دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت 74

محور های محدود شناختی و ادراکی را رها کن
جهان، قطبی است و این قطبی بودن اشیاء، به دلیل تکانه ی زاویه ای است. اشیاء در جهان به دلیل اینکه تکانه ی زاویه ای دارند قطبی می شوند. محورهای چرخش از این تکانه ی زاویه ای است که قطبیت را می سازد.نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی ایرانی فیزیک کوانتوم و هوشیاری و مدیر بنیاد علوم رزونانس
حس و ادراک قسمت هفتاد و چهار
توضیح:
قطب، به معنی محوری است که مثلا آسیاب به دور آن میچرخد. عبارت قطب را میتوان توسعه داد و مثلا دو سر محوری- که دایره ای بر آن میچرخد را قطب شمال و جنوب خواند یا دو انتهاهای توزیع الکریسیته یا مغناطیس را قطب مثبت و منفی در نظر گرفت.
فعل قطب به معنی جمع کردن و یا پر کردن است و آنچه بر اساس آن، فرایند پر شدن و جمع شدن، انجام میشود میتواند قطب خوانده شود.
فعل استقطب به معنی دور چیزی فراخواندن و جمع کردن است و آنچه بر دور آن، فرایند جمع شدن انجام میشود قطب خوانده می شود. و شاید دو قطب مثبت و منفی به این دلیل قطب، خوانده میشود که در آنها فرایند تجمع مثبت و منفی انجام میشود؛ در یکی بار مثبت تجمع می یابد و در دیگری تجمع معکوس، رخ میدهد.
عبارت polarized در زبان انگلیسی به معنی قطبیده شده و به صورت متضاد در آمده است؛ در عرصه ی الکترومغناطیس این تضاد، به صورت تجمع بارهای مثبت و منفی در دو سوی طیف، معنی می شود ولی در عرصه ی وجودی، این تضاد میتواند وجودیا نور در یک سو و عدم وجود یا ظلمت در سوی دیگر باشد. شب و روز و تاریکی و نور، در کره ی زمین نتیجه ی فرایند چرخش زمین به دور خودش بر محور قطب های شمال و جنوب است؛ از سوی دیگر این فرایند با چرخش زمین به دور خورشید در منظومه ی خورشیدی و چرخش این منظومه بر دور کهکشان راه شیری و .... است و این فرایند با کشش به درون سیاهچاله، ادامه می یابد.
کشش به درون سیاهچاله- که نهایتا به بلعیدن ستاره منتهی میشود- کششی به سوی قطب تاریکی تصور میشود، ولی بر اساس پژوهش های جدید، خود سیاهچاله ها ستارگانی را متولد می‌کنند و تاریکی مطلقی نیستند و حتی گاهی منبع نور و روشنایی هستند.
جهان قطبیده، فقط شب و روز نیست بلکه نور و تاریکی است که در نتیجه ی چرخش بر دور آنچه سیاهی تصور می‌کنیم ایجاد می شود. ولی در این سوی تاریک، در نگاه مسلح ناظر هوشمند، ستارگانی پرنور متولد میشود که درخشش آن، منبع نور و روشنایی است.
پژوهش های استیون هاوکینگ نشان داد سیاهچاله های فضایی، پرتو زایی می‌کنند و این پرتوها را پرتوهای سیاهچاله نامید. این پرتوها هرچند در نگاه ساده به وسیله ی یک چشم غیر مسلح قابل رویت نیست ولی واقعیت دارد و می‌درخشد و امروز با بررسی سیاه چاله های بزرگ، کشف شده است.
هرچند قطبی بودن و دو سر متضاد وجود، منبع حرکت و تکاپو و مظهر اشیاء تصور میشود، همیشه تشخیص دو سوی قطب، ساده نیست به گونه ای که شاید اساسا امیدی به روشنایی مورد تصور در این سوی روشن حیات، نباشد!
و حقیقت اینکه گاهی تاریکی مورد تصور، منبع نور و روشنایی است.
وجود در عدم با قابلیت وجود، در صورتی است که قابلیت و شایستگی وجود، ایجاد شود و عدم در سیاهی ای- که به دلیل عدم قدرت درک نور آن توسط ناظر هوشمند، سیاه تصور میشود- عدمی به دلیل عدم درک وجود و نه حقیقت عدماست. در یک سو عدمی است که در ذهن ناظر، قابلیت وجود حقیقی نیافته است هرچند ناظر آن را به اشتباه وجود تصور کند و در سوی دیگر وجودی است که به اشتباه، عدم تصور میشود. یک طرف سیاهی است که به اشتباه، نور تصور می‌شود و در سوی دیگر، نوری است که به اشتباه، تاریک تصور میگردد و در این میان، ذهنی است که در مسیر کشف درست عدم و وجود، راهی طولانی را در پیش دارد تا آن زمان- که به خود و داشته های خود ننگرد بلکه بر حقیقت، نگاه کند.
تکانه ی زاویه ای: در فیزیک، تکانه ی زاویه‌ای یا تکانه ی دورانی (به انگلیسی Angular momentum) (در فارسی به آن گشتاور دورانی یا گشتاور زاویه ای نیز گفته می‌شود)، کمیتی برداری است- که برای بیان وضعیت حرکتی سیستم‌های در حال حرکت دورانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با این که سرعت زاویه‌ای، مرسوم‌ترین کمیت برای بیان وضعیت حرکتی جسم در حال دوران است، اما تکانه ی زاویه‌ای نسبت به آن، اطلاعات بیشتری را دربردارد. تکانه ی زاویه‌ای یک سیستم، به سرعت زاویه‌ای، جرم و نحوهٔ توزیع جرم سیستم حول محور دوران یا مرکز دوران وابسته است. تکانه ی زاویه‌ای همواره نسبت به یک چارچوب مرجع، سنجیده می‌شود.
در اینجا قطبی- که دوران به دور آن، اتفاق می افتد- میدان حرکت را مشخص میکند.
این محور یا قطب، نقطه ی ثابتی در فضای دارای محدودیت بعد، است ولی در بعد بالاتر تبدیل به محوری در سه بعد می شود و این فرایند در ابعاد بالاتر ادامه دارد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [01/21/2023 08:18 ب.ظ]
این، چارچوپ مرجعی است که بر اساس آن، میتوان حرکت دورانی را سنجید و اگر این نقطه و محور، نباشد حرکت ثابتی در یک میدان، برای اشیاء چرخان، قابل تصور نیست.
چه بسا با نادیده گرفتن چرخش زمین به دور محور خودش، فقط چرخش زمین به دور خورشید لحاظ شود و یا برعکس فقط چرخش زمین به دور خودش بدون توجه به چرخش حقیقی به دور خورشید، مورد توجه قرار بگیرد.
نگاه دارای محدودیت بعد، فقط بر یک محور و قطب های آن، مینگرد ولی نگاهی- که از قفس ابعاد محصور، خارج شود- میتواند با رهایی از تمرکز بر یک چیز خاص، بر واقعیت های دیگر بنگرد.
تکانه ی زاویه ای در جهان ما فقط در یک بعد، نیست و به همین ترتیب قطب ها و تجمع های وجودی، فقط آن چیزی نیست که در ذهن ناظران دارای محدودیت ادراکی و احساسی و برداشتی، شکل می گیرد.
هرچند محورهای محدود، در ابتدای باز شدن چشم و در شروع شناخت وجود، لازم است و گریزی از آن نیست، ولی ادامه ی تمرکز بر آن، بدون توجه به محورهای اصیل دیگر و بی نیازی جستن از جستجوی واقعیت های دیگر، مفهوم وجود و عدم را در بند ذهن محدود ناظر میکشد و این بی نیازی جستن، او را از شناخت بیشتر، بازخواهد داشت.
نیاز، لازمه ی پیشرفت و ارتقا است و بی نیازی جستن و خود را علامه ی دوران تصور کردن، ماندن و توقف است. کوشش کن فراتر از آنچه تا دیروز میدانستی، بیندیش.
محور های محدود شناختی و ادراکی را رها کن و آن را با محورهای اصیل شناختی و ادراکی در آمیز.
توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست https://www.youtube.com/watch?v=LV1AtTYvI-U


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز و اخلاقکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان جدید ALSقبل از انفجار بزرگبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پنورون های ردیاب حافظهريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویروس کرونا بر مغز میلر فیشر نوعی نادر از گیانرژی خلا ممکن استسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنادیدنی ها واقعی هستندابزارهای بقا از نخستین هشبکیه های مصنوعیتعامل انسان و هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 67از تکامل تا مغز از مغز تا واکسن ضد اعتیادبیوگرافیدونپزیل در بیماران قلبی مغز به تنهایی برای فرهنگ گیلگمش باستانی کیستدرمانهای بیماری پارکینسلوب فرونتال یا پیشانی مغتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیرژیم غذایی سالم و ضد التهچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیک کوانتومی بی معنی انعطاف پذیری مکانیسمی علسوپاپ ها یا ترانزیستورهانرمش های مفید برای درد زااثرات مضر ماری جواناصبر لازمه ی پیروزی استتغذیه بر ژنها تاثیر داردهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هجدهمازدواج های بین گونه ای، روسیله، فقط دعا نیستدیروز و امروزبالای هر دستی، دستی هستمغط یک گیرنده استگربه شرودینگر و تاثیر مشدرک حقیقت نردبان و مسیری لزوم عدم وابستگی به گوگل تلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونرحم مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر مغزماجرای عجیب گالیلهای همه ی وجود منسیاره ابلهانچرا در مغز انسان، فرورفتجهان فراکتالاختلال در شناسایی حروف و طلوع و حقیقتهوش عاطفی قسمت یازدهحس و ادراک قسمت دوازدهممبتکران خودشکوفااستروژن مانند سپر زنان دژن همه چیز نیستدانشمندان روش هاي جدیدی بازخورد یا فیدبکنقش گرمایش آب و هوا در همپیچیدگی های مغزی در درک زدردهای سال گذشته فراموش تولید یا دریافت علممنابع انرژی از نفت و گاز تمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلزمان و صبرتاثیر درجه حرارت بر عملکاینکه خانواده ات سالم باسایه ی هوشیارینظام مثبت زندگیجهان کاملی در اطراف ما پرارتباط ماده و انرژیعقل سالمهوض مصنوعی زندهخفاش با شیوع همه گیری جدیمدل هولوگرافیک تعمیم یافاطلاعاتی عمومی در مورد مکلرال هیدرات برای خوابانداروی جدید لنفوم و لوکمیفواید روزه داری متناوببحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی در رشد و اپیراستامذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم تنهاییمنابع جدید انرژیآشناپنداری چیستزندگی زودگذرتاریکی من و تو و گرد و غبااکنون را با همه ی نقص هایسخن و سکوتهمه چیز در زمان کنونی استجهش های ژنتیکی غیر تصادفارزش حقیقی زبان قسمت دومعنصر اصلی تعیین واقعیتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از خلقت رسیدن به ابزاخواص میوه ی بهمرگ تصادفیکوچ از محیط نامناسبداروی ضد تشنج توپیراماتفاصله ی همیشگی تصویر سازبرنامه و ساختار پیچیده منقطه بی بازگشتپروانه ی آسمانیرمز و رازهای ارتباط غیر کتوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت افسردگی و ساختار مغززاویه نگاه ها یکسان نیستابتدا سخت ترین استتداخل مرزها و صفات با بینسردرد میگرن در کودکانهمراه سختی، اسانی هستجبران از دست رفته هااز آغاز خلقت تا نگاه انساعدم درکبه خودت نگاه کنوقتی فهمیدی خطا کردی برگخوش قلبی و مهربانیمشکل از کجاستکیست هیداتید مغزدر والنتاین کتاب بدید همفرد حساس از نظر عاطفی و ببرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدنه جنگ و نه خونریزیرویا حقی از طرف خداتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتامید نیکو داشته باش تا آنزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین همانترجمه ی فعالیت های عضله بشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیااز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیویتامین بی هفدهبی شرمیخدایا جز تو که را دارممعجزه های هر روزهکاربرد روباتهای ريز، در درمان های بیماری اس ام ایقلب و عقلبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلونوار مغزی روشی مهم در تشخروزهای سختتأثیر نگاه انسان بر رفتامنشأ اطلاعات و آموخته ها انقراض را انتخاب نکنیدسفری به آغاز کیهاننگاه حقیقی نگاه به درون اابزار بقای موجود زنده از تشخیص ژنتیکی آتروفی های شگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بیماری اسپینال ماسکولار دنیا فریب و سرگرمیبیماری اضطراب عمومیدنیا مکانی بسیار اسرارآممغز و اخلاقکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرمان جدید مولتیپل میلومقبرستان ها با بوی شجاعتبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسنوروپلاستیسیتی چیستریه زغالیتاثیر ژنها بر اختلالات خمیهمانهای ناخوانده عامل انرژِی برای ایجاد اضطرابسم زنبور ، کلیدی برای وارنادیدنی ها بیشتر از دیدنابزارهای بقا ازنخستین همشباهت مغز و کیهانتعامل انسان با هوش مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 74از تکامل تا مغز، از مغز تواکسن علیه سرطانبیان ژن های اسکیزوفرنی ددوچرخه در کاهش دردهای کممغز بیش از آنچه تصور میشوگیاه بی عقل به سوی نور میدرماندگی به دلیل عادت کرلوتیراستامتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی رژیم غذایی ضد التهابینکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در براباهرام مصر از شگفتی های جهسوخت هیدروژنی پاکنرمش های مفید در سرگیجهاجزای پر سلولی بدن انسان صبر و واقعیتثبت و دستکار ی حافظههوش مصنوعی در تفکر خلاق احس و ادراک قسمت هشتماسکلت خارجی در درمان اختیک پیام منفرد نورون مغزی دیسک گردنبالاترین هدف از دولتنفرت، اسیب به خود استگزیده ای از وبینار یا کنفدرک دیگرانمقاومت به عوارض فشار خون تلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمرحم مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی تاریکای آنکه نامش درمان و یادشسیب یکسان و دیدگاه های متچرا ذرات بنیادی معمولاً جهان قابل مشاهده بخش کوچاختلالات مخچهطلای سیاههوش عاطفی قسمت پنجمحس و ادراک قسمت سوممتواضع باشاسرار آفرینش در موجژن هوش و ساختارهای حیاتی دانشمندان روشی برای تبدیبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش پیش زمینه ها و اراده پیوند قلب خوک، به فرد دچادردی که سالهاست درمان نشتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزمان واقعیت است یا توهمتاثیر درجه حرارت بر عملکاین، فقط راه توستسایه را اصالت دادن، جز فرنظریه ی تکامل در درمان بیجهان پیوستهارتباط متقابل با همه ی حیعقلانیت بدون تغییرهیچ نقطه ای مرکزی تر از اخلا، حقیقی نیستمدل های ریز مغز مینی بریناطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنداروی جدید میاستنی گراویفواید روزه داری متناوببحثی درباره احساسات متفانقش زنجبیل در جلوگیری از پیشینیان انسان از هفت میذهن خالی از شلوغی افکارتوهم جداییمناطق خاص زبان در مغزآشتی بهتر استزندگی سلول در بدن، جدای اتاریکی و نوراکوییفلکسسخن پاک و ثابتهمه چیز، ثبت می شودجهش های بیماری زا، معمولارزش حقیقی زبان قسمت سومعوامل موثر در پیدایش زبابنی عباس، ننگی بر تاریخهر چیز با هر چیز دیگر در تخواص هلو برگ هلومرگی وجود نداردکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی ضد جنون در درمان تیفتون های زیستیبرنامه ی مسلط ژنها در اختنمیتوان با بیرون انداختنپرواز از نیویورک تا لوس آرمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحات دکتر فاطمی در مومنبع هوشیاری کجاست قسمت اقلیت خلاقزاوسکا درمان گوشرابتدایی که در ذهن دانشمنترقی واقعی یا شعار ترقیسردرد میگرنی در کودکانهمراهی میاستنی با برخی سجدا کردن ناخالصی هااز انفجار بزرگ تا انفجار عدالت برای من یا برای همهبه دنبال رستگاری باشوقتی پر از گل شدی خودت را خوش خیالی و خوش بینیمشکلات نخاعیکیست کلوئید بطن سومدر یک فراکتال هر نقطه مرکفردا را نمیدانیمبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونانه روش تقویت مغزرویاها از مغز است یا ناخوتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتامید نجاتزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانترجمه ای ابتدایی از اسراشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی متصل با مغزحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیویتامین دی گنجینه ای بزربی عدالتی در توزیع واکسن خرما منبع بسیار خوب آنتی معجزه ی چشمکاش شرف اجباری بود یا حتیدرمان های جدید ALSقلب یا مغزبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشاننوار مغز، مفید و بی خطرروزهای سخت میگذردتأثیر شیرینی های حاوی لومنشاء کوانتومی هوشیاری اانواع سکته های مغزیسقوط درون جاذبه ای خاص، چنگاه دوبارهابزار بقای موجود زنده از تشخیص آلزایمر سالها قبل شگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری بیش فعالیدنیای شگفت انگیز کوانتوممغز و سیر تکامل ان دلیلی کشیدن مادی روشی برای جلودرمان جدید میگرن با انتی قدم زدن و حرکت دید را تغیبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودنوروز مبارکریواستیگمینتاثیر کلام در آیات کلام بمیوپاتی و نوار عصب و عضلهانسولینسماگلوتید داروی کاهش دهننادانی در قرن بیست و یکم،ابزارهای بقای موجود زندهشباهت مغز با کیهان مادیتعادل دوپامین، فقط باعث هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 75از تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ابیان حقیقتدوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز برای فراموشی بیشتر کگیاه خواری و گوشت خوار کددرها بسته نیستلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مرژیم غذایی ضد دردچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزداولویت بندی ها کجاستسودمندی موجودات ابزی بر نرمش های موثر در کمردرداجزایی ناشناخته در شکل گصبر بسیار بایدثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتاد و ناسکار، لگوی هوشمندیک پیشنهاد خوب برای آسان دیستونی قابل درمانباهوش ترین و با کیفیت ترینقاشی هایی با بوی گذشته یگزارش یک مورد جالب لخته ودرک درست از خود و هوشیاریتو افق رویداد جهان هستیمقایسه رقابت و همکاریتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی خالیای جان جان بی تن مروسیر آفرینش از روح تا مغز چراروياها را به یاد نمی آجهان موازی و حجاب هااختلالات حرکتی در انسانطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش عاطفی قسمت اولحس و ادراک قسمت سی و هشتممجموعه های پر سلولی بدن ماسرار بازسازی اندام هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانش، قفل ذهن را باز میکنباغچه ی مننقش پیشرفته ی سلول های بنپیوند مدفوعدرس گرفتن از شکست هاتولید اندام با چاپ سه بعدمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رزمان پلانکتاثیر درجه حرارت بر عملکاینترنت بدون فیلتر ماهواساخت سلول عصبی حتی پس از نظریه ی تکامل در درمان بیجهان پیوستهارتباط چاقی و کاهش قدرت بعقیده ی بی عملهیچ چیز همیشگی نیستخلا، خالی نیستمدیون خود ناموجوداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمالگرایی دشمن پیشرفتداروی جدید آلزایمرفواید زیاد دوچرخه سواریبحثی درباره احساساتی غیرنقش زبان در سلطه و قدرت اپیشرفت های جدید علوم اعصذهن سالمتوهم جدایی و توهم علممناطق خاصی از مغز در جستجآغاز فرایند دانستنزندگی، مدیریت انرژیتاریکی خواهد ترسیداکسی توسین و تکامل پیش اسخت ترین حصارهمه ی سردردها بی خطر نیستجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارزش خود را چگونه میشناسعوامل ایجاد لغت انسانی و به قفس های سیاهت ننازهر جا که جات میشه، جات نیخواص هندوانهمراقب خودتون و خانواده هکوچکی قلبدارویی خلط آورفروتنی معرفتیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نمیتوان بر سیاه سیاه نوشپروتئین های ساده ی ابتدارمز پیشرفت تواضع است نه طتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت اقیانوس نادانیزبان فرایند تکاملی برای ابتذال با شعار دینتروس جریان انرژیسردرد و علتهای آنهمراهی نوعی سردرد میگرنیجدایی خطای حسی استاز بار خود بکاه تا پرواز عسل طبیعی موثر در کنترل ببه زودی شبکه مغزی به جای وقتی تو از یاد گرفتن باز خوشبختی چیستمشکلات بین دو همسر و برخیکپسول ژری لاکتدر کمتر از چند ماه سوش جدفرزندان زمان خودبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونچه زیاد است بر من که در ایرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل تکنولوژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید یا ناامیدی؟زبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانترس و آرمان هاشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانویروس مصنوعیبیمار 101 ساله، مبتلا به سخسته نباشی بابامعجزه ی علمکتاب گران و پرهزینه شد ولدرمان های جدید میگرنقلب دروازه ی ارتباطبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت روش مقابله مغز با محدودیتئوری تکامل امروز در درممهمان ناخواندهانیس بی کسانسقوط زیگزاگی یا ناگهانینگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از تشخیص ایدزشانس یا نتیجه ی تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربیماری تی تی پیدنیایی پر از سیاهچاله مغز کوانتومیکشتن عقیده ممکن نیستدرمان جدید کنترل مولتیپلقدرت مردمبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته ونوروز یا روز پایانیریاضیات یک حس جدید استتاثیر کپسول نوروهرب بر نمیوتونیک دیستروفیانسولین هوشمندسندرم میلر فیشرنازوکلسینابزارهای بقای از نخستین شباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 78از تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهبیداری معنوی یعنی دوستی دوپامین قابل حل در آبمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟گیرنده باید سازگار با پیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهلیروپریم داروی ترکیبی ضدتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروراه فراری نیستچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزداولین قدم شناخت نقص های خسی و سه پل اصفهاننرمشهای مهم برای تقویت عاحیای بینایی نسبی یک بیمصد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتاد و شاساس انسان اندیشه و باور یک آلل ژنتیکی که از نئانددژا وو یا اشنا پنداریباور و کیهان شناسیچقدر به چشم اعتماد کنیمگشایش دروازه جدیدی از طردرک عمیق در حیواناتتو انسانی و انسان، شایستمقابله ی منطقی با اعتراضتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولرساناها و ابر رساناها و عتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ای ضد التهابیایمونوگلوبولین وریدی IVIgسیستم تخلیه ی مغز بینشی نچراروياها را به یاد نمی آجهان ما میتواند به اندازاختلالات صحبت کردن در انطوفان بیداریهوش عاطفی قسمت دهمحس و ادراک قسمت سی و ششممجرم، گاهی قربانی استاصفهان زیباژن ضد آلزایمردانش، یک انسان را ناسازگبترس از اینکه کسی، به درگنقش آتش در رسیدن انسان بهپیوند مدفوع در درمان بیمدست و پا زدن در سایه؟تولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر رو ح و روان بر جسماینترنت، حقیقت جامعه ی فساخت شبکه عصبی مصنوعی با نظریه ی تکامل در درمان بیجهان پر از چیزهای اسرار آارتباط هوش ساختار مغز و ژعلم و ادراک فقط مشاهده ی هیچ چیز، چقدر حقیقی استخلاصه ای از مطالب همایش ممدیریت اینترنت بر جنگاعتماد به خودکمردردداروی جدید ای ال اسفیلم کوتاه هیروشیما از هبحران ذهن فیلمی قابل تامنقش زبان در سلطه و قدرت اپیشرفت در عقل است یا ظواهذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جسممنبع نور واقعی و ثابت، حقآغاز فصل سرما و دوباره تکزندگی، مراتب هوشیاری استتاریخ همه چیز را ثبت کردهاکسکاربازپین در درمان تشسخت ترین کار، شناخت خود اهمه جا خیر بکارجهشهای مفید و ذکاوتی که داز فرد ایستا و متعصب بگذرعواملی که برای ظهور لغت ابه مغز خزندگان خودت اجازهر حرکت خمیده می شود و هر خواص انارمراحل ارتقای پله پله کیهکوچکترین چیز یک معجزه اسدارویی ضد بیش فعالی سیستفروتنی و غروربرین نت به جای اینترنتنمای موفقیتپروتز چشمرمز بقای جهش ژنتیکیتیک و اختلال حرکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53الکترومغناطیس شنوایی و هزبان متغیرابداع دی ان ای بزرگترین دتری فلوپرازینسردرد به دلیل مصرف زیاد مهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های از بحث های کنونی در ویروسعشق به هفت مرتبه ی شناختیبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی خودت را در آینه دیدیخوشبختی دور از رنج های ممشکلات روانپزشکی پس از سکامپیوتر سایبورگدر آرزوهایت مداومت داشتهفرضیه ای جدید توضیح میدهبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرنه عدم مطلق بلکه عدم با قرویای شفافتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید جدید بر آسیب نخاعیزبان، نشان دهنده ی سخنگو چگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقا از نخستین همانترسان نیستیشهر زیرزمینی در ژاپن براهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرویروس های باستانی، مغز مبیمار مرکز تنفس سلولیخطا در محاسبات چیزی کاملمعجزه ی علم در کنترل کرونکتاب زیست شناسی باوردرمان های جدید در بیماری قلب روباتیکبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهنوار عصب و عضلهروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل در پیشگیری و مهندسی ژنتیک در حال تلاش انگشت ماشه ایسلول های مغزی عامل پارکینگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از تصویر خورشید یا خود خورششانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری خود ایمن اعصاب محدنیا، هیچ استمغز آیندگان چگونه است ؟گل خاردار، زیباستدرمان جدید ام اسقدرت و شناخت حقیقتبعد از کروناآیا یک، وجود داردنورالژیریتوکسیمابتاثیر کپسول نوروهرب بر تمیگرن و پروتئین مرتبط با انسان قدیم در شبه جزیره عسندرم کووید طولانینباید صبر کرد آتش را بعد ابزارهای دفاعی و بقای موشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 82از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیداری و خواب کدام بهتر ادورترین نقطه ی قابل مشاهمغز بزرگ چالش است یا منفعگالکانزوماب، دارویی جدیدرون قفس یا بیرون از آنلیس دگرامفتامین یا ویاستقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجراه نجاتچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وما اکنون میدانیم فضا خالاولین مورد PML به دنبال تکسیلی محکم محیط زیست بر انچرا ماشین باید نتایج را پاحیای بینایی نسبی یک بیمصداقتهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجماستفاده از مغز، وزن را کمیک جهش ممکن است ذهن انساندژاوو یا آشناپنداریباید از انسان ترسیدنقش قهوه در سلامتیپل جویی اصفهاندرگیری قلب در بیماری ویرتو با همه چیز در پیوندیمقابله با کرونا با علم استلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومرستگاری محدود به یک راه نتاثیر درجه حرارت بر عملکماده، چیزی نیستایمپلانت مغزیسیستم تعادلی بدنچراغ های متفاوت و نور یکسجهان مادی، تجلی فضا در ذهاختلالات عضلانی ژنتیکطوفان زیباییهوش عاطفی قسمت دومحس و ادراک قسمت سیزدهممحل درک احساسات روحانیاصل بازخوردژنها نقشه ایجاد ابزار هودائما بخوانبحتی علمی درباره تمایل بنقش انتخاب از طرف محیط، نپیوند مغز و سر و چالشهای دست کردن در گوشتولترودینمنابع انرژی از نفت و گاز تنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرزمان شگفت انگیزتاثیر روده بر مغزایندرالساخت شبکه عصبی با الفبای نظریه ی ریسمانجهان پر از چیزهای جادویی ارتباط پیوسته ی جهانعلم و روحهیچ وقت خودت را محدود به خلاصه ای از درمان های جدیمداخله ی زیانبار انساناعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کاناداروی جدید برای میاستنی فیلمی بسیار جالب از تغییبخش فراموش شده ی حافظهنقش سجده بر عملکرد مغزپیشرفت ذهن در خلاقیت استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهمات و شناخت حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز مبهم آفرینشزندان ذهنیتاریخ، اصیل نیست و ساخته اگر فقط مردم میفهمیدند کسختی ها رفتنی استهمیشه چیزی برای تنهایی دجهشهای مفید و ذکاوتی که داز مخالفت بشنوعوارض ازدواج و بچه دار شدبه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به خواص اردهمرز مرگ و زندگی کجاستکووید نوزده و خطر بیماری داستانها و مفاهیمی اشتبافرگشت و تکامل تصادفی محض برای یک زندگی معمولینمایش تک نفرهپروتز عصبی برای تکلمرمز جهانتیکاگرلور داروی ضد انعقامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمالکتروتاکسی(گرایش و حرکزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار هوش در حال ارتقا ازتری فلوپرازینسردرد تنشنهندسه ی رایج کیهانجریان انرژی در سیستم های از تلسکوپ گالیله تا تلسکعشق درونی به یگانگی خلقتبه سیاهی عادت نکنیمخیالپردازی نکنمشکلات روانپزشکی در عقب کاهش میل جنسی در ام اسدر آسمان هدیه های نادیدنفساد اقتصادی سیتماتیک دربرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار نهایت معرفت و شناخت درک عروان سالمتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید درمان کرونا با همانزبان، وسیله شناسایی محیطچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بربیماری لبر و نابینایی آنخطا در محاسبات چیزی کاملمعجزه در هر لحظه زندگیکتاب طبیعت در قالب هندسهدرمان های جدید سرطانقلب را نشکنبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازنوار عصب و عضلهروش های عملی برای رفع کمرتئوری جدید، ویران کردن گمهندسی بدنانگشت نگاری مغز نشان میدسلول های بنیادینگاهت را بلند کنابزار بقای موجود زنده از تصویر در هم تنیدگی کوانتشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه ی هوش مصنوعیشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری دویکدندان ها را مسواک بزنید تمغز اندامی تشنه ی انرژی اگل درون گلداندرمان جدید ای ال اس، توفرقدرت کنترل خودبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبینورالژی تریژمینالریسپریدونتاثیر کپسول نوروهرب بر سمیگرن و خوابانسان میوه ی تکاملسندرم گیلن باره به دنبال نبرو و انرژی مداومابعاد و نیازهای تکاملیشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییرهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 87از تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبیست تمرین ساده برای جلوديدن با چشم بسته در خواب مغز بزرگ چالشهای پیش روگام کوچک ولی تاثیرگذاردرون و بیرون، جدای از هم لا اکراه فی الدینتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملراه های جدید برای قضاوت رچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاهخواری بر رشد و ما از اینجا نخواهیم رفتاولین مورد پیوند سر در انسینوریپا داروی ترکیبی ضدچرا مردم با زندگی میجنگنجلو رفتن یا عقبگرداحتیاط در ورزش زانو در خاصدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت پنجاهاستفاده از نظریه ی تکامل یک رژیم غذایی جدید، می تودگرگونی های نژادی و تغییبابا زود بیانقش مهاجرت در توسعه نسل اپل خواجو اصفهاندرگیری مغز در بیماری کویتو با باورهایت کنترل میشملاحظه های اخلاقی دربارهتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر درجه حرارت بر عملکماده، چیزی بیش از یک خلا ایمپلانت مغزی و کنترل دو سیستم دفاعی بدن علیه مغز نزاع ها بیهوده استجهان مرئی و نامرئیاختراع جدید اینترنت کوانطولانی ترین شبهوش عاطفی قسمت سومحس و ادراک قسمت ششممحل درک احساسات روحانی داصل در هم تنیدگی و جهانی ژنها ، مغز و ارادهدارچینبحث درباره پیدایش و منشا نقش اتصالات بین سلولهای پیوند اندام از حیوانات بدست آسمانتومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز تنها در برابر جهانآزادی در چیستزمان، واقعی نیستتاثیر روزه داری بر سلامت ایپیداکرینساختن آیندهنظریه تکامل در درمان بیمجهان دارای برنامهارتباط انسانی، محدود به علم اپی ژنتیک دریچه ای بههیچ کاری نکردن به معنی چیخم شدن فضا-زمانمدارک ژنتیکی چگونه انساناعتماد بی موردکمردرد و علل آنداروی جدید برای کاهش وزنفیروز نادریبخش های تنظیمی ژنومنقش غذاها و موجودات درياپیشرفتی مستقل از ابزار هذره ی معین یا ابری از الکتوکل بر خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزونیسومایدتازه های اسکیزوفرنی(جنواگر میدانی مصیبت بزرگتر سختی در بلند شدن از روی صهمیشه چشمی مراقب و نگهباجوانان وطناز نخستین همانند سازها تعید نوروز مبارکبه نقاش بنگرهز ذره، یک دنیاستخواص باداممرز بین انسان و حیوان کجاکودک هشت ساله لازم است آددخالت در ساختار ژنهافراموش کارها باهوش تر هسبرای پیش بینی آینده مغز دچند نرمش مفید برای کمردرپرورش مغز مینیاتوری انسارمز جهان خاصیت فراکتالتیروفیبان موثر در سکته ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترودهای کاشتنیزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانترک امروزسردرد سکه ایهندسه بنیادینجریان انرژی در سیستم های از تلسکوپ گالیله تا تلسکعشق، شلوغ کردن نیستبه سخن توجه کن نه گویندهخانه ی تاریکمشاهده گر جدای از شیء مشاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدر آستانه ی موج پنجم کوویفشار و قدرتبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زباننهایت در بی نهایتروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیدهای جدید برای بازیابزدودن نقص از هوش مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانتسلیم ارتباط با من برترشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبیماری میاستنی گراویسخطای ادراک کارمامعرفت و شناختکتاب، سفری به تاریخدرمان های رایج ام اسقوی تر باشبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثنوار عصب و عضلهروش هایی برای کم کردن اضطتا 20 سال آینده مغز شما به مهربانی، شرط موفقیتانتقال ماده و انرژیسلول های بنیادی منابع و اچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از تصویر زیبا از سلولشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی حباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری دیستروفی میوتونیده روش موفقیتمغز انسان ایا طبیعتا تماگل زندگیدرمان جدید سرطانقدرت انسان در نگاه به ابعبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده نوزاد ناشنوای متولد شده،ریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر کپسول نوروهرب بر سمیگرن و روزه داریانسان ها می توانند میدان سندرم پیریفورمیسچت جی پی تیابعاد اضافه ی کیهانشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهلاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبیش از نیمی از موارد انتقمغز بزرگ و فعال یا مغز کوگامی در درمان بیماریهای درون آشفته ی تو و ظاهر خنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از راه های جدید برای قضاوت رچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر انتخاب از طرف محیط ما اشیا را آنطور که هستنداولین هیبرید بین انسان و سیگار عامل افزایش مرگ ومچرا مغز انسان سه هزار سالجلوتر را دیدناحتیاط در تعویض داروهاصرع و درمان های آنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاستفاده از هوش مصنوعی در یکی از علل محدودیت مغز امدانش قدرت استباد و موجنقش میدان مغناطیسی زمین پلاسمای غالبدرگیری مغز در بیماران مبتو باید نیکان را به دست بملاحظات بیهوشی قبل از جرتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)رشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر درجه حرارت بر عملکماست مالیایمپلانت مغزی کمک میکند سکوت و نیستینزاع بین جهل و علم رو به پجهان مشارکتیادامه بحث تکامل چشمطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش عاطفی قسمت ششمحس و ادراک قسمت شصت و هشتمحدودیت چقدر موثر استاصل علت و تاثیرژنهای مشترک بین انسان و وداروهای مصرفی در ام اسALS نگاهی کامل بر بیماری وبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش تیروئید در تکامل مغزپیوند اندام حیوانات به ادست بالای دستتومورهای نخاعیمنابع انرژی از نفت و گاز تنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تزمزمه ات مانده در گوشمتاثیر روزها، ماه ها یا ساایا کوچک شدن مغزانسان الساختن آینده، بهترین روش نظریه تکامل در درمان بیمجهان در حال نوسان و چرخشارتباط از بالا به پایین معلم به ما کمک میکند تا موهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخونریزی مغز در سندرم کوومروری بر تشنج و درمان هایاعتیاد و تلاش های درمانی کمردرد با پوشیدن کفش مناداروی جدید برای ای ال اسفیزیک مولکولها و ذرات در بخش بزرگی حس و ادراک ما انقش غذاها و موجودات درياپپوگستذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتمنبع هوشیاری کجاست قسمت افت فشار خون ناگهانی در وزونا به وسیله ویروس ابله تازه های بیماری پارکینسواگر نیروی مغناطیس نباشد سدسازی روش مناسب برای مقهمیشه اطمینان تو بر خدا بجوانان وطناز نخستین همانند سازها تعامل کلیدی در کنترل کارآبه نادیدنی ایمان بیاورهزینه ای که برای اندیشیدخواص بادام زمینیمرز جدید جستجو و اکتشاف، کودک ایرانی که هوش او از در میان تاریکی و روشناییفراموشی همیشه هم بد نیستبرای اولین بار دانشمندانچند جهانیپرکاری تیروئیدرنگ کردن، حقیقت نیستتکنولوژی های جدید و حالتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو نداشتیمزبان نیاز تکاملی استابزار بقا از نخستین همانترکیب آمار و ژنتیکسردرد عروقی میگرنهندسه در پایه ی همه ی واکجراحی هوشیار مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولوووقتی خورشید هست شمع به کابهبود حافظه پس از رخدادهخانواده پایدارمشاهده آینده از روی مشاهکاهش التهاب ناشی از بیمادر برابر حقایق جدیدفشار روحی، همیشه بد نیست برخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح نهادینه سازی فرهنگ اختلاروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیدوار باش حتی اگر همه چسفر فقط مادی نیستچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقا از نخستین همانتسلیم شدن از نورون شروع مشیر و دوغ بادامهوش مصنوعی الفاگوحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری های میتوکندریخطای حسمغز فکر میکند مرگ برای دیکتابخانهدرمان های علامتی در ام اسقیچی ژنتیکیبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودنوار عصب و عضلهروش هایی برای جلوگیری از تا بحر یفعل ما یشاموفقیت هوش مصنوعی در امتانتروپی و هوشیاریسلول های بدن تو پیر نیستنچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از تصویر زیبای اصفهانابزار بقای موجود زنده از تصویربرداری فضاپیمای آمشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبیماری سلیاکدهن، بزرگترین سرمایهمغز انسان برای ایجاد تمدگلوله ی ساچمه ایدرمان جدید سرطانقدرت ذهنتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصانوسانات کوانتومی منبع ماریشه های مشترک همه ی موجوتاثیر کتامین در درمان پامیگرن سردردی ژنتیکی که بانسان یک کتابخانه استسندرم پیریفورمیسچت جی پی تیابعاد بالاترشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریبیشتر کمردردها نیازی به مغز بزرگترین مصرف کننده گامی در درمان بیماریهای دروغ نگو به خصوص به خودتلایو دوم دکتر سید سلمان فتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باراه پیروزی در زندگی چیستچگونه هوشیاری خود را توستاثیر احتمالی عصاره تغلیما به جهان های متفاوت خوداولین تصویر در تاریخ از سسیاهچاله هاچرا مغزهای ما ارتقا یافت جمجمه انسان های اولیهاحساس گذر سریعتر زمانضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی، کیفیت فریب محس و ادراک قسمت پنجاه و داستفاده از انرژی خلایافته های نوین علوم پرده دانش محدود به ابعاد چهارباد غرور و سر پر از نخوت ونقش محیط زندگی و مهاجرت دپمبرولیزوماب در بیماری چدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایممانتین یا آلزیکسا یا ابتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دسکوت، پر از صدانزاع بین علم و نادانی رو جهان معنااداراوون تنها داروی تاییطیف انسفالیت، گیلن باره هوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت شصت و دومحدودیت های حافظه و حافظاصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای هوش ، کدامندداروهای ام اسNVG 291بحثی جالب درباره محدودیتنقش حفاظتی مولکول جدید دپیوند سر آیا ممکن استدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از نفت و گاز تنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیزنان باهوش ترتاثیر روغن رزماری استنشاایا این جمله درست است کسیساختار فراکتال وجود و ذهنظریه تکامل در درمان بیمجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط بین هوش طبیعی و هوعلم بدون توقفهیچ کس حقیقت را درون مغز خونریزی مغزی کشندهمرکز هوشیاری، روح یا بدن اعتیاد را به دور بیندازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی جدید برای دیابتفیزیک هوشیاریبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش غذاها و موجودات درياپایان، یک آغاز استذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای منبع هوشیاری کجاست قسمت افت هوشیاری به دنبال کاهزیان غذاهای پرچربتازه های درمان ام اساگر نعمت فراموشی نبود بسسرنوشتهمیشه به آنچه داری، خوشنجواب دانشمند سوال کننده از نخستین همانند سازها تعادت همیشه خوب نیستبه هلال بنگرهزینه سنگین انسان در ازاخواص شکلات تلخمرزهای حقیقی یا مرزهای تکودکان مهاجردر مانهای کمر دردفراموشی و مسیر روحانیبرای تمدن سازی، باید در بچند جهانیرنگین کمانتکنولوژی و پیشرفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو و عادت را بشکن و در ازبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانترکیب حیوان و انسانسرطان کمیت گراییهندسه زبانِ زمان استجراحی گردن همیشه برای دیاز تکینگی تا مغز و از مغز عصب سیاتیکوقتی ریشه ها عمیقند از چیبهداشت خوابخاویار گیاهیمشاهدات آمیخته با اشتباهکاهش حافظه هرچند فرایندیدر جراحی کمر عجله نکنیدفضا و ذهن بازبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان چهار میلیارد سال تکامل بروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیدواریسفر نامه سفر به بم و جنوب نگاه من، نگاه تو و یا حقیابزار بقا از نخستین همانتست نوار عصب و عضلهشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی اکنون می توانحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهبیماری های مغز و اعصاب و خطر آلودگی هوامغز قلبکجای مغز مسئول پردازش تجدرمان ژنتیکی برای نوآوریقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استنوار عصب و عضله مهم در تشروش هایی ساده برای کاهش اتاول کف پا و حقیقتموفقیت در تفکر استانتظار گذر تندباد؟سلول بنیادی و ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از تصور ما ازمشکلات و واقعیشایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک بازی حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن آلزایمربیماری ضعف عضلات نزدیک بدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز انسان برای شادمانی طگلوئوندرمان دارویی سرطان رحم بقدرت شناختی انسان، محدودتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بینوشیدن چای برای مغز مفید ریشه های مشترک حیاتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن شدید قابل درمان اسانسان باشسندرم پای بی قرارنتایج نادانی و جهلاتفاق و تصادفشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدی متیل فومارات(زادیوا)(با همه مهربان باشمغز حریص برای خون، کلید تگاهی لازم است برای فهم و دریا آرام نخواهد شد کشتی لازم است هیچ کاری نکنیدتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاراه انسان شدن، راه رفتن وچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر بینش و انتظارات فرما با کمک مغز خود مختاريماولین دارو برای آتاکسی فسیاهچاله های فضایی منابعچرا ویروس کرونای دلتا واجنین مصنوعیاحساسات کاذبضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی، اتفاقات و تححس و ادراک قسمت پنجاه و ساستفاده از سلول های بنیایاد گرفتن مداومدانش بی نهایتبار مغز بر دو استخواننقش مرکز تنفس سلولی در بیپنج اکتشاف شگفت آور در مودرگیری مغزی در سندرم کووتو تغییر و تحولیمن و وجود توهمیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشرشد در سختی استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت استخوانی در آسیسکوت، در برابر گزافه گوینزاع بین علم و جهل رو به پجهان معکوسادب برخورد با دیگرانطبیعت موجی جهانهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت شصت و ششمحدودیت درک انساناصل، روان و نفس استژنهای حاکم بر انسان و انسداروهای تغییر دهنده ی سیفقر داده ها در هوش مصنوعیبحثی در مورد نقش ویتامين نقش حیاتی تلومر دی ان آ دپیوند سر برای چه بیماراندغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم فضای خالیمنابع انرژی از نفت و گاز تنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا ابزار هوشمندی یا مغز ساختار شبکه های مغزی ثابنعناعجهان ریز و درشتارتباط شگفت مغز انسان و فعلم در حال توسعههیچ اندر هیچخواندن ، یکی از شستشو دهنمرکز حافظه کجاستاعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید ضد فشار خونفیزیک و هوشیاریبخش دیگری در وجود انسان هنقش غذاها در کاهش دردهای پاکسازی مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی یک فرد، برای تغیمنبع هوشیاری کجاست قسمت افتخار انسانزیباترین چیز در پیر شدنتاسف بار است انسان، حق خواگر نعمت فراموشی نبود بسسریع دویدن مهم نیستهمیشه داناتر از ما وجود دجواب سنگ اندازیاز نخستین همانند سازها تعادت کن از بالا نگاه کنیبه کدامین گناه کشته شدندهزاران سال چشم های بینا وخواص شگفت هویجمزایای شکلات تلخ برای سلکودکان میتوانند ناقل بی در محل کار ارزش خودت را بفراموشی آرمانبرای خودآگاه بودن تو بایچند جهانی و علمرهبر حقیقیتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوی بنیادین و هوشیاریزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانترازودونسرعت فکر کردن چگونه استهندسه، نمایشی از حقیقتجستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدوقتی شروع به بیدار شدن میبهداشت خواب، رمز حافظه ی خار و گلمطالبه ی حق خودکاهش دوپامین عامل بیماریدر درمان بیماری مولتیپل فضای قلب منبع نبوغ استبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخچهار ساعت پس از کشتار خوکروح و آب حیاتتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیدواری و مغزسفر به مریخ در 39 روزنگاه مادی غیر علمی استابزار بقا از نخستین همانتست کم هزینه ی بزاق برای شکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک های بحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری های ژنرالیزه ی عصخطر حقیقی، خود انسان استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکرونا چه بر سر مغز می آوردرمان کارتی سل و تومور مغقانون مندی نقشه ژنتیکی مبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی منوار عصب و عضله برای تاییروش جدید تولید برقتابوهای ذهنیمولکول ضد پیریانحراف و حقیقتسلول بنیادین از مخاط بینچالش هوشیاری و اینکه چرا اندوه در دنیا استسلول عصبی شاهکار انطباق چالش های ایستادن بر دو پاابزار بقای موجود زنده از تصور از زمان و مکانشادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی از عروسک بازی حریص نباشاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدبیماریهای تحلیل عضلانی ادو بیماری روانی خود بزرگ مغز انسان برای شادمانی طگمان میکنی جرمی کوچکی در درمان زخم دیابتی با تکنوقدرت عشقتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیاستنی گراویس بدون آنتیانسان جدید از چه زمانی پاسندرم پس از ضربه به سرنجات در اعتماد به خوداتوبان اطلاعات و پلِ بینشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدین اجباریبا هوش مصنوعی خودکار روبمغز در تنهایی آسیب میبینگاهی مغز بزرگ چالش استدریای خدالبخند بزن شاید صبح فردا زتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاراه بی شکستچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر ترکیبات استاتین (سما بخشی از این جهان مرتبطاولین دروغسیاهچاله ها، دارای پرتو چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک جنگ هفتاد و دو ملت همه را اخلاق و علوم اعصابضایعات در عصب زیر زبانیهوش احساسیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیدانشمندان موفق به بازگردبار بزرگ ایستادن بر دو پانقش نگاه از پایین یا نگاهپول و شادیدرگیری اعصاب به علت میتوتو جهانی هستی که خودش را من کسی در ناکسی دریافتم تمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنرشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاسکته مغزینسبیت عام از زبان دکتر برجهان هوشمندادراک ما درک ارتعاشی است طبیعت بر اساس هماهنگیهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک سی و هفتممخچه فراتر از حفظ تعادلاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکفش و کتابداروهای ضد بیماری ام اس وفلج نخاعی با الکترودهای بحثی در مورد نقش کلسیم و نقش خرچنگ های نعل اسبی درپیوند سر، یکی از راه حلهاذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز تهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بیماری ام اس (مولتیپسادیسم یا لذت از آزار دادهفت چیز که عملکرد مغز تو جهان شگفت انگیزارتباط شگفت انگیز مغز انعلم راهی برای اندیشیدن اهیچگاه از فشار و شکست نترخواندن، دوست روزهای سختمرکز حافظه کجاستبقا با سازگارترین فرد اسکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید ضد میگرنفیزیک آگاهیبخشیدن دیگران یعنی آرامشنقشه مغزی هر فرد منحصر بهپارادوکس ها در علمرفلکس وتری با توضیح دکتر توازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری کجاست قسمت افراد آغاز حرکت خودشان رزیباترین چیز در افزایش ستبدیل پلاستیک به کربن و ساگر با مطالعه فیزیک کوانسریعترین کامپیوتر موجودهمیشه راهی هستجوسازی مدرناز نشانه ها و آثار درک شدعادت کن خوب حرف بزنیبه امید روزهای بهترهستي مادي ای که ما کوچکترخواص عجیب لوبیامسمومیت دانش آموزان بی گکودکان گذشته به آینده فکدر چه مرحله ای از خواب ، رفرایند پیچیده ی خونرسانیبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوچند روش ساده برای موفقیتروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوبرداری از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانترازودونسطح آگاهی، رخدادهای زندگهنر فراموشیجستجوی هوشیاری در مغز مااز تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانویتنام نوعی کرونا ویروس بوزون هیگز چیستخارق العاده و استثنایی بمطالبی در مورد تشنجکاهش سن بیولوژیکی، تنها در دعواها چه میکنی؟فضای خالی ای وجود نداردبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شنون و القلمروح در جهانی دیگر استتکامل زبانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قامیدی به این سوی قبر نیستسفر به درون سفری زیبانگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقا از نخستین همانتست آر ان اس دز میاستنی گشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک های بحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری وسواسخطر را بپذیرمغز مانند تلفن استکریستال هادرمان پوکی استخوانقانون گذاری و تکاملبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمنوار عصب و عضله تعیین محلروش صحبت کردن در حال تکامتاثیر فکر بر سلامتمولتیپل اسکلروز در زنان مواد کوانتومی جدید، ممکناندوه دردی را دوا نمیکندسلول عصبی، در محل خاص خودچالش کمبود اندام برای پیابزار بقای موجود زنده از تصاویر زیبای رعد و برقشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژنبیماری، رساله ای برای سلدو بار در هفته ماهی مصرف مغز انسان رو به کوچک تر شگنجینه ای به نام ویتامین درمان ساده ی روماتیسمقسم به فقرتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخنیوالینتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر انسان خطرناکترین موجودسندرم جدایی مغزنجات در راستگوییاتوسوکسیمایدشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز خود رها شوورزش و میگرندین، اجباری نیستبا هر چیزی که نفس می کشد ممغز را از روی امواج بشناسگاهی جهت را عوض کندرک فرد دیگر و رفتارهای الحظات خوش با کودکانتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاراه طولانی را به سلامت گذچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر تغذیه بر سلامت رواما تحت کنترل ژنها هستیم یاولین سلول مصنوعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایچرا پس از بیدار شدن از خوجنگ و تصور از جنگاخلاق پایه تکامل و فرهنگضرورت زدودن افکارهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و چهاستفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید ددانشمندان نورون مصنوعی سبار سنین ابزار هوشمندی انقش نظام غذایی در تکامل مپول و عقیدهدرب بسته با غیر خود باز متو جدای از کیهان نیستیمن پر از تلخیمتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیز گهواره تا گورتاثیر درجه حرارت بر عملکاین پیوند نه با مغز بلکه سکته ی مغزی در جوانانچسبیدن به خود، مانع بزرگ جهان هوشیارادغام میان گونه های مختلطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوشمندی کیهانحس و ادراک- قسمت پنجاه و مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاصول انجام برخی نرمش ها دکل اقیانوس در یک ذرهداروهای ضد تشنج با توضیح فلج بل، فلجی ترسناک که آنبحثی در مورد حقیقت فضا و نقش داروهاي مختلف معروف پیوندهای پیچیده با تغییرذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز تو یک معجزه ایآسیب ها ناشی از آلودگی هوزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تسازگاری با محیط بین اجزاهفت سین یادگاری از میراث جهان شگفت انگیز و بی زمانارتباط شگفت انگیز مغز انعلم ساختن برج های چرخانهیپرپاراتیروئیدیسمخواب زمستانی سلول های سرمرکز خنده در کجای مغز استبقا در ازای بیماریکنترل همجوشی هسته ای با هداروی جدید ضد الزایمرفیزیکدانان ماشینی برای تبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنقشه های مغزی جدید با جزیپاسخ گیاهان در زمان خوردرفتار مانند بردهتوت زیاد بخوریدمنبع هوشیاری کجاست قسمت افراد بی دلیل دوستدار تو زیر فشار کووید چه باید کرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سرکه انگبین عسلی مفید برهمیشه عسل با موم بخوریمجامعه ی آسمانیاز نظر علم اعصاب یا نرووسعادت کردن به نعمتبه بالا بر ستارگان نگاه کهستی ما پس از شروعی چگال خود جسم و یا تصویرمسمومیت دانش آموزان، قماکودکان خود را مشابه خود تدر ناامیدی بسی امید استفرایند تکامل و دشواری هابرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهچندین ماده غذایی که ماننرویکردهای جدید ضایعات نختکینگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالتهاب شریان تمپورالزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانتراشه مغز بدون واسطه ی دسعی کن به حدی محدود نشویهنر حفظ گرهحفره در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانویتامین E برای فعالیت صحبوزون هیگز جهان را از متلخبر مهم تلسکوپ هابلمطالعه ای بیان میکند اهدکایروپاکتیک چیستدر سال حدود 7 میلیون نفر قفس دور خود را بشکنبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم نوآوری ای شگفت انگیز دانروح رهاییتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قامیدی تازه در درمان سرطاسفر تجهیزات ناسا به مریخ نگاه کلی نگرابزار بقا از نخستین همانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شکرگزار هر چیزی باش که داهوش مصنوعی از عروسک های بحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبیماری کروتز فیلد جاکوبخطرات هوش مصنوعیمغز مادران و کودکان در زمکریستال زمان(قسمت اولدرمان پوکی استخوانقانون جنگلبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده نوار عصب و عضله در مطب دکروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر نگاه ناظر هوشیار بموجود بی مغزی که می توانداندوهگین نباش اگر درب یا سلولهای ایمنی القا کنندهچالش دیدگاه های سنتی در بابزار بقای موجود زنده از تصادف یا قوانین ناشناختهشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کرونابیمارستان هوش مصنوعیدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز انسان رو به کوچکتر شدگوهر با نظر دیگران سنگ نمدرمان سرگیجه بدون نیاز بقضاوت ممنوعتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آریشه های اخلاقنیکولا تسلاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های مغناطیسی قابل انسان در هستی یا هستی در سندرم دزدی ساب کلاویننخاع ما تا پایین ستون فقراتصال مغز و کامپیوترشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهماز درخواست ها جدا شوورزش بهترین درمان بیش فعدیوار همه اش توهم بودبا آتش، بازی نکن و بعد از مغز زنان جوانتر از مغز مرگذر زمان کاملا وابسته به درک نیازمند شناخت خویش الرزش ناشی از اسیب به عصبتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیرابطه تشنج و اوتیسمچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر حرکات چشم بر امواج مانند کودکان باشیداوکرلیزوماب داروی جدید شسیاهچاله ی منفرد یا سیاهچرا ارتعاش بسیار مهم استجنگ داده هااختلا ل در خود عضلهضرب المثل یونانیهوش بشری تهدید برای بشریحس و ادراک قسمت بیست و یکاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدانشمندان یک فرضیه رادیکباربر دیگران نباشنقش نظریه تکامل در شناساپوست ساعتی مستقل از مغز ددرختان چگونه بر تشکیل ابتو دی ان ای خاص ميتوکندريمن بی من، بهتر یاد میگیرمتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکاین اندوه چیستسال سیزده ماههنسبت ها در کیهانجهان های بسیار دیگرادغام دو حیطه علوم مغز و ظهور امواج مغزی در مغز مصهوشیاری و وجودحس و ادراک- قسمت بیست و پمخچه ابزاري که وظیفه آن فاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلمات بلند نه صدای بلندداروی فامپیریدین یا نورلفلج خواببحثی در مورد عملکرد لوب فنقش درختان در تکاملپیوندی که فراتر از امکانذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسآسیب روانی شبکه های اجتمزندگی و داراییتاثیر رژیم گیاهخواری بر ایا تکامل هدفمند استستم با شعار قانون بدترین هم نوع خواری در میان پیشیجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط غیرکلامی بین انساعلایم کمبود ویتامین E را هاوکينگ پیش از مرگش رسالخواب سالم عامل سلامتیمرگ چیستبقای حقیقی در دور ماندن اکنترل جاذبهداروی سل سپتفال نیکوبدون پیر فلکنقشه با واقعیت متفاوت اسپختگی پس از چهل سالگي به رفتار وابسته به شکلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت افزایش قدرت ادراکات و حسزیرفون داروی ضد ام استبدیل سلولهای محافط به سسرگیجه از شایعترین اختلاهمیشه، آنطور نیست که هستجاودانگی مصنوعیاز نظر علم اعصاب اراده آزعادت بد را ترک کنبه بالاتر از ماده بیندیشهشت توصیه برای کاستن از دخودآگاهی و هوشیاريمسیر دشوار تکامل و ارتقاکودکان را برای راه آماده در هم تنیدگی مرزها و بی مفرایند حذف برخی اجزای مغبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهچندجهانیرویا و واقعیتتکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتام آر آی جدید با قدرت شگفزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانتراشه ها روی مغزشلیک فراموشیهنر رها شدن از وابستگیحق انتخاباز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهویتامین E در چه مواد غذایبی نهایت در میان مرزهاخدا موجود استمعمای اخلاقی قطارکار امروز را به فردا نینددر عید نوروز مراقب تصادف قفس ذهنبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی نوار مغز مشاهده ی غیر مستروزه داری متناوب، مغز را تکامل ساختار رگهای مغزی منبع خواب و رویاامگا سه عامل مهم سلامتسفر دشوار اکتشافنگاه انسان محدود به ادراابزار بقا از نخستین همانتشنج چیستشکست حتمیهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبیماری گیلن باره و بیماردفاع از پیامبرمغز چون ابزار هوش است دلیکریستال زمان(قسمت دوم)درمان آرتروز با ورزش موضقانون جنگلبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هنوبت کودکانروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه و مشاهده ناظر موجودات مقهور ژنها هستنداندام حسی، درک از بخش هایسلولهای بنیادی مصنوعی درچاالش ها در تعیین منبع هوابزار بقای موجود زنده از تضادهای علمیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس متفاوتاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شبیندیشدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز ایندگان چگونه استگویید نوزده و ایمنی ساکتدرمان سرگیجه بدون نیاز بقطار پیشرفتتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آرژیم های غذایی و نقش مهم نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های کوانتومی خلاانسان عامل توقف رشد مغزسندرم سردرد به دلیل افت فنخاع درازتر یا کوتاهتر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت چهارماز دست دادن دم در پیشینیاورزش در کمر درددیوار، از ابتدا توهم بودبا تعمق در اسرار ابدیت و مغزهای کوچک بی احساسگذشته را دفن کندرک و احساسلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی رادیوی مغز و تنظیم فرکانچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر دوپامین و سروتونینمانند آب باشايندگان چگونه خواهند دیدسیاهچاله ی تولید کنندهچرا بیماری های تخریبی مغجنبه های موجی واقعیتاختلاف خانوادگی را حل کنضربه مغزی در تصادف رانندهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و دوماست مالی با هوش انسانیاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دانشمندان ژنی از مغز انسبارداری بدون رحمنقش هورمون های تیروئید دپوشاندن خود از نوردرختان اشعار زمینتو در میانه ی جهان نیستی مننژیتتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر درجه حرارت بر عملکاین ایده که ذرات سیاهچالسانسور از روی قصد بسیاری نسبت طلایی، نشانه ای به سجهان هایی در جهان دیگرارتقا و تکامل سنت آفرینش ظرف باید پر شود چه با چرک هوشیاری و افسردگیحس و ادراک- قسمت شصت و چهمخچه تاثیر گذار بر حافظهاصول سلامت کمرکلوزاپین داروی ضد جنونداروی لیراگلوتیدفلج خواب چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ذهن و شناخت در حوادث پیوستگی همه ی اجزای جهانذهن و زندگیتوهم و خیالمنابع انرژی از نفت و گاز تو کجای جهانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیزندگی بی دودتاثیر رژِیم غذایی بر میگایجاد احساساتستم، بی پاسخ نیستهمه چیز موج استجهانی که از یک منبع، تغذیارتروز یا خوردگی و التهاعلایم کمبود ویتامین E را هاوکينگ پیش از مرگش رسالخواب سالم عامل سلامتی و یمرگ و میر پنهانبلندی در ذهن ما درک بلندیکندن ریشه ی خودداروی ضد چاقیفاکسیبتبدون بار گذشتهنقص های سیستمی ایمنیپدیده خاموش روشن در پارکرفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت افزایش میل جنسی با خوردن زیرک ترین مردماگر تلاش انسان امروز براتبر را بردارسرگردانیهمکاری یا رقابتجایی برای یاد گرفتن باقی از نظر علم اعصاب اراده آزعادت دادن مغز بر تفکربه جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنخودآگاهی و هوشیاريمسئول صیانت از عقیده کیسکوری گذرای ناشی از موبایدر هم تنیدگی کوانتومیفراتر از دیوارهای باوربرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشنه ناامیدی بلکه ارتقارویا و کابوستکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتام اس و سرطانزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشلیک فراموشیهنر، پر کردن است نه فحش دحقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز از مغز تغرور و علمویتامین کابی نظمی مقدمه شناختخدا نور آسمان ها و زمین امعماری، هندسه ی قابل مشاکار با یگانگی و یکپارچگیدرمان نگهدارنده ی اعتیادقفس را بشکنبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رانوار مغز با توضیح دکتر فاروزه داری و التهاب زیانبتکامل شناخت انسان با کشفمنتظر نمان چیزی نور را بهاما شما از دید خفاش کور هسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه از بیرون مجموعهابزار بقا از نخستین همانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشکستن مرز دور مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبیماری آلزایمر، استیل کودفاع در برابر تغییر ساختمغز چگونه صداها را فیلتر کریستال زمان(قسمت سوم)درمان ام اس(مولتیپل اسکلقانونمندی و محدودیت عالمبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعنور از عمق تاریکیآیا همه جنایت ها نتیجه بینور درونروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه انسان بر رفتامورد نادر همپوشانی دو بیانرژی بی پایان در درون هرسلام تا روشنایینابینایی در نتیجه ی گوشی ابزار بقای موجود زنده از تظاهر خوابیده ی مادههوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دبیهوش کردن در جراحی و بیمدو داروی جدید برای میاستمغز ابزار بقای برتر مادیگوش دادن بهتر از حرف زدندرمان سرگیجه بدون داروقطره قطرهتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم برژیم های غذایی و نقش مهم چیز جدید را بپذیرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان بنیادین اطلاعاتانسانیت در هم تنیده و متصسوی ما آید نداها را صدانخستین تمدن بشریاثرات فشار روحی شدیدشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت نوزدهماز روده تا مغزوزن حقیقی معرفت و شناختدید تو همیشه محدود به مقدبا خودت نجنگمغز، فقط گیرندهگر جان به جز تو خواهد از خدرک کنیم ما همه یکی هستیملزوم گذر انسان از حدها و تلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکراز تغییرتاثیر دپاکین بر بیماری مماه رجبايا اراده آزاد توهم است یسیاهچاله، سیاه خالص یا پچرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بیناییاختلال حرکتی مانند لرزش ضررهای مصرف شکر و قند بر هوش عاطفی قسمت 11حس و ادراک قسمت بیست و سوماشین دانشاستیفن هاوکینگ در مورد هیادآوری خواب و رویادانشمندان پاسخ کوانتومی بازگشایی مجدد مطب دکتر سنقش هورمون زنانه استروژنپیموزایددرد و درستوقف؛ شکستمن، ما یا چی؟تمرکز و مدیتیشنآرام باشزمان چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکاین ابتدای تناقض هاستسانسور بر بسیاری از حقاینشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهارتقا یا بازگشت به قبل ازظرفیت مغز چقدر استهوشیاری کوانتومیحسن یوسف باغچه ی منمخاطب قرار دادن مردم، کااضطراب و ترسکلید نزدیک و نگاه تو بر فداروی تشنجی دربارداریفلج دوطرفه عصب 6 چشمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روی و منیزیم در سلامتپیام های ناشناخته بر مغز ذهن و شیمی بدنتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز تو کز محنت دیگران بی غمیآسانی موفقیتزندگی در جمع مواردی را برتاثیر سلامت دستگاه گوارشایران بزرگستون فقرات انسان دو پا جلهمه چیز و هیچ چیزجهانی در ذهنارزش های وارونهعلائم عصبی آلزایمر، با اهدف یکسان و مسیرهای مختلخواب عامل دسته بندی و حفطمرگ و میر بسیار بالای ناشکندر در بیماریهای التهابداروی ضد چاقیفاجعه ی جهل مقدسبدون زمان، ماده ای وجود ننقص در تشخیص هیجانات عامپروژه ی ژنوم انسانیرقیبی قدرتمند در برابر متوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت افزایش مرگ و میر سندرم کوزیست شناسی کل در جزء فراکاگر خواهان پیروزی هستیتحریک عمقی مغزسربازان ما محققا غلبه می همانند سازی در انسانجایی خالی نیستاز واقعیت امروز تا حقیقتعارضه جدید ویروس کرونا سبه جای تولید، بیشتر گوش کوفور و فراوانیخودت را از اندیشه هایت حفمسئولیت جدیدکی غایب شدی تا نیازمند دلدر هم تنیدگی کوانتومی و پفرار در فرار از میزبان، دبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی انه به اعدامرویا و خبر از آیندهتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتام اس یا تومور؟زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانتراشه ی بیولوژِیکشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت آنطور نیست که به نظاز تکینگی تا مغز از مغز تغربال در زندگیویتامین کا و استخوانبی هیچ می ایی و بی هیچ میرخدا بخشنده است پس تو هم بمعنی روزهکارهای کوچک، بی ارزش نیسدرمان نابینایان آیا ممکنقله برای دیدن نه برای به برخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزنوار مغز ترجمه رخدادهای روزه داری و بیمار ی ام اس تکامل، نتیجه ی برنامه ریمنتظر نتیجه ی کارهایت باامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه از دور و نگاه از نزدابزار بقا از نخستین همانتشنج به صورت اختلال رفتاشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری الزایمردقیق ترین تصاویر از مغز امغز ناتوان از توجیه پیداکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان با سلول های بنیادیقارچ بی مغز در خدمت موجودبسیاری از مجرمان، خودشانقبل و بعد از حقیقتبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند ننوروفیبروماتوزروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتاموسیقی نوانرژی تاریکسلاح و راهزنیناتوانی از درمان برخی ویابزار بقای موجود زنده از شبیه سازی سیستم های کوانتظاهری از ماده است که بیدهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیهوشی در بیماران دچار ادو سوی واقعیتمغز ابزار برتر بقاگوشه بیماری اتوزومال رسسدرمان سرطان با امواج صوتلمس کوانتومیتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه رژیم ضد التهابیچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدازولام در درمان تشنج انسانیت در برابر دیگرانسوپاپ ها یا ترانزیستورهانخستین تصویر از سیاهچالهاثرات مفید قهوهصبور باشتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک قسمت هفتماز سایه بگذروزوز گوشدیدن خدا در همه چیزبا خدا باشمغزتان را در جوانی سیم کشگرفتار محدودیت ها و ابعادرک احساسات و تفکرات دیگلزوم سازگاری قانون مجازاتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیراست دستی و چپ دستیتاثیر داروهای ضد التهاب ماپروتیلینايا اراده آزاد توهم است یسیاره ی ابلهانچرا حجم مغز گونه انسان درجنسیت و تفاوت های بیناییاختلال خواب فرد را مستعد ضررهای شکر بر سلامت مغزهوش عاطفی قسمت نهمحس و ادراک قسمت بیستممبانی ذهنی سیاه و سفیداستیفن هاوکینگ در تفسیر یاری خدا نزدیک استدانشمندان اولین سلول مصنبازگشت از آثار به سوی خدانقش ویتامین K در ترمیم اسپیموزایددرد باسن و پا به دلیل کاهتولید مولکول جدید توسط همنابع انرژي پاک سرچشمه حتمرکز بر هدفآرامش و دانشزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکاین بیمار را باید چه کار سانسور ذهننشانه های پروردگار در جهجهان یکپارچهارتوکين تراپی روشی جديد عقل مجادله گرهوشیاری سنتی یا هوشیاری حساسیت روانی متفاوتمدل همه جانبه نگر ژنرالیاطلاع رسانی اینترنتیکلام و زبان، گنجینه ای بسداروی جدید ALSفن آوری های جدید علیه شنابحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جپیدایش زبانذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز تو پیچیده ترین تکنولوژی آشنا پنداریزندگی در سیاهچالهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایرادهای موجود در خلقت بستارگانی قبل از آغاز کیههمه چیز کهنه میشودجهان، تصادفی نیستارزش های حقیقی ارزش های غعلت خواب آلودگی بعد از خوهدف یکسان، در مسیرهای متخواص فلفل سبزمرگ و سوال از قاتلکندر علیه سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تفارغ التحصیلان، فقیر و دبر کسی اعتماد نکن مگر ایننقطه ی رسیدن به قلهپروژه ی ژنوم انسانیرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت افزایش سرعت پیشرفت علوم زیست شناسی باور حقیقت یا اپل ویژن پرو در تشخیص بیمتحریک عمقی مغز در آلزایمسربرولایزینهمجوشی هسته ای، انرژِی بجاذبهاز کجا آمده ام و به کجا میعجول نباشبه خوبی های دیگران فکرکنوقاحت و تمسخر دیگرانخودروهای هیدروژنیمسئولیت در برابر محیط زیکیهان خود را طراحی میکنددر هم تنیدگی کوانتومی و دفرد موفقبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودنه به اعدامرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتامواجی که به وسیله ی ماشیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانتربیت کودکان وظیفه ای مهشناخت و معرفت، و نقش آن دهورمون شیرساز یا پرولاکتحقیقت افراداز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتویتامین کا در سبزیجاتبی ذهن و بی روحخدای رنگین کمانمعاینه قبل از نوار عصب و کارهایی بیش از طراحی و گپدرمان های اسرار آمیز در آقله سقوطبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خنوار مغز در فراموشی هاروزه داری سلول های بنیادتکثیر سلول در برابر توقف منتظر زمان ایده آل نشوانفجار و توقف تکاملی نشاسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه از درون قفس یا بیرونابزار بقا از نخستین همانتشنج عدم توازن بین نورون شگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری ای شبیه آلزایمر و دل به دریا بزنمغز و قلب در جنین موش مصنکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان تومورهای مغزی با اکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان تشنجقبل از آغازبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنورون هاي مصنوعی می توانروشی جدید در درمان سکته متاثیر ویتامین دی بر بیماموسیقی هنر مایع استانرژی تاریک که ما نمی توسلسله مباحث هوش مصنوعیناتوانی در شناسایی چهره ابزارهای پیشرفته ارتباط شبکه های مصنوعی مغز به درتعویض دارو در تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیوگرافیدولت یا گروهکمغز از بسیاری حقایق می گرگوشت خواری یا گیاه خواریدرمان ضایعات نخاعیلووفلوکساسینتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکان زمان یا حافظه زمانانسان، گونه ای پر از تضادسوپاپ ها یا ترانزیستورهانخستین روبات های زنده ی جاثرات مفید روزه داریصبور باشتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی در قضاوت های احس و ادراک قسمت هفدهماز علم جز اندکی به شما داوسواس، بیماری استدیدگاه نارسای دوگانه ی مبا طبیعت بازی نکنمغزتان را در جوانی سیمکشگریه ی ابر، رمز طراوت باغدرک تصویر و زبان های مخلتلزوم سازگاری قانون مجازاتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ماجرای جهل مقدسای نعمت من در زندگیمسیاره ابلهانچرا خشونت و تعصبجهل مقدساختلال در شناسایی حروف و ضعیف و قویهوش عاطفی قسمت هفتمحس و ادراک قسمت دهممباحث مهم حس و ادراکاستخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستدانشمندان تغییر میدان مغبازگشت به ریشه های تکاملنقش ژنتیک در درمان اختلاپیچیدگی های مغزمگسدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مثل اولین ربات های منابع انرژی از نفت و گاز تمرکز بر امروزآرامش و سکونزمان و گذر آن سریع استتاثیر درجه حرارت بر عملکاینکه به خاطرخودت زندگی ساهچاله ها تبخیر نمیشودنشانه های بیداری روحیجهان کنونی و مغز بزرگتریارتباط میکروب روده و پارعقل در جهان جدید، عجیب اسهوش، ژنتیکی است یا محیطیخفاش کور و انسان بینا؟مدل هولوگرافیک ژنرالیزهاطلاعات حسی ما از جهان، چکلام، در تحولی شگفت آور بداروی جدید s3 در درمان ام فناوری هوش مصنوعی نحوه خبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی بر رشد و اپیر شدن حتمی نیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم بی خداییمنابع بی نهایت انرژی در دتو آرامش و صلحیآشنا پنداریزندگی زمینی امروز بیش از تاریک ترین بخش شبایستادن در برابر آزادی بسخن نیکو مانند درخت نیکوهمه چیز در زمان مناسبجهش های ژنتیکی مفید در ساارزش حقیقی زبان قسمت اولعماد الدین نسیمی قربانی بلوغ چیستهدف از تکامل مغزخواص منیزیممرگ انتقال است یا نابود شکو کیو تن coQ10داروی ضد تشنج با قابليت تفاصله ها در مکانیک کوانتبرلیتیوننقطه ای بود و دگر هیچ نبوپروژه ی علمی پیوند مغز سارموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت افسردگی و اضطراب در بیمازیست، مرز افق رویداد هستاپی ژنتیکتداوم مهم است نه سرعتسردرد میگرنهمدلی و هوش عاطفیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز کسی که یک کتاب خوانده عدم توقف تکامل در یک اندابه خودت مغرور نشووقت نهيب هاي غير علمي گذشخورشید مصنوعیمستند جهان متصلکیهانِ هوشیارِ در حال یادر هر سوراخی سر نکنفرد یا اندیشهبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسنه بدبخت بلکه نادانرویا تخیل یا واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتامیوتروفیک لترال اسکلروزبان جانسوزابزار بقا از نخستین همانترجمه فعالیت های عضله به شناخت حقیقت یا آرزوهای گهوش فوق العاده، هر فرد اسحقیقت انساناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماویتامین بی 12 در درمان دردبی سوادی در قرن 21خدایی که ساخته ی ذهن بشر معادله ها فقط بخش خسته کنکاربرد روباتهای ريزنانودرمان های بیماری آلزایمرقلب های سادهبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دنوار مغز در تشخیص بیماری روزهای بد باقی نمیماندتأثیر نیکوتین سیگار بر ممنحنی که ارتباط بین معرفانفجار بزرگ پایان بوده اسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه از درون مجموعه با نگابزار بقا از نخستین همانتشویق خواندن به کودکانشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری ای شبیه ام اس مولتدلایلی که نشان میدهد ما بمغز و هوش، برترین ابزار ب