دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت چهل و پنجم

مدارك بيشتري از رفتار کوانتومی در سطح بیولوژیک: عبور پروتون از DNA !
یا رفتار بیولوژیک در سطح کواتومی
نظریه های جدید فیزیک که میکوشد درکنار نظریه ی ریسمان، یکپارچگی و اصول و ریشه های مشترک همه ی خلقت را نشان دهد.
شاید امروز به جای
بنی آدم اعضای یک پیکرند... که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به در آورد روزگار... دگر عضوها را نماند قرار!
بهتر است بگوییم:
جهان با هم، اعضای یک پیکرند... که در آفرینش ز یک گوهرند
چو تاری به در آورد روزگار... دگر عضوها را نماند قرار!
دکتر اینس اوردنتا ((فیزیکدان در عرصه ی واکنش ماده و نور در مقیاس های جامد، مولکول و اتم از دانشگاه پاریس و عضو بنیاد بین المللی طنین. در این بنیاد او بر ایجاد مدل های فیزیکی-شیمیایی در قالب مدل همه جانبه نگرهولوگرافیک و تئوری متحد و یکپارچه، تمرکز دارد. او همچنین پژوهش هایی بر فرایندهای اطلاعات کوانتومی و ارتباط آن با سیاهچاله ها و پیش هوشیاریپورتوکانشسنسدارد.)
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت چهل و پنجم
مقاله های قبلی بنیاد طنین، تاثیرات کوانتومی ای را بیان کرده است که در بیولوژی(زیست شناسی)مشاهده شده و دقیق تر آنها در سطح میکروتوبول ها بوده است و حمایتی معقول از این حقیقت است که بیولوژی از جمله هوشیاری، میتواند منشای کوانتومی داشته باشد.
اکنون یک مقاله- که در مجله ی Communications Physics منتشرشده است- بیان کرده اپروچ سیستم های کوانتومی باز به عبور پروتون در DNA، مکانیسم های فیزیکی را نشان می دهد که شاید سبب شود پروتون ها بین رشته های DNA پرش داشته باشد. رشته های دی ان ای معمولا به عنوان مارپیچ های دو رشته ای در نظر گرفته می شود که از مولکول هایی به نام نوکلئوتید ساخته شده اند و در دو رشته، مرتب شده اند تا هر کدام از مارپیچ ها را شکل بدهد و این در پایین بیان می شود:

رشته های دی ان ای از نوکلئوتید یا مولکول های تیمین، آدنین، گوانین و سیتوزین تشکیل شده اند و باعث ایجاد مارپیچ دو رشته ای می شود. برای مطالعه ی انتقال پروتون، نویسندگان از نظر تئوریک و از طریق محاسبات شیمی کوانتومی فرایند انتقال پروتون را بین زوج باز گوانین-سیتوزین- که دی ان ای را تشکیل میدهد- آزمودند و این در شکلی- که انتقال پروتون را نمایش میدهد- نمایش داده شده است.


نویسندگان مطالعه ی شیمیایی کوانتومی فرضی، در دانشگاه سوری فهمیده اند آنچه سلول ها را احاطه میکند سبب میشود پروتون ها از نظر حرارتی فعال شوند و آنها را تشویق میکند از طریق فرایندی عبور کنند که در فیزیک کوانتوم به عنوان تانلینگشناخته می شود. تانلینگ کوانتومی به قابلیتی اطلاق می شود که ذرات کوانتومی دارند تا از موانع بگذرند و این موانع، مناطقی از فضا هستند که نیاز است دارای انرژی باشد ولی به طور عام، دارای آن نیستند و نمیتواند سدی در برابر حرکت شیء کوانتومی ایجاد کند.

آنالوگ کلاسیک، مانند مورد زیر خواهد بود: یک دونده که کوشش میکند از دیوار بالا برود، نیاز به انرژی اضافه ای دارد تا از دیوار بپرد ولی به جای آن، ممکن است دیوار برای او شفاف شود و او بتواند با از دست دادن انرژی فوق العاده اندکی از آن بگذرد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/17/2022 10:38 PM]
مشابه این، وقتی است که دونده، یک شبح باشد یا به طور ناگهانی شرایطی را به دست آورده باشد که هم جذب دیوار شود و هم از سوی دیگر دیوار بازتاب گردد.(شبحی که گویا اثرات مادی آن، زدوده میشود و از درون تهی میگردد! تهی بودن ماده، با نگاهی بر ساختار تقریبا توخالی الکترون و دیگر اجزای کوانتومی، مشخص می شود. این تهی بودن، حقیقت توهم چگال بودن ماده را مورد تایید قرار میدهد؛ عدمی با قابلیت وجود که در نگاهی سطحی پرچگال می نماید ولی در نگاه راستین، همه ی رنگ و لعاب های آن، جز در پیوند با علت ها و محرک های بالاتر رنگ میبازد)
مکانیک کوانتوم پیشبینی میکند که اثر تانلینگ برای هر طیف کوتاهی از زمان و فاصله و در دماهای بسیار پایین رخ میدهد.(نگاه شود به مقاله ی: از سیب نیوتون تا آزمون ها و مشاهدات ذهنی در علم جدید- از بیرون تا درون
آیا بیرون، واقعی است یا ذهن، شکل دهنده ی مرزها، ابعاد و قوانین موجود است؟ در همین کانال)


و مانند هر رفتار کوانتومی تصور می شود برای شرایط محیطی- که سر و صدای آن به کوانتومی بودن و ترتیب رژیم و نظم ضربه می زند- بسیار شکننده باشد.
بنابراین در شرایط فراگیر، هر رفتار کوانتومی به نظر می رسد کاملا مخفی باشد و این توضیح میدهد چرا به اشتباه تصور میشود بیولوژی اساسا متعلق به رژیم و قانون کلاسیک است. میدان مورد بررسی، مطالعه بیولوژی کوانتومی نامیده میشود و در سال 2018 ابداع شد زیرا تاثیرات کوانتومی تحت شرایطی تایید می شود که برای رخ دادن آن، غیر ممکن به نظرمیرسد حال اینکه این مطالعات، تایید قدرتمند دیگری هم دارد. بله مشخص شده است که به دلیل تانلینیگ کوانتومی پروتون ها در شرایط عمومی از سدهای معمول عبور میکنند!
پروتون ها به نظر میرسد به طور مداوم و بسیار سریع به جلو و عقب بین دو رشته، حرکت می کنند و این همچنین منشا جهش ها را درDNA. توضیح می دهد. (جهش هایی که دور از سدهای معمول و دور از فاصله های موجود در کیهان، می تواند با سرعتی نزدیک به سرعت نور پیش برود و بار دیگر تاثیر نگاه ناظر هوشمئد را بر رفتارهای کوانتومی کیهان و حتی بر رفتار زیستی موجود زنده و ژنها نشان دهد!
از آزمون دو شکاف تا در هم تنیدگی کوانتومی، نشانی از پیوند اجزای ریز کیهان با عوالم بالاتری وجود دارد که فاصله ها را می زداید و جهانی یکپارچه را در سطحی فراتر از کیهان مادی آشکار میکند و اکنون حرکت بی حساب و کتاب پروتون از سدهای معمول، نشان از باز شدن دروازه هایی است که تا دیروز بسته می نمایاند.هر مانعی که کوبیده شود عاقبت باز میشود حتی اگر هزاران حجاب در برابر آن، جلوه گری کند.)
آنطور که خلاصه ی مقاله می گوید: ما تحلیلی فرضی از اتصالات هیدروژن را بین نوکلئوتید سیتوزین- گوانین ارائه می دهیم و این شامل مدل درست ساختار زوج های بازی، دینامیک کوانتومی پروتون، باند هیدروژن و تاثیر محیط سلولی ناهمدوس و اتلافی است. ما تعیین می کنیم که مداخله ی تانلیننیگ کوانتومی بر سرعت انتقال پروتون، چندین برابر بزرگتر از روش کلاسیک پرش بر حدود و رمزها است.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/17/2022 10:38 PM]
دیدگاه بنیاد علمی طنین: در مقاله ی فیزیک یکپارچه و سلسله هوشیاری، نویسنده ویلیان براون انتقال تائوتومریک با تانلینگ پروتون را به عنوان یک فرایند انتقال اطلاعات بین شبکه ی فضا-حافظه، محیط و اورگانیسم برای تکامل جهت یافته، توضیح داد. این مطالعه، تایید بیشتری بر آن تاثیر است. این مهم است که توجه کنیم تانلینگ دقیقا مانند در هم تنیدگی، یک پدیده ی اندک درک شده در فیزیک مدرن است، زیرا نوسانات خلا را شامل نشده است.
ولی از دید تئوری میدان یکپارچه و واحد- که به وسیله ی نسیم هرمیان مطرح شد- روشن می شود که تانلینگ و در هم تنیدگی فرایندهایی هستند که به وسیله ی خلا کوانتومی، مدیریت می شود واین خلا، منبع چرخش و تکانه ی زاویه ی سیستم ها است (مانند ماده )و از دینامیک خود آن، منشا می گیرد. با اینکه فرایند مسئول انتقال پروتون روشن تر میشود، هنوز روشن نیست این فرایند چرا به تانلینگ اجازه میدهد، ظرفیت آن را تحت شرایطی- که به نظر میرسد آن را خاموش کند- افزایش دهد.
مکانیسم فیزیکی مسئول آن، چرخش است که یک تظاهر مبهم فیزیکی دیگر در فیزیک جدید است و برای آن، تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه ی نسیم هرمیان یک توضیح مستقیم و روشن با عبارت هایی از کمیت فعالیت، ارائه میکند که در مدل او به عنوان واحدهای کروی پلانک Planck Spherical units -PSU-. شناخته می شود.(نگاه شود به مقاله ی: مدل همه جانبه نگر ژنرالیزه و علم اطلاعات در همین کانال)
نظریه های جدید فیزیک که میکوشد درکنار نظریه ی ریسمان، یکپارچگی و اصول و ریشه های مشترک همه ی خلقت را نشان دهد.
شاید امروز به جای
بنی آدم اعضای یک پیکرند... که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به در آورد روزگار... دگر عضوها را نماند قرار!
بهتر است بگوییم
جهان با هم، اعضای یک پیکرند... که در آفرینش ز یک گوهرند
چو تاری به در آورد روزگار... دگر عضوها را نماند قرار!

https://www.resonancescience.org/blog/more-evidence-of-quantum-behavior-at-biological-scale-proton-tunneling-in-dna?fbclid=IwAR1KWhcT-lX0bheXYUXfn4peFGitShAbOvTBqNrXB-cIS9Lhl4YK1e7nhwg


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت بیست و دوبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متکندر در بیماریهای التهاببدون پیر فلکدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به لازم است هیچ کاری نکنیدمغز انسان رو به کوچکتر شدریشه های اخلاقافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانما به جهان های متفاوت خودنیوالینسندرم دزدی ساب کلاوینجهان هایی در جهان دیگرهمجوشی هسته ای، انرژِی بشش مرحله تکامل چشماز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگراندیوار همه اش توهم بودکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهدرک نیازمند شناخت خویش اتوهم چیستممانتین یا آلزیکسا یا ابمغز زنان جوانتر از مغز مررابطه تشنج و اوتیسمام آر آی جدید با قدرت شگفتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهانی که از یک منبع، تغذیهورمون شیرساز یا پرولاکتضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخواب سالم عامل سلامتی و یبی نهایت در میان مرزهادانشمندان یک فرضیه رادیککارهای کوچک، بی ارزش نیسفقر داده ها در هوش مصنوعیماست مالی با هوش انسانیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درختان چگونه بر تشکیل ابتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نظام غذایی در تکامل مزمین در برابر عظمت کیهانامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانسال سیزده ماههجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارداروی فامپیریدین یا نورلکشف مکانیسم عصبی خوانش پفیزیک و هوشیاریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هذهن هوشیار در پس ماده ی متکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش داروهاي مختلف معروف زندگی و داراییاندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از ستم با شعار قانون بدترین حقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدا نور آسمان ها و زمین ابیمارستان هوش مصنوعیداروی سل سپتگویید نوزده و ایمنی ساکتفراموشی آرمانمرگ و میر پنهانتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آرفتار وابسته به شکلتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه های مغزی جدید با جزیزیرفون داروی ضد ام اسانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترسرگیجه از شایعترین اختلاحمایت از طبیعتهوش مصنوعی تعاملیعادت بد را ترک کناز درخواست ها جدا شووزوز گوشدفاع در برابر تغییر ساختبا آتش، بازی نکن و بعد از در هم تنیدگی مرزها و بی مگذشته را دفن کنفضای قلب منبع نبوغ استمسئول صیانت از عقیده کیستلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیرویا و واقعیتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچندین ماده غذایی که ماننزبان و شناخت حقیقت قسمت چاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهشلیک فراموشیحس متفاوتهوش عاطفی قسمت نهمغم بی پایاناستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استدو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشدر عید نوروز مراقب تصادف پوشاندن خود از نورقانون مندی نقشه ژنتیکی ممعماری، هندسه ی قابل مشاتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدروزه داری متناوب، مغز را تاثیر گیاه خواری بر رشد وموفقیت در تفکر استنوآوری ای شگفت انگیز دانسفر دشوار اکتشافاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهتغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و شکست حتمیحس و ادراک قسمت چهارمهوشیاری سنتی یا هوشیاری اصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی در مورد عملکرد لوب فدرمان آرتروز با ورزش موضپیوستگی همه ی اجزای جهانقدرت شناختی انسان، محدودمغز چون ابزار هوش است دلیآسیب روانی شبکه های اجتمروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر حرکات چشم بر امواج میگرن سردردی ژنتیکی که بنوار عصب و عضله در مطب دکسلولهای ایمنی القا کنندهجنبه های موجی واقعیتایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودشادی، پاداش انجام وظیفهارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و سوبقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزکندر علیه سرطانبدون بار گذشتهدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکلبخند بزن شاید صبح فردا زمغز ایندگان چگونه استرژیم های غذایی و نقش مهم افزایش میل جنسی با خوردن تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براما با کمک مغز خود مختاريمنیکولا تسلاسندرم سردرد به دلیل افت فجهان یکپارچههمدلی و هوش عاطفیششمین کنگره بین المللی ساز نظر علم اعصاب اراده آزحسن یوسف باغچه ی منبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشدیوار، از ابتدا توهم بودکیهان خود را طراحی میکندبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشدرک و احساستوهم و خیالمن و وجود توهمیمغزهای کوچک بی احساسرادیوی مغز و تنظیم فرکانام اس و سرطانتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجهانی در ذهنهوش فوق العاده، هر فرد اسضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخواب عامل دسته بندی و حفطبی نظمی مقدمه شناختدانشمندان ژنی از مغز انسکارهایی بیش از طراحی و گپفلج نخاعی با الکترودهای ماشین دانشبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رادرختان اشعار زمینتوسعه برخی شغل ها با هوش منابع انرژی از نفت و گاز نقش نظریه تکامل در شناسازمین زیر خلیج فارس تمدنی اما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری جایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخودت را از اندیشه هایت حفبیماری آلزایمر، استیل کوداروی لیراگلوتیدکشف مکانیسمی پیچیده در بفیزیک آگاهیمخاطب قرار دادن مردم، کابزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعذهن و زندگیتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش درختان در تکاملزندگی بی دوداندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از ستم، بی پاسخ نیستحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدا بخشنده است پس تو هم ببیندیشداروی ضد چاقیگوش دادن بهتر از حرف زدنفرایند پیچیده ی خونرسانیمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آرفتار اجتماعی انسان، حاصتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه با واقعیت متفاوت اسزیرک ترین مردمانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رسرگردانیحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی در قضاوت های اعادت دادن مغز بر تفکراز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استدقیق ترین تصاویر از مغز ابا تعمق در اسرار ابدیت و در هم تنیدگی کوانتومیگر جان به جز تو خواهد از خفضای خالی ای وجود نداردمسئولیت جدیدتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی رویا و کابوستاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچندجهانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنشلیک فراموشیحس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت هفتمغیرقابل دیدن کردن مادهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدو داروی جدید برای میاستبارداری بدون رحمدرمان نگهدارنده ی اعتیادپیموزایدقانون گذاری و تکاملمعنی روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرروزه داری و التهاب زیانبتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولکول ضد پیرینوار مغز مشاهده ی غیر مستسفرنامه سفر به بم و جنوب این ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش شکستن مرز دور مغزحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتو یک معجزه ایپیام های ناشناخته بر مغز قدرت عشقمغز چگونه صداها را فیلتر آسیب عصب پا به دنبال اعتیروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر دوپامین و سروتونینمیگرن شدید قابل درمان اسنوبت کودکانسلولهای بنیادی مصنوعی درجنسیت و تفاوت های بیناییایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبشب سیاه سحر شودهمه چیز در زمان کنونی استشبیه سازی میلیون ها جهان ارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیستمبقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزاکو کیو تن coQ10بدون زمان، ماده ای وجود ندرمان سرگیجه بدون داروتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیلحظات خوش با کودکانمغز ابزار بقای برتر مادیرژیم های غذایی و نقش مهم افزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیما بخشی از این جهان مرتبطنیاز به آموزش مجازی دیجیسوی ما آید نداها را صداجهان یکپارچههمراه سختی، اسانی هستشعار و عملاز واقعیت امروز تا حقیقتحساسیت روانی متفاوتبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگدید تو همیشه محدود به مقدکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی ادرک کنیم ما همه یکی هستیمتوهم وجودمن کسی در ناکسی دریافتم مغز، فقط گیرندهراز تغییرام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی می تواند بر احضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخواص فلفل سبزبی هیچ می ایی و بی هیچ میردانشمندان پاسخ کوانتومی کاربرد روباتهای ريزنانوفلج بل، فلجی ترسناک که آنمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزدرد و درستوصیه های سازمان بهداشت منابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون های تیروئید دزمان چیستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون اتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی ظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خودروهای هیدروژنیبیماری الزایمرداروی تشنجی دربارداریکشف ژن جدید، می تواند گستفیزیکدانان ماشینی برای تمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیذهن و شیمی بدنتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش ذهن و شناخت در حوادث زندگی در جمع مواردی را برانرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندتراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک بازی علائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادخدای رنگین کمانبیهوش کردن در جراحی و بیمداروی ضد چاقیگوشه بیماری اتوزومال رسسفرایند تکامل و دشواری هامرگ و سوال از قاتلتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم برقیبی قدرتمند در برابر متکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص های سیستمی ایمنیزیست شناسی کل در جزء فراکانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زاتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدسربازان ما محققا غلبه می حکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی در کامپیوترهاعارضه جدید ویروس کرونا ساز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستدل به دریا بزنبا خودت نجنگدر هم تنیدگی کوانتومی و پگرفتار محدودیت ها و ابعاقفس دور خود را بشکنمسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکرویا و خبر از آیندهتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری در کجاست؟ قنه ناامیدی بلکه ارتقازبان و شناخت حقیقت قسمت دايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش شنا در ابهای گرم جنوب نیاحس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی قسمت یازدهغرور و علماستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستدو سوی واقعیتبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان نابینایان آیا ممکنپیموزایدقانون جنگلمعاینه قبل از نوار عصب و تمرکز و مدیتیشنآرام باشروزه داری و بیمار ی ام اس تاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان نوار مغز با توضیح دکتر فاسفرنامه سفر به بم و جنوب این ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیارتقا یا بازگشت به قبل ازشگفت نیست من عاشق تو باشمحس و ادراک قسمت هفتمهوض مصنوعی زندهاضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان با سلول های بنیادیتو یک جهان در مغز خودت هسپیدایش زبانقسم به فقرمغز ناتوان از توجیه پیداآسانی موفقیتروشی جدید در درمان قطع نختاثیر دپاکین بر بیماری ممیاستنی گراویس بدون آنتینور از عمق تاریکیسلام تا روشناییجنسیت و تفاوت های بیناییایران بزرگجهل مقدسایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودشبیه سازی سیستم های کوانارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت دهمبلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تکوچ از محیط نامناسببر کسی اعتماد نکن مگر ایندرمان سرطان با امواج صوتتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیلرزش ناشی از اسیب به عصبمغز ابزار برتر بقارژیم ضد التهابیافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمما تحت کنترل ژنها هستیم یچیز جدید را بپذیرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان کنونی و مغز بزرگتریهمراهی میاستنی با برخی سصبور باشاز کجا آمده ام و به کجا میخفاش کور و انسان بینا؟به خوبی های دیگران فکرکندیدن خدا در همه چیزکیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدوددرک احساسات و تفکرات دیگتوهم وجودمن پر از تلخیممغز، همه ی واقعیت را نمیبراست دستی و چپ دستیامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی متصل با مغزضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواص منیزیمبی ذهن و بی روحدانشمندان اولین سلول مصنکاربرد روباتهای ريز، در فلج خوابمباحث مهم حس و ادراکبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خدرد باسن و پا به دلیل کاهتوصیه های غیر دارویی در سمنابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون زنانه استروژنزمان و مکان، ابعاد کیهان انفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و داروی جدید ALSکشف ارتباط جدیدی از ارتبفال نیکومدل هولوگرافیک ژنرالیزهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نذهن پر در برابر آگاهیتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روی و منیزیم در سلامتزندگی در سیاهچالهانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیهوشی در بیماران دچار اداروی ضد تشنج با قابليت تگوشت خواری یا گیاه خواریفرایند حذف برخی اجزای مغمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه رقابتی بی هدف یا رقابتی هتکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص در تشخیص هیجانات عامزیست شناسی باور حقیقت یا انسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهسربرولایزینحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی در تفکر خلاق اعجول نباشاز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی دلایلی که نشان میدهد ما ببا خدا باشدر هم تنیدگی کوانتومی و دگریه ی ابر، رمز طراوت باغقفس ذهنمستند جهان متصلتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیرویا بخشی حقیقی از زندگی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری در کجاست؟(قنه به اعدامزبان و شناخت حقیقت قسمت سايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً تظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد شناخت و معرفت، و نقش آن دحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی قسمت پنجمغربال در زندگیاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی دولت یا گروهکبازگشت از آثار به سوی خدادرمان های اسرار آمیز در آپیچیدگی های مغزمگسقانون جنگلمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز بر هدفآرامش و دانشروزه داری سلول های بنیادتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکننوار مغز ترجمه رخدادهای سفرنامه سفر به بم و جنوب این بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیارتوکين تراپی روشی جديد شگفت انگیز بودن کیهانحس و ادراک قسمت هفدهمهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان تومورهای مغزی با اتو کجای جهانیپیر شدن حتمی نیستقضاوت ممنوعمغز و قلب در جنین موش مصنآشنا پنداریروشی جدید در درمان نابینتاثیر داروهای ضد التهاب میدان مغناطيسي زمین بشر نور درونسلاح و راهزنیمیدان های مغناطیسی قابل نوروفیبروماتوزسلسله مباحث هوش مصنوعیجهان فراکتالایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستشبکه های مصنوعی مغز به درارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دوازدهمبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیکوچک شدن مغز از نئاندرتابرلیتیوندرمان ضایعات نخاعیتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سالرزش دست ها و گردن و سر ETمغز از بسیاری حقایق می گررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکمانند کودکان باشیدچیزی منتظر شناخته شدنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان کاملی در اطراف ما پرهمراهی نوعی سردرد میگرنیصبور باشاز کسی که یک کتاب خوانده خفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت مغرور نشودیدگاه نارسای دوگانه ی مکیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسدرک تصویر و زبان های مخلتتوهم بی خداییمن بی من، بهتر یاد میگیرممغزتان را در جوانی سیم کشرجزخوانی هایی که امروز بامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی و کشف زبان هایضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواص میوه ی بهبی سوادی در قرن 21دانشمندان تغییر میدان مغکاش شرف اجباری بود یا حتیفلج خواب چیستمبتکران خودشکوفابرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در ددرد زانو همیشه نیاز به جرتوصیه هایی در مصرف ماهیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش ویتامین K در ترمیم اسزمان و گذر آن سریع استانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی دراتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخوش قلبی و مهربانیبیماری ای شبیه ام اس مولتداروی جدید s3 در درمان ام کشف جمجمه ای درکوه ایرهوفاکسیبتمدل هولوگرافیک تعمیم یافبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن تو همیشه به چیزی اعتقتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روزه داری در سالم و جزندگی زمینی امروز بیش از انرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،ترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط سخن نیکو مانند درخت نیکوحقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک بازی عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اخدایا جز تو که را دارمبیوگرافیداروی ضد تشنج با قابليت تگیلگمش باستانی کیستفراتر از دیوارهای باورمرگ تصادفیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در درموزی از نخستین تمدن بشرتأثیر نیکوتین سیگار بر ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ی رسیدن به قلهزیست، مرز افق رویداد هستانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریسردرد میگرنحافظه های کاذبهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعدم توقف تکامل در یک اندااز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان دنیا فریب و سرگرمیبا طبیعت بازی نکندر هر سوراخی سر نکنگربه شرودینگر و تاثیر مشقفس را بشکنمشکل از کجاستتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونرویا تخیل یا واقعیتتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع خواب و رویانه به اعدامزبان جانسوزای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و شناخت حقیقت یا آرزوهای گحس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی قسمت اولمقالاتاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقدونپزیل در بیماران قلبی بازگشت به ریشه های تکاملدرمان های بیماری آلزایمرپیچیدگی های مغزی در درک زقانونمندی و محدودیت عالممعجزه های هر روزهتمرکز بر امروزآرامش و سکونروزهای بد باقی نمیماندتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندنوار مغز در فراموشی هاسفرنامه سفر به بم و جنوب تغییرات آب و هوایی که به اینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیارتباط میکروب روده و پارشگفت زده و حیران باشحس و ادراک قسمت هجدهمهیچ چیز همیشگی نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان تشنجتو کز محنت دیگران بی غمیپیراستامقطار پیشرفتمغز و هوش، برترین ابزار بآشنا پنداریروشی جدید در درمان سکته متاثیر داروی ضد تشنج سدیم تاثیر درجه حرارت بر مغزمیدان های کوانتومی خلانورون هاي مصنوعی می توانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتجهان قابل مشاهده بخش کوچاکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارشبکیه های مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر کوچکی قلببرنامه و ساختار پیچیده مدرمانهای بیماری پارکینستولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیلرزش عضله یا فاسیکولاسیومغز به تنهایی برای فرهنگ رژیم غذایی سالم و ضد التهافسردگی و ساختار مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استمانند آب باشچیزی خارج از مغزهای ما نیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان پیوستههندسه ی پایه ایصبر لازمه ی پیروزی استاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را خلا، حقیقی نیستبه خودت نگاه کندیروز و امروزکپسول ژری لاکتبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک حقیقت نردبان و مسیری توهم تنهاییمننژیتمغزتان را در جوانی سیمکشرحم مصنوعیامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی یا حماقت طبیعطلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواص هلو برگ هلوبی شرمیدانشمندان روش هاي جدیدی کتاب گران و پرهزینه شد ولفلج دوطرفه عصب 6 چشممتواضع باشبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلودردهای سال گذشته فراموش توضیحی ساده در مورد هوش ممنابع انرژی از نفت و گاز نقش ژنتیک در درمان اختلازمان و صبرانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از سایه ی هوشیاریجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخوش خیالی و خوش بینیبیماری اسپینال ماسکولار داروی جدید لنفوم و لوکمیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبفاجعه ی جهل مقدسمدل های ریز مغز مینی برینبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پذهن خود را مشغول هماهنگیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی بر رشد و ازندگی زودگذرانرژی خلا ممکن استنازوکلسینترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هسخن و سکوتحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک بازی عنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهخرما منبع بسیار خوب آنتی بیوگرافیداروی ضد تشنج توپیراماتگیاه بی عقل به سوی نور میفرار در فرار از میزبان، دمرگی وجود نداردتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیرمز و رازهای ارتباط غیر کتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوزاویه نگاه ها یکسان نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناسردرد میگرن در کودکانحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی در خدمت خلق وحعدم تعادل دوپامین، فقط بازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئانددنیا مکانی بسیار اسرارآمبالای هر دستی، دستی هستدر والنتاین کتاب بدید همگزیده ای از وبینار یا کنفقله برای دیدن نه برای به مشکلات نخاعیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونرویا حقی از طرف خداتاثیر ویروس کرونا بر مغز منتظر نمان چیزی نور را بهنه بدبخت بلکه نادانزبان ریشه هایی شناختی اسای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و شناخت درون، شناخت بیرون؛حس و ادراک قسمت 74هوش عاطفی قسمت دهمتاثیر ویتامین دی بر بیمااستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمربازخورد یا فیدبکدرمان های بیماری اس ام ایپیوند قلب خوک، به فرد دچاقارچ بی مغز در خدمت موجودمعجزه ی چشمتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلروزهای سختتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندنوار مغز در تشخیص بیماری سفری به آغاز کیهانتغییرات تکاملی سر انسان اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیارتباط ماده و انرژیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحس و ادراک قسمت هشتمهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان جدید ALSتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشینیان انسان از هفت میقطره قطرهمغز و اخلاقآشناپنداری چیستريتوکسيمب در درمان ام اسریه زغالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان بنیادین اطلاعاتنورون های ردیاب حافظهسم زنبور ، کلیدی برای وارجهان موازی و حجاب هااکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دشباهت مغز و کیهانارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمبنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچکترین چیز یک معجزه اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرماندگی به دلیل عادت کرتولید پاک و فراوان انرژیلزوم گذر انسان از حدها و مغز بیش از آنچه تصور میشورژیم غذایی ضد التهابیاقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنماه رجبچیزی شبیه نور تو نیستسوخت هیدروژنی پاکجهان پیوستههندسه ی رایج کیهانصبر و واقعیتاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز خلا، خالی نیستبه دنبال رستگاری باشدیسک گردنکامپیوتر سایبورگبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونادرک دیگرانتوهم جداییمن، ما یا چی؟مغط یک گیرنده استرحم مصنوعیامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواص هندوانهبی عدالتی در توزیع واکسن دانشمندان روشی برای تبدیکتاب زیست شناسی باورفن آوری های جدید علیه شنامجموعه های پر سلولی بدن مبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشاندردی که سالهاست درمان نشتوضیحات دکتر فاطمی در مومنابع انرژی از نفت و گاز نقش گرمایش آب و هوا در همزمان واقعیت است یا توهمانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سایه را اصالت دادن، جز فرجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خوشبختی چیستبیماری اضطراب عمومیداروی جدید میاستنی گراویکشیدن مادی روشی برای جلوفارغ التحصیلان، فقیر و دمدیون خود ناموجودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسذهن خالی از شلوغی افکارتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی در رشد و ازندگی سلول در بدن، جدای اانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد ترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همسخن پاک و ثابتحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخسته نباشی بابابیان ژن های اسکیزوفرنی دداروی ضد جنون در درمان تیگیاه خواری و گوشت خوار کدفرد موفقمراقب خودتون و خانواده هتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی رمز گشایی از اتصالات مغزتأثیر شیرینی های حاوی لومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه بی بازگشتزاوسکا درمان گوشراهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان سردرد میگرنی در کودکانحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درمانگر کامپیعدم درکاسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انساندنیای شگفت انگیز کوانتومبالاترین هدف از دولتدر یک فراکتال هر نقطه مرکگزارش یک مورد جالب لخته وقله سقوطمشکلات بین دو همسر و برخیتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمرویاها از مغز است یا ناخوتاثیر ژنها بر اختلالات خمنتظر نتیجه ی کارهایت بانه جنگ و نه خونریزیزبان شناسی مدرن در سطح سلای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکستعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهشناسایی تاریخچه ی تکاملیحس و ادراک قسمت 75هوش عاطفی قسمت دومصفحه اصلیاسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازسازي مغز و نخاع چالشی درمان های جدید ALSپیوند مدفوعقبل و بعد از حقیقتمعجزه ی علمتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروزهای سخت میگذردتاثیر گیاه خواری بر رشد ومورد نادر همپوشانی دو بینوار مغزی روشی مهم در تشخسقوط درون جاذبه ای خاص، چتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانارتباط متقابل با همه ی حیشگفتی های زنبور عسلحس و ادراک قسمت هشتاد و نهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره احساسات متفادرمان جدید مولتیپل میلومتو آرامش و صلحیپیشرفت های باور نکردنی دلمس کوانتومیمغز و اخلاقآشتی بهتر استآغاز فرایند دانستنریواستیگمینتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدازولام در درمان تشنج نوروپلاستیسیتی چیستسماگلوتید داروی کاهش دهنجهان ما میتواند به اندازاکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهباشباهت مغز با کیهان مادیارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و ششمبه قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستکووید نوزده و خطر بیماری برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درها بسته نیستتولید اندام با چاپ سه بعدلزوم سازگاری قانون مجازامغز برای فراموشی بیشتر کرژیم غذایی ضد درداقیانوس نادانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینماپروتیلیننکاتی در مورد تشنجسودمندی موجودات ابزی بر جهان پر از چیزهای اسرار آهندسه بنیادینصبر بسیار بایداز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیخلاصه ای از مطالب همایش مبه زودی شبکه مغزی به جای دیستونی قابل درمانکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسوندرک درست از خود و هوشیاریتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژي پاک سرچشمه حنفرت، اسیب به خود استرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواص اناربیمار 101 ساله، مبتلا به سدانش، قفل ذهن را باز میکنکتاب طبیعت در قالب هندسهفناوری هوش مصنوعی نحوه خمجرم، گاهی قربانی استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهدرس گرفتن از شکست هاتیوتیکسن داروی ضد جنونمنابع انرژی از نفت و گاز نقش پیش زمینه ها و اراده زمان پلانکانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از ساخت سلول عصبی حتی پس از جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخوشبختی دور از رنج های مبیماری بیش فعالیداروی جدید آلزایمرکشتن عقیده ممکن نیستفاصله ها در مکانیک کوانتمدیریت اینترنت بر جنگبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن سالمتکامل تکنولوژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زنجبیل در جلوگیری از زندگی، مدیریت انرژیانسولیننبرو و انرژی مداومترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهسخت ترین حصارحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخطا در محاسبات چیزی کاملبیان حقیقتدارویی خلط آورگیرنده باید سازگار با پیفرد یا اندیشهمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مرمز پیشرفت تواضع است نه طتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان با بیرون انداختنزبان فرایند تکاملی برای اولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گسردرد و علتهای آنحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعدالت برای من یا برای همهاسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می تودنیایی پر از سیاهچاله باهوش ترین و با کیفیت تریدر کمتر از چند ماه سوش جدگشایش دروازه جدیدی از طرقلب های سادهمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمرویاهای پر رمز و حیرتی درتاثیر کلام در آیات کلام بمنتظر زمان ایده آل نشونه روش تقویت مغززبان شناسی نوین نیازمند ای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانشناسایی سلول های ایمنی احس و ادراک قسمت 78هوش عاطفی قسمت سومسوالات پزشکیاسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهباغچه ی مندرمان های جدید میگرنپیوند مدفوع در درمان بیمقبل از آغازمعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رروش مقابله مغز با محدودیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی نونوار مغز، مفید و بی خطرسقوط زیگزاگی یا ناگهانیثبت و دستکار ی حافظهاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت بشانس یا نتیجه ی تلاشحس و ادراک قسمت هشتاد و شهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره احساساتی غیردرمان جدید میگرن با انتی تو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصلووفلوکساسینمغز و سیر تکامل ان دلیلی لوب فرونتال یا پیشانی مغمغز کوانتومیآغاز فصل سرما و دوباره تکریاضیات یک حس جدید استتاثیر درجه حرارت بر عملکمکان زمان یا حافظه زماننوروز مبارکسندرم میلر فیشرجهان مادی، تجلی فضا در ذهاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بشباهت های ریشه ای چند بیماز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سیزدهمبه مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیددوچرخه در کاهش دردهای کمکودک هشت ساله لازم است آدبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتولید سلولهای جنسی از سللزوم سازگاری قانون مجازامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟راه فراری نیستالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دماجرای جهل مقدسچگونه مولکول های دی ان ایسی و سه پل اصفهانجهان پر از چیزهای جادویی هندسه در پایه ی همه ی واکصد قدح، نفتاده بشکستاز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کاخلاصه ای از درمان های جدیبه زیر پای خود نگاه نکن بدژا وو یا اشنا پنداریکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمردرک عمیق در حیواناتتوهم جسممنابع انرژی از نفت و گاز نقاشی هایی با بوی گذشته یرساناها و ابر رساناها و عامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی الفاگوطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواص اردهبیمار مرکز تنفس سلولیدانش، یک انسان را ناسازگکتاب، سفری به تاریخفواید روزه داری متناوبمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهدست و پا زدن در سایه؟تیک و اختلال حرکتیمنابع بی نهایت انرژی در دنقش پیشرفته ی سلول های بنزمان به چه دلیل ایجاد میشانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخیالپردازی نکنبیماری تی تی پیداروی جدید ای ال اسگل خاردار، زیباستفاصله ی همیشگی تصویر سازمداخله ی زیانبار انسانبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وذهت را روی چیزهای مفید متتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت ازندگی، مراتب هوشیاری استانسولین هوشمندچت جی پی تیترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین سخت ترین کار، شناخت خود احقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک تا کمعواملی که برای ظهور لغت ااز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی دارویی ضد بیش فعالی سیستگالکانزوماب، دارویی جدیفرد حساس از نظر عاطفی و بمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرورمز بقای جهش ژنتیکیتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشزبان متغیراولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد به دلیل مصرف زیاد محافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعسل طبیعی موثر در کنترل باساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امدنیا، هیچ استباور و کیهان شناسیدر آرزوهایت مداومت داشتهپل جویی اصفهانقلب و عقلمشکلات روانپزشکی در عقب تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولرویای شفافتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنحنی که ارتباط بین معرفچه زیاد است بر من که در ایزبان، نشان دهنده ی سخنگو ایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انشهر زیرزمینی در ژاپن براحس و ادراک قسمت 82هوش عاطفی قسمت ششمپیامهای کاربراناصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وبترس از اینکه کسی، به درگدرمان های جدید در بیماری پیوند مغز و سر و چالشهای قبل از انفجار بزرگمعجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینروش های صرفه جویی در ایجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی هنر مایع استنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سلول های مغزی عامل پارکیثبت امواج الکتریکی در عصاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژشانس یا تلاشحس و ادراک قسمت پنجمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتماد به خودکمردرد و علل آنبحران ذهن فیلمی قابل تامدرمان جدید کنترل مولتیپلتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استلوتیراستاممغز آیندگان چگونه است ؟آغاز مبهم آفرینشتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیک کوانتومی بی معنی نوروز یا روز پایانیسندرم کووید طولانیجهان مرئی و نامرئیهمیشه به آنچه داری، خوشنشباهت کیهان و مغزاز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازادوچرخه سواری ورزشی سبک و کودک ایرانی که هوش او از برای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتدادرون قفس یا بیرون از آنتولترودینلزوم عدم وابستگی به گوگل مغز بزرگ چالش است یا منفعراه نجاتالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازماجرای عجیب گالیلهچگونه میتوان با قانون جنسیلی محکم محیط زیست بر انجهان دارای برنامههندسه زبانِ زمان استصداقتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیخم شدن فضا-زمانبه سیاهی عادت نکنیمدژاوو یا آشناپنداریکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار درگیری قلب در بیماری ویرتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز چقدر به چشم اعتماد کنیمرستگاری محدود به یک راه نامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجوانان وطنهوش مصنوعی اکنون می توانطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواص بادامبیماری لبر و نابینایی آندائما بخوانکتابخانهفواید روزه داری متناوبمحل درک احساسات روحانی دبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازدست کردن در گوشتیکاگرلور داروی ضد انعقامنابع جدید انرژینقش آتش در رسیدن انسان بهزمان شگفت انگیزانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی با الفبای جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخانه ی تاریکبیماری خود ایمن اعصاب محداروی جدید برای میاستنی گل درون گلدانفتون های زیستیمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کروناآیا یک، وجود داردذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت ازندان ذهنیانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موسختی ها رفتنی استحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخطای ادراک کارمابیداری و خواب کدام بهتر اداستانها و مفاهیمی اشتباگام کوچک ولی تاثیرگذارفردا را نمیدانیممرز بین انسان و حیوان کجاتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرمز جهانتئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمای موفقیتزبان مشترک ژنتیکی موجودااولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت تصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد تنشنحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی، کیفیت فریب معشق به هفت مرتبه ی شناختیاستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده دندان ها را مسواک بزنید تباید از انسان ترسیددر آسمان هدیه های نادیدنپل خواجو اصفهانقلب یا مغزمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومروان سالمتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنشأ اطلاعات و آموخته ها نه عدم مطلق بلکه عدم با قزبان، وسیله شناسایی محیطایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو تغییراختلالات عضلانی ژنتیکشواهدی از نوع جدیدی از حاحس و ادراک قسمت 87هوش عاطفی بیشتر در زنانسایتهای دیگراصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندبحتی علمی درباره تمایل بدرمان های جدید سرطانپیوند اندام از حیوانات بقبرستان ها با بوی شجاعتمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرروش های عملی برای رفع کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیلر فیشر نوعی نادر از گینوار عصب و عضلهسلول های بنیادیجلو رفتن یا عقبگردایندرالنظریه تکامل در درمان بیمارتباط پیوسته ی جهانشاهکار قرنحس و ادراک قسمت پنجاههیچ کس حقیقت را درون مغز اعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابخش فراموش شده ی حافظهدرمان جدید ام اسدرمان جدید ای ال اس، توفرتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار هلوزالمعده(پانکراس)مصنوعمغز اندامی تشنه ی انرژی اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابنورالژیسندرم گیلن باره به دنبال جهان مشارکتیهمیشه داناتر از ما وجود دشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا ودوپامین قابل حل در آبکودکان مهاجربرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمدرون و بیرون، جدای از هم تومورها و التهاب مغزی عامقاومت به عوارض فشار خون مغز بزرگ چالشهای پیش روراه های جدید برای قضاوت رالکترودهای کاشتنیتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکچگونه مغز ما، موسیقی را پسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان در حال نوسان و چرخشهندسه، نمایشی از حقیقتصدای بم با فرکانس پایین، از تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میخونریزی مغز در سندرم کووبه سخن توجه کن نه گویندهدگرگونی های نژادی و تغییکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زباندرگیری مغز در بیماری کویتوکل بر خدامنابع انرژی از نفت و گاز نقش قهوه در سلامتیرشته نوروایمونولوژی و نقامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک های بطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص بادام زمینیبیماری میاستنی گراویسدارچینکجای مغز مسئول پردازش تجفواید زیاد دوچرخه سواریمحدودیت چقدر موثر استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثدست آسمانتیروفیبان موثر در سکته ی مناطق خاص زبان در مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نزمان، واقعی نیستانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا ترک امروزابزار بقای موجود زنده از ساختن آیندهجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخانواده پایداربیماری دویکداروی جدید برای کاهش وزنگل زندگیفروتنی معرفتیمروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیذره ی معین یا ابری از الکتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش سجده بر عملکرد مغززونیسومایدانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیسختی در بلند شدن از روی صحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمعید نوروز مبارکاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخطای حسبیست تمرین ساده برای جلودخالت در ساختار ژنهاگامی در درمان بیماریهای فرزندان زمان خودمرز جدید جستجو و اکتشاف، تقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملرمز جهان خاصیت فراکتالتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمایش تک نفرهزبان چهار حرفی حیات زمیناولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا واتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاسردرد سکه ایحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعشق درونی به یگانگی خلقتاستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومده روش موفقیتبابا زود بیادر آستانه ی موج پنجم کوویپلاسمای غالبقلب دروازه ی ارتباطمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومروبات ها قول میدهندتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنشاء کوانتومی هوشیاری انهایت معرفت و شناخت درک عزدودن نقص از هوش مصنوعیایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانشواهدی از دنیسوان(شبه نئحس و ادراک قسمت چهلهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسبحث درباره پیدایش و منشا درمان های رایج ام اسپیوند اندام حیوانات به اقدم زدن و حرکت دید را تغیمعرفت و شناختتنها در برابر جهانآزادی در چیستروش هایی برای کم کردن اضطتاثیر گیاهخواری بر رشد و میهمانهای ناخوانده عامل نوار عصب و عضلهسلول های بنیادی منابع و اجلوتر را دیدنایپیداکریننعناعارتباط انسانی، محدود به شاهکار شش گوشحس و ادراک قسمت پنجاه و یهیچ اندر هیچاعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش های تنظیمی ژنومبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرمان جدید سرطانتو باید نیکان را به دست بپپوگستلیروپریم داروی ترکیبی ضدمغز انسان ایا طبیعتا تماریتوکسیمابافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کما انسانها چه اندازه نزدنورالژی تریژمینالسندرم پیریفورمیسجهان معناهمیشه راهی هستشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دوبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکتردورترین نقطه ی قابل مشاهکودکان میتوانند ناقل بی برای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتومورهای نخاعیمقایسه رقابت و همکاریمغز بزرگ و فعال یا مغز کوراه های جدید برای قضاوت رالگو نداشتیمتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانماده ی خالیچگونه مغز پیش انسان یا همسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان در حال ایجاد و ارتقاهنر فراموشیصرع و درمان های آناز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس خونریزی مغزی کشندهبهبود حافظه پس از رخدادهدانش قدرت استکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح درگیری مغز در بیماران مبتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز نقش مهاجرت در توسعه نسل ارشد مغز فرایندی پیچیده اامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک های بطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص شکلات تلخبیماری های میتوکندریداروهای مصرفی در ام اسکرونا چه بر سر مغز می آورفیلم کوتاه هیروشیما از همحدودیت های حافظه و حافظبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشوددست بالای دستتکنولوژی های جدید و حالتمناطق خاصی از مغز در جستجنقش اتصالات بین سلولهای زمزمه ات مانده در گوشمانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پاترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از ساختن آینده، بهترین روش جراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی علم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخاویار گیاهیبیماری دیستروفی میوتونیداروی جدید برای ای ال اسگلوله ی ساچمه ایفروتنی و غرورمرکز هوشیاری، روح یا بدن بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده ذرات کوانتومی زیر اتمی قتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات دريازونا به وسیله ویروس ابله انسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانسدسازی روش مناسب برای مقحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی از عروسک تا کمعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخطر آلودگی هوابیش از نیمی از موارد انتقدر میان تاریکی و روشناییگامی در درمان بیماریهای فرضیه ای جدید توضیح میدهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از رنگ کردن، حقیقت نیستتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند نرمش مفید برای کمردرزبان نیاز تکاملی استاولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاسردرد عروقی میگرنحباب هایی تو در توهوش احساسیعشق، شلوغ کردن نیستاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیدهن، بزرگترین سرمایهباد و موجدر برابر حقایق جدیدپمبرولیزوماب در بیماری چقلب روباتیکمشاهدات آمیخته با اشتباهتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)روبات های ریز در درمان بیتاثیر کپسول نوروهرب بر سمهمان ناخواندهنهایت در بی نهایتسفر فقط مادی نیستایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برتغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمشیر و دوغ بادامحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل علت و تاثیرکفش و کتاببحثي درباره هوش و تفاوتهدرمان های علامتی در ام اسپیوند سر آیا ممکن استقدرت مردممغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تروش هایی برای جلوگیری از تاثیر انتخاب از طرف محیط میوپاتی و نوار عصب و عضلهنوار عصب و عضلهسلول های بدن تو پیر نیستنجمجمه انسان های اولیهایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط از بالا به پایین مشاید گوشی و چشمی، آماده شحس و ادراک قسمت پنجاه و دهیچگاه از فشار و شکست نتراعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرمان جدید سرطانتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استلیس دگرامفتامین یا ویاسمغز انسان برای ایجاد تمدریسپریدونافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر ما انسانها چه اندازه نزدنوزاد ناشنوای متولد شده،سندرم پیریفورمیسجهان معکوسهمیشه عسل با موم بخوریمشجاعت و ترساز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششبه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال ديدن با چشم بسته در خواب کودکان گذشته به آینده فکبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسادروغ نگو به خصوص به خودتتومورهای ستون فقراتمقابله ی منطقی با اعتراضمغز بزرگترین مصرف کننده راه پیروزی در زندگی چیستالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانماده ای ضد التهابیچگونه هموساپينس بر زمین سیاهچاله هاجهان ریز و درشتهنر حفظ گرهضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحخواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خوابدانش محدود به ابعاد چهارکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان درگیری مغزی در سندرم کووتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع انرژی از نفت و گاز نقش میدان مغناطیسی زمین رشد مغز علت تمایل انسان بامیدوارینگاه کلی نگرتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک های بطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخواص شگفت هویجبیماری های مغز و اعصاب و داروهای ام اسکریستال هافیلمی بسیار جالب از تغییمحدودیت درک انسانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استدستورالعمل مرکز کنترل بیتکنولوژی و پیشرفتمنبع نور واقعی و ثابت، حقنقش تیروئید در تکامل مغززنان باهوش ترانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از ساختار فراکتال وجود و ذهجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی علم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخار و گلبیماری سلیاکداروی جدید برای دیابتگلوئونفرگشت و تکامل تصادفی محض مرکز حافظه کجاستتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاذرات کوانتومی زیر اتمی قتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت53نقش غذاها و موجودات دريازیان غذاهای پرچربانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترسرنوشتحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت همیشه خوب نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخطر حقیقی، خود انسان استبیشتر کمردردها نیازی به در مانهای کمر دردگاهی لازم است برای فهم و فساد اقتصادی سیتماتیک درمزایای شکلات تلخ برای سلتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بارنگین کمانتاول کف پا و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانیزبان و کلمه حتی برای کساناولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خوتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانسرطان کمیت گراییحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش احساسیعصب حقوق نورولوواستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجباد غرور و سر پر از نخوت ودر جراحی کمر عجله نکنیدپنج اکتشاف شگفت آور در موقلب را نشکنمطالبه ی حق خودتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیروبات کیانتاثیر کتامین در درمان پامهندسی ژنتیک در حال تلاش نهادینه سازی فرهنگ اختلاسفر نامه سفر به بم و جنوب ایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ تغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییشیشه ی بازالتی و سیلیکونحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوشمندی کیهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهبحثی جالب درباره محدودیتدرمان ژنتیکی برای نوآوریپیوند سر برای چه بیمارانقدرت و شناخت حقیقتمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر احتمالی عصاره تغلیمیوتونیک دیستروفینوار عصب و عضلهسلول بنیادی و ای ال اسجنین مصنوعیایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث ارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و سهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد دکنترل همجوشی هسته ای با هبخش دیگری در وجود انسان هدرمان دارویی سرطان رحم بتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزلا اکراه فی الدینمغز انسان برای شادمانی طریسدیپلام تنها داروی تایافتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد ما اکنون میدانیم فضا خالنوسانات کوانتومی منبع ماسندرم پای بی قرارجهان هوشمندهمیشه، آنطور نیست که هستشرکت نورالینک ویدیویی ازاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک سی و هفتمبه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از ددی متیل فومارات(زادیوا)(کودکان خود را مشابه خود تبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیددریا آرام نخواهد شد کشتی توهم فضای خالیمقابله با کرونا با علم اسمغز حریص برای خون، کلید تراه انسان شدن، راه رفتن والگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی نیستچگونه هوشیاری خود را توسسیاهچاله های فضایی منابعجهان شگفت انگیزهنر رها شدن از وابستگیضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایخواندن، دوست روزهای سختبهداشت خواب، رمز حافظه ی دانش بی نهایتکایروپاکتیک چیستبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخدرگیری مغزی در سندرم کووتوانایی یک فرد، برای تغیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش محیط زندگی و مهاجرت درشد در سختی استامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادراتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخواص عجیب لوبیابیماری های ژنرالیزه ی عصداروهای تغییر دهنده ی سیکریستال زمان(قسمت اولفیروز نادریمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مدغدغه نتیجه ی نادانی استتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش حفاظتی مولکول جدید دزنجیرها را ما باید پاره کانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بترازودونابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی علم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناخارق العاده و استثنایی ببیماری ضعف عضلات نزدیک بداروی جدید ضد فشار خونگمان میکنی جرمی کوچکی در فراموش کارها باهوش تر هسمرکز حافظه کجاستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیذرات کوانتومی زیر اتمی قتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنقش غذاها و موجودات دريازیباترین چیز در پیر شدنانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفسریع دویدن مهم نیستحل مشکلهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخطر را بپذیربا همه مهربان باشدر محل کار ارزش خودت را بگاهی مغز بزرگ چالش استفشار و قدرتمسمومیت دانش آموزان بی گتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قارهبر حقیقیتابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانیزبان و بیان نتیجه ساختمااولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبسرعت فکر کردن چگونه استحریص نباشهوش بشری تهدید برای بشریعصب سیاتیکاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدو بیماری روانی خود بزرگ بار مغز بر دو استخواندر درمان بیماری مولتیپل پول و شادیقوی تر باشمطالبی در مورد تشنجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشروح و آب حیاتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی بدنچهار میلیارد سال تکامل بسفر به مریخ در 39 روزایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانشکل های متفاوت پروتئین هحس و ادراک قسمت چهل و دومهوشیاری و وجوداصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد نقش ویتامين درمان کارتی سل و تومور مغپیوند سر، یکی از راه حلهاقدرت کنترل خودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استروش جدید تولید برقتاثیر بینش و انتظارات فرمیگرن و پروتئین مرتبط با نوار عصب و عضله مهم در تشسلول بنیادین از مخاط بینجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و شهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل جاذبهبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرمان زخم دیابتی با تکنوتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علملاموژین داروی ضد اوتیسم؟مغز انسان برای شادمانی طریشه های مشترک همه ی موجوافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسما از اینجا نخواهیم رفتنوشیدن چای برای مغز مفید سندرم پس از ضربه به سرجهان هوشیارهمکاری یا رقابتشربت رب اناراز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک- قسمت پنجاه و به امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کندین اجباریکودکان را برای راه آماده برای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسودریای خداتوهم فضای خالی یا توهم فضملاحظه های اخلاقی دربارهمغز در تنهایی آسیب میبینراه بی شکستالگوبرداری از طبیعتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی بیش از یک خلا چگونه واکسن کرونا را توزسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان شگفت انگیز و بی زمانهنر، پر کردن است نه فحش دضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز چیستدانشمندان موفق به بازگردکار امروز را به فردا نیندALS نگاهی کامل بر بیماری وبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شدرگیری اعصاب به علت میتوتوازن مهمتر از فعالیت زیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش مرکز تنفس سلولی در بیرشد، رسیدن به یک هدف نیستامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخود جسم و یا تصویربیماری وسواسداروهای ضد بیماری ام اس وکریستال زمان(قسمت دوم)فیزیک مولکولها و ذرات در مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمذهن ما از در هم شکستن منبتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش حیاتی تلومر دی ان آ دزندگی فعال و مثبت روند آلاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوترازودونابزار بقای موجود زنده از سادیسم یا لذت از آزار دادحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی علم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخبر مهم تلسکوپ هابلبیماریهای تحلیل عضلانی اداروی جدید ضد میگرنگنجینه ای به نام ویتامین فراموشی همیشه هم بد نیستمرکز خنده در کجای مغز استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهرفلکس وتری با توضیح دکتر تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش غذاها در کاهش دردهای زیباترین چیز در افزایش سانسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینسریعترین کامپیوتر موجودحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعادت کن خوب حرف بزنیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردخطرات هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبدر چه مرحله ای از خواب ، رگاهی جهت را عوض کنفشار روحی، همیشه بد نیست مسمومیت دانش آموزان، قماتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروی و منیزیم در تقویت استتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانی و علمزبان و بیان، در سایه پیشراولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابسطح آگاهی، رخدادهای زندگحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش در طبیعتعضلانی که طی سخن گفتن چقداستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دو بار در هفته ماهی مصرف بار بزرگ ایستادن بر دو پادر دعواها چه میکنی؟پول و عقیدهقیچی ژنتیکیمطالعه ای بیان میکند اهدتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنروح در جهانی دیگر استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهربانی، شرط موفقیتچهار ساعت پس از کشتار خوکسفر به درون سفری زیباایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به ستغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است شکل پنجم مادهحس و ادراک قسمت چهل و سومهوشیاری و افسردگیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی در مورد نقش کلسیم و درمان پوکی استخوانپیوندهای پیچیده با تغییرقدرت انسان در نگاه به ابعمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسروش صحبت کردن در حال تکامتاثیر ترکیبات استاتین (سمیگرن و خوابنوار عصب و عضله برای تاییسلول عصبی شاهکار انطباق جنگ و تصور از جنگایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استشاید درست نباشدارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و چهاعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالاعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلکندن ریشه ی خودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرمان ساده ی روماتیسمتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردلایو دوم دکتر سید سلمان فمغز انسان رو به کوچک تر شریشه های مشترک حیاتافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسما اشیا را آنطور که هستندنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سندرم جدایی مغزجهان های بسیار دیگرهمانند سازی در انسانشربت ضد خلطاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیدین، اجباری نیستکوری گذرای ناشی از موبایبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ملاحظات بیهوشی قبل از جرمغز را از روی امواج بشناسراه طولانی را به سلامت گذالتهاب شریان تمپورالتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهانی که نه با یک رخداد و هوموارکتوس ها ممکن است دضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخواب سالم عامل سلامتیبوزون هیگز جهان را از متلدانشمندان نورون مصنوعی سکار با یگانگی و یکپارچگیNVG 291ماست مالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم درب بسته با غیر خود باز متوت زیاد بخوریدمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نگاه از پایین یا نگاهز گهواره تا گورامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانسکته ی مغزی در جوانانجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودآگاهی و هوشیاريبیماری کروتز فیلد جاکوبداروهای ضد تشنج با توضیح کریستال زمان(قسمت سوم)فیزیک هوشیاریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده ذهن چند جانبه نیازمند نگتکینگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش خرچنگ های نعل اسبی درزندگی هوشمند در خارج از زاندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی تراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزاحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی علم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دخدا موجود استبیماری، رساله ای برای سلداروی جدید ضد الزایمرگوهر با نظر دیگران سنگ نمفراموشی و مسیر روحانیمرگ چیستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخرفتار مانند بردهتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزیر فشار کووید چه باید کرانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدسرکه انگبین عسلی مفید برحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی به شناسایی کاعادت کردن به نعمتاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختدفاع از پیامبربا هر چیزی که نفس می کشد مدر ناامیدی بسی امید استگذر زمان کاملا وابسته به فضا و ذهن بازمسیر دشوار تکامل و ارتقاتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلارویکردهای جدید ضایعات نختاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند روش ساده برای موفقیتزبان و تکلم برخی بیماریهاولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگسعی کن به حدی محدود نشویحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت 11غم بی پایاناستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویادو برابر شدن خطر مرگ و میبار سنین ابزار هوشمندی ادر سال حدود 7 میلیون نفر پوست ساعتی مستقل از مغز دقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصمعمای اخلاقی قطارتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیروح رهاییتاثیر گیاه خواری بر رشد وموفقیت هوش مصنوعی در امتنون و القلمسفر تجهیزات ناسا به مریخ این پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان تغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلشکرگزار هر چیزی باش که داحس و ادراک قسمت نهمهوشیاری کوانتومیاصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی در مورد حقیقت فضا و درمان پوکی استخوانپیوندی که فراتر از امکانقدرت ذهنمغز مادران و کودکان در زمآسیب ها ناشی از آلودگی هوروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر تغذیه بر سلامت روامیگرن و روزه دارینوار عصب و عضله تعیین محلسلول عصبی، در محل خاص خودجنگ داده هاایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزشایسته نیست در جیب خود قرارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و یک