دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

خواندن ، یکی از شستشو دهنده های مغز

نون و القلم و ما یسطرون
اهمیت خواندن و سواد خواندن ، چیزی است که امروزه به عنوان یک فاکتور اساسی در تعیین پیشرفت جوامع حساب میشود .سطرهایی که به وسیله قلمها نگاشته میشود ، و پردازش های هنرمندانه ای که با اراده افراد بر صفحه روزگار میماند ، نقشی میزند که قابل مقایسه با مشاهده صرف طبیعت و جریانات روبروی ما نیست .نگاه بر اثر هنرمندانه خالقی توانا، هرگز با نگاه بر منظومه ای پریشان و پراکنده که نگاهت بر نظم ان مجموعه و نظم دهنده بودن خالق ان نیست ، برابر نمی باشد.گویا ما ناچار به خواندن نوشته های خالقیم و ما این اختیار را نداریم که از روی شکل و ظاهر طبیعت ، مطالب را بگیریم

به عبارتی دیگر کلمات نوشته شده ، مغز تو را شسته است و هرگز نمی توانی ، مطلبی نگاشته شده را نخوانی! تاثیر هنرمندانه خالقی توانا که در اینجا انسانی است که کلمات را می نگارد ، با نگاه بر تصویری که شاید در نظر تو خالق مستقیمی آن را ننگاشته است ، یکسان نیست.لیدیا استانتون متخصص روانشناس در دانشگاه لیسستر میگوید : ( دانشمندان اعصاب و دانشمندان روانشناسی ادراكی خواندن را یکی از شستشو دهنده های مغز می شمرند و این امری مفید است زیرا اگر این شستشو نباشد ما در برابر لشكری از 26 حرف زبان انگلیسی عاجز و ناتوان میشویم !! )

اگر به جمله زیر بنگری این مطلب برایت واضح تر می شود :
I am a man
و اکنون به اندازه توانت بکوش تا کلام نوشته شده را وقتی به جمله مینگری، نخوانی !شکل کلمات و فاصله بین آنها و تصویر کامل آن را جستجو کن ولی آنچه جمله می گوید را نخوان!

آیا این کاری آسان است ؟
همه آنهایی که انگلیسی سخن می گویند، نمیتوانند چنین کنند ! و در برابر، بکوش تا اشیای موجود در تصویر نقاشی ای در برابرت را با بالاترین سرعت ممکن نامگذاری کنی .این امر سخت به نظر نمی رسد ولی برخی مردم ، با لکنت بیان می کنند و مردد می شوند.تاکید می شود که نامگذاری اشیا سختتر از آن است که خود اسامی، موجود باشد و فقط لازم باشد آنها را بخوانی .یعنی نامگذاری اشیا ، فرآیند اوتوماتیکی مانند خواندن آن نیست ..

و مثالی واضح بر این، آن چیزی است که اثر استروپ ( stroop effect ) نام دارد .بکوش با حداکثر سرعت ،رنگهای کلمات را نام گذاری کنی و نه آن چیزی که کلمات به آن اشاره میکند . ( مثلا به رنگ قرمز ، بنویسند آبی و یا با آبی بنویسند سبز و بعد شما سعی کنید رنگ را بنامید و کلمه را نخوانید !! ) و مجددا امر سخت میشود و نامگذاری رنگها با سرعت زیاد, باعث خطا میشود .

دانشمندان روانشناس میگویند علت ،آن است که خواندن امری اتوماتیکی است که از ابتدا که ملاحظه میکنیم و جهان اطراف خود را تجربه میکنیم ، درون ما کاشته می شود. ( و ما اشکالات خواندن و نامگذاری را اشکالاتی شگفت آور می بینیم زیرا در دوران کودکی به صورت تصویری بوده است. ) ( وقتی کودک بودیم نمی توانستیم بخوانیم ، و جهان را از روی شکل و رنگ ها تشخیص میدادیم پس انتظار داریم تجربیات اولیه یعنی شناخت جهان از روی تصویر و رنگ برای ما برجسته ترو قدرتمندتر باشد ولی باعث تعجب است که ، قرائت و خواندن ، نقش بزرگتر و مهم تری را در شناخت محیط اطراف ما دارد ! ) لیدیا اضافه میکند که فرایند قرائت، برگشت پیدا نمی کند به همین دلیل مانند شستشوی مغز است گویا اصلا ، تصمیم برای شناخت اطراف در دست ما نیست )
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1722333901430305&substory_index=0&id=1487270211603343


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-09-01 ]
دانشمندان اعصاب و دانشمندان روانشناسی ادراكی خواندن را یکی از شستشو دهنده های مغز می شمرند و این امری مفید است زیرا اگر این شستشو نباشد ما در برابر لشكری از بیست و شش حرف زبان انگلیسی عاجز و ناتوان میشویم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش بهترین درمان بیش فعمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروژه ی ژنوم انسانیسرنوشتاولین هیبرید بین انسان و مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیارتباط چاقی و کاهش قدرت بنه به اعدامحس و ادراک قسمت 75بوزون هیگز جهان را از متلهوش مصنوعی از عروسک بازی در محل کار ارزش خودت را بتقویت حافظه یا هوش مصنوعژن هوش و ساختارهای حیاتی راز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنان که در قله اند هرگز خشناخت درون، شناخت بیرون؛تومورها و التهاب مغزی عااینکه به خاطرخودت زندگی مغز ایندگان چگونه استترکیب حیوان و انساناز مخالفت بشنونورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت پنجاه و دبیماری تی تی پیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان های جدید در بیماری تنفس هوازی و میتوکندریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزمان واقعیت است یا توهممنتظر نمان چیزی نور را بهآیا یک، وجود داردشبیه سازی میلیون ها جهان توسعه برخی شغل ها با هوش اگر نعمت فراموشی نبود بستصور از زمان و مکاناز تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت شصت و دوبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش احساسیدرک فرد دیگر و رفتارهای افاصله ها در مکانیک کوانتتو دی ان ای خاص ميتوکندريکی غایب شدی تا نیازمند دلزیرفون داروی ضد ام اسمیگرن شدید قابل درمان اسآیا خداباوری محصول تکاملضررهای مصرف شکر و قند بر تکامل ابزار هوش ، راه پر ابزار بقا از نخستین همانجنبه های موجی واقعیتنگاه حقیقی نگاه به درون اخواب سالم عامل سلامتی و یبحثی در مورد نقش ویتامين هاوکينگ پیش از مرگش رسالدرختان اشعار زمینقلب دروازه ی ارتباطکتاب طبیعت در قالب هندسهزبان جانسوزآرامش و دانشمانند آب باشعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کاملی در اطراف ما پرنتایج نادانی و جهلخطا در محاسبات چیزی کاملبخشیدن دیگران یعنی آرامشو هر کس تقوای خدا پیشه کنذرات کوانتومی زیر اتمی ققدرت عشقگلوله ی ساچمه ایسقوط درون جاذبه ای خاص، چافراد آغاز حرکت خودشان رمخچه فراتر از حفظ تعادلعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مراز سایه بگذرجهشهای مفید و ذکاوتی که دچرا خشونت و تعصبدولت یا گروهکبرخی نرمش ها برای زانوواقعیت فیزیکی، تابعی از رویا و خبر از آیندهمقابله ی منطقی با اعتراضگاهی مغز بزرگ چالش استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامید درمان کرونا با همانمرگ و میر پنهانسایتهای دیگرتاثیر انتخاب از طرف محیط اتوسوکسیمایدنقش پیش زمینه ها و اراده اصل بازخوردحقیقت قربانی نزاع بین بی نظریه تکامل در درمان بیمدانشمندان یک فرضیه رادیکبررسی و اپروچ جدید بر بیمواکسن ایرانی کرونا تولیدروش هایی برای جلوگیری از منابع انرژی از نفت و گاز پیوند قلب خوک، به فرد دچاسیستم دفاعی بدن علیه مغز انرژی تاریکمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات مخچهنقش زبان در سلطه و قدرت ابلوغ چیستحکمت الهی در پس همه چیزهندسه ی رایج کیهانداروی جدید s3 در درمان ام داروی جدید میاستنی گراویبعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش در کمر دردریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروانه ی آسمانیسریعترین کامپیوتر موجوداولین تصویر در تاریخ از سمغز مانند تلفن استتاریک ترین بخش شبارتباط هوش ساختار مغز و ژنه جنگ و نه خونریزیحس و ادراک قسمت چهلبی نهایت در میان مرزهاهوش مصنوعی از عروسک بازی در چه مرحله ای از خواب ، رتقویت سیستم ایمنیژن یا نقشه توسعه مغز و نقراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنزیم تولید انرژی در سلوشناسایی تاریخچه ی تکاملیتومورهای ستون فقراتاینکه خانواده ات سالم بامغز ابزار بقای برتر مادیترازودوناز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت پنجاه و سبیماری دویکهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان های رایج ام استنفس بدون اکسیژنکنگره بین المللی سردرد دزمان پلانکمنحنی که ارتباط بین معرفآیا کیهان می تواند یک شبیشبیه سازی سیستم های کوانتوصیه های سازمان بهداشت اگر نعمت فراموشی نبود بستصادف یا قوانین ناشناختهاز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت شصت و ششبا تعمق در اسرار ابدیت و هوش در طبیعتدرک نیازمند شناخت خویش افاصله ی همیشگی تصویر سازتو در میانه ی جهان نیستی کیهان خود را طراحی میکندزیرک ترین مردممیدان مغناطيسي زمین بشر آیا دلفین ها می تواند از ضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل جریان همیشگی خلقتابزار بقا از نخستین همانجنسیت و تفاوت های بینایینگاه دوبارهخواب عامل دسته بندی و حفطبحثی در مورد نقش کلسیم و هدف یکسان، در مسیرهای متدرد باسن و پا به دلیل کاهقلب روباتیککتاب، سفری به تاریخزبان ریشه هایی شناختی اسآرامش و سکونماه رجبعلم به ما کمک میکند تا موتا بحر یفعل ما یشاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهنجات در راستگوییخطا در محاسبات چیزی کاملبخشش، عقلانی یا غیر عاقلوفور و فراوانیرفتار مانند بردهلمس کوانتومیگلوئونسلول های بنیادی منابع و اافراد بی دلیل دوستدار تو مخچه ، فراتر از حفظ تعادلعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر کتامین در درمان پاابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساساز علم جز اندکی به شما داجهشهای مفید و ذکاوتی که دچرا در مغز انسان، فرورفتدوچرخه سواری ورزشی سبک و برخی نرمش های گردنواقعیت چند سویهرویا بخشی حقیقی از زندگی مقابله با کرونا با علم اسگذر زمان کاملا وابسته به سوپاپ ها یا ترانزیستورهاامیدوار باش حتی اگر همه چمرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر احتمالی عصاره تغلیاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش آتش در رسیدن انسان بهاصل علت و تاثیرحقیقت آنطور نیست که به نظنظریه تکامل در درمان بیمدانشمندان ژنی از مغز انسبررسی ژنها در تشخیص بیماواکسن اسپایکوژنروش هایی ساده برای کاهش امنابع انرژی از نفت و گاز پیوند مغز و سر و چالشهای سکوت و نیستیانرژی تاریک که ما نمی تومشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات حرکتی در انساننقش زبان در سلطه و قدرت ابلعیدن ستاره توسط سیاهچاحافظه میتواند بزرگترین دهندسه بنیادینهندسه در پایه ی همه ی واکداروی جدید برای ای ال استفکر قبل از کاروزن حقیقی معرفت و شناخترژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت پرواز از نیویورک تا لوس آسرگیجه از شایعترین اختلااولین دروغمغز مادران و کودکان در زمتاریکی من و تو و گرد و غباارتباط پیوسته ی جهانچه زیاد است بر من که در ایحس و ادراک قسمت چهل و هفتبی شرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی متلقین اطلاعات و حافظهژنها نقشه ایجاد ابزار هورجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیندهشناسایی سلول های ایمنی اتوهم فضای خالیاینترنت بدون فیلتر ماهوامغز ابزار برتر بقاتراشه ی بیولوژِیکاز نخستین همانند سازها تنوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شبیماری دیستروفی میوتونیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان های علامتی در ام استنها مانع در زندگی موارد کنگره بین المللی سردرد دزمان به چه دلیل ایجاد میشمنشأ اطلاعات و آموخته ها آیا گذشته، امروز وآینده شبکه های مصنوعی مغز به درتوصیه های غیر دارویی در ساگر با مطالعه فیزیک کوانتظاهر خوابیده ی مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک سی و هفتمباهوش ترین و با کیفیت تریهوش عاطفی بیشتر در زناندرک و احساسفروتنی و غرورتوقف؛ شکستکیهانِ هوشیارِ در حال یازیست شناسی کل در جزء فراکمیدان های مغناطیسی قابل آیا دلفین ها میتوانند باطلای سیاهتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بینایینگاهی بر قدرت بینایی دراخودآگاهی و هوشیاريبحثی در مورد حقیقت فضا و هدف از تکامل مغزدردی که سالهاست درمان نشقلب را نشکنکتابخانهزبان شناسی مدرن در سطح سلآرامش(سکوت) stillness و تکاپوماپروتیلینعلم در حال توسعهتابوهای ذهنیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهنخاع ما تا پایین ستون فقرخطای ادراک کارمابدون پیر فلکوقت نهيب هاي غير علمي گذشرفتار اجتماعی انسان، حاصلوب فرونتال یا پیشانی مغگمان میکنی جرمی کوچکی در سلول های بدن تو پیر نیستنافزایش قدرت ادراکات و حسمخچه ابزاري که وظیفه آن فعدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیم کشازدواج های بین گونه ای، رجواب دانشمند سوال کننده چرا ذرات بنیادی معمولاً دورترین نقطه ی قابل مشاهبرخی یونها و مولکول های مواقعیت چیسترویا تخیل یا واقعیتملاحظه های اخلاقی دربارهگذشته را دفن کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامیدی به این سوی قبر نیستمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر ترکیبات استاتین (ساثرات فشار روحی شدیدنقش انتخاب از طرف محیط، ناصل عدم قطعیت از کوانتوم حقیقت افرادنظریه تکامل در درمان بیمدانشمندان پاسخ کوانتومی بررسی بیماری التهابی رودواکسن اسپایکوژن ضد کروناروش جدید تولید برقمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند اندام از حیوانات بسکته مغزیانرژی خلا ممکن استمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات صحبت کردن در اننقش سجده بر عملکرد مغزبه قفس های سیاهت ننازحافظه و اطلاعات در کجاست حافظه و اطلاعات در کجاست هندسه زبانِ زمان استداروی جدید برای دیابتتفکر خلا ق در برابر توهم وزوز گوشرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت پروتز عصبی برای تکلمسرگردانیاولین سلول مصنوعیمغز چون ابزار هوش است دلیتاریکی و نورارتباط انسانی، محدود به نه عدم مطلق بلکه عدم با قحس و ادراک قسمت چهل و هشتبی عدالتی در توزیع واکسن هوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیتلاش ها برای کشف منابع جدژنها ، مغز و ارادهرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآینده ی انسان در فراتر ازشواهدی از نوع جدیدی از حاتوهم فضای خالی یا توهم فضایندرالمغز از بسیاری حقایق می گرتربیت کودکان وظیفه ای مهاز نخستین همانند سازها تنوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت بیست و چهبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان ژنتیکی برای نوآوریتنها در برابر جهانکنترل همجوشی هسته ای با هزمان شگفت انگیزمنشاء کوانتومی هوشیاری اآیا پیدایش مغز از روی تصاشباهت مغز و کیهانتوصیه هایی در مصرف ماهیاگر تلاش انسان امروز براتظاهری از ماده است که بیداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک- قسمت پنجاه و باور و کیهان شناسیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک کنیم ما همه یکی هستیمفرگشت و تکامل تصادفی محض کیست هیداتید مغززیست، مرز افق رویداد هستمیدان بنیادین اطلاعاتآیا دست مصنوعی به زودی قاطوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهل مقدسنگاهی بر توانایی اجزاي بخودآگاهی و هوشیاريبحثی در مورد عملکرد لوب فهدف از خلقت رسیدن به ابزادست آسمانقیچی ژنتیکیکجای مغز مسئول پردازش تجزبان شناسی نوین نیازمند آزمون تجربی، راهی برای رماجرای جهل مقدسعلم راهی برای اندیشیدن اتاثیر فکر بر سلامتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز جهان پر از چیزهای اسرار آنخستین تصویر از سیاهچالهخطای حسبرنامه و ساختار پیچیده موقتی فهمیدی خطا کردی برگرقیبی قدرتمند در برابر ملوتیراستامگنجینه ای به نام ویتامین سلول عصبی شاهکار انطباق افزایش مرگ و میر سندرم کومدل همه جانبه نگر ژنرالیعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشاساس انسان اندیشه و باور جوسازی مدرنچراروياها را به یاد نمی آديدن با چشم بسته در خواب برخی اثرات مضر ویتامین دواقعیت چیسترویا حقی از طرف خداملاحظات بیهوشی قبل از جرگربه شرودینگر و تاثیر مشسوخت هیدروژنی پاکامیدی تازه در درمان سرطامرگ تصادفیتاثیر حرکات چشم بر امواج اثرات مفید قهوهنقش اتصالات بین سلولهای اصول انجام برخی نرمش ها دحقیقت اشیاهفت چیز که عملکرد مغز تو دانشمندان اولین سلول مصنبررسی سیستم تعادلی بدن اواکسن دیگر کرونا ساخته شروش صحبت کردن در حال تکاممنابع انرژی از نفت و گاز پیوند سر آیا ممکن استسانسور از روی قصد بسیاری انسان قدیم در شبه جزیره عمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات عضلانی ژنتیکنقش غذاها و موجودات دريابه مغز خزندگان خودت اجازبه نقاش بنگرحافظه و اطلاعات در کجاستهنر حفظ گرهداروی جدید ضد میگرنتفاوت مغز انسان و میمون هیک پیام منفرد نورون مغزی رژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرورش مغز مینیاتوری انساسربازان ما محققا غلبه می اوکرلیزوماب داروی جدید شمغز چگونه صداها را فیلتر تاریکی خواهد ترسیدارتباط از بالا به پایین منهایت معرفت و شناخت درک عحس و ادراک قسمت چهل و دومبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پتلاش هایی در بیماران قطع ژنهای مشترک بین انسان و ورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآینده ی علم و فیزیک در60 ثشواهدی از دنیسوان(شبه نئتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ایا کوچک شدن مغزانسان المغز به تنهایی برای فرهنگ ترجمه ای ابتدایی از اسرااز نخستین همانند سازها تنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت بیست و یکبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان پوکی استخوانتنبیه چقدر موثر استکنترل جاذبهزندگی هوشمند در خارج از زمهندسی ژنتیک در حال تلاش آیا آگاهی پس از مرگ از بیشباهت مغز با کیهان مادیتوضیحی ساده در مورد هوش ماگر خواهان پیروزی هستیتعداد کلی ذهن ها در جهان از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک- قسمت بیست و پباد غرور و سر پر از نخوت وهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک احساسات و تفکرات دیگفراموش کارها باهوش تر هسکیست کلوئید بطن سومزاوسکا درمان گوشرمیدازولام در درمان تشنج آیا رژیم غذایی گیاهی سلاطوفان زیباییتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان فراکتالچالش هوشیاری و اینکه چرا خودروهای هیدروژنیبحثی درباره هوش و تفاوتههر چیز با هر چیز دیگر در تدستورالعمل مرکز کنترل بیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکرونا چه بر سر مغز می آورزبان، نشان دهنده ی سخنگو آزمون ذهنی گربه ی شرودینماده ی تاریکعلم ساختن برج های چرخانتاثیر مشاهده بر واقعیت بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز جهان پر از چیزهای جادویی نخستین روبات های زنده ی جخطر آلودگی هوابرنامه ی مسلط ژنها در اختوقتی تو از یاد گرفتن باز رموزی از نخستین تمدن بشرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعگویید نوزده و ایمنی ساکتسلولهای ایمنی القا کنندهافزایش سرعت پیشرفت علوم مدل هولوگرافیک ژنرالیزهعشق درونی به یگانگی خلقتتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیاستفاده از مغز، وزن را کمجامعه ی آسمانیچراروياها را به یاد نمی آدی متیل فومارات(زادیوا)(برخی اختلالات عصبی مثانهواقعیت های متفاوترویاها از مغز است یا ناخوممانتین یا آلزیکسا یا ابگزیده ای از وبینار یا کنفسودمندی موجودات ابزی بر امگا سه عامل مهم سلامتمرگی وجود نداردتاثیر دوپامین و سروتونیناثرات مضر ماری جوانانقش تیروئید در تکامل مغزاصول توسعه ی یک ذهن کاملحقیقت تنها چیزی است که شاهفت سین یادگاری از میراث دانشمندان تغییر میدان مغبررسی علل کمر درد در میانواکسن دیگری ضد کرونا از دروشهای نو در درمان دیسک بمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند سر، یکی از راه حلهاسانسور بر بسیاری از حقایانسان میوه ی تکاملمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکاختراع جدید اینترنت کواننقش غذاها و موجودات دريابه نقاش بنگرحباب های کیهانی تو در توهنر رها شدن از وابستگیداروی جدید ضد الزایمرتفاوت ها و تمایزها کلید بیک پیشنهاد خوب برای آسان رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست قسمت پرتوهای صادر شده از سیاهسردرد میگرن در کودکانايندگان چگونه خواهند دیدمغز ناتوان از توجیه پیداتاریخ همه چیز را ثبت کردهارتباط بین هوش طبیعی و هونهایت در بی نهایتحس و ادراک قسمت چهل و سومبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و دتلاشی برای درمان قطع نخاژنهای هوش ، کدامندرساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا ممکن است موش کور بی مشکل های متفاوت پروتئین هتوهم چیستایا این جمله درست است کسیمغز برای فراموشی بیشتر کترس و آرمان هااز نشانه ها و آثار درک شدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت بیست و دوبیماری، رساله ای برای سلهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتو یک معجزه ایکندر در بیماریهای التهابزندگی بی دودمهربانی، شرط موفقیتآیا امکان بازسازی اندامهشباهت کیهان و مغزتیوتیکسن داروی ضد جنوناپی ژنتیکتعذیه ی ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک- قسمت شصت و چهبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوشمندی کیهاندرک تصویر و زبان های مخلتفراموشی همیشه هم بد نیستکاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان مشترک ژنتیکی موجودامکانیک کوانتومی بی معنی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاطولانی ترین شبتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان قابل مشاهده بخش کوچچالش هوشیاری و اینکه چرا خورشید مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتههر جا که جات میشه، جات نیدغدغه نتیجه ی نادانی استقانون مندی نقشه ژنتیکی مکریستال هازبان، وسیله شناسایی محیطآزمون ذهنی گربه شرودینگرماده ی خالیعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتجهان دارای برنامهنرمش های مفید برای درد زاخطرات هوش مصنوعیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ویتنام نوعی کرونا ویروس رمز و رازهای ارتباط غیر کلیس دگرامفتامین یا ویاسگوشه بیماری اتوزومال رسسسلولهای بنیادی مصنوعی درافسردگی و اضطراب در بیمامدل هولوگرافیک تعمیم یافعصب حقوق نورولووتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای پیشرفته ارتباط نقش مهاجرت در توسعه نسل ااستفاده از هوش مصنوعی در جاودانگی مصنوعینزاع بین جهل و علم رو به پدین، اجباری نیستبرخی اصول سلامت کمرواقعیت و مجازرویاهای پر رمز و حیرتی درمن کسی در ناکسی دریافتم گزارش یک مورد جالب لخته وسیلی محکم محیط زیست بر انامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر دپاکین بر بیماری ماجزای پر سلولی بدن انسان نقش حفاظتی مولکول جدید داصول سلامت کمرحقیقت خواب و رویاهم نوع خواری در میان پیشیدانشمندان روش هاي جدیدی بزرگ فکر کنواکسن سرطانروشهای شناسایی قدرت شنوامنابع انرژی از نفت و گاز پیوندی که فراتر از امکانسایه را اصالت دادن، جز فرانسان ها می توانند میدان مطالبه ی حق خودتاثیر درجه حرارت بر عملکادامه بحث تکامل چشمنقش غذاها و موجودات دريااداراوون تنها داروی تایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبه هلال بنگرحد و مرزها توهم ذهن ماستهنر، پر کردن است نه فحش دداروی سل سپتتفاوت ها را به رسمیت بشنایک آلل ژنتیکی که از نئاندرژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آلودگی هوا چالش قرن جدیدسردرد و علتهای آنايا اراده آزاد توهم است یمغز و اخلاقتازه های اسکیزوفرنی(جنوارتباط شگفت مغز انسان و فچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت نهمبیماری وسواسهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکنتلاشی تازه برای گشودن معژنهای حاکم بر انسان و انسرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا ما کالا هستیمشکل پنجم مادهتوهم وجودایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تسلیم شدن از نورون شروع ماز نظر علم اعصاب یا نرووسنیکولا تسلاحس و ادراک قسمت بیست و سوبیندیشهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تومورهای مغزی با افلج نخاعی با الکترودهای تو یک جهان در مغز خودت هسکوچ از محیط نامناسبزندگی در جمع مواردی را برمولتیپل اسکلروز در زنان آیا انسان با مغز بزرگش اخشباهت زیاد بین سلول هاي عتیک و اختلال حرکتیابتدا سخت ترین استتغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش حساسیت روانی متفاوتبار سنین ابزار هوشمندی اهوشیاری کوانتومیدرک حقیقت نردبان و مسیری فرایند پیچیده ی خونرسانیکاهش التهاب ناشی از بیمازبان چهار حرفی حیات زمینمکانیزمهای دفاعی در برابآیا راهی برای رفع کم آبی طی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل زبانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان موازی و حجاب هاچالش هوشیاری و اینکه چرا خوش قلبی و مهربانیبحثی درباره هوش و تفاوتههر حرکت خمیده می شود و هر ذهن ما از در هم شکستن منبقانون گذاری و تکاملکریستال زمان(قسمت اولسفر فقط مادی نیستآسيب میکروواسکولاریا آسماده ای ضد التهابیعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه و مشاهده ناظر ابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز جهان در حال نوسان و چرخشنرمش های مفید در سرگیجهدفاع در برابر تغییر ساختبرین نت به جای اینترنتویتامین E برای فعالیت صحرمز پیشرفت تواضع است نه طلا اکراه فی الدینگوشت خواری یا گیاه خواریسلام تا روشناییاقلیت خلاقمدل های ریز مغز مینی برینعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا از نخستین هنقش میدان مغناطیسی زمین استفاده از انرژی خلاجایی خالی نیستنزاع بین علم و نادانی رو دید تو همیشه محدود به مقدبرخی بیماری ها که در آن بواقعیت و انعکاسرویای شفافمنابع انرژي پاک سرچشمه حگشایش دروازه جدیدی از طرسیگار عامل افزایش مرگ ومانفجار و توقف تکاملی نشامرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر داروهای ضد التهاب اجزایی ناشناخته در شکل گنقش حیاتی تلومر دی ان آ داضطراب و ترسحقیقت در علم، هرگز نهایی همه چیز در زمان مناسبدانشمندان روشی برای تبدیبزرگ شدن مغز محدود به دورواکسن سرطانروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژی از نفت و گاز پیوستگی همه ی اجزای جهانساخت شبکه عصبی مصنوعی با انسان یک کتابخانه استمطالبی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکادب برخورد با دیگراننقشه های مغزی جدید با جزیبه کدامین گناه کشته شدندحریص نباشهوموارکتوس ها ممکن است دداروی ضد چاقیتفاوت های بین زن و مرد فقیک جهش ممکن است ذهن انسانرژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آلودگی هوا و ویروس کروناسردرد تنشنايا اراده آزاد توهم است یمغز و سیر تکامل ان دلیلی تازه های بیماری پارکینسوارتباط شگفت انگیز مغز انچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت چهارمبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکتلاشی جدید در درمان ام اسکل اقیانوس در یک ذرهرشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا ما تنها موجودات زنده شگفت انگیز بودن کیهانتوهم بی خداییایا بیماری ام اس (مولتیپتشنج چیستاز نظر علم اعصاب اراده آزنیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت بیستمبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان تشنجفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو کز محنت دیگران بی غمیکوچک شدن مغز از نئاندرتازندگی در سیاهچالهمواد کوانتومی جدید، ممکنآیا احتمال دارد رویا از آشباهت زیاد بین سلول هاي عتکنولوژی جدید که سلول هاابتدایی که در ذهن دانشمنتغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیخفاش با شیوع همه گیری جدیبارداری بدون رحمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرک دیگرانفرایند تکامل و دشواری هاکاهش حافظه هرچند فرایندیزبان نیاز تکاملی استما انسانها چه اندازه نزدآیاما مقهور قوانین فیزیکطبیعت موجی جهانتکامل زبانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان ما میتواند به اندازچالش هوشیاری و اینکه چرا خوشبختی دور از رنج های مبحثی درباره هوش و تفاوتههرچیز با یک تاب تبدیل به ذهن چند جانبه نیازمند نگقانون جنگلکریستال زمان(قسمت دوم)سفر نامه سفر به بم و جنوب آسیب ها ناشی از آلودگی هوماده، چیزی بیش از یک خلا علت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز جهان ریز و درشتنرمشهای مهم برای تقویت عدقیق ترین تصاویر از مغز ابرای یک زندگی معمولیویتامین E در چه مواد غذایرمز بقای جهش ژنتیکیلایو دوم دکتر سید سلمان فگیلگمش باستانی کیستسلسله مباحث هوش مصنوعیالکترومغناطیس شنوایی و همدیون خود ناموجودغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا ازنخستین همنقش محیط زندگی و مهاجرت داستفاده از سلول های بنیاجاذبهنزاع بین علم و جهل رو به پدیدن خدا در همه چیزبرخی بیماری های خاص که بدواقعیت خلا و وجود و درک مروان سالممنابع انرژی از نفت و گاز پمبرولیزوماب در بیماری چسیاهچاله های فضایی منابعانقراض را انتخاب نکنیدمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم احیای بینایی نسبی یک بیمنقش خرچنگ های نعل اسبی دراطلاع رسانی اینترنتیحقیقت راستین انسان علم بهمه چیز در زمان کنونی استدائما بخوانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکسن ضد اعتیادروشی جدید در درمان قطع نخمنابع بی نهایت انرژی در دپیام های ناشناخته بر مغز ساخت شبکه عصبی با الفبای انسان جدید از چه زمانی پامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملکادراک ما درک ارتعاشی است نقص در تشخیص هیجانات عامبه امید روزهای بهترحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش فوق العاده، هر فرد اسداروی ضد چاقیتفاوت های تکاملی در مغز ویک رژیم غذایی جدید، می توراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآلزایمرسردرد سکه ایای نعمت من در زندگیممغز کوانتومیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ارتباط شگفت انگیز مغز اننوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت نوزدهمبیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی از عروسک بازی در کمتر از چند ماه سوش جدتمایل زیاد به خوردن بستنکلمات بلند نه صدای بلندرشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا مغز تا بزرگسالی توسعشگفت زده و حیران باشتوهم تنهاییایا بدون زبان میتوانیم تتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز نظر علم اعصاب اراده آزچیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت دهمبیهوشی در بیماران دچار اهوش مصنوعی به شناسایی کادرمان جدید ALSفلج خوابتو پیچیده ترین تکنولوژی کوچکترین چیز یک معجزه اسزندگی زمینی امروز بیش از موجود بی مغزی که می تواندآیا احتمال دارد رویا از آشجاعت و ترستکنولوژی جدید که سلول هاابتذال با شعار دینتغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل خلا، حقیقی نیستبازگشت از آثار به سوی خداهیچ چیز همیشگی نیستدرک درست از خود و هوشیاریفرایند حذف برخی اجزای مغکاهش دوپامین عامل بیماریزبان و کلمه حتی برای کسانما انسانها چه اندازه نزدآب زندگی است قسمت چهارمطبیعت بر اساس هماهنگیتکامل زبان انسان از پیشیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان مادی، تجلی فضا در ذهچالش دیدگاه های سنتی در بخانه ی تاریکبحثی درباره هوش و تفاوتههز ذره، یک دنیاستذهن هوشیار در پس ماده ی مقانون جنگلکریستال زمان(قسمت سوم)سفر به مریخ در 39 روزآشنا پنداریماشین دانشعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز جهان شگفت انگیزچرا مغز انسان سه هزار سالدل به دریا بزنبرای پیش بینی آینده مغز دویتامین کارمز جهانلبخند بزن شاید صبح فردا زگیاه بی عقل به سوی نور میسلطان جنگل یا صاحب ملکوتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمدیریت اینترنت بر جنگغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای موجود زندهنقش نگاه از پایین یا نگاهاستفاده از سلول های بنیاجاذبه و نقش آن در شکلگیرینسبت ها در کیهاندژا وو یا اشنا پنداریبرخی توجهات در ببمار پاروالزارتان داروی ضد فشار روبات های ریز در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز پنج اکتشاف شگفت آور در موسیاهچاله ها، دارای پرتو انواع سکته های مغزیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر درجه حرارت بر عملکاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش داروهاي مختلف معروف اطلاعات حسی ما از جهان، چحقیقت غیر فیزیکیهمه ی سردردها بی خطر نیستداروهای مصرفی در ام اسبزرگترین خطایی که مردم مواکسنی با تاثیر دوگانه اروشی جدید در درمان نابینمنابع جدید انرژیپیشینیان انسان از هفت میساختن آیندهانسان خطرناکترین موجودمعماری، هندسه ی قابل مشامعنی روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکادغام میان گونه های مختلنقطه بی بازگشتبه بالا بر ستارگان نگاه کحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی می تواند بر احداروی ضد تشنج با قابليت تتفاوت های زبانی سرمنشا تیکی از علل محدودیت مغز امراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآملودیپین داروی ضد فشار سردرد عروقی میگرنای آنکه نامش درمان و یادشمغز آیندگان چگونه است ؟تبدیل سلولهای محافط به سارتباط غیرکلامی بین انسانوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت هفتمبیماری آلزایمر، استیل کوهوش مصنوعی از عروسک بازی در آسمان هدیه های نادیدنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکلوزاپین داروی ضد جنونرشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا همه جنایت ها نتیجه بیشگفتی های زنبور عسلتوهم جدایی و توهم علمایا تکامل هدفمند استتشنج عدم توازن بین نورون از واقعیت امروز تا حقیقتچیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت دوازدهمبیوگرافیهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان جدید میگرن با انتی فلج خواب چیستتو افق رویداد جهان هستیکووید نوزده و خطر بیماری زندگی زودگذرموجودات مقهور ژنها هستندآیا برای تولید مثل همیشه شرکت نورالینک ویدیویی ازتکینگیابداع دی ان ای بزرگترین دتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل خلا، خالی نیستبازگشت به ریشه های تکاملهیچ وقت خودت را محدود به درک عمیق در حیواناتفراتر از دیوارهای باورکاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان و بیان نتیجه ساختماما اکنون میدانیم فضا خالآب زندگی است قسمت اولطعمه ی شبکه های ارتباط اجتکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان مرئی و نامرئیچاالش ها در تعیین منبع هوخانواده پایداربحثی درباره احساسات متفاهزینه ای که برای اندیشیدذهن تو همیشه به چیزی اعتققانونمندی و محدودیت عالمکشف مکانیسم عصبی خوانش پسفر تجهیزات ناسا به مریخ آشنا پنداریمبانی ذهنی سیاه و سفیدعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز، از مغز جهانی که نه با یک رخداد و چرا مغزهای ما ارتقا یافت دلایلی که نشان میدهد ما ببرای اولین بار دانشمندانویتامین کا و استخوانرمز جهان خاصیت فراکتاللحظات خوش با کودکانگیاه خواری و گوشت خوار کدسم زنبور ، کلیدی برای وارالگو و عادت را بشکن و در امدارک ژنتیکی چگونه انسانغیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای از نخستین نقش نظام غذایی در تکامل ماستفاده از سلول های بنیاجدایی خطای حسی استنسبت طلایی، نشانه ای به سدژاوو یا آشناپنداریبرخی توصیه ها برای واکسیواکنش های ناخودآگاه و تقروبات کیانمنابع انرژی از نفت و گاز پول و شادیسیاهچاله و تکینگی ابتدایانگشت ماشه ایمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر درجه حرارت بر عملکاحساس گذر سریعتر زماننقش درختان در تکاملاطلاعاتی عمومی در مورد محقیقت غیر قابل شناختهمیشه چشمی مراقب و نگهباداروهای ام اسبزرگترین درد از درون است واسطه ها د رمسیر ایجاد مغروشی جدید در درمان سکته ممناطق خاصی از مغز در جستجپیشرفت های جدید علوم اعصساختار فراکتال وجود و ذهانسان عامل توقف رشد مغزانسانیت در هم تنیده و متصمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر رو ح و روان بر جسمادغام دو حیطه علوم مغز و نمیتوان با بیرون انداختنبه بالاتر از ماده بیندیشحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی و کشف زبان هایداروی ضد تشنج با قابليت تتفاوت ایستایی و تکاپویافته های نوین علوم پرده راه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآموزش نوین زبانسرعت فکر کردن چگونه استایمپلانت مغزی کمک میکند مغز انسان ایا طبیعتا تماتداوم مهم است نه سرعتارتروز یا خوردگی و التهانوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت هفدهمبیماری الزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی در آستانه ی موج پنجم کوویتمدن پیشرفته ی پیشینیانکلام و زبان، گنجینه ای بسز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا هوش مصنوعی می تواند نشانس یا تلاشتوهم جسمایجاد احساساتتشویق خواندن به کودکاناز کجا آمده ام و به کجا میچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت سومبیوگرافیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان جدید کنترل مولتیپلفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو انسانی و انسان، شایستکودک هشت ساله لازم است آدزندگی، مدیریت انرژیموسیقی نوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشربت ضد خلطتکامل فردی یا اجتماعیابزار هوش در حال ارتقا ازتغییرات آب و هوایی که به از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیخلاصه ای از مطالب همایش مبازخورد یا فیدبکهیچ کاری نکردن به معنی چیدرگیری قلب در بیماری ویرفرد حساس از نظر عاطفی و بکایروپاکتیک چیستزبان و بیان، در سایه پیشرما از اینجا نخواهیم رفتآب زندگی است قسمت دومظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل شناخت انسان با کشفابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هوشیارناتوانی از درمان برخی ویخار و گلبحثی درباره احساساتی غیرذهن خود را مشغول هماهنگیقارچ بی مغز در خدمت موجودکشف مکانیسمی پیچیده در بسفر دشوار اکتشافآغاز فصل سرما و دوباره تکمباحث مهم حس و ادراکعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر ویروس کرونا بر مغز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز، از مغز جهانی که از یک منبع، تغذیچرا ویروس کرونای دلتا وادنیای شگفت انگیز کوانتومبرای تمدن سازی، باید در بویتامین کا در سبزیجاترنگ کردن، حقیقت نیستلرزش ناشی از اسیب به عصبگیرنده باید سازگار با پیسماگلوتید داروی کاهش دهنالگوی بنیادین و هوشیاریمروری بر تشنج و درمان هایغرور و علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای دفاعی و بقای مونقش نظریه تکامل در شناسااستیفن هاوکینگ در مورد هجریان انرژی در سیستم های نشانه های گذشته در کیهان دگرگونی های نژادی و تغییبرخی درمان های Spinal Muscular Atواکنش به حس جدیدروح رهاییمنابع انرژی از نفت و گاز پوست ساعتی مستقل از مغز دسیاهچاله ی تولید کنندهانگشت نگاری مغز نشان میدمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر درجه حرارت بر عملکاحساسات کاذبنقش ذهن و شناخت در حوادث اطلاعاتی عمومی در مورد محقایق ممکن و غیر ممکنهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروهای تغییر دهنده ی سیبسیاری از بیماری های جدیوبینار اساتید نورولوژی دريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت در عقل است یا ظواهساختار شبکه های مغزی ثابانسان، گونه ای پر از تضادمعجزه ی علمتاثیر روده بر مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشبه خودت مغرور نشوحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی ضد تشنج توپیراماتتفاوت ارباب و رهبر حقیقییاد بگیر فراموش کنیراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآمارهای ارائه شده در سطح سعی کن به حدی محدود نشویتولید مثل اولین ربات های ایمپلانت نخاعی میتواند دمغز انسان برای ایجاد تمدتداخل مرزها و صفات با بینارزش حقیقی زبان قسمت اولنوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت هجدهمبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی از عروسک بازی در درمان بیماری مولتیپل تمدن بشری و مغز اخلاقیکلرال هیدرات برای خوابانزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشاهکار قرنتوهمات و شناخت حقیقتایرادهای موجود در خلقت بتشخیص ژنتیکی آتروفی های از آغاز خلقت تا نگاه انساچیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان جدید سرطانفناوری هوش مصنوعی نحوه ختو با همه چیز در پیوندیکودک ایرانی که هوش او از زونیسومایدموسیقی هنر مایع استآیا تکامل و تغییرات ژنتیشش مرحله تکامل چشمتکامل مادی تا ابزار هوشمابزار بقا از نخستین همانتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشخلاصه ای از درمان های جدیبازسازي مغز و نخاع چالشی هیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرگیری مغز در بیماری کویفرضیه ای جدید توضیح میدهکار با یگانگی و یکپارچگیزبان و تکلم برخی بیماریهما اشیا را آنطور که هستندآب زندگی است قسمت سومعقل مجادله گرتکامل، نتیجه ی برنامه ریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان های بسیار دیگرناتوانی در شناسایی چهره خارق العاده و استثنایی ببخش فراموش شده ی حافظهذهن سالمقبل از آغازکشف ارتباط جدیدی از ارتبسفرنامه سفر به بم و جنوب آغاز مبهم آفرینشمجموعه های پر سلولی بدن معواملی که برای ظهور لغت اتاثیر ژنها بر اختلالات خابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکامل تا مغز از مغز تا جهانی در ذهنچرا پس از بیدار شدن از خودندان ها را مسواک بزنید تبرای خودآگاه بودن تو بایویتامین بی 12 در درمان دردرنگین کمانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوگالکانزوماب، دارویی جدیسندرم کووید طولانیالگوبرداری از طبیعتمرکز هوشیاری، روح یا بدن مقالاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وابعاد و نیازهای تکاملینقش هورمون های تیروئید داستیفن هاوکینگ در تفسیر جریان انرژی در سیستم های نشانه های پروردگار در جهدانش قدرت استبرخی روش های تربیتی کودکواکسن های شرکت فایزر آمرروزه داری متناوب، مغز را منابع انرژی از نفت و گاز پوشاندن خود از نورسیاره ی ابلهانانتقال ماده و انرژیمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق و علوم اعصابنقش روی و منیزیم در سلامتاعتماد به خودحل مشکلهمیشه راهی هستداروهای ضد بیماری ام اس وبسیاری از بیماری های جدیوجود قبل از ناظر هوشمندریه زغالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت ذهن در خلاقیت استسازگاری با محیط بین اجزاپیشرفتی مستقل از ابزار هستون فقرات انسان دو پا جلانعطاف پذیری مکانیسمی علمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتوکين تراپی روشی جديد چند نرمش مفید برای کمردربه دنبال رستگاری باشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدارویی خلط آورتفاوتهای جنسیتی راهی برایادگیری مهارت های جدید دراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآن چیزی که ما جریان زمان شلیک فراموشیتولید یا دریافت علمایمان به رویامغز انسان برای شادمانی طتروس جریان انرژیارزش حقیقی زبان قسمت دومنوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت هشتمبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی از عروسک بازی در سال حدود 7 میلیون نفر تمدنی قدیمی در شمال خلیج کمردردزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا هوش ارثی دریافتی از پشاهکار شش گوشتوپیراماتاکسی توسین و تکامل پیش اتشخیص آلزایمر سالها قبل از انفجار بزرگ تا انفجار نکاتی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت سی و ششمبیان حقیقتهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان سرطان با امواج صوتفیلمی بسیار جالب از تغییتو با باورهایت کنترل میشکودکان میتوانند ناقل بی زونا به وسیله ویروس ابله میهمانهای ناخوانده عامل آیا جنین انسان، هوشمندی ششمین کنگره بین المللی ستکامل مداومابزار بقا از نخستین همانثبت و دستکار ی حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادراخم شدن فضا-زمانبحتی علمی درباره تمایل بهیچ کس حقیقت را درون مغز درگیری مغز در بیماران مبفشار و قدرتکاربرد روباتهای ريزنانوزبان و شناخت حقیقت قسمت چما به جهان های متفاوت خودآب، زندگی است(قسمت پنجم)عقلانیت بدون تغییرتأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هایی در جهان دیگرنادیدنی ها واقعی هستندخبر مهم تلسکوپ هابلبخش های تنظیمی ژنومهزینه سنگین انسان در ازاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقبل از انفجار بزرگکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسفرنامه سفر به بم و جنوب إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمحل درک احساسات روحانیعوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر کلام در آیات کلام بابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگترین مصرف کننده از تکامل تا مغز، از مغز تجهان، تصادفی نیستچرا ارتعاش بسیار مهم استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبرای زندگی سالم، یافتن تویتامین بی هفدهرهبر حقیقیلزوم سازگاری قانون مجازاگام کوچک ولی تاثیرگذارسندرم گیلن باره به دنبال التهاب شریان تمپورالمرکز حافظه کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وابعاد اضافه ی کیهاننقش هورمون زنانه استروژناستخوان های کشف شده، ممکجریان انرژی در سیستم های نظام مثبت زندگیدانش محدود به ابعاد چهاربرخی سلولهای عصبی در تلاواکسن کووید 19 چیزهایی که روزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدسیاره ابلهاناندوه دردی را دوا نمیکندمسئولیت جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش روزه داری در سالم و جاعتماد به خودحلقه های اسرارآمیزهمیشه عسل با موم بخوریمداروی فامپیریدین یا نورلبشکه ای که ته نداره پر نموراپامیل در بارداریریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت پاسخ گیاهان در زمان خوردسخن و سکوتاهرام مصر از شگفتی های جهمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتباط میکروب روده و پارچند جهانیبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی الفاگوداستانها و مفاهیمی اشتباتقلید مرحله ای نسبتا پیشیادآوری خواب و رویاراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه واقعیت تصور میکنیم شلیک فراموشیتولید پاک و فراوان انرژیاین پیوند نه با مغز بلکه مغز انسان برای شادمانی طتری فلوپرازینارزش حقیقی زبان قسمت سومنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت پنجمبیماری اسپینال ماسکولار هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های اسرار آمیز در آتمرکز و مدیتیشنکمردرد ناشی از تنگی کانازمان چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآیا هوش سریعی که بدون احسشاید گوشی و چشمی، آماده شتوانایی مغز و دیگر اجزای اگر فقط مردم میفهمیدند کتصویر زیبا از سلولاز بحث های کنونی در ویروسچگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت سیزدهمبیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمانهای بیماری پارکینسفیزیک مولکولها و ذرات در تو باید نیکان را به دست بکودکان خود را مشابه خود تزیباترین چیز در پیر شدنمیوتونیک دیستروفیآیا جهان ذهن و افکار ما مصبر بسیار بایدتکامل چشمابزار بقا از نخستین همانثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهخونریزی مغز در سندرم کووبحث درباره پیدایش و منشا هیچگاه از فشار و شکست نتردرگیری مغزی در سندرم کووفضای قلب منبع نبوغ استکاربرد روباتهای ريز، در زبان و شناخت حقیقت قسمت اما با کمک مغز خود مختاريمعقیده ی بی عملتئوری تکامل امروز در درمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهنادانی در قرن بیست و یکم،خدا موجود استبخش بزرگی حس و ادراک ما اهزاران سال چشم های بینا وذره ی معین یا ابری از الکقدم زدن و حرکت دید را تغیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسفرنامه سفر به بم و جنوب افت فشار خون ناگهانی در ومحل درک احساسات روحانی دعید نوروز مبارکتاثیر کپسول نوروهرب بر نابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تاز تکامل تا مغز، از مغز تجهش های ژنتیکی مفید در ساچرا بیماری های تخریبی مغدو برابر شدن خطر مرگ و میبرخی ملاحظات در تشنج های ویتامین دی گنجینه ای بزرروی و منیزیم در تقویت استلزوم سازگاری قانون مجازاگامی در درمان بیماریهای سندرم پیریفورمیسامیوتروفیک لترال اسکلرومرکز حافظه کجاستصفحه اصلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابعاد بالاترنقش ویتامین K در ترمیم اساستروژن مانند سپر زنان دجستجوی متن و تصویر به صورنظریه ی تکامل در درمان بیدانش بی نهایتبرخی سيناپسها طی تکامل و واکسن کرونا و گشودن پنجرروزه داری سلول های بنیادمنابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدسیاره ابلهاناندوهگین نباش اگر درب یا مسئولیت در برابر محیط زیتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال خواب فرد را مستعد نقش رژیم غذایی بر رشد و ااعداد بینهایت در دنیای محمله ویروس کرونا به مغزهمجوشی هسته ای، انرژِی بداروی لیراگلوتیدبشریت از یک پدر و مادر نیورزش هوازی مرتب خیلی به قریاضیات یک حس جدید استریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست قسمت پختگی پس از چهل سالگي به سخن پاک و ثابتاولین مورد PML به دنبال تکمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتباط ماده و انرژیچند روش ساده برای موفقیتحس و ادراک قسمت 67به زیر پای خود نگاه نکن بهوش مصنوعی از عروسک های بدخالت در ساختار ژنهاتقلید از روی طبیعتژن همه چیز نیسترابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شنا در ابهای گرم جنوب نیاتولید سلولهای جنسی از سلاین اندوه چیستمغز انسان رو به کوچک تر شتری فلوپرازینارزش خود را چگونه میشناسنوبت کودکانحس و ادراک قسمت پنجاهبیماری اضطراب عمومیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های بیماری آلزایمرتمساح حد واسط میان مغز کوکمردرد و علل آنزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری در کجاست؟(قآیا هشیاری کوانتومی وجودشاید درست نباشدتوازن مهمتر از فعالیت زیاگر میدانی مصیبت بزرگتر تصویر زیبای اصفهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت ششمبیش از نیمی از موارد انتقهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهفیزیک و هوشیاریتو تغییر و تحولیکودکان را برای راه آماده زیباترین چیز در افزایش سمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا جهش های ژنتیکی، ویروصرع و درمان های آنتکامل و ارتقای نگاه تا عمابزار بقا از نخستین همانجلوتر را دیدناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزدخواندن ، یکی از شستشو دهنبحثي درباره هوش و تفاوتههیپرپاراتیروئیدیسمدرگیری مغزی در سندرم کووقفس ذهنکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان و شناخت حقیقت قسمت دما بخشی از این جهان مرتبطعلم و ادراک فقط مشاهده ی تئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهنازوکلسینخدای رنگین کمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختهستي مادي ای که ما کوچکترذرات کوانتومی زیر اتمی ققدرت کنترل خودکشتن عقیده ممکن نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب افت هوشیاری به دنبال کاهمحدودیت چقدر موثر استعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر کپسول نوروهرب بر تابزار بقای موجود زنده از مغز در تنهایی آسیب میبیناز تکامل تا مغز، از مغز تجهش های ژنتیکی غیر تصادفچرا حیوانات سخن نمی گویندو برابر شدن خطر مرگ و میبرخی مرزهای اخلاق و علوم ویروس مصنوعیرویا و واقعیتلزوم عدم وابستگی به گوگل گامی در درمان بیماریهای سندرم پس از ضربه به سرامید نیکو داشته باش تا آنمرکز خنده در کجای مغز استسوالات پزشکیتاثیر گیاه خواری بر رشد واتفاق و تصادفنقش ژنتیک در درمان اختلااسرار آفرینش در موججستجوی هوشیاری در مغز مانظریه ی تکامل در درمان بیدانشمندان موفق به بازگردبرداشت مغز ما از گذر زمانواکسن کرونا از حقیقت تاتروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژی از نفت و گاز پیچیدگی های مغزمگسسیر آفرینش از روح تا مغز اندام حسی، درک از بخش هایمستند جهان متصلتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال در شناسایی حروف و نقش رژیم غذایی در رشد و ابقای حقیقی در دور ماندن احمایت از طبیعتهمراهی نوعی سردرد میگرنیداروی تشنجی دربارداریبعد از کروناورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروژه ی ژنوم انسانیسختی ها رفتنی استاولین مورد پیوند سر در انمغز قلبتاثیر رژیم گیاهخواری بر ارتباط متقابل با همه ی حیچندین ماده غذایی که ماننحس و ادراک قسمت 74بوزون هیگز چیستهوش مصنوعی از عروسک های بدر مانهای کمر دردتقویت استخوان در گرو تغذژن همه چیز نیسترادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنها نمیخواهند دیگران راشناخت و معرفت، و نقش آن دتولترودیناین ایده که ذرات سیاهچالمغز انسان رو به کوچکتر شدترک امروزاز فرد ایستا و متعصب بگذرنور درونحس و ادراک قسمت پنجاه و یبیماری بیش فعالیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید میگرنتنفس هوازی و میتوکندریکمردرد با پوشیدن کفش منازمان و صبرمنبع خواب و رویاآیا واکنش های یاد گرفته وشب سیاه سحر شودتوسعه هوش مصنوعی قادر اساگر نیروی مغناطیس نباشد تصویربرداری فضاپیمای آماز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت شصت و هشتبیشتر کمردردها نیازی به هوش احساسیدریای خدافیزیکدانان ماشینی برای تتو جهانی هستی که خودش را کوری گذرای ناشی از موبایزیر فشار کووید چه باید کرمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجضرورت زدودن افکارتکامل و ریشه ی مشترک خلقتابزار بقا از نخستین همانجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگخواب سالم عامل سلامتیبحثی جالب درباره محدودیتهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرگیری اعصاب به علت میتوقلب و عقلکتاب زیست شناسی باورزبان و شناخت حقیقت قسمت سآثار باستانی تمدن های قدما تحت کنترل ژنها هستیم یعلم و روحتئوری جدید، ویران کردن گابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کنونی و مغز بزرگترینبرو و انرژی مداومخسته نباشی بابابخش دیگری در وجود انسان ههستی ما پس از شروعی چگال ذرات کوانتومی زیر اتمی ققدرت انسان در نگاه به ابعگل زندگیسفری به آغاز کیهانافتخار انسانمحدودیت های حافظه و حافظعادت کردن به نعمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از مغز را از روی امواج بشناساز روده تا مغزجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچرا حجم مغز گونه انسان دردو سوی واقعیتبرخی نکات از گاید لاین پرویرایش DNA جنین انسان، بررویا و کابوسمقاومت به عوارض فشار خون گاهی لازم است برای فهم و سندرم سردرد به دلیل افت فامید نجاتمرگ چیستپیامهای کاربرانتاثیر گیاهخواری بر رشد و اتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش گرمایش آب و هوا در هماسرار بازسازی اندام هاحفره در مغزنظریه ی ریسماندانشمندان نورون مصنوعی سبررسي علل احتمالي تغيير واکسن کرونا ساخته شده توروش های صرفه جویی در ایجامنابع انرژی از نفت و گاز پیچیدگی های مغزی در درک زسیستم تعادلی بدنانرژی بی پایان در درون هرمشکلات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال در شناسایی حروف و نقش زنجبیل در جلوگیری از بلندی در ذهن ما درک بلندیحوادث روزگار از جمله ویرهندسه ی پایه ایداروی جدید ALSبعد از کروناورزش و میگرن