دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثر سلولهای عصبی چگونه است قسمت سوم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه استقسمت سوم

در قسمت‌های قبلی بیان شد، سیستم بسیار پیچیده تنظیم درجه حرارت بدن انسان مانع از آن می شود که دمای درون جمجمه از حد مشخصی فراتر یا پائین تر رود. به خصوص که سد مستحکمی در اطراف مغز هست و مانع از تاثیر گذاری دمای محیط بر مغز می شود.

این سیستم پیچیده تنطیمی در موجودات دیگر، کمتر وجود دارد.

در این قسمت، به تاثیر درجه حرارت بر تکثیر سلول‌های عصبی و رشد آکسون ها می پردازیم.

سلول‌های عصبی مغز از تکثیر سلولهای بنیادی عصبی(neural stem cell) به وجود می آید و اختلال در تکثیر این سلول‌های بنیادی عصبی می تواند منجر به مغزی بیمار، در اندازه کوچک یا بزرگ (microcephaly or macrocephaly) شود
( http://www.nature.com/nrn/journal/v16/n11/full/nrn4021.html)

با این حال برخی مطالعات، نشان می‌دهد در مهره داران در قسمت‌های از مغز، تکثیر در سلول‌های عصبی دیده می شود و حداقل در قسمتهایی از مغز، نورونهاي جدید جایگزین نورونهاي قدیمی می شوند.

این حالت حتی در انسان هم دیده می شود. شرایط محیطی مهره دار بر تکثیر این سلولها موثر است.

رامیرز و همکاران در سال 1997 و پنافيل و همکارانش در سال 2001 بیان کردند که افزايش حرارت، تاثیر مثبتی بر تکثیر سلول‌های عصبی دارد.

در مطالعه ای در لاکپشت ها دیده شد که میزان سلول‌های علامت گذاری شده bromodeoxyuridine-labeled cells
(BrdU-LCs)
در لاک پشتهايي که در هوای گرمتر بودند(27-30℃) بیشتر از لاک پشتهایی است که در هوای سرد(5-14℃) هستند. این مطلب نشان می دهد که آب و هوای گرم باعث زيادشدن تکثیر سلولهای عصبی مغز و نخاع در لاک پشت می شود.

استفاده از آنتی بادي anti-BrdU روی سلول‌های عصبی لاک پشت و آنتی بادی ضد سلولهای گليال نشان داد که هر دو رده سلولی در پاسخ به گرما تکثیر بیشتر پیدا مي کنند.

در این مطالعه، دو گروه لاک پشت یکی در درجه حرارت بین 27-30 درجه و گروه دوم در درجه حرارت بین 5 تا 14 درجه نگهداری شدند. لاکپشت هايي که در درجه حرارت بالاتر بودند فعالیت حرکتی بیشتر و دریافت غذای بیشتری داشتند

( Altman, J. (1962). Are new neurons formed in the brain of adult mammals?
Science 135, 1127-1128.)

Milka Radmilovich, Anabel Fernández, and Omar Trujillo-Cenóz,* ,Environment temperature affects cell proliferation in the spinal cord and brain of juvenile turtles, 27 May 2003

@salmanfatemi

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11.11.20 22:25]
تکثیر بیشتر سلول‌های عصبی همانطور که در قسمتهای قبل بیان شد در محدوده درجه حرارت معینی افزایش پیدا میکند و افزایش درجه حرارت، بیش از این محدوده با تخریب سد بین مغز و خون، اثرات زیان بار بسیاری بر مغز خواهد داشت. یعنی محدوده باریکی در حدود دو تا سه درجه، محدوده ارزشمند حیاتی است و هرگونه انحراف از این محدوده، اثرات زیان باری در عملکرد مغز خواهد داشت. حفظ این محدوده حرارتی، برای تداوم هوش انسان هوشمند، بسیار حیاتی است.

پیدایش انسان جدید(هموساپینس) با مغز نسبتا بزرگ، سبب شد انسان بتواند با هوش و مغز خود، صنعت را توسعه دهد و با کمک محصولات طبیعی دست به تولیداتی مانند هواپیما و اتومبیل و بنزین و گازوییل بزند که گاهی در رقابت شدید با دیگر موجودات از جمله انسان های دیگر، محیط زیست آنها را تغییر دهد و حتی منجر به انقراض آنها شود. حتی در رقابت سنگین با دیگر گونه های شبیه انسان، باعث انقراض این گونه ها شد.

رفتار هوش و مغز انسان جدید، که محصول ژن های خودخواه اوست، این نتیجه را به بار می آورد زیرا مغز و هوش خودخواه انسان، هرگز در رقابت با دیگر موجودات، تردیدی در از میان بردن آنها نخواهد داشت ولی آیا این نتیجه و جهان کنونی که در اثر فعالیت های همین مغز ساخته شده است ، ایده آل نسلهای بعدی است؟

تاثیرات گلخانه ای صنعت و تکنولوژی، هشداری برای گریز از محدوده درجه حرارت ایده آل برای زیستن است و هرچه این تاثیر گلخانه ای بیشتر شود، درجه حرارت بالاتر خواهد رفت. از میان رفتن هزاران گونه زیستی در زمین، هشداری برای آینده انسان کنونی هم هست زیرا انسان محصول تکاملی از همان موجودات پایین تر است.
ویدیو از آخرین پست امام احمد الحسن در صفحه فیسبوک ایشان گرفته شده است

https://youtu.be/aQWcyR0W_VM
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نسبت ها در کیهانادب برخورد با دیگرانروح رهاییتکامل زبانفیلمی بسیار جالب از تغییهوشیاری و وجودسفر تجهیزات ناسا به مریخ اصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد نقش ویتامين تست آر ان اس دز میاستنی گمنبع نور واقعی و ثابت، حقشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استخطرات هوش مصنوعینوار عصب و عضله مهم در تشدرمان پوکی استخوانایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیارتباط شگفت مغز انسان و فروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتفرگشت و تکامل تصادفی محض هاوکينگ پیش از مرگش رسالسلول عصبی، در محل خاص خودکنترل همجوشی هسته ای با هشایسته نیست در جیب خود قربخش دیگری در وجود انسان هتصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حرکات چشم، ترجمه کننده ی پاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طافتخار انساندو بار در هفته ماهی مصرف اگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع مادرمان ساده ی روماتیسمهمیشه، آنطور نیست که هستریشه های مشترک حیاتاز نخستین همانند سازها تبه کدامین گناه کشته شدندتاثیر گیاه خواری بر رشد وفساد اقتصادی سیتماتیک درهشت توصیه برای کاستن از دسندرم جدایی مغزکودکان خود را مشابه خود تشربت ضد خلطبرای خودآگاه بودن تو بایتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرکاری تیروئیدحس و ادراک قسمت چهل و سوممغز حریص برای خون، کلید تدین، اجباری نیستالگوی بنیادین و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدرک فرد دیگر و رفتارهای اهنر رها شدن از وابستگیراه طولانی را به سلامت گذاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایبهداشت خواب، رمز حافظه ی تاثیر ترکیبات استاتین (سقلب را نشکنسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگکایروپاکتیک چیستضرورت زدودن افکاربرخی توجهات در ببمار پارمهندسی ژنتیک در حال تلاش آنچه می دانم، آنچه را میخحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش محیط زندگی و مهاجرت ددانشمندان نورون مصنوعی سامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادراابزار بقا از نخستین هماندرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبیماری های ژنرالیزه ی عصتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت و شناخت حقیقتسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلطعمه ی شبکه های ارتباط اجبزرگ فکر کنمیوتونیک دیستروفیآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش حفاظتی مولکول جدید دداروهای ضد تشنج با توضیح انحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بابزار بقای موجود زنده از ذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر رژیم گیاه خواری بر لیس دگرامفتامین یا ویاسسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستعلم ساختن برج های چرخانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعما انسانها چه اندازه نزدآیا آگاهی پس از مرگ از بیخواب زمستانی سلول های سرنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ضد الزایمرانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقراتفاق و تصادفرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیر فشار کووید چه باید کراز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعبا همه مهربان باشتبدیل پلاستیک به کربن و سمقابله ی منطقی با اعتراضسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گعادت کردن به نعمتتقویت استخوان در گرو تغذماده ای ضد التهابیآیا دست مصنوعی به زودی قاخود جسم و یا تصویرچند جهانیدر ناامیدی بسی امید استاولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استاحساسات کاذبرویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هاهوش بشری تهدید برای بشریزبان و تکلم برخی بیماریهاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقبار مغز بر دو استخوانترازودونمنابع انرژی از نفت و گاز سعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزپول و شادیمطالبی در مورد تشنجغم بی پایانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشخبر مهم تلسکوپ هابلچهار میلیارد سال تکامل بدر سال حدود 7 میلیون نفر ایمپلانت استخوانی در آسیدر عید نوروز مراقب تصادف ایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سادراک ما درک ارتعاشی است روزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیفیروز نادریهوشیاری و افسردگیسفر دشوار اکتشافاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی در مورد نقش کلسیم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج منبع هوشیاری کجاست قسمت شکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسدفاع از پیامبرنوار عصب و عضله برای تاییدرمان آرتروز با ورزش موضایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استارتباط شگفت انگیز مغز انروشهای شناسایی قدرت شنوااعتیاد را به دور بیندازتاثیر مشاهده بر واقعیت بفراموش کارها باهوش تر هسهاوکينگ پیش از مرگش رسالسلولهای ایمنی القا کنندهکنترل جاذبهشادی، پاداش انجام وظیفهبخشیدن دیگران یعنی آرامشتصاویر زیبای رعد و برقمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحرکت چرخشی و دائمی کیهانپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طافراد آغاز حرکت خودشان ردو برابر شدن خطر مرگ و میاگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید درمان سرگیجه بدون نیاز بهمکاری یا رقابتریشه های اخلاقاز نشانه ها و آثار درک شدبه امید روزهای بهترتاثیر گیاه خواری بر رشد وفشار و قدرتو هر کس تقوای خدا پیشه کنسندرم دزدی ساب کلاوینکودکان را برای راه آماده شش مرحله تکامل چشمبرای رشد، باید از مسیر خطتغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپراسینزوماب در پارکینسوحس و ادراک قسمت نهممغز در تنهایی آسیب میبیندیوار همه اش توهم بودالگوبرداری از طبیعتابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزدرک نیازمند شناخت خویش اهنر، پر کردن است نه فحش درابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کابوزون هیگز چیستتاثیر تغذیه بر سلامت رواقوی تر باشسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاکار امروز را به فردا نیندضرب المثل یونانیبرخی توصیه ها برای واکسیمهندسی بدنآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش مرکز تنفس سلولی در بیدانشمندان یک فرضیه رادیکامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهابزار بقا از نخستین هماندرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبیماری وسواستاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت کنترل خودسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلظهور امواج مغزی در مغز مصبزرگ شدن مغز محدود به دورمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا ما کالا هستیمحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی فامپیریدین یا نورلاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوابزار بقای موجود زنده از ذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی و داراییاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر رژیم گیاه خواری بر لا اکراه فی الدینستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و گنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استعلایم کمبود ویتامین E را تفکر خلا ق در برابر توهم ما اکنون میدانیم فضا خالآیا امکان بازسازی اندامهخواب سالم عامل سلامتینقش غذاها در کاهش دردهای داروی سل سپتانسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کاتوبان اطلاعات و پلِ بینرفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزیرفون داروی ضد ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردبا هوش مصنوعی خودکار روبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مقابله با کرونا با علم اسسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماعادت بد را ترک کنتقویت حافظه یا هوش مصنوعماده، چیزی نیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخودآگاهی و هوشیاريچند جهانی و علمدر هم تنیدگی مرزها و بی ماولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغاخلاق و علوم اعصابرویا و واقعیتتکینگیهوش در طبیعتزبان و شناخت حقیقت قسمت چاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است بار بزرگ ایستادن بر دو پاتراشه مغز بدون واسطه ی دمنابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیحق انتخابپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدغم بی پایانتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنخدا موجود استچهار ساعت پس از کشتار خوکنون و القلمدرمان نگهدارنده ی اعتیاداین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان ادغام میان گونه های مختلروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی فیزیک مولکولها و ذرات در هوشیاری کوانتومیسفرنامه سفر به بم و جنوب اصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی در مورد حقیقت فضا و تشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمآسیب ها ناشی از آلودگی هودفاع در برابر تغییر ساختنوار عصب و عضله تعیین محلدرمان ام اس(مولتیپل اسکلایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزارتباط شگفت انگیز مغز انروشی برای بهبود هوش عاطفاعداد بینهایت در دنیای متاثیر نگاه ناظر هوشیار بفراموشی همیشه هم بد نیستهدف یکسان و مسیرهای مختلسلولهای بنیادی مصنوعی درکندن ریشه ی خودشب سیاه سحر شودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس متفاوتپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شافراد بی دلیل دوستدار تو دو برابر شدن خطر مرگ و میاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان سرگیجه بدون نیاز بهمانند سازی در انسانرژیم های غذایی و نقش مهم از نظر علم اعصاب یا نرووسبه بالا بر ستارگان نگاه کتاثیر گیاه خواری بر رشد وفشار روحی، همیشه بد نیست وفور و فراوانیسندرم سردرد به دلیل افت فکوری گذرای ناشی از موبایششمین کنگره بین المللی سبرای زندگی سالم، یافتن تتغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت چهارممغز را از روی امواج بشناسدیوار، از ابتدا توهم بودالتهاب شریان تمپورالابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمدرک و احساسهوموارکتوس ها ممکن است درادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانبوزون هیگز جهان را از متلتاثیر حرکات چشم بر امواج قیچی ژنتیکیسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیضربه مغزی در تصادف رانندبرخی درمان های Spinal Muscular Atمهربانی، شرط موفقیتآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت بیست و دونقش نگاه از پایین یا نگاهدانشمندان ژنی از مغز انسامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدابزار بقا از نخستین هماندرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری کروتز فیلد جاکوبتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت انسان در نگاه به ابعسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فظرف باید پر شود چه با چرک بزرگ شدن تقریبا ناگهانی میگرن و خوابآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی لیراگلوتیداندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی ابزار بقای موجود زنده از ذهن و زندگیتوهم چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری، رساله ای برای سلتاثیر رژیم گیاهخواری بر لاموژین داروی ضد اوتیسم؟ستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستعلایم کمبود ویتامین E را تفاوت قند طبیعی با قند و ما از اینجا نخواهیم رفتآیا انسان با مغز بزرگش اخخواب سالم عامل سلامتی و ینقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی ضد چاقیانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریاتوسوکسیمایدرفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی به شناسایی کازیرک ترین مردماز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختبا هر چیزی که نفس می کشد متبدیل سلولهای محافط به سملاحظه های اخلاقی دربارهسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی گذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاعادت دادن مغز بر تفکرتقویت سیستم ایمنیماده، چیزی بیش از یک خلا آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخودآگاهی و هوشیاريچند روش ساده برای موفقیتدر هم تنیدگی کوانتومیاولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گویناخلاق پایه تکامل و فرهنگرویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیALS نگاهی کامل بر بیماری وهوش عاطفی قسمت 11زبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویابار سنین ابزار هوشمندی اتراشه ها روی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی پوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارغیرقابل دیدن کردن مادهتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیخدا نور آسمان ها و زمین اخدا بخشنده است پس تو هم بنوآوری ای شگفت انگیز داندرمان نابینایان آیا ممکناین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهادغام دو حیطه علوم مغز و روزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشففیزیک هوشیاریهوشیاری سنتی یا هوشیاری سفرنامه سفر به بم و جنوب اصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی در مورد عملکرد لوب فتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیآسیب روانی شبکه های اجتمدقیق ترین تصاویر از مغز انوار عصب و عضله در مطب دکدرمان با سلول های بنیادیایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودارتباط غیرکلامی بین انساروشی جدید در درمان قطع نخبقا با سازگارترین فرد استاثیر نگاه و مشاهده ناظر فراموشی و مسیر روحانیهدف یکسان، در مسیرهای متسلام تا روشناییکندر در بیماریهای التهابشبیه سازی میلیون ها جهان بدون پیر فلکتضادهای علمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس چشایی و بویاییپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدافزایش قدرت ادراکات و حسدو داروی جدید برای میاستاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالیندرمان سرگیجه بدون داروهمجوشی هسته ای، انرژِی برژیم های غذایی و نقش مهم از نظر علم اعصاب اراده آزبه بالاتر از ماده بیندیشتاثیر گیاه خواری بر رشد وفضا و ذهن بازوقاحت و تمسخر دیگرانسوی ما آید نداها را صداکی غایب شدی تا نیازمند دلشعار و عملبرخی ملاحظات در تشنج های تغییرات مغز پس از 40 سالگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرتوزایی از جسم سیاهحس و ادراک قسمت نوزدهممغز زنان جوانتر از مغز مردید تو همیشه محدود به مقدام آر آی جدید با قدرت شگفابزار بقا از نخستین هماندرک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه ایهورمون شیرساز یا پرولاکتراز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتبی نهایت در میان مرزهاتاثیر دوپامین و سروتونینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیضررهای مصرف شکر و قند بر برخی روش های تربیتی کودکموفقیت هوش مصنوعی در امتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت بیست و سونقش نظام غذایی در تکامل مدانشمندان پاسخ کوانتومی امگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونابزار بقا از نخستین هماندرد و درستو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت ذهنسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهظرفیت مغز چقدر استبزرگترین خطایی که مردم ممیگرن و روزه داریآیا مصرف مولتی ویتامین هحسن یوسف باغچه ی مننقش داروهاي مختلف معروف داروی تشنجی دربارداریاندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویابزار بقای موجود زنده از ذهن و شیمی بدنتوهم و خیالهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیمارستان هوش مصنوعیتاثیر رژِیم غذایی بر میگلایو دوم دکتر سید سلمان فستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانعلائم عصبی آلزایمر، با اتفاوت مغز انسان و میمون هما اشیا را آنطور که هستندآیا احتمال دارد رویا از آخواب عامل دسته بندی و حفطنقشه های مغزی جدید با جزیداروی ضد چاقیانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهاتصال مغز و کامپیوتررقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی تعاملیزیست شناسی کل در جزء فراکاز درخواست ها جدا شووزوز گوشبا آتش، بازی نکن و بعد از تبر را بردارملاحظات بیهوشی قبل از جرسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیسعارضه جدید ویروس کرونا ستلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیخودت را از اندیشه هایت حفچندین ماده غذایی که مانندر هم تنیدگی کوانتومی و پاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان دراختلا ل در خود عضلهرویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمNVG 291هوش عاطفی قسمت نهمزبان و شناخت حقیقت قسمت داستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استباربر دیگران نباشتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنابع انرژی از نفت و گاز شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاغرور و علمتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدخدای رنگین کماننوار مغز مشاهده ی غیر مستدرمان های اسرار آمیز در آاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیارتقا و تکامل سنت آفرینش روزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریفیزیک و هوشیاریهوش، ژنتیکی است یا محیطیسفرنامه سفر به بم و جنوب اصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهتشنج به صورت اختلال رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر آسیب عصب پا به دنبال اعتیدل به دریا بزننوبت کودکاندرمان تومورهای مغزی با اایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبارتروز یا خوردگی و التهاروشی جدید در درمان نابینبقا در ازای بیماریتاثیر نگاه انسان بر رفتافراموشی آرمانهدف از تکامل مغزسلاح و راهزنیکندر علیه سرطانشبیه سازی سیستم های کوانبدون بار گذشتهتظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک (قسمت اول )پدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استافزایش میل جنسی با خوردن دو سوی واقعیتاگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلادرمان سرطان با امواج صوتهمدلی و هوش عاطفیرژیم ضد التهابیاز نظر علم اعصاب اراده آزبه جای محکوم کردن دیگران تاثیر گیاه خواری بر رشد وفضای قلب منبع نبوغ استوقت نهيب هاي غير علمي گذشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکیهان خود را طراحی میکندصبور باشبرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرسشحس و ادراک قسمت هفتممغزهای کوچک بی احساسدیدن خدا در همه چیزام اس و سرطانابزار بقا از نخستین هماندرک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هسهوش فوق العاده، هر فرد اسراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردبی نظمی مقدمه شناختتاثیر دپاکین بر بیماری مقانون مندی نقشه ژنتیکی مسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشضررهای شکر بر سلامت مغزبرخی سلولهای عصبی در تلاموفقیت در تفکر استآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت بیستمنقش نظریه تکامل در شناسادانشمندان اولین سلول مصناما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگابزار بقا از نخستین هماندرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری آلزایمر، استیل کوتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت شناختی انسان، محدودسانسور ذهنجهان یکپارچهکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کاعقل مجادله گربزرگترین درد از درون است میگرن سردردی ژنتیکی که بآیا مغز تا بزرگسالی توسعحساسیت روانی متفاوتنقش درختان در تکاملداروی جدید ALSاندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقای موجود زنده از ذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در سیاهچالهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیندیشتاثیر سلامت دستگاه گوارشلازم است هیچ کاری نکنیدستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشعلت خواب آلودگی بعد از خوتفاوت ها و تمایزها کلید بما به جهان های متفاوت خودآیا احتمال دارد رویا از آخواص فلفل سبزنقشه با واقعیت متفاوت اسداروی ضد تشنج با قابليت تانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جاثر مضر مصرف طولانی مدت ررقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی در قضاوت های ازیست شناسی باور حقیقت یا از دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استبا تعمق در اسرار ابدیت و تحریک عمقی مغزممانتین یا آلزیکسا یا ابسربرولایزینجاذبهگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدعجول نباشتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی خودروهای هیدروژنیچندجهانیدر هم تنیدگی کوانتومی و دايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصباختلاف خانوادگی را حل کنرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومفقر داده ها در هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت هفتمزبان و شناخت حقیقت قسمت ساستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستبارداری بدون رحمتراشه ی بیولوژِیکمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادپیموزایدمعنی روزهغربال در زندگیتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرتمرکز و مدیتیشنآرام باشخدایی که ساخته ی ذهن بشر نوار مغز با توضیح دکتر فادرمان های بیماری آلزایمراین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیارتقا یا بازگشت به قبل ازروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف فیزیک آگاهیهوض مصنوعی زندهسفرنامه سفر به بم و جنوب اضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهتشنج عدم توازن بین نورون منبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداآسانی موفقیتدلایلی که نشان میدهد ما بنور از عمق تاریکیدرمان تشنجایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استارزش های وارونهروشی جدید در درمان سکته مبقای حقیقی در دور ماندن اتاثیر نگاه انسان بر رفتافرایند پیچیده ی خونرسانیهدف از خلقت رسیدن به ابزاسلسله مباحث هوش مصنوعیکو کیو تن coQ10شبکه های مصنوعی مغز به دربدون زمان، ماده ای وجود نتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک (قسمت دوم )پروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیافزایش مرگ و میر سندرم کودولت یا گروهکاگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان ضایعات نخاعیهمراه سختی، اسانی هسترژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز واقعیت امروز تا حقیقتبه جای تولید، بیشتر گوش کتاثیر گیاه خواری بر رشد وفضای خالی ای وجود نداردوقتی فهمیدی خطا کردی برگسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکیهانِ هوشیارِ در حال یاصبور باشبرخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرسش و چستجو همیشه باقی احس و ادراک قسمت هفدهممغز، فقط گیرندهدیدگاه نارسای دوگانه ی مام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقا از نخستین هماندرک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانیهوش مصنوعی می تواند بر احرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرتاثیر داروهای ضد التهاب قانون گذاری و تکاملسیاره ابلهانجهل مقدسکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدضعیف و قویبرخی سيناپسها طی تکامل و مولکول ضد پیریآنژیوگرافی از مغزحس و ادراک قسمت دهمنقش هورمون های تیروئید ددانشمندان تغییر میدان مغامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون اابزار بقا از نخستین هماندرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط ههوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و گذر آن سریع استاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بیماری الزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت عشقساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیعقل در جهان جدید، عجیب اسبسیاری از مجرمان، خودشانمیگرن شدید قابل درمان اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیخفاش کور و انسان بینا؟نقش ذهن و شناخت در حوادث داروی جدید s3 در درمان ام انرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندابزار بقای موجود زنده از ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیلبخند بزن شاید صبح فردا زسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلعماد الدین نسیمی قربانی تفاوت ها را به رسمیت بشناما با کمک مغز خود مختاريمآیا بدون ناظر هوشمند هم بخواص منیزیمنقص های سیستمی ایمنیداروی ضد تشنج با قابليت تانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زااثرات فشار روحی شدیدرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی در کامپیوترهازیست، مرز افق رویداد هستاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستبا خودت نجنگتحریک عمقی مغز در آلزایممن و وجود توهمیسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیعدم توقف تکامل در یک انداتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکخورشید مصنوعینه ناامیدی بلکه ارتقادر هر سوراخی سر نکنايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتاختلال حرکتی مانند لرزش رویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمفلج نخاعی با الکترودهای هوش عاطفی قسمت یازدهزبان جانسوزاستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستبازگشایی مجدد مطب دکتر ستربیت کودکان وظیفه ای مهمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و مقالاتمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر ویتامین دی بر بیماتمرکز بر هدفآرامش و دانشخدایا جز تو که را دارمنوار مغز ترجمه رخدادهای درمان های بیماری اس ام ایاین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیارتوکين تراپی روشی جديد روزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر مفیزیکدانان ماشینی برای تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسفری به آغاز کیهاناطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره هوش و تفاوتهتشویق خواندن به کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنآشنا پنداریدنیا فریب و سرگرمینور دروندرمان جدید ALSایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودارزش های حقیقی ارزش های غريتوکسيمب در درمان ام اسبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر ویتامین دی بر بیمافرایند تکامل و دشواری هاهر چیز با هر چیز دیگر در تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکوچ از محیط نامناسبشبکیه های مصنوعیبر کسی اعتماد نکن مگر اینتعویض دارو در تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 67پروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاافزایش سرعت پیشرفت علوم دونپزیل در بیماران قلبی اپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیردرمانهای بیماری پارکینسهمراهی میاستنی با برخی سرژیم غذایی سالم و ضد التهاز کجا آمده ام و به کجا میبه خوبی های دیگران فکرکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وقفس دور خود را بشکنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به کیست هیداتید مغزصبر لازمه ی پیروزی استبرخی نرمش ها برای درد زانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپرسشگری نامحدودحس و ادراک قسمت هجدهممغز، همه ی واقعیت را نمیبدیروز و امروزامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هوابزار بقا از نخستین هماندرک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی متصل با مغزرحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزربی ذهن و بی روحتاثیر داروی ضد تشنج سدیم قانون جنگلسیاره ابلهانجهان فراکتالکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکطلوع و حقیقتبرداشت مغز ما از گذر زمانمولتیپل اسکلروز در زنان آنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش هورمون زنانه استروژندانشمندان روش هاي جدیدی انفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهابزار بقا از نخستین هماندردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و صبراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکقسم به فقرسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهعقل سالمبسیاری از بیماری های جدیمیاستنی گراویس بدون آنتیآیا هوش مصنوعی می تواند نخفاش با شیوع همه گیری جدینقش روی و منیزیم در سلامتداروی جدید لنفوم و لوکمیانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنابزار بقای موجود زنده از ذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زودگذراز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانبیهوشی در بیماران دچار اتاریک ترین بخش شبلحظات خوش با کودکانسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شعنصر اصلی تعیین واقعیتتفاوت های بین زن و مرد فقما بخشی از این جهان مرتبطآیا برای تولید مثل همیشه خواص میوه ی بهنقص در تشخیص هیجانات عامداروی ضد تشنج توپیراماتانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهاثرات مفید قهوهرمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی در تفکر خلاق ازاویه نگاه ها یکسان نیستاز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی با خدا باشتداوم مهم است نه سرعتمن کسی در ناکسی دریافتم سردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلعدم تعادل دوپامین، فقط بتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیخوش قلبی و مهربانینه به اعدامدر والنتاین کتاب بدید همايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً اختلال خواب فرد را مستعد رویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش عاطفی قسمت پنجمزبان ریشه هایی شناختی اساستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی بازگشت از آثار به سوی خداترجمه فعالیت های عضله به منابع انرژی از نفت و گاز شناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاپیچیدگی های مغزمگسحقیقت تنها چیزی است که شاپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهصفحه اصلیتمرکز بر امروزآرامش و سکونخرما منبع بسیار خوب آنتی نوار مغز در فراموشی هادرمان های جدید ALSاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیارتباط میکروب روده و پارروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتافال نیکوهیچ چیز همیشگی نیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی درباره هوش و تفاوتهتشخیص ژنتیکی آتروفی های منبع هوشیاری کجاست قسمت شگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست پیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بآشنا پنداریدنیا مکانی بسیار اسرارآمنوروفیبروماتوزدرمان جدید مولتیپل میلومایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولریه زغالیبلوغ چیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز فرایند حذف برخی اجزای مغهر جا که جات میشه، جات نیسم زنبور ، کلیدی برای وارکوچک شدن مغز از نئاندرتاشباهت مغز و کیهانبرلیتیونتعامل انسان و هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 74پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرافسردگی و اضطراب در بیمااپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدندرماندگی به دلیل عادت کرهمراهی نوعی سردرد میگرنیرژیم غذایی ضد التهابیاز کسی که یک کتاب خوانده به خودت مغرور نشوتاثیر گیاه خواری بر رشد وقفس ذهنسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان کیست کلوئید بطن سومصبر و واقعیتبرخی نرمش ها برای زانومنبع هوشیاری در کجاست؟(قپس از اگو یا بعد از نفسحس و ادراک قسمت هشتممغزتان را در جوانی سیم کشدیسک گردنامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقا از نخستین هماندرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی و کشف زبان هایرحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیبی سوادی در قرن 21تاثیر درجه حرارت بر مغزقانون جنگلسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفاطلای سیاهبرداشتت از جهان رو زیاد مواد کوانتومی جدید، ممکنآنتی بادی منوکلونال در دحس و ادراک قسمت سومنقش ویتامین K در ترمیم اسدانشمندان روشی برای تبدیانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقا از نخستین هماندردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکقضاوت ممنوعسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافعقلانیت بدون تغییربسیاری از بیماری های جدیمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا هوش مصنوعی زندگی بشرخلا، حقیقی نیستنقش روزه داری در سالم و جداروی جدید میاستنی گراویانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،ابزارهای پیشرفته ارتباط ذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی سلول در بدن، جدای ااز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه ابیوگرافیتاریکی من و تو و گرد و غبالرزش ناشی از اسیب به عصبسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیعوامل موثر در پیدایش زباتفاوت های تکاملی در مغز وما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخواص هلو برگ هلونقطه ی رسیدن به قلهداروی ضد جنون در درمان تیانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردرداثرات مفید روزه داریرمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزاوسکا درمان گوشراز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان با طبیعت بازی نکنتداخل مرزها و صفات با بینمن پر از تلخیمسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستعدم درکتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونخوش خیالی و خوش بینینه به اعدامدر یک فراکتال هر نقطه مرکای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آاختلال در شناسایی حروف و رویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتفلج خوابهوش عاطفی قسمت اولزبان شناسی مدرن در سطح سلاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقبازگشت به ریشه های تکاملترجمه ی فعالیت های عضله بمنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی تاریخچه ی تکاملیشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمسوالات پزشکیتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلخسته نباشی بابانوار مغز در تشخیص بیماری درمان های جدید میگرناینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیارتباط ماده و انرژیروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لوفاکسیبتهیچ چیز، چقدر حقیقی استسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهتشخیص آلزایمر سالها قبل منبع هوشیاری کجاست قسمت شانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست پیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقآشناپنداری چیستدنیای شگفت انگیز کوانتومنورون هاي مصنوعی می تواندرمان جدید میگرن با انتی اکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارارزش حقیقی زبان قسمت دومریواستیگمینبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتاثیر ژنها بر اختلالات خفراتر از دیوارهای باورهر حرکت خمیده می شود و هر سماگلوتید داروی کاهش دهنکوچکی قلبشباهت مغز با کیهان مادیبرنامه و ساختار پیچیده متعامل انسان با هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 75پروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ افسردگی و ساختار مغزابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیدرها بسته نیستهندسه ی پایه ایرژیم غذایی ضد درداز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را به خودت نگاه کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وقفس را بشکنسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر داردکپسول ژری لاکتصبر بسیار بایدبرخی نرمش های گردنمنبع خواب و رویاآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت هشتاد و نمغزتان را در جوانی سیمکشدیستونی قابل درمانامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مبی شرمیتاثیر درجه حرارت بر عملکقانونمندی و محدودیت عالمسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشطوفان فقر و گرسنگی و بی سبررسي علل احتمالي تغيير موجود بی مغزی که می تواندآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش ژنتیک در درمان اختلادانش، قفل ذهن را باز میکنانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از درس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربیماری اسپینال ماسکولار تاثیر درجه حرارت بر عملکقطار پیشرفتساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینعقیده ی بی عملبشکه ای که ته نداره پر نممیدان های مغناطیسی قابل آیا هوش ارثی دریافتی از پخلا، خالی نیستنقش رژیم غذایی بر رشد و اداروی جدید آلزایمرانرژی خلا ممکن استنازوکلسینابزارهای بقا از نخستین هذهن سالمتوهم جداییهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی، مدیریت انرژیاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهبیوگرافیتاریکی و نورلرزش دست ها و گردن و سر ETسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردعوامل ایجاد لغت انسانی و تفاوت های زبانی سرمنشا تمانند کودکان باشیدآیا تکامل و تغییرات ژنتیخواص هندوانهنقطه ای بود و دگر هیچ نبودارویی خلط آورانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عاثرات مضر ماری جوانارمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان فرایند تکاملی برای ازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئاندبالای هر دستی، دستی هستترقی واقعی یا شعار ترقیمن بی من، بهتر یاد میگیرمسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیعدالت برای من یا برای همهتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونخوشبختی چیستنه بدبخت بلکه ناداندر کمتر از چند ماه سوش جدای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آاختلال در شناسایی حروف و رویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر فلج خواب چیستهوش عاطفی قسمت دهمزبان شناسی نوین نیازمند استروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمربازخورد یا فیدبکترجمه ای ابتدایی از اسرامنابع انرژی از نفت و گاز بازسازي مغز و نخاع چالشی ترس و آرمان هامنابع انرژی از نفت و گاز شهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی پیوند مدفوعمعجزه ی علمپیامهای کاربرانتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخطا در محاسبات چیزی کاملنوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان های جدید در بیماری این، فقط راه توستنظریه ی ریسمانارتباط متقابل با همه ی حیروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درمفاجعه ی جهل مقدسهیچ وقت خودت را محدود به سلول های مغزی عامل پارکیاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره احساسات متفاتشخیص ایدزمنبع هوشیاری کجاست قسمت شانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقآشتی بهتر استدنیایی پر از سیاهچاله نورون های ردیاب حافظهدرمان جدید کنترل مولتیپلاکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دارزش حقیقی زبان قسمت سومریاضیات یک حس جدید استبنی عباس، ننگی بر تاریختاثیر کلام در آیات کلام بفرار در فرار از میزبان، دهرچیز با یک تاب تبدیل به سندرم میلر فیشرکوچکترین چیز یک معجزه اسشباهت های ریشه ای چند بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 78مغز بیش از آنچه تصور میشودوچرخه در کاهش دردهای کماقلیت خلاقابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدههندسه ی رایج کیهانراه فراری نیستاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز به دنبال رستگاری باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وقله برای دیدن نه برای به سی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهکامپیوتر سایبورگصد قدح، نفتاده بشکستبرخی یونها و مولکول های ممنتظر نمان چیزی نور را بهآلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت هشتاد و شمغط یک گیرنده استدژا وو یا اشنا پنداریامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بربی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر درجه حرارت بر عملکقارچ بی مغز در خدمت موجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مطوفان بیداریبررسی مغز با امواج مادون موجودات مقهور ژنها هستندآواز خواندن در قفس، نشانحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش گرمایش آب و هوا در همدانش، یک انسان را ناسازگانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنابزار بقای موجود زنده از دست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری اضطراب عمومیتاثیر درجه حرارت بر عملکقطره قطرهساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودعلم و ادراک فقط مشاهده ی بشریت از یک پدر و مادر نیمیدان های کوانتومی خلاآیا هوش سریعی که بدون احسخلاصه ای از مطالب همایش منقش رژیم غذایی در رشد و اداروی جدید ای ال اسانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد ابزارهای بقا ازنخستین همذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی، مراتب هوشیاری استاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاریکی خواهد ترسیدلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هعواملی که برای ظهور لغت اتفاوت ایستایی و تکاپومانند آب باشآیا جنین انسان، هوشمندی خواص انارنقطه بی بازگشتدارویی ضد بیش فعالی سیستاهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پاجزای پر سلولی بدن انسان رمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان متغیراسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانبالاترین هدف از دولتتروس جریان انرژیمننژیتسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های گزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیعسل طبیعی موثر در کنترل بتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمخوشبختی دور از رنج های منه جنگ و نه خونریزیدر آرزوهایت مداومت داشتهای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکساختلالات مخچهرویای شفافتکامل تکنولوژیفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش عاطفی قسمت دومزبان، نشان دهنده ی سخنگو اسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوباغچه ی منترسان نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونسایتهای دیگرتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رخطا در محاسبات چیزی کاملنوار مغز، مفید و بی خطردرمان های جدید سرطاناینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت بروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و فارغ التحصیلان، فقیر و دهیچ کاری نکردن به معنی چیسلول های بنیادیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره احساساتی غیرتصویر خورشید یا خود خورشمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی آغاز فرایند دانستندنیا، هیچ استنوروپلاستیسیتی چیستدرمان جدید ام اساکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهباارزش خود را چگونه میشناسبه قفس های سیاهت ننازتاثیر کپسول نوروهرب بر نفرد موفقهز ذره، یک دنیاستسندرم کووید طولانیکووید نوزده و خطر بیماری شباهت کیهان و مغزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 82مغز برای فراموشی بیشتر کدوچرخه سواری ورزشی سبک و اقیانوس نادانیابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجدرون قفس یا بیرون از آنهندسه بنیادینراه نجاتاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر گیاه خواری بر رشد وقله سقوطسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصکاهش میل جنسی در ام اسصداقتبرخی اثرات مضر ویتامین دمنتظر نتیجه ی کارهایت باآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت پنجمنفرت، اسیب به خود استدژاوو یا آشناپنداریامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرستگاری محدود به یک راه ناز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر درجه حرارت بر عملکقبل و بعد از حقیقتسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استطوفان زیباییبررسی و اپروچ جدید بر بیممورد نادر همپوشانی دو بیآینه در اینهحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش پیش زمینه ها و اراده دائما بخوانانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از دست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری بیش فعالیتاثیر رو ح و روان بر جسملمس کوانتومیساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی کشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگعلم و روحبعد پنجممیدان بنیادین اطلاعاتآیا هشیاری کوانتومی وجودخلاصه ای از درمان های جدینقش زنجبیل در جلوگیری از داروی جدید برای میاستنی انسولیننبرو و انرژی مداومابزارهای بقای موجود زندهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندان ذهنیاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبیان حقیقتتاریخ همه چیز را ثبت کردهلزوم گذر انسان از حدها و سختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهعوارض ازدواج و بچه دار شدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیماه رجبآیا جهان ذهن و افکار ما مخواص اردهنمیتوان با بیرون انداختنداستانها و مفاهیمی اشتبااولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگناجزایی ناشناخته در شکل گرمز جهانتیک و اختلال حرکتیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزبان مشترک ژنتیکی موجودااسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توباهوش ترین و با کیفیت تریتری فلوپرازینمن، ما یا چی؟سردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های گشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از سعشق به هفت مرتبه ی شناختیتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمخیالپردازی نکننه روش تقویت مغزدر آسمان هدیه های نادیدنای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استاختلالات حرکتی در انسانروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتفن آوری های جدید علیه شناهوش عاطفی قسمت سومزبان، وسیله شناسایی محیطاسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهاصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وبترس از اینکه کسی، به درگتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینخطای ادراک کارمانوار مغز، ترجمه ی فعالیت درمان های رایج ام اساینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گفاصله ها در مکانیک کوانتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسلول های بنیادی منابع و ااعتماد به خودکمردرد و علل آنبحران ذهن فیلمی قابل تامتصویر در هم تنیدگی کوانتمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیآغاز فصل سرما و دوباره تکدندان ها را مسواک بزنید تنوروز مبارکدرمان جدید ای ال اس، توفراکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا باز فرد ایستا و متعصب بگذربه مغز خزندگان خودت اجازتاثیر کپسول نوروهرب بر تفرد یا اندیشههزینه ای که برای اندیشیدسندرم گیلن باره به دنبال کودک هشت ساله لازم است آدشباهت زیاد بین سلول هاي عبرین نت به جای اینترنتتغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت 87مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دوپامین قابل حل در آبالکترومغناطیس شنوایی و هابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایدرون و بیرون، جدای از هم هندسه در پایه ی همه ی واکراه های جدید برای قضاوت راز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کابه زیر پای خود نگاه نکن بتاثیر گیاه خواری بر رشد وقلب های سادهسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردکاهش مرگ و میر ناشی از ابصدای بم با فرکانس پایین، برخی اختلالات عصبی مثانهمنتظر زمان ایده آل نشوآلزایمرحس و ادراک قسمت پنجاهنقاشی هایی با بوی گذشته یدگرگونی های نژادی و تغییامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی الفاگورشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بیمار مرکز تنفس سلولیتاثیر درجه حرارت بر عملکقبل از آغازسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیطولانی ترین شببررسی ژنها در تشخیص بیماموسیقی نوآیندهحس و ادراک قسمت ششمنقش پیشرفته ی سلول های بندارچینانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از دست آسمانتولترودینهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان، واقعی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری تی تی پیتاثیر روده بر مغزلووفلوکساسینساختن آیندهجهان دارای برنامهگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبعد از کرونامیدازولام در درمان تشنج آیا واکنش های یاد گرفته وخم شدن فضا-زماننقش زبان در سلطه و قدرت اداروی جدید برای کاهش وزنانسولین هوشمندچت جی پی تیابزارهای بقای از نخستین ذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی از عروسک تا کمزونیسومایداز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبیداری معنوی یعنی دوستی تاریخ، اصیل نیست و ساخته لزوم سازگاری قانون مجازاسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستعید نوروز مبارکتفاوتهای جنسیتی راهی براماپروتیلینآیا جهش های ژنتیکی، ویروخواص بادامنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدخالت در ساختار ژنهااولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالاحیای بینایی نسبی یک بیمرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزبان چهار حرفی حیات زمیناساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امباور و کیهان شناسیتری فلوپرازینمنابع انرژي پاک سرچشمه حسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های پل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب عشق درونی به یگانگی خلقتتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولخانه ی تاریکچه زیاد است بر من که در ایدر آستانه ی موج پنجم کوویایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پاختلالات صحبت کردن در انروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حافناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش عاطفی قسمت ششمزدودن نقص از هوش مصنوعیسفر فقط مادی نیستاصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم ارتباط با من برترمنابع بی نهایت انرژی در دشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرخطای حسنوار عصب و عضلهدرمان های علامتی در ام اسایندرالنظریه تکامل در درمان بیمارتباط پیوسته ی جهانروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به فاصله ی همیشگی تصویر سازهیچ کس حقیقت را درون مغز سلول های بدن تو پیر نیستناعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابخش فراموش شده ی حافظهتصویر زیبا از سلولمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز مبهم آفرینشده روش موفقیتنوروز یا روز پایانیدرمان جدید سرطانهمیشه به آنچه داری، خوشنریتوکسیماباز مخالفت بشنوبه نقاش بنگرتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرد حساس از نظر عاطفی و بهزینه سنگین انسان در ازاسندرم پیریفورمیسکودک ایرانی که هوش او از شباهت زیاد بین سلول هاي عبرای یک زندگی معمولیتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتئین های ساده ی ابتداحس و ادراک قسمت چهلمغز بزرگ چالش است یا منفعدورترین نقطه ی قابل مشاهالکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جندرون آشفته ی تو و ظاهر خنهندسه زبانِ زمان استراه های جدید برای قضاوت راز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیبه سیاهی عادت نکنیمتاثیر گیاهخواری بر رشد و قلب و عقلسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنکاهش التهاب ناشی از بیماصرع و درمان های آنبرخی اصول سلامت کمرمنحنی که ارتباط بین معرفآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت پنجاه و یچقدر به چشم اعتماد کنیمدانش قدرت استامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی اکنون می توانرشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهبیماری لبر و نابینایی آنتاثیر درجه حرارت بر عملکقبل از انفجار بزرگسکوت و نیستیجهان مشارکتیکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دطی یکصد هزار سال اخیر هرچبررسی بیماری التهابی رودموسیقی هنر مایع استآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش آتش در رسیدن انسان بهداروهای مصرفی در ام اسانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از دست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک بازی زمزمه ات مانده در گوشماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبیماری خود ایمن اعصاب محتاثیر روزه داری بر سلامت لوب فرونتال یا پیشانی مغساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانعلم به ما کمک میکند تا موبعد از کرونامکان زمان یا حافظه زمانآیا یک، وجود داردخونریزی مغز در سندرم کوونقش زبان در سلطه و قدرت اداروی جدید برای ای ال اسانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیابزارهای دفاعی و بقای موذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خداهوش مصنوعی از عروسک تا کمزونا به وسیله ویروس ابله از تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریبیداری و خواب کدام بهتر اتازه های اسکیزوفرنی(جنولزوم سازگاری قانون مجازاسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاعامل کلیدی در کنترل کارآتقلید مرحله ای نسبتا پیشماجرای جهل مقدسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخواص بادام زمینینمای موفقیتدر میان تاریکی و روشناییاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت احیای بینایی نسبی یک بیمرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی هوش مصنوعی، کیفیت فریب مزبان نیاز تکاملی استاستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده باید از انسان ترسیدترک امروزمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاعشق، شلوغ کردن نیستتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومخانواده پایدارنه عدم مطلق بلکه عدم با قدر برابر حقایق جدیدایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو اختلالات عضلانی ژنتیکروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حافواید روزه داری متناوبهوش عاطفی بیشتر در زنانتکامل داروینی هنوز در حافواید روزه داری متناوبهوش عاطفی در زنان بیشتر اسفر نامه سفر به بم و جنوب اصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسبحث درباره پیدایش و منشا تسلیم شدن از نورون شروع ممنابع جدید انرژیشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختتنها در برابر جهانآزادی در چیستخطر آلودگی هوانوار عصب و عضلهدرمان ژنتیکی برای نوآوریایپیداکریننعناعارتباط انسانی، محدود به روش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشافتون های زیستیهیچ اندر هیچسلول بنیادی و ای ال اساعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش های تنظیمی ژنومتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حباب هایی تو در توپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدهن، بزرگترین سرمایهنورالژیدرمان جدید سرطانهمیشه داناتر از ما وجود دریسپریدوناز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرتاثیر کپسول نوروهرب بر سفردا را نمیدانیمهزاران سال چشم های بینا وسندرم پیریفورمیسکودکان مهاجرشجاعت و ترسبرای پیش بینی آینده مغز دتغییر خود یا تغییر دیگرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتز چشمحس و ادراک قسمت چهل و هفتمغز بزرگ چالشهای پیش روديدن با چشم بسته در خواب الکترودهای کاشتنیابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پدروغ نگو به خصوص به خودتهندسه، نمایشی از حقیقتراه پیروزی در زندگی چیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میبه سخن توجه کن نه گویندهتاثیر انتخاب از طرف محیط قلب یا مغزسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهکاهش حافظه هرچند فرایندیضایعه ی شبکه لومبوساکرالبرخی اطلاعات روانشناسی ممنشأ اطلاعات و آموخته ها آموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت پنجاه و دنقش قهوه در سلامتیدانش محدود به ابعاد چهارامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی از عروسک های برشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری میاستنی گراویستاثیر درجه حرارت بر عملکقبرستان ها با بوی شجاعتسکوت، پر از صداجهان معناکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استطیف انسفالیت، گیلن باره بررسی سیستم تعادلی بدن امیلر فیشر نوعی نادر از گیآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت شصت و دونقش انتخاب از طرف محیط، نداروهای ام اسانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از دستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیهوش مصنوعی از عروسک بازی زنان باهوش تراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمربیماری دویکتاثیر روزها، ماه ها یا سالوتیراستامساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایعلم بدون توقفبعد از کرونا دلخوشی بیهومکانیک کوانتومی بی معنی آیا کیهان می تواند یک شبیخونریزی مغزی کشندهنقش سجده بر عملکرد مغزداروی جدید برای دیابتانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلابعاد و نیازهای تکاملیذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیان غذاهای پرچرباز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قبیست تمرین ساده برای جلوتازه های بیماری پارکینسولزوم عدم وابستگی به گوگل سرنوشتجواب دانشمند سوال کننده گامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، عادت همیشه خوب نیستتقلید از روی طبیعتماجرای عجیب گالیلهآیا خداباوری محصول تکاملخواص شکلات تلخنمایش تک نفرهدر مانهای کمر درداولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا وااحتیاط در ورزش زانو در خارنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزبان و کلمه حتی برای کساناستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومبابا زود بیاترکیب آمار و ژنتیکمنابع انرژی از نفت و گاز سرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیپلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهعصب حقوق نورولووتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومخاویار گیاهینهایت معرفت و شناخت درک عدر جراحی کمر عجله نکنیدایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پاختراع جدید اینترنت کوانروبات کیانروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حافواید زیاد دوچرخه سواریهوش عاطفی در زنان بیشتر اسفر به مریخ در 39 روزاصل علت و تاثیرکفش و کتاببحثي درباره هوش و تفاوتهتست نوار عصب و عضلهمناطق خاص زبان در مغزشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تخطر حقیقی، خود انسان استنوار عصب و عضلهدرمان کارتی سل و تومور مغایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط از بالا به پایین مروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتفروتنی معرفتیهیچگاه از فشار و شکست نترسلول بنیادین از مخاط بیناعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگی حس و ادراک ما اتصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست قسمت حد و مرزها توهم ذهن ماستپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماافت فشار خون ناگهانی در ودو ویژگی انتزاع و قدرت تجاگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالدرمان دارویی سرطان رحم بهمیشه راهی هستریسدیپلام تنها داروی تایاز نخستین همانند سازها تبه نادیدنی ایمان بیاورتاثیر کتامین در درمان پافرزندان زمان خودهستي مادي ای که ما کوچکترسندرم پای بی قرارکودکان میتوانند ناقل بی شرکت نورالینک ویدیویی ازبرای اولین بار دانشمندانتغییر دیگران یا تغییر خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت چهل و هشتمغز بزرگ و فعال یا مغز کودی متیل فومارات(زادیوا)(الگو نداشتیمابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همدریا آرام نخواهد شد کشتی هنر فراموشیراه انسان شدن، راه رفتن واز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس بهبود حافظه پس از رخدادهتاثیر احتمالی عصاره تغلیقلب دروازه ی ارتباطسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریضایعه ی عروقی مخچهبرخی بیماری ها که در آن بمنشاء کوانتومی هوشیاری اآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت پنجاه و سنقش مهاجرت در توسعه نسل ادانش بی نهایتامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایهوش مصنوعی از عروسک های برشد در سختی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری های میتوکندریتاثیر درجه حرارت بر عملکقدم زدن و حرکت دید را تغیسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظطبیعت موجی جهانبررسی علل کمر درد در میانمیهمانهای ناخوانده عامل آینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک قسمت شصت و ششنقش اتصالات بین سلولهای داروهای تغییر دهنده ی سیانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پاابزار بقای موجود زنده از دغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی از عروسک بازی زنجیرها را ما باید پاره کاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری دیستروفی میوتونیتاثیر روغن رزماری استنشالوزالمعده(پانکراس)مصنوعساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن علم در حال توسعهبعد از کرونا دلخوشی بیهومکانیزمهای دفاعی در برابآیا گذشته، امروز وآینده خواندن ، یکی از شستشو دهننقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ضد فشار خونانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودابعاد اضافه ی کیهانذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک تا کمزیباترین چیز در پیر شدناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریبیش از نیمی از موارد انتقتازه های درمان ام اسمقاومت به عوارض فشار خون سریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تعادت کن از بالا نگاه کنیتقلید از طبیعتماده ی تاریکآیا دلفین ها می تواند از خواص شگفت هویجچند نرمش مفید برای کمردردر محل کار ارزش خودت را باولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک احتیاط در تعویض داروهارهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتهوش احساسیزبان و بیان نتیجه ساختمااستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیباد و موجترکیب حیوان و انسانمنابع انرژی از نفت و گاز سرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهعصب سیاتیکتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)خار و گلنهایت در بی نهایتدر درمان بیماری مولتیپل ایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برادامه بحث تکامل چشماداراوون تنها داروی تاییروح در جهانی دیگر استتکامل زبانفیلم کوتاه هیروشیما از ههوشمندی کیهانسفر به درون سفری زیبااصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهبحثی جالب درباره محدودیتتست کم هزینه ی بزاق برای مناطق خاصی از مغز در جستجشکل پنجم مادهحل مشکلپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیخطر را بپذیرنوار عصب و عضلهدرمان پوکی استخوانایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث ارتباط بین هوش طبیعی و هوروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیفروتنی و غرورهیپرپاراتیروئیدیسمسلول عصبی شاهکار انطباق کنگره بین المللی سردرد دشاید درست نباشدبخش بزرگتر کیهان ناشناختتصور ما ازمشکلات و واقعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حریص نباشپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدافت هوشیاری به دنبال کاهدو بیماری روانی خود بزرگ اگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،درمان زخم دیابتی با تکنوهمیشه عسل با موم بخوریمریشه های مشترک همه ی موجواز نخستین همانند سازها تبه هلال بنگرتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرضیه ای جدید توضیح میدههستی ما پس از شروعی چگال سندرم پس از ضربه به سرکودکان گذشته به آینده فکشربت رب اناربرای تمدن سازی، باید در بتغییر دادن ژنها آیا روزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت چهل و دوممغز بزرگترین مصرف کننده دین اجباریالگو و عادت را بشکن و در اابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین دریای خداهنر حفظ گرهراه بی شکستاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحبهداشت خوابتاثیر بینش و انتظارات فرقلب روباتیکسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را کاهش سن بیولوژیکی، تنها ضایعات در عصب زیر زبانیبرخی بیماری های خاص که بدمهمان ناخواندهآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت پنجاه و شنقش میدان مغناطیسی زمین دانشمندان موفق به بازگردامیدوارینگاه کلی نگرابزار بقا از نخستین هماندرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی از عروسک های برشد، رسیدن به یک هدف نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت مردمسکته مغزیجهان هوشمندکریستال هامحدودیت درک انسانطبیعت بر اساس هماهنگیبرطرف کردن خشونت را از خامیوپاتی و نوار عصب و عضلهآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک سی و هفتمنقش تیروئید در تکامل مغزداروهای ضد بیماری ام اس وانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیابزار بقای موجود زنده از ذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی فعال و مثبت روند آلاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنبیماری سلیاکتاثیر رژیم گیاه خواری بر لیروپریم داروی ترکیبی ضدسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزگلوئونمرکز حافظه کجاستعلم راهی برای اندیشیدن اتفکر قبل از کارما انسانها چه اندازه نزدآیا پیدایش مغز از روی تصاخواندن، دوست روزهای سختنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ضد میگرنانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییابعاد بالاتررفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنبیشتر کمردردها نیازی به تاسف بار است انسان، حق خومقایسه رقابت و همکاریسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلعادت کن خوب حرف بزنیتقویت مغز با ورزشماده ی خالیآیا دلفین ها میتوانند باخواص عجیب لوبیاچند جهانیدر چه مرحله ای از خواب ، راولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خواحساس گذر سریعتر زمانروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هاهوش احساسیزبان و بیان، در سایه پیشراستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دباد غرور و سر پر از نخوت وترازودونمنابع انرژی از نفت و گاز سطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودعضلانی که طی سخن گفتن چقدتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیخارق العاده و استثنایی بنهادینه سازی فرهنگ اختلادر دعواها چه میکنی؟ایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ