دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هاوکينگ پیش از مرگش رساله ای در مورد پایان جهان, باقی گذاشته است

هاوکينگ پیش از مرگش، رساله ای در مورد پایان جهان, باقی گذاشته است!

پایان مرزهای جهان و پایان این نقشه های روزمره زندگی ما، سوالی است که سالهای سال ذهن دانشمندان و متفکران را به خود مشغول کرده است و حتی مؤمنان مذهبی، هرچند معتقد به زندگی پس از مرگ هستند اکثرا تصوری مادی از دنیای دیگر دارند در حالی که این عالم مادی با سرعت، رو به نابودی میرود و پاداشی گذرا و رو به نابودی مانند اين عالم مادی، هرگز ممتاز و برگزیده عاقلان نيست.

توماس هیرتوگ که در تحقیق بالا، مشارکت داشته است به یورونیوز خبر داد که مقاله یک خروج آرام از تورم درونی(A Smooth Exit from Eternal Inflation)، فرمولي ریاضی بر وجود هستی های متعدد ارائه می دهد.

دانشمندان ستاره شناس این قانون را به اين صورت معرفی میکنند که مجموعه اي از کیهان های موازی وجود دارد و این مقاله، راهی را ارائه ميدهد تا اثبات کند انفجار بزرگ، کیهان هایی متعدد را خلق کرد و کیهانی- که در آن، زندگی مي کنيم- یکی از آنهاست.( باید توجه داشت، انفجار بزرگ، کیهان مادی را ایجاد کردهاست که به وسیله ما قابل محاسبه است و قادر به ایجاد فراتر از عالم مادی نیست. البته همین کیهان مادی هم دارای تعداد بی شماری کیهان های موازی است و اینها همه شان جدای از کیهان های متفاوت از عالم مادی هستند که تاکنون توسط دانشمندان قابلیت بررسی آنها وجود نداشته است).

برای مطالعه بیشتر می توانید به يورونيوز مراجعه کنید.

استیون هاوکينگ، درباره زندگی هوشمند در خارج از منظومه خورشيدی تحقيق می کرد.(هوش را میتوان درک از اطراف و واکنش مناسب با آن تعریف کرد. بر این اساس، هوش محدود به زندگی ما و گونه انسانی ما نیست. حتی در محیطی جدا از عالم ما، و در جهان های بی شمار مطرح شده از طرف دانشمندان، در این جهان ها هم، ادراک متناسب با آن ها و واکنشي مطابق با قوانین آن جهان ها وجود دارد و ابزار هوشی متناسب با این ادراک و واکنش، در آن جهان ها هست)

نسخه تعدیل شده دیدگاه هاوکينگ:

بر اساس نظر هیرتوگ استاد فیزیک نظری در دانشگاه لوف يو در بلژیک، سخن در اینجا در مورد نسخه تعدیل شده نمونه اصلي هاوکينگ درباره انفجار بزرگ است که او و جيمز هارتل در سال 1983 وضع کردند.

برای سالهای طولانی حقیقت کیهانی- که از انفجار بزرگ حاصل شد- غیر واضح بود ولی فیزیک دان ها آرام آرام فهمیدند که آنچه از انفجار بزرگ ایجاد شده است، تعداد بی نهایتی از جهانهاست.

و هاوکينگ از این مشکل لا ينحل، راضی نبود: بگذارید به حقيقت جهان هاي متعدد نزدیک شویم اين چیزی است که هاوکينگ یکسال قبل، از هيرتوگ درخواست کرد. پس از آن، دو نفر کوشیدند به وسیله ای فرضیه جهان های متعدد را به روشی علمی و قابل آزمایش تبدیل کنند و هيرتوگ متوجه شد که برخی از دانشمندان ستاره شناس کوشیده اند نظریه جهان های متعدد را بر این اساس- که قابل آزمودن نیست- رد کنند.

با این همه، نمونه جدید روشن میکند که یافته ها در کیهان خاص ما، امکان دارد دلیلی قدرتمند بر وجود جهان های ديگر پیدا کند همانطور که هيرتوگ گفت.

نابودی، پایان کیهان است!

نظریه هيرتوگ فقط احتمال یافتن دلایلی بر کيهانهای متعدد را مطرح نمی کند بلکه خبر می دهد که کیهان، در نهایت تاریک خواهد شد و نیروی ستارگان، ساکن خواهد شد.(توجه کنید که این نابودی در محدوده کیهان قابل بررسی دانشمندان و نه بیشتر است و در حال حاضر، بررسی علمی زمان قبل از انفجار بزرگ ممکن نیست)

و شاگردان هاوکينگ تصور مي کنند اگر اين نظریه او به نتیجه برسد و او در قيد حیات باشد، این بار به جایزه نوبل میرسد .

و هاوکينگ دو هفته قبل از وفاتش، با هيرتوگ دیدار کرد تا دیدارهای اخیر بر پژوهش را ارائه کند و به زودی در مجله دانشگاهی معتبر منتشر میشود

هاوکینگ و جایزه نوبل

هيرتوگ می گوید: به نظر من مدتها پیش باید هاوکينگ جایزه نوبل را می گرفت و به تحقیقات فیزیکی مشهور درباره سیاه چاله ها و نسبیت- که انقلابی را در داده های علم ستاره شناسی و نظریه های کیهان ایجادکرد- اشاره می نماید..

و هاوکينگ هفته گذشته در 76 سالگی در منزلش در کامبريج پس آنکه سالها رنج، از بیماری عصبی نادرALS که از سال 1964 مبتلا شده بود- در گذشت.

http://arabic.euronews.com/…/physicist-hawking-completes-hi…

جهت بررسی بیشتر مباحث مربوط به جهان های موازی به مطالب پروفوسور ميچيو کاکو و سلسله مباحث بازگشت عیسی ع توسط دکتر علا سالم مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ذهن و زندگیوالزارتان داروی ضد فشار توهم چیستزندگی بی دودفیلمی بسیار جالب از تغییآدم عاقل، وقت خودش را هدرکشف ژن جدید، می تواند گستتاثیر رژیم گیاهخواری بر مدل همه جانبه نگر ژنرالیستم، بی پاسخ نیستمنبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقای موجود زنده از جهانی که از یک منبع، تغذیاین ایده که ذرات سیاهچالعلایم کمبود ویتامین E را نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و ینادیدنی ها واقعی هستندبی نهایت در میان مرزهاداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی روش های تربیتی کودکرفتار اجتماعی انسان، حاصواکسن ضد اعتیادتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزیرک ترین مردمفرگشت و تکامل تصادفی محض آسیب عصب پا به دنبال اعتیگوشه بیماری اتوزومال رسستبدیل سلولهای محافط به سمرگ و سوال از قاتلسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزارهای بقا از نخستین هجایی برای یاد گرفتن باقی ایجاد احساساتعادت دادن مغز بر تفکرنقص های سیستمی ایمنیاز تکامل تا مغز از مغز تا خودآگاهی و هوشیارينرمش های مفید برای درد زابیماری گیلن باره و بیماردر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی در کامپیوترهابزرگترین خطایی که مردم مرویا و کابوسوسیله، فقط دعا نیستتکامل فردی یا اجتماعیزبان و شناخت حقیقت قسمت افساد اقتصادی سیتماتیک درافزایش میل جنسی با خوردن گرفتار محدودیت ها و ابعاتراشه ها روی مغزمسئولیت در برابر محیط زیشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مضر ماری جواناحقیقت قربانی نزاع بین بی غیرقابل دیدن کردن مادهنه ناامیدی بلکه ارتقاازدواج های بین گونه ای، رخدا نور آسمان ها و زمین اچرا در مغز انسان، فرورفتبیمارستان هوش مصنوعیدرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش عاطفی قسمت یازدهتفاوت مغز انسان و میمون هپرسشروزه داری و التهاب زیانبژن همه چیز نیستتکامل ساختار رگهای مغزی سفرنامه سفر به بم و جنوب قلب را نشکنام اس و سرطانپیموزایدتشنج چیستمعاینه قبل از نوار عصب و شکستن مرز دور مغزمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتنوار مغز با توضیح دکتر فااستروژن مانند سپر زنان ددفاع در برابر تغییر ساختنظام مثبت زندگیبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان ام اس(مولتیپل اسکلهوض مصنوعی زندهتلقین اطلاعات و حافظهآنها نمیخواهند دیگران راروشی برای بهبود هوش عاطفکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسلولهای بنیادی مصنوعی درقدرت و شناخت حقیقتاما شما از دید خفاش کور هشب سیاه سحر شودپیدایش زبانتصادف یا قوانین ناشناختهمغز ناتوان از توجیه پیدامیوتونیک دیستروفیارتباط ماده و انرژیحس متفاوتنور از عمق تاریکیاطلاعاتی عمومی در مورد مدو برابر شدن خطر مرگ و میهمه چیز در زمان کنونی استباربر دیگران نباشدرمان سرگیجه بدون نیاز برژیم های غذایی و نقش مهم هدف از خلقت رسیدن به ابزاتمدن زیر آبآیا مغز تا بزرگسالی توسعکو کیو تن coQ10تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم سردرد به دلیل افت فلیس دگرامفتامین یا ویاساندام حسی، درک از بخش هایششمین کنگره بین المللی سپروژه ی ژنوم انسانیتغییرات منطقه بویایی مغزمغز ابزار بقای برتر مادیما انسانها چه اندازه نزدارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت چهارمدیوار، از ابتدا توهم بودنیاز به آموزش مجازی دیجیهمراه سختی، اسانی هستبحثی در مورد عملکرد لوب فدرک و احساسرادیوی مغز و تنظیم فرکانوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا احتمال دارد رویا از آکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر حرکات چشم بر امواج سیاهچاله ی تولید کنندهمقابله ی منطقی با اعتراضابتدا سخت ترین استجنبه های موجی واقعیتانسان عامل توقف رشد مغزضربه مغزی در تصادف رانندمغز، فقط گیرندهماده ای ضد التهابیاز آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک قسمت بیست و دوچگونه انتظارات بر ادراک بقا با سازگارترین فرد اسدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی می تواند بر احبدون پیر فلکدرختان اشعار زمینویتامین بی هفدهتو دی ان ای خاص ميتوکندريزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا راهی برای رفع کم آبی کاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدسانسور از روی قصد بسیاری منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرايندگان چگونه خواهند دیدظرف باید پر شود چه با چرک نقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت شصت و چهنگاه حقیقی نگاه به درون ابه بالاتر از ماده بیندیشداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک بازی برخی مرزهای اخلاق و علوم ذهن و شیمی بدنواکنش های ناخودآگاه و تقتوهم و خیالزندگی در جمع مواردی را برفیروز نادریآرام باشکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر رژِیم غذایی بر میگمدل هولوگرافیک ژنرالیزهستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جهانی در ذهناین ابتدای تناقض هاستعلائم عصبی آلزایمر، با انقش روی و منیزیم در سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطنادیدنی ها بیشتر از دیدنبی نظمی مقدمه شناختداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی سلولهای عصبی در تلارقیبی قدرتمند در برابر مواکسن علیه سرطانتوسعه برخی شغل ها با هوش زیست شناسی کل در جزء فراکفراموش کارها باهوش تر هسآسانی موفقیتگوشت خواری یا گیاه خواریتبر را بردارمرگ انتقال است یا نابود شسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزارهای بقا ازنخستین همجایی خالی نیستایران بزرگعارضه جدید ویروس کرونا سنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکامل تا مغز، از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفنرمش های مفید در سرگیجهبیماری آلزایمر، استیل کودر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابزرگترین درد از درون است رویا و خبر از آیندهیک پیام منفرد نورون مغزی تکامل مادی تا ابزار هوشمزبان و شناخت حقیقت قسمت دفشار و قدرتافزایش مرگ و میر سندرم کوگریه ی ابر، رمز طراوت باغتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمستند جهان متصلشنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت آنطور نیست که به نظغرور و علمنه به اعداماسکلت خارجی در درمان اختخدا بخشنده است پس تو هم بچرا ذرات بنیادی معمولاً بیندیشدرمان نابینایان آیا ممکنهوش عاطفی قسمت پنجمتفاوت ها و تمایزها کلید بپرسش و چستجو همیشه باقی اروزه داری و بیمار ی ام اس ژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل شناخت انسان با کشفسفرنامه سفر به بم و جنوب قوی تر باشام اس یا تومور؟پیچیدگی های مغزمگستشنج و حرکات شبه تشنجی قامعادله ها فقط بخش خسته کنشگفت نیست من عاشق تو باشممهندسی بدناختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویرنوار مغز ترجمه رخدادهای اسرار آفرینش در موجدقیق ترین تصاویر از مغز انظریه ی تکامل در درمان بیبا تعمق در اسرار ابدیت و درمان با سلول های بنیادیهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتلاش ها برای کشف منابع جدآنژیوگرافی از مغزروشی جدید در درمان قطع نخکم کردن کالری روشی سودمنتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سلام تا روشناییقدرت کنترل خودامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشبیه سازی میلیون ها جهان پیر شدن حتمی نیستتضادهای علمیمغز و قلب در جنین موش مصنمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتباط متقابل با همه ی حیحس چشایی و بویایینور دروناطلاعاتی عمومی در مورد مدو داروی جدید برای میاستهمه چیز، ثبت می شودبارداری بدون رحمدرمان سرگیجه بدون دارورژیم های غذایی و نقش مهم هر چیز با هر چیز دیگر در تتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا همه جنایت ها نتیجه بیکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوی ما آید نداها را صدالا اکراه فی الدینانرژی بی پایان در درون هرشعار و عملپروژه ی ژنوم انسانیتغییرات مغز پس از 40 سالگیمغز ابزار برتر بقاما اکنون میدانیم فضا خالارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت نوزدهمدید تو همیشه محدود به مقدچیز جدید را بپذیرهمراهی میاستنی با برخی سبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه ایراز تغییرآیا بدون ناظر هوشمند هم بکیست هیداتید مغزتاثیر دوپامین و سروتونینسیاهچاله، سیاه خالص یا پمقابله با کرونا با علم اسابتدایی که در ذهن دانشمنجنسیت و تفاوت های بیناییانسانیت در هم تنیده و متصضررهای مصرف شکر و قند بر مغز، همه ی واقعیت را نمیبماده، چیزی نیستاز انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک قسمت بیست و سوچگونه به سطح بالایی از هوبقا در ازای بیماریدانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی متصل با مغزبدون بار گذشتهدرد و درسویتامین دی گنجینه ای بزرتو در میانه ی جهان نیستی زمان چیستآیاما مقهور قوانین فیزیککاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکمباحث مهم حس و ادراکسانسور بر بسیاری از حقایمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهايا اراده آزاد توهم است یظرفیت مغز چقدر استنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تحسن یوسف باغچه ی مننگاه دوبارهبه جای محکوم کردن دیگران داروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نکات از گاید لاین پرذهن پر در برابر آگاهیواکنش به حس جدیدتوهم وجودزندگی در سیاهچالهفیزیک مولکولها و ذرات در آرامش و دانشکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر سلامت دستگاه گوارشمدل هولوگرافیک تعمیم یافستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستاین بیمار را باید چه کار علت خواب آلودگی بعد از خونقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص فلفل سبزنادانی در قرن بیست و یکم،بی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی سيناپسها طی تکامل و رقابتی بی هدف یا رقابتی هواکسنی با تاثیر دوگانه اتوصیه های سازمان بهداشت زیست شناسی باور حقیقت یا فراموشی همیشه هم بد نیستآشنا پنداریگیلگمش باستانی کیستتحریک عمقی مغزمرگ تصادفیسربرولایزینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای موجود زندهجاذبهایرادهای موجود در خلقت بعجول نباشنقطه ی رسیدن به قلهاز تکامل تا مغز، از مغز تخودروهای هیدروژنینرمش های موثر در کمردردبیماری الزایمردر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبسیاری از مجرمان، خودشانرویا بخشی حقیقی از زندگی یک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل مداومزبان و شناخت حقیقت قسمت سفشار روحی، همیشه بد نیست افزایش سرعت پیشرفت علوم گربه شرودینگر و تاثیر مشتراشه ی بیولوژِیکمشکل از کجاستشناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت افرادغربال در زندگینه به اعداماسکار، لگوی هوشمندخدای رنگین کمانچراروياها را به یاد نمی آبیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان های اسرار آمیز در آهوش عاطفی قسمت اولتفاوت ها را به رسمیت بشناپرسشگری نامحدودروزه داری سلول های بنیادژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل، نتیجه ی برنامه ریسفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکیامواجی که به وسیله ی ماشیپیچیدگی های مغزی در درک زتشنج به صورت اختلال رفتامعجزه های هر روزهشگفت انگیز بودن کیهانمهربانی، شرط موفقیتاختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزنوار مغز در فراموشی هااسرار بازسازی اندام هادل به دریا بزننظریه ی تکامل در درمان بیبا خودت نجنگدرمان تومورهای مغزی با اهیچ چیز همیشگی نیستتلاش های جدید در ALSآنان که در قله اند هرگز خروشی جدید در درمان نابینکمی زاویه ی دیدت را عوض کتاثیر نگاه انسان بر رفتاسلاح و راهزنیقدرت انسان در نگاه به ابعانفجار و توقف تکاملی نشاشبیه سازی سیستم های کوانپیراستامتظاهر خوابیده ی مادهمغز و هوش، برترین ابزار بمیگرن و خوابارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک (قسمت اول )نوروفیبروماتوزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندو سوی واقعیتهمه ی سردردها بی خطر نیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان سرطان با امواج صوترژیم ضد التهابیهر جا که جات میشه، جات نیتمرکز و مدیتیشنآیا هوش مصنوعی می تواند نکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهالاموژین داروی ضد اوتیسم؟انرژی تاریکصبور باشپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرما از اینجا نخواهیم رفتارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت هفتمدیدن خدا در همه چیزچیزی منتظر شناخته شدنهمراهی نوعی سردرد میگرنیبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هسراست دستی و چپ دستیآیا برای تولید مثل همیشه کیست کلوئید بطن سومتاثیر دپاکین بر بیماری مسیاره ی ابلهانملاحظه های اخلاقی دربارهابتذال با شعار دینجنسیت و تفاوت های بیناییانسانیت در برابر دیگرانضررهای شکر بر سلامت مغزمغزتان را در جوانی سیم کشماده، چیزی بیش از یک خلا از بار خود بکاه تا پرواز حس و ادراک قسمت بیستمچگونه باغبانی باعث کاهش بقای حقیقی در دور ماندن ادانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی و کشف زبان هایبدون زمان، ماده ای وجود ندرد باسن و پا به دلیل کاهویروس مصنوعیتوقف؛ شکستزمان و مکان، ابعاد کیهان ALS نگاهی کامل بر بیماری وآگاهی فراتر از آگاهیکاش شرف اجباری بود یا حتیتاثیر درجه حرارت بر عملکمبتکران خودشکوفاسانسور ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهايا اراده آزاد توهم است یعقل مجادله گرنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتنگاهی بر قدرت بینایی درابه جای تولید، بیشتر گوش کداروی جدید ALSداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نرمش ها برای درد زانذهن تو همیشه به چیزی اعتقواکسن های شرکت فایزر آمرتوهم وجودزندگی زمینی امروز بیش از فیزیک هوشیاریآرامش و سکونکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمدل های ریز مغز مینی برینسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در سااینکه به خاطرخودت زندگی عماد الدین نسیمی قربانی نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص منیزیمنازوکلسینبی ذهن و بی روحداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی برداشت مغز ما از گذر زمانرموزی از نخستین تمدن بشروابستگی یعنی قلادهتوصیه های غیر دارویی در سزیست، مرز افق رویداد هستفراموشی و مسیر روحانیآشنا پنداریگیاه بی عقل به سوی نور میتحریک عمقی مغز در آلزایممرگی وجود نداردسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای از نخستین جاذبه و نقش آن در شکلگیریایستادن در برابر آزادی بعدم توقف تکامل در یک اندانقطه ای بود و دگر هیچ نبواز تکامل تا مغز، از مغز تخورشید مصنوعینرمشهای مهم برای تقویت عبیماری ای شبیه آلزایمر و در هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبسیاری از بیماری های جدیرویا تخیل یا واقعیتیک آلل ژنتیکی که از نئاندتکامل چشمزبان جانسوزفضا و ذهن بازافسردگی و اضطراب در بیماگزیده ای از وبینار یا کنفتربیت کودکان وظیفه ای مهمشکلات نخاعیشناخت حقیقت یا آرزوهای گمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت انسانمقالاتنه بدبخت بلکه ناداناساس انسان اندیشه و باور خدایی که ساخته ی ذهن بشر چراروياها را به یاد نمی آبیهوشی در بیماران دچار ادرمان های بیماری آلزایمرهوش عاطفی قسمت دهمتفاوت های بین زن و مرد فقپس از اگو یا بعد از نفسروزهای بد باقی نمیماندژن ضد آلزایمرتکثیر سلول در برابر توقف سفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصامیوتروفیک لترال اسکلروپیوند قلب خوک، به فرد دچاتشنج عدم توازن بین نورون معجزه ی چشمشگفت زده و حیران باشموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین دنوار مغز در تشخیص بیماری اصفهان زیبادلایلی که نشان میدهد ما بنظریه ی تکامل در درمان بیبا خدا باشدرمان تشنجهیچ چیز، چقدر حقیقی استتلاش های جدید در درمان فرآنتی بادی منوکلونال در دروشی جدید در درمان سکته مکمالگرایی دشمن پیشرفتتاثیر نگاه انسان بر رفتاسلسله مباحث هوش مصنوعیقدرت ذهنانفجار بزرگ پایان بوده اشبکه های مصنوعی مغز به درپیشینیان انسان از هفت میتظاهری از ماده است که بیدمغز و اخلاقمیگرن و روزه داریارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک (قسمت دوم )نورون هاي مصنوعی می تواناعتماد به خوددولت یا گروهکهمه جا خیر بکاربازگشت از آثار به سوی خدادرمان ضایعات نخاعیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهر حرکت خمیده می شود و هر تمرکز بر هدفآیا هوش مصنوعی زندگی بشرکوچکی قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهالایو دوم دکتر سید سلمان فانرژی تاریک که ما نمی توصبور باشپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ ما اشیا را آنطور که هستنداز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت هفدهمدیدگاه نارسای دوگانه ی مچیزی خارج از مغزهای ما نیهندسه ی پایه ایبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک تصویر و زبان های مخلتوقتی پر از گل شدی خودت را تو کجای جهانیرجزخوانی هایی که امروز بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دکپسول ژری لاکتتاثیر داروهای ضد التهاب سیاره ابلهانملاحظات بیهوشی قبل از جرابداع دی ان ای بزرگترین دجهل مقدسانسان، گونه ای پر از تضادضعیف و قویمغزتان را در جوانی سیمکشاز بحث های کنونی در ویروسحس و ادراک قسمت دهمچگونه تکامل مغزهای کنونیبلندی در ذهن ما درک بلندیدانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی یا حماقت طبیعبر کسی اعتماد نکن مگر ایندرد زانو همیشه نیاز به جرویروس های باستانی، مغز متولید مولکول جدید توسط هزمان و گذر آن سریع استNVG 291آپومورفین در پارکینسونکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکمتواضع باشساهچاله ها تبخیر نمیشودمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریای نعمت من در زندگیمعقل در جهان جدید، عجیب اسنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تخفاش کور و انسان بینا؟نگاهی بر توانایی اجزاي ببه خوبی های دیگران فکرکنداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نرمش ها برای زانوذهن خود را مشغول هماهنگیواکسن کووید 19 چیزهایی که توهم بی خداییزندگی زودگذرفیزیک و هوشیاریآرامش عقلکشیدن مادی روشی برای جلوتاریک ترین بخش شبمدیون خود ناموجودسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفاینکه خانواده ات سالم باعنصر اصلی تعیین واقعیتنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص میوه ی بهنباید صبر کرد آتش را بعد بی سوادی در قرن 21داروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی برداشتت از جهان رو زیاد رمز و رازهای ارتباط غیر کواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوصیه هایی در مصرف ماهیزاویه نگاه ها یکسان نیستفراموشی آرمانآشناپنداری چیستگیاه خواری و گوشت خوار کدتداوم مهم است نه سرعتمراقب خودتون و خانواده هسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای دفاعی و بقای موجبران از دست رفته هااکنون را با همه ی نقص هایعدم تعادل دوپامین، فقط بنقطه بی بازگشتاز تکامل تا مغز، از مغز تخوش قلبی و مهربانیچرا ماشین باید نتایج را پبیماری ای شبیه ام اس مولتدر والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی درمانگر کامپیبسیاری از بیماری های جدیرویا حقی از طرف خدایک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل و ارتقای نگاه تا عمزبان ریشه هایی شناختی اسفضای قلب منبع نبوغ استافسردگی و ساختار مغزگزارش یک مورد جالب لخته وترجمه فعالیت های عضله به مشکلات بین دو همسر و برخیشناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاتاثیر ویتامین دی بر بیمانه جنگ و نه خونریزیاستفاده از مغز، وزن را کمخدایا جز تو که را دارمچراغ های متفاوت و نور یکسبیوگرافیدرمان های بیماری اس ام ایهوش عاطفی قسمت دومتفاوت های تکاملی در مغز وآلودگی هوا چالش قرن جدیدروزهای سختژنها نقشه ایجاد ابزار هوتأثیر نیکوتین سیگار بر مسفری به آغاز کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی مامید نیکو داشته باش تا آنپیوند مدفوعتشویق خواندن به کودکانمعجزه ی علمشگفتی های نقشه ی ژنتیکیموفقیت در تفکر استاختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذبنوار مغزی روشی مهم در تشخاصل بازخورددنیا فریب و سرگرمینظریه ی ریسمانبا طبیعت بازی نکندرمان جدید ALSهیچ وقت خودت را محدود به تلاش های جدید در درمان سرآنزیم تولید انرژی در سلوريتوکسيمب در درمان ام اسکمردردتاثیر ویتامین دی بر بیماسلطان جنگل یا صاحب ملکوتقدرت شناختی انسان، محدودانقراض را انتخاب نکنیدشبکیه های مصنوعیپیشرفت های باور نکردنی دتعویض دارو در تشنجمغز و اخلاقمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت 67نورون های ردیاب حافظهاعتماد به خوددونپزیل در بیماران قلبی همیشه چیزی برای تنهایی دبازگشت به ریشه های تکاملدرمانهای بیماری پارکینسرژیم غذایی سالم و ضد التههرچیز با یک تاب تبدیل به تمرکز بر امروزآیا هوش ارثی دریافتی از پکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهالازم است هیچ کاری نکنیدتغییرات آب و هوایی که به انرژی خلا ممکن استصبر لازمه ی پیروزی استمغز بیش از آنچه تصور میشوما به جهان های متفاوت خوداز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت هجدهمدیروز و امروزچیزی شبیه نور تو نیستهندسه ی رایج کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک حقیقت نردبان و مسیری وقتی تو از یاد گرفتن باز تو کز محنت دیگران بی غمیرحم مصنوعیآیا تکامل و تغییرات ژنتیکامپیوتر سایبورگتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سیاره ابلهانممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار هوش در حال ارتقا ازجهان فراکتالانعطاف پذیری مکانیسمی علطلوع و حقیقتمغط یک گیرنده استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت دوازدهمچگونه جمعیت های بزرگ شکل بلوغ چیستدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرلیتیوندردهای سال گذشته فراموش ویرایش DNA جنین انسان، برتولید مثل اولین ربات های زمان و صبرفقر داده ها در هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسونکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مسایه ی هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرای همه ی وجود منعقل سالمنقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تخفاش با شیوع همه گیری جدینگاهت را بلند کنبه خودت مغرور نشواز تکینگی تا مغز از مغز تخلا، حقیقی نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا به خودت نگاه کنداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نرمش های گردنذهن خالی از شلوغی افکارواکسن کرونا و گشودن پنجرتوهم تنهاییزندگی سلول در بدن، جدای افیزیک آگاهیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی من و تو و گرد و غبامدیریت اینترنت بر جنگسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولاین، فقط راه توستعوامل موثر در پیدایش زبانقش زنجبیل در جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تخواص هلو برگ هلونبرو و انرژی مداومبی شرمیداروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسي علل احتمالي تغيير رمز گشایی از اتصالات مغزوبینار اساتید نورولوژی دتوضیحی ساده در مورد هوش مزاوسکا درمان گوشرفرایند پیچیده ی خونرسانیآشتی بهتر استگیرنده باید سازگار با پیتداخل مرزها و صفات با بینمراحل ارتقای پله پله کیهسردرد میگرنی در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد و نیازهای تکاملیجدا کردن ناخالصی هااکوییفلکسعدم درکنمیتوان با بیرون انداختناز تکامل تا مغز، از مغز تخوش خیالی و خوش بینیچرا مردم با زندگی میجنگنبیماری اسپینال ماسکولار در یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبشکه ای که ته نداره پر نمرویاها از مغز است یا ناخویک رژیم غذایی جدید، می توتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزبان شناسی مدرن در سطح سلفضای خالی ای وجود ندارداقلیت خلاقگشایش دروازه جدیدی از طرترجمه ی فعالیت های عضله بمشکلات روانپزشکی پس از سشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت تنها چیزی است که شاصفحه اصلینه روش تقویت مغزاستفاده از نظریه ی تکامل خرما منبع بسیار خوب آنتی نزاع ها بیهوده استبیوگرافیدرمان های جدید ALSهوش عاطفی قسمت سومتفاوت های زبانی سرمنشا تآلودگی هوا و ویروس کروناروزهای سخت میگذردژنها ، مغز و ارادهتأثیر نگاه انسان بر رفتاسقوط درون جاذبه ای خاص، چقانون گذاری و تکاملامید نجاتپیوند مدفوع در درمان بیمتشخیص ژنتیکی آتروفی های معجزه ی علم در کنترل کرونشگفتی های زنبور عسلمولکول ضد پیریاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست نوار مغز، مفید و بی خطراصل در هم تنیدگی و جهانی دنیا مکانی بسیار اسرارآمنظریه تکامل در درمان بیمبالای هر دستی، دستی هستدرمان جدید مولتیپل میلومهیچ کاری نکردن به معنی چیتلاش های جدید شرکت نورالآواز خواندن در قفس، نشانریه زغالیکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر ویروس کرونا بر مغز سم زنبور ، کلیدی برای وارقدرت عشقانواع سکته های مغزیشباهت مغز و کیهانپیشرفت های جدید علوم اعصتعامل انسان و هوش مصنوعیمغز و سیر تکامل ان دلیلی میگرن شدید قابل درمان اسارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت 74نوروپلاستیسیتی چیستاعتماد بی موردهمیشه چشمی مراقب و نگهبابازخورد یا فیدبکدرماندگی به دلیل عادت کررژیم غذایی ضد التهابیهز ذره، یک دنیاستتمساح حد واسط میان مغز کوآیا هوش سریعی که بدون احسکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد وسوخت هیدروژنی پاکلبخند بزن شاید صبح فردا زتغییرات تکاملی سر انسان انرژِی برای ایجاد اضطرابصبر و واقعیتمغز برای فراموشی بیشتر کما با کمک مغز خود مختاريماز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت هشتمدیسک گردننکاتی در مورد تشنجهندسه بنیادینبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک دیگرانوقتی خودت را در آینه دیدیتو پیچیده ترین تکنولوژی رحم مصنوعیآیا جنین انسان، هوشمندی کاهش میل جنسی در ام استاثیر درجه حرارت بر مغزسیب یکسان و دیدگاه های متمن و وجود توهمیابزار بقا از نخستین همانجهان قابل مشاهده بخش کوچاهرام مصر از شگفتی های جهطلای سیاهنفرت، اسیب به خود استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت سومچگونه جمعیت های بزرگ شکل بلعیدن ستاره توسط سیاهچادانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرنامه و ساختار پیچیده مدردی که سالهاست درمان نشویشن پروتولید یا دریافت علمزمان واقعیت است یا توهمفلج نخاعی با الکترودهای آب زندگی است قسمت چهارمکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکمجرم، گاهی قربانی استسایه را اصالت دادن، جز فرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهای آنکه نامش درمان و یادشعقلانیت بدون تغییرنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تخلا، خالی نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا به دنبال رستگاری باشداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی یونها و مولکول های مذهن سالمواکسن کرونا از حقیقت تاتتوهم جداییزندگی، مدیریت انرژیفیزیکدانان ماشینی برای تآزمون تجربی، راهی برای رگل خاردار، زیباستتاریکی و نورمداخله ی زیانبار انسانسخت ترین حصارمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انساینترنت بدون فیلتر ماهواعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هندوانهچت جی پی تیبی عدالتی در توزیع واکسن دارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی مغز با امواج مادون رمز پیشرفت تواضع است نه طوجود قبل از ناظر هوشمندتوضیحات دکتر فاطمی در موزبان فرایند تکاملی برای فرایند تکامل و دشواری هاآغاز فرایند دانستنگالکانزوماب، دارویی جدیترقی واقعی یا شعار ترقیمرز مرگ و زندگی کجاستسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد اضافه ی کیهانجدایی خطای حسی استاکسی توسین و تکامل پیش اعدالت برای من یا برای همهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکامل تا مغز، از مغز تخوشبختی چیستچرا مغز انسان سه هزار سالبیماری اضطراب عمومیدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبشریت از یک پدر و مادر نیرویاهای پر رمز و حیرتی دریکی از علل محدودیت مغز امتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان شناسی نوین نیازمند قفس دور خود را بشکناقیانوس نادانیپل جویی اصفهانترجمه ای ابتدایی از اسرامشکلات روانپزشکی در عقب شناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری در کجاست؟ قاحتیاط در تعویض داروهاحقیقت خواب و رویاسوالات پزشکیچه زیاد است بر من که در ایاستفاده از هوش مصنوعی در خسته نباشی بابانزاع بین جهل و علم رو به پبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان های جدید میگرنهوش عاطفی قسمت ششمتفاوت ایستایی و تکاپوآلودگی هوا و پارکینسونروش مقابله مغز با محدودیژنهای مشترک بین انسان و وتأثیر شیرینی های حاوی لوسقوط زیگزاگی یا ناگهانیقانون جنگلامید یا ناامیدی؟پیوند مغز و سر و چالشهای تشخیص آلزایمر سالها قبل معجزه در هر لحظه زندگیشانس یا نتیجه ی تلاشمولتیپل اسکلروز در زنان ادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست نوار مغز، ترجمه ی فعالیت اصل علت و تاثیردنیای شگفت انگیز کوانتومنظریه تکامل در درمان بیمبالاترین هدف از دولتدرمان جدید میگرن با انتی هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتلاش هایی در بیماران قطع آینه در اینهریواستیگمینکمردرد و علل آنتاثیر ژنها بر اختلالات خسماگلوتید داروی کاهش دهنقسم به فقرانیس بی کسانشباهت مغز با کیهان مادیپیشرفت در عقل است یا ظواهتعامل انسان با هوش مصنوعمغز کوانتومیمیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت 75نوروز مبارکاعتیاد و تلاش های درمانی همیشه اطمینان تو بر خدا ببازسازي مغز و نخاع چالشی درها بسته نیسترژیم غذایی ضد دردهزینه ای که برای اندیشیدتنفس هوازی و میتوکندریآیا هشیاری کوانتومی وجودکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر لحظات خوش با کودکاناگر فقط مردم میفهمیدند کتغذیه بر ژنها تاثیر داردانسولینصبر بسیار بایدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ما بخشی از این جهان مرتبطاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت هشتاد و ندیستونی قابل درمانچگونه مولکول های دی ان ایهندسه در پایه ی همه ی واکبحثی درباره احساسات متفادرک درست از خود و هوشیاریوقتی خورشید هست شمع به کاتو آرامش و صلحیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیا جهان ذهن و افکار ما مکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکسیر آفرینش از روح تا مغز من کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین همانجهان موازی و حجاب هااولویت بندی ها کجاستطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقاشی هایی با بوی گذشته یاز تکنیکی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و هشتمچگونه حافظه را قویتر کنیبنی عباس، ننگی بر تاریخدانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی الفاگوبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرس گرفتن از شکست هاواقعیت فیزیکی، تابعی از تولید پاک و فراوان انرژیزمان پلانکفلج بل، فلجی ترسناک که آنآب زندگی است قسمت هفتمکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیساخت سلول عصبی حتی پس از منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهای جان جان بی تن مروعقیده ی بی عملنقش پیشرفته ی سلول های بننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش مچالش هوشیاری و اینکه چرا به زودی شبکه مغزی به جای داروی جدید ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اثرات مضر ویتامین دذهت را روی چیزهای مفید متواکسن کرونا ساخته شده توتوهم جدایی و توهم علمزندگی، مراتب هوشیاری استفال نیکوآزمون ذهنی گربه ی شرودینگل درون گلدانتاریکی خواهد ترسیدمدارک ژنتیکی چگونه انسانسخت ترین کار، شناخت خود امنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که داینترنت، حقیقت جامعه ی فعواملی که برای ظهور لغت انقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص انارچت جی پی تیبیمار 101 ساله، مبتلا به سدارویی ضد بیش فعالی سیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی و اپروچ جدید بر بیمرمز بقای جهش ژنتیکیوراپامیل در بارداریتیوتیکسن داروی ضد جنونزبان متغیرفرایند حذف برخی اجزای مغآغاز فصل سرما و دوباره تکگام کوچک ولی تاثیرگذارتروس جریان انرژیمرز بین انسان و حیوان کجاسردرد به دلیل مصرف زیاد ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های اکسکاربازپین در درمان تشعسل طبیعی موثر در کنترل بنمای موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تخوشبختی دور از رنج های مچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیماری بیش فعالیدر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی، کیفیت فریب مبعد پنجمپرواز از نیویورک تا لوس آرویای شفافیافته های نوین علوم پرده تکامل تکنولوژیزبان، نشان دهنده ی سخنگو قفس ذهنالکترومغناطیس شنوایی و هپل خواجو اصفهانترس و آرمان هامشاهده گر جدای از شیء مشاشهر زیرزمینی در ژاپن برامنبع هوشیاری در کجاست؟(قاحساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی پیامهای کاربراننه عدم مطلق بلکه عدم با قاستفاده از انرژی خلاخطا در محاسبات چیزی کاملنزاع بین علم و نادانی رو بیان حقیقتدرمان های جدید در بیماری هوش عاطفی بیشتر در زنانتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآلزایمرروش های صرفه جویی در ایجاژنهای هوش ، کدامندتئوری تکامل امروز در درمسلول های مغزی عامل پارکیقانون جنگلامید جدید بر آسیب نخاعیپیوند اندام از حیوانات بتشخیص ایدزمعرفی مورد نادر بیماری گشانس یا تلاشمواد کوانتومی جدید، ممکناداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستنوار عصب و عضلهاصل عدم قطعیت از کوانتوم دنیایی پر از سیاهچاله نظریه تکامل در درمان بیمباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان جدید کنترل مولتیپلهیچ کس حقیقت را درون مغز تلاش در تولید انرژی به رنآیندهریاضیات یک حس جدید استکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر کلام در آیات کلام بسندرم میلر فیشرقضاوت ممنوعانگشت ماشه ایشباهت های ریشه ای چند بیمپیشرفت ذهن در خلاقیت استتعداد کلی ذهن ها در جهان مغز آیندگان چگونه است ؟میدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت 78دوچرخه در کاهش دردهای کمنوروز یا روز پایانیهمیشه به آنچه داری، خوشنباغچه ی مندرهای اسرارآمیز و پوشیدهراه فراری نیستهزینه سنگین انسان در ازاتنفس هوازی و میتوکندریآیا واکنش های یاد گرفته وکودک ایرانی که هوش او از تاثیر گیاه خواری بر رشد وسی و سه پل اصفهانلرزش ناشی از اسیب به عصباگر میدانی مصیبت بزرگتر ثبت و دستکار ی حافظهانسولین هوشمندصد قدح، نفتاده بشکستمغز بزرگ چالش است یا منفعما تحت کنترل ژنها هستیم یاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت هشتاد و شدژا وو یا اشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنهندسه زبانِ زمان استبحثی درباره احساساتی غیردرک عمیق در حیواناتوقتی ریشه ها عمیقند از چیتو افق رویداد جهان هستیرساناها و ابر رساناها و عآیا جهش های ژنتیکی، ویروکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمن پر از تلخیمابزار بقا از نخستین همانجهان ما میتواند به اندازاولین قدم شناخت نقص های خطوفان بیداریچقدر به چشم اعتماد کنیماز تکینگی تا مغز و از مغز حس و ادراک قسمت سی و ششمنگاه من، نگاه تو و یا حقیبه قفس های سیاهت ننازدانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی اکنون می توانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دست و پا زدن در سایه؟واقعیت چند سویهتولید اندام با چاپ سه بعدزمان به چه دلیل ایجاد میشفلج خوابآب زندگی است قسمت اولکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آایمونوگلوبولین وریدی IVIgعلم و ادراک فقط مشاهده ی ایمپلانت مغزیعلم و روحنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از درمان های جدیچالش هوشیاری و اینکه چرا به زیر پای خود نگاه نکن بداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اختلالات عصبی مثانهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعواکسن آلزایمرتوهم جسمزندان ذهنیفاکسیبتآزمون ذهنی گربه شرودینگرگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهمروری بر تشنج و درمان هایسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دایندرالعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز- از مغز خواص اردهنتایج نادانی و جهلبیمار مرکز تنفس سلولیداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی ژنها در تشخیص بیمارمز جهانورزش هوازی مرتب خیلی به قتیک و اختلال حرکتیزبان مشترک ژنتیکی موجودافراتر از دیوارهای باورآغاز مبهم آفرینشگامی در درمان بیماریهای تری فلوپرازینمرز جدید جستجو و اکتشاف، سردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتفاق و تصادفجریان انرژی در سیستم های عشق به هفت مرتبه ی شناختینمایش تک نفرهاز تکامل تا مغز، از مغز تخیالپردازی نکنچرا ویروس کرونای دلتا وابیماری تی تی پیدر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبعد از کروناپروتئین های ساده ی ابتداروان سالمیاد گرفتن مداومتکامل جریان همیشگی خلقتزبان، وسیله شناسایی محیطقفس را بشکنالکتروتاکسی(گرایش و حرکپلاسمای غالبترسان نیستیمشاهده آینده از روی مشاهشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع خواب و رویااحساسات کاذبحقیقت راستین انسان علم بسایتهای دیگرنهایت معرفت و شناخت درک عاستفاده از سلول های بنیاخطا در محاسبات چیزی کاملنزاع بین علم و جهل رو به پبیداری معنوی یعنی دوستی درمان های جدید سرطانهوش عاطفی در زنان بیشتر اتفاوتهای جنسیتی راهی براآملودیپین داروی ضد فشار روش های عملی برای رفع کمرژنهای حاکم بر انسان و انستئوری تکامل در پیشگیری و سلول های بنیادیقانونمندی و محدودیت عالمامید درمان کرونا با همانپیوند اندام حیوانات به اتصویر خورشید یا خود خورشمعرفت و شناختشاهکار قرنموجود بی مغزی که می تواندادب برخورد با دیگرانحافظه ی هوش مصنوعینوار عصب و عضلهاصل، روان و نفس استدنیا، هیچ استنعناعباور و کیهان شناسیدرمان جدید ام اسهیچ اندر هیچتلاشی برای درمان قطع نخاآینده ی انسان در فراتر ازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر کپسول نوروهرب بر نسندرم کووید طولانیقطار پیشرفتانگشت نگاری مغز نشان میدشباهت کیهان و مغزپیشرفتی مستقل از ابزار هتعذیه ی ذهنمغز اندامی تشنه ی انرژی امیدان های مغناطیسی قابل ارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت 82دوچرخه سواری ورزشی سبک و نورالژیهمیشه داناتر از ما وجود دبترس از اینکه کسی، به درگدرون قفس یا بیرون از آنراه نجاتهزاران سال چشم های بینا وتنفس بدون اکسیژنآیا یک، وجود داردکودکان مهاجرتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیلی محکم محیط زیست بر انلرزش دست ها و گردن و سر ETاگر نیروی مغناطیس نباشد ثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عصداقتمغز بزرگ چالشهای پیش رومانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت پنجمدژاوو یا آشناپنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پهندسه، نمایشی از حقیقتبحران ذهن فیلمی قابل تامدرگیری قلب در بیماری ویروقتی شروع به بیدار شدن میتو انسانی و انسان، شایسترستگاری محدود به یک راه نآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تعادلی بدنمن بی من، بهتر یاد میگیرمابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذهاولین مورد PML به دنبال تکطوفان زیبایینقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سیزدهمنگاه مادی غیر علمی استبه مغز خزندگان خودت اجازدائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک های ببرین نت به جای اینترنتدست کردن در گوشواقعیت چیستتولید سلولهای جنسی از سلزمان شگفت انگیزفلج خواب چیستآب زندگی است قسمت دومکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رو ح و روان بر جسممحدودیت چقدر موثر استساخت شبکه عصبی با الفبای منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهایمپلانت مغزی و کنترل دو علم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تخم شدن فضا-زمانچالش های ایستادن بر دو پابه سیاهی عادت نکنیمداروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اصول سلامت کمرذره ی معین یا ابری از الکواکسن ایرانی کرونا تولیدتوهمات و شناخت حقیقتزونیسومایدفاجعه ی جهل مقدسآزادی در چیستگلوله ی ساچمه ایتاریخ، اصیل نیست و ساخته مرکز هوشیاری، روح یا بدن سختی در بلند شدن از روی صمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنایپیداکرینعید نوروز مبارکنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز خواص بادامنجات در اعتماد به خودبیماری لبر و نابینایی آندخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی بیماری التهابی رودرمز جهان خاصیت فراکتالورزش هوازی ، بهترین تمریتیکاگرلور داروی ضد انعقازبان چهار حرفی حیات زمینفرار در فرار از میزبان، دإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَگامی در درمان بیماریهای تری فلوپرازینمرزهای حقیقی یا مرزهای تسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوبان اطلاعات و پلِ بینجریان انرژی در سیستم های عشق درونی به یگانگی خلقتچند نرمش مفید برای کمردراز تکامل تا مغز، از مغز تخانه ی تاریکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک بیماری خود ایمن اعصاب محدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش احساسیبعد از کروناپروتز چشمروبات ها قول میدهندیاد بگیر فراموش کنیتکامل داروینی هنوز در حازدودن نقص از هوش مصنوعیقله برای دیدن نه برای به الکترودهای کاشتنیپمبرولیزوماب در بیماری چتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمشاهدات آمیخته با اشتباهشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنتظر نمان چیزی نور را بهاخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر فیزیکینهایت در بی نهایتاستفاده از سلول های بنیاخطای ادراک کارمانسبیت عام از زبان دکتر بربیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های رایج ام اسهوش عاطفی در زنان بیشتر اتقلید مرحله ای نسبتا پیشآموزش نوین زبانروش هایی برای کم کردن اضطکفش و کتابتئوری جدید، ویران کردن گسلول های بنیادی منابع و اقارچ بی مغز در خدمت موجودامیدهای جدید برای بازیابپیوند سر آیا ممکن استتصویر در هم تنیدگی کوانتمغز فکر میکند مرگ برای دیشاهکار شش گوشموجودات مقهور ژنها هستندادراک ما درک ارتعاشی است حافظه انسان و حافظه ی هوشنوار عصب و عضلهاصلاح خطا با رفتن بر مسیردندان ها را مسواک بزنید تهفت چیز که عملکرد مغز تو باید از انسان ترسیددرمان جدید ای ال اس، توفرهیچگاه از فشار و شکست نترتلاشی تازه برای گشودن معآینده ی علم و فیزیک در60 ثکنگره بین المللی سردرد دتاثیر کپسول نوروهرب بر تسندرم گیلن باره به دنبال قطره قطرهانتقال ماده و انرژیشباهت زیاد بین سلول هاي عپپوگستتغییرمغز انسان ایا طبیعتا تمامیدان های کوانتومی خلاارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت 87دوپامین قابل حل در آبنورالژی تریژمینالهمیشه راهی هستبحتی علمی درباره تمایل بدرون و بیرون، جدای از هم راه های جدید برای قضاوت رهستي مادي ای که ما کوچکترتنها مانع در زندگی موارد آیا کیهان می تواند یک شبیکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر گیاه خواری بر رشد وسینوریپا داروی ترکیبی ضدلرزش عضله یا فاسیکولاسیواگر نعمت فراموشی نبود بسجلو رفتن یا عقبگردانسان میوه ی تکاملصدای بم با فرکانس پایین، مغز بزرگ و فعال یا مغز کومانند آب باشاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت پنجاهدگرگونی های نژادی و تغییچگونه مغز پیش انسان یا همهنر فراموشیبخش فراموش شده ی حافظهدرگیری مغز در بیماری کویویتنام نوعی کرونا ویروس تو با همه چیز در پیوندیرشته نوروایمونولوژی و نقآیا خداباوری محصول تکاملکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم دفاعی بدن علیه مغز مننژیتابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیاولین مورد پیوند سر در انطولانی ترین شبنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت ششمنگاه محدود و تک جانبه، مشبه نقاش بنگردارچینهوش مصنوعی از عروسک های ببرای یک زندگی معمولیدست آسمانواقعیت چیستتولترودینزمان، واقعی نیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمآب زندگی است قسمت سومکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر روده بر مغزمحدودیت های حافظه و حافظساختن آیندهساختن آینده، بهترین روش منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشایمپلانت مغزی کمک میکند علم به ما کمک میکند تا مونقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغز در سندرم کووچالش کمبود اندام برای پیبه سخن توجه کن نه گویندهداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اطلاعات روانشناسی مذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن اسپایکوژنتوکل بر خدازونا به وسیله ویروس ابله فارغ التحصیلان، فقیر و دآزادی عقیده، آرمانی که تگلوئونتازه های اسکیزوفرنی(جنومرکز حافظه کجاستسدسازی روش مناسب برای مقمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغزتخواص بادام زمینینجات در راستگوییبیماری میاستنی گراویسدر میان تاریکی و روشناییهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی سیستم تعادلی بدن ارنگ کردن، حقیقت نیستورزش و میگرنتیروفیبان موثر در سکته ی زبان نیاز تکاملی استفرد موفقافت فشار خون ناگهانی در وگاهی لازم است برای فهم و ترک امروزمزایای شکلات تلخ برای سلسردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوسوکسیمایدجراحی هوشیار مغزعشق، شلوغ کردن نیستچند جهانیاز خود رها شوخانواده پایدارچرا پس از بیدار شدن از خوبیماری دویکدر برابر حقایق جدیدهوش احساسیبعد از کرونا دلخوشی بیهوپروتز عصبی برای تکلمروبات های ریز در درمان بییادگیری مهارت های جدید دتکامل داروینی هنوز در حاسفر فقط مادی نیستقله سقوطالگو نداشتیمپنج اکتشاف شگفت آور در موتسلیم ارتباط با من برترمطالبه ی حق خودشیر و دوغ باداممنتظر نتیجه ی کارهایت بااخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت غیر قابل شناختنهادینه سازی فرهنگ اختلااستفاده از سلول های بنیاخطای حسچسبیدن به خود، مانع بزرگ بیست تمرین ساده برای جلودرمان های علامتی در ام اسهوشمندی کیهانتقلید از روی طبیعتآمارهای ارائه شده در سطح روش هایی برای جلوگیری از کل اقیانوس در یک ذرهتا 20 سال آینده مغز شما به سلول های بدن تو پیر نیستنقبل و بعد از حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چپیوند سر برای چه بیمارانتصویر زیبا از سلولمغز قلبشاید گوشی و چشمی، آماده شمورد نادر همپوشانی دو بیادغام میان گونه های مختلحباب های کیهانی تو در تونوار عصب و عضلهاصول انجام برخی نرمش ها دده روش موفقیتهفت سین یادگاری از میراث بابا زود بیادرمان جدید سرطانریتوکسیمابهیپرپاراتیروئیدیسمتلاشی جدید در درمان ام اسآینده با ترس جمع نمیشودکنگره بین المللی سردرد دتاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم پیریفورمیسلمس کوانتومیانتروپی و هوشیاریشباهت زیاد بین سلول هاي عپایان، یک آغاز استتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز انسان برای ایجاد تمدمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت چهلدورترین نقطه ی قابل مشاهنوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه عسل با موم بخوریمبحث درباره پیدایش و منشا درون آشفته ی تو و ظاهر خنراه های جدید برای قضاوت رهستی ما پس از شروعی چگال تنها در برابر جهانآیا گذشته، امروز وآینده کودکان گذشته به آینده فکتاثیر گیاهخواری بر رشد و سیگار عامل افزایش مرگ وملزوم گذر انسان از حدها و اگر نعمت فراموشی نبود بسجلوتر را دیدنانسان ها می توانند میدان صرع و درمان های آنمغز بزرگترین مصرف کننده ماه رجباز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت پنجاه و یدانش قدرت استچگونه هموساپينس بر زمین هنر حفظ گرهبخش های تنظیمی ژنومدرگیری مغز در بیماران مبویتامین E برای فعالیت صحتو با باورهایت کنترل میشرشد مغز فرایندی پیچیده اآیا دلفین ها می تواند از کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت و نیستیمن، ما یا چی؟ابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیاولین هیبرید بین انسان و طی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و هشتنگاه کلی نگربه نقاش بنگرداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک های ببرای پیش بینی آینده مغز ددست بالای دستواقعیت های متفاوتتومورها و التهاب مغزی عازمزمه ات مانده در گوشمفن آوری های جدید علیه شناآب، زندگی است(قسمت پنجم)کریستال هاتاثیر روزه داری بر سلامت محدودیت درک انسانکریستال زمان(قسمت اولتاثیر روزها، ماه ها یا سامخچه فراتر از حفظ تعادلساختار فراکتال وجود و ذهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاایمپلانت نخاعی میتواند دعلم بدون توقفنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغزی کشندهچالش دیدگاه های سنتی در ببهبود حافظه پس از رخدادهداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی بیماری ها که در آن بذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن اسپایکوژن ضد کروناتوپیراماتزیان غذاهای پرچربفاصله ها در مکانیک کوانتآزار حقیقیگمان میکنی جرمی کوچکی در تازه های بیماری پارکینسومرکز حافظه کجاستسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده ایا این جمله درست است کسیعادت همیشه خوب نیستنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز، از مغز خواص شکلات تلخنخاع ما تا پایین ستون فقربیماری های میتوکندریدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی علل کمر درد در میانرنگین کمانورزش بهترین درمان بیش فعتکنولوژی های جدید و حالتزبان و کلمه حتی برای کسانفرد یا اندیشهافت هوشیاری به دنبال کاهگاهی مغز بزرگ چالش استترکیب آمار و ژنتیکمسمومیت دانش آموزان بی گسرطان کمیت گراییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتصال مغز و کامپیوترجراحی گردن همیشه برای دیعصب حقوق نورولووچند جهانیاز درخواست ها جدا شوخاویار گیاهیچرا ارتعاش بسیار مهم استبیماری دیستروفی میوتونیدر جراحی کمر عجله نکنیدهوش بشری تهدید برای بشریبعد از کرونا دلخوشی بیهوپرورش مغز مینیاتوری انساروبات کیانیادگیری هوش مصنوعی، عمیقتکامل داروینی هنوز در حاسفر نامه سفر به بم و جنوب قلب های سادهالگو و عادت را بشکن و در اپول و شادیتسلیم شدن از نورون شروع ممطالبی در مورد تشنجشیشه ی بازالتی و سیلیکونمنتظر زمان ایده آل نشواختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلچهار میلیارد سال تکامل باستفاده از سلول های بنیاخطر آلودگی هوانسبت ها در کیهانبیش از نیمی از موارد انتقدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوشیاری و وجودتقلید از طبیعتآن چیزی که ما جریان زمان روش هایی ساده برای کاهش اکلمات بلند نه صدای بلندتا بحر یفعل ما یشاسلول بنیادی و ای ال اسقبل از آغازامیدواریپیوند سر، یکی از راه حلهاتصویر زیبای اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهموسیقی نوادغام دو حیطه علوم مغز و حباب هایی تو در تونوار عصب و عضله مهم در تشاصول توسعه ی یک ذهن کاملدهن، بزرگترین سرمایههم نوع خواری در میان پیشیباد و موجدرمان جدید سرطانریسپریدونهاوکينگ پیش از مرگش رسالتمایل زیاد به خوردن بستنآیا فراموشی حتمی استکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم پیریفورمیسلووفلوکساسینانتظار گذر تندباد؟شجاعت و ترسپاکسازی مغزتغییر خود یا تغییر دیگرامغز انسان برای شادمانی طمیدازولام در درمان تشنج ارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت چهل و هفتديدن با چشم بسته در خواب نوسانات کوانتومی منبع ماهمیشه، آنطور نیست که هستبحثي درباره هوش و تفاوتهدروغ نگو به خصوص به خودتراه پیروزی در زندگی چیستهشت توصیه برای کاستن از دتنهاییآیا پیدایش مغز از روی تصاکودکان خود را مشابه خود تتاثیر انتخاب از طرف محیط سیاهچاله هالزوم سازگاری قانون مجازااگر با مطالعه فیزیک کوانجمجمه انسان های اولیهانسان یک کتابخانه استضایعه ی شبکه لومبوساکرالمغز حریص برای خون، کلید تماپروتیلیناز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت پنجاه و ددانش محدود به ابعاد چهارچگونه هوشیاری خود را توسهنر رها شدن از وابستگیبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرگیری مغزی در سندرم کووویتامین E در چه مواد غذایتو باید نیکان را به دست برشد مغز علت تمایل انسان بآیا دلفین ها میتوانند باکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، پر از صدامنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین همانجهان معنااولین تصویر در تاریخ از سطیف انسفالیت، گیلن باره نقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و دونگاه انسان محدود به ادرابه نادیدنی ایمان بیاورداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی برای اولین بار دانشمنداندستورالعمل مرکز کنترل بیواقعیت و مجازتومورهای نخاعیزنان باهوش ترفناوری هوش مصنوعی نحوه خآتاکسیآتاکسی فریدریشکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر روغن رزماری استنشامخچه ، فراتر از حفظ تعادلساختار شبکه های مغزی ثابمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتایمپلانت استخوانی در آسیعلم در حال توسعهنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنچاالش ها در تعیین منبع هوبهداشت خوابداروی جدید ضد فشار خونهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی بیماری های خاص که بدذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن دیگر کرونا ساخته شتوانایی مغز و دیگر اجزای زیباترین چیز در پیر شدنفاصله ی همیشگی تصویر سازآزار دیگری، آزار خود استگنجینه ای به نام ویتامین تازه های درمان ام اسمرکز خنده در کجای مغز استسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیایا ابزار هوشمندی یا مغز عادت کن از بالا نگاه کنینقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز، از مغز خواص شگفت هویجنخاع درازتر یا کوتاهتر کبیماری های مغز و اعصاب و در محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبرطرف کردن خشونت را از خارهبر حقیقیورزش در کمر دردتکنولوژی و پیشرفتزبان و بیان نتیجه ساختمافرد حساس از نظر عاطفی و بافتخار انسانگاهی جهت را عوض کنترکیب حیوان و انسانمسمومیت دانش آموزان، قماسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی متن و تصویر به صورعصب سیاتیکچند جهانی و علماز دست دادن دم در پیشینیاخار و گلچرا بیماری های تخریبی مغبیماری سلیاکدر درمان بیماری مولتیپل هوش در طبیعتتفکر قبل از کارپرکاری تیروئیدروح و آب حیاتیادگرفتن، آغاز حرکت است تکامل داروینی هنوز در حاسفر به مریخ در 39 روزقلب و عقلالگوی بنیادین و هوشیاریپول و عقیدهتست نوار عصب و عضلهمطالعه ای بیان میکند اهدشکل های متفاوت پروتئین همنحنی که ارتباط بین معرفاختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکنچهار ساعت پس از کشتار خوکاستفاده از سلول های بنیاخطر حقیقی، خود انسان استنسبت طلایی، نشانه ای به سبیشتر کمردردها نیازی به درمان کارتی سل و تومور مغهوشیاری و افسردگیتقویت مغز با ورزشآنچه می دانم، آنچه را میخروش جدید تولید برقکلوزاپین داروی ضد جنونتاول کف پا و حقیقتسلول بنیادین از مخاط بینقبل از انفجار بزرگامیدواری و مغزپیوندهای پیچیده با تغییرتصویربرداری فضاپیمای آممغز مانند تلفن استموسیقی هنر مایع استارتقا و تکامل سنت آفرینش حد و مرزها توهم ذهن ماستنوار عصب و عضله برای تاییاصول سلامت کمردو ویژگی انتزاع و قدرت تجهمه چیز موج استباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان دارویی سرطان رحم بریسدیپلام تنها داروی تایهاوکينگ پیش از مرگش رسالتمایز یا کشف یگانگیآیا ممکن است موش کور بی مکنترل جاذبهتاثیر کتامین در درمان پاسندرم پای بی قرارلوب فرونتال یا پیشانی مغانحراف و حقیقتشرکت نورالینک ویدیویی ازپارادوکس ها در علمتغییر دیگران یا تغییر خومغز انسان برای شادمانی طمکان زمان یا حافظه زمانارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت چهل و هشتدی متیل فومارات(زادیوا)(نوشیدن چای برای مغز مفید همکاری یا رقابتبحثی جالب درباره محدودیتدریا آرام نخواهد شد کشتی راه انسان شدن، راه رفتن وو هر کس تقوای خدا پیشه کنتنهایی رمز نوآوری استآیا آگاهی پس از مرگ از بیکودکان را برای راه آماده تاثیر احتمالی عصاره تغلیسیاهچاله های فضایی منابعلزوم سازگاری قانون مجازااگر تلاش انسان امروز براجنین مصنوعیانسان باشضایعه ی عروقی مخچهمغز در تنهایی آسیب میبینماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت پنجاه و سدانش بی نهایتچگونه واکسن کرونا را توزهنر، پر کردن است نه فحش دبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرگیری مغزی در سندرم کووویتامین کاتو برای خزیدن خلق نشده ایرشد در سختی استآیا دست مصنوعی به زودی قاکار امروز را به فردا نیندتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، در برابر گزافه گویمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان معکوساولین دارو برای آتاکسی فطبیعت موجی جهاننقش مرکز تنفس سلولی در بیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و ششنگاه از بیرون مجموعهبه هلال بنگرداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک بازی برای تمدن سازی، باید در بدغدغه نتیجه ی نادانی استواقعیت و انعکاستومورهای ستون فقراتزنجیرها را ما باید پاره کفواید روزه داری متناوبفواید روزه داری متناوبآتاکسی مخچه ای خودایمنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر مخچه ابزاري که وظیفه آن فسادیسم یا لذت از آزار دادمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزایمان به رویاعلم راهی برای اندیشیدن انقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن، دوست روزهای سختنابینایی در نتیجه ی گوشی بهداشت خواب، رمز حافظه ی داروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی توجهات در ببمار پاررفلکس وتری با توضیح دکتر واکسن دیگری ضد کرونا از دتوانایی یک فرد، برای تغیزیباترین چیز در افزایش سفتون های زیستیآسيب میکروواسکولاریا آسگوهر با نظر دیگران سنگ نمتاسف بار است انسان، حق خومرگ چیستسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنایا بیماری ام اس (مولتیپعادت کن خوب حرف بزنینقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز، از مغز خواص عجیب لوبیانخستین تمدن بشریبیماری های ژنرالیزه ی عصدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی به شناسایی کابزرگ فکر کنروی و منیزیم در تقویت استوزن حقیقی معرفت و شناختتکنولوژی جدید که سلول هازبان و بیان، در سایه پیشرفردا را نمیدانیمافراد آغاز حرکت خودشان رگذر زمان کاملا وابسته به ترازودونمسیر دشوار تکامل و ارتقاسطح آگاهی، رخدادهای زندگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات فشار روحی شدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماعضلانی که طی سخن گفتن چقدچند روش ساده برای موفقیتاز روده تا مغزخارق العاده و استثنایی بچرا حیوانات سخن نمی گوینبیماری ضعف عضلات نزدیک بدر دعواها چه میکنی؟هوش عاطفی قسمت 11تفکر ترکیبی در هوش مصنوعپراسینزوماب در پارکینسوروح در جهانی دیگر استیادآوری خواب و رویاتکامل زبانسفر به درون سفری زیباقلب یا مغزالگوبرداری از طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دتست کم هزینه ی بزاق برای معمای اخلاقی قطارشکل پنجم مادهمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلنون و القلماستیفن هاوکینگ در مورد هخطر را بپذیرنشانه های گذشته در کیهان با همه مهربان باشدرمان پوکی استخوانهوشیاری کوانتومیتقویت استخوان در گرو تغذآنچه ناشناخته است باید شروش صحبت کردن در حال تکامکلید نزدیک و نگاه تو بر فتابوهای ذهنیسلول عصبی شاهکار انطباق قبرستان ها با بوی شجاعتامیدی به این سوی قبر نیستشاید درست نباشدپیوندی که فراتر از امکانتصور ما ازمشکلات و واقعیمغز مادران و کودکان در زممیلر فیشر نوعی نادر از گیارتقا یا بازگشت به قبل ازحریص نباشنوار عصب و عضله تعیین محلاضطراب و ترسدو بیماری روانی خود بزرگ همه چیز و هیچ چیزبار مغز بر دو استخواندرمان زخم دیابتی با تکنوریشه های مشترک همه ی موجوهدف یکسان و مسیرهای مختلتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا ما کالا هستیمکندن ریشه ی خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پس از ضربه به سرلوتیراستاماندوه در دنیا استشربت رب انارپاسخ گیاهان در زمان خوردتغییر دادن ژنها آیا روزی مغز انسان رو به کوچک تر شمکانیک کوانتومی بی معنی ارزش های وارونهحس و ادراک قسمت چهل و دومدین اجبارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک همانند سازی در انسانبحثی در مورد نقش ویتامين دریای خداراه بی شکستوفور و فراوانیتنبیه چقدر موثر استآیا امکان بازسازی اندامهکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر بینش و انتظارات فرسیاهچاله ها، دارای پرتو لزوم عدم وابستگی به گوگل اگر خواهان پیروزی هستیجنگ هفتاد و دو ملت همه را انسان جدید از چه زمانی پاضایعات در عصب زیر زبانیمغز را از روی امواج بشناسماجرای عجیب گالیلهاز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و شدانشمندان موفق به بازگردچگونه آن شکری که می خوریمهوموارکتوس ها ممکن است دبخش دیگری در وجود انسان هدرگیری اعصاب به علت میتوویتامین کا و استخوانتو تغییر و تحولیرشد، رسیدن به یک هدف نیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکماست مالیسکته مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمنداولین دروغطبیعت بر اساس هماهنگینقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک سی و هفتمنگاه از دور و نگاه از نزدبه کدامین گناه کشته شدندداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک بازی برای خودآگاه بودن تو بایذهن ما از در هم شکستن منبواقعیت تقویت شدهتوهم فضای خالیزندگی فعال و مثبت روند آلزندگی هوشمند در خارج از زفواید زیاد دوچرخه سواریآتش منبع انرژیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاه خواری بر مخچه تاثیر گذار بر حافظهسازگاری با محیط بین اجزامناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زماناین پیوند نه با مغز بلکه علم ساختن برج های چرخاننقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سرناتوانی از درمان برخی ویبوزون هیگز چیستداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی توصیه ها برای واکسیرفتار مانند بردهواکسن سرطانتوازن مهمتر از فعالیت زیزیر فشار کووید چه باید کرفروتنی معرفتیآسیب ها ناشی از آلودگی هوگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل پلاستیک به کربن و سمرگ و میر پنهانسرکه انگبین عسلی مفید برمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیایا بدون زبان میتوانیم تعادت کردن به نعمتنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز، از مغز خود جسم و یا تصویرنخستین تصویر از سیاهچالهبیماری وسواسدر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی تعاملیبزرگ شدن مغز محدود به دوررویکردهای جدید ضایعات نخوزوز گوشتکنولوژی جدید که سلول هازبان و تکلم برخی بیماریهفرزندان زمان خودافراد بی دلیل دوستدار تو گذشته را دفن کنترازودونمسئول صیانت از عقیده کیسسعی کن به حدی محدود نشویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مفید قهوهحفره در مغزغم بی پایانچندین ماده غذایی که مانناز سایه بگذرخبر مهم تلسکوپ هابلچرا حجم مغز گونه انسان دربیماریهای تحلیل عضلانی ادر سال حدود 7 میلیون نفر هوش عاطفی قسمت نهمتفکر خلا ق در برابر توهم پرتوهای صادر شده از سیاهروح رهایییاری خدا نزدیک استتکامل زبانسفر تجهیزات ناسا به مریخ قلب دروازه ی ارتباطالتهاب شریان تمپورالپوشاندن خود از نورتست آر ان اس دز میاستنی گمعماری، هندسه ی قابل مشاشکرگزار هر چیزی باش که دامنشاء کوانتومی هوشیاری ااختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزنوآوری ای شگفت انگیز داناستیفن هاوکینگ در تفسیر خطرات هوش مصنوعینشانه های پروردگار در جهبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان پوکی استخوانهوشیاری سنتی یا هوشیاری تقویت حافظه یا هوش مصنوعآنچه واقعیت تصور میکنیم روشهای نو در درمان دیسک بکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر فکر بر سلامتسلول عصبی، در محل خاص خودقدم زدن و حرکت دید را تغیامیدی تازه در درمان سرطاشایسته نیست در جیب خود قرپیوستگی همه ی اجزای جهانتصور از زمان و مکانمغز چون ابزار هوش است دلیمیهمانهای ناخوانده عامل ارتوکين تراپی روشی جديد حرکات چشم، ترجمه کننده ی نوار عصب و عضله در مطب دکاطلاع رسانی اینترنتیدو بار در هفته ماهی مصرف همه چیز کهنه میشودبار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان ساده ی روماتیسمریشه های مشترک حیاتهدف یکسان، در مسیرهای متتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا ما تنها موجودات زنده کندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم جدایی مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاندوه دردی را دوا نمیکندشربت ضد خلطپختگی پس از چهل سالگي به تغییر زودتر اتصالات مغزیمغز انسان رو به کوچکتر شدمکانیزمهای دفاعی در برابارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت چهل و سومدین، اجباری نیستنیوالینهمجوشی هسته ای، انرژِی ببحثی در مورد نقش کلسیم و درک فرد دیگر و رفتارهای اراه طولانی را به سلامت گذوقاحت و تمسخر دیگرانتهدیدهای هوش مصنوعیآیا انسان با مغز بزرگش اخکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر ترکیبات استاتین (سسیاهچاله و تکینگی ابتدایمقاومت به عوارض فشار خون اپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنگ و تصور از جنگانسان خطرناکترین موجودضرورت زدودن افکارمغز زنان جوانتر از مغز مرماده ی تاریکاز کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت بیست و چهاعتیاد را به دور بیندازدانشمندان نورون مصنوعی سهورمون شیرساز یا پرولاکتبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرب بسته با غیر خود باز مویتامین کا در سبزیجاتتو جهانی هستی که خودش را ز گهواره تا گورآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکارهای کوچک، بی ارزش نیستاثیر درجه حرارت بر عملکماست مالی با هوش انسانیسکته ی مغزی در جوانانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیاراولین سلول مصنوعیطعمه ی شبکه های ارتباط اجنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت پنجاه و نگاه از درون قفس یا بیرونبه امید روزهای بهترداروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی از عروسک بازی برای رشد، باید از مسیر خطذهن چند جانبه نیازمند نگواقعیت تقویت شدهتوهم فضای خالی یا توهم فضواقعیت خلا و وجود و درک متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زندگی و داراییفیلم کوتاه هیروشیما از هآثار باستانی تمدن های قدکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر رژیم گیاه خواری بر مخاطب قرار دادن مردم، کاستم با شعار قانون بدترین مناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و این اندوه چیستعلایم کمبود ویتامین E را نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیناتوانی در شناسایی چهره بوزون هیگز جهان را از متلداروی سل سپتهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی درمان های Spinal Muscular Atرفتار وابسته به شکلواکسن سرطانتوت زیاد بخوریدزیرفون داروی ضد ام اسفروتنی و غرورآسیب روانی شبکه های اجتمگوش دادن بهتر از حرف زدنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مرگ و میر بسیار بالای ناشسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای پیشرفته ارتباط جاودانگی مصنوعیایا تکامل هدفمند استعادت بد را ترک کننقشه با واقعیت متفاوت اساز تکینگی تا مغز، از مغز خودآگاهی و هوشیارينخستین روبات های زنده ی جبیماری کروتز فیلد جاکوبدر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی در قضاوت های ابزرگ شدن تقریبا ناگهانی رویا و واقعیتوسواس، بیماری استتکینگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چفرضیه ای جدید توضیح میدهافزایش قدرت ادراکات و حسگر جان به جز تو خواهد از ختراشه مغز بدون واسطه ی دمسئولیت جدیدشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مفید روزه داریحق انتخابغم بی پایانچندجهانیاز علم جز اندکی به شما داخدا موجود استچرا خشونت و تعصببیماری، رساله ای برای سلدر عید نوروز مراقب تصادف هوش عاطفی قسمت هفتمتفاوت قند طبیعی با قند و پرتوزایی از جسم سیاهروزه داری متناوب، مغز را ژن همه چیز نیستتکامل زبان انسان از پیشیسفر دشوار اکتشافقلب روباتیکام آر آی جدید با قدرت شگفپیموزایدتشنچ پانایوتوپولوس تشنج معنی روزهشکست حتمیمهمان ناخواندهاختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزنوار مغز مشاهده ی غیر مستاستخوان های کشف شده، ممکدفاع از پیامبرنشانه های بیداری روحیبا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان آرتروز با ورزش موضهوش، ژنتیکی است یا محیطیتقویت سیستم ایمنیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روشهای شناسایی قدرت شنواکلام، در تحولی شگفت آور بتاثیر مشاهده بر واقعیت بسلولهای ایمنی القا کنندهقدرت مردمامگا سه عامل مهم سلامتشادی، پاداش انجام وظیفهپیام های ناشناخته بر مغز تصاویر زیبای رعد و برقمغز چگونه صداها را فیلتر میوپاتی و نوار عصب و عضلهارتباط میکروب روده و پارحرکت چرخشی و دائمی کیهاننوبت کودکاناطلاعات حسی ما از جهان، چدو برابر شدن خطر مرگ و میهمه چیز در زمان مناسببار سنین ابزار هوشمندی ادرمان سرگیجه بدون نیاز بریشه های اخلاقهدف از تکامل مغزتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا مصرف مولتی ویتامین هکندر علیه سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم دزدی ساب کلاوینلیروپریم داروی ترکیبی ضداندوهگین نباش اگر درب یا شش مرحله تکامل چشمپدیده خاموش روشن در پارکتغییر عمودی سر انسان از پمغز ایندگان چگونه استما انسانها چه اندازه نزدارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت نهمدیوار همه اش توهم بودنیکولا تسلاهمدلی و هوش عاطفیبحثی در مورد حقیقت فضا و درک نیازمند شناخت خویش ارابطه تشنج و اوتیسموقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا احتمال دارد رویا از آکیهان خود را طراحی میکندتاثیر تغذیه بر سلامت رواسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمقایسه رقابت و همکاریاپی ژنتیکجنگ داده هاانسان در هستی یا هستی در ضرب المثل یونانیمغزهای کوچک بی احساسماده ی خالیاز کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک قسمت بیست و یکاعداد بینهایت در دنیای مدانشمندان یک فرضیه رادیکهوش فوق العاده، هر فرد اسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرختان چگونه بر تشکیل ابویتامین بی 12 در درمان دردتو جدای از کیهان نیستیزمین در برابر عظمت کیهانآیا راهی برای بهبود وضعیکارهایی بیش از طراحی و گپتاثیر درجه حرارت بر عملکماشین دانشسال سیزده ماههمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگراوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت بیست و پنگاه از درون مجموعه با نگبه بالا بر ستارگان نگاه کداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک بازی برای زندگی سالم، یافتن تذهن هوشیار در پس ماده ی م