دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی سيناپسها طی تکامل و رشد از بین میروند

برخی سيناپسها طی تکامل و رشد از بین میروند !!

سیناپس محل اتصال عصب به بخش بعد است .وقتی عصب به عصب دیگر یا عضله متصل شود ،این محل اتصال را سيناپس میگویند . در این محل ، عصب ، اجزایی را ترشح می کند که مي توانند قسمت بعد از عصب را تحریک کنند .

این سيناپسها مانند ترمینال ، عمل میکنند .( مثلا اگر باری قرار باشد از اصفهان به ساری برود و لازم باشد در تهران توقف کند و اتوبوس خود را عوض کند و بارها را به اتوبوس ديگري بسپارد ، در اينجا اتوبوس اول، نقش عصب اول را دارد، ترمینال مانند سيناپس عصبی است و بارهایی که از اتوبوس اول تخلیه ميشود مانند ترشحات داخل سیناپس و اتوبوس دوم که بارها را میگیرد مانند عصبي است که پس از عصب اول قرار دارد و مقصد نهایی ساری هم مانند عضله ای است که تحریک ميشود )

این سيناپسها دائما ساخته ميشوند و گاهی به صورت خودبخود حذف ميگردند.

حذف سيناپس، در محل اتصال عصب و عضله یا عصب به عصب با حذف رسپتور یا گيرنده استیل کولین يا حذف ترمینال قبل از سيناپس، انجام ميشود . رقابت وابسته به فعالیت ، بین اکسونهاي حرکتی باعث ارسال پیامهای فعال بیشتری ميشود .

رقابت مستقیم بین فيبرهاي عصبی سبب تقویت اکسونی می شود که در رقابت برای ترشح فاکتورهای تروفيک که براي سلول هدف فراهم شده است،تواناست ..رقابت غیر مستقیم به عضله اجازه می دهد تا اکسون مناسب را انتخاب کند ..

یک استراتژی اضافه برای حذف سيناپس، ممکن است حذف، به کمک مسنجر رتروگريد ( پیام رسانی که به سمت عقب پیام میدهد ) باشد .

در یک فرد بالغ تقریبا همه فيبرهاي عضلات با یک موتور نورون واحد عصب دهی میشوند . با این همه در آغاز تکامل بسیاری از مقصدهاي بعد از سيناپس از ترمينالهاي متعدد عصبی اينروه و عصب دهی میشوند (این در مورد عضلات اسکلتی صادق است) .

در طی تکامل سيناپس بسیاری از ترمینالهای عصبی از دست میروند .

حذف سيناپس به نظر میرسد با حذف ترمینالهای پره سيناپتيک رخ دهد.

با اينکه به این ترتیب، تعداد ارسال پیام مشخص در سيناپس به یک هدف، کم میشود ولی در حقيقت پیچیدگی ترمینالهای منفرد باقی مانده، افزایش می یابد ( سيناپسهاي منفرد، بزرگتر میشود و ساختار پیچیده تری پیدا می کند ).

نتیجه نهایی آنکه قدرت کلی در یک سیناپس بیشتر میشود .

این فرایند حذف و نظم دهی مجدد سيناپسها نقش مهمی را در ایجاد چرخه های سیستم عصبي مرکزی و ارسال خوب تماسهای سيناپسي منفرد ایفا میکند .

توسعه اتصال در سیستم عصبی مرکزی نیازمند آغاز تماس سيناپسي و حفظ تعداد صحيح سيناپس هاست .

روشن نیست چرا.

ولی به نظر میرسد سيناپسهايی بیشتر از آنچه واقعا برای عملکرد مناسب عصبی ،نياز است ساخته ميشود. در این شرایط برخی از سيناپسها زدوده میشود .

این پروسه حذف سيناپسها اجازه ایجاد فرم وابسته به مصرف داروينيسم را می دهد. آن سيناپسهايي که مورد نيازند، باقی مي مانند ولی آنهایی که اضافه هستند حذف ميشوند .

اتصال عصب به عضله و سیستم بینایی به عنوان مدلی برای بررسی مکانیسم مولکولی ای که پایه حذف سيناپسهاست در نظر گرفته شده است ..

ایجاد و کثرت و تخریب و انتخاب موجود برتر ، فقط در میان جانداران بزرگ و انسان نیست . این انتخاب حتی در کوچکترین اجزای حیات هوشمند یعنی سلولهای عصبی و اتصالات بین آنها هم وجود دارد . حیات ، در طول ميليونها سال،ابزار برتر بقا یعنی مغز و ابزار هوش را به وجود آورد و باز این فرایند متوقف نمیشود . حتی در اجزای خود ابزار هوش یعنی سلولهای عصبی و ارتباطات بین سلولهای عصبی هم رقابت برای بقا وجود دارد .

کثرتی که تحت کنترل قانون انتخاب برتر است ، در همه اجزای حیات حتی کوچکترین اجزايش هست .

نظام قانونمند و هدفمندی که هدفش را در برتر شدن می یابد و نه در ايستايي و توقف

http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s1/chapter09.html


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثي درباره هوش و تفاوتهگلوئونمغز به تنهایی برای فرهنگ شواهدی از دنیسوان(شبه نئتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)افراد بی دلیل دوستدار تو ترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت بیست و یکچرا در مغز انسان، فرورفتدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهمهندسی ژنتیک در حال تلاش زندگی هوشمند در خارج از زبخش بزرگتر کیهان ناشناختگذر زمان کاملا وابسته به شباهت مغز با کیهان مادیتوضیحی ساده در مورد هوش مامیدوار باش حتی اگر همه چتعداد کلی ذهن ها در جهان اثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت بیست و پفراموش کارها باهوش تر هسنظریه تکامل در درمان بیمدرک احساسات و تفکرات دیگاز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن اسپایکوژنمیدازولام در درمان تشنج زاوسکا درمان گوشربرخی مرزهای اخلاق و علوم پیوند مغز و سر و چالشهای طوفان زیباییتکامل داروینی هنوز در حاانرژی تاریک که ما نمی توجهان فراکتالاختلالات حرکتی در انساننقش زبان در سلطه و قدرت اخودروهای هیدروژنیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهندسه بنیادیندستورالعمل مرکز کنترل بیاسرار آفرینش در موجورزش در کمر دردماده ی تاریکزبان، نشان دهنده ی سخنگو برداشت مغز ما از گذر زمانپروانه ی آسمانیعلم ساختن برج های چرخانتاثیر مشاهده بر واقعیت باولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی ارتباط هوش ساختار مغز و ژنه جنگ و نه خونریزیخطر آلودگی هوالوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربقای حقیقی در دور ماندن اژن یا نقشه توسعه مغز و نقمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسلولهای ایمنی القا کنندهبعد از کروناآنزیم تولید انرژی در سلوعشق درونی به یگانگی خلقتتاثیر گیاه خواری بر رشد واینکه خانواده ات سالم باجامعه ی آسمانیاز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهدی متیل فومارات(زادیوا)(ممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاها از مغز است یا ناخوبه زیر پای خود نگاه نکن بکنگره بین المللی سردرد دمرگی وجود نداردسودمندی موجودات ابزی بر تقلید از روی طبیعتآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر دوپامین و سروتونیناگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه هوشیاری خود را توسدانشمندان تغییر میدان مغمنابع انرژی از نفت و گاز هوش در طبیعتروشهای نو در درمان دیسک ببیماری اضطراب عمومیکیهان خود را طراحی میکندمشاهده آینده از روی مشاهسانسور بر بسیاری از حقایتمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستنگاه دوبارهداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم ضد التهابیهدف یکسان، در مسیرهای متبیش از نیمی از موارد انتقکتاب، سفری به تاریخمغز چگونه صداها را فیلتر سربازان ما محققا غلبه می آرامش و سکونتو تغییر و تحولیتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و دومنجات در راستگوییدر هم تنیدگی کوانتومی و پوفور و فراوانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربحثی جالب درباره محدودیتگمان میکنی جرمی کوچکی در مغز برای فراموشی بیشتر کشکل های متفاوت پروتئین هتوهم چیستافزایش قدرت ادراکات و حسترس و آرمان هاابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و دوچرا ذرات بنیادی معمولاً درمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستمهربانی، شرط موفقیتزندگی بی دودبخش دیگری در وجود انسان هگذشته را دفن کنشباهت کیهان و مغزتیوتیکسن داروی ضد جنونامیدی به این سوی قبر نیستتعذیه ی ذهناثرات فشار روحی شدیدنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت شصت و چهفراموشی همیشه هم بد نیستنظریه تکامل در درمان بیمدرک تصویر و زبان های مخلتاز روده تا مغزواکسن اسپایکوژن ضد کرونامکانیک کوانتومی بی معنی زبان مشترک ژنتیکی موجودابرخی نکات از گاید لاین پرپیوند اندام از حیوانات بطولانی ترین شبتکامل داروینی هنوز در حاانرژی خلا ممکن استجهان قابل مشاهده بخش کوچاختلالات صحبت کردن در اننقش سجده بر عملکرد مغزخورشید مصنوعیقانون مندی نقشه ژنتیکی مهندسه در پایه ی همه ی واکدغدغه نتیجه ی نادانی استاسرار بازسازی اندام هاوزن حقیقی معرفت و شناختماده ی خالیزبان، وسیله شناسایی محیطبررسي علل احتمالي تغيير پرواز از نیویورک تا لوس آعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه ناظر هوشیار باولین دروغجهان دارای برنامهارتباط پیوسته ی جهانچه زیاد است بر من که در ایخطرات هوش مصنوعیلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبلندی در ذهن ما درک بلندیژنها نقشه ایجاد ابزار هومدل هولوگرافیک تعمیم یافسلولهای بنیادی مصنوعی دربعد از کروناآیندهعصب حقوق نورولووتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهواجاودانگی مصنوعیاز نخستین همانند سازها تنوروپلاستیسیتی چیستدین، اجباری نیستمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی دربوزون هیگز چیستکنگره بین المللی سردرد دمراحل ارتقای پله پله کیهسیلی محکم محیط زیست بر انتقویت استخوان در گرو تغذآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر دپاکین بر بیماری ماگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزدانشمندان روش هاي جدیدی منابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی بیشتر در زنانروشهای شناسایی قدرت شنوابیماری بیش فعالیکیهانِ هوشیارِ در حال یامطالبه ی حق خودسایه را اصالت دادن، جز فرتنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تونگاهی بر قدرت بینایی دراداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهدف از تکامل مغزبیشتر کمردردها نیازی به کتابخانهمغز ناتوان از توجیه پیداسردرد میگرن در کودکانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتو جهانی هستی که خودش را تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و سومنخاع ما تا پایین ستون فقردر هم تنیدگی کوانتومی و دوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشته نوروایمونولوژی و نقبحثی در مورد نقش ویتامين گنجینه ای به نام ویتامین مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شکل پنجم مادهتوهم وجودافزایش مرگ و میر سندرم کوتسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و سوفلج نخاعی با الکترودهای چراروياها را به یاد نمی آدرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستمولتیپل اسکلروز در زنان زندگی در جمع مواردی را بربخشیدن دیگران یعنی آرامشگربه شرودینگر و تاثیر مششباهت زیاد بین سلول هاي عتیک و اختلال حرکتیامیدی تازه در درمان سرطاتغییر الگوی رشد مغزی با زاثرات مفید قهوهنقش اتصالات بین سلولهای حساسیت روانی متفاوتفرایند پیچیده ی خونرسانیهفت چیز که عملکرد مغز تو درک حقیقت نردبان و مسیری از سایه بگذرواکسن دیگر کرونا ساخته شمکانیزمهای دفاعی در برابزبان چهار حرفی حیات زمینبرخی نرمش ها برای زانوپیوند سر آیا ممکن استطی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل زبانانسان قدیم در شبه جزیره عجهان موازی و حجاب هااختلالات عضلانی ژنتیکنقش غذاها و موجودات درياخوش قلبی و مهربانیقانون گذاری و تکاملهندسه زبانِ زمان استذهن ما از در هم شکستن منباصل بازخوردوزوز گوشماده ای ضد التهابیسفر فقط مادی نیستبررسی و اپروچ جدید بر بیمپروتز عصبی برای تکلمعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اولین سلول مصنوعیجهان در حال نوسان و چرخشارتباط انسانی، محدود به نه عدم مطلق بلکه عدم با قدفاع در برابر تغییر ساختلا اکراه فی الدینهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبلوغ چیستژنها ، مغز و ارادهمدل های ریز مغز مینی برینسلام تا روشناییبعد از کرونا دلخوشی بیهوآینده ی انسان در فراتر ازعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تنوروز یا روز پایانیدید تو همیشه محدود به مقدمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافبوزون هیگز جهان را از متلکنترل همجوشی هسته ای با همرز مرگ و زندگی کجاستسیگار عامل افزایش مرگ ومتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر داروهای ضد التهاب اگر تلاش انسان امروز براحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمدانشمندان روشی برای تبدیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر اروشی برای بهبود هوش عاطفبیماری تی تی پیکیست هیداتید مغزمطالبی در مورد تشنجساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستنگاهی بر توانایی اجزاي بداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی ضد التهابیهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هوش مصنوعی خودکار روبکجای مغز مسئول پردازش تجمغز و اخلاقسردرد و علتهای آنآزمون تجربی، راهی برای رتو دی ان ای خاص ميتوکندريتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نهمنخستین تصویر از سیاهچالهدر هر سوراخی سر نکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگوقتی تو از یاد گرفتن باز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز فرایندی پیچیده ابحثی در مورد نقش کلسیم و گویید نوزده و ایمنی ساکتشگفت انگیز بودن کیهانتوهم بی خداییافزایش سرعت پیشرفت علوم تشنج چیستابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیستمفلج بل، فلجی ترسناک که آنچراروياها را به یاد نمی آدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتمواد کوانتومی جدید، ممکنزندگی در سیاهچالهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگزیده ای از وبینار یا کنفشباهت زیاد بین سلول هاي عتکنولوژی جدید که سلول هاامگا سه عامل مهم سلامتتغییر زودتر اتصالات مغزیاثرات مضر ماری جوانانقش تیروئید در تکامل مغزخفاش با شیوع همه گیری جدیفرایند تکامل و دشواری هاهفت سین یادگاری از میراث درک دیگراناز علم جز اندکی به شما داواکسن دیگری ضد کرونا از دما انسانها چه اندازه نزدزبان نیاز تکاملی استبرخی نرمش های گردنپیوند سر، یکی از راه حلهاطبیعت موجی جهانتکامل زبانانسان میوه ی تکاملجهان ما میتواند به اندازاختراع جدید اینترنت کواننقش غذاها و موجودات درياخوشبختی دور از رنج های مقانون جنگلهنر حفظ گرهذهن چند جانبه نیازمند نگاصل علت و تاثیریک پیام منفرد نورون مغزی ماده، چیزی بیش از یک خلا سفر نامه سفر به بم و جنوب بررسی ژنها در تشخیص بیماپرورش مغز مینیاتوری انساعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر نگاه انسان بر رفتااوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتارتباط از بالا به پایین منهایت معرفت و شناخت درک عدقیق ترین تصاویر از مغز الایو دوم دکتر سید سلمان فهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاژنهای مشترک بین انسان و ومدیون خود ناموجودسلسله مباحث هوش مصنوعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآینده ی علم و فیزیک در60 ثغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهاز نخستین همانند سازها تنوشیدن چای برای مغز مفید دیدن خدا در همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبی نهایت در میان مرزهاکنترل جاذبهمرز بین انسان و حیوان کجاسیاهچاله های فضایی منابعتقویت سیستم ایمنیآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر خواهان پیروزی هستیحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک دائما بخوانمنابع بی نهایت انرژی در دهوش عاطفی در زنان بیشتر اروشی جدید در درمان قطع نخبیماری دویککیست کلوئید بطن سوممطالعه ای بیان میکند اهدساخت شبکه عصبی با الفبای تنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحریص نباشچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53رژیم غذایی ضد دردهر چیز با هر چیز دیگر در تبا تعمق در اسرار ابدیت و کرونا چه بر سر مغز می آورمغز و سیر تکامل ان دلیلی سردرد تنشنآزمون ذهنی گربه ی شرودینتو در میانه ی جهان نیستی تازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهارمنخستین روبات های زنده ی جدر یک فراکتال هر نقطه مرکدر کمتر از چند ماه سوش جداز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز علت تمایل انسان ببحثی در مورد حقیقت فضا و گوشه بیماری اتوزومال رسسشگفت زده و حیران باشتوهم تنهاییافسردگی و اضطراب در بیماتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزارهای پیشرفته ارتباط نقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دهمفلج خوابنزاع بین جهل و علم رو به پدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازموجود بی مغزی که می تواندزندگی زمینی امروز بیش از بدون پیر فلکگزارش یک مورد جالب لخته وشجاعت و ترستکنولوژی جدید که سلول هاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییر عمودی سر انسان از پاجزای پر سلولی بدن انسان نقش حفاظتی مولکول جدید دخلا، حقیقی نیستفرایند حذف برخی اجزای مغهم نوع خواری در میان پیشیدرک درست از خود و هوشیاریازدواج های بین گونه ای، رواکسن سرطانما انسانها چه اندازه نزدزبان و کلمه حتی برای کسانبرخی یونها و مولکول های مپیوندی که فراتر از امکانطبیعت بر اساس هماهنگیتکامل زبان انسان از پیشیانسان ها می توانند میدان جهان مادی، تجلی فضا در ذهادامه بحث تکامل چشمنقش غذاها و موجودات درياخانه ی تاریکقانون جنگلهنر رها شدن از وابستگیذهن هوشیار در پس ماده ی ماصل عدم قطعیت از کوانتوم یک پیشنهاد خوب برای آسان ماشین دانشسفر به مریخ در 39 روزبررسی بیماری التهابی رودپرتوهای صادر شده از سیاهعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر نگاه انسان بر رفتاايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزارتباط بین هوش طبیعی و هونهایت در بی نهایتدل به دریا بزنلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبه قفس های سیاهت ننازژنهای هوش ، کدامندمدیریت اینترنت بر جنگسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتفکر قبل از کارآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نشانه ها و آثار درک شدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دژا وو یا اشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبی شرمیکندر در بیماریهای التهابمرز جدید جستجو و اکتشاف، سیاهچاله ها، دارای پرتو تلقین اطلاعات و حافظهآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هوداروهای مصرفی در ام اسمنابع جدید انرژیهوشمندی کیهانروشی جدید در درمان نابینبیماری دیستروفی میوتونیکاهش مرگ و میر ناشی از ابمعماری، هندسه ی قابل مشاساختن آیندهتنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمراه فراری نیستهر جا که جات میشه، جات نیباهوش ترین و با کیفیت تریکریستال هامغز کوانتومیسردرد سکه ایآزمون ذهنی گربه شرودینگرتوقف؛ شکستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نوزدهمنرمش های مفید برای درد زانرمش های مفید در سرگیجهدر آسمان هدیه های نادیدناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد در سختی استبحثی در مورد عملکرد لوب فگوشت خواری یا گیاه خواریشگفتی های زنبور عسلتوهم جدایی و توهم علماقلیت خلاقتشنج عدم توازن بین نورون ابزارهای بقا از نخستین هنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دوازدهمفلج خواب چیستنزاع بین علم و نادانی رو درمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز- از مغز واقعیت و انعکاسموجودات مقهور ژنها هستندزندگی زودگذربرنامه و ساختار پیچیده مگشایش دروازه جدیدی از طرشرکت نورالینک ویدیویی ازتکینگیانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات منطقه بویایی مغزاجزایی ناشناخته در شکل گنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلا، خالی نیستفراتر از دیوارهای باورهمه چیز در زمان مناسبدرک عمیق در حیواناتاساس انسان اندیشه و باور واکسن سرطانما اکنون میدانیم فضا خالزبان و بیان نتیجه ساختمابرخی اثرات مضر ویتامین دپیوستگی همه ی اجزای جهانطعمه ی شبکه های ارتباط اجتکامل ساختار رگهای مغزی انسان یک کتابخانه استجهان مرئی و نامرئیاداراوون تنها داروی تایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهخانواده پایدارقانونمندی و محدودیت عالمهنر، پر کردن است نه فحش دذهن تو همیشه به چیزی اعتقاصول انجام برخی نرمش ها دیک آلل ژنتیکی که از نئاندمبانی ذهنی سیاه و سفیدسفر تجهیزات ناسا به مریخ بررسی سیستم تعادلی بدن اآلودگی هوا چالش قرن جدیدعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط شگفت مغز انسان و فچهار میلیارد سال تکامل بدلایلی که نشان میدهد ما بلحظات خوش با کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبه مغز خزندگان خودت اجازژنهای حاکم بر انسان و انسمدارک ژنتیکی چگونه انسانسم زنبور ، کلیدی برای وارتفکر خلا ق در برابر توهم آیا ما کالا هستیمغیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز جدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسنیکولا تسلادژاوو یا آشناپنداریمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبی عدالتی در توزیع واکسن کوچ از محیط نامناسبمزایای شکلات تلخ برای سلسیاهچاله و تکینگی ابتدایتلاش ها برای کشف منابع جدآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش داروهای ام اسمناطق خاصی از مغز در جستجهوشیاری کوانتومیروشی جدید در درمان سکته مبیماری ضعف عضلات نزدیک بکاهش التهاب ناشی از بیمامعنی روزهساختار فراکتال وجود و ذهتنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحس چشایی و بویاییچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رهر حرکت خمیده می شود و هر باور و کیهان شناسیکریستال زمان(قسمت اولمغز آیندگان چگونه است ؟سردرد عروقی میگرنآسيب میکروواسکولاریا آستبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفتمنرمشهای مهم برای تقویت عدر آستانه ی موج پنجم کوویاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمز گهواره تا گوربحثی درباره هوش و تفاوتهگیلگمش باستانی کیستشانس یا تلاشتوهم جسمالکترومغناطیس شنوایی و هتشویق خواندن به کودکانابزارهای بقا ازنخستین همنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سومفلج دوطرفه عصب 6 چشمنزاع بین علم و جهل رو به پدرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز- از مغز واقعیت خلا و وجود و درک مموسیقی نوزندگی، مدیریت انرژیبرنامه ی مسلط ژنها در اختپمبرولیزوماب در بیماری چشربت ضد خلطتکامل فردی یا اجتماعیانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات آب و هوایی که به احیای بینایی نسبی یک بیمنقش خرچنگ های نعل اسبی درخلاصه ای از مطالب همایش مفرد حساس از نظر عاطفی و بهمه چیز در زمان کنونی استدرگیری قلب در بیماری ویراستفاده از مغز، وزن را کمواکسن ضد اعتیادما از اینجا نخواهیم رفتزبان و بیان، در سایه پیشربرخی اختلالات عصبی مثانهپیام های ناشناخته بر مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل شناخت انسان با کشفانسان جدید از چه زمانی پاجهان هوشیارادب برخورد با دیگراننقشه های مغزی جدید با جزیخار و گلقارچ بی مغز در خدمت موجودهوموارکتوس ها ممکن است دذهن خود را مشغول هماهنگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملیک جهش ممکن است ذهن انسانمباحث مهم حس و ادراکسفر دشوار اکتشافبررسی علل کمر درد در میانآلودگی هوا و ویروس کروناعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر ویروس کرونا بر مغز ايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط شگفت انگیز مغز انچهار ساعت پس از کشتار خوکدنیای شگفت انگیز کوانتوملرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبه نقاش بنگرکل اقیانوس در یک ذرهمروری بر تشنج و درمان هایسماگلوتید داروی کاهش دهنتفاوت مغز انسان و میمون هآیا ما تنها موجودات زنده غرور و علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزنیاز به آموزش مجازی دیجیدگرگونی های نژادی و تغییمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیروح رهاییبیمار 101 ساله، مبتلا به سکوچک شدن مغز از نئاندرتامسیر دشوار تکامل و ارتقاسیاهچاله ی تولید کنندهتلاش هایی در بیماران قطع آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش، ژنتیکی است یا محیطیريتوکسيمب در درمان ام اسبیماریهای تحلیل عضلانی اکاهش حافظه هرچند فرایندیمعادله ها فقط بخش خسته کنساختار شبکه های مغزی ثابتنبیه چقدر موثر استآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت اول )چالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رهرچیز با یک تاب تبدیل به باد غرور و سر پر از نخوت وکریستال زمان(قسمت دوم)مغز انسان ایا طبیعتا تماسرعت فکر کردن چگونه استآسیب ها ناشی از آلودگی هوتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفدهمچرا مغز انسان سه هزار سالدر درمان بیماری مولتیپل از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمین در برابر عظمت کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهگیاه بی عقل به سوی نور میشاهکار قرنتوهمات و شناخت حقیقتالکتروتاکسی(گرایش و حرکتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزارهای بقای موجود زندهنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و هشتمفناوری هوش مصنوعی نحوه خنسبت ها در کیهاندرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز- از مغزتوالزارتان داروی ضد فشار موسیقی هنر مایع استزونیسومایدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پنج اکتشاف شگفت آور در موشش مرحله تکامل چشمتکامل مادی تا ابزار هوشمانواع سکته های مغزیتغییرات تکاملی سر انسان احیای بینایی نسبی یک بیمنقش داروهاي مختلف معروف خلاصه ای از درمان های جدیفرضیه ای جدید توضیح میدههمه ی سردردها بی خطر نیستدرگیری مغز در بیماری کویاستفاده از هوش مصنوعی در واکسنی با تاثیر دوگانه اما اشیا را آنطور که هستندزبان و تکلم برخی بیماریهبرخی اصول سلامت کمرپیشینیان انسان از هفت میعقل مجادله گرتکامل، نتیجه ی برنامه ریانسان خطرناکترین موجودجهان های بسیار دیگرادراک ما درک ارتعاشی است نقص در تشخیص هیجانات عامخارق العاده و استثنایی بقبل از آغازهوش فوق العاده، هر فرد اسذهن سالماصول سلامت کمریک رژیم غذایی جدید، می تومجموعه های پر سلولی بدن مسفرنامه سفر به بم و جنوب بزرگ فکر کنآلزایمرعواملی که برای ظهور لغت اتاثیر ژنها بر اختلالات خای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنارتباط شگفت انگیز مغز اننوآوری ای شگفت انگیز داندندان ها را مسواک بزنید تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبه نقاش بنگرکلمات بلند نه صدای بلندمرکز هوشیاری، روح یا بدن سندرم کووید طولانیتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا مغز تا بزرگسالی توسعمقالاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزچیز جدید را بپذیردانش قدرت استمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری متناوب، مغز را بیماری های مغز و اعصاب و کوچکترین چیز یک معجزه اسمسئول صیانت از عقیده کیسسیاره ی ابلهانتلاشی برای درمان قطع نخاآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ چیز همیشگی نیستریه زغالیبیماری، رساله ای برای سلکاهش دوپامین عامل بیماریمعجزه ی علمسازگاری با محیط بین اجزاتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت دوم )چالش دیدگاه های سنتی در بداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستهز ذره، یک دنیاستبار بزرگ ایستادن بر دو پاکریستال زمان(قسمت سوم)مغز انسان برای ایجاد تمدسعی کن به حدی محدود نشویتولید مثل اولین ربات های آشنا پنداریتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هجدهمحس و ادراک قسمت هشتمچرا مغزهای ما ارتقا یافت در سال حدود 7 میلیون نفر از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمین زیر خلیج فارس تمدنی بحثی درباره هوش و تفاوتهگیاه خواری و گوشت خوار کدشاهکار شش گوشتوپیراماتالگو و عادت را بشکن و در اتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزارهای بقای از نخستین نقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و ششمفیلمی بسیار جالب از تغیینسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز، از مغز واکنش های ناخودآگاه و تقمیهمانهای ناخوانده عامل زونا به وسیله ویروس ابله برین نت به جای اینترنتپول و شادیششمین کنگره بین المللی ستکامل مداومانگشت ماشه ایثبت و دستکار ی حافظهاحساس گذر سریعتر زماننقش درختان در تکاملخم شدن فضا-زمانفشار و قدرتهمیشه چشمی مراقب و نگهبادرگیری مغز در بیماران مباستفاده از انرژی خلاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغما به جهان های متفاوت خودزبان و شناخت حقیقت قسمت چبرخی بیماری ها که در آن بپیشرفت های جدید علوم اعصعقلانیت بدون تغییرتأثیر نگاه انسان بر رفتاانسان عامل توقف رشد مغزجهان هایی در جهان دیگرادغام میان گونه های مختلنقطه بی بازگشتخبر مهم تلسکوپ هابلقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی می تواند بر احذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاضطراب و ترسیکی از علل محدودیت مغز اممحل درک احساسات روحانیسفرنامه سفر به بم و جنوب بزرگ شدن مغز محدود به دورآملودیپین داروی ضد فشار عوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر کلام در آیات کلام بای آنکه نامش درمان و یادشجهان، تصادفی نیستارتباط غیرکلامی بین انسانوار مغز مشاهده ی غیر مستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبه هلال بنگرکلوزاپین داروی ضد جنونمرکز حافظه کجاستسندرم گیلن باره به دنبال تفاوت ها را به رسمیت بشناآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتچیزی منتظر شناخته شدندانش محدود به ابعاد چهارمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در کامپیوترهاروزه داری و بیمار ی ام اس بیماری وسواسکووید نوزده و خطر بیماری مسئولیت جدیدسیاره ابلهانتلاشی تازه برای گشودن معآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ وقت خودت را محدود به ریواستیگمینبیندیشکاهش سن بیولوژیکی، تنها معجزه ی علم در کنترل کرونستون فقرات انسان دو پا جلتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچاالش ها در تعیین منبع هودارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه انسان شدن، راه رفتن وهزینه ای که برای اندیشیدبار سنین ابزار هوشمندی اکشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز انسان برای شادمانی طشلیک فراموشیتولید یا دریافت علمآشنا پنداریتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت پنجمچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان های اسرار آمیز در آاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قزمان چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهگیرنده باید سازگار با پیشاید گوشی و چشمی، آماده شتوانایی مغز و دیگر اجزای الگوی بنیادین و هوشیاریتصویر زیبا از سلولابزارهای دفاعی و بقای مونقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سیزدهمفیزیک مولکولها و ذرات در نشانه های گذشته در کیهان درمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز، از مغز واکنش به حس جدیدمیوتونیک دیستروفیزیباترین چیز در پیر شدنبرای یک زندگی معمولیپوست ساعتی مستقل از مغز دصبر بسیار بایدتکامل چشمانگشت نگاری مغز نشان میدثبت امواج الکتریکی در عصاحساسات کاذبنقش ذهن و شناخت در حوادث خونریزی مغز در سندرم کووفضای قلب منبع نبوغ استهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از سلول های بنیاوبینار اساتید نورولوژی دما با کمک مغز خود مختاريمزبان و شناخت حقیقت قسمت ابرخی بیماری های خاص که بدپیشرفت در عقل است یا ظواهعقیده ی بی عملتئوری تکامل امروز در درمانسانیت در هم تنیده و متصجهان یکپارچهادغام دو حیطه علوم مغز و نمیتوان با بیرون انداختنخدا موجود استقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی و کشف زبان هایذره ی معین یا ابری از الکاطلاع رسانی اینترنتییافته های نوین علوم پرده محل درک احساسات روحانی دسفرنامه سفر به بم و جنوب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آموزش نوین زبانعید نوروز مبارکتاثیر کپسول نوروهرب بر نایمپلانت مغزی کمک میکند جهش های ژنتیکی مفید در ساارتروز یا خوردگی و التهانوار مغز در فراموشی هادو برابر شدن خطر مرگ و میلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبه کدامین گناه کشته شدندکلام و زبان، گنجینه ای بسمرکز حافظه کجاستسندرم پیریفورمیستفاوت های بین زن و مرد فقآیا هوش مصنوعی می تواند نصفحه اصلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتجستجوی متن و تصویر به صوراز کجا آمده ام و به کجا میچیزی خارج از مغزهای ما نیدانش بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزه داری سلول های بنیادبیماری کروتز فیلد جاکوبکودک هشت ساله لازم است آدمسئولیت در برابر محیط زیسیاره ابلهانتلاشی جدید در درمان ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کاری نکردن به معنی چیریاضیات یک حس جدید استبیهوش کردن در جراحی و بیمکایروپاکتیک چیستمعجزه در هر لحظه زندگیسخن و سکوتتو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانناتوانی از درمان برخی ویداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه بی شکستبارداری بدون رحمکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز انسان برای شادمانی طشلیک فراموشیتولید پاک و فراوان انرژیآغاز فصل سرما و دوباره تکتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت پنجاهچرا پس از بیدار شدن از خودرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردمنبع هوشیاری در کجاست؟(قزمان و مکان، ابعاد کیهان بحثی درباره هوش و تفاوتهگالکانزوماب، دارویی جدیشاید درست نباشدتوازن مهمتر از فعالیت زیالگوبرداری از طبیعتتصویر زیبای اصفهانابعاد و نیازهای تکاملینقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت ششمفیزیک و هوشیارینشانه های پروردگار در جهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن های شرکت فایزر آمرمیگرن و پروتئین مرتبط با زیباترین چیز در افزایش سبرای پیش بینی آینده مغز دپوشاندن خود از نورصرع و درمان های آنتکامل و ارتقای نگاه تا عمانتقال ماده و انرژیجلوتر را دیدناخلاق و علوم اعصابنقش روی و منیزیم در سلامتخواندن ، یکی از شستشو دهنقفس ذهنهمیشه راهی هستدرگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از سلول های بنیاوجود قبل از ناظر هوشمندما بخشی از این جهان مرتبطزبان و شناخت حقیقت قسمت دبرخی توجهات در ببمار پارپیشرفت ذهن در خلاقیت استعلم و ادراک فقط مشاهده ی تئوری تکامل در پیشگیری و انسان، گونه ای پر از تضادجهان یکپارچهارتقا و تکامل سنت آفرینش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشخدای رنگین کمانقدرت کنترل خودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذرات کوانتومی زیر اتمی قاطلاعات حسی ما از جهان، چیاد بگیر فراموش کنیمحدودیت چقدر موثر استسفرنامه سفر به بم و جنوب بزرگترین خطایی که مردم مآمارهای ارائه شده در سطح عامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر کپسول نوروهرب بر تایمپلانت نخاعی میتواند دجهش های ژنتیکی غیر تصادفارزش حقیقی زبان قسمت اولنوار مغز در تشخیص بیماری دو برابر شدن خطر مرگ و میلزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبه امید روزهای بهترکلرال هیدرات برای خوابانمرکز خنده در کجای مغز استسندرم پس از ضربه به سرتفاوت های تکاملی در مغز وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسوالات پزشکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساچیزی شبیه نور تو نیستدانشمندان موفق به بازگردمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش مقابله مغز با محدودیبیماری گیلن باره و بیمارکودک ایرانی که هوش او از مستند جهان متصلسیر آفرینش از روح تا مغز تمایل زیاد به خوردن بستنآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کس مانند تو نگاه نمیکریسدیپلام تنها داروی تایبیهوشی در بیماران دچار اکار با یگانگی و یکپارچگیمغز فکر میکند مرگ برای دیسخن پاک و ثابتتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 67ناتوانی در شناسایی چهره دخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترابطه تشنج و اوتیسمبازگشت از آثار به سوی خداکشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز انسان رو به کوچک تر ششنا در ابهای گرم جنوب نیاتولید سلولهای جنسی از سلآغاز مبهم آفرینشترک امروزابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجاه و یچرا ارتعاش بسیار مهم استدرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهمنبع خواب و رویازمان و صبربحثی درباره احساسات متفاگام کوچک ولی تاثیرگذارشب سیاه سحر شودتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالتهاب شریان تمپورالتصویربرداری فضاپیمای آمابعاد اضافه ی کیهاننقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتفیزیکدانان ماشینی برای تنظام مثبت زندگیدریای خدااز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن کووید 19 چیزهایی که میگرن سردردی ژنتیکی که بزیر فشار کووید چه باید کربرای اولین بار دانشمندانپیموزایدضرورت زدودن افکارتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاندوه دردی را دوا نمیکندجمجمه انسان های اولیهاخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتیقلب و عقلهمیشه عسل با موم بخوریمدرگیری اعصاب به علت میتواستفاده از سلول های بنیاوراپامیل در بارداریما تحت کنترل ژنها هستیم یزبان و شناخت حقیقت قسمت سبرخی توصیه ها برای واکسیپیشرفتی مستقل از ابزار هعلم و روحتئوری جدید، ویران کردن گانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان کنونی و مغز بزرگتریارتوکين تراپی روشی جديد چند نرمش مفید برای کمردرخسته نباشی باباقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذرات کوانتومی زیر اتمی قاطلاعاتی عمومی در مورد میادگیری مهارت های جدید دمحدودیت های حافظه و حافظسفری به آغاز کیهانبزرگترین درد از درون است آن چیزی که ما جریان زمان عادت کردن به نعمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سایمان به رویاجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارزش حقیقی زبان قسمت دومنوار مغزی روشی مهم در تشخدو سوی واقعیتمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبه بالا بر ستارگان نگاه ککمردردمرگ چیستسندرم سردرد به دلیل افت فتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا هوش ارثی دریافتی از پپیامهای کاربرانتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش احفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار نکاتی در مورد تشنجدانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درمانگر کامپیروش های صرفه جویی در ایجابیماری آلزایمر، استیل کوکودکان میتوانند ناقل بی مشکلات نخاعیسیستم تعادلی بدنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادراداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیکاربرد روباتهای ريزنانومغز قلبسختی ها رفتنی استتو افق رویداد جهان هستیآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 74نادیدنی ها واقعی هستنددر مانهای کمر دردهزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترادیوی مغز و تنظیم فرکانبازگشت به ریشه های تکاملکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز انسان رو به کوچکتر شدشناخت و معرفت، و نقش آن دتولترودینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاه و دچرا بیماری های تخریبی مغدرمان های جدید در بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرمنتظر نمان چیزی نور را بهزمان واقعیت است یا توهمبحثی درباره احساساتی غیرگامی در درمان بیماریهای شبیه سازی میلیون ها جهان توسعه برخی شغل ها با هوش امیوتروفیک لترال اسکلروتصور از زمان و مکانابعاد بالاترنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و دوفاصله ها در مکانیک کوانتنظریه ی تکامل در درمان بیدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن کرونا و گشودن پنجرمیگرن شدید قابل درمان اسزیرفون داروی ضد ام اسبرای تمدن سازی، باید در بپیموزایدضررهای مصرف شکر و قند بر تکامل ابزار هوش ، راه پر اندوهگین نباش اگر درب یا جنبه های موجی واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد نقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب سالم عامل سلامتی و یقلب دروازه ی ارتباطهمجوشی هسته ای، انرژِی بدرختان اشعار زمیناستیفن هاوکینگ در مورد هورزش هوازی مرتب خیلی به قمانند آب باشزبان جانسوزبرخی درمان های Spinal Muscular Atپاسخ گیاهان در زمان خوردعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتا 20 سال آینده مغز شما به اهرام مصر از شگفتی های جهجهان کاملی در اطراف ما پرارتباط میکروب روده و پارچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملقدرت عشقهوش مصنوعی الفاگوذرات کوانتومی زیر اتمی قاطلاعاتی عمومی در مورد میادآوری خواب و رویامخچه فراتر از حفظ تعادلسقوط درون جاذبه ای خاص، چبسیاری از بیماری های جدیآنچه واقعیت تصور میکنیم عارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر کپسول نوروهرب بر ساین پیوند نه با مغز بلکه جهشهای مفید و ذکاوتی که دارزش حقیقی زبان قسمت سومنوار عصب و عضلهدولت یا گروهکمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبه بالاتر از ماده بیندیشکمردرد ناشی از تنگی کانامرگ و میر پنهانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت ایستایی و تکاپوآیا هوش سریعی که بدون احسسایتهای دیگرتاثیر انتخاب از طرف محیط اگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسچگونه مولکول های دی ان ایدانشمندان یک فرضیه رادیکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش هایی برای جلوگیری از بیماری الزایمرکودکان خود را مشابه خود تمشکلات بین دو همسر و برخیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست قسمت هیچگاه از فشار و شکست نتربیوگرافیکاربرد روباتهای ريز، در مغز ما کوچکتر از نیم نقطهسرنوشتتو انسانی و انسان، شایستتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 75نادانی در قرن بیست و یکم،در محل کار ارزش خودت را بهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراز تغییربازخورد یا فیدبککشف جدید تلسکوپ جیمز وبمغز ایندگان چگونه استشناخت درون، شناخت بیرون؛تومورها و التهاب مغزی عاافت فشار خون ناگهانی در وترازودونابزار بقای موجود زنده از مغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و سچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیمنحنی که ارتباط بین معرفزمان پلانکبخش فراموش شده ی حافظهگامی در درمان بیماریهای شبیه سازی سیستم های کوانتوصیه های سازمان بهداشت امید نیکو داشته باش تا آنتصادف یا قوانین ناشناختهاتفاق و تصادفنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و ششفاصله ی همیشگی تصویر سازنظریه ی تکامل در درمان بیدرک نیازمند شناخت خویش ااز تکامل تا مغز از مغز تا واکسن کرونا از حقیقت تاتمیدان مغناطيسي زمین بشر زیرک ترین مردمبرای خودآگاه بودن تو بایپیچیدگی های مغزمگسضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل جریان همیشگی خلقتاندام حسی، درک از بخش هایجنسیت و تفاوت های بیناییاختلال در شناسایی حروف و نقش رژیم غذایی در رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطقلب روباتیکهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرد باسن و پا به دلیل کاهاستیفن هاوکینگ در تفسیر ورزش هوازی ، بهترین تمریماه رجبزبان ریشه هایی شناختی اسبرخی روش های تربیتی کودکپختگی پس از چهل سالگي به علم به ما کمک میکند تا موتا بحر یفعل ما یشااولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهارتباط ماده و انرژیچند روش ساده برای موفقیتخطا در محاسبات چیزی کامللمس کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک های برفتار مانند بردهاعتماد به خودژن همه چیز نیستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسلول های بنیادی منابع و ابسیاری از بیماری های جدیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عدم توقف تکامل در یک انداتاثیر کتامین در درمان پااین اندوه چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دارزش خود را چگونه میشناسنوبت کودکاندوچرخه سواری ورزشی سبک و مقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی به خودت مغرور نشوکمردرد و علل آنمرگ و میر بسیار بالای ناشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه میتوان با قانون جندانشمندان ژنی از مغز انسمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش هایی ساده برای کاهش ابیماری ای شبیه آلزایمر و کودکان را برای راه آماده مشکلات روانپزشکی پس از سسکوت و نیستیتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزدداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریشه های مشترک حیاتهیپرپاراتیروئیدیسمبیان ژن های اسکیزوفرنی دکتاب گران و پرهزینه شد ولمغز مانند تلفن استسریعترین کامپیوتر موجودتو با همه چیز در پیوندیتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهلنازوکلسیندر چه مرحله ای از خواب ، رهستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراست دستی و چپ دستیبازسازي مغز و نخاع چالشی کشتن عقیده ممکن نیستمغز ابزار بقای برتر مادیشناسایی تاریخچه ی تکاملیتومورهای ستون فقراتافت هوشیاری به دنبال کاهتوهم فضای خالیافتخار انسانتراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از مغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و شچرا حجم مغز گونه انسان دردرمان های علامتی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برمنشأ اطلاعات و آموخته ها زمان به چه دلیل ایجاد میشبخش های تنظیمی ژنومگاهی لازم است برای فهم و شبکه های مصنوعی مغز به درتوصیه های غیر دارویی در سامید نجاتتظاهر خوابیده ی مادهاتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک سی و هفتمفروتنی و غرورنظریه ی ریسماندرک و احساساز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تومیدان های مغناطیسی قابل زیست شناسی کل در جزء فراکبرای زندگی سالم، یافتن تپیچیدگی های مغزی در درک زطلای سیاهتکامل داروینی هنوز در حاانرژی بی پایان در درون هرجنسیت و تفاوت های بیناییاختلال در شناسایی حروف و نقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیاريقلب را نشکنهندسه ی پایه ایدردی که سالهاست درمان نشاستخوان های کشف شده، ممکورزش و میگرنماپروتیلینزبان شناسی مدرن در سطح سلبرخی سلولهای عصبی در تلاپروژه ی ژنوم انسانیعلم در حال توسعهتابوهای ذهنیاولین مورد پیوند سر در انجهان پیوستهارتباط متقابل با همه ی حیچندین ماده غذایی که ماننخطای ادراک کارمالوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک های برفتار اجتماعی انسان، حاصاعتماد به خودژن همه چیز نیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فسلول های بدن تو پیر نیستنبشکه ای که ته نداره پر نمآنها نمیخواهند دیگران راعدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد واین ایده که ذرات سیاهچالجواب دانشمند سوال کننده از فرد ایستا و متعصب بگذرنور دروندورترین نقطه ی قابل مشاهملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبه دنبال رستگاری باشکمردرد با پوشیدن کفش منامرگ انتقال است یا نابود شسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه مغز پیش انسان یا همدانشمندان پاسخ کوانتومی منابع انرژی از نفت و گاز هوش احساسیروش جدید تولید برقبیماری ای شبیه ام اس مولتکوری گذرای ناشی از موبایمشکلات روانپزشکی در عقب سکته مغزیتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیان حقیقتکتاب زیست شناسی باورمغز مادران و کودکان در زمسرگیجه از شایعترین اختلاآثار باستانی تمدن های قدتو با باورهایت کنترل میشتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هفتنبرو و انرژی مداومدر هم تنیدگی مرزها و بی مهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترجزخوانی هایی که امروز ببحتی علمی درباره تمایل بگل زندگیمغز ابزار برتر بقاشناسایی سلول های ایمنی امغز از بسیاری حقایق می گرشواهدی از نوع جدیدی از حاتوهم فضای خالی یا توهم فضافراد آغاز حرکت خودشان رتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت بیست و چهچرا خشونت و تعصبدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از منشاء کوانتومی هوشیاری ازمان شگفت انگیزبخش بزرگی حس و ادراک ما اگاهی مغز بزرگ چالش استشباهت مغز و کیهانتوصیه هایی در مصرف ماهیامید درمان کرونا با همانتظاهری از ماده است که بیداتوسوکسیمایدنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت پنجاه و فرگشت و تکامل تصادفی محض نظریه تکامل در درمان بیمدرک کنیم ما همه یکی هستیماز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدمیدان بنیادین اطلاعاتزیست، مرز افق رویداد هستبرخی ملاحظات در تشنج های پیوند قلب خوک، به فرد دچاطوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل داروینی هنوز در حاانرژی تاریکجهل مقدساختلالات مخچهنقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريقیچی ژنتیکیهندسه ی رایج کیهاندست آسماناستروژن مانند سپر زنان دورزش بهترین درمان بیش فعماجرای جهل مقدسزبان شناسی نوین نیازمند برخی سيناپسها طی تکامل و پروژه ی ژنوم انسانیعلم راهی برای اندیشیدن اتاثیر فکر بر سلامتاولین هیبرید بین انسان و جهان پر از چیزهای اسرار آارتباط چاقی و کاهش قدرت بنه به اعدامخطای حسلوتیراستامهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر ماعداد بینهایت در دنیای مژن هوش و ساختارهای حیاتی مدل همه جانبه نگر ژنرالیسلول عصبی شاهکار انطباق بشریت از یک پدر و مادر نیآنان که در قله اند هرگز خعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر گیاه خواری بر رشد واینکه به خاطرخودت زندگی جوسازی مدرناز مخالفت بشنونورون هاي مصنوعی می توانديدن با چشم بسته در خواب ملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا حقی از طرف خدابه زودی شبکه مغزی به جای کنفرانس تشنج هتل کوثر اصمرگ تصادفیسوخت هیدروژنی پاکتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا یک، وجود داردتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت اشیااز تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین دانشمندان اولین سلول مصنمنابع انرژی از نفت و گاز هوش احساسیروش صحبت کردن در حال تکامبیماری اسپینال ماسکولار کی غایب شدی تا نیازمند دلمشاهده گر جدای از شیء مشاسانسور از روی قصد بسیاری تمرکز و مدیتیشنآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست نگاه حقیقی نگاه به درون اداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکتاب طبیعت در قالب هندسهمغز چون ابزار هوش است دلیسرگردانیآرامش و دانشتو باید نیکان را به دست بتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هشتنتایج نادانی و جهلدر هم تنیدگی کوانتومیو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترحم مصنوعیبحث درباره پیدایش و منشا گلوله ی ساچمه ای