دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

غیرقابل دیدن کردن ماده

غیرقابل دیدن کردن ماده!
مطالعه ی جدید نشان میدهد، سرد کردن ماده و فشرده کردن آن، باعث مهار تابش نور و ناپیدا شدن آن، می گردد.
مقاله از دکتر اینس اوردانتا(فیزیکدان در عرصه ی واکنش ماده و نور در مقیاس های جامد، مولکول و اتم از دانشگاه پاریس و عضو بنیاد بین المللی طنین. در این بنیاد او بر ایجاد مدل های فیزیکی-شیمیایی در قالب مدل همه جانبه نگرهولوگرافیک و تئوری متحد و یکپارچه، تمرکز دارد. او همچنین پژوهش هایی بر فرایندهای اطلاعات کوانتومی و ارتباط آن با سیاهچاله ها و پیش هوشیاریپورتوکانشسنسدارد.)
حس و ادراک قسمت بیست و هفتم

ماده ی اطراف ما به خصوص در سطوح ریز، در بیشتر موارد با مشاهده و دیده شده به وسیله ی پژوهشگر، هویت می یابد. هرچند بخش بزرگی از ذرات زیر اتمی(کوانتومی)قابل مشاهده نیست و فقط تاثیر آن را شاهدیم و از روی این تاثیر، پی به وجود آن میبریم، ولی خود همین اجزای ریز وقتی دیده شود، واقعیت و خصوصیات آن برای پژوهشگران آشکارتر میشود و دقت بررسی ها فزونی می یابد. مشاهده ی ساختارهای ریز، زیر میکروسکوپ الکترونی، امروز به پژوهشگران امکان داده است، تا عمق ماده پیش بروند. ولی این، همه ی ماجرا نیست.
فشرده کردن ماده و اتم های آن، میتواند در شرایطی مانع از تابش نور و فتون، از آن شود و ماده را ناپیدا کند. بخش بزرگ ادراک ما از کیهان، وابسته به فتون هایی است که از اشیا به چشم ما می رسد و هرگاه این فتون ها از جسمی صادر نشود، تصور بینایی ما از آن، حذف می گردد. یک نمونه از این اشیای نادیدنی، سیاه چاله های فضایی هستند که به دلیل جاذبه ی فوق العاده زیاد، نور، نمیتواند از آنها به چشم بیننده برسد.
اکنون دانشمندان، با تغییر وضعیت مواد قابل مشاهده، آنها را غیرقابل مشاهده می کنند تا پیچیدگی درک انسان از کیهان اطرافش بیشتر و بیشتر شود. ناپیدا کردن بسیاری از پیداهای اطراف ما، میتواند بسیاری از حقایق کیهان را دگرگون کند و شاید در آینده در سیستم های جاسوسی و اطلاعاتی کشورهای مختلف، به صورت گسترده، استفاده شود.

کیهانی که نه فقط بخش بزرگی از آن برای انسان قابل مشاهده نیست(سیاه چاله ها و ماده و انرژی تاریک) بلکه بخش قابل مشاهده ی آن هم میتواند با دخالت های مداخله گران، حذف و ناپدید شود. این ناپدید شدن فقط محدود به سرد کردن آزموده شده در مقاله ی کنونی نیست؛ بلکه با در نظر گفتن کبهان های موثر و محرکی- که سبب ایجاد کیهان مادی ما هستند و کیهان ما بدون آنها اساسا وجودی ندارد یعنی کیهان های موثری که هرچند کاملا تاثیر گذار و ایجاد کننده هستند ولی در میان عادت اندام های ادراکی و حسی ما رنگ میبازند- میتوان اینطور تصور کرد که عالم مادی ما، قابلیت محو شدن از طریق جهان های مسلط بر خودش را داشته باشد. وقتی مداخله ی انسان در سرد کردن اتم ها و مولکول ها میتواند آن را ناپیدا کند، مورد انتظار است قدرت تسلط انسان- به عنوان موجودی که وجودی در کیهان بالاتر و مسلط بر عالم ماده دارد- محدود بر سرد کردن نباشد و روش های دیگری هم برای محو نمودن عالم مادی و ناپیدا کردن آن وجود داشته باشد.
(شاید برخی ازاین صحبت ها افسانه به نظر برسد ولی آزمون های تجربی، امکان ناپیدا کردن ماده را مطرح می کند؛ همانطور که آزمون های تجربی در عرصه ی کوانتوم، بسیاری از حقایق به ظاهر غیرممکن را ممکن کرده است.در این مورد می توان به آزمون های دو شکاف یانگ و دو شکاف تاخیری جان ویلر مراجعه کرد که در آن یک الکترون نه فقط از دو شکاف در یک لحظه، عبور میکند بلکه میتواند با وجود ناظر، برگردد و گذشته ی خود را تغییر دهد. یعنی در این آزمون ها آنچه شگفت انگیز است، فقط عبور یک جسم مادی از دو شکاف نیست بلکه وجود ناظر هوشیار، میتواند گذشته ی ذره ی کواتومی و کل کیهان را تغییر دهد.)

حالت های ماده - فیزیک دهم (1) » بین جو | بستر آموزش آنلاین
با به کار بردن خصوصیات کوانتومی در اتم ها دانشمندان MIT توانستند مانع از تابش نور توسط نمونه ای از اتم های لیتیوم شوند و آن را غیر قابل دیدن کردند!
به عبارت دیگر توانایی اتم ها در پخش نور متوقف شد...
این تاثیر از نظر تئوریک، 30 سال قبل مطرح گردید و نمونه ای از پدیده ی مهار پائولی است که بر اساس اصل طرد پائولی بنا شده است. در اصل طرد پائولی، از الکترون ها در اتم ها ممانعت میشود وضعیت کوانتومی مشابهی را پر کنند. در شرایط استاندارد، الکترون ها به روشی مرتب و جاگذاری می شوند که همه شان از هم قابل تشخیص هستند و آنها نمی توانند روی هم قرار بگیرند و بر هم منطبق شوند. این خصوصیتی از ذرات فرمیونیک است.( در فیزیک ذرات، فرمیون (به انگلیسی: Fermion) (نامی که توسط پل دیراک[۱] با الهام گرفتن از نام خانوادگی انریکو فرمی ابداع شد، به ذره‌ای گفته می‌شود که توسط آمار فرمی-دیراک مشخص شود. مهم‌ترین ویژگی این ذرات پیروی از اصل طرد پاولی است. فرمیون‌ها همهٔ کوارک‌ها و لپتون‌ها و هر ذره ی مرکبی را- که از ترکیب تعداد فردی از این‌ها تشکیل شود(مانند باریون‌ها و اتم‌ها و هسته‌های اتمی)- شامل می‌شوند. تفاوت فرمیون با بوزون در این است که بوزون‌ها از آمار بوز-اینشتین پیروی می‌کنند. یک فرمیون ممکن است یک ذره ی بنیادی باشد، مانند الکترون یا ممکن است که یک ذره ی مرکب باشد مانند پروتون. طبق قضیه اسپین-آمار، ذرات با اسپین صحیح، بوزون هستند و ذراتی با اسپین نیمه‌صحیح فرمیون‌های نوترون هستند.)همه ی آنها خصوصیات کوانتومی متفاوتی دارند(که با اعداد کوانتومی شناسایی می شود.) بنابراین از هم قابل تمیز نیستند.
اگر الکترون ها در یک اتم مانند افراد در یک اتاق هتل باشند، هر فرد با چهار عدد مشخص میشود(چهار عدد کوانتومی):
عدد اول، طبقه ی هتل است؛ عدد دوم، شماره ی اتاق در طبقه، عدد سوم شماره تخت درون اتاق است و عدد چهارم یکی از دو وضعیت روی تخت است. یک زوج، ممکن است سه عدد اول آنها مشابه باشد یعنی آنها در یک طبقه، اتاق و یک تخت هستند ولی چهارمی ممکن است متفاوت باشد. اگر هر چهار عدد، مشابه باشد آنها یک نفر هستند یا دو نفر- که کاملا روی هم منطبق شده اند -بنابراین از یکدیگر قابل تمایز نیستند. این مورد آخر در مورد ذرات نور به نام فتون رخ میدهد که می توانند بر هم سوار شوند. ولی ماده(الکترون و اتم ها)نمی توانند بر هم منظبق شوند.


جنیفر چو در MIT می گوید: مانند کسانی که دائما برای دیدن کنسرت به محل آن، می روند هر الکترون صندلی منحصر به فردی را پر میکند و اگر همه ی صندلی ها پر باشد، نمی تواند به لبه ی پایین تر برود. این خصوصیت منحصر به فرد فیزیک اتمی، با عنوان اصل طرد پائولی شناخته می شود و ساختار صدفی اتم ها یعنی تنوع ردیف دوره ای عناصر و پایداری جهان مادی را توضیح می دهد.
اتم ها باعث سطوح انرژی با اوربییتال هایی می شود که با الکترون ها پر شده اند. یک سطح انرژی، در مثال هتل در بالا، طبقه است. یک سطح انرژی، گروه هایی از اوربیتال ها را دارد که اتاق های طبقه و تخت خواب ها در هر اتاق در هر گروه هستند و میتواند حداکثر با دو الکترون با چرخش های عکس هم تشکیل شده باشد(اینها دو وضعیت ممکن در یک تخت است) تا اصل طرد پائولی را- که مراقب است الکترون ها متفاوت از هم باقی بمانند- حفظ کند. بر اساس این شکل، اتم ها و عناصر، توزیع الکترونی مشخصی دارند که برای هر اتم، خاص است و تنوع جدول تناوبی عناصر با این، توضیح داده میشود. وقتی نور با این اتم ها رویارو شود عموما فتون های نور و اتم ها مانند توپ های بیلیارد، در حال تبادل با هم هستند و فتون ها تکانه(انرژی حرکتی) خود را به اتم ها منتقل می کنند و تا حدی انرژی خود را از دست می دهند.
با این انتقال، فتون ها هم در هر جهت، منحرف میشوند و نور را به همه ی جهات منتشر میکنند این سبب میشود، گاز قابل دیدن باشد دقیقا مانند زمانی که نور، درون حجم خالی یک فضا تابانده می شود و تو ذرات گرد و غبار را در آن می بینی.
اگر اتم ها تقریبا به طور کامل، منجمد شوند و در درون یک فضای بسیار فشرده، هل داده شوند چه اتفاقی می افتد؟
در این زمان اتم ها خودشان مانند الکترون ها در سطوح انرژی در هم فشرده و صدفی عمل میکنند و جایی برای تغییر سرعت آنها یا موقعیت آنها وجود ندارد. تحت چنین شرایطی اگر به نور اجازه داده شود واردشود قادر نخواهد بود پخش شود. گاز تغییر شکل یافته یک نمونه ی فوق العاده سرد شده ی اتم هاست که انرژی حرکتی اتم ها در عرصه ای از انرژی ماکزیمم حرکتی به نام انرژی فرمیدر مقایسه با فلزات، محدود میشود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [1/20/2022 1:45 AM]
در فلزات، الکترون هایی با این میزان انرژی حرکتی، آزاد هستند در فلز حرکت کنند و با نور، واکنش نشان دهند. تفاوت در انرژی حرکتی بین فتون معمول و فتون تابش شده در این مورد با q نمایش، داده میشود و آن، مرتبط با انرژی حرکتی است که اتم ها طی تاثیر پذیری توسط فتون ها به دست می آورند. آنطور که به وسیله ی کترل توضیح داده شده است یک اتم فقط در صورتی می تواند یک فوتون صادر کند که بتواند نیروی فوتون هایی را- که با حرکت به جای دیگر شلیک می شود- جذب کند. اگر همه ی جاهای دیگر که اتم ممکن است حرکت کند پر شده باشد اتم نمی تواند ضربه را بگیرد و فتون را جذب کند و اتم ها شفاف میشوند. فییزیکدان های MIT برای اولین بار، این مهار پائولی را مشاهده کرده اند.
و وقتی رخ میدهد که اتم ها فوق العاه سرد شوند و تحت فشار قرار بگیرند. یعنی ذرات به طور سودمند، اتاق های کمتری را برای پراکندن نور دارند و چنین است اگر سرد کردن ادامه داشته باشد تا چگالی اتم ها را به مقدار کافی بالا ببرد و فتون ها بتوانند جریان یابند ولی نتوانند پخش شوند. د راین صورت، نمونه به نور شفاف میشود و غیرقابل دیدن می گردد. این یک نمونه ی شگفت انگیز از ترکیب و تبادل رفتارها بین نور-ماده است. گویا سرد کردن و فشردن اتم ها تدریجا فردیت=فردی بودن(یا مجزا بودن و قابل تششخیص بودن)آنها را پاک کرده است و مهم ترین خصوصیت ماده- که واکنش و تبادل با نور است- مهار شده است.
بنابراین نگاه ما از آن، باز داشته شده است و اتمها به صورتی غیرقابل مشاهده تبدیل می شوند.
در قالب تئوری عمومی هولوگرافی یک الکترون موجودیت و استقلالی متفاوت نیست که یک اوربیتال را پر کند بلکه یک میدان بار است که از دینامیک پروتون حاصل میشود و ما آن را یک اوربیتال می نامیم.
https://www.resonancescience.org/blog/turning-matter-invisible?fbclid=IwAR3szlNzZhh5orSfaVmclBOVU22zDhxeBHcEMmVbhLW2HfhA3VZa6efsClI
https://scitechdaily.com/mit-physicists-use-fundamental-atomic-property-to-turn-matter-invisible/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درشلیک فراموشیحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دفاکسیبتخدا موجود استبیماری، رساله ای برای سلدر عید نوروز مراقب تصادف گوهر با نظر دیگران سنگ نممنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیمرگ چیستسفر دشوار اکتشافانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی به شناسایی کااز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختفراتر از دیوارهای باوردفاع از پیامبربا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان آرتروز با ورزش موضگذر زمان کاملا وابسته به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بمسیر دشوار تکامل و ارتقاسلولهای ایمنی القا کنندهاولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینشادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگچند روش ساده برای موفقیتحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاقفس را بشکندو برابر شدن خطر مرگ و میبار سنین ابزار هوشمندی ادرمان سرگیجه بدون نیاز بپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع خواب و رویاریشه های اخلاقتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعمای اخلاقی قطارسندرم دزدی ساب کلاویناین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان شش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلنون و القلمحس و ادراک قسمت نهمهوشیاری کوانتومیدیوار همه اش توهم بوداصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فقانونمندی و محدودیت عالمبحثی در مورد حقیقت فضا و درک نیازمند شناخت خویش اپیوندی که فراتر از امکانموجود بی مغزی که می تواندرابطه تشنج و اوتیسمآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر تغذیه بر سلامت روامغز مادران و کودکان در زمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزضرب المثل یونانیارتباط شگفت انگیز مغز اننوار عصب و عضله تعیین محلحس و ادراک قسمت بیست و یکاعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلدانشمندان یک فرضیه رادیککندن ریشه ی خودقطار پیشرفتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردمیدان های مغناطیسی قابل زمین در برابر عظمت کیهانافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرهمانند سازی در انسانظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیداروی فامپیریدین یا نورلکوری گذرای ناشی از موبایلرزش دست ها و گردن و سر ETبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مانند کودکان باشیدزندگی و داراییالتهاب شریان تمپورالتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و هوموارکتوس ها ممکن است دعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانچگونه آن شکری که می خوریمخواب سالم عامل سلامتیبوزون هیگز جهان را از متلداروی سل سپتکار با یگانگی و یکپارچگیمن بی من، بهتر یاد میگیرمبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم رفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدماست مالیزیرفون داروی ضد ام اسامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهفلج خواب چیستخودآگاهی و هوشیاريبیماری کروتز فیلد جاکوبدر هم تنیدگی مرزها و بی مکریستال زمان(قسمت سوم)منابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده رویا و واقعیتتکینگیمخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان و شناخت حقیقت قسمت چاندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی تراشه مغز بدون واسطه ی دتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف شلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک بازی غیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانفاجعه ی جهل مقدسخدا نور آسمان ها و زمین ابیمارستان هوش مصنوعیدرمان نگهدارنده ی اعتیادگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی مرگ و میر پنهانسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترنقشه های مغزی جدید با جزیشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهوش مصنوعی تعاملیاز درخواست ها جدا شووزوز گوشفرار در فرار از میزبان، ددفاع در برابر تغییر ساختبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان ام اس(مولتیپل اسکلگذشته را دفن کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمسئول صیانت از عقیده کیسسلولهای بنیادی مصنوعی دراوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهچندین ماده غذایی که ماننحس متفاوتهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استقله برای دیدن نه برای به دو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشدرمان سرگیجه بدون نیاز بپوشاندن خود از نورمنتظر نمان چیزی نور را بهرژیم های غذایی و نقش مهم تمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعماری، هندسه ی قابل مشاسندرم سردرد به دلیل افت فاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و نوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت چهارمهوشیاری سنتی یا هوشیاری دیوار، از ابتدا توهم بوداصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی در مورد عملکرد لوب فدرک و احساسپیوستگی همه ی اجزای جهانموجودات مقهور ژنها هستندرادیوی مغز و تنظیم فرکانآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر حرکات چشم بر امواج مغز چون ابزار هوش است دلیسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودضربه مغزی در تصادف رانندارتباط غیرکلامی بین انسانوار عصب و عضله در مطب دکحس و ادراک قسمت بیست و دوبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متدانشمندان ژنی از مغز انسکندر در بیماریهای التهابقطره قطرهبدون پیر فلکدرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به میدان های کوانتومی خلازمین زیر خلیج فارس تمدنی افزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرهمجوشی هسته ای، انرژِی بظرف باید پر شود چه با چرک از نظر علم اعصاب اراده آزنیوالینحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگرانداروی لیراگلوتیدکی غایب شدی تا نیازمند دللرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهذهن و زندگیتوهم چیستمانند آب باشزندگی بی دودام آر آی جدید با قدرت شگفتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیهورمون شیرساز یا پرولاکتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخواب سالم عامل سلامتی و یبی نهایت در میان مرزهاداروی ضد چاقیکارهای کوچک، بی ارزش نیسمننژیتبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسماست مالی با هوش انسانیزیرک ترین مردمامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی عادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهفلج دوطرفه عصب 6 چشمخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیماردر هم تنیدگی کوانتومیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هرویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیمخچه تاثیر گذار بر حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت ااندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویاندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک بازی غرور و علماز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانفارغ التحصیلان، فقیر و دخدا بخشنده است پس تو هم ببیندیشدرمان نابینایان آیا ممکنگوش دادن بهتر از حرف زدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفمرگ و میر بسیار بالای ناشسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رنقشه با واقعیت متفاوت اسشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی در قضاوت های ااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استفرد موفقدقیق ترین تصاویر از مغز ابا تعمق در اسرار ابدیت و درمان با سلول های بنیادیگر جان به جز تو خواهد از خمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی روشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر مسئولیت جدیدسلام تا روشناییايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنچندجهانیحس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستقله سقوطدو داروی جدید برای میاستبارداری بدون رحمدرمان سرگیجه بدون داروپیموزایدمنتظر نتیجه ی کارهایت بارژیم های غذایی و نقش مهم تمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعنی روزهسوی ما آید نداها را صدااین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش نوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدید تو همیشه محدود به مقداصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور بقبل و بعد از حقیقتبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه ایپیام های ناشناخته بر مغز مورد نادر همپوشانی دو بیراز تغییرآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر دوپامین و سروتونینمغز چگونه صداها را فیلتر سیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبضررهای مصرف شکر و قند بر ارتروز یا خوردگی و التهانوبت کودکانحس و ادراک قسمت بیست و سوبقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزدانشمندان پاسخ کوانتومی کندر علیه سرطانلمس کوانتومیبدون بار گذشتهدرد و درستو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکمیدان بنیادین اطلاعاتزمان چیستافزایش میل جنسی با خوردن تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچههمدلی و هوش عاطفیظرفیت مغز چقدر استاز نظر علم اعصاب اراده آزنیکولا تسلاحسن یوسف باغچه ی منبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشداروی تشنجی دربارداریکیهان خود را طراحی میکندلزوم گذر انسان از حدها و برخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشذهن و شیمی بدنتوهم و خیالماه رجبزندگی در جمع مواردی را برام اس و سرطانتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنهوش فوق العاده، هر فرد اسعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخواب عامل دسته بندی و حفطبی نظمی مقدمه شناختداروی ضد چاقیکارهایی بیش از طراحی و گپمن، ما یا چی؟برخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رارقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش ماشین دانشزیست شناسی کل در جزء فراکاما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگتبر را بردارابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مفن آوری های جدید علیه شناخودت را از اندیشه هایت حفبیماری آلزایمر، استیل کودر هم تنیدگی کوانتومی و پکشف مکانیسمی پیچیده در بمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعرویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشممخاطب قرار دادن مردم، کازبان و شناخت حقیقت قسمت دمدل همه جانبه نگر ژنرالیزبان و شناخت حقیقت قسمت سانرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندتراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک بازی غربال در زندگیاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادفاصله ها در مکانیک کوانتخدای رنگین کمانبیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان های اسرار آمیز در آگوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریمرگ و سوال از قاتلسفرنامه سفر به بم و جنوب انسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زاتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدنقص های سیستمی ایمنیشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی در کامپیوترهااز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستفرد یا اندیشهدل به دریا بزنبا خودت نجنگدرمان تومورهای مغزی با اگرفتار محدودیت ها و ابعامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتامسئولیت در برابر محیط زیسلاح و راهزنیايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش نه ناامیدی بلکه ارتقاحس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی قسمت یازدهاستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستقلب های سادهدو سوی واقعیتبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان سرطان با امواج صوتپیموزایدمنتظر زمان ایده آل نشورژیم ضد التهابیتمرکز و مدیتیشنآرام باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعاینه قبل از نوار عصب و سوپاپ ها یا ترانزیستورهااین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیصبور باشارتقا یا بازگشت به قبل ازنوار مغز با توضیح دکتر فاحس و ادراک قسمت هفتمهوض مصنوعی زندهدیدن خدا در همه چیزاضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانقبل از آغازبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هسپیدایش زبانموسیقی نوراست دستی و چپ دستیآسانی موفقیتتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز ناتوان از توجیه پیداسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استضررهای شکر بر سلامت مغزارزش های وارونهنور از عمق تاریکیحس و ادراک قسمت بیستمبقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزادانشمندان اولین سلول مصنکو کیو تن coQ10لووفلوکساسینبدون زمان، ماده ای وجود ندرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیمیدازولام در درمان تشنج زمان و مکان، ابعاد کیهان افزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیسانسور ذهنجهان یکپارچههمراه سختی، اسانی هستعقل مجادله گراز واقعیت امروز تا حقیقتنیاز به آموزش مجازی دیجیحساسیت روانی متفاوتبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگداروی جدید ALSکیهانِ هوشیارِ در حال یالزوم سازگاری قانون مجازابرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودماپروتیلینزندگی در سیاهچالهام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانمغز، فقط گیرندهستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی می تواند بر احعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخواص فلفل سبزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی ضد تشنج با قابليت تکاربرد روباتهای ريزنانومنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت مبانی ذهنی سیاه و سفیدزیست شناسی باور حقیقت یا امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون اتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دسربرولایزینجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی عجول نباشاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار فناوری هوش مصنوعی نحوه خخودروهای هیدروژنیبیماری الزایمردر هم تنیدگی کوانتومی و دکشف ژن جدید، می تواند گستمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداوممدل هولوگرافیک ژنرالیزهزبان جانسوزانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی مقالاتاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانفاصله ی همیشگی تصویر سازخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیهوشی در بیماران دچار ادرمان های بیماری آلزایمرگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه روزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف مرگ انتقال است یا نابود شسفرنامه سفر به بم و جنوب انسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهنقص در تشخیص هیجانات عامشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی فرد حساس از نظر عاطفی و بدلایلی که نشان میدهد ما ببا خدا باشدرمان تشنجگریه ی ابر، رمز طراوت باغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتامستند جهان متصلسلسله مباحث هوش مصنوعیايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً شبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد نه به اعدامحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی قسمت پنجماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی قلب و عقلدولت یا گروهکبازگشت از آثار به سوی خدادرمان ضایعات نخاعیپیچیدگی های مغزمگسمنحنی که ارتباط بین معرفرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتمرکز بر هدفآرامش و دانشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعادله ها فقط بخش خسته کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهااین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیصبور باشارتوکين تراپی روشی جديد نوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک قسمت هفدهمهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادیدگاه نارسای دوگانه ی ماطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنقبل از انفجار بزرگبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانیپیر شدن حتمی نیستموسیقی هنر مایع استرجزخوانی هایی که امروز بآشنا پنداریتاثیر داروهای ضد التهاب مغز و قلب در جنین موش مصنسیاره ابلهانجهل مقدسایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودضعیف و قویارزش های حقیقی ارزش های غنور درونحس و ادراک قسمت دهمبلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تدانشمندان تغییر میدان مغکوچ از محیط نامناسبلوب فرونتال یا پیشانی مغبر کسی اعتماد نکن مگر ایندرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیمکان زمان یا حافظه زمانزمان و گذر آن سریع استافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیممغز ابزار برتر بقاساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریهمراهی میاستنی با برخی سعقل در جهان جدید، عجیب اساز کجا آمده ام و به کجا میچیز جدید را بپذیرخفاش کور و انسان بینا؟به خوبی های دیگران فکرکنداروی جدید s3 در درمان ام کیست هیداتید مغزلزوم سازگاری قانون مجازابرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودماجرای جهل مقدسزندگی زمینی امروز بیش از امواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانمغز، همه ی واقعیت را نمیبسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی متصل با مغزعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواص منیزیمبی ذهن و بی روحداروی ضد تشنج با قابليت تکاربرد روباتهای ريز، در منابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سمباحث مهم حس و ادراکزیست، مرز افق رویداد هستانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقفواید روزه داری متناوبخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و در هر سوراخی سر نکنکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنابع بی نهایت انرژی در دبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نرویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عممدل هولوگرافیک تعمیم یافزبان ریشه هایی شناختی اسانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،ترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط نقش روزه داری در سالم و جشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه افتون های زیستیخدایا جز تو که را دارمبیوگرافیدرمان های بیماری اس ام ایگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر ممرگ تصادفیسفری به آغاز کیهانانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه دارینقطه ی رسیدن به قلهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان فردا را نمیدانیمدنیا فریب و سرگرمیبا طبیعت بازی نکندرمان جدید ALSگربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیمامشکل از کجاستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و نه به اعدامحس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی قسمت اولاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نققلب یا مغزدونپزیل در بیماران قلبی بازگشت به ریشه های تکاملدرمانهای بیماری پارکینسپیچیدگی های مغزی در درک زمنشأ اطلاعات و آموخته ها رژیم غذایی سالم و ضد التهتمرکز بر امروزآرامش و سکونتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه های هر روزهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به اینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیصبر لازمه ی پیروزی استارتباط میکروب روده و پارنوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت هجدهمهیچ چیز همیشگی نیستدیروز و امروزاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کقبرستان ها با بوی شجاعتبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمیپیراستاممیلر فیشر نوعی نادر از گیرحم مصنوعیآشنا پنداریتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز و هوش، برترین ابزار بسیاره ابلهانجهان فراکتالایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستطلوع و حقیقتارزش حقیقی زبان قسمت اولنوروفیبروماتوزحس و ادراک قسمت دوازدهمبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیدانشمندان روش هاي جدیدی کوچک شدن مغز از نئاندرتالوتیراستامبرلیتیوندردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سامکانیک کوانتومی بی معنی زمان و صبرافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکمغز از بسیاری حقایق می گرسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرهمراهی نوعی سردرد میگرنیعقل سالماز کسی که یک کتاب خوانده چیزی منتظر شناخته شدنخفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت مغرور نشوداروی جدید لنفوم و لوکمیکیست کلوئید بطن سوملزوم عدم وابستگی به گوگل برخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییماجرای عجیب گالیلهزندگی زودگذرامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی و کشف زبان هایعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواص میوه ی بهبی سوادی در قرن 21داروی ضد تشنج توپیراماتکاش شرف اجباری بود یا حتیمنابع انرژی از نفت و گاز برداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در درمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیمبتکران خودشکوفازاویه نگاه ها یکسان نیستانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی دراتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدفواید روزه داری متناوبخوش قلبی و مهربانیبیماری ای شبیه ام اس مولتدر والنتاین کتاب بدید همکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنابع جدید انرژیبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرآیا هوش ارثی دریافتی از پرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمدل های ریز مغز مینی برینزبان شناسی مدرن در سطح سلانرژی خلا ممکن استنازوکلسینترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هنقش رژیم غذایی بر رشد و اشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک بازی صفحه اصلیاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهفروتنی معرفتیخرما منبع بسیار خوب آنتی بیوگرافیدرمان های جدید ALSگیاه بی عقل به سوی نور میمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتامرگی وجود نداردسقوط درون جاذبه ای خاص، چانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جوانانقطه ای بود و دگر هیچ نبوشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی در خدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئاندفرزندان زمان خوددنیا مکانی بسیار اسرارآمبالای هر دستی، دستی هستدرمان جدید مولتیپل میلومگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز مشکلات نخاعیسم زنبور ، کلیدی برای وارای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و نه بدبخت بلکه نادانحس و ادراک قسمت 74هوش عاطفی قسمت دهماستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمرقلب دروازه ی ارتباطبازخورد یا فیدبکدرماندگی به دلیل عادت کرپیوند قلب خوک، به فرد دچامنشاء کوانتومی هوشیاری ارژیم غذایی ضد التهابیتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی چشمسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیصبر و واقعیتارتباط ماده و انرژینوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت هشتمهیچ چیز، چقدر حقیقی استدیسک گردناطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشینیان انسان از هفت میمیهمانهای ناخوانده عامل رحم مصنوعیآشناپنداری چیستتاثیر درجه حرارت بر مغزمغز و اخلاقسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچاکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارطلای سیاهارزش حقیقی زبان قسمت دومنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر دانشمندان روشی برای تبدیکوچکی قلبلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبرنامه و ساختار پیچیده مدردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیمکانیزمهای دفاعی در برابزمان واقعیت است یا توهمافسردگی و ساختار مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استمغز به تنهایی برای فرهنگ سایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستههندسه ی پایه ایعقلانیت بدون تغییراز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را چیزی خارج از مغزهای ما نیخلا، حقیقی نیستبه خودت نگاه کنداروی جدید میاستنی گراویکپسول ژری لاکتمقاومت به عوارض فشار خون برخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییماده ی تاریکزندگی سلول در بدن، جدای اامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی یا حماقت طبیععوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواص هلو برگ هلوبی شرمیداروی ضد جنون در درمان تیکتاب گران و پرهزینه شد ولمنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلورمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش ممتواضع باشزاوسکا درمان گوشرانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلاسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم درکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرفواید زیاد دوچرخه سواریخوش خیالی و خوش بینیبیماری اسپینال ماسکولار در یک فراکتال هر نقطه مرککشف جدید تلسکوپ جیمز وبمناطق خاص زبان در مغزبشکه ای که ته نداره پر نمبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر مدیون خود ناموجودزبان شناسی نوین نیازمند انرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد ترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همنقش رژیم غذایی در رشد و اشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک بازی سوالات پزشکیاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغفروتنی و غرورخسته نباشی بابابیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان های جدید میگرنگیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی روش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لومراقب خودتون و خانواده هسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان نقطه بی بازگشتشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درمانگر کامپیاسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانفرضیه ای جدید توضیح میدهدنیای شگفت انگیز کوانتومبالاترین هدف از دولتدرمان جدید میگرن با انتی گزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خمشکلات بین دو همسر و برخیسماگلوتید داروی کاهش دهنای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهنه جنگ و نه خونریزیحس و ادراک قسمت 75هوش عاطفی قسمت دوماسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوقلب روباتیکبازسازي مغز و نخاع چالشی درها بسته نیستپیوند مدفوعمهمان ناخواندهرژیم غذایی ضد دردتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علمسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر دارداین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانصبر بسیار بایدارتباط متقابل با همه ی حینوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت هشتاد و نهیچ وقت خودت را محدود به دیستونی قابل درماناطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردقدرت مردمبحثی درباره احساسات متفادرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیپیشرفت های باور نکردنی دمیوپاتی و نوار عصب و عضلهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآشتی بهتر استتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و اخلاقسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هااکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دطوفان فقر و گرسنگی و بی سارزش حقیقی زبان قسمت سومنورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت سی و هشتمبنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به دانش، قفل ذهن را باز میکنکوچکترین چیز یک معجزه اسلیروپریم داروی ترکیبی ضدبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیما انسانها چه اندازه نزدزمان پلانکاقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنمغز بیش از آنچه تصور میشوساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستههندسه ی رایج کیهانعقیده ی بی عملاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز چیزی شبیه نور تو نیستخلا، خالی نیستبه دنبال رستگاری باشداروی جدید آلزایمرکامپیوتر سایبورگمقایسه رقابت و همکاریبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناذهن سالمتوهم جداییماده ی خالیزندگی، مدیریت انرژیامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواص هندوانهبی عدالتی در توزیع واکسن دارویی خلط آورکتاب زیست شناسی باورمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانرمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در مومجموعه های پر سلولی بدن مزبان فرایند تکاملی برای انواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از نقش گرمایش آب و هوا در همسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی عدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که فیلم کوتاه هیروشیما از هخوشبختی چیستبیماری اضطراب عمومیدر کمتر از چند ماه سوش جدکشیدن مادی روشی برای جلومناطق خاصی از مغز در جستجکشتن عقیده ممکن نیستمنبع نور واقعی و ثابت، حقبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودرویای شفافتکامل تکنولوژیمدیریت اینترنت بر جنگزبان، نشان دهنده ی سخنگو انسولیننبرو و انرژی مداومترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهنقش زنجبیل در جلوگیری از شهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک تا کمپیامهای کاربراناز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دفرگشت و تکامل تصادفی محض خطا در محاسبات چیزی کاملبیان حقیقتدرمان های جدید در بیماری گیرنده باید سازگار با پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درممراحل ارتقای پله پله کیهسلول های مغزی عامل پارکیاولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گنمیتوان با بیرون انداختنشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توفساد اقتصادی سیتماتیک دردنیایی پر از سیاهچاله باهوش ترین و با کیفیت تریدرمان جدید کنترل مولتیپلگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام بمشکلات روانپزشکی پس از سسندرم میلر فیشرای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انساننه روش تقویت مغزحس و ادراک قسمت 78هوش عاطفی قسمت سومدوچرخه در کاهش دردهای کماسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهقلب را نشکنباغچه ی مندرهای اسرارآمیز و پوشیدهپیوند مدفوع در درمان بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش راه فراری نیستتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علم در کنترل کرونسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمصد قدح، نفتاده بشکستارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوار مغز، مفید و بی خطرحس و ادراک قسمت هشتاد و شهیچ کاری نکردن به معنی چیدژا وو یا اشنا پنداریاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کاناقدرت و شناخت حقیقتبحثی درباره احساساتی غیردرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصمیوتونیک دیستروفیرساناها و ابر رساناها و عآغاز فرایند دانستنتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازاکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهباطوفان بیداریارزش خود را چگونه میشناسنوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت سی و ششمبه قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستدانش، یک انسان را ناسازگکووید نوزده و خطر بیماری لیس دگرامفتامین یا ویاسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدما انسانها چه اندازه نزدزمان به چه دلیل ایجاد میشاقیانوس نادانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینمغز برای فراموشی بیشتر کساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آهندسه بنیادینعلم و ادراک فقط مشاهده ی از بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدینکاتی در مورد تشنجخلاصه ای از مطالب همایش مبه زودی شبکه مغزی به جای داروی جدید ای ال اسکاهش میل جنسی در ام اسمقابله ی منطقی با اعتراضبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمماده ای ضد التهابیزندگی، مراتب هوشیاری استامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماننفرت، اسیب به خود استسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواص اناربیمار 101 ساله، مبتلا به سدارویی ضد بیش فعالی سیستکتاب طبیعت در قالب هندسهمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهرمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونمجرم، گاهی قربانی استزبان متغیرانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده سردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرفیلمی بسیار جالب از تغییخوشبختی دور از رنج های مبیماری بیش فعالیدر آرزوهایت مداومت داشتهدر آسمان هدیه های نادیدنگل خاردار، زیباستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتمداخله ی زیانبار انسانزبان، وسیله شناسایی محیطانسولین هوشمندچت جی پی تیترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین نقش زبان در سلطه و قدرت اشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک تا کمسایتهای دیگراز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندفراموش کارها باهوش تر هسخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی درمان های جدید سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و مرز مرگ و زندگی کجاستسلول های بنیادیاولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمنمیتوان بر سیاه سیاه نوششاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امفشار و قدرتدنیا، هیچ استباور و کیهان شناسیدرمان جدید ام اسپل جویی اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر نمشکلات روانپزشکی در عقب سندرم کووید طولانیایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انچه زیاد است بر من که در ایحس و ادراک قسمت 82هوش عاطفی قسمت ششمدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وقوی تر باشبترس از اینکه کسی، به درگدرون قفس یا بیرون از آنپیوند مغز و سر و چالشهای مهندسی بدنراه نجاتتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه در هر لحظه زندگیسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمصداقتارتباط هوش ساختار مغز و ژنوار مغز، ترجمه ی فعالیت حس و ادراک قسمت پنجمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدژاوو یا آشناپنداریاعتماد به خودکمردرد و علل آنقدرت کنترل خودبحران ذهن فیلمی قابل تامدرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهمیگرن و پروتئین مرتبط با رستگاری محدود به یک راه نآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز کوانتومیسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بطوفان زیباییاز فرد ایستا و متعصب بگذرنوروز مبارکحس و ادراک قسمت سیزدهمبه مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیددائما بخوانکودک هشت ساله لازم است آدلا اکراه فی الدینبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آدست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلما اکنون میدانیم فضا خالزمان شگفت انگیزالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی هندسه در پایه ی همه ی واکعلم و روحاز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کاچگونه مولکول های دی ان ایخلاصه ای از درمان های جدیبه زیر پای خود نگاه نکن بداروی جدید برای میاستنی کاهش مرگ و میر ناشی از ابمقابله با کرونا با علم اسبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمماده، چیزی نیستزندان ذهنیامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماننقاشی هایی با بوی گذشته یسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی الفاگوعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواص اردهبیمار مرکز تنفس سلولیداستانها و مفاهیمی اشتباکتاب، سفری به تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهرمز جهانتیک و اختلال حرکتیمحل درک احساسات روحانیزبان مشترک ژنتیکی موجوداانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نقش پیشرفته ی سلول های بنسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتفیروز نادریخیالپردازی نکنبیماری تی تی پیدر آستانه ی موج پنجم کوویگل درون گلدانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کروناآیا یک، وجود داردروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حامدارک ژنتیکی چگونه انسانزدودن نقص از هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای مونقش زبان در سلطه و قدرت اشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریفراموشی همیشه هم بد نیستخطای ادراک کارمابیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های رایج ام اسگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گمرز بین انسان و حیوان کجاسلول های بنیادی منابع و ااولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت تصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمنمای موفقیتشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده فشار روحی، همیشه بد نیست دندان ها را مسواک بزنید تباید از انسان ترسیددرمان جدید ای ال اس، توفرپل خواجو اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر تمشاهده گر جدای از شیء مشاسندرم گیلن باره به دنبال ایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو شباهت زیاد بین سلول هاي عتغییراختلالات عضلانی ژنتیکنه عدم مطلق بلکه عدم با قحس و ادراک قسمت 87هوش عاطفی بیشتر در زناندوپامین قابل حل در آباصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندقیچی ژنتیکیبحتی علمی درباره تمایل بدرون و بیرون، جدای از هم پیوند اندام از حیوانات بمهربانی، شرط موفقیتراه های جدید برای قضاوت رتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعرفی مورد نادر بیماری گسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردایندرالنظریه تکامل در درمان بیمصدای بم با فرکانس پایین، ارتباط پیوسته ی جهاننوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت پنجاههیچ کس حقیقت را درون مغز دگرگونی های نژادی و تغییاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناقدرت انسان در نگاه به ابعبخش فراموش شده ی حافظهدرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمیگرن و خوابرشته نوروایمونولوژی و نقآغاز مبهم آفرینشتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیهمیشه به آنچه داری، خوشنطولانی ترین شباز مخالفت بشنونوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازادارچینکودک ایرانی که هوش او از لاموژین داروی ضد اوتیسم؟برای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتدادست آسمانتولترودینما از اینجا نخواهیم رفتزمان، واقعی نیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چالش است یا منفعساختن آیندهجهان دارای برنامههندسه زبانِ زمان استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیچگونه میتوان با قانون جنخم شدن فضا-زمانبه سیاهی عادت نکنیمداروی جدید برای کاهش وزنکاهش التهاب ناشی از بیماملاحظه های اخلاقی دربارهبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار ذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتماده، چیزی بیش از یک خلا زونیسومایدامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانچقدر به چشم اعتماد کنیمسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنهوش مصنوعی اکنون می توانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهALS نگاهی کامل بر بیماری وخواص بادامبیماری لبر و نابینایی آندخالت در ساختار ژنهاکتابخانهمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقامحل درک احساسات روحانی دزبان چهار حرفی حیات زمینانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عشق درونی به یگانگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توفیزیک مولکولها و ذرات در خانه ی تاریکبیماری خود ایمن اعصاب محخانواده پایداربیماری دویکدر برابر حقایق جدیدگل زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامروری بر تشنج و درمان هایسفر فقط مادی نیستانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملینقش سجده بر عملکرد مغزشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قفراموشی و مسیر روحانیخطای حسبیست تمرین ساده برای جلودرمان های علامتی در ام اسگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به مرز جدید جستجو و اکتشاف، سلول های بدن تو پیر نیستناولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا واتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خانمایش تک نفرهشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومفضا و ذهن بازده روش موفقیتبابا زود بیادرمان جدید سرطانپلاسمای غالبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریتوکسیمابتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشاهده آینده از روی مشاهسندرم پیریفورمیسایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کواننهایت معرفت و شناخت درک عحس و ادراک قسمت چهلهوش عاطفی در زنان بیشتر ادورترین نقطه ی قابل مشاهاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبحث درباره پیدایش و منشا درون آشفته ی تو و ظاهر خنپیوند اندام حیوانات به اموفقیت هوش مصنوعی در امتراه های جدید برای قضاوت رتنها در برابر جهانآزادی در چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و معرفت و شناختسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنایپیداکریننعناعصرع و درمان های آنارتباط انسانی، محدود به نوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت پنجاه و یهیچ اندر هیچدانش قدرت استاعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصقدرت ذهنبخش های تنظیمی ژنومدرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار همیگرن و روزه داریرشد مغز فرایندی پیچیده اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز اندامی تشنه ی انرژی اسکوت و نیستیجهان مشارکتیهمیشه داناتر از ما وجود دطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تنورالژیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وداروهای مصرفی در ام اسکودکان مهاجرلایو دوم دکتر سید سلمان فبرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمدست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عاما اشیا را آنطور که هستندزمزمه ات مانده در گوشمالکترودهای کاشتنیتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشهندسه، نمایشی از حقیقتعلم به ما کمک میکند تا مواز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میچگونه مغز ما، موسیقی را پخونریزی مغز در سندرم کووبه سخن توجه کن نه گویندهداروی جدید برای ای ال اسکاهش حافظه هرچند فرایندیملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خدازونا به وسیله ویروس ابله امیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک های بعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستNVG 291خواص بادام زمینیبیماری میاستنی گراویسدر میان تاریکی و روشناییکجای مغز مسئول پردازش تجمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی محدودیت چقدر موثر استزبان نیاز تکاملی استانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا ترک امروزابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی عشق، شلوغ کردن نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرفیزیک هوشیاریواکسن ایرانی کرونا تولیدفیزیک و هوشیاریخاویار گیاهیبیماری دیستروفی میوتونیدر جراحی کمر عجله نکنیدگلوله ی ساچمه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده روبات کیانتکامل داروینی هنوز در حامرکز هوشیاری، روح یا بدن سفر نامه سفر به بم و جنوب انسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها و موجودات درياشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریفراموشی آرمانخطر آلودگی هوابیش از نیمی از موارد انتقدرمان ژنتیکی برای نوآوریگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از روش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشامرزهای حقیقی یا مرزهای تسلول بنیادی و ای ال اساولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاچند نرمش مفید برای کمردرحباب هایی تو در توهوش احساسیاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیفضای قلب منبع نبوغ استدهن، بزرگترین سرمایهباد و موجدرمان جدید سرطانپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریسپریدونتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر کپسول نوروهرب بر سمشاهدات آمیخته با اشتباهسندرم پیریفورمیسایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمنهایت در بی نهایتحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش عاطفی در زنان بیشتر اديدن با چشم بسته در خواب اصل علت و تاثیرکفش و کتابقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحثي درباره هوش و تفاوتهدروغ نگو به خصوص به خودتپیوند سر آیا ممکن استموفقیت در تفکر استراه پیروزی در زندگی چیستتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز فکر میکند مرگ برای دیسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو ضایعه ی شبکه لومبوساکرالارتباط از بالا به پایین منوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت پنجاه و دهیچگاه از فشار و شکست نتردانش محدود به ابعاد چهاراعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دقدرت شناختی انسان، محدودبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بپپوگستمیگرن سردردی ژنتیکی که برشد مغز علت تمایل انسان بافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماسکوت، پر از صداجهان معناهمیشه راهی هستطیف انسفالیت، گیلن باره از نخستین همانند سازها تنورالژی تریژمینالحس و ادراک قسمت شصت و دوبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترداروهای ام اسکودکان میتوانند ناقل بی لازم است هیچ کاری نکنیدبرای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیما به جهان های متفاوت خودزنان باهوش ترالگو نداشتیمتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاهنر فراموشیعلم بدون توقفاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس چگونه مغز پیش انسان یا همخونریزی مغزی کشندهبهبود حافظه پس از رخدادهداروی جدید برای دیابتکاهش دوپامین عامل بیماریممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتزیان غذاهای پرچربامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک های بعادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستفقر داده ها در هوش مصنوعیخواص شکلات تلخبیماری های میتوکندریدر مانهای کمر دردکرونا چه بر سر مغز می آورمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتمحدودیت های حافظه و حافظزبان و کلمه حتی برای کسانانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پاترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای سرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی عصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنفیزیک آگاهیخار و گلبیماری سلیاکدر درمان بیماری مولتیپل گلوئونمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حامرکز حافظه کجاستسفر به مریخ در 39 روزانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترنقش غذاها و موجودات درياشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنفرایند پیچیده ی خونرسانیخطر حقیقی، خود انسان استبیشتر کمردردها نیازی به درمان کارتی سل و تومور مغگاهی لازم است برای فهم و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتمزایای شکلات تلخ برای سلسلول بنیادین از مخاط بیناولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خوتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانچند جهانیحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش احساسیاستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دفضای خالی ای وجود ندارددو ویژگی انتزاع و قدرت تجباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان دارویی سرطان رحم بپنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریسدیپلام تنها داروی تایتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیتاثیر کتامین در درمان پامطالبه ی حق خودسندرم پای بی قرارایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ شرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تایینهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوشمندی کیهاندی متیل فومارات(زادیوا)(اصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهقانون گذاری و تکاملبحثی جالب درباره محدودیتدریا آرام نخواهد شد کشتی پیوند سر برای چه بیمارانمولکول ضد پیریراه انسان شدن، راه رفتن وتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیتاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز قلبسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث ضایعه ی عروقی مخچهارتباط بین هوش طبیعی و هونوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت پنجاه و سهیپرپاراتیروئیدیسمدانش بی نهایتکنگره بین المللی سردرد دقدرت عشقبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استمیگرن شدید قابل درمان اسرشد در سختی استافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسهمیشه عسل با موم بخوریمطبیعت موجی جهاناز نخستین همانند سازها تنوزاد ناشنوای متولد شده،حس و ادراک قسمت شصت و ششبه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال داروهای تغییر دهنده ی سیکودکان گذشته به آینده فکلبخند بزن شاید صبح فردا زبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسادغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتما با کمک مغز خود مختاريمزنجیرها را ما باید پاره کالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده ساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتهنر حفظ گرهعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحچگونه هموساپينس بر زمین خواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خوابداروی جدید ضد فشار خونکاهش سن بیولوژیکی، تنها من و وجود توهمیبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای زیباترین چیز در پیر شدنامیدوارینگاه کلی نگرتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین سریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک های بعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتفلج نخاعی با الکترودهای خواص شگفت هویجبیماری های مغز و اعصاب و در محل کار ارزش خودت را بکریستال هامنابع انرژی از نفت و گاز برطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استرهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتمحدودیت درک انسانزبان و بیان نتیجه ساختماانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی عصب سیاتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کرونافیزیکدانان ماشینی برای تخارق العاده و استثنایی ببیماری ضعف عضلات نزدیک بدر دعواها چه میکنی؟گمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیروح در جهانی دیگر استتکامل زبانمرکز حافظه کجاستسفر به درون سفری زیباانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفنقش غذاها و موجودات درياشکل پنجم مادهحل مشکلهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعفرایند تکامل و دشواری هاخطر را بپذیربا همه مهربان باشدرمان پوکی استخوانگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیمسمومیت دانش آموزان بی گسلول عصبی شاهکار انطباق اولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استشاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبچند جهانیحریص نباشهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیققفس دور خود را بشکندو بیماری روانی خود بزرگ بار مغز بر دو استخواندرمان زخم دیابتی با تکنوپول و شادیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قریشه های مشترک همه ی موجوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبی در مورد تشنجسندرم پس از ضربه به سرایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت چهل و دومهوشیاری و وجوددین اجباریاصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندقانون جنگلبحثی در مورد نقش ویتامين دریای خداپیوند سر، یکی از راه حلهامولتیپل اسکلروز در زنان راه بی شکستتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استتاثیر بینش و انتظارات فرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را ایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیضایعات در عصب زیر زبانیارتباط شگفت مغز انسان و فنوار عصب و عضله مهم در تشحس و ادراک قسمت پنجاه و شهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان موفق به بازگردکنترل همجوشی هسته ای با هقسم به فقربخش دیگری در وجود انسان هدرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزمیاستنی گراویس بدون آنتیرشد، رسیدن به یک هدف نیستافتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طسکته مغزیجهان هوشمندهمیشه، آنطور نیست که هستطبیعت بر اساس هماهنگیاز نخستین همانند سازها تنوسانات کوانتومی منبع ماحس و ادراک سی و هفتمبه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دداروهای ضد بیماری ام اس وکودکان خود را مشابه خود تلحظات خوش با کودکانبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیدذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیما بخشی از این جهان مرتبطزندگی فعال و مثبت روند آلالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزهنر رها شدن از وابستگیعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایچگونه هوشیاری خود را توسخواندن، دوست روزهای سختبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروی جدید ضد میگرنکایروپاکتیک چیستمن کسی در ناکسی دریافتم برخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخرفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیزیباترین چیز در افزایش سامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادراتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازفلج بل، فلجی ترسناک که آنخواص عجیب لوبیابیماری های ژنرالیزه ی عصدر چه مرحله ای از خواب ، رکریستال زمان(قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هامخچه فراتر از حفظ تعادلزبان و بیان، در سایه پیشرانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بترازودونابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شفال نیکوخبر مهم تلسکوپ هابلبیماریهای تحلیل عضلانی ادر سال حدود 7 میلیون نفر گنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهروح رهاییتکامل زبانمرکز خنده در کجای مغز استسفر تجهیزات ناسا به مریخ انسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش غذاها در کاهش دردهای شکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردفرایند حذف برخی اجزای مغخطرات هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان پوکی استخوانگاهی جهت را عوض کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتمسمومیت دانش آموزان، قماسلول عصبی، در محل خاص خوداولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابچند جهانی و علمحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش در طبیعتاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است قفس ذهندو بار در هفته ماهی مصرف بار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان ساده ی روماتیسمپول و عقیدهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قریشه های مشترک حیاتتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالعه ای بیان میکند اهدسندرم جدایی مغزایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است چهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت چهل و سومهوشیاری و افسردگیدین، اجباری نیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونقانون جنگلبحثی در مورد نقش کلسیم و درک فرد دیگر و رفتارهای اپیوندهای پیچیده با تغییرمواد کوانتومی جدید، ممکنراه طولانی را به سلامت گذتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر ترکیبات استاتین (سمغز مانند تلفن استسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استضرورت زدودن افکارارتباط شگفت انگیز مغز اننوار عصب و عضله برای تاییحس و ادراک قسمت بیست و چهاعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان نورون مصنوعی سکنترل جاذبهقضاوت ممنوعبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علممیدان مغناطيسي زمین بشر ز گهواره تا گورافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارهمکاری یا رقابتطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز نشانه ها و آثار درک شدنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک- قسمت پنجاه و به امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کنداروهای ضد تشنج با توضیح کودکان را برای راه آماده لرزش ناشی از اسیب به عصببرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضما تحت کنترل ژنها هستیم یزندگی هوشمند در خارج از زالگوبرداری از طبیعتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانهنر، پر کردن است نه فحش دعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاچگونه واکسن کرونا را توزخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز چیستداروی جدید ضد الزایمرکار امروز را به فردا نیندمن پر از تلخیمبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیزیر فشار کووید چه باید کرامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین هماننقش مرکز تنفس سلولی در بیسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسفلج خوابخود جسم و یا تصویربیماری وسواسدر ناامیدی بسی امید استکریستال زمان(قسمت دوم)منابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمرویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان و تکلم برخی بیماریهاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوترازودونابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دسعی کن به حدی محدود نشوی