دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز را از روی امواج بشناسیم

مغز را از روی امواج، بشناسیم
نوار مغز، مغز را از روی فعالیت الکتریکی بخش های مختلف مغز، معرفی می کند.
در نوار مغز، چیزی جز امواج مشخص نیست و از مغز چیزی جز امواج نمی بینیم ولی این امواج، کمک بزرگی به شناسایی مغز میکند؛ با این حال همه ی امواج غیر طبیعی، نشانه ی بیماری نیست.
14 and 6 Hz Positive Bursts
امواج مثبت 6-14 هرتز
این امواج در افراد سالم به خصوص جوانان دیده میشود و نشانه ی تشنج و یا اختلال مغزی نیست.
فیلم از دکتر جفری مولر، نورولوژیست و دانشیار دانشگاه یال آمریکا

https://www.youtube.com/watch?v=9jc419nxXf4&t=1s

14 & 6 Hz positive bursts - EEGpedia


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اسرار آفرینش در موجرویاهای پر رمز و حیرتی دربعد از کرونا دلخوشی بیهوسازگاری با محیط بین اجزانقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی افسردگی و اضطراب در بیماما اشیا را آنطور که هستنداحیای بینایی نسبی یک بیمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجروشی برای بهبود هوش عاطفبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتلاشی تازه برای گشودن معشنا در ابهای گرم جنوب نیانوار مغز در فراموشی هاتازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان پیوستهانگشت نگاری مغز نشان میدمحل درک احساسات روحانی دادب برخورد با دیگراندانشمندان موفق به بازگردراه های جدید برای قضاوت ربیماری وسواستو انسانی و انسان، شایستشبیه سازی سیستم های کوانچگونه مغز پیش انسان یا همتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته ولمس کوانتومیهدف یکسان، در مسیرهای متجاذبهاولین تصویر در تاریخ از سمرگ و میر پنهانارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید s3 در درمان ام زمان و مکان، ابعاد کیهان بیوگرافیتوهمات و شناخت حقیقتظهور امواج مغزی در مغز مصنگاه حقیقی نگاه به درون اجلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز ممانتین یا آلزیکسا یا ابویتنام نوعی کرونا ویروس حقیقت غیر فیزیکیایا کوچک شدن مغزانسان المشکلات روانپزشکی در عقب از کجا آمده ام و به کجا میدر کمتر از چند ماه سوش جدزیرفون داروی ضد ام اسبازخورد یا فیدبکتکامل و ارتقای نگاه تا عمعادت کردن به نعمتنرمش های مفید برای درد زاآمارهای ارائه شده در سطح منابع انرژی از نفت و گاز واقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت 67اگر خواهان پیروزی هستیمغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان، نشان دهنده ی سخنگو تا 20 سال آینده مغز شما به نزاع بین علم و نادانی رو آیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسنی با تاثیر دوگانه اابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و دمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی ملاحظات در تشنج های سلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسهمه ی سردردها بی خطر نیستآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیکی از علل محدودیت مغز امابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششنقش هورمون های تیروئید داز تکامل تا مغز، از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی سيناپسها طی تکامل و سیاهچاله های فضایی منابعتاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان میتوانند ناقل بی هوش مصنوعی الفاگوآرامش(سکوت) stillness و تکاپومواد کوانتومی جدید، ممکنابزارهای پیشرفته ارتباط خودآگاهی و هوشیاريابزارهای بقا از نخستین هخودروهای هیدروژنیاسرار بازسازی اندام هارویای شفافتفکر خلا ق در برابر توهم ستون فقرات انسان دو پا جلنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک بازی الکترومغناطیس شنوایی و هما به جهان های متفاوت خوداحیای بینایی نسبی یک بیمدو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان قطع نخبه قفس های سیاهت ننازتلاشی جدید در درمان ام اسشناخت و معرفت، و نقش آن دنوار مغز در تشخیص بیماری تازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در قلب و عقلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان پر از چیزهای اسرار آاندوهگین نباش اگر درب یا محدودیت های حافظه و حافظادراک ما درک ارتعاشی است دانشمندان نورون مصنوعی سراه های جدید برای قضاوت ربیماری گیلن باره و بیمارتو با همه چیز در پیوندیشبکه های مصنوعی مغز به درچگونه هموساپينس بر زمین تشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرلوب فرونتال یا پیشانی مغهدف از تکامل مغزجاذبه و نقش آن در شکلگیریاولین سلول مصنوعیمرگ و میر بسیار بالای ناشارتباط غیرکلامی بین انساداروی جدید میاستنی گراویزمان واقعیت است یا توهمبیوگرافیتوپیراماتعقل مجادله گرنگاهی بر قدرت بینایی دراجمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میمن کسی در ناکسی دریافتم ویتامین E برای فعالیت صححقیقت غیر قابل شناختایا این جمله درست است کسیمشاهده گر جدای از شیء مشااز آغاز خلقت تا نگاه انسادر آستانه ی موج پنجم کوویزیست، مرز افق رویداد هستبازسازي مغز و نخاع چالشی تکامل ابزار هوش ، راه پر عارضه جدید ویروس کرونا سنرمش های مفید در سرگیجهآن چیزی که ما جریان زمان منابع انرژی از نفت و گاز والزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت چهلاپی ژنتیکمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانبحثی درباره احساسات متفازبان، وسیله شناسایی محیطتا بحر یفعل ما یشانزاع بین علم و جهل رو به پآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت واسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و سمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی مرزهای اخلاق و علوم سلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانهمیشه اطمینان تو بر خدا بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیافته های نوین علوم پرده ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک سی و هفتمنقش هورمون زنانه استروژناز تکامل تا مغز، از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبرداشت مغز ما از گذر زمانسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر حرکات چشم بر امواج کودکان خود را مشابه خود تهوش مصنوعی از عروسک های بآزمون تجربی، راهی برای رموجود بی مغزی که می تواندابزارهای بقا ازنخستین همخورشید مصنوعیاصل بازخوردروان سالمتفاوت مغز انسان و میمون هسخن پاک و ثابتنقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی الکتروتاکسی(گرایش و حرکما با کمک مغز خود مختاريماحساس گذر سریعتر زماندو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان نابینبه مغز خزندگان خودت اجازتمایل زیاد به خوردن بستنشناخت درون، شناخت بیرون؛نوار مغزی روشی مهم در تشختبدیل تراکت صوتی مصنوعی گنجینه ای به نام ویتامین قلب دروازه ی ارتباطهوش احساسیجهان دارای برنامهاندام حسی، درک از بخش هایمخچه فراتر از حفظ تعادلادغام میان گونه های مختلدانشمندان یک فرضیه رادیکراه پیروزی در زندگی چیستبیماری آلزایمر، استیل کوتو با باورهایت کنترل میششباهت مغز و کیهانچگونه هوشیاری خود را توستشخیص ژنتیکی آتروفی های پمبرولیزوماب در بیماری چلوتیراستامهدف از خلقت رسیدن به ابزاجدایی خطای حسی استاوکرلیزوماب داروی جدید شمرگ انتقال است یا نابود شارتروز یا خوردگی و التهاداروی جدید ضد میگرنزمان پلانکبیان ژن های اسکیزوفرنی دتوانایی مغز و دیگر اجزای علم و ادراک فقط مشاهده ی نگاهی بر توانایی اجزاي بجنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمنابع انرژي پاک سرچشمه حویتامین E در چه مواد غذایحقایق ممکن و غیر ممکنایا ابزار هوشمندی یا مغز مشاهده آینده از روی مشاهاز انفجار بزرگ تا انفجار در درمان بیماری مولتیپل زاوسکا درمان گوشربحتی علمی درباره تمایل بتکامل جریان همیشگی خلقتعدم توقف تکامل در یک اندانرمشهای مهم برای تقویت عآنچه واقعیت تصور میکنیم منابع انرژی از نفت و گاز واکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت چهل و هفتابتدایی که در ذهن دانشمنمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسبحثی درباره احساساتی غیرسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر مشاهده بر واقعیت بنسبت طلایی، نشانه ای به سآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست قسمت وبینار اساتید نورولوژی دابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبرخی نکات از گاید لاین پرسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردهمیشه عسل با موم بخوریمآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادگیری مهارت های جدید دابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش ویتامین K در ترمیم اساز روده تا مغزرفتار اجتماعی انسان، حاصبررسي علل احتمالي تغيير سیاهچاله و تکینگی ابتداینقش داروهاي مختلف معروف تاثیر دوپامین و سروتونینکوری گذرای ناشی از موبایهوش مصنوعی از عروسک های بآزمون ذهنی گربه ی شرودینموجودات مقهور ژنها هستندآزمون ذهنی گربه شرودینگرمیهمانهای ناخوانده عامل ابزارهای بقای موجود زندهخانواده پایداراصل علت و تاثیرروبات های ریز در درمان بیتفاوت ها و تمایزها کلید بسرنوشتچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک تا کمالگو و عادت را بشکن و در اما بخشی از این جهان مرتبطاحساسات کاذبدو سوی واقعیتروشی جدید در درمان سکته مبه هلال بنگرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشناسایی تاریخچه ی تکاملینورون هاي مصنوعی می توانتبدیل سلولهای محافط به سگویید نوزده و ایمنی ساکتقلب را نشکنهوش احساسیجهان در حال نوسان و چرخشانرژی تاریکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلادغام دو حیطه علوم مغز و دانشمندان ژنی از مغز انسراه انسان شدن، راه رفتن وبیماری الزایمرتو جهانی هستی که خودش را شباهت مغز با کیهان مادیچگونه واکسن کرونا را توزتشخیص آلزایمر سالها قبل پنج اکتشاف شگفت آور در مولوزالمعده(پانکراس)مصنوعهر چیز با هر چیز دیگر در تجریان انرژی در سیستم های ايندگان چگونه خواهند دیدمراحل ارتقای پله پله کیهارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی ضد تشنج با قابليت تزمان به چه دلیل ایجاد میشبیان حقیقتتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچالش هوشیاری و اینکه چرا جنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کاحلقه های اسرارآمیزایا بیماری ام اس (مولتیپمطالعه ای بیان میکند اهداز بحث های کنونی در ویروسدر سال حدود 7 میلیون نفر زبان مشترک ژنتیکی موجودابحث درباره پیدایش و منشا تکامل داروینی هنوز در حاعدم درکچرا مغز انسان سه هزار سالآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منابع بی نهایت انرژی در دواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار هوش در حال ارتقا ازمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبخش فراموش شده ی حافظهسفر به مریخ در 39 روزتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنشانه های گذشته در کیهان آیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسموراپامیل در بارداریابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبرخی نرمش ها برای زانوسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کاناهمراهی نوعی سردرد میگرنیآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک- قسمت بیست و پنقش ژنتیک در درمان اختلااز علم جز اندکی به شما دارقیبی قدرتمند در برابر مبررسی و اپروچ جدید بر بیمسیاهچاله ی تولید کنندهنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر دپاکین بر بیماری مکی غایب شدی تا نیازمند دلهوش مصنوعی از عروسک بازی آسيب میکروواسکولاریا آسمیوتونیک دیستروفیابزارهای بقای از نخستین خارق العاده و استثنایی باصل عدم قطعیت از کوانتوم روح رهاییتفاوت های بین زن و مرد فقسریعترین کامپیوتر موجودچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک تا کمالگوی بنیادین و هوشیاریما تحت کنترل ژنها هستیم یاخلاق و علوم اعصابدوچرخه سواری ورزشی سبک و ريتوکسيمب در درمان ام اسبه کدامین گناه کشته شدندتمدن پیشرفته ی پیشینیانشناسایی سلول های ایمنی انورون های ردیاب حافظهتداوم مهم است نه سرعتگوشه بیماری اتوزومال رسسقیچی ژنتیکیهوش عاطفی بیشتر در زنانجهان شگفت انگیزانرژی تاریک که ما نمی تومخچه ابزاري که وظیفه آن فارتقا و تکامل سنت آفرینش دانشمندان پاسخ کوانتومی راه بی شکستبیماری ای شبیه آلزایمر و تو دی ان ای خاص ميتوکندريشباهت کیهان و مغزچگونه آن شکری که می خوریمتصویربرداری فضاپیمای آمپوست ساعتی مستقل از مغز دلیس دگرامفتامین یا ویاسهر حرکت خمیده می شود و هر جریان انرژی در سیستم های ايا اراده آزاد توهم است یمرز مرگ و زندگی کجاستارزش حقیقی زبان قسمت دومداروی ضد تشنج با قابليت تزمان شگفت انگیزبیست تمرین ساده برای جلوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم به ما کمک میکند تا موچالش هوشیاری و اینکه چرا جنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار همنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا و استخوانحمله ویروس کرونا به مغزایا بدون زبان میتوانیم تمعنی روزهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان های اسرار آمیز در آزبان چهار حرفی حیات زمینبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل داروینی هنوز در حاعسل طبیعی موثر در کنترل بچرا مغزهای ما ارتقا یافت آنها نمیخواهند دیگران رامنابع جدید انرژیواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای ابخش بزرگی حس و ادراک ما اسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویانشانه های پروردگار در جهآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی مرتب خیلی به قابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبرخی نرمش های گردنسماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنهندسه ی پایه ایآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش گرمایش آب و هوا در همازدواج های بین گونه ای، ررموزی از نخستین تمدن بشربررسی ژنها در تشخیص بیماسیاره ی ابلهاننقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندهوش مصنوعی از عروسک بازی آسیب ها ناشی از آلودگی هومیگرن و پروتئین مرتبط با ابزارهای دفاعی و بقای موخبر مهم تلسکوپ هابلاصول انجام برخی نرمش ها دروزه داری متناوب، مغز را تفاوت های تکاملی در مغز وسرگیجه از شایعترین اختلاچند روش ساده برای موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجفیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک تا کمالگوبرداری از طبیعتمانند آب باشاخلاق پایه تکامل و فرهنگدورترین نقطه ی قابل مشاهریواستیگمینبه بالا بر ستارگان نگاه کتمدن بشری و مغز اخلاقیشواهدی از نوع جدیدی از حانوروپلاستیسیتی چیستتداخل مرزها و صفات با بینگوشت خواری یا گیاه خواریقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهانی که نه با یک رخداد و انسان قدیم در شبه جزیره عمدل همه جانبه نگر ژنرالیارتوکين تراپی روشی جديد دانشمندان اولین سلول مصنرابطه تشنج و اوتیسمبیماری ای شبیه ام اس مولتتولید مثل اولین ربات های شباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه انتظارات بر ادراک تصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورلا اکراه فی الدینهرچیز با یک تاب تبدیل به جریان انرژی در سیستم های ايا اراده آزاد توهم است یمرز بین انسان و حیوان کجاارزش حقیقی زبان قسمت سومداروی ضد تشنج توپیراماتزندگی هوشمند در خارج از زبیش از نیمی از موارد انتقتوسعه برخی شغل ها با هوش علم ساختن برج های چرخانچالش هوشیاری و اینکه چرا جهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خوردمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا در سبزیجاتحمایت از طبیعتایا تکامل هدفمند استمعادله ها فقط بخش خسته کناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان های بیماری آلزایمرزبان و کلمه حتی برای کسانبحثی جالب درباره محدودیتتکامل داروینی هنوز در حاعصب حقوق نورولووچرا ویروس کرونای دلتا واآنزیم تولید انرژی در سلومناطق خاصی از مغز در جستجواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت چهل و سوممغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش ابخش بزرگتر کیهان ناشناختسفر دشوار اکتشافتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستنظام مثبت زندگیآیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی ، بهترین تمریابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دومغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبرخی یونها و مولکول های مسندرم کووید طولانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش مناهندسه ی رایج کیهانآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از حساسیت روانی متفاوتنقش پیش زمینه ها و اراده اساس انسان اندیشه و باور رمز و رازهای ارتباط غیر کبررسی سیستم تعادلی بدن اسیاره ابلهاننقش روزه داری در سالم و جتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی آشنا پنداریمیگرن سردردی ژنتیکی که بابعاد اضافه ی کیهانخدا موجود استاصول توسعه ی یک ذهن کاملروزه داری و بیمار ی ام اس تفاوت های زبانی سرمنشا تسربازان ما محققا غلبه می چندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورفاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک تا کمالتهاب شریان تمپورالماه رجباختلال خواب فرد را مستعد ديدن با چشم بسته در خواب ریاضیات یک حس جدید استبه خودت مغرور نشوتمدنی قدیمی در شمال خلیج شواهدی از دنیسوان(شبه نئنوروز یا روز پایانیتروس جریان انرژیگیلگمش باستانی کیستقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهانی که از یک منبع، تغذیانسان ها می توانند میدان مدل های ریز مغز مینی برینارتباط میکروب روده و پاردانشمندان تغییر میدان مغراز تغییربیماری اسپینال ماسکولار تولید پاک و فراوان انرژیشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه به سطح بالایی از هوتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدلایو دوم دکتر سید سلمان فهزینه ای که برای اندیشیدجستجوی متن و تصویر به صورای نعمت من در زندگیممرز جدید جستجو و اکتشاف، ارزش خود را چگونه میشناسداستانها و مفاهیمی اشتبازندگی بی دودبیشتر کمردردها نیازی به توصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را چالش هوشیاری و اینکه چرا جهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردحوادث روزگار از جمله ویرایجاد احساساتمعجزه ی علماز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنزبان و بیان نتیجه ساختمابحثی در مورد نقش ویتامين تکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدچرا پس از بیدار شدن از خوآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت نهممغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساسبخش دیگری در وجود انسان هسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستنظریه ی تکامل در درمان بیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش و میگرنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سومغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبرخی اثرات مضر ویتامین دسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهندسه بنیادینآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از خفاش با شیوع همه گیری جدینقش آتش در رسیدن انسان بهاستفاده از مغز، وزن را کمرمز بقای جهش ژنتیکیبررسی علل کمر درد در میانسیاره ابلهاننقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومکاهش مرگ و میر ناشی از ابهوش مصنوعی از عروسک بازی آغاز فصل سرما و دوباره تکمیگرن شدید قابل درمان اساتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملاصول سلامت کمرروزه داری سلول های بنیادتفاوتهای جنسیتی راهی براسردرد میگرن در کودکاننه جنگ و نه خونریزیتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هافرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک تا کمامیوتروفیک لترال اسکلروماپروتیلیناختلال در شناسایی حروف و دی متیل فومارات(زادیوا)(ریسدیپلام تنها داروی تایبه دنبال رستگاری باشتمساح حد واسط میان مغز کوشکل های متفاوت پروتئین هنوشیدن چای برای مغز مفید تری فلوپرازینگیاه خواری و گوشت خوار کدقانون جنگلهوشمندی کیهانجهانی در ذهنانسان یک کتابخانه استمدیون خود ناموجودارتباط ماده و انرژیدانشمندان روش هاي جدیدی راست دستی و چپ دستیبیماری اضطراب عمومیتولید سلولهای جنسی از سلشرکت نورالینک ویدیویی ازچگونه باغبانی باعث کاهش تظاهری از ماده است که بیدپیموزایدلبخند بزن شاید صبح فردا زهزینه سنگین انسان در ازاجستجوی هوشیاری در مغز ماای آنکه نامش درمان و یادشمزایای شکلات تلخ برای سلاز نخستین همانند سازها تدخالت در ساختار ژنهازندگی در جمع مواردی را بربا هوش مصنوعی خودکار روبتوصیه های غیر دارویی در سعلایم کمبود ویتامین E را چالش دیدگاه های سنتی در بجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین دی گنجینه ای بزرحافظه و اطلاعات در کجاست ایرادهای موجود در خلقت بمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز و از مغز درمان های جدید در بیماری زبان و بیان، در سایه پیشربحثی در مورد نقش کلسیم و تکامل زبانغیرقابل دیدن کردن مادهچرا بیماری های تخریبی مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا از حقیقت تاتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهارممغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرنامه و ساختار پیچیده مسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی نظریه ی تکامل در درمان بیآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش بهترین درمان بیش فعابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستممغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز- از مغز ذهن ما از در هم شکستن منببرخی اختلالات عصبی مثانهسندرم پیریفورمیستاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دهندسه در پایه ی همه ی واکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از خلاصه ای از مطالب همایش منقش انتخاب از طرف محیط، ناستفاده از هوش مصنوعی در رمز جهانبزرگ شدن مغز محدود به دورسیر آفرینش از روح تا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمیدان مغناطيسي زمین بشر اتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملاضطراب و ترسروش مقابله مغز با محدودیتقلید مرحله ای نسبتا پیشسردرد و علتهای آنچه زیاد است بر من که در ایتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک تا کمامید نیکو داشته باش تا آنماجرای جهل مقدساختلال در شناسایی حروف و دین، اجباری نیستریشه های مشترک حیاتبه زودی شبکه مغزی به جای تنفس هوازی و میتوکندریشکل پنجم مادهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تری فلوپرازینگالکانزوماب، دارویی جدیقانون جنگلهوشیاری کوانتومیجهش های ژنتیکی مفید در ساانسان جدید از چه زمانی پامدیریت اینترنت بر جنگارتباط متقابل با همه ی حیدانشمندان روشی برای تبدیرجزخوانی هایی که امروز ببیماری بیش فعالیتولترودینشش مرحله تکامل چشمچگونه تکامل مغزهای کنونیتعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسلرزش ناشی از اسیب به عصبهزاران سال چشم های بینا وحفره در مغزایمپلانت مغزی کمک میکند مسیر دشوار تکامل و ارتقااز نخستین همانند سازها تدر مانهای کمر دردزندگی زمینی امروز بیش از با تعمق در اسرار ابدیت و توصیه هایی در مصرف ماهیعلت خواب آلودگی بعد از خوچاالش ها در تعیین منبع هوجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز ویروس مصنوعیحافظه و اطلاعات در کجاست اکسی توسین و تکامل پیش امغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسزبان و تکلم برخی بیماریهتکامل زبانمقالاتچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا ساخته شده توابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نوزدهممغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبرنامه ی مسلط ژنها در اختسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقنظریه ی ریسمانآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش در کمر دردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهممغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز- از مغز ذهن چند جانبه نیازمند نگبرخی اصول سلامت کمرسندرم پس از ضربه به سرتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دهندسه زبانِ زمان استآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقای موجود زنده از خلاصه ای از درمان های جدینقش اتصالات بین سلولهای استفاده از انرژی خلارمز جهان خاصیت فراکتالبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سیستم تعادلی بدننقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیهوش مصنوعی از عروسک بازی افت فشار خون ناگهانی در ومیدان های مغناطیسی قابل اتوسوکسیمایدخطر آلودگی هوااطلاع رسانی اینترنتیروش های صرفه جویی در ایجاتقلید از روی طبیعتسردرد تنشننه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)فراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمامید درمان کرونا با همانماده ی تاریکاختلالات مخچهدید تو همیشه محدود به مقدرژیم های غذایی و نقش مهم به زیر پای خود نگاه نکن بتنفس هوازی و میتوکندریشگفت انگیز بودن کیهاننیکولا تسلاترکیب حیوان و انسانگامی در درمان بیماریهای قانونمندی و محدودیت عالمهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهش های ژنتیکی غیر تصادفانسان خطرناکترین موجودمدارک ژنتیکی چگونه انسانارتباط چاقی و کاهش قدرت بداروهای مصرفی در ام اسرساناها و ابر رساناها و عبیماری تی تی پیتومورها و التهاب مغزی عاششمین کنگره بین المللی سچگونه جمعیت های بزرگ شکل تغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت قربانی نزاع بین بی ایمپلانت نخاعی میتواند دمسئول صیانت از عقیده کیساز نخستین همانند سازها تدر محل کار ارزش خودت را بزندگی زودگذرباهوش ترین و با کیفیت تریتوضیحی ساده در مورد هوش معماد الدین نسیمی قربانی ناتوانی از درمان برخی ویجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آمنابع انرژی از نفت و گاز ویرایش DNA جنین انسان، برحافظه و اطلاعات در کجاستاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسزبان و شناخت حقیقت قسمت چتکامل زبان انسان از پیشیتاثیر ویتامین دی بر بیماچرا حجم مغز گونه انسان درآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیدابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفتممغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هونظریه تکامل در درمان بیمآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزن حقیقی معرفت و شناختابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز- از مغزتذهن هوشیار در پس ماده ی مبرخی بیماری ها که در آن بسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با ههنر حفظ گرهآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقای موجود زنده از خم شدن فضا-زماننقش تیروئید در تکامل مغزاستفاده از سلول های بنیارنگ کردن، حقیقت نیستبزرگترین خطایی که مردم مسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش زبان در سلطه و قدرت انقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریهوش مصنوعی از عروسک بازی افت هوشیاری به دنبال کاهمیدازولام در درمان تشنج اثر مضر مصرف طولانی مدت رخطرات هوش مصنوعیاطلاعات حسی ما از جهان، چروش هایی ساده برای کاهش اتقویت استخوان در گرو تغذسردرد سکه اینهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)فرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیامیدی تازه در درمان سرطاماده ی خالیاختلالات حرکتی در انساندیدن خدا در همه چیزرژیم های غذایی و نقش مهم بوزون هیگز چیستتنفس بدون اکسیژنشگفت زده و حیران باشنیاز به آموزش مجازی دیجیترازودونگامی در درمان بیماریهای قارچ بی مغز در خدمت موجودهیچ کاری نکردن به معنی چیجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسان عامل توقف رشد مغزمروری بر تشنج و درمان هایارتباط هوش ساختار مغز و ژداروهای ام اسرشته نوروایمونولوژی و نقبیماری دویکتومورهای ستون فقراتصرع و درمان های آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل تغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچالزوم سازگاری قانون مجازاهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت آنطور نیست که به نظاین پیوند نه با مغز بلکه مسئولیت جدیداز نخستین همانند سازها تدر چه مرحله ای از خواب ، رزندگی، مدیریت انرژیباد غرور و سر پر از نخوت وتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل موثر در پیدایش زباناتوانی در شناسایی چهره جهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انسامنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت فیزیکی، تابعی از حباب های کیهانی تو در تواگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریبحثی در مورد حقیقت فضا و زبان و شناخت حقیقت قسمت اتکامل ساختار رگهای مغزی صفحه اصلیچرا خشونت و تعصبآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفدهممغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری برین نت به جای اینترنتسفری به آغاز کیهانتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهنظریه تکامل در درمان بیمآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزوز گوشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سومنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز، از مغز ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبرخی بیماری های خاص که بدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبههنر رها شدن از وابستگیآب زندگی است قسمت چهارممنبع خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کوونقش حفاظتی مولکول جدید داستفاده از سلول های بنیاروی و منیزیم در تقویت استبزرگترین درد از درون است سکته مغزیسانسور از روی قصد بسیاری نقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها هوش مصنوعی از عروسک بازی افتخار انسانمکانیک کوانتومی بی معنی اثرات فشار روحی شدیددفاع در برابر تغییر ساختاطلاعاتی عمومی در مورد مروش صحبت کردن در حال تکامتقویت سیستم ایمنیسردرد عروقی میگرننهایت در بی نهایتتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پفرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی به شناسایی کاامگا سه عامل مهم سلامتماده، چیزی بیش از یک خلا اختلالات صحبت کردن در اندژا وو یا اشنا پنداریرژیم ضد التهابیبوزون هیگز جهان را از متلتنها مانع در زندگی موارد شگفتی های زنبور عسلچیزی منتظر شناخته شدنتراشه ی بیولوژِیکگاهی لازم است برای فهم و قبل از آغازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسانیت در هم تنیده و متصمرکز هوشیاری، روح یا بدن ارتباط انسانی، محدود به داروهای تغییر دهنده ی سیرشد مغز فرایندی پیچیده ابیماری دیستروفی میوتونیتوهم فضای خالی یا توهم فضضررهای مصرف شکر و قند بر چگونه حافظه را قویتر کنیتغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای لزوم سازگاری قانون مجازاو هر کس تقوای خدا پیشه کنحقیقت اشیااین ایده که ذرات سیاهچالمسئولیت در برابر محیط زیاز نشانه ها و آثار درک شددر هم تنیدگی مرزها و بی مزونیسومایدبار بزرگ ایستادن بر دو پاتکنولوژی جدید که سلول هاعوامل ایجاد لغت انسانی و نادانی در قرن بیست و یکم،پرتوهای صادر شده از سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چند سویهحد و مرزها توهم ذهن ماستاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبحثی در مورد عملکرد لوب فزبان و شناخت حقیقت قسمت دتکامل شناخت انسان با کشفسوالات پزشکیچرا در مغز انسان، فرورفتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کروناابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هجدهممغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبرای پیش بینی آینده مغز دسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و ونظریه تکامل در درمان بیمآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیام منفرد نورون مغزی ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز، از مغز ذهن خود را مشغول هماهنگیبرخی توجهات در ببمار پارسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابهوموارکتوس ها ممکن است دآب زندگی است قسمت اولمنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهننقش حیاتی تلومر دی ان آ داستفاده از سلول های بنیارویا و خبر از آیندهبسیاری از بیماری های جدیبسیاری از بیماری های جدیسانسور بر بسیاری از حقاینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی افراد آغاز حرکت خودشان رمکانیزمهای دفاعی در براباثرات مفید قهوهدقیق ترین تصاویر از مغز ااطلاعاتی عمومی در مورد مروشهای نو در درمان دیسک بتلقین اطلاعات و حافظهسرعت فکر کردن چگونه استچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان یکپارچهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمبانی ذهنی سیاه و سفیداختلالات عضلانی ژنتیکدژاوو یا آشناپنداریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبی نهایت در میان مرزهاتو یک معجزه ایشاهکار قرنچیزی خارج از مغزهای ما نیتربیت کودکان وظیفه ای مهگاهی مغز بزرگ چالش استقبل از انفجار بزرگهیچگاه از فشار و شکست نترجواب دانشمند سوال کننده انعطاف پذیری مکانیسمی علمرکز حافظه کجاستارتباط از بالا به پایین مداروهای ضد بیماری ام اس ورشد مغز علت تمایل انسان ببیماری ضعف عضلات نزدیک بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ضررهای شکر بر سلامت مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشتغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بمقاومت به عوارض فشار خون وفور و فراوانیحقیقت تنها چیزی است که شااینکه به خاطرخودت زندگی مستند جهان متصلاز نظر علم اعصاب یا نرووسدر هم تنیدگی کوانتومیزونا به وسیله ویروس ابله بار سنین ابزار هوشمندی اتکنولوژی جدید که سلول هاعواملی که برای ظهور لغت انبرو و انرژی مداومآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستحرکت چرخشی و دائمی کیهاناگر نعمت فراموشی نبود بسمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تومورهای مغزی با ابحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت ستأثیر نگاه انسان بر رفتاپیامهای کاربرانچرا ذرات بنیادی معمولاً آیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگر کرونا ساخته شابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هشتممغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبرای اولین بار دانشمندانسلول های بنیادی منابع و اتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندهفت چیز که عملکرد مغز تو آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیشنهاد خوب برای آسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز، از مغز ذهن سالمبرخی توصیه ها برای واکسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاهوش مصنوعی می تواند بر احآب زندگی است قسمت دوممنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتینقش خرچنگ های نعل اسبی دراستیفن هاوکینگ در مورد هرویا بخشی حقیقی از زندگی رویا تخیل یا واقعیتبعد از کروناساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش قدرت ادراکات و حسما انسانها چه اندازه نزداثرات مضر ماری جوانادلایلی که نشان میدهد ما باعداد بینهایت در دنیای متلاش ها برای کشف منابع جدسعی کن به حدی محدود نشویچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف ارتباط جدیدی از ارتبفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کنونی و مغز بزرگتریانفجار و توقف تکاملی نشامباحث مهم حس و ادراکاختراع جدید اینترنت کواندگرگونی های نژادی و تغییرژیم غذایی ضد التهابیبی عدالتی در توزیع واکسن تو یک جهان در مغز خودت هسشاهکار شش گوشچیزی شبیه نور تو نیستترجمه ای ابتدایی از اسراگذر زمان کاملا وابسته به قدم زدن و حرکت دید را تغیهیپرپاراتیروئیدیسمجوسازی مدرناولین مورد PML به دنبال تکمرکز حافظه کجاستارتباط بین هوش طبیعی و هوداروی فامپیریدین یا نورلزمین در برابر عظمت کیهانبیماریهای تحلیل عضلانی اتوهم چیستطلای سیاهنگاه انسان محدود به ادراتغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استمقابله با کرونا با علم اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشحقیقت خواب و رویااینکه خانواده ات سالم بامشکلات نخاعیاز نظر علم اعصاب اراده آزدر هم تنیدگی کوانتومی و پزیباترین چیز در پیر شدنبارداری بدون رحمتکامل مادی تا ابزار هوشمعوارض ازدواج و بچه دار شدنخاع ما تا پایین ستون فقرآلودگی هوا و ویروس کرونامنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستحس چشایی و بویاییاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان ریشه هایی شناختی استئوری تکامل امروز در درمسایتهای دیگرچراروياها را به یاد نمی آآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگری ضد کرونا از دابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربرای تمدن سازی، باید در بسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسهفت سین یادگاری از میراث آیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک آلل ژنتیکی که از نئاندابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز، از مغز ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبرخی درمان های Spinal Muscular Atسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر گیاهخواری بر رشد و کوچکترین چیز یک معجزه اسهوش مصنوعی و کشف زبان هایآب زندگی است قسمت سوممنشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یاستیفن هاوکینگ در تفسیر استخوان های کشف شده، ممکرویا حقی از طرف خدابعد از کروناساخت شبکه عصبی با الفبای نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوفلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش مرگ و میر سندرم کوما انسانها چه اندازه نزداجزای پر سلولی بدن انسان دنیای شگفت انگیز کوانتومبقای حقیقی در دور ماندن اتلاش هایی در بیماران قطع شلیک فراموشینوآوری ای شگفت انگیز دانتاریکی من و تو و گرد و غباکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کاملی در اطراف ما پرانواع سکته های مغزیمجموعه های پر سلولی بدن مادامه بحث تکامل چشمدانش محدود به ابعاد چهاررژیم غذایی ضد دردبیمار 101 ساله، مبتلا به ستو پیچیده ترین تکنولوژی شاید درست نباشدنکاتی در مورد تشنجتسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشقدرت انسان در نگاه به ابعهاوکينگ پیش از مرگش رسالجاودانگی مصنوعیاولین مورد پیوند سر در انمرکز خنده در کجای مغز استارتباط شگفت مغز انسان و فداروی لیراگلوتیدزمین زیر خلیج فارس تمدنی بیهوش کردن در جراحی و بیمتوهم بی خداییطوفان فقر و گرسنگی و بی سنگاه از بیرون مجموعهتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهاملاحظه های اخلاقی دربارهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحقیقت در علم، هرگز نهایی اینترنت بدون فیلتر ماهوامشکلات بین دو همسر و برخیاز نظر علم اعصاب اراده آزدر هم تنیدگی کوانتومی و دزیباترین چیز در افزایش سبازگشت از آثار به سوی خداتکامل مداومعید نوروز مبارکنخستین تصویر از سیاهچالهآلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت های متفاوتحس و ادراک (قسمت اول )اگر با مطالعه فیزیک کوانمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان شناسی مدرن در سطح سلتئوری تکامل در پیشگیری و چراروياها را به یاد نمی آآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاهمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبرای خودآگاه بودن تو بایسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرههم نوع خواری در میان پیشیآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک جهش ممکن است ذهن انسانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششمنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز، از مغز ذره ی معین یا ابری از الکبرخی روش های تربیتی کودکسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر انتخاب از طرف محیط کووید نوزده و خطر بیماری هوش مصنوعی گوگل به کمک تشآب، زندگی است(قسمت پنجم)مهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطاستروژن مانند سپر زنان درویاها از مغز است یا ناخوبعد از کرونا دلخوشی بیهوساختار شبکه های مغزی ثابنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در فلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش سرعت پیشرفت علوم ما اکنون میدانیم فضا خالاجزایی ناشناخته در شکل گدندان ها را مسواک بزنید تروشهای شناسایی قدرت شنوابلندی در ذهن ما درک بلندیتلاشی برای درمان قطع نخاشلیک فراموشینوار مغز مشاهده ی غیر مستتاریخ همه چیز را ثبت کردهگل زندگیفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان پیوستهانگشت ماشه ایمحل درک احساسات روحانیاداراوون تنها داروی تاییدانش بی نهایتراه فراری نیستبیماری های مغز و اعصاب و تو افق رویداد جهان هستیشبیه سازی میلیون ها جهان چگونه مولکول های دی ان ایتشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنفقدرت عشقهاوکينگ پیش از مرگش رسالجایی خالی نیستاولین هیبرید بین انسان و مرگ چیستارتباط شگفت انگیز مغز انداروی تشنجی دربارداریزمان چیستبیهوشی در بیماران دچار اتوهم جدایی و توهم علمطی یکصد هزار سال اخیر هرچنگاه از درون مجموعه با نگثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهانملاحظات بیهوشی قبل از جروقتی تو از یاد گرفتن باز حقیقت راستین انسان علم بایندرالمشکلات روانپزشکی پس از ساز واقعیت امروز تا حقیقتدر یک فراکتال هر نقطه مرکزیر فشار کووید چه باید کربازگشت به ریشه های تکاملتکامل چشمعامل کلیدی در کنترل کارآنخستین روبات های زنده ی جآملودیپین داروی ضد فشار منابع انرژی از نفت و گاز واقعیت و مجازحس و ادراک (قسمت دوم )اگر تلاش انسان امروز برامغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی بحثی درباره هوش و تفاوتهزبان شناسی نوین نیازمند تئوری جدید، ویران کردن گنزاع بین جهل و علم رو به پآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و یمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببرای زندگی سالم، یافتن تسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندهمه چیز در زمان کنونی استآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک رژیم غذایی جدید، می توابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دونقش نظریه تکامل در شناسااز تکامل تا مغز از مغز تا ذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی سلولهای عصبی در تلاسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر احتمالی عصاره تغلیکودک ایرانی که هوش او از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشآثار باستانی تمدن های قدمولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاري