دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چگونه هوشیاری خود را توسعه دهی

چگونه هوشیاری خود را توسعه دهی تا به تو سود برساند؟

What is consciousness? | Live Science
نگاه و باورهایی نو، در جهانی- که امروز مانند کرم ابریشم در حال مرگ تصویر میشود- لازم است تا به سوی جهانی بهتر برویم.
(مهم نیست چقدر مشتاق هستیم زندگی خود را رو به زندگی بهتر و واقعی تغییر دهیم بلکه به عنوان یک عضو جامعه ی سلول های خیالی، تو منابعی روی نوک انگشتان خود داری که در هر مرحله ی مسیر، به تو کمک میکند.(دکتر بروس لیپتون جامعه ی انسان را به بدن جاندار زنده ای تشبیه میکند که هر فرد مانند سلول های آن است. این سلول های خیالی با هم همکاری کاملی دارند و در صورتی که یکی پیر شود و از میان برود سلول جدیدی جای آن را می گیرد.)

اینها دلایلی است که چرا افراد از همه ی جهان به طور فعالانه در حال افزایش آگاهی خود برای تولید تاثیرات برجسته در جهان بیرونی هستند.
این جایی است که ما امروز در آن هستیم. وقتی ما روزنامه می خوانیم و خبرهای جدیدی را مشاهده می کنیم، وسایل ارتباطی ای را می بینیم که جهانی مانند کرم ابریشم در حال مرگ را گزارش میدهد یعنی در همه جا تو و دیگر سلول های خیالی انسانی در حال بیدار شدن برای یک انتخاب نوین هستید. ما در حال جمع آوری، ارتباط و تنظیم شدن روی سیگنال جدید و همدوس عشق، هستیم.

Tononi Phi: Sentience, Consciousness and Smart AI Futures - Hanson Robotics

- سلامت خود را ارتقا بده
- ارتباط های اصیل خود را افزایش بده
- بر باورهای محدود کننده، غلبه کن
- خرابکاری های خود را به پایان برسان
- از باورها و اعتقادات منفی در مورد پول و درآمد رها شو
- به گروهی متنوع بپیوند که ترویج کننده ی توانایی برای ایجاد جهانی بهتر است. )(دکتر بروس لیپتون)


https://www.brucelipton.com/join-bruce-lipton-community


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صرع و درمان های آنجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونااگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید ضد میگرنبرای خودآگاه بودن تو باینقش ویتامین K در ترمیم اسنشانه های پروردگار در جهتاثیر کتامین در درمان پازندگی، مدیریت انرژیوزن حقیقی معرفت و شناختعوامل موثر در پیدایش زباحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکندر درمان بیماری مولتیپل نقش رژیم غذایی در رشد و اهندسه ی پایه ایتاثیر احتمالی عصاره تغلیژنهای هوش ، کدامندصفحه اصلیآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقای موجود زنده از حس چشایی و بویاییازدواج های بین گونه ای، رما اشیا را آنطور که هستندبعد از کرونادرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهآب زندگی است قسمت سومابزارهای بقا از نخستین هفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت پنجاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملمحدودیت های حافظه و حافظنقص در تشخیص هیجانات عامتلاش ها برای کشف منابع جددرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم پس از ضربه به سرتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها افزایش قدرت ادراکات و حساحیای بینایی نسبی یک بیمقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت ششمبه زیر پای خود نگاه نکن بمرگ و میر بسیار بالای ناشنورون هاي مصنوعی می توانتو یک جهان در مغز خودت هسرقیبی قدرتمند در برابر مهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیستم تعادلی بدنتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پانگشت ماشه ایادغام میان گونه های مختلمقاومت به عوارض فشار خون خودروهای هیدروژنیبیماری دیستروفی میوتونیمشاهده آینده از روی مشاهچگونه واکسن کرونا را توزتوهم بی خداییروح رهاییهزاران سال چشم های بینا وسردرد و علتهای آنجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و اولین تصویر در تاریخ از سارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میبار سنین ابزار هوشمندی امغز انسان برای ایجاد تمدچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل چشمریاضیات یک حس جدید استویرایش DNA جنین انسان، برشگفت انگیز بودن کیهانجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بایا کوچک شدن مغزانسان الاز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان یک فرضیه رادیکبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز حریص برای خون، کلید تچرا مغز انسان سه هزار سالتئوری جدید، ویران کردن گرجزخوانی هایی که امروز بواکسن ایرانی کرونا تولیدواکسن اسپایکوژنضررهای مصرف شکر و قند بر جستجوی متن و تصویر به صورآلزایمراپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج با قابليت تبرخی ملاحظات در تشنج های نقش ژنتیک در درمان اختلانظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزونیسومایدوزوز گوشعوامل ایجاد لغت انسانی و حافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می توانددر سال حدود 7 میلیون نفر نقش زنجبیل در جلوگیری از هندسه ی رایج کیهانزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر ترکیبات استاتین (سژنهای حاکم بر انسان و انسسوالات پزشکیآیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت اول )اساس انسان اندیشه و باور ما به جهان های متفاوت خودبعد از کرونادرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزارهای بقا ازنخستین همفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت پنجاه و یاصول سلامت کمرمخچه فراتر از حفظ تعادلنقطه بی بازگشتتلاش هایی در بیماران قطع درختان اشعار زمینهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم سردرد به دلیل افت فتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستافزایش مرگ و میر سندرم کواحساس گذر سریعتر زمانقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستمرگ انتقال است یا نابود شنورون های ردیاب حافظهتو پیچیده ترین تکنولوژی رموزی از نخستین تمدن بشرهوشیاری کوانتومیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بانگشت نگاری مغز نشان میدادغام دو حیطه علوم مغز و مقابله با کرونا با علم اسخورشید مصنوعیبیماری ضعف عضلات نزدیک بمطالعه ای بیان میکند اهدچگونه آن شکری که می خوریمتوهمات و شناخت حقیقتروزه داری متناوب، مغز را هستي مادي ای که ما کوچکترسردرد تنشنجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استاولین سلول مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میبارداری بدون رحممغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ارتقای نگاه تا عمریسدیپلام تنها داروی تایواقعیت فیزیکی، تابعی از شگفتی های زنبور عسلجهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استایا این جمله درست است کسیاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان ژنی از مغز انسبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز در تنهایی آسیب میبینچرا مغزهای ما ارتقا یافت تا 20 سال آینده مغز شما به رساناها و ابر رساناها و عرشته نوروایمونولوژی و نقواکسن اسپایکوژن ضد کروناضررهای شکر بر سلامت مغزجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج با قابليت تبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقش گرمایش آب و هوا در همنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزونا به وسیله ویروس ابله یک پیام منفرد نورون مغزی عواملی که برای ظهور لغت احباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندبرخی سلولهای عصبی در تلادرمان های اسرار آمیز در آنقش زبان در سلطه و قدرت اهندسه بنیادینزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر حرکات چشم بر امواج کل اقیانوس در یک ذرهپیامهای کاربرانآیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک (قسمت دوم )استفاده از مغز، وزن را کمما با کمک مغز خود مختاريمبعد از کرونا دلخوشی بیهودرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاآثار باستانی تمدن های قدابزارهای بقای موجود زندهفراتر از دیوارهای باورحس و ادراک قسمت پنجاه و داضطراب و ترسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچند نرمش مفید برای کمردرتلاشی برای درمان قطع نخادرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیافزایش سرعت پیشرفت علوم احساسات کاذبقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک سی و هفتمبوزون هیگز جهان را از متلمراحل ارتقای پله پله کیهنوروپلاستیسیتی چیستتو افق رویداد جهان هستیرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش، ژنتیکی است یا محیطیسکته مغزیتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتباندوهگین نباش اگر درب یا ارتقا و تکامل سنت آفرینش ملاحظه های اخلاقی دربارهخانواده پایداربیماریهای تحلیل عضلانی امعنی روزهچگونه انتظارات بر ادراک توپیراماتروزه داری و بیمار ی ام اس هستی ما پس از شروعی چگال سردرد سکه ایجنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به اوکرلیزوماب داروی جدید شارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتبازگشت از آثار به سوی خدامغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل ابزار هوش ، راه پر ریشه های مشترک حیاتواقعیت چند سویهشاهکار قرنجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاایا ابزار هوشمندی یا مغز از تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان پاسخ کوانتومی بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز را از روی امواج بشناسچرا ویروس کرونای دلتا واتا بحر یفعل ما یشارشد مغز فرایندی پیچیده اواکسن دیگر کرونا ساخته شطلای سیاهحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج توپیراماتبرخی نکات از گاید لاین پرنقش پیش زمینه ها و اراده نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در پیر شدنیک پیشنهاد خوب برای آسان عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هشیاری کوانتومی وجودابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل برخی سيناپسها طی تکامل و درمان های بیماری آلزایمرهندسه در پایه ی همه ی واکزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دوپامین و سروتونینکلمات بلند نه صدای بلندسایتهای دیگرآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت چهلاستفاده از هوش مصنوعی در ما تحت کنترل ژنها هستیم یبعد از کرونا دلخوشی بیهودرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزارهای بقای از نخستین فرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت پنجاه و ساطلاع رسانی اینترنتیمخچه ابزاري که وظیفه آن فچند جهانیتلاشی تازه برای گشودن معدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوافسردگی و اضطراب در بیمااخلاق و علوم اعصابقدرت عشقحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نهایت در میان مرزهامرز مرگ و زندگی کجاستنوروز یا روز پایانیتو با همه چیز در پیوندیرمز بقای جهش ژنتیکیهیچ کاری نکردن به معنی چیسانسور از روی قصد بسیاری تصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهواندام حسی، درک از بخش هایارتوکين تراپی روشی جديد ملاحظات بیهوشی قبل از جرخارق العاده و استثنایی ببیهوش کردن در جراحی و بیممعادله ها فقط بخش خسته کنچگونه به سطح بالایی از هوتوانایی مغز و دیگر اجزای روزه داری سلول های بنیادو هر کس تقوای خدا پیشه کنسردرد عروقی میگرنجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشايندگان چگونه خواهند دیدارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و بازگشت به ریشه های تکاملمغز انسان رو به کوچک تر شچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل جریان همیشگی خلقترژیم های غذایی و نقش مهم واقعیت چیستشاهکار شش گوشجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانایا بیماری ام اس (مولتیپاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان اولین سلول مصنبحثی درباره احساسات متفامغز زنان جوانتر از مغز مرچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر مشاهده بر واقعیت بتاثیر نگاه ناظر هوشیار برشد مغز علت تمایل انسان بواکسن دیگری ضد کرونا از دطوفان فقر و گرسنگی و بی سحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداستانها و مفاهیمی اشتبابرخی نرمش ها برای زانونقش آتش در رسیدن انسان بهنظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سیک آلل ژنتیکی که از نئاندعید نوروز مبارکآیا واکنش های یاد گرفته وابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز میوتونیک دیستروفیبرداشت مغز ما از گذر زماندرمان های جدید میگرنهندسه زبانِ زمان استزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر دپاکین بر بیماری مکلام و زبان، گنجینه ای بسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقای موجود زنده از فلج خوابحس و ادراک قسمت چهل و هفتاستفاده از سلول های بنیامانند آب باشتفکر خلا ق در برابر توهم درک و احساسهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و اتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری آزمون تجربی، راهی برای رابزارهای دفاعی و بقای موفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاطلاعات حسی ما از جهان، چمدل همه جانبه نگر ژنرالیچندین ماده غذایی که ماننتلاشی جدید در درمان ام اسدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در الکترومغناطیس شنوایی و هاخلاق پایه تکامل و فرهنگلمس کوانتومیحس و ادراک- قسمت بیست و پبی عدالتی در توزیع واکسن مرز بین انسان و حیوان کجانوشیدن چای برای مغز مفید تو با باورهایت کنترل میشرمز جهانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسانسور بر بسیاری از حقایتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیانرژی تاریکارتباط میکروب روده و پارممانتین یا آلزیکسا یا ابخبر مهم تلسکوپ هابلبیهوشی در بیماران دچار امعجزه ی علمچگونه باغبانی باعث کاهش توازن مهمتر از فعالیت زیروش مقابله مغز با محدودیوفور و فراوانیسرعت فکر کردن چگونه استجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفايا اراده آزاد توهم است یارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز دورترین نقطه ی قابل مشاهبازخورد یا فیدبکمغز انسان رو به کوچکتر شدچالش دیدگاه های سنتی در بتکامل داروینی هنوز در حارژیم های غذایی و نقش مهم واقعیت چیستشاید درست نباشدجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز ایا بدون زبان میتوانیم تاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان تغییر میدان مغبحثی درباره احساساتی غیرمغزهای کوچک بی احساسچرا بیماری های تخریبی مغمغزتان را در جوانی سیم کشچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر زمین در برابر عظمت کیهانواکسن سرطانطی یکصد هزار سال اخیر هرچحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدخالت در ساختار ژنهابرخی نرمش های گردننقش انتخاب از طرف محیط، ننظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیر فشار کووید چه باید کریک جهش ممکن است ذهن انسانعامل کلیدی در کنترل کارآآیا یک، وجود داردابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز میگرن و پروتئین مرتبط با بررسي علل احتمالي تغيير درمان های جدید در بیماری هوموارکتوس ها ممکن است دزبان ریشه هایی شناختی استاثیر داروهای ضد التهاب کلرال هیدرات برای خوابانآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستحس و ادراک قسمت چهل و هشتاستفاده از سلول های بنیاماه رجبتفاوت مغز انسان و میمون هدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از آزمون ذهنی گربه ی شرودینابعاد اضافه ی کیهانفضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت بیست و چهاطلاعاتی عمومی در مورد ممدل های ریز مغز مینی بریننه جنگ و نه خونریزیتمایل زیاد به خوردن بستنذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی به شناسایی کاسودمندی موجودات ابزی بر تروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولالکتروتاکسی(گرایش و حرکاختلال خواب فرد را مستعد لوب فرونتال یا پیشانی مغحساسیت روانی متفاوتبیمار 101 ساله، مبتلا به سمزایای شکلات تلخ برای سلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو جهانی هستی که خودش را رمز جهان خاصیت فراکتالهیچگاه از فشار و شکست نترساخت شبکه عصبی مصنوعی با تظاهر خوابیده ی مادهگلوئونانرژی تاریک که ما نمی توارتباط ماده و انرژیمنابع انرژي پاک سرچشمه حخدا موجود استبیوگرافیمعجزه ی علم در کنترل کرونچگونه تکامل مغزهای کنونیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسروش های صرفه جویی در ایجاوقت نهيب هاي غير علمي گذششلیک فراموشیجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته وايا اراده آزاد توهم است یاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب بازسازي مغز و نخاع چالشی مغز ایندگان چگونه استچاالش ها در تعیین منبع هوتکامل داروینی هنوز در حارژیم ضد التهابیواقعیت های متفاوتشبیه سازی میلیون ها جهان جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدانشمندان روش هاي جدیدی بخش فراموش شده ی حافظهدانشمندان روشی برای تبدیبخش بزرگی حس و ادراک ما امغزتان را در جوانی سیمکشچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر نگاه انسان بر رفتازمین زیر خلیج فارس تمدنی واکسن سرطانظهور امواج مغزی در مغز مصحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر مانهای کمر دردبرخی یونها و مولکول های منقش اتصالات بین سلولهای نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسیک رژیم غذایی جدید، می توعادت کردن به نعمتآیا کیهان می تواند یک شبیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمیگرن سردردی ژنتیکی که ببررسی و اپروچ جدید بر بیمدرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی می تواند بر احزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کمردردآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت چهل و دوماستفاده از سلول های بنیاماپروتیلینتفاوت ها و تمایزها کلید بدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی آزمون ذهنی گربه شرودینگراتفاق و تصادفقلب و عقلحس و ادراک قسمت بیست و یکاطلاعاتی عمومی در مورد ممدیون خود ناموجودچه زیاد است بر من که در ایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی در کامپیوترهاسیلی محکم محیط زیست بر انتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورالگوی بنیادین و هوشیاریاختلال در شناسایی حروف و لوتیراستامخفاش با شیوع همه گیری جدیبیماری های مغز و اعصاب و مسیر دشوار تکامل و ارتقانیکولا تسلاتو دی ان ای خاص ميتوکندريروی و منیزیم در تقویت استهیپرپاراتیروئیدیسمساخت شبکه عصبی با الفبای تظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در انسان قدیم در شبه جزیره عارتباط متقابل با همه ی حیمنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملبیوگرافیمغز فکر میکند مرگ برای دیچگونه جمعیت های بزرگ شکل توسعه برخی شغل ها با هوش روش هایی ساده برای کاهش اوقتی فهمیدی خطا کردی برگشلیک فراموشیجهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طرای نعمت من در زندگیماز نخستین همانند سازها تمنابع بی نهایت انرژی در ددی متیل فومارات(زادیوا)(بحتی علمی درباره تمایل بمغز ابزار بقای برتر مادیناتوانی از درمان برخی ویتکامل داروینی هنوز در حارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وواقعیت و مجازشبیه سازی سیستم های کوانجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام اسبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش قهوه در سلامتیچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه انسان بر رفتازمان چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اعقل مجادله گرحقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران راابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر محل کار ارزش خودت را ببرخی اثرات مضر ویتامین دنقش تیروئید در تکامل مغزنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیست، مرز افق رویداد هستیکی از علل محدودیت مغز امعارضه جدید ویروس کرونا سآیا گذشته، امروز وآینده ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن شدید قابل درمان اسبررسی ژنها در تشخیص بیمادرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد ناشی از تنگی کاناآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت چهل و سوماستیفن هاوکینگ در مورد هماجرای جهل مقدستفاوت های بین زن و مرد فقدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تآسيب میکروواسکولاریا آساتوبان اطلاعات و پلِ بینقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت بیست و دواعداد بینهایت در دنیای ممدیریت اینترنت بر جنگنهایت معرفت و شناخت درک عتمدن پیشرفته ی پیشینیانذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهالگوبرداری از طبیعتاختلال در شناسایی حروف و لوزالمعده(پانکراس)مصنوعخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری وسواسمسئول صیانت از عقیده کیسنیاز به آموزش مجازی دیجیتولید مثل اولین ربات های رویا و خبر از آیندههاوکينگ پیش از مرگش رسالساختار شبکه های مغزی ثابتعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین انسان ها می توانند میدان ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز قلبچگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های سازمان بهداشت روش صحبت کردن در حال تکاموقتی تو از یاد گرفتن باز شنا در ابهای گرم جنوب نیاجهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چای آنکه نامش درمان و یادشاز نخستین همانند سازها تمنابع جدید انرژیدید تو همیشه محدود به مقدبحث درباره پیدایش و منشا مغز ابزار برتر بقاناتوانی در شناسایی چهره تکامل داروینی هنوز در حارژیم غذایی ضد التهابیواقعیت خلا و وجود و درک مشبکه های مصنوعی مغز به درجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ام اسبخش دیگری در وجود انسان هنقش مهاجرت در توسعه نسل اچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ویتامین دی بر بیمازمان واقعیت است یا توهمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلم و ادراک فقط مشاهده ی حقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلوابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر چه مرحله ای از خواب ، ربرخی اختلالات عصبی مثانهنقش حفاظتی مولکول جدید دهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وزاوسکا درمان گوشریافته های نوین علوم پرده عدم توقف تکامل در یک انداآیا پیدایش مغز از روی تصاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میدان مغناطيسي زمین بشر بررسی سیستم تعادلی بدن ادرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد و علل آنآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت نهماستیفن هاوکینگ در تفسیر ماده ی تاریکتفاوت های تکاملی در مغز ودرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایآسیب ها ناشی از آلودگی هواتوسوکسیمایدقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت بیست و سوبقای حقیقی در دور ماندن امدارک ژنتیکی چگونه انساننهایت در بی نهایتتمدن بشری و مغز اخلاقیذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیاهچاله های فضایی منابعترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخالتهاب شریان تمپورالاختلالات مخچهلیس دگرامفتامین یا ویاسخلاصه ای از درمان های جدیبیماری گیلن باره و بیمارمسئولیت جدیدچیزی منتظر شناخته شدنتولید پاک و فراوان انرژیرویا بخشی حقیقی از زندگی هاوکينگ پیش از مرگش رسالسازگاری با محیط بین اجزاتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتانسان جدید از چه زمانی پاارتباط هوش ساختار مغز و ژمنابع انرژی از نفت و گاز خطر آلودگی هوابیان حقیقتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهچگونه حافظه را قویتر کنیتوصیه های غیر دارویی در سروشهای نو در درمان دیسک بویتنام نوعی کرونا ویروس شناخت و معرفت، و نقش آن دجهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در موایمپلانت مغزی کمک میکند از نخستین همانند سازها تمناطق خاصی از مغز در جستجدیدن خدا در همه چیزبحثي درباره هوش و تفاوتهمغز از بسیاری حقایق می گرنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل زبانرژیم غذایی ضد دردوالزارتان داروی ضد فشار شباهت مغز و کیهانجوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هاکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای تغییر دهنده ی سیبرنامه و ساختار پیچیده منقش میدان مغناطیسی زمین چراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویروس کرونا بر مغز زمان پلانکوبینار اساتید نورولوژی دعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدر هم تنیدگی مرزها و بی مبرخی اصول سلامت کمرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان مشترک ژنتیکی موجودایادگیری مهارت های جدید دعدم درکآیا آگاهی پس از مرگ از بیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میدان های مغناطیسی قابل بررسی علل کمر درد در میاندرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد با پوشیدن کفش مناآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت چهارماستخوان های کشف شده، ممکماده ی خالینقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های زبانی سرمنشا تدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی سلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلآشنا پنداریاثر مضر مصرف طولانی مدت رقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت بیستمبلندی در ذهن ما درک بلندیمروری بر تشنج و درمان هایچهار میلیارد سال تکامل بتمدنی قدیمی در شمال خلیج ذهن سالمهوش مصنوعی درمانگر کامپیسیاهچاله ها، دارای پرتو ترازودونکتابخانهامیوتروفیک لترال اسکلرواختلالات حرکتی در انسانلا اکراه فی الدینخونریزی مغز در سندرم کووبیماری ای شبیه آلزایمر و مسئولیت در برابر محیط زیچیزی خارج از مغزهای ما نیتولید سلولهای جنسی از سلرویا تخیل یا واقعیتهدف یکسان، در مسیرهای متستون فقرات انسان دو پا جلتغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسانسان خطرناکترین موجودارتباط انسانی، محدود به منابع انرژی از نفت و گاز خطرات هوش مصنوعیبیست تمرین ساده برای جلومغز مادران و کودکان در زمنگاه محدود و تک جانبه، مشتوصیه هایی در مصرف ماهیروشهای شناسایی قدرت شنواویتامین E برای فعالیت صحشناخت درون، شناخت بیرون؛جهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز دایمپلانت نخاعی میتواند داز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژا وو یا اشنا پنداریبحثی جالب درباره محدودیتمغز به تنهایی برای فرهنگ نبرو و انرژی مداومتکامل زبانراه فراری نیستواکنش های ناخودآگاه و تقشباهت مغز با کیهان مادیجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خورداگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس وبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش محیط زندگی و مهاجرت دچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ژنها بر اختلالات خزمان به چه دلیل ایجاد میشوراپامیل در بارداریعلم به ما کمک میکند تا موحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدر هم تنیدگی کوانتومیبرخی بیماری ها که در آن بنقش خرچنگ های نعل اسبی درهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینیادآوری خواب و رویاعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا امکان بازسازی اندامهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میدازولام در درمان تشنج بزرگ شدن مغز محدود به دوردرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی الفاگوسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از فیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت نوزدهماستروژن مانند سپر زنان دماده، چیزی بیش از یک خلا نقش سجده بر عملکرد مغزتفاوتهای جنسیتی راهی برادرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک بازی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندآغاز فصل سرما و دوباره تکاثرات فشار روحی شدیدقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت دهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچامرکز هوشیاری، روح یا بدن چهار ساعت پس از کشتار خوکتمساح حد واسط میان مغز کوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسیاهچاله و تکینگی ابتدایتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجامید نیکو داشته باش تا آناختلالات صحبت کردن در انلایو دوم دکتر سید سلمان فخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری ای شبیه ام اس مولتمستند جهان متصلچیزی شبیه نور تو نیستتولترودینرویا حقی از طرف خداهدف از تکامل مغزسخن پاک و ثابتتغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریانسان عامل توقف رشد مغزارتباط از بالا به پایین ممنابع انرژی از نفت و گاز دفاع در برابر تغییر ساختبیش از نیمی از موارد انتقمغز چون ابزار هوش است دلینگاه انسان محدود به ادراتوضیحی ساده در مورد هوش مروشی برای بهبود هوش عاطفویتامین E در چه مواد غذایشناسایی تاریخچه ی تکاملیجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایداین پیوند نه با مغز بلکه از نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژاوو یا آشناپنداریبحثی در مورد نقش ویتامين مغز برای فراموشی بیشتر کنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل زبان انسان از پیشیراه های جدید برای قضاوت رواکنش به حس جدیدشباهت کیهان و مغزجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به اگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی فامپیریدین یا نورلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش نگاه از پایین یا نگاهنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر کلام در آیات کلام بزمان شگفت انگیزورزش هوازی مرتب خیلی به قعلم ساختن برج های چرخانحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویادر هم تنیدگی کوانتومی و پبرخی بیماری های خاص که بدنقش داروهاي مختلف معروف همه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و کلمه حتی برای کسانژن هوش و ساختارهای حیاتی عصب حقوق نورولووآیا انسان با مغز بزرگش اخابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مکانیک کوانتومی بی معنی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی درمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک های بسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت هفتماسرار آفرینش در موجمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقش غذاها و موجودات درياتقلید مرحله ای نسبتا پیشدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی سم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاثرات مفید قهوهقانون جنگلحس و ادراک قسمت دوازدهمبه مغز خزندگان خودت اجازمرکز حافظه کجاستنوآوری ای شگفت انگیز دانتنفس هوازی و میتوکندریذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسیاهچاله ی تولید کنندهتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورامید درمان کرونا با هماناختلالات عضلانی ژنتیکلبخند بزن شاید صبح فردا زخواب سالم عامل سلامتیبیماری اسپینال ماسکولار مشکلات نخاعینکاتی در مورد تشنجتومورها و التهاب مغزی عارویاها از مغز است یا ناخوهدف از خلقت رسیدن به ابزاسرنوشتتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستانسانیت در هم تنیده و متصارتباط بین هوش طبیعی و هومنابع انرژی از نفت و گاز دقیق ترین تصاویر از مغز ابیشتر کمردردها نیازی به مغز چگونه صداها را فیلتر نگاه از بیرون مجموعهتیوتیکسن داروی ضد جنونروشی جدید در درمان قطع نخویتامین کاشناسایی سلول های ایمنی اجهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایداین ایده که ذرات سیاهچالاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت دگرگونی های نژادی و تغییبحثی در مورد نقش کلسیم و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ساختار رگهای مغزی راه های جدید برای قضاوت رواکسن های شرکت فایزر آمرشباهت زیاد بین سلول هاي عجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیاگر نیروی مغناطیس نباشد اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی لیراگلوتیدبرین نت به جای اینترنتنقش نظام غذایی در تکامل منزاع بین علم و نادانی رو تاثیر کپسول نوروهرب بر نزندگی هوشمند در خارج از زورزش هوازی ، بهترین تمریعلایم کمبود ویتامین E را حمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفدر هم تنیدگی کوانتومی و دبرخی توجهات در ببمار پارنقش ذهن و شناخت در حوادث همه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان نتیجه ساختماژن یا نقشه توسعه مغز و نقعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا احتمال دارد رویا از آابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا مکانیزمهای دفاعی در براببزرگترین خطایی که مردم مدرمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک های بسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت هفدهماسرار بازسازی اندام هامباحث مهم حس و ادراکنقش غذاها و موجودات درياتقلید از روی طبیعتدرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی از عروسک بازی سماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومافت فشار خون ناگهانی در واثرات مضر ماری جواناقانون جنگلحس و ادراک قسمت سومبه بالا بر ستارگان نگاه کمرکز حافظه کجاستنوار مغز مشاهده ی غیر مستتنفس هوازی و میتوکندریذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش احساسیسیاره ی ابلهانترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاامگا سه عامل مهم سلامتاختراع جدید اینترنت کوانلرزش ناشی از اسیب به عصبخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری اضطراب عمومیمشکلات بین دو همسر و برخیچگونه مولکول های دی ان ایتومورهای ستون فقراترویاهای پر رمز و حیرتی درهر حرکت خمیده می شود و هر سریعترین کامپیوتر موجودتغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدانعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط شگفت مغز انسان و فمنابع انرژی از نفت و گاز دلایلی که نشان میدهد ما ببا هوش مصنوعی خودکار روبمغز ناتوان از توجیه پیدانگاه از درون مجموعه با نگتکنولوژی جدید که سلول هاروشی جدید در درمان نابینویتامین کا و استخوانشواهدی از نوع جدیدی از حاجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگساینکه به خاطرخودت زندگی از نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش محدود به ابعاد چهاربحثی در مورد حقیقت فضا و مغز بزرگ چالش است یا منفعنخستین روبات های زنده ی جتکامل شناخت انسان با کشفراه پیروزی در زندگی چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که شباهت زیاد بین سلول هاي عجاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی تشنجی دربارداریبرای پیش بینی آینده مغز دنقش نظریه تکامل در شناسانزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر کپسول نوروهرب بر تزندگی بی دودورزش و میگرنعلایم کمبود ویتامین E را حمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها در یک فراکتال هر نقطه مرکبرخی توصیه ها برای واکسینقش روی و منیزیم در سلامتهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرژنها نقشه ایجاد ابزار هوغیرقابل دیدن کردن مادهآیا احتمال دارد رویا از آاز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبزرگترین درد از درون است درمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی سفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت هجدهماصل بازخوردمجموعه های پر سلولی بدن منقش غذاها و موجودات درياتقویت استخوان در گرو تغذدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم کووید طولانیتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابافت هوشیاری به دنبال کاهاجزای پر سلولی بدن انسان قانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشومرکز خنده در کجای مغز استنوار مغز در فراموشی هاتنفس بدون اکسیژنذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش احساسیسیاره ابلهانتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولامروز دانش ژنتیک هیچ ابهادامه بحث تکامل چشملرزش عضله یا فاسیکولاسیوخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری بیش فعالیمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه مغز پیش انسان یا همتوهم فضای خالی یا توهم فضرویای شفافهرچیز با یک تاب تبدیل به سرگیجه از شایعترین اختلاتغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیاولین مورد PML به دنبال تکارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز دنیای شگفت انگیز کوانتومبا تعمق در اسرار ابدیت و مغز و سیر تکامل ان دلیلی نگاه حقیقی نگاه به درون اتکنولوژی جدید که سلول هاروشی جدید در درمان سکته مویتامین کا در سبزیجاتشواهدی از دنیسوان(شبه نئجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زاینکه خانواده ات سالم بااز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتبحثی در مورد عملکرد لوب فمغز بزرگ چالشهای پیش رونرمش های مفید برای درد زاتأثیر نگاه انسان بر رفتارابطه تشنج و اوتیسمواکسن کرونا و گشودن پنجرشرکت نورالینک ویدیویی ازجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید s3 در درمان ام برای اولین بار دانشمنداننقش هورمون های تیروئید دنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر کپسول نوروهرب بر سزندگی زمینی امروز بیش از ورزش بهترین درمان بیش فععلت خواب آلودگی بعد از خوحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش در کمتر از چند ماه سوش جدبرخی درمان های Spinal Muscular Atنقش روزه داری در سالم و جهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاهخواری بر رشد و زبان و تکلم برخی بیماریهژنها ، مغز و ارادهمقالاتآیا برای تولید مثل همیشه حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبسیاری از بیماری های جدیدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دآب زندگی است قسمت اولابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت هشتماصل عدم قطعیت از کوانتوم محل درک احساسات روحانینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتقویت سیستم ایمنیدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماافتخار انساناجزایی ناشناخته در شکل گقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت سی و ششمبه دنبال رستگاری باشمرگ چیستنوار مغز در تشخیص بیماری تنها مانع در زندگی موارد ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش عاطفی بیشتر در زنانسیاره ابلهانتشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)انفجار و توقف تکاملی نشااداراوون تنها داروی تاییلزوم سازگاری قانون مجازاخودآگاهی و هوشیاريبیماری تی تی پیمشکلات روانپزشکی در عقب چگونه هموساپينس بر زمین توهم لیلیپوتی(ریزبینی)روان سالمهزینه ای که برای اندیشیدسربازان ما محققا غلبه می ثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای اولین مورد پیوند سر در انارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تباهوش ترین و با کیفیت تریمغز آیندگان چگونه است ؟نگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل مادی تا ابزار هوشمريتوکسيمب در درمان ام اسویتامین دی گنجینه ای بزرشکل های متفاوت پروتئین هجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچااینترنت بدون فیلتر ماهوااز کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگردبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ و فعال یا مغز کونرمش های مفید در سرگیجهتئوری تکامل امروز در درمراز تغییرواکسن کرونا از حقیقت تاتشش مرحله تکامل چشمجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسااگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید میاستنی گراویبرای تمدن سازی، باید در بنقش هورمون زنانه استروژننشانه های گذشته در کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر سزندگی زودگذرورزش در کمر دردعماد الدین نسیمی قربانی حافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند نابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان در آستانه ی موج پنجم کوویبرخی روش های تربیتی کودکنقش رژیم غذایی بر رشد و اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر انتخاب از طرف محیط ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز روده تا مغزما اکنون میدانیم فضا خالبسیاری از بیماری های جدیدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هآب زندگی است قسمت دومابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت پنجماصول انجام برخی نرمش ها دمحل درک احساسات روحانی دنقشه های مغزی جدید با جزیتلقین اطلاعات و حافظهدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم پیریفورمیستاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریافراد آغاز حرکت خودشان راحیای بینایی نسبی یک بیمقبل از آغازحس و ادراک قسمت سیزدهمبه زودی شبکه مغزی به جای مرگ و میر پنهاننوار مغزی روشی مهم در تشختو یک معجزه ایرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیر آفرینش از روح تا مغز تشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)انواع سکته های مغزیادراک ما درک ارتعاشی است لزوم سازگاری قانون مجازاخودآگاهی و هوشیاريبیماری دویکمشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه هوشیاری خود را توستوهم چیستروبات های ریز در درمان بیهزینه سنگین انسان در ازاسردرد میگرن در کودکانجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای اولین هیبرید بین انسان و ارتباط غیرکلامی بین انسامنابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پامغز انسان ایا طبیعتا تمانگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل مداومریواستیگمینویروس مصنوعیشکل پنجم مادهجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای ایندرالاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی سبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگترین مصرف کننده نرمشهای مهم برای تقویت عتئوری تکامل در پیشگیری و راست دستی و چپ دستیواکسن کرونا ساخته شده توششمین کنگره بین المللی سجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدید