دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک تا کمک به انسان تا ابزاری زیان بار بر انسان قسمت چهارم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا ابزاری زیان بار بر روح و جسم انسان- قسمت چهارم

هوش مصنوعی، یکی از پیشینیان ناشناخته و مبهم را در ژنوم بشری کشف میکند. با استفاده از علوم بیوانفورماتیک، تصویر مبهم پیشینیان انسان، واضحتر میشود.

فسیل های مبهم، در سایه علوم آمار زیستی، از ابهام بیرون میرود و بیوانفورماتیک، ما را تا عمق تاریخ عقب میبرد و نگاه ما را از توهمات به سوی مشاهدات میراند. شاید در زمان داروین، فسیل ها مبهم و گنگ بود و خود او هم به تحلیل های کاملی نرسید ولی امروز علم ژنتیک، غبار از حقیقت مبهم کشف شده به وسیله داروین برداشته است.

تحلیل ساختار ژنتیکی و مقایسه شباهت ها و تفاوت های این ساختار، به ما کمک میکند، ریشه های مشترک بین موجودات را بشناسیم. وقتی یک زوج مشترک صاحب فرزندانی میشوند، ساختار ژنتیکی فرزندان آنها متفاوت است.

با تحلیل ساختار ژنتیکی فرزندان، به راحتی میتوان نتیجه گیری کرد، آنها از کدام مادر و پدر منشا گرفتهاند.

(بیوانفورماتیک (Bioinformatic

بیوانفورماتیک، یک دانش بین رشته ای است که شامل روشها و نرم ­افزارهایی برای فهم اطلاعات زیستی است. بیوانفورماتیک به عنوان یک دانش بین رشته ای، به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات زیست شناسی، از ترکیب علوم کامپیوتر، آمار، ریاضی و مهندسی استفاده می ­کند. به عبارتی دیگر از بیوانفورماتیک برای تجزیه و تحلیل درون کامپیوتریِ مسائل زیست شناسی با استفاده از تکنیک های ریاضی و آمار استفاده می شود.

بیوانفورماتیک، از برنامه ریزی های کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل اختصاصی ژنومیکس استفاده می کند. از دیگر کاربردهای متداول بیوانفورماتیک، شناسایی چند شکلی­ های تک نوکلئوتیدی (SNPs) و ژن های کاندید است. چنین شناسایی هایی اغلب، با هدف فهم بهتر پایه ژنتیکی بیماری ها، تطابق و ایجاد خواص مطلوب(خصوصا در گونه های کشاورزی)یا شناخت تفاوت های میان جمعیت ها انجام می شود.

بیوانفورماتیک همچنین به دنبال فهم بیشتری از اصول ساختاری نوکلئیک اسیدها و توالی پروتئین ها در قالب علم پروتومیکس می باشد.

در زیست شناسی مولکولی تجربی، تکنیک های بیوانفورماتیک مانند پردازش سیگنال و تصویرسازی سه بعدی سبب می شود مقادیر بالایی از اطلاعات خام بدست بیاید.

تفسیر این اطلاعات نتایج جالبی را به ما ارائه می کند. برای مثال در زمینه ژنتیک و ژنومیکس، بیوانفورماتیک به تعیین توالی، تفسیر اطلاعات ژنومی و جهش های مشاهده شده در انسان، کمک می کند.

بیوانفورماتیک همچنین نقش مهمی در تجزیه و تحلیل، تنظیم و بیان ژن و پروتئین ایفا می کند. در حالت کلی بیوانفورماتیک به مقایسه ژنتیک و اطلاعات ژنومیکس و به دنبال آن به فهم چگونگی تکامل زیست مولکولی کمک می­کند. این علم همچنین در شبیه سازی و مدلسازی DNA و RNA و پروتئین ها و تعاملات زیست مولکولی، کمک کننده است.

تاریخچه:

از لحاظ تاریخی، اصطلاح بیوانفورماتیک به معنای امروزی آن نیست. پائولین هوگوگ و بن هسپر بیوانفورماتیک را در سال ۱۹۷۰ برای اشاره به مطالعه در زمینه پردازش اطلاعات و سیستم های زنده اختراع کردند. این تعریف از بیوانفورماتیک، این علم را به عنوان یک حوضه در موازات با بیوفیزیک(مطالعه فرآیندهای فیزیک در سیستم های زیستی)یا بیوشیمی(مطالعه فرآیندهای شیمی در سیستم های زیستی) قرار می­دهد. همچنین امروزه با استفاده از بیواینفورماتیک، کشفیات بزرگی در مورد قانونمند بودن نقشه ژنتیکی و مهندسی کاملا آگاهانه آن انجام شده است. به مقالات هدفمندی و قانونمندی نقشه ژنتیکی در همین کانال مراجعه شود.)

هوش مصنوعی یکی از پیشینیان ناشناخته و مبهم را در ژنوم بشری کشف میکند.

هیچ کس نمی دانست این زن کیست، فقط میدانستند کاملا متفاوت است. دختری بالغ با ظاهری کاملا متفاوت از 50 هزار سال قبل گویا از پیشینیان دو رگه انسان جدید است.

و پیش از این دانشمندان مشابه او را ندیده بودند ولی به این نتیجه رسیدند که این دختر، یگانه نبوده است. در پژوهش جدیدی برای مطالعه بر روی ساختار پیچیده انسان ما قبل تاریخ، دانشمندان هوش مصنوعی(بیواینفورماتیک) کوشیدند نوعی ناشناخته از گونه بشری را- که انسان جدید در مسافرتی طولانی از آفریقا طی هزاران سال پس از آن آمد- بشناسند.

جاوم برترانپتیت دانشمند زیست شناسی تکاملی در دانشگاه پومپئو فابرا در اسپانیا میگوید: آنچه بیرون رفتن از آفریقا خواهد بود، حدود 80 هزار سال قبل، شروع شده است و این زمانی است که بخشی از ساکنان- که ریشه انسان های جدید هستند- از قاره آفریقا بیرون آمدند و به قاره های دیگر رسیدند و ساکنان فعلی را تشکیل دادند. وقتی انسان های معاصر این مسیر طولانی را از آفریقا تا اوراسیا پیمودند کارهای دیگری هم کردند و آن زاد و ولد با گونه های دیگر شبه انسان بود که بعدها منقرض شدند.

حتی تا زمان نزدیک به امروز این اعتقاد وجود داشت که

شرکای جنسی، شامل نئاندرتال ها و دنیسووان بودهاند و این مطلب تا سال 2010 ناشناخته و مبهم بود ولی اکنون انسان سوم از اسیدهای نوکلئیک اوراسیا جدا شده است و این به کمک معادله های خوارزمی عمیقی است که در طول ترکیب های پیچیده ژنتیکی انسان قدیم و جدید انجام میشود.

با بهره از تکنولوژی آماری- که نتیجه گیری های نظری و فرضی خوانده میشود- پژوهشگران، دلیلی بر آن چیزی یافتند کهانحراف سومخوانده میشود و آنها مشابه ساکنان قدیمی هستند که طی هجرت دسته جمعی از آفریقا با انسان جدید، تبدیل به انسان دو رگه شدند.

پژوهشگران در مقاله خود می نویسند: اینها یا با نسل نئاندرتال و دنیسوان مرتبط هستند یا زود از آنها جدا میشوند و این یعنی احتمال دارد انسان سوم در تاریخ گونه بشری مخلوط نئاندرتال و دنیسوان باشد.

ژنوم بشری

دید عمیق آموزشی و مشاهده دختر بالغ- که فسیلی دورگه را ثابت کرد و سال گذشته کشف شد- این ابتدای کار است و روشهای مختلف پژوهشی در این مورد یکسان نیست.

یکی از اعضای گروه پژوهشی و متخصص در علم آمار ژنتیکیمایوخ موندالاز دانشکده تاروت در استونی میگوید: نظریه ما با نمونه کشف شده دنیسووا همراهی دارد و با این وجود احتمالات دیگر هم ممکن است و غیر ممکن نیست.و اکتشافات در این عرصه، به سرعت و با حجمی زیاد، می آید.

گروه دیگری از پژوهشگران در سال گذشته نشانه ای با نامرخداد ازدواج سومرا بین نئاندرتال و دنیسووان بیان کردند و سلسله زمانی، در مورد چگونگی برخورد و زاد و ولد این گونههای منقرض شده را با تفاصیل بیشتر از گذشته مورد تاکید قرار دادند.

بسیاری از پژوهش هایی که باید بعدا انجام شود تطبیق این نوع از تحلیل به وسیله هوش مصنوعی را انجام میدهد و آن، بیوتکنولوژی جدیدی در بررسی پیشینیان انسان است در حالی که نشانه های فسیلی کشف شده در مورد آنها بسیار اندک است.

ولی پس از پژوهش، آنچه گروه پیدا کرد، فقط فرایند شکل گیری درونی طولانی مدت را تفسیر نمیکند بلکه اطلاعاتی دراین مورد میدهد که ما چه کسانی هستیم. بردرانپتیتبه مجله اسمیتسونیانمیگوید: اعتقاد داشتیم که اختلافات زیادی را در ژنوم در زمان کشف واقعیت نئاندرتال و دنیسوان، خواهیم داشت و نتایج کنونی را میبینیم که مطلب را به بهترین شکل توضیح میدهد. وقتی بخش های. مختلف بدن نئاندرتال و دنیسوان مطرح شود، بخشی از ژنوم، کاملا متفاوت خواهدبود ولی در فرزندان ناشی از زاد و ولد این دو گونه، اینطور نیست.

https://ibelieveinsci.com/?p=61384


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تغییرات مغز پس از 40 سالگیایندرالنعناعموفقیت در تفکر استارتباط پیوسته ی جهاندر هم تنیدگی مرزها و بی محس و ادراک قسمت هفدهمهیچ اندر هیچاعتماد به خودرویا و واقعیتکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماسعی کن به حدی محدود نشویآغاز مبهم آفرینشقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم عصب سیاتیکاکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالجهل مقدسهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن سردردی ژنتیکی که باز مخالفت بشنودر عید نوروز مراقب تصادف حس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وروزه داری متناوب، مغز را کودک ایرانی که هوش او از برنامه و ساختار پیچیده مسفر دشوار اکتشافپروتئین های ساده ی ابتداتولید یا دریافت علممغز بزرگ و فعال یا مغز کوشکل پنجم مادهالکتروتاکسی(گرایش و حرکلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همجهان کنونی و مغز بزرگتریهندسه، نمایشی از حقیقتما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان آرتروز با ورزش موضوقتی شروع به بیدار شدن میخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بروش صحبت کردن در حال تکامکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی نرمش های گردنسلول عصبی، در محل خاص خودآملودیپین داروی ضد فشار توهم تنهاییشاید درست نباشدنقش مهاجرت در توسعه نسل اامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشممانتین یا آلزیکسا یا ابتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بواقعیت چیستخواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولیریشه های اخلاقکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظبررسي علل احتمالي تغيير سندرم جدایی مغزآینده ی انسان در فراتر ازفقر داده ها در هوش مصنوعیتوضیحی ساده در مورد هوش مشربت رب انارنقش اتصالات بین سلولهای انگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش اواکسن آلزایمرخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالیرابطه تشنج و اوتیسمگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن بشکه ای که ته نداره پر نمسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا یک، وجود داردفیزیک و هوشیاریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتضایعات در عصب زیر زبانینقش غذاها و موجودات درياانسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان اولین سلول مصنحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدرختان چگونه بر تشکیل ابوراپامیل در بارداریخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی دزمین در برابر عظمت کیهانگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تتفاوت های زبانی سرمنشا تسکته ی مغزی در جوانانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفراموشی آرمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاطبیعت بر اساس هماهنگیچند نرمش مفید برای کمردراولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمداروی تشنجی دربارداریحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاساس انسان اندیشه و باور ذهن هوشیار در پس ماده ی میافته های نوین علوم پرده دلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستزندگی و داراییپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهتلاش های جدید شرکت نورالسازگاری با محیط بین اجزاآب زندگی است قسمت دومفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر ویتامین دی بر بیماعلم راهی برای اندیشیدن انهایت در بی نهایتایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکداروی ضد چاقیحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی در زنان بیشتر ااصفهان زیبارفتار وابسته به شکلژنهای هوش ، کدامندبازخورد یا فیدبکزیرفون داروی ضد ام اسپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیتمساح حد واسط میان مغز کوسرکه انگبین عسلی مفید برآزمون ذهنی گربه شرودینگرقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کن خوب حرف بزنینوار عصب و عضلهنوار عصب و عضلهتغییرات آب و هوایی که به ایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو مولکول ضد پیریارتباط انسانی، محدود به در هم تنیدگی کوانتومیحس و ادراک قسمت هجدهمهیچگاه از فشار و شکست نتررویا و کابوسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره احساسات متفازبان و شناخت حقیقت قسمت اتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدشلیک فراموشیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقداکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،جهان فراکتالهمیشه راهی هستمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تدرمان نگهدارنده ی اعتیادحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترروزه داری و التهاب زیانبکودکان مهاجربرنامه ی مسلط ژنها در اختسفرنامه سفر به بم و جنوب پروتز چشمتولید پاک و فراوان انرژیمغز بزرگترین مصرف کننده الکترودهای کاشتنیلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین جهان کاملی در اطراف ما پرهنر فراموشیما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلویتنام نوعی کرونا ویروس خفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمروشهای نو در درمان دیسک بکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی یونها و مولکول های مسلولهای ایمنی القا کنندهآموزش نوین زبانتوهم جداییشایسته نیست در جیب خود قرنقش میدان مغناطیسی زمین امیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرمن و وجود توهمیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندو داروی جدید برای میاستجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بواقعیت چیستخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آنرژیم های غذایی و نقش مهم کجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انسانبررسی مغز با امواج مادون سندرم دزدی ساب کلاوینآینده ی علم و فیزیک در60 ثفلج نخاعی با الکترودهای توضیحات دکتر فاطمی در موشربت ضد خلطنقش تیروئید در تکامل مغزانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساسواکسن ایرانی کرونا تولیدخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پیرادیوی مغز و تنظیم فرکانگل زندگیمرکز حافظه کجاستبشریت از یک پدر و مادر نیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیا کیهان می تواند یک شبیفیزیک آگاهیتکامل ابزار هوش ، راه پر ضرورت زدودن افکارنقش غذاها و موجودات درياانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیدانشمندان تغییر میدان مغحقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدرختان اشعار زمینورزش هوازی مرتب خیلی به قخدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتزمین زیر خلیج فارس تمدنی گامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ایستایی و تکاپوسال سیزده ماههآیا خداباوری محصول تکاملفرایند پیچیده ی خونرسانیتأثیر شیرینی های حاوی لوطعمه ی شبکه های ارتباط اجچند جهانیاولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاداروی جدید ALSحافظه های کاذبهوش احساسیاستفاده از مغز، وزن را کمذهن و زندگییاد گرفتن مداومدنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتزندگی بی دودپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودتلاش هایی در بیماران قطع ستم با شعار قانون بدترین آب زندگی است قسمت سومفضای خالی ای وجود نداردتاثیر ویروس کرونا بر مغز علم ساختن برج های چرخاننهادینه سازی فرهنگ اختلاایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانداروی ضد چاقیحس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل بازخوردرفتار اجتماعی انسان، حاصژنهای حاکم بر انسان و انسبازسازي مغز و نخاع چالشی زیرک ترین مردمپیوند اندام حیوانات به امغز قلبتنفس هوازی و میتوکندریسرگیجه از شایعترین اختلاآزادی در چیستقانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کردن به نعمتقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت بد را ترک کننوار عصب و عضله مهم در تشتغییرات تکاملی سر انسان ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث مولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط از بالا به پایین مدر هم تنیدگی کوانتومی و پحس و ادراک قسمت هشتمهیپرپاراتیروئیدیسمرویا و خبر از آیندهکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره احساساتی غیرزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو افق رویداد جهان هستیپپوگستمغز انسان برای شادمانی طشلیک فراموشیافت فشار خون ناگهانی در وقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکغم بی پایاناگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماجهان قابل مشاهده بخش کوچهمیشه عسل با موم بخوریممیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تدرمان نابینایان آیا ممکنحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال روزه داری و بیمار ی ام اس کودکان میتوانند ناقل بی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سفرنامه سفر به بم و جنوب پروتز عصبی برای تکلمتولید اندام با چاپ سه بعدمغز حریص برای خون، کلید تالگو نداشتیملحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسجهان پیوستههنر حفظ گرهما بخشی از این جهان مرتبطاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان با سلول های بنیادیویتامین E برای فعالیت صحخلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهروشهای شناسایی قدرت شنواکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی اثرات مضر ویتامین دسلولهای بنیادی مصنوعی درآمارهای ارائه شده در سطح توهم جدایی و توهم علمشادی، پاداش انجام وظیفهنقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادرامن کسی در ناکسی دریافتم تاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون داروواقعیت های متفاوتخواص هلو برگ هلوبیماری میاستنی گراویسرژیم های غذایی و نقش مهم کرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلبررسی و اپروچ جدید بر بیمسندرم سردرد به دلیل افت فآینده با ترس جمع نمیشودفلج بل، فلجی ترسناک که آنتیوتیکسن داروی ضد جنونشش مرحله تکامل چشمنقش حفاظتی مولکول جدید دانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از دیروز و امروزجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیمواکسن اسپایکوژنخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محراز تغییرگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستبعد پنجمسیاهچاله ی تولید کنندهآیا گذشته، امروز وآینده فیزیکدانان ماشینی برای تتکامل تکنولوژیضرب المثل یونانینقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهاندانشمندان روش هاي جدیدی حقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدرد و درسورزش هوازی ، بهترین تمریخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی زمان چیستگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسانسور از روی قصد بسیاری آیا دلفین ها می تواند از فرایند تکامل و دشواری هاتئوری تکامل امروز در درمظهور امواج مغزی در مغز مصچند جهانیاولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهاداروی جدید s3 در درمان ام حافظه و اطلاعات در کجاست هوش احساسیاستفاده از نظریه ی تکامل ذهن و شیمی بدنیاد بگیر فراموش کنیدنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریزندگی در جمع مواردی را برپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجتلاش در تولید انرژی به رنستم، بی پاسخ نیستآب، زندگی است(قسمت پنجم)قفس دور خود را بشکنتاثیر ژنها بر اختلالات خعلایم کمبود ویتامین E را چهار میلیارد سال تکامل بایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری در کجاست؟ قتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمداروی ضد تشنج با قابليت تحس و ادراک قسمت 74هوشمندی کیهاناصل در هم تنیدگی و جهانی رقیبی قدرتمند در برابر مکفش و کتابباغچه ی منزیست شناسی کل در جزء فراکپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنفس هوازی و میتوکندریسرگردانیآزادی عقیده، آرمانی که تآزار حقیقیقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت دادن مغز بر تفکرنوار عصب و عضله برای تاییتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط بین هوش طبیعی و هودر هم تنیدگی کوانتومی و دحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا بخشی حقیقی از زندگی کنگره بین المللی سردرد دبحران ذهن فیلمی قابل تامزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طشنا در ابهای گرم جنوب نیاافت هوشیاری به دنبال کاهقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکغم بی پایاناگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید جهان موازی و حجاب هاهمیشه، آنطور نیست که هستمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تدرمان های اسرار آمیز در آحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دروزه داری سلول های بنیادکودکان گذشته به آینده فکبرین نت به جای اینترنتسفرنامه سفر به بم و جنوب پرورش مغز مینیاتوری انساتولید سلولهای جنسی از سلشکرگزار هر چیزی باش که دامغز در تنهایی آسیب میبینالگو و عادت را بشکن و در الرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزجهان پیوستههنر رها شدن از وابستگیما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز درمان تومورهای مغزی با اویتامین E در چه مواد غذایخلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهروشی برای بهبود هوش عاطفکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی اختلالات عصبی مثانهسلام تا روشناییآن چیزی که ما جریان زمان توهم جسمشب سیاه سحر شودنقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدوارینگاه از بیرون مجموعهمن پر از تلخیمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتواقعیت و مجازخواص هندوانهبیماری های میتوکندریرژیم ضد التهابیکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی ژنها در تشخیص بیماسوی ما آید نداها را صداآیا فراموشی حتمی استفلج خوابتیک و اختلال حرکتیششمین کنگره بین المللی سنقش حیاتی تلومر دی ان آ دانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از دیسک گردنجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگواکسن اسپایکوژن ضد کروناخوشبختی چیستبیماری دویکراست دستی و چپ دستیگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استبعد از کروناسیاهچاله، سیاه خالص یا پآیا پیدایش مغز از روی تصافال نیکوتکامل جریان همیشگی خلقتضربه مغزی در تصادف رانندنقش غذاها در کاهش دردهای انسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاتردانشمندان روشی برای تبدیحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهورزش و میگرنخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر ازمان و مکان، ابعاد کیهان گاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قماتفاوتهای جنسیتی راهی براسانسور بر بسیاری از حقایآیا دلفین ها میتوانند بافرایند حذف برخی اجزای مغتئوری تکامل در پیشگیری و ظرف باید پر شود چه با چرک چند جهانی و علماولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانداروی جدید لنفوم و لوکمیحافظه و اطلاعات در کجاست هوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از هوش مصنوعی در ذهن پر در برابر آگاهییادگیری مهارت های جدید ددنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیزندگی در سیاهچالهپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی برای درمان قطع نخاستون فقرات انسان دو پا جلآتاکسیقفس ذهنتاثیر کلام در آیات کلام بعلایم کمبود ویتامین E را چهار ساعت پس از کشتار خوکایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییداروی ضد تشنج با قابليت تحس و ادراک قسمت 75هوشیاری و وجوداصل علت و تاثیررقابتی بی هدف یا رقابتی هکل اقیانوس در یک ذرهبترس از اینکه کسی، به درگزیست شناسی باور حقیقت یا پیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استتنفس بدون اکسیژنسربازان ما محققا غلبه می سربرولایزینآزار دیگری، آزار خود استقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد وعارضه جدید ویروس کرونا سنوار عصب و عضله تعیین محلثبت و دستکار ی حافظهایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت مغز انسان و فدر هر سوراخی سر نکنحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا تخیل یا واقعیتکنترل همجوشی هسته ای با هبخش فراموش شده ی حافظهزبان جانسوزتو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر ششناخت ناشناختهافتخار انسانقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکغیرقابل دیدن کردن مادهاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان ما میتواند به اندازهمکاری یا رقابتمیدان های مغناطیسی قابل از نخستین همانند سازها تدرمان های بیماری آلزایمرحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنروزهای بد باقی نمیماندکودکان خود را مشابه خود تبرای یک زندگی معمولیسفرنامه سفر به بم و جنوب پرکاری تیروئیدتولترودینشکست حتمیمغز را از روی امواج بشناسالگوی بنیادین و هوشیاریلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمجهان پر از چیزهای اسرار آهنر، پر کردن است نه فحش دمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجویتامین کاخلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابروشی جدید در درمان قطع نخکایروپاکتیک چیستماست مالیبرخی اصول سلامت کمرسلاح و راهزنیآنچه می دانم، آنچه را میختوهمات و شناخت حقیقتشبیه سازی میلیون ها جهان نقش نگاه از پایین یا نگاهامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماندونپزیل در بیماران قلبی جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ضایعات نخاعیواقعیت و انعکاسخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی بیماری التهابی رودسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا ممکن است موش کور بی مفلج خواب چیستتیکاگرلور داروی ضد انعقاشعار و عملنقش خرچنگ های نعل اسبی درانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از دیستونی قابل درمانجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز درک تصویر و زبان های مخلتواکسن دیگر کرونا ساخته شخوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونیرجزخوانی هایی که امروز بگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستبعد از کروناسیاره ی ابلهانآیا آگاهی پس از مرگ از بیفاکسیبتتکامل داروینی هنوز در حاضررهای مصرف شکر و قند بر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان باشنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترس و آرمان هااتفاق و تصادفدانش، قفل ذهن را باز میکنحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرد زانو همیشه نیاز به جرورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا درونزمان و گذر آن سریع استگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتقلید مرحله ای نسبتا پیشسانسور ذهنآیا دست مصنوعی به زودی قافراتر از دیوارهای باورتئوری جدید، ویران کردن گظرفیت مغز چقدر استچند روش ساده برای موفقیتاولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزاحساسات کاذبداروی جدید میاستنی گراویحافظه و اطلاعات در کجاستهوش در طبیعتاستفاده از انرژی خلاذهن تو همیشه به چیزی اعتقیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیدزندگی زمینی امروز بیش از پول و شادیمعمای اخلاقی قطارتلاشی تازه برای گشودن معستارگانی قبل از آغاز کیهآتاکسی فریدریشقفس را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر نعلائم عصبی آلزایمر، با انون و القلمایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع خواب و رویاتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانداروی ضد تشنج توپیراماتحس و ادراک قسمت 78هوشیاری و افسردگیاصل عدم قطعیت از کوانتوم رموزی از نخستین تمدن بشرکلمات بلند نه صدای بلندبحتی علمی درباره تمایل بزیست، مرز افق رویداد هستپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیسردرد میگرنآسيب میکروواسکولاریا آسقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وعبارت های مبهم مانند انرنوار عصب و عضله در مطب دکثبت امواج الکتریکی در عصایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز اندر والنتاین کتاب بدید همحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلرویا حقی از طرف خداکنترل جاذبهبخش های تنظیمی ژنومزبان ریشه هایی شناختی استو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدشناخت و معرفت، و نقش آن دافراد آغاز حرکت خودشان رقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکغار افلاطوناگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینجهان مادی، تجلی فضا در ذههمانند سازی در انسانمیدان های کوانتومی خلااز نشانه ها و آثار درک شددرمان های بیماری اس ام ایحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیروزهای سختکودکان را برای راه آماده برای پیش بینی آینده مغز دسفری به آغاز کیهانپراسینزوماب در پارکینسوتومورها و التهاب مغزی عاشکستن مرز دور مغزمغز زنان جوانتر از مغز مرالگوبرداری از طبیعتلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی هوموارکتوس ها ممکن است دمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSویتامین کا و استخوانخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی روشی جدید در درمان نابینکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیبرخی اطلاعات روانشناسی مسلسله مباحث هوش مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شتوکل بر خداشبیه سازی سیستم های کواننقش نظام غذایی در تکامل مامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونمننژیتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین هماندوچرخه در کاهش دردهای کمجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسواقعیت تقویت شدهخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصرژیم غذایی سالم و ضد التهکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهبررسی سیستم تعادلی بدن اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا ما کالا هستیمفلج دوطرفه عصب 6 چشمتیروفیبان موثر در سکته ی صبور باشنقش داروهاي مختلف معروف اندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز درک حقیقت نردبان و مسیری واکسن دیگری ضد کرونا از دخیالپردازی نکنبیماری سلیاکرحم مصنوعیگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوسیاره ابلهانآیا امکان بازسازی اندامهفاجعه ی جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حاضررهای شکر بر سلامت مغزنقشه های مغزی جدید با جزیانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بیندانش، یک انسان را ناسازگحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکامل تا مغز، از مغز تدردهای سال گذشته فراموش ورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلوزمان و صبرگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیستقلید از روی طبیعتساهچاله ها تبخیر نمیشودآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرار در فرار از میزبان، دتا 20 سال آینده مغز شما به عقل مجادله گرچندین ماده غذایی که مانناولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابداروی جدید کنترل قند خونحافظه ی هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیاذهن خود را مشغول هماهنگییادگرفتن، آغاز حرکت است دنیا، هیچ استبابا زود بیازندگی زودگذرپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشاتلاشی جدید در درمان ام اسسخن نیکو مانند درخت نیکوآتاکسی مخچه ای خودایمنقله برای دیدن نه برای به تاثیر کپسول نوروهرب بر تعلت خواب آلودگی بعد از خونوآوری ای شگفت انگیز دانایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان منتظر نمان چیزی نور را بهتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است داروی ضد جنون در درمان تیحس و ادراک قسمت 82هوشیاری کوانتومیاصل، روان و نفس استرمز و رازهای ارتباط غیر ککلوزاپین داروی ضد جنونبحث درباره پیدایش و منشا زاویه نگاه ها یکسان نیستتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر سردرد میگرن در کودکانآسیب ها ناشی از آلودگی هوقبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاهخواری بر رشد و عجول نباشنوبت کودکانجلو رفتن یا عقبگردایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودمورد نادر همپوشانی دو بیارتباط شگفت انگیز مغز اندر یک فراکتال هر نقطه مرکحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای مترویاها از مغز است یا ناخوکندن ریشه ی خودبخش بزرگی حس و ادراک ما ازبان شناسی مدرن در سطح سلتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استشناخت حقیقت یا آرزوهای گافراد بی دلیل دوستدار تو لمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکغرور و علماگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاجهان مرئی و نامرئیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان های جدید ALSحس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانروزهای سخت میگذردکوری گذرای ناشی از موبایبرای اولین بار دانشمندانسقوط درون جاذبه ای خاص، چپرتوهای صادر شده از سیاهتومورهای نخاعیشگفت نیست من عاشق تو باشممغزهای کوچک بی احساسالتهاب شریان تمپوراللزوم گذر انسان از حدها و تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامههورمون شیرساز یا پرولاکتماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید مولتیپل میلومویتامین کا در سبزیجاتخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستروشی جدید در درمان سکته مکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشبرخی بیماری ها که در آن بسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآنچه واقعیت تصور میکنیم توپیراماتشبکه های مصنوعی مغز به درنقش نظریه تکامل در شناساامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگمن، ما یا چی؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرماندگی به دلیل عادت کرواقعیت تقویت شدهخواص بادامبیماری های روانی با تاثیرژیم غذایی ضد التهابیکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کابررسی علل کمر درد در میانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا ما تنها موجودات زنده فن آوری های جدید علیه شناتکنولوژی های جدید و حالتصبور باشنقش درختان در تکاملاندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتدرک دیگرانواکسن سرطانخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثرحم مصنوعیگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشبعد از کرونا دلخوشی بیهوسیاره ابلهانآیا انسان با مغز بزرگش اخفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل داروینی هنوز در حاضعیف و قوینقشه با واقعیت متفاوت اسانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایددائما بخوانحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی تعاملیاز خود رها شودردی که سالهاست درمان نشوزن حقیقی معرفت و شناختخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقزمان واقعیت است یا توهمگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدتقلید از طبیعتسایه ی هوشیاریآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرد موفقتا بحر یفعل ما یشاعقل در جهان جدید، عجیب اسچندجهانیاولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی جدید آلزایمرحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیاذهن خالی از شلوغی افکاریادآوری خواب و رویادندان ها را مسواک بزنید تباد و موجزندگی سلول در بدن، جدای اپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهتمایل زیاد به خوردن بستنسخن و سکوتآتش منبع انرژیقله سقوطتاثیر کپسول نوروهرب بر سعماد الدین نسیمی قربانی نوار مغز مشاهده ی غیر مستاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرادغام میان گونه های مختلدارویی خلط آورحس و ادراک قسمت 87هوشیاری سنتی یا هوشیاری اصلاح خطا با رفتن بر مسیررمز گشایی از اتصالات مغزکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثي درباره هوش و تفاوتهزاوسکا درمان گوشرتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداسردرد میگرنی در کودکانآسیب روانی شبکه های اجتمقبل از آغازتاثیر انتخاب از طرف محیط عدم توقف تکامل در یک اندانور از عمق تاریکیجلوتر را دیدنایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبموسیقی نوارتباط غیرکلامی بین انسادر کمتر از چند ماه سوش جدحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزرویاهای پر رمز و حیرتی درکندر در بیماریهای التهاببخش بزرگتر کیهان ناشناختزبان شناسی نوین نیازمند تو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیشناخت درون، شناخت بیرون؛افزایش قدرت ادراکات و حسلووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکغربال در زندگیاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیجهان مشارکتیهمدلی و هوش عاطفیمیدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان های جدید میگرنحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشروش مقابله مغز با محدودیکی غایب شدی تا نیازمند دلبرای تمدن سازی، باید در بسقوط زیگزاگی یا ناگهانیپرتوزایی از جسم سیاهتومورهای ستون فقراتشگفت انگیز بودن کیهانمغز، فقط گیرندهام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشهوش فوق العاده، هر فرد اسماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی ویتامین بی 12 در درمان دردخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلريتوکسيمب در درمان ام اسکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بدسم زنبور ، کلیدی برای وارآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توانایی مغز و دیگر اجزای شبکیه های مصنوعینقش هورمون های تیروئید دامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژي پاک سرچشمه حتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین هماندوپامین قابل حل در آبجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرها بسته نیستواقعیت خلا و وجود و درک مخواص بادام زمینیبیماری وسواسرژیم غذایی ضد دردکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرطرف کردن خشونت را از خاسوخت هیدروژنی پاکآیا مصرف مولتی ویتامین هفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکنولوژی و پیشرفتصبر لازمه ی پیروزی استنقش ذهن و شناخت در حوادث اندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز درک درست از خود و هوشیاریواکسن سرطانخانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلتفکر قبل از کارسیب یکسان و دیدگاه های متآیا احتمال دارد رویا از آفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل داروینی هنوز در حاطلوع و حقیقتنقص های سیستمی ایمنیانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوتردارچینحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی در قضاوت های ااز درخواست ها جدا شودرس گرفتن از شکست هاوزوز گوشخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به زمان پلانکگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیتقویت مغز با ورزشسایه را اصالت دادن، جز فرآیا راهی برای بهبود وضعیفرد یا اندیشهتاول کف پا و حقیقتعقل سالمنه ناامیدی بلکه ارتقااوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهداروی جدید ای ال اسحباب های کیهانی تو در توهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیاذهن سالمیاری خدا نزدیک استده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت وزندگی، مدیریت انرژیپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و تمایز یا کشف یگانگیسخن پاک و ثابتآثار باستانی تمدن های قدقلب های سادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سعنصر اصلی تعیین واقعیتنوار مغز با توضیح دکتر فااین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیمنتظر زمان ایده آل نشوادغام دو حیطه علوم مغز و دارویی ضد بیش فعالی سیستحس و ادراک قسمت چهلهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول انجام برخی نرمش ها درمز پیشرفت تواضع است نه طکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی جالب درباره محدودیتزبان فرایند تکاملی برای بحثی در مورد نقش ویتامين زبان متغیرتنهاییپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنسردرد و علتهای آنآسیب عصب پا به دنبال اعتیقبل از انفجار بزرگتاثیر احتمالی عصاره تغلیعدم تعادل دوپامین، فقط بنور درونجمجمه انسان های اولیهایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استموسیقی هنر مایع استارتروز یا خوردگی و التهادر آرزوهایت مداومت داشتهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزارویای شفافکندر علیه سرطانبخش دیگری در وجود انسان هزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاشناسایی تاریخچه ی تکاملیافزایش میل جنسی با خوردن لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیرجهان معناهمراه سختی، اسانی هستمکان زمان یا حافظه زماناز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان های جدید در بیماری حس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشروش های صرفه جویی در ایجاکیهان خود را طراحی میکندبرای خودآگاه بودن تو بایسلول های مغزی عامل پارکیپرسشتوهم فضای خالیشگفت زده و حیران باشمغز، همه ی واقعیت را نمیبام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هولزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی می تواند بر احماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلویتامین بی هفدهخونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهاریه زغالیکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکبرخی توجهات در ببمار پارسماگلوتید داروی کاهش دهنآنها نمیخواهند دیگران راتوانایی یک فرد، برای تغیشباهت مغز و کیهاننقش هورمون زنانه استروژناما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهوالزارتان داروی ضد فشار خواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبراه فراری نیستکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبزرگ فکر کنسودمندی موجودات ابزی بر آیا مغز تا بزرگسالی توسعفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هاصبر و واقعیتنقش روی و منیزیم در سلامتاندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع بی نهایت انرژی در دترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز درک عمیق در حیواناتواکسن ضد اعتیادخاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی ارساناها و ابر رساناها و عگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسیر آفرینش از روح تا مغز آیا احتمال دارد رویا از آفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل زبانطلای سیاهنقص در تشخیص هیجانات عامانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروهای مصرفی در ام اسحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی در کامپیوترهااز دست دادن دم در پیشینیادست و پا زدن در سایه؟وسواس، بیماری استخطر آلودگی هوابا همه مهربان باشزمان به چه دلیل ایجاد میشگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلتقویت استخوان در گرو تغذساخت سلول عصبی حتی پس از آیا راهی برای رفع کم آبی فرد حساس از نظر عاطفی و بتابوهای ذهنیعقلانیت بدون تغییرنه به اعدامايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنداروی جدید برای میاستنی حباب هایی تو در توهوش عاطفی قسمت یازدهاستفاده از سلول های بنیاذهت را روی چیزهای مفید متژن همه چیز نیستدهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخوانزندگی، مراتب هوشیاری استپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسخت ترین حصارآدم عاقل، وقت خودش را هدرقلب و عقلتاثیر کتامین در درمان پاعوامل موثر در پیدایش زبانوار مغز ترجمه رخدادهای این ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیمنحنی که ارتباط بین معرفارتقا و تکامل سنت آفرینش داستانها و مفاهیمی اشتباحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوض مصنوعی زندهاصول توسعه ی یک ذهن کاملرمز بقای جهش ژنتیکیکلام، در تحولی شگفت آور بکلرال هیدرات برای خوابانبحثی در مورد نقش کلسیم و زبان مشترک ژنتیکی موجوداتنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بسردرد به دلیل مصرف زیاد مآسانی موفقیتقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر بینش و انتظارات فرعدم درکنوروفیبروماتوزجنین مصنوعیایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش های وارونهدر آسمان هدیه های نادیدنحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تروان سالمکو کیو تن coQ10بخشیدن دیگران یعنی آرامشزبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرشناسایی سلول های ایمنی اافزایش مرگ و میر سندرم کولوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیمااگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنجهان معکوسهمراهی میاستنی با برخی سمکانیک کوانتومی بی معنی از واقعیت امروز تا حقیقتدرمان های جدید سرطانحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران روش های عملی برای رفع کمرکیهانِ هوشیارِ در حال یابرای رشد، باید از مسیر خطسلول های بنیادیپرسش و چستجو همیشه باقی اتوهم فضای خالی یا توهم فضشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمغزتان را در جوانی سیم کشام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ام اسویتامین دی گنجینه ای بزرخواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناختریواستیگمینکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفابرخی توصیه ها برای واکسیسندرم میلر فیشرآنژیوگرافی از مغزتوازن مهمتر از فعالیت زیشباهت مغز با کیهان مادینقش ویتامین K در ترمیم اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب جواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرون قفس یا بیرون از آنواکنش های ناخودآگاه و تقخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیمارراه نجاتکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبزرگ شدن مغز محدود به دورسی و سه پل اصفهانآیا همه جنایت ها نتیجه بیفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هاصبر بسیار بایدنقش روزه داری در سالم و جانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،منابع جدید انرژیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز درگیری قلب در بیماری ویرواکسن علیه سرطانخار و گلبیماری، رساله ای برای سلرستگاری محدود به یک راه نگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیتفکر خلا ق در برابر توهم سیستم تخلیه ی مغز بینشی نآیا بدون ناظر هوشمند هم بفتون های زیستیتکامل زبانطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقطه ی رسیدن به قلهانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدداروهای ام اسحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز روده تا مغزدست کردن در گوشوسیله، فقط دعا نیستخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبزمان شگفت انگیزگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیاما مقهور قوانین فیزیکفردا را نمیدانیمتاثیر فکر بر سلامتعقیده ی بی عملنه به اعدامايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش داروی جدید برای کاهش وزنحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش عاطفی قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعژن همه چیز نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پازندان ذهنیپیموزایدمعجزه های هر روزهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسخت ترین کار، شناخت خود اآرام باشقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل ایجاد لغت انسانی و نوار مغز در فراموشی هاتغییر الگوی رشد مغزی با زاین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتقا یا بازگشت به قبل ازدخالت در ساختار ژنهاحس و ادراک قسمت چهل و هشتهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااصول سلامت کمررمز جهاناضطراب و ترسرمز جهان خاصیت فراکتالکم کردن کالری روشی سودمنبحثی در مورد حقیقت فضا و زبان چهار حرفی حیات زمینتنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقسردرد تنشنآشنا پنداریقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ترکیبات استاتین (سعدالت برای من یا برای همهنورون هاي مصنوعی می توانجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش های حقیقی ارزش های غدر آستانه ی موج پنجم کوویحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیروبات ها قول میدهندکوچ از محیط نامناسببخشش، عقلانی یا غیر عاقلزدودن نقص از هوش مصنوعیتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ شهر زیرزمینی در ژاپن براافزایش سرعت پیشرفت علوم لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان هوشمندهمراهی نوعی سردرد میگرنیمکانیزمهای دفاعی در براباز کجا آمده ام و به کجا میدرمان های رایج ام اسوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش کروش هایی برای کم کردن اضطکیست هیداتید مغزبرای زندگی سالم، یافتن تسلول های بنیادی منابع و اپرسشگری نامحدودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شگفتی های زنبور عسلمغزتان را در جوانی سیمکشامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی و کشف زبان هایماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفرویروس مصنوعیخواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرریاضیات یک حس جدید استکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشبرخی درمان های Spinal Muscular Atسندرم کووید طولانیآنان که در قله اند هرگز ختوت زیاد بخوریدشباهت های ریشه ای چند بیمنقش ژنتیک در درمان اختلاانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(جوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرون و بیرون، جدای از هم واکنش به حس جدیدخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کوراه های جدید برای قضاوت رکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سیلی محکم محیط زیست بر انآیا هوش مصنوعی می تواند نفواید زیاد دوچرخه سواریتکینگیصد قدح، نفتاده بشکستنقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی تاریکنازوکلسینمناطق خاص زبان در مغزترازودونابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز درگیری مغز در بیماری کویواکسنی با تاثیر دوگانه اخارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعیرشته نوروایمونولوژی و نقگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردتفاوت قند طبیعی با قند و سیستم تعادلی بدنآیا برای تولید مثل همیشه فروتنی معرفتیتکامل زبان انسان از پیشیطوفان بیدارینقطه ای بود و دگر هیچ نبوانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهداروهای تغییر دهنده ی سیحل مشکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه نترسدست آسمانیک پیام منفرد نورون مغزی خطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مزمان، واقعی نیستگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیتقویت سیستم ایمنیساخت شبکه عصبی با الفبای آگاهی فراتر از آگاهیفرزندان زمان خودتاثیر مشاهده بر واقعیت بعلم و ادراک فقط مشاهده ی نه بدبخت بلکه نادانايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد داروی جدید برای ای ال اسحریص نباشهوش عاطفی قسمت اولاستیفن هاوکینگ در مورد هذره ی معین یا ابری از الکژن هوش و ساختارهای حیاتی بار سنین ابزار هوشمندی ازونیسومایدپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیسختی ها رفتنی استآرامش و دانشقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد وعواملی که برای ظهور لغت انوار مغز در تشخیص بیماری تغییر خود یا تغییر دیگرااین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتوکين تراپی روشی جديد در موج، راز خلقت نهفته اسحس و ادراک قسمت چهل و دومهیچ چیز همیشگی نیستهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاع رسانی اینترنتیرنگ کردن، حقیقت نیستکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی در مورد عملکرد لوب فزبان نیاز تکاملی استتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستاممغز و اخلاقسردرد سکه ایآشنا پنداریقدرت مردمتاثیر تغذیه بر سلامت رواعسل طبیعی موثر در کنترل بنورون های ردیاب حافظهجنگ و تصور از جنگایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت اولدر برابر حقایق جدیدحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر روبات های ریز در درمان بیکوچک شدن مغز از نئاندرتابدون پیر فلکسفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بیش از آنچه تصور میشوشواهدی از نوع جدیدی از حاافسردگی و اضطراب در بیمالیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکیاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستجهان هوشیارهندسه ی پایه ایما انسانها چه اندازه نزداز کسی که یک کتاب خوانده درمان های علامتی در ام اسوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکنروش هایی برای جلوگیری از کیست کلوئید بطن سومبرخی ملاحظات در تشنج های سلول های بدن تو پیر نیستنپس از اگو یا بعد از نفستوهم چیستشانس یا نتیجه ی تلاشمغط یک گیرنده استامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانویروس های باستانی، مغز مخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحریتوکسیمابکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی روش های تربیتی کودکسندرم گیلن باره به دنبال آنتی بادی منوکلونال در دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشباهت کیهان و مغزنقش گرمایش آب و هوا در همانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین هماندین اجباریجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرون آشفته ی تو و ظاهر خنواکسن های شرکت فایزر آمرخود جسم و یا تصویربیماری الزایمرراه های جدید برای قضاوت رکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودبزرگترین خطایی که مردم مسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل فردی یا اجتماعیصداقتنقش رژیم غذایی در رشد و اانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاصی از مغز در جستجترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان موفق به بازگردحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز درگیری مغز در بیماران مبوابسته به دوستی این و آن خبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشرشد مغز فرایندی پیچیده اگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هتفاوت مغز انسان و میمون هسیستم دفاعی بدن علیه مغز آیا بزرگ شدن مغز فقط در دفروتنی و غرورتکامل ساختار رگهای مغزی طوفان زیبایینقطه بی بازگشتانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریداروهای ضد بیماری ام اس وحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه بگذردست بالای دستیک پیشنهاد خوب برای آسان خطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از زمزمه ات مانده در گوشمگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیتلقین اطلاعات و حافظهساختن آیندهآپومورفین در پارکینسونفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعلم و روحنه جنگ و نه خونریزیای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و داروی جدید برای دیابتحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش عاطفی قسمت دهماستیفن هاوکینگ در تفسیر ذرات کوانتومی زیر اتمی قژن یا نقشه توسعه مغز و نقباربر دیگران نباشزونا به وسیله ویروس ابله پیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمتمدن زیر آبسختی در بلند شدن از روی صآرامش و سکونقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوارض ازدواج و بچه دار شدنوار مغزی روشی مهم در تشختغییر دیگران یا تغییر خواینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیمهمان ناخواندهارتباط میکروب روده و پاردر میان تاریکی و روشناییحس و ادراک قسمت چهل و سومحس و ادراک قسمت نهمهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعات حسی ما از جهان، چرنگین کمانکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و کلمه حتی برای کسانتو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی سردرد عروقی میگرنآشناپنداری چیستقدرت و شناخت حقیقتتاثیر حرکات چشم بر امواج عشق به هفت مرتبه ی شناختینوروپلاستیسیتی چیستجنگ داده هااکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دمیوتونیک دیستروفیارزش حقیقی زبان قسمت دومدر جراحی کمر عجله نکنیدحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به روبات کیانکوچکی قلببدون بار گذشتهسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی مغز برای فراموشی بیشتر کشواهدی از دنیسوان(شبه نئافسردگی و ساختار مغزلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکپیامهای کاربرانابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنججهان های بسیار دیگرهندسه ی رایج کیهانما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشوروش هایی ساده برای کاهش اکپسول ژری لاکتبرخی مرزهای اخلاق و علوم سلول بنیادی و ای ال اسآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوهم و خیالشانس یا تلاشنفرت، اسیب به خود استامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانویرایش DNA جنین انسان، برخواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21ریسپریدونکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استبرخی سلولهای عصبی در تلاسندرم پیریفورمیسآنزیم تولید انرژی در سلوتوسعه برخی شغل ها با هوش شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش پیش زمینه ها و اراده انقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدروغ نگو به خصوص به خودتواکسن کووید 19 چیزهایی که خودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و راه پیروزی در زندگی چیستکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگبزرگترین درد از درون است سیگار عامل افزایش مرگ ومآیا هوش ارثی دریافتی از پفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل مادی تا ابزار هوشمصدای بم با فرکانس پایین، نقش زنجبیل در جلوگیری از انرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداوممنبع نور واقعی و ثابت، حقتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان نورون مصنوعی سحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا درگیری مغزی در سندرم کوووابستگی یعنی قلادهخدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمرشد مغز علت تمایل انسان بگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ها و تمایزها کلید بسکوت و نیستیآیا تکامل و تغییرات ژنتیفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل شناخت انسان با کشفطولانی ترین شبنمیتوان با بیرون انداختنانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناداروهای ضد تشنج با توضیح حمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز علم جز اندکی به شما دادستورالعمل مرکز کنترل بییک آلل ژنتیکی که از نئانددفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و زنان باهوش ترگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش ها برای کشف منابع جدساختن آینده، بهترین روش آپومورفین در پارکینسونفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر علم اپی ژنتیک دریچه ای بهنه روش تقویت مغزای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و داروی جدید ضد فشار خونحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت دوماستخوان های کشف شده، ممکذرات کوانتومی زیر اتمی قژن ضد آلزایمربارداری بدون رحمزیان غذاهای پرچربپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونتمدنی قدیمی در شمال خلیج سدسازی روش مناسب برای مقآرامش عقلقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وعید نوروز مبارکنوار مغز، مفید و بی خطرتغییر دادن ژنها آیا روزی اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط ماده و انرژیدر مانهای کمر دردحس و ادراک قسمت چهارمهیچ کاری نکردن به معنی چیاطلاعاتی عمومی در مورد مرهبر حقیقیکمردردبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و بیان نتیجه ساختماتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیسرطان کمیت گراییآشتی بهتر استقدرت کنترل خودتاثیر دوپامین و سروتونینعشق درونی به یگانگی خلقتنوروز مبارکجنبه های موجی واقعیتاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیگرن و پروتئین مرتبط با ارزش حقیقی زبان قسمت سومدر درمان بیماری مولتیپل حس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستروح و آب حیاتکوچکترین چیز یک معجزه اسبدون زمان، ماده ای وجود نسفر به مریخ در 39 روزپروژه ی علمی پیوند مغز ساتوقف؛ شکستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شیر و دوغ باداماقلیت خلاقلا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکسایتهای دیگرابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایجهان هایی در جهان دیگرهندسه بنیادینما اکنون میدانیم فضا خالاز انفجار بزرگ تا انفجار درمان کارتی سل و تومور مغوقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کنروش جدید تولید برقکامپیوتر سایبورگبرخی نکات از گاید لاین پرسلول بنیادی در درمان ایدآلودگی هوا و ویروس کروناتوهم وجودشاهکار قرننقاشی هایی با بوی گذشته یامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله با کرونا با علم استاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ جهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم بویشن پروخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمیریسدیپلام تنها داروی تایکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیبرخی سيناپسها طی تکامل و سندرم پیریفورمیسآواز خواندن در قفس، نشانتوصیه های سازمان بهداشت شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش پیشرفته ی سلول های بنانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از دیوار همه اش توهم بودجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدریا آرام نخواهد شد کشتی واکسن کرونا و گشودن پنجرخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتراه انسان شدن، راه رفتن وکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانبسیاری از مجرمان، خودشانسیاهچاله هاآیا هوش سریعی که بدون احسفیروز نادریتکامل مداومصرع و درمان های آننقش زبان در سلطه و قدرت اانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان یک فرضیه رادیکحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار ارشد در سختی استگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناسکوت، پر از صداآیا جنین انسان، هوشمندی فراموش کارها باهوش تر هستکامل، نتیجه ی برنامه ریطی یکصد هزار سال اخیر هرچنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان داروی فامپیریدین یا نورلحمایت از طبیعتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ردغدغه نتیجه ی نادانی استیک جهش ممکن است ذهن انساندفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگزنجیرها را ما باید پاره کگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب تلاش های جدید در ALSساختار فراکتال وجود و ذهآب زندگی است قسمت چهارمفشار و قدرتتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم به ما کمک میکند تا موچه زیاد است بر من که در ایای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهداروی جدید ضد میگرنحس متفاوتهوش عاطفی قسمت سوماستروژن مانند سپر زنان دذرات کوانتومی زیر اتمی قژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازگشایی مجدد مطب دکتر سزیباترین چیز در پیر شدنپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیتمرکز و مدیتیشنسرنوشتآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وعامل کلیدی در کنترل کارآنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تغییر زودتر اتصالات مغزیاین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنارتباط متقابل با همه ی حیدر محل کار ارزش خودت را بمهربانی، شرط موفقیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر چه مرحله ای از خواب ، رحس و ادراک قسمت نوزدهمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاطلاعاتی عمومی در مورد مروی و منیزیم در تقویت استکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و بیان، در سایه پیشرتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟سرعت فکر کردن چگونه استآغاز فرایند دانستنقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر دپاکین بر بیماری معشق، شلوغ کردن نیستنوروز یا روز پایانیجنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیگرن و خوابارزش خود را چگونه میشناسدر دعواها چه میکنی؟حس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدروح در جهانی دیگر استکووید نوزده و خطر بیماری بر کسی اعتماد نکن مگر اینسفر به درون سفری زیباپروانه ی آسمانیتولید مولکول جدید توسط همغز بزرگ چالش است یا منفعشیشه ی بازالتی و سیلیکوناقیانوس نادانیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنجهان یکپارچههندسه در پایه ی همه ی واکما از اینجا نخواهیم رفتاز بار خود بکاه تا پرواز درمان پوکی استخوانوقتی خورشید هست شمع به کاحسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشکاهش میل جنسی در ام اسبرخی نرمش ها برای درد زانسلول بنیادین از مخاط بینآلودگی هوا و پارکینسونتوهم وجودشاهکار شش گوشچقدر به چشم اعتماد کنیمامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف جهانی در ذهنهوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان زخم دیابتی با تکنوواقعیت فیزیکی، تابعی از خواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن ریشه های مشترک همه ی موجوکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی دبرداشت مغز ما از گذر زمانسندرم پای بی قرارآینه در اینهALS نگاهی کامل بر بیماری وتوصیه های غیر دارویی در سشجاعت و ترسنقش آتش در رسیدن انسان بهانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از دیوار، از ابتدا توهم بودجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدریای خداواکسن کرونا از حقیقت تاتخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار راه بی شکستکشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانبسیاری از بیماری های جدیسیاهچاله های فضایی منابعآیا هشیاری کوانتومی وجودفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل چشمضایعه ی شبکه لومبوساکرالنقش زبان در سلطه و قدرت اانسولینچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان ژنی از مغز انسحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتووبینار اساتید نورولوژی دخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیرشد، رسیدن به یک هدف نیستگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت های بین زن و مرد فقسکوت، در برابر گزافه گویآیا جهان ذهن و افکار ما مفراموشی همیشه هم بد نیستتکثیر سلول در برابر توقف طیف انسفالیت، گیلن باره نمای موفقیتاولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گداروی لیراگلوتیدحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاسکلت خارجی در درمان اختذهن ما از در هم شکستن منبیک رژیم غذایی جدید، می تودقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشزندگی فعال و مثبت روند آلگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش های جدید در درمان فرساختار شبکه های مغزی ثابآب زندگی است قسمت هفتمفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم بدون توقفنه عدم مطلق بلکه عدم با قای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانداروی جدید ضد الزایمرحس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت ششماسرار آفرینش در موجرفلکس وتری با توضیح دکتر ژنها ، مغز و ارادهبازگشت از آثار به سوی خدازیباترین چیز در افزایش سپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گتمرکز بر هدفسریع دویدن مهم نیستآزمون تجربی، راهی برای رقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت همیشه خوب نیستنوار عصب و عضلهتغییر عمودی سر انسان از پاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمنظریه تکامل در درمان بیمموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط هوش ساختار مغز و ژدر ناامیدی بسی امید استحس و ادراک قسمت هفتمهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرویکردهای جدید ضایعات نخکمردرد و علل آنبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و تکلم برخی بیماریهتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اسطح آگاهی، رخدادهای زندگآغاز فصل سرما و دوباره تکقدرت ذهنتاثیر داروهای ضد التهاب عصب حقوق نورولوونورالژیجنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و روزه داریاز فرد ایستا و متعصب بگذردر سال حدود 7 میلیون نفر حس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاروح رهاییکودک هشت ساله لازم است آدبرلیتیونسفر تجهیزات ناسا به مریخ پرواز از نیویورک تا لوس آتولید مثل اولین ربات های مغز بزرگ چالشهای پیش روشکل های متفاوت پروتئین هالکترومغناطیس شنوایی و هلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پجهان یکپارچههندسه زبانِ زمان استما اشیا را آنطور که هستنداز بحث های کنونی در ویروسدرمان پوکی استخوانوقتی ریشه ها عمیقند از چیحساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای کاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی نرمش ها برای زانوسلول عصبی شاهکار انطباق آلزایمرتوهم بی خداییشاید گوشی و چشمی، آماده شنقش قهوه در سلامتیامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ساده ی روماتیسمواقعیت چند سویهخواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سریشه های مشترک حیاتکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استبرداشتت از جهان رو زیاد سندرم پس از ضربه به سرآیندهNVG 291توصیه هایی در مصرف ماهیشرکت نورالینک ویدیویی ازنقش انتخاب از طرف محیط، نانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای اواکسن کرونا ساخته شده توخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومیراه طولانی را به سلامت گذگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایبسیاری از بیماری های جدیسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا واکنش های یاد گرفته وفیزیک هوشیاریتکامل و ارتقای نگاه تا عمضایعه ی عروقی مخچهنقش سجده بر عملکرد مغزانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین دانشمندان پاسخ کوانتومی حقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدرب بسته با غیر خود باز موجود قبل از ناظر هوشمندخدای رنگین کمانبیوگرافیز گهواره تا گورگالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت های تکاملی در مغز وسکته مغزیآیا جهش های ژنتیکی، ویروفراموشی و مسیر روحانیتأثیر نیکوتین سیگار بر مطبیعت موجی جهاننمایش تک نفرهاولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمداروی کنترل چربی خونحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماسکار، لگوی هوشمندذهن چند جانبه نیازمند نگیکی از علل محدودیت مغز امدل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکنزندگی هوشمند در خارج از زپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهتلاش های جدید در درمان سرسادیسم یا لذت از آزار دادآب زندگی است قسمت اولفضا و ذهن بازتاثیر هوش مصنوعی بر مغزعلم در حال توسعهنهایت معرفت و شناخت درک عایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انداروی سل سپتحس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی بیشتر در زناناسرار بازسازی اندام هارفتار مانند بردهژنهای مشترک بین انسان و وبازگشت به ریشه های تکاملزیر فشار کووید چه باید کرپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختتمرکز بر امروزسریعترین کامپیوتر موجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کن از بالا نگاه کنینوار عصب و عضلهتغییرات منطقه بویایی مغزاینترنت، حقیقت جامعه ی ف