دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثی درباره هوش و تفاوتهای آن بین گونه ها و نژادهای مختلف ( قسمت اول)

در مباحث قبلی توضیحاتی در مورد توسعه ابزار هوش همراه با افزایش ادراک و حس داده شد .یعنی هر چه بیشتر ببینیم و بشنويم و حس کنیم , لازم است تا هماهنگ کننده این احساسات یعنی مغز هم بزرگتر شود . و این توسعه وسعت مغز و پیچیده شدن عملکردهای آن محدود به زمان خاصی نیست . در طول زمان ، هر وقت شرایط فراهم باشد ، هدف از خلقت یعنی توسعه ابزار هوش رخ خواهد یافت .بررسی ساده موجودات ، از ابتدا تا امروز نشان میدهد هر وقت ، قدرت درک محیط و دیدن یا شنیدن اطراف بیشتر شده است ، سفره همیشه باز کریمی که بی محابا و بدون ملاحظه بخشيده و منتظر کسی بوده است تا بر سر آن جمع شود ، ميهمانهايي را می یابد و این میزبان ، با توجه به ظرفیت آن میهمانها، از کرم خود ، انبوهشان میکند .اگر در مواردی مشاهده میشود که برخی از سفره ، بهره اندکی دارند ، علتش آن است که ظرفیت وجودشان اندکتر است وگرنه کریم مطلق ، هرگز سفره را بر کسی نمی بندد

اینجاست که در می یابیم ، توسعه ابزار هوش با توجه به میزان درک میتواند تغییر کند .در میان گونه های موجودات تا انسان ، این روال حفظ شده است مثلا حلزونی که چشم آن دو بعد را میبیند ، مغزش از حلزون دیگری که سه بعد را میبیند کوچکتر است و مثلا میمونی که میتواند سه رنگ را ببیند از میمونی که چشمش قابلیت درک دو رنگ را دارد ، مغز بزرگتری دارد .در انسانها هم این فرایند قطعا حفظ میشود .انسانی که نگاهش را محدود به عالم سه بعدی اطرافش کند ، قطعا ابزار هوش محدودتری نسبت به دیگرانی دارد که بر ابعاد دیگر هستی مينگرند . و این از طرف کریم مطلقی که بی حساب میبخشد ، هرگز بعید نیست .بله قابلیتهای موجود است که ظرفها را از باران بی دریغ الهی پر میکند .

جمجمه ، ساختاری استخوانی است که در اطراف مغز قرار میگیرد و با توجه به فرم مغز و تفاوت در قسمتهای مختلف آن ، فرمهای مختلفی را به خود میگیرد و همانطور که مثلا محیطهای مختلف و انتخاب طبیعی ،رنگها و اندازه های گوناگونی را در پوست و جسم موجودات ایجاد کرده است ، همین محیط متفاوت میتواند فرمهای مختلفی را برای جمجمه و قسمتهای مختلف مغز ، با توجه به نیاز آن محیط ،ایجاد کند .مثلا تغییر جسم موجودات در آب و هوای مختلف قابل توجه است . موجوداتي که در آب و هوای سردتر زندگی میکنند ، برای آنکه گرمای کمتری را از دست بدهند ، لازم است سطح بدنشان نسبت به حجم کمتر شود و برای این منظور ، بدنهایی با قد بلند و هیکل بزرگ ، سطح پوست را نسبت به حجم کاهش میدهد و کمک میکند تا گرمای کمتری از دست برود ،همین تغییرات در مورد سایز جمجمه و مغز و فرم آنها هم میتواند ایجاد شود , مثلا بررسیهای علمی زیادی روی شکلهای مختلف مغز در قسمتهای مختلف اروپا انجام شده است و تفاوت شکلهای مختلف جمجمه دیده شده است .همینطور مطالعات دیگری در اروپا نشان داده است که اندازه مغز در قسمتهای مختلف اروپا با هم متفاوت است مثلا هرچه به سمت جنوب اروپا حرکت کنیم ،
سایز مغز بزرگتر میشود و بیشترین اندازه مغز در میان اروپاییها ، در مردمان ایتالیا دیده میشود .
https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com

مطالعات انجام شده در اروپا را کمتر در منطقه خاورميانه یا آفریقا شاهد هستیم پس اکنون شاید دقیقا نتوان اندازه مغز را بر اساس معیارهای علمی درست بین اروپا و آفریقا و آسیا مقایسه کرد با این حال مطالعاتی نشان میدهد که اندازه مغز در سیاه پوستان آفریقایی بزرگتر از اروپاييهاست .در این بررسیها ، مسائل مختلف دیگری هم لازم است لحاظ شود مثلا فقر و محرومیت و اختلالات حین زایمان که در میان سیاه پوستان شايعتر هست ، میتواند منجر به اختلال در رشد مغز شود ولی در شرایط محیطی و اقتصادی نسبتا یکسان معمولا سیاه پوستان مغز بزرگتری دارند مطالعه انجام شده در لینک زیر است .
http://www.africaresource.com/

در مقاله ای که در بالا عرضه شد ذکر میشود که سایز مغز آفریقاییها به خصوص قسمت جنوبی آفریقا بزرگتر از سایز مغز اروپاييهاست و مغز آنها پهننتر است و در قسمتهای بینی و ماگزيلا و پشت سر، تفاوتهای بین دو نژاد برجسته تر هست .جدای از مطالعه فوق، ميتوانيم بگوئیم اگر اندازه مغز در جنوب اروپا (ايتاليا) بزرگتر باشد، همین تغییر و بزرگ شدن سایز مغز در قسمتهای جنوبی ادامه پیدا کند . البته فاکتورهای بسیار دیگری هم هست که بر رشد سایز مغز مانند رشد دیگر اندامهای بدن تاثیر میگذارد .مثلا در بالا توضیح داده شد که رشد قد تحت تاثیر سرمای محیط اطراف هست ولی سرما تنها فاکتور تعیین کننده طول قد نیست . فقر و ثروت و قحطيها با توجه به چگونگی توزیع مواد غذایی و انرژی و سبک زندگی و نوع ورزشی که هر فرد انجام میدهد با توجه به میزان کششی که بر استخوان و مفاصل وارد میکند قطعا نقش بسیار مهمی را بر آن دارند .

مغز در میان همه اندامهای بدن انسان بیشترین انرژی را مصرف میکند پس کاملا قابل انتظار است که قحطيها و بردگيها و فقر و استضعاف ، تاثیر بسیاری بر اندازه مغز داشته باشد . به همین ترتیب نوع غذایی که جمعیتهای مختلف مصرف میکنند بر رشد سالم اندامها از جمله مغز بسیار تاثیر گذار است . با توجه به مصرف حدود بیست درصد انرژی وارد شده به بدن توسط مغز، اهمیت نوع غذای مصرفی بر مغز خیلی زیاد است .عمق دید در هر فرهنگ و تمدن ، تاثیر بسیاری بر رشد ابزار هوش در آن فرهنگ دارد. و شاید بتوانیم بگوئیم آنچه در ابتدا برای رشد مغز لازم است ، بیشتر کردن عمق نگاهی است که ما داریم و این، لازمه رشد ابزار هوش است ولی برای رشد آن کافی نیست . تغذیه و ورزش و سبک زندگي مناسب و بهداشت مناسب بارداری زنان ، اینها همه برای آبیاری این ریشه لازم است و تا اینها نباشد ،هر چه هم عمق نگاه و درک بالاتر رود ، کمکی به رشد مغز نمیکند

زیرا در این شرایط نامناسب و تغذیه ناکافی، فرض کنید، انرژی دریافتی ، صرف بزرگ شدن مغز گردد ، در این شرایط , رشد مغز و مصرف اکثر انرژی های فرد ، منجر به فقر و محروميت اندامهای دیگر مثلا قلب میشود و طبیعی است که کم شدن مواد غذایی برای قلب ، منجر به تخریب سلولهای حیاتی قلب ميشود و موجود زنده را در معرض خطر و حتی مرگ قرار میدهد .این نگاه عمیق و فراتر از ماده که لازمه رشد ابزار هوش است، در فرهنگهای گوناگون دینی و عرفاني با نسبتهای مختلف میتوان دید ؛چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی یا حتی فرهنگها و مذاهب ایران قدیم و چین و هند و این فرايند حتی تا سومريها و اشوريها و دیدگاههای عارفانه آنها در کتیبه هایشان ادامه می یابد و این سومريها نخستین تمدن و فرهنگ قابل توجه در میان همه فرهنگهای بشری است و مربوط به حدود هفت تا ده هزار سال قبل در جنوب عراق هستند .

این نگاههای فراتر از عالم ماده قطعا تاثیراتی به سزا را در رشد و افزایش پیچیدگی مغز از ابتداي ایجاد انسان تا امروز داشته است .ابتدای خلقت انسان از صحراهای آفریقا بوده است و سپس مهاجرت به عرض های جغرافیایی بالاتر صورت گرفته. انسانهای تمدن ساز اولیه ، یعنی سومريها و اشوريها رنگ پوست تیره ای داشتند و بعدا طی مهاجرت به قسمتهای شمالی ، به تدریج رنگ پوست آنها سفید شد که نقش ویتامین دی در این تحول رنگ پوست بسیار برجسته است .توضیحات مربوط به این تغییر رنگ پوست ، در قسمتهای قبلی در این کانال داده شد .نگاه فرامادي موجود در نسلهای اولیه بشری که سیاه پوست یا تیره پوست بودند و بعدها به منطقه خاورمیانه ،مهاجرت کردند و تعدادی از آنها حتي لايق دریافت وحي و نگاهی فراتر از نگاه مادی شدند ، نقش مهمی در رشد ابزار هوش داشته است ولی متاسفانه نسل بشری ، این میراث پربار را کمتر با خود به نسلهای بعد و مهاجران به عرض های شمالی تر یعنی اروپا منتقل کردند .

آن میراث پر باری که ظرفیت های زیاد نسلهای گذشته با خود حمل کرد ، در نتیجه تغییرات آب و هوایی و عرضهاي جغرافیایی و فشارهای ناشی از آن بر جسم انسان ، نیازمند پردازشي دقیق و کامل از طرف پیشینیان ما بود تا منتشر و فراگیر شود ولي متاسفانه این کار انجام نشد و امروز با موجی عظیم از الحاد و بی خدایی در اروپای امروز مواجهيم و مقصر نتایج زیان بار فشارهای طبیعی بر انسان امروز اروپایی ، حاملان خودبين و بی اطلاع دين چه مسلمان چه مسیحی ، چه یهودی و .... هستند که بار رسالت خود را با هزار رنگ نفسانی آلودند . با این حال در چرک این محیط فاسد ، هنوز حاملاني هم هستند که هرچند مانند ستارگان در تاریکی شب تار اندکند ولی ميکوشند تا رسالت الهی را با نور رحمت و مرحمت خدا و نه با ظلمت خودبینی و ریاست طلبی بشناسانند و این ستارگانند که ابزار هوش بشری را در آینده، بزرگ و بزرگتر خواهند کرد .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گل زندگیمرکز حافظه کجاستدرک فرد دیگر و رفتارهای ابشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیراه طولانی را به سلامت گذتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات درياانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی از عروسک تا کمقطره قطرهحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان پاسخ کوانتومی بیان حقیقتمیدان های کوانتومی خلاگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلدرب بسته با غیر خود باز متفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملز گهواره تا گورتأثیر شیرینی های حاوی لوچند جهانیاولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوسکته مغزیجهان یکپارچهتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاطبیعت موجی جهانهوش احساسیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحسن یوسف باغچه ی مناستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومداروی کنترل چربی خونبالاترین هدف از دولتمانند آب باشپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر ویروس کرونا بر مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلاایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانعلم در حال توسعههوش عاطفی در زنان بیشتر امننژیتخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسداروی سل سپتبازسازي مغز و نخاع چالشی پیوند اندام حیوانات به امغز قلبرفتار مانند بردهتنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو سریعترین کامپیوتر موجودفلج دوطرفه عصب 6 چشمجایی خالی نیستارتباط انسانی، محدود به عادت کن از بالا نگاه کنیهیچگاه از فشار و شکست نترمنابع انرژی از نفت و گاز خودت را از اندیشه هایت حفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر ناامیدی بسی امید استبحثی درباره احساسات متفاتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدرویکردهای جدید ضایعات نخإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه راهی هستسطح آگاهی، رخدادهای زندگفاجعه ی جهل مقدسحقیقت آنطور نیست که به نظاز نخستین همانند سازها تعصب حقوق نورولووبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدا بخشنده است پس تو هم بکودکان مهاجردر سال حدود 7 میلیون نفر برنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمتولید پاک و فراوان انرژیمغز بزرگترین مصرف کننده روح رهاییالکترودهای کاشتنیسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین هنر فراموشیشکل های متفاوت پروتئین هفرار در فرار از میزبان، دحوادث روزگار از جمله ویراز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس به سیاهی عادت نکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدقیق ترین تصاویر از مغز اکاهش حافظه هرچند فرایندیدرمان پوکی استخوانبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانتوهم جدایینقش میدان مغناطیسی زمین امیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرسلول عصبی شاهکار انطباق تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک های بقله برای دیدن نه برای به حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری لبر و نابینایی آنمنتظر نمان چیزی نور را بهکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انساندرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثریشه های مشترک حیاتتوضیحات دکتر فاطمی در مونقش تیروئید در تکامل مغزانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از شرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک بازی قارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددید تو همیشه محدود به مقدبیماری تی تی پیموجودات مقهور ژنها هستندگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستدرک نیازمند شناخت خویش ابعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده رابطه تشنج و اوتیسمتکامل تکنولوژینقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی از عروسک تا کملمس کوانتومیحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدانشمندان اولین سلول مصنبیداری معنوی یعنی دوستی میدان بنیادین اطلاعاتگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گدرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از زمین در برابر عظمت کیهانتئوری تکامل امروز در درمچند جهانیاولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهاطبیعت بر اساس هماهنگیهوش احساسیلزوم گذر انسان از حدها و حساسیت روانی متفاوتاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیداروی تشنجی دربارداریباهوش ترین و با کیفیت تریماه رجبپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجذهن هوشیار در پس ماده ی متلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی و داراییتاثیر ژنها بر اختلالات خچهار میلیارد سال تکامل بایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ سازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمعلم راهی برای اندیشیدن اهوشمندی کیهانمن، ما یا چی؟خواص فلفل سبزاصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابداروی ضد چاقیباغچه ی منپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرفتار وابسته به شکلتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تزیرفون داروی ضد ام استاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله مهم در تشایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث سرکه انگبین عسلی مفید برفن آوری های جدید علیه شناجاذبهارتباط از بالا به پایین معادت کن خوب حرف بزنیهیپرپاراتیروئیدیسممنابع انرژی از نفت و گاز خودروهای هیدروژنیکنگره بین المللی سردرد ددر هم تنیدگی مرزها و بی مبحثی درباره احساساتی غیرتو افق رویداد جهان هستیپپوگستمغز انسان برای شادمانی طرویا و واقعیتافت فشار خون ناگهانی در وزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماهمیشه عسل با موم بخوریمسعی کن به حدی محدود نشویفارغ التحصیلان، فقیر و دحقیقت افراداز نخستین همانند سازها تعصب سیاتیکبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست قسمت خدای رنگین کمانکودکان میتوانند ناقل بی در عید نوروز مراقب تصادف برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمتولید اندام با چاپ سه بعدمغز حریص برای خون، کلید تروزه داری متناوب، مغز را الگو نداشتیمسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسهنر حفظ گرهشکل پنجم مادهفرد موفقحکمت الهی در پس همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحبه سخن توجه کن نه گویندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدل به دریا بزنکاهش دوپامین عامل بیماریدرمان آرتروز با ورزش موضبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح روش صحبت کردن در حال تکامتوهم جدایی و توهم علمنقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراسلول عصبی، در محل خاص خودتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک های بقله سقوطحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری میاستنی گراویسمنتظر نتیجه ی کارهایت باکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودریشه های اخلاقتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید دانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از شربت رب انارهوش مصنوعی از عروسک بازی قبل و بعد از حقیقتحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندیدن خدا در همه چیزبیماری خود ایمن اعصاب محمورد نادر همپوشانی دو بیموسیقی نوگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استدرک و احساسبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصارادیوی مغز و تنظیم فرکانتکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها در کاهش دردهای انسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی از عروسک تا کملووفلوکساسینحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرندانشمندان تغییر میدان مغبیداری و خواب کدام بهتر امیدازولام در درمان تشنج گاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قمادرختان اشعار زمینتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند بازمین زیر خلیج فارس تمدنی تئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانی و علماولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش بشری تهدید برای بشریلزوم سازگاری قانون مجازاخفاش کور و انسان بینا؟استفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید دداروی جدید ALSباور و کیهان شناسیماپروتیلینپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدذهن و زندگیتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیزندگی بی دودتاثیر کلام در آیات کلام بچهار ساعت پس از کشتار خوکایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییعلم ساختن برج های چرخانهوشیاری و وجودمنابع انرژي پاک سرچشمه حخواص منیزیماصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهداروی ضد چاقیبترس از اینکه کسی، به درگپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استرفتار اجتماعی انسان، حاصتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیزیرک ترین مردمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله برای تاییایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیسرگیجه از شایعترین اختلافناوری هوش مصنوعی نحوه خجاذبه و نقش آن در شکلگیریارتباط بین هوش طبیعی و هوعادت کردن به نعمتاعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنابع انرژی از نفت و گاز خورشید مصنوعیکنگره بین المللی سردرد ددر هم تنیدگی کوانتومیبحران ذهن فیلمی قابل تامتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طرویا و کابوسافت هوشیاری به دنبال کاهزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید همیشه، آنطور نیست که هستشلیک فراموشیفاصله ها در مکانیک کوانتحقیقت انساناز نخستین همانند سازها تعضلانی که طی سخن گفتن چقدبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدایی که ساخته ی ذهن بشر کودکان گذشته به آینده فکدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انساتولید سلولهای جنسی از سلمغز در تنهایی آسیب میبینروزه داری و التهاب زیانبالگو و عادت را بشکن و در اسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزهنر رها شدن از وابستگیفرد یا اندیشهحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایبهبود حافظه پس از رخدادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدلایلی که نشان میدهد ما بکاهش سن بیولوژیکی، تنها درمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان روشهای نو در درمان دیسک بتوهم جسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدوارینگاه از بیرون مجموعهسلولهای ایمنی القا کنندهتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانشایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب های سادهحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدو داروی جدید برای میاستبیماری های میتوکندریمنتظر زمان ایده آل نشوکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استرژیم های غذایی و نقش مهم تیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از شربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک بازی قبل از آغازحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادیدگاه نارسای دوگانه ی مبیماری دویکبیماری دیستروفی میوتونیموسیقی هنر مایع استگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستدرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیراز تغییرتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان باشنخستین تمدن بشریسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالترس و آرمان هااتفاق و تصادفضرب المثل یونانیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیلوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعدانشمندان روش هاي جدیدی بیرون اصل است یا درونمکان زمان یا حافظه زمانگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقادرد و درستقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قازمان چیستتئوری جدید، ویران کردن گچند روش ساده برای موفقیتاولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرتشخیص ایدزاحساسات کاذبظهور امواج مغزی در مغز مصهوش در طبیعتلزوم سازگاری قانون مجازاخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید s3 در درمان ام باید از انسان ترسیدماجرای جهل مقدسپول و شادیمعمای اخلاقی قطارذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشزندگی در جمع مواردی را برتاثیر کپسول نوروهرب بر ننون و القلمایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانعلایم کمبود ویتامین E را هوشیاری و افسردگیمنابع انرژی از نفت و گاز خواص میوه ی بهاصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندداروی ضد تشنج با قابليت تبحتی علمی درباره تمایل بپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمرقیبی قدرتمند در برابر مآزار دیگری، آزار خود استزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله تعیین محلایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استسرگردانیفواید روزه داری متناوبجبران از دست رفته هاارتباط شگفت مغز انسان و فعادت بد را ترک کناعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنابع بی نهایت انرژی در دخوش قلبی و مهربانیکنترل همجوشی هسته ای با هدر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش فراموش شده ی حافظهتو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شرویا و خبر از آیندهافتخار انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک همکاری یا رقابتشلیک فراموشیفاصله ی همیشگی تصویر سازحقیقت اشیااز نخستین همانند سازها تغم بی پایانبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدایا جز تو که را دارمکودکان خود را مشابه خود تدرمان نابینایان آیا ممکنبرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدتولترودینمغز را از روی امواج بشناسروزه داری و بیمار ی ام اس الگوی بنیادین و هوشیاریسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمهنر، پر کردن است نه فحش دفرد حساس از نظر عاطفی و بحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کابهداشت خوابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیا فریب و سرگرمیکایروپاکتیک چیستماست مالیدرمان با سلول های بنیادیبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخروشهای شناسایی قدرت شنواتوهمات و شناخت حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدسلولهای بنیادی مصنوعی درتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانشادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی از عروسک بازی قلب و عقلحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدو سوی واقعیتبیماری های مغز و اعصاب و منحنی که ارتباط بین معرفکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مرژیم های غذایی و نقش مهم تیکاگرلور داروی ضد انعقانقش خرچنگ های نعل اسبی درانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی سندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از شش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی قبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شدیروز و امروزواکسن دیگری ضد کرونا از ددیسک گردنبیماری سلیاکمیلر فیشر نوعی نادر از گیگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهاندرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهراست دستی و چپ دستیتکامل داروینی هنوز در حانقشه های مغزی جدید با جزیانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینضربه مغزی در تصادف رانندهوش مصنوعی به شناسایی کالوتیراستامحس و ادراک قسمت سوماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر درددانشمندان روشی برای تبدیبیست تمرین ساده برای جلومکانیک کوانتومی بی معنی گاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیسدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان و مکان، ابعاد کیهان تا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که مانناولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابظرف باید پر شود چه با چرک هوش عاطفی قسمت 11لزوم عدم وابستگی به گوگل خلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید لنفوم و لوکمیبابا زود بیاماجرای عجیب گالیلهپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشاذهن پر در برابر آگاهیتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنزندگی در سیاهچالهتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوآوری ای شگفت انگیز دانایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان ستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است علایم کمبود ویتامین E را هوشیاری کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز خواص هلو برگ هلواصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونداروی ضد تشنج با قابليت تبحث درباره پیدایش و منشا پیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیرقابتی بی هدف یا رقابتی هآسيب میکروواسکولاریا آسزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله در مطب دکایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزسربازان ما محققا غلبه می فواید روزه داری متناوبجدا کردن ناخالصی هاارتباط شگفت انگیز مغز انعادت دادن مغز بر تفکراعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلمنابع جدید انرژیخوش خیالی و خوش بینیکنترل جاذبهدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخش های تنظیمی ژنومتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدرویا بخشی حقیقی از زندگی افراد آغاز حرکت خودشان رزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینهمانند سازی در انسانشنا در ابهای گرم جنوب نیافتون های زیستیحقیقت تنها چیزی است که شااز نشانه ها و آثار درک شدغم بی پایانبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خرما منبع بسیار خوب آنتی کودکان را برای راه آماده درمان های اسرار آمیز در آبرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسوتومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مرروزه داری سلول های بنیادالگوبرداری از طبیعتسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانشکرگزار هر چیزی باش که داهوموارکتوس ها ممکن است دفردا را نمیدانیمحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانبهداشت خواب، رمز حافظه ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیا مکانی بسیار اسرارآمکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیدرمان تومورهای مغزی با ابرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شروشی برای بهبود هوش عاطفتوکل بر خدانقش نظام غذایی در تکامل مامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونسلام تا روشناییتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب یا مغزحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدولت یا گروهکبیماری های ژنرالیزه ی عصمنشأ اطلاعات و آموخته ها کریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمرژیم ضد التهابیتیروفیبان موثر در سکته ی نقش داروهاي مختلف معروف اندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از ششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک بازی قبرستان ها با بوی شجاعتحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغز از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطاندیستونی قابل درمانبیماری شارکو ماری توثمیهمانهای ناخوانده عامل گوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخرجزخوانی هایی که امروز بتکامل داروینی هنوز در حانقشه با واقعیت متفاوت اسانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی تعاملیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت سی و هشتماز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختدانش، قفل ذهن را باز میکنبیش از نیمی از موارد انتقمکانیزمهای دفاعی در برابگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیددرد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان و گذر آن سریع استتا بحر یفعل ما یشاچندجهانیاولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درسانسور ذهنجهان پیوستهتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگظرفیت مغز چقدر استهوش عاطفی قسمت نهممقاومت به عوارض فشار خون خلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاداروی جدید میاستنی گراویباد و موجماده ی تاریکپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهذهن تو همیشه به چیزی اعتقتمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز مشاهده ی غیر مستاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انستغییرادغام میان گونه های مختلعلائم عصبی آلزایمر، با اهوشیاری سنتی یا هوشیاری منابع انرژی از نفت و گاز خواص هندوانهاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فداروی ضد تشنج توپیراماتبحثي درباره هوش و تفاوتهتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر رموزی از نخستین تمدن بشرآسیب ها ناشی از آلودگی هوزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوبت کودکانایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودسربرولایزینفواید زیاد دوچرخه سواریجدایی خطای حسی استارتباط شگفت انگیز مغز انعارضه جدید ویروس کرونا ساعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متمناطق خاص زبان در مغزخوشبختی چیستکندن ریشه ی خوددر هر سوراخی سر نکنبخش بزرگی حس و ادراک ما اتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استرویا تخیل یا واقعیتافراد بی دلیل دوستدار تو زبان جانسوزتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاهمجوشی هسته ای، انرژِی بشناخت ناشناختهفروتنی معرفتیحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب یا نرووسغیرقابل دیدن کردن مادهبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت خسته نباشی باباکوری گذرای ناشی از موبایدرمان های بیماری آلزایمربرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهتومورهای نخاعیمغزهای کوچک بی احساسروزهای بد باقی نمیماندالتهاب شریان تمپورالسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیهورمون شیرساز یا پرولاکتفرزندان زمان خودحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیای شگفت انگیز کوانتومکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشدرمان تشنجبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم روشی جدید در درمان قطع نختوپیراماتنقش نظریه تکامل در شناساامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگسلاح و راهزنیتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی قلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدونپزیل در بیماران قلبی بیماری های روانی با تاثیمنشاء کوانتومی هوشیاری اکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کادرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتکنولوژی های جدید و حالتنقش درختان در تکاملاندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از شعار و عملهوش مصنوعی از عروسک بازی قدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت مردمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطاندژا وو یا اشنا پنداریبیماری ضعف عضلات نزدیک بمیوپاتی و نوار عصب و عضلهگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلدرک حقیقت نردبان و مسیری تفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آرحم مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حانقص های سیستمی ایمنیانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازتسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی در قضاوت های الیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت سی و ششماز درخواست ها جدا شووزوز گوشدانش، یک انسان را ناسازگبیشتر کمردردها نیازی به ما انسانها چه اندازه نزدگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیدردهای سال گذشته فراموش تقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیزمان و صبرتاول کف پا و حقیقتنه ناامیدی بلکه ارتقااوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهعقل مجادله گرهوش عاطفی قسمت هفتممقایسه رقابت و همکاریخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استداروی جدید کنترل قند خونباد غرور و سر پر از نخوت وماده ی خالیپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و ذهن خود را مشغول هماهنگیتمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدزندگی زودگذرتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز با توضیح دکتر فااین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دادغام دو حیطه علوم مغز و علت خواب آلودگی بعد از خوهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنابع انرژی از نفت و گاز خواص اناراصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسداروی ضد جنون در درمان تیبحثی جالب درباره محدودیتتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیدارمز و رازهای ارتباط غیر کآسیب روانی شبکه های اجتمزاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر انتخاب از طرف محیط نور از عمق تاریکیایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبسردرد میگرنفیلم کوتاه هیروشیما از هجریان انرژی در سیستم های ارتباط غیرکلامی بین انساعبارت های مبهم مانند انراعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزمناطق خاصی از مغز در جستجخوشبختی دور از رنج های مکندر در بیماریهای التهابدر والنتاین کتاب بدید همبخش بزرگتر کیهان ناشناختتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیرویا حقی از طرف خداافزایش قدرت ادراکات و حسزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیهمدلی و هوش عاطفیشناخت و معرفت، و نقش آن دفروتنی و غرورحقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزغار افلاطونبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان های بیماری اس ام ایبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهتومورهای ستون فقراتمغز، فقط گیرندهروزهای سختام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک سفری به آغاز کیهانتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانشکستن مرز دور مغزهوش فوق العاده، هر فرد اسفرضیه ای جدید توضیح میدهحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدنیایی پر از سیاهچاله کارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان جدید ALSبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روشی جدید در درمان نابینتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون های تیروئید دامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون اسلسله مباحث هوش مصنوعیتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب روباتیکحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه در کاهش دردهای کمبیماری وسواسمهمان ناخواندهکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هرژیم غذایی سالم و ضد التهتکنولوژی و پیشرفتنقش ذهن و شناخت در حوادث اندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهترک امروزابزار بقای موجود زنده از صبور باشهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت و شناخت حقیقتحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیاددژاوو یا آشناپنداریبیماریهای تحلیل عضلانی امیوتونیک دیستروفیگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شدرک دیگرانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آرحم مصنوعیتکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهتسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رضعیف و قویهوش مصنوعی در کامپیوترهالیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت سیزدهماز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استدائما بخوانبا همه مهربان باشما انسانها چه اندازه نزدگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی زمان واقعیت است یا توهمتابوهای ذهنینه به اعدامايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی تصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنعقل در جهان جدید، عجیب اسهوش عاطفی قسمت یازدهمقابله ی منطقی با اعتراضخلاصه ای از درمان های جدیاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستداروی جدید آلزایمربار مغز بر دو استخوانماده ای ضد التهابیپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنذهن خالی از شلوغی افکارتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز ترجمه رخدادهای این ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتقا و تکامل سنت آفرینش عماد الدین نسیمی قربانی هوض مصنوعی زندهمنابع انرژی از نفت و گاز خواص اردهاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بدارویی خلط آوربحثی در مورد نقش ویتامين تنهاییپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنرمز گشایی از اتصالات مغزآسیب عصب پا به دنبال اعتیزاوسکا درمان گوشرتاثیر احتمالی عصاره تغلینور درونایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استسردرد میگرن در کودکانفیلمی بسیار جالب از تغییجریان انرژی در سیستم های ارتروز یا خوردگی و التهاعجول نباشبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع نور واقعی و ثابت، حقخیالپردازی نکنکندر علیه سرطاندر یک فراکتال هر نقطه مرکبخش دیگری در وجود انسان هتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقارویاها از مغز است یا ناخوافزایش میل جنسی با خوردن زبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیرهمراه سختی، اسانی هستشناخت حقیقت یا آرزوهای گفرگشت و تکامل تصادفی محض حقیقت راستین انسان علم باز نظر علم اعصاب اراده آزغرور و علمبه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت53خطا در محاسبات چیزی کاملکیهان خود را طراحی میکنددرمان های جدید ALSبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشتوهم فضای خالیمغز، همه ی واقعیت را نمیبروزهای سخت میگذردام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی می تواند بر احفساد اقتصادی سیتماتیک درحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدنیا، هیچ استکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکدرمان جدید مولتیپل میلومبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راروشی جدید در درمان سکته متوانایی یک فرد، برای تغینقش هورمون زنانه استروژناما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب را نشکنحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری کروتز فیلد جاکوبمهندسی ژنتیک در حال تلاش کشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعرژیم غذایی ضد التهابیتکنولوژی جدید که سلول هانقش روی و منیزیم در سلامتاندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از صبور باشصبر لازمه ی پیروزی استهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطاندگرگونی های نژادی و تغییبیماری، رساله ای برای سلمیگرن و پروتئین مرتبط با گوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیدرک درست از خود و هوشیاریتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتکامل زباننقطه ی رسیدن به قلهانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیتست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدطلوع و حقیقتهوش مصنوعی در تفکر خلاق الا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت ششماز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستدارچینبا هوش مصنوعی خودکار روبما اکنون میدانیم فضا خالگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستدرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکزمان پلانکتاثیر فکر بر سلامتنه به اعدامايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً سایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش عقل سالمهوش عاطفی قسمت پنجممقابله با کرونا با علم اسخم شدن فضا-زماناستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستداروی جدید ای ال اسبار بزرگ ایستادن بر دو پاماده، چیزی نیستپیموزایدمعجزه های هر روزهذهن سالمتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشزندگی، مدیریت انرژیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هااین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیسخن پاک و ثابتجوانان وطنارتقا یا بازگشت به قبل ازعنصر اصلی تعیین واقعیتهیچ نقطه ای مرکزی تر از امنابع انرژی از نفت و گاز خواص باداماصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خواباندارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی در مورد نقش کلسیم و تنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار برمز پیشرفت تواضع است نه طآسانی موفقیتزبان فرایند تکاملی برای تاثیر بینش و انتظارات فرنوروفیبروماتوزایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودسردرد میگرنی در کودکانفیروز نادریجریان انرژی در سیستم های ارزش های وارونهعدم توقف تکامل در یک اندابقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تمنبع هوشیاری کجاست قسمت خانه ی تاریککو کیو تن coQ10در کمتر از چند ماه سوش جدبخشیدن دیگران یعنی آرامشتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گررویاهای پر رمز و حیرتی درافزایش مرگ و میر سندرم کوزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنهمراهی میاستنی با برخی سشناخت درون، شناخت بیرون؛فراموش کارها باهوش تر هسحقیقت غیر فیزیکیاز واقعیت امروز تا حقیقتغربال در زندگیبه جای محکوم کردن دیگران منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخطای ادراک کارماکیهانِ هوشیارِ در حال یادرمان های جدید میگرنبرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی اتوهم فضای خالی یا توهم فضمغزتان را در جوانی سیم کشروش مقابله مغز با محدودیام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش سقوط زیگزاگی یا ناگهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی متصل با مغزفشار و قدرتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزربی نظمی مقدمه شناختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدندان ها را مسواک بزنید تکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفادرمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزريتوکسيمب در درمان ام استوازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراسم زنبور ، کلیدی برای وارتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی قوی تر باشحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدوپامین قابل حل در آببیماری گیلن باره و بیمارمهندسی بدنکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیرژیم غذایی ضد دردتکنولوژی جدید که سلول هانقش روزه داری در سالم و جانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،سوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از ترازودونابزار بقای موجود زنده از صبر و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه ادانش قدرت استبیمارستان هوش مصنوعیمیگرن و خوابگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود ندارددرک عمیق در حیواناتتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه رساناها و ابر رساناها و عتکامل زبان انسان از پیشینقطه ای بود و دگر هیچ نبوانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیتست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهطلای سیاههوش مصنوعی در خدمت خلق وحلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک قسمت شصت و هشتاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی داروهای مصرفی در ام اسبا هر چیزی که نفس می کشد مما از اینجا نخواهیم رفتگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیدست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر مشاهده بر واقعیت بنه بدبخت بلکه نادانايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد عقلانیت بدون تغییرهوش عاطفی قسمت اولملاحظه های اخلاقی دربارهخونریزی مغز در سندرم کوواستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی جدید برای میاستنی بار سنین ابزار هوشمندی اماده، چیزی بیش از یک خلا پیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمذهت را روی چیزهای مفید متتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشزندگی، مراتب هوشیاری استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری این بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیسخت ترین حصارALS نگاهی کامل بر بیماری وجوانان وطنارتوکين تراپی روشی جديد عوامل موثر در پیدایش زباهیچ چیز همیشگی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز خواص بادام زمینیاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی در مورد حقیقت فضا و تنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقرمز بقای جهش ژنتیکیآشنا پنداریزبان متغیرتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستسردرد و علتهای آنفیزیک مولکولها و ذرات در جراحی هوشیار مغزارزش های حقیقی ارزش های غعدم تعادل دوپامین، فقط ببقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خانواده پایدارکوچ از محیط نامناسبدر آرزوهایت مداومت داشتهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ رویای شفافافزایش سرعت پیشرفت علوم زبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیهمراهی نوعی سردرد میگرنیشناسایی تاریخچه ی تکاملیفراموشی همیشه هم بد نیستحقیقت غیر قابل شناختاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگمقالاتبه جای تولید، بیشتر گوش کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطای حسکیست هیداتید مغزدرمان های جدید در بیماری برای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغزتان را در جوانی سیمکشروش های صرفه جویی در ایجاامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی و کشف زبان هایفشار روحی، همیشه بد نیست حباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمده روش موفقیتکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشدرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خریه زغالیتوت زیاد بخوریدنقش ژنتیک در درمان اختلاانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بسماگلوتید داروی کاهش دهنتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی قیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددورترین نقطه ی قابل مشاهبیماری آلزایمر، استیل کومهربانی، شرط موفقیتکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی بریندرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نراه فراری نیستتکینگینقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی تاریکنازوکلسینسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدننباید صبر کرد آتش را بعد سی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط صبر بسیار بایدهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت ذهنحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن دانش محدود به ابعاد چهاربیندیشمیگرن و روزه داریگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هدرگیری قلب در بیماری ویرتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در درستگاری محدود به یک راه نتکامل ساختار رگهای مغزی نقطه بی بازگشتانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناتست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحلایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک قسمت شصت و دواز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان داروهای ام اسبا آتش، بازی نکن و بعد از ما اشیا را آنطور که هستندگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونزمان شگفت انگیزتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنه جنگ و نه خونریزیای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقاتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و عقیده ی بی عملهوش عاطفی قسمت دهمملاحظات بیهوشی قبل از جرخونریزی مغزی کشندهاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی جدید برای کاهش وزنباربر دیگران نباشپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتمدن زیر آبآرامش و سکونزندان ذهنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیسخت ترین کار، شناخت خود اNVG 291جواب دانشمند سوال کننده ارتباط میکروب روده و پارعوامل ایجاد لغت انسانی و هیچ چیز، چقدر حقیقی استمنابع انرژی از نفت و گاز خواص شکلات تلخاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کدخالت در ساختار ژنهابحثی در مورد عملکرد لوب فتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستاممغز و اخلاقرمز جهانآشنا پنداریزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر تغذیه بر سلامت روانورون های ردیاب حافظهایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارسردرد به دلیل مصرف زیاد مفیزیک هوشیاریجراحی گردن همیشه برای دیارزش حقیقی زبان قسمت اولعدم درکبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر منبع هوشیاری کجاست قسمت خاویار گیاهیکوچک شدن مغز از نئاندرتادر آسمان هدیه های نادیدنبدون پیر فلکتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بیش از آنچه تصور میشوروان سالمافسردگی و اضطراب در بیمازبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستهندسه ی پایه ایشناسایی سلول های ایمنی افراموشی و مسیر روحانیحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را تاثیر ویتامین دی بر بیمابه خوبی های دیگران فکرکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطر آلودگی هواکیست کلوئید بطن سومدرمان های جدید سرطانبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفستوهم چیستمغط یک گیرنده استروش های عملی برای رفع کمرامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلول های بنیادیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعفضا و ذهن بازحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مبی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدهن، بزرگترین سرمایهکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دریواستیگمینتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنسندرم میلر فیشرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرديدن با چشم بسته در خواب بیماری الزایمرموفقیت هوش مصنوعی در امتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجوددرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرراه نجاتتکامل فردی یا اجتماعینقش رژیم غذایی در رشد و اانرژی تاریک که ما نمی توانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هصد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت شناختی انسان، محدودحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهدانش بی نهایتبیهوش کردن در جراحی و بیممیگرن سردردی ژنتیکی که بگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهدرگیری مغز در بیماری کویتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیرشته نوروایمونولوژی و نقتکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان با بیرون انداختنانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنسیستم تعادلی بدنجهان معکوستشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناطوفان بیداریهوش مصنوعی درمانگر کامپیلازم است هیچ کاری نکنیدحس و ادراک قسمت شصت و ششاز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئاندداروهای تغییر دهنده ی سیبا تعمق در اسرار ابدیت و ما به جهان های متفاوت خودگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونزمان، واقعی نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نه روش تقویت مغزای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و علم و ادراک فقط مشاهده ی هوش عاطفی قسمت دومممانتین یا آلزیکسا یا ابخواندن ، یکی از شستشو دهناستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمرداروی جدید برای ای ال اسبارداری بدون رحمپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونذره ی معین یا ابری از الکتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلزونیسومایدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطراینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانسختی ها رفتنی استفقر داده ها در هوش مصنوعیجواب سنگ اندازیارتباط ماده و انرژیعواملی که برای ظهور لغت اهیچ وقت خودت را محدود به منابع انرژی از نفت و گاز خواص شگفت هویجاطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتدر موج، راز خلقت نهفته اسبحثی درباره هوش و تفاوتهتو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی رمز جهان خاصیت فراکتالآشناپنداری چیستزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر حرکات چشم بر امواج نوروپلاستیسیتی چیستاکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دسردرد تنشنفیزیک و هوشیاریجستجوی متن و تصویر به صورارزش حقیقی زبان قسمت دومعدالت برای من یا برای همهبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به منبع هوشیاری کجاست قسمت خار و گلکوچکی قلبدر آستانه ی موج پنجم کوویبدون بار گذشتهتو در میانه ی جهان نیستی مغز برای فراموشی بیشتر کروبات ها قول میدهندافسردگی و ساختار مغززدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجهندسه ی رایج کیهانشهر زیرزمینی در ژاپن برافراموشی آرمانحقایق ممکن و غیر ممکناز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز صفحه اصلیبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطر حقیقی، خود انسان استکپسول ژری لاکتدرمان های رایج ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدتوهم و خیالنفرت، اسیب به خود استروش هایی برای کم کردن اضطامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلول های بنیادی منابع و اتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشفضای قلب منبع نبوغ استحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بربی سوادی در قرن 21منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوریاضیات یک حس جدید استتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده انقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از شباهت های ریشه ای چند بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که دی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری ای شبیه آلزایمر و موفقیت در تفکر استکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگدرون و بیرون، جدای از هم بزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پراه های جدید برای قضاوت رتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش زنجبیل در جلوگیری از نقش زبان در سلطه و قدرت اانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را تراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همصداقتهوش مصنوعی از عروسک تا کمقدرت عشقحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان موفق به بازگردبیهوشی در بیماران دچار امیگرن شدید قابل درمان اسگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی رشد مغز فرایندی پیچیده اتکامل، نتیجه ی برنامه رینمیتوان بر سیاه سیاه نوشاهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان طوفان زیباییهوش مصنوعی درخدمت خلق وحلبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک سی و هفتمازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانداروهای ضد بیماری ام اس وبا خودت نجنگما با کمک مغز خود مختاريمگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب دست بالای دستتلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمزمزمه ات مانده در گوشمتاثیر نگاه انسان بر رفتاچه زیاد است بر من که در ایای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استساختن آیندهجهان شگفت انگیزتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهعلم و روحهوش عاطفی قسمت سوممن و وجود توهمیخواندن، دوست روزهای سختاستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی جدید برای دیابتبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیذرات کوانتومی زیر اتمی قتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت این، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمسختی در بلند شدن از روی صفلج نخاعی با الکترودهای جوسازی مدرنارتباط متقابل با همه ی حیعوارض ازدواج و بچه دار شدهیچ کاری نکردن به معنی چیمنابع انرژی از نفت و گاز خواص عجیب لوبیااطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرددر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیرنگ کردن، حقیقت نیستآشتی بهتر استزبان نیاز تکاملی استتاثیر دوپامین و سروتونیننوروز مبارکاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهباسردرد سکه ایفیزیک آگاهیجستجوی هوشیاری در مغز ماارزش حقیقی زبان قسمت سومعسل طبیعی موثر در کنترل ببلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت خارق العاده و استثنایی بکوچکترین چیز یک معجزه اسدر برابر حقایق جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز ساتوقف؛ شکستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روبات های ریز در درمان بیاقلیت خلاقسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایهندسه بنیادینشواهدی از نوع جدیدی از حافرایند پیچیده ی خونرسانیحل مشکلاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیسوالات پزشکیبه خودت نگاه کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطر را بپذیرکامپیوتر سایبورگدرمان های علامتی در ام اسبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کروناتوهم وجودنقاشی هایی با بوی گذشته یروش هایی برای جلوگیری از امید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانشانس یا نتیجه ی تلاشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشفضای خالی ای وجود نداردحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانریتوکسیمابتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیشرفته ی سلول های بنانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگراتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از شباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون گذاری و تکاملحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردین اجباریبیماری ای شبیه ام اس مولتمولکول ضد پیریکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انساندرون آشفته ی تو و ظاهر خنبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسراه های جدید برای قضاوت رتکامل مداومتکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت اانسولینچت جی پی تیسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهصدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی از عروسک تا کمقسم به فقرحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان نورون مصنوعی سبیوگرافیمیاستنی گراویس بدون آنتیگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مرشد مغز علت تمایل انسان بتکثیر سلول در برابر توقف نمای موفقیتاولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت سکوت و نیستیجهان هوشیارتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گطولانی ترین شبهوش مصنوعی ساخته هوش طبیلحظات خوش با کودکانحس و ادراک- قسمت پنجاه و اسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می توداروهای ضد تشنج با توضیح با خدا باشما بخشی از این جهان مرتبطگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشادستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمزنان باهوش ترتاثیر نگاه انسان بر رفتانه عدم مطلق بلکه عدم با قای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش عاطفی قسمت ششممن کسی در ناکسی دریافتم خواب زمستانی سلول های سراسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهداروی جدید ضد فشار خونبازگشت از آثار به سوی خداپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گذرات کوانتومی زیر اتمی قتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رزیان غذاهای پرچربتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمسدسازی روش مناسب برای مقفلج بل، فلجی ترسناک که آنجامعه ی آسمانیارتباط چاقی و کاهش قدرت بعید نوروز مبارکهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنابع انرژی از نفت و گاز خود جسم و یا تصویراطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانادر مانهای کمر دردبحثی درباره هوش و تفاوتهتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟رنگین کمانآغاز فرایند دانستنزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر دپاکین بر بیماری منوروز یا روز پایانیهمیشه اطمینان تو بر خدا بسردرد عروقی میگرنفیزیکدانان ماشینی برای تحفره در مغزارزش خود را چگونه میشناسعشق به هفت مرتبه ی شناختیبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت خبر مهم تلسکوپ هابلکووید نوزده و خطر بیماری در جراحی کمر عجله نکنیدبر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیتولید مولکول جدید توسط همغز بزرگ چالش است یا منفعروبات کیاناقیانوس نادانیسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنهندسه در پایه ی همه ی واکشواهدی از دنیسوان(شبه نئفرایند تکامل و دشواری هاحلقه های اسرارآمیزاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کاپیامهای کاربرانبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطرات هوش مصنوعیکاهش میل جنسی در ام اسدرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونتوهم وجودچقدر به چشم اعتماد کنیمروش هایی ساده برای کاهش اامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیسلول بنیادی و ای ال استاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشهوش مصنوعی الفاگوقفس دور خود را بشکنحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری در کجاست؟ قکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی ددرمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهریسپریدونتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بهانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خوتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون جنگلحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدین، اجباری نیستبیماری اسپینال ماسکولار مولتیپل اسکلروز در زنان کشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انساندروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودراه پیروزی در زندگی چیستراه انسان شدن، راه رفتن وتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش سجده بر عملکرد مغزانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلسیاهچاله هاجنگ داده هاتراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین صرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمقضاوت ممنوعحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددانشمندان یک فرضیه رادیکبیوگرافیمیدان مغناطيسي زمین بشر گالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، درگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویرورشد در سختی استتأثیر نیکوتین سیگار بر منمایش تک نفرهاولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا واسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی، کیفیت فریب ملرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک- قسمت بیست و پاسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امداروی فامپیریدین یا نورلبا طبیعت بازی نکنما تحت کنترل ژنها هستیم یپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنهایت معرفت و شناخت درک عایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو ساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و تظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انعلم به ما کمک میکند تا موهوش عاطفی بیشتر در زنانمن پر از تلخیمخواب سالم عامل سلامتیاسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وداروی جدید ضد میگرنبازگشت به ریشه های تکاملپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختذرات کوانتومی زیر اتمی قتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمسرنوشتفلج خوابجاودانگی مصنوعیارتباط هوش ساختار مغز و ژعامل کلیدی در کنترل کارآهیچ کس حقیقت را درون مغز منابع انرژی از نفت و گاز خودآگاهی و هوشیارياعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آندر محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره هوش و تفاوتهتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی ارهبر حقیقیآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر داروهای ضد التهاب نورالژیهمیشه به آنچه داری، خوشنسرطان کمیت گراییفال نیکوحق انتخاباز فرد ایستا و متعصب بگذرعشق درونی به یگانگی خلقتبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست قسمت خدا موجود استکودک هشت ساله لازم است آددر درمان بیماری مولتیپل برلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آتولید مثل اولین ربات های مغز بزرگ چالشهای پیش روروح و آب حیاتالکترومغناطیس شنوایی و هسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پهندسه زبانِ زمان استشیر و دوغ بادامفرایند حذف برخی اجزای مغحمله ویروس کرونا به مغزاز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیسایتهای دیگربه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدفاع از پیامبرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرمان کارتی سل و تومور مغبرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرتوهم بی خدایینقش قهوه در سلامتیروش جدید تولید برقامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استسلول بنیادی در درمان ایدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنهوش مصنوعی اکنون می توانقفس ذهنحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهدو بیماری روانی خود بزرگ بیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد آیندهریسدیپلام تنها داروی تایتوصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، نانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون جنگلحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودیوار همه اش توهم بودبیماری اضطراب عمومیمواد کوانتومی جدید، ممکنگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایدریا آرام نخواهد شد کشتی بسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته وبشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردراه بی شکستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش غذاها و موجودات درياانسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی از عروسک تا کمقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریدانشمندان ژنی از مغز انسبیان ژن های اسکیزوفرنی دمیدان های مغناطیسی قابل گام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرشد، رسیدن به یک هدف نیستتأثیر نگاه انسان بر رفتاچند نرمش مفید برای کمردراولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمطیف انسفالیت، گیلن باره هوش مصنوعی، اتفاقات و تحلرزش دست ها و گردن و سر ETحس و ادراک- قسمت شصت و چهاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده داروی لیراگلوتیدبالای هر دستی، دستی هستمانند کودکان باشیدپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر ویتامین دی بر بیمانهایت در بی نهایتایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکعلم بدون توقفهوش عاطفی در زنان بیشتر امن بی من، بهتر یاد میگیرمخواب سالم عامل سلامتی و یاصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندداروی جدید ضد الزایمربازخورد یا فیدبکپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیرفلکس وتری با توضیح دکتر تمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرزیباترین چیز در افزایش ستاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهایندرالنعناعسریع دویدن مهم نیستفلج خواب چیستجایی برای یاد گرفتن باقی ارتباط پیوسته ی جهانعادت همیشه خوب نیستهیچ اندر هیچمنابع انرژی از نفت و گاز خودآگاهی و هوشیارياعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منادر چه مرحله ای از خواب ، ربحثی درباره هوش و تفاوتهتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماروی و منیزیم در تقویت استآغاز مبهم آفرینشزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالهمیشه داناتر از ما وجود دسرعت فکر کردن چگونه استفاکسیبتحقیقت قربانی نزاع بین بی از مخالفت بشنوعشق، شلوغ کردن نیستبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست قسمت خدا نور آسمان ها و زمین اکودک ایرانی که هوش او از در دعواها چه میکنی؟برنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتداتولید یا دریافت علممغز بزرگ و فعال یا مغز کوروح در جهانی دیگر استالکتروتاکسی(گرایش و حرکسفر به درون سفری زیباتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همهندسه، نمایشی از حقیقتشیشه ی بازالتی و سیلیکونفراتر از دیوارهای باورحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدفاع در برابر تغییر ساختکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان پوکی استخوانبرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار توهم تنهایینقش مهاجرت در توسعه نسل اامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشسلول بنیادین از مخاط بینتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک های بقفس را بشکنحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدو بار در هفته ماهی مصرف بیمار مرکز تنفس سلولیمنبع خواب و رویاکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظدرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازریشه های مشترک همه ی موجوتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای انگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پاسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از شجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی قانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردیوار، از ابتدا توهم بودبیماری بیش فعالیموجود بی مغزی که می تواندگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن دریای خدا