دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا کیهان می تواند یک شبیه سازی باشد

آیا کیهان می‌تواند یک شبیه سازی باشد؟
آیا یک موجود هوشمند که به طور مصنوعی درست شده است و هوشیار نیست می‌تواند کیهان ما را تصور کند؟ لانزا اعتقاد دارد بیولوژی نقش مهمی دارد و آن را در کتاب خودThe Grand Biocentric Design: How Life Creates Reality- که در همکاری با فیزیکدان ماتج پاوسیک نوشت- بیان میکند. وقتی روبات میتواند به طور سودمندی ناظر باشد، لانزا تصور می‌کند موجود زنده ی هوشیار با قدرت
ذخیر ه اطلاعات در حافظه لازم است تا فلش زمان ایجاد شود.

ناظر فاقد مغز، زمان را تجربه نمیکند و ناهمدوسی و عدم انسجام را با هر میزان آزادی، حس نمی‌کند. این منجر به ارتباط علت و اثر میشود که ما می‌توانیم در اطراف خود ملاحظه کنیم. لانزا تصور میکند ما فقط می‌توانیم با اطمینان بگوییم ناظر هوشمند در حقیقت عملکرد یک موج کوانتومی را فشرده و محدود میکند.

معادله ی خدا

وقتی روبرت لانزا این مطلب را بیان میکند جنبه ی کلیدی دیگر کار آنها این است که عدم سازگاری غیرقابل حل بین مکانیک کوانتوم و نسبیت عام را حل کنند و این حتی برای آلبرت اینشتین، چالش زا بود. در پایین، ویدیویی از میچیو کاکو هست که این عدم سازگاری را در مقاله ی خود توضیح میدهد و با تئوری ریسمان می‌خواهد هر دو فرضیه را یکی کند. عدم تطابق این دو توضیح از جهان فیزیکی ما یعنی مکانیک کوانتوم- که به سطوح زیر اتمی و مولکولی می پردازد- و نسبیت عام- که به واکنش ها در ساختارهای کیهانی حجیم و غول آسا و سیاه چاله ها می‌پردازد- وقتی خصوصیات مشاهده گران در نظر گرفته شود فرو میریزد. وقتی همه ی اینها می‌تواند قابل تصور باشد لانزا بیان می کند عقیده ی آنها به وسیله ی شبیه سازی های منت کارلو روی دسته های کامپیوتری قدرتمند MITدر حال بررسی است و به زودی به روش تجربی آزموده می‌شود.
(آیا کامپیوترهای دارای حافظه ی قدرتمند، خودشان می توانند واقعیتی را پایدار و ثابت کنند و یا فقط انباری از اطلاعات هستند بدون آنکه بدانند این اطلاعات، چیست؟ در درون اتاقی- که فرد فقط میتواند با رمزها با دیگران مرتبط شود؛ بدون آنکه بداند این رمزها به چه معنی است- آیا هوشیاری ای وجود دارد؟
شاید بگوییم هوشمندی در حد کم، وجود دارد.
تشخیص خط و نقطه، تا حدی هوشمندی است ولی هوشیاری ای عمیق نیست. مشاهده ی خود رمز- بدون آنکه معنی آن درک شود- و واکنش به این دریافت، سطحی از هوشمندی را نشان میدهد ولی این سطح، بسیار پایین است. با این تعریف میتوان گفت وجودی مانند کامپیوتر- که صفر و یک را تشخیص می دهد- و یا حتی یک تکه سنگ- که در برابر سرما و گرما واکنشی نشان می دهد- دارای سطح پایینی از هوش است ولی هوشیار به معنی عمیق آن نیست. در این تعریف، بسیاری از انسان ها هم قرار میگیرند- که نمی توانند از سطح به عمق و از ظاهر به معنی بروند-.توصیه می شود به سلسله مباحثحس و ادراکدر همین کانال مراجعه شود. در برابر این هوشمندی سطحی، هوشیاری عمیقی هم قراردارد که در پس هر رمز و واقعه، معانی و حقیقتی را میبیند که عامل و محرک ایجاد این رخدادهاست.همچنین توصیه می شود جهت بررسی بیشتر به مقاله ی ای کیوب یک وسیله مکانیکی است و این وسیله به جای آنکه بیندیشد، از طریق برخی کدهای رمزی عمل می کند . و مقاله ی هوش مصنوعی و مقاله یمغز به تنهایی برای فرهنگ و تمدن سازی انسانی کافی نیست! و مقاله یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمت یازدهمدر همین کانال مراجعه شود.

https://bigthink.com/thinking/is-human-consciousness-creating-reality/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1sd2biZ3Z85zu1xumpjVutteiq2-bybC7aRm2nRRAyofRzudrwt3aP8pg#Echobox=1635864501


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دو بار در هفته ماهی مصرف کاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی توصیه ها برای واکسیدرمان ساده ی روماتیسممکانیزمهای دفاعی در برابآنچه ناشناخته است باید شتوازن مهمتر از فعالیت زینقش مهاجرت در توسعه نسل اامیدی به این سوی قبر نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشتبدیل پلاستیک به کربن و سسندرم جدایی مغزابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و سومواقعیت چیستبیماری وسواسدین، اجباری نیستمقاومت به عوارض فشار خون کریستال هامحل درک احساسات روحانی دبزرگ شدن مغز محدود به دوردرک فرد دیگر و رفتارهای اماده ی تاریکآیا ما کالا هستیمتکنولوژی جدید که سلول هاراه طولانی را به سلامت گذنقش اتصالات بین سلولهای اندوه در دنیا استچالش های ایستادن بر دو پاترازودونسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از جنگ و تصور از جنگضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت بیست و چهواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماریهای تحلیل عضلانی ادانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز گمان میکنی جرمی کوچکی در مدارک ژنتیکی چگونه انسانتفکر خلا ق در برابر توهم درب بسته با غیر خود باز مآیا امکان بازسازی اندامهتکامل زبانز گهواره تا گورنقش غذاها و موجودات درياانسان جدید از چه زمانی پانجات در اعتماد به خودتست آر ان اس دز میاستنی گسکته ی مغزی در جواناناتوبان اطلاعات و پلِ بینجهان هوشیارطعمه ی شبکه های ارتباط اجفواید روزه داری متناوبهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک- قسمت پنجاه و ورزش هوازی ، بهترین تمریبا هوش مصنوعی خودکار روبداروهای ضد تشنج با توضیح مناطق خاص زبان در مغزگاهی مغز بزرگ چالش استمرز بین انسان و حیوان کجاتقویت حافظه یا هوش مصنوعذهن چند جانبه نیازمند نگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر فکر بر سلامتزندگی هوشمند در خارج از زچند نرمش مفید برای کمردراولین دروغچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تصور از زمان و مکانسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابجهان شگفت انگیز و بی زمانعلم ساختن برج های چرخانفتون های زیستیهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیاخواب زمستانی سلول های سریاد بگیر فراموش کنیبار بزرگ ایستادن بر دو پاداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت پول و شادیمشاهده گر جدای از شیء مشاتمدن پیشرفته ی پیشینیانرفتار مانند بردهآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیر فشار کووید چه باید کرنهایت در بی نهایتایمان به رویانسبیت عام از زبان دکتر برتغییر دادن ژنها آیا روزی سرکه انگبین عسلی مفید برادراک ما درک ارتعاشی است جامعه ی آسمانیعادت کردن به نعمتفردا را نمیدانیمهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصلاح خطا با رفتن بر مسیرخود جسم و یا تصویرکفش و کتاببحثی در مورد نقش کلسیم و در ناامیدی بسی امید استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر، یکی از راه حلهامعرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیرویکردهای جدید ضایعات نخآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و تکلم برخی بیماریهنوار عصب و عضلهایا بیماری ام اس (مولتیپهفت چیز که عملکرد مغز تو سعی کن به حدی محدود نشویارتباط شگفت انگیز مغز انحفره در مغزغم بی پایانقلب یا مغزهیچگاه از فشار و شکست نتربقا با سازگارترین فرد اسخبر مهم تلسکوپ هابلکنگره بین المللی سردرد دبخشیدن دیگران یعنی آرامشدر سال حدود 7 میلیون نفر منشاء کوانتومی هوشیاری اتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علممغز اندامی تشنه ی انرژی اروح رهاییافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر تجهیزات ناسا به مریخ نورالژی تریژمینالاگر با مطالعه فیزیک کوانهمیشه راهی هستشکرگزار هر چیزی باش که دااز نشانه ها و آثار درک شدحلقه های اسرارآمیزبه امید روزهای بهترقبرستان ها با بوی شجاعتهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیکودکان گذشته به آینده فکبرای رشد، باید از مسیر خطدرمان پوکی استخوانمیهمانهای ناخوانده عامل پراسینزوماب در پارکینسوتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز بزرگ چالشهای پیش روروشهای نو در درمان دیسک بالگوبرداری از طبیعتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سلول عصبی، در محل خاص خودابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همهنر فراموشیشب سیاه سحر شوداز تکینگی تا مغز از مغز تحرکات چشم، ترجمه کننده ی ویتنام نوعی کرونا ویروس بوزون هیگز چیستلوتیراستامدو برابر شدن خطر مرگ و میکایروپاکتیک چیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atدرمان سرگیجه بدون نیاز بما انسانها چه اندازه نزدآنچه واقعیت تصور میکنیم توت زیاد بخوریدریشه های اخلاقنقش میدان مغناطیسی زمین امیدی تازه در درمان سرطانگاه کلی نگرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سندرم دزدی ساب کلاوینابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نهمواقعیت های متفاوتبیماری کروتز فیلد جاکوبدیوار همه اش توهم بودمقایسه رقابت و همکاریکریستال زمان(قسمت اولمحدودیت چقدر موثر استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی درک نیازمند شناخت خویش اماده ی خالیآیا ما تنها موجودات زنده تکینگیرابطه تشنج و اوتیسمنقش تیروئید در تکامل مغزاندوه دردی را دوا نمیکندچالش کمبود اندام برای پیتراشه مغز بدون واسطه ی دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهابزار بقای موجود زنده از جنگ داده هاضرب المثل یونانیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتحس و ادراک قسمت بیست و یکواکسن اسپایکوژنبیماری، رساله ای برای سلدانشمندان یک فرضیه رادیکمنابع انرژی از نفت و گاز گنجینه ای به نام ویتامین مروری بر تشنج و درمان هایتفاوت قند طبیعی با قند و درختان چگونه بر تشکیل ابآیا انسان با مغز بزرگش اختکامل زبان انسان از پیشیزمین در برابر عظمت کیهاننقش غذاها و موجودات درياانسان خطرناکترین موجودنجات در راستگوییتشنچ پانایوتوپولوس تشنج سال سیزده ماههاتوسوکسیمایدجهان های بسیار دیگرظهور امواج مغزی در مغز مصفواید زیاد دوچرخه سواریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز خود رها شوحس و ادراک- قسمت بیست و پورزش و میگرنبا هر چیزی که نفس می کشد مداروی فامپیریدین یا نورلمناطق خاصی از مغز در جستجگاهی جهت را عوض کنمرز جدید جستجو و اکتشاف، تقویت سیستم ایمنیذهن هوشیار در پس ماده ی مآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر مشاهده بر واقعیت بزندگی و داراییچند جهانیاولین سلول مصنوعیچرا پس از بیدار شدن از خوتصاویر زیبای رعد و برقستم با شعار قانون بدترین اخلاق پایه تکامل و فرهنگجهانی که نه با یک رخداد و علایم کمبود ویتامین E را فروتنی معرفتیهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیاخواب سالم عامل سلامتییادگیری مهارت های جدید دبار سنین ابزار هوشمندی اداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست قسمت پول و عقیدهمشاهده آینده از روی مشاهتمدن بشری و مغز اخلاقیرفتار وابسته به شکلآتش منبع انرژیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنهادینه سازی فرهنگ اختلااین پیوند نه با مغز بلکه چسبیدن به خود، مانع بزرگ تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاادغام میان گونه های مختلجاودانگی مصنوعیعادت بد را ترک کنفرزندان زمان خودهوشمندی کیهاناصول انجام برخی نرمش ها دخودآگاهی و هوشیاريکل اقیانوس در یک ذرهبحثی در مورد حقیقت فضا و در هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوندهای پیچیده با تغییرمغز فکر میکند مرگ برای دیتو یک معجزه ایرویا و واقعیتآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر تغذیه بر سلامت روازبان و شناخت حقیقت قسمت چنوار عصب و عضلهایا بدون زبان میتوانیم تهفت سین یادگاری از میراث شلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انحق انتخابغیرقابل دیدن کردن مادهقلب دروازه ی ارتباطهیپرپاراتیروئیدیسمبقا در ازای بیماریخدا موجود استکنترل همجوشی هسته ای با هبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدر عید نوروز مراقب تصادف مهمان ناخواندهتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان ایا طبیعتا تماروزه داری متناوب، مغز را افراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکسفر دشوار اکتشافنوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه عسل با موم بخوریمشکست حتمیاز نظر علم اعصاب یا نرووسحمله ویروس کرونا به مغزبه بالا بر ستارگان نگاه کقدم زدن و حرکت دید را تغیهستی ما پس از شروعی چگال دفاع از پیامبرکودکان خود را مشابه خود تبرای زندگی سالم، یافتن تدرمان آرتروز با ورزش موضمیوپاتی و نوار عصب و عضلهپرتوهای صادر شده از سیاهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز بزرگ و فعال یا مغز کوروشهای شناسایی قدرت شنواالتهاب شریان تمپورالتاثیر رژیم گیاه خواری بر سلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین هنر حفظ گرهشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تحرکت چرخشی و دائمی کیهانویتامین E برای فعالیت صحبوزون هیگز جهان را از متللوزالمعده(پانکراس)مصنوعبی نهایت در میان مرزهالیروپریم داروی ترکیبی ضددو برابر شدن خطر مرگ و میکار امروز را به فردا نیندبرخی روش های تربیتی کودکدرمان سرگیجه بدون نیاز بما انسانها چه اندازه نزدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توسعه هوش مصنوعی قادر اسرژیم های غذایی و نقش مهم نقش محیط زندگی و مهاجرت دامگا سه عامل مهم سلامتنگاه انسان محدود به ادراتبدیل سلولهای محافط به سسندرم سردرد به دلیل افت فابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهارمواقعیت و مجازبیماری گیلن باره و بیماردیوار، از ابتدا توهم بودمقابله ی منطقی با اعتراضکریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت های حافظه و حافظبزرگترین خطایی که مردم مدرک و احساسماده ای ضد التهابیآیا مصرف مولتی ویتامین هتکامل فردی یا اجتماعیرادیوی مغز و تنظیم فرکاننقش حفاظتی مولکول جدید داندوهگین نباش اگر درب یا چالش دیدگاه های سنتی در بتراشه ها روی مغزسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقای موجود زنده از جنبه های موجی واقعیتضربه مغزی در تصادف رانندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت بیست و دوواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیمارستان هوش مصنوعیدانشمندان ژنی از مغز انسمنابع انرژی از نفت و گاز گوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت مغز انسان و میمون هدرختان اشعار زمینآیا احتمال دارد رویا از آتکامل ساختار رگهای مغزی زمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش غذاها و موجودات درياانسان در هستی یا هستی در نخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستسانسور از روی قصد بسیاری اتصال مغز و کامپیوترجهان هایی در جهان دیگرظرف باید پر شود چه با چرک فیلم کوتاه هیروشیما از ههوش مصنوعی از عروسک تا کماز درخواست ها جدا شوحس و ادراک- قسمت شصت و چهورزش بهترین درمان بیش فعبا آتش، بازی نکن و بعد از داروی لیراگلوتیدمنبع نور واقعی و ثابت، حقگذر زمان کاملا وابسته به مرزهای حقیقی یا مرزهای تتلقین اطلاعات و حافظهذهن و زندگیآیا راهی برای بهبود وضعیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بزندگی بی دودچند جهانیاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا ارتعاش بسیار مهم استتصادف یا قوانین ناشناختهستم، بی پاسخ نیستاختلا ل در خود عضلهجهانی که از یک منبع، تغذیعلایم کمبود ویتامین E را فروتنی و غرورهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از سلول های بنیاخواب سالم عامل سلامتی و ییادگیری هوش مصنوعی، عمیقباربر دیگران نباشداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53پوست ساعتی مستقل از مغز دمشاهدات آمیخته با اشتباهتمدن زیر آبرفتار اجتماعی انسان، حاصآثار باستانی تمدن های قدتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرک ترین مردمچهار میلیارد سال تکامل باین اندوه چیستنسبت ها در کیهانتغییر عمودی سر انسان از پسرگردانیادغام دو حیطه علوم مغز و جایی برای یاد گرفتن باقی عادت دادن مغز بر تفکرفرضیه ای جدید توضیح میدههوشیاری و وجوداصول توسعه ی یک ذهن کاملخودآگاهی و هوشیاريکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد عملکرد لوب فدر هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوندی که فراتر از امکانمغز قلبتو یک جهان در مغز خودت هسرویا و کابوسآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر حرکات چشم بر امواج زبان و شناخت حقیقت قسمت انوار عصب و عضله مهم در تشایا تکامل هدفمند استهم نوع خواری در میان پیشیشلیک فراموشیارتباط غیرکلامی بین انساحقیقت قربانی نزاع بین بی غرور و علمقلب روباتیکهاوکينگ پیش از مرگش رسالبقای حقیقی در دور ماندن اخدا نور آسمان ها و زمین اکنترل جاذبهبدون پیر فلکدرمان نگهدارنده ی اعتیادمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای ایجاد تمدروزه داری و التهاب زیانبافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نوسانات کوانتومی منبع ماهمیشه، آنطور نیست که هستشکستن مرز دور مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزحمایت از طبیعتبه بالاتر از ماده بیندیشقدرت مردمهشت توصیه برای کاستن از ددفاع در برابر تغییر ساختکودکان را برای راه آماده برخی ملاحظات در تشنج های درمان ام اس(مولتیپل اسکلمیوتونیک دیستروفیپرتوزایی از جسم سیاهتوهم چیستمغز بزرگترین مصرف کننده روشی برای بهبود هوش عاطفام آر آی جدید با قدرت شگفتاثیر رژیم گیاهخواری بر سلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس متفاوتویتامین E در چه مواد غذایبی نظمی مقدمه شناختلیس دگرامفتامین یا ویاسدو داروی جدید برای میاستکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی سلولهای عصبی در تلادرمان سرگیجه بدون داروما اکنون میدانیم فضا خالآنها نمیخواهند دیگران راتوسعه برخی شغل ها با هوش رژیم های غذایی و نقش مهم نقش مرکز تنفس سلولی در بیاما شما از دید خفاش کور هنگاه از بیرون مجموعهتبر را بردارسوی ما آید نداها را صداابزار بقا از نخستین همانشعار و عملهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نوزدهمواقعیت و انعکاسبیماری آلزایمر، استیل کودید تو همیشه محدود به مقدمقابله با کرونا با علم اسکریستال زمان(قسمت سوم)محدودیت درک انسانبزرگترین درد از درون است درک کنیم ما همه یکی هستیمماده، چیزی نیستآیا مغز تا بزرگسالی توسعتکامل مادی تا ابزار هوشمراز تغییرنقش حیاتی تلومر دی ان آ داندام حسی، درک از بخش هایچاالش ها در تعیین منبع هوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسیاهچاله، سیاه خالص یا پابزار بقای موجود زنده از جنسیت و تفاوت های بیناییضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت بیست و سوواکسن دیگر کرونا ساخته شبیندیشدانشمندان پاسخ کوانتومی منابع انرژی از نفت و گاز گویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز حافظه کجاستتفاوت ها و تمایزها کلید بدرد و درسآیا احتمال دارد رویا از آتکامل شناخت انسان با کشفزمان چیستنقش غذاها در کاهش دردهای انسان عامل توقف رشد مغزنخاع درازتر یا کوتاهتر کتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسانسور بر بسیاری از حقایاثر مضر مصرف طولانی مدت رجهان یکپارچهظرفیت مغز چقدر استفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز دست دادن دم در پیشینیاحسن یوسف باغچه ی منورزش در کمر دردبا تعمق در اسرار ابدیت و داروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت گذشته را دفن کنمزایای شکلات تلخ برای سلتلاش ها برای کشف منابع جدذهن و شیمی بدنآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر زندگی در جمع مواردی را برچند جهانی و علمايندگان چگونه خواهند دیدچرا بیماری های تخریبی مغتضادهای علمیستون فقرات انسان دو پا جلاختلاف خانوادگی را حل کنجهانی در ذهنعلائم عصبی آلزایمر، با افرگشت و تکامل تصادفی محض هوش در طبیعتاستفاده از سلول های بنیاخواب عامل دسته بندی و حفطیادگرفتن، آغاز حرکت است بارداری بدون رحمداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمپوشاندن خود از نورمطالبه ی حق خودتمدنی قدیمی در شمال خلیج رقیبی قدرتمند در برابر مآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیست شناسی کل در جزء فراکچهار ساعت پس از کشتار خوکاین ایده که ذرات سیاهچالنسبت طلایی، نشانه ای به ستغییرات منطقه بویایی مغزسربازان ما محققا غلبه می ارتقا و تکامل سنت آفرینش جایی خالی نیستعارضه جدید ویروس کرونا سفساد اقتصادی سیتماتیک درهوشیاری و افسردگیاصول سلامت کمرخودت را از اندیشه هایت حفکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو کجای جهانیرویا و خبر از آیندهآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر دوپامین و سروتونینزبان و شناخت حقیقت قسمت دنوار عصب و عضله برای تاییایجاد احساساتهمه چیز موج استشنا در ابهای گرم جنوب نیاارتروز یا خوردگی و التهاحقیقت آنطور نیست که به نظغربال در زندگیقلب را نشکنهاوکينگ پیش از مرگش رسالبلندی در ذهن ما درک بلندیخدا بخشنده است پس تو هم بکندن ریشه ی خودبدون بار گذشتهدرمان نابینایان آیا ممکنمهندسی بدنتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طروزه داری و بیمار ی ام اس افزایش میل جنسی با خوردن تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر تلاش انسان امروز برانوشیدن چای برای مغز مفید همکاری یا رقابتشگفت نیست من عاشق تو باشماز نظر علم اعصاب اراده آزحوادث روزگار از جمله ویربه جای محکوم کردن دیگران قدرت و شناخت حقیقتو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اکوری گذرای ناشی از موبایبرخی مرزهای اخلاق و علوم درمان با سلول های بنیادیمیگرن و پروتئین مرتبط با پرسشتوهم و خیالمغز حریص برای خون، کلید تروشی جدید در درمان قطع نخام اس و سرطانتاثیر رژِیم غذایی بر میگسلام تا روشناییابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تحس چشایی و بویاییویتامین کااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت اول )ویتامین کا و استخوانبی هیچ می ایی و بی هیچ میرلا اکراه فی الدیندو سوی واقعیتکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی سيناپسها طی تکامل و درمان سرطان با امواج صوتما از اینجا نخواهیم رفتآنژیوگرافی از مغزتوصیه های سازمان بهداشت رژیم ضد التهابینقش نگاه از پایین یا نگاهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از دور و نگاه از نزدتحریک عمقی مغزسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانصبور باشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفتمواقعیت تقویت شدهبیماری الزایمردیدن خدا در همه چیزملاحظه های اخلاقی دربارهکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه فراتر از حفظ تعادلبسیاری از مجرمان، خودشاندرک احساسات و تفکرات دیگماده، چیزی بیش از یک خلا آیا همه جنایت ها نتیجه بیتکامل مداومراست دستی و چپ دستینقش خرچنگ های نعل اسبی درانرژی بی پایان در درون هرنابینایی در نتیجه ی گوشی تراشه ی بیولوژِیکسیاره ی ابلهانابزار بقای موجود زنده از جنسیت و تفاوت های بیناییضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت بیستمواکسن دیگری ضد کرونا از دبیهوش کردن در جراحی و بیمدانشمندان اولین سلول مصنمنابع انرژی از نفت و گاز گوش دادن بهتر از حرف زدنمرکز حافظه کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشنادرد باسن و پا به دلیل کاهآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل، نتیجه ی برنامه ریزمان و مکان، ابعاد کیهان نقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تمدن بشریتشنج به صورت اختلال رفتاسانسور ذهناثرات فشار روحی شدیدجهان یکپارچهعقل مجادله گرفیروز نادریهوش مصنوعی به شناسایی کااز روده تا مغزحساسیت روانی متفاوتوزن حقیقی معرفت و شناختبا خودت نجنگداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت گر جان به جز تو خواهد از خمسمومیت دانش آموزان بی گتلاش های جدید در ALSذهن پر در برابر آگاهیآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر نگاه انسان بر رفتازندگی در سیاهچالهچند روش ساده برای موفقیتايا اراده آزاد توهم است یچرا حیوانات سخن نمی گوینتظاهر خوابیده ی مادهستارگانی قبل از آغاز کیهاختلال حرکتی مانند لرزش جهان، تصادفی نیستعلت خواب آلودگی بعد از خوفراموش کارها باهوش تر هسهوش عاطفی قسمت 11استیفن هاوکینگ در مورد هخواص فلفل سبزیادآوری خواب و رویابازگشایی مجدد مطب دکتر سداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدمطالبی در مورد تشنجتمرکز و مدیتیشنرقابتی بی هدف یا رقابتی هآرام باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیست شناسی باور حقیقت یا نون و القلماین ابتدای تناقض هاستنشانه های گذشته در کیهان تغییرات مغز پس از 40 سالگیسربرولایزینارتقا یا بازگشت به قبل ازجاذبهعجول نباشفشار و قدرتهوشیاری کوانتومیاضطراب و ترسخودروهای هیدروژنیکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیام های ناشناخته بر مغز مغز مانند تلفن استتو کز محنت دیگران بی غمیرویا بخشی حقیقی از زندگی آسانی موفقیتتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوار عصب و عضله تعیین محلایران بزرگهمه چیز و هیچ چیزشناخت و معرفت، و نقش آن دارزش های وارونهحقیقت افرادمقالاتقوی تر باشهدف یکسان و مسیرهای مختلخدای رنگین کمانکندر در بیماریهای التهاببدون زمان، ماده ای وجود ندرمان های اسرار آمیز در آمهربانی، شرط موفقیتتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان برای شادمانی طروزه داری سلول های بنیادافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر خواهان پیروزی هستینوعی سکته مغزی ، وحشتناک همانند سازی در انسانشگفت انگیز بودن کیهاناز واقعیت امروز تا حقیقتحکمت الهی در پس همه چیزبه جای تولید، بیشتر گوش کقدرت کنترل خودوفور و فراوانیدل به دریا بزنکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی نکات از گاید لاین پردرمان تومورهای مغزی با امیگرن و خوابپرسش و چستجو همیشه باقی اتوهم وجودمغز در تنهایی آسیب میبینروشی جدید در درمان نابینام اس یا تومور؟تاثیر سلامت دستگاه گوارشسلاح و راهزنیابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمشبیه سازی سیستم های کوانهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت دوم )ویتامین کا در سبزیجاتبی ذهن و بی روحلاموژین داروی ضد اوتیسم؟دولت یا گروهککارهایی بیش از طراحی و گپبرداشت مغز ما از گذر زماندرمان ضایعات نخاعیما اشیا را آنطور که هستندآنان که در قله اند هرگز ختوصیه های غیر دارویی در سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش نظام غذایی در تکامل مانفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون قفس یا بیرونتحریک عمقی مغز در آلزایمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانصبور باشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفدهمواقعیت تقویت شدهبیماری ای شبیه آلزایمر و دیدگاه نارسای دوگانه ی مملاحظات بیهوشی قبل از جرکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبسیاری از بیماری های جدیدرک تصویر و زبان های مخلتماست مالیآیا هوش مصنوعی می تواند نتکامل چشمرجزخوانی هایی که امروز بنقش داروهاي مختلف معروف انرژی تاریکناتوانی از درمان برخی ویتربیت کودکان وظیفه ای مهسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از جهل مقدسضعیف و قویALS نگاهی کامل بر بیماری وهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت دهمواکسن سرطانبیهوشی در بیماران دچار ادانشمندان تغییر میدان مغمنابع انرژی از نفت و گاز گوشه بیماری اتوزومال رسسمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت های بین زن و مرد فقدرد زانو همیشه نیاز به جرآیا برای تولید مثل همیشه تکثیر سلول در برابر توقف زمان و گذر آن سریع استنقشه های مغزی جدید با جزیانسانیت در برابر دیگراننخستین تصویر از سیاهچالهتشنج عدم توازن بین نورون ساهچاله ها تبخیر نمیشوداثرات مفید قهوهجهان کنونی و مغز بزرگتریعقل در جهان جدید، عجیب اسفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی تعاملیاز سایه بگذرخفاش کور و انسان بینا؟وزوز گوشبا خدا باشداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست قسمت گرفتار محدودیت ها و ابعامسمومیت دانش آموزان، قماتلاش های جدید در درمان فرذهن تو همیشه به چیزی اعتقآگاهی فراتر از آگاهیتاثیر نگاه انسان بر رفتازندگی زمینی امروز بیش از چندین ماده غذایی که ماننايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهری از ماده است که بیدسخن نیکو مانند درخت نیکواختلال خواب فرد را مستعد جهش های ژنتیکی مفید در ساعماد الدین نسیمی قربانی فراموشی همیشه هم بد نیستهوش عاطفی قسمت نهماستیفن هاوکینگ در تفسیر خواص منیزیمیاری خدا نزدیک استبازگشت از آثار به سوی خداداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدمطالعه ای بیان میکند اهدتمرکز بر هدفرموزی از نخستین تمدن بشرآرامش و دانشتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیست، مرز افق رویداد هستنوآوری ای شگفت انگیز داناین بیمار را باید چه کار نشانه های پروردگار در جهتغییرات آب و هوایی که به سردرد میگرنارتوکين تراپی روشی جديد جاذبه و نقش آن در شکلگیریعدم توقف تکامل در یک اندافشار روحی، همیشه بد نیست هوشیاری سنتی یا هوشیاری اطلاع رسانی اینترنتیخورشید مصنوعیکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هر سوراخی سر نکنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیدایش زبانمغز مادران و کودکان در زمتو پیچیده ترین تکنولوژی رویا تخیل یا واقعیتآشنا پنداریتاثیر داروهای ضد التهاب زبان جانسوزنوار عصب و عضله در مطب دکایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز کهنه میشودشناخت حقیقت یا آرزوهای گارزش های حقیقی ارزش های غحقیقت انسانتاثیر ویتامین دی بر بیماقیچی ژنتیکیهدف یکسان، در مسیرهای متخدایی که ساخته ی ذهن بشر کندر علیه سرطانبر کسی اعتماد نکن مگر ایندرمان های بیماری آلزایمرموفقیت هوش مصنوعی در امتتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شروزهای بد باقی نمیماندافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب اپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیوالینهمجوشی هسته ای، انرژِی بشگفت زده و حیران باشاز کجا آمده ام و به کجا میحافظه میتواند بزرگترین دبه خوبی های دیگران فکرکنقدرت انسان در نگاه به ابعوقاحت و تمسخر دیگراندلایلی که نشان میدهد ما بکیهان خود را طراحی میکندبرخی نرمش ها برای درد زاندرمان تشنجمیگرن و روزه داریپرسشگری نامحدودتوهم وجودمغز را از روی امواج بشناسروشی جدید در درمان سکته مامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک شبکه های مصنوعی مغز به درهورمون شیرساز یا پرولاکتهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 67ویتامین بی 12 در درمان دردبی سوادی در قرن 21لایو دوم دکتر سید سلمان فدونپزیل در بیماران قلبی کاربرد روباتهای ريزنانوبرداشتت از جهان رو زیاد درمانهای بیماری پارکینسما به جهان های متفاوت خودآنتی بادی منوکلونال در دتوصیه هایی در مصرف ماهیرژیم غذایی سالم و ضد التهنقش نظریه تکامل در شناساانفجار بزرگ پایان بوده انگاه از درون مجموعه با نگتداوم مهم است نه سرعتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانصبر لازمه ی پیروزی استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هجدهمواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری ای شبیه ام اس مولتدیروز و امروزممانتین یا آلزیکسا یا ابکشف ارتباط جدیدی از ارتبمخچه ابزاري که وظیفه آن فبسیاری از بیماری های جدیدرک حقیقت نردبان و مسیری آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتکامل و ارتقای نگاه تا عمرحم مصنوعینقش درختان در تکاملانرژی تاریک که ما نمی توناتوانی در شناسایی چهره ترجمه فعالیت های عضله به سیاره ابلهانابزارهای پیشرفته ارتباط جهان فراکتالطلوع و حقیقتNVG 291هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت دوازدهمواکسن سرطانبیوگرافیدانشمندان روش هاي جدیدی منابع انرژی از نفت و گاز گوشت خواری یا گیاه خواریمرگ چیستتفاوت های تکاملی در مغز ودردهای سال گذشته فراموش آیا بزرگ شدن مغز فقط در دتأثیر نیکوتین سیگار بر مزمان و صبرنقشه با واقعیت متفاوت اسانسان، گونه ای پر از تضادنخستین روبات های زنده ی جتشویق خواندن به کودکانسایه ی هوشیاریاثرات مفید روزه داریجهان کاملی در اطراف ما پرعقل سالمفیزیک هوشیاریهوش مصنوعی در قضاوت های ااز علم جز اندکی به شما داخفاش با شیوع همه گیری جدیوسواس، بیماری استبا طبیعت بازی نکنداروی جدید لنفوم و لوکمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت گریه ی ابر، رمز طراوت باغمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاش های جدید در درمان سرذهن خود را مشغول هماهنگیآپومورفین در پارکینسونتاثیر ویتامین دی بر بیمازندگی زودگذرچندجهانیای نعمت من در زندگیمچرا خشونت و تعصبتعویض دارو در تشنجسخن و سکوتاختلال در شناسایی حروف و جهش های ژنتیکی غیر تصادفعنصر اصلی تعیین واقعیتفراموشی و مسیر روحانیهوش عاطفی قسمت هفتماستخوان های کشف شده، ممکخواص میوه ی بهژن همه چیز نیستبازگشت به ریشه های تکاملداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزمگسمعمای اخلاقی قطارتمرکز بر امروزرمز و رازهای ارتباط غیر کآرامش و سکونتاثیر گیاه خواری بر رشد وزاویه نگاه ها یکسان نیستنوار مغز مشاهده ی غیر مستاینکه به خاطرخودت زندگی نشانه های بیداری روحیتغییرات تکاملی سر انسان سردرد میگرن در کودکانارتباط میکروب روده و پارجبران از دست رفته هاعدم درکفضا و ذهن بازهوش، ژنتیکی است یا محیطیاطلاعات حسی ما از جهان، چخوش قلبی و مهربانیکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهدر والنتاین کتاب بدید هممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیر شدن حتمی نیستمغز چون ابزار هوش است دلیتو آرامش و صلحیرویا حقی از طرف خداآشنا پنداریتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان ریشه هایی شناختی اسنوبت کودکانایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان مناسبشناخت درون، شناخت بیرون؛ارزش حقیقی زبان قسمت اولحقیقت اشیاصفحه اصلیبلوغ چیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهدف از تکامل مغزخدایا جز تو که را دارمکو کیو تن coQ10برلیتیوندرمان های بیماری اس ام ایموفقیت در تفکر استتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز انسان رو به کوچکتر شدروزهای سختافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاناپی ژنتیکنیکولا تسلاهمدلی و هوش عاطفیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاز کسی که یک کتاب خوانده حافظه های کاذببه خودت مغرور نشوقدرت ذهنوقت نهيب هاي غير علمي گذشدنیا فریب و سرگرمیکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نرمش ها برای زانودرمان جدید ALSمیگرن سردردی ژنتیکی که بپس از اگو یا بعد از نفستوهم بی خداییمغز زنان جوانتر از مغز مرريتوکسيمب در درمان ام اسامیوتروفیک لترال اسکلروتاریک ترین بخش شبسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوشبکیه های مصنوعیشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 74ویتامین بی هفدهبی شرمیلازم است هیچ کاری نکنیددوچرخه در کاهش دردهای کمکاربرد روباتهای ريز، در ماست مالی با هوش انسانیبررسي علل احتمالي تغيير درماندگی به دلیل عادت کرما با کمک مغز خود مختاريمآنزیم تولید انرژی در سلوتوضیحی ساده در مورد هوش مرژیم غذایی ضد التهابینقش هورمون های تیروئید دانقراض را انتخاب نکنیدنگاه حقیقی نگاه به درون اتداخل مرزها و صفات با بینسوخت هیدروژنی پاکابزار بقای موجود زنده از صبر و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هشتموالزارتان داروی ضد فشار بیماری اسپینال ماسکولار دیسک گردنمن و وجود توهمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومخچه تاثیر گذار بر حافظهبشکه ای که ته نداره پر نمدرک دیگرانآیا هوش ارثی دریافتی از پتکامل و ریشه ی مشترک خلقترحم مصنوعینقش ذهن و شناخت در حوادث انرژی خلا ممکن استنادیدنی ها واقعی هستندترجمه ی فعالیت های عضله بسیب یکسان و دیدگاه های متابزارهای بقا از نخستین هجهان قابل مشاهده بخش کوچطلای سیاهفقر داده ها در هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا حس و ادراک قسمت سومواکسن ضد اعتیادبیوگرافیدانشمندان روشی برای تبدیمنابع انرژی از نفت و گاز گیلگمش باستانی کیستمرگ و میر پنهانتفاوت های زبانی سرمنشا تدردی که سالهاست درمان نشآیا تکامل و تغییرات ژنتیتأثیر نگاه انسان بر رفتازمان واقعیت است یا توهمنقص های سیستمی ایمنیانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های سایه را اصالت دادن، جز فراثرات مضر ماری جواناجهان پیوستهعقلانیت بدون تغییرفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی در کامپیوترهاازدواج های بین گونه ای، رخلا، حقیقی نیستوسیله، فقط دعا نیستبالای هر دستی، دستی هستداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست قسمت گربه شرودینگر و تاثیر مشمسئول صیانت از عقیده کیستلاش های جدید شرکت نورالذهن خالی از شلوغی افکارآپومورفین در پارکینسونتاثیر ویروس کرونا بر مغز زندگی سلول در بدن، جدای انه ناامیدی بلکه ارتقاای همه ی وجود منچرا در مغز انسان، فرورفتتعامل انسان و هوش مصنوعیسخن پاک و ثابتاختلال در شناسایی حروف و جهش های بیماری زا، معمولعوامل موثر در پیدایش زبافراموشی آرمانهوش عاطفی قسمت یازدهاستروژن مانند سپر زنان دخواص هلو برگ هلوژن همه چیز نیستبازخورد یا فیدبکداروی ضد جنون در درمان تیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزی در درک زمعماری، هندسه ی قابل مشاتمساح حد واسط میان مغز کورمز گشایی از اتصالات مغزآرامش عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد وزاوسکا درمان گوشرنوار مغز با توضیح دکتر فااینکه خانواده ات سالم بانظام مثبت زندگیتغذیه بر ژنها تاثیر داردسردرد میگرنی در کودکانارتباط ماده و انرژیجدا کردن ناخالصی هاعدالت برای من یا برای همهفضای قلب منبع نبوغ استهوض مصنوعی زندهاطلاعاتی عمومی در مورد مخوش خیالی و خوش بینیکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیراستاممغز چگونه صداها را فیلتر رویاها از مغز است یا ناخوآشناپنداری چیستتاثیر درجه حرارت بر مغززبان شناسی مدرن در سطح سلنور از عمق تاریکیاکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز در زمان کنونی استشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت دومحقیقت تنها چیزی است که شاسوالات پزشکیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاقانون مندی نقشه ژنتیکی مهدف از خلقت رسیدن به ابزاخرما منبع بسیار خوب آنتی کوچ از محیط نامناسببرنامه و ساختار پیچیده مدرمان های جدید ALSمولکول ضد پیریتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیمغز ایندگان چگونه استروزهای سخت میگذردافسردگی و ساختار مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکسقوط درون جاذبه ای خاص، چابتدا سخت ترین استنیاز به آموزش مجازی دیجیهمراه سختی، اسانی هستشگفتی های زنبور عسلاز آغاز خلقت تا نگاه انساحافظه و اطلاعات در کجاست به خودت نگاه کنقدرت شناختی انسان، محدودوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیا مکانی بسیار اسرارآمکیست هیداتید مغزبرخی نرمش های گردندرمان جدید مولتیپل میلوممیگرن شدید قابل درمان اسآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوهم تنهاییمغزهای کوچک بی احساسریه زغالیامید نیکو داشته باش تا آنتاریکی من و تو و گرد و غباسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی متصل با مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 75ویتامین دی گنجینه ای بزربی عدالتی در توزیع واکسن لبخند بزن شاید صبح فردا زدوچرخه سواری ورزشی سبک و کاش شرف اجباری بود یا حتیماشین دانشبررسی مغز با امواج مادون درها بسته نیستما بخشی از این جهان مرتبطآواز خواندن در قفس، نشانتوضیحات دکتر فاطمی در مورژیم غذایی ضد دردنقش هورمون زنانه استروژنانواع سکته های مغزینگاه دوبارهترقی واقعی یا شعار ترقیسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هشتاد و نواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری اضطراب عمومیدیستونی قابل درمانمن کسی در ناکسی دریافتم کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمخاطب قرار دادن مردم، کابشریت از یک پدر و مادر نیدرک درست از خود و هوشیاریآیا هوش سریعی که بدون احستکامل ابزار هوش ، راه پر رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش روی و منیزیم در سلامتانرژِی برای ایجاد اضطرابنادیدنی ها بیشتر از دیدنترجمه ای ابتدایی از اسراسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای بقا ازنخستین همجهان موازی و حجاب هاطوفان فقر و گرسنگی و بی سفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت سی و هشتمواکسن علیه سرطانبیان ژن های اسکیزوفرنی ددانش، قفل ذهن را باز میکنمنابع انرژی از نفت و گاز گیاه بی عقل به سوی نور میمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ایستایی و تکاپودرس گرفتن از شکست هاآیا جنین انسان، هوشمندی تأثیر شیرینی های حاوی لوزمان پلانکنقص در تشخیص هیجانات عاماهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های مفید در سرگیجهتشخیص آلزایمر سالها قبل ساخت سلول عصبی حتی پس از اجزای پر سلولی بدن انسان جهان پیوستهعقیده ی بی عملفیزیک آگاهیهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااسکلت خارجی در درمان اختخلا، خالی نیستیک پیام منفرد نورون مغزی بالاترین هدف از دولتداروی جدید آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت گزیده ای از وبینار یا کنفمسئولیت جدیدتلاش هایی در بیماران قطع ذهن سالمآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر ژنها بر اختلالات خزندگی، مدیریت انرژینه به اعدامای آنکه نامش درمان و یادشچرا ذرات بنیادی معمولاً تعامل انسان با هوش مصنوعسخت ترین حصاراختلالات مخچهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسعوامل ایجاد لغت انسانی و فرایند پیچیده ی خونرسانیهوش عاطفی قسمت پنجماسرار آفرینش در موجخواص هندوانهژن هوش و ساختارهای حیاتی بازسازي مغز و نخاع چالشی دارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند قلب خوک، به فرد دچامعنی روزهتنفس هوازی و میتوکندریرمز پیشرفت تواضع است نه طآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان فرایند تکاملی برای نوار مغز ترجمه رخدادهای این، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیثبت و دستکار ی حافظهسردرد و علتهای آنارتباط متقابل با همه ی حیجدایی خطای حسی استعسل طبیعی موثر در کنترل بفضای خالی ای وجود نداردهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاعاتی عمومی در مورد مخوشبختی چیستکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره احساسات متفادر کمتر از چند ماه سوش جدمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپیشینیان انسان از هفت میمغز ناتوان از توجیه پیدارویاهای پر رمز و حیرتی درآشتی بهتر استتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان شناسی نوین نیازمند نور دروناکوییفلکسهمه چیز، ثبت می شودشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت سومحقیقت خواب و رویاپیامهای کاربرانبنی عباس، ننگی بر تاریخقانون گذاری و تکاملهر چیز با هر چیز دیگر در تخسته نباشی باباکوچک شدن مغز از نئاندرتابرنامه ی مسلط ژنها در اختدرمان های جدید میگرنمولتیپل اسکلروز در زنان تولید پاک و فراوان انرژیپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار بقای برتر مادیروش مقابله مغز با محدودیاقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکسقوط زیگزاگی یا ناگهانیابتدایی که در ذهن دانشمنچیز جدید را بپذیرهمراهی میاستنی با برخی سشانس یا نتیجه ی تلاشاز انفجار بزرگ تا انفجار حافظه و اطلاعات در کجاست به دنبال رستگاری باشقدرت عشقوقتی پر از گل شدی خودت را دنیای شگفت انگیز کوانتومکیست کلوئید بطن سومبرخی یونها و مولکول های مدرمان جدید میگرن با انتی میاستنی گراویس بدون آنتیآلودگی هوا و ویروس کروناتوهم جداییمغز، فقط گیرندهریواستیگمینامید نجاتتاریکی و نورسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی خواهد ترسیدسندرم میلر فیشرابزار بقا از نخستین همانشباهت های ریشه ای چند بیمهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 78ویروس مصنوعیبیمار 101 ساله، مبتلا به سلحظات خوش با کودکاندوپامین قابل حل در آبکتاب گران و پرهزینه شد ولمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسی و اپروچ جدید بر بیمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهما تحت کنترل ژنها هستیم یآینه در اینهتیوتیکسن داروی ضد جنونراه فراری نیستنقش ویتامین K در ترمیم اسانیس بی کساننگاهی بر قدرت بینایی دراتروس جریان انرژیسی و سه پل اصفهانابزار بقای موجود زنده از صد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هشتاد و شواکنش به حس جدیدبیماری بیش فعالیدژا وو یا اشنا پنداریمن پر از تلخیمکشیدن مادی روشی برای جلومدل همه جانبه نگر ژنرالیبعد پنجمدرک عمیق در حیواناتآیا هشیاری کوانتومی وجودتکامل تکنولوژیرساناها و ابر رساناها و عنقش روزه داری در سالم و جانسولیننادانی در قرن بیست و یکم،ترس و آرمان هاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نابزارهای بقای موجود زندهجهان ما میتواند به اندازطوفان بیداریفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت سی و ششمواکسنی با تاثیر دوگانه ابیان حقیقتدانش، یک انسان را ناسازگمنابع انرژی از نفت و گاز گیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ و سوال از قاتلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیدست و پا زدن در سایه؟آیا جهان ذهن و افکار ما متئوری تکامل امروز در درمزمان به چه دلیل ایجاد میشنقطه ی رسیدن به قلهاولویت بندی ها کجاستنرمش های موثر در کمردردتشخیص ایدزساخت شبکه عصبی مصنوعی با اجزایی ناشناخته در شکل گجهان پر از چیزهای اسرار آعلم و ادراک فقط مشاهده ی فیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندخلاصه ای از مطالب همایش میک پیشنهاد خوب برای آسان باهوش ترین و با کیفیت تریداروی جدید ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت گزارش یک مورد جالب لخته ومسئولیت در برابر محیط زیتلاش در تولید انرژی به رنذهت را روی چیزهای مفید متآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر کلام در آیات کلام بزندگی، مراتب هوشیاری استنه به اعدامای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آتعادل دوپامین، فقط باعث سخت ترین کار، شناخت خود ااختلالات حرکتی در انسانجهشهای مفید و ذکاوتی که دعواملی که برای ظهور لغت افرایند تکامل و دشواری هاهوش عاطفی قسمت اولاسرار بازسازی اندام هاخواص انارژن یا نقشه توسعه مغز و نقباغچه ی مندارویی ضد بیش فعالی سیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند مدفوعمعاینه قبل از نوار عصب و تنفس هوازی و میتوکندریرمز بقای جهش ژنتیکیآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان متغیرنوار مغز در فراموشی هااینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیثبت امواج الکتریکی در عصسردرد به دلیل مصرف زیاد مارتباط چاقی و کاهش قدرت بجریان انرژی در سیستم های عشق به هفت مرتبه ی شناختیقفس دور خود را بشکنهیچ چیز همیشگی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نخوشبختی دور از رنج های مکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره احساساتی غیردر آرزوهایت مداومت داشتهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و قلب در جنین موش مصنرویای شفافآغاز فرایند دانستنتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، نشان دهنده ی سخنگو نوروفیبروماتوزاکسی توسین و تکامل پیش اهمه ی سردردها بی خطر نیستشهر زیرزمینی در ژاپن براارزش خود را چگونه میشناسحقیقت در علم، هرگز نهایی سایتهای دیگربه قفس های سیاهت ننازقانون جنگلهر جا که جات میشه، جات نیخطا در محاسبات چیزی کاملکوچکی قلببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درمان های جدید در بیماری مواد کوانتومی جدید، ممکنتولید اندام با چاپ سه بعدپروتئین های ساده ی ابتدامغز ابزار برتر بقاروش های صرفه جویی در ایجااقیانوس نادانیتاثیر درجه حرارت بر عملکسلول های مغزی عامل پارکیابتذال با شعار دینچیزی منتظر شناخته شدنهمراهی نوعی سردرد میگرنیشانس یا تلاشاز بار خود بکاه تا پرواز حافظه و اطلاعات در کجاستبه زودی شبکه مغزی به جای قسم به فقروقتی تو از یاد گرفتن باز دنیایی پر از سیاهچاله کپسول ژری لاکتبرخی اثرات مضر ویتامین ددرمان جدید کنترل مولتیپلمیدان مغناطيسي زمین بشر آلودگی هوا و پارکینسونتوهم جدایی و توهم علممغزتان را در جوانی سیم کشریاضیات یک حس جدید استامید یا ناامیدی؟امید جدید بر آسیب نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاریخ همه چیز را ثبت کردهسندرم کووید طولانیابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 82ویروس های باستانی، مغز مبیمار مرکز تنفس سلولیلرزش ناشی از اسیب به عصبدورترین نقطه ی قابل مشاهکتاب زیست شناسی باورمباحث مهم حس و ادراکبررسی ژنها در تشخیص بیمادرون قفس یا بیرون از آنمانند کودکان باشیدآیندهتیک و اختلال حرکتیراه نجاتنقش ژنتیک در درمان اختلاانگشت ماشه اینگاهی بر توانایی اجزاي بتری فلوپرازینسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقای موجود زنده از صداقتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجمواکسن های شرکت فایزر آمربیماری تی تی پیدژاوو یا آشناپنداریمن بی من، بهتر یاد میگیرمکشتن عقیده ممکن نیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبعد از کرونادرگیری قلب در بیماری ویرآیا واکنش های یاد گرفته وتکامل جریان همیشگی خلقترستگاری محدود به یک راه ننقش رژیم غذایی بر رشد و اانسولین هوشمندنازوکلسینترسان نیستیسیستم تعادلی بدنابزارهای بقای از نخستین جهان مادی، تجلی فضا در ذهطوفان زیباییفلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت سیزدهموابستگی یعنی قلادهبیداری معنوی یعنی دوستی دائما بخوانمنابع انرژی از نفت و گاز گیرنده باید سازگار با پیمرگ انتقال است یا نابود شتفاوتهای جنسیتی راهی برادست کردن در گوشآیا جهش های ژنتیکی، ویروتئوری تکامل در پیشگیری و زمان شگفت انگیزنقطه ای بود و دگر هیچ نبواولین قدم شناخت نقص های خنرمشهای مهم برای تقویت عتصویر خورشید یا خود خورشساخت شبکه عصبی با الفبای احیای بینایی نسبی یک بیمجهان پر از چیزهای جادویی علم و روحفال نیکوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاساس انسان اندیشه و باور خلاصه ای از درمان های جدییک آلل ژنتیکی که از نئاندباور و کیهان شناسیداروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست قسمت گشایش دروازه جدیدی از طرمستند جهان متصلتلاشی برای درمان قطع نخاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعآب زندگی است قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر نزندان ذهنینه بدبخت بلکه نادانایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراروياها را به یاد نمی آتعداد کلی ذهن ها در جهان سختی ها رفتنی استاختلالات صحبت کردن در انجهشهای مفید و ذکاوتی که دعوارض ازدواج و بچه دار شدفرایند حذف برخی اجزای مغهوش عاطفی قسمت دهماصفهان زیباخواص اردهژن ضد آلزایمربترس از اینکه کسی، به درگداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند مدفوع در درمان بیممعادله ها فقط بخش خسته کنتنفس بدون اکسیژنرمز جهانآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان مشترک ژنتیکی موجودانوار مغز در تشخیص بیماری اینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی تکامل در درمان بیسردرد تنشنارتباط هوش ساختار مغز و ژجریان انرژی در سیستم های عشق درونی به یگانگی خلقتقفس ذهنهیچ چیز، چقدر حقیقی استاعتماد به خودخیالپردازی نکنکمردردبحران ذهن فیلمی قابل تامدر آسمان هدیه های نادیدنمنبع خواب و رویاتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و هوش، برترین ابزار بروان سالمآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطنورون هاي مصنوعی می تواناکسکاربازپین در درمان تشهمه جا خیر بکارشواهدی از نوع جدیدی از حااز فرد ایستا و متعصب بگذرحقیقت راستین انسان علم ببه مغز خزندگان خودت اجازقانون جنگلهر حرکت خمیده می شود و هر خطا در محاسبات چیزی کاملکوچکترین چیز یک معجزه اسبرین نت به جای اینترنتدرمان های جدید سرطانموجود بی مغزی که می تواندتولید سلولهای جنسی از سلپروتز چشممغز از بسیاری حقایق می گرروش های عملی برای رفع کمرالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر رو ح و روان بر جسمسلول های بنیادیابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی خارج از مغزهای ما نیهندسه ی پایه ایشاهکار قرناز بحث های کنونی در ویروسحافظه ی هوش مصنوعیبه زیر پای خود نگاه نکن بقضاوت ممنوعوقتی خودت را در آینه دیدیدنیا، هیچ استکامپیوتر سایبورگبرخی اختلالات عصبی مثانهدرمان جدید ام اسمیدان های مغناطیسی قابل آلزایمرتوهم جسممغزتان را در جوانی سیمکشریتوکسیمابریسپریدونامید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریخ، اصیل نیست و ساخته سندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 87ویرایش DNA جنین انسان، بربیماری لبر و نابینایی آنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوديدن با چشم بسته در خواب کتاب طبیعت در قالب هندسهمبتکران خودشکوفابررسی بیماری التهابی روددرون و بیرون، جدای از هم مانند آب باشآینده ی انسان در فراتر ازتیکاگرلور داروی ضد انعقاراه های جدید برای قضاوت رنقش گرمایش آب و هوا در همانگشت نگاری مغز نشان میدنگاهت را بلند کنتری فلوپرازینسینوریپا داروی ترکیبی ضدابزار بقای موجود زنده از جلو رفتن یا عقبگردصدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاهواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری خود ایمن اعصاب محدگرگونی های نژادی و تغییمننژیتگل خاردار، زیباستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبعد از کرونادرگیری مغز در بیماری کویآیا یک، وجود داردتکامل داروینی هنوز در حارشته نوروایمونولوژی و نقنقش رژیم غذایی در رشد و اانسان قدیم در شبه جزیره عنباید صبر کرد آتش را بعد تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزارهای دفاعی و بقای موجهان مرئی و نامرئیطولانی ترین شبفلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت ششمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیداری و خواب کدام بهتر ادارچینمنابع انرژی از نفت و گاز گالکانزوماب، دارویی جدیمرگ تصادفیتقلید مرحله ای نسبتا پیشدست آسمانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتئوری جدید، ویران کردن گزمان، واقعی نیستنقطه بی بازگشتاولین مورد PML به دنبال تکچرا ماشین باید نتایج را پتصویر در هم تنیدگی کوانتساختن آیندهاحیای بینایی نسبی یک بیمجهان دارای برنامهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفاکسیبتهوش مصنوعی درمانگر کامپیاستفاده از مغز، وزن را کمخم شدن فضا-زمانیک جهش ممکن است ذهن انسانباید از انسان ترسیدداروی جدید برای کاهش وزنمنبع هوشیاری کجاست قسمت پل جویی اصفهانمشکل از کجاستتلاشی تازه برای گشودن معذره ی معین یا ابری از الکآب زندگی است قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر تزونیسومایدنه جنگ و نه خونریزیایمپلانت مغزیچراغ های متفاوت و نور یکستعذیه ی ذهنسختی در بلند شدن از روی صاختلالات عضلانی ژنتیکجوانان وطنعید نوروز مبارکفراتر از دیوارهای باورهوش عاطفی قسمت دوماصل بازخوردخواص بادامژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحتی علمی درباره تمایل بدخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه های هر روزهتنها مانع در زندگی موارد رمز جهان خاصیت فراکتالآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننوار مغزی روشی مهم در تشخایندرالنظریه ی ریسمانسردرد سکه ایارتباط پیوسته ی جهانجریان انرژی در سیستم های عشق، شلوغ کردن نیستقفس را بشکنهیچ وقت خودت را محدود به اعتماد به خودخانه ی تاریککمردرد ناشی از تنگی کانابخش فراموش شده ی حافظهدر آستانه ی موج پنجم کوویمنتظر نمان چیزی نور را بهتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقروبات ها قول میدهندآغاز مبهم آفرینشتاثیر درجه حرارت بر عملکزدودن نقص از هوش مصنوعینورون های ردیاب حافظهاگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چیزی برای تنهایی دشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز مخالفت بشنوحقیقت غیر فیزیکیبه نقاش بنگرقانونمندی و محدودیت عالمهرچیز با یک تاب تبدیل به خطای ادراک کارماکووید نوزده و خطر بیماری برای یک زندگی معمولیدرمان های رایج ام اسموجودات مقهور ژنها هستندتولترودینپروتز عصبی برای تکلممغز به تنهایی برای فرهنگ روش هایی برای کم کردن اضطالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر روده بر مغزسلول های بنیادی منابع و اابزار هوش در حال ارتقا ازچیزی شبیه نور تو نیستهندسه ی رایج کیهانشاهکار شش گوشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه انسان و حافظه ی هوشبه سیاهی عادت نکنیمقطار پیشرفتدندان ها را مسواک بزنید تکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اصول سلامت کمردرمان جدید ای ال اس، توفرمیدان های کوانتومی خلاآملودیپین داروی ضد فشار توهمات و شناخت حقیقتمغط یک گیرنده استنفرت، اسیب به خود استریسدیپلام تنها داروی تایامیدهای جدید برای بازیابچگونه جمعیت های بزرگ شکل تازه های اسکیزوفرنی(جنوسندرم پیریفورمیسابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهلویشن پروبیماری میاستنی گراویسلزوم گذر انسان از حدها و کتاب، سفری به تاریخمتواضع باشبررسی سیستم تعادلی بدن ادرون آشفته ی تو و ظاهر خنماه رجبآینده ی علم و فیزیک در60 ثتیروفیبان موثر در سکته ی راه های جدید برای قضاوت رنقش پیش زمینه ها و اراده انتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا ترک امروزسیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقای موجود زنده از جلوتر را دیدنصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و یواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری دویکدانش قدرت استمن، ما یا چی؟گل درون گلدانمدل های ریز مغز مینی برینبعد از کرونا دلخوشی بیهودرگیری مغز در بیماران مبآیا کیهان می تواند یک شبیتکامل داروینی هنوز در حارشد مغز فرایندی پیچیده انقش زنجبیل در جلوگیری از انسان میوه ی تکاملنبرو و انرژی مداومتسلیم ارتباط با من برترسکوت و نیستیابعاد و نیازهای تکاملیجهان مشارکتیطی یکصد هزار سال اخیر هرچفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و هشتوبینار اساتید نورولوژی دبیست تمرین ساده برای جلوداروهای مصرفی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز گام کوچک ولی تاثیرگذارمرگی وجود نداردتقلید از روی طبیعتدست بالای دستآیا خداباوری محصول تکاملتا 20 سال آینده مغز شما به زمزمه ات مانده در گوشمنمیتوان با بیرون انداختناولین مورد پیوند سر در انچرا مردم با زندگی میجنگنتصویر زیبا از سلولساختن آینده، بهترین روش احتیاط در ورزش زانو در خاجهان در حال نوسان و چرخشعلم به ما کمک میکند تا موفاجعه ی جهل مقدسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستفاده از نظریه ی تکامل خونریزی مغز در سندرم کوویک رژیم غذایی جدید، می توبابا زود بیاداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت پل خواجو اصفهانمشکلات نخاعیتلاشی جدید در درمان ام اسذرات کوانتومی زیر اتمی قآب زندگی است قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سزونا به وسیله ویروس ابله نه روش تقویت مغزایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع ها بیهوده استتغییرسدسازی روش مناسب برای مقاختراع جدید اینترنت کوانجوانان وطنعامل کلیدی در کنترل کارآفرار در فرار از میزبان، دهوش عاطفی قسمت سوماصل در هم تنیدگی و جهانی خواص بادام زمینیژنها ، مغز و ارادهبحث درباره پیدایش و منشا در میان تاریکی و روشناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی چشمتنها در برابر جهانرنگ کردن، حقیقت نیستآزادی در چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و زبان نیاز تکاملی استنوار مغز، مفید و بی خطرایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیمسردرد عروقی میگرنارتباط انسانی، محدود به جراحی هوشیار مغزعصب حقوق نورولووقله برای دیدن نه برای به هیچ کاری نکردن به معنی چیاعتماد بی موردخانواده پایدارکمردرد و علل آنبخش های تنظیمی ژنومدر برابر حقایق جدیدمنتظر نتیجه ی کارهایت باتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و اخلاقروبات های ریز در درمان بیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر فقط مادی نیستنوروپلاستیسیتی چیستاگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه چشمی مراقب و نگهباشیر و دوغ باداماز نخستین همانند سازها تحقیقت غیر قابل شناختبه نقاش بنگرقارچ بی مغز در خدمت موجودهز ذره، یک دنیاستخطای حسکودک هشت ساله لازم است آدبرای پیش بینی آینده مغز ددرمان های علامتی در ام اسمورد نادر همپوشانی دو بیتومورها و التهاب مغزی عاپرورش مغز مینیاتوری انسامغز بیش از آنچه تصور میشوروش هایی برای جلوگیری از الکترودهای کاشتنیتاثیر روزه داری بر سلامت سلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجهندسه بنیادینشاید گوشی و چشمی، آماده شاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحباب های کیهانی تو در توبه سخن توجه کن نه گویندهقطره قطرهده روش موفقیتکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اطلاعات روانشناسی مدرمان جدید سرطانمیدان بنیادین اطلاعاتآموزش نوین زبانتوکل بر خداتوپیراماتنقاشی هایی با بوی گذشته یریشه های مشترک همه ی موجوامیدوار باش حتی اگر همه چچگونه حافظه را قویتر کنیتازه های بیماری پارکینسوسندرم پیریفورمیسابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هفتواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری های میتوکندریلزوم سازگاری قانون مجازاکتابخانهمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی علل کمر درد در میاندروغ نگو به خصوص به خودتماپروتیلینآینده با ترس جمع نمیشودتکنولوژی های جدید و حالتراه پیروزی در زندگی چیستنقش پیشرفته ی سلول های بنانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا ترکیب آمار و ژنتیکسیاهچاله هاابزار بقای موجود زنده از جمجمه انسان های اولیهضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و دواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری دیستروفی میوتونیدانش محدود به ابعاد چهارمنابع انرژي پاک سرچشمه حگل زندگیمدیون خود ناموجودبعد از کرونا دلخوشی بیهودرگیری مغزی در سندرم کووآیا گذشته، امروز وآینده تکامل داروینی هنوز در حارشد مغز علت تمایل انسان بنقش زبان در سلطه و قدرت اانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیتسلیم شدن از نورون شروع مسکوت، پر از صداابعاد اضافه ی کیهانجهان معناطیف انسفالیت، گیلن باره فن آوری های جدید علیه شناهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و دووجود قبل از ناظر هوشمندبیش از نیمی از موارد انتقداروهای ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای مراقب خودتون و خانواده هتقلید از طبیعتدستورالعمل مرکز کنترل بیآیا دلفین ها می تواند از تا بحر یفعل ما یشازنان باهوش ترنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاولین هیبرید بین انسان و چرا مغز انسان سه هزار سالتصویر زیبای اصفهانساختار فراکتال وجود و ذهاحتیاط در تعویض داروهاجهان در حال ایجاد و ارتقاعلم بدون توقففارغ التحصیلان، فقیر و دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاستفاده از هوش مصنوعی در خونریزی مغزی کشندهیکی از علل محدودیت مغز امباد و موجداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت پلاسمای غالبمشکلات بین دو همسر و برخیتمایل زیاد به خوردن بستنذرات کوانتومی زیر اتمی قآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر کپسول نوروهرب بر سزیان غذاهای پرچربچه زیاد است بر من که در ایایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین جهل و علم رو به پتغییر الگوی رشد مغزی با زسرنوشتادامه بحث تکامل چشمجواب دانشمند سوال کننده عادت همیشه خوب نیستفرد موفقهوش عاطفی قسمت ششماصل علت و تاثیرخواص شکلات تلخژنهای مشترک بین انسان و وبحثي درباره هوش و تفاوتهدر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند اندام حیوانات به امعجزه ی علمتنهاییرنگین کمانآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و کلمه حتی برای کساننوار مغز، ترجمه ی فعالیت ایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمسرطان کمیت گراییارتباط از بالا به پایین مجراحی گردن همیشه برای دیعصب سیاتیکقله سقوطهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتیاد و تلاش های درمانی خاویار گیاهیکمردرد با پوشیدن کفش منابخش بزرگی حس و ادراک ما ادر جراحی کمر عجله نکنیدمنتظر زمان ایده آل نشوتو باید نیکان را به دست بپپوگستمغز و سیر تکامل ان دلیلی روبات کیانافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نوروز مبارکاگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه اطمینان تو بر خدا بشیشه ی بازالتی و سیلیکوناز نخستین همانند سازها تحقیقت، آن چیزی نیست که جلبه نادیدنی ایمان بیاورقبل و بعد از حقیقتهزینه ای که برای اندیشیدخطر آلودگی هواکودک ایرانی که هوش او از برای اولین بار دانشمنداندرمان ژنتیکی برای نوآوریموسیقی نوتومورهای نخاعیپرکاری تیروئیدمغز برای فراموشی بیشتر کروش هایی ساده برای کاهش االگو نداشتیمتاثیر روزها، ماه ها یا ساسلول بنیادی و ای ال اسابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایهندسه در پایه ی همه ی واکشاید درست نباشداز تکنیکی تا مغز از مغز تحباب هایی تو در تووقتی خورشید هست شمع به کابهبود حافظه پس از رخدادهلمس کوانتومیدهن، بزرگترین سرمایهکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی بیماری ها که در آن بدرمان جدید سرطانمیدازولام در درمان تشنج آمارهای ارائه شده در سطح مکان زمان یا حافظه زمانآن چیزی که ما جریان زمان توانایی مغز و دیگر اجزای چقدر به چشم اعتماد کنیمریشه های مشترک حیاتامیدوارینگاه من، نگاه تو و یا حقیتازه های درمان ام اسسندرم پای بی قرارابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هشتواقعیت چند سویهبیماری های مغز و اعصاب و دی متیل فومارات(زادیوا)(لزوم سازگاری قانون مجازاکجای مغز مسئول پردازش تجمجرم، گاهی قربانی استبرطرف کردن خشونت را از خادریا آرام نخواهد شد کشتی ماجرای جهل مقدسآیا فراموشی حتمی استتکنولوژی و پیشرفتراه انسان شدن، راه رفتن ونقش آتش در رسیدن انسان بهانتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا ترکیب حیوان و انسانسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقای موجود زنده از جنین مصنوعیضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و سواکسن کرونا ساخته شده توبیماری سلیاکدانش بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز گلوله ی ساچمه ایمدیریت اینترنت بر جنگتفکر قبل از کاردرگیری مغزی در سندرم کووآیا پیدایش مغز از روی تصاتکامل داروینی هنوز در حارشد در سختی استنقش زبان در سلطه و قدرت اانسان یک کتابخانه استچت جی پی تیتست نوار عصب و عضلهسکوت، در برابر گزافه گویابعاد بالاترجهان معکوسطبیعت موجی جهانفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و ششوراپامیل در بارداریبیشتر کمردردها نیازی به داروهای تغییر دهنده ی سیمنابع بی نهایت انرژی در دگامی در درمان بیماریهای مراحل ارتقای پله پله کیهتقویت مغز با ورزشدغدغه نتیجه ی نادانی استآیا دلفین ها میتوانند باتاول کف پا و حقیقتزنجیرها را ما باید پاره کنمای موفقیتاولین تصویر در تاریخ از سچرا مغزهای ما ارتقا یافت تصویربرداری فضاپیمای آمساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانجهان ریز و درشتعلم در حال توسعهفاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماستفاده از انرژی خلاخواندن ، یکی از شستشو دهنیافته های نوین علوم پرده باد غرور و سر پر از نخوت وداروی جدید ضد فشار خونمنبع هوشیاری کجاست قسمت پمبرولیزوماب در بیماری چمشکلات روانپزشکی پس از ستمایز یا کشف یگانگیذرات کوانتومی زیر اتمی قآتاکسیتاثیر کتامین در درمان پازیباترین چیز در پیر شدننه عدم مطلق بلکه عدم با قایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و نادانی رو تغییر خود یا تغییر دیگراسریع دویدن مهم نیستاداراوون تنها داروی تاییجواب سنگ اندازیعادت کن از بالا نگاه کنیفرد یا اندیشههوش عاطفی بیشتر در زناناصل عدم قطعیت از کوانتوم خواص شگفت هویجژنهای هوش ، کدامندبحثی جالب درباره محدودیتدر محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر آیا ممکن استمعجزه ی علم در کنترل کرونتنهایی رمز نوآوری استرهبر حقیقیآزار حقیقیتاثیر احتمالی عصاره تغلیزبان و بیان نتیجه ساختمانوار عصب و عضلهایا این جمله درست است کسینظریه تکامل در درمان بیمسرعت فکر کردن چگونه استارتباط بین هوش طبیعی و هوجستجوی متن و تصویر به صورعضلانی که طی سخن گفتن چقدقلب های سادههیچ کس حقیقت را درون مغز اعتیاد را به دور بیندازخار و گلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش بزرگتر کیهان ناشناختدر درمان بیماری مولتیپل منحنی که ارتباط بین معرفتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استمغز کوانتومیروح و آب حیاتافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر به مریخ در 39 روزنوروز یا روز پایانیاگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه به آنچه داری، خوشنشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تحقایق ممکن و غیر ممکنبه هلال بنگرقبل از آغازهزینه سنگین انسان در ازاخطر حقیقی، خود انسان استکودکان مهاجربرای تمدن سازی، باید در بدرمان کارتی سل و تومور مغموسیقی هنر مایع استتومورهای ستون فقراتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روش جدید تولید برقالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر روغن رزماری استنشاسلول بنیادین از مخاط بینابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنهندسه زبانِ زمان استشایسته نیست در جیب خود قراز تکینگی تا مغز و از مغز حد و مرزها توهم ذهن ماستوقتی ریشه ها عمیقند از چیبهداشت خوابلووفلوکساسیندو ویژگی انتزاع و قدرت تجکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی بیماری های خاص که بددرمان دارویی سرطان رحم ببرخی توجهات در ببمار پاردرمان زخم دیابتی با تکنومکانیک کوانتومی بی معنی آنچه می دانم، آنچه را میختوانایی یک فرد، برای تغینقش قهوه در سلامتیامیدواری و مغزنگاه مادی غیر علمی استتاسف بار است انسان، حق خوسندرم پس از ضربه به سرابزار بقا از نخستین همانشربت رب انارهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و دومواقعیت چیستبیماری های ژنرالیزه ی عصدین اجباریلزوم عدم وابستگی به گوگل کرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانیبزرگ فکر کندریای خداماجرای عجیب گالیلهآیا ممکن است موش کور بی متکنولوژی جدید که سلول هاراه بی شکستنقش انتخاب از طرف محیط، نانحراف و حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا ترازودونسیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقای موجود زنده از جنگ هفتاد و دو ملت همه را ضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت پنجاه و شواکسن آلزایمربیماری ضعف عضلات نزدیک بدانشمندان موفق به بازگردمنابع انرژی از نفت و گاز گلوئونمداخله ی زیانبار انسانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعدرگیری اعصاب به علت میتوآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکامل زبانرشد، رسیدن به یک هدف نیستنقش سجده بر عملکرد مغزانسان باشنتایج نادانی و جهلتست کم هزینه ی بزاق برای سکته مغزیاتفاق و تصادفجهان هوشمندطبیعت بر اساس هماهنگیفواید روزه داری متناوبهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک سی و هفتمورزش هوازی مرتب خیلی به قبا همه مهربان باشداروهای ضد بیماری ام اس ومنابع جدید انرژیگاهی لازم است برای فهم و مرز مرگ و زندگی کجاستتقویت استخوان در گرو تغذذهن ما از در هم شکستن منبآیا دست مصنوعی به زودی قاتابوهای ذهنیزندگی فعال و مثبت روند آلنمایش تک نفرهاولین دارو برای آتاکسی فچرا ویروس کرونای دلتا واتصور ما ازمشکلات و واقعیسادیسم یا لذت از آزار داداحساسات کاذبجهان شگفت انگیزعلم راهی برای اندیشیدن افاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از سلول های بنیاخواندن، دوست روزهای سختیاد گرفتن مداومبار مغز بر دو استخوانداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت پنج اکتشاف شگفت آور در مومشکلات روانپزشکی در عقب تمدن قدیمی ای در جنوب ایررفلکس وتری با توضیح دکتر آتاکسی فریدریشتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنهایت معرفت و شناخت درک عایمپلانت استخوانی در آسینزاع بین علم و جهل رو به پتغییر دیگران یا تغییر خوسریعترین کامپیوتر موجودادب برخورد با دیگرانجوسازی مدرنعادت کن خوب حرف بزنیفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل، روان و نفس استخواص عجیب لوبیاژنهای حاکم بر انسان و انسبحثی در مورد نقش ویتامين در چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر برای چه بیمارانمعجزه در هر لحظه زندگیتنبیه چقدر موثر استروی و منیزیم در تقویت استآزار دیگری، آزار خود استتاثیر بینش و انتظارات فرزبان و بیان، در سایه پیشرنوار عصب و عضلهایا ابزار هوشمندی یا مغز نعناعسطح آگاهی، رخدادهای زندگارتباط شگفت مغز انسان و فجستجوی هوشیاری در مغز ماغم بی پایانقلب و عقلهیچ اندر هیچاعداد بینهایت در دنیای مخارق العاده و استثنایی بکنگره بین المللی سردرد دبخش دیگری در وجود انسان هدر دعواها چه میکنی؟منشأ اطلاعات و آموخته ها تو تغییر و تحولیپاکسازی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟روح در جهانی دیگر استافتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر به درون سفری زیبانورالژیاگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دشکل پنجم مادهاز نخستین همانند سازها تحل مشکلبه کدامین گناه کشته شدندقبل از انفجار بزرگهزاران سال چشم های بینا وخطر را بپذیرکودکان میتوانند ناقل بی برای خودآگاه بودن تو بایدرمان پوکی استخوانمیلر فیشر نوعی نادر از گیتوهم فضای خالیمغز بزرگ چالش است یا منفعروش صحبت کردن در حال تکامالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر سلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پهندسه، نمایشی از حقیقتشادی، پاداش انجام وظیفهاز تکینگی تا مغز از مغز تحریص نباشوقتی شروع به بیدار شدن میبهداشت خواب، رمز حافظه ی لوب فرونتال یا پیشانی مغدو بیماری روانی خود بزرگ کاهش دوپامین عامل بیماری