دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سندرم کووید طولانی

عوارض کووید 19 ممکن است تا ماه ها بعد از بیماری باقی بماند و حتی پیشرفت کند

یک فوق تخصص ریه با بیان اینکه عوارض به جا مانده از کرونا تا مدت ها پس از بهبودی از این بیماری هم پایدار است، گفت: در همین راستا عوارضی مانند درگیری ریه، قلب و ضعف عمومی ... ممکن است پس از بهبودی از کرونا ماه‌ها ادامه داشته و حتی احتمال پیشروی آنها وجود دارد.

دکتر علی معینی با اشاره به درگیری ریه ها در بسیاری موارد ابتلا به کرونا گفت: در مواردی که ابتلا به کرونا در حد متوسط و یا شدید است، درگیری ریه ها به عنوان یکی از عوارض بیماری دیده می شود که می‌تواند بعضا خطرناک باشد.

وی افزود: درگیری ریه ها در بیماری کرونا بطور معمول با علائمی چون سرفه و تنگی نفس خود را نشان می‌دهد و اینطور نیست که ریه ها درگیر شده و فرد بدون علامت باشد.

معینی گفت: البته مواردی داریم که در افرادی که دچار علائم خفیف کرونا شده اند بعد از سه تا چهار روز به یکباره ریه ها درگیری شدید پیدا کرده و حتی منجر به فوت بیمار می‌شود که این امر بسته به سن افراد مبتلا و قدرت سیستم ایمنی بدن آنها و وجود برخی بیماریهای زمینه ای دارد.

معینی با اشاره به پایدار بودن عوارض کرونا گفت: در برخی مبتلایان کرونا مواردی داریم که افراد پس از بهبودی کامل همچنان علائمی مانند سرفه و تنگی نفس دارند و باید گفت این سرفه ها و این تنگی نفس، دیگر علائم کرونا نیستند، بلکه عوارض به جا مانده از این بیماری می‌باشند.

وی افزود: این عوارض که شامل درگیری ریه، قلب، مغز و ... می‌تواند باشد، بعد از بهبودی کامل هم امکان پیشروی و بدتر شدند دارند و این امکان هست که افراد پس از بهبودی از کرونا به سمت نارسایی تنفسی بروند، بنابراین درمان این عوارض باید تحت نظر پزشک معالج دنبال شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جهان در حال ایجاد و ارتقاآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از طبیعتمراحل ارتقای پله پله کیهکوچکترین چیز یک معجزه اسسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاظرف باید پر شود چه با چرک جاودانگی مصنوعیاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طدورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع بی نهایت انرژی در دچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرویا و واقعیتتمرکز و مدیتیشنمشاهده گر جدای از شیء مشاکاهش دوپامین عامل بیماریسماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاعوامل موثر در پیدایش زباحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدروزه داری سلول های بنیادتو انسانی و انسان، شایستمغز مانند تلفن استکریستال زمان(قسمت سوم)سیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینعضلانی که طی سخن گفتن چقدحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتریواستیگمینتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میساخت شبکه عصبی مصنوعی با تری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از فیزیک و هوشیارینقش روزه داری در سالم و جدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدرابطه تشنج و اوتیسمتوسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موسرگردانیتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و سواتوبان اطلاعات و پلِ بینفشار و قدرتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیاما انسانها چه اندازه نزدهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزمان چیستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشناخت درون، شناخت بیرون؛پیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحساسیت روانی متفاوتاختلال در شناسایی حروف و قبل از انفجار بزرگنوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چدرک نیازمند شناخت خویش اماده ای ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امزونیسومایدتئوری جدید، ویران کردن گشاید گوشی و چشمی، آماده شجهان مرئی و نامرئیآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خوش قلبی و مهربانیارتباط میکروب روده و پارلایو دوم دکتر سید سلمان فچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاوردرد باسن و پا به دلیل کاهبعد از کرونامدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر کپسول نوروهرب بر سششمین کنگره بین المللی سصبر بسیار بایدجهان ریز و درشتاینکه به خاطرخودت زندگی دفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز چگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذمرز مرگ و زندگی کجاستکووید نوزده و خطر بیماری سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیعقل مجادله گرجایی خالی نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار منابع جدید انرژیچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز رویا و کابوستمرکز بر هدفمشاهده آینده از روی مشاهکاهش سن بیولوژیکی، تنها سندرم کووید طولانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعوامل ایجاد لغت انسانی و حقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاروزهای سختتو با همه چیز در پیوندیمغز مادران و کودکان در زمکشف مکانیسم عصبی خوانش پسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرغم بی پایانحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردریاضیات یک حس جدید استتوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و ادر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز تموجود بی مغزی که می تواندهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمررادیوی مغز و تنظیم فرکانتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیسربازان ما محققا غلبه می تشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیستماتوسوکسیمایدفضای قلب منبع نبوغ استچند نرمش مفید برای کمردردرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیاما انسانها چه اندازه نزدهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دزمان و مکان، ابعاد کیهان تکامل ابزار هوش ، راه پر شناسایی تاریخچه ی تکاملیپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استخفاش با شیوع همه گیری جدیاختلال در شناسایی حروف و قدم زدن و حرکت دید را تغینوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مدرک و احساسماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده زونا به وسیله ویروس ابله تا 20 سال آینده مغز شما به شاید درست نباشدجهان مشارکتیآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سخوشبختی دور از رنج های مارتباط ماده و انرژیلبخند بزن شاید صبح فردا زچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگردردهای سال گذشته فراموش بعد از کرونا دلخوشی بیهومدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر کپسول نوروهرب بر ستاثیر کتامین در درمان پاصرع و درمان های آنجهان شگفت انگیزاینکه خانواده ات سالم بادقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز نگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعمرز بین انسان و حیوان کجاکودک هشت ساله لازم است آدسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهعقلانیت بدون تغییرجاذبهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسمناطق خاصی از مغز در جستجناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچرویا و خبر از آیندهتمساح حد واسط میان مغز کومطالبه ی حق خودکایروپاکتیک چیستسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعواملی که برای ظهور لغت احقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وروش مقابله مغز با محدودیتو با باورهایت کنترل میشمغز چون ابزار هوش است دلیکشف مکانیسمی پیچیده در بسیاره ی ابلهانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تغم بی پایانحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهریسدیپلام تنها داروی تایتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیساختن آیندهترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از فاصله ها در مکانیک کوانتنقش رژیم غذایی در رشد و ادر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که راز تغییرتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دسردرد میگرنتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت دهماثر مضر مصرف طولانی مدت رقفس ذهنچند جهانیدرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هما اکنون میدانیم فضا خالهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندزمان و صبرتکامل جریان همیشگی خلقتشناسایی سلول های ایمنی اپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عخلا، حقیقی نیستاختلالات مخچهقدرت مردمنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مدرک کنیم ما همه یکی هستیمماشین دانشهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومزیباترین چیز در پیر شدنتا بحر یفعل ما یشاشب سیاه سحر شودجهان هوشمندآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فخانه ی تاریکارتباط متقابل با همه ی حیلحظات خوش با کودکانچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدنددردی که سالهاست درمان نشبعد از کرونا دلخوشی بیهومدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسزبان و شناخت حقیقت قسمت اکلرال هیدرات برای خوابانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمضرورت زدودن افکارجهانی که نه با یک رخداد و اینترنت بدون فیلتر ماهوادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیرفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیمرز جدید جستجو و اکتشاف، کودک ایرانی که هوش او از سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخعقیده ی بی عملجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شددین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نتررویا بخشی حقیقی از زندگی تنفس هوازی و میتوکندریمطالبی در مورد تشنجکار با یگانگی و یکپارچگیسندرم پیریفورمیستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی عوارض ازدواج و بچه دار شدحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترروش های صرفه جویی در ایجاتو باید نیکان را به دست بمغز چگونه صداها را فیلتر کشف ارتباط جدیدی از ارتبسیاره ابلهانتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسغیرقابل دیدن کردن مادهحریص نباشابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرریشه های مشترک حیاتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از فاصله ی همیشگی تصویر سازنقش زنجبیل در جلوگیری از در هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تموسیقی نوهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرراست دستی و چپ دستیتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نورسردرد میگرن در کودکانتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت دوازدهماثرات فشار روحی شدیدقلب و عقلچند جهانیدرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر ما از اینجا نخواهیم رفتهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریزمان واقعیت است یا توهمتکامل داروینی هنوز در حاشواهدی از نوع جدیدی از حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملخلا، خالی نیستاختلالات حرکتی در انسانقدرت کنترل خودنوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرک احساسات و تفکرات دیگمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیزیباترین چیز در افزایش ستابوهای ذهنیشبیه سازی میلیون ها جهان جهان هوشیارآموزش نوین زباناولین دروغخانواده پایدارارتباط چاقی و کاهش قدرت بلرزش ناشی از اسیب به عصبنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهتردرس گرفتن از شکست هاتفکر قبل از کارمداخله ی زیانبار انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده ضررهای مصرف شکر و قند بر جهانی که از یک منبع، تغذیایندرالدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهمزایای شکلات تلخ برای سلکودکان میتوانند ناقل بی سفری به آغاز کیهانتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آعلم و ادراک فقط مشاهده ی جدایی خطای حسی استاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استدید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت نادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمرویا تخیل یا واقعیتتنفس هوازی و میتوکندریمطالعه ای بیان میکند اهدکاربرد روباتهای ريزنانوسندرم پس از ضربه به سرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکعید نوروز مبارکحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال روش هایی برای جلوگیری از تو تغییر و تحولیمغز ناتوان از توجیه پیداکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوغرور و علمحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده داروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیرژیم های غذایی و نقش مهم توهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از فتون های زیستینقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تموسیقی هنر مایع استهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاترجزخوانی هایی که امروز بتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدسردرد و علتهای آنتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت سوماثرات مفید قهوهقلب دروازه ی ارتباطچند روش ساده برای موفقیتدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکما اشیا را آنطور که هستندهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قزمان پلانکتکامل داروینی هنوز در حاشواهدی از دنیسوان(شبه نئپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان خلاصه ای از مطالب همایش ماختلالات صحبت کردن در انقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضلهاعتماد به خوددرک تصویر و زبان های مخلتمباحث مهم حس و ادراکهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر فکر بر سلامتشبیه سازی سیستم های کوانجهان های بسیار دیگرآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخار و گللرزش عضله یا فاسیکولاسیوچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کدست آسمانتفکر خلا ق در برابر توهم مدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کممروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانازبان جانسوزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی در ذهنایا کوچک شدن مغزانسان الدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنومنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعترقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدمسمومیت دانش آموزان، قماکودکان خود را مشابه خود تسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آعلم و روحجریان انرژی در سیستم های اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا حقی از طرف خداتنفس بدون اکسیژنمعماری، هندسه ی قابل مشاکاربرد روباتهای ريز، در سندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمعامل کلیدی در کنترل کارآحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنروش هایی ساده برای کاهش اتو جهانی هستی که خودش را مغز و اخلاقکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسیر آفرینش از روح تا مغز تاریکی و نورآشنا پنداریمقالاتحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، بررژیم های غذایی و نقش مهم توهم وجودگامی در درمان بیماریهای سازگاری با محیط بین اجزاترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از فروتنی و غرورنقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزمیهمانهای ناخوانده عامل همه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تورحم مصنوعیتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدسردرد تنشنتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت سی و هشتماثرات مفید روزه داریقلب روباتیکچندین ماده غذایی که مانندرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دما به جهان های متفاوت خودهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریزمان به چه دلیل ایجاد میشتکامل داروینی هنوز در حاشیشه ی بازالتی و سیلیکونپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استخلاصه ای از درمان های جدیاختلالات عضلانی ژنتیکقدرت ذهننوبت کودکاناعتماد به خوددرک حقیقت نردبان و مسیری مجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویازیرفون داروی ضد ام استاثیر مشاهده بر واقعیت بشبکه های مصنوعی مغز به درجهان هایی در جهان دیگرآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخارق العاده و استثنایی بلزوم سازگاری قانون مجازاچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشدستورالعمل مرکز کنترل بیتفاوت مغز انسان و میمون هتفاوت ها و تمایزها کلید بمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنزبان ریشه هایی شناختی استاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیطلوع و حقیقتجهان، تصادفی نیستایا این جمله درست است کسیدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانرموزی از نخستین تمدن بشرتلاش هایی در بیماران قطع مسیر دشوار تکامل و ارتقاکودکان را برای راه آماده سلول های بنیادیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه علم اپی ژنتیک دریچه ای بهجریان انرژی در سیستم های اپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقادیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویاها از مغز است یا ناخوتنها مانع در زندگی موارد معنی روزهکتاب گران و پرهزینه شد ولسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمعادت همیشه خوب نیستحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیروش جدید تولید برقتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز و اخلاقکشتن عقیده ممکن نیستسیستم تعادلی بدنتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری در کجاست؟ قنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از رژیم ضد التهابیتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای ستم با شعار قانون بدترین تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هشتمابزارهای پیشرفته ارتباط فرگشت و تکامل تصادفی محض نقش سجده بر عملکرد مغزدر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرمیوتونیک دیستروفیهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدرحم مصنوعیتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگسسردرد سکه ایتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سی و ششماثرات مضر ماری جواناقلب را نشکننه به اعدامدرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجما با کمک مغز خود مختاريمهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنزمان شگفت انگیزتکامل داروینی هنوز در حاشکل های متفاوت پروتئین هپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشخم شدن فضا-زماناختراع جدید اینترنت کوانقدرت عشقنور دروناعداد بینهایت در دنیای مدرک دیگرانمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستزیرک ترین مردمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بشبکیه های مصنوعیجهان یکپارچهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژلزوم سازگاری قانون مجازاچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشودغدغه نتیجه ی نادانی استذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت ها را به رسمیت بشنامرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منازبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نطلای سیاهجهش های ژنتیکی مفید در ساایا ابزار هوشمندی یا مغز دندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر ارمز و رازهای ارتباط غیر کتلاشی برای درمان قطع نخامسئول صیانت از عقیده کیسکوری گذرای ناشی از موبایسلول های بنیادی منابع و اتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دعلم به ما کمک میکند تا موجریان انرژی در سیستم های ابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گردژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلرویاهای پر رمز و حیرتی درتنها در برابر جهانمعادله ها فقط بخش خسته کنکتاب زیست شناسی باورسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولعادت کن خوب حرف بزنیحل مشکلابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشروش صحبت کردن در حال تکامتو در میانه ی جهان نیستی مغز و سیر تکامل ان دلیلی گل زندگیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکصفحه اصلیحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری در کجاست؟(قنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و ستم، بی پاسخ نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجمابزارهای بقا از نخستین هفراموش کارها باهوش تر هسنقش غذاها و موجودات دريادر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما دامیگرن و پروتئین مرتبط با همیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زسردرد عروقی میگرنتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سیزدهماجزای پر سلولی بدن انسان قیچی ژنتیکینه جنگ و نه خونریزیدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هادرمان جدید میگرن با انتی ما بخشی از این جهان مرتبطهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعزنجیرها را ما باید پاره کتکامل زبانشکل پنجم مادهپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاخونریزی مغز در سندرم کووادامه بحث تکامل چشمقطار پیشرفتنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن ادرک درست از خود و هوشیاریمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر نگاه و مشاهده ناظر شباهت مغز و کیهانجهان یکپارچهآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانلزوم عدم وابستگی به گوگل چگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشبه زودی شبکه مغزی به جای ذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت های بین زن و مرد فقمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرطوفان فقر و گرسنگی و بی سجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا بیماری ام اس (مولتیپدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر ارمز پیشرفت تواضع است نه طتلاشی تازه برای گشودن معمسئولیت جدیدکی غایب شدی تا نیازمند دلسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیعلم بدون توقفجستجوی متن و تصویر به صورابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای مترویای شفافتنبیه چقدر موثر استمعجزه های هر روزهکتاب طبیعت در قالب هندسهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومعادت کردن به نعمتحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگروشهای نو در درمان دیسک بتوقف؛ شکستمغز کوانتومیگلوله ی ساچمه ایسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشسوالات پزشکیحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای نقش تیروئید در تکامل مغزداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع خواب و رویانشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیسترژیم غذایی ضد التهابیتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استستون فقرات انسان دو پا جلترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاهابزارهای بقا ازنخستین همفراموشی همیشه هم بد نیستنقش غذاها و موجودات دريادر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، رمیگرن سردردی ژنتیکی که بهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونارساناها و ابر رساناها و عتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت ششماجزایی ناشناخته در شکل گقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچه زیاد است بر من که در ایدرمان پوکی استخواناصل بازخورددرمان جدید کنترل مولتیپلما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردزندگی هوشمند در خارج از زتکامل زبانشکست حتمیپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودخواندن ، یکی از شستشو دهناداراوون تنها داروی تاییلمس کوانتومینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیدرک عمیق در حیواناتمحدودیت چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی زیست، مرز افق رویداد هستتاثیر نگاه انسان بر رفتاشباهت مغز با کیهان مادیجهان کنونی و مغز بزرگتریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به مقاومت به عوارض فشار خون چگونه هوشیاری خود را توسمقابله ی منطقی با اعتراضچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت های تکاملی در مغز ومرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پطوفان زیباییجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا بدون زبان میتوانیم تدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز نگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانرمز بقای جهش ژنتیکیتلاشی جدید در درمان ام اسمسئولیت در برابر محیط زیکیهان خود را طراحی میکندسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی علم در حال توسعهجستجوی هوشیاری در مغز ماابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشودگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت چت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزروان سالمتهدیدهای هوش مصنوعیمعجزه ی علمکتاب، سفری به تاریخسوخت هیدروژنی پاکتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومعادت دادن مغز بر تفکرحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را روشهای شناسایی قدرت شنواتولید مثل اولین ربات های گلوئونسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَپیامهای کاربرانحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آننقش حفاظتی مولکول جدید دداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز منتظر نمان چیزی نور را بهنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیسترژیم غذایی ضد دردتوهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به سخن و سکوتترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزارهای بقای موجود زندهفرایند پیچیده ی خونرسانینقش غذاها و موجودات دريادر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندمیگرن شدید قابل درمان اسهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شرشته نوروایمونولوژی و نقتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت شصت و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمقانون مندی نقشه ژنتیکی منه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیردرمان جدید سرطانمانند آب باشهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختزندگی بی دودتکامل زبان انسان از پیشیشگفت نیست من عاشق تو باشمپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزخواب سالم عامل سلامتیادب برخورد با دیگرانلوب فرونتال یا پیشانی مغنوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستدرگیری قلب در بیماری ویربزرگترین درد از درون است محدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقزاوسکا درمان گوشرتاثیر نگاه انسان بر رفتاشباهت کیهان و مغزجهان کاملی در اطراف ما پرآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین ممقابله با کرونا با علم اسچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های زبانی سرمنشا تمرگ چیستهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسطولانی ترین شبجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا تکامل هدفمند استدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز نگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودرمز جهانتمایل زیاد به خوردن بستنمستند جهان متصلکیهانِ هوشیارِ در حال یاسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما معلم راهی برای اندیشیدن احفره در مغزابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت چت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاروبات های ریز در درمان بیتو یک معجزه ایمعجزه ی علم در کنترل کرونکتابخانهسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)عارضه جدید ویروس کرونا سحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین داروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز روشی برای بهبود هوش عاطفتولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در سکته مغزیتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وسایتهای دیگرحس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از فلج خوابنقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز منحنی که ارتباط بین معرفنظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتراه فراری نیستتوهم جسمگذشته را دفن کنسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای بقای از نخستین فرایند تکامل و دشواری هانقش غذاها در کاهش دردهای در کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور میدان مغناطيسي زمین بشر همیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از درشد مغز فرایندی پیچیده اتکینگیسرعت فکر کردن چگونه استپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت شصت و دواحیای بینایی نسبی یک بیمقانون گذاری و تکاملنهایت معرفت و شناخت درک عدرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان سرطان با امواج صوتماه رجبهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشزندگی در جمع مواردی را برتکامل ساختار رگهای مغزی شگفت انگیز بودن کیهانپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصخواب سالم عامل سلامتی و یادراک ما درک ارتعاشی است لوتیراستامنوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرگیری مغز در بیماری کویبسیاری از بیماری های جدیمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر ویتامین دی بر بیماشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان پیوستهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هوملاحظه های اخلاقی دربارهچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت ایستایی و تکاپومرگ و میر پنهانهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هسفر فقط مادی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودطی یکصد هزار سال اخیر هرچجهشهای مفید و ذکاوتی که دایجاد احساساتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع انرژی از نفت و گاز نگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیرمز جهان خاصیت فراکتالتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمشکل از کجاستکیست هیداتید مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروعلم ساختن برج های چرخانحق انتخابابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تروبات کیانتو یک جهان در مغز خودت هسمعجزه در هر لحظه زندگیکجای مغز مسئول پردازش تجسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدعدم توقف تکامل در یک انداحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس روشی جدید در درمان قطع نختولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین سال سیزده ماههتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز منشأ اطلاعات و آموخته ها نظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازراه های جدید برای قضاوت رتوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشسختی ها رفتنی استتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و سابزارهای دفاعی و بقای موفرایند حذف برخی اجزای مغنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کممیدان های مغناطیسی قابل همیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانرشد مغز علت تمایل انسان بتکامل فردی یا اجتماعیسعی کن به حدی محدود نشویپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و ششاحساس گذر سریعتر زمانقانون جنگلنهایت در بی نهایتدرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها ددرمانهای بیماری پارکینسماپروتیلینهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی زندگی در سیاهچالهتکامل شناخت انسان با کشفشگفت زده و حیران باشپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادخواب عامل دسته بندی و حفطادغام میان گونه های مختللوزالمعده(پانکراس)مصنوعنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخدرگیری مغز در بیماران مببسیاری از بیماری های جدیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر ویروس کرونا بر مغز شباهت زیاد بین سلول هاي عجهان پیوستهآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انملاحظات بیهوشی قبل از جرچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاذهن سالمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمرگ و میر بسیار بالای ناشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وطبیعت موجی جهانجوانان وطنایرادهای موجود در خلقت بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیرنگ کردن، حقیقت نیستتمدن پیشرفته ی پیشینیانمشکلات نخاعیکیست کلوئید بطن سومسلام تا روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجعلایم کمبود ویتامین E را حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیروح در جهانی دیگر استتو کز محنت دیگران بی غمیمعرفت و شناختکرونا چه بر سر مغز می آورسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشعدم درکحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحروشی جدید در درمان نابینتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش داروهاي مختلف معروف دارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز منشاء کوانتومی هوشیاری انظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسراه های جدید برای قضاوت رتوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفسرنوشتتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و شابعاد و نیازهای تکاملیفراتر از دیوارهای باورنقشه های مغزی جدید با جزیدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در میدان بنیادین اطلاعاتهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانرشد در سختی استتکامل مادی تا ابزار هوشمشلیک فراموشیپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک سی و هفتماحساسات کاذبقانون جنگلنهادینه سازی فرهنگ اختلادرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرهای اسرارآمیز و پوشیدهماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان زندگی زمینی امروز بیش از تکامل، نتیجه ی برنامه ریشگفتی های زنبور عسلجهان قابل مشاهده بخش کوچپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علخودآگاهی و هوشیاريادغام دو حیطه علوم مغز و لیروپریم داروی ترکیبی ضدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازدرگیری مغزی در سندرم کووبشکه ای که ته نداره پر نممخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وزبان نیاز تکاملی استتاثیر ژنها بر اختلالات خشجاعت و ترسجهان پر از چیزهای اسرار آآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انممانتین یا آلزیکسا یا ابچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوتهای جنسیتی راهی برامرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابسفر به مریخ در 39 روزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردطبیعت بر اساس هماهنگیجواب دانشمند سوال کننده اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟دو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیسترنگین کمانتمدن بشری و مغز اخلاقیمشکلات بین دو همسر و برخیکاهش مرگ و میر ناشی از ابسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملعلایم کمبود ویتامین E را حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر روح رهاییتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز فکر میکند مرگ برای دیکریستال هاسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونعسل طبیعی موثر در کنترل بحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایروشی جدید در درمان سکته متولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسسسانسور بر بسیاری از حقایتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش درختان در تکاملداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز مهندسی ژنتیک در حال تلاش نظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مراه پیروزی در زندگی چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وسریع دویدن مهم نیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحس و ادراک قسمت بیست و چهابعاد اضافه ی کیهانفرد حساس از نظر عاطفی و بنقص در تشخیص هیجانات عامدر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلامیدازولام در درمان تشنج همراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادز گهواره تا گورتکامل مداومشلیک فراموشیپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک- قسمت پنجاه و اخلاق و علوم اعصابقانونمندی و محدودیت عالمچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمردروغ نگو به خصوص به خودتماجرای عجیب گالیلههوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندزندگی زودگذرتأثیر نگاه انسان بر رفتاشانس یا تلاشجهان موازی و حجاب هاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهخودآگاهی و هوشیاريارتقا و تکامل سنت آفرینش لیس دگرامفتامین یا ویاسنیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازدرگیری مغزی در سندرم کووبشریت از یک پدر و مادر نیمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر کلام در آیات کلام بشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان پر از چیزهای جادویی آیندهایمان به رویااین پیوند نه با مغز بلکه خطای حسارتباط غیرکلامی بین انسامن کسی در ناکسی دریافتم چگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشمرگ تصادفیکوچ از محیط نامناسبسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیطعمه ی شبکه های ارتباط اججوسازی مدرناگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمادولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به رهبر حقیقیتمدن زیر آبمشکلات روانپزشکی پس از سکاهش التهاب ناشی از بیماسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از علت خواب آلودگی بعد از خوحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به روزه داری متناوب، مغز را تو آرامش و صلحیمغز قلبکریستال زمان(قسمت اولسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوعشق درونی به یگانگی خلقتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاريتوکسيمب در درمان ام استومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریساهچاله ها تبخیر نمیشودتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغیینقش ذهن و شناخت در حوادث دخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا مهربانی، شرط موفقیتنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار راه انسان شدن، راه رفتن وتوازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرسریعترین کامپیوتر موجودتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت بیست و یکابعاد بالاترفردا را نمیدانیمنقطه بی بازگشتدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیامکانیک کوانتومی بی معنی هندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانزمین در برابر عظمت کیهانتکامل چشمشنا در ابهای گرم جنوب نیاپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک- قسمت بیست و پاخلاق پایه تکامل و فرهنگقارچ بی مغز در خدمت موجودچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسدریای خداماده ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانزندگی سلول در بدن، جدای اتئوری تکامل امروز در درمشاهکار قرنجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخودروهای هیدروژنیارتقا یا بازگشت به قبل ازلا اکراه فی الدیننیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگردرگیری اعصاب به علت میتوبعد پنجممدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر کپسول نوروهرب بر نشربت ضد خلطجهان دارای برنامهآینده ی انسان در فراتر ازاین اندوه چیستخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژي پاک سرچشمه حچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتمرگی وجود نداردکوچک شدن مغز از نئاندرتاسفر دشوار اکتشافتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده ظهور امواج مغزی در مغز مصجامعه ی آسمانیاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمددوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیروی و منیزیم در تقویت استتمدنی قدیمی در شمال خلیج مشکلات روانپزشکی در عقب کاهش حافظه هرچند فرایندیسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باعماد الدین نسیمی قربانی حقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستروزه داری و بیمار ی ام اس تو افق رویداد جهان هستیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکریستال زمان(قسمت دوم)سیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رعصب حقوق نورولووحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانریه زغالیتومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستسایه را اصالت دادن، جز فرتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در نقش روی و منیزیم در سلامتدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان نظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقراه بی شکستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چسرگیجه از شایعترین اختلاتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و دواتفاق و تصادففرضیه ای جدید توضیح میدهنمیتوان با بیرون انداختندر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیامکانیزمهای دفاعی در برابهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه ازمین زیر خلیج فارس تمدنی تکامل و ارتقای نگاه تا عمشناخت و معرفت، و نقش آن دپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک- قسمت شصت و چهاختلال خواب فرد را مستعد قبل از آغازنوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیدرک فرد دیگر و رفتارهای اماده ی خالیهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توزندگی، مدیریت انرژیتئوری تکامل در پیشگیری و شاهکار شش گوشجهان مادی، تجلی فضا در ذهآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخورشید مصنوعیارتوکين تراپی روشی جديد لاموژین داروی ضد اوتیسم؟چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگردرختان اشعار زمینبعد از کرونامدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر کپسول نوروهرب بر تشش مرحله تکامل چشمجهان در حال نوسان و چرخشآینده ی علم و فیزیک در60 ث