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هایسکوت، در برابر گزافه گوینکاتی در مورد تشنججهان شگفت انگیزطوفان زیباییهندسه ی پایه ایما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیخم شدن فضا-زمانبلوغ چیستداروی جدید آلزایمرکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلبدون پیر فلکپرکاری تیروئیدذهن خود را مشغول هماهنگیتو جدای از کیهان نیستیزندگی و داراییچقدر به چشم اعتماد کنیمالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دساختار شبکه های مغزی ثابجوسازی مدرنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردخواص بادام زمینیبه خودت نگاه کندارویی خلط آورکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان رمز و رازهای ارتباط غیر کفلج خوابتوهم فضای خالی یا توهم فضزیرفون داروی ضد ام اسنقش آتش در رسیدن انسان بهامید جدید بر آسیب نخاعیسدسازی روش مناسب برای مقچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجستجوی متن و تصویر به صورعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخانواده پایداربی شرمیدر یک فراکتال هر نقطه مرککریستال زمان(قسمت سوم)رویا و خبر از آیندهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثفال نیکوتوازن مهمتر از فعالیت زیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت ماشه ایسردرد عروقی میگرننبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از حقایق ممکن و غیر ممکنعشق به هفت مرتبه ی شناختیهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانبیماری ای شبیه آلزایمر و درمان های جدید ALSگندم بکاری، جو درو نمیکنروزه داری و بیمار ی ام اس مرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیفرایند حذف برخی اجزای مغتکنولوژی جدید که سلول هاسفر دشوار اکتشافنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتصویربرداری فضاپیمای آمانسولین هوشمندشواهدی از نوع جدیدی از حاچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین حباب های کیهانی تو در توپیامهای کاربرانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدنیایی پر از سیاهچاله از تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشبیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان جدید مولتیپل میلومگاهی جهت را عوض کنروشهای شناسایی قدرت شنوامشاهده آینده از روی مشاهتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقفس ذهنتکامل زبانسلول عصبی، در محل خاص خودچه زیاد است بر من که در ایتغییر دیگران یا تغییر خواولین قدم شناخت نقص های خشانس یا تلاشچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت چهلهوش عاطفی قسمت اولدوپامین قابل حل در آباسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استبا آتش، بازی نکن و بعد از درماندگی به دلیل عادت کرپول و شادیرژیم های غذایی و نقش مهم معرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومقانون جنگلتاثیر فکر بر سلامتسندرم جدایی مغزنوار مغز، ترجمه ی فعالیت جنگ و تصور از جنگایمونوگلوبولین وریدی IVIgشباهت زیاد بین سلول هاي عنظریه ی ریسمانمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت پنجاه و یاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهدگرگونی های نژادی و تغییکلید، در ناشناخته هاستباربر دیگران نباشدرک دیگرانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهاراز تغییرمغز اندامی تشنه ی انرژی اآزمون ذهنی گربه ی شرودینقضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستسیاهچاله ها، دارای پرتو نوروز مبارکجهان هوشیارصدای بم با فرکانس پایین، همیشه چیزی برای تنهایی دمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت شصت و هشتاطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزادارچینکندن ریشه ی خودبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستدردی که سالهاست درمان نشتنبیه چقدر موثر استزمان چیستمغز بزرگ چالش است یا منفعآغاز فصل سرما و دوباره تکلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسسکته مغزیچگونه مولکول های دی ان ایجهان شگفت انگیز و بی زمانطولانی ترین شبهندسه ی رایج کیهانما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانخونریزی مغز در سندرم کووبلعیدن ستاره توسط سیاهچاداروی جدید آلزایمر تاییدکوری گذرای ناشی از موبایکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسوذهن خالی از شلوغی افکارتو دی ان ای خاص ميتوکندريزندگی بی دودنقش قهوه در سلامتیالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسادیسم یا لذت از آزار دادجامعه ی آسمانیعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهخواص شکلات تلخبه دنبال رستگاری باشدارویی ضد بیش فعالی سیستکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخرمز گشایی از اتصالات مغزفلج خواب چیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زیرک ترین مردمنقش انتخاب از طرف محیط، نامید درمان کرونا با همانسرنوشتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجستجوی هوشیاری در مغز ماعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خاویار گیاهیبی عدالتی در توزیع واکسن در کمتر از چند ماه سوش جدکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویا بخشی حقیقی از زندگی مرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودفاکسیبتتوت زیاد بخوریدزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش سجده بر عملکرد مغزانگشت نگاری مغز نشان میدسرطان کمیت گراییچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از حل مشکلعشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادبیماری ای شبیه ام اس مولتدرمان های جدید میگرنگوهر با نظر دیگران سنگ نمروزه داری سلول های بنیادمرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده فراتر از دیوارهای باورتکینگیسفرنامه سفر به بم و جنوب نمای موفقیتتصور ما ازمشکلات و واقعیانسان قدیم در شبه جزیره عشواهدی از دنیسوان(شبه نئچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزارهای دفاعی و بقای موحباب هایی تو در توسایتهای دیگرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدنیا، هیچ استاز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استبیهوشی در بیماران دچار ادرمان جدید میگرن با انتی گاهی در پارکینسون باید پروشی برای بهبود هوش عاطفمشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملقفس را بشکنتکامل زبان انسان از پیشیسلولهای ایمنی القا کنندهنه عدم مطلق بلکه عدم با قتغییر دادن ژنها آیا روزی اولین مورد PML به دنبال تکشاهکار قرننزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش عاطفی قسمت دهمدورترین نقطه ی قابل مشاهاسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و درها بسته نیستپول و عقیدهرژیم ضد التهابیمغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت سومقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر مشاهده بر واقعیت بسندرم دزدی ساب کلاویننوار عصب و عضلهجنگ داده هاایمپلانت مغزیشباهت زیاد بین سلول هاي عنظریه تکامل در درمان بیممولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت پنجاه و داستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادانش قدرت استکلام و زبان، گنجینه ای بسبارداری بدون رحمدرک درست از خود و هوشیاریتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرراست دستی و چپ دستیمغز انسان ایا طبیعتا تماآزمون ذهنی گربه شرودینگرقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهواسیاهچاله و تکینگی ابتداینوروز یا روز پایانیجهان های بسیار دیگرصرع و درمان های آنهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت شصت و دواطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تداروهای مصرفی در ام اسکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استدرد، رمز موفقیتتهدیدهای هوش مصنوعیزمان و مکان، ابعاد کیهان مغز بزرگ چالشهای پیش روآغاز مبهم آفرینشلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اسکته ی مغزی در جوانانچگونه میتوان با قانون جنجهانی که نه با یک رخداد و طی یکصد هزار سال اخیر هرچهندسه بنیادینما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشخونریزی مغزی کشندهبنی عباس، ننگی بر تاریخداروی جدید ای ال اسکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهذهن سالمتو در میانه ی جهان نیستی زندگی در جمع مواردی را برنقش مهاجرت در توسعه نسل االکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استمننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاجاودانگی مصنوعیعلم بدون توقفهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرخواص شگفت هویجبه زودی شبکه مغزی به جای داستانها و مفاهیمی اشتباکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شرمز پیشرفت تواضع است نه طفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم چیستزیست شناسی کل در جزء فراکنقش اتصالات بین سلولهای امیدهای جدید برای بازیابسریع دویدن مهم نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانحفره در مغزعادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخار و گلبیمار 101 ساله، مبتلا به سدر آرزوهایت مداومت داشتهکشف مکانیسمی پیچیده در برویا تخیل یا واقعیتمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استفاجعه ی جهل مقدستوسعه هوش مصنوعی قادر اسزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش غذاها و موجودات درياانتقال ماده و انرژیسرعت فکر کردن چگونه استچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از حلقه های اسرارآمیزعشق، شلوغ کردن نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانبیماری اسپینال ماسکولار درمان های جدید در بیماری گویید نوزده و ایمنی ساکتروزهای بد باقی نمیماندمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصافرار در فرار از میزبان، دتکامل فردی یا اجتماعیسفرنامه سفر به بم و جنوب نمایش تک نفرهتصور از زمان و مکانانسان میوه ی تکاملشیر و دوغ بادامچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابعاد و نیازهای تکاملیحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی درمانگر کامپیدندان ها را مسواک بزنید تاز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدرمان جدید کنترل مولتیپلگذر زمان کاملا وابسته به روشی جدید در درمان قطع نخمطالبه ی حق خودتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از قله برای دیدن نه برای به تکامل ساختار رگهای مغزی سلولهای بنیادی مصنوعی درنهایت معرفت و شناخت درک عتغییر زودتر اتصالات مغزیاولین مورد پیوند سر در انشاهکار شش گوشنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش عاطفی قسمت دومديدن با چشم بسته در خواب اسارت و پرخوریژن همه چیز نیستبا خودت نجنگدرهای اسرارآمیز و پوشیدهپوست ساعتی مستقل از مغز درژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز قلبآب، زندگی است(قسمت پنجم)قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسندرم سردرد به دلیل افت فنوار عصب و عضلهجنبه های موجی واقعیتایمپلانت مغزی و کنترل دو شجاعت و ترسنظریه تکامل در درمان بیممواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت پنجاه و ساستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستدانش محدود به ابعاد چهارکلام، در تحولی شگفت آور ببازگشایی مجدد مطب دکتر سدرک عمیق در حیواناتتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانرجزخوانی هایی که امروز بمغز انسان برای ایجاد تمدآزادی در چیستقطره قطرهتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنورالژیجهان هایی در جهان دیگرضایعه ی شبکه لومبوساکرالهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت شصت و ششاطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیداروهای ام اسکندر علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزدرس گرفتن از شکست هاتو یک معجزه ایزمان و گذر آن سریع استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشسال 2025 سال بین المللی علمجهانی که از یک منبع، تغذیطیف انسفالیت، گیلن باره هندسه در پایه ی همه ی واکما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگخواندن ، یکی از شستشو دهنبه قفس های سیاهت ننازداروی جدید برای میاستنی داروی جدید برای کاهش وزنکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهذهت را روی چیزهای مفید متتوقف؛ شکستزندگی در سیاهچالهنقش میدان مغناطیسی زمین الگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشمن، ما یا چی؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین جایی برای یاد گرفتن باقی علم در حال توسعههوش مصنوعی الفاگواز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیخواص عجیب لوبیابه زیر پای خود نگاه نکن بدخالت در ساختار ژنهاکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم رمز امید، بی نیازی از مردفن آوری های جدید علیه شناتوهم و خیالزیست شناسی باور حقیقت یا نقش تیروئید در تکامل مغزامیدوار باش حتی اگر همه چسریعترین کامپیوتر موجودچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانحق انتخابعادت کن از بالا نگاه کنیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخارق العاده و استثنایی ببیمار مرکز تنفس سلولیدر آسمان هدیه های نادیدنکشف ژن جدید، می تواند گسترویا حقی از طرف خدامرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مفارغ التحصیلان، فقیر و دتوسعه برخی شغل ها با هوش زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش غذاها و موجودات درياتشنچ پانایوتوپولوس تشنج انتروپی و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از حمله ویروس کرونا به مغزعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ابیماری اضطراب عمومیدرمان های جدید سرطانگوش دادن بهتر از حرف زدنروزهای سختمسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیفرد موفقتکامل مادی تا ابزار هوشمسفرنامه سفر به بم و جنوب چند نرمش مفید برای کمردرتصاویر زیبای رعد و برقانسان ها می توانند میدان شیشه ی بازالتی و سیلیکونچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانحریص نباشهوش مصنوعی درخدمت خلق وحده روش موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی بیوگرافیدرمان جدید ام اسگذشته را دفن کنروشی جدید در درمان نابینمطالبی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باقله سقوطتکامل شناخت انسان با کشفسلام تا روشنایینهایت در بی نهایتتغییر عمودی سر انسان از پاولین هیبرید بین انسان و شاید گوشی و چشمی، آماده شنزاع بین علم و نادانی رو منبع خواب و رویاتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش عاطفی قسمت سومدی متیل فومارات(زادیوا)(اساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی با خدا باشدرون قفس یا بیرون از آنتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نوررژیم غذایی سالم و ضد التهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآتاکسیقبل و بعد از حقیقتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سوی ما آید نداها را صدانوار عصب و عضلهجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازنظریه تکامل در درمان بیمموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استدانش بی نهایتکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خدادرگیری قلب در بیماری ویرتمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانرحم مصنوعیمغز انسان برای شادمانی طآزادی عقیده، آرمانی که تلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالسیاهچاله ی تولید کنندهنورالژی تریژمینالجهان یکپارچهضایعه ی عروقی مخچههمیشه به آنچه داری، خوشنمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک سی و هفتماطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر داروهای تغییر دهنده ی سیکو کیو تن coQ10بحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمدست و پا زدن در سایه؟تو یک جهان در مغز خودت هسزمان و صبرمغز بزرگترین مصرف کننده افت فشار خون ناگهانی در ولزوم گذر انسان از حدها و تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کسال سیزده ماههجهانی پر از سیاهچاله یا پطبیعت موجی جهانهندسه زبانِ زمان استمانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیخواندن، دوست روزهای سختبه مغز خزندگان خودت اجازبه نقاش بنگرداروی جدید برای ای ال اسکیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونپرسشذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتولید مولکول جدید توسط هزندگی زمینی امروز بیش از نقش محیط زندگی و مهاجرت دالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرمن، خود تو هستمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستجایی خالی نیستعلم راهی برای اندیشیدن اهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخود جسم و یا تصویربه سیاهی عادت نکنیمدر موج، راز خلقت نهفته اسکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رمز بقای جهش ژنتیکیفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم وجودزیست، مرز افق رویداد هستنقش حفاظتی مولکول جدید دامیدواریسرکه انگبین عسلی مفید برچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانحقیقت قربانی نزاع بین بی عادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربیماری لبر و نابینایی آندر آستانه ی موج پنجم کوویکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویاها از مغز است یا ناخومرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمفاصله ها در مکانیک کوانتتوصیه های سازمان بهداشت زبان جانسوزنقش غذاها و موجودات درياتشنج چیستانتظار گذر تندباد؟سعی کن به حدی محدود نشوینجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از حمایت از طبیعتعصب سیاتیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن بیماری بیش فعالیدرمان های رایج ام اسگوشه بیماری اتوزومال رسسروزهای سخت میگذردمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهفرد یا اندیشهتکامل مداومسفرنامه سفر به بم و جنوب چند جهانیتصادف یا قوانین ناشناختهانسان یک کتابخانه استشکل های متفاوت پروتئین هچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابعاد بالاترحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدهن، بزرگترین سرمایهاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان بیوگرافیدرمان جدید ای ال اس، توفرگر جان به جز تو خواهد از خروشی جدید در درمان سکته ممطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاقلب های سادهتکامل، نتیجه ی برنامه ریسلاح و راهزنینهادینه سازی فرهنگ اختلاتغییرات منطقه بویایی مغزاولین تصویر در تاریخ از سشاید درست نباشدنزاع بین علم و جهل رو به پمنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش عاطفی قسمت ششمدین اجباریاستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقبا طبیعت بازی نکندرون و بیرون، جدای از هم تلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدرژیم غذایی ضد التهابیمغز مانند تلفن استآتاکسی فریدریشقبل از آغازتاثیر نگاه انسان بر رفتاسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوار عصب و عضلهجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت نخاعی میتواند دشربت رب انارنعناعموجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت بیست و چهاسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به دانشمندان موفق به بازگردکم کردن کالری روشی سودمنبازگشت به ریشه های تکاملدرگیری مغز در بیماری کویتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز رحم مصنوعیمغز انسان برای شادمانی طآزار حقیقیلووفلوکساسینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینسیاهچاله، سیاه خالص یا پنوزاد ناشنوای متولد شده،جهان یکپارچهضایعات در عصب زیر زبانیهمیشه داناتر از ما وجود دمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین محس و ادراک- قسمت پنجاه و اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به داروهای ضد بیماری ام اس وکوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خورددست کردن در گوشتو کجای جهانیزمان واقعیت است یا توهممغز حریص برای خون، کلید تافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر سانسور از روی قصد بسیاری جهانی در ذهنطبیعت بر اساس هماهنگیهندسه، نمایشی از حقیقتمانند آب باشاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را خواب زمستانی سلول های سروقتی تو از یاد گرفتن باز خواب سالم عامل سلامتیبه نقاش بنگرداروی جدید برای دیابتکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی اذره ی معین یا ابری از الکتولید مثل فقط با یک مادر زندگی زودگذرنقش مرکز تنفس سلولی در بیالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلجاذبهعلم ساختن برج های چرخانهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برخودآگاهی و هوشیاريبه سخن توجه کن نه گویندهدر میان تاریکی و روشناییکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران رارمز جهانفواید روزه داری متناوبتوهم وجودزاویه نگاه ها یکسان نیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دامیدواری و مغزسرگیجه از شایعترین اختلاچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانحقیقت آنطور نیست که به نظعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری میاستنی گراویسدر برابر حقایق جدیدکشف جمجمه ای درکوه ایرهورویاهای پر رمز و حیرتی درمرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده فاصله ی همیشگی تصویر سازتوصیه های غیر دارویی در سزبان ریشه هایی شناختی اسنقش غذاها در کاهش دردهای تشنج و حرکات شبه تشنجی قاانحراف و حقیقتشلیک فراموشینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از حوادث روزگار از جمله ویرعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطر حقیقی، خود انسان استاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهبیماری تی تی پیدرمان های علامتی در ام اسگوشت خواری یا گیاه خواریروش مقابله مغز با محدودیمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل چشمسفری به آغاز کیهانچند جهانیتضادهای علمیانسان باششکل پنجم مادهچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی، کیفیت فریب مدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان جدید سرطانگرفتار محدودیت ها و ابعاريتوکسيمب در درمان ام اسمعمای اخلاقی قطارتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب و عقلتکثیر سلول در برابر توقف سلسله مباحث هوش مصنوعیچهار میلیارد سال تکامل بتغییرات مغز پس از 40 سالگیاولین دارو برای آتاکسی فشایسته نیست در جیب خود قرنسبیت عام از زبان دکتر برمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبحس و ادراک قسمت نهمهوش عاطفی بیشتر در زناندین، اجباری نیستاستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمربالای هر دستی، دستی هستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتلاش های جدید در ALSپیموزایدرژیم غذایی ضد دردمغز مادران و کودکان در زمآتاکسی مخچه ای خودایمنقبل از انفجار بزرگتاثیر نگاه انسان بر رفتاسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوار عصب و عضله مهم در تشجهل مقدسایمپلانت استخوانی در آسیشربت ضد خلطهفت چیز که عملکرد مغز تو مورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت بیست و یکاصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیدانشمندان نورون مصنوعی سکمی زاویه ی دیدت را عوض کبازخورد یا فیدبکدرگیری مغز در بیماران مبتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمغز انسان رو به کوچک تر شآزار دیگری، آزار خود استلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان السیاره ی ابلهاننوسانات کوانتومی منبع ماجهان کنونی و مغز بزرگتریضرورت زدودن افکارهمیشه راهی هستمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک- قسمت بیست و پاعتماد به خودداروهای ضد تشنج با توضیح کوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به دست آسمانتو کز محنت دیگران بی غمیزمان پلانکمغز در تنهایی آسیب میبینافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا هملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد سانسور بر بسیاری از حقایجهان، تصادفی نیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجهنر فراموشیماه رجباز نخستین همانند سازها تماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیخواب سالم عامل سلامتی و یبه نادیدنی ایمان بیاورداروی جدید ضد فشار خونکپسول ژری لاکتماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدودذرات کوانتومی زیر اتمی قتولید مثل اولین ربات های زندگی سلول در بدن، جدای انقش نگاه از پایین یا نگاهالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیهجاذبه و نقش آن در شکلگیریعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخودآگاهی و هوشیاريبهبود حافظه پس از رخدادهدر مانهای کمر دردکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزرمز جهان خاصیت فراکتالفواید روزه داری متناوبتوهم بی خداییزاوسکا درمان گوشرنقش خرچنگ های نعل اسبی درامیدی به این سوی قبر نیستسرگردانیچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانحقیقت افرادعادت بد را ترک کنهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری میاستنی گراویسدر جراحی کمر عجله نکنیدکشف جدید تلسکوپ جیمز وبرویای شفافمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هفتون های زیستیتوصیه هایی در مصرف ماهیزبان شناسی مدرن در سطح سلنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتشنج به صورت اختلال رفتااندوه در دنیا استشلیک فراموشینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از حکمت الهی در پس همه چیزغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطر را بپذیراز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری خود ایمن اعصاب محدرمان ژنتیکی برای نوآوریگیلگمش باستانی کیستروش های صرفه جویی در ایجامسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آفردا را نمیدانیمتکامل و ارتقای نگاه تا عمسقوط درون جاذبه ای خاص، چچند جهانی و علمتظاهر خوابیده ی مادهانسان جدید از چه زمانی پاشکرگزار هر چیزی باش که داچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینحس متفاوتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدو بیماری روانی خود بزرگ از تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیان حقیقتدرمان جدید سرطانگریه ی ابر، رمز طراوت باغریه زغالیمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب یا مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر مسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچهار ساعت پس از کشتار خوکتغییرات آب و هوایی که به اولین دروغشادی، پاداش انجام وظیفهچسبیدن به خود، مانع بزرگ منتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابحس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی در زنان بیشتر ادیوار همه اش توهم بوداستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبالاترین هدف از دولتدروغ نگو به خصوص به خودتتلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسراه فراری نیستمغز چون ابزار هوش است دلیآتش منبع انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر هوش مصنوعی بر مغزسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوار عصب و عضله برای تاییجهان فراکتالایمان به رویاشش مرحله تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث موسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت بیست و دواصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدانشمندان یک فرضیه رادیککمالگرایی دشمن پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی درگیری مغزی در سندرم کووتمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیسترساناها و ابر رساناها و عمغز انسان رو به کوچکتر شدآسيب میکروواسکولاریا آسلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیسیاره ابلهاننوشیدن چای برای مغز مفید جهان کاملی در اطراف ما پرضرب المثل یونانیهمیشه عسل با موم بخوریممیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک- قسمت شصت و چهاعتماد به خودداروی فامپیریدین یا نورلکوچکی قلببحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکدست بالای دستتو پیچیده ترین تکنولوژی زمان به چه دلیل ایجاد میشمغز را از روی امواج بشناسافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسسانسور ذهنجهش های ژنتیکی مفید در ساظهور امواج مغزی در مغز مصهنر حفظ گرههنر دانستنماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاخواب عامل دسته بندی و حفطبه هلال بنگرداروی جدید ضد میگرنکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفسذرات کوانتومی زیر اتمی قتولید یا دریافت علمزندگی، مدیریت انرژینقش نظام غذایی در تکامل مالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکوجبران از دست رفته هاعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خودت را از اندیشه هایت حفبهداشت خوابدر محل کار ارزش خودت را بکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خفواید زیاد دوچرخه سواریتوهم تنهاییزبان فرایند تکاملی برای نقش داروهاي مختلف معروف امیدی تازه در درمان سرطاسربازان ما محققا غلبه می نابینایی در نتیجه ی گوشی منابع بی نهایت انرژی در دتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانحقیقت انسانعادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری های میتوکندریدر درمان بیماری مولتیپل کشیدن مادی روشی برای جلوروان سالممرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعفروتنی معرفتیتوضیحی ساده در مورد هوش مزبان شناسی نوین نیازمند نقشه های مغزی جدید با جزیتشنج عدم توازن بین نورون اندوه دردی را دوا نمیکندشنا در ابهای گرم جنوب نیانخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از حافظه میتواند بزرگترین دغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دبیماری دویکدرمان کارتی سل و تومور مغگیاه بی عقل به سوی نور میروش های عملی برای رفع کمرمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آفرزندان زمان خودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسقوط زیگزاگی یا ناگهانیچند روش ساده برای موفقیتتظاهری از ماده است که بیدانسان خطرناکترین موجودشکست حتمیچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدحس چشایی و بویاییهوش احساسیدو بار در هفته ماهی مصرف از تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیداری معنوی یعنی دوستی درمان دارویی سرطان رحم بگربه شرودینگر و تاثیر مشریواستیگمینمعنی روزهتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیقلب دروازه ی ارتباطتأثیر نگاه انسان بر رفتاسم زنبور ، کلیدی برای وارنون و القلمتغییرات تکاملی سر انسان اولین سلول مصنوعیشب سیاه سحر شودنسبت ها در کیهانمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش عاطفی در زنان بیشتر ادیوار، از ابتدا توهم بوداستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهباهوش ترین و با کیفیت تریدریا آرام نخواهد شد کشتی تلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زراه نجاتمغز چگونه صداها را فیلتر آثار باستانی تمدن های قدقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ویتامین دی بر بیماسوخت هیدروژنی پاکنوار عصب و عضله تعیین محلجهان قابل مشاهده بخش کوچاین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی سهم نوع خواری در میان پیشیموسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معمحس و ادراک قسمت بیست و سواصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز دانشمندان ژنی از مغز انسکمردردباغچه ی مندرگیری مغزی در سندرم کووتمرکز بر امروزپیراستامرستگاری محدود به یک راه نمغز ایندگان چگونه استآسیب ها ناشی از آلودگی هولوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز سیاره ابلهاننوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان پیوستهضربه مغزی در تصادف رانندهمیشه، آنطور نیست که هستمکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحسن یوسف باغچه ی مناعتماد بی موردداروی لیراگلوتیدکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیدستورالعمل مرکز کنترل بیتو آرامش و صلحیزمان شگفت انگیزمغز زنان جوانتر از مغز مرافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفظرف باید پر شود چه با چرک ظرفیت مغز چقدر استهنر رها شدن از وابستگیماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیخواص فلفل سبزبه کدامین گناه کشته شدندداروی جدید ضد الزایمرکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیدذرات کوانتومی زیر اتمی قتولید پاک و فراوان انرژیزندگی، مراتب هوشیاری استنقش نظریه تکامل در شناساام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتجدا کردن ناخالصی هاعلائم عصبی آلزایمر، با اهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخودروهای هیدروژنیبهداشت خواب، رمز حافظه ی در چه مرحله ای از خواب ، رکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در دفیلم کوتاه هیروشیما از هتوهم جداییزبان متغیرنقش درختان در تکاملامگا سه عامل مهم سلامتسربرولایزینناتوانی از درمان برخی ویمنابع جدید انرژیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانحقیقت اشیاعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبیماری های مغز و اعصاب و در دعواها چه میکنی؟کشتن عقیده ممکن نیستروبات ها قول میدهندمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیفروتنی و غرورتوضیحات دکتر فاطمی در موزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقشه با واقعیت متفاوت استشویق خواندن به کودکاناندوهگین نباش اگر درب یا شناخت ناشناختهنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از حافظه های کاذبغیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی از عروسک تا کمدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندبیماری دیستروفی میوتونیدرمان پوکی استخوانگیاه خواری و گوشت خوار کدروش هایی برای مقابله با امسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بفرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل ابزار هوش ، راه پر سلول های مغزی عامل پارکیچندین ماده غذایی که ماننتعویض دارو در تشنجانسان در هستی یا هستی در شکستن مرز دور مغزچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک (قسمت اول )هوش احساسیدو برابر شدن خطر مرگ و میاز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امبیداری و خواب کدام بهتر ادرمان زخم دیابتی با تکنوگزیده ای از وبینار یا کنفریاضیات یک حس جدید استمعاینه قبل از نوار عصب و تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی قلب روباتیکتأثیر شیرینی های حاوی لوسماگلوتید داروی کاهش دهننوآوری ای شگفت انگیز دانتغذیه بر ژنها تاثیر دارداوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی میلیون ها جهان نسبت طلایی، نشانه ای به سمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلهحس و ادراک قسمت هفتمهوش عاطفی رمز آزادگیدید تو همیشه محدود به مقداستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وباور و کیهان شناسیدریای خداتلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچاراه های جدید برای قضاوت رمغز ناتوان از توجیه پیداآدم عاقل، وقت خودش را هدرقدرت مردمتاثیر ویروس کرونا بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر نوار عصب و عضله در مطب دکجهان موازی و حجاب هااین اندوه چیستشعار و عملهمه چیز موج استمیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت بیستماصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچدانشمندان پاسخ کوانتومی کمردرد ناشی از تنگی کانابترس از اینکه کسی، به درگدرگیری اعصاب به علت میتوتمساح حد واسط میان مغز کورشته نوروایمونولوژی و نقمغز ابزار بقای برتر مادیآسیب روانی شبکه های اجتملیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپسیب یکسان و دیدگاه های متنیوالینجهان پیوستهضررهای مصرف شکر و قند بر همکاری یا رقابتمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحساسیت روانی متفاوتاعتیاد و تلاش های درمانی داروی کنترل چربی خونکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیدغدغه نتیجه ی نادانی استتو افق رویداد جهان هستیزمان طلایی سکته ی مغزی رامغزهای کوچک بی احساسافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزمقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولجهش تمدنی عجیب و شگفت انسعقل مجادله گرهنر، پر کردن است نه فحش دماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میخواص منیزیمبه امید روزهای بهترداروی سل سپتکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کرونارفلکس وتری با توضیح دکتر تولید اندام با چاپ سه بعدزندان ذهنینقش هورمون های تیروئید دام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتجدایی خطای حسی استعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخورشید مصنوعیبوزون هیگز چیستدر ناامیدی بسی امید استکتاب، سفری به تاریخرنگ کردن، حقیقت نیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفیلمی بسیار جالب از تغییتوهم جدایی و توهم علمزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش ذهن و شناخت در حوادث اما شما از دید خفاش کور هسردرد میگرنناتوانی در شناسایی چهره مناطق خاص زبان در مغزتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانحقیقت تنها چیزی است که شاعبارت های مبهم مانند انرهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمربیماری های ژنرالیزه ی عصدر سال حدود 7 میلیون نفر گل خاردار، زیباستروبات های ریز در درمان بیمرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نفرگشت و تکامل تصادفی محض تیوتیکسن داروی ضد جنونزبان، وسیله شناسایی محیطنقص های سیستمی ایمنیتشخیص ژنتیکی آتروفی های اندام حسی، درک از بخش هایشناخت و معرفت، و نقش آن دنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاست غار افلاطونهوش مصنوعی از عروسک تا کمدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریبیماری سلیاکدرمان پوکی استخوانگیرنده باید سازگار با پیروش هایی برای کم کردن اضطمستند جهان متصلبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه فساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل تکنولوژیسلول های بنیادیچندجهانیتعامل انسان و هوش مصنوعیانسان عامل توقف رشد مغزشکستگی لگن یا سکته ی مغزیچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک (قسمت دوم )هوش بشری تهدید برای بشریدو برابر شدن خطر مرگ و میاز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده بیرون اصل است یا دروندرمان ساده ی روماتیسمگزارش یک مورد جالب لخته وریتوکسیمابمعادله ها فقط بخش خسته کنتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکقلب را نشکنتئوری تکامل امروز در درمسندرم میلر فیشرنوار مغز مشاهده ی غیر مستثبت و دستکار ی حافظهايندگان چگونه خواهند دیدشبیه سازی سیستم های کواننشانه های گذشته در کیهان منشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کنحس و ادراک قسمت هفدهمهوشمندی کیهاندیدن خدا در همه چیزاستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندباید از انسان ترسیددرک فرد دیگر و رفتارهای اتلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعراه های جدید برای قضاوت رمغز و قلب در جنین موش مصنآرمانگرای تخیلی نباشقدرت و شناخت حقیقتتاثیر ژنها بر اختلالات خسی و سه پل اصفهاننوبت کودکانجهان ما میتواند به اندازاین ایده که ذرات سیاهچالصبور باشهمه چیز و هیچ چیزمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت دهماصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نتردانشمندان اولین سلول مصنکمردرد و علل آنبحتی علمی درباره تمایل بدرب بسته با غیر خود باز متنفس هوازی و میتوکندریرشد مغز فرایندی پیچیده امغز ابزار برتر بقاآسیب عصب پا به دنبال اعتیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تسیر آفرینش از روح تا مغز نیکولا تسلاجهان پر از چیزهای اسرار آضررهای شکر بر سلامت مغزهمانند سازی در انسانمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاخفاش کور و انسان بینا؟اعتیاد را به دور بیندازداروی تشنجی دربارداریکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز ساذهن ما از در هم شکستن منبتو انسانی و انسان، شایستزمان، واقعی نیستمغز، فقط گیرندهافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براسایه را اصالت دادن، جز فر