دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

لیس دگرامفتامین یا ویاس

کپسول Lisdexamfetamine یا ویاس با دوز های 30، 50 و 70
پیش ماده دکسترومتورفان است.

در منطقه ی تاثیر خود باعث افزایش دوپامین و نوراپی نفرین در پره سیناپس میشود. ممکن است با مهار رقابتی، باعث کاهش بازجذب مجدد کاته کولآمین شود.

در درمان بیش فعالی و گاهی اختلال پرخوری بدون قدرت مهار خوردن یا
Binge-eating disorder کاربرد دارد


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ذره ی معین یا ابری از الکما انسانها چه اندازه نزداز انفجار بزرگ تا انفجار نقش ذهن و شناخت در حوادث سوپاپ ها یا ترانزیستورهابار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی ثبت امواج الکتریکی در عصآیا هوش مصنوعی می تواند نقلب روباتیکخطر آلودگی هواابتدایی که در ذهن دانشمنرویا حقی از طرف خدامباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرسانسور از روی قصد بسیاری بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دجهان پیوستهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دلوب فرونتال یا پیشانی مغدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانسرگردانیبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکندجاودانگی مصنوعیآب زندگی است قسمت دومممانتین یا آلزیکسا یا ابدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت رمسئول صیانت از عقیده کیساز روده تا مغزچگونه هموساپينس بر زمین شواهدی از نوع جدیدی از حابرخی درمان های Spinal Muscular Atهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهحقیقت خواب و رویاافتخار انسانمنابع انرژی از نفت و گاز دارویی خلط آورابزارهای بقای از نخستین زمان چیستمعجزه در هر لحظه زندگیشبکه های مصنوعی مغز به دراصل بازخوردنگاهی بر قدرت بینایی درابسیاری از بیماری های جدیو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتحس چشایی و بویاییدر درمان بیماری مولتیپل امیدوار باش حتی اگر همه چمنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق و علوم اعصابزیباترین چیز در افزایش سمغز انسان رو به کوچکتر شدطی یکصد هزار سال اخیر هرچبه قفس های سیاهت ننازنرمش های مفید برای درد زاتقویت سیستم ایمنیتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از گشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت پنجمدرمان سرطان با امواج صوتانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا و تکامل سنت آفرینش زبان جانسوزبی نهایت در میان مرزهامغزهای کوچک بی احساسعوارض ازدواج و بچه دار شدنزاع بین علم و نادانی رو تنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده توتازه های اسکیزوفرنی(جنوپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت سیزدهمايندگان چگونه خواهند دیددرگیری مغز در بیماران مبمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش نظام غذایی در تکامل مسلول های بنیادی منابع و ابیماری ضعف عضلات نزدیک بسایتهای دیگرهمه چیز در زمان کنونی استتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعتشنج چیستآموزش نوین زبانفاصله ی همیشگی تصویر سازخواب سالم عامل سلامتیایا ابزار هوشمندی یا مغز خواب سالم عامل سلامتی و یایا بیماری ام اس (مولتیپذرات کوانتومی زیر اتمی قما اکنون میدانیم فضا خالاز بحث های کنونی در ویروسنقش روی و منیزیم در سلامتسودمندی موجودات ابزی بر بارداری بدون رحمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نقجلوتر را دیدنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرقلب را نشکنخطرات هوش مصنوعیابزار هوش در حال ارتقا ازرویاها از مغز است یا ناخومجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیسانسور بر بسیاری از حقایبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دجهان پیوستهآیا تکامل و تغییرات ژنتیلوتیراستامدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تنور درونسربازان ما محققا غلبه می برای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یاجایی خالی نیستآب زندگی است قسمت سوممن کسی در ناکسی دریافتم دائما بخوانابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت رمسئولیت جدیداز علم جز اندکی به شما داچگونه هوشیاری خود را توسشواهدی از دنیسوان(شبه نئبرخی روش های تربیتی کودکهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجحقیقت در علم، هرگز نهایی افراد آغاز حرکت خودشان رمنابع انرژی از نفت و گاز داستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای دفاعی و بقای موزمان و مکان، ابعاد کیهان مغز فکر میکند مرگ برای دیشباهت مغز و کیهاناصل علت و تاثیرنگاهی بر توانایی اجزاي ببسیاری از بیماری های جدیوفور و فراوانیتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک (قسمت اول )در سال حدود 7 میلیون نفر امیدی تازه در درمان سرطامنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق پایه تکامل و فرهنگزیر فشار کووید چه باید کرمغز ایندگان چگونه استظهور امواج مغزی در مغز مصبه مغز خزندگان خودت اجازنرمش های مفید در سرگیجهتلقین اطلاعات و حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چند سویهپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت پنجاهدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتوکين تراپی روشی جديد زبان ریشه هایی شناختی اسبی عدالتی در توزیع واکسن مغزتان را در جوانی سیم کشعید نوروز مبارکنزاع بین علم و جهل رو به پتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیدتازه های بیماری پارکینسوپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت ششمايا اراده آزاد توهم است یدرگیری مغزی در سندرم کووموجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش نظریه تکامل در شناساسلول های بدن تو پیر نیستنبیماریهای تحلیل عضلانی اهمه ی سردردها بی خطر نیستتومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر دردتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآمارهای ارائه شده در سطح فاصله ی همیشگی تصویر سازفاصله ی همیشگی تصویر سازخواب عامل دسته بندی و حفطایا بدون زبان میتوانیم تذرات کوانتومی زیر اتمی قما از اینجا نخواهیم رفتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش روزه داری در سالم و جسیلی محکم محیط زیست بر انبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی الفاگوتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هوجمجمه انسان های اولیهآیا هوش ارثی دریافتی از پقیچی ژنتیکیدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانرویاهای پر رمز و حیرتی درمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتسایه را اصالت دادن، جز فربحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با هجهان پر از چیزهای اسرار آآیا جنین انسان، هوشمندی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابینمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانسردرد میگرن در کودکانبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سومجاذبهآب، زندگی است(قسمت پنجم)منابع انرژي پاک سرچشمه حداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از راه پیروزی در زندگی چیستمسئولیت در برابر محیط زیازدواج های بین گونه ای، رچگونه واکسن کرونا را توزشکل های متفاوت پروتئین هبرخی سلولهای عصبی در تلاهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورحقیقت راستین انسان علم بافزایش قدرت ادراکات و حسمنابع انرژی از نفت و گاز دخالت در ساختار ژنهاابعاد اضافه ی کیهانزمان واقعیت است یا توهممغز قلبشباهت مغز با کیهان مادیاصل عدم قطعیت از کوانتوم چالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کروناوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک (قسمت دوم )درمان های اسرار آمیز در آامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال خواب فرد را مستعد زیرفون داروی ضد ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیعقل مجادله گربه نقاش بنگرنرمشهای مهم برای تقویت عتلاش ها برای کشف منابع جدتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت پنجاه و یدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط میکروب روده و پارزبان شناسی مدرن در سطح سلبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغزتان را در جوانی سیمکشعامل کلیدی در کنترل کارآنسبت ها در کیهانتو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک قسمت شصت و هشتايا اراده آزاد توهم است یدرگیری مغزی در سندرم کووموجودات مقهور ژنها هستندارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دسلول عصبی شاهکار انطباق بیهوش کردن در جراحی و بیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختتشنج عدم توازن بین نورون آن چیزی که ما جریان زمان آنچه واقعیت تصور میکنیم فرگشت و تکامل تصادفی محض خودآگاهی و هوشیاريایا تکامل هدفمند استذرات کوانتومی زیر اتمی قما اشیا را آنطور که هستنداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و اسیگار عامل افزایش مرگ ومبازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی از عروسک های بتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهجنبه های موجی واقعیتآیا هوش سریعی که بدون احسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانرویای شفافمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل جاذبهجهان دارای برنامهآیا جهان ذهن و افکار ما ملیس دگرامفتامین یا ویاسدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته ممرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهسردرد و علتهای آنبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابجاذبه و نقش آن در شکلگیریآثار باستانی تمدن های قدمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از راه انسان شدن، راه رفتن ومستند جهان متصلاساس انسان اندیشه و باور چگونه آن شکری که می خوریمشکل پنجم مادهبرخی سيناپسها طی تکامل و هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هاحقیقت غیر فیزیکیافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع بی نهایت انرژی در ددر مانهای کمر درداتفاق و تصادفزمان پلانکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشباهت کیهان و مغزاصول انجام برخی نرمش ها دچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کروناوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستحس و ادراک قسمت 67درمان های بیماری آلزایمرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماختلال در شناسایی حروف و زیرک ترین مردممغز ابزار برتر بقاعقلانیت بدون تغییربه نقاش بنگرچرا مغز انسان سه هزار سالتلاش هایی در بیماران قطع تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان جدید از چه زمانی پادریای خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط ماده و انرژیزبان شناسی نوین نیازمند بیماری های مغز و اعصاب و نقش قهوه در سلامتیعادت کردن به نعمتنسبت طلایی، نشانه ای به ستو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کروناتبدیل سلولهای محافط به سپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک قسمت شصت و دوای نعمت من در زندگیمدرگیری اعصاب به علت میتوموسیقی هنر مایع استارزش خود را چگونه میشناسنقش هورمون زنانه استروژنسلولهای ایمنی القا کنندهبیهوشی در بیماران دچار اهمیشه عسل با موم بخوریمتوهم فضای خالیوزوز گوشتشخیص ژنتیکی آتروفی های آنچه حس می کنیم، نتیجه ی فراموش کارها باهوش تر هسخودآگاهی و هوشیاريایجاد احساساترفتار اجتماعی انسان، حاصما به جهان های متفاوت خوداز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اسیاهچاله های فضایی منابعبازخورد یا فیدبکهوش مصنوعی از عروسک های بتیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و وجنسیت و تفاوت های بیناییآیا هشیاری کوانتومی وجودقانون مندی نقشه ژنتیکی مدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانروان سالممحدودیت چقدر موثر استاز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیساخت شبکه عصبی با الفبای بحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابجهان در حال نوسان و چرخشآیا جهش های ژنتیکی، ویرولا اکراه فی الدیندگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اسمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستسردرد تنشنبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش احساسیتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیماجدایی خطای حسی استآرامش(سکوت) stillness و تکاپومنابع انرژی از نفت و گاز داروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از راه بی شکستمشکلات نخاعیاستفاده از مغز، وزن را کمچگونه انتظارات بر ادراک شگفت انگیز بودن کیهانبرداشت مغز ما از گذر زمانهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولحقیقت غیر قابل شناختافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع جدید انرژیدر محل کار ارزش خودت را باتوبان اطلاعات و پلِ بینزمان به چه دلیل ایجاد میشمغز مادران و کودکان در زمشباهت زیاد بین سلول هاي عاصول توسعه ی یک ذهن کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهووقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میحس و ادراک قسمت چهلدرمان های جدید میگرنانفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و زیست، مرز افق رویداد هستمغز از بسیاری حقایق می گرعلم و ادراک فقط مشاهده ی چرا مغزهای ما ارتقا یافت تلاشی برای درمان قطع نخاتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت پنجاه و سانسان خطرناکترین موجوددرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط متقابل با همه ی حیزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیماری وسواسنقش مهاجرت در توسعه نسل اعارضه جدید ویروس کرونا سنشانه های گذشته در کیهان تو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شتداوم مهم است نه سرعتپیشرفتی مستقل از ابزار هفلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک قسمت شصت و ششای آنکه نامش درمان و یادشدرختان اشعار زمینمیهمانهای ناخوانده عامل از فرد ایستا و متعصب بگذرنقش ویتامین K در ترمیم اسسلولهای بنیادی مصنوعی دربیوگرافیهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی تشخیص آلزایمر سالها قبل تصویربرداری فضاپیمای آمآنها نمیخواهند دیگران رافراموشی همیشه هم بد نیستخودروهای هیدروژنیایرادهای موجود در خلقت برقیبی قدرتمند در برابر مما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز و از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از سیاهچاله ها، دارای پرتو بازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندجنسیت و تفاوت های بیناییآیا واکنش های یاد گرفته وقانون جنگلدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایساختن آیندهبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبجهان شگفت انگیزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجلایو دوم دکتر سید سلمان فدانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانریواستیگمینمرگ چیستاز تکینگی تا مغز- از مغز نوروز یا روز پایانیسردرد سکه ایبرخی نکات از گاید لاین پرهوش احساسیتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیجریان انرژی در سیستم های آزمون تجربی، راهی برای رمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسممشکلات بین دو همسر و برخیاستفاده از هوش مصنوعی در چگونه به سطح بالایی از هوشگفت زده و حیران باشبررسي علل احتمالي تغيير هدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)حقایق ممکن و غیر ممکنافسردگی و اضطراب در بیمامناطق خاصی از مغز در جستجدر چه مرحله ای از خواب ، راتوسوکسیمایدزمان شگفت انگیزمغز چون ابزار هوش است دلیشباهت زیاد بین سلول هاي عاصول سلامت کمرچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهوویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدحس و ادراک قسمت چهل و هفتدرمان های جدید در بیماری انواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات مخچهزاوسکا درمان گوشرمغز به تنهایی برای فرهنگ علم اپی ژنتیک دریچه ای بهچرا ویروس کرونای دلتا واتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازپیموزایدحس و ادراک قسمت پنجاه و شانسان عامل توقف رشد مغزدرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط چاقی و کاهش قدرت بزبان، وسیله شناسایی محیطبیماری گیلن باره و بیمارعدم توقف تکامل در یک اندانشانه های پروردگار در جهتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از دتداخل مرزها و صفات با بینپاسخ گیاهان در زمان خوردفلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک سی و هفتمایمپلانت مغزی کمک میکند درد باسن و پا به دلیل کاهمیوتونیک دیستروفیاز نخستین همانند سازها تنقش ژنتیک در درمان اختلاسلسله مباحث هوش مصنوعیبیوگرافیهندسه ی پایه ایتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان تصادف یا قوانین ناشناختهآنان که در قله اند هرگز خفرایند پیچیده ی خونرسانیخورشید مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش ارموزی از نخستین تمدن بشرما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اسیاهچاله و تکینگی ابتدایبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسجهل مقدسآیا یک، وجود داردقانون جنگلدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانروح رهاییمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قساختار فراکتال وجود و ذهبخش های تنظیمی ژنومهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهانی که نه با یک رخداد و آیا خداباوری محصول تکامللبخند بزن شاید صبح فردا زدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز- از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید سردرد عروقی میگرنبرخی نرمش ها برای زانوهوش در طبیعتتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریجریان انرژی در سیستم های آزمون ذهنی گربه ی شرودینمنابع انرژی از نفت و گاز داروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از راز تغییرمشکلات روانپزشکی پس از ساستفاده از انرژی خلاچگونه باغبانی باعث کاهش شگفتی های زنبور عسلبررسی و اپروچ جدید بر بیمهدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)حلقه های اسرارآمیزاقلیت خلاقمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی مرزها و بی ماثر مضر مصرف طولانی مدت رزندگی هوشمند در خارج از زمغز چگونه صداها را فیلتر شرکت نورالینک ویدیویی ازاضطراب و ترسچالش دیدگاه های سنتی در بتفکر خلا ق در برابر توهم ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیحس و ادراک قسمت چهل و هشتدرمان های رایج ام اسانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات حرکتی در انسانزبان مشترک ژنتیکی موجودابه هلال بنگرمغز برای فراموشی بیشتر کعلم به ما کمک میکند تا موچرا پس از بیدار شدن از خوتلاشی جدید در درمان ام استاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مپیموزایدحس و ادراک قسمت بیست و چهانسانیت در هم تنیده و متصدرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط هوش ساختار مغز و ژسفر نامه سفر به بم و جنوب بیماری آلزایمر، استیل کوعدم درکنظام مثبت زندگیتو انسانی و انسان، شایستواکسن سرطانتروس جریان انرژیپختگی پس از چهل سالگي به فلج خوابحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایمپلانت نخاعی میتواند ددست آسمانمیگرن و پروتئین مرتبط با از نخستین همانند سازها تنقش گرمایش آب و هوا در همسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه ی رایج کیهانتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانتظاهر خوابیده ی مادهآنزیم تولید انرژی در سلوفرایند تکامل و دشواری هاخوشبختی دور از رنج های ماگر فقط مردم میفهمیدند کرمز و رازهای ارتباط غیر کما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اسیاهچاله ی تولید کنندهبحث درباره پیدایش و منشا هوش مصنوعی از عروسک بازی تکینگیکل اقیانوس در یک ذرهجهان فراکتالآیا کیهان می تواند یک شبیقانونمندی و محدودیت عالمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عساختار شبکه های مغزی ثاببخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه اسجهانی که از یک منبع، تغذیآیا دلفین ها می تواند از لرزش ناشی از اسیب به عصبدانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایمرگ و میر بسیار بالای ناشاز تکینگی تا مغز- از مغزتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سرعت فکر کردن چگونه استبرخی نرمش های گردنهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها جریان انرژی در سیستم های آزمون ذهنی گربه شرودینگرمنابع انرژی از نفت و گاز داروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیمشکلات روانپزشکی در عقب استفاده از سلول های بنیاچگونه تکامل مغزهای کنونیشاهکار قرنبررسی ژنها در تشخیص بیماهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پحمله ویروس کرونا به مغزالکترومغناطیس شنوایی و همنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومیاثرات فشار روحی شدیدزندگی بی دودمغز ناتوان از توجیه پیداشربت ضد خلطاطلاع رسانی اینترنتیچاالش ها در تعیین منبع هوتفاوت مغز انسان و میمون هویتامین E در چه مواد غذایگالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک قسمت چهل و دومدرمان های علامتی در ام اسانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات صحبت کردن در انزبان چهار حرفی حیات زمینبه کدامین گناه کشته شدندمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟علم راهی برای اندیشیدن اچرا بیماری های تخریبی مغتمایل زیاد به خوردن بستنتاثیر رو ح و روان بر جسموالزارتان داروی ضد فشار پیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت بیست و یکانعطاف پذیری مکانیسمی علدرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط پیوسته ی جهانسفر به مریخ در 39 روزبیماری الزایمرعسل طبیعی موثر در کنترل بنظریه ی تکامل در درمان بیتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطانتری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانیفلج خواب چیستحس و ادراک- قسمت بیست و پاین پیوند نه با مغز بلکه دستورالعمل مرکز کنترل بیمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نخستین همانند سازها تنقش پیش زمینه ها و اراده سم زنبور ، کلیدی برای واربیان حقیقتهندسه بنیادینتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می توتظاهری از ماده است که بیدآیندهفرایند حذف برخی اجزای مغخانواده پایداراگر میدانی مصیبت بزرگتر رمز بقای جهش ژنتیکیمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزسیاره ی ابلهانبحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مادی تا ابزار هوشمکلمات بلند نه صدای بلندجهان ما میتواند به اندازآیا گذشته، امروز وآینده قارچ بی مغز در خدمت موجوددو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس مخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتسازگاری با محیط بین اجزابخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمتأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری جهانی در ذهنآیا دلفین ها میتوانند بالرزش عضله یا فاسیکولاسیودانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانریشه های مشترک حیاتمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلاسعی کن به حدی محدود نشویبرخی یونها و مولکول های مهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستجستجوی متن و تصویر به صورآسيب میکروواسکولاریا آسمنابع انرژی از نفت و گاز داروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز بمشاهده گر جدای از شیء مشااستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل شاهکار شش گوشبررسی بیماری التهابی رودهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بحمایت از طبیعتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومی و پاثرات مفید قهوهزندگی در جمع مواردی را برمغز و سیر تکامل ان دلیلی شش مرحله تکامل چشماطلاعات حسی ما از جهان، چناتوانی از درمان برخی ویتفاوت ها و تمایزها کلید بویتامین کاگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت چهل و سومدرمان ژنتیکی برای نوآوریاندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات عضلانی ژنتیکزبان و کلمه حتی برای کسانبه امید روزهای بهترمغز بزرگ چالش است یا منفععلم ساختن برج های چرخانچرا حیوانات سخن نمی گوینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقپیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت بیست و دواهرام مصر از شگفتی های جهدرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری در کجاست؟ قارتباط انسانی، محدود به سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری ای شبیه آلزایمر و عصب حقوق نورولوونظریه ی تکامل در درمان بیتو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه اتری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانیفلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک- قسمت شصت و چهاین اندوه چیستدغدغه نتیجه ی نادانی استمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تنقش آتش در رسیدن انسان بهسماگلوتید داروی کاهش دهنبیست تمرین ساده برای جلوهندسه در پایه ی همه ی واکهندسه زبانِ زمان استتوهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز امتعداد کلی ذهن ها در جهان آینده ی انسان در فراتر ازفراتر از دیوارهای باورخارق العاده و استثنایی باگر نیروی مغناطیس نباشد رمز جهانماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياسیاره ابلهانبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا پیدایش مغز از روی تصاقبل از آغازدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیادمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بستون فقرات انسان دو پا جلبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آدجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا دست مصنوعی به زودی قالزوم سازگاری قانون مجازادانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم مرگ تصادفیاز تکینگی تا مغز، از مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیشلیک فراموشیبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیجستجوی هوشیاری در مغز ماآسیب ها ناشی از آلودگی هومنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمشاهده آینده از روی مشاهاستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل شاید گوشی و چشمی، آماده شبررسی سیستم تعادلی بدن اهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبحوادث روزگار از جمله ویرالگو و عادت را بشکن و در امنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومی و داثرات مضر ماری جوانازندگی در سیاهچالهمغز کوانتومیششمین کنگره بین المللی ساطلاعاتی عمومی در مورد مناتوانی در شناسایی چهره تفاوت های بین زن و مرد فقتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت نهمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختراع جدید اینترنت کوانزبان و بیان نتیجه ساختمابه بالا بر ستارگان نگاه کمغز بزرگ چالشهای پیش روعلایم کمبود ویتامین E را چرا حجم مغز گونه انسان درتمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش به حس جدیدپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت بیست و سواولین مورد PML به دنبال تکدرک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارتباط از بالا به پایین مسفر دشوار اکتشافبیماری ای شبیه ام اس مولتعضلانی که طی سخن گفتن چقدنظریه ی ریسمانتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغترک امروزپرواز از نیویورک تا لوس آفناوری هوش مصنوعی نحوه خحساسیت روانی متفاوتاین ایده که ذرات سیاهچالذهن ما از در هم شکستن منبمیدان مغناطيسي زمین بشر از نشانه ها و آثار درک شدنقش انتخاب از طرف محیط، نسندرم کووید طولانیبیش از نیمی از موارد انتقهنر حفظ گرهتوهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده تغییر الگوی رشد مغزی با زآینده ی علم و فیزیک در60 ثفرد حساس از نظر عاطفی و بخبر مهم تلسکوپ هابلاگر نعمت فراموشی نبود بسرمز جهان خاصیت فراکتالماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياسیاره ابلهانبحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانجهان مرئی و نامرئیآیا آگاهی پس از مرگ از بیقبل از انفجار بزرگدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکسخن پاک و ثابتبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از جهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا رژیم غذایی گیاهی سلالزوم سازگاری قانون مجازادانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم مراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی منتظر شناخته شدنشلیک فراموشیبرخی اختلالات عصبی مثانههوشمندی کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانوحفره در مغزآشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از رساناها و ابر رساناها و عمطالبی در مورد تشنجاستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه حافظه را قویتر کنیشاید درست نباشدبررسی علل کمر درد در میانهرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهوحافظه و اطلاعات در کجاست الگوی بنیادین و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزای پر سلولی بدن انسان زندگی زمینی امروز بیش از مغز آیندگان چگونه است ؟صرع و درمان های آناطلاعاتی عمومی در مورد منادانی در قرن بیست و یکم،تفاوت های تکاملی در مغز وتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتگاهی لازم است برای فهم و حس و ادراک قسمت چهارمدرمان تومورهای مغزی با اانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادامه بحث تکامل چشمزبان و بیان، در سایه پیشربه خودت مغرور نشومغز بزرگ و فعال یا مغز کوعلایم کمبود ویتامین E را چرا خشونت و تعصبتمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمرپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت بیستماولین مورد پیوند سر در اندرک حقیقت نردبان و مسیری منبع خواب و رویاارتباط بین هوش طبیعی و هوسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اسپینال ماسکولار غیرقابل دیدن کردن مادهنظریه تکامل در درمان بیمتو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی دترکیب حیوان و انسانپرورش مغز مینیاتوری انسافیلمی بسیار جالب از تغییخفاش با شیوع همه گیری جدیاینکه به خاطرخودت زندگی ذهن چند جانبه نیازمند نگمیدان های مغناطیسی قابل از نظر علم اعصاب یا نرووسنقش اتصالات بین سلولهای سندرم گیلن باره به دنبال بیشتر کمردردها نیازی به با هوش مصنوعی خودکار روبهنر رها شدن از وابستگیتوپیراماتیاد بگیر فراموش کنیتغییر زودتر اتصالات مغزیآیا ممکن است موش کور بی مفرضیه ای جدید توضیح میدهخدا موجود استاگر نعمت فراموشی نبود بسرنگ کردن، حقیقت نیستماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياسیر آفرینش از روح تا مغز بحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردجهان هوشیارآیا امکان بازسازی اندامهقدم زدن و حرکت دید را تغیدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجامدل هولوگرافیک تعمیم یافاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانسختی ها رفتنی استبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی جهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا رژیم غذایی گیاهی سلامقاومت به عوارض فشار خون دانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیشنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی اصول سلامت کمرهوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در حقیقت قربانی نزاع بین بی آشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از رشته نوروایمونولوژی و نقمطالعه ای بیان میکند اهداستیفن هاوکینگ در تفسیر نگاه محدود و تک جانبه، مششب سیاه سحر شودبزرگ فکر کنهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبحافظه و اطلاعات در کجاست الگوبرداری از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزایی ناشناخته در شکل گزندگی زودگذرمغز انسان ایا طبیعتا تماضررهای مصرف شکر و قند بر اعتماد به خودنبرو و انرژی مداومتفاوت های زبانی سرمنشا تتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین بی 12 در درمان دردگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک قسمت نوزدهمدرمان تشنجانرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاداراوون تنها داروی تاییزبان و تکلم برخی بیماریهبه دنبال رستگاری باشمغز بزرگترین مصرف کننده علت خواب آلودگی بعد از خوچرا در مغز انسان، فرورفتتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که پیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت دهماولین هیبرید بین انسان و درک دیگرانمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط شگفت مغز انسان و فسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اضطراب عمومیمقالاتنظریه تکامل در درمان بیمتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمندترازودونپرتوهای صادر شده از سیاهفیزیک مولکولها و ذرات در خلاصه ای از مطالب همایش ماینکه خانواده ات سالم باذهن هوشیار در پس ماده ی ممیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش تیروئید در تکامل مغزسندرم پیریفورمیسسندرم پس از ضربه به سربا تعمق در اسرار ابدیت و هوموارکتوس ها ممکن است دتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دتغییر عمودی سر انسان از پآیا ما کالا هستیمفضای قلب منبع نبوغ استخطا در محاسبات چیزی کاملاگر با مطالعه فیزیک کوانروی و منیزیم در تقویت استماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسیستم تعادلی بدنبحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کاناجهان یکپارچهآیا انسان با مغز بزرگش اخقدرت کنترل خوددورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش امدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستسرنوشتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود تجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا راهی برای رفع کم آبی مقابله ی منطقی با اعتراضدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی شبیه نور تو نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی بیماری ها که در آن بهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولحقیقت آنطور نیست که به نظآغاز فصل سرما و دوباره تکمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید ضد میگرنابزارهای پیشرفته ارتباط رشد مغز فرایندی پیچیده امعنی روزهاستخوان های کشف شده، ممکنگاه انسان محدود به ادراشبیه سازی میلیون ها جهان بزرگ شدن مغز محدود به دورهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیحافظه و اطلاعات در کجاستدر یک فراکتال هر نقطه مرکالتهاب شریان تمپورالمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمزندگی، مدیریت انرژیمغز انسان برای ایجاد تمدضررهای شکر بر سلامت مغزاعداد بینهایت در دنیای منتایج نادانی و جهلتفاوتهای جنسیتی راهی براتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین بی هفدهگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک قسمت هفتمدرمان جدید ALSانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادب برخورد با دیگرانزبان و شناخت حقیقت قسمت چبه زودی شبکه مغزی به جای مغز حریص برای خون، کلید تعماد الدین نسیمی قربانی چرا ذرات بنیادی معمولاً تمساح حد واسط میان مغز کوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا و گشودن پنجرپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت دوازدهماولین تصویر در تاریخ از سدرک درست از خود و هوشیاریمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط شگفت انگیز مغز انسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری بیش فعالیتاثیر ویتامین دی بر بیمانظریه تکامل در درمان بیمتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریتراشه ی بیولوژِیکآلودگی هوا چالش قرن جدیدفیزیک و هوشیاریخلاصه ای از درمان های جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواذهن تو همیشه به چیزی اعتقمیدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب اراده آزنقش حفاظتی مولکول جدید داز واقعیت امروز تا حقیقتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسندرم سردرد به دلیل افت فباهوش ترین و با کیفیت تریهوش فوق العاده، هر فرد استوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویاتغییرات منطقه بویایی مغزآیا ما تنها موجودات زنده قفس ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملاگر تلاش انسان امروز برارویا و خبر از آیندهماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیسیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنجهان یکپارچهآیا احتمال دارد رویا از آقدرت انسان در نگاه به ابعديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکاممدیون خود ناموجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هاسریعترین کامپیوتر موجودبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی به شناسایی کاتا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده جواب دانشمند سوال کننده آیاما مقهور قوانین فیزیکمقابله با کرونا با علم اسدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیمرز جدید جستجو و اکتشاف، از تکامل تا مغز از مغز تا نکاتی در مورد تشنجشناخت درون، شناخت بیرون؛برخی بیماری های خاص که بدهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورحقیقت افرادإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنابع انرژی از نفت و گاز داروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا از نخستین هرشد مغز علت تمایل انسان بمعادله ها فقط بخش خسته کناستروژن مانند سپر زنان دنگاه از بیرون مجموعهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هزاران سال چشم های بینا وتاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونحباب های کیهانی تو در تودر کمتر از چند ماه سوش جدامیوتروفیک لترال اسکلرومنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمزونیسومایدمغز انسان برای شادمانی ططلای سیاهبقای حقیقی در دور ماندن انخاع ما تا پایین ستون فقرتقلید مرحله ای نسبتا پیشتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت هفدهمدرمان جدید میگرن با انتی انرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادراک ما درک ارتعاشی است زبان و شناخت حقیقت قسمت ابه زیر پای خود نگاه نکن بمغز در تنهایی آسیب میبینعوامل موثر در پیدایش زباچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریتاریکی من و تو و گرد و غباواکسن کرونا از حقیقت تاتپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت سوماولین دروغدرک عمیق در حیواناتمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری تی تی پیصفحه اصلیهفت چیز که عملکرد مغز تو تولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قتربیت کودکان وظیفه ای مهآلودگی هوا و ویروس کرونافیزیکدانان ماشینی برای تخم شدن فضا-زمانایندرالذهن خود را مشغول هماهنگیمکانیک کوانتومی بی معنی از کجا آمده ام و به کجا مینقش خرچنگ های نعل اسبی درسوپاپ ها یا ترانزیستورهاباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی می تواند بر احتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستتغییرات آب و هوایی که به آیا مغز تا بزرگسالی توسعقلب و عقلخطای ادراک کارمااگر خواهان پیروزی هستیرویا بخشی حقیقی از زندگی ماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامسکوت و نیستیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش مناجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا احتمال دارد رویا از آقدرت عشقدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک بمدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری سرگیجه از شایعترین اختلابرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایجوسازی مدرنآب زندگی است قسمت چهارمملاحظه های اخلاقی دربارهدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد دردمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایشناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی توجهات در ببمار پارهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهحقیقت اشیاافت فشار خون ناگهانی در ومنابع انرژی از نفت و گاز داروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا ازنخستین همزمین در برابر عظمت کیهانمعجزه ی علماسرار آفرینش در موجنگاه از درون مجموعه با نگبزرگترین خطایی که مردم مهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در حد و مرزها توهم ذهن ماستدر آسمان هدیه های نادیدنامید نیکو داشته باش تا آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت احساس گذر سریعتر زمانزونا به وسیله ویروس ابله مغز انسان برای شادمانی ططوفان فقر و گرسنگی و بی سبلندی در ذهن ما درک بلندینخستین تصویر از سیاهچالهتقلید از روی طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت هجدهمدرمان جدید کنترل مولتیپلانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام میان گونه های مختلزبان و شناخت حقیقت قسمت دبوزون هیگز چیستمغز را از روی امواج بشناسعوامل ایجاد لغت انسانی و چراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریتاریکی خواهد ترسیدپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت سی و هشتماولین سلول مصنوعیدرگیری قلب در بیماری ویرمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط غیرکلامی بین انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دسفری به آغاز کیهانبیماری دویکسوالات پزشکیهفت سین یادگاری از میراث تولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریترجمه ای ابتدایی از اسراآلزایمرفاصله ها در مکانیک کوانتخونریزی مغز در سندرم کووایا کوچک شدن مغزانسان الذهن سالممکانیزمهای دفاعی در برابما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش داروهاي مختلف معروف سوپاپ ها یا ترانزیستورهابار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستتغییرات تکاملی سر انسان آیا همه جنایت ها نتیجه بیقلب دروازه ی ارتباطخطای حساپی ژنتیکرویا تخیل یا واقعیتمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتسکته مغزیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهان کاملی در اطراف ما پرآیا برای تولید مثل همیشه لمس کوانتومیدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوامدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخسرگردانیبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلجامعه ی آسمانیآب زندگی است قسمت اولملاحظات بیهوشی قبل از جردانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همشناسایی سلول های ایمنی ابرخی توصیه ها برای واکسیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخحقیقت تنها چیزی است که شاافت هوشیاری به دنبال کاهمنابع انرژی از نفت و گاز داروی ضد تشنج توپیراماتابزارهای بقای موجود زندهزمین زیر خلیج فارس تمدنی معجزه ی علم در کنترل کرونشبیه سازی سیستم های کواناسرار بازسازی اندام هانگاه حقیقی نگاه به درون ابزرگترین درد از درون است هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین حرکت چرخشی و دائمی کیهاندر آستانه ی موج پنجم کوویامید درمان کرونا با همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت احساسات کاذبزیباترین چیز در پیر شدنمغز انسان رو به کوچک تر شطوفان زیباییبلعیدن ستاره توسط سیاهچانخستین روبات های زنده ی جتقویت استخوان در گرو تغذتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت هشتمدرمان جدید سرطانانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام دو حیطه علوم مغز و زبان و شناخت حقیقت قسمت سبوزون هیگز جهان را از متلمغز زنان جوانتر از مغز مرعواملی که برای ظهور لغت انزاع بین جهل و علم رو به پتنفس بدون اکسیژنتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت سی و ششماوکرلیزوماب داروی جدید شدرگیری مغز در بیماری کویمولتیپل اسکلروز در زنان ارتروز یا خوردگی و التهانقش نگاه از پایین یا نگاهسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری دیستروفی میوتونیپیامهای کاربرانهم نوع خواری در میان پیشیتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرنتسلیم شدن از نورون شروع مآملودیپین داروی ضد فشار فاصله ی همیشگی تصویر سازخواندن ، یکی از شستشو دهنایا این جمله درست است کسیذخیره ی شگفت انگیز اطلاع