دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فرضیه ای جدید توضیح میدهد هوشیاری چگونه ایجاد شد و تکامل یافت

فرضیه ای جدید توضیح میدهد هوشیاری چگونه ایجاد شد و تکامل یافت.
از زمانی که چارلز داروین در مورد منشا گونه ها در سال 1859 کتاب نوشت تکامل، یک نظریه بزرگ و تایید شده در زیست شناسی به حساب آمده است. یکی از مهمترین خصوصیات زیستی ما یعنی هوشیاری، در عرصه تکامل کمتر بررسی شده‌است.
فرضیه های هوشیاری از مذهب، فلسفه و علم شناختی می آید ولی خیلی برگرفته از بیولوژی تکاملی نیست. شاید علت، آن است که فرضیه های بسیار اندکی میتواند سوالاتی مانند زیر را پاسخ دهد: ارزش سازگاری و هوشیاری چیست؟
هوشیاری کی ایجاد شد و کدام حیوانات آن را دارند؟
Attention Schema Theory(AST)
(تئوری طرح توجه)طی پنج سال اخیر ایجاد شده و ممکن است بتواند به این سوالات پاسخ دهد. فرضیه، پیشنهاد می‌دهد هوشیاری به عنوان راه حل برای یکی از پایه ای ترین مسایل- که رودرروی سیستم عصبی است- شکل می‌گیرد: اطلاعات بسیار زیادی دائما جریان می یابد تا به طور کامل پردازش شود. مغز فرایندها و مکانیسم های پیچیده ای را ایجاد میکند و ارتقا میدهد تا اطلاعات انتخابی اندکی را به جای دیگر اطلاعات پردازش کند.
در فرضیه اخیر، هوشیاری نتیجه نهایی آن زنجیره تکاملی است. اگر فرضیه درست باشد هوشیاری طی نیم میلیون سال گذشته ارتقا یافته است و در گونه های مهره دار، وجود دارد و حتی قبل از تکامل مغز مرکزی سیستم عصبی، سود محاسبات ساده مانند رقابت را در نظر داشته است.
سلول های عصبی به عنوان کاندیدهایی در انتخاب، عمل میکنند، هر کدام جریانی را می‌فرستد و می‌کوشد آن را مهار کند.
در هر لحظه تعداد کمی از سلول های عصبی در این رقابت شدید پیروز می‌شوند و پیام های آنها بالاتر از نویز میرود و رفتارهای حیوان را سازماندهی میکند. این فرایند تشدید انتخابی پیام نام دارد و بدون آن، سیستم عصبی تقریبا هیچ کاری نمی‌تواند بکند. (گزینش در میان انبوه اطلاعات دریافتی، راهی برای فهم است. اگر قرار بود گزینش و غربالی صورت نگیرد، اساسا حجم نزدیک به بی نهایت اطلاعات حسی دریافتی، جایی را برای شناخت موارد مورد نظر، باقی نمی گذاشت. قدرت گزینش این اطلاعات و مهمتر از آن، قدرت گزینش اندوخته های قبلی موجود در ذهن- که در حافظه سپرده شده است- قدرت بزرگی است که به موجود زنده توان حیات و رقابت در قالب زندگی مادی را میدهد.
تصور کنید در زمانی که شیری درنده در میان جنگلی به شما حمله میکند به جای واکنش سریع، در خاطرات گذشته غم انگیز خود غرق شده باشید! و یا در آن لحظه خطرناک، به درختان زیبا و چیدن میوه های شیرین روی آن، فکر کنید!
مثال دیگر حجم انبوه امواج الکترومغناطیسی موجود در کیهان ماست که حجم بزرگی از آنها اصلا برای ما قابل درک نیست(یعنی طی فرایند غربال، زدودن میشود). امواج رادیویی و یا امواج فرابنفش از مواردی است که به وسیله چشم طبیعی دیده نمی‌شود. شاید این جریان گزینشی، تلاشی تکاملی بوده است تا حیات ادامه پیدا کند به طوری که وجود لایه جو با ممانعتی که از ورود بخش بزرگی از امواج زیان بار فرابنفش میکند، اساسا در گذشته نیازی به دیدن این امواج، باقی نگذاشته است. تغییر در شرایط زندگی ممکن است ما را نیازمند به دیدن بسیاری از چیزهایی کند که مثلا در گذشته نیازی به آن نبوده است.
مثلا از میان رفتن لایه ازن در جو که امواج فرابنفش خورشید را میهمان ناخوانده زندگی انسان امروز کرده است ممکن است در صورتی که از حدود معمول بگذرد به زودی ما را نیازمند دیدن این امواج کند.
دیدن تصاویر جدید، و گزینش های جدید در احساسات دریافتی، باعث تغییر در نگاه ما به خودمان و محیط اطراف و هوشیاری ما خواهد شد.)
ما می‌توانیم حدس بزنیم، تشدید انتخابی پیام کی برای اولین بار ایجاد شد و این با مقایسه گونه های مختلف حیوانات است و این، یک روش معمول در زیست شناسی تکاملی است.
هیدرا که یک گونه کوچک ماهی ژلی است احتمالا کوچکترین سیستم عصبی را با نام شبکه نورونی دارد. اگر تو هیدرا را در هر جایی از آن فشار دهی یک پاسخ عمومی نشان میدهد. نشانی از پردازش انتخابی برخی فشارها در آن نیست؛ اینطور نیست که برخی موارد را نادیده بگیرد. شکاف بین پیشینیان هیدرا و دیگر حیوانات بر اساس مطالعات و تحلیل ژنتیکی احتمالا حدود 700 میلیون سال است.
تشدید انتخابی پیام، احتمالا بعد از هیدرا ایجاد شده است. (منظور غربال فشار روی بدن است که در این حیوان وجود ندارد و منظور قدرت غربال همه احساسات نیست. این حیوان در حد نیازهای خود درک میکند و نزدیک به بی نهایت محرک دیگر را- که برای گذران زندگی ساده خود به آن نیاز ندارد- حذف میکند.
چشم بند پایان از جهت دیگر یکی از نمونه های بسیار خوب مطالعه شده تشدید انتخابی پیام است.

این حیوان، پیام هایی را که مرتبط با لبه های بینایی هستند تیز و دقیق میکند و دیگر پیام های بینایی را مهار میکند و باعث ایجاد طرح و نمایش حاشیه ای جهان میشود. بنابراین تشدید انتخابی، شاید در زمانی بین هیدرا و آنتروپود(بندپایان)یعنی بین 600 تا 700 میلیون سال قبل، ایجاد شده باشد. این زمانی نزدیک به آغاز زندگی چند سلولی و پیچیده است.
تشدید انتخابی پیام آنقدر ابتدایی است که حتی به مغز مرکزی نیاز ندارد. چشم، شبکه گیرنده های تماسی روی بدن و سیستم شنوایی هر کدام میتواند انواع موضعی توجه را داشته باشد که بر پیام های انتخابی اندکی تمرکز میکند.
پیشرفت بعدی تکاملی، یک کنترل کننده مرکزی برای توجه بوده‌است که می‌توانست بین همه احساسات هماهنگی برقرارکند. در بسیاری از حیوانات، کنترل کننده مرکزی منطقه مغزی به نام تکتوم است. (تکتوم به معنی سقف است و معمولا بالای مغز را می پوشاند.)این چیزی به نام توجه کامل و روشن را هماهنگ میکند و دیش های ماهواره ای چشم، گوش و بینی را هدف قرار میدهد تا به گیرنده اطلاعات مهم تبدیل شود. همه مهره داران- ماهی، خزندگان، پرندگان و پستانداران- تکتوم دارند. حتی لامپری یک تکتوم دارد. لامپای، طی تکامل آنقدر زود ایجاد شدند که حتی آرواره پایین ندارند.
ولی تا آنجایی که تصور میشود همه بی مهرگان فاقد تکتوم هستند. این حقیقت که مهره داران آن را دارند و بی مهرگان آن را ندارند به ما اجازه می‌دهد تکامل آن را مشخص و پرانتز گذاری کنیم. بر اساس مدارک فسیلی و ژنتیکی مهره داران در حدود 520 میلیون سال قبل ایجاد شده‌اند. تکتوم و کنترل مرکزی توجه، ممکن است از همان زمان یعنی دوره ای که انفجار کامبرین خوانده میشود ایجاد شده باشد.
در آن زمان مهره داران موجوداتی ریز و در حال جنبش بودند که در دریا با بسیاری از بی مهرگان رقابت می‌کردند.
تکتوم یک بخش به خوبی مهندسی شده‌است. برای کنترل سر و چشم ها به طور مناسب، چیزی را تشکیل میدهد که مدل درونی خوانده میشود و این مدلی شناخته شده برای مهندسان است. مدل درونی یک شبیه سازی است که مسیر هر چیز قابل کنترل را حفظ میکند و اجازه پیشگویی و تصمیم گیری می‌دهد. مدل درونی تکتوم، اطلاعاتی است که در شکل پیچیده ای از فعالیت سلول های عصبی، کد می‌شود، اطلاعات وضعیت جاری چشم ها، سر و قسمت های مهم بدن را شبیه سازی میکند و پیشگویی هایی را در باره اینکه چگونه این قسمت های بدن به جلو خواهد رفت و درباره نتایج حرکات آنها خواهد داشت.
برای نمونه اگر تو چشم های خود را به سمت راست ببری جهان قابل مشاهده به صوت قابل پیشبینی روی شبکیه تو باید به طرف چپ جابجا شود و تکتوم پیام های بینایی پیش بینی شده را به ورودی حقیقی بینایی تبدیل میکند تا مطمئن شود حرکات تو طبق برنامه پیش میرود.
این محاسبات، فوق العاده پیچیده هستند ولی ارزش انرژی اضافه را دارد تا موجود زنده از کنترل حرکت، سود ببرد. در ماهی و دوزیستان، تکتوم در اوج پیچیدگی و بزرگترین قسمت مغز است. قورباغه شبیه سازی بسیار خوب از خودش دارد.
با تکامل خزندگان در حدود 350 تا 500 میلیون سال قبل یک ساختار نوین از مغز، شروع به پیدایش کرد و آن مهره یا چیزی شبیه یک دانه تسبیح به جای مغز بود. پرندگان این دانه را از پیشینیان خزندگان به دست آورده اند. پستانداران هم این روند را ادامه دادند ولی نوع موجود در ما، کورتکس(قشر) مغزی نامیده می‌شود و بسیار توسعه یافته است و بزرگترین ساختار در مغز انسان است.
گاهی تو از کسانی می‌شنوی به مغز خزندگان به عنوان قسمت خودکار و بی رحمی اشاره می‌کنند که وقتی انسان، کورتکس را از دست می دهد باقی میماند ولی این درست نیست.
قشر مغز از این دانه و برجستگی مغز خزندگان منشا می‌گیرد.(خزندگان از اجداد موجودات باهوش کنونی هستند!) و خزندگان احتمالا باهوش تر از آن هستند که ما تصور می‌کنیم.
قشر مغز فقط شبیه تکتوم پیشرفته است ما هنوز تکتومی داریم که زیر کورتکس قرار می‌گیرد و وظایف آن، شبیه وظایف تکتوم در ماهیان و خزندگان است. اگر تو یک صدای ناگهانی بشنوی یا حرکتی را در گوشه میدان بینایی خود ببینی تکتوم حرکت چشم تو را به سرعت و درست به آن سمت میبرد. قشر مغز پیام های حسی را هم دریافت میکند و حرکات را تنظیم میکند ولی نقش های قابل انعطافی دارد. بر اساس زمینه، ممکن است تو به مستقیم نگاه کنی، به کنار بنگری صدا در بیاوری یا برقصی یا حوادث حسی را در حافظه ذخیره کنی و از آن اطلاعات برای آینده استفاده کنی.
مهمترین تفاوت بین کورتکس و تکتوم ممکن است نوع توجهی باشد که آنها کنترل میکند. تکتوم مسئول توجه عمومی است و توجه دستگاه حسی را به سوی هر چیز مهم می‌برد.

کورتکس مسئول توجهی به نام توجه پنهان است. تو نیاز نداری مستقیما به چیزی بنگری تا به صورت پنهان به آن توجه کنی. حتی اگر تو پشت به چیزی کرده باشی کورتکس تو هنوز میتواند منابع پردازش خود را بر آن، متمرکز کند. دانشمندان گاهی توجه پنهان را با چراغ نورافکن تشبیه می‌کنند (این تشابه اولین بار به وسیلهفرانسیس کریک دانشمند ژنتیک مطرح شد)کورتکس تو میتواند توجه پنهان را از متنی که روبروی توست به فرد نزدیک یا به سوی صداها در حیات خلوت یا به فکر یا یک حافظه، منتقل کنند. توجه پنهان یک حرکت حقیقی و پردازش عمیق، از یک عنصر به عنصر دیگر است.
کورتکس نیاز دارد آن حرکت حقیقی را کنترل کند بنابراین شبیه هر کنترل کننده سودمند، به مدل درونی نیاز دارد. برخلاف تکتوم که اشیای غیر انتزاعی مانند چشم و سر را مدل بندی میکند کورتکس باید چیزی انتزاعی تر را الگویابی کند. بر اساس AST، کورتکس با سازمان دادن یک طرح توجه (شم توجه) یعنی یک سری اطلاعات ثابت و به روز شده- که توضیح می‌دهد توجه پنهان در هر لحظه در حال انجام است و اینکه نتایج آن چیست- این کار را میکند.(توجه آشکار و پنهان، شاید به گونه ای واضحتر بیان شود: در توجه آشکار، مشاهده یا صوت فعلی خالص، درک می‌شود بدون آنکه وارد فرایند انتزاع و تجرید شود. برای این کار نیاز به تمرکز اندام حسی بر محرک است.
در توجه پنهان، اندام حسی نیاز نیست بلکه اطلاعات از جای دیگری گرفته می‌شود. این اطلاعات ممکن است از انبار حافظه اطلاعات بیاید که در نتیجه توجه آشکار قبلی ذخیره شده است. همچنین این اطلاعات می‌تواند از منبعی فراتر از اطلاعات دریافتی از اندام های حسی به دست بیاید. مثال این توجه پنهان، اطلاعاتی است که از منبعی فراتر از قدرت درک اندام های حسی می آید و نمونه واضح آن رویاهای پیشگویی کننده است.)
یک اندیشه غیر محتمل را تصور کن. اگر تو تا حدی به فرایند صدای خارجی بر یک کروکودیل بپیوندی و مکانیسم تکلم، دسترسی به اطلاعاتی در آن طرح توجه در مغز کوچک کروکودیل را داشته باشد، آن کروکودیل تحت کنترل تکنولوژی ممکن است گزارش کند: من چیزی نامحسوس را درون خود به دست آورده ام. آن، کره چشم یا سر یا بازو نیست بلکه بدون ماده وجود دارد. آن، پردازش ذهنی من از اشیا است و از یک سری عناصر به سوی عناصر دیگر می‌رود. وقتی آن پروسه اسرارآمیز در درون من به برخی چیزها چنگ بزند به من اجازه میدهد بفهمم و به یاد بیاورم و پاسخ دهم
کروکویل اشتباه میکند! توجه پنهان، نامحسوس نیست. پایه فیزیکی(و حتی غیرفیزیکی) دارد ولی آن پایه فیزیکی در جزییات میکروسکوپی سلول عصبی، سیناپس ها و پیام ها و ناظر، قرار می‌گیرد(و پایه غیر فیزیکی در ابعاد فراتر از ماده و جهان های موازی قرار دارد).مغز نیازی ندارد این جزییات را بداند.
طرح توجه یا شم توجه از نظر استراتژیک، گنگ و مبهم است و توجه پنهان را به روش ناسازگار از نظر فیزیکی به عنوان یک اصل غیر فیزیکی تصویر میکند و این بر اساس تئوری منشا هوشیاری است.
می‌گوییم ما هوشیاری داریم زیرا در عمق مغز، چیزی نسبتا ابتدایی هست و آن توصیف نیمه جادویی از خود را محاسبه میکند.
کروکدیل های آلاس نمی‌توانند صحبت کنند ولی در این فرضیه، آنها محتمل است حداقل یک شکل ساده از طرح توجه را داشته باشند.(احساس موجود زنده به من احساسی فراتر از سلول های بدن و وجود مادی است. سلول های بدن ما طی چند سال دگرگون می شوند و حتی سلول های مغزی ما پیر می شوند و سلول های قدیمی نیستند.
پس احساس به مناحساسی فراتر از سلول های بدن ماست، زیرا همه سلول های بدن من در چند سال آینده دگرگون میشود ولی احساس به منهمان احساس قبلی است و دگرگون نشده است.
احساس به یک کروکودیل یا یک حیوان درنده دیگر، از مشاهده من نسبت به او ایجاد می شود و اساسا کروکودیل یا یک حیوان وحشی دیگر مانند همه اجزای کیهان ما، بدون وجود یک ناظر بیرونی، معنی و وجودی ندارد.(لولاک لما خلقت الافلاک)(و اگر تونبودی افلاک را نمی آفریدم)(مراجعه به بحث گربه شرودینگر در فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن)؛ به عبارتی آنچه کروکودیل را کروکودیل وحشی میکند، ناظری است که به آن در محدوده کیهان مادی و در درون مجموعه یا بیرون آن مینگرد.
آنچه ناظر درون کیهان ما از کروکودیل میبیند مشابه آن نگاهی نیست که ناظری از بیرون کیهان، می بیند. شاید یک کروکودیل یا حیوان وحشی خشمگین یا ویروسی که شهری یا جهانی را به هم می ریزد، از نگاهی فراتر از عالم ماده، مایه امید بیگناهان ستمدیده و مجری دستور خدای سبحان بر گروهی دزد و غارتگر و زندانبان ستمگر باشد! و این نگاه با نگاه محدود کودکی- که از ترس کروکودیل یا حیوان وحشی به داخل خانه خود پناه برده است- بسیار متفاوت است.

همچنین آنچه در درون این حیوان وحشی میگذرد، در نگاه ناظرمتفاوت است. درنگاه آن کودک ترسان، من این حیوان وحشی یا ویروس، جز نفرت و کینه نمیبیند(من میدرم پس هستم!) ولی در نگاه فراتر، من درون این حیوان در حال انجام وظیفه در انتقام الهی بر دزدان ستمگر و در حال فریاد، برای ندای الهی و هشدار بر افراد غافل و نادانی است که فریب خورده اند.
از نگاه دیگر در آخرین مشاهدات فیزیک کوانتوم، کیهان مادی ما و اجزای آن، از جمله حیوانات و جسم مادی انسان، جز رفتار ذرات کوانتومی کیهان نیست. بر اساس این مشاهدات و تفسیر و فلسفه کپنهاگن، رفتار این ذرات کوانتومی، تحت تاثیر نگاه ناظر و قانون عدم قطعیت است و تحت تاثیر مشاهده گر، تغییر میکند.
این، یعنی امیدواری به آینده!
نقش ناظر و تاثیر آن بر رفتار ذرات کوانتومی کیهان، پرتوی امیدی بر دل های افسرده مردمانی است که نقشی برای خود در تغییر شرایط پراضطراب امروز قائل نیستند و به هر ستم و ظلمی تن میدهند زیرا خود را ناتوان ازتغییر می بینند.
ولی نقش ناظر، به ما نشان میدهد آنچه برای تغییر راستین نیاز است، نه توپ و تانک و پول ئ ترور و قتل و اعدام و زندان و یا سلاح هسته ای است بلکه فقط تغییر نگاه ما به اطراف ما و معرفت ماست؛ به خصوص وقتی بدانیم این ناظر، نقش و تاثیرش وقتی درون مجموعه باشد متفاوت از زمانی است که از بیرون مجموعه یا به قولی از جهانی فراتر و مسلط بر کیهان مادی صورت می گیرد واین نگاه از بیرون، محدود به مرزو حدی نیست بلکه تا آنجایی میرود که همه کیهان های زیرین خود و نه فقط کیهان مادی را تحت تاثیر و هیمنه و قدرت خود قرار میدهد. تصور میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست. برای بررسی بیشتر به فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن مراجعه شود.)
وقتی من در مورد تکامل فکر میکنم، نقل قول مشهور تدی روزولت به یاد من می آید: هر چه را می‌توانی با چیزی که داری در جایی که هستی،انجام بده! تکامل استاد آن نوع از فرصت طلبی است: باله ها تبدیل به پا و آبشش ها تبدیل به آرواره و مدل های خود فرد تبدیل به مدل های دیگران میشود.
در ASTطرح توجه به عنوان مدلی از توجه پنهان یک فرد ایجاد شده‌است. ولی وقتی فرایند پایه، وجود داشته باشد بر اساس فرضیه، بیشتر سازگار میشود تا وضعیت های توجه دیگران را مدل سازی کند و اجازه پیشگویی اجتماعی را بدهد. نه فقط میتواند هوشیاری را به خودش نسبت دهد شروع میکند هوشیاری را به دیگران هم نسبت دهد.
وقتی روانشناسان، شناخت اجتماعی را مطالعه میکنند آنها معمولا بر چیزی به نام فرضیه ذهن (theory of mind) تمرکز می‌کنند یعنی توانایی برای فهمیدن محتویات ممکن ذهن فرد دیگر.
برخی نمونه های پیچیده تر، محدود به انسانها و نخستی هاست. ولی مطالعات نشان میدهد یک سگ میتواند به سگ دیگر بنگرد و بفهمد کهآیا او در مورد مندیگری آگاه است کلاغ ها همچنین یک تئوری ذهن جذاب را نشان میدهند. اگر آنها غذا را پنهان کنند و پرنده دیگر در حال مشاهده باشد آنها صبر خواهند کرد تا پرنده دیگر برود و سپس دوباره آن تکه غذایی را پنهان می کنند گویا می توانند محاسبه کنند که پرنده دیگر در مورد محل پنهان شدن تکه غذایی آگاه است ولی در مورد محل دیگر، آگاه نیست.
اگر در پستانداران و پرندگان یک توانایی پایه وجود دارد که هوشیاری را به دیگران منسوب می کند این حالت، ممکن است پایه ای در پیشینیان آنها یعنی خزندگان هم داشته باشد. در داستان تکاملی AST شناخت اجتماعي، اندکی بعد از پیدایش مغز نوزاد خزندگان شروع به افزایش مي کند.
كروكديل ها ممكن است موجوداتي نباشند كه از نظر اجتماعي از همه حیوانات بهتر هستند ولي آنها در جوامع بزرگی زندگی مي كنند، از فرزندان خود مراقبت می کنند و می‌توانند تا حدی وفادار باشند؛ هرچند حیوانات خانگی خطرناکی هستند و اگر AST درست باشد 300 میلیون سال از تکامل خزندگان، پرندگان و پستانداران، اجازه داده است مدل شخصی و مدل اجتماعی به صورت دو پشته(پشت سر هم) تکامل یابد و هر کدام بر دیگری تاثیر بگذارد. ما مردمان دیگر را با انداختن تصویر خودمان روی آنها درک می‌کنیم ولی ما همچنین خودمان را با تصور اینکه دیگران در مورد ما چه تصوری دارند، درک می کنیم.
اطلاعات از آزمایشگاه شخصی من پیشنهاد میدهد شبکه های کورتکس مغز در مغز انسان که اجازه می‌دهد ما هوشیاری را به دیگران نسبت دهیم، به طور وسیع با شبکه هایی برخورد دارد که احساس شخصی ما را از هوشیاری بنا می‌کند.(احمد الحسن ع میفرماید: گمان نیکو داشته باش(نسبت به همه چیز و حتی دیگران) تا آن را به دست بیاوری!

زبان شاید یک خیز وسیع در تکامل هوشیاری باشد.
هیچ کس نمیداند برای اولین بار کی زبان انسان شکل گرفت. مشخص است ما آن را در هفتاد هزار سال گذشته داشته ایم و این زمانی است که مردم شروع به پخش در سطح زمین کردند. تا جایی که همه گروه های مهاجر، زبان پیچیده ای داشته اند. ارتباط بین زبان و هوشیاری معمولا مورد بحث و جدال است. ولی ما می توانیم تا حدی مطمئن باشیم وقتی ما زبان را تکامل دادیم، توانسته ایم در مورد هوشیاری حرف بزنیم و عبارت ها را مقایسه کنیم. ما توانسته ایم با صدای بلند بگوییم من نسبت به تو یا دیگر اشیا هوشیار هستم میتوانیم بگوییم این مرد یا زن است آن رود لعنتی هست که میخواد روستای ما را ویران کندو ....
ممکن است تا حدی به خاطر زبان و فرهنگ، ما انسان ها تمایل داشته باشیم تا هوشیاری را به هر چیز در اطراف خود نسبت دهیم.(تصویر آینه ای محدود به انسان نیست و در حیوانات هم وجود دارد. در این تصویر سازی موجود زنده احساس خود مانند ترس و شادی را بر حیوان دیگری که در مسیر دید اوست منطبق میکند و تصور میکند او هم دچار ترس و اضطراب است؛ به بحثی درمورد تصویر آینه ای درهمین کانال و نیز پایان نامه آقای دکتر توفیق مسرور تحت عنوان خاستگاه اخلاق انسانی در سایت زیر مراجعهشودwww.ihelrs.org)
ما ممکن است هوشیاری را به شخصیت های یک داستان، عروسک، طوفان، رودخانه ها و فضاهای خالی، روح ها و خدایان نسبت دهیم.
جاستین بارت این را Hyper active agency detection Device(HADD) خوانده است. انتقال حالت احساسی خود به دیگران، شاید در مواردی سازنده باشد ولی گاهی خطرناک است؛ اگر باد، سبزه ها را تکان دهد و تصور کنی یک شیر واقعی است مشکل بزرگی ایجاد نمیشود، ولی اگر یک شیر واقعی را اشتباه تشخیص دهی، خطرناک است! به نظر ما HADD وسیعتر از تشخیص درندگان است بلکه نتیجه طبیعت خیلی اجتماعی ماست. تکامل، شدت تمایل ما را در مدل سازی از دیگران، بالا برده‌است و اکنون ما به طور عالی هماهنگ با وضعیت ذهنی دیگران هستیم(از جمله نقش تکامل در ایجاد تصاویر آینه ای- که خوانندگان عزیز را به منابع ارائه شده در بالا ارجاع میدهم-)
این به ما توانایی سازگاری میدهد.
خطر غیر قابل اجتناب، تشخیص موارد مثبت کاذب مانند شبح های کاذب است. بنابراین داستان تکامل تا امروز ما را به هوشیاری کنونی انسان رسانده‌است؛ چیزی که ما نسبت به خود ودیگران و محیط غنی روحانی اشباح و خدایان در محیط های خالی اطراف خود می شناسم.(البته مرز بین شهود و توهم، مرزی اغلب مبهم است که علم امروز گرفتار آن شده است). AST زمینه های فراوانی را در بر می‌گیرد؛ از ساده ترین سیستم های عصبی تا شبیه سازی خود و دیگران و قالب عامی را برای درک هوشیاری و استفاده های فراوان آن برای سازگاری و تکامل تدریجی و مداوم آن، ارائه میدهد.
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/06/how-consciousness-evolved/485558/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین تومورهای نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تعقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهقارچ بی مغز در خدمت موجودخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیمیدازولام در درمان تشنج درمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهرجزخوانی هایی که امروز ببرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنتوپیراماتسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوماجرای جهل مقدسدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهمپوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زامقابله با کرونا با علم اسدین اجباریهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقمحل درک احساسات روحانی ددردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتمرکز هوشیاری، روح یا بدن ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستفیزیک هوشیاریابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیروبات کیانتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنآیا ما کالا هستیممغز قلبتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستفراموشی آرماناخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشسندرم پس از ضربه به سرآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همقفس را بشکنادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمرمولکول ضد پیریدرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمررژیم های غذایی و نقش مهم رژیم ضد التهابیبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدقبل از آغازخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستمکان زمان یا حافظه زماندرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرحم مصنوعیبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به توانایی مغز و دیگر اجزای ساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهعواملی که برای ظهور لغت ااگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویلیروپریم داروی ترکیبی ضددهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشماجرای عجیب گالیلهدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکپیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکنقش داروهاي مختلف معروف عصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهملاحظه های اخلاقی دربارهدین، اجباری نیستهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرمحدودیت چقدر موثر استدرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیکمردردمرکز حافظه کجاستذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای فیزیک و هوشیاریاتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیفرایند پیچیده ی خونرسانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بسندرم جدایی مغزآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین قله سقوطارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسمولتیپل اسکلروز در زنان درمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که واکسن کرونا و گشودن پنجررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتتوهم فضای خالیسیاهچاله ی تولید کنندهآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناسعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از درون قفس یا بیرونقبل از انفجار بزرگخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچامکانیک کوانتومی بی معنی درمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل معوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره لیس دگرامفتامین یا ویاسدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای ماده ی تاریکدرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشپیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش درختان در تکاملعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردملاحظات بیهوشی قبل از جردیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هومحدودیت های حافظه و حافظدست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله پیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهاننقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کانامرکز حافظه کجاستذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از رهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتنوار مغز در فراموشی هافیزیک آگاهیاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییتنها در برابر جهانسلول عصبی شاهکار انطباق آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علصبور باشجهان یکپارچهنورالژیفرایند تکامل و دشواری هااختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری در کجاست؟ قدر یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیسندرم دزدی ساب کلاوینآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسقلب های سادهارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیمواد کوانتومی جدید، ممکندرمان ژنتیکی برای نوآوریموجود بی مغزی که می توانددرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم غذایی ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ی ابلهانآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرعلم و روحتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هانگاه از درون مجموعه با نگقبرستان ها با بوی شجاعتخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخمکانیزمهای دفاعی در برابدرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناساعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستندلا اکراه فی الدیندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بماده ی خالیدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزپیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسرانقش ذهن و شناخت در حوادث عضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عممانتین یا آلزیکسا یا ابدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهمخچه فراتر از حفظ تعادلدست کردن در گوشبعد از کرونازیان غذاهای پرچربپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنمرکز خنده در کجای مغز استذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری فیزیکدانان ماشینی برای تاتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را تنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مافرایند حذف برخی اجزای مغاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری در کجاست؟(قدر کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را سندرم سردرد به دلیل افت فآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توزقلب و عقلارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چاطلاعاتی عمومی در مورد مموجودات مقهور ژنها هستنددرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده تورژیم غذایی ضد دردبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون اقدم زدن و حرکت دید را تغیخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازما انسانها چه اندازه نزددرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشتوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید دعامل کلیدی در کنترل کارآاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،لاموژین داروی ضد اوتیسم؟دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیمماده ای ضد التهابیدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومزنان باهوش ترپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وسختی ها رفتنی استترس و آرمان هانقش روی و منیزیم در سلامتغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پمن کسی در ناکسی دریافتم دید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلدست آسمانبعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکاننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش منامرگ چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختماپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامALS نگاهی کامل بر بیماری وابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود ترویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخفال نیکواتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید فراتر از دیوارهای باوراختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکمنبع خواب و رویادر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمقلب یا مغزارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مموسیقی نودرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمرراه فراری نیستبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم چیستسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهعلم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهقدرت مردمخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازما انسانها چه اندازه نزددرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقگزیده ای از وبینار یا کنفتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژنعادت همیشه خوب نیستاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسینلایو دوم دکتر سید سلمان فدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهماده، چیزی نیستدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع منقش روزه داری در سالم و جغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنمن پر از تلخیمدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندمخچه ابزاري که وظیفه آن فدست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامفقر داده ها در هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشکودکان را برای راه آماده رویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت فاکسیبتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک فرد موفقاختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دمنتظر نمان چیزی نور را بهدر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک قلب دروازه ی ارتباطارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نموسیقی هنر مایع استدرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدراه نجاتبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستتوهم و خیالسیب یکسان و دیدگاه های متآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشعلم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی دراقدرت و شناخت حقیقتدفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرما اکنون میدانیم فضا خالدرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده اگزارش یک مورد جالب لخته وتوصیه های غیر دارویی در سساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اسعادت کن خوب حرف بزنیاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد لبخند بزن شاید صبح فردا زدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهماده، چیزی بیش از یک خلا درگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گنقش رژیم غذایی بر رشد و اغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالمن بی من، بهتر یاد میگیرمدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسمخچه تاثیر گذار بر حافظهدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ چیز همیشگی نیستبیندیشکنگره بین المللی سردرد درفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالنوار عصب و عضلهفاجعه ی جهل مقدساثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهنیکولا تسلافرد یا اندیشهاختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجمنتظر زمان ایده آل نشودر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقاطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوقلب روباتیکقلب را نشکنارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خودمیهمانهای ناخوانده عامل درمان تشنجواکسن اسپایکوژنراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم وجودسیر آفرینش از روح تا مغز آب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشعلم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بقدرت کنترل خوددفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرما از اینجا نخواهیم رفتدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان بگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آیندهتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلاعادت کردن به نعمتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداوملحظات خوش با کودکاندو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابماست مالیدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزندگی هوشمند در خارج از زپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش رژیم غذایی در رشد و اغرور و علمابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت مننژیتدژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابمدل همه جانبه نگر ژنرالیدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارزیرفون داروی ضد ام اسپایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیستاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهفاصله ها در مکانیک کوانتاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در روزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیفرد حساس از نظر عاطفی و باختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هامنحنی که ارتباط بین معرفدر درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینتوقف؛ شکستسوخت هیدروژنی پاکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش چگونه تکامل مغزهای کنونیقوی تر باشارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودمیوتونیک دیستروفیدرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کروناراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استعلم راهی برای اندیشیدن اایران بزرگجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کنقدرت انسان در نگاه به ابعدقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورما اشیا را آنطور که هستنددروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استپل جویی اصفهانتوضیحی ساده در مورد هوش مساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در همعادت بد را ترک کناپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیلرزش ناشی از اسیب به عصبدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستماست مالی با هوش انسانیدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است زندگی و داراییپیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از غربال در زندگیابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژي پاک سرچشمه حدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردمپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت اپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قفلج خوابابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهفاصله ی همیشگی تصویر سازاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیرفردا را نمیدانیماختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردمنشأ اطلاعات و آموخته ها در سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هسودمندی موجودات ابزی بر آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنجوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل قیچی ژنتیکیارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردمیگرن و پروتئین مرتبط با درمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شراه پیروزی در زندگی چیستبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیتوهم بی خداییسیستم تعادلی بدنآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استعلم ساختن برج های چرخانایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا قدرت ذهندل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرما به جهان های متفاوت خوددریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردز گهواره تا گورپل خواجو اصفهانتیوتیکسن داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده عادت دادن مغز بر تفکرابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیلرزش عضله یا فاسیکولاسیودولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلماشین دانشدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویازندگی بی دودپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش زبان در سلطه و قدرت امقالاتابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندمدل هولوگرافیک تعمیم یافذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیکنترل جاذبهرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عفلج خواب چیستابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلفتون های زیستیاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدنفرزندان زمان خوداختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی منشاء کوانتومی هوشیاری ادرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های سی و سه پل اصفهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوطبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه این اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی میگرن سردردی ژنتیکی که بدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دراه انسان شدن، راه رفتن وبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم تنهاییسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یعلایم کمبود ویتامین E را ایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا قدرت عشقدلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندما با کمک مغز خود مختاريمدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانپلاسمای غالبتیک و اختلال حرکتیساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهعارضه جدید ویروس کرونا سابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهللزوم سازگاری قانون مجازادوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهامبانی ذهنی سیاه و سفیددرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استزندگی در جمع مواردی را برپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونمدل های ریز مغز مینی برینذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا پختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعینمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیداروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکانفروتنی معرفتیاجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیفرضیه ای جدید توضیح میدهاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرمهمان ناخواندهدرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمسیلی محکم محیط زیست بر انآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازمیگرن شدید قابل درمان اسدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانراه بی شکستبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم جداییسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیمعلایم کمبود ویتامین E را اکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا قضاوت ممنوعدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترما بخشی از این جهان مرتبطدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی پمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نعدم توقف تکامل در یک انداابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییلزوم سازگاری قانون مجازادوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمباحث مهم حس و ادراکدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد میگرنتشویق خواندن به کودکاننقش سجده بر عملکرد مغزصفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فمدیون خود ناموجودذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاص زبان در مغزداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلافن آوری های جدید علیه شناابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئینور از عمق تاریکیفروتنی و غروراجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستفساد اقتصادی سیتماتیک درادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم مهندسی ژنتیک در حال تلاش درمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استقانون گذاری و تکاملارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای ممیدان مغناطيسي زمین بشر درمان جدید سرطانواکسن سرطانرابطه تشنج و اوتیسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای توهم جدایی و توهم علمسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیعلائم عصبی آلزایمر، با ااکوییفلکسحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا قطار پیشرفتدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کما تحت کنترل ژنها هستیم یدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استزمان چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای عدم درکابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرلزوم عدم وابستگی به گوگل دوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحمبتکران خودشکوفادرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از پیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها و موجودات درياسوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسمدیریت اینترنت بر جنگذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسآلزایمرمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شانس یا تلاشجلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل بفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53داروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا وباد و موجکپسول ژری لاکترویای شفافتمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتینور درونفرگشت و تکامل تصادفی محض احیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجفشار و قدرتاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استمهندسی بدندرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدسیگار عامل افزایش مرگ ومسیاهچاله هاآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مشقانون جنگلخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسمیدان های مغناطیسی قابل درمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای توهم جسمسکته مغزیتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل اعلت خواب آلودگی بعد از خواکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیلمس کوانتومیدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشمانند آب باشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی زمان و مکان، ابعاد کیهان پول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین ترازودونآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزعدالت برای من یا برای همهابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریمقاومت به عوارض فشار خون دورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21مجموعه های پر سلولی بدن مدرد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش غذاها و موجودات درياپیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بمداخله ی زیانبار انسانذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکفیلمی بسیار جالب از تغییابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمداروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشجاعت و ترسجهان معنانوروفیبروماتوزفراموش کارها باهوش تر هساحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال آیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایفضا و ذهن بازادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمهربانی، شرط موفقیتدرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله های فضایی منابعآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوعقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرقانون جنگلخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریمیدان های کوانتومی خلادرمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانراز تغییربرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و توهمات و شناخت حقیقتسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین عماد الدین نسیمی قربانی اکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در بلوب فرونتال یا پیشانی مغدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران ماه رجبدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و گذر آن سریع استپول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستترازودونآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهمقایسه رقابت و همکاریديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی شرمیژن همه چیز نیستمجرم، گاهی قربانی استدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای اپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزنقش غذاها و موجودات درياسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانمدارک ژنتیکی چگونه انسانذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وزبان فرایند تکاملی برای پروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی اتغییرچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند آموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشاهکار شش گوشجنین مصنوعینون و القلمفیروز نادریابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می توانفراموشی همیشه هم بد نیستاحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنفضای قلب منبع نبوغ استادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دموفقیت هوش مصنوعی در امتدرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونتولترودینتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده عقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادراقانونمندی و محدودیت عالمخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن امیدان بنیادین اطلاعاتدرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه اراست دستی و چپ دستیبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استتوکل بر خداسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت دعوامل موثر در پیدایش زبااگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هولوتیراستامدندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنماپروتیلیندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبرپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جمقابله ی منطقی با اعتراضدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی محل درک احساسات روحانیدردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیپیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنمروری بر تشنج و درمان هایذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تزبان متغیرپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستتابوهای ذهنیامیدواریشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو آمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانفیزیک مولکولها و ذرات در ابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشربت ضد خلطجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهفراموشی و مسیر روحانیاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیسندرم پیریفورمیسآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پقفس ذهنادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملموفقیت در تفکر استدرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در