دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رویا تخیل یا واقعیت

رویاها، تخیل یا واقعیت
مشاهده رویایی- که چند روز بعد، تعبیر میشود- ممکن است برای همه ما امری رایج و ممکن باشد. در تفسیر این رویاها- که فراتر از زمان و مکان، حقایقی را نشان میدهد- فرضیه های بسیاری مطرح شده است از فرض روح و نفس و جهان های موازی تا تخیل و توهم تا احساس کاذب تشابه.

ولی گاهی این رویاها- حتی اگر در تجربیات روزانه ما نادیده گرفته شود- در مواردی، سال ها بعد یا حتی هزاران سال بعد را به درستی و دقت پیشگویی کرده است. شاید کسی بگوید که این متون و رویاها بعد از تحقق آن، از طرف فرصت طلبان، جعل شده است ولی گاهی نوشته رویا(مثلا در متون سومری)- که از روش های علمی باستان شناسی کشف شده است- با واقعه رخ داده، در حدود هشت هزار سال یا بیشتر فاصله دارد.

نمیتوان از حقایق علم باستان شناسی گذشت و همه یافته های باستانی کشف شده را- که با روش های دقیق علمی تاریخ نگاری شده است- افسانه پنداشت. عدم اتکا به علم و افسانه پنداشتن یافته های علمی، فقط تلاش های بیهوده برخی متدینین نیست بلکه کتمان این حقایق باستانی علمی، حربه ای بر دست ملحدان و بی خدایان هم هست تا با شعار علم و دانش، بر حقایق علمی و شعار خودشان بتازند و چه سنت زشتی است که انسان، شعار خود را در زمانی- که منافع او را تایید کند- زیر پا بگذارد!
در پیشاپیش شما بحثی علمی است که به دانشکده پژوهش های علمی دینی و لغوی در رنجف اشرف زیر نظر یمانی آل محمد احمد الحسن، ارائه شده است

رویاها بین علم و دین- دکتر احمد حطاب فیصلی

این پژوهش در 226 صفحه به طور اساسی به مناقشه با اشتباهی می پردازد که به صورت خودبخود یا از روی قصد از طرف صاحبان نظریه های روان، مطرح شده است. آنها می گویند رویاها فقط عبارت است از انعکاسات و انگیزه های روانی و نفسانی.

پژوهش بر تعدادی از رویاهای خارق العاده تمرکزدارد و آنها رویاهایی پیشگویی کننده است و این رویاها از نظر کسی که اعتراف به جهان دیگر ندارند کابوس می باشد.

آنها نمی توانند این رویاها را انکار کنند و نمی توانند با دلیل قابل قبول و علمی و منطقی آن را رد کنند بلکه به وضع فرضیه ها و طرح هایی اکتفا کردند که ظهور آن رویاها را تفسیر می کند و آن نظریه ها موفق نبوده است و در برابر نقد و تحلیل، دوام نمی آورد و این مطلب را در فصل های پژوهش خواهیم دید.
#سلمان فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #رویا #خواب #روح #نفس #جسم #پیشگویی #علم #شبه_علم #دانشکده #نجف_اشرف #احمدالحسن
@salmanfatemi

https://bit.ly/3f0SY9Q


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
همراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای حاکم بر انسان و انسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش صحبت کردن در حال تکامشگفت انگیز بودن کیهانابزارهای دفاعی و بقای موفیزیک مولکولها و ذرات در اطلاعاتی عمومی در مورد متمدن بشری و مغز اخلاقیمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون دوچرخه سواری ورزشی سبک و کودکان میتوانند ناقل بی افت هوشیاری به دنبال کاهرژیم غذایی ضد التهابیاحساسات کاذبصرع و درمان های آنقانون جنگلبیمار 101 ساله، مبتلا به ستولید پاک و فراوان انرژیمرگ و میر بسیار بالای ناشهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکاربرد روباتهای ريز، در دانشمندان تغییر میدان مغانواع سکته های مغزیزندگی هوشمند در خارج از زارتقا و تکامل سنت آفرینش عوامل موثر در پیدایش زبالبخند بزن شاید صبح فردا زبیوگرافینوآوری ای شگفت انگیز دانتوضیحی ساده در مورد هوش ممشاهده آینده از روی مشاههوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوئونداستانها و مفاهیمی اشتبااولین تصویر در تاریخ از سزبان و بیان، در سایه پیشرارزش حقیقی زبان قسمت دومصفحه اصلیمنابع انرژی از نفت و گاز بحتی علمی درباره تمایل بچگونه مولکول های دی ان ایتکامل زبان انسان از پیشیمغز انسان برای ایجاد تمدهزاران سال چشم های بینا وحقیقت خواب و رویاگزارش یک مورد جالب لخته ودرمان های جدید میگرنایا این جمله درست است کسیسفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش بزرگی حس و ادراک ما انگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر کلام در آیات کلام بمغز حریص برای خون، کلید تویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت چهلپیشرفت های جدید علوم اعصدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار هوش در حال ارتقا ازسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی اختلالات عصبی مثانهنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ویتامین K در ترمیم اسواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت پنجاه و سآینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها بزرگ شدن مغز محدود به دورنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اوزوز گوشحساسیت روانی متفاوتآیا امکان بازسازی اندامهرویا و خبر از آیندهابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایاستفاده از سلول های بنیاما انسانها چه اندازه نزدتفاوتهای جنسیتی راهی براتقلید مرحله ای نسبتا پیشهندسه ی پایه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر خبر مهم تلسکوپ هابلکل اقیانوس در یک ذرهآیا راهی برای رفع کم آبی روشهای نو در درمان دیسک بشگفتی های زنبور عسلابعاد اضافه ی کیهانفیزیک و هوشیاریاطلاعاتی عمومی در مورد متمدنی قدیمی در شمال خلیج مخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های ديدن با چشم بسته در خواب کودکان خود را مشابه خود تافتخار انسانراه فراری نیستاخلاق و علوم اعصابضررهای مصرف شکر و قند بر قانون جنگلبیماری های مغز و اعصاب و تولید سلولهای جنسی از سلمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکتاب گران و پرهزینه شد ولدانشمندان روش هاي جدیدی انگشت ماشه ایزندگی بی دودارتوکين تراپی روشی جديد عوامل ایجاد لغت انسانی و لرزش ناشی از اسیب به عصببیوگرافینوار مغز مشاهده ی غیر مستتیوتیکسن داروی ضد جنونمطالعه ای بیان میکند اهدهوشیاری کوانتومیجواب دانشمند سوال کننده گمان میکنی جرمی کوچکی در دخالت در ساختار ژنهااولین سلول مصنوعیزبان و تکلم برخی بیماریهارزش حقیقی زبان قسمت سومسوالات پزشکیمنابع انرژی از نفت و گاز بحث درباره پیدایش و منشا چگونه مغز پیش انسان یا همتکامل ساختار رگهای مغزی مغز انسان برای شادمانی طهستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت راستین انسان علم بگشایش دروازه جدیدی از طردرمان های جدید در بیماری ایا ابزار هوشمندی یا مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش بزرگتر کیهان ناشناختنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز در تنهایی آسیب میبینواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت چهل و هفتپیشرفتی مستقل از ابزار هدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی اصول سلامت کمرنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ژنتیک در درمان اختلاواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا ممکن است موش کور بی مذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز- از مغز مهندسی ژنتیک در حال تلاش بزرگ شدن تقریبا ناگهانی نشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زنجبیل در جلوگیری از یک پیام منفرد نورون مغزی خفاش با شیوع همه گیری جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخرویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقای موجود زنده از سردرد عروقی میگرناستفاده از سلول های بنیاما اکنون میدانیم فضا خالما اشیا را آنطور که هستندتقلید از روی طبیعتهندسه ی رایج کیهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر خدا موجود استکلام و زبان، گنجینه ای بسآیاما مقهور قوانین فیزیکروشهای شناسایی قدرت شنواشاهکار قرناتفاق و تصادففیزیکدانان ماشینی برای تاعداد بینهایت در دنیای متمساح حد واسط میان مغز کومخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آمدی متیل فومارات(زادیوا)(کوری گذرای ناشی از موبایافراد آغاز حرکت خودشان رراه های جدید برای قضاوت راخلاق پایه تکامل و فرهنگضررهای شکر بر سلامت مغزقانونمندی و محدودیت عالمبیماری وسواستومورها و التهاب مغزی عامراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی از عروسک تا کمجهل مقدسکتاب زیست شناسی باوردانشمندان روشی برای تبدیانگشت نگاری مغز نشان میدزندگی زمینی امروز بیش از ارتباط میکروب روده و پارعواملی که برای ظهور لغت الرزش عضله یا فاسیکولاسیوبیان ژن های اسکیزوفرنی دنوار مغز در فراموشی هاتکنولوژی جدید که سلول هامعنی روزههوش، ژنتیکی است یا محیطیجوسازی مدرنگنجینه ای به نام ویتامین در مانهای کمر درداوکرلیزوماب داروی جدید شزبان و شناخت حقیقت قسمت چارزش خود را چگونه میشناسپیامهای کاربرانمنابع انرژی از نفت و گاز بحثي درباره هوش و تفاوتهچگونه هموساپينس بر زمین تکامل شناخت انسان با کشفمغز انسان برای شادمانی طهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت غیر فیزیکیپمبرولیزوماب در بیماری چدرمان های رایج ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت بخش دیگری در وجود انسان هنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز را از روی امواج بشناسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت چهل و هشتپاسخ گیاهان در زمان خورددرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری ها که در آن بچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش گرمایش آب و هوا در همواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت بیست و چهآیا ما تنها موجودات زنده ذهن سالمابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز- از مغز مولتیپل اسکلروز در زنان بزرگترین خطایی که مردم منشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت ایک پیشنهاد خوب برای آسان خلاصه ای از مطالب همایش مآیا احتمال دارد رویا از آرویا تخیل یا واقعیتابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هما با کمک مغز خود مختاريمتقویت استخوان در گرو تغذهندسه بنیادینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیخطا در محاسبات چیزی کاملکلرال هیدرات برای خوابانآب زندگی است قسمت چهارمروشی برای بهبود هوش عاطفشاهکار شش گوشاتوبان اطلاعات و پلِ بینفرگشت و تکامل تصادفی محض بقای حقیقی در دور ماندن اتنفس هوازی و میتوکندریمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهدید تو همیشه محدود به مقدکی غایب شدی تا نیازمند دلافزایش قدرت ادراکات و حسراه های جدید برای قضاوت راختلال خواب فرد را مستعد طلای سیاهقارچ بی مغز در خدمت موجودبیماری گیلن باره و بیمارتوهم فضای خالی یا توهم فضمرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان فراکتالکتاب، سفری به تاریخداروهای مصرفی در ام اساندوهگین نباش اگر درب یا زندگی زودگذرارتباط ماده و انرژیعوارض ازدواج و بچه دار شدلزوم سازگاری قانون مجازابیست تمرین ساده برای جلونوار مغز در تشخیص بیماری تکنولوژی جدید که سلول هامعادله ها فقط بخش خسته کنهیچ کاری نکردن به معنی چیجاودانگی مصنوعیگویید نوزده و ایمنی ساکتدر محل کار ارزش خودت را بايندگان چگونه خواهند دیدزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز نخستین همانند سازها تسایتهای دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی جالب درباره محدودیتچگونه هوشیاری خود را توستأثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان رو به کوچک تر شو هر کس تقوای خدا پیشه کنحقیقت غیر قابل شناختپنج اکتشاف شگفت آور در مودرمان های علامتی در ام اسایا بدون زبان میتوانیم تسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برنامه و ساختار پیچیده مچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز زنان جوانتر از مغز مرواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و دومپختگی پس از چهل سالگي به درک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری های خاص که بدچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش پیش زمینه ها و اراده واکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت بیست و یکآیا مغز تا بزرگسالی توسعذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز- از مغزتمواد کوانتومی جدید، ممکنبزرگترین درد از درون است نظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت ایک آلل ژنتیکی که از نئاندخلاصه ای از درمان های جدیآیا احتمال دارد رویا از آرویا حقی از طرف خداابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر ما تحت کنترل ژنها هستیم یتقویت سیستم ایمنیهندسه در پایه ی همه ی واکتاریخ همه چیز را ثبت کردهخطا در محاسبات چیزی کاملکمردردآب زندگی است قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نخشاید درست نباشداتوسوکسیمایدفراموش کارها باهوش تر هسبلندی در ذهن ما درک بلندیتنفس هوازی و میتوکندریمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهدیدن خدا در همه چیزکیهان خود را طراحی میکندافزایش مرگ و میر سندرم کوراه پیروزی در زندگی چیستاختلال در شناسایی حروف و طوفان فقر و گرسنگی و بی سقبل از آغازبیماری ای شبیه آلزایمر و توهم لیلیپوتی(ریزبینی)مرز بین انسان و حیوان کجاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان هوشیارکتابخانهداروهای ام اساندام حسی، درک از بخش هایزونیسومایدارتباط متقابل با همه ی حیعید نوروز مبارکلزوم سازگاری قانون مجازابیش از نیمی از موارد انتقنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل مادی تا ابزار هوشممعجزه ی علمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجاذبهگوشه بیماری اتوزومال رسسدر چه مرحله ای از خواب ، رايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت داز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد نقش ویتامين چگونه واکسن کرونا را توزتئوری تکامل امروز در درممغز انسان رو به کوچکتر شدوفور و فراوانیحقایق ممکن و غیر ممکنپوست ساعتی مستقل از مغز ددرمان ژنتیکی برای نوآوریایا تکامل هدفمند استسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برنامه ی مسلط ژنها در اختچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سمغزهای کوچک بی احساسواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و سومپروژه ی ژنوم انسانیدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی توجهات در ببمار پارچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش آتش در رسیدن انسان بهواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و دوآیا همه جنایت ها نتیجه بیذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز، از مغز موجود بی مغزی که می تواندبسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزیک جهش ممکن است ذهن انسانخونریزی مغز در سندرم کووآیا برای تولید مثل همیشه رویاها از مغز است یا ناخوسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکاستروژن مانند سپر زنان دمانند آب باشتلقین اطلاعات و حافظههوموارکتوس ها ممکن است دتازه های اسکیزوفرنی(جنوخطر آلودگی هواکمردرد ناشی از تنگی کاناآب زندگی است قسمت دومروشی جدید در درمان نابینشبیه سازی میلیون ها جهان اثر مضر مصرف طولانی مدت رفراموشی همیشه هم بد نیستبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتنفس بدون اکسیژنمدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیددژا وو یا اشنا پنداریکیهانِ هوشیارِ در حال یاافزایش سرعت پیشرفت علوم رابطه تشنج و اوتیسماختلال در شناسایی حروف و طی یکصد هزار سال اخیر هرچقبل از انفجار بزرگبیماری ای شبیه ام اس مولتنقص در تشخیص هیجانات عامتوهم چیستمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی به شناسایی کاجهان یکپارچهکجای مغز مسئول پردازش تجداروهای تغییر دهنده ی سیانرژی تاریکزونا به وسیله ویروس ابله ارتباط چاقی و کاهش قدرت بعامل کلیدی در کنترل کارآمقاومت به عوارض فشار خون بیشتر کمردردها نیازی به نورون هاي مصنوعی می توانتکامل مداوممعجزه ی علم در کنترل کرونهیچگاه از فشار و شکست نترجاذبه و نقش آن در شکلگیریگوشت خواری یا گیاه خواریدر هم تنیدگی مرزها و بی مايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد نقش کلسیم و چگونه آن شکری که می خوریمتئوری تکامل در پیشگیری و مغز ایندگان چگونه استوقت نهيب هاي غير علمي گذشحمله ویروس کرونا به مغزپیموزایددرمان ام اس(مولتیپل اسکلایجاد احساساتسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کتامین در درمان پامغزتان را در جوانی سیم کشواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت نهمپروژه ی ژنوم انسانیدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی توصیه ها برای واکسیچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش انتخاب از طرف محیط، نواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و سوآیا هوش مصنوعی می تواند نذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز، از مغز موجودات مقهور ژنها هستندبسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريایک رژیم غذایی جدید، می توخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویاهای پر رمز و حیرتی درشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجماه رجبتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی می تواند بر احتازه های بیماری پارکینسوخطرات هوش مصنوعیکمردرد و علل آنآب زندگی است قسمت سومروشی جدید در درمان سکته مشبیه سازی سیستم های کواناثرات فشار روحی شدیدفرایند پیچیده ی خونرسانیبه مغز خزندگان خودت اجازتنها مانع در زندگی موارد مدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک بازی تعداد کلی ذهن ها در جهان دژاوو یا آشناپنداریافسردگی و اضطراب در بیماراز تغییراختلالات مخچهظهور امواج مغزی در مغز مصقدم زدن و حرکت دید را تغیبیماری اسپینال ماسکولار نقطه بی بازگشتتوهم بی خداییمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان یکپارچهکرونا چه بر سر مغز می آورداروهای ضد بیماری ام اس وانرژی تاریک که ما نمی توزیباترین چیز در پیر شدنارتباط هوش ساختار مغز و ژعادت کردن به نعمتمقابله با کرونا با علم اسبا هوش مصنوعی خودکار روبنورون های ردیاب حافظهتکامل چشممغز فکر میکند مرگ برای دیهیپرپاراتیروئیدیسمجدایی خطای حسی استگیلگمش باستانی کیستدر هم تنیدگی کوانتومیای نعمت من در زندگیمزبان ریشه هایی شناختی اساز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد حقیقت فضا و چگونه انتظارات بر ادراک تا 20 سال آینده مغز شما به مغز ابزار بقای برتر مادیوقتی فهمیدی خطا کردی برگحمایت از طبیعتپیموزایددرمان تومورهای مغزی با اایرادهای موجود در خلقت بسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برین نت به جای اینترنتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت چهارمپرواز از نیویورک تا لوس آدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی درمان های Spinal Muscular Atچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش اتصالات بین سلولهای واکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت بیستمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز، از مغز میهمانهای ناخوانده عامل بعد از کرونانظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريایکی از علل محدودیت مغز امخواب سالم عامل سلامتیآیا تکامل و تغییرات ژنتیرویای شفافشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از شنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاماپروتیلینتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی و کشف زبان هایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی دفاع در برابر تغییر ساختکمردرد با پوشیدن کفش مناآثار باستانی تمدن های قدريتوکسيمب در درمان ام اسشبکه های مصنوعی مغز به دراثرات مفید قهوهفرایند تکامل و دشواری هابه بالا بر ستارگان نگاه کتو یک معجزه ایمدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زدگرگونی های نژادی و تغییالکتروتاکسی(گرایش و حرکراست دستی و چپ دستیاختلالات حرکتی در انسانعقل مجادله گرقدرت انسان در نگاه به ابعبیماری اضطراب عمومیچند نرمش مفید برای کمردرتوهمات و شناخت حقیقتمسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کنونی و مغز بزرگتریکریستال هاداروی فامپیریدین یا نورلانسان قدیم در شبه جزیره عزیباترین چیز در افزایش سارتباط انسانی، محدود به عارضه جدید ویروس کرونا سملاحظه های اخلاقی دربارهبا تعمق در اسرار ابدیت و نوروپلاستیسیتی چیستتکامل و ارتقای نگاه تا عممغز قلبهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گیاه خواری و گوشت خوار کددر هم تنیدگی کوانتومی و پای آنکه نامش درمان و یادشزبان شناسی مدرن در سطح سلاز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد عملکرد لوب فچگونه به سطح بالایی از هوتا بحر یفعل ما یشامغز ابزار برتر بقاوقتی تو از یاد گرفتن باز حوادث روزگار از جمله ویرپیچیدگی های مغزمگسدرمان تشنجاکسی توسین و تکامل پیش اسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای پیش بینی آینده مغز دچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش قهوه در سلامتیواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت نوزدهمپرورش مغز مینیاتوری انسادرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی روش های تربیتی کودکچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش تیروئید در تکامل مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت دهمآیا هوش ارثی دریافتی از پذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز، از مغز میوتونیک دیستروفیبعد از کرونانظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريایافته های نوین علوم پرده خواب سالم عامل سلامتی و یآیا جنین انسان، هوشمندی روان سالمشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردماجرای جهل مقدستلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل سلولهای محافط به سدقیق ترین تصاویر از مغز اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآرامش(سکوت) stillness و تکاپوریواستیگمینشباهت مغز و کیهاناثرات مضر ماری جوانافرایند حذف برخی اجزای مغبه خودت مغرور نشوتو یک جهان در مغز خودت هسمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزیکیست کلوئید بطن سومدانش محدود به ابعاد چهارالگوبرداری از طبیعترجزخوانی هایی که امروز باختلالات صحبت کردن در انعلم و ادراک فقط مشاهده ی قدرت عشقبیماری بیش فعالیچند جهانیتوپیراماتمسئولیت جدیدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت اولداروی لیراگلوتیدانسان ها می توانند میدان زیر فشار کووید چه باید کرارتباط از بالا به پایین معدم توقف تکامل در یک انداملاحظات بیهوشی قبل از جرباهوش ترین و با کیفیت ترینوروز یا روز پایانیتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز ما کوچکتر از نیم نقطههاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گالکانزوماب، دارویی جدیدر هم تنیدگی کوانتومی و دایمپلانت مغزی کمک میکند زبان شناسی نوین نیازمند از نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز از بسیاری حقایق می گرویتنام نوعی کرونا ویروس حافظه و اطلاعات در کجاست پیچیدگی های مغزی در درک زدرمان جدید میگرن با انتی اگر میدانی مصیبت بزرگتر سلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبرای اولین بار دانشمندانچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش مهاجرت در توسعه نسل اواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت هفتمآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی سلولهای عصبی در تلاچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر دوپامین و سروتونیننقش حفاظتی مولکول جدید دوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت دوازدهمآیا هوش سریعی که بدون احسرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن سردردی ژنتیکی که ببعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهیادگیری مهارت های جدید دخواب عامل دسته بندی و حفطآیا جهان ذهن و افکار ما مروبات های ریز در درمان بیروح رهاییشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای اصل عدم قطعیت از کوانتوم ماده ی تاریکتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتداخل مرزها و صفات با بیندلایلی که نشان میدهد ما بکنگره بین المللی سردرد دآزمون ذهنی گربه شرودینگرریاضیات یک حس جدید استشباهت مغز با کیهان مادیفرد حساس از نظر عاطفی و ببه دنبال رستگاری باشتو پیچیده ترین تکنولوژی مروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پکاهش مرگ و میر ناشی از ابدانش بی نهایتالتهاب شریان تمپورالرساناها و ابر رساناها و عاختلالات عضلانی ژنتیکعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهلمس کوانتومیبیماری تی تی پیچندین ماده غذایی که ماننتوانایی مغز و دیگر اجزای مسئولیت در برابر محیط زیهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان پر از چیزهای اسرار آکریستال زمان(قسمت دوم)داروی تشنجی دربارداریانسان جدید از چه زمانی پازیرفون داروی ضد ام اسارتباط بین هوش طبیعی و هوعدم درکممانتین یا آلزیکسا یا اببار بزرگ ایستادن بر دو پانوشیدن چای برای مغز مفید تکامل جریان همیشگی خلقتمغز مادران و کودکان در زمهدف یکسان، در مسیرهای متجریان انرژی در سیستم های گامی در درمان بیماریهای در یک فراکتال هر نقطه مرکایمپلانت نخاعی میتواند دزبان، نشان دهنده ی سخنگو از نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز به تنهایی برای فرهنگ ویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاست پیوند مغز و سر و چالشهای درمان جدید کنترل مولتیپلاگر نیروی مغناطیس نباشد سلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای خودآگاه بودن تو بایناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش میدان مغناطیسی زمین واکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت هفدهمآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی سيناپسها طی تکامل و چرا خشونت و تعصبتاثیر دپاکین بر بیماری منقش حیاتی تلومر دی ان آ دوراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت سومآیا هشیاری کوانتومی وجودرقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقا از نخستین همانسرنوشتاز تکامل تا مغز، از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسبعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه های مغزی جدید با جزییادآوری خواب و رویاخودآگاهی و هوشیاريآیا جهش های ژنتیکی، ویروروزه داری متناوب، مغز را شناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آناصول انجام برخی نرمش ها دماده ی خالیتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی الفاگوتروس جریان انرژیدنیای شگفت انگیز کوانتومکنگره بین المللی سردرد دآسيب میکروواسکولاریا آسریسدیپلام تنها داروی تایشباهت کیهان و مغزفرضیه ای جدید توضیح میدهبه زودی شبکه مغزی به جای تو افق رویداد جهان هستیمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات منطقه بویایی مغزکاهش التهاب ناشی از بیمادانشمندان موفق به بازگردامیوتروفیک لترال اسکلرورشته نوروایمونولوژی و نقاختراع جدید اینترنت کوانعلم به ما کمک میکند تا مولوب فرونتال یا پیشانی مغبیماری دویکنه جنگ و نه خونریزیتوازن مهمتر از فعالیت زیمستند جهان متصلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان دارای برنامهکریستال زمان(قسمت سوم)داروی جدید s3 در درمان ام انسان عامل توقف رشد مغززیست، مرز افق رویداد هستارتباط شگفت مغز انسان و فعسل طبیعی موثر در کنترل بمنابع انرژي پاک سرچشمه حبار سنین ابزار هوشمندی انوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل داروینی هنوز در حامغز چون ابزار هوش است دلیهدف از تکامل مغزجستجوی متن و تصویر به صورگامی در درمان بیماریهای در کمتر از چند ماه سوش جداین پیوند نه با مغز بلکه زبان، وسیله شناسایی محیطاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه و مشاهده ناظر مغز برای فراموشی بیشتر کویتامین E در چه مواد غذایحافظه و اطلاعات در کجاستپیوند اندام از حیوانات بدرمان جدید سرطاناگر نعمت فراموشی نبود بسسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی ملاحظات در تشنج های ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش محیط زندگی و مهاجرت دواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت هجدهمآلزایمردرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرداشت مغز ما از گذر زمانچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر داروهای ضد التهاب نقش خرچنگ های نعل اسبی درورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت سی و هشتمآیا واکنش های یاد گرفته ورموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجوداز روده تا مغزمیدان مغناطيسي زمین بشر تفکر خلا ق در برابر توهم هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی خودآگاهی و هوشیاريآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخودروهای هیدروژنیآیا خداباوری محصول تکاملروزه داری و بیمار ی ام اس شناسایی سلول های ایمنی اابزارهای پیشرفته ارتباط فلج خواباصول توسعه ی یک ذهن کاملمبانی ذهنی سیاه و سفیدتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازیندندان ها را مسواک بزنید تکنترل همجوشی هسته ای با هآسیب ها ناشی از آلودگی هوریشه های مشترک حیاتاجزای پر سلولی بدن انسان شباهت زیاد بین سلول هاي عفضای قلب منبع نبوغ استبه زیر پای خود نگاه نکن بتو با همه چیز در پیوندیمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به کاهش دوپامین عامل بیماریدانشمندان نورون مصنوعی سامید نیکو داشته باش تا آنرشد مغز فرایندی پیچیده اادامه بحث تکامل چشمعلم ساختن برج های چرخانلوتیراستامبیماری دیستروفی میوتونیچه زیاد است بر من که در ایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمشکلات نخاعیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان در حال نوسان و چرخشکشف مکانیسم عصبی خوانش پداروی جدید میاستنی گراویانسانیت در هم تنیده و متصزاوسکا درمان گوشرارتباط شگفت انگیز مغز انعصب حقوق نورولوومنابع انرژی از نفت و گاز بارداری بدون رحمنیکولا تسلاتکامل داروینی هنوز در حامغز چگونه صداها را فیلتر هدف از خلقت رسیدن به ابزاجستجوی هوشیاری در مغز ماگاهی لازم است برای فهم و در آستانه ی موج پنجم کوویاینکه به خاطرخودت زندگی سفر نامه سفر به بم و جنوب از واقعیت امروز تا حقیقتمنابع بی نهایت انرژی در دبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه انسان بر رفتامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ویتامین کاحد و مرزها توهم ذهن ماستپیوند سر آیا ممکن استدرمانهای بیماری پارکینساگر نعمت فراموشی نبود بسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی مرزهای اخلاق و علوم نبرو و انرژی مداومتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نگاه از پایین یا نگاهواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت هشتمآمارهای ارائه شده در سطح درختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسي علل احتمالي تغيير چراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش داروهاي مختلف معروف ورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت سی و ششمآیا یک، وجود داردرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلاازدواج های بین گونه ای، رمیدان های مغناطیسی قابل تفاوت مغز انسان و میمون ههفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقخورشید مصنوعیآیا دلفین ها می تواند از روزه داری سلول های بنیادشواهدی از نوع جدیدی از حاابزارهای بقا از نخستین هفلج خواب چیستاصول سلامت کمرمباحث مهم حس و ادراکهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازیندو ویژگی انتزاع و قدرت تجکندر در بیماریهای التهابآشنا پنداریرژیم های غذایی و نقش مهم اجزایی ناشناخته در شکل گشباهت زیاد بین سلول هاي عقلب و عقلبوزون هیگز چیستتو با باورهایت کنترل میشمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات تکاملی سر انسان کاهش سن بیولوژیکی، تنها دانشمندان یک فرضیه رادیکامید درمان کرونا با همانرشد مغز علت تمایل انسان باداراوون تنها داروی تاییعلایم کمبود ویتامین E را لوزالمعده(پانکراس)مصنوعبیماری ضعف عضلات نزدیک بنهایت معرفت و شناخت درک عتوسعه برخی شغل ها با هوش مشکلات بین دو همسر و برخیهوش احساسیجهان شگفت انگیزکشف مکانیسمی پیچیده در بداروی جدید ضد میگرنانعطاف پذیری مکانیسمی علزبان مشترک ژنتیکی موجوداارتباط شگفت انگیز مغز انعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنابع انرژی از نفت و گاز بازگشت از آثار به سوی خدانیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل داروینی هنوز در حامغز ناتوان از توجیه پیداهر حرکت خمیده می شود و هر حفره در مغزگاهی مغز بزرگ چالش استدر درمان بیماری مولتیپل اینکه خانواده ات سالم باسفر به مریخ در 39 روزاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع جدید انرژیبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز بزرگ چالش است یا منفعویتامین کا و استخوانحرکت چرخشی و دائمی کیهانپیوند سر، یکی از راه حلهادرهای اسرارآمیز و پوشیدهاگر با مطالعه فیزیک کوانسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی نکات از گاید لاین پرنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظام غذایی در تکامل مواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت پنجمآن چیزی که ما جریان زمان درد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبررسی و اپروچ جدید بر بیمچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ذهن و شناخت در حوادث ورزش و میگرنحس و ادراک قسمت سیزدهمآیا کیهان می تواند یک شبیرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از سربازان ما محققا غلبه می اساس انسان اندیشه و باور میدازولام در درمان تشنج تفاوت ها و تمایزها کلید بهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوژنها ، مغز و ارادهخانواده پایدارآیا دلفین ها میتوانند باروش مقابله مغز با محدودیشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزارهای بقا ازنخستین همفلج دوطرفه عصب 6 چشماضطراب و ترسمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مدو برابر شدن خطر مرگ و میکوچک شدن مغز از نئاندرتاآغاز فصل سرما و دوباره تکرژیم های غذایی و نقش مهم احیای بینایی نسبی یک بیمشرکت نورالینک ویدیویی ازقیچی ژنتیکیبوزون هیگز جهان را از متلتو جهانی هستی که خودش را مرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی از عروسک تا کمثبت امواج الکتریکی در عصکایروپاکتیک چیستدانشمندان ژنی از مغز انسامگا سه عامل مهم سلامتزمین زیر خلیج فارس تمدنی ادراک ما درک ارتعاشی است علایم کمبود ویتامین E را لیس دگرامفتامین یا ویاسبیماریهای تحلیل عضلانی انهایت در بی نهایتتوصیه های سازمان بهداشت مشکلات روانپزشکی پس از سهوش احساسیجهش های ژنتیکی مفید در ساکشف ارتباط جدیدی از ارتبداروی ضد تشنج با قابليت تاولین مورد PML به دنبال تکزبان چهار حرفی حیات زمینارتباط غیرکلامی بین انساغیرقابل دیدن کردن مادهمنابع انرژی از نفت و گاز بازگشت به ریشه های تکاملچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل داروینی هنوز در حامغز و سیر تکامل ان دلیلی هرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت قربانی نزاع بین بی گذر زمان کاملا وابسته به در سال حدود 7 میلیون نفر اینترنت بدون فیلتر ماهواسفر تجهیزات ناسا به مریخ از انفجار بزرگ تا انفجار مناطق خاصی از مغز در جستجبحثی درباره احساسات متفانگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز بزرگ چالشهای پیش روویتامین کا در سبزیجاتحس چشایی و بویاییپیوستگی همه ی اجزای جهاندرک فرد دیگر و رفتارهای ااگر تلاش انسان امروز براسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی نرمش های گردننخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظریه تکامل در شناساواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت پنجاهآنچه واقعیت تصور میکنیم دستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبررسی ژنها در تشخیص بیمانزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روی و منیزیم در سلامتورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت ششمآیا گذشته، امروز وآینده رمز جهانابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکاناستفاده از مغز، وزن را کممکانیک کوانتومی بی معنی تفاوت های بین زن و مرد فقهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وخارق العاده و استثنایی بآیا دست مصنوعی به زودی قاروش های صرفه جویی در ایجاشکل های متفاوت پروتئین هابزارهای بقای موجود زندهفناوری هوش مصنوعی نحوه خاطلاع رسانی اینترنتیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میکووید نوزده و خطر بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرژیم ضد التهابیاحیای بینایی نسبی یک بیمشش مرحله تکامل چشمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبی نهایت در میان مرزهاتو دی ان ای خاص ميتوکندريمرگ چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمجمجمه انسان های اولیهکار با یگانگی و یکپارچگیدانشمندان پاسخ کوانتومی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهزمان واقعیت است یا توهمادغام میان گونه های مختلعلت خواب آلودگی بعد از خولا اکراه فی الدینبیهوش کردن در جراحی و بیمچهار میلیارد سال تکامل بتوصیه های غیر دارویی در سمشکلات روانپزشکی در عقب هوش عاطفی بیشتر در زنانجهش های ژنتیکی غیر تصادفکشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروی ضد تشنج با قابليت تاولین مورد پیوند سر در انزبان و کلمه حتی برای کسانارتروز یا خوردگی و التهامقالاتمنابع انرژی از نفت و گاز بازخورد یا فیدبکچیزی شبیه نور تو نیستتکامل زبانمغز آیندگان چگونه است ؟هزینه ای که برای اندیشیدحقیقت اشیاگربه شرودینگر و تاثیر مشدرمان های اسرار آمیز در آایندرالسفر دشوار اکتشافاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره احساساتی غیرنگاه انسان محدود به ادراتاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )پیام های ناشناخته بر مغز درک نیازمند شناخت خویش ااگر خواهان پیروزی هستیسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی یونها و مولکول های منخستین روبات های زنده ی جتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون های تیروئید دواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت پنجاه و یآنزیم تولید انرژی در سلوذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویابررسی سیستم تعادلی بدن انزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جورزش در کمر دردحس و ادراک سی و هفتمآیا پیدایش مغز از روی تصارمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آناستفاده از هوش مصنوعی در مکانیزمهای دفاعی در برابتفاوت های تکاملی در مغز وهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر رو ح و روان بر جسمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای هوش ، کدامندآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش هایی ساده برای کاهش اشکل پنجم مادهابزارهای بقای از نخستین فیلمی بسیار جالب از تغییاطلاعات حسی ما از جهان، چتمدن پیشرفته ی پیشینیانمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قادو سوی واقعیتکودک ایرانی که هوش او از افت فشار خون ناگهانی در ورژیم غذایی حاوی تخم مرغ واحساس گذر سریعتر زمانششمین کنگره بین المللی سقانون مندی نقشه ژنتیکی مبی عدالتی در توزیع واکسن تولید مثل اولین ربات های مرگ و میر پنهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنبه های موجی واقعیتکاربرد روباتهای ريزنانودانشمندان اولین سلول مصنانفجار و توقف تکاملی نشازمان شگفت انگیزادغام دو حیطه علوم مغز و عماد الدین نسیمی قربانی لایو دوم دکتر سید سلمان فبیهوشی در بیماران دچار اچهار ساعت پس از کشتار خوکتوصیه هایی در مصرف ماهیمشاهده گر جدای از شیء مشاهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگل زندگیداروی ضد تشنج توپیراماتاولین هیبرید بین انسان و زبان و بیان نتیجه ساختماارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز بازسازي مغز و نخاع چالشی نکاتی در مورد تشنجتکامل زبانمغز انسان ایا طبیعتا تماهزینه سنگین انسان در ازاحقیقت تنها چیزی است که شاگزیده ای از وبینار یا کنفدرمان های بیماری آلزایمرایا کوچک شدن مغزانسان السفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش فراموش شده ی حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز بزرگترین مصرف کننده ویروس مصنوعیحس و ادراک (قسمت دوم )پیشینیان انسان از هفت میدرک و احساساپی ژنتیکسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی اثرات مضر ویتامین دنرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون زنانه استروژنواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت پنجاه و دآینده ی انسان در فراتر ازذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفبررسی علل کمر درد در میاننزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و اوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک- قسمت بیست و پآیا آگاهی پس از مرگ از بیروی و منیزیم در تقویت استابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشناستفاده از سلول های بنیاما انسانها چه اندازه نزدتفاوت های زبانی سرمنشا تهمیشه عسل با موم بخوریم