دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مرگی وجود ندارد

مرگی وجود ندارد، زیرا هیچ چیز، هرگز از ارتعاش، باز نمی ایستد.

توضیح: طبیعت جهان، موجی است و این در سایه ی پیشرفت های وسیع علم فیزیک، کشف شده است. از چرخش زمین به دور خورشید تا چرخش خورشید و کل منظومه ی خورشیدی بر دور کهکشان راه شیری و ... و از نوری با طول موج خاص- که از خورشید به ما می‌رسد- تا ارتعاشات طیف الکترومغناطیس- که برای گوش و چشم ما قابل درک نیست- همه طبیعتی موجی را در جهان نمایش میدهد.

آنچه می‌بینیم و حس می‌کنیم حقیقت اشیا نیست بلکه پرتوها و موج هایی است که از اشیا به ما می‌رسد و آنچه حقیقت تصور می‌کنیم، این پرتوهاست.

امواج و پرتوها، فرکانس و طول موج های متفاوتی دارند و حتی گاهی فقط در فرضیه ها و از دید نظری ثابت می شوند و قابل لمس نیستند و در این مورد، میتوان پرتوهای سیاهچاله ی فضایی را مثال زد. طیف وسیع الکترومغناطیس و حتی فراتر از آن، جهان ما را شکل و تصویر می‌دهد. بیرون رفتن از طیف امواج قابل رویت، به معنی نابود شدن نیست بلکه فقط می‌توانیم بگوییم چشمان ما در بخش بسیار کوچکی از طیف الکترومغناطیس موجود، تمرکز و توجه کرده است و غیر آن را نمی بیند با اینکه واقعی است.

بر اساس قانون پایداری ماده و انرژی، چیزی نمی میرد و از بین نمی رود بلکه ارتعاش و نوسان طول موجی که از روی آن، متصادعد می‌شود تغییر می کند.

Death doesn't exist because nothing can EVER stop vibrating.

#consciousness
،
https://www.facebook.com/100068788479167/posts/473418704961075/?mibextid=Nif5oz See less👇


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزارهای بقا از نخستین هشرکت نورالینک ویدیویی ازنقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکامل تا مغز از مغز تا واکسن ضد اعتیاددی متیل فومارات(زادیوا)(بیوگرافیفیروز نادریگیلگمش باستانی کیستدریا آرام نخواهد شد کشتی تفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر نگاه انسان بر رفتامرگ و میر پنهانانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید برای درد زاسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناضایعه ی عروقی مخچهنقص های سیستمی ایمنیهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، روسیله، فقط دعا نیستدانش بی نهایتبالای هر دستی، دستی هستفراموش کارها باهوش تر هسگربه شرودینگر و تاثیر مشدرگیری مغزی در سندرم کووتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونرشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویروس کرونا بر مغز مسئول صیانت از عقیده کیسای همه ی وجود منچرا در مغز انسان، فرورفتسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوستعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و طبیعت موجی جهاننه ناامیدی بلکه ارتقاهوش عاطفی قسمت یازدهحس و ادراک قسمت شصت و ششاستروژن مانند سپر زنان دژن همه چیز نیستداروهای تغییر دهنده ی سیبازخورد یا فیدبکفشار و قدرتپیچیدگی های مغزی در درک زدغدغه نتیجه ی نادانی استتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعماری، هندسه ی قابل مشااینکه خانواده ات سالم بانظام مثبت زندگیساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط ماده و انرژیعلم در حال توسعهنوار مغز با توضیح دکتر فاهوض مصنوعی زندهخواندن ، یکی از شستشو دهناطلاعاتی عمومی در مورد مکلرال هیدرات برای خوابانداروی جدید ضد فشار خونبحثی درباره هوش و تفاوتهقوی تر باشپیراستامذرات کوانتومی زیر اتمی قآشناپنداری چیستزیباترین چیز در پیر شدنمهربانی، شرط موفقیتتاثیر درجه حرارت بر مغزمغز چگونه صداها را فیلتر اکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز در زمان کنونی استسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومعادت کن از بالا نگاه کنینور از عمق تاریکیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از خلقت رسیدن به ابزاخواص شگفت هویجکوچ از محیط نامناسبدر محل کار ارزش خودت را ببرنامه و ساختار پیچیده مقدرت کنترل خودتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیرهبر حقیقیافسردگی و ساختار مغززبان و بیان نتیجه ساختمامیگرن و خوابتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استمغز ایندگان چگونه استهمراه سختی، اسانی هستسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صوراز آغاز خلقت تا نگاه انساعضلانی که طی سخن گفتن چقدنیاز به آموزش مجازی دیجیبه خودت نگاه کنوقتی فهمیدی خطا کردی برگخار و گلکیست هیداتید مغزدر درمان بیماری مولتیپل برخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدلا اکراه فی الدینتوهم تنهاییروح و آب حیاتامید نیکو داشته باش تا آنسفر به مریخ در 39 روزما از اینجا نخواهیم رفتتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسهوش مصنوعی می تواند بر احشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهچگونه باغبانی باعث کاهش بی شرمیخطر حقیقی، خود انسان استکاربرد روباتهای ريز، در درمان کارتی سل و تومور مغبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوملاحظه های اخلاقی دربارهتوضیحی ساده در مورد هوش مروش جدید تولید برقماست مالی با هوش انسانیانقراض را انتخاب نکنیدنگاه حقیقی نگاه به درون اسلول بنیادین از مخاط بینماده، چیزی بیش از یک خلا تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید دهوش مصنوعی از عروسک بازی شایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بیماری اسپینال ماسکولار دو ویژگی انتزاع و قدرت تجکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان دارویی سرطان رحم ببشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ریشه ی مشترک خلقتریشه های مشترک حیاتمخچه تاثیر گذار بر حافظهانرژی خلا ممکن استنادیدنی ها واقعی هستندسندرم پای بی قرارترجمه ی فعالیت های عضله بترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همشربت رب انارنقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن علیه سرطاندین اجباریبیان ژن های اسکیزوفرنی دفیزیک مولکولها و ذرات در گیاه بی عقل به سوی نور میدریای خداتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی راه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر شیرینی های حاوی لومرگ و میر بسیار بالای ناشاهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های مفید در سرگیجهسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را تشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان ضایعات در عصب زیر زبانینقص در تشخیص هیجانات عامهوش مصنوعی در تفکر خلاق احس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختیک پیام منفرد نورون مغزی دانشمندان موفق به بازگردبالاترین هدف از دولتفراموشی همیشه هم بد نیستگزیده ای از وبینار یا کنفدرگیری اعصاب به علت میتوتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمرشد، رسیدن به یک هدف نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ژنها بر اختلالات خمسئولیت جدیدای آنکه نامش درمان و یادشچرا ذرات بنیادی معمولاً سکته مغزیجهان هوشمندتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهطبیعت بر اساس هماهنگینه به اعدامهوش عاطفی قسمت پنجمحس و ادراک سی و هفتماسرار آفرینش در موجژن هوش و ساختارهای حیاتی داروهای ضد بیماری ام اس وبازسازي مغز و نخاع چالشی فشار روحی، همیشه بد نیست پیوند قلب خوک، به فرد دچاذهن ما از در هم شکستن منبتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزندگی فعال و مثبت روند آلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعنی روزهاین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزثبت و دستکار ی حافظهارتباط متقابل با همه ی حیعلم راهی برای اندیشیدن انوار مغز ترجمه رخدادهای هیچ نقطه ای مرکزی تر از اخواندن، دوست روزهای سختاطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنداروی جدید ضد میگرنبحثی درباره احساسات متفاقیچی ژنتیکیپیشینیان انسان از هفت میرفلکس وتری با توضیح دکتر آشتی بهتر استزیباترین چیز در افزایش سموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیدااکوییفلکسهمه چیز، ثبت می شودسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومعادت کن خوب حرف بزنینور درونبنی عباس، ننگی بر تاریخهر چیز با هر چیز دیگر در تخواص عجیب لوبیاکوچک شدن مغز از نئاندرتادر چه مرحله ای از خواب ، ربرنامه ی مسلط ژنها در اختقدرت انسان در نگاه به ابعتولید پاک و فراوان انرژیپرواز از نیویورک تا لوس آروی و منیزیم در تقویت استاقلیت خلاقزبان و بیان، در سایه پیشرمیگرن و روزه داریتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ابزار بقای برتر مادیهمراهی میاستنی با برخی سسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز مااز انفجار بزرگ تا انفجار غم بی پایانچیز جدید را بپذیربه دنبال رستگاری باشوقتی پر از گل شدی خودت را خارق العاده و استثنایی بکیست کلوئید بطن سومدر دعواها چه میکنی؟برخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونالاموژین داروی ضد اوتیسم؟توهم جداییروح در جهانی دیگر استامید نجاتسفر به درون سفری زیباما اشیا را آنطور که هستندتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانمغز، فقط گیرندههوش مصنوعی متصل با مغزشکل پنجم مادهحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزربی عدالتی در توزیع واکسن خطر را بپذیرکاش شرف اجباری بود یا حتیدرمان پوکی استخوانبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانملاحظات بیهوشی قبل از جرتوضیحات دکتر فاطمی در موروش صحبت کردن در حال تکامماشین دانشانواع سکته های مغزینگاه دوبارهسلول عصبی شاهکار انطباق ماست مالیترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون زنانه استروژنهوش مصنوعی از عروسک بازی شادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری اضطراب عمومیدو بیماری روانی خود بزرگ ALS نگاهی کامل بر بیماری وکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرمان زخم دیابتی با تکنوبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر مخاطب قرار دادن مردم، کاانرژِی برای ایجاد اضطرابنادیدنی ها بیشتر از دیدنسندرم پس از ضربه به سرانسولیننادانی در قرن بیست و یکم،سندرم جدایی مغزترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهشربت ضد خلطنقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادین، اجباری نیستبیان حقیقتفیزیک هوشیاریگیاه خواری و گوشت خوار کددرک فرد دیگر و رفتارهای اتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مراه طولانی را به سلامت گذمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل امروز در درممرگ و سوال از قاتلاولویت بندی ها کجاستنرمش های موثر در کمردردسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گضرورت زدودن افکارنقطه ی رسیدن به قلههوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهاسکار، لگوی هوشمندیک پیشنهاد خوب برای آسان دانشمندان نورون مصنوعی سباهوش ترین و با کیفیت تریفراموشی و مسیر روحانیگزارش یک مورد جالب لخته ودرب بسته با غیر خود باز متلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کلام در آیات کلام بمسئولیت در برابر محیط زیای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارتعادل دوپامین، فقط باعث اختلالات حرکتی در انسانطعمه ی شبکه های ارتباط اجنه به اعدامهوش عاطفی قسمت اولحس و ادراک- قسمت پنجاه و اسرار بازسازی اندام هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروهای ضد تشنج با توضیح باغچه ی منفضا و ذهن بازپیوند مدفوعذهن چند جانبه نیازمند نگتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعاینه قبل از نوار عصب و اینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانثبت امواج الکتریکی در عصارتباط چاقی و کاهش قدرت بعلم ساختن برج های چرخاننوار مغز در فراموشی هاهیچ چیز همیشگی نیستخواب زمستانی سلول های سراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمالگرایی دشمن پیشرفتداروی جدید ضد الزایمربحثی درباره احساساتی غیرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصرفتار مانند بردهآغاز فرایند دانستنزیر فشار کووید چه باید کرموفقیت در تفکر استتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و قلب در جنین موش مصناکسی توسین و تکامل پیش اهمه ی سردردها بی خطر نیستسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسعادت کردن به نعمتنوروفیبروماتوزبه قفس های سیاهت ننازهر جا که جات میشه، جات نیخود جسم و یا تصویرکوچکی قلبدر ناامیدی بسی امید استبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قدرت ذهنتولید اندام با چاپ سه بعدپروتئین های ساده ی ابتدارویکردهای جدید ضایعات نخاقیانوس نادانیزبان و تکلم برخی بیماریهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینمغز ابزار برتر بقاهمراهی نوعی سردرد میگرنیسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزاز بار خود بکاه تا پرواز غم بی پایانچیزی منتظر شناخته شدنبه زودی شبکه مغزی به جای وقتی تو از یاد گرفتن باز خبر مهم تلسکوپ هابلکپسول ژری لاکتدر سال حدود 7 میلیون نفر برخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونلایو دوم دکتر سید سلمان فتوهم جدایی و توهم علمروح رهاییامید یا ناامیدی؟سفر تجهیزات ناسا به مریخ ما به جهان های متفاوت خودتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشهوش مصنوعی و کشف زبان هایشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیبیمار 101 ساله، مبتلا به سخطرات هوش مصنوعیکتاب گران و پرهزینه شد ولدرمان پوکی استخوانبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهممانتین یا آلزیکسا یا ابتیوتیکسن داروی ضد جنونروشهای نو در درمان دیسک بمبانی ذهنی سیاه و سفیدانیس بی کساننگاهی بر قدرت بینایی دراسلول عصبی، در محل خاص خودتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از نقش ویتامین K در ترمیم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبیماری بیش فعالیدو بار در هفته ماهی مصرف NVG 291کشیدن مادی روشی برای جلودرمان ساده ی روماتیسمبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل تکنولوژیمدل همه جانبه نگر ژنرالیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهانسولین هوشمندنازوکلسینسندرم دزدی ساب کلاوینترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین شش مرحله تکامل چشمنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهدیوار همه اش توهم بودبیداری معنوی یعنی دوستی فیزیک و هوشیاریگیرنده باید سازگار با پیدرک نیازمند شناخت خویش اتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرورابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل در پیشگیری و مرگ انتقال است یا نابود شاولین قدم شناخت نقص های خنرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمضرب المثل یونانینقطه ای بود و دگر هیچ نبوهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و یکاساس انسان اندیشه و باور یک آلل ژنتیکی که از نئانددانشمندان یک فرضیه رادیکباور و کیهان شناسیفراموشی آرمانگشایش دروازه جدیدی از طردرختان چگونه بر تشکیل ابتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر نمستند جهان متصلایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراروياها را به یاد نمی آسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات صحبت کردن در انظهور امواج مغزی در مغز مصنه بدبخت بلکه نادانهوش عاطفی قسمت دهمحس و ادراک- قسمت بیست و پاصفهان زیباژن ضد آلزایمرداروی فامپیریدین یا نورلبترس از اینکه کسی، به درگفضای قلب منبع نبوغ استپیوند مدفوع در درمان بیمذهن هوشیار در پس ماده ی متنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینزندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعادله ها فقط بخش خسته کناینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی تکامل در درمان بیستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژعلایم کمبود ویتامین E را نوار مغز در تشخیص بیماری هیچ چیز، چقدر حقیقی استخواب سالم عامل سلامتیاعتماد به خودکمردردداروی سل سپتبحران ذهن فیلمی قابل تامقانون مندی نقشه ژنتیکی متو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهرفتار وابسته به شکلآغاز فصل سرما و دوباره تکزیرفون داروی ضد ام اسمولکول ضد پیریتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و هوش، برترین ابزار باکسکاربازپین در درمان تشهمه جا خیر بکارسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرعادت بد را ترک کننورون هاي مصنوعی می توانبه مغز خزندگان خودت اجازهر حرکت خمیده می شود و هر خودآگاهی و هوشیاريکوچکترین چیز یک معجزه اسدر هم تنیدگی مرزها و بی مبرین نت به جای اینترنتقدرت شناختی انسان، محدودتولید سلولهای جنسی از سلپروتز چشمرویا و واقعیتالکترومغناطیس شنوایی و هزبان و شناخت حقیقت قسمت چمیگرن شدید قابل درمان استاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دمغز از بسیاری حقایق می گرهندسه ی پایه ایشلیک فراموشیحق انتخاباز بحث های کنونی در ویروسغیرقابل دیدن کردن مادهچیزی خارج از مغزهای ما نیبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی خودت را در آینه دیدیخدا موجود استکامپیوتر سایبورگدر عید نوروز مراقب تصادف برخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرلازم است هیچ کاری نکنیدتوهم جسمروزه داری متناوب، مغز را امید جدید بر آسیب نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیسفر دشوار اکتشافما با کمک مغز خود مختاريمتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مبیمار مرکز تنفس سلولیدفاع از پیامبرکتاب زیست شناسی باوردرمان آرتروز با ورزش موضبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهمن و وجود توهمیتیک و اختلال حرکتیروشهای شناسایی قدرت شنوامباحث مهم حس و ادراکانگشت ماشه اینگاهی بر توانایی اجزاي بسلولهای ایمنی القا کنندهتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلاهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربیماری تی تی پیدو برابر شدن خطر مرگ و میفقر داده ها در هوش مصنوعیکشتن عقیده ممکن نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز ببعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وریشه های اخلاقمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل جریان همیشگی خلقتمدل هولوگرافیک تعمیم یافانسان قدیم در شبه جزیره عنباید صبر کرد آتش را بعد سندرم سردرد به دلیل افت فتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موششمین کنگره بین المللی سنقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدیوار، از ابتدا توهم بودبیداری و خواب کدام بهتر افیزیک آگاهیگالکانزوماب، دارویی جدیدرک و احساستقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری جدید، ویران کردن گمرگ تصادفیاولین مورد PML به دنبال تکچرا ماشین باید نتایج را پسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمضربه مغزی در تصادف رانندنقطه بی بازگشتهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت بیست و دواستفاده از مغز، وزن را کمیک جهش ممکن است ذهن انساندانشمندان ژنی از مغز انسباید از انسان ترسیدفرایند پیچیده ی خونرسانیپل جویی اصفهاندرختان اشعار زمینتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر تمشکل از کجاستایمپلانت مغزیچراغ های متفاوت و نور یکسسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرتعذیه ی ذهناختلالات عضلانی ژنتیکظرف باید پر شود چه با چرک نه جنگ و نه خونریزیهوش عاطفی قسمت دومحس و ادراک- قسمت شصت و چهاصل بازخوردژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی لیراگلوتیدبحتی علمی درباره تمایل بفضای خالی ای وجود نداردپیوند مغز و سر و چالشهای ذهن و زندگیتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرزندگی بی دودمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه های هر روزهایندرالنظریه ی ریسمانستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانعلایم کمبود ویتامین E را نوار مغزی روشی مهم در تشخهیچ وقت خودت را محدود به خواب سالم عامل سلامتی و یاعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کاناداروی ضد چاقیبخش فراموش شده ی حافظهقانون گذاری و تکاملتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استرفتار اجتماعی انسان، حاصآغاز مبهم آفرینشزیرک ترین مردممولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و اخلاقاگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چیزی برای تنهایی دسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوعادت دادن مغز بر تفکرنورون های ردیاب حافظهبه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به خودآگاهی و هوشیاريکووید نوزده و خطر بیماری در هم تنیدگی کوانتومیبرای یک زندگی معمولیقدرت عشقتولترودینپروتز عصبی برای تکلمرویا و کابوسالکتروتاکسی(گرایش و حرکزبان و شناخت حقیقت قسمت امیاستنی گراویس بدون آنتیتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازمغز به تنهایی برای فرهنگ هندسه ی رایج کیهانشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی از تلسکوپ گالیله تا تلسکغرور و علمچیزی شبیه نور تو نیستبه سیاهی عادت نکنیمخدا نور آسمان ها و زمین اکاهش میل جنسی در ام اسدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار لبخند بزن شاید صبح فردا زتوهمات و شناخت حقیقتروزه داری و التهاب زیانبامید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب ما بخشی از این جهان مرتبطتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استهوش مصنوعی گوگل به کمک تششکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بربیماری لبر و نابینایی آندفاع در برابر تغییر ساختکتاب طبیعت در قالب هندسهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازمن کسی در ناکسی دریافتم تیکاگرلور داروی ضد انعقاروشی برای بهبود هوش عاطفمبتکران خودشکوفاانگشت نگاری مغز نشان میدنگاهت را بلند کنسلولهای بنیادی مصنوعی درتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی از عروسک بازی حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری خود ایمن اعصاب محدو برابر شدن خطر مرگ و میفلج نخاعی با الکترودهای گل خاردار، زیباستدرمان سرگیجه بدون نیاز ببعد از کروناآیا یک، وجود داردرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حامدل های ریز مغز مینی برینانسان میوه ی تکاملنبرو و انرژی مداومسوی ما آید نداها را صداتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیشعار و عملنقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددید تو همیشه محدود به مقدبیست تمرین ساده برای جلوفیزیکدانان ماشینی برای تگام کوچک ولی تاثیرگذاردرک کنیم ما همه یکی هستیمتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا 20 سال آینده مغز شما به مرگی وجود ندارداولین مورد پیوند سر در انچرا مردم با زندگی میجنگنسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاضررهای مصرف شکر و قند بر نمیتوان با بیرون انداختنهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و سواستفاده از نظریه ی تکامل یک رژیم غذایی جدید، می تودانشمندان پاسخ کوانتومی بابا زود بیافرایند تکامل و دشواری هاپل خواجو اصفهاندرد و درستلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشکلات نخاعیایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع ها بیهوده استسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهتغییراختراع جدید اینترنت کوانظرفیت مغز چقدر استنه روش تقویت مغزهوش عاطفی قسمت سومحسن یوسف باغچه ی مناصل در هم تنیدگی و جهانی ژنها ، مغز و ارادهداروی تشنجی دربارداریبحث درباره پیدایش و منشا قفس دور خود را بشکنپیوند اندام از حیوانات بذهن و شیمی بدنتنها در برابر جهانآزادی در چیستزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر گیاهخواری بر رشد و معجزه ی چشمایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیمستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به علائم عصبی آلزایمر، با انوار مغز، مفید و بی خطرهیچ کاری نکردن به معنی چیخواب عامل دسته بندی و حفطاعتماد بی موردکمردرد و علل آنداروی ضد چاقیبخش های تنظیمی ژنومقانون جنگلتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار هرقیبی قدرتمند در برابر مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزیست شناسی کل در جزء فراکمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و اخلاقاگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه چشمی مراقب و نگهباسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تعارضه جدید ویروس کرونا سنوروپلاستیسیتی چیستبه نقاش بنگرهز ذره، یک دنیاستخودت را از اندیشه هایت حفکودک هشت ساله لازم است آددر هم تنیدگی کوانتومی و پبرای پیش بینی آینده مغز دقسم به فقرتومورها و التهاب مغزی عاپرورش مغز مینیاتوری انسارویا و خبر از آیندهالکترودهای کاشتنیزبان و شناخت حقیقت قسمت دمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانمغز بیش از آنچه تصور میشوهندسه بنیادینشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکغربال در زندگینکاتی در مورد تشنجبه سخن توجه کن نه گویندهخدا بخشنده است پس تو هم بکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرمان نابینایان آیا ممکنبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانلحظات خوش با کودکانتوکل بر خداروزه داری و بیمار ی ام اس امیدهای جدید برای بازیابچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب ما تحت کنترل ژنها هستیم یتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین هماننفرت، اسیب به خود استهوش مصنوعی گوگل به کمک تششگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبیماری میاستنی گراویسدقیق ترین تصاویر از مغز اکتاب، سفری به تاریخدرمان با سلول های بنیادیبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثمن پر از تلخیمتیروفیبان موثر در سکته ی روشی جدید در درمان قطع نخمتواضع باشانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا سلام تا روشناییترک امروزابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری دویکدو داروی جدید برای میاستفلج بل، فلجی ترسناک که آنگل درون گلداندرمان سرگیجه بدون داروبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیرژیم های غذایی و نقش مهم آیا گذشته، امروز وآینده رژیم ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حامدیون خود ناموجودانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانصبور باشنقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددیدن خدا در همه چیزبیش از نیمی از موارد انتقفال نیکوگامی در درمان بیماریهای درک احساسات و تفکرات دیگتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از راست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا بحر یفعل ما یشامراقب خودتون و خانواده هاولین هیبرید بین انسان و چرا مغز انسان سه هزار سالسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاضررهای شکر بر سلامت مغزنمیتوان بر سیاه سیاه نوشهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستماستفاده از هوش مصنوعی در یکی از علل محدودیت مغز امدانشمندان اولین سلول مصنباد و موجفرایند حذف برخی اجزای مغپلاسمای غالبدرد باسن و پا به دلیل کاهتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)زمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشکلات بین دو همسر و برخیایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین جهل و علم رو به پسانسور ذهنجهان یکپارچهتغییر الگوی رشد مغزی با زادامه بحث تکامل چشمعقل مجادله گرچه زیاد است بر من که در ایهوش عاطفی قسمت ششمحساسیت روانی متفاوتاصل علت و تاثیرژنهای مشترک بین انسان و وداروی جدید ALSبحثي درباره هوش و تفاوتهقفس ذهنپیوند اندام حیوانات به اذهن پر در برابر آگاهیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تزندگی در سیاهچالهمنبع خواب و رویاتاثیر انتخاب از طرف محیط معجزه ی علمایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین معلت خواب آلودگی بعد از خونوار مغز، ترجمه ی فعالیت هیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواص فلفل سبزاعتیاد و تلاش های درمانی کمردرد با پوشیدن کفش مناداروی ضد تشنج با قابليت تبخش بزرگی حس و ادراک ما اقانون جنگلتو باید نیکان را به دست بپپوگسترقابتی بی هدف یا رقابتی هافت فشار خون ناگهانی در وزیست شناسی باور حقیقت یا موجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی اگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه اطمینان تو بر خدا بسربرولایزینجاذبهاز نخستین همانند سازها تعجول نباشنوروز مبارکبه نادیدنی ایمان بیاورهزینه ای که برای اندیشیدخودروهای هیدروژنیکودک ایرانی که هوش او از در هم تنیدگی کوانتومی و دبرای اولین بار دانشمندانقضاوت ممنوعتومورهای نخاعیپرکاری تیروئیدرویا بخشی حقیقی از زندگی الگو نداشتیمزبان و شناخت حقیقت قسمت سمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کهندسه در پایه ی همه ی واکشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افراداز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی خورشید هست شمع به کامقالاتچگونه مولکول های دی ان ایبهبود حافظه پس از رخدادهخدای رنگین کمانکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان های اسرار آمیز در آبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح لرزش ناشی از اسیب به عصبتوپیراماتروزه داری سلول های بنیادامیدوار باش حتی اگر همه چچگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب مانند کودکان باشیدتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین هماننقاشی هایی با بوی گذشته یهوش مصنوعی الفاگوشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری های میتوکندریدل به دریا بزنکتابخانهدرمان تومورهای مغزی با ابررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودمن بی من، بهتر یاد میگیرمتکنولوژی های جدید و حالتروشی جدید در درمان نابینمجموعه های پر سلولی بدن مانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا سلاح و راهزنیترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از شبیه سازی سیستم های کواننقش پیشرفته ی سلول های بنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری دیستروفی میوتونیدو سوی واقعیتفلج خوابگل زندگیدرمان سرطان با امواج صوتبعد از کرونا دلخوشی بیهوتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حامدیریت اینترنت بر جنگانسان یک کتابخانه استچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترصبور باشنقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریدیدگاه نارسای دوگانه ی مبیشتر کمردردها نیازی به فاکسیبتگامی در درمان بیماریهای درک تصویر و زبان های مخلتتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بارجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاول کف پا و حقیقتمراحل ارتقای پله پله کیهاولین تصویر در تاریخ از سچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاره ابلهانجهل مقدستصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانضعیف و قوینمای موفقیتهوش مصنوعی، کیفیت فریب محس و ادراک قسمت دهماستفاده از انرژی خلایافته های نوین علوم پرده دانشمندان تغییر میدان مغباد غرور و سر پر از نخوت وفراتر از دیوارهای باورپمبرولیزوماب در بیماری چدرد زانو همیشه نیاز به جرتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیزمان و گذر آن سریع استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کتامین در درمان پامشکلات روانپزشکی پس از سایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و نادانی رو ساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریتغییر خود یا تغییر دیگرااداراوون تنها داروی تاییعقل در جهان جدید، عجیب اسنه عدم مطلق بلکه عدم با قهوش عاطفی بیشتر در زنانخفاش کور و انسان بینا؟اصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای هوش ، کدامندداروی جدید s3 در درمان ام بحثی جالب درباره محدودیتقفس را بشکنپیوند سر آیا ممکن استذهن تو همیشه به چیزی اعتقتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیزندگی زمینی امروز بیش از منتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر احتمالی عصاره تغلیمعجزه ی علم در کنترل کرونایا این جمله درست است کسینظریه تکامل در درمان بیمسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوعماد الدین نسیمی قربانی نوار عصب و عضلههیچ کس حقیقت را درون مغز خواص منیزیماعتیاد را به دور بیندازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی ضد تشنج با قابليت تبخش بزرگتر کیهان ناشناختقانونمندی و محدودیت عالمتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استرموزی از نخستین تمدن بشرافت هوشیاری به دنبال کاهزیست، مرز افق رویداد هستموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز کوانتومیاگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه به آنچه داری، خوشنسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تعدم توقف تکامل در یک اندانوروز یا روز پایانیبه هلال بنگرهزینه سنگین انسان در ازاخورشید مصنوعیکودکان مهاجردر هر سوراخی سر نکنبرای تمدن سازی، باید در بقطار پیشرفتتومورهای ستون فقراترویا تخیل یا واقعیتالگو و عادت را بشکن و در ازبان جانسوزمیدان های کوانتومی خلاتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟هندسه زبانِ زمان استشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انساناز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی ریشه ها عمیقند از چیتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه میتوان با قانون جنبهداشت خوابخدایی که ساخته ی ذهن بشر کاهش حافظه هرچند فرایندیدرمان های بیماری آلزایمربرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتوانایی مغز و دیگر اجزای روزهای بد باقی نمیماندامیدوارینگاه من، نگاه تو و یا حقیسفرنامه سفر به بم و جنوب مانند آب باشتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانچقدر به چشم اعتماد کنیمهوش مصنوعی اکنون می توانشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهبیماری های مغز و اعصاب و دلایلی که نشان میدهد ما بکجای مغز مسئول پردازش تجدرمان تشنجبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استمننژیتتکنولوژی و پیشرفتروشی جدید در درمان سکته ممجرم، گاهی قربانی استانتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا سلسله مباحث هوش مصنوعیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از شبکه های مصنوعی مغز به درنقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبیماری سلیاکدولت یا گروهکفلج خواب چیستگلوله ی ساچمه ایدرمان ضایعات نخاعیگلوئوندرمانهای بیماری پارکینستفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیرژیم غذایی سالم و ضد التهمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانمداخله ی زیانبار انسانانسان باشنتایج نادانی و جهلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفصبر لازمه ی پیروزی استنقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدیروز و امروزبا همه مهربان باشفاجعه ی جهل مقدسگاهی لازم است برای فهم و درک حقیقت نردبان و مسیری تقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قارحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تابوهای ذهنیمرز مرگ و زندگی کجاستاولین دارو برای آتاکسی فچرا ویروس کرونای دلتا واسیاره ابلهانجهان فراکتالتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبطلوع و حقیقتنمایش تک نفرههوش مصنوعی، اتفاقات و تححس و ادراک قسمت دوازدهماستفاده از سلول های بنیایاد گرفتن مداومدانشمندان روش هاي جدیدی بار مغز بر دو استخوانفرار در فرار از میزبان، دپنج اکتشاف شگفت آور در مودردهای سال گذشته فراموش تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشزمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی در عقب ایمپلانت استخوانی در آسینزاع بین علم و جهل رو به پسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرتغییر دیگران یا تغییر خوادب برخورد با دیگرانعقل سالمنهایت معرفت و شناخت درک عهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیاصل، روان و نفس استژنهای حاکم بر انسان و انسداروی جدید لنفوم و لوکمیبحثی در مورد نقش ویتامين قله برای دیدن نه برای به پیوند سر برای چه بیمارانذهن خود را مشغول هماهنگیتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استزندگی زودگذرمنتظر نتیجه ی کارهایت باتاثیر بینش و انتظارات فرمعجزه در هر لحظه زندگیایا ابزار هوشمندی یا مغز نعناعسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فعنصر اصلی تعیین واقعیتنوار عصب و عضلههیچ اندر هیچخواص میوه ی بهاعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج توپیراماتبخش دیگری در وجود انسان هقارچ بی مغز در خدمت موجودتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزرمز و رازهای ارتباط غیر کافتخار انسانزاویه نگاه ها یکسان نیستمورد نادر همپوشانی دو بیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟اگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تعدم درکنورالژیبه کدامین گناه کشته شدندهزاران سال چشم های بینا وخوش قلبی و مهربانیکودکان میتوانند ناقل بی در والنتاین کتاب بدید همبرای خودآگاه بودن تو بایقطره قطرهتوهم فضای خالیرویا حقی از طرف خداالگوی بنیادین و هوشیاریزبان ریشه هایی شناختی اسمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعهندسه، نمایشی از حقیقتشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیااز تکینگی تا مغز از مغز توقتی شروع به بیدار شدن میصفحه اصلیچگونه مغز ما، موسیقی را پبهداشت خواب، رمز حافظه ی خدایا جز تو که را دارمکاهش دوپامین عامل بیماریدرمان های بیماری اس ام ایبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخلزوم گذر انسان از حدها و توانایی یک فرد، برای تغیروزهای سختامیدواری و مغزنگاه مادی غیر علمی استسفری به آغاز کیهانماه رجبتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیهوش مصنوعی از عروسک های بشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری های ژنرالیزه ی عصدنیا فریب و سرگرمیکرونا چه بر سر مغز می آوردرمان جدید ALSبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی ممن، ما یا چی؟تکنولوژی جدید که سلول هاريتوکسيمب در درمان ام اسمحل درک احساسات روحانیانحراف و حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتترازودونابزار بقای موجود زنده از شبکیه های مصنوعینقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن آلزایمربیماری ضعف عضلات نزدیک بدونپزیل در بیماران قلبی فلج دوطرفه عصب 6 چشمفن آوری های جدید علیه شناگمان میکنی جرمی کوچکی در درماندگی به دلیل عادت کرتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهرژیم غذایی ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانمدارک ژنتیکی چگونه انسانانسان جدید از چه زمانی پانجات در اعتماد به خودسوخت هیدروژنی پاکتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینصبر و واقعیتنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدیسک گردنبا هوش مصنوعی خودکار روبفارغ التحصیلان، فقیر و دگاهی مغز بزرگ چالش استدرک دیگرانتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلارحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر فکر بر سلامتمرز بین انسان و حیوان کجااولین دروغچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابطلای سیاهچند نرمش مفید برای کمردرهوش احساسیحس و ادراک قسمت سوماستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیدانشمندان روشی برای تبدیبار بزرگ ایستادن بر دو پافرد موفقپول و شادیدردی که سالهاست درمان نشتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده گر جدای از شیء مشاایمان به رویانسبیت عام از زبان دکتر برسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهتغییر دادن ژنها آیا روزی ادراک ما درک ارتعاشی است عقلانیت بدون تغییرنهایت در بی نهایتهوش عاطفی در زنان بیشتر اخلا، حقیقی نیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکفش و کتابداروی جدید میاستنی گراویبحثی در مورد نقش کلسیم و قله سقوطپیوند سر، یکی از راه حلهاذهن خالی از شلوغی افکارتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسزندگی سلول در بدن، جدای امنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر ترکیبات استاتین (سمعرفت و شناختایا بیماری ام اس (مولتیپهفت چیز که عملکرد مغز تو سخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انعوامل موثر در پیدایش زبانوار عصب و عضلههیچگاه از فشار و شکست نترخواص هلو برگ هلوبقا با سازگارترین فرد اسکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد جنون در درمان تیبخشیدن دیگران یعنی آرامشقبل و بعد از حقیقتتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علمرمز گشایی از اتصالات مغزافراد آغاز حرکت خودشان رزاوسکا درمان گوشرموسیقی نوتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز اندامی تشنه ی انرژی ااگر با مطالعه فیزیک کوانهمیشه راهی هستسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدعدالت برای من یا برای همهنورالژی تریژمینالبه امید روزهای بهترهستي مادي ای که ما کوچکترخوش خیالی و خوش بینیکودکان گذشته به آینده فکدر یک فراکتال هر نقطه مرکبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسولمس کوانتومیتوهم فضای خالی یا توهم فضرویاها از مغز است یا ناخوالگوبرداری از طبیعتزبان شناسی مدرن در سطح سلمیدازولام در درمان تشنج تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روهنر فراموشیشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس سوالات پزشکیچگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستخرما منبع بسیار خوب آنتی کاهش سن بیولوژیکی، تنها درمان های جدید ALSبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شلزوم سازگاری قانون مجازاتوازن مهمتر از فعالیت زیروزهای سخت میگذردامیدی به این سوی قبر نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشسقوط درون جاذبه ای خاص، چماپروتیلینتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اهوش مصنوعی از عروسک های بشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری وسواسدنیا مکانی بسیار اسرارآمکریستال هادرمان جدید مولتیپل میلومبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیممنابع انرژي پاک سرچشمه حتکنولوژی جدید که سلول هاریه زغالیمحل درک احساسات روحانی داندوه در دنیا استچالش های ایستادن بر دو پاسم زنبور ، کلیدی برای وارترازودونابزار بقای موجود زنده از شباهت مغز و کیهاننقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدبیماریهای تحلیل عضلانی ادوچرخه در کاهش دردهای کمدوچرخه سواری ورزشی سبک و فناوری هوش مصنوعی نحوه خگنجینه ای به نام ویتامین درها بسته نیستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخرژیم غذایی ضد دردمنابع بی نهایت انرژی در دتکامل زبان انسان از پیشیمروری بر تشنج و درمان هایانسان خطرناکترین موجودنجات در راستگوییسودمندی موجودات ابزی بر تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدصبر بسیار بایدنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز خود رها شوورزش و میگرندیستونی قابل درمانبا هر چیزی که نفس می کشد مفاصله ها در مکانیک کوانتگاهی جهت را عوض کندرک درست از خود و هوشیاریتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر مشاهده بر واقعیت بمرز جدید جستجو و اکتشاف، اولین سلول مصنوعیچرا پس از بیدار شدن از خوسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگطوفان فقر و گرسنگی و بی سچند جهانیهوش احساسیحس و ادراک قسمت سی و هشتماستفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید ددانش، قفل ذهن را باز میکنبار سنین ابزار هوشمندی افرد یا اندیشهپول و عقیدهدرس گرفتن از شکست هاتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیزمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده آینده از روی مشاهاین پیوند نه با مغز بلکه چسبیدن به خود، مانع بزرگ ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهتغییر زودتر اتصالات مغزیادغام میان گونه های مختلعقیده ی بی عملنهادینه سازی فرهنگ اختلاهوشمندی کیهانخلا، خالی نیستاصول انجام برخی نرمش ها دکل اقیانوس در یک ذرهداروی جدید آلزایمربحثی در مورد حقیقت فضا و قلب های سادهپیوندهای پیچیده با تغییرذهن سالمتو یک معجزه ایآسیب ها ناشی از آلودگی هوزندگی، مدیریت انرژیمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر تغذیه بر سلامت روامغز فکر میکند مرگ برای دیایا بدون زبان میتوانیم تهفت سین یادگاری از میراث سخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انعوامل ایجاد لغت انسانی و نوار عصب و عضلههیپرپاراتیروئیدیسمخواص هندوانهبقا در ازای بیماریکنترل همجوشی هسته ای با هدارویی خلط آوربخشش، عقلانی یا غیر عاقلقبل از آغازتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردرمز پیشرفت تواضع است نه طافراد بی دلیل دوستدار تو زبان فرایند تکاملی برای موسیقی هنر مایع استتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماهمیشه عسل با موم بخوریمسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسعسل طبیعی موثر در کنترل بنوزاد ناشنوای متولد شده،به بالا بر ستارگان نگاه کهستی ما پس از شروعی چگال خوشبختی چیستکودکان خود را مشابه خود تدر کمتر از چند ماه سوش جدبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهلووفلوکساسینتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رویاهای پر رمز و حیرتی درالتهاب شریان تمپورالزبان شناسی نوین نیازمند مکان زمان یا حافظه زمانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوهنر حفظ گرهشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحپیامهای کاربرانچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلخسته نباشی باباکایروپاکتیک چیستدرمان های جدید میگرنبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم لزوم سازگاری قانون مجازاتوت زیاد بخوریدروش مقابله مغز با محدودیامیدی تازه در درمان سرطانگاه کلی نگرسقوط زیگزاگی یا ناگهانیماجرای جهل مقدستبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین هوش مصنوعی از عروسک های بشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبیماری کروتز فیلد جاکوبدنیای شگفت انگیز کوانتومکریستال زمان(قسمت اولدرمان جدید میگرن با انتی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژی از نفت و گاز تکینگیریواستیگمینمحدودیت چقدر موثر استاندوه دردی را دوا نمیکندچالش کمبود اندام برای پیسماگلوتید داروی کاهش دهنتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از شباهت مغز با کیهان مادینقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژنبیماری، رساله ای برای سلبیمارستان هوش مصنوعیدوپامین قابل حل در آبفواید روزه داری متناوبگوهر با نظر دیگران سنگ نمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آراه فراری نیستمنابع جدید انرژیتکامل ساختار رگهای مغزی مرکز هوشیاری، روح یا بدن انسان در هستی یا هستی در نخاع ما تا پایین ستون فقرسی و سه پل اصفهانتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترصد قدح، نفتاده بشکستنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز درخواست ها جدا شوورزش بهترین درمان بیش فعدژا وو یا اشنا پنداریبا آتش، بازی نکن و بعد از فاصله ی همیشگی تصویر سازگذر زمان کاملا وابسته به درک عمیق در حیواناتتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیرساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمرزهای حقیقی یا مرزهای تاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا ارتعاش بسیار مهم استسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهطوفان بیداریچند جهانیهوش بشری تهدید برای بشریحس و ادراک قسمت سی و ششماستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدانش، یک انسان را ناسازگباربر دیگران نباشفرد حساس از نظر عاطفی و بپوست ساعتی مستقل از مغز ددست و پا زدن در سایه؟تمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدزمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهدات آمیخته با اشتباهاین اندوه چیستنسبت ها در کیهانساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آتغییر عمودی سر انسان از پادغام دو حیطه علوم مغز و علم و ادراک فقط مشاهده ی چهار میلیارد سال تکامل بهوشیاری و وجودخلاصه ای از مطالب همایش ماصول توسعه ی یک ذهن کاملکلمات بلند نه صدای بلندداروی جدید ای ال اسبحثی در مورد عملکرد لوب فقلب و عقلپیوندی که فراتر از امکانذهت را روی چیزهای مفید متتو یک جهان در مغز خودت هسآسیب روانی شبکه های اجتمزندگی، مراتب هوشیاری استمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر حرکات چشم بر امواج مغز قلبایا تکامل هدفمند استهم نوع خواری در میان پیشیسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساعواملی که برای ظهور لغت انوار عصب و عضله مهم در تشهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواص اناربقای حقیقی در دور ماندن اکنترل جاذبهدارویی ضد بیش فعالی سیستبدون پیر فلکقبل از انفجار بزرگتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به رمز بقای جهش ژنتیکیافزایش قدرت ادراکات و حسزبان متغیرمیلر فیشر نوعی نادر از گیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمدهمیشه، آنطور نیست که هستسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزعشق به هفت مرتبه ی شناختینوسانات کوانتومی منبع مابه بالاتر از ماده بیندیشهشت توصیه برای کاستن از دخوشبختی دور از رنج های مکودکان را برای راه آماده در آرزوهایت مداومت داشتهبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهلوب فرونتال یا پیشانی مغتوهم چیسترویای شفافام آر آی جدید با قدرت شگفزبان، نشان دهنده ی سخنگو مکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده هنر رها شدن از وابستگیشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایسایتهای دیگرچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهاخطا در محاسبات چیزی کاملکار امروز را به فردا نینددرمان های جدید در بیماری برخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی لزوم عدم وابستگی به گوگل توسعه هوش مصنوعی قادر اسروش های صرفه جویی در ایجاامگا سه عامل مهم سلامتنگاه انسان محدود به ادراسلول های مغزی عامل پارکیماجرای عجیب گالیلهتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبیماری گیلن باره و بیماردنیایی پر از سیاهچاله کریستال زمان(قسمت دوم)درمان جدید کنترل مولتیپلبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین همنابع انرژی از نفت و گاز تکامل فردی یا اجتماعیریاضیات یک حس جدید استمحدودیت های حافظه و حافظاندوهگین نباش اگر درب یا چالش دیدگاه های سنتی در بسندرم میلر فیشرتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از شباهت های ریشه ای چند بیمنقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناواکسن دیگر کرونا ساخته شبیندیشدورترین نقطه ی قابل مشاهفواید روزه داری متناوبگویید نوزده و ایمنی ساکتدرون قفس یا بیرون از آنتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آراه نجاتمناطق خاص زبان در مغزتکامل شناخت انسان با کشفمرکز حافظه کجاستانسان عامل توقف رشد مغزنخاع درازتر یا کوتاهتر کسیلی محکم محیط زیست بر انتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رصداقتنقش غذاها در کاهش دردهای هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت پنجماز دست دادن دم در پیشینیاورزش در کمر درددژاوو یا آشناپنداریبا تعمق در اسرار ابدیت و فتون های زیستیگذشته را دفن کندرگیری قلب در بیماری ویرتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی رستگاری محدود به یک راه نمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه و مشاهده ناظر مزایای شکلات تلخ برای سلايندگان چگونه خواهند دیدچرا بیماری های تخریبی مغسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنطوفان زیباییچند جهانی و علمهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت سیزدهماستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دائما بخوانبارداری بدون رحمفردا را نمیدانیمپوشاندن خود از نوردست کردن در گوشتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرزمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبه ی حق خوداین ایده که ذرات سیاهچالنسبت طلایی، نشانه ای به سساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی تغییرات منطقه بویایی مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش علم و روحچهار ساعت پس از کشتار خوکهوشیاری و افسردگیخلاصه ای از درمان های جدیاصول سلامت کمرکلوزاپین داروی ضد جنونداروی جدید برای میاستنی بحثی درباره هوش و تفاوتهقلب یا مغزپیوستگی همه ی اجزای جهانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتو کجای جهانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیزندان ذهنیمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر دوپامین و سروتونینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهایجاد احساساتهمه چیز موج استسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاعوارض ازدواج و بچه دار شدنوار عصب و عضله برای تاییهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواص اردهبلندی در ذهن ما درک بلندیکندن ریشه ی خودداستانها و مفاهیمی اشتبابدون بار گذشتهقبرستان ها با بوی شجاعتتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکرمز جهانافزایش میل جنسی با خوردن زبان مشترک ژنتیکی موجودامیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طهمکاری یا رقابتسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزعشق درونی به یگانگی خلقتنوشیدن چای برای مغز مفید به جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنخیالپردازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایدر آسمان هدیه های نادیدنبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشلوتیراستامتوهم و خیالروان سالمام اس و سرطانزبان، وسیله شناسایی محیطمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تهنر، پر کردن است نه فحش دشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاچگونه واکسن کرونا را توزبی نظمی مقدمه شناختخطا در محاسبات چیزی کاملکار با یگانگی و یکپارچگیدرمان های جدید سرطانبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رامقاومت به عوارض فشار خون توسعه برخی شغل ها با هوش روش های عملی برای رفع کمراما شما از دید خفاش کور هنگاه از بیرون مجموعهسلول های بنیادیماده ی تاریکتبر را بردارابزار بقا از نخستین هماننقش مرکز تنفس سلولی در بیهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبیماری آلزایمر، استیل کودنیا، هیچ استکریستال زمان(قسمت سوم)درمان جدید ام اسبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مادی تا ابزار هوشمریتوکسیمابمحدودیت درک انساناندام حسی، درک از بخش هایچاالش ها در تعیین منبع هوسندرم کووید طولانیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از شباهت کیهان و مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دبیهوش کردن در جراحی و بیمديدن با چشم بسته در خواب فواید زیاد دوچرخه سواریگوش دادن بهتر از حرف زدندرون و بیرون، جدای از هم تفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم براه های جدید برای قضاوت رمناطق خاصی از مغز در جستجتکامل، نتیجه ی برنامه ریمرکز حافظه کجاستانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تمدن بشریسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدصدای بم با فرکانس پایین، نقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزوزن حقیقی معرفت و شناختدگرگونی های نژادی و تغییبا خودت نجنگفروتنی معرفتیگر جان به جز تو خواهد از خدرگیری مغز در بیماری کویتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتامسمومیت دانش آموزان بی گايا اراده آزاد توهم است یچرا حیوانات سخن نمی گوینسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش طولانی ترین شبچند روش ساده برای موفقیتهوش عاطفی قسمت 11حس و ادراک قسمت ششماستیفن هاوکینگ در مورد هیادآوری خواب و رویادارچینبازگشایی مجدد مطب دکتر سفرزندان زمان خودپیموزایددست آسمانتمرکز و مدیتیشنآرام باشزمان، واقعی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبی در مورد تشنجاین ابتدای تناقض هاستنشانه های گذشته در کیهان ساختن آیندهجهان دارای برنامهتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا یا بازگشت به قبل ازعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنون و القلمهوشیاری کوانتومیخم شدن فضا-زماناضطراب و ترسکلید نزدیک و نگاه تو بر فداروی جدید برای کاهش وزنبحثی درباره هوش و تفاوتهقلب دروازه ی ارتباطپیام های ناشناخته بر مغز ذره ی معین یا ابری از الکتو کز محنت دیگران بی غمیآسانی موفقیتزونیسومایدمهمان ناخواندهتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز مانند تلفن استایران بزرگهمه چیز و هیچ چیزسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنارزش های وارونهعید نوروز مبارکنوار عصب و عضله تعیین محلهدف یکسان و مسیرهای مختلخواص بادامکندر در بیماریهای التهابدخالت در ساختار ژنهابدون زمان، ماده ای وجود نقدم زدن و حرکت دید را تغیتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیرمز جهان خاصیت فراکتالافزایش مرگ و میر سندرم کوزبان چهار حرفی حیات زمینمیوپاتی و نوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طهمانند سازی در انسانسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتعشق، شلوغ کردن نیستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک به جای تولید، بیشتر گوش کوفور و فراوانیخانه ی تاریککی غایب شدی تا نیازمند دلدر آستانه ی موج پنجم کوویبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی الوزالمعده(پانکراس)مصنوعتوهم وجودروبات ها قول میدهندام اس یا تومور؟زدودن نقص از هوش مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینهوموارکتوس ها ممکن است دشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانچگونه آن شکری که می خوریمبی هیچ می ایی و بی هیچ میرخطای ادراک کارماکارهای کوچک، بی ارزش نیسدرمان های رایج ام اسبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزمقایسه رقابت و همکاریتوصیه های سازمان بهداشت روش هایی برای کم کردن اضطامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از دور و نگاه از نزدسلول های بنیادی منابع و اماده ی خالیتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاههوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری الزایمردندان ها را مسواک بزنید تکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان جدید ای ال اس، توفربسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومریسپریدونمخچه فراتر از حفظ تعادلانرژی بی پایان در درون هرنابینایی در نتیجه ی گوشی سندرم گیلن باره به دنبال تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیهوشی در بیماران دچار افیلم کوتاه هیروشیما از هگوشه بیماری اتوزومال رسسدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه راه های جدید برای قضاوت رمنبع نور واقعی و ثابت، حقتکثیر سلول در برابر توقف مرکز خنده در کجای مغز استانسانیت در برابر دیگراننخستین تصویر از سیاهچالهسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهصرع و درمان های آننقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذروزوز گوشدانش قدرت استبا خدا باشفروتنی و غرورگرفتار محدودیت ها و ابعادرگیری مغز در بیماران مبتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیرشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر نگاه انسان بر رفتامسمومیت دانش آموزان، قماايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درسکوت و نیستیجهان مشارکتیتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد طی یکصد هزار سال اخیر هرچچندین ماده غذایی که ماننهوش عاطفی قسمت نهمحس و ادراک قسمت شصت و هشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر یاری خدا نزدیک استداروهای مصرفی در ام اسبازگشت از آثار به سوی خدافرضیه ای جدید توضیح میدهپیموزایددست بالای دستتمرکز بر هدفآرامش و دانشزمزمه ات مانده در گوشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالعه ای بیان میکند اهداین بیمار را باید چه کار نشانه های پروردگار در جهساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشتغییرات آب و هوایی که به ارتوکين تراپی روشی جديد علم به ما کمک میکند تا مونوآوری ای شگفت انگیز دانهوشیاری سنتی یا هوشیاری خونریزی مغز در سندرم کوواطلاع رسانی اینترنتیکلام و زبان، گنجینه ای بسداروی جدید برای ای ال اسبحثی درباره هوش و تفاوتهقلب روباتیکپیدایش زبانذرات کوانتومی زیر اتمی قتو پیچیده ترین تکنولوژی آشنا پنداریزونا به وسیله ویروس ابله مهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر داروهای ضد التهاب مغز مادران و کودکان در زمایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز کهنه میشودسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غعامل کلیدی در کنترل کارآنوار عصب و عضله در مطب دکهدف یکسان، در مسیرهای متخواص بادام زمینیکندر علیه سرطاندر میان تاریکی و روشناییبر کسی اعتماد نکن مگر اینقدرت مردمتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیرنگ کردن، حقیقت نیستافزایش سرعت پیشرفت علوم زبان نیاز تکاملی استمیوتونیک دیستروفیتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیممغز انسان رو به کوچک تر شهمجوشی هسته ای، انرژِی بسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزاز کجا آمده ام و به کجا میعصب حقوق نورولوونیوالینبه خوبی های دیگران فکرکنوقاحت و تمسخر دیگرانخانواده پایدارکیهان خود را طراحی میکنددر برابر حقایق جدیدبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودلیروپریم داروی ترکیبی ضدتوهم وجودروبات های ریز در درمان بیامواجی که به وسیله ی ماشیسفر فقط مادی نیستما انسانها چه اندازه نزدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسهورمون شیرساز یا پرولاکتشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتچگونه انتظارات بر ادراک بی ذهن و بی روحخطای حسکارهایی بیش از طراحی و گپدرمان های علامتی در ام اسبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خمقابله ی منطقی با اعتراضتوصیه های غیر دارویی در سروش هایی برای جلوگیری از انفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون قفس یا بیرونسلول های بدن تو پیر نیستنماده ای ضد التهابیتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری ای شبیه آلزایمر و ده روش موفقیتکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان جدید سرطانبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمریسدیپلام تنها داروی تایمخچه ، فراتر از حفظ تعادلانرژی تاریکناتوانی از درمان برخی ویسندرم پیریفورمیستربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیوگرافیفیلمی بسیار جالب از تغییگوشت خواری یا گیاه خواریدروغ نگو به خصوص به خودتتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر نیکوتین سیگار بر ممرگ چیستانسان، گونه ای پر از تضادنخستین روبات های زنده ی جسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریضایعه ی شبکه لومبوساکرالنقشه با واقعیت متفاوت اسهوش مصنوعی در قضاوت های احس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داوسواس، بیماری استدانش محدود به ابعاد چهاربا طبیعت بازی نکنفرگشت و تکامل تصادفی محض گریه ی ابر، رمز طراوت باغدرگیری مغزی در سندرم کووتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونرشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر ویتامین دی بر بیمامسیر دشوار تکامل و ارتقاای نعمت من در زندگیمچرا خشونت و تعصبسکوت، پر از صداجهان معناتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و طیف انسفالیت، گیلن باره چندجهانیهوش عاطفی قسمت هفتمحس و ادراک قسمت شصت و دواستخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستداروهای ام اسبازگشت به ریشه های تکاملفساد اقتصادی سیتماتیک درپیچیدگی های مغزمگسدستورالعمل مرکز کنترل بیتمرکز بر امروزآرامش و سکونزنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعمای اخلاقی قطاراینکه به خاطرخودت زندگی نشانه های بیداری روحیساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاتغییرات تکاملی سر انسان ارتباط میکروب روده و پارعلم بدون توقفنوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغزی کشندهاطلاعات حسی ما از جهان، چکلام، در تحولی شگفت آور بداروی جدید برای دیابتبحثی درباره هوش و تفاوتهقلب را نشکنپیر شدن حتمی نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قتو آرامش و صلحیآشنا پنداریزیان غذاهای پرچربمهندسی بدنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز چون ابزار هوش است دلیایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان مناسبسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولعادت همیشه خوب نیستنوبت کودکانبلوغ چیستهدف از تکامل مغزخواص شکلات تلخکو کیو تن coQ10در مانهای کمر دردبرلیتیونقدرت و شناخت حقیقتتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سارنگین کمانافسردگی و اضطراب در بیمازبان و کلمه حتی برای کسانمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچکتر شدهمدلی و هوش عاطفیسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیاز کسی که یک کتاب خوانده عصب سیاتیکنیکولا تسلابه خودت مغرور نشووقت نهيب هاي غير علمي گذشخاویار گیاهیکیهانِ هوشیارِ در حال یادر جراحی کمر عجله نکنیدبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسلیس دگرامفتامین یا ویاستوهم بی خداییروبات کیانامیوتروفیک لترال اسکلروسفر نامه سفر به بم و جنوب ما اکنون میدانیم فضا خالتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرهوش فوق العاده، هر فرد اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردچگونه به سطح بالایی از هوبی سوادی در قرن 21خطر آلودگی هواکاربرد روباتهای ريزنانودرمان ژنتیکی برای نوآوریبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دمقابله با کرونا با علم استوصیه هایی در مصرف ماهیروش هایی ساده برای کاهش اانفجار بزرگ پایان بوده انگاه از درون مجموعه با نگسلول بنیادی و ای ال اسماده، چیزی نیستتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشدحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری ای شبیه ام اس مولتدهن، بزرگترین سرمایهکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان جدید سرطانبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ارتقای نگاه تا عمریشه های مشترک همه ی موجومخچه ابزاري که وظیفه آن فانرژی تاریک که ما نمی توناتوانی در شناسایی چهره سندرم پیریفورمیسترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط شجاعت و ترسنقش درختان در تکامل