دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

میگرن سردردی ژنتیکی که به سادگی به وسیله فرد قابل کنترل است

میگرن سردردی ژنتیکی که به سادگی به وسیله فرد قابل کنترل است

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215246049126954/?t=8


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
علایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و منابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط غیرکلامی بین انساچرا در مغز انسان، فرورفتتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خوردماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسمغز آیندگان چگونه است ؟بیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان ومغز حریص برای خون، کلید تبارداری بدون رحمیک پیشنهاد خوب برای آسان جمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش خرچنگ های نعل اسبی دربخش دیگری در وجود انسان هکنگره بین المللی سردرد دحس چشایی و بویاییابزارهای بقای موجود زندچهار میلیارد سال تکامل ببررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانوفرایند تکامل و دشواری هااختلالات مخچهچگونه حافظه را قویتر کنیتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع خواب و رویاارتروز یا خوردگی و التهاچراروياها را به یاد نمی آتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به ماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه مزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمامغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مربازگشت از آثار به سوی خدایکی از علل محدودیت مغز امجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش داروهاي مختلف معروف برنامه و ساختار پیچیده مکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزارهای پیشرفته ارتباط چهار ساعت پس از کشتار خوکبزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در فرایند حذف برخی اجزای مغاختلالات حرکتی در انساننگاه محدود و تک جانبه، مشتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به منشأ اطلاعات و آموخته ها ارزش حقیقی زبان قسمت اولچراروياها را به یاد نمی آتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسامبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز انسان برای ایجاد تمدبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سمغزهای کوچک بی احساسبازسازي مغز و نخاع چالشی یافته های نوین علوم پرده جنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جبرین نت به جای اینترنتکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقا از نخستین هنوار مغزی روشی مهم در تشخبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجفرد حساس از نظر عاطفی و باختلالات صحبت کردن در اننگاه انسان محدود به ادراتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشمولتیپل اسکلروز در زنان ارزش حقیقی زبان قسمت دومنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمرمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالمغز انسان برای شادمانی طبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین دی گنجینه ای بزرتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشبحتی علمی درباره تمایل بیادگیری مهارت های جدید دجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرای پیش بینی آینده مغز دکووید نوزده و خطر بیماریحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقا ازنخستین همنورون هاي مصنوعی می توانبسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورقیچی ژنتیکیادامه بحث تکامل چشمنگاهی بر قدرت بینایی دراتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش حقیقی زبان قسمت سومنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ممحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویرومشکلات بین دو همسر و برخیازدواج های بین گونه ای، رهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلرومغز انسان برای شادمانی طبیماری بیش فعالیواکنش های ناخودآگاه و تقتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیبحث درباره پیدایش و منشایادآوری خواب و رویاجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی نکات از گاید لاین پرکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتابزارهای بقای از نخستین نورون های ردیاب حافظهتفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پقانون مندی نقشه ژنتیکی ماداراوون تنها داروی تایینگاهی بر توانایی اجزاي بتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته وموجود بی مغزی که می توانداز نشانه ها و آثار درک شدنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده محل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمشکلات روانپزشکی پس از ساستفاده از هوش مصنوعی در هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانمغز انسان رو به کوچک تر شبیماری تی تی پیواکسن کرونا از حقیقت تاتتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی در مورد نقش ویتامينژن هوش و ساختارهای حیاتی جهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اثرات مضر ویتامین دکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودابزارهای دفاعی و بقای مونوروپلاستیسیتی چیستتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بقانونمندی و محدودیت عالمادغام میان گونه های مختلناتوانی از درمان برخی ویتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طرموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب یا نرووسنظام مثبت زندگیتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملمشکلات روانپزشکی در عقب استیفن هاوکینگ در مورد ههاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتمغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن سرطانتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دبحثی جالب درباره محدودیتژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اختلالات عصبی مثانهکودکان خود را مشابه خود تحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلااثر مضر مصرف طولانی مدت رنوشیدن چای برای مغز مفید تقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبقارچ بی مغز در خدمت موجودادغام دو حیطه علوم مغز و ناتوانی در شناسایی چهره توسعه برخی شغل ها با هوش توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چمیهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از مشاهده آینده از روی مشاهاستیفن هاوکینگ در تفسیر هدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ایندگان چگونه استبیماریهای تحلیل عضلانی اواکسنی با تاثیر دوگانه اتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مبحثی در مورد نقش کلسیم و ژنها نقشه ایجاد ابزار هوجاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از نقش سجده بر عملکرد مغزبرخی بیماری ها که در آن بکوری گذرای ناشی از موبایخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکاناثرات فشار روحی شدیدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوقبل از انفجار بزرگارتقا و تکامل سنت آفرینش نخاع ما تا پایین ستون فقرتوصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مومیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قامعنی روزهاستخوان های کشف شده، ممکهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشامغز ابزار برتر بقابیهوش کردن در جراحی و بیمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون های تیروئید دبحثی در مورد عملکرد لوب فژنها ، مغز و ارادهحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی بیماری های خاص که بدکی غایب شدی تا نیازمند دلخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنفلج بل، فلجی ترسناک که آناثرات مفید قهوهچیزی خارج از مغزهای ما نیتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین قدم زدن و حرکت دید را تغیارتوکين تراپی روشی جديد نخستین تصویر از سیاهچالهنرمش های مفید در سرگیجهتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز دمیگرن شدید قابل درمان اساز آغاز خلقت تا نگاه انساهفت سین یادگاری از میراث تاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احسمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز فکر میکند مرگ برای دیاصول سلامت کمرهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیمغز از بسیاری حقایق می گربیوگرافیوراپامیل در بارداریتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالنقش هورمون زنانه استروژنبحثی درباره هوش و تفاوتهژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنفلج خواباثرات مضر ماری جواناچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط میکروب روده و پارارتباط چاقی و کاهش قدرت بنرمشهای مهم برای تقویت عتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایدمیدان مغناطيسي زمین بشر از انفجار بزرگ تا انفجار همیشه عسل با موم بخوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجودمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز ما کوچکتر از نیم نقطهاضطراب و ترسهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدمغز به تنهایی برای فرهنگ بیوگرافیورزش هوازی مرتب خیلی به قتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان النقش ژنتیک در درمان اختلابحثی درباره هوش و تفاوتهژنهای هوش ، کدامندحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایفلج خواب چیستاجزای پر سلولی بدن انسان چگونه هموساپينس بر زمین تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسلوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط هوش ساختار مغز و ژچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زمکانیزمهای دفاعی در براباز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته ومروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی مغز مادران و کودکان در زماطلاعاتی عمومی در مورد مهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا مغز برای فراموشی بیشتر کبیان ژن های اسکیزوفرنی دورزش هوازی ، بهترین تمریتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی درباره هوش و تفاوتهکلرال هیدرات برای خوابانحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استفیلمی بسیار جالب از تغییاجزایی ناشناخته در شکل گچگونه آن شکری که می خوریمتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریلبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط انسانی، محدود به چرا پس از بیدار شدن از خوتکامل زباندرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای ما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز چون ابزار هوش است دلیاطلاعاتی عمومی در مورد مهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیست تمرین ساده برای جلوورزش و میگرنتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد و علل آنحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از نقص در تشخیص هیجانات عامبررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیفیزیکدانان ماشینی برای تاحساس گذر سریعتر زمانچگونه انتظارات بر ادراک تمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدلرزش ناشی از اسیب به عصبلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت مغز انسان و فچرا بیماری های تخریبی مغتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهاما انسانها چه اندازه نزداز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز چگونه صداها را فیلتر بلندی در ذهن ما درک بلندیهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعبیشتر کمردردها نیازی به ورزش بهترین درمان بیش فعتغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تنقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد با پوشیدن کفش مناحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیابزار بقای موجود زنده از چند جهانیبررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمافرگشت و تکامل تصادفی محض اخلاق و علوم اعصابچگونه باغبانی باعث کاهش تمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیگامی در درمان بیماریهای لزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز ناتوان از توجیه پیدابه زودی شبکه مغزی به جای و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روبا هوش مصنوعی خودکار روبورزش در کمر دردتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استنقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره احساسات متفاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که ماننخانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریفراموش کارها باهوش تر هساخلاق پایه تکامل و فرهنگچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای ممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط شگفت انگیز مغز انچرا حجم مغز گونه انسان درتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار هما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان رمغز و سیر تکامل ان دلیلی بوزون هیگز چیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبار سنین ابزار هوشمندی اوزوز گوشثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی درباره احساساتی غیرکنگره بین المللی سردرد دحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایابزار بقای موجود زنده از چه زیاد است بر من که در ایبررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستفراموشی همیشه هم بد نیستاختلال در شناسایی حروف و چگونه جمعیت های بزرگ شکل تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را