دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثی درباره احساسات متفاوت از احساسات مادی پنجگانه

بحثی درباره احساسات متفاوت از احساسات مادی پنجگانه

آن چیزی که بيشتر در مدارس تدریس می شود، آن است که احساسات انسان محدود به پنج حس معروف بینایی، چشایی، بویایی، لامسه و شنوایی است. بله این احساسات در وجود انسان و دیگر حيوانات وجود دارد ولی این احساسات صرفا مادی، با احساسات دیگر مانند ترس و خشم و احساس گناه ... تا حدی متفاوت است.

درک ما از عالم هستی و احساس ما از آن، نخستین برخوردی است که با جهان اطراف خود داریم، ولی این ادراک صرفا با اندامهای حسی معروف(sensation) ما انجام نمیشود بلکه ابزار دیگری در موجودات هست که باعث می شود تا حسی درونی در آنها شکل بگیرد و این حس درونی(emotion)، اهمیت خاصی را در واکنشهای آنها دارد. و حتی امروزه نوع خاصي از هوش را به همین احساسات خاص مربوط می دانند.(emotional intelligence)

مثلا اگر گرگی درنده را در جلوي خودتان ببینید، این حس بینایی شما نیست که ناگهان سبب میشود فرار کنید بلکه به دنبال حس بینایی دیدن گرگ، حسی دیگر در درون شما شکل می گیرد و آن حس ترس است. به دنبال این احساس ترس، هورمونهايي در بدن ترشح می شود که بدن را وادار به فعالیت بیشتر می کند و قدرت لازم را برای اندام هايي مانند قلب و عضلات پا فراهم می سازد و این اندامها سرعت خاصی را به موجود زنده می دهند تا بتواند فرار کند.

نمونه دیگر این احساس ها،
احساس اضطراب است- که میتواند در شرایطی نه تنها زیان بار نباشد بلکه باعث تحرک فرد و نجات او از یک گرفتاری بزرگ شود.
این احساسات مهمی که جزو پنج دسته اصلی احساسات موجودات نیستند، شکلهای مختلفی دارند.

اکثر این احساسات، مثبت نیستند زیرا هدف از این احساسات، القاي حالت هوشیاری بیشتر و تحرک در موجود زنده است تا خود را از مخمصه ای نجات دهد. حس مثبت، در موجودات ابتدايي تر، کمتر منجر به تحرک برجسته ای می شود در حالی که حس منفی، منجر به واکنشي شدیدتر می شود.

این اهمیت احساسات منفی، به عنوان میراثی تکاملی به انسانها هم رسیده است تا آنجا که قرار دادن احساسات مثبت در مغزهایی که احساسات منفی را بیشتر در خود جای میدهد، کاری نسبتا دشوار است. ما تجربه بیشتری نسبت به غم و اندوه و ترس داریم و در برابر هنر شاد بودن و لذت بردن و مهمتر از آن، به خاطر سپردن این شادیها و لذت ها، در اندکی از ما وجود دارد.

در همه زبان های عالم مي بينيم کلمات منفی بیشتر از کلمات مثبت است.

و به طور کلی هفت احساس اساسی در هر زبان وجود دارد و آنها عبارتند از:

شادی ، اندوه ، ترس ، خشم ، تنفر، خجالت و گناه

شش عدد از این هفت احساس، منفی و یکی از آنها، مثبت است. از نظر تکاملی، ما احساسات منفی را ترجیح می دهیم و مغزهای ما به این احساسات منفی به شکل سریع تر پاسخ مي دهد.

علت اين ترجیح، به طبیعت انسان برمی گردد زیرا او نیاز دارد، به سرعت دخالت کند و از احساسات منفی، عبرت و درس بگیرد و اهمیت این عبرت گرفتن تا حدی است که آن را به مساله مرگ و زندگی تبدیل می کند.

و به این دلیل، یادآوری اين احساسات و عبرت گرفتن از آنها، هم، هر چند زمانی بر آن گذشته باشد، مهم است.

اما در سیر تکاملی موجودات، احساسات مثبت آنقدر مهم نیست و میتوانی هر قدر میخواهی در آن غرق شوی سپس به سرعت از آن بیرون بیایی و این برعکس احساسات منفی است.

(.Dr. Rick Hanson, Hardwiring happiness, TEDxMarin, 2013)

ترس در موجودات ابتدایی، خود را به صورت واکنشي سریع به شرایط خطر و دشمن نشان می دهد. در یک حیوان تکامل یافته تر این احساس میتواند با افزایش ضربانات قلب یا حتی سیخ شدن موها خود را نشان دهد. ما از احساس درونی حیوانات باخبر نیستیم ولی با مقایسه واکنشي که حیوانات به شرایط خطرناک نشان می دهند، تا حد زیادی میتوانیم احساس درونی آنها را درک کنیم.

ترس، از ابتدایی ترین احساساتی است که در موجودات زنده شکل گرفته و این ترس، زمینه بسیار مساعدی را برای حفظ بقای موجودات فراهم کرده است، به گونه ای که با ایجاد ترس، موجود زنده به هر وسیله ای مي کوشد تا از شرایط خطرناک بگریزد و خود این فرار سبب می شود تا موجود، زنده بماند و بقای بهتری برای او ایجاد گردد.

مغز موجودات ابتدایی، آن پيچيدگي مغز انسان را ندارد بنابراین احساساتی مانند ترس، به صورتی خام و پرداخت نشده در این موجودات رخ می دهد.

مغز اولیه شامل غشایی ابتدایی است که از هيپوکمپ و کورتکس سينگوليت و آميگدال تشکیل می شود. در این مغز ابتدایی، غشای ضخیمی روی قسمت های ابتدايي وجود ندارد. این قسمت های ابتدایی با احساسات اولیه مانند حس چشاي یا بویایی مرتبط است. همچنين نخستین احساسات( emotion ها) را هم مانند ترس، ایجاد می کند.

به خصوص در موجودات پیش از انسان ، قسمت پیشانی مغز هم بسیار کوچکتر است و این را به خوبی میتوان در مغز حیوانات دید. حتی دايناسورهاي بزرگی که شاید قدی به بلندای یک آپارتمان ده طبقه داشتند، فاقد پیشان

ی ای بلند بودند و قسمت پیشانی مغز آنها بسیار کوچک بود .

@salmanfatemi

همین حالت در حیوانات پیش از رده انسان يعني شامپانزه و گوریل هم مشاهده می شود.

بعدها با توسعه غشای مغز و به خصوص قسمت پیشانی مغز- که خاص انسان است- فعالیت های پیچیده تری مانند یادگیری و حافظه و استدلال و برنامه ریزی و تفکر انتزاعي و نهایتا قدرت تکلم شکل گرفت.

احساساتی مانند ترس و خشم و تنفر و ..... در قسمت مرکزی و ابتدایی کورتکس مغز پستانداران و پرندگان به نام سيستم ليمبيک و آميگدال پردازش میشود. Limbus به معنی منطقه ای حاشیه ای هست که اطراف قسمت مرکزی مغز قرار می گیرد .

برخی دانشمندان معتقدند مناطق اميگدال و ليمبيک در خزندگان مشاهده نمی شود و خاص پستانداران است ولی برخی دیگر تاکید دارند که مناطقی مشابه اميگدال و سیستم ليمبيک را در این حيوانات هم یافته اند.

نکته جالب توجه آنکه اندازه شبکه ليمبيک و آميگدال، در پستانداران- هر چه تکامل یافته تر باشند- کوچکتر است. در این جانداران ، کورتکس دور مغز، بزرگ و بزرگتر ميشود ولی به قیمت کوچک شدن سیستم ليمبيک!!!

پس اهمیت احساسات خام مانند ترس یا خشم خام، در موجودات پیشرفته تر مانند انسان کمتر می شود و انسان بر خلاف حيوانات، قادر است بر بسیاری از این احساسات غلبه کند، آنها را پردازش دهد و حتی خود را از قید احساسات منفی برهاند.

دانشمندی به نام مک لین سیستم ليمبيک را مختص پستانداران میداند و معتقد است خزندگان فقط بازال گانگليا و ساقه مغز دارند و فاقد سیستم ليمبيک هستند.

این دیدگاه توسط دانشمندان آناتومی مورد قبول نیست زیرا آنها امروزه فهمیده اند که پرندگان و خزندگان هم کورتکس مغزی و قسمتهای ساب کورتيکال مانند سیستم ليمبيک و اميگدال و سیستم هيپوکامپ کوچکی دارند. ارتباط سیستم ليمبيک با کورتکس مغزی بسیار برجسته است و ارتباطات زیادی بین کورتکس و سیستم ليمبيک و هیپو تالاموس وجود دارد. این ارتباطات نقش مهمی در کنترل عملکرد این قسمتهای قدیمی تر توسط قسمتهای بالایی مغز دارد.

بر اساس مطالعات جدید نقش هيپوکامپوس در قسمت وسطی سیستم ليمبيک، در فعالیتهای شناختی کشف شده است و به نظر میرسد نقش آن محدود به احساسات و emotion نباشد.

قسمتی از سیستم ليمبيک به نام اميگدال در بروز احساسات (emotion) نقش دارد. برداشتن لوب تمپورال- که هيپوکامپ و آميگدال را درون خود دارد- منجر به بیماری خاصی در میمون ها میشود: آنها بی مهابا هر آشغالی را مي خورند و بی محابا شریک جنسی بر می گزینند و روابط جنسی بدون مهاري دارند. همچنین ترسی از انسان ها و شرایط دشوار ندارند. در حقیقت اینطور تصور میشود که اميگدال، سبب درک اهمیت تحریک محیطی است يعنی اگر آميگدال آسیب ببیند فرد اهمیت تحریکات احساسی از محیطی را درک نمی کند .

رفتارهای اجتماعی و کنترلی تا حدی به وسیله اميگدال انجام می شود ولی به دلیل پیچیدگی آن و وجود ده ها هسته عصبي در آن و نیز به دلیل پیچیدگی عملکردهای اجتماعی و کنترلی، ابهامات زیادی در مورد عملکرد آميگدال وجود دارد.

این ساختمان مغز، نقش مهمی را در رفتارهای اجتماعی دارد. نمونه برجسته آن تغییر حالت موجود زنده به دنبال دریافت تنبیه هست (conditoning) .

در این حالت، ایجاد شرایطی که موجود را دچار تنبیه و آزار کند، سبب حالت اجتناب و دور شدن از آن شرایط میگردد.

اين احساسات، در حفظ بقای موجود زنده تاثیرگذار است. این موجود زنده لازم نیست چیز خاصی را یاد بگیرد بلکه قرار گرفتن در شرایط آزار یا تنبيه باعث تغییراتی در غدد درون ریز و سیستم اتونوم او میشود تا او را به صورت ناخودآگاه از قرار گرفتن در شرایط خطرناک دور کند. این اتفاقات در هسته لترال آميگدال انجام می شود و تغییر در این هسته، از ترس و کانديشنینگ در شرایط خطر جلوگیری ميکند.

بخش مهم دیگر از اميگدال که در emotion نقش دارد، بخش سنترال و مرکزی آن است. تخریب مصنوعی این قسمت هم مانع از ترس ناشی از conditioning مي شود.

از این دو قسمت لترال و مرکزی اميگدال، پیامهایی به هیپوتالاموس میرود و از آنجا فعالیتهای اتونوم و تغییرات هورمونی و رفتاری را ایجاد می کند و منجر به واکنش موجود زنده به پیامهای خطر از محیط می شود.

همچنین واکنش های احساسی دیگری مانند خشم و احساسات مادری و جنسی و احساسات چشایی و لذت یا نفرت از غذا، هم در اميگدال پردازش می شود.

واکنشهای اجتنابی فقط پاسخهای احساسی (emotional) نیستند و محدود به ترس نیستند بلکه بخشی از این واکنشها، ناشی از یادگیری موجود زنده است. مثلا موجود زنده به تدریج یاد میگیرد در شرایط خطرناک بدود یا شنا کند و فقط احساس درونی ترس نیست که او را به حرکت در می آورد و هر چه مغز پیچیده تر باشد و هر چه قسمت جلویی مغز بزرگ تر و کامل تر باشد این یادگیری پس از ترس خام، دقیق تر و پيچيده تر ميشود. حتی شاید به جای ترس خام، منجر به واکنشي کامل تر و عاقلانه

تر شود.

@salmanfatemi

هيپوکامپوس نقش مهمی در عملکردهای شناختی مانند حافظه explicit و حافظه implicit و شناخت فضایی دارد(حافظه اکسپليسيت ، حافظه ای است که به صورت آگاهانه فرد میتواند آن را به یاد بیاورد ولی حافظه ايمپليسيت حافظه ای است که به صورت ناخودآگاه انجام میشود مثلا کسی که دوچرخه سواری میکند، فنونی را که لازم است حین دوچرخه سواری انجام دهد، به صورت ناخودآگاه اجرا ميکند و لازم نیست در مورد آن بیندیشد)

هيپوکامپ نقش اصلیش در رفتارهای شناختی و نه احساسی است.

برخی احساسات، درونی هستند و در همه افراد در سرتاسر جهان رخ میدهد. کورتکس پره فرونتال نقش مهمی در درک و کنترل احساسات ما دارد. اگر احساسات یا emotion به مرحله هوشیار، برسد قسمت دورسولترال کورتکس پره فرونتال فعال می شود.

اين قسمت از لوب فرونتال خاص پستانداران است و در انسان، پیچیدگی آن از همه پستانداران دیگر بیشتر است. تجربیات هوشیار در انسان، وابسته به این ساختارهای موجود در لوب فرونتال است.

زبان و تکلم هم خاص انسان است و تکلم بر درک هوشیار این احساسات تاثیر می گذارد. زبان و تکلم در بیان emotion موثر است مثلا در زبان انگلیسی بیش از سی عبارت برای بیان احساس وجود دارد.

در دیگر موجودات که قادر به صحبت کردن نیستند نحوه درک محیط و چگونگی ابراز این درک، به دلیل نداشتن قدرت تکلم بسیار محدود می شود.

بیشترین قسمتی که بین پستانداران و دیگر موجودات، با هم متفاوت است، قسمت جلویی مغز (forebrain) میباشد.

این دیدگاه وجود دارد که تکامل پستانداران در نتیجه اضافه شدن سیستم ليمبيک و نئوکورتکس در forebrain ایجاد شده است.

@salmanfatemi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3600914/#R107


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی قسم به فقررمز گشایی از اتصالات مغزنقطه بی بازگشتتوضیحی ساده در مورد هوش ماهرام مصر از شگفتی های جهزاوسکا درمان گوشرچرا ماشین باید نتایج را پمیاستنی گراویس بدون آنتیاجزای پر سلولی بدن انسان تداخل مرزها و صفات با بینسردرد میگرنی در کودکانهوش مصنوعی درمانگر کامپیجدا کردن ناخالصی هااسکلت خارجی در درمان اختعدم درکیک جهش ممکن است ذهن انسانبالاترین هدف از دولتخوش خیالی و خوش بینیگزارش یک مورد جالب لخته ودر یک فراکتال هر نقطه مرکمشکلات بین دو همسر و برخیتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارملحظات خوش با کودکانرویاها از مغز است یا ناخونه جنگ و نه خونریزیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتای آنکه نامش درمان و یادشزبان شناسی مدرن در سطح سلچراغ های متفاوت و نور یکسما بخشی از این جهان مرتبطاختلالات مخچهترجمه ی فعالیت های عضله بشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش عاطفی قسمت دومحقیقت تنها چیزی است که شااسرار آفرینش در موجصفحه اصلیژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازسازي مغز و نخاع چالشی خرما منبع بسیار خوب آنتی پیوند مدفوعدرمان های جدید ALSمعجزه ی علمتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپومن کسی در ناکسی دریافتم روزهای سخت میگذردنوار مغزی روشی مهم در تشختأثیر نگاه انسان بر رفتااین، فقط راه توستسقوط درون جاذبه ای خاص، چنظریه ی ریسمانارتباط متقابل با همه ی حیتشخیص ژنتیکی آتروفی های شگفتی های زنبور عسلهیچ وقت خودت را محدود به حافظه و اطلاعات در کجاست اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره احساسات متفادنیا مکانی بسیار اسرارآمفلج بل، فلجی ترسناک که آنپیشرفت های باور نکردنی ددرمان جدید مولتیپل میلوممغز و اخلاقآشتی بهتر استمنابع انرژی از نفت و گاز ریه زغالینورون های ردیاب حافظهتاثیر ویروس کرونا بر مغز اکوییفلکسسم زنبور ، کلیدی برای وارهمیشه چیزی برای تنهایی دارزش حقیقی زبان قسمت سومشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیبنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک قسمت 74کوچکترین چیز یک معجزه اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختفیزیکدانان ماشینی برای تدرماندگی به دلیل عادت کرمغز بیش از آنچه تصور میشواقلیت خلاقرژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوخت هیدروژنی پاکهندسه ی رایج کیهانتغییرات تکاملی سر انسان از انفجار بزرگ تا انفجار صبر و واقعیتوقتی تو از یاد گرفتن باز به دنبال رستگاری باشحس و ادراک قسمت هشتمکامپیوتر سایبورگدیسک گردنبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونافرایند تکامل و دشواری هادرک دیگرانمغط یک گیرنده استتو پیچیده ترین تکنولوژی امید نجاترحم مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر مغزسیب یکسان و دیدگاه های متهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان قابل مشاهده بخش کوچاز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهویرایش DNA جنین انسان، بربی عدالتی در توزیع واکسن حس و ادراک قسمت سومکتاب زیست شناسی باوردانشمندان روشی برای تبدیمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانقفس دور خود را بشکندردی که سالهاست درمان نشنقش گرمایش آب و هوا در همتولید یا دریافت علمانواع سکته های مغزیزمان واقعیت است یا توهمنگاهت را بلند کنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکسایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پیوستهاز تکینگی تا مغز از مغز تعقلانیت بدون تغییرواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری اضطراب عمومیخلا، حقیقی نیستکشیدن مادی روشی برای جلوداروی جدید میاستنی گراویمدیون خود ناموجودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسقانون جنگلذهن خالی از شلوغی افکارنقش رژیم غذایی در رشد و اتوهم تنهاییانرژِی برای ایجاد اضطرابزندگی سلول در بدن، جدای انباید صبر کرد آتش را بعد مولتیپل اسکلروز در زنان ابزارهای بقا ازنخستین همتاریکی من و تو و گرد و غباسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های بیماری زا، معمولاز تکامل تا مغز، از مغز تعوامل موثر در پیدایش زباواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیان ژن های اسکیزوفرنی دخواص هلو برگ هلوگیاه خواری و گوشت خوار کدداروی ضد جنون در درمان تیمراقب خودتون و خانواده همراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مقضاوت ممنوعرمز پیشرفت تواضع است نه طنمیتوان با بیرون انداختنتوضیحات دکتر فاطمی در مواولویت بندی ها کجاستزبان فرایند تکاملی برای چرا مردم با زندگی میجنگنمیدان مغناطيسي زمین بشر اجزایی ناشناخته در شکل گترقی واقعی یا شعار ترقیسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجدایی خطای حسی استاسکار، لگوی هوشمندعدالت برای من یا برای همهیک رژیم غذایی جدید، می توباهوش ترین و با کیفیت تریخوشبختی چیستگشایش دروازه جدیدی از طردر کمتر از چند ماه سوش جدمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتملرزش ناشی از اسیب به عصبرویاهای پر رمز و حیرتی درنه روش تقویت مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر ای جان جان بی تن مروزبان شناسی نوین نیازمند نزاع ها بیهوده استما تحت کنترل ژنها هستیم یاختلالات حرکتی در انسانترجمه ای ابتدایی از اسراشناسایی سلول های ایمنی اهوش عاطفی قسمت سومحقیقت خواب و رویااسرار بازسازی اندام هاسوالات پزشکیژنها ، مغز و ارادهباغچه ی منخسته نباشی باباپیوند مدفوع در درمان بیمدرمان های جدید میگرنمعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رمن پر از تلخیمروش مقابله مغز با محدودینوار مغز، مفید و بی خطرتأثیر شیرینی های حاوی لواینترنت بدون فیلتر ماهواسقوط زیگزاگی یا ناگهانینظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت بتشخیص آلزایمر سالها قبل شانس یا نتیجه ی تلاشهیچ کاری نکردن به معنی چیحافظه و اطلاعات در کجاست اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره احساساتی غیردنیای شگفت انگیز کوانتومفلج خوابپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان جدید میگرن با انتی مغز و سیر تکامل ان دلیلی آغاز فرایند دانستنمنابع انرژی از نفت و گاز ریواستیگمیننوروپلاستیسیتی چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خاکسی توسین و تکامل پیش اسماگلوتید داروی کاهش دهنهمیشه چشمی مراقب و نگهباارزش خود را چگونه میشناسشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعبه قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت 75کووید نوزده و خطر بیماری برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱فال نیکودرها بسته نیستمغز برای فراموشی بیشتر کاقیانوس نادانیرژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر هندسه بنیادینتغذیه بر ژنها تاثیر دارداز بار خود بکاه تا پرواز صبر بسیار بایدوقتی خودت را در آینه دیدیبه زودی شبکه مغزی به جای حس و ادراک قسمت هشتاد و نکاهش میل جنسی در ام اسدیستونی قابل درمانبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونفرایند حذف برخی اجزای مغدرک درست از خود و هوشیارینفرت، اسیب به خود استتو آرامش و صلحیامید یا ناامیدی؟رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان موازی و حجاب هااز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سویشن پروبیمار 101 ساله، مبتلا به سحس و ادراک قسمت سی و هشتمکتاب طبیعت در قالب هندسهدانش، قفل ذهن را باز میکنمجرم، گاهی قربانی استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهقفس ذهندرس گرفتن از شکست هانقش پیش زمینه ها و اراده تولید پاک و فراوان انرژیانیس بی کسانزمان پلانکچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکساخت سلول عصبی حتی پس از هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پیوستهاز تکینگی تا مغز از مغز تعقیده ی بی عملواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری بیش فعالیخلا، خالی نیستکشتن عقیده ممکن نیستداروی جدید آلزایمرمدیریت اینترنت بر جنگبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودقانون جنگلذهن سالمنقش زنجبیل در جلوگیری از توهم جداییانسولینزندگی، مدیریت انرژینبرو و انرژی مداوممواد کوانتومی جدید، ممکنابزارهای بقای موجود زندهتاریکی و نورسخت ترین حصارهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز تکامل تا مغز، از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و وبینار اساتید نورولوژی دبیان حقیقتخواص هندوانهگیرنده باید سازگار با پیدارویی خلط آورگالکانزوماب، دارویی جدیدارویی ضد بیش فعالی سیستمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروقطار پیشرفترمز بقای جهش ژنتیکینمیتوان بر سیاه سیاه نوشتیوتیکسن داروی ضد جنوناولین قدم شناخت نقص های خزبان متغیرچرا مغز انسان سه هزار سالمیدان های مغناطیسی قابل احیای بینایی نسبی یک بیمتروس جریان انرژیسردرد به دلیل مصرف زیاد مهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجریان انرژی در سیستم های اساس انسان اندیشه و باور عسل طبیعی موثر در کنترل بیکی از علل محدودیت مغز امباور و کیهان شناسیخوشبختی دور از رنج های مپل جویی اصفهاندر آرزوهایت مداومت داشتهمشکلات روانپزشکی در عقب تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اوللرزش دست ها و گردن و سر ETرویای شفافچه زیاد است بر من که در ایتکامل تکنولوژیایمونوگلوبولین وریدی IVIgزبان، نشان دهنده ی سخنگو نزاع بین جهل و علم رو به پمانند کودکان باشیداختلالات صحبت کردن در انترس و آرمان هاشهر زیرزمینی در ژاپن براهوش عاطفی قسمت ششمحقیقت در علم، هرگز نهایی اصفهان زیباپیامهای کاربرانژنهای مشترک بین انسان و وبترس از اینکه کسی، به درگخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای درمان های جدید در بیماری معجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینمن بی من، بهتر یاد میگیرمروش های صرفه جویی در ایجانوار مغز، ترجمه ی فعالیت تئوری تکامل امروز در درماینترنت، حقیقت جامعه ی فسلول های مغزی عامل پارکینظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژتشخیص ایدزشانس یا تلاشهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحافظه و اطلاعات در کجاستاعتماد به خودکمردرد و علل آنبحران ذهن فیلمی قابل تامدنیایی پر از سیاهچاله فلج خواب چیستپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان جدید کنترل مولتیپلمغز کوانتومیآغاز فصل سرما و دوباره تکمنابع انرژی از نفت و گاز ریاضیات یک حس جدید استنوروز مبارکتاثیر کلام در آیات کلام باکسکاربازپین در درمان تشسندرم میلر فیشرهمیشه اطمینان تو بر خدا باز فرد ایستا و متعصب بگذرشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان به مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت 78کودک هشت ساله لازم است آددوچرخه در کاهش دردهای کمبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آفاکسیبتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟الکترومغناطیس شنوایی و هراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وسی و سه پل اصفهانهندسه در پایه ی همه ی واکثبت و دستکار ی حافظهاز بحث های کنونی در ویروسصد قدح، نفتاده بشکستوقتی خورشید هست شمع به کابه زیر پای خود نگاه نکن بحس و ادراک قسمت هشتاد و شکاهش مرگ و میر ناشی از ابدژا وو یا اشنا پنداریبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرفراتر از دیوارهای باوردرک عمیق در حیواناتنقاشی هایی با بوی گذشته یتو افق رویداد جهان هستیامید جدید بر آسیب نخاعیرساناها و ابر رساناها و عچگونه حافظه را قویتر کنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نهوش مصنوعی الفاگوجهان ما میتواند به اندازاز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان بیداریواقعیت فیزیکی، تابعی از بیمار مرکز تنفس سلولیحس و ادراک قسمت سی و ششمکتاب، سفری به تاریخدانش، یک انسان را ناسازگمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهقفس را بشکندست و پا زدن در سایه؟نقش پیشرفته ی سلول های بنتولید اندام با چاپ سه بعدانگشت ماشه ایزمان به چه دلیل ایجاد میشچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پر از چیزهای اسرار آاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی واکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری تی تی پیخلاصه ای از مطالب همایش مگل خاردار، زیباستداروی جدید ای ال اسمداخله ی زیانبار انسانبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وقانونمندی و محدودیت عالمذهت را روی چیزهای مفید متنقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم جدایی و توهم علمانسولین هوشمندزندگی، مراتب هوشیاری استچت جی پی تیموجود بی مغزی که می تواندابزارهای بقای از نخستین تاریکی خواهد ترسیدسخت ترین کار، شناخت خود اهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکامل تا مغز، از مغز تعواملی که برای ظهور لغت اوجود قبل از ناظر هوشمندبیداری معنوی یعنی دوستی خواص انارگام کوچک ولی تاثیرگذارداستانها و مفاهیمی اشتبامرز بین انسان و حیوان کجاتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقطره قطرهرمز جهاننمای موفقیتتیک و اختلال حرکتیاولین مورد PML به دنبال تکزبان مشترک ژنتیکی موجوداچرا مغزهای ما ارتقا یافت میدان های کوانتومی خلااحیای بینایی نسبی یک بیمتری فلوپرازینسردرد تنشنهوش مصنوعی، کیفیت فریب مجریان انرژی در سیستم های استفاده از مغز، وزن را کمعشق به هفت مرتبه ی شناختییافته های نوین علوم پرده باید از انسان ترسیدخیالپردازی نکنپل خواجو اصفهاندر آسمان هدیه های نادیدنمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دوملرزش عضله یا فاسیکولاسیوروان سالمنه عدم مطلق بلکه عدم با قتکامل جریان همیشگی خلقتایمپلانت مغزیزبان، وسیله شناسایی محیطنزاع بین علم و نادانی رو مانند آب باشاختلالات عضلانی ژنتیکترسان نیستیشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش عاطفی بیشتر در زنانحقیقت راستین انسان علم باصل بازخوردسایتهای دیگرژنهای هوش ، کدامندبحتی علمی درباره تمایل بخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات بدرمان های جدید سرطانمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرمننژیتروش های عملی برای رفع کمرنوار عصب و عضلهتئوری تکامل در پیشگیری و ایندرالسلول های بنیادینظریه تکامل در درمان بیمارتباط پیوسته ی جهانتصویر خورشید یا خود خورششاهکار قرنهیچ کس حقیقت را درون مغز حافظه ی هوش مصنوعیاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابخش فراموش شده ی حافظهدنیا، هیچ استفلج دوطرفه عصب 6 چشمپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان جدید ام اسمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز مبهم آفرینشمنابع انرژی از نفت و گاز نوروز یا روز پایانیتاثیر کپسول نوروهرب بر نسندرم کووید طولانیهمیشه به آنچه داری، خوشناز مخالفت بشنوشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنبه نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت 82کودک ایرانی که هوش او از دوچرخه سواری ورزشی سبک و برای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتدافاجعه ی جهل مقدسدرون قفس یا بیرون از آنمغز بزرگ چالش است یا منفعالکتروتاکسی(گرایش و حرکراه نجاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیلی محکم محیط زیست بر انهندسه زبانِ زمان استثبت امواج الکتریکی در عصاز تلسکوپ گالیله تا تلسکصداقتوقتی ریشه ها عمیقند از چیبه سیاهی عادت نکنیمحس و ادراک قسمت پنجمکاهش التهاب ناشی از بیمادژاوو یا آشناپنداریبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار فرار در فرار از میزبان، ددرگیری قلب در بیماری ویرچقدر به چشم اعتماد کنیمتو انسانی و انسان، شایستامید درمان کرونا با همانرستگاری محدود به یک راه ننگاه من، نگاه تو و یا حقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی اکنون می توانجهان مادی، تجلی فضا در ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان زیباییواقعیت چند سویهبیماری لبر و نابینایی آنحس و ادراک قسمت سیزدهمکتابخانهدائما بخوانمحل درک احساسات روحانی دبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازقله برای دیدن نه برای به دست کردن در گوشنقش آتش در رسیدن انسان بهتولید سلولهای جنسی از سلانگشت نگاری مغز نشان میدزمان شگفت انگیزچالش هوشیاری و اینکه چرا منتظر نمان چیزی نور را بهابزار بقای موجود زنده از تاثیر رو ح و روان بر جسمساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پر از چیزهای جادویی از تکینگی تا مغز از مغز تعلم و روحواکسن کرونا ساخته شده توبیماری خود ایمن اعصاب محخلاصه ای از درمان های جدیگل درون گلدانداروی جدید برای میاستنی مدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کروناآیا یک، وجود داردقارچ بی مغز در خدمت موجودذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم جسمانسان قدیم در شبه جزیره عزندان ذهنیچت جی پی تیموجودات مقهور ژنها هستندابزارهای دفاعی و بقای موتاریخ همه چیز را ثبت کردهسختی ها رفتنی استهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکامل تا مغز، از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدوراپامیل در بارداریبیداری و خواب کدام بهتر اخواص اردهبیست تمرین ساده برای جلوخواص بادامگامی در درمان بیماریهای دخالت در ساختار ژنهامرز جدید جستجو و اکتشاف، تقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکامللمس کوانتومیرمز جهان خاصیت فراکتالنمایش تک نفرهتیکاگرلور داروی ضد انعقااولین مورد پیوند سر در انزبان چهار حرفی حیات زمینچرا ویروس کرونای دلتا وامیدان بنیادین اطلاعاتاحتیاط در ورزش زانو در خاتری فلوپرازینسردرد سکه ایهوش مصنوعی، اتفاقات و تحجریان انرژی در سیستم های استفاده از نظریه ی تکامل عشق درونی به یگانگی خلقتیاد گرفتن مداومبابا زود بیاخانه ی تاریکپلاسمای غالبدر آستانه ی موج پنجم کوویمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سوملزوم گذر انسان از حدها و روبات ها قول میدهندنهایت معرفت و شناخت درک عتکامل داروینی هنوز در حاایمپلانت مغزی و کنترل دو زدودن نقص از هوش مصنوعینزاع بین علم و جهل رو به پماه رجباختراع جدید اینترنت کوانتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش عاطفی در زنان بیشتر احقیقت غیر فیزیکیاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسبحث درباره پیدایش و منشا خطای ادراک کارماپیوند اندام حیوانات به ادرمان های رایج ام اسمعرفت و شناختتنها در برابر جهانآزادی در چیستمن، ما یا چی؟روش هایی برای کم کردن اضطنوار عصب و عضلهتئوری جدید، ویران کردن گایپیداکرینسلول های بنیادی منابع و انعناعارتباط انسانی، محدود به تصویر در هم تنیدگی کوانتشاهکار شش گوشهیچ اندر هیچحافظه انسان و حافظه ی هوشاعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش های تنظیمی ژنومدندان ها را مسواک بزنید تفن آوری های جدید علیه شناپیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان جدید ای ال اس، توفرمغز اندامی تشنه ی انرژی اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنابع انرژی از نفت و گاز نورالژیتاثیر کپسول نوروهرب بر تسندرم گیلن باره به دنبال همیشه داناتر از ما وجود داز نخستین همانند سازها تشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییربه نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 87کودکان مهاجردوپامین قابل حل در آببرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمفارغ التحصیلان، فقیر و ددرون و بیرون، جدای از هم مغز بزرگ چالشهای پیش روالکترودهای کاشتنیراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وسینوریپا داروی ترکیبی ضدهندسه، نمایشی از حقیقتجلو رفتن یا عقبگرداز تلسکوپ گالیله تا تلسکصدای بم با فرکانس پایین، وقتی شروع به بیدار شدن میبه سخن توجه کن نه گویندهحس و ادراک قسمت پنجاهکاهش حافظه هرچند فرایندیدگرگونی های نژادی و تغییبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانفرد موفقدرگیری مغز در بیماری کوینقش قهوه در سلامتیتو با همه چیز در پیوندیامیدهای جدید برای بازیابرشته نوروایمونولوژی و نقنگاه مادی غیر علمی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی از عروسک های بجهان مرئی و نامرئیاز تکینگی تا مغز از مغز تطولانی ترین شبواقعیت چیستبیماری میاستنی گراویسحس و ادراک قسمت ششمکجای مغز مسئول پردازش تجدارچینمحدودیت چقدر موثر استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثقله سقوطدست آسماننقش انتخاب از طرف محیط، نتولترودینانتقال ماده و انرژیزمان، واقعی نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا منتظر نتیجه ی کارهایت باابزار بقای موجود زنده از تاثیر روده بر مغزساختن آیندههوش مصنوعی از عروسک بازی جهان دارای برنامهاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهواکسن آلزایمربیماری دویکخم شدن فضا-زمانگل زندگیداروی جدید برای کاهش وزنمروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیقبل و بعد از حقیقتذره ی معین یا ابری از الکنقش سجده بر عملکرد مغزتوهمات و شناخت حقیقتانسان میوه ی تکاملزونیسومایدنتایج نادانی و جهلمورد نادر همپوشانی دو بیابعاد و نیازهای تکاملیتاریخ، اصیل نیست و ساخته سختی در بلند شدن از روی صهوش مصنوعی از عروسک تا کمجوانان وطناز تکامل تا مغز، از مغز تعید نوروز مبارکورزش هوازی مرتب خیلی به قبیش از نیمی از موارد انتقخواص بادام زمینیگامی در درمان بیماریهای در میان تاریکی و روشناییمرزهای حقیقی یا مرزهای تتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از لووفلوکساسینرنگ کردن، حقیقت نیستچند نرمش مفید برای کمردرتیروفیبان موثر در سکته ی اولین هیبرید بین انسان و زبان نیاز تکاملی استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک میدازولام در درمان تشنج احتیاط در تعویض داروهاترک امروزسردرد عروقی میگرنهوش احساسیجراحی هوشیار مغزاستفاده از هوش مصنوعی در عشق، شلوغ کردن نیستیاد بگیر فراموش کنیباد و موجخانواده پایدارپمبرولیزوماب در بیماری چدر برابر حقایق جدیدمشاهدات آمیخته با اشتباهتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)لزوم سازگاری قانون مجازاروبات های ریز در درمان بینهایت در بی نهایتتکامل داروینی هنوز در حاایمپلانت مغزی کمک میکند سفر فقط مادی نیستنسبیت عام از زبان دکتر برماپروتیلینادامه بحث تکامل چشمتسلیم ارتباط با من برترشیر و دوغ بادامهوش عاطفی در زنان بیشتر احقیقت غیر قابل شناختاصل علت و تاثیرکفش و کتاببحثي درباره هوش و تفاوتهخطای حسپیوند سر آیا ممکن استدرمان های علامتی در ام اسمغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تمنابع انرژي پاک سرچشمه حروش هایی برای جلوگیری از نوار عصب و عضلهتا 20 سال آینده مغز شما به ایا کوچک شدن مغزانسان السلول های بدن تو پیر نیستنهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط از بالا به پایین متصویر زیبا از سلولشاید گوشی و چشمی، آماده شهیچگاه از فشار و شکست نترحباب های کیهانی تو در تواعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگی حس و ادراک ما اده روش موفقیتفناوری هوش مصنوعی نحوه خپپوگستدرمان جدید سرطانمغز انسان ایا طبیعتا تماافت فشار خون ناگهانی در وریتوکسیمابمنابع انرژی از نفت و گاز اگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالتاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم پیریفورمیسهمیشه راهی هستاز نخستین همانند سازها تشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت چهلکودکان میتوانند ناقل بی دورترین نقطه ی قابل مشاهبرای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمفاصله ها در مکانیک کوانتدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوالگو نداشتیمراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاهخواری بر رشد و سیگار عامل افزایش مرگ ومهنر فراموشیجلوتر را دیدناز تکنیکی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنویتنام نوعی کرونا ویروس بهبود حافظه پس از رخدادهحس و ادراک قسمت پنجاه و یکاهش دوپامین عامل بیماریدانش قدرت استبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح فرد یا اندیشهدرگیری مغز در بیماران مبنقش مهاجرت در توسعه نسل اتو با باورهایت کنترل میشامیدوار باش حتی اگر همه چرشد مغز فرایندی پیچیده انگاه محدود و تک جانبه، مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت و نیستیهوش مصنوعی از عروسک های بجهان مشارکتیاز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچواقعیت چیستبیماری های میتوکندریحس و ادراک قسمت شصت و هشتکرونا چه بر سر مغز می آورداروهای مصرفی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودقلب های سادهدست بالای دستنقش اتصالات بین سلولهای تومورها و التهاب مغزی عاانتروپی و هوشیاریزمزمه ات مانده در گوشمچالش های ایستادن بر دو پامنتظر زمان ایده آل نشوابزار بقای موجود زنده از تاثیر روزه داری بر سلامت ساختن آینده، بهترین روش هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان در حال نوسان و چرخشاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری دیستروفی میوتونیخونریزی مغز در سندرم کووگلوله ی ساچمه ایداروی جدید برای ای ال اسمرکز هوشیاری، روح یا بدن بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده قبل از آغازذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش غذاها و موجودات درياتوکل بر خداانسان ها می توانند میدان زونا به وسیله ویروس ابله نجات در اعتماد به خودموسیقی نوابعاد اضافه ی کیهانتازه های اسکیزوفرنی(جنوسدسازی روش مناسب برای مقهوش مصنوعی از عروسک تا کمجوانان وطناز تکامل تا مغز، از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآورزش هوازی ، بهترین تمریاز تکامل تا مغز، از مغز تعادت همیشه خوب نیستورزش و میگرنبیشتر کمردردها نیازی به خواص شکلات تلخگاهی لازم است برای فهم و در مانهای کمر دردمزایای شکلات تلخ برای سلتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بالوب فرونتال یا پیشانی مغرنگین کمانچند جهانیتکنولوژی های جدید و حالتاولین تصویر در تاریخ از سزبان و کلمه حتی برای کسانچرا پس از بیدار شدن از خومکان زمان یا حافظه زماناحساس گذر سریعتر زمانترکیب آمار و ژنتیکسرطان کمیت گراییهوش احساسیجراحی گردن همیشه برای دیاستفاده از انرژی خلاعصب حقوق نورولوویادگیری مهارت های جدید دباد غرور و سر پر از نخوت وخاویار گیاهیپنج اکتشاف شگفت آور در مودر جراحی کمر عجله نکنیدمطالبه ی حق خودتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیلزوم سازگاری قانون مجازاروبات کیاننهادینه سازی فرهنگ اختلاتکامل داروینی هنوز در حاایمپلانت نخاعی میتواند دسفر نامه سفر به بم و جنوب چسبیدن به خود، مانع بزرگ ماجرای جهل مقدساداراوون تنها داروی تاییتسلیم شدن از نورون شروع مشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوشمندی کیهانحقیقت، آن چیزی نیست که جلاصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهبحثی جالب درباره محدودیتخطر آلودگی هواپیوند سر برای چه بیماراندرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی ساده برای کاهش انوار عصب و عضلهتا بحر یفعل ما یشاایا این جمله درست است کسیسلول بنیادی و ای ال اسهفت سین یادگاری از میراث ارتباط بین هوش طبیعی و هوتصویر زیبای اصفهانهیپرپاراتیروئیدیسمحباب هایی تو در توکنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگتر کیهان ناشناختدهن، بزرگترین سرمایهفواید روزه داری متناوبپایان، یک آغاز استدرمان جدید سرطانمغز انسان برای ایجاد تمدافت هوشیاری به دنبال کاهریسپریدونمنابع بی نهایت انرژی در داگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،تاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم پیریفورمیسهمیشه عسل با موم بخوریماز نخستین همانند سازها تشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگرابه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت چهل و هفتکودکان گذشته به آینده فکديدن با چشم بسته در خواب برای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسافاصله ی همیشگی تصویر سازدروغ نگو به خصوص به خودتمغز بزرگترین مصرف کننده الگو و عادت را بشکن و در اراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر انتخاب از طرف محیط سیاهچاله هاهنر حفظ گرهجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز و از مغز ضایعه ی شبکه لومبوساکرالویتامین E برای فعالیت صحبهداشت خوابحس و ادراک قسمت پنجاه و دکاهش سن بیولوژیکی، تنها دانش محدود به ابعاد چهاربرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان فرد حساس از نظر عاطفی و بدرگیری مغزی در سندرم کوونقش میدان مغناطیسی زمین تو باید نیکان را به دست بامیدواریرشد مغز علت تمایل انسان بنگاه کلی نگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، پر از صداهوش مصنوعی از عروسک های بجهان معنااز تکینگی تا مغز از مغز تطیف انسفالیت، گیلن باره واقعیت های متفاوتبیماری های مغز و اعصاب و حس و ادراک قسمت شصت و دوکریستال هاداروهای ام اسمحدودیت درک انسانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استقلب و عقلدستورالعمل مرکز کنترل بینقش تیروئید در تکامل مغزتومورهای نخاعیانتظار گذر تندباد؟زنان باهوش ترچالش کمبود اندام برای پیمنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقای موجود زنده از تاثیر روزها، ماه ها یا ساساختار فراکتال وجود و ذههوش مصنوعی از عروسک بازی جهان در حال ایجاد و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تعلم بدون توقفواکسن اسپایکوژنبیماری سلیاکخونریزی مغزی کشندهگلوئونداروی جدید برای دیابتمرکز حافظه کجاستتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاقبل از انفجار بزرگذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش غذاها و موجودات درياتوپیراماتانسان یک کتابخانه استزیان غذاهای پرچربنجات در راستگوییموسیقی هنر مایع استابعاد بالاترتازه های بیماری پارکینسوسرنوشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمجواب دانشمند سوال کننده از تکامل تا مغز، از مغز تعادت کن از بالا نگاه کنیورزش بهترین درمان بیش فعبا همه مهربان باشخواص شگفت هویجگاهی مغز بزرگ چالش استدر محل کار ارزش خودت را بمسمومیت دانش آموزان بی گتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قالوتیراستامرهبر حقیقیچند جهانیتکنولوژی و پیشرفتاولین دارو برای آتاکسی فزبان و بیان نتیجه ساختماچرا ارتعاش بسیار مهم استمکانیک کوانتومی بی معنی احساسات کاذبترکیب حیوان و انسانسرعت فکر کردن چگونه استهوش بشری تهدید برای بشریجستجوی متن و تصویر به صوراستفاده از سلول های بنیاعصب سیاتیکیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبار مغز بر دو استخوانخار و گلپول و شادیدر درمان بیماری مولتیپل مطالبی در مورد تشنجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشلزوم عدم وابستگی به گوگل روح و آب حیاتچهار میلیارد سال تکامل بتکامل داروینی هنوز در حاایمپلانت استخوانی در آسیسفر به مریخ در 39 روزنسبت ها در کیهانماجرای عجیب گالیلهادب برخورد با دیگرانتست نوار عصب و عضلهشکل های متفاوت پروتئین ههوشیاری و وجودحقایق ممکن و غیر ممکناصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد نقش ویتامين خطر حقیقی، خود انسان استپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان کارتی سل و تومور مغمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استمنابع انرژی از نفت و گاز روش جدید تولید برقنوار عصب و عضله مهم در تشتاول کف پا و حقیقتایا ابزار هوشمندی یا مغز سلول بنیادین از مخاط بینهم نوع خواری در میان پیشیارتباط شگفت مغز انسان و فتصویربرداری فضاپیمای آمهاوکينگ پیش از مرگش رسالحد و مرزها توهم ذهن ماستکنترل همجوشی هسته ای با هبخش دیگری در وجود انسان هدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفواید روزه داری متناوبپاکسازی مغزدرمان دارویی سرطان رحم بمغز انسان برای شادمانی طافتخار انسانریسدیپلام تنها داروی تایمنابع جدید انرژیاگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر کتامین در درمان پاسندرم پای بی قرارهمیشه، آنطور نیست که هستاز نخستین همانند سازها تشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوبه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت چهل و هشتکودکان خود را مشابه خود تدی متیل فومارات(زادیوا)(برای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیدفتون های زیستیدریا آرام نخواهد شد کشتی مغز حریص برای خون، کلید تالگوی بنیادین و هوشیاریراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توستاثیر احتمالی عصاره تغلیسیاهچاله های فضایی منابعهنر رها شدن از وابستگیجنین مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تضایعه ی عروقی مخچهویتامین E در چه مواد غذایبهداشت خواب، رمز حافظه ی حس و ادراک قسمت پنجاه و سکایروپاکتیک چیستدانش بی نهایتبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخفردا را نمیدانیمدرگیری مغزی در سندرم کوونقش محیط زندگی و مهاجرت دتو برای خزیدن خلق نشده ایامیدواری و مغزرشد در سختی استنگاه انسان محدود به ادرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، در برابر گزافه گویهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان معکوساز تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت موجی جهانواقعیت و مجازبیماری های ژنرالیزه ی عصحس و ادراک قسمت شصت و ششکریستال زمان(قسمت اولداروهای تغییر دهنده ی سیمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مقلب یا مغزدغدغه نتیجه ی نادانی استنقش حفاظتی مولکول جدید دتومورهای ستون فقراتانحراف و حقیقتزنجیرها را ما باید پاره کچالش دیدگاه های سنتی در بمنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقای موجود زنده از تاثیر روغن رزماری استنشاساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان ریز و درشتاز تکینگی تا مغز- از مغز علم در حال توسعهواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری ضعف عضلات نزدیک بخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در داروی جدید ضد فشار خونمرکز حافظه کجاستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیقبرستان ها با بوی شجاعتذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش غذاها و موجودات درياتوانایی مغز و دیگر اجزای انسان باشزیباترین چیز در پیر شدننخاع ما تا پایین ستون فقرمیلر فیشر نوعی نادر از گیاتفاق و تصادفتازه های درمان ام اسسریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمجواب سنگ اندازیسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجوسازی مدرناز تکامل تا مغز، از مغز تعادت کن خوب حرف بزنیورزش در کمر دردبا هوش مصنوعی خودکار روبخواص عجیب لوبیاگاهی جهت را عوض کندر چه مرحله ای از خواب ، رمسمومیت دانش آموزان، قماتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلالوزالمعده(پانکراس)مصنوعروی و منیزیم در تقویت استچند جهانی و علمتکنولوژی جدید که سلول هااولین دروغزبان و بیان، در سایه پیشرچرا بیماری های تخریبی مغمکانیزمهای دفاعی در براباخلاق و علوم اعصابترازودونسطح آگاهی، رخدادهای زندگهوش در طبیعتجستجوی هوشیاری در مغز مااستفاده از سلول های بنیاعضلانی که طی سخن گفتن چقدیادگرفتن، آغاز حرکت است بار بزرگ ایستادن بر دو پاخارق العاده و استثنایی بپول و عقیدهدر دعواها چه میکنی؟مطالعه ای بیان میکند اهدتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنمقاومت به عوارض فشار خون روح در جهانی دیگر استچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل زبانایمان به رویاسفر به درون سفری زیبانسبت طلایی، نشانه ای به سماده ی تاریکادراک ما درک ارتعاشی است تست کم هزینه ی بزاق برای شکل پنجم مادههوشیاری و افسردگیحل مشکلاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی در مورد نقش کلسیم و خطر را بپذیرپیوندهای پیچیده با تغییردرمان پوکی استخوانمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسمنابع انرژی از نفت و گاز روش صحبت کردن در حال تکامنوار عصب و عضله برای تاییتابوهای ذهنیایا بیماری ام اس (مولتیپسلول عصبی شاهکار انطباق همه چیز موج استارتباط شگفت انگیز مغز انشاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیاعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالحریص نباشکنترل جاذبهبخشیدن دیگران یعنی آرامشدو بیماری روانی خود بزرگ فواید زیاد دوچرخه سواریپارادوکس ها در علمدرمان زخم دیابتی با تکنومغز انسان برای شادمانی طافراد آغاز حرکت خودشان رریشه های مشترک همه ی موجومناطق خاص زبان در مغزاگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پس از ضربه به سرهمکاری یا رقابتاز نشانه ها و آثار درک شدشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی به امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت چهل و دومکودکان را برای راه آماده دین اجباریبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوفروتنی معرفتیدریای خدامغز در تنهایی آسیب میبینالگوبرداری از طبیعتراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر بینش و انتظارات فرسیاهچاله ها، دارای پرتو هنر، پر کردن است نه فحش دجنگ هفتاد و دو ملت همه را از تکینگی تا مغز از مغز تضایعات در عصب زیر زبانیویتامین کابوزون هیگز چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شکار امروز را به فردا نینددانشمندان موفق به بازگردبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شفرزندان زمان خوددرگیری اعصاب به علت میتونقش مرکز تنفس سلولی در بیتو تغییر و تحولیامیدی به این سوی قبر نیسترشد، رسیدن به یک هدف نیستنگاه از بیرون مجموعهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته مغزیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هوشمنداز تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت بر اساس هماهنگیواقعیت و انعکاسبیماری وسواسحس و ادراک سی و هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)داروهای ضد بیماری ام اس ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمقلب دروازه ی ارتباطذهن ما از در هم شکستن منبنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوهم فضای خالیاندوه در دنیا استزندگی فعال و مثبت روند آلچاالش ها در تعیین منبع هومنشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر سادیسم یا لذت از آزار دادهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز- از مغز علم راهی برای اندیشیدن اواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماریهای تحلیل عضلانی اخواندن، دوست روزهای سختگنجینه ای به نام ویتامین داروی جدید ضد میگرنمرکز خنده در کجای مغز استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهقدم زدن و حرکت دید را تغیرفلکس وتری با توضیح دکتر نقش غذاها در کاهش دردهای توانایی یک فرد، برای تغیانسان جدید از چه زمانی پازیباترین چیز در افزایش سنخاع درازتر یا کوتاهتر کمیهمانهای ناخوانده عامل اتوبان اطلاعات و پلِ بینتاسف بار است انسان، حق خوسرکه انگبین عسلی مفید برهوش مصنوعی به شناسایی کاجامعه ی آسمانیاز خود رها شوعادت کردن به نعمتوزن حقیقی معرفت و شناختبا هر چیزی که نفس می کشد مخود جسم و یا تصویرگذر زمان کاملا وابسته به در ناامیدی بسی امید استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلالیروپریم داروی ترکیبی ضدرویکردهای جدید ضایعات نخچند روش ساده برای موفقیتتکنولوژی جدید که سلول هااولین سلول مصنوعیزبان و تکلم برخی بیماریهچرا حیوانات سخن نمی گوینما انسانها چه اندازه نزداخلاق پایه تکامل و فرهنگترازودونسعی کن به حدی محدود نشویهوش عاطفی قسمت 11حفره در مغزاستفاده از سلول های بنیاغم بی پایانیادآوری خواب و رویابار سنین ابزار هوشمندی اخبر مهم تلسکوپ هابلپوست ساعتی مستقل از مغز ددر سال حدود 7 میلیون نفر معمای اخلاقی قطارتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیمقایسه رقابت و همکاریروح رهایینون و القلمتکامل زباناین پیوند نه با مغز بلکه سفر تجهیزات ناسا به مریخ نشانه های گذشته در کیهان ماده ی خالیادغام میان گونه های مختلتست آر ان اس دز میاستنی گشکرگزار هر چیزی باش که داهوشیاری کوانتومیحلقه های اسرارآمیزاصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی در مورد حقیقت فضا و خطرات هوش مصنوعیپیوندی که فراتر از امکاندرمان پوکی استخوانمغز مادران و کودکان در زمآسیب ها ناشی از آلودگی هومنابع انرژی از نفت و گاز روشهای نو در درمان دیسک بنوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر فکر بر سلامتایا بدون زبان میتوانیم تسلول عصبی، در محل خاص خودهمه چیز و هیچ چیزارتباط شگفت انگیز مغز انشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکاناعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلحرکات چشم، ترجمه کننده ی کندن ریشه ی خودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدو بار در هفته ماهی مصرف فیلم کوتاه هیروشیما از هپاسخ گیاهان در زمان خورددرمان ساده ی روماتیسممغز انسان رو به کوچک تر شافراد بی دلیل دوستدار تو ریشه های مشترک حیاتمناطق خاصی از مغز در جستجاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم جدایی مغزهمانند سازی در انساناز نظر علم اعصاب یا نرووسشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت چهل و سومکوری گذرای ناشی از موبایدین، اجباری نیستبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهفروتنی و غروردرک فرد دیگر و رفتارهای امغز را از روی امواج بشناسالتهاب شریان تمپورالراه طولانی را به سلامت گذمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر ترکیبات استاتین (سسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوموارکتوس ها ممکن است دجنگ و تصور از جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تضرورت زدودن افکارویتامین کا و استخوانبوزون هیگز جهان را از متلحس و ادراک قسمت بیست و چهکار با یگانگی و یکپارچگیدانشمندان نورون مصنوعی سماست مالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم فرضیه ای جدید توضیح میدهدرب بسته با غیر خود باز منقش نگاه از پایین یا نگاهتو جهانی هستی که خودش را امیدی تازه در درمان سرطاز گهواره تا گورنگاه از دور و نگاه از نزدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته ی مغزی در جوانانهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هوشیاراز تکینگی تا مغز از مغز تطعمه ی شبکه های ارتباط اجواقعیت تقویت شدهبیماری کروتز فیلد جاکوبحس و ادراک- قسمت پنجاه و کریستال زمان(قسمت سوم)داروهای ضد تشنج با توضیح مخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده قلب روباتیکذهن چند جانبه نیازمند نگنقش خرچنگ های نعل اسبی درتوهم فضای خالی یا توهم فضاندوه دردی را دوا نمیکندزندگی هوشمند در خارج از زنابینایی در نتیجه ی گوشی مهمان ناخواندهابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر سازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان شگفت انگیز و بی زماناز تکینگی تا مغز- از مغزتعلم ساختن برج های چرخانواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری، رساله ای برای سلخواب زمستانی سلول های سرگوهر با نظر دیگران سنگ نمداروی جدید ضد الزایمرمرگ چیستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخقدرت مردمرفتار مانند بردهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوازن مهمتر از فعالیت زیانسان خطرناکترین موجودزیر فشار کووید چه باید کرنخستین تمدن بشریمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدتبدیل پلاستیک به کربن و ساتصال مغز و کامپیوترتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی تعاملیجاودانگی مصنوعیاز درخواست ها جدا شوعادت بد را ترک کنوزوز گوشبا آتش، بازی نکن و بعد از خودآگاهی و هوشیاريگذشته را دفن کندر هم تنیدگی مرزها و بی ممسئول صیانت از عقیده کیستلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیلیس دگرامفتامین یا ویاسرویا و واقعیتچندین ماده غذایی که ماننتکینگیاوکرلیزوماب داروی جدید شزبان و شناخت حقیقت قسمت چچرا حجم مغز گونه انسان درما انسانها چه اندازه نزداختلا ل در خود عضلهتراشه مغز بدون واسطه ی دشلیک فراموشیهوش عاطفی قسمت نهمحق انتخاباستفاده از سلول های بنیاغم بی پایانیاری خدا نزدیک استباربر دیگران نباشخدا موجود استپوشاندن خود از نوردر عید نوروز مراقب تصادف معماری، هندسه ی قابل مشاتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدمقابله ی منطقی با اعتراضروزه داری متناوب، مغز را نوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل زبان انسان از پیشیاین اندوه چیستسفر دشوار اکتشافنشانه های پروردگار در جهماده ای ضد التهابیادغام دو حیطه علوم مغز و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج شکست حتمیهوشیاری سنتی یا هوشیاری حمله ویروس کرونا به مغزاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی در مورد عملکرد لوب فدفاع از پیامبرپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان آرتروز با ورزش موضمغز چون ابزار هوش است دلیآسیب روانی شبکه های اجتممنابع انرژی از نفت و گاز روشهای شناسایی قدرت شنوانوار عصب و عضله در مطب دکتاثیر مشاهده بر واقعیت بایا تکامل هدفمند استسلولهای ایمنی القا کنندههمه چیز کهنه میشودارتباط غیرکلامی بین انساشادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متحرکت چرخشی و دائمی کیهانکندر در بیماریهای التهاببدون پیر فلکدو برابر شدن خطر مرگ و میفیلمی بسیار جالب از تغییپختگی پس از چهل سالگي به درمان سرگیجه بدون نیاز بمغز انسان رو به کوچکتر شدافزایش قدرت ادراکات و حسریشه های اخلاقمنبع نور واقعی و ثابت، حقاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم دزدی ساب کلاوینهمجوشی هسته ای، انرژِی باز نظر علم اعصاب اراده آزشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پبه بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت نهمکی غایب شدی تا نیازمند دلدیوار همه اش توهم بودبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهفرگشت و تکامل تصادفی محض درک نیازمند شناخت خویش امغز زنان جوانتر از مغز مرام آر آی جدید با قدرت شگفرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین همانتاثیر تغذیه بر سلامت رواسیاهچاله ی منفرد یا سیاههورمون شیرساز یا پرولاکتجنگ داده هااز تکینگی تا مغز از مغز تضرب المثل یونانیویتامین کا در سبزیجاتبی نهایت در میان مرزهاحس و ادراک قسمت بیست و یککارهای کوچک، بی ارزش نیسدانشمندان یک فرضیه رادیکماست مالی با هوش انسانیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فساد اقتصادی سیتماتیک دردرختان چگونه بر تشکیل ابنقش نظام غذایی در تکامل متو جدای از کیهان نیستیامگا سه عامل مهم سلامتزمین در برابر عظمت کیهاننگاه از درون قفس یا بیرونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسال سیزده ماهههوش مصنوعی از عروسک بازی جهان های بسیار دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصواقعیت تقویت شدهبیماری گیلن باره و بیمارحس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسم عصبی خوانش پداروی فامپیریدین یا نورلمخچه تاثیر گذار بر حافظهبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هقلب را نشکنذهن هوشیار در پس ماده ی منقش داروهاي مختلف معروف توهم لیلیپوتی(ریزبینی)اندوهگین نباش اگر درب یا زندگی و داراییناتوانی از درمان برخی ویمهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر ستم با شعار قانون بدترین هوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی که نه با یک رخداد و از تکینگی تا مغز، از مغز علایم کمبود ویتامین E را واکسن سرطانبیمارستان هوش مصنوعیخواب سالم عامل سلامتیگویید نوزده و ایمنی ساکتداروی سل سپتمرگ و میر پنهانتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آقدرت و شناخت حقیقترفتار وابسته به شکلنقشه های مغزی جدید با جزیتوت زیاد بخوریدانسان در هستی یا هستی در زیرفون داروی ضد ام اسنخستین تصویر از سیاهچالهمیوتونیک دیستروفیمیگرن و پروتئین مرتبط با اثر مضر مصرف طولانی مدت رتبدیل سلولهای محافط به سسرگردانیهوش مصنوعی در قضاوت های اجایی برای یاد گرفتن باقی از دست دادن دم در پیشینیاعادت دادن مغز بر تفکروسواس، بیماری استبا تعمق در اسرار ابدیت و خودآگاهی و هوشیاريگر جان به جز تو خواهد از خدر هم تنیدگی کوانتومیمسئولیت جدیدتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی لا اکراه فی الدینرویا و کابوسچندجهانیتکامل فردی یا اجتماعیايندگان چگونه خواهند دیدزبان و شناخت حقیقت قسمت اچرا خشونت و تعصبما اکنون میدانیم فضا خالاختلاف خانوادگی را حل کنتراشه ها روی مغزشلیک فراموشیهوش عاطفی قسمت هفتمحقیقت قربانی نزاع بین بی استفاده از سلول های بنیاغیرقابل دیدن کردن مادهژن همه چیز نیستبارداری بدون رحمخدا نور آسمان ها و زمین اپیموزایددرمان نگهدارنده ی اعتیادمعنی روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرمقابله با کرونا با علم اسروزه داری و التهاب زیانبنوار مغز مشاهده ی غیر مستتکامل ساختار رگهای مغزی این ایده که ذرات سیاهچالسفرنامه سفر به بم و جنوب نشانه های بیداری روحیماده، چیزی نیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تشنج چیستشکستن مرز دور مغزهوش، ژنتیکی است یا محیطیحمایت از طبیعتاصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهدفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز درمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز چگونه صداها را فیلتر آسیب عصب پا به دنبال اعتیمنابع انرژی از نفت و گاز روشی برای بهبود هوش عاطفنوبت کودکانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایجاد احساساتسلولهای بنیادی مصنوعی درهمه چیز در زمان مناسبارتروز یا خوردگی و التهاشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهبقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزحس متفاوتکندر علیه سرطانبدون بار گذشتهدو برابر شدن خطر مرگ و میفیروز نادریپدیده خاموش روشن در پارکدرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز ایندگان چگونه استافزایش میل جنسی با خوردن رژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت اگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم سردرد به دلیل افت فهمدلی و هوش عاطفیاز نظر علم اعصاب اراده آزششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهارمکیهان خود را طراحی میکنددیوار، از ابتدا توهم بودبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشفراموش کارها باهوش تر هسدرک و احساسمغزهای کوچک بی احساسام اس و سرطانرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین همانتاثیر حرکات چشم بر امواج سیاهچاله ی تولید کنندههوش فوق العاده، هر فرد اسجنبه های موجی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تضربه مغزی در تصادف رانندویتامین بی 12 در درمان دردبی نظمی مقدمه شناختحس و ادراک قسمت بیست و دوکارهایی بیش از طراحی و گپدانشمندان ژنی از مغز انسماشین دانشبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رافشار و قدرتدرختان اشعار زمیننقش نظریه تکامل در شناساتو دی ان ای خاص ميتوکندرياما شما از دید خفاش کور هزمین زیر خلیج فارس تمدنی نگاه از درون مجموعه با نگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هایی در جهان دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تظرف باید پر شود چه با چرک واقعیت خلا و وجود و درک مبیماری آلزایمر، استیل کوحس و ادراک- قسمت شصت و چهکشف مکانیسمی پیچیده در بداروی لیراگلوتیدمخاطب قرار دادن مردم، کابزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعقوی تر باشذهن و زندگینقش درختان در تکاملتوهم چیستاندام حسی، درک از بخش هایزندگی بی دودناتوانی در شناسایی چهره مهندسی بدنابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاهخواری بر ستم، بی پاسخ نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی که از یک منبع، تغذیاز تکینگی تا مغز، از مغز علایم کمبود ویتامین E را واکسن سرطانبیندیشخواب سالم عامل سلامتی و یگوش دادن بهتر از حرف زدنداروی ضد چاقیمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آقدرت کنترل خودرفتار اجتماعی انسان، حاصنقشه با واقعیت متفاوت استوسعه هوش مصنوعی قادر اسانسان عامل توقف رشد مغززیرک ترین مردمنخستین روبات های زنده ی جانسانیت در هم تنیده و متصزیست شناسی کل در جزء فراکنرمش های مفید برای درد زامیگرن و خواباثرات فشار روحی شدیدتبر را بردارسربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی در کامپیوترهاجایی خالی نیستاز روده تا مغزعارضه جدید ویروس کرونا سوسیله، فقط دعا نیستبا خودت نجنگخودت را از اندیشه هایت حفگرفتار محدودیت ها و ابعادر هم تنیدگی کوانتومی و پمسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟رویا و خبر از آیندهنه ناامیدی بلکه ارتقاتکامل مادی تا ابزار هوشمايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت دچرا در مغز انسان، فرورفتما از اینجا نخواهیم رفتاختلال حرکتی مانند لرزش تراشه ی هوش مصنوعی در مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش عاطفی قسمت یازدهحقیقت آنطور نیست که به نظاستیفن هاوکینگ در مورد هغرور و علمژن همه چیز نیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سخدا بخشنده است پس تو هم بپیموزایددرمان نابینایان آیا ممکنمعاینه قبل از نوار عصب و تمرکز و مدیتیشنآرام باشملاحظه های اخلاقی دربارهروزه داری و بیمار ی ام اس نوار مغز با توضیح دکتر فاتکامل شناخت انسان با کشفاین ابتدای تناقض هاستسفرنامه سفر به بم و جنوب نظام مثبت زندگیماده، چیزی بیش از یک خلا ارتقا یا بازگشت به قبل ازتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشگفت نیست من عاشق تو باشمهوض مصنوعی زندهحوادث روزگار از جمله ویراضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهدقیق ترین تصاویر از مغز اALS نگاهی کامل بر بیماری وپیدایش زباندرمان با سلول های بنیادیمغز ناتوان از توجیه پیداآسانی موفقیتمنابع انرژی از نفت و گاز روشی جدید در درمان قطع نخنور از عمق تاریکیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایران بزرگسلام تا روشناییهمه چیز در زمان کنونی استارزش های وارونهشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیبقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس چشایی و بویاییکو کیو تن coQ10بدون زمان، ماده ای وجود ندو داروی جدید برای میاستفیزیک مولکولها و ذرات در پروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرگیجه بدون دارومغز ابزار بقای برتر مادیافزایش مرگ و میر سندرم کورژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت اگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوی ما آید نداها را صداهمراه سختی، اسانی هستاز واقعیت امروز تا حقیقتشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهانِ هوشیارِ در حال یادید تو همیشه محدود به مقدبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی افراموشی همیشه هم بد نیستدرک کنیم ما همه یکی هستیممغز، فقط گیرندهتو یک معجزه ایام اس یا تومور؟راز تغییرچگونه انتظارات بر ادراک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر دوپامین و سروتونینسیاهچاله، سیاه خالص یا پهوش مصنوعی می تواند بر احجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر ویتامین بی هفدهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرحس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانودانشمندان پاسخ کوانتومی مبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزفشار روحی، همیشه بد نیست درد و درسنقش هورمون های تیروئید دتو در میانه ی جهان نیستی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهزمان چیستنگاه حقیقی نگاه به درون امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز از مغز تظرفیت مغز چقدر استوالزارتان داروی ضد فشار بیماری الزایمرحسن یوسف باغچه ی منکشف ژن جدید، می تواند گستداروی تشنجی دربارداریمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیقیچی ژنتیکیذهن و شیمی بدننقش ذهن و شناخت در حوادث توهم و خیالانرژی بی پایان در درون هرزندگی در جمع مواردی را برنادیدنی ها واقعی هستندمهربانی، شرط موفقیتابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژِیم غذایی بر میگستون فقرات انسان دو پا جلهوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی در ذهناز تکینگی تا مغز، از مغز علائم عصبی آلزایمر، با اواکسن ضد اعتیادبیهوش کردن در جراحی و بیمخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسداروی ضد چاقیمرگ و سوال از قاتلتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بقدرت انسان در نگاه به ابعرقیبی قدرتمند در برابر منقص های سیستمی ایمنیتوسعه برخی شغل ها با هوش انسانیت در برابر دیگرانزیست شناسی باور حقیقت یا نرمش های مفید در سرگیجهمیگرن و روزه داریاثرات مفید قهوهتحریک عمقی مغزسربرولایزینهوش مصنوعی در تفکر خلاق اجاذبهاز سایه بگذرعجول نباشیک پیام منفرد نورون مغزی با خدا باشخودروهای هیدروژنیگریه ی ابر، رمز طراوت باغدر هم تنیدگی کوانتومی و دمستند جهان متصلتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیلایو دوم دکتر سید سلمان فرویا بخشی حقیقی از زندگی نه به اعدامتکامل مداومايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت سچرا ذرات بنیادی معمولاً ما اشیا را آنطور که هستنداختلال خواب فرد را مستعد تراشه ی بیولوژِیکشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش عاطفی قسمت پنجمحقیقت افراداستیفن هاوکینگ در تفسیر غربال در زندگیژن هوش و ساختارهای حیاتی بازگشت از آثار به سوی خداخدای رنگین کمانپیچیدگی های مغزمگسدرمان های اسرار آمیز در آمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز بر هدفآرامش و دانشملاحظات بیهوشی قبل از جرروزه داری سلول های بنیادنوار مغز ترجمه رخدادهای تکامل، نتیجه ی برنامه ریاین بیمار را باید چه کار سفرنامه سفر به بم و جنوب نظریه ی تکامل در درمان بیارتوکين تراپی روشی جديد تشنج به صورت اختلال رفتاشگفت انگیز بودن کیهانهیچ نقطه ای مرکزی تر از احکمت الهی در پس همه چیزاطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره هوش و تفاوتهدل به دریا بزنNVG 291پیر شدن حتمی نیستدرمان تومورهای مغزی با امغز و قلب در جنین موش مصنآشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز روشی جدید در درمان نابیننور درونتاثیر نگاه انسان بر رفتاایرادهای موجود در خلقت بسلاح و راهزنیهمه چیز، ثبت می شودارزش های حقیقی ارزش های غشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهبلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک (قسمت اول )کوچ از محیط نامناسببر کسی اعتماد نکن مگر ایندو سوی واقعیتفیزیک هوشیاریپروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرطان با امواج صوتمغز ابزار برتر بقاافزایش سرعت پیشرفت علوم رژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمراهی میاستنی با برخی ساز کجا آمده ام و به کجا میصبور باشبه خوبی های دیگران فکرکنحس و ادراک قسمت هفتمکیست هیداتید مغزدیدن خدا در همه چیزبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودفراموشی و مسیر روحانیدرک احساسات و تفکرات دیگمغز، همه ی واقعیت را نمیبتو یک جهان در مغز خودت هسامواجی که به وسیله ی ماشیراست دستی و چپ دستیچگونه به سطح بالایی از هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر دپاکین بر بیماری مسیاره ی ابلهانهوش مصنوعی متصل با مغزجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزویتامین دی گنجینه ای بزربی ذهن و بی روححس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در دانشمندان اولین سلول مصنمباحث مهم حس و ادراکبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خفضا و ذهن بازدرد باسن و پا به دلیل کاهنقش هورمون زنانه استروژنتوقف؛ شکستانفجار و توقف تکاملی نشازمان و مکان، ابعاد کیهان نگاه دوبارهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گرواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری ای شبیه آلزایمر و حساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبداروی جدید ALSمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصذهن پر در برابر آگاهینقش روی و منیزیم در سلامتتوهم وجودانرژی تاریکزندگی در سیاهچالهنادیدنی ها بیشتر از دیدنموفقیت هوش مصنوعی در امتابزار بقای موجود زنده از تاثیر سلامت دستگاه گوارشستارگانی قبل از آغاز کیههوش مصنوعی از عروسک بازی جهان، تصادفی نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز علت خواب آلودگی بعد از خوواکسن علیه سرطانبیهوشی در بیماران دچار اخواص فلفل سبزگوشت خواری یا گیاه خواریداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه قدرت ذهنرقابتی بی هدف یا رقابتی هنقص در تشخیص هیجانات عامتوصیه های سازمان بهداشت رموزی از نخستین تمدن بشرنقطه ی رسیدن به قلهتوصیه های غیر دارویی در سانسان، گونه ای پر از تضادزیست، مرز افق رویداد هستنرمش های موثر در کمردردمیگرن سردردی ژنتیکی که باثرات مفید روزه داریتحریک عمقی مغز در آلزایمسردرد میگرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز علم جز اندکی به شما داعدم توقف تکامل در یک اندایک پیشنهاد خوب برای آسان با طبیعت بازی نکنخورشید مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشدر هر سوراخی سر نکنمشکل از کجاستتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونلازم است هیچ کاری نکنیدرویا تخیل یا واقعیتنه به اعدامتکامل چشمای نعمت من در زندگیمزبان جانسوزچراروياها را به یاد نمی آما به جهان های متفاوت خوداختلال در شناسایی حروف و تربیت کودکان وظیفه ای مهشناخت حقیقت یا آرزوهای گهوش عاطفی قسمت اولحقیقت انساناستخوان های کشف شده، ممکمقالاتژن یا نقشه توسعه مغز و نقبازگشت به ریشه های تکاملخدایی که ساخته ی ذهن بشر پیچیدگی های مغزی در درک زدرمان های بیماری آلزایمرمعجزه های هر روزهتمرکز بر امروزآرامش و سکونممانتین یا آلزیکسا یا ابروزهای بد باقی نمیماندنوار مغز در فراموشی هاتکثیر سلول در برابر توقف اینکه به خاطرخودت زندگی سفرنامه سفر به بم و جنوب نظریه ی تکامل در درمان بیارتباط میکروب روده و پارتشنج عدم توازن بین نورون شگفت زده و حیران باشهیچ چیز همیشگی نیستحافظه میتواند بزرگترین داطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی درباره هوش و تفاوتهدلایلی که نشان میدهد ما بفقر داده ها در هوش مصنوعیپیراستامدرمان تشنجمغز و هوش، برترین ابزار بآشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز روشی جدید در درمان سکته منوروفیبروماتوزتاثیر نگاه انسان بر رفتاایستادن در برابر آزادی بسلسله مباحث هوش مصنوعیهمه ی سردردها بی خطر نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیدبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک (قسمت دوم )کوچک شدن مغز از نئاندرتابرلیتیوندولت یا گروهکفیزیک و هوشیاریپروژه ی علمی پیوند مغز سادرمان ضایعات نخاعیمغز از بسیاری حقایق می گرافسردگی و اضطراب در بیمارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز کسی که یک کتاب خوانده صبور باشبه خودت مغرور نشوحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومدیدگاه نارسای دوگانه ی مبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسفراموشی آرماندرک تصویر و زبان های مخلتمغزتان را در جوانی سیم کشتو کجای جهانیامیوتروفیک لترال اسکلرورجزخوانی هایی که امروز بچگونه باغبانی باعث کاهش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر داروهای ضد التهاب سیاره ابلهانهوش مصنوعی و کشف زبان هایجهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تضعیف و قویویروس مصنوعیبی سوادی در قرن 21حس و ادراک قسمت دهمکاش شرف اجباری بود یا حتیدانشمندان تغییر میدان مغمبتکران خودشکوفابرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دفضای قلب منبع نبوغ استدرد زانو همیشه نیاز به جرنقش ویتامین K در ترمیم استولید مولکول جدید توسط هانفجار بزرگ پایان بوده ازمان و گذر آن سریع استنگاهی بر قدرت بینایی درامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان کنونی و مغز بزرگتریاز تکینگی تا مغز از مغز تعقل در جهان جدید، عجیب اسواکنش به حس جدیدبیماری ای شبیه ام اس مولتخفاش کور و انسان بینا؟کشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروی جدید s3 در درمان ام مدل هولوگرافیک تعمیم یافبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرقانون مندی نقشه ژنتیکی مذهن تو همیشه به چیزی اعتقنقش روزه داری در سالم و جتوهم وجودانرژی تاریک که ما نمی توزندگی زمینی امروز بیش از نادانی در قرن بیست و یکم،موفقیت در تفکر استابزارهای پیشرفته ارتباط تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسخن نیکو مانند درخت نیکوهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز، از مغز عماد الدین نسیمی قربانی واکسنی با تاثیر دوگانه ابیوگرافیخواص منیزیمگیلگمش باستانی کیستداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ تصادفیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقدرت شناختی انسان، محدودقدرت عشقرمز و رازهای ارتباط غیر کنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتوصیه هایی در مصرف ماهیانعطاف پذیری مکانیسمی علزاویه نگاه ها یکسان نیستنرمشهای مهم برای تقویت عمیگرن شدید قابل درمان اساثرات مضر ماری جواناتداوم مهم است نه سرعتسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجبران از دست رفته هاازدواج های بین گونه ای، رعدم تعادل دوپامین، فقط بیک آلل ژنتیکی که از نئاندبالای هر دستی، دستی هستخوش قلبی و مهربانیگزیده ای از وبینار یا کنفدر والنتاین کتاب بدید هممشکلات نخاعیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونلبخند بزن شاید صبح فردا زرویا حقی از طرف خدانه بدبخت بلکه نادانتکامل و ارتقای نگاه تا عمای همه ی وجود منزبان ریشه هایی شناختی اسچراروياها را به یاد نمی آما با کمک مغز خود مختاريماختلال در شناسایی حروف و ترجمه فعالیت های عضله به شناخت درون، شناخت بیرون؛هوش عاطفی قسمت دهمحقیقت اشیااستروژن مانند سپر زنان دتاثیر ویتامین دی بر بیماژن ضد آلزایمربازخورد یا فیدبکخدایا جز تو که را دارمپیوند قلب خوک، به فرد دچادرمان های بیماری اس ام ایمعجزه ی چشمتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلمن و وجود توهمیروزهای سختنوار مغز در تشخیص بیماری تأثیر نیکوتین سیگار بر ماینکه خانواده ات سالم باسفری به آغاز کیهاننظریه ی تکامل در درمان بیارتباط ماده و انرژیتشویق خواندن به کودکانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهیچ چیز، چقدر حقیقی استحافظه های کاذباطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهدنیا فریب و سرگرمیفلج نخاعی با الکترودهای پیشینیان انسان از هفت میدرمان جدید ALSمغز و اخلاقآشناپنداری چیستمنابع انرژی از نفت و گاز ريتوکسيمب در درمان ام اسنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر ویتامین دی بر بیمااکنون را با همه ی نقص هایسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهمه جا خیر بکارارزش حقیقی زبان قسمت دومشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک قسمت 67کوچکی قلببرنامه و ساختار پیچیده مدونپزیل در بیماران قلبی فیزیک آگاهیپروانه ی آسمانیدرمانهای بیماری پارکینسمغز به تنهایی برای فرهنگ افسردگی و ساختار مغزرژیم غذایی سالم و ضد التهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهندسه ی پایه ایتغییرات آب و هوایی که به از آغاز خلقت تا نگاه انساصبر لازمه ی پیروزی استوقتی پر از گل شدی خودت را به خودت نگاه کنحس و ادراک قسمت هجدهمکپسول ژری لاکتدیروز و امروزبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدفرایند پیچیده ی خونرسانیدرک حقیقت نردبان و مسیری مغزتان را در جوانی سیمکشتو کز محنت دیگران بی غمیامید نیکو داشته باش تا آنرحم مصنوعیچگونه تکامل مغزهای کنونیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سیاره ابلهانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعجهان فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تطلوع و حقیقتویروس های باستانی، مغز مبی شرمیحس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب گران و پرهزینه شد ولدانشمندان روش هاي جدیدی متواضع باشبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوفضای خالی ای وجود ندارددردهای سال گذشته فراموش نقش ژنتیک در درمان اختلاتولید مثل اولین ربات های انقراض را انتخاب نکنیدزمان و صبرنگاهی بر توانایی اجزاي بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکسایه ی هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان کاملی در اطراف ما پراز تکینگی تا مغز از مغز تعقل سالمواکسن های شرکت فایزر آمربیماری اسپینال ماسکولار خفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبداروی جدید لنفوم و لوکمیمدل های ریز مغز مینی برینبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پقانون گذاری و تکاملذهن خود را مشغول هماهنگینقش رژیم غذایی بر رشد و اتوهم بی خداییانرژی خلا ممکن استزندگی زودگذرنازوکلسینمولکول ضد پیریابزارهای بقا از نخستین هتاریک ترین بخش شبسخن و سکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکامل تا مغز از مغز تا عنصر اصلی تعیین واقعیتوابستگی یعنی قلادهبیوگرافیخواص میوه ی بهگیاه بی عقل به سوی نور میداروی ضد تشنج توپیراماتمرگی وجود نداردتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتی