دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تسلیم شدن از نورون شروع میشود

تسلیم شدن از نورون آغاز می شود!/شناسایی نورون انگیزه زدا

نوروسافاری |وقتی تسلیم می شویم در مغز ما چه اتفاقی می افتد؟

در مغز، گروهی از سلول ها موسوم به نورون های «نوسیسپتین» قبل از نقطه ی توقف و تسلیم شدن و دست از تلاش برداشتن، بسیار فعال می شوند. نورون های فوق نوسیسپتین ترشح می کنند؛ مولکول پیچیده ای که موجب بازداری ترشح دوپامین، یعنی نوروترنسمیتر مرتبط با انگیزش می شود.

این یافته ها که اخیرا در مجله ی cell گزارش شده اند، بینش جدیدی به دنیای پیچیده ی انگیزش و پاداش، ارایه می کنند.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه واشنگتن، نورون های نوسیسپتین در نزدیکیِ قسمتی از مغز قرار دارند که با نام « ناحیه ی تگمنتال شکمی» (VTA) شناخته شده است. این ناحیه، از نورون هایی تشکیل شده است که در طی اعمال لذت بخش، دوپامین آزاد می کنند. اگرچه در گذشته دانشمندان تأثیر نوروترنسمیترهای ساده و سریع الاثر را بر روی نورون های دوپامینرژیک (آزاد کننده ی دوپامین) مطالعه کرده بودند، این تحقیق از اولین مطالعاتی است که اثر سیستم تعدیل کننده و پیچیده ی نوسیسپتین را توصیف می کند.

کریستین پدرسن، نویسنده ی همکارِ تحقیق و دانشجوی سال چهارم دکترا در رشته ی مهندسی زیستِ دانشکده ی پزشکی و دانشکده ی مهندسی دانشگاه واشنگتن، می گوید:

ما با زاویه ی [دید] کاملا جدیدی بر روی ناحیه تگمنتال شکمی نگریستیم.

محققان این دانشگاه و همکارانشان در سایر دانشگاه ها، چهار سال را در جست و جوی نقش نوسیسپتین در تنظیم انگیزش صرف کردند.

پدرسون می گوید:

یافته ی بزرگ، این است که نوروترنسمیترهای درشت و پیچیده موسوم به نوروپپتیدها، با اِعمال اثر بر روی ناحیه ی تگمنتال شکمی، تاثیر بسیار پرقدرتی بر رفتار حیوانات دارند.

کاربردهای این کشف علمی

محققان می گویند این یافته به افراد، با افزایش انگیزه در آنها زمانی که افسرده اند و به صورت معکوس، با کاهش انگیزه در آن ها زمانی که در جست و جوی مواد مخدر هستند(مثل اختلال سوء مصرف مواد یا اعتیاد)، می تواند کمک کند.(کاهش انگیزه همیشه بد نیست گاهی لازم است از فعالیت زیاد سلول های بسیار فعال، کاسته شود!)

یافته ی مذکور زمانی به دست آمد- که پژوهشگران، نورون های مغز موش هایی را مشاهده می کردند- که در جست و جوی شکر بودند. [در این آزمایش] موش باید برای دسترسی به منبع [تقویت] یعنی شکر، با پوزه اش به دریچه ای ضربه وارد کند. در ابتدا تکلیف ساده بود اما تعداد ضربات مورد نیاز برای دسترسی به منبع به صورت [تابع] نمایی افزایش می یافت و با تبدیل ضربات مورد نیاز از یک به دو ضربه و بعد پنج ضربه و به همین صورت رو به بالا، در نهایت تمامیِ موش ها تسلیم می شدند.

ثبت فعالیت نورونی، آشکار ساخت که نورون های «انگیزه زدا» یا «نا امیدی» زمانی که موش ها دست از جست و جوی منبع برمی داشتند، بیشترین فعالیت را داشته اند.(ناامیدی، باعث کاهش فعالیت نورون های ناسیسپتین است یا کاهش فعالیت های این نورون ها باعث کاهش انگیزه و امید آوری است؟

باز به بحث قدیمی و فلسفی مرغ و تخم مرغ باز میگردیم: اول تخم مرغ بود یا مرغ؟!

ولی امروز نظریه جهان های موازی این بحث را بازتر و روشن تر کرده است: در ابتدا نه تخم مرغ بود و نه مرغ بلکه نقشه ای برای ساخت مرغ بود. این نقشه در ابتدا نه به صورت تخم مرغ بود و نه جوجه بلکه برنامه ای عام بود، در جهانی- که قوانین و ساختار و جلو و عقب آن، متفاوت از جهان مادی ما بود.

و شاید با توجه به نزدیکی پیوند نفس و روان با جسم، بتوانیم این نقشه را درون روان یا نفس بدانیم و یا بتوانیم جهان مادی خود را از جمله سلول های بدن و سلول های مغزی و ترشحات مادی آنها را، ساخته و تجلی آن بخش غیر مادی بدانیم.

بحث احساساتی مانند ترس و شادی و غم و ... و دوگانگی آن نسبت به جسم، سالها به وسیله فیلسوفان و دانشمندان علوم شناختی و مغز مورد بحث قرار گرفته است و یکی از بزرگترین جدال های معرفتی است.

شاید در مورد احساساتی مانند سرما، گرما، صدای بلند یا دیدن رنگ ها کاملا لازم است در مرحله اول جسم ما مداخله کند.

دقت کنید شاید!!

و مثلا شاید لازم است، چشم به وسیله دوربین خود تصویربرداری کند و یا اعصاب حسی به وسیله تغییرات الکتریکی خود پیام سردی یا گرمی را به مغز مخابره کنند ولی در مورد احساساتی مانند ترس یا شادی یا غم همیشه نیازی به محرک خارجی نیست و همه ما تجربیاتی فراوانی از ترس یا دلهره بی مورد و بدون محرک خارجی یا بدون هیچ شرایط استرس زای بیرونی را داریم.

حتی در مورد احساسات اول مانند دیدن و شنیدن و چشیدن و ...- که در قسمت اول بیان شد- همه ما دیدن و بوییدن و شنیدن را در عالم رؤیا و حین خواب تجربه کرده ایم با اینکه چشم ما بسته است یا جز پتو روی پوست بدن ما نیست و صدایی هم در اتاق خواب ما نیست!

و حتی گاهی فرد روزه دار تشنه، رویایی از نوشیدن آب میبیند و با اینکه ر

وزه است و در حین خواب هم امکان نوشیدن آب نبوده است، پس از بیداری تشنگی او برطرف شده است!

و حتی احساسات دیگر یعنی ترس و لذت هم در عالم خواب، به شدیدترین شکل ها تجربه میشود. یعنی احساسات، وابسته صد در صد با عملکردهای عالم مادی ما نیست بلکه گویا تجربیات احساسی؛ چه احساس ترس یا احساس اضطراب و یا احساس دیدن یا شنیدن، نه تنها بدون ظواهر عالم مادی ممکن است بلکه دارای همان اثرات خوردن و نوشیدن یا لمس و ترس مادی و حتی شدیدتر هم هست. و کسی نیست که تجربه ضربان شدید قلب خود را پس از دیدن صحنه ای بسیار وحشتناک در عالم رؤیا تجربه نکرده باشد.

منو روان غیر مادی- که تحت تاثیر تغییرات مادی نیست و مثلا با گذر زمان منتبدیل به تو یا دیگری نمیشود- این روان، گویا دارای تاثیرات بسیاری بر جسم ماست و گاهی تاثیرات آن بسیار شدیدتر از تاثیرات مادی هم هست.

از سوی دیگر کشف نظریه جهان های موازی و تاثیرات این جهان ها بر هم در سالهای اخیر، دریچه ای را برای تصور امواجی غیر از امواج مادی و تاثیرگذار بر جسم ما میگشاید. و هرچند هنوز تا درک سلسله وار این جهان ها- به گونه ای که هر جهان را نتیجه و تجلی جهان بالاتر بداند- راه زیادی مانده است ولی همین حد هم- که جهان ها را مانند حباب هایی جدا شده از دیگی در حال جوشیدن و گاهی تاثیر گذار بر هم، تصور کنیم- گامی به سوی درست است.

(هستي هاي متعدد و هستی از بي چیزی

قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کیهانی و تفسیر آن، نیازمند فرض کیهان هاي متعدد است

ولی چند جهانی، دری را در برابر اين استدلال می گشاید که میگوید، پایه و اساس تفسیر هستی از بي چیزی تفاوتهای کمی(کوانتومي)خلأ است

و با فرض تعدد هستی ها و با تاثیراتی- که از هستي ها عبور میکند- تفسیر این تفاوتها ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتومی بنا می سازد.

و به این ترتيب، این فرضیه- که چیزی از بی چیزی ایجاد شود- از اساس، منهدم میشود و چیزی از بي چیزی اصلا وجود ندارد.

علاوه بر این، پیش از هر چیز، فضایی هر چند بسیار کوچک، باید برای آن چیز وجود داشته باشد؛ تا در این فضا تفاوتهای کوانتومی خلأ یافت شود.

کسانی- که محاسبه ثابت کیهانی را با مساله هستی های متعدد علت یابی میکنند- اینطور فرض میکنند که همه این هستی ها در یک سطح هستند و این هستي ها همه اش به اصلی واحد باز میگردد یا آنطور که همیشه آن را تصور می کنند، مانند حباب هايي است كه از دیگ در حال جوشیدن بیرون میزند!

و ما میتوانیم تصور کنیم- و این اعتقاد ما هم هست- که هستی ها متعدد است ولي در سطوحی مختلف، متعدد هستند و برخی از این سطوح از برخی سطوح دیگر منشأ میگیرد.

بله پائینترین سطح، از هستی ای با سطح بالاتر از آن، منشأ میگیرد و این هستی ها برخيشان بر برخی دیگر تاثیر میگذارند.

و بر اساس این فرضیه، میتوانیم ظهور تفاوتهای کوانتومی در خلا را در مورد هستی خودمان، تفسیر کنیم، ولی نمیتوانیم محاسبه و محاسبه ثابت کیهانی را تفسیر کنيم مگر آنکه کسي وجود داشته باشد که برای ثبت آن اقدام کند و او هدفش ایجاد هستی باشد.

و به این ترتیب وجود خدایی- که خواستش ایجاد ماست- مشخص میگردد.

و از نظر علمی چیزی وجود ندارد تا این فرضيه را ترجیح دهد که هستی هاي متعدد در سطحی واحد هستند و بر خلاف نظری باشد که ما فرض کرديم و گفتیم این هستی ها در سطح واحدی نیستند.

بلکه شايد تفاوتهای کوانتومی در فضا این فرض را ارجح بداند که هستی ها در سطوح مختلف هستند زیرا این مقادیر، نمادی از ذرات اولیه ای هستند که هستی ما از آنها صادر شده است.

پس وقتی مقادير و ذرات از تاثیر هستی دیگری باشد، تاکید میشود ناشی از تاثیر هستی ای هست که هستی ما از آن صادر شده است.

و این تایید میکند که هستی های متعدد در یک سطح و از یک اصل نیستند بلکه در سطوح مختلفی هستند و برخی از آنها از برخی دیگر منشأ میگیرد و هر هستی، محل صدوري دارد که از هستی های دیگر متفاوت است.

و به این ترتیب هر هستی، شؤون آفرینش و وجود و ترکیبی دارد که مختلف است و این، هستی های متعدد را برای تفسیر ثبت ثابت کیهانی ناشايست میکند.

و مثالی برای روشن شدن مطلب:

اگر همه هستی های متعدد با تفاوتهای کمی(کوانتومی) فضا و ذرات اوليه، مانند آنهایی- که هستی ما از آنها آغاز شده است- آغاز شده بود، در آن زمان میشد گفت هستی های متعدد با همه مجموعه اش برای تفسیر ثابت هستی ثبت شده در هستی ما کافی بود اما اگر هر هستی، از هستی های متعدد به صورتی متفاوت- که متناسب با سطح آن است- آغاز شده باشد، مثلا از چیزی تشکیل شده باشد- که کاملا متفاوت از ذرات نیرو یا ماده است- در این صورت، این هستی ها همه شان برای تفسیر ثابت کیهانی، مناسب نیست زیرا مجموعه واحدی- که مستقیما از اصلی مشترک تشکیل شده باشد- نیستند
احمد الحسن- توهم بی خدایی)

توجه: بین آنچه احمد

الحسن درباره تعدد هستی ها می گوید و دیگر مطالب درباره این نظریه، مقایسه کنید!
خوب ادامه مطلب:
محققان افزودند، در پستانداران، مدارهای عصبیِ مرتبط با جست و جوی پاداش به وسیله ی سازوکارهایی تنظیم می شود تا تعادل زیستیِ [بدن] را حفظ کند. تعادل زیستی، تمایلی برای حفظ ثبات درونی بدن- در مواردی چون دمای بدن، سطح قند خون و غیره- با هدف خنثی کردن تاثیر تغییرات محیطی است.

در حیات وحش، حیوانات برای جست و جوی پاداش در محیط هایی- که منابع اندک اند- کمتر برانگیخته می شوند. کوشش برای پاداش های نامعلوم، می تواند زیان آور باشد یا به علت مواجه ی پرمخاطره با شکارچیان یا به علت اتلاف انرژی.

[وجود] نقص در فرآیندهای تنظیمیِ مذکور، در انسان ها می تواند به شکل اختلالات رفتاری از قبیل افسردگی، اعتیاد و اختلالات خوردن، بازنمود پیدا کند.

نویسنده ی ارشد مایکل بروچس، پروفسور بیهوشی، طب درد و داروشناسیِ دانشکده ی پزشکی و عضو هیئت علمی مرکز جدیدِ نوروبیولوژی اعتیاد، درد و هیجان در دانشگاه واشنگتن، می گوید:

در مسیر یاری رساندن به بیمارانی که نورون های «انگیزه» ی آن ها به درستی کار نمی کنند، یافته ها [ی این تحقیق] می توانند راه زیادی را به پیش ببرند.

او می گوید:

ممکن است ما به سناریو های متفاوتی، فکر کنیم که در آن ها افراد بی انگیزه هستند، شبیه به چیزی که در افسردگی رخ می دهد، و با مسدود کردن فعالیت نورون های نوسیسپتین و یا گیرنده های مربوطه به آن ها کمک کنیم تا احساس بهتری داشته باشند. جنبه قدرتمند در رابطه با کشف این سلول ها [این است که] بیماری های اعصاب و روانی- که بر انگیزش اثرگذارند- می توانند بهبود یابند.

او همچنین می گوید:

با نگاه به آینده، این نورون ها شاید بتوانند در افرادی که در جست و جوی داروهای مخدر هستند و همچنین در دیگر انواع اعتیاد، تغییر داده شوند.

نگاه های درمانی از پایین به بالا، روشی مرسوم در پزشکی امروز است و نتایج کاملا مثبت و خوبی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها داشته است ولی با توجه به نظریه های کشف شده جدید در علوم، به ویژه نظریه جهان های موازی و تاثیر شدید یا این جهان ها بر هم(تاثیر به صورت تجلی و نه تاثیر موازی)، نگاه درمانی از بالا به پایین هم قابل انتظار است نتایج کاملا خوب و حتی بیشتر از درمان های قبلی داشته باشد.

تاثیر روان انسان بر درمان بیماری ها هرگز قابل انکار نیست. نوع نگاه و مشاهده ما بر عالم، میتواند جهانی نو از جمله بیماری ها را بیافریند یا درمان کند.

گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان درون توست!

https://www.neurosafari.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86/

ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری

پاره ای توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسشناسایی تاریخچه ی تکاملیتفاوت های تکاملی در مغز وآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت سیزدهمتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانفردا را نمیدانیمتعویض دارو در تشنجنوار عصب و عضله مهم در تشداروی ضد جنون در درمان تیابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا برویا و کابوسمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنزدودن نقص از هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماشاهکار قرنتلاش های جدید شرکت نورالآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟خم شدن فضا-زمانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندقلب را نشکنثبت و دستکار ی حافظهنیاز به آموزش مجازی دیجیدر یک فراکتال هر نقطه مرکاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استروزه داری و التهاب زیانبموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرویتامین دی گنجینه ای بزرسلول بنیادی و ای ال اسبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهشباهت زیاد بین سلول هاي عتنفس هوازی و میتوکندریآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعخانه ی تاریکتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکقدرت کنترل خودجهان ما میتواند به اندازچگونه باغبانی باعث کاهش درمان های جدید سرطاناختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بروشی جدید در درمان نابینمکان زمان یا حافظه زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر بحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدسندرم پای بی قرارگلوله ی ساچمه ایضرورت زدودن افکارتو انسانی و انسان، شایستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیخطای حسایمپلانت مغزی کمک میکند لایو دوم دکتر سید سلمان فجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی درادرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردماجرای عجیب گالیلهاطلاع رسانی اینترنتیبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اسیاهچاله ها، دارای پرتو گامی در درمان بیماریهای ظرف باید پر شود چه با چرک تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومتاثیر روزه داری بر سلامت نقش اتصالات بین سلولهای دو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا تکامل هدفمند استمن کسی در ناکسی دریافتم جوانان وطنارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد دریای خداهوش مصنوعی از عروسک تا کمرساناها و ابر رساناها و عمحل درک احساسات روحانی دبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانسانسور از روی قصد بسیاری پول و شادیعلت خواب آلودگی بعد از خوتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمتازه های بیماری پارکینسونقش غذاها و موجودات دريادیوار همه اش توهم بوداگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتدرگیری اعصاب به علت میتوهوش بشری تهدید برای بشریزمان به چه دلیل ایجاد میشبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زمانستون فقرات انسان دو پا جلپیوستگی همه ی اجزای جهانعدالت برای من یا برای همهمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسفلج خواب چیستترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردردانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبهوشیاری و وجودزونیسومایدبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنسردرد میگرنی در کودکانبسیاری از بیماری های جدیپروژه ی ژنوم انسانیپیامهای کاربرانمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروفاصله ی همیشگی تصویر سازتشنج عدم توازن بین نورون نهادینه سازی فرهنگ اختلاداروی جدید لنفوم و لوکمیابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمرفتار مانند بردهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان و مسیرهای مختلزبان نیاز تکاملی استبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری شناسایی سلول های ایمنی اتفاوت های زبانی سرمنشا تآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت ششمتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایفرزندان زمان خودتعامل انسان و هوش مصنوعینوار عصب و عضله تعیین محلدارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنرویا و خبر از آیندهمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز وفور و فراوانیسفر فقط مادی نیستبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیشاهکار شش گوشتلاش هایی در بیماران قطع آینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اخونریزی مغز در سندرم کووتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عقوی تر باشثبت امواج الکتریکی در عصچیز جدید را بپذیردر کمتر از چند ماه سوش جداثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتروزه داری و بیمار ی ام اس مورد نادر همپوشانی دو بیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داویروس مصنوعیسلول بنیادین از مخاط بینبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجشجاعت و ترستنفس هوازی و میتوکندریآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روخانواده پایداراولین مورد پیوند سر در انقدرت انسان در نگاه به ابعجهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه تکامل مغزهای کنونیدرمان های رایج ام اساختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بروشی جدید در درمان سکته ممکانیک کوانتومی بی معنی استخوان های کشف شده، ممکبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرسندرم پس از ضربه به سرگلوئونضرب المثل یونانیتو با همه چیز در پیوندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اخطر آلودگی هواایمپلانت نخاعی میتواند دلبخند بزن شاید صبح فردا زجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستماده ی تاریکاطلاعات حسی ما از جهان، چبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهسیاهچاله و تکینگی ابتدایگاهی لازم است برای فهم و عقل مجادله گرتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر روغن رزماری استنشانقش تیروئید در تکامل مغزدو بیماری روانی خود بزرگ ایجاد احساساتمن پر از تلخیمجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک تا کمرستگاری محدود به یک راه نمحدودیت چقدر موثر استبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانوسانسور بر بسیاری از حقایپول و عقیدهعماد الدین نسیمی قربانی مدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیتازه های درمان ام اسنقش غذاها و موجودات دريادیوار، از ابتدا توهم بوداپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع انرژی از نفت و گاز جراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میدرب بسته با غیر خود باز مهوش در طبیعتزمان شگفت انگیزبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد ستارگانی قبل از آغاز کیهپیام های ناشناخته بر مغز عسل طبیعی موثر در کنترل بمرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوفلج دوطرفه عصب 6 چشمترازودونچند جهانیدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگهوشیاری و افسردگیزونا به وسیله ویروس ابله بیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتسردرد و علتهای آنبسیاری از بیماری های جدیپروژه ی ژنوم انسانیسایتهای دیگرمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنفتون های زیستیتشویق خواندن به کودکانچهار میلیارد سال تکامل بداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمرفتار وابسته به شکلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متزبان و کلمه حتی برای کسانبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدشواهدی از نوع جدیدی از حاتفاوت ایستایی و تکاپوآموزش نوین زبانمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت شصت و هشتتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدفرضیه ای جدید توضیح میدهتعامل انسان با هوش مصنوعنوبت کودکاندارویی ضد بیش فعالی سیستابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود درویا بخشی حقیقی از زندگی منتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز وقاحت و تمسخر دیگرانسفر نامه سفر به بم و جنوب با آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریشاید گوشی و چشمی، آماده شتلاشی برای درمان قطع نخاآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماخواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملقیچی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردچیزی منتظر شناخته شدندر آرزوهایت مداومت داشتهاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیروزه داری سلول های بنیادموسیقی نوحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رویروس های باستانی، مغز مسلول عصبی شاهکار انطباق بازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورشرکت نورالینک ویدیویی ازتنفس بدون اکسیژنآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوخار و گلاولین هیبرید بین انسان و قدرت ذهنجهان مرئی و نامرئیچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان های علامتی در ام اساختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام اسمکانیزمهای دفاعی در براباستروژن مانند سپر زنان دبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که سندرم جدایی مغزگمان میکنی جرمی کوچکی در ضربه مغزی در تصادف رانندتو با باورهایت کنترل میشتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین خطرات هوش مصنوعیایمان به رویالحظات خوش با کودکانجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کندرمان زخم دیابتی با تکنوهوش مصنوعی از عروسک بازی راه نجاتماده ی خالیاطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاهچاله ی منفرد یا سیاهگاهی مغز بزرگ چالش استعقل سالمتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید ددو بار در هفته ماهی مصرف ایران بزرگمن بی من، بهتر یاد میگیرمجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولدرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشته نوروایمونولوژی و نقمحدودیت های حافظه و حافظبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردنساهچاله ها تبخیر نمیشودپوست ساعتی مستقل از مغز دعوامل موثر در پیدایش زبامدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات دريادید تو همیشه محدود به مقداپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده درختان چگونه بر تشکیل ابهوش عاطفی قسمت 11زمزمه ات مانده در گوشمبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير سخن نیکو مانند درخت نیکوپیدایش زبانعشق درونی به یگانگی خلقتمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم فن آوری های جدید علیه شناترازودونچند جهانیدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مهوشیاری کوانتومیزیان غذاهای پرچرببیماری های میتوکندریکمردردسردرد به دلیل مصرف زیاد مبشکه ای که ته نداره پر نمپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتفروتنی معرفتیتشخیص ژنتیکی آتروفی های چهار ساعت پس از کشتار خوکداروی جدید آلزایمرابزار بقا از نخستین هماننعناعرفتار اجتماعی انسان، حاصهفت چیز که عملکرد مغز تو رقیبی قدرتمند در برابر ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغززبان و بیان نتیجه ساختمابیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از شواهدی از دنیسوان(شبه نئتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت شصت و دوتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیفساد اقتصادی سیتماتیک درتعداد کلی ذهن ها در جهان نور از عمق تاریکیداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هسترویا تخیل یا واقعیتمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا وقت نهيب هاي غير علمي گذشسفر به مریخ در 39 روزبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها شاید درست نباشدتلاشی تازه برای گشودن معآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدخواب زمستانی سلول های سرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجلوتر را دیدنچیزی خارج از مغزهای ما نیدر آسمان هدیه های نادیدناثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهروزهای بد باقی نمیماندموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختویرایش DNA جنین انسان، برسلول عصبی، در محل خاص خودبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاشربت ضد خلطتنها مانع در زندگی موارد تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده خارق العاده و استثنایی باولین تصویر در تاریخ از سقدرت عشقجهان مشارکتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان ژنتیکی برای نوآوریاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ریه زغالیما انسانها چه اندازه نزداسرار آفرینش در موجبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرسندرم دزدی ساب کلاوینگنجینه ای به نام ویتامین ضررهای مصرف شکر و قند بر تو باید نیکان را به دست بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت ددفاع از پیامبراین پیوند نه با مغز بلکه لرزش ناشی از اسیب به عصبجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان ساده ی روماتیسمهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رماده ای ضد التهابیاطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دسیاهچاله ی تولید کنندهگاهی جهت را عوض کنعقلانیت بدون تغییرتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددو برابر شدن خطر مرگ و میایرادهای موجود در خلقت بمننژیتجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرک و احساسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرشد مغز فرایندی پیچیده امحدودیت درک انسانبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های مسایه ی هوشیاریپوشاندن خود از نورعوامل ایجاد لغت انسانی و مدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها در کاهش دردهای دیدن خدا در همه چیزابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادرختان اشعار زمینهوش عاطفی قسمت نهمزنان باهوش تربه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون سخن و سکوتپیر شدن حتمی نیستعشق، شلوغ کردن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمافناوری هوش مصنوعی نحوه ختراشه مغز بدون واسطه ی دچند جهانی و علمدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت حل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن و شیمی بدنهوشیاری سنتی یا هوشیاری زیباترین چیز در پیر شدنبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناسردرد تنشنبشریت از یک پدر و مادر نیپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیفروتنی و غرورتشخیص آلزایمر سالها قبل نون و القلمداروی جدید ای ال اسابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث رموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان و بیان، در سایه پیشربیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی شیشه ی بازالتی و سیلیکونتفاوتهای جنسیتی راهی براآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبحس و ادراک قسمت شصت و ششتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریفشار و قدرتتعذیه ی ذهننور دروندخالت در ساختار ژنهاابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمرویا حقی از طرف خدامنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز توقتی فهمیدی خطا کردی برگسفر تجهیزات ناسا به مریخ با خودت نجنگکایروپاکتیک چیستشایسته نیست در جیب خود قرتلاشی جدید در درمان ام اسآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طخواب سالم عامل سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استقانون مندی نقشه ژنتیکی مجمجمه انسان های اولیهچیزی شبیه نور تو نیستدر آستانه ی موج پنجم کوویاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیروزهای سختمیهمانهای ناخوانده عامل اسکار، لگوی هوشمندویشن پروسلولهای ایمنی القا کنندهبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولشش مرحله تکامل چشمتنها در برابر جهانتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تخبر مهم تلسکوپ هابلاولین دارو برای آتاکسی فقضاوت ممنوعجهان معناچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان پوکی استخواناختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمینما انسانها چه اندازه نزداسرار بازسازی اندام هابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتسندرم سردرد به دلیل افت فگوهر با نظر دیگران سنگ نمضررهای شکر بر سلامت مغزتو برای خزیدن خلق نشده ایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیدفاع در برابر تغییر ساختاین اندوه چیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رماده، چیزی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندسیاره ی ابلهانگذر زمان کاملا وابسته به عقیده ی بی عملتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی دردو برابر شدن خطر مرگ و میایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیمنابع انرژي پاک سرچشمه حجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی به شناسایی کارشد مغز علت تمایل انسان بمخچه فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین دسایه را اصالت دادن، جز فرپیموزایدعواملی که برای ظهور لغت امداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریتبدیل سلولهای محافط به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدیدگاه نارسای دوگانه ی مابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار درد و درسهوش عاطفی قسمت هفتمزنجیرها را ما باید پاره کبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمسخن پاک و ثابتپیشینیان انسان از هفت میعصب حقوق نورولوومرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزفواید روزه داری متناوبتراشه ها روی مغزچند روش ساده برای موفقیتدانش، قفل ذهن را باز میکنابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش، ژنتیکی است یا محیطیزیباترین چیز در افزایش سبیماری وسواسکمردرد و علل آنسردرد سکه ایبعد پنجمپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانفرگشت و تکامل تصادفی محض تشخیص ایدزنوآوری ای شگفت انگیز دانداروی جدید برای میاستنی نوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی جدید برای کاهش وزنابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیرمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهر چیز با هر چیز دیگر در تزبان و تکلم برخی بیماریهبیندیشکودکان خود را مشابه خود تشکل های متفاوت پروتئین هتقلید مرحله ای نسبتا پیشآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک سی و هفتمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟فضا و ذهن بازتغییرنوروفیبروماتوزدر میان تاریکی و روشناییابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هسترویاها از مغز است یا ناخومنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز توقتی پر از گل شدی خودت را سفر دشوار اکتشافبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندشادی، پاداش انجام وظیفهتمایل زیاد به خوردن بستنآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشقانون گذاری و تکاملجنین مصنوعینکاتی در مورد تشنجدر درمان بیماری مولتیپل اجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دروش مقابله مغز با محدودیمیوتونیک دیستروفیاساس انسان اندیشه و باور واقعیت فیزیکی، تابعی از سلولهای بنیادی مصنوعی دربازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)ششمین کنگره بین المللی ستنهاییتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینخدا موجود استاولین دروغقطار پیشرفتجهان هوشمندنگاه من، نگاه تو و یا حقیدرمان پوکی استخواناختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استما اکنون میدانیم فضا خالاصفهان زیبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگویید نوزده و ایمنی ساکتضعیف و قویتو تغییر و تحولیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهدقیق ترین تصاویر از مغز ااین ایده که ذرات سیاهچاللزوم گذر انسان از حدها و جهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستماده، چیزی بیش از یک خلا اعتماد به خودبرین نت به جای اینترنتسیاره ابلهانگذشته را دفن کنعلم و ادراک فقط مشاهده ی توهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف دو داروی جدید برای میاستاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز جامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی تعاملیرشد در سختی استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهساخت سلول عصبی حتی پس از پیموزایدعوارض ازدواج و بچه دار شدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستتبر را بردارنقشه های مغزی جدید با جزیدژا وو یا اشنا پنداریابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خومنابع بی نهایت انرژی در دحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز درد باسن و پا به دلیل کاههوش عاطفی قسمت یازدهزندگی فعال و مثبت روند آلبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیماسختی ها رفتنی استپیشرفت های جدید علوم اعصعصب سیاتیکمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقفیلمی بسیار جالب از تغییتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچندین ماده غذایی که مانندانش، یک انسان را ناسازگابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازیر فشار کووید چه باید کربیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناسردرد عروقی میگرنبعد از کروناپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چفراموش کارها باهوش تر هستصویر خورشید یا خود خورشفراموشی همیشه هم بد نیستتصویر در هم تنیدگی کوانتنوار مغز با توضیح دکتر فاداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استرمز گشایی از اتصالات مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تهر جا که جات میشه، جات نیزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده شکل پنجم مادهتقلید از روی طبیعتآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استحس و ادراک- قسمت پنجاه و تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استفضای قلب منبع نبوغ استتغییر الگوی رشد مغزی با زنورون هاي مصنوعی می تواندر مانهای کمر دردابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابترویاهای پر رمز و حیرتی درمهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز توقتی تو از یاد گرفتن باز سفرنامه سفر به بم و جنوب با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیشب سیاه سحر شودتمایز یا کشف یگانگیآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شخواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاقانون جنگلجنگ هفتاد و دو ملت همه را چگونه مولکول های دی ان ایدر سال حدود 7 میلیون نفر احیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دروش های صرفه جویی در ایجامیگرن و پروتئین مرتبط با استفاده از مغز، وزن را کمواقعیت چند سویهسلام تا روشناییبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)صبور باشتنهایی رمز نوآوری استتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسخدا نور آسمان ها و زمین ااولین سلول مصنوعیقطره قطرهجهان هوشیارنگاه مادی غیر علمی استدرمان آرتروز با ورزش موضاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ریتوکسیمابما از اینجا نخواهیم رفتاصل بازخوردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگوش دادن بهتر از حرف زدنطلوع و حقیقتتو جهانی هستی که خودش را تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مدل به دریا بزناین ابتدای تناقض هاستلزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وماست مالیاعتماد به خودبرای یک زندگی معمولیسیاره ابلهانگریه ی ابر، رمز طراوت باغعلم و روحتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش درختان در تکاملدو سوی واقعیتاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز جاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذردرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی در کامپیوترهارشد، رسیدن به یک هدف نیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمرساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیچیدگی های مغزمگسعید نوروز مبارکمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استتحریک عمقی مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسدژاوو یا آشناپنداریابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع جدید انرژیحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدرد زانو همیشه نیاز به جرهوش عاطفی قسمت پنجمزندگی هوشمند در خارج از زبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی رودسرنوشتپیشرفت در عقل است یا ظواهعضلانی که طی سخن گفتن چقدمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیفیروز نادریتراشه ی بیولوژِیکچندجهانیدائما بخوانابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمهیچ چیز همیشگی نیستزیرفون داروی ضد ام اسبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسرطان کمیت گراییبعد از کروناپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت بیست و چهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریفراموشی و مسیر روحانیتصویر زیبا از سلولنوار مغز ترجمه رخدادهای داروی جدید برای دیابتابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزرمز پیشرفت تواضع است نه طمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تهر حرکت خمیده می شود و هر زبان و شناخت حقیقت قسمت ابیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایشکرگزار هر چیزی باش که داتقلید از طبیعتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک- قسمت بیست و پتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندقفس ذهنتغییر دیگران یا تغییر خونورون های ردیاب حافظهدر محل کار ارزش خودت را بابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانرویای شفافمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز توقتی ریشه ها عمیقند از چیسفرنامه سفر به بم و جنوب بالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسشبیه سازی میلیون ها جهان تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدخودآگاهی و هوشیاريتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودقانون جنگلجنگ و تصور از جنگچگونه میتوان با قانون جندر عید نوروز مراقب تصادف احیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتروش هایی برای کم کردن اضطمیگرن و خواباستفاده از نظریه ی تکامل واقعیت چیستسلاح و راهزنیبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پصبر لازمه ی پیروزی استتنبیه چقدر موثر استتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرخدا بخشنده است پس تو هم باوکرلیزوماب داروی جدید شلمس کوانتومیجهان های بسیار دیگرنگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایما اشیا را آنطور که هستنداصل در هم تنیدگی و جهانی بحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگوشه بیماری اتوزومال رسسطلای سیاهتو جدای از کیهان نیستیتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسادلایلی که نشان میدهد ما باینکه به خاطرخودت زندگی لزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیدرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستماست مالی با هوش انسانیاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریبرای پیش بینی آینده مغز دسیب یکسان و دیدگاه های متگربه شرودینگر و تاثیر مشعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ذهن و شناخت در حوادث دولت یا گروهکاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز جایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنودرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی در تفکر خلاق از گهواره تا گورمخچه تاثیر گذار بر حافظهبه هلال بنگریاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مساخت شبکه عصبی با الفبای پیچیدگی های مغزی در درک زعامل کلیدی در کنترل کارآمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنتحریک عمقی مغز در آلزایمنقص های سیستمی ایمنیدگرگونی های نژادی و تغییابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغمناطق خاص زبان در مغزحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدردهای سال گذشته فراموش هوش عاطفی قسمت اولزندگی و داراییبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن اسریع دویدن مهم نیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استغم بی پایانمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هفیزیک مولکولها و ذرات در تربیت کودکان وظیفه ای مهنه ناامیدی بلکه ارتقاداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استزیرک ترین مردمبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دسرعت فکر کردن چگونه استبعد از کرونا دلخوشی بیهوپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت بیست و یکتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستفراموشی آرمانتصویر زیبای اصفهاننوار مغز در فراموشی هاداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودرمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان و شناخت حقیقت قسمت دبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلشکست حتمیتقویت استخوان در گرو تغذآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک- قسمت شصت و چهتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا قفس را بشکنتغییر دادن ژنها آیا روزی نوروپلاستیسیتی چیستدر چه مرحله ای از خواب ، رابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بروان سالممهندسی بدنحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس سفرنامه سفر به بم و جنوب باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپشبیه سازی سیستم های کوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استخودآگاهی و هوشیاريتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزقانونمندی و محدودیت عالمجنگ داده هاچگونه مغز ما، موسیقی را پدرمان نگهدارنده ی اعتیاداحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسروش هایی برای جلوگیری از میگرن و روزه داریاستفاده از هوش مصنوعی در واقعیت چیستسلسله مباحث هوش مصنوعیبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بصبر و واقعیتتهدیدهای هوش مصنوعیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسخدای رنگین کمانايندگان چگونه خواهند دیدلووفلوکساسینجهان هایی در جهان دیگرنگاه کلی نگردرمان تومورهای مغزی با ااداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک همه ی موجوما به جهان های متفاوت خوداصل علت و تاثیربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنسوخت هیدروژنی پاکگوشت خواری یا گیاه خواریطوفان فقر و گرسنگی و بی ستو دی ان ای خاص ميتوکندريتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید ددنیا فریب و سرگرمیاینکه خانواده ات سالم بالزوم عدم وابستگی به گوگل جهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بدرمان ضایعات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمماشین دانشاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرای اولین بار دانشمندانسیر آفرینش از روح تا مغز گزیده ای از وبینار یا کنفعلم به ما کمک میکند تا موتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش روی و منیزیم در سلامتدوچرخه در کاهش دردهای کماکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز جایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تدرک دیگرانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمین در برابر عظمت کیهانمخاطب قرار دادن مردم، کابه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن بساختن آیندهپیوند قلب خوک، به فرد دچاعادت همیشه خوب نیستمرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکتداوم مهم است نه سرعتنقص در تشخیص هیجانات عامدانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمناطق خاصی از مغز در جستجحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدردی که سالهاست درمان نشهوش عاطفی قسمت دهمزندگی بی دودبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میانسریعترین کامپیوتر موجودپیشرفتی مستقل از ابزار هغم بی پایانمسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکفیزیک هوشیاریترجمه ای ابتدایی از اسرانه به اعدامداروهای ام اسابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به زیست شناسی کل در جزء فراکبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دسطح آگاهی، رخدادهای زندگبعد از کرونا دلخوشی بیهوپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت بیست و دومطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت بیست و سوتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطافرایند پیچیده ی خونرسانیتصویربرداری فضاپیمای آمنوار مغز در تشخیص بیماری داروی جدید ضد الزایمرابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبرمز جهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تهز ذره، یک دنیاستزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندشگفت نیست من عاشق تو باشمتقویت حافظه یا هوش مصنوعآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر حساسیت روانی متفاوتتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایقله برای دیدن نه برای به تغییر زودتر اتصالات مغزینوروز مبارکدر ناامیدی بسی امید استابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستروبات ها قول میدهندمهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین E برای فعالیت صحسفرنامه سفر به بم و جنوب باور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوشبکه های مصنوعی مغز به درتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیخودت را از اندیشه هایت حفتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصقارچ بی مغز در خدمت موجودجنبه های موجی واقعیتچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان نابینایان آیا ممکناحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احروش هایی ساده برای کاهش امیگرن سردردی ژنتیکی که باستفاده از انرژی خلاواقعیت های متفاوتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبصبر بسیار بایدتو یک معجزه ایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهخدایی که ساخته ی ذهن بشر ايا اراده آزاد توهم است یلوب فرونتال یا پیشانی مغجهان یکپارچهنگاه انسان محدود به ادرادرمان تشنجادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتما با کمک مغز خود مختاريماصل عدم قطعیت از کوانتوم بخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناسودمندی موجودات ابزی بر گیلگمش باستانی کیستطوفان زیباییتو در میانه ی جهان نیستی تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژندنیا مکانی بسیار اسرارآماینترنت بدون فیلتر ماهوامقاومت به عوارض فشار خون جهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هودرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانمبانی ذهنی سیاه و سفیداعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریبرای تمدن سازی، باید در بسیستم تخلیه ی مغز بینشی نگزارش یک مورد جالب لخته وعلم بدون توقفتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رتاریک ترین بخش شبنقش روزه داری در سالم و جدوچرخه سواری ورزشی سبک و اگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبهاز نخستین همانند سازها تدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمین زیر خلیج فارس تمدنی مدل همه جانبه نگر ژنرالیبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بدساختن آینده، بهترین روش پیوند مغز و سر و چالشهای عادت کن خوب حرف بزنیمرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشتداخل مرزها و صفات با بیننقطه ی رسیدن به قلهدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاهوش عاطفی قسمت دومزندگی در جمع مواردی را بربی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خاسرگیجه از شایعترین اختلاپپوگستغیرقابل دیدن کردن مادهمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیفیزیک و هوشیاریترس و آرمان هانه به اعدامداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیذهت را روی چیزهای مفید متمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هسعی کن به حدی محدود نشویتفکر قبل از کارپرتوهای صادر شده از سیاهپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت بیستمتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتفرایند تکامل و دشواری هاتصور ما ازمشکلات و واقعینوار مغزی روشی مهم در تشخداروی سل سپتابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استرمز جهان خاصیت فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدزبان جانسوزبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاشگفت انگیز بودن کیهانتقویت سیستم ایمنیآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداخفاش کور و انسان بینا؟تاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرقله سقوطتغییر عمودی سر انسان از پنوروز یا روز پایانیدر هم تنیدگی مرزها و بی مابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سروبات های ریز در درمان بیموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین E در چه مواد غذایسفری به آغاز کیهانباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در شبکیه های مصنوعیتمدن زیر آبآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاخودروهای هیدروژنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانقبل از آغازجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هموساپينس بر زمین درمان های اسرار آمیز در آاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایروش جدید تولید برقمیگرن شدید قابل درمان اساستفاده از سلول های بنیاواقعیت و مجازسم زنبور ، کلیدی برای واربحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوصد قدح، نفتاده بشکستتو یک جهان در مغز خودت هستاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشخدایا جز تو که را دارمايا اراده آزاد توهم است یلوتیراستامجهان یکپارچهنگاه از بیرون مجموعهدرمان جدید ALSادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم ما بخشی از این جهان مرتبطاصل، روان و نفس استبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شسی و سه پل اصفهانگیاه بی عقل به سوی نور میطولانی ترین شبتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسدنیای شگفت انگیز کوانتومایندرالمقایسه رقابت و همکاریجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی درماندگی به دلیل عادت کرهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییرمباحث مهم حس و ادراکاعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنبرای خودآگاه بودن تو بایسیستم تعادلی بدنگشایش دروازه جدیدی از طرعلم در حال توسعهتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاریکی من و تو و گرد و غبانقش رژیم غذایی بر رشد و ادوپامین قابل حل در آباگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی درمانگر کامپیزمان چیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پارساختار فراکتال وجود و ذهپیوند اندام از حیوانات بعادت کردن به نعمتمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترقی واقعی یا شعار ترقینقطه ای بود و دگر هیچ نبودانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دست و پا زدن در سایه؟هوش عاطفی قسمت سومزندگی در سیاهچالهبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کنپایان، یک آغاز استغرور و علممسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمفیزیک آگاهیتسلیم شدن از نورون شروع منه بدبخت بلکه نادانداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزیست، مرز افق رویداد هستبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهشلیک فراموشیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهحس و ادراک قسمت دهمتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هفرایند حذف برخی اجزای مغتصور از زمان و مکاننوار مغز، مفید و بی خطرداروی ضد چاقیابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودرنگ کردن، حقیقت نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز هزینه سنگین انسان در ازازبان ریشه هایی شناختی اسبیان حقیقتکیست هیداتید مغزشگفت زده و حیران باشتلقین اطلاعات و حافظهآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنخفاش با شیوع همه گیری جدیتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکقلب های سادهتغییرات منطقه بویایی مغزنورالژیدر هم تنیدگی کوانتومیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیروبات کیانموفقیت در تفکر استحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین کاسقوط درون جاذبه ای خاص، چبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیشباهت مغز و کیهانتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرخورشید مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادقبل از انفجار بزرگجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هوشیاری خود را توسدرمان های بیماری آلزایمراحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعروش صحبت کردن در حال تکاممیدان مغناطيسي زمین بشر استفاده از سلول های بنیاواقعیت و انعکاسسماگلوتید داروی کاهش دهنبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبصدای بم با فرکانس پایین، تو کجای جهانیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشخرما منبع بسیار خوب آنتی ای نعمت من در زندگیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان کنونی و مغز بزرگترینگاه از دور و نگاه از نزددرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم ما تحت کنترل ژنها هستیم یاصلاح خطا با رفتن بر مسیربخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دسیلی محکم محیط زیست بر انگیاه خواری و گوشت خوار کدطی یکصد هزار سال اخیر هرچتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلادنیایی پر از سیاهچاله ایا کوچک شدن مغزانسان المقابله ی منطقی با اعتراضجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویدرها بسته نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیمبتکران خودشکوفابقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعبرای رشد، باید از مسیر خطسیستم دفاعی بدن علیه مغز پل جویی اصفهانعلم راهی برای اندیشیدن اتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاریکی و نورنقش رژیم غذایی در رشد و ادورترین نقطه ی قابل مشاهاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز جبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزمان و مکان، ابعاد کیهان مدل هولوگرافیک تعمیم یافبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیساختار شبکه های مغزی ثابپیوند اندام حیوانات به اعادت بد را ترک کنمرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وALS نگاهی کامل بر بیماری وتروس جریان انرژینقطه بی بازگشتدانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشهوش عاطفی قسمت ششمزندگی زمینی امروز بیش از بی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دورپاکسازی مغزغربال در زندگیمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در افیزیکدانان ماشینی برای تتست نوار عصب و عضلهنه جنگ و نه خونریزیداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیذره ی معین یا ابری از الکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز زاویه نگاه ها یکسان نیستبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابشلیک فراموشیتفکر خلا ق در برابر توهم تفاوت مغز انسان و میمون هپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت دوازدهمتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفراتر از دیوارهای باورتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت داروی ضد چاقیابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیسترنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز هزاران سال چشم های بینا وزبان شناسی مدرن در سطح سلبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتلاش ها برای کشف منابع جدآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقخلا، حقیقی نیستتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توقلب و عقلتغییرات مغز پس از 40 سالگینوسانات کوانتومی منبع مادر هم تنیدگی کوانتومی و پاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایروح و آب حیاتمولکول ضد پیریحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین کا و استخوانسلول های مغزی عامل پارکیباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولشباهت مغز با کیهان مادیتمرکز و مدیتیشنآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ خوش قلبی و مهربانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علقبرستان ها با بوی شجاعتجهل مقدسچگونه واکسن کرونا را توزدرمان های بیماری اس ام ایاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروشهای نو در درمان دیسک بمیدان های مغناطیسی قابل استفاده از سلول های بنیاواقعیت تقویت شدهسندرم کووید طولانیبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستصرع و درمان های آنتو کز محنت دیگران بی غمیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استخسته نباشی باباای همه ی وجود منلیروپریم داروی ترکیبی ضدجهان کاملی در اطراف ما پرنگاه از درون قفس یا بیروندرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم ضد التهابیمانند آب باشاصول انجام برخی نرمش ها دبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانسینوریپا داروی ترکیبی ضدگیرنده باید سازگار با پیطبیعت موجی جهانتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همدنیا، هیچ استایا این جمله درست است کسیمقابله با کرونا با علم اسجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره درهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک تا کمرجزخوانی هایی که امروز بمتواضع باشبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردبرای زندگی سالم، یافتن تسکوت و نیستیپل خواجو اصفهانعلم ساختن برج های چرخانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تتاریکی خواهد ترسیدنقش زنجبیل در جلوگیری از ديدن با چشم بسته در خواب اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز جدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شددرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزمان و گذر آن سریع استبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atسادیسم یا لذت از آزار دادپیوند سر آیا ممکن استعادت دادن مغز بر تفکرمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهفقر داده ها در هوش مصنوعیتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختندانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانهوش عاطفی بیشتر در زنانزندگی زودگذربی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فسرگردانیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پارادوکس ها در علممقالاتمسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریفال نیکوتست آر ان اس دز میاستنی گچه زیاد است بر من که در ایداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچزاوسکا درمان گوشربیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانشنا در ابهای گرم جنوب نیاتفاوت ها و تمایزها کلید بآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت سومتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشافرد موفقتضادهای علمینوار عصب و عضلهداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکاررهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتهستي مادي ای که ما کوچکترزبان شناسی نوین نیازمند بیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتشگفتی های زنبور عسلتلاش های جدید در ALSآینه در اینهمغز و اخلاقخلا، خالی نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استقلب یا مغزتغییرات آب و هوایی که به نوشیدن چای برای مغز مفید در هم تنیدگی کوانتومی و داتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانروح در جهانی دیگر استمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوویتامین کا در سبزیجاتسلول های بنیادیباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورشباهت های ریشه ای چند بیمتمرکز بر هدفآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوخوش خیالی و خوش بینیتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان فراکتالچگونه آن شکری که می خوریمدرمان های جدید ALSاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروشهای شناسایی قدرت شنوامیدان های کوانتومی خلااستفاده از سلول های بنیاواقعیت خلا و وجود و درک مسندرم گیلن باره به دنبال بحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستضایعه ی شبکه لومبوساکرالتو پیچیده ترین تکنولوژی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استخطا در محاسبات چیزی کاملای آنکه نامش درمان و یادشلیس دگرامفتامین یا ویاسجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگدرمان جدید ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وماه رجباصول توسعه ی یک ذهن کاملبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانسیگار عامل افزایش مرگ ومگالکانزوماب، دارویی جدیطبیعت بر اساس هماهنگیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده دندان ها را مسواک بزنید تایا ابزار هوشمندی یا مغز ملاحظه های اخلاقی دربارهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستنددرون قفس یا بیرون از آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمرحم مصنوعیمجموعه های پر سلولی بدن مبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختبرخی ملاحظات در تشنج های سکوت، پر از صداپلاسمای غالبعلایم کمبود ویتامین E را توهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش زبان در سلطه و قدرت ادی متیل فومارات(زادیوا)(اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز جدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزمان و صبربه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکسازگاری با محیط بین اجزاپیوند سر، یکی از راه حلهاعارضه جدید ویروس کرونا سمرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانفلج نخاعی با الکترودهای تری فلوپرازیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدست بالای دستهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندگی سلول در بدن، جدای ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسسربازان ما محققا غلبه می بزرگترین خطایی که مردم مپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر ویتامین دی بر بیمامسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتفاکسیبتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترزبان فرایند تکاملی برای بیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبشناخت و معرفت، و نقش آن دبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاشناخت حقیقت یا آرزوهای گتفاوت ها را به رسمیت بشناآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت سی و هشتمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدفرد یا اندیشهتظاهر خوابیده ی مادهنوار عصب و عضلهداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دروی و منیزیم در تقویت استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز هستی ما پس از شروعی چگال زبان، نشان دهنده ی سخنگو بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگشانس یا نتیجه ی تلاشتلاش های جدید در درمان فرآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی خلاصه ای از مطالب همایش متاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابقلب دروازه ی ارتباطتغییرات تکاملی سر انسان نوعی سکته مغزی ، وحشتناک در هر سوراخی سر نکناتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینروح رهاییمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوویتامین بی 12 در درمان دردسلول های بنیادی منابع و ابار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهشباهت کیهان و مغزتمرکز بر امروزآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کخوشبختی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستقدرت مردمجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه انتظارات بر ادراک درمان های جدید میگرناختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگوروشی برای بهبود هوش عاطفمیدان بنیادین اطلاعاتاستفاده از سلول های بنیاوالزارتان داروی ضد فشار سندرم پیریفورمیسگل درون گلدانضایعه ی عروقی مخچهتو آرامش و صلحیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یخطا در محاسبات چیزی کاملایمپلانت مغزیلا اکراه فی الدینجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون ادرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی سالم و ضد التهماپروتیلیناصول سلامت کمربخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادسیاهچاله هاگام کوچک ولی تاثیرگذارطعمه ی شبکه های ارتباط اجتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش آتش در رسیدن انسان بهده روش موفقیتایا بیماری ام اس (مولتیپملاحظات بیهوشی قبل از جرجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،درون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش مصنوعی از عروسک تا کمرحم مصنوعیمجرم، گاهی قربانی استبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکته مغزیپمبرولیزوماب در بیماری چعلایم کمبود ویتامین E را توهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آستاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زبان در سلطه و قدرت ادین اجباریاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزدرگیری مغزی در سندرم کووهوش احساسیزمان واقعیت است یا توهمبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاستم با شعار قانون بدترین پیوندهای پیچیده با تغییرعدم توقف تکامل در یک اندامرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رفلج بل، فلجی ترسناک که آنترک امروزنمای موفقیتدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندگی، مدیریت انرژیبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بسردرد میگرنبزرگترین درد از درون است پختگی پس از چهل سالگي به صفحه اصلیمستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالفاجعه ی جهل مقدستشنج چیستنهایت معرفت و شناخت درک عداروی جدید ALSابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمزبان متغیربیماری دویککوچکی قلبشناخت درون، شناخت بیرون؛تفاوت های بین زن و مرد فقآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت سی و ششمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بتظاهری از ماده است که بیدنوار عصب و عضلهداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبارویا و واقعیتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز هشت توصیه برای کاستن از دزبان، وسیله شناسایی محیطبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابشانس یا تلاشتلاش های جدید در درمان سرآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیخلاصه ای از درمان های جدیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینقلب روباتیکتغذیه بر ژنها تاثیر داردنیکولا تسلادر والنتاین کتاب بدید هماثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکروزه داری متناوب، مغز را موجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزویتامین بی هفدهسلول های بدن تو پیر نیستنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخشباهت زیاد بین سلول هاي عتمساح حد واسط میان مغز کوآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خوشبختی دور از رنج های متاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خقدرت و شناخت حقیقتجهان موازی و حجاب هاچگونه به سطح بالایی از هودرمان های جدید در بیماری اختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بروشی جدید در درمان قطع نخمیدازولام در درمان تشنج استیفن هاوکینگ در مورد هواکنش های ناخودآگاه و تقسندرم پیریفورمیسگل زندگیضایعات در عصب زیر زبانیتو افق رویداد جهان هستیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمخطای ادراک کارماایمپلانت مغزی و کنترل دو لاموژین داروی ضد اوتیسم؟جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیماجرای جهل مقدساضطراب و ترسبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانسیاهچاله های فضایی منابعگامی در درمان بیماریهای ظهور امواج مغزی در مغز مصتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومتاثیر روده بر مغزنقش انتخاب از طرف محیط، ندهن، بزرگترین سرمایهایا بدون زبان میتوانیم تممانتین یا آلزیکسا یا ابجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسیندروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی از عروسک تا کمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمحل درک احساسات روحانیبلوغ چیستوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پرسال سیزده ماههپنج اکتشاف شگفت آور در موعلائم عصبی آلزایمر، با اتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش سجده بر عملکرد مغزدین، اجباری نیستاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزدرگیری مغزی در سندرم کووهوش احساسیزمان پلانکبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم، بی پاسخ نیستپیوندی که فراتر از امکانعدم درکمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو فلج خوابترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استهوشمندی کیهانزندان ذهنیبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانسردرد میگرن در کودکانبسیاری از مجرمان، خودشانپدیده خاموش روشن در پارکسوالات پزشکیمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیفاصله ها در مکانیک کوانتتشنج و حرکات شبه تشنجی قانهایت در بی نهایتداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمرفلکس وتری با توضیح دکتر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان مشترک ژنتیکی موجودا