دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقص در تشخیص هیجانات عامل اختلال اجتماعی بعد از ضربه مغزی

نقص در تشخیص هیجانات، مانع پیوند با جامعه پس از آسیب ناشی از ضربه مغزی است!

محققان بنیاد کسلر، همبستگی مستقیمی را بین نقایص در تشخیص هیجانات چهره و جامعه پذیری ضعیف را در افراد دارای آسیب ترومای مغزی (TBI) متوسط تا شدید، یافتند. یافته های آنها کاربردهایی در توسعه مداخلات توان بخشی برای کاهش انزوای اجتماعی در این بیماران، بهبود پیش آگهی بیماری و افزایش کیفیت زندگی دارد.

مقاله “جامعه پذیری در آسیب ترومای مغزی: عاملی مؤثر بر نقص در بازشناسی” پیش از چاپ در مجله انجمن بین المللی اعصاب و روان توسط انتشارات دانشگاه کمبریج، چاپ شد.

نویسندگان عبارتند از: آلیسون اس. بیندر از صنایع گودویل از تگزاس مرکزی، آستین، TX، و دکتر کیت لنکستر، دکتر جانی لنگنفلدر، دکتر نانسی کیاروالاتی، و دکتر هلن ژنوا، از بنیاد کسلر.

در بین افرادی که آسیب ترومای مغزی متوسط تا شدید دارند، انزوای اجتماعی شایع است و با نتایج ضعیف توانبخشی، مرتبط است. انزوای اجتماعی به دلیل عدم ادغام در اجتماع است، که شامل وضعیت فرد در خانه، محیط های اجتماعی و محیط های آموزشی و اشتغال می شود. با وجود اهمیت ادغام در جامعه برای افراد و خانواده های آنها، موانع و مواردی- که باعث بهبود پیوند اجتماعی میشود- به خوبی درک نشده است و مداخلات هدفمند، مورد نیاز است.

یکی از موانع بالقوه ادغام در جامعه، اختلال در توانایی در شناسایی دقیق هیجانات چهره است، نقصی که منجر به ایجاد مشکلاتی در تعاملات اجتماعی می شود.(شناسایی چهره یکی از توانمندی های مهم در موجودات جدید به خصوص انسان است و این توانایی، قدرت انسان را در روابط اجتماعی و تشکیل ساختارهای اجتماعی و ازدواج و انتخاب همسر، تسهیل میکند.

مقاله ای در مورد اختلال شناسایی چهره که قبلا در کانال دکتر سید سلمان فاطمی منتشر شد:
ناتوانی در شناسایی چهره(پروسوپاگنوزیا prosopagnosia)

فرد در این بیماری، نمیتواند چهره ها را تشخیص دهد.

واقعا وحشتناک است.!!

عامل اصلی شناسایی اطرافیان و خویشاوندان، شناسایی چهره آنهاست و این قابلیت، حتی پس از این- که سالها خویشاوندان خود را نبینید- شما را قادر میسازد آنها را بشناسید حتی اگر پیر شده باشند یا آرایش کرده باشند یا جراحی های زیبایی کرده باشند و ...

قدرت شناسایی چهره، یک مکانیسم قدرتمند تکاملی است که سیر تکامل مادی عالم ما ایجاد کرده است.

چند فایده مهم قدرت شناسایی چهره:

1- شناسایی خویشاوندان و توجه به آنها(این توجه، سبب انتقال ژنهای ما به نسلهای بعدی شود)

2- شناسایی غریبه و ایجاد مرز بین خودی و غیر خودی(این فرایند کمک میکند فرد به اشتباه، به انتشار ژنهای غریبه غیر خودی کمک نکند.)

3- شناسایی درجه خویشاوندی و تمیز دادن بین خویشاوندان نزدیک و دور و تعیین درجه برخورد ایثاری با توجه به درجه اشتراک در ژن ها

3- شناسایی خواهر و برادر و فرزند و پدر و مادر(این فرایند کمک میکند فرد در زمان ازدواج، از ازدواج با این وابستگان خیلی نزدیک خودداری کند. ازدواج با محارم معایب بسیار زیاد تکاملی دارد و میتواند باعث بیشتر شدن و بروز ژنهای کشنده در فرزندان شود و طبیعت ما طی میلیون ها سال تکامل، با فراهم کردن قدرت شناسایی چهره ها در میمون های درجه بالا و انسان از این نوع ازدواج جلوگیری میکند)

میلیون ها سال ارتقا و تکامل مادی، به ژنهای ما روش حفظ خود را آموخته است و این فرایند همچنان پیش میرود و روش های نویی را برای حفظ خود فراهم میکند.

یکی از این فرآیندهای بسیار پیچیده و دقیق که همراه با توسعه ابزار هوش فراهم شده است، قدرت شناسایی چهره هاست.

دیدن چهره در ابتدا در قسمت زیرین لوب های پشتی مغز صورت میگیرد و پس از آن، اطلاعات از لوب پشتی به لوب کنار گوش (تمپورال) میرود و از آنجا اطلاعات به قشر مغز میرود. در درک صورت، نیمکره راست مغز در کورتکس فوزیفرم، نقش مهمی را بازی میکند.

کسانی- که به دلیل ضربه مغزی یا آسیب شیمیایی به این مناطق، یا تومور مغزی و یا سکته های مغزی دچار آسیب مغز، شوند و یا به صورت مادرزادی دچار اختلال رشد این منطقه مغز باشند- در درک چهره، دچار اشکال هستند.

با توجه به نقش مهم نیمکره راست در شناسایی صورت، نقش تکاملی این فرایند پیچیده، بیشتر مشخص میشود.

منطقه زبان در انسان در نیمکره چپ است و این منطقه مهم در مغز انسان در درک و ابراز زبان نقش دارد. فعالیت های منطقه زبان یک مکانیسم پیچیده است که فرآیندها را از دایره رفلکس و فرآیندهای ناخودآگاه خارج میکند و آن را به شکل هوشیار تبدیل میکند، ولی فرآیندها نیمکره راست در بیشتر مردم، ناخودآگاه هستند.

شناسایی ناخودآگاه چهره ها و تعامل ناخودآگاه با چهره ها- که نمونه برجسته آن در رفتارهای تحت تاثیر ژنها در برخورد با خویشاوندان و اجتناب از ازدواج با محارم رخ میدهد- نشانه یک فرایند پیچیده تکاملی برای بقاست و نشانه هوشیاری و خودآگاهی و رفتار

های آگاهانه انسان نیست بلکه در بهترین شکل، یک فرایند رفلکسی و تکاملی را نشان میدهد.

تصور کنید همه کسانی که میبینید برای شما غریبه باشند!

در این صورت همه کسانی که میبینید هیچ واکنش خاصی در شما ایجاد نخواهند کرد، گویا همه افراد ماسکی بر صورت خود دارند و آشنا و غیر آشنا متمایز نیستند.!

اساس تشکیل جوامع بشری که از خانواده شروع میشود، قدرت شناسایی افراد نزدیک و هم نژاد و شناسایی فرزندان و اقوام است و اگر این فرآیندهای پیچیده برای حفظ ژنهای ما نبود، بسیاری از پایه های زندگی ما و همکاری میان افراد و تشکیل خانواده و قبایل و همکاری میان قبیله ها و اقوام ناممکن میشد و پایه زندگی اجتماعی انسان امروز متلاشی می گردید. احساسات و عواطف- که در ابتدا نسبت به خویشاوندان و اقوام و فرزند و ... است- در سیر تکاملی مغز موجودات ایجاد شده است زیرا زندگی مادی ما بدون احساسات و عواطف قادر نخواهد بود ما را به سوی زندگی اجتماعی و در نتیجه استفاده از همکاری و همیاری دیگران بکشاند.

منهدم شدن ساختار زندگی اجتماعی، بعد از میان رفتن احساسات و از میان رفتن قدرت شناسایی نزدیکان، تجربه ای است که قبلا آزموده شده است و نتیجه آن از میان رفتن پیشینیان قدرتمند انسان امروز بود.

باید توجه کرد این قدرت و فرآیندهای پیشرفته، فقط مقدمه ای بر ورود چیز دیگری در معادله انسان امروز است و اکتفا به آن، هرگز انسان را از حیوان متمایز نخواهد کرد!

https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Prosopagnosia-Information-Page

@salmanfatemi)

نقص در تشخیص احساسات چهره

این مطالعه دو گروه از شرکت کنندگان شامل ۲۷ فرد با آسیب مغزی متوسط تا شدید را با ۳۰ فرد سالم گروه کنترل، مقایسه کرده است. همه شرکت کنندگان پرسشنامه ای را برای بررسی پیوند با جامعه و دو آزمون بازشناسی هیجانات چهره، تکمیل کردند. گروه TBI سطح پایین تری از پیوند با جامعه را در مقایسه با گروه کنترل سالم، گزارش داد. مهمتر اینکه، افرادی- که عملکرد ضعیف تری در آزمون تشخیص احساسات چهره داشتند- ادغام در جامعه ضعیف تری داشتند.

دکتر ژنوا، معاون مدیر مرکز روانشناسی عصبی و تحقیقات علوم اعصاب می گوید:

یافته های ما نشان می دهد، نقص در تشخیص احساسات چهره، ممکن است در انزوای اجتماعی بسیاری از افراد مبتلا به آسیب ترومای مغزی نقش داشته باشد.

او نتیجه گرفت:

با استفاده از مداخلات مناسب جهت بهبود بازشناسی احساسات چهره در مراقبت های توانبخشی، ممکن است شاهد بهبودی در ادغام با جامعه در این بیماران و افزایش کیفیت زندگی برای این افراد و مراقبان آنها باشیم.

ترجمه: رویا ورمزیار وبسایت نوروسافاری
با برخی تغییرات و مطالب اضافه از دکتر سید سلمان فاطمی
http://t.ly/qyv2p
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتقا یا بازگشت به قبل ازخلاصه ای از مطالب همایش مبه زیر پای خود نگاه نکن بهوشیاری کوانتومیداروی جدید ای ال اساضطراب و ترسکلید نزدیک و نگاه تو بر فبرخی اختلالات عصبی مثانهذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جسمپیام های ناشناخته بر مغز مغز مانند تلفن استزندگی، مراتب هوشیاری استقدم زدن و حرکت دید را تغیآسانی موفقیتتاریخ همه چیز را ثبت کردهنوار عصب و عضله تعیین محلسخت ترین کار، شناخت خود امیوپاتی و نوار عصب و عضلهجهشهای مفید و ذکاوتی که دایران بزرگهمه چیز و هیچ چیزعواملی که برای ظهور لغت اارزش های وارونهخواص اناربیمار مرکز تنفس سلولیهدف یکسان و مسیرهای مختلدارویی ضد بیش فعالی سیستکندر در بیماریهای التهاببررسی ژنها در تشخیص بیمارمز بقای جهش ژنتیکیتیک و اختلال حرکتیپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان برای شادمانی طزبان متغیرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعافزایش مرگ و میر سندرم کوتری فلوپرازیناگر خواهان پیروزی هستینوعی سکته مغزی ، وحشتناک سردرد به دلیل مصرف زیاد مما انسانها چه اندازه نزدجریان انرژی در سیستم های همانند سازی در انسانعشق به هفت مرتبه ی شناختیاز واقعیت امروز تا حقیقتخوشبختی دور از رنج های مبیماری تی تی پیوفور و فراوانیدر آرزوهایت مداومت داشتهکی غایب شدی تا نیازمند دلبعد از کروناپرسش و چستجو همیشه باقی ارویای شفافتکامل جریان همیشگی خلقتمغز در تنهایی آسیب میبینزبان، نشان دهنده ی سخنگو مقایسه رقابت و همکاریام اس یا تومور؟ترسان نیستیابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمشهر زیرزمینی در ژاپن براماده ی خالیحقیقت در علم، هرگز نهایی هوموارکتوس ها ممکن است دسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی درمان های جدید در بیماری کارهای کوچک، بی ارزش نیستفاوتهای جنسیتی راهی براآنژیوگرافی از مغزروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل در پیشگیری و نقش نگاه از پایین یا نگاهسلول های مغزی عامل پارکیمنابع انرژی از نفت و گاز امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از دور و نگاه از نزدتصویر خورشید یا خود خورشابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدنیایی پر از سیاهچاله باور و کیهان شناسیدرمان جدید کنترل مولتیپلکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه فراتر از حفظ تعادلفواید زیاد دوچرخه سواریتلاشی برای درمان قطع نخاآیا همه جنایت ها نتیجه بیریاضیات یک حس جدید استتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش خرچنگ های نعل اسبی درسندرم میلر فیشرمناطق خاصی از مغز در جستجانرژی بی پایان در درون هرنابینایی در نتیجه ی گوشی شباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از ددوپامین قابل حل در آببترس از اینکه کسی، به درگدرهای اسرارآمیز و پوشیدهگوش دادن بهتر از حرف زدنمرکز حافظه کجاستراه فراری نیستفروتنی معرفتیتنفس بدون اکسیژنآیا بدون ناظر هوشمند هم بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهسی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسانیت در هم تنیده و متصنخستین تمدن بشریصد قدح، نفتاده بشکستاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی به شناسایی کادژا وو یا اشنا پنداریاز روده تا مغزوزن حقیقی معرفت و شناختبحران ذهن فیلمی قابل تامدرک عمیق در حیواناتتو انسانی و انسان، شایستگر جان به جز تو خواهد از خمسمومیت دانش آموزان بی گرساناها و ابر رساناها و عفرزندان زمان خودآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر درجه حرارت بر عملکچند روش ساده برای موفقیتسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان ما میتواند به اندازايا اراده آزاد توهم است یچرا حیوانات سخن نمی گوینطوفان بیداریاختلال حرکتی مانند لرزش حس و ادراک قسمت سی و ششمبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی قسمت 11دانش، یک انسان را ناسازگاستیفن هاوکینگ در مورد هیادآوری خواب و رویابرین نت به جای اینترنتدست و پا زدن در سایه؟تولید سلولهای جنسی از سلپیموزایدمطالبی در مورد تشنجزمان به چه دلیل ایجاد میشقلب دروازه ی ارتباطآرام باشتاثیر رو ح و روان بر جسمنون و القلمساخت شبکه عصبی مصنوعی با مهمان ناخواندهجهان پر از چیزهای اسرار آاین ابتدای تناقض هاستنشانه های گذشته در کیهان علم و ادراک فقط مشاهده ی نشانه های پروردگار در جهعلم و روحارتوکين تراپی روشی جديد خلاصه ای از درمان های جدیبه سیاهی عادت نکنیمهوشیاری سنتی یا هوشیاری داروی جدید برای میاستنی اطلاع رسانی اینترنتیکلام و زبان، گنجینه ای بسبرخی اصول سلامت کمرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهمات و شناخت حقیقتپیدایش زبانمغز مادران و کودکان در زمزندان ذهنیقدرت مردمآشنا پنداریتاریخ، اصیل نیست و ساخته نوار عصب و عضله در مطب دکسختی ها رفتنی استمیوتونیک دیستروفیجهشهای مفید و ذکاوتی که دایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز کهنه میشودعوارض ازدواج و بچه دار شدارزش های حقیقی ارزش های غخواص اردهبیماری لبر و نابینایی آنهدف یکسان، در مسیرهای متداستانها و مفاهیمی اشتباکندر علیه سرطانبررسی بیماری التهابی رودرمز جهانتیکاگرلور داروی ضد انعقاپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شزبان مشترک ژنتیکی موجودالیروپریم داروی ترکیبی ضدافزایش سرعت پیشرفت علوم تری فلوپرازیناپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیوالینسردرد تنشنما انسانها چه اندازه نزدجریان انرژی در سیستم های همجوشی هسته ای، انرژِی بعشق درونی به یگانگی خلقتاز کجا آمده ام و به کجا میخیالپردازی نکنبیماری خود ایمن اعصاب محوقاحت و تمسخر دیگراندر آسمان هدیه های نادیدنکیهان خود را طراحی میکندبعد از کروناپرسشگری نامحدودروان سالمتکامل داروینی هنوز در حامغز را از روی امواج بشناسزبان، وسیله شناسایی محیطمقابله ی منطقی با اعتراضامواجی که به وسیله ی ماشیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک شواهدی از نوع جدیدی از حاماده ای ضد التهابیحقیقت راستین انسان علم بهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های جدید سرطانکارهایی بیش از طراحی و گپتقلید مرحله ای نسبتا پیشآنان که در قله اند هرگز خروش های عملی برای رفع کمرتئوری جدید، ویران کردن گنقش نظام غذایی در تکامل مسلول های بنیادیمنابع انرژی از نفت و گاز انفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون قفس یا بیرونتصویر در هم تنیدگی کوانتابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدنیا، هیچ استباید از انسان ترسیددرمان جدید ام اسکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلفیلم کوتاه هیروشیما از هتلاشی تازه برای گشودن معآیا هوش مصنوعی می تواند نریتوکسیمابتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش داروهاي مختلف معروف سندرم کووید طولانیمنبع نور واقعی و ثابت، حقانرژی تاریکناتوانی از درمان برخی ویشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطاندورترین نقطه ی قابل مشاهبحتی علمی درباره تمایل بدرون قفس یا بیرون از آنگوشه بیماری اتوزومال رسسمرکز خنده در کجای مغز استراه نجاتفروتنی و غرورتنها مانع در زندگی موارد آیا برای تولید مثل همیشه تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه های مغزی جدید با جزیسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست قسمت53انسانیت در برابر دیگراننخستین تصویر از سیاهچالهصداقتاثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی تعاملیدژاوو یا آشناپنداریاز سایه بگذروزوز گوشبخش فراموش شده ی حافظهدرگیری قلب در بیماری ویرتو با همه چیز در پیوندیگرفتار محدودیت ها و ابعامسمومیت دانش آموزان، قمارستگاری محدود به یک راه نفرضیه ای جدید توضیح میدهآگاهی فراتر از آگاهیتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مادی، تجلی فضا در ذهايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درطوفان زیباییاختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک قسمت سیزدهمبه نقاش بنگرهوش عاطفی قسمت نهمدائما بخواناستیفن هاوکینگ در تفسیر یاری خدا نزدیک استبرای یک زندگی معمولیدست کردن در گوشتولترودینپیموزایدمطالعه ای بیان میکند اهدزمان شگفت انگیزقلب روباتیکآرامش و دانشتاثیر روده بر مغزنوآوری ای شگفت انگیز دانساخت شبکه عصبی با الفبای مهندسی ژنتیک در حال تلاش جهان پر از چیزهای جادویی این بیمار را باید چه کار مهندسی بدنجهان دارای برنامهاینکه به خاطرخودت زندگی نشانه های بیداری روحیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهارتباط میکروب روده و پارخم شدن فضا-زمانبه سخن توجه کن نه گویندههوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی جدید برای کاهش وزناطلاعات حسی ما از جهان، چکلام، در تحولی شگفت آور ببرخی اطلاعات روانشناسی مذره ی معین یا ابری از الکتوکل بر خداپیر شدن حتمی نیستمغز چون ابزار هوش است دلیزونیسومایدقدرت و شناخت حقیقتآشنا پنداریتازه های اسکیزوفرنی(جنونوبت کودکانسختی در بلند شدن از روی صمیگرن و پروتئین مرتبط با جوانان وطنایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان مناسبعید نوروز مبارکارزش حقیقی زبان قسمت اولخواص بادامبیماری میاستنی گراویسهدف از تکامل مغزدخالت در ساختار ژنهاکو کیو تن coQ10بررسی سیستم تعادلی بدن ارمز جهان خاصیت فراکتالتیروفیبان موثر در سکته ی پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز انسان رو به کوچکتر شدزبان چهار حرفی حیات زمینلیس دگرامفتامین یا ویاسافسردگی و اضطراب در بیماترک امروزاپی ژنتیکنیکولا تسلاسردرد سکه ایما اکنون میدانیم فضا خالجریان انرژی در سیستم های همدلی و هوش عاطفیعشق، شلوغ کردن نیستاز کسی که یک کتاب خوانده خانه ی تاریکبیماری دویکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدر آستانه ی موج پنجم کوویکیهانِ هوشیارِ در حال یابعد از کرونا دلخوشی بیهوپس از اگو یا بعد از نفسروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حامغز زنان جوانتر از مغز مرزدودن نقص از هوش مصنوعیمقابله با کرونا با علم اسامیوتروفیک لترال اسکلروتسلیم ارتباط با من برترابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوشواهدی از دنیسوان(شبه نئماده، چیزی نیستحقیقت غیر فیزیکیهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخطای ادراک کارمابیست تمرین ساده برای جلودرمان های رایج ام اسکاربرد روباتهای ريزنانوتقلید از روی طبیعتآنتی بادی منوکلونال در دروش هایی برای کم کردن اضطتا 20 سال آینده مغز شما به نقش نظریه تکامل در شناساسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز انفجار بزرگ پایان بوده انگاه از درون مجموعه با نگتصویر زیبا از سلولابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدندان ها را مسواک بزنید تبابا زود بیادرمان جدید ای ال اس، توفرکشف ارتباط جدیدی از ارتبمخچه ابزاري که وظیفه آن ففیلمی بسیار جالب از تغییتلاشی جدید در درمان ام اسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرریسپریدونتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش درختان در تکاملسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریک که ما نمی توناتوانی در شناسایی چهره شباهت زیاد بین سلول هاي عتغییرابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانديدن با چشم بسته در خواب بحث درباره پیدایش و منشا درون و بیرون، جدای از هم گوشت خواری یا گیاه خواریمرگ چیستراه های جدید برای قضاوت رفرگشت و تکامل تصادفی محض تنها در برابر جهانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقشه با واقعیت متفاوت اسسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجلو رفتن یا عقبگردانسان، گونه ای پر از تضادنخستین روبات های زنده ی جصدای بم با فرکانس پایین، اثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی در قضاوت های ادگرگونی های نژادی و تغییاز علم جز اندکی به شما داوسواس، بیماری استبخش های تنظیمی ژنومدرگیری مغز در بیماری کویتو با باورهایت کنترل میشگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسیر دشوار تکامل و ارتقارشته نوروایمونولوژی و نقفساد اقتصادی سیتماتیک درآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکچندجهانیسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مرئی و نامرئیای نعمت من در زندگیمچرا خشونت و تعصبطولانی ترین شباختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرهوش عاطفی قسمت هفتمدارچیناستخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستبرای پیش بینی آینده مغز ددست آسمانتومورها و التهاب مغزی عاپیچیدگی های مغزمگسمعمای اخلاقی قطارزمان، واقعی نیستقلب را نشکنآرامش و سکونتاثیر روزه داری بر سلامت نوار مغز مشاهده ی غیر مستساختن آیندهنوار مغز با توضیح دکتر فاساختن آینده، بهترین روش مهربانی، شرط موفقیتجهان در حال نوسان و چرخشاینکه خانواده ات سالم بانظام مثبت زندگیعلم به ما کمک میکند تا موارتباط ماده و انرژیخونریزی مغز در سندرم کووبهبود حافظه پس از رخدادههوض مصنوعی زندهداروی جدید برای ای ال اساطلاعاتی عمومی در مورد مکلرال هیدرات برای خوابانبرخی بیماری ها که در آن بذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتپیراستاممغز چگونه صداها را فیلتر زونا به وسیله ویروس ابله قدرت کنترل خودآشناپنداری چیستتازه های بیماری پارکینسونور از عمق تاریکیسدسازی روش مناسب برای مقمیگرن و خوابجوانان وطناکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز در زمان کنونی استعامل کلیدی در کنترل کارآارزش حقیقی زبان قسمت دومخواص بادام زمینیبیماری های میتوکندریهدف از خلقت رسیدن به ابزادر میان تاریکی و روشناییکوچ از محیط نامناسببررسی علل کمر درد در میانرنگ کردن، حقیقت نیستتکنولوژی های جدید و حالتپروانه ی آسمانیمغز ایندگان چگونه استزبان نیاز تکاملی استلا اکراه فی الدینافسردگی و ساختار مغزترکیب آمار و ژنتیکابتدا سخت ترین استنیاز به آموزش مجازی دیجیسردرد عروقی میگرنما از اینجا نخواهیم رفتجراحی هوشیار مغزهمراه سختی، اسانی هستعصب حقوق نورولوواز آغاز خلقت تا نگاه انساخانواده پایداربیماری دیستروفی میوتونیوقتی فهمیدی خطا کردی برگدر برابر حقایق جدیدکیست هیداتید مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهوآلودگی هوا چالش قرن جدیدروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامغزهای کوچک بی احساسسفر فقط مادی نیستملاحظه های اخلاقی دربارهامید نیکو داشته باش تا آنتسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش شیر و دوغ بادامماده، چیزی بیش از یک خلا حقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخطای حسبیش از نیمی از موارد انتقدرمان های علامتی در ام اسکاربرد روباتهای ريز، در ماست مالی با هوش انسانیتقلید از طبیعتآنزیم تولید انرژی در سلوروش هایی برای جلوگیری از تا بحر یفعل ما یشانقش هورمون های تیروئید دسلول های بدن تو پیر نیستنمنابع انرژی از نفت و گاز انقراض را انتخاب نکنیدنگاه حقیقی نگاه به درون اتصویر زیبای اصفهانابزار بقای موجود زنده از شاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار ده روش موفقیتباد و موجدرمان جدید سرطانکشف جمجمه ای درکوه ایرهومخچه تاثیر گذار بر حافظهفیروز نادریتمایل زیاد به خوردن بستنآیا هوش ارثی دریافتی از پریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش ذهن و شناخت در حوادث سندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی خلا ممکن استنادیدنی ها واقعی هستندشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا واکسن ضد اعتیادبحثي درباره هوش و تفاوتهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنگیلگمش باستانی کیستمرگ و میر پنهانراه های جدید برای قضاوت رفراموش کارها باهوش تر هستنهاییآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر انتخاب از طرف محیط نقص های سیستمی ایمنیسیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجلوتر را دیدنانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید برای درد زاصرع و درمان های آناثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی در کامپیوترهادانش قدرت استازدواج های بین گونه ای، روسیله، فقط دعا نیستبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرگیری مغز در بیماران مبتو باید نیکان را به دست بگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئول صیانت از عقیده کیسرشد مغز فرایندی پیچیده افشار و قدرتآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنه ناامیدی بلکه ارتقاسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مشارکتیای همه ی وجود منچرا در مغز انسان، فرورفتطی یکصد هزار سال اخیر هرچاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نادیدنی ایمان بیاورهوش عاطفی قسمت یازدهداروهای مصرفی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دژن همه چیز نیستبرای اولین بار دانشمنداندست بالای دستتومورهای نخاعیپیچیدگی های مغزی در درک زمعماری، هندسه ی قابل مشازمزمه ات مانده در گوشمقوی تر باشآرامش عقلتاثیر روزها، ماه ها یا ساتاثیر روغن رزماری استنشانوار مغز ترجمه رخدادهای ساختار فراکتال وجود و ذهموفقیت هوش مصنوعی در امتجهان در حال ایجاد و ارتقااین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیعلم بدون توقفارتباط متقابل با همه ی حیخونریزی مغزی کشندهبهداشت خوابهیچ نقطه ای مرکزی تر از اداروی جدید برای دیابتاطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنبرخی بیماری های خاص که بدذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای پیشینیان انسان از هفت میمغز ناتوان از توجیه پیدازیان غذاهای پرچربقدرت انسان در نگاه به ابعآشتی بهتر استتازه های درمان ام اسنور درونسرنوشتمیگرن و روزه داریجواب دانشمند سوال کننده اکوییفلکسهمه چیز، ثبت می شودعادت همیشه خوب نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومخواص شکلات تلخبیماری های مغز و اعصاب و هر چیز با هر چیز دیگر در تدر مانهای کمر دردکوچک شدن مغز از نئاندرتابرطرف کردن خشونت را از خارنگین کمانتکنولوژی و پیشرفتپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار بقای برتر مادیزبان و کلمه حتی برای کسانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟اقلیت خلاقترکیب حیوان و انسانابتدایی که در ذهن دانشمنچیز جدید را بپذیرسرطان کمیت گراییما اشیا را آنطور که هستندجراحی گردن همیشه برای دیهمراهی میاستنی با برخی سعصب سیاتیکاز انفجار بزرگ تا انفجار خاویار گیاهیبیماری سلیاکوقتی پر از گل شدی خودت را در جراحی کمر عجله نکنیدکیست کلوئید بطن سومتفکر قبل از کارآلودگی هوا و ویروس کروناروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حامغز، فقط گیرندهسفر نامه سفر به بم و جنوب ملاحظات بیهوشی قبل از جرامید نجاتتست نوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکونماست مالیحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی متصل با مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخطر آلودگی هوابیشتر کمردردها نیازی به درمان ژنتیکی برای نوآوریکاش شرف اجباری بود یا حتیماشین دانشALS نگاهی کامل بر بیماری وتقویت مغز با ورزشآواز خواندن در قفس، نشانروش هایی ساده برای کاهش اتاول کف پا و حقیقتنقش هورمون زنانه استروژنسلول بنیادی و ای ال اسمنابع انرژی از نفت و گاز انواع سکته های مغزینگاه دوبارهتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقای موجود زنده از شاید درست نباشدحباب هایی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدهن، بزرگترین سرمایهباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان جدید سرطانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمخاطب قرار دادن مردم، کافیزیک مولکولها و ذرات در تمایز یا کشف یگانگیآیا هوش سریعی که بدون احسریشه های مشترک همه ی موجوتاثیر کتامین در درمان پانقش روی و منیزیم در سلامتسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژِی برای ایجاد اضطرابنادیدنی ها بیشتر از دیدنشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواکسن علیه سرطانبحثی جالب درباره محدودیتدروغ نگو به خصوص به خودتگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ و میر بسیار بالای ناشراه پیروزی در زندگی چیستفراموشی همیشه هم بد نیستتنهایی رمز نوآوری استآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر احتمالی عصاره تغلینقص در تشخیص هیجانات عامسیاهچاله هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجمجمه انسان های اولیهاهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های مفید در سرگیجهضایعه ی شبکه لومبوساکرالاجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی در تفکر خلاق ادانش محدود به ابعاد چهاراسکلت خارجی در درمان اختیک پیام منفرد نورون مغزی بخش بزرگتر کیهان ناشناختدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایگزیده ای از وبینار یا کنفمسئولیت جدیدرشد مغز علت تمایل انسان بفشار روحی، همیشه بد نیست آب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان معناای آنکه نامش درمان و یادشچرا ذرات بنیادی معمولاً طیف انسفالیت، گیلن باره اختلالات مخچهحس و ادراک قسمت شصت و دوبه هلال بنگرهوش عاطفی قسمت پنجمداروهای ام اساسرار آفرینش در موجژن هوش و ساختارهای حیاتی برای تمدن سازی، باید در بدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای ستون فقراتپیوند قلب خوک، به فرد دچامعنی روزهزنان باهوش ترقیچی ژنتیکیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغز در فراموشی هاساختار شبکه های مغزی ثابموفقیت در تفکر استجهان ریز و درشتاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیعلم در حال توسعهارتباط چاقی و کاهش قدرت بخواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خواب، رمز حافظه ی هیچ چیز همیشگی نیستداروی جدید ضد فشار خوناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمالگرایی دشمن پیشرفتبرخی توجهات در ببمار پارذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی یک فرد، برای تغیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و قلب در جنین موش مصنزیباترین چیز در پیر شدنقدرت ذهنآغاز فرایند دانستنتاسف بار است انسان، حق خونوروفیبروماتوزسریع دویدن مهم نیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بجواب سنگ اندازیاکسی توسین و تکامل پیش اهمه ی سردردها بی خطر نیستعادت کن از بالا نگاه کنیارزش خود را چگونه میشناسخواص شگفت هویجبیماری های ژنرالیزه ی عصهر جا که جات میشه، جات نیدر محل کار ارزش خودت را بکوچکی قلببزرگ فکر کنرهبر حقیقیتکنولوژی جدید که سلول هاپروتئین های ساده ی ابتدامغز ابزار برتر بقازبان و بیان نتیجه ساختمالایو دوم دکتر سید سلمان فاقیانوس نادانیترازودونابتذال با شعار دینچیزی منتظر شناخته شدنسرعت فکر کردن چگونه استما به جهان های متفاوت خودجستجوی متن و تصویر به صورهمراهی نوعی سردرد میگرنیعضلانی که طی سخن گفتن چقداز بار خود بکاه تا پرواز خار و گلبیماری ضعف عضلات نزدیک بوقتی تو از یاد گرفتن باز در درمان بیماری مولتیپل کپسول ژری لاکتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآلودگی هوا و پارکینسونروح و آب حیاتتکامل زبانمغزتان را در جوانی سیم کشسفر به مریخ در 39 روزممانتین یا آلزیکسا یا ابامید یا ناامیدی؟تست کم هزینه ی بزاق برای ابزار بقا از نخستین همانشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخطر حقیقی، خود انسان استبا همه مهربان باشدرمان کارتی سل و تومور مغکتاب گران و پرهزینه شد ولمبانی ذهنی سیاه و سفیدNVG 291تقویت استخوان در گرو تغذآینه در اینهروش جدید تولید برقتابوهای ذهنینقش ویتامین K در ترمیم اسسلول بنیادین از مخاط بینمنابع انرژی از نفت و گاز انیس بی کساننگاهی بر قدرت بینایی دراتصور ما ازمشکلات و واقعیابزار بقای موجود زنده از شایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار مغز بر دو استخواندرمان دارویی سرطان رحم بکشیدن مادی روشی برای جلومدل همه جانبه نگر ژنرالیفیزیک هوشیاریتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا هشیاری کوانتومی وجودریشه های مشترک حیاتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جسندرم پای بی قرارمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسولیننادانی در قرن بیست و یکم،شرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(از تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ابحثی در مورد نقش ویتامين دریا آرام نخواهد شد کشتی گیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ و سوال از قاتلراه انسان شدن، راه رفتن وفراموشی و مسیر روحانیتنبیه چقدر موثر استآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر بینش و انتظارات فرنقطه ی رسیدن به قلهسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنین مصنوعیاولویت بندی ها کجاستنرمش های موثر در کمردردضایعه ی عروقی مخچهاجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانش بی نهایتاسکار، لگوی هوشمندیک پیشنهاد خوب برای آسان بخش دیگری در وجود انسان هدرگیری مغزی در سندرم کووتو تغییر و تحولیگزارش یک مورد جالب لخته ومسئولیت در برابر محیط زیرشد در سختی استفضا و ذهن بازآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامسکوت، در برابر گزافه گویمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان معکوسای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آطبیعت موجی جهاناختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت شصت و ششبه کدامین گناه کشته شدندهوش عاطفی قسمت اولداروهای تغییر دهنده ی سیاسرار بازسازی اندام هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرای خودآگاه بودن تو بایدغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم فضای خالیپیوند مدفوعمعاینه قبل از نوار عصب و زنجیرها را ما باید پاره کقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآزمون تجربی، راهی برای رقانون مندی نقشه ژنتیکی مآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغز در تشخیص بیماری سادیسم یا لذت از آزار دادمولکول ضد پیریجهان شگفت انگیزاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی تکامل در درمان بیعلم راهی برای اندیشیدن اارتباط هوش ساختار مغز و ژخواندن، دوست روزهای سختبوزون هیگز چیستهیچ چیز، چقدر حقیقی استداروی جدید ضد میگرناعتماد به خودکمردردبرخی توصیه ها برای واکسیرفلکس وتری با توضیح دکتر توازن مهمتر از فعالیت زیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و هوش، برترین ابزار بزیباترین چیز در افزایش سقدرت شناختی انسان، محدودآغاز فصل سرما و دوباره تکتبدیل پلاستیک به کربن و سنورون هاي مصنوعی می توانسریعترین کامپیوتر موجودمیگرن شدید قابل درمان اسجوسازی مدرناکسکاربازپین در درمان تشهمه جا خیر بکارعادت کن خوب حرف بزنیاز فرد ایستا و متعصب بگذرخواص عجیب لوبیابیماری وسواسهر حرکت خمیده می شود و هر در چه مرحله ای از خواب ، رکوچکترین چیز یک معجزه اسبزرگ شدن مغز محدود به دورروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هاپروتز چشممغز از بسیاری حقایق می گرزبان و بیان، در سایه پیشرلازم است هیچ کاری نکنیدالکترومغناطیس شنوایی و هترازودونابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی خارج از مغزهای ما نیسطح آگاهی، رخدادهای زندگما با کمک مغز خود مختاريمجستجوی هوشیاری در مغز ماهندسه ی پایه ایغم بی پایاناز بحث های کنونی در ویروسخارق العاده و استثنایی ببیماریهای تحلیل عضلانی اوقتی خودت را در آینه دیدیدر دعواها چه میکنی؟کامپیوتر سایبورگتفکر خلا ق در برابر توهم آلزایمرروح در جهانی دیگر استتکامل زبانمغزتان را در جوانی سیمکشسفر به درون سفری زیبامن و وجود توهمیامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیتست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقا از نخستین همانشکل پنجم مادهحل مشکلهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخطر را بپذیربا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان پوکی استخوانکتاب زیست شناسی باورمباحث مهم حس و ادراکفقر داده ها در هوش مصنوعیتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیندهروش صحبت کردن در حال تکامتاثیر فکر بر سلامتنقش ژنتیک در درمان اختلاسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز انگشت ماشه اینگاهی بر توانایی اجزاي بتصور از زمان و مکانابزار بقای موجود زنده از شادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردو بیماری روانی خود بزرگ بار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان زخم دیابتی با تکنوکشتن عقیده ممکن نیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهفیزیک و هوشیاریتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اسندرم پس از ضربه به سرمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسولین هوشمندنازوکلسینشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی ابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجباریاز تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهبحثی در مورد نقش کلسیم و دریای خداگیرنده باید سازگار با پیمرگ انتقال است یا نابود شراه بی شکستفراموشی آرمانتهدیدهای هوش مصنوعیآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر ترکیبات استاتین (سنقطه ای بود و دگر هیچ نبوسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنگ هفتاد و دو ملت همه را اولین قدم شناخت نقص های خنرمشهای مهم برای تقویت عضایعات در عصب زیر زبانیاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان موفق به بازگرداساس انسان اندیشه و باور یک آلل ژنتیکی که از نئاندبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرگیری اعصاب به علت میتوتو جهانی هستی که خودش را گشایش دروازه جدیدی از طرمستند جهان متصلرشد، رسیدن به یک هدف نیستفضای قلب منبع نبوغ استآب زندگی است قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکنه بدبخت بلکه نادانسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هوشمندایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراروياها را به یاد نمی آطبیعت بر اساس هماهنگیاختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک سی و هفتمبه امید روزهای بهترهوش عاطفی قسمت دهمداروهای ضد بیماری ام اس واصفهان زیباژن ضد آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالی یا توهم فضپیوند مدفوع در درمان بیممعادله ها فقط بخش خسته کنزندگی فعال و مثبت روند آلمعجزه های هر روزهزندگی هوشمند در خارج از زقانون گذاری و تکاملآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغزی روشی مهم در تشخسازگاری با محیط بین اجزامولتیپل اسکلروز در زنان جهان شگفت انگیز و بی زمانایندرالنظریه ی ریسمانعلم ساختن برج های چرخانارتباط پیوسته ی جهانخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز جهان را از متلهیچ وقت خودت را محدود به داروی جدید ضد الزایمراعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کانابرخی درمان های Spinal Muscular Atرفتار مانند بردهتوت زیاد بخوریدپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقزیر فشار کووید چه باید کرقدرت عشقآغاز مبهم آفرینشتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نورون های ردیاب حافظهسرکه انگبین عسلی مفید برمیاستنی گراویس بدون آنتیجامعه ی آسمانیاگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چیزی برای تنهایی دعادت کردن به نعمتاز مخالفت بشنوخود جسم و یا تصویربیماری کروتز فیلد جاکوبهرچیز با یک تاب تبدیل به در ناامیدی بسی امید استکووید نوزده و خطر بیماری بزرگ شدن تقریبا ناگهانی رویکردهای جدید ضایعات نختکینگیپروتز عصبی برای تکلممغز به تنهایی برای فرهنگ زبان و تکلم برخی بیماریهلبخند بزن شاید صبح فردا زالکتروتاکسی(گرایش و حرکتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار هوش در حال ارتقا ازچیزی شبیه نور تو نیستسعی کن به حدی محدود نشویما بخشی از این جهان مرتبطحفره در مغزهندسه ی رایج کیهانغم بی پایاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکخبر مهم تلسکوپ هابلبیماری، رساله ای برای سلدر سال حدود 7 میلیون نفر کاهش میل جنسی در ام استفاوت قند طبیعی با قند و آملودیپین داروی ضد فشار روح رهاییتکامل زبان انسان از پیشیمغط یک گیرنده استسفر تجهیزات ناسا به مریخ من کسی در ناکسی دریافتم امید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقا از نخستین همانشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخطرات هوش مصنوعیبا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان پوکی استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهمبتکران خودشکوفافلج نخاعی با الکترودهای تقویت سیستم ایمنیآینده ی انسان در فراتر ازروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش گرمایش آب و هوا در همسلول عصبی، در محل خاص خودمنابع انرژی از نفت و گاز انگشت نگاری مغز نشان میدنگاهت را بلند کنتصاویر زیبای رعد و برقابزار بقای موجود زنده از شب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که دو بار در هفته ماهی مصرف بار سنین ابزار هوشمندی ادرمان ساده ی روماتیسمگل خاردار، زیباستمدل هولوگرافیک تعمیم یاففیزیک آگاهیتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا یک، وجود داردتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اسندرم جدایی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان قدیم در شبه جزیره عنباید صبر کرد آتش را بعد شربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبحثی در مورد حقیقت فضا و درک فرد دیگر و رفتارهای اگالکانزوماب، دارویی جدیمرگ تصادفیراه طولانی را به سلامت گذفرایند پیچیده ی خونرسانیتو یک معجزه ایآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر تغذیه بر سلامت روانقطه بی بازگشتسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنگ و تصور از جنگاولین مورد PML به دنبال تکچرا ماشین باید نتایج را پضرورت زدودن افکاراحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی درمانگر کامپیدانشمندان نورون مصنوعی ساستفاده از مغز، وزن را کمیک جهش ممکن است ذهن انسانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرب بسته با غیر خود باز متو جدای از کیهان نیستیپل جویی اصفهانمشکل از کجاستز گهواره تا گورفضای خالی ای وجود نداردآب زندگی است قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکنه جنگ و نه خونریزیسکته ی مغزی در جوانانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان هوشیارایمپلانت مغزیچراغ های متفاوت و نور یکسطعمه ی شبکه های ارتباط اجاختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک- قسمت پنجاه و به بالا بر ستارگان نگاه کهوش عاطفی قسمت دومداروهای ضد تشنج با توضیح اصل بازخوردژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرای زندگی سالم، یافتن تذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیوند مغز و سر و چالشهای توهم چیستپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی چشمزندگی و داراییقانون جنگلآزادی در چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر نوار مغز، مفید و بی خطرستم با شعار قانون بدترین مواد کوانتومی جدید، ممکنجهانی که نه با یک رخداد و ایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیمعلایم کمبود ویتامین E را ارتباط انسانی، محدود به خواب سالم عامل سلامتیبی نهایت در میان مرزهاهیچ کاری نکردن به معنی چیداروی سل سپتاعتماد بی موردکمردرد و علل آنبرخی روش های تربیتی کودکرفتار وابسته به شکلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و اخلاقزیرفون داروی ضد ام اسقسم به فقرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتبدیل سلولهای محافط به سنوروپلاستیسیتی چیستسرگیجه از شایعترین اختلامیدان مغناطيسي زمین بشر جاودانگی مصنوعیاگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه چشمی مراقب و نگهباعادت بد را ترک کناز نخستین همانند سازها تخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارهز ذره، یک دنیاستدر هم تنیدگی مرزها و بی مکودک هشت ساله لازم است آدبزرگترین خطایی که مردم مرویا و واقعیتتکامل فردی یا اجتماعیپرورش مغز مینیاتوری انسامغز بیش از آنچه تصور میشوزبان و شناخت حقیقت قسمت چلحظات خوش با کودکانالکترودهای کاشتنیتراشه ها روی مغزابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجشلیک فراموشیما تحت کنترل ژنها هستیم یحق انتخابهندسه بنیادینغیرقابل دیدن کردن مادهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخدا موجود استبیمارستان هوش مصنوعیدر عید نوروز مراقب تصادف کاهش مرگ و میر ناشی از ابتفاوت مغز انسان و میمون هآموزش نوین زبانروزه داری متناوب، مغز را تکامل ساختار رگهای مغزی نفرت، اسیب به خود استسفر دشوار اکتشافمن پر از تلخیمامیدهای جدید برای بازیابچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پرودفاع از پیامبربا آتش، بازی نکن و بعد از درمان آرتروز با ورزش موضکتاب، سفری به تاریخمتواضع باشفلج بل، فلجی ترسناک که آنتلقین اطلاعات و حافظهآینده ی علم و فیزیک در60 ثروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش پیش زمینه ها و اراده سلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز انتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا تصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقای موجود زنده از شبیه سازی میلیون ها جهان حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشدرمان سرگیجه بدون نیاز بگل درون گلدانمدل های ریز مغز مینی برینریشه های اخلاقفیزیکدانان ماشینی برای تتمدن زیر آبآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از سندرم دزدی ساب کلاوینمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان میوه ی تکاملنبرو و انرژی مداومشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیوار همه اش توهم بوداز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبحثی در مورد عملکرد لوب فدرک نیازمند شناخت خویش اگام کوچک ولی تاثیرگذارمرگی وجود نداردرابطه تشنج و اوتیسمفرایند تکامل و دشواری هاتو یک جهان در مغز خودت هسآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر حرکات چشم بر امواج نمیتوان با بیرون انداختنسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنگ داده هااولین مورد پیوند سر در انچرا مردم با زندگی میجنگنضرب المثل یونانیاحتیاط در ورزش زانو در خاحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدانشمندان یک فرضیه رادیکاستفاده از نظریه ی تکامل یک رژیم غذایی جدید، می توبدون پیر فلکدرختان چگونه بر تشکیل ابتو دی ان ای خاص ميتوکندريپل خواجو اصفهانمشکلات نخاعیزمین در برابر عظمت کیهانقفس دور خود را بشکنآب زندگی است قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر عملکنه روش تقویت مغزسال سیزده ماههمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان های بسیار دیگرایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع ها بیهوده استظهور امواج مغزی در مغز مصاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالاتر از ماده بیندیشهوش عاطفی قسمت سومداروی فامپیریدین یا نورلاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنها ، مغز و ارادهبرخی ملاحظات در تشنج های ذهن هوشیار در پس ماده ی مذهن و زندگیتوهم و خیالپیوند اندام حیوانات به امعجزه ی علمزندگی بی دودقانون جنگلآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر رژِیم غذایی بر میگنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ستم، بی پاسخ نیستموجود بی مغزی که می تواندجهانی که از یک منبع، تغذیایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمعلایم کمبود ویتامین E را ارتباط از بالا به پایین مخواب سالم عامل سلامتی و یبی نظمی مقدمه شناختهیچ کس مانند تو نگاه نمیکداروی ضد چاقیاعتیاد و تلاش های درمانی کمردرد با پوشیدن کفش منابرخی سلولهای عصبی در تلارفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه برخی شغل ها با هوش پپوگستمغز و سیر تکامل ان دلیلی زیرک ترین مردمقضاوت ممنوعافت فشار خون ناگهانی در وتبر را بردارنوروز مبارکسرگردانیمیدان های مغناطیسی قابل جایی برای یاد گرفتن باقی اگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه اطمینان تو بر خدا بعادت دادن مغز بر تفکراز نخستین همانند سازها تخودآگاهی و هوشیاريبیماری آلزایمر، استیل کوهزینه ای که برای اندیشیددر هم تنیدگی کوانتومیکودک ایرانی که هوش او از بزرگترین درد از درون است رویا و کابوستکامل مادی تا ابزار هوشمپرکاری تیروئیدمغز برای فراموشی بیشتر کزبان و شناخت حقیقت قسمت الرزش ناشی از اسیب به عصبالگو نداشتیمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایشلیک فراموشیمانند کودکان باشیدحقیقت قربانی نزاع بین بی هندسه در پایه ی همه ی واکغرور و علماز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی خورشید هست شمع به کاخدا نور آسمان ها و زمین ابیندیشدرمان نگهدارنده ی اعتیادکاهش التهاب ناشی از بیماتفاوت ها و تمایزها کلید بآمارهای ارائه شده در سطح روزه داری و التهاب زیانبتکامل شناخت انسان با کشفنقاشی هایی با بوی گذشته یسفرنامه سفر به بم و جنوب من بی من، بهتر یاد میگیرمامیدوار باش حتی اگر همه چچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقا از نخستین همانشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از دفاع در برابر تغییر ساختبا تعمق در اسرار ابدیت و درمان ام اس(مولتیپل اسکلکتابخانهمجموعه های پر سلولی بدن مفلج خوابتلاش ها برای کشف منابع جدآینده با ترس جمع نمیشودروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش پیشرفته ی سلول های بنسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز انتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا تضادهای علمیابزار بقای موجود زنده از حس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدو برابر شدن خطر مرگ و میبارداری بدون رحمدرمان سرگیجه بدون نیاز بگل زندگیمدیون خود ناموجودرژیم های غذایی و نقش مهم فال نیکوتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا گذشته، امروز وآینده تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اسندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان ها می توانند میدان چت جی پی تیششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیوار، از ابتدا توهم بوداز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک و احساسگامی در درمان بیماریهای مراقب خودتون و خانواده هرادیوی مغز و تنظیم فرکانفرایند حذف برخی اجزای مغتو کجای جهانیآیا دلفین ها می تواند از تاثیر دوپامین و سروتونیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنبه های موجی واقعیتاولین هیبرید بین انسان و چرا مغز انسان سه هزار سالضربه مغزی در تصادف راننداحتیاط در تعویض داروهاحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدانشمندان ژنی از مغز انساستفاده از هوش مصنوعی در یکی از علل محدودیت مغز امبدون بار گذشتهدرختان اشعار زمینتو در میانه ی جهان نیستی پلاسمای غالبمشکلات بین دو همسر و برخیزمین زیر خلیج فارس تمدنی قفس ذهنآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر درجه حرارت بر عملکچه زیاد است بر من که در ایسانسور از روی قصد بسیاری منبع خواب و رویاجهان هایی در جهان دیگرایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین جهل و علم رو به پظرف باید پر شود چه با چرک ادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه جای محکوم کردن دیگران هوش عاطفی قسمت ششمداروی لیراگلوتیداصل علت و تاثیرژنهای مشترک بین انسان و وبرخی مرزهای اخلاق و علوم برخی نکات از گاید لاین پرذهن و شیمی بدنتوهم وجودپیوند سر آیا ممکن استمعجزه ی علم در کنترل کرونزندگی در جمع مواردی را برقانونمندی و محدودیت عالمآزار حقیقیتاثیر سلامت دستگاه گوارشنوار عصب و عضلهستون فقرات انسان دو پا جلموجودات مقهور ژنها هستندجهانی در ذهنایا این جمله درست است کسینظریه تکامل در درمان بیمعلائم عصبی آلزایمر، با اارتباط بین هوش طبیعی و هوخواب عامل دسته بندی و حفطبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهیچ کس حقیقت را درون مغز داروی ضد چاقیاعتیاد را به دور بیندازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرخی سيناپسها طی تکامل و رقیبی قدرتمند در برابر متوصیه های سازمان بهداشت پایان، یک آغاز استمغز کوانتومیزیست شناسی کل در جزء فراکقطار پیشرفتافت هوشیاری به دنبال کاهتحریک عمقی مغزنوروز یا روز پایانیسربازان ما محققا غلبه می میدان های کوانتومی خلاجایی خالی نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه به آنچه داری، خوشنعارضه جدید ویروس کرونا ساز نخستین همانند سازها تخودت را از اندیشه هایت حفبیماری الزایمرهزینه سنگین انسان در ازادر هم تنیدگی کوانتومی و پکودکان مهاجربسیاری از مجرمان، خودشانرویا و خبر از آیندهتکامل مداوممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان و شناخت حقیقت قسمت دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوالگو و عادت را بشکن و در اتراشه ی بیولوژِیکابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنشنا در ابهای گرم جنوب نیامانند آب باشحقیقت آنطور نیست که به نظهندسه زبانِ زمان استغربال در زندگیاز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی ریشه ها عمیقند از چیخدا بخشنده است پس تو هم ببیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان نابینایان آیا ممکنکاهش حافظه هرچند فرایندیتفاوت ها را به رسمیت بشناآن چیزی که ما جریان زمان روزه داری و بیمار ی ام اس تکامل، نتیجه ی برنامه ریچقدر به چشم اعتماد کنیمسفرنامه سفر به بم و جنوب مننژیتامیدوارینگاه من، نگاه تو و یا حقیتشنج به صورت اختلال رفتاابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خودت نجنگدرمان با سلول های بنیادیکجای مغز مسئول پردازش تجمجرم، گاهی قربانی استفلج خواب چیستتلاش های جدید در ALSآیا فراموشی حتمی استروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه انسان بر رفتانقش آتش در رسیدن انسان بهسلام تا روشناییمنابع انرژی از نفت و گاز انتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا تظاهر خوابیده ی مادهابزار بقای موجود زنده از حس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودو داروی جدید برای میاستبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان سرگیجه بدون داروگلوله ی ساچمه ایمدیریت اینترنت بر جنگرژیم های غذایی و نقش مهم فاکسیبتتمرکز و مدیتیشنآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اسوی ما آید نداها را صدامنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان یک کتابخانه استچت جی پی تیشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیابعاد بالاترحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدید تو همیشه محدود به مقداز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک کنیم ما همه یکی هستیمگامی در درمان بیماریهای مراحل ارتقای پله پله کیهراز تغییرفراتر از دیوارهای باورتو کز محنت دیگران بی غمیآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر دپاکین بر بیماری منمای موفقیتسیاهچاله، سیاه خالص یا پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییاولین تصویر در تاریخ از سچرا مغزهای ما ارتقا یافت ضررهای مصرف شکر و قند بر احساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی، کیفیت فریب مدانشمندان پاسخ کوانتومی استفاده از انرژی خلایافته های نوین علوم پرده بدون زمان، ماده ای وجود ندرد و درستوقف؛ شکستپمبرولیزوماب در بیماری چمشکلات روانپزشکی پس از سزمان چیستقفس را بشکنآتاکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکنه عدم مطلق بلکه عدم با قسانسور بر بسیاری از حقایمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان یکپارچهایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و نادانی رو ظرفیت مغز چقدر استاداراوون تنها داروی تاییحسن یوسف باغچه ی منبه جای تولید، بیشتر گوش کهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی تشنجی دربارداریاصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای هوش ، کدامندبرخی نرمش ها برای درد زانذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودپیوند سر برای چه بیمارانمعجزه در هر لحظه زندگیزندگی در سیاهچالهقارچ بی مغز در خدمت موجودآزار دیگری، آزار خود استتاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار عصب و عضلهستارگانی قبل از آغاز کیهمورد نادر همپوشانی دو بیجهان، تصادفی نیستایا ابزار هوشمندی یا مغز نعناععلت خواب آلودگی بعد از خوارتباط شگفت مغز انسان و فخواص فلفل سبزبی ذهن و بی روحهیچ اندر هیچداروی ضد تشنج با قابليت تاعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دبرداشت مغز ما از گذر زمانرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های غیر دارویی در سپاکسازی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟زیست شناسی باور حقیقت یا قطره قطرهافتخار انسانتحریک عمقی مغز در آلزایمنورالژیسربرولایزینمیدان بنیادین اطلاعاتجاذبهاگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دعجول نباشاز نخستین همانند سازها تخودروهای هیدروژنیبیماری ای شبیه آلزایمر و هزاران سال چشم های بینا ودر هم تنیدگی کوانتومی و دکودکان میتوانند ناقل بی بسیاری از بیماری های جدیرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل چشممغز بزرگ چالش است یا منفعزبان و شناخت حقیقت قسمت سلزوم گذر انسان از حدها و الگوی بنیادین و هوشیاریتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پشناخت و معرفت، و نقش آن دماه رجبحقیقت افرادهندسه، نمایشی از حقیقتمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی شروع به بیدار شدن میخدای رنگین کمانبیهوشی در بیماران دچار ادرمان های اسرار آمیز در آکاهش دوپامین عامل بیماریتفاوت های بین زن و مرد فقآنچه می دانم، آنچه را میخروزه داری سلول های بنیادتکثیر سلول در برابر توقف نقش قهوه در سلامتیسفرنامه سفر به بم و جنوب من، ما یا چی؟امیدواری و مغزنگاه مادی غیر علمی استتشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدل به دریا بزنبا خدا باشدرمان تومورهای مغزی با اکرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانیفلج دوطرفه عصب 6 چشمتلاش های جدید در درمان فرآیا ممکن است موش کور بی مروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش انتخاب از طرف محیط، نسلاح و راهزنیمنابع انرژی از نفت و گاز انحراف و حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا شبیه سازی سیستم های کوانتظاهری از ماده است که بیدابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن آلزایمردو سوی واقعیتبازگشت از آثار به سوی خدادرمان سرطان با امواج صوتگلوئونمداخله ی زیانبار انسانرژیم ضد التهابیفاجعه ی جهل مقدستمرکز بر هدفآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش سجده بر عملکرد مغزسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان باشنتایج نادانی و جهلصبور باشتغییرات آب و هوایی که به اتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدن خدا در همه چیزاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک احساسات و تفکرات دیگگاهی لازم است برای فهم و مرز مرگ و زندگی کجاستراست دستی و چپ دستیفرار در فرار از میزبان، دتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر داروهای ضد التهاب نمایش تک نفرهسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییاولین دارو برای آتاکسی فچرا ویروس کرونای دلتا واضررهای شکر بر سلامت مغزاحساسات کاذبحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدانشمندان اولین سلول مصناستفاده از سلول های بنیایاد گرفتن مداومبر کسی اعتماد نکن مگر ایندرد باسن و پا به دلیل کاهتولید مولکول جدید توسط هپنج اکتشاف شگفت آور در مومشکلات روانپزشکی در عقب زمان و مکان، ابعاد کیهان قله برای دیدن نه برای به آتاکسی فریدریشتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت معرفت و شناخت درک عسانسور ذهنمنتظر نتیجه ی کارهایت باجهان یکپارچهایمپلانت استخوانی در آسینزاع بین علم و جهل رو به پعقل مجادله گرادب برخورد با دیگرانحساسیت روانی متفاوتبه خوبی های دیگران فکرکنهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید ALSاصل، روان و نفس استژنهای حاکم بر انسان و انساصلاح خطا با رفتن بر مسیرکفش و کتاببرخی نرمش ها برای زانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم بی خداییپیوند سر، یکی از راه حلهامعرفت و شناختزندگی زمینی امروز بیش از قبل و بعد از حقیقتآسيب میکروواسکولاریا آستاریک ترین بخش شبنوار عصب و عضلهسخن نیکو مانند درخت نیکوموسیقی نوجهش های ژنتیکی مفید در ساایا بیماری ام اس (مولتیپهفت چیز که عملکرد مغز تو عماد الدین نسیمی قربانی ارتباط شگفت انگیز مغز انخواص منیزیمبی سوادی در قرن 21هیچگاه از فشار و شکست نترداروی ضد تشنج با قابليت تبقا با سازگارترین فرد اسکنگره بین المللی سردرد دبرداشتت از جهان رو زیاد رموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه هایی در مصرف ماهیپارادوکس ها در علممغز اندامی تشنه ی انرژی ازیست، مرز افق رویداد هستلمس کوانتومیافراد آغاز حرکت خودشان رتداوم مهم است نه سرعتنورالژی تریژمینالسردرد میگرنمیدازولام در درمان تشنج جاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر با مطالعه فیزیک کوانهمیشه راهی هستعدم توقف تکامل در یک اندااز نشانه ها و آثار درک شدخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه ام اس مولتهستي مادي ای که ما کوچکتردر هر سوراخی سر نکنکودکان گذشته به آینده فکبسیاری از بیماری های جدیپراسینزوماب در پارکینسورویا تخیل یا واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عممغز بزرگ چالشهای پیش روزبان جانسوزلزوم سازگاری قانون مجازاالگوبرداری از طبیعتترجمه فعالیت های عضله به ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همشناخت حقیقت یا آرزوهای گماپروتیلینحقیقت انسانهنر فراموشیتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس خدایی که ساخته ی ذهن بشر بیوگرافیدرمان های بیماری آلزایمرکاهش سن بیولوژیکی، تنها تفاوت های تکاملی در مغز وآنچه ناشناخته است باید شروزهای بد باقی نمیماندتأثیر نیکوتین سیگار بر منقش مهاجرت در توسعه نسل اسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژي پاک سرچشمه حامیدی به این سوی قبر نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشتشویق خواندن به کودکانابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدلایلی که نشان میدهد ما ببا طبیعت بازی نکندرمان تشنجکریستال هامحل درک احساسات روحانی دفن آوری های جدید علیه شناتلاش های جدید در درمان سرآیا ما کالا هستیمروشی جدید در درمان سکته متاثیر ویتامین دی بر بیمانقش اتصالات بین سلولهای سلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز اندوه در دنیا استچالش های ایستادن بر دو پاشبکه های مصنوعی مغز به درتعویض دارو در تشنجابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیددولت یا گروهکبازگشت به ریشه های تکاملدرمان ضایعات نخاعیگمان میکنی جرمی کوچکی در مدارک ژنتیکی چگونه انسانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفارغ التحصیلان، فقیر و دتمرکز بر امروزآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان جدید از چه زمانی پانجات در اعتماد به خودصبور باشتغییرات تکاملی سر انسان اتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک تصویر و زبان های مخلتگاهی مغز بزرگ چالش استمرز بین انسان و حیوان کجارجزخوانی هایی که امروز بفرد موفقتو آرامش و صلحیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چند نرمش مفید برای کمردرسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهل مقدساولین دروغچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک ضعیف و قویاخلاق و علوم اعصابحس و ادراک قسمت دهمبلوغ چیستهوش احساسیدانشمندان تغییر میدان مغاستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیبرلیتیوندرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مثل اولین ربات های پول و شادیمشاهده گر جدای از شیء مشازمان و گذر آن سریع استقله سقوطآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت در بی نهایتساهچاله ها تبخیر نمیشودمنتظر زمان ایده آل نشوجهان کنونی و مغز بزرگتریایمان به رویانسبیت عام از زبان دکتر برعقل در جهان جدید، عجیب اسادراک ما درک ارتعاشی است خفاش کور و انسان بینا؟به خودت مغرور نشوهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید s3 در درمان ام داروی جدید لنفوم و لوکمیاصول انجام برخی نرمش ها دکل اقیانوس در یک ذرهبرخی نرمش های گردنذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم تنهاییپیوندهای پیچیده با تغییرمغز فکر میکند مرگ برای دیزندگی زودگذرقبل از آغازآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاریکی من و تو و گرد و غبانوار عصب و عضلهسخن و سکوتموسیقی هنر مایع استجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا بدون زبان میتوانیم تهفت سین یادگاری از میراث عنصر اصلی تعیین واقعیتارتباط شگفت انگیز مغز انخواص میوه ی بهبی شرمیهیپرپاراتیروئیدیسمداروی ضد تشنج توپیراماتبقا در ازای بیماریکنترل همجوشی هسته ای با هبررسي علل احتمالي تغيير رمز و رازهای ارتباط غیر کتوضیحی ساده در مورد هوش مپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان ایا طبیعتا تمازاویه نگاه ها یکسان نیستلووفلوکساسینافراد بی دلیل دوستدار تو تداخل مرزها و صفات با بیننوزاد ناشنوای متولد شده،سردرد میگرن در کودکانمکان زمان یا حافظه زمانجبران از دست رفته هاهمیشه عسل با موم بخوریمعدم درکاز نظر علم اعصاب یا نرووسخوش قلبی و مهربانیبیماری اسپینال ماسکولار هستی ما پس از شروعی چگال در والنتاین کتاب بدید همکودکان خود را مشابه خود تبشکه ای که ته نداره پر نمپرتوهای صادر شده از سیاهرویا حقی از طرف خداتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزبان ریشه هایی شناختی اسلزوم سازگاری قانون مجازاالتهاب شریان تمپورالترجمه ی فعالیت های عضله بابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین شناخت درون، شناخت بیرون؛ماجرای جهل مقدسحقیقت اشیاهنر حفظ گرهصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخدایا جز تو که را دارمبیوگرافیدرمان های بیماری اس ام ایکایروپاکتیک چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تآنچه واقعیت تصور میکنیم روزهای سختتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش میدان مغناطیسی زمین سفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز امیدی تازه در درمان سرطانگاه کلی نگرتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقا از نخستین همانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدنیا فریب و سرگرمیبالای هر دستی، دستی هستدرمان جدید ALSکریستال زمان(قسمت اولمحدودیت چقدر موثر استفناوری هوش مصنوعی نحوه ختلاش های جدید شرکت نورالآیا ما تنها موجودات زنده ريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش تیروئید در تکامل مغزسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع بی نهایت انرژی در داندوه دردی را دوا نمیکندچالش کمبود اندام برای پیشبکیه های مصنوعیتعامل انسان و هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژندونپزیل در بیماران قلبی بازخورد یا فیدبکدرمانهای بیماری پارکینسگنجینه ای به نام ویتامین مروری بر تشنج و درمان هایرژیم غذایی سالم و ضد التهفاصله ها در مکانیک کوانتتمساح حد واسط میان مغز کوآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان خطرناکترین موجودنجات در راستگوییصبر لازمه ی پیروزی استتغذیه بر ژنها تاثیر دارداتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیروز و امروزاز خود رها شوورزش و میگرنبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک حقیقت نردبان و مسیری گاهی جهت را عوض کنمرز جدید جستجو و اکتشاف، رحم مصنوعیفرد یا اندیشهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر مغزچند جهانیسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان فراکتالاولین سلول مصنوعیچرا پس از بیدار شدن از خوطلوع و حقیقتاخلاق پایه تکامل و فرهنگحس و ادراک قسمت دوازدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش احساسیدانشمندان روش هاي جدیدی استفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید دبرنامه و ساختار پیچیده مدردهای سال گذشته فراموش تولید یا دریافت علمپول و عقیدهمشاهده آینده از روی مشاهزمان و صبرقلب های سادهآتش منبع انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکنهادینه سازی فرهنگ اختلاسایه ی هوشیاریمنحنی که ارتباط بین معرفجهان کاملی در اطراف ما پراین پیوند نه با مغز بلکه چسبیدن به خود، مانع بزرگ عقل سالمادغام میان گونه های مختلخفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت نگاه کنهوشمندی کیهانبه دنبال رستگاری باشهوشیاری و وجودداروی جدید میاستنی گراویاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلمات بلند نه صدای بلندبرخی یونها و مولکول های مذهن خالی از شلوغی افکارتوهم جداییپیوندی که فراتر از امکانمغز قلبزندگی سلول در بدن، جدای اقبل از انفجار بزرگآسیب روانی شبکه های اجتمتاریکی و نورنوار عصب و عضله مهم در تشسخن پاک و ثابتمیلر فیشر نوعی نادر از گیجهش های بیماری زا، معمولایا تکامل هدفمند استهم نوع خواری در میان پیشیعوامل موثر در پیدایش زباارتباط غیرکلامی بین انساخواص هلو برگ هلوبی عدالتی در توزیع واکسن هاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی ضد جنون در درمان تیبقای حقیقی در دور ماندن اکنترل جاذبهبررسی مغز با امواج مادون رمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحات دکتر فاطمی در موپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای ایجاد تمدزاوسکا درمان گوشرلوب فرونتال یا پیشانی مغافزایش قدرت ادراکات و حسترقی واقعی یا شعار ترقینوسانات کوانتومی منبع ماسردرد میگرنی در کودکانمکانیک کوانتومی بی معنی جدا کردن ناخالصی هاهمیشه، آنطور نیست که هستعدالت برای من یا برای همهاز نظر علم اعصاب اراده آزخوش خیالی و خوش بینیبیماری اضطراب عمومیهشت توصیه برای کاستن از ددر یک فراکتال هر نقطه مرککودکان را برای راه آماده بشریت از یک پدر و مادر نیپرتوزایی از جسم سیاهرویاها از مغز است یا ناخوتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز بزرگترین مصرف کننده زبان شناسی مدرن در سطح سللزوم عدم وابستگی به گوگل ام آر آی جدید با قدرت شگفترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسشناسایی تاریخچه ی تکاملیماجرای عجیب گالیلهحقیقت تنها چیزی است که شاهنر رها شدن از وابستگیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایخرما منبع بسیار خوب آنتی بیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان های جدید ALSکار امروز را به فردا نیندتفاوت ایستایی و تکاپوآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روزهای سخت میگذردتأثیر شیرینی های حاوی لونقش محیط زندگی و مهاجرت دسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژی از نفت و گاز امگا سه عامل مهم سلامتنگاه انسان محدود به ادراتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدنیا مکانی بسیار اسرارآمبالاترین هدف از دولتدرمان جدید مولتیپل میلومکریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت های حافظه و حافظفواید روزه داری متناوبتلاش هایی در بیماران قطع آیا مصرف مولتی ویتامین هریه زغالیتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش حفاظتی مولکول جدید دسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع جدید انرژیاندوهگین نباش اگر درب یا چالش دیدگاه های سنتی در بشباهت مغز و کیهانتعامل انسان با هوش مصنوعابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کرونادوچرخه در کاهش دردهای کمبازسازي مغز و نخاع چالشی درماندگی به دلیل عادت کرگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز هوشیاری، روح یا بدن رژیم غذایی ضد التهابیفاصله ی همیشگی تصویر سازتنفس هوازی و میتوکندریآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياسوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان در هستی یا هستی در نخاع ما تا پایین ستون فقرصبر و واقعیتثبت و دستکار ی حافظهاتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیسک گردناز درخواست ها جدا شوورزش بهترین درمان بیش فعبحثی درباره احساسات متفادرک دیگرانگذر زمان کاملا وابسته به مرزهای حقیقی یا مرزهای ترحم مصنوعیفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا راهی برای بهبود وضعیتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیسیب یکسان و دیدگاه های متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان قابل مشاهده بخش کوچاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا ارتعاش بسیار مهم استطلای سیاهاختلا ل در خود عضلهحس و ادراک قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش بشری تهدید برای بشریدانشمندان روشی برای تبدیاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرنامه ی مسلط ژنها در اختدردی که سالهاست درمان نشتولید پاک و فراوان انرژیپوست ساعتی مستقل از مغز دمشاهدات آمیخته با اشتباهزمان واقعیت است یا توهمقلب و عقلآثار باستانی تمدن های قدتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار میلیارد سال تکامل بسایه را اصالت دادن، جز فرمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان پیوستهاین اندوه چیستنسبت ها در کیهانعقلانیت بدون تغییرادغام دو حیطه علوم مغز و خلا، حقیقی نیستخلا، خالی نیستبه زودی شبکه مغزی به جای هوشیاری و افسردگیداروی جدید آلزایمراصول سلامت کمرکلوزاپین داروی ضد جنونبرخی اثرات مضر ویتامین دذهن سالمتوهم جدایی و توهم علمپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزندگی، مدیریت انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاریکی خواهد ترسیدنوار عصب و عضله برای تاییسخت ترین حصارمیهمانهای ناخوانده عامل جهش تمدنی عجیب و شگفت انسایجاد احساساتهمه چیز موج استعوامل ایجاد لغت انسانی و ارتروز یا خوردگی و التهاخواص هندوانهبیمار 101 ساله، مبتلا به سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدارویی خلط آوربلندی در ذهن ما درک بلندیکندن ریشه ی خودبررسی و اپروچ جدید بر بیمرمز پیشرفت تواضع است نه طتیوتیکسن داروی ضد جنونپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طزبان فرایند تکاملی برای لوتیراستامافزایش میل جنسی با خوردن تروس جریان انرژیاگر تلاش انسان امروز برانوشیدن چای برای مغز مفید سردرد و علتهای آنمکانیزمهای دفاعی در برابجدایی خطای حسی استهمکاری یا رقابتعسل طبیعی موثر در کنترل باز نظر علم اعصاب اراده آزخوشبختی چیستبیماری بیش فعالیو هر کس تقوای خدا پیشه کندر کمتر از چند ماه سوش جدکوری گذرای ناشی از موبایبعد پنجمپرسشرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل تکنولوژیمغز حریص برای خون، کلید تزبان شناسی نوین نیازمند مقاومت به عوارض فشار خون ام اس و سرطانترس و آرمان هاابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزشناسایی سلول های ایمنی اماده ی تاریکحقیقت خواب و رویاهنر، پر کردن است نه فحش دپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخسته نباشی بابابیان حقیقتدرمان های جدید میگرنکار با یگانگی و یکپارچگیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآنها نمیخواهند دیگران راروش مقابله مغز با محدودیتئوری تکامل امروز در درمنقش مرکز تنفس سلولی در بیسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمنابع انرژی از نفت و گاز اما شما از دید خفاش کور هنگاه از بیرون مجموعهتشخیص ایدزابزار بقا از نخستین همانشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدنیای شگفت انگیز کوانتومباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان جدید میگرن با انتی کریستال زمان(قسمت سوم)محدودیت درک انسانفواید روزه داری متناوبتلاش در تولید انرژی به رنآیا مغز تا بزرگسالی توسعریواستیگمینتاثیر کلام در آیات کلام بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسماگلوتید داروی کاهش دهنمناطق خاص زبان در مغزاندام حسی، درک از بخش هایچاالش ها در تعیین منبع هوشباهت مغز با کیهان مادیتعادل دوپامین، فقط باعث ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شدوچرخه سواری ورزشی سبک و باغچه ی مندرها بسته نیستگویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز حافظه کجاسترژیم غذایی ضد دردفتون های زیستیتنفس هوازی و میتوکندریآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها در کاهش دردهای سودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت انسان عامل توقف رشد مغزنخاع درازتر یا کوتاهتر کصبر بسیار بایدثبت امواج الکتریکی در عصاثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدیستونی قابل درماناز دست دادن دم در پیشینیاورزش در کمر دردبحثی درباره احساساتی غیردرک درست از خود و هوشیاریتو افق رویداد جهان هستیگذشته را دفن کنمزایای شکلات تلخ برای سلرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفردا را نمیدانیمآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانی و علمسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان موازی و حجاب هاايندگان چگونه خواهند دیدچرا بیماری های تخریبی مغطوفان فقر و گرسنگی و بی ساختلاف خانوادگی را حل کنحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه قفس های سیاهت ننازهوش در طبیعتدانش، قفل ذهن را باز میکناستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درس گرفتن از شکست هاتولید اندام با چاپ سه بعدپوشاندن خود از نورمطالبه ی حق خودزمان پلانکقلب یا مغزآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکساخت سلول عصبی حتی پس از منشاء کوانتومی هوشیاری اجهان پیوستهاین ایده که ذرات سیاهچالنسبت طلایی، نشانه ای به سعقیده ی بی عملارتقا و تکامل سنت آفرینش