دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

عشق، شلوغ کردن نیست

عشق آن نبود که هر زمان برخیزی

وز زیر دو پای خویش، گَرد انگیزی

عشق آن، باشد که چون درآئی به سماع

جان در بازی وز دو جهان برخیزی

دیوان شمس رباعی ۱۹۰۴

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت پنجاه و هشتم

هوشیاری و داده، یکی نیستند.

هوشیاری و آگاهی، فراتر از داده های حسی و حتی عقلی است

حس و ادراک حسی، آغاز سفر هوشیاری است.

شنیدن و دیدن هوشیار و آگاه، در سطحی فراتر از شنیدن و دیدن حسی است.

هوشیاری، دانش عقلی نیست.

به سادگی با پذیرش داده های جدید از طرف عقل، نمی توان به پیشرفت روحانی آگاه، دست یافت. عقل، نمی تواند نقش ناظر مشرف را بر فرآیند آگاهی، ایفا کند؛ بلکه مرتبه ی عقل ادراکی و حسی، پایین تر از سطح هوشیاری است.

آگاهی و هوشیاری، زمانی به دست می آید که ما عقل پایین تر یعنی نفس یا ایگو ego را رام کنیم.

آگاهی، کسب دانش عقلی نیست.

دانش عقلی فقط به اطلاعات ذخیره شده، نیاز دارد؛ در حالی که آگاهی، نیازمند به تجربه است.

تجربه، بین آنچه برای هر انسان، منحصر به فرد است و بین حوزه ی اطلاعات کیهانی، رابطه ایجاد می کند. (ارتباط بین حس و وجود روحانی یا ارتباط بین ادراک سطح پایین و ادراک سطح بالا)

در هر تجربه، فرد به سوی داده های آماده ی ذخیره شده توسط عقل- که شایسته و مناسب هر زمان و مکان مشخصی است- هدایت نمی شود، بلکه جهان، او را به آگاهی جدیدی در سطحی بالاتر، هدایت می کند که مناسب تجربه ای است که او با آن، زندگی میکند.

تلاش برای تجربه ی شنیدن و استماع یا تلاش برای تجربه ی توانستن و استطاعت در هر سطح، برای هوشیاری و آگاهی بالاتر باید به مرتبه ی وجودی بالاتر برسد و در اینجا از دید ناظر یا شنونده ی جدید- که ناظر یا شنونده ی پایینی را در بر می‌گیرد- نیازی به تلاش ناظر یا شنونده ی پایینی نیست بلکه فقط ظرفی در پایین وجود دارد که در حد ظرفیت خود، از شنیدن یا دیدن، بهره می‌گیرد.

سمع و رویت، در اینجا از دید وجود بالاتر، خودبخودی است و نیاز به تلاش وجود پایینتر ندارد بلکه فقط نیاز به ظرفیت ظرفی دارد که آماده ی پر شدن است و شنیدن و سماع و واکنش به آن، خودبخود می آید.

سماع، متفاوت از استماع و در سطحی بالاتر است و استطاعت برای سماع، متفاوت از اسطاعت برای شنیدن است. سطح بالاتر هوشیاری، سطح زیرین را در بر میگیرد و همه ی وجود آگاهی پایینی، وابسته و نیازمند هوشیاری بالاتر است و اگر آگاهی پایینی بتواند با وجدان خود، پیام روحانی ای را زیر نظر بگیرد- که در پس احساس یا ایده ی تجربه شده، قرار دارد- در این صورت در مسیر آگاهی، قرار گرفته است.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10211131893848582&id=1694032511&mibextid=Nif5oz

نجیب قلال پژوهشگر هوشیاری و فیزیک کوانتوم- برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دیوار، از ابتدا توهم بودآلزایمر در جوانانقلب های سادهبدون پیر فلکنقش حفاظتی مولکول جدید ددریا آرام نخواهد شد کشتی ام اس یا تومور؟تو جدای از کیهان نیستیچالش های ایستادن بر دو پامنتظر نمان چیزی نور را بهراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان ما میتواند به اندازواقعیت خلا و وجود و درک مشربت ضد خلطحس و ادراک قسمت دهمکریستال هابه زودی شبکه مغزی به جای مرگ چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآینه در اینهقبل از آغازبرای زندگی سالم، یافتن تنقش غذاها و موجودات دريادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتوهم فضای خالی یا توهم فضنتایج نادانی و جهلموجودات مقهور ژنها هستندرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانتاثیر روزها، ماه ها یا ساهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای اسرار آواکسن سرطانضرورت زدودن افکارخفاش کور و انسان بینا؟گلوئونبی عدالتی در توزیع واکسن مسمومیت دانش آموزان، قماداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسلووفلوکساسینبرخی درمان های Spinal Muscular Atچند جهانیدست بالای دستانرژی بی پایان در درون هرتوازن مهمتر از فعالیت زیچرا مغزهای ما ارتقا یافت میدان های مغناطیسی قابل زمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقای موجود زنده از سال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسوزوز گوشطعمه ی شبکه های ارتباط اجخواب عامل دسته بندی و حفطگامی در درمان بیماریهای بیماری ای شبیه ام اس مولتمطالعه ای بیان میکند اهدداروی جدید ضد میگرنآیا تکامل و تغییرات ژنتیلزوم سازگاری قانون مجازاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نهادینه سازی فرهنگ اختلاانسانیت در هم تنیده و متصتکنولوژی به طرز وحشتناکینزاع بین جهل و علم رو به پمانند کودکان باشیدزندگی سلول در بدن، جدای ااثر مضر مصرف طولانی مدت رستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شوجدایی خطای حسی استیاری خدا نزدیک استعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريپلاسمای غالببیهوشی در بیماران دچار امغز مانند تلفن استدر محل کار ارزش خودت را بآپومورفین در پارکینسونمن، خود تو هستمرمز بقای جهش ژنتیکیتفاوت قند طبیعی با قند و نوار عصب و عضلهايندگان چگونه خواهند دیدتکامل داروینی هنوز در حانظریه تکامل در درمان بیمزاوسکا درمان گوشراختلاف خانوادگی را حل کنترس و آرمان هاسرگیجه از شایعترین اختلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از احقیقت تنها چیزی است که شاکلوزاپین داروی ضد جنوناسکلت خارجی در درمان اختعادت کردن به نعمتخدا موجود استفناوری هوش مصنوعی نحوه خپیوند اندام از حیوانات ببا آتش، بازی نکن و بعد از مغز انسان برای شادمانی طدر درمان بیماری مولتیپل آرامش و دانشتقویت استخوان در گرو تغذمنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،تاول کف پا و حقیقتهمیشه چشمی مراقب و نگهبازبان شناسی مدرن در سطح سلادغام دو حیطه علوم مغز و تشخیص آلزایمر سالها قبل هدف از تکامل مغزشلیک فراموشیحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هاستروژن مانند سپر زنان دعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیپیشرفت های جدید علوم اعصفاصله ها در مکانیک کوانتباربر دیگران نباشمغز حریص برای خون، کلید تدرمان کارتی سل و تومور مغآسانی موفقیتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچگونه مغز ما، موسیقی را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش های صرفه جویی در ایجاایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر کپسول نوروهرب بر سهندسه بنیادینسقوط درون جاذبه ای خاص، چارتباط غیرکلامی بین انساتعامل انسان و هوش مصنوعیوقاحت و تمسخر دیگرانشکل پنجم مادهحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان خود را مشابه خود تاطلاعاتی عمومی در مورد مماشین های دارای روحدو بار در هفته ماهی مصرف پروتئین های ساده ی ابتدافرد یا اندیشهبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان دارویی سرطان رحم بافزایش مرگ و میر سندرم کوتنبیه چقدر موثر استنگاه کلی نگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریه زغالیاگر تلاش انسان امروز براتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز نظر علم اعصاب اراده آزثبت و دستکار ی حافظهویتامین بی 12 در درمان دردشایسته نیست در جیب خود قرحس و ادراک قسمت هفدهمکاهش سن بیولوژیکی، تنها به قفس های سیاهت ننازمخچه تاثیر گذار بر حافظهمخاطب قرار دادن مردم، کادید تو همیشه محدود به مقدآملودیپین داروی ضد فشار قلب و عقلبدون بار گذشتهنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددریافت هورمون امید با ورامواجی که به وسیله ی ماشیتو دی ان ای خاص ميتوکندريچالش کمبود اندام برای پیمنتظر نتیجه ی کارهایت باراه نجاتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سوخت هیدروژنی پاکاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان مادی، تجلی فضا در ذهوالزارتان داروی ضد فشار شش مرحله تکامل چشمحس و ادراک قسمت دوازدهمکریستال زمان(قسمت اولبه زیر پای خود نگاه نکن بمرگ و میر پنهاندانشمندان پاسخ کوانتومی آیندهقبل از انفجار بزرگبرخی ملاحظات در تشنج های نقش غذاها در کاهش دردهای درگیری مغزی در سندرم کووانفجار و توقف تکاملی نشاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نتاران، جذب کنمورد نادر همپوشانی دو بیرستگاری محدود به یک راه نابزار بقا از نخستین همانتاثیر روغن رزماری استنشاهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای جادویی واکسن ضد اعتیادضرب المثل یونانیخفاش با شیوع همه گیری جدیگمان میکنی جرمی کوچکی در بیمار 101 ساله، مبتلا به سمسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی کنترل چربی خونآیا هشیاری کوانتومی وجودلوب فرونتال یا پیشانی مغبرخی روش های تربیتی کودکچند جهانیدستورالعمل مرکز کنترل بیانرژی تاریکتوت زیاد بخوریدچرا ویروس کرونای دلتا وامیدان های کوانتومی خلازمان شگفت انگیزابزار بقای موجود زنده از سانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دوسواس، بیماری استظهور امواج مغزی در مغز مصخواص فلفل سبزگاهی لازم است برای فهم و بیماری اسپینال ماسکولار معمای اخلاقی قطارداروی جدید ضد الزایمرآیا تراشه ها داخل مغز، میلزوم سازگاری قانون مجازاذره ی معین یا ابری از الکبزرگترین خطایی که مردم مچهار میلیارد سال تکامل بانسانیت در برابر دیگرانتکنولوژی جدید که سلول هانزاع بین علم و نادانی رو مانند آب باشزندگی، مدیریت انرژیاثرات فشار روحی شدیدستم، بی پاسخ نیستترک امروزهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاجریان انرژی در سیستم های ژن همه چیز نیستعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريپمبرولیزوماب در بیماری چبیو الکترونیک؛ ترکیب موجمغز مادران و کودکان در زمدر چه مرحله ای از خواب ، رآپومورفین در پارکینسونمنابع انرژي پاک سرچشمه حرمز جهاننوار عصب و عضله مهم در تشايا اراده آزاد توهم است یتکامل زباننظریه تکامل در درمان بیمزبان فرایند تکاملی برای اختلال حرکتی مانند لرزش ترسناک تر از کوریسرگردانیهیچ چیز همیشگی نیستحقیقت خواب و رویاکلید نزدیک و نگاه تو بر فاسکار، لگوی هوشمندعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین افواید روزه داری متناوببا تعمق در اسرار ابدیت و مغز انسان رو به کوچک تر شدر دعواها چه میکنی؟آرامش و سکونتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنابع انرژی از نفت و گاز روان سالماین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماتابوهای ذهنیهمیشه اطمینان تو بر خدا بزبان شناسی نوین نیازمند ارتقا و تکامل سنت آفرینش تشخیص ایدزهدف از خلقت رسیدن به ابزاشلیک فراموشیحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل جاذبهاسرار آفرینش در موجغم بی پایاندفاع از پیامبرپیشرفت در عقل است یا ظواهفاصله ی همیشگی تصویر سازبارداری بدون رحممغز در تنهایی آسیب میبیندرمان پوکی استخوانآشنا پنداریتمدن پیشرفته ی پیشینیانچگونه مغز پیش انسان یا هممنبع هوشیاری کجاست قسمت روش های عملی برای رفع کمرایا تکامل هدفمند استتاثیر کتامین در درمان پاهندسه در پایه ی همه ی واکسقوط زیگزاگی یا ناگهانیارتروز یا خوردگی و التهاتعامل انسان با هوش مصنوعوقت نهيب هاي غير علمي گذششکرگزار هر چیزی باش که داحس و ادراک قسمت 67کودکان را برای راه آماده اطلاعاتی عمومی در مورد مماشین دانشدو برابر شدن خطر مرگ و میپروتز چشمفرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی درباره هوش و تفاوتهنقش مرکز تنفس سلولی در بیدرمان زخم دیابتی با تکنوافزایش سرعت پیشرفت علوم تهدیدهای هوش مصنوعینگاه انسان محدود به ادرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریواستیگمیناگر خواهان پیروزی هستیتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسم زنبور ، کلیدی برای واراز نظر علم اعصاب اراده آزثبت امواج الکتریکی در عصویتامین بی هفدهشادی، پاداش انجام وظیفهحس و ادراک قسمت هجدهمکایروپاکتیک چیستبه مغز خزندگان خودت اجازحس و ادراک قسمت هشتمکار امروز را به فردا نیندبه نقاش بنگرمدل همه جانبه نگر ژنرالیدیدن خدا در همه چیزآموزش نوین زبانقلب یا مغزبدون زمان، ماده ای وجود ننقش خرچنگ های نعل اسبی دردریای خداامیوتروفیک لترال اسکلروتو در میانه ی جهان نیستی چالش دیدگاه های سنتی در بمنتظر زمان ایده آل نشوراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تجهان مرئی و نامرئیواکنش های ناخودآگاه و تقششمین کنگره بین المللی سحس و ادراک قسمت سومکریستال زمان(قسمت دوم)به سیاهی عادت نکنیممرگ و میر بسیار بالای ناشدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر ازقبرستان ها با بوی شجاعتبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار بزرگ پایان بوده اتوهم چیستنجات در اعتماد به خودموسیقی نورشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیب یکسان و دیدگاه های متاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان دارای برنامهواکسن علیه سرطانضربه مغزی در تصادف رانندخلا، حقیقی نیستگنجینه ای به نام ویتامین بیمار مرکز تنفس سلولیمسئول صیانت از عقیده کیسداروی تشنجی دربارداریآیا واکنش های یاد گرفته ولوتیراستامبرخی سلولهای عصبی در تلاچند جهانی و علمدغدغه نتیجه ی نادانی استانرژی تاریک که ما نمی توتوسعه هوش مصنوعی قادر اسچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک میدان بنیادین اطلاعاتزمان طلایی سکته ی مغزی راابزار بقای موجود زنده از سانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دوسیله، فقط دعا نیستظرف باید پر شود چه با چرک خواص منیزیمگاهی مغز بزرگ چالش استبیماری اضطراب عمومیمعماری، هندسه ی قابل مشاداروی سل سپتآیا جنین انسان، هوشمندی لزوم عدم وابستگی به گوگل ذرات کوانتومی زیر اتمی قبزرگترین درد از درون است چهار ساعت پس از کشتار خوکانسان، گونه ای پر از تضادتکنولوژی جدید که سلول هانزاع بین علم و جهل رو به پماه رجبزندگی، مراتب هوشیاری استاثرات مفید قهوهستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزجریان انرژی در سیستم های ژن همه چیز نیستعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفپناه به بیابانبیوگرافیمغز چون ابزار هوش است دلیدر ناامیدی بسی امید استآب زندگی است قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز رمز جهان خاصیت فراکتالنوار عصب و عضله برای تاییايا اراده آزاد توهم است یتکامل زباننظریه تکامل در درمان بیمزبان متغیراختلال خواب فرد را مستعد ترسان نیستیسربازان ما محققا غلبه می هیچ چیز، چقدر حقیقی استحقیقت در علم، هرگز نهایی کلید، در ناشناخته هاستاسارت و پرخوریعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بفواید روزه داری متناوببا خودت نجنگمغز انسان رو به کوچکتر شددر سال حدود 7 میلیون نفر آرامش عقلتقویت سیستم ایمنیمنابع انرژی از نفت و گاز روبات ها قول میدهنداین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر فکر بر سلامتهمیشه به آنچه داری، خوشنزبان، نشان دهنده ی سخنگو ارتقا یا بازگشت به قبل ازتصویر خورشید یا خود خورشهر چیز با هر چیز دیگر در تشنا در ابهای گرم جنوب نیاحافظه و اطلاعات در کجاستکندن ریشه ی خوداسرار بازسازی اندام هاغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختپیشرفت ذهن در خلاقیت استفتون های زیستیبازگشایی مجدد مطب دکتر سمغز را از روی امواج بشناسدرمان پوکی استخوانآشنا پنداریتمدن بشری و مغز اخلاقیچگونه هموساپينس بر زمین منبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی برای مقابله با اایجاد احساساتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه زبانِ زمان استسلول های مغزی عامل پارکیارزش های وارونهتعداد کلی ذهن ها در جهان وقتی فهمیدی خطا کردی برگشکست حتمیحس و ادراک قسمت 74کوری گذرای ناشی از موبایاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمبانی ذهنی سیاه و سفیددو برابر شدن خطر مرگ و میپروتز عصبی برای تکلمفردا را نمیدانیمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان ساده ی روماتیسمافسردگی و اضطراب در بیماتو یک معجزه اینگاه از کنار و یا از روبرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریاضیات یک حس جدید استاپل ویژن پرو در تشخیص بیمتاثیر بینش و انتظارات فرهوش مصنوعی الفاگوسماگلوتید داروی کاهش دهناز واقعیت امروز تا حقیقتجلو رفتن یا عقبگردویتامین دی گنجینه ای بزرشب سیاه سحر شودحس و ادراک قسمت هشتاد و نکار با یگانگی و یکپارچگیبه نقاش بنگرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدیدگاه نارسای دوگانه ی مآمارهای ارائه شده در سطح قلب دروازه ی ارتباطبر کسی اعتماد نکن مگر ایننقش داروهاي مختلف معروف درک فرد دیگر و رفتارهای اامید نیکو داشته باش تا آنتوقف؛ شکستچاالش ها در تعیین منبع هومنحنی که ارتباط بین معرفراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سی و سه پل اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان مشارکتیواکنش به حس جدیدشعار و عملحس و ادراک قسمت سی و هشتمکریستال زمان(قسمت سوم)به سخن توجه کن نه گویندهمرگ و سوال از قاتلدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی حمل و نقل هوایی دقدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی نکات از گاید لاین پرنقشه های مغزی جدید با جزیدرب بسته با غیر خود باز مانقراض را انتخاب نکنیدتوهم و خیالنجات در راستگوییموسیقی هنر مایع استرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال نوسان و چرخشواکسنی با تاثیر دوگانه اضررهای مصرف شکر و قند بر خلا، خالی نیستگندم بکاری، جو درو نمیکنبیماری لبر و نابینایی آنمسئولیت جدیدداروی جدید ALSآیا یک، وجود داردلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبرخی سيناپسها طی تکامل و چند روش ساده برای موفقیتذهن ما از در هم شکستن منبانرژی خلا ممکن استتوسعه برخی شغل ها با هوش چرا پس از بیدار شدن از خومیدازولام در درمان تشنج زمان، واقعی نیستابزارهای پیشرفته ارتباط سانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز جوانان وطنیک پیام منفرد نورون مغزی ظرفیت مغز چقدر استخواص میوه ی بهگاهی جهت را عوض کنبیماری بیش فعالیمعنی روزهداروی ضد چاقیآیا جهان ذهن و افکار ما ممقاومت به عوارض فشار خون ذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشاننون و القلمانعطاف پذیری مکانیسمی علتکینگینسبیت عام از زبان دکتر برماهیچه ی صبرزندان ذهنیاثرات مفید روزه داریستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی علائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیپنج اکتشاف شگفت آور در موبیوگرافیمغز چگونه صداها را فیلتر در هم تنیدگی مرزها و بی مآب زندگی است قسمت هفتمتفاوت مغز انسان و میمون همنابع انرژی از منابع نهفرنگ کردن، حقیقت نیستنوار عصب و عضله تعیین محلای نعمت من در زندگیمتکامل زبان انسان از پیشینعناعزبان مشترک ژنتیکی موجودااختلال در شناسایی حروف و تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرسربرولایزینهیچ وقت خودت را محدود به حقیقت راستین انسان علم بکلام و زبان، گنجینه ای بساساس انسان اندیشه و باور عارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدپیوند اندام حیوانات به افواید زیاد دوچرخه سواریبا خدا باشمغز ایندگان چگونه استدر عید نوروز مراقب تصادف آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتلقین اطلاعات و حافظهمنابع بی نهایت انرژی در دروبات های ریز در درمان بیاین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر مشاهده بر واقعیت بهمیشه داناتر از ما وجود دزبان، وسیله شناسایی محیطارتوکين تراپی روشی جديد تصویر در هم تنیدگی کوانتهر جا که جات میشه، جات نیشناخت ناشناختهحافظه ی ما انسان ها چرا مکندر در بیماریهای التهاباصفهان زیباغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اپیشرفتی مستقل از ابزار هفروتنی معرفتیبازگشت از آثار به سوی خدامغز زنان جوانتر از مغز مردرمان آرتروز با ورزش موضآشناپنداری چیستتمدن زیر آبچگونه هوشیاری خود را توسمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی برای کم کردن اضطایران بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه، نمایشی از حقیقتسلول های بنیادیارزش های حقیقی ارزش های غتعذیه ی ذهنوقتی ناراحتی چیکار میکنیشکستن مرز دور مغزحس و ادراک قسمت 75کی غایب شدی تا نیازمند دلاعتماد به خودمباحث مهم حس و ادراکدو داروی جدید برای میاستپرورش مغز مینیاتوری انسافرزندان زمان خودبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نظام غذایی در تکامل مدرمان سرگیجه بدون نیاز بافسردگی و ساختار مغزتو یک جهان در مغز خودت هسنگاه از بیرون مجموعهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریتوکسیماباپی ژنتیکتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی اکنون می توانسندرم میلر فیشراز کجا آمده ام و به کجا میجلوتر را دیدنویروس مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان حس و ادراک قسمت هشتاد و شکارهای کوچک، بی ارزش نیسبه نادیدنی ایمان بیاورمدل هولوگرافیک تعمیم یافدیروز و امروزآن چیزی که ما جریان زمان قلب روباتیکبرلیتیوننقش درختان در تکاملدرک نیازمند شناخت خویش اامید نجاتتولید مولکول جدید توسط هنابینایی در نتیجه ی گوشی منشأ اطلاعات و آموخته ها راه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان معناواکسن های شرکت فایزر آمرصبور باشحس و ادراک قسمت سی و ششمکشف مکانیسم عصبی خوانش پبهبود حافظه پس از رخدادهمرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان روش هاي جدیدی آینده ی علم و فیزیک در60 ثقدرت مردمبرخی نرمش ها برای درد زاننقشه با واقعیت متفاوت اسدرختان چگونه بر تشکیل ابانواع سکته های مغزیتوهم وجودنخاع ما تا پایین ستون فقرمیلر فیشر نوعی نادر از گیرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم تخلیه ی مغز بینشی ناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال ایجاد و ارتقاوابسته به دوستی این و آن ضررهای شکر بر سلامت مغزخلاصه ای از مطالب همایش مگوهر با نظر دیگران سنگ نمبیماری میاستنی گراویسمسئولیت در برابر محیط زیداروی جدید s3 در درمان ام آیا کیهان می تواند یک شبیلیروپریم داروی ترکیبی ضدبرداشت مغز ما از گذر زمانچندین ماده غذایی که ماننذهن چند جانبه نیازمند نگانرژِی برای ایجاد اضطرابتوصیه های سازمان بهداشت چرا ارتعاش بسیار مهم استمکان زمان یا حافظه زمانزمان، اندک استابزارهای بقا از نخستین هساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز جوانان وطنیک پیشنهاد خوب برای آسان عقل مجادله گرخواص هلو برگ هلوگاهی در پارکینسون باید پبیماری تی تی پیمعاینه قبل از نوار عصب و داروی ضد چاقیآیا جهش های ژنتیکی، ویرومقایسه رقابت و همکاریذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدینوآوری ای شگفت انگیز داناهمیت کنترل خشمتکامل فردی یا اجتماعیچسبیدن به خود، مانع بزرگ ماپروتیلینزونیسومایداثرات مضر ماری جواناسخن نیکو مانند درخت نیکوهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرجراحی هوشیار مغزژن یا نقشه توسعه مغز و نقعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیپول و شادیبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز ناتوان از توجیه پیدادر هم تنیدگی کوانتومیآب زندگی است قسمت اولتفاوت ها و تمایزها کلید بمنابع انرژی از نفت و گاز رنگین کماننوار عصب و عضله در مطب دکتکامل ساختار رگهای مغزی هفت چیز که عملکرد مغز تو زبان چهار حرفی حیات زمیناختلال در شناسایی حروف و تسلیم ارتباط با من برترسردرد میگرنهیچ کاری نکردن به معنی چیحقیقت غیر فیزیکیکلام، در تحولی شگفت آور باستفاده از مغز، وزن را کمعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانپیوند سر آیا ممکن استفیلم کوتاه هیروشیما از هبا طبیعت بازی نکنمغز ابزار بقای برتر مادیدرمان نگهدارنده ی اعتیادآرزوها را کم کنتلاش ها برای کشف منابع جدمنابع جدید انرژیروبات کیاناین بیمار را باید چه کار نیوالینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهمیشه راهی هستزدودن نقص از هوش مصنوعیارتباط میکروب روده و پارتصویر زیبا از سلولهر حرکت خمیده می شود و هر شناخت و معرفت، و نقش آن دحافظه ی ما انسان ها چرا مکندر علیه سرطاناصل بازخوردغار افلاطوندل به دریا بزنپپوگستفروتنی و غروربازگشت به ریشه های تکاملمغزهای کوچک بی احساسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآشتی بهتر استتمدنی قدیمی در شمال خلیج چگونه واکسن کرونا را توزمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی برای جلوگیری از ایرادهای موجود در خلقت بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر فراموشیسلول های بنیادی منابع و اارزش حقیقی زبان قسمت اولتغییروقتی پر از گل شدی خودت را شکستگی لگن یا سکته ی مغزیحس و ادراک قسمت 78کیهان خود را طراحی میکنداعتماد به خودمبتکران خودشکوفادو سوی واقعیتپرکاری تیروئیدفرضیه ای جدید توضیح میدهبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نظریه تکامل در شناسادرمان سرگیجه بدون نیاز باقلیت خلاقتو کجای جهانینگاه از دور و نگاه از نزدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریسپریدونابتدا سخت ترین استتاثیر تغذیه بر سلامت رواهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم کووید طولانیاز کسی که یک کتاب خوانده جمجمه انسان های اولیهویروس های باستانی، مغز مشبیه سازی سیستم های کوانشبکه های مصنوعی مغز به درحس و ادراک قسمت پنجمکارهایی بیش از طراحی و گپبه هلال بنگرمدل های ریز مغز مینی بریندیسک گردنآنچه می دانم، آنچه را میخقلب را نشکنبرنامه و ساختار پیچیده منقش ذهن و شناخت در حوادث درک و احساسامید یا ناامیدی؟تولید مثل فقط با یک مادر ناتوانی از درمان برخی ویمنشاء کوانتومی هوشیاری اراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تجهان معکوسواکسن کووید 19 چیزهایی که صبور باشحس و ادراک قسمت سیزدهمکشف مکانیسمی پیچیده در ببهداشت خوابمرگ تصادفیدانشمندان روشی برای تبدیآینده با ترس جمع نمیشودقدرت و شناخت حقیقتبرخی نرمش ها برای زانونقص های سیستمی ایمنیدرختان اشعار زمینانیس بی کسانتوهم وجودنخاع درازتر یا کوتاهتر کمیهمانهای ناخوانده عامل رشد در سختی استابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان ریز و درشتوابستگی یعنی قلادهضعیف و قویخلاصه ای از درمان های جدیگویید نوزده و ایمنی ساکتبیماری میاستنی گراویسمستند جهان متصلداروی جدید لنفوم و لوکمیآیا گذشته، امروز وآینده لیس دگرامفتامین یا ویاسبرداشتت از جهان رو زیاد چندجهانیذهن هوشیار در پس ماده ی مانسولینتوصیه های غیر دارویی در سچرا به هم اعتماد نمیکنیممکانیک کوانتومی بی معنی زمزمه ات مانده در گوشمابزارهای بقا ازنخستین همسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا جواب دانشمند سوال کننده یک آلل ژنتیکی که از نئاندعقل در جهان جدید، عجیب اسخواص هندوانهگذر زمان کاملا وابسته به بیماری خود ایمن اعصاب محمعادله ها فقط بخش خسته کنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمقابله ی منطقی با اعتراضرفلکس وتری با توضیح دکتر بسیاری از بیماری های جدینوار مغز مشاهده ی غیر مستاهرام مصر از شگفتی های جهتکامل مادی تا ابزار هوشمنسبت ها در کیهانماجرای جهل مقدسزونا به وسیله ویروس ابله اجزای پر سلولی بدن انسان سخن و سکوتهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داجراحی گردن همیشه برای دیژن درمانی در درمان چاقیعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیپول و عقیدهبیان حقیقتمغز و قلب در جنین موش مصندر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت دومتفاوت ها را به رسمیت بشنامنابع انرژی از نفت و گاز رهبر حقیقینوبت کودکانتکامل شناخت انسان با کشفهفت سین یادگاری از میراث زبان نیاز تکاملی استاختلالات مخچهتسلیم شدن از نورون شروع مسردرد میگرن در کودکانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحقیقت غیر قابل شناختکلرال هیدرات برای خواباناستفاده از نظریه ی تکامل عجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر پیوند سر برای چه بیمارانفیلمی بسیار جالب از تغییبالای هر دستی، دستی هستمغز ابزار برتر بقادرمان نابینایان آیا ممکنآزمون تجربی، راهی برای رتلاش های جدید در ALSمناطق خاص زبان در مغزروح و آب حیاتاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر همیشه عسل با موم بخوریمسفر فقط مادی نیستارتباط ماده و انرژیتصویر زیبای اصفهانهرچیز با یک تاب تبدیل به شناخت حقیقت یا آرزوهای گحافظه ی هوش مصنوعیکو کیو تن coQ10اصل در هم تنیدگی و جهانی غرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بپایان، یک آغاز استفرگشت و تکامل تصادفی محض بازخورد یا فیدبکمغز، فقط گیرندهدرمان با سلول های بنیادیآغاز فرایند دانستنتمرکز و مدیتیشنچگونه آن شکری که می خوریممنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی ساده برای کاهش اایستادن در برابر آزادی بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر حفظ گرهسلول های بدن تو پیر نیستنارزش حقیقی زبان قسمت دومتغییر الگوی رشد مغزی با زوقتی تو از یاد گرفتن باز شگفت نیست من عاشق تو باشمحس و ادراک قسمت 82کیهانِ هوشیارِ در حال یااعتماد بی موردمتواضع باشدولت یا گروهکپراسینزوماب در پارکینسوفساد اقتصادی سیتماتیک دربحثی درباره هوش و تفاوتهنقش هورمون های تیروئید ددرمان سرگیجه بدون دارواقیانوس نادانیتو کز محنت دیگران بی غمینگاه از درون قفس یا بیرونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریسدیپلام تنها داروی تایابتدایی که در ذهن دانشمنتاثیر حرکات چشم بر امواج هوش مصنوعی از عروسک های بسندرم گیلن باره به دنبال از آغاز خلقت تا نگاه انساجنین مصنوعیویرایش DNA جنین انسان، براز انفجار بزرگ تا انفجار جنگ هفتاد و دو ملت همه را ویشن پروشبکیه های مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاهکاربرد روباتهای ريزنانوبه کدامین گناه کشته شدندمدیون خود ناموجوددیستونی قابل درمانآنچه ناشناخته است باید شقوی تر باشبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش روی و منیزیم در سلامتدرک کنیم ما همه یکی هستیمامید جدید بر آسیب نخاعیتولید مثل اولین ربات های ناتوانی در شناسایی چهره مهمان ناخواندهراه بی شکستابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیناپس، شگفتی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هوشمندواکسن کرونا و گشودن پنجرصبر لازمه ی پیروزی استحس و ادراک قسمت ششمکشف ژن جدید، می تواند گستبهداشت خواب، امروز در جهمرگ عاطفه و محبتدانش، قفل ذهن را باز میکنآیا فراموشی حتمی استقدرت کنترل خودبرخی نرمش های گردننقص در تشخیص هیجانات عامدرد و درسانگشت ماشه ایتوهم بی خدایینخستین تمدن بشریمیوپاتی و نوار عصب و عضلهرشد، رسیدن به یک هدف نیستابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژِیم غذایی بر میگهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تجهان شگفت انگیزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغطلوع و حقیقتخم شدن فضا-زمانگوش دادن بهتر از حرف زدنبیماری های میتوکندریمشکل از کجاستداروی جدید میاستنی گراویآیا پیدایش مغز از روی تصالا اکراه فی الدینبررسي علل احتمالي تغيير نه ناامیدی بلکه ارتقاذهن و زندگیانسولین هوشمندتوصیه هایی در مصرف ماهیچرا بیماری های تخریبی مغمکانیزمهای دفاعی در برابزنان باهوش ترابزارهای بقای موجود زندهسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را بردارهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تجواب سنگ اندازییک جهش ممکن است ذهن انسانعقل سالمخواص انارگذشته را دفن کنبیماری دویکمعجزه های هر روزهداروی ضد تشنج با قابليت تآیا خداباوری محصول تکاملمقابله با کرونا با علم اسرفتار مانند بردهبشکه ای که ته نداره پر نمنوار مغز با توضیح دکتر فااولویت بندی ها کجاستتکامل مداومنسبت طلایی، نشانه ای به سماجرای عجیب گالیلهزیان غذاهای پرچرباجزایی ناشناخته در شکل گترازودونسخن پاک و ثابتهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رجز تو که را دارمژن ضد آلزایمرعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیپوست ساعتی مستقل از مغز دبیداری معنوی یعنی دوستی مغز و هوش، برترین ابزار بدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت سومتفاوت های بین زن و مرد فقمنابع انرژی از نفت و گاز روی و منیزیم در تقویت استای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیتکامل، نتیجه ی برنامه ریهم نوع خواری در میان پیشیزبان و کلمه حتی برای کساناختلالات حرکتی در انسانتست نوار عصب و عضلهسردرد میگرنی در کودکانهیچ کس حقیقت را درون مغز حقیقت، آن چیزی نیست که جلکم کردن کالری روشی سودمناستفاده از هوش مصنوعی در عدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمپیوند سر، یکی از راه حلهافیروز نادریبالاترین هدف از دولتمغز از بسیاری حقایق می گردرمان های اسرار آمیز در آآزمون ذهنی گربه ی شرودینتلاش های جدید در درمان فرمناطق خاصی از مغز در جستجروح در جهانی دیگر استاینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهمیشه، آنطور نیست که هستسفر نامه سفر به بم و جنوب ارتباط متقابل با همه ی حیتصویربرداری فضاپیمای آمهرگز از زندگی یا امکاناتشناخت درون، شناخت بیرون؛حافظه انسان و حافظه ی هوشکوچ از محیط نامناسباصل علت و تاثیرغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیپاکسازی مغزفراموش کارها باهوش تر هسبازسازي مغز و نخاع چالشی مغز، همه ی واقعیت را نمیبدرمان تومورهای مغزی با اآغاز فصل سرما و دوباره تکتمرکز بر هدفچگونه انتظارات بر ادراک منبع هوشیاری کجاست قسمت روش استفاده از بالش طبیاکنون را با همه ی نقص هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر دانستنسلول بنیادی و ای ال اسارزش حقیقی زبان قسمت سومتغییر خود یا تغییر دیگراوقتی خودت را در آینه دیدیشگفت انگیز بودن کیهانحس و ادراک قسمت 87کیست هیداتید مغزاعتیاد و تلاش های درمانی مجموعه های پر سلولی بدن مدونپزیل در بیماران قلبی پرتوهای صادر شده از سیاهفشار و قدرتبحثی درباره احساسات متفانقش هورمون زنانه استروژندرمان سرطان با امواج صوتالکترومغناطیس شنوایی و هتو پیچیده ترین تکنولوژی نگاه از درون مجموعه با نگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریشه های مشترک همه ی موجوابتذال با شعار دینتاثیر دوپامین و سروتونینهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم پیریفورمیسسندرم پیریفورمیساز بار خود بکاه تا پرواز جنگ و تصور از جنگواقعیت فیزیکی، تابعی از شباهت مغز و کیهانحس و ادراک قسمت پنجاه و یکاربرد روباتهای ريز، در به امید روزهای بهترمدیریت اینترنت بر جنگدژا وو یا اشنا پنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم قیچی ژنتیکیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش روزه داری در سالم و جدرک احساسات و تفکرات دیگامید درمان کرونا با همانتولید یا دریافت علمنادیدنی ها واقعی هستندمهندسی ژنتیک در حال تلاش راه طولانی را به سلامت گذابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هوشیارواکسن کرونا از حقیقت تاتصبر و واقعیتحس و ادراک قسمت شصت و هشتکشف ارتباط جدیدی از ارتببهداشت خواب، رمز حافظه ی مرگی وجود ندارددانش، یک انسان را ناسازگآیا ممکن است موش کور بی مقدرت انسان در نگاه به ابعبرخی یونها و مولکول های منقطه ی رسیدن به قلهدرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت نگاری مغز نشان میدتوهم تنهایینخستین تصویر از سیاهچالهمیوتونیک دیستروفیز گهواره تا گورابزار بقای موجود زنده از تاثیر سلامت دستگاه گوارشهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکوت و نیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان شگفت انگیز و بی زمانوبینار اساتید نورولوژی دطلای سیاهخونریزی مغز در سندرم کووگوشه بیماری اتوزومال رسسبیماری های مغز و اعصاب و مشکلات نخاعیداروی جدید کنترل قند خونآیا آگاهی پس از مرگ از بیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بررسی مغز با امواج مادون نه به اعدامذهن و شیمی بدنانسان قدیم در شبه جزیره عتوضیحی ساده در مورد هوش مچرا حیوانات سخن نمی گوینما انسانها چه اندازه نزدزنجیرها را ما باید پاره کابزارهای بقای از نخستین ساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تجوسازی مدرنیک رژیم غذایی جدید، می توعقلانیت بدون تغییرگر جان به جز تو خواهد از خبیماری دیستروفی میوتونیمعجزه ی چشمداروی ضد تشنج توپیراماتآیا دلفین ها می تواند از ملاحظه های اخلاقی دربارهرفتار وابسته به شکلبشریت از یک پدر و مادر نینوار مغز ترجمه رخدادهای اولین قدم شناخت نقص های ختکامل چشمنشانه های گذشته در کیهان ماده ی تاریکزیباترین چیز در پیر شدناحیای بینایی نسبی یک بیمترازودونسخت ترین حصارهوش عاطفی رمز آزادگیجستجوی متن و تصویر به صورژنها نقشه ایجاد ابزار هوعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستALS نگاهی کامل بر بیماری وپوشاندن خود از نوربیداری و خواب کدام بهتر امغز و اخلاقدر هر سوراخی سر نکنآب، زندگی است(قسمت پنجم)تفاوت های تکاملی در مغز ومنابع انرژی از نفت و گاز رویکردهای جدید ضایعات نخای آنکه نامش درمان و یادشنور درونتکثیر سلول در برابر توقف همه چیز موج استزبان و بیان نتیجه ساختمااختلالات صحبت کردن در انتست کم هزینه ی بزاق برای سردرد و علتهای آنهیچ اندر هیچحقایق ممکن و غیر ممکنکمی زاویه ی دیدت را عوض کاستفاده از انرژی خلاعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی پیوندهای پیچیده با تغییرفیزیک مولکولها و ذرات در باهوش ترین و با کیفیت تریمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان های بیماری آلزایمرآزمون ذهنی گربه شرودینگرتلاش های جدید در درمان سرمنبع نور واقعی و ثابت، حقروح رهاییاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرتاثیر نگاه انسان بر رفتاهمکاری یا رقابتسفر به مریخ در 39 روزارتباط چاقی و کاهش قدرت بتصور ما ازمشکلات و واقعیهز ذره، یک دنیاستشناسایی تاریخچه ی تکاملیحباب های کیهانی تو در توکوچک شدن مغز از نئاندرتااصل عدم قطعیت از کوانتوم مقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمپارادوکس ها در علمفراموشی همیشه هم بد نیستباغچه ی منمغزتان را در جوانی سیم کشدرمان تشنجآغاز مبهم آفرینشتمرکز بر امروزچگونه به سطح بالایی از هومنبع هوشیاری کجاست قسمت53روش جدید تولید برقاکوییفلکستاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر رها شدن از وابستگیسلول بنیادی در درمان ایدارزش خود را چگونه میشناستغییر دیگران یا تغییر خووقتی خورشید هست شمع به کاشگفت زده و حیران باشحس و ادراک قسمت چهلکیست کلوئید بطن سوماعتیاد را به دور بیندازمجرم، گاهی قربانی استدوچرخه در کاهش دردهای کمپرتوزایی از جسم سیاهفشار روحی، همیشه بد نیست بحثی درباره احساساتی غیرنقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان ضایعات نخاعیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتو آرامش و صلحینگاه حقیقی نگاه به درون امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریشه های مشترک حیاتابداع دی ان ای بزرگترین دتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پای بی قراراز بحث های کنونی در ویروسجنگ داده هاواقعیت چند سویهشباهت مغز با کیهان مادیحس و ادراک قسمت پنجاه و دکاش شرف اجباری بود یا حتیبه بالا بر ستارگان نگاه کمدیریت اضطراب، از مهمتریدژاوو یا آشناپنداریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبرین نت به جای اینترنتنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرک تصویر و زبان های مخلتامیدهای جدید برای بازیابتولید پاک و فراوان انرژینادیدنی ها بیشتر از دیدنمهندسی بدنرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان های بسیار دیگرواکسن کرونا ساخته شده توصبر بسیار بایدحس و ادراک قسمت شصت و دوکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبوزون هیگز چیستمراقب خودتون و خانواده هدائما بخوانآیا ما کالا هستیمقدرت ذهنبرخی اثرات مضر ویتامین دنقطه ای بود و دگر هیچ نبودرد زانو همیشه نیاز به جرانتقال ماده و انرژیتوهم جدایینخستین روبات های زنده ی جمیگرن و پروتئین مرتبط با زمین در برابر عظمت کیهانابزار بقای موجود زنده از تاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکوت، پر از صدااز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی که نه با یک رخداد و وجود قبل از ناظر هوشمندطوفان فقر و گرسنگی و بی سخونریزی مغزی کشندهگوشت خواری یا گیاه خواریبیماری های ژنرالیزه ی عصمشکلات بین دو همسر و برخیداروی جدید آلزایمرآیا امکان بازسازی اندامهلایو دوم دکتر سید سلمان فبررسی و اپروچ جدید بر بیمنه به اعدامذهن پر در برابر آگاهیانسان میوه ی تکاملتوضیحات دکتر فاطمی در موچرا حجم مغز گونه انسان درما انسانها چه اندازه نزدزندگی فعال و مثبت روند آلابزارهای دفاعی و بقای موساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تجامعه ی آسمانییکی از علل محدودیت مغز امعقیده ی بی عملگرفتار محدودیت ها و ابعابیماری سلیاکمعجزه ی علمداروی ضد جنون در درمان تیآیا دلفین ها میتوانند باملاحظات بیهوشی قبل از جررفتار اجتماعی انسان، حاصبعد پنجمنوار مغز در فراموشی هااولین مورد PML به دنبال تکتکامل و ارتقای نگاه تا عمنشانه های پروردگار در جهزیباترین چیز در افزایش ساحیای بینایی نسبی یک بیمتراشه مغز بدون واسطه ی دسخت ترین کار، شناخت خود اهوشمندی کیهانجستجوی هوشیاری در مغز ماژنها ، مغز و ارادهعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مNVG 291پیموزایدبیرون اصل است یا درونمغز و اخلاقدر والنتاین کتاب بدید همآتاکسیتفاوت های زبانی سرمنشا تمنابع انرژی از نفت و گاز رویا و واقعیتای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزتأثیر نیکوتین سیگار بر مهمه چیز و هیچ چیززبان و بیان، در سایه پیشراختلالات عضلانی ژنتیکتست آر ان اس دز میاستنی گسردرد به دلیل مصرف زیاد مهیچگاه از فشار و شکست نترحل مشکلکمالگرایی دشمن پیشرفتاستفاده از سلول های بنیاعدم درکخسته نباشی باباپیوندی که فراتر از امکانفیزیک هوشیاریباور و کیهان شناسیمغز بیش از آنچه تصور میشودرمان های بیماری اس ام ایآزادی در چیستتلاش های جدید شرکت نورالمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری متناوب، مغز را اینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر هوش مصنوعی بر مغزهمانند سازی در انسانسفر به درون سفری زیباارتباط هوش ساختار مغز و ژتصور از زمان و مکانهزینه ای که برای اندیشیدشناسایی زبان حیوانات با حباب هایی تو در توکوچکی قلباصل، روان و نفس استتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومپاسخ گیاهان در زمان خوردفراموشی و مسیر روحانیبترس از اینکه کسی، به درگمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان جدید ALSإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتمساح حد واسط میان مغز کوچگونه باغبانی باعث کاهش منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمروش صحبت کردن در حال تکاماکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر، پر کردن است نه فحش دسلول بنیادین از مخاط بیناز فرد ایستا و متعصب بگذرتغییر دادن ژنها آیا روزی وقتی ریشه ها عمیقند از چیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحس و ادراک قسمت چهل و هفتکپسول ژری لاکتاعداد بینهایت در دنیای ممحل درک احساسات روحانیدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرسشفضا و ذهن بازبحران ذهن فیلمی قابل تامنقش ژنتیک در درمان اختلادرمانهای بیماری پارکینسالکترودهای کاشتنیتو افق رویداد جهان هستینگاه دوبارهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریشه های اخلاقابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پس از ضربه به سراز تلسکوپ گالیله تا تلسکجنبه های موجی واقعیتواقعیت چیستشباهت های ریشه ای چند بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و سکتاب گران و پرهزینه شد ولبه بالاتر از ماده بیندیشمداخله ی زیانبار انساندگرگونی های نژادی و تغییآنها نمیخواهند دیگران راقانون مندی نقشه ژنتیکی مبرای یک زندگی معمولینقش رژیم غذایی در رشد و ادرک حقیقت نردبان و مسیری امیدوار باش حتی اگر همه چتولید اندام با چاپ سه بعدنادانی در قرن بیست و یکم،مهربانی، شرط موفقیترادیوی مغز و تنظیم فرکانابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هایی در جهان دیگرواکسن آلزایمرصد قدح، نفتاده بشکستحس و ادراک قسمت شصت و ششکشف جدید تلسکوپ جیمز وببوزون هیگز جهان را از متلمراحل ارتقای پله پله کیهدارچینآیا ما تنها موجودات زنده قدرت شناختی انسان، محدودبرخی اختلالات عصبی مثانهنقطه بی بازگشتدردهای سال گذشته فراموش انتروپی و هوشیاریتوهم جدایی و توهم علمنرمش های مفید برای درد زامیگرن و خوابزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقای موجود زنده از تاریک ترین بخش شبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسکوت، در برابر گزافه گویاز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی که از یک منبع، تغذیوراپامیل در بارداریطوفان بیداریخونریزی مغزی کشنده ولی قگیلگمش باستانی کیستبیماری های روانی با تاثیمشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید آلزایمر تاییدآیا انسان با مغز بزرگش اخلازم است هیچ کاری نکنیدبررسی ژنها در تشخیص بیمانه بدبخت بلکه نادانذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان ها می توانند میدان تیوتیکسن داروی ضد جنونچرا خشونت و تعصبما اکنون میدانیم فضا خالزندگی هوشمند در خارج از زابعاد و نیازهای تکاملیساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تجاودانگی مصنوعییافته های نوین علوم پرده علم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهگریه ی ابر، رمز طراوت باغبیماری شارکو ماری توثمعجزه ی علم در کنترل کروندارویی خلط آورآیا دست مصنوعی به زودی قاممانتین یا آلزیکسا یا ابرقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کرونانوار مغز در تشخیص بیماری اولین مورد پیوند سر در انتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنشانه های بیداری روحیزیر فشار کووید چه باید کراحتیاط در ورزش زانو در خاتراشه ها روی مغزسختی ها رفتنی استهوشمندسازی زندان هاحفره در مغزژنهای مشترک بین انسان و وعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنفقر داده ها در هوش مصنوعیپیموزایدبیست تمرین ساده برای جلومغز و سیر تکامل ان دلیلی در یک فراکتال هر نقطه مرکآتاکسی فریدریشتفاوت ایستایی و تکاپومنابع انرژی از نفت و گاز رویا و کابوسایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانتأثیر نگاه انسان بر رفتاهمه چیز کهنه میشودزبان و تکلم برخی بیماریهاختراع جدید اینترنت کوانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج سردرد تنشنهیپرپاراتیروئیدیسمحلقه های اسرارآمیزکمردرداستفاده از سلول های بنیاعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملپیوستگی همه ی اجزای جهانفیزیک و هوشیاریباید از انسان ترسیدمغز باستانی، هنوز نقش هادرمان های جدید ALSآزادی عقیده، آرمانی که تتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری و التهاب زیانباینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ویتامین دی بر بیماهمجوشی هسته ای، انرژِی بسفر تجهیزات ناسا به مریخ ارتباط پیوسته ی جهانتصاویر زیبای رعد و برقهزینه سنگین انسان در ازاشناسایی سلول های ایمنی احد و مرزها توهم ذهن ماستکوچکترین چیز یک معجزه اساصلاح خطا با رفتن بر مسیرصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله پختگی پس از چهل سالگي به فراموشی آرمانبحتی علمی درباره تمایل بمغط یک گیرنده استدرمان جدید مولتیپل میلومافت فشار خون ناگهانی در وتنفس هوازی و میتوکندریچگونه تکامل مغزهای کنونیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشهای نو در درمان دیسک باکسکاربازپین در درمان تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوموارکتوس ها ممکن است دسلول عصبی شاهکار انطباق از مخالفت بشنوتغییر زودتر اتصالات مغزیوقتی شروع به بیدار شدن میشگفتی های زنبور عسلحس و ادراک قسمت چهل و هشتکامپیوتر سایبورگبقا با سازگارترین فرد اسمحل درک احساسات روحانی ددوپامین قابل حل در آبپرسش و چستجو همیشه باقی افضای قلب منبع نبوغ استبخش فراموش شده ی حافظهنقش گرمایش آب و هوا در همدرماندگی به دلیل عادت کرالگو نداشتیمتو انسانی و انسان، شایستنگاهی بر قدرت بینایی درامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم جدایی مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکجنسیت و تفاوت های بیناییواقعیت چیستشباهت کیهان و مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و شکتاب زیست شناسی باوربه جای محکوم کردن دیگران مدارک ژنتیکی چگونه انساندانش قدرت استآنژیوگرافی از مغزقانون گذاری و تکاملبرای پیش بینی آینده مغز دنقش زنجبیل در جلوگیری از درک دیگرانامیدواریتولید سلولهای جنسی از سلنازوکلسینموفقیت هوش مصنوعی در امتراز تغییرابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهواکسن ایرانی کرونا تولیدصداقتحس و ادراک سی و هفتمکشیدن مادی روشی برای جلوبی نهایت در میان مرزهامرز مرگ و زندگی کجاستداروهای مصرفی در ام اسآیا مصرف مولتی ویتامین هقدرت عشقبرخی اصول سلامت کمرنقطه، وجود است یا فاصلهدردی که سالهاست درمان نشانتظار گذر تندباد؟توهم جسمنرمش های مفید در سرگیجهمیگرن و روزه داریزمان چیستابزار بقای موجود زنده از تاریکی من و تو و گرد و غباهوش مصنوعی به شناسایی کاسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی پر از سیاهچاله یا پورزش هوازی مرتب خیلی به قطوفان زیباییخواندن ، یکی از شستشو دهنگیاه بی عقل به سوی نور میبیماری وسواسمشکلات روانپزشکی در عقب داروی جدید ای ال اسآیا انسان در آستانه ی انقلبخند بزن شاید صبح فردا زبررسی بیماری التهابی رودنه جنگ و نه خونریزیانسان یک کتابخانه استتیک و اختلال حرکتیچرا در مغز انسان، فرورفتما از اینجا نخواهیم رفتزندگی و داراییابعاد اضافه ی کیهانساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تجایی برای یاد گرفتن باقی یاد گرفتن مداومعلم و روحخواص بادامگربه شرودینگر و تاثیر مشبیماری ضعف عضلات نزدیک بمعجزه در هر لحظه زندگیدارویی ضد بیش فعالی سیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلامن و وجود توهمیرقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کرونانوار مغزی روشی مهم در تشخاولین هیبرید بین انسان و تکامل ابزار هوش ، راه پر نظام مثبت زندگیزیرفون داروی ضد ام اساحتیاط در تعویض داروهاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسختی در بلند شدن از روی صهوشیاری و وجودحق انتخابژنهای هوش ، کدامندعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکفلج نخاعی با الکترودهای پیچیدگی های مغزمگسبیش از نیمی از موارد انتقمغز کوانتومیدر کمتر از چند ماه سوش جدآتاکسی مخچه ای خودایمنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنابع انرژی از نفت و گاز رویا و خبر از آیندهایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهتأثیر شیرینی های حاوی لوهمه چیز در زمان مناسبزبان و شناخت حقیقت قسمت چادامه بحث تکامل چشمتشنج چیستسردرد سکه ایهاوکينگ پیش از مرگش رسالحمله ویروس کرونا به مغزکمردرد ناشی از تنگی کانااستفاده از سلول های بنیاعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملپیام های ناشناخته بر مغز فیزیک آگاهیبابا زود بیامغز برای فراموشی بیشتر کدرمان های جدید میگرنآزار حقیقیتلاش در تولید انرژی به رنمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری و بیمار ی ام اس ایندرالچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز همدلی و هوش عاطفیسفر دشوار اکتشافارتباط انسانی، محدود به تصادف یا قوانین ناشناختههزاران سال چشم های بینا وشهر زیرزمینی در ژاپن براحریص نباشکووید نوزده و خطر بیماری اصول انجام برخی نرمش ها دماده ی خالیسوالات پزشکیدنیا، هیچ استپدیده خاموش روشن در پارکفرایند پیچیده ی خونرسانیبحث درباره پیدایش و منشا نفرت، اسیب به خود استدرمان جدید میگرن با انتی افت هوشیاری به دنبال کاهتنفس هوازی و میتوکندریچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشهای شناسایی قدرت شنوااگر فقط مردم میفهمیدند کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهورمون شیرساز یا پرولاکتسلول عصبی، در محل خاص خوداز نخستین همانند سازها تتغییر عمودی سر انسان از پویتنام نوعی کرونا ویروس شانس یا نتیجه ی تلاشحس و ادراک قسمت چهل و دومکانال یوتیوب دکتر سلمان بقا در ازای بیماریمحدودیت چقدر موثر استدورترین نقطه ی قابل مشاهپرسشگری نامحدودفضای خالی ای وجود نداردبخش های تنظیمی ژنومنقش پیش زمینه ها و اراده درها بسته نیستالگو و عادت را بشکن و در اتو با همه چیز در پیوندینگاهی بر توانایی اجزاي بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم دزدی ساب کلاویناز تکنیکی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییواقعیت های متفاوتشباهت زیاد بین سلول هاي عحس و ادراک قسمت بیست و چهکتاب طبیعت در قالب هندسهبه جای تولید، بیشتر گوش کمروری بر تشنج و درمان هایدانش محدود به ابعاد چهارآنان که در قله اند هرگز خقانون جنگلبرای اولین بار دانشمنداننقش زبان در سلطه و قدرت ادرک درست از خود و هوشیاریامیدواری و مغزتولترودیننبودن مدرک و شاهد، مدرک موفقیت در تفکر استراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهواکسن اسپایکوژنصدای بم با فرکانس پایین، حس و ادراک- قسمت پنجاه و کشتن عقیده ممکن نیستبی نظمی مقدمه شناختمرز بین انسان و حیوان کجاداروهای ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعقسم به فقربرخی اطلاعات روانشناسی منمیتوان با بیرون انداختندرد، رمز موفقیتانحراف و حقیقتتوهمات و شناخت حقیقتنرمش های موثر در کمردردمیگرن سردردی ژنتیکی که بزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقای موجود زنده از تاریکی و نورهوش مصنوعی تعاملیسکته ی مغزی در جواناناز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی در ذهنورزش هوازی ، بهترین تمریطولانی ترین شبخواندن، دوست روزهای سختگیاه خواری و گوشت خوار کدبیماری کروتز فیلد جاکوبمشاهده گر جدای از شیء مشاداروی جدید برای میاستنی آیا احتمال دارد رویا از آلحظات خوش با کودکانبررسی سیستم تعادلی بدن انه روش تقویت مغزانسان باشتیکاگرلور داروی ضد انعقاچرا ذرات بنیادی معمولاً ما اشیا را آنطور که هستندزندگی بی دودابعاد بالاترساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تجایی خالی نیستیاد بگیر فراموش کنیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیگزیده ای از وبینار یا کنفبیماریهای تحلیل عضلانی امعرفی مورد نادر بیماری گداستانها و مفاهیمی اشتباآیا رژیم غذایی گیاهی سلامن کسی در ناکسی دریافتم رموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهونوار مغز، مفید و بی خطراولین تصویر در تاریخ از ستکامل تکنولوژینظریه ی تکامل در درمان بیزیرک ترین مردماحساس گذر سریعتر زمانتراشه ی بیولوژِیکسدسازی روش مناسب برای مقهوشیاری و افسردگیحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسعید نوروز مبارکخانواده پایدارفلج بل، فلجی ترسناک که آنپیچیدگی های مغزی در درک زبیشتر کمردردها نیازی به مغز آیندگان چگونه است ؟در آرزوهایت مداومت داشتهآتش منبع انرژیتفاوتهای جنسیتی راهی برامنابع انرژی از نفت و گاز رویا بخشی حقیقی از زندگی ایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستتئوری تکامل امروز در درمهمه چیز در زمان کنونی استزبان و شناخت حقیقت قسمت ااداراوون تنها داروی تاییتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسردرد عروقی میگرنهاوکينگ پیش از مرگش رسالحمایت از طبیعتکمردرد و علل آناستفاده از سلول های بنیاعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماپیدایش زبانفیزیکدانان ماشینی برای تباد و موجمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان های جدید در بیماری آزار دیگری، آزار خود استتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری سلول های بنیادایپیداکرینتاثیر ژنها بر اختلالات خهمراه سختی، اسانی هستسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط از بالا به پایین متضادهای علمیهستي مادي ای که ما کوچکترشواهدی از نوع جدیدی از حاحرکات چشم، ترجمه کننده ی کودک هشت ساله لازم است آداصول توسعه ی یک ذهن کاملماده ای ضد التهابیپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تپروژه ی ژنوم انسانیفرایند تکامل و دشواری هابحثي درباره هوش و تفاوتهنقاشی هایی با بوی گذشته یدرمان جدید کنترل مولتیپلافتخار انسانتنفس بدون اکسیژنچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی برای بهبود هوش عاطفاگر میدانی مصیبت بزرگتر تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش فوق العاده، هر فرد اسسلولهای ایمنی القا کنندهاز نخستین همانند سازها تتغییرات منطقه بویایی مغزویتامین E برای فعالیت صحشانس یا تلاشحس و ادراک قسمت چهل و سومکاهش میل جنسی در ام اسبقای حقیقی در دور ماندن امحدودیت های حافظه و حافظديدن با چشم بسته در خواب پس از اگو یا بعد از نفسقفس دور خود را بشکنبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش پیشرفته ی سلول های بندرهای اسرارآمیز و پوشیدهالگوی بنیادین و هوشیاریتو با باورهایت کنترل میشنگاهت را بلند کنالگوبرداری از طبیعتتو باید نیکان را به دست بچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم سردرد به دلیل افت فاز تکینگی تا مغز و از مغز جهل مقدسواقعیت و مجازشباهت زیاد بین سلول هاي عحس و ادراک قسمت بیست و یککتاب، سفری به تاریخبه خوبی های دیگران فکرکنمرکز هوشیاری، روح یا بدن دانش بی نهایتآنتی بادی منوکلونال در دقانون جنگلبرای بقا به جایی فراتر ازنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک عمیق در حیواناتامیدی به این سوی قبر نیستتومورها و التهاب مغزی عانباید صبر کرد آتش را بعد مولکول ضد پیریرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کنونی و مغز بزرگتریواکسن اسپایکوژن ضد کروناصرع و درمان های آنحس و ادراک- قسمت بیست و پگل خاردار، زیباستبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمرز جدید جستجو و اکتشاف، داروهای تغییر دهنده ی سیآیا همه جنایت ها نتیجه بیقضاوت ممنوعبرخی بیماری ها که در آن بنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرس گرفتن از شکست هااندوه در دنیا استتوکل بر خدانرمشهای مهم برای تقویت عمیگرن شدید قابل درمان اسزمان و گذر آن سریع استابزار بقای موجود زنده از تاریکی خواهد ترسیدهوش مصنوعی در قضاوت های اسکته ی چشمیاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان، تصادفی نیستورزش و میگرنطی یکصد هزار سال اخیر هرچخواب و بیداری نوسانی مغزگیرنده باید سازگار با پیبیماری گیلن باره و بیمارمشاهده آینده از روی مشاهداروی جدید برای کاهش وزنآیا احتمال دارد رویا از آلرزش ناشی از اسیب به عصبذهن خود را مشغول هماهنگیبررسی علل کمر درد در میانچه زیاد است بر من که در ایانسان جدید از چه زمانی پاتیروفیبان موثر در سکته ی چراروياها را به یاد نمی آما به جهان های متفاوت خودزندگی در جمع مواردی را براتفاق و تصادفساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تجاذبهیادگیری مهارت های جدید دعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخگزارش یک مورد جالب لخته وبیماری، رساله ای برای سلمعرفت و شناختدخالت در ساختار ژنهاآیا راهی برای بهبود وضعیمن پر از تلخیمرمز و رازهای ارتباط غیر کبعد از کرونا دلخوشی بیهونوار مغز، ترجمه ی فعالیت اولین دارو برای آتاکسی فتکامل جریان همیشگی خلقتنظریه ی تکامل در درمان بیزیست شناسی کل در جزء فراکاحساسات کاذبتربیت کودکان وظیفه ای مهسرنوشتهوشیاری کوانتومیحقیقت آنطور نیست که به نظکفش و کتابعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیفلج خوابپیوند قلب خوک، به فرد دچابیشتر علم، در نادانسته همغز اندامی تشنه ی انرژی ادر آسمان هدیه های نادیدنآثار باستانی تمدن های قدتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنابع انرژی از نفت و گاز رویا تخیل یا واقعیتایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکتئوری تکامل در پیشگیری و همه چیز، ثبت می شودزبان و شناخت حقیقت قسمت دادب برخورد با دیگرانتشنج به صورت اختلال رفتاسرطان کمیت گراییهدف یکسان و مسیرهای مختلحوادث روزگار از جمله ویرکمردرد با پوشیدن کفش منااستفاده از سلول های بنیاعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسپیر شدن حتمی نیستفال نیکوباد غرور و سر پر از نخوت ومغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان های جدید سرطانآسيب میکروواسکولاریا آستلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزهای بد باقی نمیماندایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر کلام در آیات کلام بهمراهی میاستنی با برخی سسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط بین هوش طبیعی و هوتظاهر خوابیده ی مادههستی ما پس از شروعی چگال شواهدی از دنیسوان(شبه نئحرکت چرخشی و دائمی کیهانکودک ایرانی که هوش او از اصول سلامت کمرماده، چیزی نیستسایتهای دیگرده روش موفقیتپروژه ی ژنوم انسانیفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی جالب درباره محدودیتچقدر به چشم اعتماد کنیمدرمان جدید ام اسافراد آغاز حرکت خودشان رتنها مانع در زندگی موارد چگونه حافظه را قویتر کنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان قطع نخاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احسلولهای بنیادی مصنوعی دراز نخستین همانند سازها تتغییرات مغز پس از 40 سالگیویتامین E در چه مواد غذایشاهکار قرنحس و ادراک قسمت نهمکاهش مرگ و میر ناشی از اببلندی در ذهن ما درک بلندیمحدودیت درک انساندی متیل فومارات(زادیوا)(آلودگی هوا چالش قرن جدیدقفس ذهنبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش آتش در رسیدن انسان بهدرون قفس یا بیرون از آندرون و بیرون، جدای از هم التهاب شریان تمپورالتو برای خزیدن خلق نشده ایچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری در کجاست؟ قرژیم غذایی سالم و ضد التهابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سوی ما آید نداها را صدااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان فراکتالواقعیت و انعکاسشجاعت و ترسحس و ادراک قسمت بیست و دوکتابخانهبه خودت مغرور نشومرکز حافظه کجاستدانشمندان موفق به بازگردآنتروبات؛ ترکیب سلول زندقانونمندی و محدودیت عالمبرای تمدن سازی، باید در بنقش سجده بر عملکرد مغزدرگیری قلب در بیماری ویرامیدی تازه در درمان سرطاتومورهای نخاعینبرو و انرژی مداوممولتیپل اسکلروز در زنان رحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کاملی در اطراف ما پرواکسن دیگر کرونا ساخته شضایعه ی شبکه لومبوساکرالحس و ادراک- قسمت شصت و چهگل درون گلدانبی ذهن و بی روحمرزهای حقیقی یا مرزهای تداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی می تواند نقطار پیشرفتبرخی بیماری های خاص که بدنمای موفقیتدست و پا زدن در سایه؟اندوه دردی را دوا نمیکندتوپیراماتچرا ماشین باید نتایج را پمیاستنی گراویس بدون آنتیزمان و صبرابزار بقای موجود زنده از تاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز جهش های ژنتیکی مفید در ساورزش بهترین درمان بیش فعطیف انسفالیت، گیلن باره خواب زمستانی سلول های سرگالکانزوماب، دارویی جدیبیماری آلزایمر، استیل کومشاهدات آمیخته با اشتباهداروی جدید برای ای ال اسآیا بدون ناظر هوشمند هم بلرزش دست ها و گردن و سر ETذهن خالی از شلوغی افکاربرطرف کردن خشونت را از خانه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان خطرناکترین موجودتکلم در گیاهانچراروياها را به یاد نمی آما با کمک مغز خود مختاريمزندگی در سیاهچالهاتوبان اطلاعات و پلِ بینساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری هوش مصنوعی، عمیقعلم بدون توقفخواص شگفت هویجگشایش دروازه جدیدی از طربیمارستان هوش مصنوعیمغز فکر میکند مرگ برای دیدر موج، راز خلقت نهفته اسآیا راهی برای رفع کم آبی من بی من، بهتر یاد میگیرمرمز گشایی از اتصالات مغزتفکر قبل از کارنوار عصب و عضلهاولین دروغتکامل داروینی هنوز در حانظریه ی تکامل در درمان بیزیست شناسی باور حقیقت یا اخلاق و علوم اعصابترجمه فعالیت های عضله به سریع دویدن مهم نیستهوشیاری سنتی یا هوشیاری حقیقت افرادکفش بد، عامل مهم کمردردعادت همیشه خوب نیستخار و گلفلج خواب چیستپیوند مدفوعبا همه مهربان باشمغز انسان ایا طبیعتا تمادر آستانه ی موج پنجم کوویآدم عاقل، وقت خودش را هدرتقلید از روی طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز رویا حقی از طرف خداایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیتئوری جدید، ویران کردن گهمه ی سردردها بی خطر نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سادراک ما درک ارتعاشی است تشنج عدم توازن بین نورون سرعت فکر کردن چگونه استهدف یکسان، در مسیرهای متحکمت الهی در پس همه چیزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاستیفن هاوکینگ در مورد هعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواپیراستامفاکسیبتبار مغز بر دو استخوانمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان های رایج ام اسآسیب ها ناشی از آلودگی هوتلاشی جدید در درمان ام اسنکاتی در مورد تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزهای سختایا این جمله درست است کسیتاثیر کپسول نوروهرب بر نهمراهی نوعی سردرد میگرنیسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط شگفت مغز انسان و فتظاهری از ماده است که بیدهشت توصیه برای کاستن از دشیر و دوغ بادامحس متفاوتکودکان مهاجراضطراب و ترسماده، چیزی بیش از یک خلا دهن، بزرگترین سرمایهپروژه ی علمی پیوند مغز سافراتر از دیوارهای باوربحثی در مورد نقش ویتامين نقش قهوه در سلامتیدرمان جدید ای ال اس، توفرافراد بی دلیل دوستدار تو تنها در برابر جهاننگاه من، نگاه تو و یا حقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان نابیناگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی متصل با مغزسلام تا روشناییاز نخستین همانند سازها تتغییرات آب و هوایی که به ویتامین کاشاهکار شش گوشحس و ادراک قسمت چهارمکاهش التهاب ناشی از بیمابلوغ چیستمخچه فراتر از حفظ تعادلدین اجباریآلودگی هوا و ویروس کروناقفس را بشکنبخش دیگری در وجود انسان هنقش انتخاب از طرف محیط، نبخشیدن دیگران یعنی آرامشنقش اتصالات بین سلولهای درون آشفته ی تو و ظاهر خنام آر آی جدید با قدرت شگفتو تغییر و تحولیچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری در کجاست؟(قرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان قابل مشاهده بخش کوچواقعیت تقویت شدهشرکت نورالینک ویدیویی ازحس و ادراک قسمت بیست و سوکجای مغز مسئول پردازش تجبه خودت نگاه کنمرکز حافظه کجاستدانشمندان نورون مصنوعی سآنزیم تولید انرژی در سلوقارچ بی مغز در خدمت موجودبرای خودآگاه بودن تو باینقش غذاها و موجودات دريادرگیری مغز در بیماری کویامگا سه عامل مهم سلامتتومورهای ستون فقراتچت جی پی تیمواد کوانتومی جدید، ممکنرحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانتاثیر روده بر مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله، سیاه خالص یا پاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهواکسن دیگری ضد کرونا از دضایعه ی عروقی مخچهحسن یوسف باغچه ی منگل زندگیبی سوادی در قرن 21مزایای شکلات تلخ برای سلداروهای ضد تشنج با توضیح آیا هوش مصنوعی زندگی بشرقطره قطرهبرخی توجهات در ببمار پارنمایش تک نفرهدست کردن در گوشاندوهگین نباش اگر درب یا توانایی مغز و دیگر اجزای چرا مردم با زندگی میجنگنمیاستنی گراویس در جوانانزمان واقعیت است یا توهمابزار بقای موجود زنده از تاریخ، اصیل نیست و ساخته هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز جهش های ژنتیکی غیر تصادفورزش در کمر دردطبیعت موجی جهانخواب سالم عامل سلامتیگام کوچک ولی تاثیرگذاربیماری الزایمرمطالبه ی حق خودداروی جدید برای دیابتآیا برای تولید مثل همیشه لرزش عضله یا فاسیکولاسیوذهن سالمبزرگ فکر کننهایت معرفت و شناخت درک عانسان در هستی یا هستی در تکنولوژی های جدید و حالتچراغ های متفاوت و نور یکسما بخشی از این جهان مرتبطزندگی زمینی امروز بیش از اتوسوکسیمایدسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تجبران از دست رفته هایادگرفتن، آغاز حرکت است علم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاپل جویی اصفهانبیندیشمغز قلبدر میان تاریکی و روشناییآیاما مقهور قوانین فیزیکمننژیترمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر ترکیبی در هوش مصنوعنوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حانظریه ی ریسمانزیست، مرز افق رویداد هستاخلاق پایه تکامل و فرهنگترجمه ی فعالیت های عضله بسریعترین کامپیوتر موجودهوش، ژنتیکی است یا محیطیحقیقت انسانکل اقیانوس در یک ذرهعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بفلج دوطرفه عصب 6 چشمپیوند مدفوع در درمان بیمبا هوش مصنوعی خودکار روبمغز انسان برای ایجاد تمددر برابر حقایق جدیدآرمانگرای تخیلی نباشتقلید از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز رویاها از مغز است یا ناخوایمپلانت استخوانی در آسینورالژیتا 20 سال آینده مغز شما به همه جا خیر بکارزبان جانسوزادراک، فراتر از آنچه معمتشویق خواندن به کودکانسطح آگاهی، رخدادهای زندگحافظه میتواند بزرگترین دکنگره بین المللی سردرد داستیفن هاوکینگ در تفسیر عصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استپیشینیان انسان از هفت میفاجعه ی جهل مقدسبار بزرگ ایستادن بر دو پامغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان های علامتی در ام اسآسیب روانی شبکه های اجتمتمایل زیاد به خوردن بستنچگونه مولکول های دی ان ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزهای سخت میگذردایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر کپسول نوروهرب بر تهندسه ی پایه ایسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط شگفت انگیز مغز انتعویض دارو در تشنجو هر کس تقوای خدا پیشه کنشیشه ی بازالتی و سیلیکونحس چشایی و بویاییکودکان میتوانند ناقل بی اطلاع رسانی اینترنتیماست مالیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپروانه ی آسمانیفرار در فرار از میزبان، دبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان جدید سرطانافزایش قدرت ادراکات و حستنهایینگاه مادی غیر علمی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان سکته ماگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی و کشف زبان هایسلاح و راهزنیاز نشانه ها و آثار درک شدتغییرات تکاملی سر انسان ویتامین کا و استخوانشاید گوشی و چشمی، آماده شحس و ادراک قسمت نوزدهمکاهش حافظه هرچند فرایندیبلعیدن ستاره توسط سیاهچامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدین، اجباری نیستآلودگی هوا و پارکینسونقله برای دیدن نه برای به قله سقوطبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنقش تیروئید در تکامل مغزدروغ نگو به خصوص به خودتام اس و سرطانتو جهانی هستی که خودش را چالش هوشیاری و اینکه چرا منبع خواب و رویارژیم غذایی ضد دردابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان موازی و حجاب هاواقعیت تقویت شدهشربت رب انارحس و ادراک قسمت بیستمکرونا چه بر سر مغز می آوربه دنبال رستگاری باشمرکز خنده در کجای مغز استدانشمندان یک فرضیه رادیکآواز خواندن در قفس، نشانقبل و بعد از حقیقتبرای رشد، باید از مسیر خطنقش غذاها و موجودات دريادرگیری مغز در بیماران مباما شما از دید خفاش کور هتوهم فضای خالیچت جی پی تیموجود بی مغزی که می تواندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقا از نخستین همانتاثیر روزه داری بر سلامت هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهواکسن سرطانضایعات در عصب زیر زبانیحساسیت روانی متفاوتگلوله ی ساچمه ایبی شرمیمسمومیت دانش آموزان بی گداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پلمس کوانتومیبرخی توصیه ها برای واکسیچند نرمش مفید برای کمردردست آسماناندام حسی، درک از بخش هایتوانایی یک فرد، برای تغیچرا مغز انسان سه هزار سالمیدان مغناطيسي زمین بشر زمان پلانکابزار بقای موجود زنده از سال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتجهش های بیماری زا، معمولوزن حقیقی معرفت و شناختطبیعت بر اساس هماهنگیخواب سالم عامل سلامتی و یگامی در درمان بیماریهای بیماری ای شبیه آلزایمر و مطالبی در مورد تشنجداروی جدید ضد فشار خونآیا بزرگ شدن مغز فقط در دلزوم گذر انسان از حدها و ذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن مغز محدود به دورنهایت در بی نهایتانسان عامل توقف رشد مغزتکنولوژی و پیشرفتنزاع ها بیهوده استما تحت کنترل ژنها هستیم یزندگی زودگذراتصال مغز و کامپیوترسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شوجدا کردن ناخالصی هایادآوری خواب و رویاعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرپل خواجو اصفهانبیهوش کردن در جراحی و بیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر مانهای کمر دردآگاهی فراتر از آگاهیمن، ما یا چی؟رمز امید، بی نیازی از مردتفکر خلا ق در برابر توهم نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شتکامل داروینی هنوز در حانظریه ی ریسمان و هوشیاریزاویه نگاه ها یکسان نیستاختلا ل در خود عضلهترجمه ای ابتدایی از اسراسرکه انگبین عسلی مفید برهوض مصنوعی زندهحقیقت اشیاکلمات بلند نه صدای بلندعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلفن آوری های جدید علیه شناپیوند مغز و سر و چالشهای با هر چیزی که نفس می کشد ممغز انسان برای شادمانی طدر جراحی کمر عجله نکنیدآرام باشتقویت مغز با ورزشمنابع انرژی از نفت و گاز رویاهای پر رمز و حیرتی درایمان به رویانورالژی تریژمینالتا بحر یفعل ما یشاهمیشه چیزی برای تنهایی دزبان ریشه هایی شناختی اسادغام میان گونه های مختلتشخیص ژنتیکی آتروفی های سعی کن به حدی محدود نشویحافظه های کاذبکنگره بین المللی سردرد داستخوان های کشف شده، ممکعصب سیاتیکخطر را بپذیرپیشرفت های باور نکردنی دفارغ التحصیلان، فقیر و دبار سنین ابزار هوشمندی امغز بزرگترین مصرف کننده درمان ژنتیکی برای نوآوریآسیب عصب پا به دنبال اعتیتمایز یا کشف یگانگیچگونه میتوان با قانون جنمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش مقابله مغز با محدودیایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر کپسول نوروهرب بر سهندسه ی رایج کیهانسفری به آغاز کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انتعیین پیش آگهی آسیب به عصوفور و فراوانیشکل های متفاوت پروتئین هحس و ادراک (قسمت اول )کودکان گذشته به آینده فکاطلاعات حسی ما از جهان، چماست مالی با هوش انسانیدو بیماری روانی خود بزرگ پرواز از نیویورک تا لوس آفرد موفقبحثی در مورد حقیقت فضا و نقش میدان مغناطیسی زمین درمان جدید سرطانافزایش میل جنسی با خوردن تنهایی رمز نوآوری استنگاه محدود و تک جانبه، مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتريتوکسيمب در درمان ام اساگر با مطالعه فیزیک کوانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی یا حماقت طبیعسلسله مباحث هوش مصنوعیاز نظر علم اعصاب یا نرووستغذیه بر ژنها تاثیر داردویتامین کا در سبزیجاتشاید درست نباشدحس و ادراک قسمت هفتمکاهش دوپامین عامل بیماریبنی عباس، ننگی بر تاریخمخچه ابزاري که وظیفه آن فدیوار همه اش توهم بودآلزایمر