دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سوپاپ ها یا ترانزیستورهای زیستی(قسمت دوم)

سوپاپ ها یا ترانزیستورهای زیستی(قسمت دوم)
ترانزیستور بیولوژیک، اجازه ی محاسبات درون سلول های زنده میدهد.(اینها جریان RNA polymerase را در طول رشته ی DNA کنترل میکند. اگر اینها وسایل الکترونیک بودند DNA، کابل و RNA polymerase الکترون ها بودند)

گروهی از مهندسان زیستی در دانشگاه استانفورد، وسایلی با اصول مکانیک و الکترونیک را در حوزه ی بیولوژی وارد کرده اند. آنها ترازیستورهای بیولوژیک را ساخته اند که از ماده ژنتیکی DNA, RNA است. این گروه، کشف خود را ترانسکریپتورنامیده اند.

وقتی چارلز باباژنخستین ماشین محاسبات را در قرن نوزدهم معرفی کرد، او استفاده از چفت ودنده های مکانیکی را برای کنترل داده ها و اطلاعات، تصور کرد.

ENIAC اولین کامپیوتر مدرن، در سال 1940 ساخته شد و از لوله های خلا و الکتریسیته استفاده می کرد. امروز کامپیوترها از ترازیستورهایی استفاده می کنند که از مواد نیمه رسانا با مهندسی بسیار پیچیده، ساخته شده اند تا عملیات منطقی خود را به خوبی انجام دهند.

در مقاله ای که در 28 مارس در مجله ی ساینس منتشر شد، گروه، یک ترانزیستور بیولوژیک را که از ماده ژنتیکی ساخته شده بود در محل دنده ها یا الکترون ها قرار دادند. گروه، این را ترانسکریپتور خواند.

جروم بونتPHD با مدرک فوق دکترا در مهندسی زیستی و مدیر مقاله گفت: ترانسکریپتورها بخش کلیدی هستند که پشت منطق تقویت ژنتیکی قرار دارد و شبیه ترانزیستور یا وسایل الکترونیکی کار میکند.

ایجاد ترانسکریپتور به مهندسان اجازه میدهد درون سلول های زنده، محاسباتی انجام دهند تا برای نمونه ثبت کنند سلول ها کی با محرک های بیرونی یا عوامل محیطی مواجه شده اند یا حتی تولید مثل سلولی را هر وقت نیاز باشد متوقف یا فعال کنند.
درو اندی پروفسور مهندسی بیولوژیک و مدیر اصلی مقاله می گوید: کامپیوترهای بیولوژیک میتوانند برای مطالعه و بازآرایی سیستم های زنده استفاده شوند و محیط ها را بررسی و مونیتور کنند و درمان های سلولی را ارتقا ببخشند.

کامپیوتر بیولوژیک:
در علم الکترونیک، یک ترانزیستور جریان الکترون ها را در طول مدار کنترل میکند. به طور مشابه در علم زیست شناسی ترانسکریپتورها جریان پروتئین های خاصی به نام RNA polymerase را- در زمانی که در طول رشته ی DNA حرکت میکند- کنترل می نمایند.
اندی می گوید: ما گروهی از پروتیئن های طبیعی به نام اینتگراز را تغییر کاربرد دادیم تا کنترل دیجیتال بر جریان RNA polymerase در طول DNA را بشناسیم که به نوبه ی خود به ما اجازه داد منطق تقویت کننده ی ژنتیکی را طراحی کنیم.

با استفاده از ترانسکریپتازها گروه چیزی را ساختند که در مهندسی ژنتیک به عنوان دروازه های منطقیبیل گیتز شناخته میشود و میتواند پاسخ های درست-نادرست را به هر سوال حقیقی بیوشمی بدهد که ممکن است در درون سلول وجود داشته شود.

آنها به دروازه های منطقی خود که بر اساس ترانسکریپتاز کار میکند “Boolean integrase” یا به طور خلاصه “BIL gates” گفتند. دروازه هایی که بر اساس ترانسکریپتاز کار میکند به تنهایی یک کامپیوتر را تشکیل نمی دهند ولی آنها جزء سوم یا پایانی کامپیوتر بیولوژیک هستند که میتواند درون سلول به صورت منفرد، کار کند.

با وجود تفاوت های آنها همه کامپیوترهای مدرن از ENIAC تا “Apple”سه عملکرد اصلی دارند: ذخیره سازی، انتقال اطلاعات و انجام عملکردهای منطقی بر داده ها .

سال گذشته اندی و گروه او کار جدیدی را در مورد انتقال دو جزء دیگر از کامپیوترهای ژنتیکی انجام دادند که به طور کامل کار میکند. نخستین مورد، نوعی انبار داده های دیجیتال قابل بازنگاری در DNA بود.

آنها مکانیسمی را برای انتقال داده های ژنتیکی از سلول به سلول- که نوعی اینترنت بیولوژیک است- طراحی نمودند. بعد از ریاضی دان جورج بوول که سیستم را در سال 1954 ساخت، منطق دیجیتال، معمولا به عنوان منطق بولین شناخته میشود. امروز منطق بولین معمولا در کامپیوتر، شکل 0، 1 دارد. در صورت پاسخ درست، دروازه باز میشود و در صورت، پاسخ نادرست دروازه بسته میشود. این مورد، پایه ای است. ولی با چنین وسیله و روش های ساده ی تفکر، تو میتوانی خیلی وقت ها سکوت کنی!.
“AND” and”OR” فقط دو تا از دروازه های منطق بولین هستند. برای نمونه وقتی هر دو ورودی درست باشد یک دروازه AND صحیح است. این وقتی است دو ورودی a و b درست باشد.(در کامپیوترهای کوانتومی به جای صفر و یک یا درست و غلط، انتخاب های فراوان دیگری هم مطرح است.)

برعکس، یک دروازه ی ORوقتی هر کدام از ورودی ها درست باشد درست میشود. در مدل بیولوژیک مانند علوم الکترونیک، احتمالات منطق، بدون حد ومرز است. بونت توضیح می دهد: تو میتوانی یک سلول مشخص را که در معرض تعداد مشخصی از محرک های خارجی مانند وجود گلوکز و کافیئین قرار گرفته است تست کنی.

BIL gates به تو اجازه میدهد، تعیین کنی و آن اطلاعات را ذخیره کنی تا بتوانی به سادگی آنها را به گونه ای شناسایی کنی که آیا در معرض این شرایط قرار گرفته است یا قرار نگرفته است . تو میتوانی به سلول بگویی اگر برخی عوامل باشد یا نباشد، تولید مثل را شروع یا متوقف کن و با جفت کردن دروازه های بیل با اینترنت بیولوژیک توسط گروه پژوهش، مرتبط کردن اطلاعات ژنتیکی از سلول به سلول ممکن میشود تا فعالیت گروهی از سلول ها با هم هماهنگ شود.

مونیکا اورتیز دانشجوی پی اچ دی مهندسی زیستی- که ارتباط خودبخودی دی ان ای از سلول به سلول را نشان داد و همین ارتباط دروازه های بیل BIL gates را کد میکند- می گوید: استفاده احتمالی فقط با تصور پژوهشگران، محدود میشود.

درو اندی توضیح میدهد دروازه های منطقی ژنتیکی چگونه کار میکند. برای ایجاد ترانسکریپتورها و دروازه های منطقی، این گروه از ترکیبی از آنزیم های بسیار دقیق تنظیم شده به نام اینگرازها استفاده کردند که قبلا توضیح داده شد و اینها جریان RNA polymerase را در طول رشته ی DNA کنترل میکند. اگر اینها وسایل الکترونیک بودند DNA، کابل و RNA polymerase الکترون ها بودند.

بونت میگوید: انتخاب آنزیم ها مهم است. ما دقت کردیم آنزیم هایی را انتخاب کنیم که در باکتری ها، قارچ ها، گیاهان و حیوانات عمل می کند. بنابراین بیوکامپیوترها میتواند در گروه زیادی از اورگانیسم ها طراحی ومهندسی شود. از جهت تکنیکی، ترانسکریپتاز شباهتی کلیدی بین ترانزیستورهای بیولوژیک و پسرعموهای نیمه هادی آن یعنی تقویت کننده ی سیگنال ایجاد میکند. در ترانسکریپتورها تغییر بسیار کوچکی در تظاهر اینگراز میتواند باعث تغییر بسیار بزرگی در تظاهر هر کدام از این دو ژن شود.

برای درک اهمیت تقویت، تصور کن ترانزیستور به گونه ای ساخته شود تا جایگزین لوله های غیرمطمئن و ناکافی و گران خلا در تقویت پیام های تلفنی برای تماس های تلفنی بین قاره ای شود. پیام های الکتریکی که در طول مدار و کابل منتقل میشود هرچه دورتر شود ضعیف تر میگردد ولی اگر تو یک تقویت کننده را در قسمت های مشخص مسیر بگذاری میتوانی پیام را در مسیرهای طولانی بفرستی. همین حالت در سیستم های بیولوژیک یعنی در زمانی که پیام ها در میان چندین سلول انتقال می یابد هم هست.

پاکپوم سابسونتوم دانشجوی پی اچ دی مهندسی بیولوژیک و همکار مطالعه- که مدل های نظری طراحی کرد تا رفتار بیل گیتز را پیشگویی کند- می گوید: این مانند رادیوهای ترانزیستوری است. امواج تقریبا ضعیف رایویی که در طول هوا منتقل میشود میتواند به صورت صدا تقویت شود.

برای واقعی تر کردن کامپیوترهای بیولوژیک، اندی و تیم او همه دروازه های بیل را با بخش عمومی مرتبط کردند تا بقیه موارد روی وسیله، به طور ناگهانی مهار یا تقویت شود. بنت می گوید: بیوتکنولوژی هنوز به نظر نمی رسد در بسیاری موارد کاربردی و درست باشد. با اشتراک گذاشتن وسایل پایه ای مهم هر کس میتواند، بقیه ی موارد را بهتر بشناسد.
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/biological-transistor-enables-computing-within-living-cells


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نگاه حقیقی نگاه به درون اخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نابینایان آیا ممکنبخش دیگری در وجود انسان هوراپامیل در بارداریتولید یا دریافت علمگربه شرودینگر و تاثیر مشسودمندی موجودات ابزی بر طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر روده بر مغزفتون های زیستیآزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژنجواب دانشمند سوال کننده اگر نعمت فراموشی نبود بسخدا نور آسمان ها و زمین امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنادانی در قرن بیست و یکم،اعتیاد و تلاش های درمانی هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید کنترل مولتیپلراه های جدید برای قضاوت ربرای زندگی سالم، یافتن تیاد گرفتن مداومتوهم تنهاییپیچیدگی های مغزی در درک زسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاریخ، اصیل نیست و ساخته إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَعلم راهی برای اندیشیدن افرزندان زمان خودنقش روزه داری در سالم و ججستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بمنشأ اطلاعات و آموخته ها چرا ماشین باید نتایج را پبه کدامین گناه کشته شدندهوش عاطفی قسمت هفتمدریای خدابرخی توصیه ها برای واکسیژنهای مشترک بین انسان و ورشد در سختی استتیک و اختلال حرکتیپیشرفت ذهن در خلاقیت استساختن آینده، بهترین روش ترک امروزالگو نداشتیمعادت بد را ترک کنقیچی ژنتیکینقطه ی رسیدن به قلهحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدوچرخه در کاهش دردهای کممیوتونیک دیستروفیبی نهایت در میان مرزهاهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کمردرد با پوشیدن کفش منازندگی و داراییتکامل جریان همیشگی خلقتپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان، قماسرگیجه از شایعترین اختلاتشنج عدم توازن بین نورون امگا سه عامل مهم سلامتغربال در زندگیقدرت ذهننه به اعدامحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش قدرت استما اشیا را آنطور که هستندبیماری ای شبیه آلزایمر و هدف از خلقت رسیدن به ابزاذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت مغز انسان و میمون هکودکان خود را مشابه خود تزیرک ترین مردمتئوری تکامل در پیشگیری و آنها نمیخواهند دیگران رامطالعه ای بیان میکند اهدشلیک فراموشیتعامل انسان و هوش مصنوعیانرژی تاریکلرزش ناشی از اسیب به عصبنوار مغز، ترجمه ی فعالیت حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنداروهای ام اسماست مالی با هوش انسانیبیوگرافیوقتی پر از گل شدی خودت را رقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدکار با یگانگی و یکپارچگیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چگونه صداها را فیلتر شگفت زده و حیران باشثبت امواج الکتریکی در عصانعطاف پذیری مکانیسمی علمنابع انرژي پاک سرچشمه حنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتداروی جدید ضد میگرنمدل هولوگرافیک ژنرالیزهباید از انسان ترسیدواقعیت فیزیکی، تابعی از رویا تخیل یا واقعیتتمرکز و مدیتیشنکشف مکانیسم عصبی خوانش پسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ابزار بقای برتر مادیشباهت مغز و کیهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهای همه ی وجود منمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی در چه مرحله ای از خواب ، ربحثی جالب درباره محدودیتواکسن کرونا ساخته شده توروزهای سختتو کز محنت دیگران بی غمیگوشه بیماری اتوزومال رسسسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستآب زندگی است قسمت چهارممغز، فقط گیرندهصرع و درمان های آنجهان دارای برنامهایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه دوبارهخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم ارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های اسرار آمیز در آبخشیدن دیگران یعنی آرامشورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید پاک و فراوان انرژیگزیده ای از وبینار یا کنفسی و سه پل اصفهانطبیعت موجی جهانتاثیر روزه داری بر سلامت فروتنی معرفتیآزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اسجواب سنگ اندازیاگر نعمت فراموشی نبود بسخدا بخشنده است پس تو هم بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنازوکلسیناعتیاد را به دور بیندازهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان جدید ای ال اس، توفرراه پیروزی در زندگی چیستبرخی ملاحظات در تشنج های یاد بگیر فراموش کنیتوهم جداییپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیستم تعادلی بدنتازه های اسکیزوفرنی(جنوافت فشار خون ناگهانی در وعلم ساختن برج های چرخانفرضیه ای جدید توضیح میدهنقش رژیم غذایی بر رشد و احفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندنیا فریب و سرگرمیمنشاء کوانتومی هوشیاری اچرا مردم با زندگی میجنگنبه امید روزهای بهترهوش عاطفی قسمت یازدهدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی درمان های Spinal Muscular Atژنهای هوش ، کدامندز گهواره تا گورتیکاگرلور داروی ضد انعقاپیشرفتی مستقل از ابزار هساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکالگو و عادت را بشکن و در اعادت دادن مغز بر تفکرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقطه ای بود و دگر هیچ نبوحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدوچرخه سواری ورزشی سبک و میگرن و پروتئین مرتبط با بی هیچ می ایی و بی هیچ میرهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرب بسته با غیر خود باز مبزرگترین خطایی که مردم مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزندگی بی دودتکامل داروینی هنوز در حاپرتوهای صادر شده از سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاسرگردانیتشویق خواندن به کودکانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمقالاتقدرت عشقنه جنگ و نه خونریزیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش محدود به ابعاد چهارما به جهان های متفاوت خودبیماری ای شبیه ام اس مولتهر چیز با هر چیز دیگر در تذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت ها و تمایزها کلید بکودکان را برای راه آماده زیست شناسی کل در جزء فراکتئوری جدید، ویران کردن گآنژیوگرافی از مغزمعماری، هندسه ی قابل مشاشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان با هوش مصنوعانرژی تاریک که ما نمی تولرزش عضله یا فاسیکولاسیونوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دداروهای تغییر دهنده ی سیماشین دانشبیان ژن های اسکیزوفرنی دوقتی تو از یاد گرفتن باز رموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در ALSکارهای کوچک، بی ارزش نیسزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ناتوان از توجیه پیداشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگرداهرام مصر از شگفتی های جهمنابع انرژی از نفت و گاز نیکولا تسلاحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تاختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیداروی جدید ضد الزایمرمدل هولوگرافیک تعمیم یافبابا زود بیاواقعیت چند سویهرویا حقی از طرف خداتمرکز بر هدفکشف مکانیسمی پیچیده در بسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقاشباهت مغز با کیهان مادیجهان مرئی و نامرئیای آنکه نامش درمان و یادشمنابع بی نهایت انرژی در دچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل ارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استبحثی در مورد نقش ویتامين واکسن آلزایمرروش مقابله مغز با محدودیتو پیچیده ترین تکنولوژی گوشت خواری یا گیاه خواریسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج دوطرفه عصب 6 چشمآب زندگی است قسمت هفتممغزتان را در جوانی سیم کشضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان در حال نوسان و چرخشایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر قدرت بینایی دراخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های بیماری آلزایمرریاضیات یک حس جدید استبخشش، عقلانی یا غیر عاقلورزش هوازی ، بهترین تمریتولید اندام با چاپ سه بعدگزارش یک مورد جالب لخته وسیلی محکم محیط زیست بر انطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر فروتنی و غرورآسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلاجوسازی مدرناگر با مطالعه فیزیک کوانخدای رنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنباید صبر کرد آتش را بعد اعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی به شناسایی کادرمان جدید سرطانراه انسان شدن، راه رفتن وبرخی مرزهای اخلاق و علوم یادگیری مهارت های جدید دتوهم جدایی و توهم علمپیوند مغز و سر و چالشهای سیستم دفاعی بدن علیه مغز تازه های بیماری پارکینسوافت هوشیاری به دنبال کاهعلایم کمبود ویتامین E را فساد اقتصادی سیتماتیک درنقش رژیم غذایی در رشد و احق انتخابابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتوممهمان ناخواندهچرا مغز انسان سه هزار سالبه بالا بر ستارگان نگاه کهوش عاطفی قسمت پنجمدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی روش های تربیتی کودکژنهای حاکم بر انسان و انسزمین در برابر عظمت کیهانتیروفیبان موثر در سکته ی پپوگستمرگ چیستساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انسانالگوی بنیادین و هوشیاریعارضه جدید ویروس کرونا سقانون مندی نقشه ژنتیکی منقطه بی بازگشتحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو دوپامین قابل حل در آبمیگرن سردردی ژنتیکی که ببی ذهن و بی روحهیچ چیز همیشگی نیستدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین درد از درون است کنگره بین المللی سردرد دزندگی در جمع مواردی را برتکامل داروینی هنوز در حاپرتوزایی از جسم سیاهمسئول صیانت از عقیده کیسسربازان ما محققا غلبه می تشخیص ژنتیکی آتروفی های انفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر ویتامین دی بر بیماقضاوت ممنوعچه زیاد است بر من که در ایحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نعناعدانش بی نهایتما با کمک مغز خود مختاريمبیماری اسپینال ماسکولار هر جا که جات میشه، جات نیذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت ها را به رسمیت بشناکوری گذرای ناشی از موبایزیست شناسی باور حقیقت یا تا 20 سال آینده مغز شما به آنان که در قله اند هرگز خمعنی روزهشناخت و معرفت، و نقش آن دتعداد کلی ذهن ها در جهان انرژی خلا ممکن استلزوم سازگاری قانون مجازانوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستداروهای ضد بیماری ام اس ومبانی ذهنی سیاه و سفیدبیان حقیقتوقتی ریشه ها عمیقند از چیرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید در درمان فرکاربرد روباتهای ريزنانوزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و قلب در جنین موش مصنشگفتی های زنبور عسلجلوتر را دیدناولویت بندی ها کجاستمنابع انرژی از نفت و گاز نیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهداروی سل سپتمدل های ریز مغز مینی برینباد و موجواقعیت چیسترویاها از مغز است یا ناخوتمرکز بر امروزکشف ارتباط جدیدی از ارتبسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا جنین انسان، هوشمندی مغز از بسیاری حقایق می گرشباهت کیهان و مغزجهان مشارکتیایمپلانت مغزیمنابع جدید انرژیچگونه باغبانی باعث کاهش حس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی مبحثی در مورد نقش کلسیم و واکسن ایرانی کرونا تولیدروش های صرفه جویی در ایجاتو آرامش و صلحیگیلگمش باستانی کیستسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر درجه حرارت بر عملکفن آوری های جدید علیه شناآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیمکشضایعه ی عروقی مخچهجهان در حال ایجاد و ارتقاایا بیماری ام اس (مولتیپایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر توانایی اجزاي بخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید میگرنریتوکسیماببدون پیر فلکورزش و میگرنتولید سلولهای جنسی از سلگشایش دروازه جدیدی از طرسینوریپا داروی ترکیبی ضدطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرگشت و تکامل تصادفی محض آسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در همجامعه ی آسمانیاگر تلاش انسان امروز براخدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنبرو و انرژی مداومبقا با سازگارترین فرد اسهوش مصنوعی تعاملیدرمان جدید سرطانراه بی شکستبرخی نکات از گاید لاین پریادگیری هوش مصنوعی، عمیقتوهم جسمپیوند اندام از حیوانات بسکوت و نیستیتازه های درمان ام اسافتخار انسانعلایم کمبود ویتامین E را فشار و قدرتنقش زنجبیل در جلوگیری از حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندنیایی پر از سیاهچاله مهندسی ژنتیک در حال تلاش به بالاتر از ماده بیندیشهوش عاطفی قسمت اولدرک و احساسبرخی سلولهای عصبی در تلاکفش و کتابزمین زیر خلیج فارس تمدنی تکنولوژی های جدید و حالتپایان، یک آغاز استمرگ و میر پنهانسادیسم یا لذت از آزار دادترازودونالگوبرداری از طبیعتعدم توقف تکامل در یک انداقانون گذاری و تکاملنمیتوان با بیرون انداختنحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پدورترین نقطه ی قابل مشاهمیگرن شدید قابل درمان اسبی سوادی در قرن 21هیچ چیز، چقدر حقیقی استدرختان اشعار زمینبسیاری از مجرمان، خودشانکنگره بین المللی سردرد دزندگی در سیاهچالهتکامل داروینی هنوز در حاپرسش و چستجو همیشه باقی امسئولیت جدیدسردرد میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل انقراض را انتخاب نکنیدصفحه اصلیقطار پیشرفتنه عدم مطلق بلکه عدم با قحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو دانشمندان موفق به بازگردما بخشی از این جهان مرتبطبیماری اضطراب عمومیهر حرکت خمیده می شود و هر ذهن و شیمی بدنتفاوت های بین زن و مرد فقکی غایب شدی تا نیازمند دلزیست، مرز افق رویداد هستتا بحر یفعل ما یشاآنزیم تولید انرژی در سلومعادله ها فقط بخش خسته کنشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعذیه ی ذهنانسولینلزوم سازگاری قانون مجازانوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمداروی فامپیریدین یا نورلمباحث مهم حس و ادراکبیداری و خواب کدام بهتر اویتنام نوعی کرونا ویروس رمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در درمان سرکاربرد روباتهای ريز، در زبان جانسوزتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و اخلاقشانس یا نتیجه ی تلاشجمجمه انسان های اولیهاولین قدم شناخت نقص های خمنابع انرژی از نفت و گاز چیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تاختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیداروی ضد چاقیمدیون خود ناموجودباد غرور و سر پر از نخوت وواقعیت چیسترویاهای پر رمز و حیرتی درتمساح حد واسط میان مغز کوکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسفری به آغاز کیهانتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا جهان ذهن و افکار ما ممغز به تنهایی برای فرهنگ شباهت زیاد بین سلول هاي عجهان معناایمپلانت مغزی و کنترل دو مناطق خاص زبان در مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلاارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیبحثی در مورد حقیقت فضا و واکسن اسپایکوژنروش هایی برای جلوگیری از تو افق رویداد جهان هستیگیاه بی عقل به سوی نور میسماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکفناوری هوش مصنوعی نحوه خآب زندگی است قسمت دوممغط یک گیرنده استجهان ریز و درشتنفرت، اسیب به خود استجهان شگفت انگیزایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نگاهت را بلند کنخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید در بیماری ریسدیپلام تنها داروی تایبدون بار گذشتهورزش بهترین درمان بیش فعتولترودینپل جویی اصفهانسیگار عامل افزایش مرگ ومظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر فراموش کارها باهوش تر هسآسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده جاودانگی مصنوعیاگر خواهان پیروزی هستیخدایا جز تو که را دارممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچت جی پی تیبقا در ازای بیماریهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان دارویی سرطان رحم برابطه تشنج و اوتیسمبرخی نرمش ها برای زانویادگرفتن، آغاز حرکت است توهمات و شناخت حقیقتپیوند اندام حیوانات به اسکوت، پر از صداتبدیل پلاستیک به کربن و سافراد آغاز حرکت خودشان رعلائم عصبی آلزایمر، با افضا و ذهن بازنقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استمهندسی بدنبه جای محکوم کردن دیگران هوش عاطفی قسمت دهمدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سيناپسها طی تکامل و کل اقیانوس در یک ذرهزمان چیستتکنولوژی و پیشرفتپارادوکس ها در علممرگ و میر بسیار بالای ناشسازگاری با محیط بین اجزاترازودونالتهاب شریان تمپورالعدم درکقانون جنگلنمیتوان بر سیاه سیاه نوشحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز ابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برديدن با چشم بسته در خواب میدان مغناطيسي زمین بشر بی شرمیهیچ وقت خودت را محدود به درد و درسبسیاری از بیماری های جدیکنترل همجوشی هسته ای با هزندگی زمینی امروز بیش از تکامل داروینی هنوز در حاپرسشگری نامحدودمسئولیت در برابر محیط زیسردرد میگرن در کودکانتشخیص ایدزانواع سکته های مغزیسوالات پزشکیلمس کوانتومینهایت معرفت و شناخت درک عحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث دانشمندان نورون مصنوعی سما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری بیش فعالیهرچیز با یک تاب تبدیل به ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های تکاملی در مغز وکیهان خود را طراحی میکندزاویه نگاه ها یکسان نیستتاول کف پا و حقیقتآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه های هر روزهشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییرانسولین هوشمندلزوم عدم وابستگی به گوگل نوار عصب و عضله تعیین محلحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستداروی لیراگلوتیدمبتکران خودشکوفابیست تمرین ساده برای جلوویتامین E برای فعالیت صحرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید شرکت نورالکاش شرف اجباری بود یا حتیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر کتامین در درمان پاآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقشانس یا تلاشجنین مصنوعیاولین مورد PML به دنبال تکمنابع انرژی از نفت و گاز چیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تاختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دداروی ضد چاقیمدیریت اینترنت بر جنگبار مغز بر دو استخوانواقعیت های متفاوترویای شفافتنفس هوازی و میتوکندریکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بیش از آنچه تصور میشوشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هوشمندایمپلانت مغزی کمک میکند مناطق خاصی از مغز در جستجچگونه جمعیت های بزرگ شکل خفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پبحثی در مورد عملکرد لوب فواکسن اسپایکوژن ضد کروناروش هایی ساده برای کاهش اتو انسانی و انسان، شایستگیاه خواری و گوشت خوار کدسندرم کووید طولانیتاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغییآب زندگی است قسمت سومفیروز نادریآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقاشی هایی با بوی گذشته یجهانی که نه با یک رخداد و ایجاد احساساتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچالش هوشیاری و اینکه چرا خوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید سرطانریشه های مشترک همه ی موجوبدون زمان، ماده ای وجود نورزش در کمر دردتومورها و التهاب مغزی عاپل خواجو اصفهانسیاهچاله هاظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاهخواری بر فراموشی همیشه هم بد نیستآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهجایی برای یاد گرفتن باقی اپل ویژن پرو در تشخیص بیمخسته نباشی بابامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچت جی پی تیبقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان زخم دیابتی با تکنورادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نرمش های گردنیادآوری خواب و رویاتوکل بر خداپیوند سر آیا ممکن استسکته مغزیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افراد بی دلیل دوستدار تو علت خواب آلودگی بعد از خوفضای قلب منبع نبوغ استنقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت دندان ها را مسواک بزنید تمهربانی، شرط موفقیتبه خوبی های دیگران فکرکنهوش عاطفی قسمت دومدرک احساسات و تفکرات دیگبرداشت مغز ما از گذر زمانکلمات بلند نه صدای بلندزمان و مکان، ابعاد کیهان تکنولوژی جدید که سلول هاپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و سوال از قاتلستم با شعار قانون بدترین تراشه ها روی مغزامواجی که به وسیله ی ماشیعدالت برای من یا برای همهقانون جنگلنمای موفقیتحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ دی متیل فومارات(زادیوا)(میدان های مغناطیسی قابل بی عدالتی در توزیع واکسن هیچ کاری نکردن به معنی چیدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیکنترل جاذبهزندگی زودگذرتکامل زبانآلودگی هوا چالش قرن جدیدمستند جهان متصلسردرد میگرنی در کودکانتصویر خورشید یا خود خورشانیس بی کسانپیامهای کاربرانلووفلوکساسیننهایت در بی نهایتحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیدانشمندان یک فرضیه رادیکمانند آب باشبیماری تی تی پیهز ذره، یک دنیاستذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های زبانی سرمنشا تکیهانِ هوشیارِ در حال یازاوسکا درمان گوشرتابوهای ذهنیآینه در اینهمعجزه ی چشمشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر الگوی رشد مغزی با زانسان قدیم در شبه جزیره عمقاومت به عوارض فشار خون نوبت کودکانحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز اثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتداروی تشنجی دربارداریمجموعه های پر سلولی بدن مبیش از نیمی از موارد انتقویتامین E در چه مواد غذایرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش هایی در بیماران قطع کتاب گران و پرهزینه شد ولزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی شاهکار قرنجنگ هفتاد و دو ملت همه را اولین مورد پیوند سر در انمنابع انرژی از نفت و گاز چیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دداروی ضد تشنج با قابليت تمداخله ی زیانبار انسانبار بزرگ ایستادن بر دو پاواقعیت و مجازروان سالمتنفس هوازی و میتوکندریکشتن عقیده ممکن نیستسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز برای فراموشی بیشتر کشجاعت و ترسجهان هوشیارایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه جمعیت های بزرگ شکل خلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و دبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن دیگر کرونا ساخته شروش جدید تولید برقتو با همه چیز در پیوندیگیرنده باید سازگار با پیسندرم گیلن باره به دنبال ضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک مولکولها و ذرات در آتاکسی فریدریشچقدر به چشم اعتماد کنیمجهانی که از یک منبع، تغذیایران بزرگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش هوشیاری و اینکه چرا خوشبختی چیستاصول سلامت کمراز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های رایج ام اسریشه های مشترک حیاتبرنامه و ساختار پیچیده موزن حقیقی معرفت و شناختتومورهای نخاعیپلاسمای غالبسیاهچاله های فضایی منابععقل مجادله گرتاثیر رژِیم غذایی بر میگفراموشی و مسیر روحانیآسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، نجایی خالی نیستاپی ژنتیکخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنتایج نادانی و جهلبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرگیجه بدون نیاز براز تغییربرخی یونها و مولکول های متوپیراماتپیوند سر، یکی از راه حلهاسال سیزده ماههتبدیل سلولهای محافط به سافزایش قدرت ادراکات و حسعماد الدین نسیمی قربانی قفس ذهننقش سجده بر عملکرد مغزحقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واده روش موفقیتموفقیت هوش مصنوعی در امتبه خودت مغرور نشوهوش عاطفی قسمت سومدرک تصویر و زبان های مخلتبررسي علل احتمالي تغيير کلوزاپین داروی ضد جنونزمان و گذر آن سریع استتکنولوژی جدید که سلول هاپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شستم، بی پاسخ نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزامیوتروفیک لترال اسکلروعسل طبیعی موثر در کنترل بقانونمندی و محدودیت عالمنمایش تک نفرهحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاندین اجباریمیدان های کوانتومی خلابیمار 101 ساله، مبتلا به سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرد زانو همیشه نیاز به جربشکه ای که ته نداره پر نمکندر در بیماریهای التهابزندگی سلول در بدن، جدای اتکامل زبانآلودگی هوا و ویروس کرونامشکل از کجاستسردرد و علتهای آنتصویر در هم تنیدگی کوانتانگشت ماشه ایسایتهای دیگرلوب فرونتال یا پیشانی مغنهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استدانشمندان ژنی از مغز انسماه رجببیماری دویکهزینه ای که برای اندیشیدذهن سالمتفاوت ایستایی و تکاپوکیست هیداتید مغززبان فرایند تکاملی برای تاثیر فکر بر سلامتآیندهمعجزه ی علمشناسایی سلول های ایمنی اتغییر دیگران یا تغییر خوانسان میوه ی تکاملمقایسه رقابت و همکارینور از عمق تاریکیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز اثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانداروی جدید ALSمجرم، گاهی قربانی استبیشتر کمردردها نیازی به ویتامین کارمز جهانتلاشی برای درمان قطع نخاکتاب زیست شناسی باورزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردمغز کوانتومیشاهکار شش گوشجنگ و تصور از جنگاولین هیبرید بین انسان و منابع انرژی از نفت و گاز چیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتداروی ضد تشنج با قابليت تمدارک ژنتیکی چگونه انسانبار سنین ابزار هوشمندی اواقعیت و انعکاسروبات ها قول میدهندتنفس بدون اکسیژنگل خاردار، زیباستسلول های بنیادیتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شرکت نورالینک ویدیویی ازجهان های بسیار دیگرایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه حافظه را قویتر کنیخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیاارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکنبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن دیگری ضد کرونا از دروش صحبت کردن در حال تکامتو با باورهایت کنترل میشگالکانزوماب، دارویی جدیسندرم پیریفورمیسضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک هوشیاریآتاکسی مخچه ای خودایمننقش قهوه در سلامتیجهانی در ذهنایرادهای موجود در خلقت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش هوشیاری و اینکه چرا خوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترساز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های علامتی در ام اسرژیم های غذایی و نقش مهم برنامه ی مسلط ژنها در اختوزوز گوشتومورهای ستون فقراتپمبرولیزوماب در بیماری چسیاهچاله ها، دارای پرتو عقل سالمتاثیر سلامت دستگاه گوارشفراموشی آرمانآشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای جاذبهابتدا سخت ترین استخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنجات در راستگوییبلوغ چیستهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان سرگیجه بدون نیاز براست دستی و چپ دستیتوانایی مغز و دیگر اجزای پیوندهای پیچیده با تغییرسانسور از روی قصد بسیاری تبر را بردارافزایش مرگ و میر سندرم کوعوامل موثر در پیدایش زباقفس را بشکننقش غذاها و موجودات درياحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب یا نرووسابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خودهن، بزرگترین سرمایهموفقیت در تفکر استبه دنبال رستگاری باشهوش عاطفی قسمت ششمدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی مغز با امواج مادون کلید نزدیک و نگاه تو بر فزمان و صبرتکینگیپدیده خاموش روشن در پارکمرگ تصادفیستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ی بیولوژِیکامید نیکو داشته باش تا آنعشق درونی به یگانگی خلقتقارچ بی مغز در خدمت موجودچند نرمش مفید برای کمردرحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سدین، اجباری نیستمیدان بنیادین اطلاعاتبیمار مرکز تنفس سلولیهیچ کس حقیقت را درون مغز دردهای سال گذشته فراموش بشریت از یک پدر و مادر نیکندر علیه سرطانزندگی، مدیریت انرژیتکامل زبان انسان از پیشیآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات نخاعیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر زیبا از سلولانگشت نگاری مغز نشان میدلوتیراستامچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزدانشمندان پاسخ کوانتومی ماپروتیلینبیماری دیستروفی میوتونیهزینه سنگین انسان در ازاذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت ارباب و رهبر حقیقیکیست کلوئید بطن سومزبان متغیرتاثیر مشاهده بر واقعیت بآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علم در کنترل کرونشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر دادن ژنها آیا روزی انسان ها می توانند میدان مقابله ی منطقی با اعتراضنور درونحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتاثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بداروی جدید s3 در درمان ام محل درک احساسات روحانیبا هوش مصنوعی خودکار روبویتامین کا و استخوانرمز جهان خاصیت فراکتالتلاشی تازه برای گشودن معکتاب طبیعت در قالب هندسهزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیمغز آیندگان چگونه است ؟شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ داده هااولین تصویر در تاریخ از سمنابع انرژی از نفت و گاز نکاتی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شواختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسداروی ضد تشنج توپیراماتمروری بر تشنج و درمان هایبارداری بدون رحمواقعیت تقویت شدهروبات های ریز در درمان بیتنها مانع در زندگی موارد گل درون گلدانسلول های بنیادی منابع و اتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالش است یا منفعشربت ضد خلطجهان هایی در جهان دیگراین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه من، نگاه تو و یا حقیخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیاارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید همبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن سرطانروشهای نو در درمان دیسک بتو باید نیکان را به دست بگام کوچک ولی تاثیرگذارسندرم پیریفورمیسسندرم پس از ضربه به سرضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک و هوشیاریآتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل اجهان، تصادفی نیستایستادن در برابر آزادی بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش هوشیاری و اینکه چرا خانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ژنتیکی برای نوآوریرژیم های غذایی و نقش مهم برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وسواس، بیماری استتوهم فضای خالیپنج اکتشاف شگفت آور در موسیاهچاله و تکینگی ابتدایعقلانیت بدون تغییرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفرایند پیچیده ی خونرسانیآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزجاذبه و نقش آن در شکلگیریابتدایی که در ذهن دانشمنخطای ادراک کارمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنخاع ما تا پایین ستون فقربلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان سرگیجه بدون دارویاری خدا نزدیک استرجزخوانی هایی که امروز بتوازن مهمتر از فعالیت زیپیوندی که فراتر از امکانسانسور بر بسیاری از حقایتحریک عمقی مغزافزایش سرعت پیشرفت علوم عوامل ایجاد لغت انسانی و قله سقوطنقش غذاها و موجودات درياحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمولکول ضد پیریبه زودی شبکه مغزی به جای هوش عاطفی بیشتر در زناندرک دیگرانبررسی و اپروچ جدید بر بیمکلام و زبان، گنجینه ای بسزمان واقعیت است یا توهمتکامل فردی یا اجتماعیپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردستارگانی قبل از آغاز کیهتربیت کودکان وظیفه ای مهامید نجاتعشق، شلوغ کردن نیستقبل از آغازچند جهانیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان دیوار همه اش توهم بودمیدازولام در درمان تشنج بیماری لبر و نابینایی آنهیچ اندر هیچدردی که سالهاست درمان نشبعد پنجمکوچ از محیط نامناسبزندان ذهنیتکامل ساختار رگهای مغزی آلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیسردرد تنشنتصویر زیبای اصفهانانتقال ماده و انرژیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشوددانشمندان اولین سلول مصنماجرای جهل مقدسبیماری سلیاکهزاران سال چشم های بینا وذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوتهای جنسیتی راهی براکپسول ژری لاکتزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه در هر لحظه زندگیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر زودتر اتصالات مغزیانسان یک کتابخانه استمقابله با کرونا با علم اسنوروفیبروماتوزحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز اجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستداروی جدید لنفوم و لوکمیمحل درک احساسات روحانی دبا هر چیزی که نفس می کشد مویتامین کا در سبزیجاترنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی جدید در درمان ام اسکتاب، سفری به تاریخزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده مغز اندامی تشنه ی انرژی اشاید درست نباشدجنبه های موجی واقعیتاولین دارو برای آتاکسی فمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شواختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احداروی ضد جنون در درمان تیمرکز هوشیاری، روح یا بدن بازگشایی مجدد مطب دکتر سواقعیت خلا و وجود و درک مروبات کیانتنها در برابر جهانگل زندگیسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر دوپامین و سروتونینآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالشهای پیش روشش مرحله تکامل چشمجهان یکپارچهاین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه مادی غیر علمی استخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن سرطانروشهای شناسایی قدرت شنواتو تغییر و تحولیگامی در درمان بیماریهای گامی در درمان بیماریهای سندرم جدایی مغزضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک آگاهیآثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین جهش های ژنتیکی مفید در سااکنون را با همه ی نقص هایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش کمبود اندام برای پیخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانرژیم ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتیک پیام منفرد نورون مغزی توهم فضای خالی یا توهم فضپول و شادیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهعقیده ی بی عملتاریک ترین بخش شبفرایند تکامل و دشواری هانقش حفاظتی مولکول جدید دجبران از دست رفته هاابتذال با شعار دینخطای حسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنخستین تمدن بشریبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اثرات مضر ویتامین دژن همه چیز نیسترحم مصنوعیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیوستگی همه ی اجزای جهانساهچاله ها تبخیر نمیشودتحریک عمقی مغز در آلزایمافسردگی و اضطراب در بیماعواملی که برای ظهور لغت اقلب های سادهنقش غذاها و موجودات درياحقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغدو بیماری روانی خود بزرگ مولتیپل اسکلروز در زنان به زیر پای خود نگاه نکن بهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک درست از خود و هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیماکلام، در تحولی شگفت آور بزمان پلانکتکامل مادی تا ابزار هوشمپروژه ی ژنوم انسانیمراحل ارتقای پله پله کیهسخن نیکو مانند درخت نیکوترجمه ای ابتدایی از اسراامید جدید بر آسیب نخاعیعصب حقوق نورولووقبل از انفجار بزرگچند جهانیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهدیوار، از ابتدا توهم بودمکان زمان یا حافظه زمانبیماری های میتوکندریهیچگاه از فشار و شکست نتردرس گرفتن از شکست هابعد از کروناکوچک شدن مغز از نئاندرتازونیسومایدتکامل شناخت انسان با کشفآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات روانپزشکی پس از سسردرد سکه ایتصویربرداری فضاپیمای آمانتروپی و هوشیاریلیروپریم داروی ترکیبی ضدنون و القلمحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبدانشمندان تغییر میدان مغماجرای عجیب گالیلهبیماری ضعف عضلات نزدیک بهستي مادي ای که ما کوچکترذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشکامپیوتر سایبورگزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آینده با ترس جمع نمیشودمعرفت و شناختشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر عمودی سر انسان از پانسان باشملاحظه های اخلاقی دربارهنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز اجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سداروی جدید میاستنی گراویمحدودیت چقدر موثر استبا آتش، بازی نکن و بعد از ویتامین بی 12 در درمان دردرنگین کمانتمایل زیاد به خوردن بستنکتابخانهزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان ایا طبیعتا تماشایسته نیست در جیب خود قرجنسیت و تفاوت های بیناییاولین دروغمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایدارویی خلط آورمرکز حافظه کجاستبازگشت از آثار به سوی خداوالزارتان داروی ضد فشار روح در جهانی دیگر استتنهاییگلوله ی ساچمه ایسلول بنیادی و ای ال استاثیر دپاکین بر بیماری مآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ و فعال یا مغز کوششمین کنگره بین المللی سجهان یکپارچهاین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه محدود و تک جانبه، مشخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر ارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی در کمتر از چند ماه سوش جدبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن ضد اعتیادروشی برای بهبود هوش عاطفتو جهانی هستی که خودش را روشی جدید در درمان قطع نختو جدای از کیهان نیستیگاهی لازم است برای فهم و سندرم دزدی ساب کلاوینضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تآرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت دجهش های ژنتیکی غیر تصادفاکوییفلکسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش دیدگاه های سنتی در بخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد ماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان پوکی استخوانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرای یک زندگی معمولییک پیشنهاد خوب برای آسان توهم لیلیپوتی(ریزبینی)پول و عقیدهسیاهچاله ی تولید کنندهعلم و ادراک فقط مشاهده ی فرایند حذف برخی اجزای مغنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجدا کردن ناخالصی هاابداع دی ان ای بزرگترین دخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری در کجاست؟ قنخستین تصویر از سیاهچالهبه قفس های سیاهت ننازهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدرمانهای بیماری پارکینسبرخی اختلالات عصبی مثانهژن همه چیز نیسترحم مصنوعیتوسعه برخی شغل ها با هوش پیام های ناشناخته بر مغز سایه ی هوشیاریتداوم مهم است نه سرعتافسردگی و ساختار مغزعوارض ازدواج و بچه دار شدقلب و عقلنقش غذاها در کاهش دردهای حقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندو بار در هفته ماهی مصرف مواد کوانتومی جدید، ممکنبه سیاهی عادت نکنیمهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک عمیق در حیواناتبررسی بیماری التهابی رودکلرال هیدرات برای خوابانزمان به چه دلیل ایجاد میشتکامل مداومپروانه ی آسمانیمرز مرگ و زندگی کجاستسخن و سکوتترس و آرمان هاامید درمان کرونا با همانعصب سیاتیکقبرستان ها با بوی شجاعتچند جهانی و علمحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیدید تو همیشه محدود به مقدمکانیک کوانتومی بی معنی بیماری های مغز و اعصاب و هیپرپاراتیروئیدیسمدست و پا زدن در سایه؟بعد از کروناکوچکی قلبزونا به وسیله ویروس ابله تکامل، نتیجه ی برنامه ریآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی در عقب سردرد عروقی میگرنتصور از زمان و مکانانتظار گذر تندباد؟لیس دگرامفتامین یا ویاسنوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استدانشمندان روش هاي جدیدی ماده ی تاریکبیماریهای تحلیل عضلانی اهستی ما پس از شروعی چگال ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتکاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان نیاز تکاملی استتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا فراموشی حتمی استمغز فکر میکند مرگ برای دیشکل های متفاوت پروتئین هتغییرات منطقه بویایی مغزانسان جدید از چه زمانی پاملاحظات بیهوشی قبل از جرنورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز احیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیداروی جدید آلزایمرمحدودیت های حافظه و حافظبا تعمق در اسرار ابدیت و ویتامین بی هفدهرهبر حقیقیتمایز یا کشف یگانگیکجای مغز مسئول پردازش تجسفر فقط مادی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای ایجاد تمدشادی، پاداش انجام وظیفهجنسیت و تفاوت های بیناییاولین سلول مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مغز ما، موسیقی را پحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذراداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدارویی ضد بیش فعالی سیستمرکز حافظه کجاستبازگشت به ریشه های تکاملواکنش های ناخودآگاه و تقروح رهاییتنهایی رمز نوآوری استگلوئونسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر داروهای ضد التهاب آیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده صبور باشجهان کنونی و مغز بزرگتریاین ابتدای تناقض هاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه کلی نگرخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی در آرزوهایت مداومت داشتهبحثی درباره احساسات متفاواکسن علیه سرطانواکسنی با تاثیر دوگانه اروشی جدید در درمان نابینتو دی ان ای خاص ميتوکندريگاهی مغز بزرگ چالش استسندرم سردرد به دلیل افت فطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکفال نیکوآرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیجهش تمدنی عجیب و شگفت انساکسی توسین و تکامل پیش امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچاالش ها در تعیین منبع هوخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد ماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلرژیم غذایی ضد التهابیبرای پیش بینی آینده مغز دیک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دسیاره ی ابلهانآشناپنداری چیستعلم و روحفراتر از دیوارهای باورنقش خرچنگ های نعل اسبی درجدایی خطای حسی استابزار هوش در حال ارتقا ازخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنخستین روبات های زنده ی جبه مغز خزندگان خودت اجازهوش احساسیدرماندگی به دلیل عادت کربرخی اصول سلامت کمرژن هوش و ساختارهای حیاتی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتوصیه های سازمان بهداشت پیدایش زبانسایه را اصالت دادن، جز فرتداخل مرزها و صفات با بیناقلیت خلاقعید نوروز مبارکقلب یا مغزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردو برابر شدن خطر مرگ و میموجود بی مغزی که می تواندبه سخن توجه کن نه گویندههوشمندی کیهاندرگیری قلب در بیماری ویربررسی سیستم تعادلی بدن اکم کردن کالری روشی سودمنزمان شگفت انگیزتکامل چشمپرواز از نیویورک تا لوس آمرز بین انسان و حیوان کجاسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع مامیدوار باش حتی اگر همه چعضلانی که طی سخن گفتن چقدقدم زدن و حرکت دید را تغیچند روش ساده برای موفقیتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدیدن خدا در همه چیزمکانیزمهای دفاعی در براببیماری وسواسهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست کردن در گوشبعد از کرونا دلخوشی بیهوکوچکترین چیز یک معجزه اسزیان غذاهای پرچربتکثیر سلول در برابر توقف آمارهای ارائه شده در سطح مشاهده گر جدای از شیء مشاسرطان کمیت گراییتصادف یا قوانین ناشناختهاندوه در دنیا استلا اکراه فی الدیننوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شوددانشمندان روشی برای تبدیماده ی خالیبیماری، رساله ای برای سلو هر کس تقوای خدا پیشه کنذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از طبیعتکاهش التهاب ناشی از بیمازبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ممکن است موش کور بی ممغز قلبشکل پنجم مادهتغییرات مغز پس از 40 سالگیانسان خطرناکترین موجودممانتین یا آلزیکسا یا ابنوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز احیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایداروی جدید ای ال اسمخچه فراتر از حفظ تعادلبا خدا باشویتامین دی گنجینه ای بزرروی و منیزیم در تقویت استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکرونا چه بر سر مغز می آورسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای شادمانی طشب سیاه سحر شودجهل مقدساوکرلیزوماب داروی جدید شمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداستانها و مفاهیمی اشتبامرکز خنده در کجای مغز استبازخورد یا فیدبکواکنش به حس جدیدروزه داری متناوب، مغز را تنبیه چقدر موثر استگمان میکنی جرمی کوچکی در سلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ALS نگاهی کامل بر بیماری وآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز حریص برای خون، کلید تصبر لازمه ی پیروزی استجهان کاملی در اطراف ما پراینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه انسان محدود به ادراخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی در آسمان هدیه های نادیدنبحثی درباره احساساتی غیربخش فراموش شده ی حافظهوابستگی یعنی قلادهروشی جدید در درمان سکته متو در میانه ی جهان نیستی گاهی جهت را عوض کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکفاکسیبتآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهجهشهای مفید و ذکاوتی که داکسکاربازپین در درمان تشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنابینایی در نتیجه ی گوشی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تومورهای مغزی با ارژیم غذایی ضد دردبرای اولین بار دانشمندانیک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم و خیالپوشاندن خود از نورسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباآشتی بهتر استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفرد موفقنقش داروهاي مختلف معروف جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندفاع از پیامبرمنبع خواب و رویانرمش های مفید برای درد زابه نقاش بنگرهوش احساسیدرها بسته نیستبرخی اطلاعات روانشناسی مژن یا نقشه توسعه مغز و نقرساناها و ابر رساناها و عتوصیه های غیر دارویی در سپیر شدن حتمی نیستساخت سلول عصبی حتی پس از ترقی واقعی یا شعار ترقیاقیانوس نادانیعامل کلیدی در کنترل کارآقلب دروازه ی ارتباطنقشه های مغزی جدید با جزیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده ابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدو برابر شدن خطر مرگ و میموجودات مقهور ژنها هستندبهبود حافظه پس از رخدادههوشیاری و وجوددرگیری مغز در بیماری کویبررسی علل کمر درد در میانکمالگرایی دشمن پیشرفتزنان باهوش ترتکامل و ارتقای نگاه تا عمپروتئین های ساده ی ابتدامرز جدید جستجو و اکتشاف، سختی ها رفتنی استتست آر ان اس دز میاستنی گامیدواریغم بی پایانقدرت مردمچندین ماده غذایی که ماننحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدیدگاه نارسای دوگانه ی مما انسانها چه اندازه نزدبیماری کروتز فیلد جاکوبهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست آسمانبعد از کرونا دلخوشی بیهوکووید نوزده و خطر بیماری زیباترین چیز در پیر شدنتأثیر نیکوتین سیگار بر مآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده آینده از روی مشاهسرعت فکر کردن چگونه استتضادهای علمیاندوه دردی را دوا نمیکندلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستدانش، قفل ذهن را باز میکنماده ای ضد التهابیبیندیشوفور و فراوانیذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذکاهش حافظه هرچند فرایندیزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا ما کالا هستیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات آب و هوایی که به انسان عامل توقف رشد مغزمن کسی در ناکسی دریافتم نوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز احساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانداروی جدید برای میاستنی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبا طبیعت بازی نکنویروس مصنوعیرویا و واقعیتتمدن پیشرفته ی پیشینیانکریستال هاسفر به مریخ در 39 روزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طشبیه سازی میلیون ها جهان جهان فراکتالايندگان چگونه خواهند دیدمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدخالت در ساختار ژنهابازسازي مغز و نخاع چالشی واکسن های شرکت فایزر آمرروزه داری و التهاب زیانبتهدیدهای هوش مصنوعیگنجینه ای به نام ویتامین سلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر درجه حرارت بر مغزفقر داده ها در هوش مصنوعیآیا راهی برای رفع کم آبی مغز در تنهایی آسیب میبینصبر و واقعیتجهان پیوستهاینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از بیرون مجموعهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی در آستانه ی موج پنجم کوویبخش های تنظیمی ژنومواسطه ها د رمسیر ایجاد مغريتوکسيمب در درمان ام استوقف؛ شکستگذر زمان کاملا وابسته به سوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکفاجعه ی جهل مقدسآزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل مجهشهای مفید و ذکاوتی که داگر فقط مردم میفهمیدند کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتناتوانی از درمان برخی ویاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تشنجراه فراری نیستبرای تمدن سازی، باید در بیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم وجودپیموزایدسیاره ابلهانتاریکی و نورآغاز فرایند دانستنعلم به ما کمک میکند تا موفرد یا اندیشهنقش درختان در تکاملجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختمنتظر نمان چیزی نور را بهنرمش های مفید در سرگیجهبه نقاش بنگرهوش در طبیعتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی بیماری ها که در آن بژن ضد آلزایمررشته نوروایمونولوژی و نقتوصیه هایی در مصرف ماهیپیشینیان انسان از هفت میساخت شبکه عصبی مصنوعی با تروس جریان انرژیالکترومغناطیس شنوایی و هعادت همیشه خوب نیستقلب روباتیکنقشه با واقعیت متفاوت اسحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انساابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدو داروی جدید برای میاستموسیقی نوبهداشت خوابهوشیاری و افسردگیدرگیری مغز در بیماران مببرطرف کردن خشونت را از خاکمردردزنجیرها را ما باید پاره کتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپروتز چشممرزهای حقیقی یا مرزهای تسرنوشتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیدواری و مغزغم بی پایانقدرت و شناخت حقیقتچندجهانیحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدژا وو یا اشنا پنداریما انسانها چه اندازه نزدبیماری گیلن باره و بیمارهدف یکسان و مسیرهای مختلدست بالای دستتفکر قبل از کارکودک هشت ساله لازم است آدزیباترین چیز در افزایش ستأثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه ناشناخته است باید شمشاهدات آمیخته با اشتباهسطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهر خوابیده ی مادهاندوهگین نباش اگر درب یا لایو دوم دکتر سید سلمان فنوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکاردانش، یک انسان را ناسازگماده، چیزی نیستبیهوش کردن در جراحی و بیموقاحت و تمسخر دیگرانرفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعکاهش دوپامین عامل بیماریزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا ما تنها موجودات زنده مغز مانند تلفن استشکست حتمیتغییرات تکاملی سر انسان انسانیت در هم تنیده و متصمن پر از تلخیمنورالژیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا احساسات کاذبهندسه بنیادینداروی جدید برای کاهش وزنمخچه ابزاري که وظیفه آن فبالاترین هدف از دولتویروس های باستانی، مغز مرویا و کابوستمدن بشری و مغز اخلاقیکریستال زمان(قسمت اولسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر ششبیه سازی سیستم های کوانجهان قابل مشاهده بخش کوچايا اراده آزاد توهم است یمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگودر میان تاریکی و روشناییبحتی علمی درباره تمایل بواکسن کووید 19 چیزهایی که روزه داری و بیمار ی ام اس تو یک معجزه ایگوهر با نظر دیگران سنگ نمسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج نخاعی با الکترودهای آیاما مقهور قوانین فیزیکمغز را از روی امواج بشناسصبر بسیار بایدجهان پیوستهاینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از دور و نگاه از نزدخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی در درمان بیماری مولتیپل در سال حدود 7 میلیون نفر بخش بزرگی حس و ادراک ما اوبینار اساتید نورولوژی دریه زغالیتولید مولکول جدید توسط هگذشته را دفن کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکفاصله ها در مکانیک کوانتآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناساجوانان وطناگر میدانی مصیبت بزرگتر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتناتوانی در شناسایی چهره اعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ALSراه نجاتبرای خودآگاه بودن تو باییکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپیموزایدسیب یکسان و دیدگاه های متتاریکی خواهد ترسیدآغاز فصل سرما و دوباره تکعلم بدون توقففرد حساس از نظر عاطفی و بنقش ذهن و شناخت در حوادث جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز امنتظر زمان ایده آل نشونرمش های موثر در کمردردبه نادیدنی ایمان بیاورهوش عاطفی قسمت 11درون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری های خاص که بدژنها نقشه ایجاد ابزار هورشد مغز فرایندی پیچیده اتوضیحی ساده در مورد هوش مپیشرفت های جدید علوم اعصساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازینالکتروتاکسی(گرایش و حرکعادت کن خوب حرف بزنیقلب را نشکننقص های سیستمی ایمنیحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار ابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً دو سوی واقعیتموسیقی هنر مایع استبوزون هیگز چیستهوشیاری کوانتومیدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنکمردرد ناشی از تنگی کانازندگی فعال و مثبت روند آلتکامل ابزار هوش ، راه پر پروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سلسریع دویدن مهم نیستتشنج چیستامیدی به این سوی قبر نیستغیرقابل دیدن کردن مادهقدرت کنترل خودنه ناامیدی بلکه ارتقاحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسماندژاوو یا آشناپنداریما اکنون میدانیم فضا خالبیماری آلزایمر، استیل کوهدف یکسان، در مسیرهای متدستورالعمل مرکز کنترل بیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعکودک ایرانی که هوش او از زیر فشار کووید چه باید کرتأثیر شیرینی های حاوی لوآنچه واقعیت تصور میکنیم مطالبه ی حق خودسعی کن به حدی محدود نشویتظاهری از ماده است که بیداندام حسی، درک از بخش هایلبخند بزن شاید صبح فردا زنوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهبادائما بخوانماده، چیزی بیش از یک خلا بیهوشی در بیماران دچار اوقت نهيب هاي غير علمي گذشرفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیکاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مادران و کودکان در زمشگفت نیست من عاشق تو باشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردانسانیت در برابر دیگرانمن بی من، بهتر یاد میگیرمنوسانات کوانتومی منبع ماحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تاخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکداروی جدید برای ای ال اسمخچه تاثیر گذار بر حافظهباهوش ترین و با کیفیت تریویرایش DNA جنین انسان، بررویا و خبر از آیندهتمدن زیر آبکریستال زمان(قسمت دوم)سفر دشوار اکتشافتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچکتر شدشبکه های مصنوعی مغز به درجهان موازی و حجاب هاايا اراده آزاد توهم است یمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بدر مانهای کمر دردبحث درباره پیدایش و منشا واکسن کرونا و گشودن پنجرروزه داری سلول های بنیادتو یک جهان در مغز خودت هسگویید نوزده و ایمنی ساکتسلام تا روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنآگاهی فراتر از آگاهیمغز زنان جوانتر از مغز مرصد قدح، نفتاده بشکستجهان پر از چیزهای اسرار آایندرالمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از درون قفس یا بیرونخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نگهدارنده ی اعتیادبخش بزرگتر کیهان ناشناختوجود قبل از ناظر هوشمندریواستیگمینتولید مثل اولین ربات های گریه ی ابر، رمز طراوت باغسوخت هیدروژنی پاکطولانی ترین شبتاثیر رو ح و روان بر جسمفاصله ی همیشگی تصویر سازآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش هورمون های تیروئید دجوانان وطناگر نیروی مغناطیس نباشد خدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنادیدنی ها واقعی هستنداعتماد بی موردهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید میگرن با انتی راه های جدید برای قضاوت ربرای رشد، باید از مسیر خطیافته های نوین علوم پرده توهم بی خداییپیچیدگی های مغزمگسسیر آفرینش از روح تا مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز مبهم آفرینشعلم در حال توسعهفردا را نمیدانیمنقش روی و منیزیم در سلامتجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنمنحنی که ارتباط بین معرفنرمشهای مهم برای تقویت عبه هلال بنگرهوش عاطفی قسمت نهمدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی توجهات در ببمار پارژنها ، مغز و ارادهرشد مغز علت تمایل انسان بتیوتیکسن داروی ضد جنونپیشرفت در عقل است یا ظواهساختن آیندهتری فلوپرازینالکترودهای کاشتنیعادت کردن به نعمتقوی تر باشنقص در تشخیص هیجانات عامحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز ابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدولت یا گروهکمیهمانهای ناخوانده عامل بوزون هیگز جهان را از متلهوشیاری سنتی یا هوشیاری درگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن مغز محدود به دورکمردرد و علل آنزندگی هوشمند در خارج از زتکامل تکنولوژیپرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گسریعترین کامپیوتر موجودتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامیدی تازه در درمان سرطاغرور و علمقدرت انسان در نگاه به ابعنه به اعدامحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدگرگونی های نژادی و تغییما از اینجا نخواهیم رفتبیماری الزایمرهدف از تکامل مغزدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر خلا ق در برابر توهم کودکان میتوانند ناقل بی زیرفون داروی ضد ام استئوری تکامل امروز در درمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبی در مورد تشنجشلیک فراموشیتعویض دارو در تشنجانرژی بی پایان در درون هرلحظات خوش با کودکاننوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تاتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروهای مصرفی در ام اسماست مالیبیوگرافیوقتی فهمیدی خطا کردی برگرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهکایروپاکتیک چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر کلام در آیات کلام بآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز چون ابزار هوش است دلیشگفت انگیز بودن کیهانثبت و دستکار ی حافظهانسان، گونه ای پر از تضادمننژیتنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استداروی جدید برای دیابتمدل همه جانبه نگر ژنرالیباور و کیهان شناسیویشن پرورویا بخشی حقیقی از زندگی تمدنی قدیمی در شمال خلیج کریستال زمان(قسمت سوم)سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا برای تولید مثل همیشه مغز ایندگان چگونه استشبکیه های مصنوعیجهان ما میتواند به اندازای نعمت من در زندگیممنابع انرژی از نفت و گاز چگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بدر محل کار ارزش خودت را ببحثي درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتروزهای بد باقی نمیماندتو کجای جهانیگوش دادن بهتر از حرف زدنسلاح و راهزنیتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابآپومورفین در پارکینسونمغزهای کوچک بی احساسصدای بم با فرکانس پایین، جهان پر از چیزهای جادویی ایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از درون مجموعه با نگخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی