دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فاکسیبت

داپاگلیفلوزین یا فاکسیبت

مهار کننده ی آنزیم

Selective sodium-glucose transporter-2 (SGLT2) inhibitor

در لوله های دفع کننده ی کلیه است. این دارو، دفع کننده ی سدیم و گلوکز از کلیه است و در افراد دیابتی- که نارسایی قلب دارند- زیر نظر متخصص غدد سودمند است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درها بسته نیستبیماری اسپینال ماسکولار رژیم غذایی ضد دردکشف جمجمه ای درکوه ایرهومخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پسودمندی موجودات ابزی بر فلج خواب چیستنقش ذهن و شناخت در حوادث صبر بسیار بایدثبت امواج الکتریکی در عصانرژی خلا ممکن استنادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت هشتاد و نمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا از نخستین هدیستونی قابل درمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا واکسن ضد اعتیاددرک درست از خود و هوشیاریتو افق رویداد جهان هستیبیوگرافیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگیلگمش باستانی کیستمرگ و میر پنهانتاثیر درجه حرارت بر عملکتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هافاکسیبتنقص های سیستمی ایمنیطوفان فقر و گرسنگی و بی سانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت سی و هشتممنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مضر ماری جوانادانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی در کامپیوترهاازدواج های بین گونه ای، روسیله، فقط دعا نیستدرس گرفتن از شکست هاتولید اندام با چاپ سه بعدبالای هر دستی، دستی هستزمان پلانکگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر درجه حرارت بر عملکتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهفراتر از دیوارهای باورنه ناامیدی بلکه ارتقاعقیده ی بی عملای همه ی وجود منچرا در مغز انسان، فرورفتخلا، خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و داروی جدید آلزایمرهوش عاطفی قسمت یازدهاستروژن مانند سپر زنان دژن همه چیز نیستذهن سالمتوهم جدایی و توهم علمبازخورد یا فیدبکزندگی، مدیریت انرژیپیچیدگی های مغزی در درک زمعماری، هندسه ی قابل مشاتاریکی خواهد ترسیدتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسقفس را بشکننوار مغز با توضیح دکتر فاعوامل ایجاد لغت انسانی و اینکه خانواده ات سالم بانظام مثبت زندگیخواص هندوانهمنتظر نمان چیزی نور را بهارتباط ماده و انرژیدارویی خلط آورهوض مصنوعی زندهاطلاعاتی عمومی در مورد مکلرال هیدرات برای خوابانرمز پیشرفت تواضع است نه طتیوتیکسن داروی ضد جنونبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان فرایند تکاملی برای پیراستاممغز چگونه صداها را فیلتر تروس جریان انرژیآشناپنداری چیستسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استقانونمندی و محدودیت عالمنور از عمق تاریکیعسل طبیعی موثر در کنترل باکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز در زمان کنونی استخوشبختی چیستموجودات مقهور ژنها هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومدر کمتر از چند ماه سوش جدبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از خلقت رسیدن به ابزاکوچ از محیط نامناسبرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل تکنولوژیبرنامه و ساختار پیچیده مزبان شناسی نوین نیازمند پروانه ی آسمانیمغز ایندگان چگونه استترس و آرمان هاافسردگی و ساختار مغزشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاقطار پیشرفتابتدا سخت ترین استنیاز به آموزش مجازی دیجیپیامهای کاربرانهمراه سختی، اسانی هستخسته نباشی بابامیدان های کوانتومی خلااز آغاز خلقت تا نگاه انسادرمان های جدید میگرنبه خودت نگاه کنوقتی فهمیدی خطا کردی برگکیست هیداتید مغزروش مقابله مغز با محدودیتئوری تکامل امروز در درمبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمغزهای کوچک بی احساستشخیص ایدزامید نیکو داشته باش تا آنشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست لرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی می تواند بر احدنیای شگفت انگیز کوانتوممانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهدرمان جدید میگرن با انتی بی شرمیکاربرد روباتهای ريز، در ماست مالی با هوش انسانیریواستیگمینتاثیر کلام در آیات کلام ببررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوسماگلوتید داروی کاهش دهننقش هورمون های تیروئید دشباهت مغز با کیهان مادیتعادل دوپامین، فقط باعث انقراض را انتخاب نکنیدنگاه حقیقی نگاه به درون احس و ادراک قسمت 75مننژیتابزار بقای موجود زنده از من، ما یا چی؟ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دوپامین قابل حل در آباز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیماری اضطراب عمومیراه فراری نیستکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمخاطب قرار دادن مردم، کاتاثیر گیاه خواری بر رشد وبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسسی و سه پل اصفهانفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش روی و منیزیم در سلامتصد قدح، نفتاده بشکستانرژِی برای ایجاد اضطرابنادیدنی ها بیشتر از دیدنحس و ادراک قسمت هشتاد و شمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا ازنخستین همدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواکسن علیه سرطاندرک عمیق در حیواناتتو انسانی و انسان، شایستبیان ژن های اسکیزوفرنی درساناها و ابر رساناها و عگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر درجه حرارت بر عملکتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازفاجعه ی جهل مقدسنقص در تشخیص هیجانات عامطوفان بیداریاهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت سی و ششممنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزای پر سلولی بدن انسان دانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااسکلت خارجی در درمان اختیک پیام منفرد نورون مغزی دست و پا زدن در سایه؟تولید سلولهای جنسی از سلبالاترین هدف از دولتزمان به چه دلیل ایجاد میشگزیده ای از وبینار یا کنفمسئولیت جدیدتاثیر رو ح و روان بر جسمتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آفرار در فرار از میزبان، دنه به اعدامعلم و ادراک فقط مشاهده ی ای آنکه نامش درمان و یادشچرا ذرات بنیادی معمولاً خلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات مخچهداروی جدید ای ال اسهوش عاطفی قسمت پنجماسرار آفرینش در موجژن هوش و ساختارهای حیاتی ذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جسمبازسازي مغز و نخاع چالشی زندگی، مراتب هوشیاری استپیوند قلب خوک، به فرد دچامعنی روزهتاریخ همه چیز را ثبت کردهتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دقله برای دیدن نه برای به نوار مغز ترجمه رخدادهای عواملی که برای ظهور لغت ااین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیخواص انارمنتظر نتیجه ی کارهایت باارتباط متقابل با همه ی حیدارویی ضد بیش فعالی سیستهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنرمز بقای جهش ژنتیکیتیک و اختلال حرکتیبحثی درباره احساسات متفازبان متغیرپیشینیان انسان از هفت میمغز ناتوان از توجیه پیداتری فلوپرازینآشتی بهتر استسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های قارچ بی مغز در خدمت موجودنور درونعشق به هفت مرتبه ی شناختیاکوییفلکسهمه چیز، ثبت می شودخوشبختی دور از رنج های ممورد نادر همپوشانی دو بیارزش حقیقی زبان قسمت سومدر آرزوهایت مداومت داشتهبنی عباس، ننگی بر تاریخهر چیز با هر چیز دیگر در تکوچک شدن مغز از نئاندرتارویای شفافتکامل جریان همیشگی خلقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختزبان، نشان دهنده ی سخنگو پرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار بقای برتر مادیترسان نیستیاقلیت خلاقشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی قطره قطرهابتدایی که در ذهن دانشمنچیز جدید را بپذیرسایتهای دیگرهمراهی میاستنی با برخی سخطا در محاسبات چیزی کاملمیدان بنیادین اطلاعاتاز انفجار بزرگ تا انفجار درمان های جدید در بیماری به دنبال رستگاری باشوقتی پر از گل شدی خودت را کیست کلوئید بطن سومروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل در پیشگیری و برخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناسلول های مغزی عامل پارکیمغز، فقط گیرندهتصویر خورشید یا خود خورشامید نجاتشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستلزوم گذر انسان از حدها و ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی متصل با مغزدنیایی پر از سیاهچاله ماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلبی عدالتی در توزیع واکسن کاش شرف اجباری بود یا حتیماشین دانشریاضیات یک حس جدید استتاثیر کپسول نوروهرب بر نبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانسندرم میلر فیشرنقش هورمون زنانه استروژنشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان انواع سکته های مغزینگاه دوبارهحس و ادراک قسمت 78نگاهی بر قدرت بینایی دراحس و ادراک قسمت 82منابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددرون قفس یا بیرون از آنبیماری بیش فعالیراه نجاتکشیدن مادی روشی برای جلومدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودسیلی محکم محیط زیست بر انفن آوری های جدید علیه شنانقش روزه داری در سالم و جصداقتانسولیننادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت پنجممنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای موجود زندهدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری قلب در بیماری ویرتو با همه چیز در پیوندیبیان حقیقترستگاری محدود به یک راه نگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ و سوال از قاتلتاثیر درجه حرارت بر عملکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهفارغ التحصیلان، فقیر و دنقطه ی رسیدن به قلهطوفان زیباییاولویت بندی ها کجاستنرمش های موثر در کمردردحس و ادراک قسمت سیزدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزایی ناشناخته در شکل گدائما بخوانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندیک پیشنهاد خوب برای آسان دست کردن در گوشتولترودینباهوش ترین و با کیفیت تریزمان شگفت انگیزگزارش یک مورد جالب لخته ومسئولیت در برابر محیط زیتاثیر روده بر مغزتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی فرد موفقنه به اعدامعلم و روحای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آخلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات حرکتی در انسانداروی جدید برای میاستنی هوش عاطفی قسمت اولاسرار بازسازی اندام هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهمات و شناخت حقیقتباغچه ی منزندان ذهنیپیوند مدفوعمعاینه قبل از نوار عصب و تاریخ، اصیل نیست و ساخته تنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دقله سقوطنوار مغز در فراموشی هاعوارض ازدواج و بچه دار شداینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیخواص اردهمنتظر زمان ایده آل نشوارتباط چاقی و کاهش قدرت بداستانها و مفاهیمی اشتباهیچ چیز همیشگی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمالگرایی دشمن پیشرفترمز جهانتیکاگرلور داروی ضد انعقابحثی درباره احساساتی غیرزبان مشترک ژنتیکی موجوداپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و قلب در جنین موش مصنتری فلوپرازینآغاز فرایند دانستنسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های قبل و بعد از حقیقتنوروفیبروماتوزعشق درونی به یگانگی خلقتاکسی توسین و تکامل پیش اهمه ی سردردها بی خطر نیستخیالپردازی نکنموسیقی نوارزش خود را چگونه میشناسدر آسمان هدیه های نادیدنبه قفس های سیاهت ننازهر جا که جات میشه، جات نیکوچکی قلبروان سالمتکامل داروینی هنوز در حابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زبان، وسیله شناسایی محیطپروتئین های ساده ی ابتدامغز ابزار برتر بقاتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراقیانوس نادانیشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بلمس کوانتومیابتذال با شعار دینچیزی منتظر شناخته شدنهمراهی نوعی سردرد میگرنیخطا در محاسبات چیزی کاملمیدازولام در درمان تشنج از بار خود بکاه تا پرواز درمان های جدید سرطانبه زودی شبکه مغزی به جای وقتی تو از یاد گرفتن باز کپسول ژری لاکتروش های عملی برای رفع کمرتئوری جدید، ویران کردن گبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونسلول های بنیادیمغزتان را در جوانی سیم کشتصویر در هم تنیدگی کوانتامید یا ناامیدی؟شاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایدنیا، هیچ استماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیدرمان جدید ام اسبیمار 101 ساله، مبتلا به سکتاب گران و پرهزینه شد ولمبانی ذهنی سیاه و سفیدریتوکسیمابتاثیر کپسول نوروهرب بر تبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهسندرم کووید طولانینقش ویتامین K در ترمیم اسشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنانیس بی کسانانگشت ماشه اینگاهی بر توانایی اجزاي بحس و ادراک قسمت 87منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرون و بیرون، جدای از هم بیماری تی تی پیراه های جدید برای قضاوت رکشتن عقیده ممکن نیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر گیاهخواری بر رشد و بعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش رژیم غذایی بر رشد و اصدای بم با فرکانس پایین، انسولین هوشمندنازوکلسینحس و ادراک قسمت پنجاهمنابع بی نهایت انرژی در دابزارهای بقای از نخستین دگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهدرگیری مغز در بیماری کویتو با باورهایت کنترل میشبیداری معنوی یعنی دوستی رشته نوروایمونولوژی و نقگیرنده باید سازگار با پیمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیفاصله ها در مکانیک کوانتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوطولانی ترین شباولین قدم شناخت نقص های خنرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمدارچینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاساس انسان اندیشه و باور یک آلل ژنتیکی که از نئانددست آسمانتومورها و التهاب مغزی عاباور و کیهان شناسیزمان، واقعی نیستگشایش دروازه جدیدی از طرمستند جهان متصلتاثیر روزه داری بر سلامت تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولساختن آیندهجهان دارای برنامهفرد یا اندیشهنه بدبخت بلکه نادانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراروياها را به یاد نمی آخم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات صحبت کردن در انداروی جدید برای کاهش وزنهوش عاطفی قسمت دهماصفهان زیباژن ضد آلزایمرذره ی معین یا ابری از الکتوکل بر خدابترس از اینکه کسی، به درگزونیسومایدپیوند مدفوع در درمان بیممعادله ها فقط بخش خسته کنتازه های اسکیزوفرنی(جنوتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنقلب های سادهنوار مغز در تشخیص بیماری عید نوروز مبارکاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی تکامل در درمان بیخواص باداممنحنی که ارتباط بین معرفارتباط هوش ساختار مغز و ژدخالت در ساختار ژنهاهیچ چیز، چقدر حقیقی استاعتماد به خودکمردردرمز جهان خاصیت فراکتالتیروفیبان موثر در سکته ی بحران ذهن فیلمی قابل تامزبان چهار حرفی حیات زمینپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و هوش، برترین ابزار بترک امروزآغاز فصل سرما و دوباره تکسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های قبل از آغازنورون هاي مصنوعی می توانعشق، شلوغ کردن نیستاکسکاربازپین در درمان تشهمه جا خیر بکارخانه ی تاریکموسیقی هنر مایع استاز فرد ایستا و متعصب بگذردر آستانه ی موج پنجم کوویبه مغز خزندگان خودت اجازهر حرکت خمیده می شود و هر کوچکترین چیز یک معجزه اسروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حابرین نت به جای اینترنتزدودن نقص از هوش مصنوعیپروتز چشممغز از بسیاری حقایق می گرتسلیم ارتباط با من برترالکترومغناطیس شنوایی و هشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیلووفلوکساسینابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی خارج از مغزهای ما نیهندسه ی پایه ایخطای ادراک کارمامکان زمان یا حافظه زماناز بحث های کنونی در ویروسدرمان های رایج ام اسبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی خودت را در آینه دیدیکامپیوتر سایبورگروش هایی برای کم کردن اضطتا 20 سال آینده مغز شما به برخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرسلول های بنیادی منابع و امغزتان را در جوانی سیمکشتصویر زیبا از سلولامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدندان ها را مسواک بزنید تماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مدرمان جدید ای ال اس، توفربیمار مرکز تنفس سلولیکتاب زیست شناسی باورمباحث مهم حس و ادراکریسپریدونتاثیر کپسول نوروهرب بر سبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهسندرم گیلن باره به دنبال نقش ژنتیک در درمان اختلاشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییرنقش گرمایش آب و هوا در همشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت نگاری مغز نشان میدنگاهت را بلند کنحس و ادراک قسمت چهلمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درون آشفته ی تو و ظاهر خنبیماری خود ایمن اعصاب محراه های جدید برای قضاوت رگل خاردار، زیباستمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر انتخاب از طرف محیط بعد از کروناآیا یک، وجود داردسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنفواید روزه داری متناوبنقش رژیم غذایی در رشد و اصرع و درمان های آنانسان قدیم در شبه جزیره عنباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت پنجاه و یمنابع جدید انرژیابزارهای دفاعی و بقای مودانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغز در بیماران مبتو باید نیکان را به دست ببیداری و خواب کدام بهتر ارشد مغز فرایندی پیچیده اگالکانزوماب، دارویی جدیمرگ تصادفیتاثیر درجه حرارت بر عملکتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسکوت و نیستیجهان مشارکتیفاصله ی همیشگی تصویر سازنقطه بی بازگشتطی یکصد هزار سال اخیر هرچاولین مورد PML به دنبال تکچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیاستفاده از مغز، وزن را کمیک جهش ممکن است ذهن انساندست بالای دستتومورهای نخاعیباید از انسان ترسیدزمزمه ات مانده در گوشمپل جویی اصفهانمشکل از کجاستتاثیر روزها، ماه ها یا ساتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشفرد حساس از نظر عاطفی و بنه جنگ و نه خونریزیعلم به ما کمک میکند تا موایمپلانت مغزیچراغ های متفاوت و نور یکسخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات عضلانی ژنتیکداروی جدید برای ای ال اسهوش عاطفی قسمت دوماصل بازخوردژنها نقشه ایجاد ابزار هوذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتبحتی علمی درباره تمایل بزونا به وسیله ویروس ابله پیوند مغز و سر و چالشهای معجزه های هر روزهتازه های بیماری پارکینسوتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنقلب و عقلنوار مغزی روشی مهم در تشخعامل کلیدی در کنترل کارآایندرالنظریه ی ریسمانخواص بادام زمینیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط پیوسته ی جهاندر میان تاریکی و روشناییهیچ وقت خودت را محدود به اعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کانارنگ کردن، حقیقت نیستتکنولوژی های جدید و حالتبخش فراموش شده ی حافظهزبان نیاز تکاملی استپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقترکیب آمار و ژنتیکآغاز مبهم آفرینشسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزقبل از انفجار بزرگنورون های ردیاب حافظهعصب حقوق نورولوواگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چیزی برای تنهایی دخانواده پایدارمیلر فیشر نوعی نادر از گیاز مخالفت بشنودر برابر حقایق جدیدبه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به کووید نوزده و خطر بیماری روبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حابرای یک زندگی معمولیسفر فقط مادی نیستپروتز عصبی برای تکلممغز به تنهایی برای فرهنگ تسلیم شدن از نورون شروع مالکتروتاکسی(گرایش و حرکشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار هوش در حال ارتقا ازچیزی شبیه نور تو نیستهندسه ی رایج کیهانخطای حسمکانیک کوانتومی بی معنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان های علامتی در ام اسبه سیاهی عادت نکنیمکاهش میل جنسی در ام اسروش هایی برای جلوگیری از تا بحر یفعل ما یشابرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار سلول های بدن تو پیر نیستنمغط یک گیرنده استتصویر زیبای اصفهانامید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل شاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در تولزوم عدم وابستگی به گوگل ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشده روش موفقیتماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بردرمان جدید سرطانبیماری لبر و نابینایی آنکتاب طبیعت در قالب هندسهمبتکران خودشکوفاریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر کپسول نوروهرب بر سبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازسندرم پیریفورمیسنقش پیش زمینه ها و اراده شجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت چهل و هفتمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردروغ نگو به خصوص به خودتبیماری دویکراه پیروزی در زندگی چیستگل درون گلدانمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر احتمالی عصاره تغلیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهفواید روزه داری متناوبنقش زنجبیل در جلوگیری از ضایعه ی شبکه لومبوساکرالانسان میوه ی تکاملنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت پنجاه و دمناطق خاص زبان در مغزابعاد و نیازهای تکاملیدانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایبیست تمرین ساده برای جلورشد مغز علت تمایل انسان بگام کوچک ولی تاثیرگذارمرگی وجود نداردتاثیر درجه حرارت بر عملکتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملسکوت، پر از صداجهان معنافتون های زیستینمیتوان با بیرون انداختنطیف انسفالیت، گیلن باره اولین مورد پیوند سر در انچرا مردم با زندگی میجنگنحس و ادراک قسمت شصت و دومنبع هوشیاری کجاست قسمت احتیاط در ورزش زانو در خاداروهای ام اسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستفاده از نظریه ی تکامل یک رژیم غذایی جدید، می تودستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای ستون فقراتبابا زود بیازنان باهوش ترپل خواجو اصفهانمشکلات نخاعیتاثیر روغن رزماری استنشاتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقافردا را نمیدانیمنه روش تقویت مغزعلم بدون توقفایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع ها بیهوده استخونریزی مغزی کشندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختراع جدید اینترنت کوانداروی جدید برای دیابتهوش عاطفی قسمت سوماصل در هم تنیدگی و جهانی ژنها ، مغز و ارادهذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای بحث درباره پیدایش و منشا زیان غذاهای پرچربپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی چشمتازه های درمان ام استنها در برابر جهانآزادی در چیستسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده قلب یا مغزنوار مغز، مفید و بی خطرعادت همیشه خوب نیستایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیمخواص شکلات تلخمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط انسانی، محدود به در مانهای کمر دردهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتماد بی موردکمردرد و علل آنرنگین کمانتکنولوژی و پیشرفتبخش های تنظیمی ژنومزبان و کلمه حتی برای کسانپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و اخلاقترکیب حیوان و انسانإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیقبرستان ها با بوی شجاعتنوروپلاستیسیتی چیستعصب سیاتیکاگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه چشمی مراقب و نگهباخاویار گیاهیمیهمانهای ناخوانده عامل از نخستین همانند سازها تدر جراحی کمر عجله نکنیدبه نقاش بنگرهز ذره، یک دنیاستکودک هشت ساله لازم است آدروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حابرای پیش بینی آینده مغز دسفر نامه سفر به بم و جنوب پرورش مغز مینیاتوری انسامغز بیش از آنچه تصور میشوتست نوار عصب و عضلهالکترودهای کاشتنیشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جللوتیراستامابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجهندسه بنیادینخطر آلودگی هوامکانیزمهای دفاعی در براباز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان ژنتیکی برای نوآوریبه سخن توجه کن نه گویندهکاهش مرگ و میر ناشی از ابروش هایی ساده برای کاهش اتاول کف پا و حقیقتبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانسلول بنیادی و ای ال اسنفرت، اسیب به خود استتصویربرداری فضاپیمای آمامیدهای جدید برای بازیابچگونه جمعیت های بزرگ شکل شاید درست نباشدحباب هایی تو در تومقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدهن، بزرگترین سرمایهماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پرودرمان جدید سرطانبیماری میاستنی گراویسکتاب، سفری به تاریخمتواضع باشریشه های مشترک همه ی موجوتاثیر کتامین در درمان پابررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثسندرم پیریفورمیسسندرم پای بی قرارنقش پیشرفته ی سلول های بنشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت چهل و هشتمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدریا آرام نخواهد شد کشتی بیماری دیستروفی میوتونیراه انسان شدن، راه رفتن وگل زندگیمدیون خود ناموجودتاثیر بینش و انتظارات فربعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده سیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیفواید زیاد دوچرخه سوارینقش زبان در سلطه و قدرت اضایعه ی عروقی مخچهانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیحس و ادراک قسمت پنجاه و سمناطق خاصی از مغز در جستجابعاد اضافه ی کیهاندانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددرگیری مغزی در سندرم کووتو تغییر و تحولیبیش از نیمی از موارد انتقرشد در سختی استگامی در درمان بیماریهای مراقب خودتون و خانواده هتاثیر درجه حرارت بر عملکتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از سکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسفروتنی معرفتینمیتوان بر سیاه سیاه نوشطبیعت موجی جهاناولین هیبرید بین انسان و چرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت شصت و ششمنبع هوشیاری کجاست قسمت احتیاط در تعویض داروهاداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاستفاده از هوش مصنوعی در یکی از علل محدودیت مغز امدغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم فضای خالیباد و موجزنجیرها را ما باید پاره کپلاسمای غالبمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر رژیم گیاه خواری بر تمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)ساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتفرزندان زمان خودچه زیاد است بر من که در ایعلم در حال توسعهایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین جهل و علم رو به پخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادامه بحث تکامل چشمداروی جدید ضد فشار خونهوش عاطفی قسمت ششماصل علت و تاثیرژنهای مشترک بین انسان و وذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی یک فرد، برای تغیبحثي درباره هوش و تفاوتهزیباترین چیز در پیر شدنپیوند اندام حیوانات به امعجزه ی علمتاسف بار است انسان، حق خوتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیقلب دروازه ی ارتباطنوار مغز، ترجمه ی فعالیت عادت کن از بالا نگاه کنیایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمخواص شگفت هویجمهمان ناخواندهارتباط از بالا به پایین مدر محل کار ارزش خودت را بهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتیاد و تلاش های درمانی کمردرد با پوشیدن کفش منارهبر حقیقیتکنولوژی جدید که سلول هابخش بزرگی حس و ادراک ما ازبان و بیان نتیجه ساختماپپوگستمغز و سیر تکامل ان دلیلی ترازودونافت فشار خون ناگهانی در وسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورقدم زدن و حرکت دید را تغینوروز مبارکعضلانی که طی سخن گفتن چقداگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه اطمینان تو بر خدا بخار و گلمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاز نخستین همانند سازها تدر درمان بیماری مولتیپل به نادیدنی ایمان بیاورهزینه ای که برای اندیشیدکودک ایرانی که هوش او از روح و آب حیاتتکامل زبانبرای اولین بار دانشمندانسفر به مریخ در 39 روزپرکاری تیروئیدمغز برای فراموشی بیشتر کتست کم هزینه ی بزاق برای الگو نداشتیمشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایهندسه در پایه ی همه ی واکخطر حقیقی، خود انسان استما انسانها چه اندازه نزداز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی خورشید هست شمع به کادرمان کارتی سل و تومور مغبهبود حافظه پس از رخدادهکاهش التهاب ناشی از بیماروش جدید تولید برقتابوهای ذهنیبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح سلول بنیادین از مخاط بیننقاشی هایی با بوی گذشته یتصور ما ازمشکلات و واقعیامیدوار باش حتی اگر همه چچگونه حافظه را قویتر کنیشایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستمقایسه رقابت و همکاریابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگودو ویژگی انتزاع و قدرت تجماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان دارویی سرطان رحم ببیماری های میتوکندریکتابخانهمجموعه های پر سلولی بدن مریشه های مشترک حیاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استسندرم پس از ضربه به سرنقش آتش در رسیدن انسان بهشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی انتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت چهل و دوممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از دین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودریای خدابیماری سلیاکراه بی شکستگلوله ی ساچمه ایمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر ترکیبات استاتین (ستفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را فیلم کوتاه هیروشیما از هنقش زبان در سلطه و قدرت اضایعات در عصب زیر زبانیانسان یک کتابخانه استچت جی پی تیحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع نور واقعی و ثابت، حقابعاد بالاتردانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریدرگیری اعصاب به علت میتوتو جهانی هستی که خودش را بیشتر کمردردها نیازی به رشد، رسیدن به یک هدف نیستگامی در درمان بیماریهای مراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر درجه حرارت بر عملکتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باسکته مغزیجهان هوشمندفروتنی و غرورنمای موفقیتطبیعت بر اساس هماهنگیاولین تصویر در تاریخ از سچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک سی و هفتممنبع هوشیاری کجاست قسمت53احساس گذر سریعتر زمانداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماستفاده از انرژی خلایافته های نوین علوم پرده ذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالی یا توهم فضباد غرور و سر پر از نخوت وزندگی فعال و مثبت روند آلپمبرولیزوماب در بیماری چمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر رژیم گیاه خواری بر تمایز یا کشف یگانگیآتاکسیسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزفرضیه ای جدید توضیح میدهنه عدم مطلق بلکه عدم با قعلم راهی برای اندیشیدن اایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و نادانی رو خواندن، دوست روزهای سختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماداراوون تنها داروی تاییداروی جدید ضد میگرنهوش عاطفی بیشتر در زناناصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای هوش ، کدامندرفلکس وتری با توضیح دکتر توازن مهمتر از فعالیت زیبحثی جالب درباره محدودیتزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استمعجزه ی علم در کنترل کرونتبدیل پلاستیک به کربن و ستنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنقلب روباتیکنوار عصب و عضلهعادت کن خوب حرف بزنیایا این جمله درست است کسینظریه تکامل در درمان بیمخواص عجیب لوبیامهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط بین هوش طبیعی و هودر چه مرحله ای از خواب ، رهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتیاد را به دور بیندازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هابخش بزرگتر کیهان ناشناختزبان و بیان، در سایه پیشرپایان، یک آغاز استمغز کوانتومیترازودونافت هوشیاری به دنبال کاهسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماقدرت مردمنوروز یا روز پایانیغم بی پایاناگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه به آنچه داری، خوشنخارق العاده و استثنایی بمیوتونیک دیستروفیاز نخستین همانند سازها تدر دعواها چه میکنی؟به هلال بنگرهزینه سنگین انسان در ازاکودکان مهاجرروح در جهانی دیگر استتکامل زبانبرای تمدن سازی، باید در بسفر به درون سفری زیبامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تست آر ان اس دز میاستنی گالگو و عادت را بشکن و در اشکل پنجم مادهحل مشکللیروپریم داروی ترکیبی ضدابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنهندسه زبانِ زمان استخطر را بپذیرما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان پوکی استخوانبهداشت خوابکاهش حافظه هرچند فرایندیروش صحبت کردن در حال تکامتاثیر فکر بر سلامتبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان سلول عصبی شاهکار انطباق چقدر به چشم اعتماد کنیمتصور از زمان و مکانامیدوارینگاه من، نگاه تو و یا حقیشادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشمقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی اکنون می تواندو بیماری روانی خود بزرگ ماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهدرمان زخم دیابتی با تکنوبیماری های مغز و اعصاب و کجای مغز مسئول پردازش تجمجرم، گاهی قربانی استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مسندرم جدایی مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیانحراف و حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت چهل و سوممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن آلزایمردرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری ضعف عضلات نزدیک براه طولانی را به سلامت گذگلوئونمداخله ی زیانبار انسانتاثیر تغذیه بر سلامت رواتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگفیلمی بسیار جالب از تغیینقش سجده بر عملکرد مغزضرورت زدودن افکارانسان باشنتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتفاق و تصادفدانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدرب بسته با غیر خود باز متو جدای از کیهان نیستیبا همه مهربان باشز گهواره تا گورگاهی لازم است برای فهم و مرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارفرگشت و تکامل تصادفی محض نمایش تک نفرهطعمه ی شبکه های ارتباط اجاولین دارو برای آتاکسی فچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک- قسمت پنجاه و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماحساسات کاذبداروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از سلول های بنیایاد گرفتن مداومذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)بار مغز بر دو استخوانزندگی هوشمند در خارج از زپنج اکتشاف شگفت آور در مومشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر رژیم گیاه خواری بر تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانفساد اقتصادی سیتماتیک درنهایت معرفت و شناخت درک ععلم ساختن برج های چرخانایمپلانت استخوانی در آسینزاع بین علم و جهل رو به پخواب زمستانی سلول های سرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادب برخورد با دیگرانداروی جدید ضد الزایمرهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل، روان و نفس استژنهای حاکم بر انسان و انسرفتار مانند بردهتوت زیاد بخوریدبحثی در مورد نقش ویتامين زیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر برای چه بیمارانمعجزه در هر لحظه زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیقلب را نشکننوار عصب و عضلهعادت کردن به نعمتایا ابزار هوشمندی یا مغز نعناعخود جسم و یا تصویرمهندسی بدنارتباط شگفت مغز انسان و فدر ناامیدی بسی امید استهیچ اندر هیچاعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد درویکردهای جدید ضایعات نختکینگیبخش دیگری در وجود انسان هزبان و تکلم برخی بیماریهپاکسازی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟تراشه مغز بدون واسطه ی دافتخار انسانسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزقدرت و شناخت حقیقتنورالژیغم بی پایاناگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دخبر مهم تلسکوپ هابلمیگرن و پروتئین مرتبط با از نخستین همانند سازها تدر سال حدود 7 میلیون نفر به کدامین گناه کشته شدندهزاران سال چشم های بینا وکودکان میتوانند ناقل بی روح رهاییتکامل زبان انسان از پیشیبرای خودآگاه بودن تو بایسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز بزرگ چالش است یا منفعتشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگوی بنیادین و هوشیاریشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پهندسه، نمایشی از حقیقتخطرات هوش مصنوعیما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی شروع به بیدار شدن میدرمان پوکی استخوانبهداشت خواب، رمز حافظه ی کاهش دوپامین عامل بیماریروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر مشاهده بر واقعیت ببرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخسلول عصبی، در محل خاص خودنقش قهوه در سلامتیتصاویر زیبای رعد و برقامیدواری و مغزنگاه مادی غیر علمی استشب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی مقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بدو بار در هفته ماهی مصرف ماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدرمان ساده ی روماتیسمبیماری های ژنرالیزه ی عصکرونا چه بر سر مغز می آورکریستال هامحل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمسندرم دزدی ساب کلاویننقش اتصالات بین سلولهای شش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پاندوه در دنیا استچالش های ایستادن بر دو پاحس و ادراک قسمت نهممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از دیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیددرک نیازمند شناخت خویش ابیماریهای تحلیل عضلانی ارابطه تشنج و اوتیسمگمان میکنی جرمی کوچکی در مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر حرکات چشم بر امواج تفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هافیروز نادرینقش غذاها و موجودات درياضرب المثل یونانیانسان جدید از چه زمانی پانجات در اعتماد به خودحس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بیندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدرختان چگونه بر تشکیل ابتو دی ان ای خاص ميتوکندريبا هوش مصنوعی خودکار روبزمین در برابر عظمت کیهانگاهی مغز بزرگ چالش استمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر درجه حرارت بر عملکتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرفراموش کارها باهوش تر هسچند نرمش مفید برای کمردرظهور امواج مغزی در مغز مصاولین دروغچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک حس و ادراک- قسمت بیست و پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصابداروی فامپیریدین یا نورلهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم چیستبار بزرگ ایستادن بر دو پازندگی و داراییپول و شادیمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر رژیم گیاهخواری بر تمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و فشار و قدرتنهایت در بی نهایتعلایم کمبود ویتامین E را ایمان به رویانسبیت عام از زبان دکتر برخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادراک ما درک ارتعاشی است داروی سل سپتهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصلاح خطا با رفتن بر مسیرکفش و کتابرفتار وابسته به شکلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبحثی در مورد نقش کلسیم و زیرفون داروی ضد ام اسپیوند سر، یکی از راه حلهامعرفت و شناختتبدیل سلولهای محافط به ستهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیقوی تر باشنوار عصب و عضلهعادت بد را ترک کنایا بیماری ام اس (مولتیپهفت چیز که عملکرد مغز تو خودآگاهی و هوشیاريمهربانی، شرط موفقیتارتباط شگفت انگیز مغز اندر هم تنیدگی مرزها و بی مهیچگاه از فشار و شکست نتربقا با سازگارترین فرد اسکنگره بین المللی سردرد درویا و واقعیتتکامل فردی یا اجتماعیبخشیدن دیگران یعنی آرامشزبان و شناخت حقیقت قسمت چپارادوکس ها در علممغز اندامی تشنه ی انرژی اتراشه ها روی مغزافراد آغاز حرکت خودشان رشلیک فراموشیحق انتخابقدرت کنترل خودنورالژی تریژمینالغیرقابل دیدن کردن مادهاگر با مطالعه فیزیک کوانهمیشه راهی هستخدا موجود استمیگرن و خواباز نشانه ها و آثار درک شددر عید نوروز مراقب تصادف به امید روزهای بهترهستي مادي ای که ما کوچکترکودکان گذشته به آینده فکروزه داری متناوب، مغز را تکامل ساختار رگهای مغزی برای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوسفر دشوار اکتشافمغز بزرگ چالشهای پیش روتشنج چیستالگوبرداری از طبیعتشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزلا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همهنر فراموشیدفاع از پیامبرما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس درمان آرتروز با ورزش موضبوزون هیگز چیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها روشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر نگاه ناظر هوشیار ببرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شسلولهای ایمنی القا کنندهنقش مهاجرت در توسعه نسل اتصادف یا قوانین ناشناختهامیدی به این سوی قبر نیستنگاه محدود و تک جانبه، مششبیه سازی میلیون ها جهان حرکت چرخشی و دائمی کیهانملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بدو برابر شدن خطر مرگ و میماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری وسواسریشه های اخلاقرژیم های غذایی و نقش مهم کریستال زمان(قسمت اولمحدودیت چقدر موثر استتاثیر گیاه خواری بر رشد وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده سندرم سردرد به دلیل افت فALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش تیروئید در تکامل مغزششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندچالش کمبود اندام برای پیحس و ادراک قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از دیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژندرک و احساسبیماری، رساله ای برای سلرادیوی مغز و تنظیم فرکانگنجینه ای به نام ویتامین مروری بر تشنج و درمان هایتاثیر دوپامین و سروتونینتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتفیزیک مولکولها و ذرات در نقش غذاها و موجودات درياضربه مغزی در تصادف رانندانسان خطرناکترین موجودنجات در راستگوییحس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایددانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز خود رها شوورزش و میگرندرختان اشعار زمینتو در میانه ی جهان نیستی با هر چیزی که نفس می کشد مزمین زیر خلیج فارس تمدنی گاهی جهت را عوض کنمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر درجه حرارت بر عملکتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرفراموشی همیشه هم بد نیستچند جهانیظرف باید پر شود چه با چرک اولین سلول مصنوعیچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک- قسمت شصت و چهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی لیراگلوتیدهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید دذهن و زندگیتوهم و خیالبار سنین ابزار هوشمندی ازندگی بی دودپول و عقیدهمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر رژِیم غذایی بر میگتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیفشار روحی، همیشه بد نیست نهادینه سازی فرهنگ اختلاعلایم کمبود ویتامین E را این پیوند نه با مغز بلکه چسبیدن به خود، مانع بزرگ خواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادغام میان گونه های مختلداروی ضد چاقیهوشمندی کیهاناصول انجام برخی نرمش ها دکل اقیانوس در یک ذرهرفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه برخی شغل ها با هوش بحثی در مورد حقیقت فضا و زیرک ترین مردمپیوندهای پیچیده با تغییرمغز فکر میکند مرگ برای دیتبر را بردارتو یک معجزه ایآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی قیچی ژنتیکینوار عصب و عضلهعادت دادن مغز بر تفکرایا بدون زبان میتوانیم تهفت سین یادگاری از میراث خودآگاهی و هوشیاريموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط شگفت انگیز مغز اندر هم تنیدگی کوانتومیهیپرپاراتیروئیدیسمبقا در ازای بیماریکنترل همجوشی هسته ای با هرویا و کابوستکامل مادی تا ابزار هوشمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلزبان و شناخت حقیقت قسمت اپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان ایا طبیعتا تماتراشه ی هوش مصنوعی در مغزافراد بی دلیل دوستدار تو شلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی قدرت انسان در نگاه به ابعنوزاد ناشنوای متولد شده،غرور و علمهمیشه عسل با موم بخوریمخدا نور آسمان ها و زمین امیگرن و روزه داریاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان نگهدارنده ی اعتیادبه بالا بر ستارگان نگاه کهستی ما پس از شروعی چگال کودکان خود را مشابه خود تروزه داری و التهاب زیانبتکامل شناخت انسان با کشفبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتشنج و حرکات شبه تشنجی قاالتهاب شریان تمپورالشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین هنر حفظ گرهدفاع در برابر تغییر ساختما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبوزون هیگز جهان را از متلکایروپاکتیک چیستروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه و مشاهده ناظر برخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم سلولهای بنیادی مصنوعی درنقش میدان مغناطیسی زمین تضادهای علمیامیدی تازه در درمان سرطانگاه کلی نگرحس متفاوتملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بدو برابر شدن خطر مرگ و میماست مالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری کروتز فیلد جاکوببیماری گیلن باره و بیماررژیم های غذایی و نقش مهم کریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت های حافظه و حافظتاثیر گیاه خواری بر رشد وبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هسوی ما آید نداها را صداNVG 291نقش حفاظتی مولکول جدید دشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیاندوهگین نباش اگر درب یا چالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت نوزدهممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کرونادرک کنیم ما همه یکی هستیمبیمارستان هوش مصنوعیراز تغییرگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر دپاکین بر بیماری متفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییفیزیک هوشیارینقش غذاها و موجودات درياضررهای مصرف شکر و قند بر انسان در هستی یا هستی در نخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست قسمت اتصال مغز و کامپیوتردانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز درخواست ها جدا شوورزش بهترین درمان بیش فعدرد و درستوقف؛ شکستبا آتش، بازی نکن و بعد از زمان چیستگذر زمان کاملا وابسته به مرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر درجه حرارت بر عملکتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهفراموشی و مسیر روحانیچند جهانیظرفیت مغز چقدر استاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا ارتعاش بسیار مهم استحسن یوسف باغچه ی منمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلا ل در خود عضلهداروی تشنجی دربارداریهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقذهن و شیمی بدنتوهم وجودباربر دیگران نباشزندگی در جمع مواردی را برپوست ساعتی مستقل از مغز دمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر سلامت دستگاه گوارشتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنفضا و ذهن بازچهار میلیارد سال تکامل بعلائم عصبی آلزایمر، با ااین اندوه چیستنسبت ها در کیهانخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادغام دو حیطه علوم مغز و داروی ضد چاقیهوشیاری و وجوداصول توسعه ی یک ذهن کاملکلمات بلند نه صدای بلندرقیبی قدرتمند در برابر متوصیه های سازمان بهداشت بحثی در مورد عملکرد لوب فزیست شناسی کل در جزء فراکپیوندی که فراتر از امکانمغز قلبتحریک عمقی مغزتو یک جهان در مغز خودت هسآسیب روانی شبکه های اجتمسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار عصب و عضله مهم در تشعارضه جدید ویروس کرونا سایا تکامل هدفمند استهم نوع خواری در میان پیشیخودت را از اندیشه هایت حفموفقیت در تفکر استارتباط غیرکلامی بین انسادر هم تنیدگی کوانتومی و پهاوکينگ پیش از مرگش رسالبقای حقیقی در دور ماندن اکنترل جاذبهرویا و خبر از آیندهتکامل مداومبدون پیر فلکزبان و شناخت حقیقت قسمت دپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای ایجاد تمدتراشه ی بیولوژِیکافزایش قدرت ادراکات و حسشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظقدرت ذهننوسانات کوانتومی منبع ماغربال در زندگیهمیشه، آنطور نیست که هستخدا بخشنده است پس تو هم بمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان نابینایان آیا ممکنبه بالاتر از ماده بیندیشهشت توصیه برای کاستن از دکودکان را برای راه آماده روزه داری و بیمار ی ام اس تکامل، نتیجه ی برنامه ریبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگترین مصرف کننده تشنج به صورت اختلال رفتاام آر آی جدید با قدرت شگفشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسهنر رها شدن از وابستگیدقیق ترین تصاویر از مغز اما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایدرمان با سلول های بنیادیبی نهایت در میان مرزهاکار امروز را به فردا نیندروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه انسان بر رفتابرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سلام تا روشنایینقش محیط زندگی و مهاجرت دتظاهر خوابیده ی مادهامگا سه عامل مهم سلامتنگاه انسان محدود به ادراحس چشایی و بویاییممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو داروی جدید برای میاستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدرمان سرگیجه بدون دارودرمان سرطان با امواج صوتبیماری آلزایمر، استیل کورژیم ضد التهابیکریستال زمان(قسمت سوم)محدودیت درک انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعسوپاپ ها یا ترانزیستورهافقر داده ها در هوش مصنوعینقش حیاتی تلومر دی ان آ دصبور باشتغییرات آب و هوایی که به اندام حسی، درک از بخش هایچاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت هفتممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شدرک احساسات و تفکرات دیگبیندیشراست دستی و چپ دستیگویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز حافظه کجاستتاثیر داروهای ضد التهاب تفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییفیزیک و هوشیارینقش غذاها در کاهش دردهای ضررهای شکر بر سلامت مغزانسان عامل توقف رشد مغزنخاع درازتر یا کوتاهتر کحس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت ردانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز دست دادن دم در پیشینیاورزش در کمر درددرد باسن و پا به دلیل کاهتولید مولکول جدید توسط هبا تعمق در اسرار ابدیت و زمان و مکان، ابعاد کیهان گذشته را دفن کنمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر درجه حرارت بر عملکتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور ذهنجهان یکپارچهفراموشی آرمانچند جهانی و علمعقل مجادله گرايندگان چگونه خواهند دیدچرا بیماری های تخریبی مغحساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلاف خانوادگی را حل کنداروی جدید ALSهوش در طبیعتاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است ذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودبارداری بدون رحمزندگی در سیاهچالهپوشاندن خود از نورمطالبه ی حق خودتاثیر عصاره تغلیظ شده گیتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستفضای قلب منبع نبوغ استچهار ساعت پس از کشتار خوکعلت خواب آلودگی بعد از خواین ایده که ذرات سیاهچالنسبت طلایی، نشانه ای به سخواص فلفل سبزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتقا و تکامل سنت آفرینش داروی ضد تشنج با قابليت تهوشیاری و افسردگیاصول سلامت کمرکلوزاپین داروی ضد جنونرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های غیر دارویی در سبحثی درباره هوش و تفاوتهزیست شناسی باور حقیقت یا پیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتحریک عمقی مغز در آلزایمتو کجای جهانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیسربرولایزینجاذبهقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار عصب و عضله برای تاییعجول نباشایجاد احساساتهمه چیز موج استخودروهای هیدروژنیمولکول ضد پیریارتروز یا خوردگی و التهادر هم تنیدگی کوانتومی و دهاوکينگ پیش از مرگش رسالبلندی در ذهن ما درک بلندیکندن ریشه ی خودرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل چشمبدون بار گذشتهزبان و شناخت حقیقت قسمت سپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طتربیت کودکان وظیفه ای مهافزایش میل جنسی با خوردن شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادقدرت شناختی انسان، محدوداگر تلاش انسان امروز برانوشیدن چای برای مغز مفید مقالاتهمکاری یا رقابتخدای رنگین کمانمیگرن شدید قابل درمان اساز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان های اسرار آمیز در آبه جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنکوری گذرای ناشی از موبایروزه داری سلول های بنیادتکثیر سلول در برابر توقف برخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز حریص برای خون، کلید تتشنج عدم توازن بین نورون ام اس و سرطانشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزلازم است هیچ کاری نکنیدابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزهنر، پر کردن است نه فحش ددل به دریا بزنما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کادرمان تومورهای مغزی با ابی نظمی مقدمه شناختکار با یگانگی و یکپارچگیروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتابرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راسلاح و راهزنینقش مرکز تنفس سلولی در بیشبیه سازی سیستم های کوانتظاهری از ماده است که بیداما شما از دید خفاش کور هنگاه از بیرون مجموعهحس و ادراک (قسمت اول )من و وجود توهمیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاساز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان ضایعات نخاعیبیماری الزایمررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیسوپاپ ها یا ترانزیستورهافلج نخاعی با الکترودهای نقش خرچنگ های نعل اسبی درصبور باشتغییرات تکاملی سر انسان انرژی بی پایان در درون هرنابینایی در نتیجه ی گوشی حس و ادراک قسمت هفدهممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از ددرک تصویر و زبان های مخلتبیهوش کردن در جراحی و بیمرجزخوانی هایی که امروز بگوش دادن بهتر از حرف زدنمرکز حافظه کجاستتاثیر داروی ضد تشنج سدیم تفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بسیاره ابلهانجهل مقدسفیزیک آگاهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهضعیف و قویانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات فشار روحی شدیددانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی به شناسایی کااز روده تا مغزوزن حقیقی معرفت و شناختدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مثل اولین ربات های با خودت نجنگزمان و گذر آن سریع استگر جان به جز تو خواهد از خمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر درجه حرارت بر عملکتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریفرایند پیچیده ی خونرسانیچند روش ساده برای موفقیتعقل در جهان جدید، عجیب اسايا اراده آزاد توهم است یچرا حیوانات سخن نمی گوینخفاش کور و انسان بینا؟منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال حرکتی مانند لرزش داروی جدید s3 در درمان ام هوش عاطفی قسمت 11استیفن هاوکینگ در مورد هیادآوری خواب و رویاذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم بی خداییبازگشایی مجدد مطب دکتر سزندگی زمینی امروز بیش از پیموزایدمطالبی در مورد تشنجتاریک ترین بخش شبتمرکز و مدیتیشنآرام باشسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در سافضای خالی ای وجود نداردنون و القلمعماد الدین نسیمی قربانی این ابتدای تناقض هاستنشانه های گذشته در کیهان خواص منیزیممنبع هوشیاری در کجاست؟ قارتقا یا بازگشت به قبل ازداروی ضد تشنج با قابليت تهوشیاری کوانتومیاضطراب و ترسکلید نزدیک و نگاه تو بر فرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه هایی در مصرف ماهیبحثی درباره هوش و تفاوتهزیست، مرز افق رویداد هستپیام های ناشناخته بر مغز مغز مانند تلفن استتداوم مهم است نه سرعتتو کز محنت دیگران بی غمیآسانی موفقیتسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریقانون گذاری و تکاملنوار عصب و عضله تعیین محلعدم توقف تکامل در یک انداایران بزرگهمه چیز و هیچ چیزخورشید مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان ارزش های وارونهدر هر سوراخی سر نکنهدف یکسان و مسیرهای مختلکندر در بیماریهای التهابرویا تخیل یا واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عمبدون زمان، ماده ای وجود نزبان جانسوزپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان برای شادمانی طترجمه فعالیت های عضله به افزایش مرگ و میر سندرم کوشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانقدرت عشقاگر خواهان پیروزی هستینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر ویتامین دی بر بیماهمانند سازی در انسانخدایی که ساخته ی ذهن بشر میاستنی گراویس بدون آنتیاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمان های بیماری آلزایمربه جای تولید، بیشتر گوش کوفور و فراوانیکی غایب شدی تا نیازمند دلروزهای بد باقی نمیماندتأثیر نیکوتین سیگار بر مبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز در تنهایی آسیب میبینتشویق خواندن به کودکانام اس یا تومور؟شگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمهوموارکتوس ها ممکن است ددلایلی که نشان میدهد ما بما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخواندرمان تشنجبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکارهای کوچک، بی ارزش نیسروشی جدید در درمان سکته متاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزسلسله مباحث هوش مصنوعینقش نگاه از پایین یا نگاهشبکه های مصنوعی مغز به درتعویض دارو در تشنجامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از دور و نگاه از نزدحس و ادراک (قسمت دوم )من کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکدونپزیل در بیماران قلبی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمانهای بیماری پارکینسبیماری ای شبیه آلزایمر و رژیم غذایی سالم و ضد التهکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نسوپاپ ها یا ترانزیستورهافلج بل، فلجی ترسناک که آننقش داروهاي مختلف معروف صبر لازمه ی پیروزی استتغذیه بر ژنها تاثیر داردانرژی تاریکناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت هجدهممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از دیروز و امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطاندرک حقیقت نردبان و مسیری بیهوشی در بیماران دچار ارحم مصنوعیگوشه بیماری اتوزومال رسسمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر مغزتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه سیاره ابلهانجهان فراکتالفیزیکدانان ماشینی برای تنقشه های مغزی جدید با جزیطلوع و حقیقتانسانیت در برابر دیگراننخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید قهوهدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی تعاملیاز سایه بگذروزوز گوشدردهای سال گذشته فراموش تولید یا دریافت علمبا خدا باشزمان و صبرگرفتار محدودیت ها و ابعامسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر درجه حرارت بر عملکتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرفرایند تکامل و دشواری هاچندین ماده غذایی که ماننعقل سالمايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درخفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال خواب فرد را مستعد داروی جدید لنفوم و لوکمیهوش عاطفی قسمت نهماستیفن هاوکینگ در تفسیر یاری خدا نزدیک استذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم تنهاییبازگشت از آثار به سوی خدازندگی زودگذرپیموزایدمطالعه ای بیان میکند اهدتاریکی من و تو و گرد و غباتمرکز بر هدفآرامش و دانشسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفقفس دور خود را بشکننوآوری ای شگفت انگیز دانعنصر اصلی تعیین واقعیتاین بیمار را باید چه کار نشانه های پروردگار در جهخواص میوه ی بهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارتوکين تراپی روشی جديد داروی ضد تشنج توپیراماتهوشیاری سنتی یا هوشیاری اطلاع رسانی اینترنتیکلام و زبان، گنجینه ای بسرمز و رازهای ارتباط غیر کتوضیحی ساده در مورد هوش مبحثی درباره هوش و تفاوتهزاویه نگاه ها یکسان نیستپیدایش زبانمغز مادران و کودکان در زمتداخل مرزها و صفات با بینتو پیچیده ترین تکنولوژی آشنا پنداریسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاقانون جنگلنوار عصب و عضله در مطب دکعدم درکایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز کهنه میشودخوش قلبی و مهربانیمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش های حقیقی ارزش های غدر والنتاین کتاب بدید همهدف یکسان، در مسیرهای متکندر علیه سرطانرویا حقی از طرف خداتکامل و ریشه ی مشترک خلقتبر کسی اعتماد نکن مگر اینزبان ریشه هایی شناختی اسپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شترجمه ی فعالیت های عضله بافزایش سرعت پیشرفت علوم شناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاقسم به فقراپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیوالینصفحه اصلیهمجوشی هسته ای، انرژِی بخدایا جز تو که را دارممیدان مغناطيسي زمین بشر از کجا آمده ام و به کجا میدرمان های بیماری اس ام ایبه خوبی های دیگران فکرکنوقاحت و تمسخر دیگرانکیهان خود را طراحی میکندروزهای سختتأثیر نگاه انسان بر رفتابرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودسفری به آغاز کیهانمغز را از روی امواج بشناستشخیص ژنتیکی آتروفی های امواجی که به وسیله ی ماشیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبلحظات خوش با کودکانابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک هورمون شیرساز یا پرولاکتدنیا فریب و سرگرمیما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتدرمان جدید ALSبی ذهن و بی روحکارهایی بیش از طراحی و گپريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویروس کرونا بر مغز برداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش نظام غذایی در تکامل مشبکیه های مصنوعیتعامل انسان و هوش مصنوعیانفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون قفس یا بیرونحس و ادراک قسمت 67من پر از تلخیمابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه در کاهش دردهای کماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرماندگی به دلیل عادت کربیماری ای شبیه ام اس مولترژیم غذایی ضد التهابیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر گیاه خواری بر رشد وبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسوخت هیدروژنی پاکفلج خوابنقش درختان در تکاملصبر و واقعیتثبت و دستکار ی حافظهانرژی تاریک که ما نمی توناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت هشتممنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای پیشرفته ارتباط دیسک گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطاندرک دیگرانبیوگرافیرحم مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچفال نیکونقشه با واقعیت متفاوت اسطلای سیاهانسان، گونه ای پر از تضادنخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید روزه داریدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی در قضاوت های ااز علم جز اندکی به شما داوسواس، بیماری استدردی که سالهاست درمان نشتولید پاک و فراوان انرژیبا طبیعت بازی نکنزمان واقعیت است یا توهمگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر درجه حرارت بر عملکتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهفرایند حذف برخی اجزای مغچندجهانیعقلانیت بدون تغییرای نعمت من در زندگیمچرا خشونت و تعصبخلا، حقیقی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و داروی جدید میاستنی گراویهوش عاطفی قسمت هفتماستخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستذهن خالی از شلوغی افکارتوهم جداییبازگشت به ریشه های تکاملزندگی سلول در بدن، جدای اپیچیدگی های مغزمگسمعمای اخلاقی قطارتاریکی و نورتمرکز بر امروزآرامش و سکونسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولقفس ذهننوار مغز مشاهده ی غیر مستعوامل موثر در پیدایش زبااینکه به خاطرخودت زندگی نشانه های بیداری روحیخواص هلو برگ هلومنبع خواب و رویاارتباط میکروب روده و پارداروی ضد جنون در درمان تیهوش، ژنتیکی است یا محیطیاطلاعات حسی ما از جهان، چکلام، در تحولی شگفت آور برمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحات دکتر فاطمی در موبحثی درباره هوش و تفاوتهزاوسکا درمان گوشرپیر شدن حتمی نیستمغز چون ابزار هوش است دلیترقی واقعی یا شعار ترقیتو آرامش و صلحیآشنا پنداریسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاقانون جنگلنوبت کودکانعدالت برای من یا برای همهایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان مناسبخوش خیالی و خوش بینیموجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت اولدر یک فراکتال هر نقطه مرکبلوغ چیستهدف از تکامل مغزکو کیو تن coQ10رویاها از مغز است یا ناخوتکامل ابزار هوش ، راه پر برلیتیونزبان شناسی مدرن در سطح سلپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز انسان رو به کوچکتر شدترجمه ای ابتدایی از اسراافسردگی و اضطراب در بیماشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاقضاوت ممنوعاپی ژنتیکنیکولا تسلاسوالات پزشکیهمدلی و هوش عاطفیخرما منبع بسیار خوب آنتی میدان های مغناطیسی قابل از کسی که یک کتاب خوانده درمان های جدید ALSبه خودت مغرور نشووقت نهيب هاي غير علمي گذشکیهانِ هوشیارِ در حال یاروزهای سخت میگذردتأثیر شیرینی های حاوی لوبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسسقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز زنان جوانتر از مغز مرتشخیص آلزایمر سالها قبل امیوتروفیک لترال اسکلروشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست لرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوهوش فوق العاده، هر فرد اسدنیا مکانی بسیار اسرارآممانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان درددرمان جدید مولتیپل میلومبی سوادی در قرن 21کاربرد روباتهای ريزنانوریه زغالیتاثیر ژنها بر اختلالات خبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش نظریه تکامل در شناساشباهت مغز و کیهانتعامل انسان با هوش مصنوعانفجار بزرگ پایان بوده انگاه از درون مجموعه با نگحس و ادراک قسمت 74من بی من، بهتر یاد میگیرمابزار بقا از نخستین همان