دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ساهچاله ها تبخیر نمیشود

(اصل هولوگرافیک- که به وسیله ای جرارد هوفت مطرح و به وسیله ای سوسکیند بازتعریف شد- پیشنهاد داده است که اطلاعاتی در پرتوهای هاوکینگ- که از درون سیاهچاله فرود می آید- در حقیقت حفظ می شود و در مرز سیستم، ذخیره می شود و سیاهچاله ها تبخیر نمیشود و اطلاعات بر روی سطح باقی میماند.
راه حل هولوگرافیک ژنرالیزه ی توده که به وسیله ی نسیم هرمیان مطرح می شود بر اساس اصل هولوگرافیک است که از نظر ریاضی نشان می دهد اطلاعاتی- که در افق سطح سیاهچاله ی شوارتزشیلد در اندازه یک پروتون، ذخیره می شود- منشا جرم و توده بر مقیاس کوانتومی است. نشان داده شده است که این راه حل، همچنین در بررسی کیهان شناسی با پیشبینی توده ی کل جهان، دارای ارزش آماری است.)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=741650600647492&set=a.291883805624176
توضیح:
اصل هولوگرافیک: اصل هولوگرافی، از تلاش های «دیوید بوهم» منشا می گیرد. او پیشنهاد داد هر منطقه، حاوی یک «ساختار» کلی است که در درون آن، قرار گرفته است. بوهم، ساختار کیهان را به عنوان هولوگرام یاد کرد و این بر اساس شباهت آن با هولوگرافی نوری، است.
این ساختار پوشیده شده در هر منطقه یا حجم را می توان از نظر اطلاعاتی آن توصیف کرد که آن را با آنتروپی مرتبط می کند، زیرا از دیدگاه تئوری اطلاعات، آنتروپی، میزان اطلاعات در یک سیستم است. قانون دوم ترمودینامیک بیانگر یک سیستم بسته، با گذر زمان، آنتروپی یا بی نظمی است و یا میزان اطلاعات و تمایز، افزایش می یابد.)(نگاه شود مقاله ی اصل هولوگرافی و انتروپی سیاه چاله هادر همین کانال)
پرتوهای هاوکینگ: پرتوهای سیاهچاله
عنوان، آنچه را قبلاً گفتیم- که نور از منطقه ی رویداد در سیاه چاله نمی‌گذرد- تغییر می‌دهد، پس چگونه می‌گوییم سیاه چاله پرتوهایی دارد؟
این نظر دانشمند فیزیک نظریاستیفن هاوکینگ است و این نظریه به صورت جزیی و نه کلی، دو نظریه ی نسبیت عام و نظریه کوانتوم را جمع می کند و مفاد آن عبارت است از: سیاه چاله ها کاملا سیاه نیستند و پرتوهایی وجود دارد که قابل رصد است.
این پرتوها را رصد کننده ی خارج از سیاهچاله با کمک امکاناتی فراتر از فیزیک امروز میتواند ببیند، و دلیل آن، تفاوت‌های کوانتومی در خلا است و چیزی است که مکانیک کوانتوم بر اساس اصل عدم قطعیت، پیشگویی می‌کند. امکان ندارد بر اساس اصل عدم قطعیت، فضایی کاملاً تهی و خالی باشد، زیرا معنی خالی بودن، آن است که محیط ها و زمینه ها مانند محیط الکترومغناطیس یا جاذبه ی آن، در صفر نگه داشته شده است و میزان دگرگونی یا جهش، صفر است.
و این متناقض با اصل عدم قطعیت است، پس بر اساس مکانیک کوانتوم، همیشه در خلا، زوج هایی از ذرات فرضی هستند که با هم برخورد می‌کنند و برخی از آنها برخی دیگر را از میان می‌برد یا ذرات و ذرات متضاد برخورد می‌کنند و یکدیگر را از میان می‌برند.
هنگامی که دو ذره به جای آن با هم برخورد کنند و برخی از آن برخی دیگر را از میان ببرد یکی از آنها در اثر جاذبه، در سیاهچاله بیفتد- ذره ی دیگری که در مقابل آن است، ممکن است آزاد شود و به مسافتی دور از سیاهچاله بگریزد و رصدکننده ی بیرون از سیاهچاله آن را ببیند، گویا پرتوهایی است که از سیاهچاله صادر می شود و این پرتوها، پرتوهای سیاهچاله نام دارد و برخی دیگر آن را بر اساس نام کاشفش، پرتوهای هاوکینگ نامیده اند و این پرتوها بر اساس چگالی سیاهچاله یا نقطه تکنیگی در کیهان فعلی است.
سیاهچاله ها تبخیر نمی‌شود:
اصطلاح سیاهچاله، در زمانی طرح شد که تصور می شد، هیچ نوری از آن خارج نمی‌شود بنابراین، سیاه و ثابت است. (یا به عبارتی نوری قادر نیست از آن خارج شود و پر از نور است ولی این نور، قابل رویت توسط ناظر، نیست.) سیاهچاله ی مورد تصور ناشی از جذب نور معمول یا فتون، میتواند با تغییر جاذبه، بقیه ی پرتوهای الکترومغناطیس را هم جذب کند و اصطلاح سیاهچاله ی نوری به سیاهچاله ی اطلاعاتی، تغییر کند و این تعبیر با توجه به پرتوهای سیاهچاله- که از جنس فتون نیستند- دقیقتر هم هست. نگاه معمول ما بر جهان از طریق فتون هاست ولی بخش اندکی از اطلاعات موجود در جهان، در قالب فتون است. اساسا طرح فرضیه ی سیاهچاله ها برای توجیه ثبات و توسعه در کیهان در نسبیت عام شکل گرفت.
نسبیت عام، ما را به خمیدگی ابعاد کیهان مادی می برد و این خمیدگی میتواند آنقدر پیش برود که باعث از میان بردن فاصله ها و تمایزها شود.
در نگاه سیاهچاله ای، تمایزها و تفاوت ها و فاصله ها می تواند رنگ ببازد و این، ما را به گذر از ابعاد مرسوم مادی و طرح چند جهانی می برد.
تعبیر سیاه، بر سیاهچاله مانده ولی با طرح پرتوهای سیاهچاله توسط استفن هاوکینگ، معلوم شده است سیاهچاله ها آنقدر هم سیاه نیستند و پرتوزایی می کنند. این، پرتوزایی می تواند منجر به کاهش وزن و چگالی سیاهچاله و نهایتا نابودی آن شود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/22/2023 9:06 PM]
ولی آیا سیاهچاله ها- که تفسیری بر رخدادها در کیهان ماست- واقعاً تبخیر می شوند؟
تبخیر سیاهچاله به معنی کاهش حجم و جرم آن است یعنی در نهایت جرم سیاهچاله به صفر می‌رسد؛ در حالی که چنین قطعیتی با اصلعدم قطعیت هایزنبرگ که اندازه گیری همزمان مکان و تکانه ی چیزی ممکن نیست در تضاد است.
این در حالی است که می‌بینیم طرح و فرضیه ی سیاهچاله ها و پرتوهای سیاهچاله در کنار اصل عدم قطعیت، با قدرت مطرح است.
پرتوهای تابیده از سیاه چاله بر اساس نظریه استیفن هاوکینگ، چگونه باعث از بین رفتن آن نمی شود؟!
جمع میان این قوانین گاهی در درون یک مجموعه، ساده نیست ولی با طرح چند مجموعه و ناظر درون یا بیرون مجموعه، قابل تفسیر خواهد بود.
(بررسی بیشتر در مقاله یسقوط درون جاذبه ای خاص، چگونه خواهد بود؟ در همین کانال)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از واقعیت امروز تا حقیقتدرمان با سلول های بنیادیبه جای تولید، بیشتر گوش کوفور و فراوانیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوروشی جدید در درمان قطع نخکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی نکات از گاید لاین پرسلام تا روشناییپرسش و چستجو همیشه باقی امانند آب باشتوهم وجودمغز در تنهایی آسیب میبینام اس یا تومور؟حس چشایی و بویاییتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمدو داروی جدید برای میاستهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون داروویتامین کا و استخوانبی هیچ می ایی و بی هیچ میررژیم های غذایی و نقش مهم مننژیتکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی سيناپسها طی تکامل و سوی ما آید نداها را صداآنژیوگرافی از مغزتوصیه های سازمان بهداشت شعار و عملنقش نگاه از پایین یا نگاهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت نوزدهمنگاه از دور و نگاه از نزدتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیمواقعیت تقویت شدهبیماری الزایمرراز تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز کشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه فراتر از حفظ تعادلبسیاری از مجرمان، خودشانسیاهچاله، سیاه خالص یا پآیا همه جنایت ها نتیجه بیجنسیت و تفاوت های بیناییتکامل مداومضررهای مصرف شکر و قند بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت بیست و سونابینایی در نتیجه ی گوشی تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی فاکسیبتاز تکینگی تا مغز، از مغز درد و درسواکسن دیگری ضد کرونا از دبیهوش کردن در جراحی و بیمزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت گوش دادن بهتر از حرف زدنمرکز حافظه کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناسانسور بر بسیاری از حقایآیا بدون ناظر هوشمند هم بجهان یکپارچهتکامل، نتیجه ی برنامه ریظرفیت مغز چقدر استنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسانیت در هم تنیده و متصحسن یوسف باغچه ی مننخستین تمدن بشریتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی به شناسایی کافراتر از دیوارهای باوراز روده تا مغزذهن و شیمی بدنوزن حقیقی معرفت و شناختبا خودت نجنگزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگر جان به جز تو خواهد از خمسمومیت دانش آموزان بی گتلاش های جدید در ALSستون فقرات انسان دو پا جلآیاما مقهور قوانین فیزیکجهانی در ذهنتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلائم عصبی آلزایمر، با اچند روش ساده برای موفقیتايا اراده آزاد توهم است یخواب عامل دسته بندی و حفطچرا حیوانات سخن نمی گوینتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش داروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت 11قفس را بشکناستیفن هاوکینگ در مورد هرقیبی قدرتمند در برابر میادآوری خواب و رویابازگشایی مجدد مطب دکتر سزیست شناسی کل در جزء فراکمنتظر نمان چیزی نور را بهپیموزایدمطالبی در مورد تشنجتمرکز و مدیتیشنسربازان ما محققا غلبه می آرام باشجایی خالی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وعارضه جدید ویروس کرونا سنون و القلماین ابتدای تناقض هاستخودت را از اندیشه هایت حفنشانه های گذشته در کیهان تغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا یا بازگشت به قبل ازدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوشیاری کوانتومیقانونمندی و محدودیت عالماضطراب و ترسرویا و خبر از آیندهکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت دموجودات مقهور ژنها هستندپیام های ناشناخته بر مغز مغز مانند تلفن استتو کز محنت دیگران بی غمیشنا در ابهای گرم جنوب نیاآسانی موفقیتحقیقت آنطور نیست که به نظتاثیر دپاکین بر بیماری مغربال در زندگینوار عصب و عضله تعیین محلایران بزرگخدا بخشنده است پس تو هم بهمه چیز و هیچ چیزارزش های وارونهدرمان نابینایان آیا ممکنهدف یکسان و مسیرهای مختلقطار پیشرفتروزه داری و بیمار ی ام اس کندر در بیماریهای التهاببدون زمان، ماده ای وجود نسفرنامه سفر به بم و جنوب میدان های کوانتومی خلاتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان برای شادمانی طشگفت نیست من عاشق تو باشمافزایش مرگ و میر سندرم کوحوادث روزگار از جمله ویرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینوعی سکته مغزی ، وحشتناک دقیق ترین تصاویر از مغز اهمانند سازی در انساندل به دریا بزنهمجوشی هسته ای، انرژِی باز کجا آمده ام و به کجا میدرمان تومورهای مغزی با ابه خوبی های دیگران فکرکنوقاحت و تمسخر دیگرانلزوم گذر انسان از حدها و روشی جدید در درمان نابینکیهان خود را طراحی میکندبرخی نرمش ها برای درد زانسلاح و راهزنیپرسشگری نامحدودماه رجبتوهم وجودشبیه سازی سیستم های کوانمغز را از روی امواج بشناسامواجی که به وسیله ی ماشیحس و ادراک (قسمت اول )تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک دو سوی واقعیتهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتویتامین کا در سبزیجاتبی ذهن و بی روحرژیم ضد التهابیمن، ما یا چی؟کارهایی بیش از طراحی و گپبرداشت مغز ما از گذر زمانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآنان که در قله اند هرگز ختوصیه های غیر دارویی در سصبور باشنقش نظام غذایی در تکامل مانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت هفتمنگاه از درون قفس یا بیرونتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگواقعیت تقویت شدهبیماری ای شبیه آلزایمر و راست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز کشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبسیاری از بیماری های جدیسیاره ی ابلهانآیا هوش مصنوعی می تواند نجنسیت و تفاوت های بیناییتکامل چشمضررهای شکر بر سلامت مغزنقش داروهاي مختلف معروف انرژی تاریکحس و ادراک قسمت بیستمناتوانی از درمان برخی ویتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی فاجعه ی جهل مقدساز تکینگی تا مغز، از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهواکسن سرطانبیهوشی در بیماران دچار ازمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت گوشه بیماری اتوزومال رسسمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت های بین زن و مرد فقسانسور ذهنآیا برای تولید مثل همیشه جهان یکپارچهتکثیر سلول در برابر توقف عقل مجادله گرنقشه های مغزی جدید با جزیانسانیت در برابر دیگرانحساسیت روانی متفاوتنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSهوش مصنوعی تعاملیفرار در فرار از میزبان، داز سایه بگذرذهن پر در برابر آگاهیوزوز گوشبا خدا باشزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگرفتار محدودیت ها و ابعامسمومیت دانش آموزان، قماتلاش های جدید در درمان فرستارگانی قبل از آغاز کیهآگاهی فراتر از آگاهیجهان، تصادفی نیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلت خواب آلودگی بعد از خوچندین ماده غذایی که ماننايا اراده آزاد توهم است یخواص فلفل سبزچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت نهمقله برای دیدن نه برای به استیفن هاوکینگ در تفسیر رقابتی بی هدف یا رقابتی هیاری خدا نزدیک استبازگشت از آثار به سوی خدازیست شناسی باور حقیقت یا منتظر نتیجه ی کارهایت باپیموزایدمطالعه ای بیان میکند اهدتمرکز بر هدفسربرولایزینآرامش و دانشجاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعجول نباشنوآوری ای شگفت انگیز داناین بیمار را باید چه کار خودروهای هیدروژنینشانه های پروردگار در جهتغییرات آب و هوایی که به ارتوکين تراپی روشی جديد در هم تنیدگی کوانتومی و دهوشیاری سنتی یا هوشیاری قارچ بی مغز در خدمت موجوداطلاع رسانی اینترنتیرویا بخشی حقیقی از زندگی کلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت سمورد نادر همپوشانی دو بیپیدایش زبانمغز مادران و کودکان در زمتو پیچیده ترین تکنولوژی شناخت و معرفت، و نقش آن دآشنا پنداریحقیقت افرادتاثیر داروهای ضد التهاب مقالاتنوار عصب و عضله در مطب دکایرادهای موجود در خلقت بخدای رنگین کمانهمه چیز کهنه میشودارزش های حقیقی ارزش های غدرمان های اسرار آمیز در آهدف یکسان، در مسیرهای متقطره قطرهروزه داری سلول های بنیادکندر علیه سرطانبر کسی اعتماد نکن مگر اینسفرنامه سفر به بم و جنوب میدان بنیادین اطلاعاتتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر ششگفت انگیز بودن کیهانافزایش سرعت پیشرفت علوم حکمت الهی در پس همه چیزتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیوالیندلایلی که نشان میدهد ما بهمدلی و هوش عاطفیاز کسی که یک کتاب خوانده درمان تشنجبه خودت مغرور نشووقت نهيب هاي غير علمي گذشلزوم سازگاری قانون مجازاروشی جدید در درمان سکته مکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نرمش ها برای زانوسلسله مباحث هوش مصنوعیپس از اگو یا بعد از نفسماپروتیلینتوهم بی خداییشبکه های مصنوعی مغز به درمغز زنان جوانتر از مغز مرامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک (قسمت دوم )تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هودولت یا گروهکهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ضایعات نخاعیویتامین بی 12 در درمان دردبی سوادی در قرن 21رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژي پاک سرچشمه حکاربرد روباتهای ريزنانوبرداشتت از جهان رو زیاد سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآنتی بادی منوکلونال در دتوصیه هایی در مصرف ماهیصبور باشنقش نظریه تکامل در شناساانفجار بزرگ پایان بوده احس و ادراک قسمت هفدهمنگاه از درون مجموعه با نگتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی فن آوری های جدید علیه شنااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلتواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری ای شبیه ام اس مولترجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمخچه ابزاري که وظیفه آن فبسیاری از بیماری های جدیسیاره ابلهانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهل مقدستکامل و ارتقای نگاه تا عمضعیف و قوینقش درختان در تکاملانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت دهمناتوانی در شناسایی چهره ترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی فارغ التحصیلان، فقیر و داز تکینگی تا مغز، از مغز درد زانو همیشه نیاز به جرواکسن سرطانبیوگرافیزمان و گذر آن سریع استمنبع هوشیاری کجاست قسمت گوشت خواری یا گیاه خواریمرگ چیستتفاوت های تکاملی در مغز وساهچاله ها تبخیر نمیشودآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان کنونی و مغز بزرگتریتأثیر نیکوتین سیگار بر معقل در جهان جدید، عجیب اسنقشه با واقعیت متفاوت اسانسان، گونه ای پر از تضادخفاش کور و انسان بینا؟نخستین روبات های زنده ی جتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی در قضاوت های افرد موفقاز علم جز اندکی به شما داذهن تو همیشه به چیزی اعتقوسواس، بیماری استبا طبیعت بازی نکنزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاش های جدید در درمان سرسخن نیکو مانند درخت نیکوآپومورفین در پارکینسونجهش های ژنتیکی مفید در ساتاثیر ویتامین دی بر بیماعماد الدین نسیمی قربانی چندجهانیای نعمت من در زندگیمخواص منیزیمچرا خشونت و تعصبتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت هفتمقله سقوطاستخوان های کشف شده، ممکرموزی از نخستین تمدن بشرژن همه چیز نیستبازگشت به ریشه های تکاملزیست، مرز افق رویداد هستمنتظر زمان ایده آل نشوپیچیدگی های مغزمگسمعمای اخلاقی قطارتمرکز بر امروزسردرد میگرنآرامش و سکونجاذبه و نقش آن در شکلگیریتاثیر گیاه خواری بر رشد وعدم توقف تکامل در یک اندانوار مغز مشاهده ی غیر مستاینکه به خاطرخودت زندگی خورشید مصنوعینشانه های بیداری روحیتغییرات تکاملی سر انسان ارتباط میکروب روده و پاردر هر سوراخی سر نکنهوش، ژنتیکی است یا محیطیقبل و بعد از حقیقتاطلاعات حسی ما از جهان، چرویا تخیل یا واقعیتکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهزبان جانسوزموسیقی نوپیر شدن حتمی نیستمغز چون ابزار هوش است دلیتو آرامش و صلحیشناخت حقیقت یا آرزوهای گآشنا پنداریحقیقت انسانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم تاثیر ویتامین دی بر بیمانوبت کودکانایستادن در برابر آزادی بخدایی که ساخته ی ذهن بشر همه چیز در زمان مناسبارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان های بیماری آلزایمربلوغ چیستهدف از تکامل مغزلمس کوانتومیروزهای بد باقی نمیماندکو کیو تن coQ10برلیتیونسفرنامه سفر به بم و جنوب میدازولام در درمان تشنج تولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز انسان رو به کوچکتر شدشگفت زده و حیران باشافسردگی و اضطراب در بیماحافظه میتواند بزرگترین دتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکنیکولا تسلاابتدا سخت ترین استنیاز به آموزش مجازی دیجیدنیا فریب و سرگرمیهمراه سختی، اسانی هستاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرمان جدید ALSبه خودت نگاه کنوقتی فهمیدی خطا کردی برگلزوم سازگاری قانون مجازاريتوکسيمب در درمان ام اسکیست هیداتید مغزبرخی نرمش های گردنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآلودگی هوا چالش قرن جدیدماجرای جهل مقدستوهم تنهاییشبکیه های مصنوعیمغزهای کوچک بی احساسامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت 67تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش دونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسویتامین بی هفدهبی شرمیرژیم غذایی سالم و ضد التهمنابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريز، در ماست مالی با هوش انسانیبررسي علل احتمالي تغيير سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآنزیم تولید انرژی در سلوتوضیحی ساده در مورد هوش مصبر لازمه ی پیروزی استنقش هورمون های تیروئید دانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت هجدهمنگاه حقیقی نگاه به درون اتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از دیروز و امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی فناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری والزارتان داروی ضد فشار بیماری اسپینال ماسکولار رحم مصنوعیمنابع بی نهایت انرژی در دکشف جمجمه ای درکوه ایرهومخچه تاثیر گذار بر حافظهبشکه ای که ته نداره پر نمسیاره ابلهانآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان فراکتالتکامل و ریشه ی مشترک خلقتطلوع و حقیقتنقش ذهن و شناخت در حوادث انرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت دوازدهمنادیدنی ها واقعی هستندترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی فاصله ها در مکانیک کوانتاز تکامل تا مغز از مغز تا دردهای سال گذشته فراموش واکسن ضد اعتیادبیوگرافیزمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت گیلگمش باستانی کیستمرگ و میر پنهانتفاوت های زبانی سرمنشا تسایه ی هوشیاریآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان کاملی در اطراف ما پرتأثیر نگاه انسان بر رفتاعقل سالمنقص های سیستمی ایمنیانعطاف پذیری مکانیسمی علخفاش با شیوع همه گیری جدینرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی در کامپیوترهافرد یا اندیشهازدواج های بین گونه ای، رذهن خود را مشغول هماهنگیوسیله، فقط دعا نیستبالای هر دستی، دستی هستزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئول صیانت از عقیده کیستلاش های جدید شرکت نورالسخن و سکوتآپومورفین در پارکینسونجهش های ژنتیکی غیر تصادفتاثیر ویروس کرونا بر مغز عنصر اصلی تعیین واقعیتنه ناامیدی بلکه ارتقاای همه ی وجود منخواص میوه ی بهچرا در مغز انسان، فرورفتتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتهوش عاطفی قسمت یازدهقلب های سادهاستروژن مانند سپر زنان درمز و رازهای ارتباط غیر کژن همه چیز نیستبازخورد یا فیدبکزاویه نگاه ها یکسان نیستمنحنی که ارتباط بین معرفپیچیدگی های مغزی در درک زمعماری، هندسه ی قابل مشاتمساح حد واسط میان مغز کوسردرد میگرن در کودکانآرامش عقلجبران از دست رفته هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وعدم درکنوار مغز با توضیح دکتر فااینکه خانواده ات سالم باخوش قلبی و مهربانینظام مثبت زندگیتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط ماده و انرژیدر والنتاین کتاب بدید همهوض مصنوعی زندهقبل از آغازاطلاعاتی عمومی در مورد مرویا حقی از طرف خداکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان ریشه هایی شناختی اسموسیقی هنر مایع استپیراستاممغز چگونه صداها را فیلتر شناخت درون، شناخت بیرون؛آشناپنداری چیستحقیقت اشیاتاثیر درجه حرارت بر مغزصفحه اصلینور از عمق تاریکیاکنون را با همه ی نقص هایخدایا جز تو که را دارمهمه چیز در زمان کنونی استارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان های بیماری اس ام ایبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از خلقت رسیدن به ابزالووفلوکساسینروزهای سختکوچ از محیط نامناسببرنامه و ساختار پیچیده مسفری به آغاز کیهانمکان زمان یا حافظه زمانتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیمغز ایندگان چگونه استشگفتی های نقشه ی ژنتیکیافسردگی و ساختار مغزحافظه های کاذبتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچیز جدید را بپذیردنیا مکانی بسیار اسرارآمهمراهی میاستنی با برخی ساز انفجار بزرگ تا انفجار درمان جدید مولتیپل میلومبه دنبال رستگاری باشوقتی پر از گل شدی خودت را لزوم عدم وابستگی به گوگل ریه زغالیکیست کلوئید بطن سومبرخی یونها و مولکول های مسم زنبور ، کلیدی برای وارآلودگی هوا و ویروس کروناماجرای عجیب گالیلهتوهم جداییشباهت مغز و کیهانمغز، فقط گیرندهامید نجاتحس و ادراک قسمت 74تاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماندوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی متصل با مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدرماندگی به دلیل عادت کرویتامین دی گنجینه ای بزربی عدالتی در توزیع واکسن رژیم غذایی ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز کاش شرف اجباری بود یا حتیماشین دانشبررسی مغز با امواج مادون سوخت هیدروژنی پاکآواز خواندن در قفس، نشانتوضیحات دکتر فاطمی در موصبر و واقعیتنقش هورمون زنانه استروژنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت هشتمنگاه دوبارهترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از دیسک گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی فواید روزه داری متناوباز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری اضطراب عمومیرحم مصنوعیمنابع جدید انرژیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمخاطب قرار دادن مردم، کابشریت از یک پدر و مادر نیسیب یکسان و دیدگاه های متآیا هوش سریعی که بدون احسجهان قابل مشاهده بخش کوچتکامل ابزار هوش ، راه پر طلای سیاهنقش روی و منیزیم در سلامتانرژِی برای ایجاد اضطرابحس و ادراک قسمت سومنادیدنی ها بیشتر از دیدنترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک بازی فاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکامل تا مغز، از مغز تدردی که سالهاست درمان نشواکسن علیه سرطانبیان ژن های اسکیزوفرنی دزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست قسمت گیاه بی عقل به سوی نور میمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ایستایی و تکاپوسایه را اصالت دادن، جز فرآیا جنین انسان، هوشمندی جهان پیوستهتأثیر شیرینی های حاوی لوعقلانیت بدون تغییرنقص در تشخیص هیجانات عاماهرام مصر از شگفتی های جهخلا، حقیقی نیستنرمش های مفید در سرگیجهتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی در تفکر خلاق افرد حساس از نظر عاطفی و باسکلت خارجی در درمان اختذهن خالی از شلوغی افکاریک پیام منفرد نورون مغزی بالاترین هدف از دولتزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگزیده ای از وبینار یا کنفمسئولیت جدیدتلاش هایی در بیماران قطع سخن پاک و ثابتآب زندگی است قسمت چهارمجهش های بیماری زا، معمولتاثیر ژنها بر اختلالات خعوامل موثر در پیدایش زبانه به اعدامای آنکه نامش درمان و یادشخواص هلو برگ هلوچرا ذرات بنیادی معمولاً تعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهداروی ضد جنون در درمان تیهوش عاطفی قسمت پنجمقلب و عقلاسرار آفرینش در موجرمز گشایی از اتصالات مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی بازسازي مغز و نخاع چالشی زاوسکا درمان گوشرمنشأ اطلاعات و آموخته ها پیوند قلب خوک، به فرد دچامعنی روزهتنفس هوازی و میتوکندریسردرد میگرنی در کودکانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجدا کردن ناخالصی هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وعدالت برای من یا برای همهنوار مغز ترجمه رخدادهای این، فقط راه توستخوش خیالی و خوش بینینظریه ی تکامل در درمان بیثبت و دستکار ی حافظهارتباط متقابل با همه ی حیدر یک فراکتال هر نقطه مرکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اقبل از انفجار بزرگاطلاعاتی عمومی در مورد مرویاها از مغز است یا ناخوکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره احساسات متفازبان شناسی مدرن در سطح سلمیلر فیشر نوعی نادر از گیپیشینیان انسان از هفت میمغز ناتوان از توجیه پیداشناسایی تاریخچه ی تکاملیآشتی بهتر استحقیقت تنها چیزی است که شاتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکینور دروناکوییفلکسخرما منبع بسیار خوب آنتی همه چیز، ثبت می شودارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان های جدید ALSبنی عباس، ننگی بر تاریخهر چیز با هر چیز دیگر در تلوب فرونتال یا پیشانی مغروزهای سخت میگذردکوچک شدن مغز از نئاندرتابرنامه ی مسلط ژنها در اختسقوط درون جاذبه ای خاص، چمکانیک کوانتومی بی معنی تولید پاک و فراوان انرژیپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار بقای برتر مادیشگفتی های زنبور عسلاقلیت خلاقحافظه و اطلاعات در کجاست اقیانوس نادانیحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچیزی منتظر شناخته شدندنیای شگفت انگیز کوانتومهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز بار خود بکاه تا پرواز درمان جدید میگرن با انتی به زودی شبکه مغزی به جای وقتی تو از یاد گرفتن باز مقاومت به عوارض فشار خون ریواستیگمینکپسول ژری لاکتبرخی اثرات مضر ویتامین دسماگلوتید داروی کاهش دهنآلودگی هوا و پارکینسونماده ی تاریکتوهم جدایی و توهم علمشباهت مغز با کیهان مادیمغزتان را در جوانی سیم کشامید یا ناامیدی؟حس و ادراک قسمت 75تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تدرها بسته نیستویروس مصنوعیبیمار 101 ساله، مبتلا به سرژیم غذایی ضد دردمنابع انرژی از نفت و گاز کتاب گران و پرهزینه شد ولمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسی و اپروچ جدید بر بیمسودمندی موجودات ابزی بر آینه در اینهتیوتیکسن داروی ضد جنونصبر بسیار بایدنقش ویتامین K در ترمیم اسانیس بی کسانحس و ادراک قسمت هشتاد و ننگاهی بر قدرت بینایی دراتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از دیستونی قابل درمانهوش مصنوعی از عروسک بازی فواید روزه داری متناوباز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریواکنش به حس جدیدبیماری بیش فعالیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمناطق خاص زبان در مغزکشیدن مادی روشی برای جلومدل همه جانبه نگر ژنرالیبعد پنجمسیر آفرینش از روح تا مغز آیا هشیاری کوانتومی وجودجهان موازی و حجاب هاتکامل تکنولوژیطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش روزه داری در سالم و جانسولینحس و ادراک قسمت سی و هشتمنادانی در قرن بیست و یکم،ترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهدانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک بازی فتون های زیستیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرس گرفتن از شکست هاواکسنی با تاثیر دوگانه ابیان حقیقتزمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست قسمت گیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ و سوال از قاتلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیساخت سلول عصبی حتی پس از آیا جهان ذهن و افکار ما مجهان پیوستهتئوری تکامل امروز در درمعقیده ی بی عملنقطه ی رسیدن به قلهاولویت بندی ها کجاستخلا، خالی نیستنرمش های موثر در کمردردتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحفردا را نمیدانیماسکار، لگوی هوشمندذهن سالمیک پیشنهاد خوب برای آسان باهوش ترین و با کیفیت تریزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگزارش یک مورد جالب لخته ومسئولیت در برابر محیط زیتلاش در تولید انرژی به رنسخت ترین حصارآب زندگی است قسمت هفتمجهش تمدنی عجیب و شگفت انستاثیر کلام در آیات کلام بعوامل ایجاد لغت انسانی و نه به اعدامای جان جان بی تن مروخواص هندوانهچراروياها را به یاد نمی آتعادل دوپامین، فقط باعث اختلالات حرکتی در انساندارویی خلط آورهوش عاطفی قسمت اولقلب یا مغزاسرار بازسازی اندام هارمز پیشرفت تواضع است نه طژن یا نقشه توسعه مغز و نقباغچه ی منزبان فرایند تکاملی برای منشاء کوانتومی هوشیاری اپیوند مدفوعمعاینه قبل از نوار عصب و تنفس هوازی و میتوکندریسردرد و علتهای آنآزمون تجربی، راهی برای رجدایی خطای حسی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وعسل طبیعی موثر در کنترل بنوار مغز در فراموشی هااینترنت بدون فیلتر ماهواخوشبختی چیستنظریه ی تکامل در درمان بیثبت امواج الکتریکی در عصارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر کمتر از چند ماه سوش جدهیچ چیز همیشگی نیستقبرستان ها با بوی شجاعتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرویاهای پر رمز و حیرتی درکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره احساساتی غیرزبان شناسی نوین نیازمند میهمانهای ناخوانده عامل تو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و قلب در جنین موش مصنشناسایی سلول های ایمنی اآغاز فرایند دانستنحقیقت خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکپیامهای کاربراننوروفیبروماتوزاکسی توسین و تکامل پیش اخسته نباشی باباهمه ی سردردها بی خطر نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان های جدید میگرنبه قفس های سیاهت ننازهر جا که جات میشه، جات نیلوتیراستامروش مقابله مغز با محدودیکوچکی قلببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سقوط زیگزاگی یا ناگهانیمکانیزمهای دفاعی در برابتولید اندام با چاپ سه بعدپروتئین های ساده ی ابتدامغز ابزار برتر بقاشانس یا نتیجه ی تلاششانس یا تلاشالکترومغناطیس شنوایی و هحافظه و اطلاعات در کجاستتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی خارج از مغزهای ما نیدنیایی پر از سیاهچاله هندسه ی پایه ایاز بحث های کنونی در ویروسدرمان جدید کنترل مولتیپلبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی خودت را در آینه دیدیمقایسه رقابت و همکاریریاضیات یک حس جدید استکامپیوتر سایبورگبرخی اختلالات عصبی مثانهسندرم میلر فیشرآلزایمرماده ی خالیتوهم جسمشباهت های ریشه ای چند بیممغزتان را در جوانی سیمکشامید جدید بر آسیب نخاعیحس و ادراک قسمت 78چگونه تکامل مغزهای کنونیتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماندوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهویروس های باستانی، مغز مبیمار مرکز تنفس سلولیراه فراری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز کتاب زیست شناسی باورمباحث مهم حس و ادراکبررسی ژنها در تشخیص بیماسی و سه پل اصفهانآیندهتیک و اختلال حرکتیصد قدح، نفتاده بشکستنقش ژنتیک در درمان اختلاانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و شنگاهی بر توانایی اجزاي بتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی فواید زیاد دوچرخه سواریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتواکسن های شرکت فایزر آمربیماری تی تی پیرساناها و ابر رساناها و عمناطق خاصی از مغز در جستجکشتن عقیده ممکن نیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبعد از کروناسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآیا واکنش های یاد گرفته وجهان ما میتواند به اندازتکامل جریان همیشگی خلقتطوفان بیدارینقش رژیم غذایی بر رشد و اانسولین هوشمندحس و ادراک قسمت سی و ششمنازوکلسینترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین دانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی از عروسک بازی فروتنی معرفتیاز تکامل تا مغز، از مغز تدست و پا زدن در سایه؟وابستگی یعنی قلادهبیداری معنوی یعنی دوستی زمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست قسمت گیرنده باید سازگار با پیمرگ انتقال است یا نابود شتفاوتهای جنسیتی راهی براساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان پر از چیزهای اسرار آتئوری تکامل در پیشگیری و علم و ادراک فقط مشاهده ی نقطه ای بود و دگر هیچ نبواولین قدم شناخت نقص های خخلاصه ای از مطالب همایش منرمشهای مهم برای تقویت عتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ای ال اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحفرزندان زمان خوداساس انسان اندیشه و باور ذهت را روی چیزهای مفید متیک آلل ژنتیکی که از نئاندباور و کیهان شناسیزندگی، مراتب هوشیاری استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگشایش دروازه جدیدی از طرمستند جهان متصلتلاشی برای درمان قطع نخاسخت ترین کار، شناخت خود اآب زندگی است قسمت اولجهشهای مفید و ذکاوتی که دتاثیر کپسول نوروهرب بر نعواملی که برای ظهور لغت انه بدبخت بلکه نادانایمونوگلوبولین وریدی IVIgخواص انارچراروياها را به یاد نمی آتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات صحبت کردن در اندارویی ضد بیش فعالی سیستهوش عاطفی قسمت دهمقلب دروازه ی ارتباطاصفهان زیبارمز بقای جهش ژنتیکیژن ضد آلزایمربترس از اینکه کسی، به درگزبان متغیرمهمان ناخواندهپیوند مدفوع در درمان بیممعادله ها فقط بخش خسته کنتنفس بدون اکسیژنسردرد به دلیل مصرف زیاد مآزمون ذهنی گربه ی شرودینجریان انرژی در سیستم های تاثیر گیاه خواری بر رشد وعشق به هفت مرتبه ی شناختینوار مغز در تشخیص بیماری اینترنت، حقیقت جامعه ی فخوشبختی دور از رنج های منظریه ی تکامل در درمان بیارتباط هوش ساختار مغز و ژدر آرزوهایت مداومت داشتههیچ چیز، چقدر حقیقی استقدم زدن و حرکت دید را تغیاعتماد به خودرویای شفافکمردردبحران ذهن فیلمی قابل تامزبان، نشان دهنده ی سخنگو میوپاتی و نوار عصب و عضلهتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و هوش، برترین ابزار بشهر زیرزمینی در ژاپن براآغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت در علم، هرگز نهایی تاثیر درجه حرارت بر عملکسایتهای دیگرنورون هاي مصنوعی می تواناکسکاربازپین در درمان تشخطا در محاسبات چیزی کاملهمه جا خیر بکاراز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان های جدید در بیماری به مغز خزندگان خودت اجازهر حرکت خمیده می شود و هر لوزالمعده(پانکراس)مصنوعروش های صرفه جویی در ایجاکوچکترین چیز یک معجزه اسبرین نت به جای اینترنتسلول های مغزی عامل پارکیما انسانها چه اندازه نزدتولید سلولهای جنسی از سلپروتز چشممغز از بسیاری حقایق می گرپروتز عصبی برای تکلممغز به تنهایی برای فرهنگ شاهکار قرنالکتروتاکسی(گرایش و حرکحافظه ی هوش مصنوعیتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازچیزی شبیه نور تو نیستدنیا، هیچ استهندسه ی رایج کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان جدید ام اسبه سیاهی عادت نکنیممقابله ی منطقی با اعتراضریتوکسیمابکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرسندرم کووید طولانیآملودیپین داروی ضد فشار ماده ای ضد التهابیتوهمات و شناخت حقیقتشباهت کیهان و مغزمغط یک گیرنده استامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت 82چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرون قفس یا بیرون از آنویرایش DNA جنین انسان، بربیماری لبر و نابینایی آنراه نجاتمنابع انرژی از نفت و گاز کتاب طبیعت در قالب هندسهمبتکران خودشکوفابررسی بیماری التهابی رودسیلی محکم محیط زیست بر انآینده ی انسان در فراتر ازتیکاگرلور داروی ضد انعقاصداقتنقش گرمایش آب و هوا در همانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت پنجمنگاهت را بلند کنتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی فیلم کوتاه هیروشیما از هاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری خود ایمن اعصاب محرستگاری محدود به یک راه نمنبع نور واقعی و ثابت، حقگل خاردار، زیباستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبعد از کروناسیستم تعادلی بدنآیا یک، وجود داردجهان مادی، تجلی فضا در ذهتکامل داروینی هنوز در حاطوفان زیبایینقش رژیم غذایی در رشد و اانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت سیزدهمنباید صبر کرد آتش را بعد تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای مودائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی فروتنی و غروراز تکامل تا مغز، از مغز تدست کردن در گوشواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیداری و خواب کدام بهتر ازمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت53گالکانزوماب، دارویی جدیمرگ تصادفیتقلید مرحله ای نسبتا پیشساخت شبکه عصبی با الفبای آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان پر از چیزهای جادویی تئوری جدید، ویران کردن گعلم و روحنقطه بی بازگشتاولین مورد PML به دنبال تکخلاصه ای از درمان های جدیچرا ماشین باید نتایج را پتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی درمانگر کامپیفرضیه ای جدید توضیح میدهاستفاده از مغز، وزن را کمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعیک جهش ممکن است ذهن انسانباید از انسان ترسیدزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپل جویی اصفهانمشکل از کجاستتلاشی تازه برای گشودن معسختی ها رفتنی استآب زندگی است قسمت دومجهشهای مفید و ذکاوتی که دتاثیر کپسول نوروهرب بر تعوارض ازدواج و بچه دار شدنه جنگ و نه خونریزیایمپلانت مغزیخواص اردهچراغ های متفاوت و نور یکستعذیه ی ذهناختلالات عضلانی ژنتیکداستانها و مفاهیمی اشتباهوش عاطفی قسمت دومقلب روباتیکاصل بازخوردرمز جهانژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحتی علمی درباره تمایل بزبان مشترک ژنتیکی موجودامهندسی ژنتیک در حال تلاش پیوند مغز و سر و چالشهای معجزه های هر روزهتنها مانع در زندگی موارد سردرد تنشنآزمون ذهنی گربه شرودینگرجریان انرژی در سیستم های تاثیر گیاه خواری بر رشد وعشق درونی به یگانگی خلقتنوار مغزی روشی مهم در تشخایندرالخیالپردازی نکننظریه ی ریسمانارتباط پیوسته ی جهاندر آسمان هدیه های نادیدنهیچ وقت خودت را محدود به قدرت مردماعتماد به خودروان سالمکمردرد ناشی از تنگی کانابخش فراموش شده ی حافظهزبان، وسیله شناسایی محیطمیوتونیک دیستروفیتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقشواهدی از نوع جدیدی از حاآغاز مبهم آفرینشحقیقت راستین انسان علم بتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهاگر فقط مردم میفهمیدند کخطا در محاسبات چیزی کاملهمیشه چیزی برای تنهایی داز مخالفت بشنودرمان های جدید سرطانبه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به لیروپریم داروی ترکیبی ضدروش های عملی برای رفع کمرکووید نوزده و خطر بیماری برای یک زندگی معمولیسلول های بنیادیما انسانها چه اندازه نزدتولترودینما اکنون میدانیم فضا خالتومورها و التهاب مغزی عاپرورش مغز مینیاتوری انسامغز بیش از آنچه تصور میشوشاهکار شش گوشالکترودهای کاشتنیحافظه انسان و حافظه ی هوشتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجدندان ها را مسواک بزنید تهندسه بنیادیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان جدید ای ال اس، توفربه سخن توجه کن نه گویندهمقابله با کرونا با علم اسریسپریدونکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اطلاعات روانشناسی مسندرم گیلن باره به دنبال آموزش نوین زبانماده، چیزی نیستتوکل بر خداشباهت زیاد بین سلول هاي عنفرت، اسیب به خود استامیدهای جدید برای بازیابحس و ادراک قسمت 87چگونه جمعیت های بزرگ شکل تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرون و بیرون، جدای از هم ویشن پروبیماری میاستنی گراویسراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز کتاب، سفری به تاریخمتواضع باشبررسی سیستم تعادلی بدن اسینوریپا داروی ترکیبی ضدآینده ی علم و فیزیک در60 ثجلو رفتن یا عقبگردتیروفیبان موثر در سکته ی صدای بم با فرکانس پایین، نقش پیش زمینه ها و اراده انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت پنجاهچالش هوشیاری و اینکه چرا ترک امروزابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی فیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری دویکرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت گل درون گلدانمدل های ریز مغز مینی برینبعد از کرونا دلخوشی بیهوسیستم دفاعی بدن علیه مغز آیا کیهان می تواند یک شبیجهان مرئی و نامرئیتکامل داروینی هنوز در حاطولانی ترین شبنقش زنجبیل در جلوگیری از انسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت ششمنبرو و انرژی مداومتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیدارچینهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکامل تا مغز، از مغز تدست آسمانوبینار اساتید نورولوژی دبیست تمرین ساده برای جلوزمان، واقعی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمگام کوچک ولی تاثیرگذارمرگی وجود نداردتقلید از روی طبیعتساختن آیندهآیا خداباوری محصول تکاملجهان دارای برنامهتا 20 سال آینده مغز شما به علم اپی ژنتیک دریچه ای بهنمیتوان با بیرون انداختناولین مورد پیوند سر در انخم شدن فضا-زمانچرا مردم با زندگی میجنگنتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاداروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحفساد اقتصادی سیتماتیک دراستفاده از نظریه ی تکامل ذره ی معین یا ابری از الکیک رژیم غذایی جدید، می توبابا زود بیازونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپل خواجو اصفهانمشکلات نخاعیتلاشی جدید در درمان ام اسسختی در بلند شدن از روی صآب زندگی است قسمت سومجوانان وطنتاثیر کپسول نوروهرب بر سعید نوروز مبارکنه روش تقویت مغزایمپلانت مغزی و کنترل دو خواص بادامنزاع ها بیهوده استتغییراختراع جدید اینترنت کواندخالت در ساختار ژنهاهوش عاطفی قسمت سومقلب را نشکناصل در هم تنیدگی و جهانی رمز جهان خاصیت فراکتالژنها ، مغز و ارادهبحث درباره پیدایش و منشا زبان چهار حرفی حیات زمینمهندسی بدنپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی چشمتنها در برابر جهانسردرد سکه ایآزادی در چیستجریان انرژی در سیستم های تاثیر گیاهخواری بر رشد و عشق، شلوغ کردن نیستنوار مغز، مفید و بی خطرایپیداکرینخانه ی تاریکنظریه تکامل در درمان بیمارتباط انسانی، محدود به در آستانه ی موج پنجم کوویهیچ کاری نکردن به معنی چیقدرت و شناخت حقیقتاعتماد بی موردروبات ها قول میدهندکمردرد و علل آنبخش های تنظیمی ژنومزدودن نقص از هوش مصنوعیمیگرن و پروتئین مرتبط با تو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و اخلاقشواهدی از دنیسوان(شبه نئإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت غیر فیزیکیتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستاگر میدانی مصیبت بزرگتر خطای ادراک کارماهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز نخستین همانند سازها تدرمان های رایج ام اسبه نقاش بنگرهز ذره، یک دنیاستلیس دگرامفتامین یا ویاسروش هایی برای کم کردن اضطکودک هشت ساله لازم است آدبرای پیش بینی آینده مغز دسلول های بنیادی منابع و اما از اینجا نخواهیم رفتتومورهای نخاعیپرکاری تیروئیدمغز برای فراموشی بیشتر کشاید گوشی و چشمی، آماده شالگو نداشتیمحباب های کیهانی تو در توتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایده روش موفقیتهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانوقتی خورشید هست شمع به کابهبود حافظه پس از رخدادهملاحظه های اخلاقی دربارهریسدیپلام تنها داروی تایکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی بیماری ها که در آن بسندرم پیریفورمیسآمارهای ارائه شده در سطح ماده، چیزی بیش از یک خلا توپیراماتشباهت زیاد بین سلول هاي عنقاشی هایی با بوی گذشته یامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت چهلچگونه حافظه را قویتر کنیتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تدرون آشفته ی تو و ظاهر خنواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری های میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز کتابخانهمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی علل کمر درد در میانسیگار عامل افزایش مرگ ومآینده با ترس جمع نمیشودجلوتر را دیدنتکنولوژی های جدید و حالتصرع و درمان های آننقش پیشرفته ی سلول های بنانتروپی و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و یچالش هوشیاری و اینکه چرا ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی فیروز نادریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری دیستروفی میوتونیرشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست قسمت گل زندگیمدیون خود ناموجودبعد از کرونا دلخوشی بیهوسکوت و نیستیآیا گذشته، امروز وآینده جهان مشارکتیتکامل داروینی هنوز در حاطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش زبان در سلطه و قدرت اانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت شصت و هشتچت جی پی تیتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمفراموش کارها باهوش تر هساز تکامل تا مغز، از مغز تدست بالای دستوجود قبل از ناظر هوشمندبیش از نیمی از موارد انتقزمزمه ات مانده در گوشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگامی در درمان بیماریهای مراقب خودتون و خانواده هتقلید از طبیعتساختن آینده، بهترین روش آیا دلفین ها می تواند از جهان در حال نوسان و چرخشتا بحر یفعل ما یشاعلم به ما کمک میکند تا مونمیتوان بر سیاه سیاه نوشاولین هیبرید بین انسان و خونریزی مغز در سندرم کووچرا مغز انسان سه هزار سالتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیفشار و قدرتاستفاده از هوش مصنوعی در ذرات کوانتومی زیر اتمی قیکی از علل محدودیت مغز امباد و موجزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپلاسمای غالبمشکلات بین دو همسر و برخیتمایل زیاد به خوردن بستنسدسازی روش مناسب برای مقآب، زندگی است(قسمت پنجم)جوانان وطنتاثیر کپسول نوروهرب بر سعامل کلیدی در کنترل کارآچه زیاد است بر من که در ایایمپلانت مغزی کمک میکند خواص بادام زمینینزاع بین جهل و علم رو به پتغییر الگوی رشد مغزی با زادامه بحث تکامل چشمدر میان تاریکی و روشناییهوش عاطفی قسمت ششمقوی تر باشاصل علت و تاثیررنگ کردن، حقیقت نیستژنهای مشترک بین انسان و وبحثي درباره هوش و تفاوتهزبان نیاز تکاملی استمهربانی، شرط موفقیتپیوند اندام حیوانات به امعجزه ی علمتنهاییسردرد عروقی میگرنآزادی عقیده، آرمانی که تجراحی هوشیار مغزتاثیر انتخاب از طرف محیط عصب حقوق نورولوونوار مغز، ترجمه ی فعالیت ایا کوچک شدن مغزانسان الخانواده پایدارنظریه تکامل در درمان بیمارتباط از بالا به پایین مدر برابر حقایق جدیدهیچ کس مانند تو نگاه نمیکقدرت کنترل خوداعتیاد و تلاش های درمانی روبات های ریز در درمان بیکمردرد با پوشیدن کفش منابخش بزرگی حس و ادراک ما اسفر فقط مادی نیستمیگرن و خوابتو باید نیکان را به دست بپپوگستمغز و سیر تکامل ان دلیلی شیر و دوغ بادامافت فشار خون ناگهانی در وحقیقت غیر قابل شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز مبارکاگر نیروی مغناطیس نباشد خطای حسهمیشه اطمینان تو بر خدا باز نخستین همانند سازها تدرمان های علامتی در ام اسبه نادیدنی ایمان بیاورهزینه ای که برای اندیشیدلا اکراه فی الدینروش هایی برای جلوگیری از کودک ایرانی که هوش او از برای اولین بار دانشمندانسلول های بدن تو پیر نیستنبرای تمدن سازی، باید در بسلول بنیادی و ای ال اسما اشیا را آنطور که هستندتومورهای ستون فقراتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شاید درست نباشدالگو و عادت را بشکن و در احباب هایی تو در توتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جندهن، بزرگترین سرمایههندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز و از مغز درمان جدید سرطانوقتی ریشه ها عمیقند از چیبهداشت خوابملاحظات بیهوشی قبل از جرریشه های مشترک همه ی موجوکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی بیماری های خاص که بدسندرم پیریفورمیسآن چیزی که ما جریان زمان ماست مالیتوانایی مغز و دیگر اجزای شجاعت و ترسچقدر به چشم اعتماد کنیمامیدواریحس و ادراک قسمت چهل و هفتنگاه من، نگاه تو و یا حقیتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی اکنون می توانALS نگاهی کامل بر بیماری واز تکینگی تا مغز از مغز تدروغ نگو به خصوص به خودتواقعیت چند سویهبیماری های مغز و اعصاب و راه پیروزی در زندگی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز کجای مغز مسئول پردازش تجمجرم، گاهی قربانی استبرطرف کردن خشونت را از خاسیاهچاله هاآیا فراموشی حتمی استجمجمه انسان های اولیهتکنولوژی و پیشرفتضایعه ی شبکه لومبوساکرالنقش آتش در رسیدن انسان بهانتظار گذر تندباد؟حس و ادراک قسمت پنجاه و دچالش هوشیاری و اینکه چرا ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووواکسن کرونا ساخته شده توبیماری سلیاکرشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست قسمت گلوله ی ساچمه ایمدیریت اینترنت بر جنگتفکر قبل از کارسکوت، پر از صداآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان معناتکامل داروینی هنوز در حاطیف انسفالیت، گیلن باره نقش زبان در سلطه و قدرت اانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت شصت و دوچت جی پی تیتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیوراپامیل در بارداریبیشتر کمردردها نیازی به زنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگامی در درمان بیماریهای مراحل ارتقای پله پله کیهتقویت مغز با ورزشساختار فراکتال وجود و ذهآیا دلفین ها میتوانند باجهان در حال ایجاد و ارتقاتاول کف پا و حقیقتعلم بدون توقفنمای موفقیتاولین تصویر در تاریخ از سخونریزی مغزی کشندهچرا مغزهای ما ارتقا یافت تصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی، کیفیت فریب مفشار روحی، همیشه بد نیست استفاده از انرژی خلاذرات کوانتومی زیر اتمی قیافته های نوین علوم پرده باد غرور و سر پر از نخوت وزیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپمبرولیزوماب در بیماری چمشکلات روانپزشکی پس از ستمایز یا کشف یگانگیسرنوشتآتاکسیجواب دانشمند سوال کننده تاثیر کتامین در درمان پاعادت همیشه خوب نیستنه عدم مطلق بلکه عدم با قایمپلانت نخاعی میتواند دخواص شکلات تلخنزاع بین علم و نادانی رو تغییر خود یا تغییر دیگرااداراوون تنها داروی تاییدر مانهای کمر دردهوش عاطفی بیشتر در زنانقیچی ژنتیکیاصل عدم قطعیت از کوانتوم رنگین کمانژنهای هوش ، کدامندبحثی جالب درباره محدودیتزبان و کلمه حتی برای کسانموفقیت هوش مصنوعی در امتپیوند سر آیا ممکن استمعجزه ی علم در کنترل کرونتنهایی رمز نوآوری استسرطان کمیت گراییآزار حقیقیجراحی گردن همیشه برای دیتاثیر احتمالی عصاره تغلیعصب سیاتیکنوار عصب و عضلهایا این جمله درست است کسیخاویار گیاهینظریه تکامل در درمان بیمارتباط بین هوش طبیعی و هودر جراحی کمر عجله نکنیدهیچ کس حقیقت را درون مغز قدرت انسان در نگاه به ابعاعتیاد را به دور بیندازروبات کیانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش بزرگتر کیهان ناشناختسفر نامه سفر به بم و جنوب میگرن و روزه داریتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استمغز کوانتومیشیشه ی بازالتی و سیلیکونافت هوشیاری به دنبال کاهحقیقت، آن چیزی نیست که جلتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیاگر نعمت فراموشی نبود بسخطر آلودگی هواهمیشه به آنچه داری، خوشناز نخستین همانند سازها تدرمان ژنتیکی برای نوآوریبه هلال بنگرهزینه سنگین انسان در ازالاموژین داروی ضد اوتیسم؟روش هایی ساده برای کاهش اکودکان مهاجرکودکان میتوانند ناقل بی برای خودآگاه بودن تو بایسلول بنیادین از مخاط بینما به جهان های متفاوت خودتوهم فضای خالیمغز بزرگ چالش است یا منفعشایسته نیست در جیب خود قرالگوی بنیادین و هوشیاریحد و مرزها توهم ذهن ماستتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم بوقتی شروع به بیدار شدن میبهداشت خواب، رمز حافظه ی ممانتین یا آلزیکسا یا ابریشه های مشترک حیاتکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی توجهات در ببمار پارسندرم پای بی قرارآنچه می دانم، آنچه را میختوانایی یک فرد، برای تغیشرکت نورالینک ویدیویی ازنقش قهوه در سلامتیامیدواری و مغزحس و ادراک قسمت چهل و هشتنگاه مادی غیر علمی استتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک های بNVG 291از تکینگی تا مغز از مغز تدریا آرام نخواهد شد کشتی واقعیت چیستبیماری های ژنرالیزه ی عصراه انسان شدن، راه رفتن ومنابع انرژی از نفت و گاز کرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانیبزرگ فکر کنسیاهچاله های فضایی منابعآیا ممکن است موش کور بی مجنین مصنوعیتکنولوژی جدید که سلول هاضایعه ی عروقی مخچهنقش انتخاب از طرف محیط، نانحراف و حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و سچالش هوشیاری و اینکه چرا ترازودونابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک هوشیاریاز تکینگی تا مغز- از مغز درگیری مغزی در سندرم کووواکسن آلزایمربیماری ضعف عضلات نزدیک برشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت گلوئونمداخله ی زیانبار انسانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسکوت، در برابر گزافه گویآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان معکوستکامل زبانطبیعت موجی جهاننقش سجده بر عملکرد مغزانسان باشحس و ادراک قسمت شصت و ششنتایج نادانی و جهلتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک تا کمفراموشی و مسیر روحانیاز تکامل تا مغز، از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استورزش هوازی مرتب خیلی به قبا همه مهربان باشزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگاهی لازم است برای فهم و مرز مرگ و زندگی کجاستتقویت استخوان در گرو تغذساختار شبکه های مغزی ثابآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان ریز و درشتتابوهای ذهنیعلم در حال توسعهنمایش تک نفرهاولین دارو برای آتاکسی فخواندن ، یکی از شستشو دهنچرا ویروس کرونای دلتا واتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبداروی جدید ضد فشار خونهوش مصنوعی، اتفاقات و تحفضا و ذهن بازاستفاده از سلول های بنیاذرات کوانتومی زیر اتمی قیاد گرفتن مداومبار مغز بر دو استخوانزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپنج اکتشاف شگفت آور در مومشکلات روانپزشکی در عقب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرسریع دویدن مهم نیستآتاکسی فریدریشجواب سنگ اندازیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کن از بالا نگاه کنینهایت معرفت و شناخت درک عایمپلانت استخوانی در آسیخواص شگفت هویجنزاع بین علم و جهل رو به پتغییر دیگران یا تغییر خوادب برخورد با دیگراندر محل کار ارزش خودت را بهوش عاطفی در زنان بیشتر اقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاصل، روان و نفس استرهبر حقیقیژنهای حاکم بر انسان و انسبحثی در مورد نقش ویتامين زبان و بیان نتیجه ساختماموفقیت در تفکر استپیوند سر برای چه بیمارانمعجزه در هر لحظه زندگیتنبیه چقدر موثر استسرعت فکر کردن چگونه استآزار دیگری، آزار خود استجستجوی متن و تصویر به صورتاثیر بینش و انتظارات فرعضلانی که طی سخن گفتن چقدنوار عصب و عضلهایا ابزار هوشمندی یا مغز خار و گلنعناعارتباط شگفت مغز انسان و فدر درمان بیماری مولتیپل هیچ اندر هیچقدرت ذهناعداد بینهایت در دنیای مروح و آب حیاتکنگره بین المللی سردرد دبخش دیگری در وجود انسان هسفر به مریخ در 39 روزمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟شکل های متفاوت پروتئین هافتخار انسانحقایق ممکن و غیر ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیاگر نعمت فراموشی نبود بسخطر حقیقی، خود انسان استهمیشه داناتر از ما وجود داز نخستین همانند سازها تدرمان کارتی سل و تومور مغبه کدامین گناه کشته شدندهزاران سال چشم های بینا ولایو دوم دکتر سید سلمان فروش جدید تولید برقلازم است هیچ کاری نکنیدروش صحبت کردن در حال تکامکودکان گذشته به آینده فکبرای رشد، باید از مسیر خطسلول عصبی شاهکار انطباق پراسینزوماب در پارکینسوما با کمک مغز خود مختاريمتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز بزرگ چالشهای پیش روشادی، پاداش انجام وظیفهالگوبرداری از طبیعتحریص نباشتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همدو بیماری روانی خود بزرگ هنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان زخم دیابتی با تکنوویتنام نوعی کرونا ویروس بوزون هیگز چیستمن و وجود توهمیکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی توصیه ها برای واکسیسندرم پس از ضربه به سرآنچه ناشناخته است باید شتوازن مهمتر از فعالیت زیشربت رب انارنقش مهاجرت در توسعه نسل اامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت چهل و دومنگاه محدود و تک جانبه، مشتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین هماندین اجباریهوش مصنوعی از عروسک های بفقر داده ها در هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدریای خداواقعیت چیستبیماری وسواسراه بی شکستمنابع انرژی از نفت و گاز کریستال هامحل درک احساسات روحانی دبزرگ شدن مغز محدود به دورسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا ما کالا هستیمجنگ هفتاد و دو ملت همه را تکنولوژی جدید که سلول هاضایعات در عصب زیر زبانینقش اتصالات بین سلولهای اندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت پنجاه و شچالش های ایستادن بر دو پاترازودونابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک و هوشیاریاز تکینگی تا مغز- از مغز درگیری اعصاب به علت میتوواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماریهای تحلیل عضلانی ارشد، رسیدن به یک هدف نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت گمان میکنی جرمی کوچکی در مدارک ژنتیکی چگونه انسانتفکر خلا ق در برابر توهم سکته مغزیآیا امکان بازسازی اندامهجهان هوشمندتکامل زبانطبیعت بر اساس هماهنگینقش غذاها و موجودات درياانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک سی و هفتمنجات در اعتماد به خودتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک تا کمفراموشی آرماناز تکامل تا مغز، از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبورزش هوازی ، بهترین تمریبا هوش مصنوعی خودکار روبزندگی فعال و مثبت روند آلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگاهی مغز بزرگ چالش استمرز بین انسان و حیوان کجاتقویت حافظه یا هوش مصنوعسادیسم یا لذت از آزار دادآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان شگفت انگیزتاثیر فکر بر سلامتعلم راهی برای اندیشیدن اچند نرمش مفید برای کمردراولین دروغخواندن، دوست روزهای سختچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابداروی جدید ضد میگرنهوش احساسیفضای قلب منبع نبوغ استاستفاده از سلول های بنیارفلکس وتری با توضیح دکتر یاد بگیر فراموش کنیبار بزرگ ایستادن بر دو پازیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپول و شادیمشاهده گر جدای از شیء مشاتمدن پیشرفته ی پیشینیانسریعترین کامپیوتر موجودآتاکسی مخچه ای خودایمنجوسازی مدرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کن خوب حرف بزنینهایت در بی نهایتایمان به رویاخواص عجیب لوبیانسبیت عام از زبان دکتر برتغییر دادن ژنها آیا روزی ادراک ما درک ارتعاشی است در چه مرحله ای از خواب ، رهوش عاطفی در زنان بیشتر اقانون مندی نقشه ژنتیکی ماصلاح خطا با رفتن بر مسیرروی و منیزیم در تقویت استکفش و کتاببحثی در مورد نقش کلسیم و زبان و بیان، در سایه پیشرمولکول ضد پیریپیوند سر، یکی از راه حلهامعرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیسطح آگاهی، رخدادهای زندگآسيب میکروواسکولاریا آسجستجوی هوشیاری در مغز ماتاثیر ترکیبات استاتین (سغم بی پایاننوار عصب و عضلهایا بیماری ام اس (مولتیپخارق العاده و استثنایی بهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط شگفت انگیز مغز اندر دعواها چه میکنی؟هیچگاه از فشار و شکست نترقدرت شناختی انسان، محدودبقا با سازگارترین فرد اسروح در جهانی دیگر استکنگره بین المللی سردرد دبخشیدن دیگران یعنی آرامشسفر به درون سفری زیبامیگرن شدید قابل درمان استو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علممغز اندامی تشنه ی انرژی اشکل پنجم مادهافراد آغاز حرکت خودشان رحل مشکلتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژی تریژمینالاگر با مطالعه فیزیک کوانخطر را بپذیرهمیشه راهی هستاز نشانه ها و آثار درک شددرمان پوکی استخوانبه امید روزهای بهترهستي مادي ای که ما کوچکترهستی ما پس از شروعی چگال لبخند بزن شاید صبح فردا زروشهای نو در درمان دیسک بکودکان خود را مشابه خود تبرای زندگی سالم، یافتن تسلول عصبی، در محل خاص خودپرتوهای صادر شده از سیاهما بخشی از این جهان مرتبطتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز بزرگ و فعال یا مغز کوشب سیاه سحر شودالتهاب شریان تمپورالحرکات چشم، ترجمه کننده ی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین دو بار در هفته ماهی مصرف هنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ساده ی روماتیسمویتامین E برای فعالیت صحبوزون هیگز جهان را از متلمن کسی در ناکسی دریافتم کایروپاکتیک چیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atسندرم جدایی مغزآنچه واقعیت تصور میکنیم توت زیاد بخوریدشربت ضد خلطنقش میدان مغناطیسی زمین امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت چهل و سومنگاه کلی نگرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک های بفلج نخاعی با الکترودهای از تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای اواقعیت های متفاوتبیماری کروتز فیلد جاکوبراه طولانی را به سلامت گذمنابع انرژی از نفت و گاز کریستال زمان(قسمت اولمحدودیت چقدر موثر استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا ما تنها موجودات زنده جنگ و تصور از جنگتکینگیضرورت زدودن افکارنقش تیروئید در تکامل مغزاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت بیست و چهچالش کمبود اندام برای پیتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک آگاهیاز تکینگی تا مغز- از مغزتدرب بسته با غیر خود باز مواکسن اسپایکوژنبیماری، رساله ای برای سلز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست قسمت گنجینه ای به نام ویتامین مروری بر تشنج و درمان هایتفاوت قند طبیعی با قند و سکته ی مغزی در جوانانآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان هوشیارتکامل زبان انسان از پیشیطعمه ی شبکه های ارتباط اجنقش غذاها و موجودات درياانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک- قسمت پنجاه و نجات در راستگوییتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدداروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی از عروسک تا کمفرایند پیچیده ی خونرسانیاز خود رها شوذهن چند جانبه نیازمند نگورزش و میگرنبا هر چیزی که نفس می کشد مزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگاهی جهت را عوض کنمرز جدید جستجو و اکتشاف، تقویت سیستم ایمنیسازگاری با محیط بین اجزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان شگفت انگیز و بی زمانتاثیر مشاهده بر واقعیت بعلم ساختن برج های چرخانچند جهانیاولین سلول مصنوعیخواب زمستانی سلول های سرچرا پس از بیدار شدن از خوتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی جدید ضد الزایمرهوش احساسیفضای خالی ای وجود ندارداستفاده از سلول های بنیارفتار مانند بردهیادگیری مهارت های جدید دبار سنین ابزار هوشمندی ازیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپول و عقیدهمشاهده آینده از روی مشاهتمدن بشری و مغز اخلاقیسرکه انگبین عسلی مفید برآتش منبع انرژیجامعه ی آسمانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کردن به نعمتنهادینه سازی فرهنگ اختلااین پیوند نه با مغز بلکه خود جسم و یا تصویرچسبیدن به خود، مانع بزرگ تغییر زودتر اتصالات مغزیادغام میان گونه های مختلدر ناامیدی بسی امید استهوشمندی کیهانقانون گذاری و تکاملاصول انجام برخی نرمش ها درویکردهای جدید ضایعات نخکل اقیانوس در یک ذرهبحثی در مورد حقیقت فضا و زبان و تکلم برخی بیماریهمولتیپل اسکلروز در زنان پیوندهای پیچیده با تغییرمغز فکر میکند مرگ برای دیتو یک معجزه ایسعی کن به حدی محدود نشویآسیب ها ناشی از آلودگی هوحفره در مغزتاثیر تغذیه بر سلامت رواغم بی پایاننوار عصب و عضلهایا بدون زبان میتوانیم تخبر مهم تلسکوپ هابلهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت انگیز مغز اندر سال حدود 7 میلیون نفر هیپرپاراتیروئیدیسمقدرت عشقبقا در ازای بیماریروح رهاییکنترل همجوشی هسته ای با هبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسفر تجهیزات ناسا به مریخ میاستنی گراویس بدون آنتیتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان ایا طبیعتا تماشکرگزار هر چیزی باش که داافراد بی دلیل دوستدار تو حلقه های اسرارآمیزتاثیر درجه حرارت بر عملکنوزاد ناشنوای متولد شده،خطرات هوش مصنوعیهمیشه عسل با موم بخوریماز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان پوکی استخوانبه بالا بر ستارگان نگاه کبه بالاتر از ماده بیندیشهشت توصیه برای کاستن از دلحظات خوش با کودکانروشهای شناسایی قدرت شنواکودکان را برای راه آماده برخی ملاحظات در تشنج های سلولهای ایمنی القا کنندهپرتوزایی از جسم سیاهما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم چیستمغز بزرگترین مصرف کننده شبیه سازی میلیون ها جهان ام آر آی جدید با قدرت شگفحرکت چرخشی و دائمی کیهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدو برابر شدن خطر مرگ و میهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بویتامین E در چه مواد غذایبی نهایت در میان مرزهاریشه های اخلاقمن پر از تلخیمکار امروز را به فردا نیندبرخی روش های تربیتی کودکسندرم دزدی ساب کلاوینآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توسعه هوش مصنوعی قادر اسشش مرحله تکامل چشمنقش محیط زندگی و مهاجرت دامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت نهمنگاه انسان محدود به ادراتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین هماندیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش اواقعیت و مجازبیماری گیلن باره و بیماررابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژی از نفت و گاز کریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت های حافظه و حافظبزرگترین خطایی که مردم مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیا مصرف مولتی ویتامین هجنگ داده هاتکامل فردی یا اجتماعیضرب المثل یونانینقش حفاظتی مولکول جدید داندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت بیست و یکچالش دیدگاه های سنتی در بتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز، از مغز درختان چگونه بر تشکیل ابواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیمارستان هوش مصنوعیزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت گوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت مغز انسان و میمون هسال سیزده ماههآیا احتمال دارد رویا از آجهان های بسیار دیگرتکامل ساختار رگهای مغزی ظهور امواج مغزی در مغز مصنقش غذاها و موجودات درياانسان در هستی یا هستی در حس و ادراک- قسمت بیست و پنخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرایند تکامل و دشواری هااز درخواست ها جدا شوذهن هوشیار در پس ماده ی مورزش بهترین درمان بیش فعبا آتش، بازی نکن و بعد از زندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگذر زمان کاملا وابسته به مرزهای حقیقی یا مرزهای تتلقین اطلاعات و حافظهستم با شعار قانون بدترین آیا راهی برای بهبود وضعیجهانی که نه با یک رخداد و تاثیر نگاه ناظر هوشیار بعلایم کمبود ویتامین E را چند جهانیاوکرلیزوماب داروی جدید شخواب سالم عامل سلامتیچرا ارتعاش بسیار مهم استتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهداروی سل سپتهوش بشری تهدید برای بشریقفس دور خود را بشکناستفاده از سلول های بنیارفتار وابسته به شکلیادگیری هوش مصنوعی، عمیقباربر دیگران نباشزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپوست ساعتی مستقل از مغز دمشاهدات آمیخته با اشتباهتمدن زیر آبسرگیجه از شایعترین اختلاآثار باستانی تمدن های قدجاودانگی مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت بد را ترک کنچهار میلیارد سال تکامل باین اندوه چیستخودآگاهی و هوشیارينسبت ها در کیهانتغییر عمودی سر انسان از پادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی مرزها و بی مهوشیاری و وجودقانون جنگلاصول توسعه ی یک ذهن کاملرویا و واقعیتکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد عملکرد لوب فزبان و شناخت حقیقت قسمت چمواد کوانتومی جدید، ممکنپیوندی که فراتر از امکانمغز قلبتو یک جهان در مغز خودت هسشلیک فراموشیآسیب روانی شبکه های اجتمحق انتخابتاثیر حرکات چشم بر امواج غیرقابل دیدن کردن مادهنوار عصب و عضله مهم در تشایا تکامل هدفمند استخدا موجود استهم نوع خواری در میان پیشیارتباط غیرکلامی بین انسادر عید نوروز مراقب تصادف هاوکينگ پیش از مرگش رسالقسم به فقربقای حقیقی در دور ماندن اروزه داری متناوب، مغز را کنترل جاذبهبدون پیر فلکسفر دشوار اکتشافمیدان مغناطيسي زمین بشر تو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای ایجاد تمدشکست حتمیافزایش قدرت ادراکات و حسحمله ویروس کرونا به مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنوسانات کوانتومی منبع مادفاع از پیامبرهمیشه، آنطور نیست که هستاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان آرتروز با ورزش موضبه جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنلرزش ناشی از اسیب به عصبروشی برای بهبود هوش عاطفکوری گذرای ناشی از موبایبرخی مرزهای اخلاق و علوم سلولهای بنیادی مصنوعی درپرسشمانند کودکان باشیدتوهم و خیالمغز حریص برای خون، کلید تام اس و سرطانحس متفاوتتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزدو برابر شدن خطر مرگ و میهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بویتامین کابی نظمی مقدمه شناخترژیم های غذایی و نقش مهم من بی من، بهتر یاد میگیرمکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی سلولهای عصبی در تلاسندرم سردرد به دلیل افت فآنها نمیخواهند دیگران راتوسعه برخی شغل ها با هوش ششمین کنگره بین المللی سنقش مرکز تنفس سلولی در بیاما شما از دید خفاش کور هحس و ادراک قسمت چهارمنگاه از بیرون مجموعهتبر را بردارابزار بقا از نخستین هماندیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساسواقعیت و انعکاسبیماری آلزایمر، استیل کورادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع انرژی از نفت و گاز کریستال زمان(قسمت سوم)محدودیت درک انسانبزرگترین درد از درون است سیاهچاله ی تولید کنندهآیا مغز تا بزرگسالی توسعجنبه های موجی واقعیتتکامل مادی تا ابزار هوشمضربه مغزی در تصادف رانندنقش حیاتی تلومر دی ان آ داندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت بیست و دوچاالش ها در تعیین منبع هوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی فال نیکواز تکینگی تا مغز، از مغز درختان اشعار زمینواکسن دیگر کرونا ساخته شبیندیشزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست قسمت گویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز حافظه کجاستتفاوت ها و تمایزها کلید بسانسور از روی قصد بسیاری آیا احتمال دارد رویا از آجهان هایی در جهان دیگرتکامل شناخت انسان با کشفظرف باید پر شود چه با چرک نقش غذاها در کاهش دردهای انسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک- قسمت شصت و چهنخاع درازتر یا کوتاهتر کتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی به کمک هوش طبیفرایند حذف برخی اجزای مغاز دست دادن دم در پیشینیاذهن و زندگیورزش در کمر دردبا تعمق در اسرار ابدیت و زندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگذشته را دفن کنمزایای شکلات تلخ برای سلتلاش ها برای کشف منابع جدستم، بی پاسخ نیستآیا راهی برای رفع کم آبی جهانی که از یک منبع، تغذیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر علایم کمبود ویتامین E را چند جهانی و علمايندگان چگونه خواهند دیدخواب سالم عامل سلامتی و یچرا بیماری های تخریبی مغتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنداروی ضد چاقیهوش در طبیعتقفس ذهناستفاده از سلول های بنیارفتار اجتماعی انسان، حاصیادگرفتن، آغاز حرکت است بارداری بدون رحمزیرک ترین مردممنبع خواب و رویاپوشاندن خود از نورمطالبه ی حق خودتمدنی قدیمی در شمال خلیج سرگردانیآدم عاقل، وقت خودش را هدرجایی برای یاد گرفتن باقی تاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت دادن مغز بر تفکرچهار ساعت پس از کشتار خوکاین ایده که ذرات سیاهچالخودآگاهی و هوشیارينسبت طلایی، نشانه ای به ستغییرات منطقه بویایی مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش در هم تنیدگی کوانتومیهوشیاری و افسردگیقانون جنگلاصول سلامت کمررویا و کابوسکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت اموجود بی مغزی که می تواندپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو کجای جهانیشلیک فراموشیآسیب عصب پا به دنبال اعتیحقیقت قربانی نزاع بین بی تاثیر دوپامین و سروتونینغرور و علمنوار عصب و عضله برای تاییایجاد احساساتخدا نور آسمان ها و زمین اهمه چیز موج استارتروز یا خوردگی و التهادرمان نگهدارنده ی اعتیادهاوکينگ پیش از مرگش رسالقضاوت ممنوعبلندی در ذهن ما درک بلندیروزه داری و التهاب زیانبکندن ریشه ی خودبدون بار گذشتهسفرنامه سفر به بم و جنوب میدان های مغناطیسی قابل تو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طشکستن مرز دور مغزافزایش میل جنسی با خوردن حمایت از طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانوشیدن چای برای مغز مفید دفاع در برابر تغییر ساختهمکاری یا رقابتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان ام اس(مولتیپل اسکل