دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ايندگان چگونه خواهند دید ؟

روزگاری ، در حدود ۶۰ میلیون سال قبل ، حیوانات مشابه میمون فقط دو رنگ آبی و سبز را می دیدند . در آن زمان ، میوه رسیده ای نبود تا لازم باشد رنگ قرمز و نارنجی آن را ببینند و آن را پیدا کنند .

بعدها که میوه ها ساخته شد، لازم بود بتوانند با دید رنگ قرمز ، میوه رسیده را تشخیص دهند و میوه این قابلیت را بیابد که رسیده و بارور شود و تخم آن برسد

آیا آن زمان ، ميمون ها گمان میکردند ، روزی رنگ قرمز هم قابل شناسايي شود ؟

و آیا بیشتر انسانهای امروز تصور ميكنند كه فردا برای شناسایی میوه های پر ثمرتر و پربارتر ،لازم هست رنگها و نورهاي بیشتری را مشاهده کنند ؟

امروز هیچ کدام از ما ،ندیدن رنگ قرمز را نمی تواند باور کند و شاید فردا دیگرانی بیایند که چشمان بسته امروز ما را بر بسیاری از نورها و رنگها باور نکنند .

فیلمی از تکامل رنگ قرمز در انسان و نخستيها 👇👇👇👇

http://www.aparat.com/v/oDdpq/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB_%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتباط شگفت انگیز مغز انمغز انسان ایا طبیعتا تماخوش خیالی و خوش بینیبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختچیزی منتظر شناخته شدندرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های هنر فراموشیروشهای شناسایی قدرت شنواپلاسمای غالبفضا و ذهن بازتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استویروس های باستانی، مغز مسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالمنشاء کوانتومی هوشیاری ااگر نعمت فراموشی نبود بسجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخطا در محاسبات چیزی کاملبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهاقانون گذاری و تکاملتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانواکسن کووید 19 چیزهایی که سیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیمیوتونیک دیستروفیابزار بقا از نخستین همانحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین دندان ها را مسواک بزنید تبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسنگاهت را بلند کندرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردقطار پیشرفتتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را ما اکنون میدانیم فضا خالابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید ددی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و صبرآلودگی هوا چالش قرن جدیدلزوم گذر انسان از حدها و تئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سماده، چیزی بیش از یک خلا مدیون خود ناموجودابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان یک فرضیه رادیکچرا مغز انسان سه هزار سالبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستتلاش های جدید در ALSهوش عاطفی قسمت 11زندگی سلول در بدن، جدای اآینه در اینهسربازان ما محققا غلبه می منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلمراحل ارتقای پله پله کیهاتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوچند جهانیداروی تشنجی درباردارینزاع بین علم و جهل رو به پذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفهوشیاری کوانتومیزبان فرایند تکاملی برای آیا هشیاری کوانتومی وجودشناخت و معرفت، و نقش آن دمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از سلول های بنیاچهار ساعت پس از کشتار خوکداروی ضد تشنج با قابليت تنعناعرهبر حقیقیبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستفیلمی بسیار جالب از تغییتو پیچیده ترین تکنولوژی هدف یکسان، در مسیرهای متزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلمعرفت و شناختخلا، خالی نیستاصول توسعه ی یک ذهن کاملنوبت کودکاندر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشهمیشه داناتر از ما وجود دروح در جهانی دیگر استگالکانزوماب، دارویی جدیفراموش کارها باهوش تر هستولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتموقاحت و تمسخر دیگرانسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسامغز انسان برای ایجاد تمدخوشبختی چیستبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم هنر حفظ گرهروشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چفضای قلب منبع نبوغ استتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسویرایش DNA جنین انسان، برسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهمهمان ناخواندهاگر با مطالعه فیزیک کوانجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزمغز بزرگترین مصرف کننده خطا در محاسبات چیزی کاملبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی سالم و ضد التهپیوندهای پیچیده با تغییرقانون جنگلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رواکسن کرونا و گشودن پنجرسیاهچاله هاترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجمیگرن و پروتئین مرتبط با ابزار بقا از نخستین همانحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دده روش موفقیتبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بچالش هوشیاری و اینکه چرا درون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیپختگی پس از چهل سالگي به قطره قطرهتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالوبینار اساتید نورولوژی دسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را ما از اینجا نخواهیم رفتابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددین اجباریبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزمان واقعیت است یا توهمآلودگی هوا و ویروس کرونالزوم سازگاری قانون مجازاتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک انداماست مالیمدیریت اینترنت بر جنگابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها در کاهش دردهای دانشمندان ژنی از مغز انسچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرهوش عاطفی قسمت نهمزندگی، مدیریت انرژیآیندهسردرد میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیمخچه ابزاري که وظیفه آن فمرز مرگ و زندگی کجاستاتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوچند جهانی و علمداروی جدید ALSنسبیت عام از زبان دکتر برذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزهوشیاری سنتی یا هوشیاری زبان متغیرآیا واکنش های یاد گرفته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گمنابع جدید انرژیتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از سلول های بنیانون و القلمداروی ضد تشنج با قابليت تهفت چیز که عملکرد مغز تو روی و منیزیم در تقویت استگل درون گلدانفیروز نادریتو آرامش و صلحیهدف از تکامل مغززبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشانس یا نتیجه ی تلاشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و مغز فکر میکند مرگ برای دیخلاصه ای از مطالب همایش ماصول سلامت کمرنور از عمق تاریکیدر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهمیشه راهی هستروح رهاییگام کوچک ولی تاثیرگذارفراموشی همیشه هم بد نیستتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولوقت نهيب هاي غير علمي گذشسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا بیماری ام اس (مولتیپایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهامغز انسان برای شادمانی طخوشبختی دور از رنج های مبلوغ چیستوسواس، بیماری استچیزی شبیه نور تو نیستدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرهنر رها شدن از وابستگیروشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در موقفس ذهنتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوویشن پروسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اگر تلاش انسان امروز براجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزمغز حریص برای خون، کلید تخطای ادراک کارمابه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیپیوندی که فراتر از امکانقانون جنگلتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو واکسن کرونا از حقیقت تاتسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصمیگرن و خوابابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مرکز تنفس سلولی در بیدهن، بزرگترین سرمایهبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانچالش هوشیاری و اینکه چرا دروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپدیده خاموش روشن در پارکلمس کوانتومیتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیوجود قبل از ناظر هوشمندسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اما اشیا را آنطور که هستندابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی دردین، اجباری نیستچت جی پی تیبیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی به شناسایی کازمان پلانکآلودگی هوا و پارکینسونلزوم سازگاری قانون مجازاتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکماست مالی با هوش انسانیمداخله ی زیانبار انسانابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدانشمندان پاسخ کوانتومی چرا ویروس کرونای دلتا وابیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرهوش عاطفی قسمت هفتمزندان ذهنیآینده ی انسان در فراتر ازسردرد میگرن در کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیمخچه تاثیر گذار بر حافظهمرز بین انسان و حیوان کجااثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزچند روش ساده برای موفقیتداروی جدید s3 در درمان ام چسبیدن به خود، مانع بزرگ رفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوهوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا یک، وجود داردشناخت درون، شناخت بیرون؛مناطق خاص زبان در مغزتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هامشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد استیفن هاوکینگ در مورد هنوآوری ای شگفت انگیز دانداروی ضد تشنج توپیراماتهفت سین یادگاری از میراث رویا و واقعیتگل زندگیفیزیک مولکولها و ذرات در تو افق رویداد جهان هستیهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشانس یا تلاشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز قلبخلاصه ای از درمان های جدیاضطراب و ترسنور دروندر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکهمیشه عسل با موم بخوریمروزه داری متناوب، مغز را گامی در درمان بیماریهای فراموشی و مسیر روحانیتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دوموقتی فهمیدی خطا کردی برگسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهمغز انسان برای شادمانی طخانه ی تاریکبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی نکاتی در مورد تشنجدرمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانهنر، پر کردن است نه فحش دروشی جدید در درمان نابینپول و شادیقفس را بشکنتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمواقعیت فیزیکی، تابعی از سندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارمهندسی بدناگر خواهان پیروزی هستیجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتمغز در تنهایی آسیب میبینخطای حسبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی نگاه من، نگاه تو و یا حقیدرمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردپیوستگی همه ی اجزای جهانقانونمندی و محدودیت عالمتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسواکسن کرونا ساخته شده توسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک میگرن و روزه داریابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنچالش هوشیاری و اینکه چرا دریای خدابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عپروژه ی ژنوم انسانیلووفلوکساسینتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوما به جهان های متفاوت خودابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف دیوار همه اش توهم بودچت جی پی تیبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی تعاملیزمان به چه دلیل ایجاد میشآلزایمرلزوم عدم وابستگی به گوگل تا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهماشین دانشمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه های مغزی جدید با جزیدانشمندان اولین سلول مصنچرا پس از بیدار شدن از خوبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالهوش عاطفی قسمت یازدهزونیسومایدآینده ی علم و فیزیک در60 ثسردرد میگرنی در کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربرانمخاطب قرار دادن مردم، کامرز جدید جستجو و اکتشاف، اثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرچندین ماده غذایی که ماننداروی جدید لنفوم و لوکمینسبت ها در کیهانرفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازبان چهار حرفی حیات زمینآیا کیهان می تواند یک شبیشناسایی تاریخچه ی تکاملیمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازمشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و استیفن هاوکینگ در تفسیر نوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فهم نوع خواری در میان پیشیرویا و کابوسگلوله ی ساچمه ایفیزیک هوشیاریتو انسانی و انسان، شایستهر چیز با هر چیز دیگر در تزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخم شدن فضا-زماناطلاع رسانی اینترنتینوروفیبروماتوزدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتههمیشه، آنطور نیست که هستروزه داری و التهاب زیانبگامی در درمان بیماریهای فراموشی آرمانتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سوموقتی پر از گل شدی خودت را سلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شجاعت و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غمغز انسان رو به کوچک تر شخانواده پایداربنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان چگونه مولکول های دی ان ایدرمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوهوموارکتوس ها ممکن است دروشی جدید در درمان سکته مپول و عقیدهقله برای دیدن نه برای به توهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیواقعیت چند سویهسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیمهربانی، شرط موفقیتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میمغز را از روی امواج بشناسخطر آلودگی هوابه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقنگاه مادی غیر علمی استدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد هوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستپیام های ناشناخته بر مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوواکسن آلزایمرسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین همانحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل مدو بیماری روانی خود بزرگ بیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتچالش هوشیاری و اینکه چرا درک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی رستگاری محدود به یک راه نپروژه ی ژنوم انسانیلوب فرونتال یا پیشانی مغتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی ما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش درختان در تکاملدیوار، از ابتدا توهم بودنتایج نادانی و جهلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی در کامپیوترهازمان شگفت انگیزآملودیپین داروی ضد فشار مقاومت به عوارض فشار خون تاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بمبانی ذهنی سیاه و سفیدمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه با واقعیت متفاوت اسدانشمندان تغییر میدان مغچرا ارتعاش بسیار مهم استبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع هوش عاطفی قسمت پنجمزونا به وسیله ویروس ابله آینده با ترس جمع نمیشودسردرد و علتهای آنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرمدل همه جانبه نگر ژنرالیمرزهای حقیقی یا مرزهای تاثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داچندجهانیداروی جدید میاستنی گراوینسبت طلایی، نشانه ای به سرفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریهیچ چیز همیشگی نیستزبان نیاز تکاملی استآیا گذشته، امروز وآینده شناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهمشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و استخوان های کشف شده، ممکنوار مغز با توضیح دکتر فادارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز موج استرویا و خبر از آیندهگلوئونفیزیک و هوشیاریتو با همه چیز در پیوندیهر جا که جات میشه، جات نیسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار شش گوشمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد مغز مانند تلفن استخونریزی مغز در سندرم کوواطلاعات حسی ما از جهان، چنورون هاي مصنوعی می تواندر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نهمکاری یا رقابتروزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و فرایند پیچیده ی خونرسانیتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)وقتی تو از یاد گرفتن باز سلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاوقتی ریشه ها عمیقند از چیسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز انسان رو به کوچکتر شدخار و گلبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندچگونه میتوان با قانون جندرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنهورمون شیرساز یا پرولاکتريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دقله سقوطتوکل بر خداآسانی موفقیتواقعیت چیستسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندموفقیت هوش مصنوعی در امتاپی ژنتیکجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده مغز زنان جوانتر از مغز مرخطرات هوش مصنوعیبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرنگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک بازی راه نجاتپیدایش زبانقبل از آغازتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم واکسن ایرانی کرونا تولیدسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالممیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین همانحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناسادو بار در هفته ماهی مصرف بیماری های میتوکندریکمردردچالش کمبود اندام برای پیدرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقپروانه ی آسمانیلوتیراستامتکامل زبانامید نجاتساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباما بخشی از این جهان مرتبطابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث دید تو همیشه محدود به مقدنجات در راستگوییبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در تفکر خلاق ازمزمه ات مانده در گوشمآموزش نوین زبانمقایسه رقابت و همکاریتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتمباحث مهم حس و ادراکمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقص های سیستمی ایمنیدانشمندان روش هاي جدیدی چرا بیماری های تخریبی مغبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخاهوش عاطفی قسمت اولزیان غذاهای پرچربآیا فراموشی حتمی استسردرد به دلیل مصرف زیاد ممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردمدل هولوگرافیک ژنرالیزهمزایای شکلات تلخ برای سلاثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رنه ناامیدی بلکه ارتقاداروی جدید آلزایمرنشانه های گذشته در کیهان رفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنهیچ چیز، چقدر حقیقی استزبان و کلمه حتی برای کسانآیا پیدایش مغز از روی تصاشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچهاستروژن مانند سپر زنان دنوار مغز ترجمه رخدادهای دارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز و هیچ چیزرویا بخشی حقیقی از زندگی گمان میکنی جرمی کوچکی در فیزیک آگاهیتو با باورهایت کنترل میشهر حرکت خمیده می شود و هر سفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاشاید گوشی و چشمی، آماده شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارمغز مادران و کودکان در زمخواندن ، یکی از شستشو دهناطلاعاتی عمومی در مورد منورون های ردیاب حافظهدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مهمانند سازی در انسانروزه داری سلول های بنیادگاهی مغز بزرگ چالش استفرایند تکامل و دشواری هاتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشآتاکسی مخچه ای خودایمنویتنام نوعی کرونا ویروس سلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز ایندگان چگونه استخارق العاده و استثنایی ببه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانچگونه مغز ما، موسیقی را پدرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مهوش فوق العاده، هر فرد اسریه زغالیپوشاندن خود از نورقلب های سادهتوپیراماتآشنا پنداریواقعیت چیستسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر موفقیت در تفکر استابتدا سخت ترین استجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسامغزهای کوچک بی احساسدفاع از پیامبربه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هونگاه کلی نگردرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون هوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رپیر شدن حتمی نیستقبل از انفجار بزرگتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماواکسن اسپایکوژنسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین همانحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید ددو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناچالش دیدگاه های سنتی در بدرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده اپرواز از نیویورک تا لوس آلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و ما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقای موجود زنده از حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتدیدن خدا در همه چیزنخاع ما تا پایین ستون فقربیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزنان باهوش ترآمارهای ارائه شده در سطح مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستمبتکران خودشکوفامرکز حافظه کجاستابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا نقص در تشخیص هیجانات عامدانشمندان روشی برای تبدیچرا حیوانات سخن نمی گوینبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معهوش عاطفی قسمت دهمزیباترین چیز در پیر شدنآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدنمدل هولوگرافیک تعمیم یافمسمومیت دانش آموزان بی گاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختنه به اعدامداروی جدید ای ال اسنشانه های پروردگار در جهرقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاALS نگاهی کامل بر بیماری وتنها مانع در زندگی موارد هیچ وقت خودت را محدود به زبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انساناسرار آفرینش در موجنوار مغز در فراموشی هاداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز کهنه میشودرویا تخیل یا واقعیتگنجینه ای به نام ویتامین فیزیکدانان ماشینی برای تتو باید نیکان را به دست بهرچیز با یک تاب تبدیل به سفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشاید درست نباشدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیمغز چون ابزار هوش است دلیخواب زمستانی سلول های سراطلاعاتی عمومی در مورد منوروپلاستیسیتی چیستدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختهمجوشی هسته ای، انرژِی بروزهای بد باقی نمیماندگاهی جهت را عوض کنفرایند حذف برخی اجزای مغتومورهای نخاعیفراتر از دیوارهای باورتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیویتامین E برای فعالیت صحسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایستادن در برابر آزادی بجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز ابزار بقای برتر مادیخبر مهم تلسکوپ هابلبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی می تواند بر احریواستیگمینپیموزایدقلب و عقلتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریواقعیت های متفاوتسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزمولکول ضد پیریابتدایی که در ذهن دانشمنحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار مغز، فقط گیرندهدفاع در برابر تغییر ساختبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهنگاه انسان محدود به ادرادرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت میقبرستان ها با بوی شجاعتتکینگیافسردگی و ساختار مغزواکسن اسپایکوژن ضد کروناسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملمیدان های مغناطیسی قابل ابزار بقا از نخستین همانحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژندو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری وسواسکمردرد و علل آنچاالش ها در تعیین منبع هودرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان بپروتئین های ساده ی ابتدالیروپریم داروی ترکیبی ضدتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت امانند آب باشابزار بقای موجود زنده از حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جدیدگاه نارسای دوگانه ی منخستین تمدن بشریبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درستفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزنجیرها را ما باید پاره کآن چیزی که ما جریان زمان مقابله با کرونا با علم استاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولوومتواضع باشمرکز حافظه کجاستابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه ی رسیدن به قلهدانش، قفل ذهن را باز میکنچرا حجم مغز گونه انسان دربا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسهوش عاطفی قسمت دومزیباترین چیز در افزایش سآیا ما کالا هستیمسردرد سکه ایمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهمسمومیت دانش آموزان، قمااجزای پر سلولی بدن انسان اسکار، لگوی هوشمندنه به اعدامداروی جدید برای میاستنی نشانه های بیداری روحیرموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولفقر داده ها در هوش مصنوعیتنها در برابر جهانهیچ کاری نکردن به معنی چیزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهشیشه ی بازالتی و سیلیکونمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین دارو برای آتاکسی فجهان معنامطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در اناسرار بازسازی اندام هانوار مغز در تشخیص بیماری دخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز در زمان مناسبرویا حقی از طرف خداگوهر با نظر دیگران سنگ نمفال نیکوتو برای خزیدن خلق نشده ایهز ذره، یک دنیاستسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشایسته نیست در جیب خود قرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیمغز چگونه صداها را فیلتر خواب سالم عامل سلامتیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننوروز مبارکدر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱همراه سختی، اسانی هستروزهای سختگذر زمان کاملا وابسته به گذشته را دفن کنفرد موفقتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدویتامین E در چه مواد غذایسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماکنون را با همه ی نقص هایجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسمغز ابزار برتر بقاخدا موجود استبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امچگونه هموساپينس بر زمین درمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی و کشف زبان هایریاضیات یک حس جدید استپیموزایدقلب یا مغزتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستواقعیت و مجازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویمولتیپل اسکلروز در زنان ابتذال با شعار دینحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز مغزتان را در جوانی سیم کشدقیق ترین تصاویر از مغز ابهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ونگاه از بیرون مجموعهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستپیشرفت های جدید علوم اعصقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقواکسن دیگر کرونا ساخته شسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی میدان های کوانتومی خلاابزار بقا از نخستین همانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ویتامین K در ترمیم اسدو داروی جدید برای میاستبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منانابینایی در نتیجه ی گوشی درک احساسات و تفکرات دیگبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استپروتز چشملیس دگرامفتامین یا ویاستکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدماه رجبابزار بقای موجود زنده از حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ادژا وو یا اشنا پندارینخستین تصویر از سیاهچالهبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی فعال و مثبت روند آلآنچه ناشناخته است باید شملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟سختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکمجموعه های پر سلولی بدن ممرکز خنده در کجای مغز استابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه ای بود و دگر هیچ نبودانش، یک انسان را ناسازگچرا خشونت و تعصببا خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنهوش عاطفی قسمت سومزیر فشار کووید چه باید کرآیا ما تنها موجودات زنده سردرد عروقی میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعیمسیر دشوار تکامل و ارتقااجزایی ناشناخته در شکل گاساس انسان اندیشه و باور نه بدبخت بلکه نادانداروی جدید برای کاهش وزننظام مثبت زندگیرمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)فلج نخاعی با الکترودهای تنهاییهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخشکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین دروغجهان هوشمندمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکاصفهان زیبانوار مغزی روشی مهم در تشخدر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز در زمان کنونی استرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتفاکسیبتتو تغییر و تحولیهزینه ای که برای اندیشیدسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی شادی، پاداش انجام وظیفهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز ناتوان از توجیه پیداخواب سالم عامل سلامتی و یاعتماد به خودنوروز یا روز پایانیدر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتهمراهی میاستنی با برخی سروش مقابله مغز با محدودیهمراهی نوعی سردرد میگرنیروش های صرفه جویی در ایجاگریه ی ابر، رمز طراوت باغفرد یا اندیشهتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشویتامین کاسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاکوییفلکسجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرمغز از بسیاری حقایق می گرخدا نور آسمان ها و زمین ابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده چگونه هوشیاری خود را توسدرمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی یا حماقت طبیعریتوکسیمابپیچیدگی های مغزمگسقلب دروازه ی ارتباطتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استواقعیت و انعکاسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتمواد کوانتومی جدید، ممکنابداع دی ان ای بزرگترین دحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسمغزتان را در جوانی سیمکشدل به دریا بزنبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندنگاه از دور و نگاه از نزددرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وپیشرفت در عقل است یا ظواهقدرت مردمتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیواکسن دیگری ضد کرونا از دسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحمیدان بنیادین اطلاعاتابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلادو سوی واقعیتبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصناتوانی از درمان برخی ویدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد، رسیدن به یک هدف نیستپروتز عصبی برای تکلملا اکراه فی الدینتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکماپروتیلینابزار بقای موجود زنده از حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ادژاوو یا آشناپندارینخستین روبات های زنده ی جبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزندگی هوشمند در خارج از زآنچه واقعیت تصور میکنیم ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدمجرم، گاهی قربانی استمرگ چیستابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه بی بازگشتدائما بخوانچرا در مغز انسان، فرورفتبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیهوش عاطفی قسمت ششمزیرفون داروی ضد ام اسآیا مصرف مولتی ویتامین هسرطان کمیت گراییمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را مسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیماستفاده از مغز، وزن را کمنه جنگ و نه خونریزیداروی جدید برای ای ال اسنظریه ی تکامل در درمان بیرمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)فلج بل، فلجی ترسناک که آنتنهایی رمز نوآوری استهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آشکل پنجم مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین سلول مصنوعیجهان هوشیارمعنی روزهحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کواناصل بازخوردنوار مغز، مفید و بی خطردر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاهمه چیز، ثبت می شودرویاهای پر رمز و حیرتی درگوش دادن بهتر از حرف زدنفاجعه ی جهل مقدستو جهانی هستی که خودش را هزینه سنگین انسان در ازاسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکشب سیاه سحر شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز و قلب در جنین موش مصنخواب عامل دسته بندی و حفطاعتماد به خودنورالژیدر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیهندسه ی پایه ایروش هایی برای کم کردن اضطگربه شرودینگر و تاثیر مشفرد حساس از نظر عاطفی و بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونویتامین کا و استخوانسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاکسی توسین و تکامل پیش اجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنومغز به تنهایی برای فرهنگ خدا بخشنده است پس تو هم ببه هلال بنگریاد گرفتن مداومچگونه واکسن کرونا را توزدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشریسدیپلام تنها داروی تایپیچیدگی های مغزی در درک زقلب روباتیکتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنواقعیت تقویت شدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهموجود بی مغزی که می تواندابزار هوش در حال ارتقا ازحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغط یک گیرنده استدلایلی که نشان میدهد ما ببوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسنگاه از درون قفس یا بیروندرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستپیشرفت ذهن در خلاقیت استقدرت و شناخت حقیقتتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هواکسن سرطانسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمیدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش گرمایش آب و هوا در همدولت یا گروهکبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دناتوانی در شناسایی چهره درک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمز گهواره تا گورپرورش مغز مینیاتوری انسالاموژین داروی ضد اوتیسم؟تکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآماجرای جهل مقدسابزار بقای موجود زنده از حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از دگرگونی های نژادی و تغیینرمش های مفید برای درد زابیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی و داراییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانمحل درک احساسات روحانیمرگ و میر پنهانابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تنمیتوان با بیرون انداختنداروهای مصرفی در ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً بالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش عاطفی بیشتر در زنانزیرک ترین مردمآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیماستفاده از نظریه ی تکامل چه زیاد است بر من که در ایداروی جدید برای دیابتنظریه ی تکامل در درمان بیرمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پفلج خوابتنبیه چقدر موثر استهیچ اندر هیچزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آشکرگزار هر چیزی باش که دامنبع هوشیاری کجاست قسمت اوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشماصل در هم تنیدگی و جهانی نوار مغز، ترجمه ی فعالیت در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرهمه ی سردردها بی خطر نیسترویای شفافگوشه بیماری اتوزومال رسسفاصله ها در مکانیک کوانتتو جدای از کیهان نیستیهزاران سال چشم های بینا وسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیشبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانمغز و اخلاقخودآگاهی و هوشیارياعتماد بی موردوراپامیل در باردارینوسانات کوانتومی منبع مادر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دنوشیدن چای برای مغز مفید درمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانهندسه ی رایج کیهانروش هایی برای جلوگیری از گزیده ای از وبینار یا کنففردا را نمیدانیمتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوویتامین کا در سبزیجاتسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتمنبع خواب و رویااکسکاربازپین در درمان تشجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تمغز بیش از آنچه تصور میشوخدای رنگین کمانبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیچگونه آن شکری که می خوریمدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشریشه های مشترک همه ی موجوپیوند قلب خوک، به فرد دچاقلب را نشکنتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکواقعیت خلا و وجود و درک مسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقا از نخستین همانحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنفرت، اسیب به خود استدنیا فریب و سرگرمیبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابنگاه از درون مجموعه با نگدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمپیشرفتی مستقل از ابزار هقدرت کنترل خودتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکواکسن سرطانسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا مومکان زمان یا حافظه زمانابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش پیش زمینه ها و اراده دوچرخه در کاهش دردهای کمبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دنادیدنی ها واقعی هستنددرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین در برابر عظمت کیهانپرکاری تیروئیدلایو دوم دکتر سید سلمان فتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستماجرای عجیب گالیلهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ادانش قدرت استنرمش های مفید در سرگیجهبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزندگی بی دودآنها نمیخواهند دیگران رامن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا سریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانمحل درک احساسات روحانی دمرگ و میر بسیار بالای ناشابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تنمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروهای ام اسچراروياها را به یاد نمی آباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش عاطفی در زنان بیشتر ازیست شناسی کل در جزء فراکآیا همه جنایت ها نتیجه بیسطح آگاهی، رخدادهای زندگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هامسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خااستفاده از هوش مصنوعی در نه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی جدید ضد میگرننظریه ی تکامل در درمان بیرمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بفلج خواب چیستتهدیدهای هوش مصنوعیهیچگاه از فشار و شکست نترزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه شکست حتمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرمعجزه های هر روزهحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییاصل علت و تاثیرنوار عصب و عضلهدر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظههمه جا خیر بکارروان سالمگوشت خواری یا گیاه خواریفاصله ی همیشگی تصویر سازتو دی ان ای خاص ميتوکندريهستي مادي ای که ما کوچکترسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به مغز و اخلاقخودآگاهی و هوشیارياعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قورزش هوازی ، بهترین تمرینوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بهندسه بنیادینروش هایی ساده برای کاهش اگزارش یک مورد جالب لخته وفرزندان زمان خودتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رویتامین بی 12 در درمان دردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدمنتظر نمان چیزی نور را بهاگر فقط مردم میفهمیدند کجاذبهاز نخستین همانند سازها تمغز برای فراموشی بیشتر کخدایی که ساخته ی ذهن بشر به امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دچگونه انتظارات بر ادراک درمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی الفاگوریشه های مشترک حیاتپیوند مغز و سر و چالشهای قوی تر باشتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشوالزارتان داروی ضد فشار سودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییمورد نادر همپوشانی دو بیابزار بقا از نخستین همانحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تنقاشی هایی با بوی گذشته یدنیا مکانی بسیار اسرارآمبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهنگاه حقیقی نگاه به درون ادرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خاهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانپپوگستقدرت انسان در نگاه به ابعتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیواکسن ضد اعتیادسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفمکانیک کوانتومی بی معنی ابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهدوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هنادانی در قرن بیست و یکم،درک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین زیر خلیج فارس تمدنی پرتوهای صادر شده از سیاهلبخند بزن شاید صبح فردا زتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیماده ی تاریکابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ادانش محدود به ابعاد چهارنرمش های موثر در کمردردبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش احساسیزندگی در جمع مواردی را برآنژیوگرافی از مغزمن پر از تلخیمتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهمحدودیت چقدر موثر استمرگ و سوال از قاتلابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تنمای موفقیتداروهای تغییر دهنده ی سیچراروياها را به یاد نمی آذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش عاطفی در زنان بیشتر ازیست شناسی باور حقیقت یا آیا هوش مصنوعی می تواند نسعی کن به حدی محدود نشویمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهااستفاده از انرژی خلانهایت معرفت و شناخت درک عداروی جدید ضد الزایمرنظریه ی ریسمانرمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو یک معجزه ایهیپرپاراتیروئیدیسمزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشگفت نیست من عاشق تو باشممنبع هوشیاری کجاست قسمت ايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهمعجزه ی چشمحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگراناصل عدم قطعیت از کوانتوم نوار عصب و عضلهدر ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومهمیشه چیزی برای تنهایی دروبات ها قول میدهندگیلگمش باستانی کیستفتون های زیستیتو در میانه ی جهان نیستی هستی ما پس از شروعی چگال سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین ممغز و سیر تکامل ان دلیلی خودت را از اندیشه هایت حفاعتیاد را به دور بیندازاعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرننیکولا تسلادرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایهندسه در پایه ی همه ی واکروش جدید تولید برقگشایش دروازه جدیدی از طرفرضیه ای جدید توضیح میدهتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینویتامین بی هفدهسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستمنتظر زمان ایده آل نشواگر میدانی مصیبت بزرگتر جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خدایا جز تو که را دارمبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقچگونه به سطح بالایی از هودرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک های برژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام از حیوانات بقیچی ژنتیکیتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَواکنش های ناخودآگاه و تقسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبموسیقی نوابزار بقا از نخستین همانحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز چقدر به چشم اعتماد کنیمدنیای شگفت انگیز کوانتومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندنگاه دوبارهدرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییرپایان، یک آغاز استقدرت ذهنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمواکسن علیه سرطانسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهمکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، ندوپامین قابل حل در آببیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهنازوکلسیندرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان چیستپرتوزایی از جسم سیاهلحظات خوش با کودکانتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتماده ی خالیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزدانش بی نهایتنرمشهای مهم برای تقویت عبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیهوش احساسیزندگی در سیاهچالهآنان که در قله اند هرگز خمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علممحدودیت های حافظه و حافظمرگ انتقال است یا نابود شابعاد بالاترحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تنمایش تک نفرهداروهای ضد بیماری ام اس وچراغ های متفاوت و نور یکسذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبهوشمندی کیهانزیست، مرز افق رویداد هستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زماناستفاده از سلول های بنیانهایت در بی نهایتداروی سل سپتنظریه تکامل در درمان بیمرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفن آوری های جدید علیه شناتو یک جهان در مغز خودت هسهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیشگفت انگیز بودن کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهمعجزه ی علمخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است اصل، روان و نفس استنوار عصب و عضلهدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اهمیشه چشمی مراقب و نگهباروبات های ریز در درمان بیگیاه بی عقل به سوی نور میفروتنی معرفتیتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونهشت توصیه برای کاستن از دسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هومغز کوانتومیخودروهای هیدروژنیبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعنیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطهندسه زبانِ زمان استروش صحبت کردن در حال تکامپل جویی اصفهانفساد اقتصادی سیتماتیک درتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرویتامین دی گنجینه ای بزرسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، منحنی که ارتباط بین معرفاگر نیروی مغناطیس نباشد جبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تمغز بزرگ چالش است یا منفعخرما منبع بسیار خوب آنتی به بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است چگونه باغبانی باعث کاهش درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیهوش مصنوعی از عروسک های برژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام حیوانات به اقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وواکنش به حس جدیدسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچموسیقی هنر مایع استابزار بقا از نخستین همانحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیدنیایی پر از سیاهچاله بی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوننگاهی بر قدرت بینایی درادرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیپاکسازی مغزقدرت عشقتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اواکسنی با تاثیر دوگانه اسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای دورترین نقطه ی قابل مشاهبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابنباید صبر کرد آتش را بعد درگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و مکان، ابعاد کیهان پرسش و چستجو همیشه باقی الرزش ناشی از اسیب به عصبتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنماده ای ضد التهابیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز نقش غذاها و موجودات دريادانشمندان موفق به بازگردچرا ماشین باید نتایج را پبیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظههوش بشری تهدید برای بشریزندگی زمینی امروز بیش از آنزیم تولید انرژی در سلومننژیتتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیمحدودیت درک انسانمرگ تصادفیاتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرداروی فامپیریدین یا نورلنزاع بین جهل و علم رو به پذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوشیاری و وجودزاویه نگاه ها یکسان نیستآیا هوش ارثی دریافتی از پشلیک فراموشیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذباستفاده از سلول های بنیانهادینه سازی فرهنگ اختلاداروی ضد چاقینظریه تکامل در درمان بیمرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبفناوری هوش مصنوعی نحوه ختو کجای جهانیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی شگفت زده و حیران باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگتریمعجزه ی علم در کنترل کرونخفاش با شیوع همه گیری جدیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنوار عصب و عضله مهم در تشدر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختهمیشه اطمینان تو بر خدا بروبات کیانگیاه خواری و گوشت خوار کدفروتنی و غرورتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونو هر کس تقوای خدا پیشه کنسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فمغز آیندگان چگونه است ؟خورشید مصنوعیمغز اندامی تشنه ی انرژی اخوش قلبی و مهربانیبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردچیز جدید را بپذیردرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تهندسه، نمایشی از حقیقتروشهای نو در درمان دیسک بپل خواجو اصفهانفشار و قدرتتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تویروس مصنوعیسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آنمنشأ اطلاعات و آموخته ها اگر نعمت فراموشی نبود بسجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدمغز بزرگ چالشهای پیش روخسته نباشی بابابه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویاچگونه تکامل مغزهای کنونیدرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش مصنوعی از عروسک های برژیم ضد التهابیپیوند سر آیا ممکن استقانون مندی نقشه ژنتیکی متیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهواکسن های شرکت فایزر آمرسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانمیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقا از نخستین همانحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل ادنیا، هیچ استبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فنگاهی بر توانایی اجزاي بدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز بپارادوکس ها در علمقضاوت ممنوعتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریوابستگی یعنی قلادهسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنقش تیروئید در تکامل مغزديدن با چشم بسته در خواب بیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاننبرو و انرژی مداومدرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و گذر آن سریع استپرسشگری نامحدودلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرماده، چیزی نیستمدل های ریز مغز مینی برینابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز نقش غذاها و موجودات دريادانشمندان نورون مصنوعی سچرا مردم با زندگی میجنگنبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدهوش در طبیعتزندگی زودگذرآواز خواندن در قفس، نشانسرگردانیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتمخچه فراتر از حفظ تعادلمرگی وجود ندارداتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تچند جهانیداروی لیراگلوتیدنزاع بین علم و نادانی رو ذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنهوشیاری و افسردگیزاوسکا درمان گوشرآیا هوش سریعی که بدون احسشنا در ابهای گرم جنوب نیامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصاباستفاده از سلول های بنیاچهار میلیارد سال تکامل بداروی ضد چاقینظریه تکامل در درمان بیمرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستفواید روزه داری متناوبتو کز محنت دیگران بی غمیهدف یکسان و مسیرهای مختلزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرمعجزه در هر لحظه زندگیخلا، حقیقی نیستاصول انجام برخی نرمش ها دنوار عصب و عضله تعیین محلدر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان ههمیشه به آنچه داری، خوشنروح و آب حیاتگیرنده باید سازگار با پیفرگشت و تکامل تصادفی محض تولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارموفور و فراوانیسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز ان