دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روش مقابله مغز با محدودیت های خودش

مغز ما هم مانند ديگراندام های ما دچار محدودیت های بسيار است ولی این محدودیت ها- که لازمه عالم مادی ماست- بی هدف و بدون استراتژی های جبراني رها نمی شود. هر جا نقض هست مکانیسم جبرانی هوشمندانه ای هم در پس آن هست تا زیان های ناشی از نقص، کاهش يابد.

این مکانیسم های جبراني در همه اجزای زندگي ما وجود دارد و الگوهای بسیار پیچیده و دقیقی را ایجاد میکند که شبيه دقیقترین ترموستات های هوشمند دنیاست.

مغز چگونه بر محدودیت های خودش غلبه میکند؟

نوروسافاری | مغز از استراتژی هایی برای جبران عدم قطعیت استفاده می کند که به مغز کمک می کند از پس محاسبات و تحلیل های دشوار ذهنی بر بیاید.
تصور کنید اسم خود را جوری بنویسید که از روی آیینه قابل خواندن باشد. مغز شما همه ی اطلاعات دیداری مورد نیازتان را دارد و شما در نوشتن نامتان حرفه ای هستید, با این حال این تکلیف برای بیشتر مردم بسیار دشوار است به این خاطر که مغز شما باید یک تغییر شکل ناآشنا را انجام دهد: استفاده از چیزی که در آیینه می بیند برای هدایت درست دست تا دست بتواند وارونه بنویسد.
به گزارش نوروسافاری از امآیتی، عصب شناسان MIT اکنون دریافته اند که چطور مغز تلاش میکند از پس چنین وظایفی که نیازمند تبدیل شکلهای پیچیده بربیاید. همان طور که مغز این کار را در موقعیت های دیگری که اعتماد کمی به قضاوت خود دارد، انجام می دهد در اینجا هم سعی می کند با تکیه بر تجربیات پیشین خود بر این مشکلات غلبه کند.
اگر شما کاری را انجام دهید که به تبدیل حالت ذهنی پیچیده تری نیاز داشته باشد و عدم قطعیت و گوناگونی بیشتری را پدید آورد شما به سمت عقاید و سوگیری های قبلی خود برمی گردید تا بتوانید این گوناگونی و عدمقطعیت را تحلیل کنید.
محققان در مطالعه شان که در شماره ی اخیر مجله ی NATURE COMMUNICATION منتشر شد نشان دادند که این استراتژی کارایی کلی را بهبود می بخشد.

محاسبات و تحلیل های نویزی
عصب شناسان برای دهه هاست که فهمیده اند مغز آنچه را که چشم می بیند و گوش می شنود به طور کامل و دقیق بازسازی نمی کند. در عوض می تواند مقدار زیادی از نویز ها را بررسی کند. نویز به معنای نوسانات تصادفی فعالیت الکتریکی در مغز است که می تواند نتیجه ی ابهام یا عدم قطعیت درباره ی چیزی که می بینیم یا می شنویم باشد. این عدم قطعیت در برهمکنش های اجتماعی نیز نقش بازی می کند, زمانی که سعی می کنیم انگیزه های انسانی دیگر را تحلیل و تفسیر کنیم یا وقتی که خاطراتی از وقایع گذشته را به یاد می آوریم.
تحقیقات قبلی تعداد زیادی از استراتژی ها را نشان داده بود که به مغز در جبران و تفسیر این عدم قطعیت کمک می کنند. با استفاده از تکنیکی با نام یکپارچه سازی بیضی، مغز قطعات چندگانه و بالقوه متناقض اطلاعات را ترکیب می کند و آنها را با توجه به قابلیت اطمینان پذیریشان ارزش گذاری می کند. به عنوان مثال اگر اطلاعات از دو منبع به ما داده شده باشند ما بیشتر بر آن دسته اطلاعاتی تکیه می کنیم که اعتقاد داریم اطمینان پذیرترند..... ادامه در نوروسافاری:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213909833402396&id=1305854544


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گل درون گلدانطعمه ی شبکه های ارتباط اجریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالقانون جنگلجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستمیدان های مغناطیسی قابل اعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانسکوت و نیستیبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارعلایم کمبود ویتامین E را توهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیماکنون را با همه ی نقص هایلمس کوانتومیحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی مانند آب باشبه امید روزهای بهتردرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشسادیسم یا لذت از آزار دادپمبرولیزوماب در بیماری چعدم توقف تکامل در یک انداتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نابتذال با شعار دینمقاومت به عوارض فشار خون حمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی در سیاهچالهمجموعه های پر سلولی بدن مبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستسردرد میگرنپیوندهای پیچیده با تغییرصفحه اصلیتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم تشویق خواندن به کودکاننقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششمزیست، مرز افق رویداد هستمداخله ی زیانبار انسانبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان جانسوزبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSشانس یا نتیجه ی تلاشآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیفیلمی بسیار جالب از تغییجلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازاسفری به آغاز کیهانبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفشباهت زیاد بین سلول هاي عآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشفراموش کارها باهوش تر هسجهان مرئی و نامرئینور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانسماگلوتید داروی کاهش دهنبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی ضایعات در عصب زیر زبانیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغفضا و ذهن بازجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسمهربانی، شرط موفقیتخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهسینوریپا داروی ترکیبی ضدبخشیدن دیگران یعنی آرامشبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیظهور امواج مغزی در مغز مصریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستقانون جنگلجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسممیدان های کوانتومی خلااعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانواکسن سرطانسکوت، پر از صدابرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای علائم عصبی آلزایمر، با اتوهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیاکوییفلکسلوب فرونتال یا پیشانی مغحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستماه رجببه بالا بر ستارگان نگاه کدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استسازگاری با محیط بین اجزاپنج اکتشاف شگفت آور در موعدم درکتیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای ابداع دی ان ای بزرگترین دمقایسه رقابت و همکاریحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقردوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزندگی زمینی امروز بیش از مجرم، گاهی قربانی استبی ذهن و بی روحدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است سردرد میگرن در کودکانپیوندی که فراتر از امکانسوالات پزشکیتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانزاویه نگاه ها یکسان نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛پروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچزبان ریشه هایی شناختی اسبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرشانس یا تلاشآلزایمرمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟فیروز نادریجلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا وسقوط درون جاذبه ای خاص، چباد و موجکپسول ژری لاکترویای شفافتمرکز بر امروزشباهت زیاد بین سلول هاي عآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پافراموشی همیشه هم بد نیستجهان مشارکتینور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتسندرم کووید طولانیبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیضرورت زدودن افکارآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیفضای قلب منبع نبوغ استجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احموفقیت هوش مصنوعی در امتخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک مسیگار عامل افزایش مرگ وموالزارتان داروی ضد فشار سیاهچاله هابدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایظرف باید پر شود چه با چرک رژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی قانونمندی و محدودیت عالمجامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مشخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانمیدان بنیادین اطلاعاتبقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادسکته مغزیبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای علت خواب آلودگی بعد از خوتوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش الوتیراستامحقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان ماپروتیلینبه بالاتر از ماده بیندیشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی ستم با شعار قانون بدترین پول و شادیعدالت برای من یا برای همهتکنولوژی های جدید و حالتترازودونآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزابزار هوش در حال ارتقا ازمقابله ی منطقی با اعتراضحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی زودگذرمحل درک احساسات روحانیبی سوادی در قرن 21درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنی در کودکانپیوستگی همه ی اجزای جهانپیامهای کاربرانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر ازاوسکا درمان گوشرمروری بر تشنج و درمان هایبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهنچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نترزبان شناسی مدرن در سطح سلبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرشاهکار قرنآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استفیزیک مولکولها و ذرات در جمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترسلول های مغزی عامل پارکیباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوشجاعت و ترسآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودفراموشی و مسیر روحانیجهان معنانوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردسندرم گیلن باره به دنبال بحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیضرب المثل یونانیآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شقفس ذهنجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایموفقیت در تفکر استخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرندرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقسیاهچاله های فضایی منابعبدون بار گذشتهگلوئونعقل مجادله گرتولترودینآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باقارچ بی مغز در خدمت موجودجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییرمیدازولام در درمان تشنج بقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانسال سیزده ماههبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و عماد الدین نسیمی قربانی توهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین اکسکاربازپین در درمان تشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در بدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و گذر آن سریع استماجرای جهل مقدسبه جای محکوم کردن دیگران درک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان ستم، بی پاسخ نیستپول و عقیدهعسل طبیعی موثر در کنترل بتکنولوژی و پیشرفتترازودونآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اسحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحزندگی سلول در بدن، جدای امحل درک احساسات روحانی دبی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنپیام های ناشناخته بر مغز سایتهای دیگرتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص ایدزنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان فرایند تکاملی برای مرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چتغییرچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمزبان شناسی نوین نیازمند بیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالشاهکار شش گوشآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندفیزیک هوشیاریجنین مصنوعینون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال سلول های بنیادیبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریشرکت نورالینک ویدیویی ازآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزفراموشی آرمانجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهسندرم پیریفورمیسبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستضررهای مصرف شکر و قند بر آیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدقفس را بشکنجهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعمولکول ضد پیریخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدسیاهچاله ها، دارای پرتو بدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در عقل سالمتومورها و التهاب مغزی عاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواقبل از آغازجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادراخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیمکان زمان یا حافظه زمانبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه اسانسور از روی قصد بسیاری برخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استعوامل موثر در پیدایش زباتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت داگر فقط مردم میفهمیدند کلیروپریم داروی ترکیبی ضدحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هودندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و صبرماجرای عجیب گالیلهبه خوبی های دیگران فکرکندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندستون فقرات انسان دو پا جلپوست ساعتی مستقل از مغز دعشق درونی به یگانگی خلقتتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ها روی مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین همانملاحظه های اخلاقی دربارهحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیزندگی، مدیریت انرژیمحدودیت چقدر موثر استبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیسردرد به دلیل مصرف زیاد مپیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورشنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانزبان متغیرمرکز حافظه کجاستبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستتابوهای ذهنیامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع شاید گوشی و چشمی، آماده شآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا فیزیک و هوشیاریجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنسلول های بنیادی منابع و ابار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریشربت ضد خلطآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزرسندرم پیریفورمیسبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیضررهای شکر بر سلامت مغزآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یقله سقوطجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمولتیپل اسکلروز در زنان خوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملمواد کوانتومی جدید، ممکنخوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمرسیاهچاله و تکینگی ابتدایبرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین عقلانیت بدون تغییرتومورهای نخاعیآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالقبل از انفجار بزرگجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز بمکانیک کوانتومی بی معنی بلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهسانسور بر بسیاری از حقایبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنعوامل ایجاد لغت انسانی و توپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیاگر میدانی مصیبت بزرگتر لیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی ده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان واقعیت است یا توهمماده ی تاریکبه خودت مغرور نشودرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانستارگانی قبل از آغاز کیهپوشاندن خود از نورعشق، شلوغ کردن نیستتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جرحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زادین اجباریهوش احساسیزندان ذهنیمحدودیت های حافظه و حافظبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودزبان مشترک ژنتیکی موجودامرکز حافظه کجاستبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان، وسیله شناسایی محیطبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخاشاید درست نباشدآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایفیزیک آگاهیجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیسلول های بدن تو پیر نیستنبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیروبات کیانتنفس بدون اکسیژنشش مرحله تکامل چشمآیا ما کالا هستیممغز قلبتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانفرایند تکامل و دشواری هاجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیسندرم پس از ضربه به سربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشضعیف و قویآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یقلب های سادهجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی الفاگورژیم ضد التهابیموجود بی مغزی که می تواندخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که سیاهچاله ی منفرد یا سیاهبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمعقیده ی بی عملتومورهای ستون فقراتآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان القبرستان ها با بوی شجاعتجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیمکانیزمهای دفاعی در براببلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغساهچاله ها تبخیر نمیشودبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به عواملی که برای ظهور لغت اتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهاگر نیروی مغناطیس نباشد لا اکراه فی الدینحقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویدهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان پلانکماده ی خالیبه دنبال رستگاری باشدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توسخن نیکو مانند درخت نیکوپیموزایدعصب حقوق نورولووتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکنقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدین، اجباری نیستهوش در طبیعتزونیسومایدمخچه فراتر از حفظ تعادلبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیزبان چهار حرفی حیات زمینمرکز خنده در کجای مغز استبیماری دیستروفی میوتونیکمردردذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلزدودن نقص از هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معشایسته نیست در جیب خود قرآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرفیزیکدانان ماشینی برای تجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانسلول بنیادی و ای ال اسبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد ششمین کنگره بین المللی سآیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادفرایند حذف برخی اجزای مغجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز مسندرم جدایی مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمقلب و عقلجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وموجودات مقهور ژنها هستندخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجرسیاهچاله ی تولید کنندهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتعلم و ادراک فقط مشاهده ی توهم فضای خالیآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناستاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیقدم زدن و حرکت دید را تغیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از درون قفس یا بیرونخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی دسایه ی هوشیاریبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنعوارض ازدواج و بچه دار شدتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان به چه دلیل ایجاد میشماده ای ضد التهابیبه زودی شبکه مغزی به جای درک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امسخن و سکوتپیموزایدعصب سیاتیکتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11زونا به وسیله ویروس ابله مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمسردرد عروقی میگرنپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهاننقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیزبان نیاز تکاملی استمرگ چیستبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاALS نگاهی کامل بر بیماری وتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متسفر فقط مادی نیستبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از رهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسشادی، پاداش انجام وظیفهآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکفال نیکوجنبه های موجی واقعیتنوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشسلول عصبی شاهکار انطباق بازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییتنها در برابر جهانصبور باشآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علفراتر از دیوارهای باورجهان یکپارچهنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکمنبع خواب و رویاخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، برسندرم دزدی ساب کلاوینبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منقلب یا مغزجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های برژیم غذایی ضد التهابیموسیقی نوخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاتسیاره ی ابلهانبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنعلم و روحتوهم فضای خالی یا توهم فضآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز قدرت مردمجبران از دست رفته هانگاه از درون مجموعه با نگخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرما انسانها چه اندازه نزدبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندسایه را اصالت دادن، جز فربرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغعید نوروز مبارکتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسلایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستنددو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان شگفت انگیزماده، چیزی نیستبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده سخن پاک و ثابتپیچیدگی های مغزمگسعضلانی که طی سخن گفتن چقدتکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسرانقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمزیان غذاهای پرچربمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشبعد از کروناسرطان کمیت گراییپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری سنتی یا هوشیاری زبان و کلمه حتی برای کسانبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتفقر داده ها در هوش مصنوعیتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب با آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توفاکسیبتجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگسلول عصبی، در محل خاص خودبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را تنهاییصبر لازمه ی پیروزی استآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهفرد موفقجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استمنتظر نمان چیزی نور را بهخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروسندرم سردرد به دلیل افت فبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)طلوع و حقیقتروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را آیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشقلب دروازه ی ارتباطجهش های ژنتیکی مفید در ساقلب روباتیکجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردموسیقی هنر مایع استخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده توسیاره ابلهانبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساستاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپقدرت و شناخت حقیقتجدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون اخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عما اکنون میدانیم فضا خالبه قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریساخت سلول عصبی حتی پس از برخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشعامل کلیدی در کنترل کارآتوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید داگر با مطالعه فیزیک کوانلبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمزنان باهوش ترماده، چیزی بیش از یک خلا به سیاهی عادت نکنیمدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومسختی ها رفتنی استپیچیدگی های مغزی در درک زغم بی پایانتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هانقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمزیباترین چیز در پیر شدنمخچه تاثیر گذار بر حافظهبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانبعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکاننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان و بیان نتیجه ساختمابیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتشکرگزار هر چیزی باش که داپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفلج نخاعی با الکترودهای تغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزاسفر به مریخ در 39 روزبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود ترویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیشبیه سازی میلیون ها جهان آنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استفاجعه ی جهل مقدسجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را سلولهای ایمنی القا کنندهبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استصبر و واقعیتآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستفرد یا اندیشهجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتمنتظر زمان ایده آل نشوخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از سوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پطلای سیاهروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیقلب را نشکنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستمیهمانهای ناخوانده عامل خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمرسیاره ابلهانبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریعلم به ما کمک میکند تا موتوهم چیستآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تقدرت کنترل خودجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقما از اینجا نخواهیم رفتبه مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قساخت شبکه عصبی مصنوعی با گزیده ای از وبینار یا کنفعادت همیشه خوب نیستتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژناگر تلاش انسان امروز برالحظات خوش با کودکانحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسیندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزنجیرها را ما باید پاره کماست مالیبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیسرنوشتپیوند قلب خوک، به فرد دچاغم بی پایانتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع منقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانمننژیتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهزیباترین چیز در افزایش سمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوسطح آگاهی، رخدادهای زندگپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازبان و بیان، در سایه پیشربیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتشکست حتمیپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشافلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تسفر تجهیزات ناسا به مریخ با خدا باشکودکان را برای راه آماده رویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی سیستم های کوانآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینفاصله ها در مکانیک کوانتجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز سلولهای بنیادی مصنوعی دربازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استصبر بسیار بایدآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیمنحنی که ارتباط بین معرفخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چند سویهسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بطوفان فقر و گرسنگی و بی سريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند قوی تر باشجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی راه نجاتمیوتونیک دیستروفیخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدسیب یکسان و دیدگاه های متبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستعلم بدون توقفتوهم و خیالآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استقدرت انسان در نگاه به ابعجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی درادفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده اما اشیا را آنطور که هستندبه نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریساخت شبکه عصبی با الفبای گزارش یک مورد جالب لخته وعادت کن خوب حرف بزنیتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اساگر خواهان پیروزی هستیلرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کازندگی فعال و مثبت روند آلماست مالی با هوش انسانیبهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دسریع دویدن مهم نیستپیوند مغز و سر و چالشهای غیرقابل دیدن کردن مادهتکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه ححباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمزیر فشار کووید چه باید کرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ چیز همیشگی نیستزبان و تکلم برخی بیماریهبیندیشکنگره بین المللی سردرد درفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذشگفت نیست من عاشق تو باشمپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدفلج خوابتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نعناعمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیسفر دشوار اکتشافبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبکه های مصنوعی مغز به درآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندفاصله ی همیشگی تصویر سازجهان فراکتالنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیسلام تا روشناییبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیصد قدح، نفتاده بشکستآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکفردا را نمیدانیمجهان پیوستهنیکولا تسلااختلالات مخچههنر حفظ گرهمنشأ اطلاعات و آموخته ها خواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهابخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبطوفان زیباییریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی آیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقامغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دقیچی ژنتیکیجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رمیگرن و پروتئین مرتبط با خدا موجود استاعتماد به خوددرمان تشنجواکسن اسپایکوژنسیر آفرینش از روح تا مغز برای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میعلم در حال توسعهتوهم وجودآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتقدرت ذهنجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بدفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان بما به جهان های متفاوت خودبه نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنساختن آیندهگشایش دروازه جدیدی از طرعادت کردن به نعمتتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلااپل ویژن پرو در تشخیص بیملرزش عضله یا فاسیکولاسیوحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیزندگی هوشمند در خارج از زماشین دانشبهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقسریعترین کامپیوتر موجودپیوند اندام از حیوانات بغرور و علمتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت دژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولزیرفون داروی ضد ام اسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارشلیک فراموشیپایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت انگیز بودن کیهانپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیستاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیفلج خواب چیستتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر سفرنامه سفر به بم و جنوب بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیشبکیه های مصنوعیآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عفتون های زیستیجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس سلاح و راهزنیبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در روزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایصدای بم با فرکانس پایین، آیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انفرزندان زمان خودجهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیمنشاء کوانتومی هوشیاری اخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستسوخت هیدروژنی پاکبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوطولانی ترین شبریواستیگمینتوقف؛ شکستآیا جهان ذهن و افکار ما مآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که بخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خوددرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کروناسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدعلم راهی برای اندیشیدن اتوهم وجودآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استایران بزرگقدرت عشقجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کندقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استما با کمک مغز خود مختاريمبه نادیدنی ایمان بیاوردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعساختن آینده، بهترین روش پل جویی اصفهانعادت بد را ترک کنتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در هماپی ژنتیکلزوم سازگاری قانون مجازاحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهازندگی و داراییمبانی ذهنی سیاه و سفیدبوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است سرگیجه از شایعترین اختلاپیوند اندام حیوانات به اغربال در زندگیتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وادژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهمزیرک ترین مردممدل های ریز مغز مینی برینبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعشلیک فراموشیپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیدنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به زبان و شناخت حقیقت قسمت ابیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیشگفت زده و حیران باشپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانفلج دوطرفه عصب 6 چشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به سفرنامه سفر به بم و جنوب باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبشباهت مغز و کیهانآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملفروتنی معرفتیجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحسلسله مباحث هوش مصنوعیبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسصرع و درمان های آنآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و فرضیه ای جدید توضیح میدهجهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دمهمان ناخواندهخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتسودمندی موجودات ابزی بر بخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبطی یکصد هزار سال اخیر هرچریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه قانون مندی نقشه ژنتیکی مجوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستمیگرن شدید قابل درمان اسخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شسیستم تعادلی بدنبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیعلم ساختن برج های چرخانتوهم بی خداییآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استایرادهای موجود در خلقت بقضاوت ممنوعجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گورما بخشی از این جهان مرتبطبه هلال بنگردریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردساختار فراکتال وجود و ذهپل خواجو اصفهانعادت دادن مغز بر تفکرتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده ابتدا سخت ترین استلزوم سازگاری قانون مجازاحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیدولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی بی دودمباحث مهم حس و ادراکبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویاسرگردانیپیوند سر آیا ممکن استمقالاتتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دومزیست شناسی کل در جزء فراکمدیون خود ناموجودبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروتعویض دارو در تشنجنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ مناطق خاص زبان در مغزحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیوگرافیکنترل جاذبهرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایفن آوری های جدید علیه شناثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستسفرنامه سفر به بم و جنوب باور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز با کیهان مادیآینه در اینهمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان فروتنی و غرورجهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیضایعه ی شبکه لومبوساکرالآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دمهندسی ژنتیک در حال تلاش خودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازسی و سه پل اصفهانبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستطبیعت موجی جهانریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های تولید یا دریافت علمآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستقانون گذاری و تکاملجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن ومیدان مغناطيسي زمین بشر خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دسیستم دفاعی بدن علیه مغز برای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیعلایم کمبود ویتامین E را توهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یایستادن در برابر آزادی بقطار پیشرفتجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهانما تحت کنترل ژنها هستیم یبه کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختساختار شبکه های مغزی ثابپلاسمای غالبعارضه جدید ویروس کرونا ستیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهابتدایی که در ذهن دانشمنلزوم عدم وابستگی به گوگل حلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی در جمع مواردی را برمبتکران خودشکوفابی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استسربازان ما محققا غلبه می پیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر ویتامین دی بر بیماتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سومزیست شناسی باور حقیقت یا مدیریت اینترنت بر جنگبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعینمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدشگفتی های زنبور عسلآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدفناوری هوش مصنوعی نحوه خثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدسفرنامه سفر به بم و جنوب باید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنشباهت کیهان و مغزآیندهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کاسم زنبور ، کلیدی برای واربحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیضایعه ی عروقی مخچهآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی ففشار و قدرتجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتمهندسی بدنخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسسیلی محکم محیط زیست بر انبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستطبیعت بر اساس هماهنگیریسدیپلام تنها داروی تای