دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر دوپامین و سروتونین بر مغز و رفتار و برخی ارتباط های بین این دو ماده

تاثیر دوپامین و سروتونین بر مغز و رفتار و برخی ارتباط های بین این دو ماده
تاثیر دوپامین بر اندام ها از جمله مغز فقط بر خود اندام ها نیست بلکه بر عروق اندام ها و قلب هم هست که نقش تغذیه اندامها را بر عهده دارند.
دوپامین یک تحریک کننده عروقی است که در افزایش فشار خون یا افزایش ضربان قلب به خصوص در ارست قلبی(توقف کار قلب) استفاده میشود. سرعت تزریق دوپامین اثرات متفاوتی بر اندام های مختلف دارد. مثلا در تزریق با سرعت پایین باعث گشاد شدن عروق اندام های درونی مانند کلیه میشود و و در تزریق با سرعت متوسط باعث افزایش قدرت قلب و افزایش هدایت عصبی در قلب و افزایش خون خروجی قلب و افزایش خونراسنی به اندامهای دگر میشود و در تزریق با سرعت بالا باعث انقباض عروقی و افرایش فشار خون و کاهش خونرسانی میشود. این از طریق گیرنده های alpha-1, beta-1, and beta-2 است و باعث کاهش جریان خون محیطی میشود.
نقش دوپامین بر مغز از زمانی برجسته شد که آزمایشات هورنی کیوویکس کاهش دوپامین را در هسته دم دارهسته کودیت در بیماران پارکینسون، نشان داد. همچنین تزریق وریدی اسید آمینه پیش ساز آن یعنی لوو-دوپا باعث کاهش علایم بیماران پارکینسون میشود. در تزریق مستقیم دوپامین به دلیل وجود سد بین خون ومغز، دوپامین وارد مغز نمیشود و نمیتواند بر پارکینسون تاثیری داشته باشد. مصرف زیاد این داروها درافراد پارکینسونی میتواند باعث اختلالات حرکتی و رفتاری شود. (impulse control disorders)(لزوم تنظیم میزان مصرفی)
فرایند عملکرد دوپامین پس از زنجیره آنزیمی مشابه نوراپی نفرین رخ میدهد. در حقیقت دوپامین پیش ساز تولید نوراپی نفرین است. در مرحله اول تیروزین تحت تاثیر آنزیم تیروزین هیدورکسلاز به لوودوپا L-DOPA و بعدا لوودوپا به دوپامین تبدیل میشود. دوپامین بعدا به سیناپس های عصبی می رود. پس از تخلیه دوپامین در سیناپس عصبی تاثیراتی بر گیرنده های قبل و بعد از سیناپس عصبی دارد و باعث مهار یا تحریک نورون هدف میشود.
گیرنده های دوپامین D1 and D2 هستند. بقیه گیرنده های دوپامین شامل
(D1, D2, D3, D4, and D5), and the alpha- and beta-adrenergic receptors هستند. نوع دی 1، باعث دپولاریزاسیون عصبی و نوع دی 2 باعث مهار تحریک عصبی میشود. به دلیل این فرایند پیچیده، تنظیم دوپامین میتواند در سطوح مختلف، کل نورون، زائده های نورون و چرخه نورونی در سیستم عصبی انجام شود.
مطالعات زیادی بر نقش مرکزی دوپامین در رفتارهای در جستجوی جایزه و پاداش انجام شده است. تغییرات دوپامین در بسیاری از بیماری های روانی مانند اسکیزوفرنی و عدم توجه و یا سوءمصرف مواد و اعتیاد دیده میشود. این بیماری ها باعث اختلال در مسیرهای مزولیمبیک و مزوکورتیکالدوپامین میشود. یکی از اثرات رایج سوء مصرف مواد ترشح دوپامین در استریاتوم است که باعثاستروتایپی=رفتارهای تکراری میشود.
(دوپامین با وجود نقش های مهم در تصمیم گیری و حرکات فردی، در مقدار زیاد میتواند کاملا باعث به هم ریختن قدرت مغز و حتی جنون شود و این مطلب، اهمیت تنظیم و خودداری از افراط و تفریط در مصرف این داروها و موارد شیمیایی را نشان میدهد. همیشه فعالیت و حجم زیاد مغز، خوب نیست گاهی کم کردن از فعالیت و حجم، مفیدتر است. به خصوص وقتی بدانیم اخلاق انسانی هرچند به مغز نیازمند است ولی ریشه و منبعی فراتر از مغز دارد. توصیه میشود جهت بررسی بیشتر، به پایان نامه اخذ دکترای دکتر توفیق مسرور در دانشکده پژوهش های برتر دینی ولغوی زیر نظر امام احمدالحسن تحت عنوان اصل و ریشه های اخلاق انسانی در علوم جدید... و نیز پایاین نامه اخذ دکترای آقای دکتر عباس طاهر در همان دانشکده تحت عنوان عوامل ایجاد کننده لغت انسانی... مراجعه شود.www.ihelrs.org)

ارتباط هایی از هسته سیاه و منطقه تگمنتال مغز به سوی هسته اکومبنس و آمیگدال میرود و باعث رفتارهای تحریک با پاداش و پاسخ ترس میشود. نقش دیگر دوپامین از مسیر دیگری با ترشح پرولاکتین در تقویت سیستم ایمنی و هموستار بدن است. نقش مسیر دیگری به نامنیگرواستریاتال تنظیم کننده حرکات عضلات بدن و یادگیری حرکات جدید است. دوپامین نقش مهمی در پاسخ های ترس و پاداش و توجه و تصمیم گیری های پیچیده دارد و در پارکینسون، آسیب میبیند.
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535451/
reinforcement learning(آموزش تقویت شده) از مواردی است که به وسیله دوپامین تنظیم میشود. تاثیر دوپامین بر رفتارهای روانی فرد و حرکات اندام ها مهم است. تاثیرهای متفاوت و برعکس سروتونین و دوپامین قابل توجه است.
Impulsive aggression شامل رفتارهای خشنی است که فرد، قادر به مهار آن نیست و با رفتارهایی مانند افسردگی و سوءمصرف مواد، همراهی دارد. ارتباط بین دوپامین و سروتونین در منطقه پره فرونتال احتمالا نقش مهمی دراین فرایند دارد. کاهش سروتونین می تواند باعث رفتارهای غیر مهاری شود و افزایش دوپامین هم بر مشکل می افزاید.
به هم خوردن عملکرد سیستم سروتونین باعث به هم خوردن عملکرد سیستم دوپامین میشود . در سطح ساختاری مغز، فعالیت بخش های prefrontal cortex (PFC), the orbital and ventromedial PFC در مغز میتواند به مهار این رفتارهای خشن بینجامد. و ارتباط بین دوپامین و سروتونین به خصوص در بخش پشت پیشانی(پره فرونتال)در ایجاد یا مهار این رفتارهای خشن نقش دارد. سروتونین باعث کاهش فعالیت های مغز میشود. افزایش دوپامین باعث رفتارهای خشن و مهار نشده، میشود و تزریق dopamine D2 receptor antagonist یعنی ماده ای که تاثیر دوپامین را کمتر می کند باعث اختلال در شناسایی خشم در صورت میشود.
داروهای ضد جنون با تاثیر بر گیرنده دی 2 دوپامین، باعث کاهش رفتارهای خشن و تحریکی میشود.
نورون های دوپامینی و انتهای آنها گیرنده های زیادی برای سروتونین دارد و این سبب میشود که سروتونین تاثیر زیادی بر این نورون ها داشته باشد. تزریق آنتاگونیست های سروتونین باعث افزایش دوپامین در منطقه پره فرونتال مغزمیشود
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2612120/
نتیجه گیری: فعالیت های بسیار زیاد این دو ماده که گاهی میتواند با توجه به حجم هورمون و سرعت بالا رفتن آن، تغییر کند و حتی متضاد فعالیت های دیگر باشد، و نقشهای بسیار حساس آنها که در کنترل جریان خون و ضربان قلب و تنظیم فشار خون و تنظیم حرکات اندام ها و تصمیم گیری های دقیق و یادگیری تقویت شده و آموزش، نشان میدهد تنظیم دقیق میزان این مواد در بدن و مغز بسیار مهم است و هر عدم توازن میتواند کارکرد فرد را مختل کند.
با توجه به تنظیم فعالیت بخش حساس مغز انسان یعنی بخش پره فرونتال مغز با کم و زیاد شدن این هورمون ها اهمیت تغییرات این دو ماده در رفتارهای سنجیده و تنظیم شده در انسان، درک میشود.همیشه فعالیت و حجم زیاد مغز، خوب نیست گاهی کم کردن از فعالیت و حجم، مفیدتر است. به خصوص وقتی بدانیم اخلاق انسانی هرچند به مغز نیازمند است ولی ریشه و منبعی فراتر از مغز دارد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

میرزایی [ 1400-05-19 ]
با سلام من مهندس مکانیک هستم در داروسازی کار می کنم مطالب شما از بهترین و مهندسی ترین مطالب پزشکی هست که مطالعه کردم و فکر می کنم یک انگلیسی قوی پشت ان نهفته هست

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شواهدی از نوع جدیدی از حاابزارهای بقا از نخستین هفلج نخاعی با الکترودهای اصول سلامت کمرماده ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازیندو ویژگی انتزاع و قدرت تجکندر در بیماریهای التهابآشنا پنداریرژیم های غذایی و نقش مهم اجزایی ناشناخته در شکل گشباهت زیاد بین سلول هاي عفرد حساس از نظر عاطفی و ببوزون هیگز چیستتو با باورهایت کنترل میشمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات تکاملی سر انسان کاهش سن بیولوژیکی، تنها دانشمندان یک فرضیه رادیکامید درمان کرونا با همانرشد مغز علت تمایل انسان باداراوون تنها داروی تاییعلایم کمبود ویتامین E را لمس کوانتومیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنهایت معرفت و شناخت درک عتوسعه برخی شغل ها با هوش مسئولیت در برابر محیط زیهوش احساسیجهان شگفت انگیزکشف مکانیسمی پیچیده در بداروی جدید ضد میگرنانعطاف پذیری مکانیسمی علزبان مشترک ژنتیکی موجوداارتباط شگفت انگیز مغز انعضلانی که طی سخن گفتن چقدممانتین یا آلزیکسا یا اببازگشت از آثار به سوی خدانیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل داروینی هنوز در حامغز مادران و کودکان در زمهر حرکت خمیده می شود و هر حفره در مغزگاهی مغز بزرگ چالش استدر درمان بیماری مولتیپل اینکه خانواده ات سالم باسفر به مریخ در 39 روزاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز به تنهایی برای فرهنگ ویتامین کا و استخوانحرکت چرخشی و دائمی کیهانپیوند سر، یکی از راه حلهادرهای اسرارآمیز و پوشیدهاگر با مطالعه فیزیک کوانسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی نکات از گاید لاین پرنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش میدان مغناطیسی زمین واکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت پنجمآن چیزی که ما جریان زمان درد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دورزش و میگرنحس و ادراک قسمت سیزدهمآیا کیهان می تواند یک شبیرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از سربازان ما محققا غلبه می اساس انسان اندیشه و باور میگرن شدید قابل درمان استفاوت ها و تمایزها کلید بهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه های مغزی جدید با جزیژنها نقشه ایجاد ابزار هوخورشید مصنوعیآیا دلفین ها می تواند از روزه داری سلول های بنیادشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزارهای بقا ازنخستین همفلج بل، فلجی ترسناک که آناضطراب و ترسماده ی خالیهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مدو برابر شدن خطر مرگ و میکوچک شدن مغز از نئاندرتاآغاز فصل سرما و دوباره تکرژیم های غذایی و نقش مهم احیای بینایی نسبی یک بیمشرکت نورالینک ویدیویی ازفرضیه ای جدید توضیح میدهبوزون هیگز جهان را از متلتو جهانی هستی که خودش را مرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک تا کمثبت امواج الکتریکی در عصکایروپاکتیک چیستدانشمندان ژنی از مغز انسامگا سه عامل مهم سلامتزمین زیر خلیج فارس تمدنی ادراک ما درک ارتعاشی است علایم کمبود ویتامین E را لوب فرونتال یا پیشانی مغبیماریهای تحلیل عضلانی انهایت در بی نهایتتوصیه های سازمان بهداشت مستند جهان متصلهوش احساسیجهش های ژنتیکی مفید در ساکشف ارتباط جدیدی از ارتبداروی ضد تشنج با قابليت تاولین مورد PML به دنبال تکزبان چهار حرفی حیات زمینارتباط غیرکلامی بین انساغیرقابل دیدن کردن مادهمنابع انرژي پاک سرچشمه حبازگشت به ریشه های تکاملچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل داروینی هنوز در حامغز چون ابزار هوش است دلیهرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت قربانی نزاع بین بی گذر زمان کاملا وابسته به در سال حدود 7 میلیون نفر اینترنت بدون فیلتر ماهواسفر تجهیزات ناسا به مریخ از انفجار بزرگ تا انفجار منابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره احساسات متفانگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز برای فراموشی بیشتر کویتامین کا در سبزیجاتحس چشایی و بویاییپیوستگی همه ی اجزای جهاندرک فرد دیگر و رفتارهای ااگر تلاش انسان امروز براسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی نرمش های گردننخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش محیط زندگی و مهاجرت دواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت پنجاهآنچه واقعیت تصور میکنیم دستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی ژنها در تشخیص بیمانزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی درورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت ششمآیا گذشته، امروز وآینده رمز جهانابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکاناستفاده از مغز، وزن را کممیدان مغناطيسي زمین بشر تفاوت های بین زن و مرد فقهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهخانواده پایدارآیا دلفین ها میتوانند باروش مقابله مغز با محدودیروش های صرفه جویی در ایجاشکل های متفاوت پروتئین هابزارهای بقای موجود زندهفلج خواباطلاع رسانی اینترنتیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میکووید نوزده و خطر بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرژیم ضد التهابیاحیای بینایی نسبی یک بیمشش مرحله تکامل چشمفضای قلب منبع نبوغ استبی نهایت در میان مرزهاتو دی ان ای خاص ميتوکندريمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمجمجمه انسان های اولیهکار با یگانگی و یکپارچگیدانشمندان پاسخ کوانتومی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهزمان واقعیت است یا توهمادغام میان گونه های مختلعلت خواب آلودگی بعد از خولوتیراستامبیهوش کردن در جراحی و بیمچهار میلیارد سال تکامل بتوصیه های غیر دارویی در سمشکلات نخاعیهوش عاطفی بیشتر در زنانجهش های ژنتیکی غیر تصادفکشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروی ضد تشنج با قابليت تاولین مورد پیوند سر در انزبان و کلمه حتی برای کسانارتروز یا خوردگی و التهامقالاتمنابع انرژی از نفت و گاز بازخورد یا فیدبکچیزی شبیه نور تو نیستتکامل زبانمغز چگونه صداها را فیلتر هزینه ای که برای اندیشیدحقیقت اشیاگربه شرودینگر و تاثیر مشدرمان های اسرار آمیز در آایندرالسفر دشوار اکتشافاز بحث های کنونی در ویروسمنابع بی نهایت انرژی در دبحثی درباره احساساتی غیرنگاه انسان محدود به ادراتاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )پیام های ناشناخته بر مغز درک نیازمند شناخت خویش ااگر خواهان پیروزی هستیسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی یونها و مولکول های منخستین روبات های زنده ی جتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نگاه از پایین یا نگاهواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت پنجاه و یآنزیم تولید انرژی در سلوذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی سیستم تعادلی بدن انزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف ورزش در کمر دردحس و ادراک سی و هفتمآیا پیدایش مغز از روی تصارمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آناستفاده از هوش مصنوعی در میدان های مغناطیسی قابل تفاوت های تکاملی در مغز وهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر رو ح و روان بر جسمژنهای مشترک بین انسان و وخارق العاده و استثنایی بآیا دست مصنوعی به زودی قاروش هایی ساده برای کاهش اشکل پنجم مادهابزارهای بقای از نخستین فلج خواب چیستاطلاعات حسی ما از جهان، چتمدن پیشرفته ی پیشینیانمباحث مهم حس و ادراکهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قادو سوی واقعیتکودک ایرانی که هوش او از افت فشار خون ناگهانی در ورژیم غذایی حاوی تخم مرغ واحساس گذر سریعتر زمانششمین کنگره بین المللی سقلب و عقلبی عدالتی در توزیع واکسن تولید مثل اولین ربات های مرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنبه های موجی واقعیتکاربرد روباتهای ريزنانودانشمندان اولین سلول مصنانفجار و توقف تکاملی نشازمان شگفت انگیزادغام دو حیطه علوم مغز و عماد الدین نسیمی قربانی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعبیهوشی در بیماران دچار اچهار ساعت پس از کشتار خوکتوصیه هایی در مصرف ماهیمشکلات بین دو همسر و برخیهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگل زندگیداروی ضد تشنج توپیراماتاولین هیبرید بین انسان و زبان و بیان نتیجه ساختماارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز بازسازي مغز و نخاع چالشی نکاتی در مورد تشنجتکامل زبانمغز ناتوان از توجیه پیداهزینه سنگین انسان در ازاحقیقت تنها چیزی است که شاگزیده ای از وبینار یا کنفدرمان های بیماری آلزایمرایا کوچک شدن مغزانسان السفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع جدید انرژیبخش فراموش شده ی حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز بزرگ چالش است یا منفعویروس مصنوعیحس و ادراک (قسمت دوم )پیشینیان انسان از هفت میدرک و احساساپی ژنتیکسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی اثرات مضر ویتامین دنرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظام غذایی در تکامل مواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت پنجاه و دآینده ی انسان در فراتر ازذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبررسی علل کمر درد در میاننزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ذهن و شناخت در حوادث وزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک- قسمت بیست و پآیا آگاهی پس از مرگ از بیروی و منیزیم در تقویت استابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشناستفاده از سلول های بنیامیدازولام در درمان تشنج تفاوت های زبانی سرمنشا تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای هوش ، کدامندآیا رژیم غذایی گیاهی سلاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش صحبت کردن در حال تکامشگفت انگیز بودن کیهانابزارهای دفاعی و بقای موفلج دوطرفه عصب 6 چشماطلاعاتی عمومی در مورد متمدن بشری و مغز اخلاقیمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون دوچرخه سواری ورزشی سبک و کودکان میتوانند ناقل بی افت هوشیاری به دنبال کاهرژیم غذایی ضد التهابیاحساسات کاذبصرع و درمان های آنقیچی ژنتیکیبیمار 101 ساله، مبتلا به ستولید پاک و فراوان انرژیمرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکاربرد روباتهای ريز، در دانشمندان تغییر میدان مغانواع سکته های مغزیزندگی هوشمند در خارج از زارتقا و تکامل سنت آفرینش عوامل موثر در پیدایش زبالیس دگرامفتامین یا ویاسبیوگرافینوآوری ای شگفت انگیز دانتوضیحی ساده در مورد هوش ممشکلات روانپزشکی پس از سهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوئونداستانها و مفاهیمی اشتبااولین تصویر در تاریخ از سزبان و بیان، در سایه پیشرارزش حقیقی زبان قسمت دومصفحه اصلیمنابع انرژی از نفت و گاز بحتی علمی درباره تمایل بچگونه مولکول های دی ان ایتکامل زبان انسان از پیشیمغز و سیر تکامل ان دلیلی هزاران سال چشم های بینا وحقیقت خواب و رویاگزارش یک مورد جالب لخته ودرمان های جدید میگرنایا این جمله درست است کسیسفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکمناطق خاصی از مغز در جستجبخش بزرگی حس و ادراک ما انگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر کلام در آیات کلام بمغز بزرگ چالشهای پیش روویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت چهلپیشرفت های جدید علوم اعصدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار هوش در حال ارتقا ازسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی اختلالات عصبی مثانهنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظریه تکامل در شناساواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت پنجاه و سآینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبزرگ شدن مغز محدود به دورنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روی و منیزیم در سلامتوزوز گوشحساسیت روانی متفاوتآیا امکان بازسازی اندامهرویا و خبر از آیندهابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایاستفاده از سلول های بنیامکانیک کوانتومی بی معنی تفاوتهای جنسیتی راهی براهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای حاکم بر انسان و انسآیا راهی برای رفع کم آبی روشهای نو در درمان دیسک بشگفتی های زنبور عسلابعاد اضافه ی کیهانفناوری هوش مصنوعی نحوه خاطلاعاتی عمومی در مورد متمدنی قدیمی در شمال خلیج محل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های ديدن با چشم بسته در خواب کودکان خود را مشابه خود تافتخار انسانراه فراری نیستاخلاق و علوم اعصابضررهای مصرف شکر و قند بر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبیماری های مغز و اعصاب و تولید سلولهای جنسی از سلمرگ چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکتاب گران و پرهزینه شد ولدانشمندان روش هاي جدیدی انگشت ماشه ایزندگی بی دودارتوکين تراپی روشی جديد عوامل ایجاد لغت انسانی و لا اکراه فی الدینبیوگرافینوار مغز مشاهده ی غیر مستتیوتیکسن داروی ضد جنونمشکلات روانپزشکی در عقب هوشیاری کوانتومیجواب دانشمند سوال کننده گمان میکنی جرمی کوچکی در دخالت در ساختار ژنهااولین سلول مصنوعیزبان و تکلم برخی بیماریهارزش حقیقی زبان قسمت سومسوالات پزشکیمنابع انرژی از نفت و گاز بحث درباره پیدایش و منشا چگونه مغز پیش انسان یا همتکامل ساختار رگهای مغزی مغز آیندگان چگونه است ؟هستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت راستین انسان علم بگشایش دروازه جدیدی از طردرمان های جدید در بیماری ایا ابزار هوشمندی یا مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش بزرگتر کیهان ناشناختنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز بزرگ و فعال یا مغز کوواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت چهل و هفتپیشرفتی مستقل از ابزار هدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی اصول سلامت کمرنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون های تیروئید دواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا ممکن است موش کور بی مذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز- از مغز منبع خواب و رویابزرگ شدن تقریبا ناگهانی نشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جیک پیام منفرد نورون مغزی خفاش با شیوع همه گیری جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخرویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقای موجود زنده از سردرد عروقی میگرناستفاده از سلول های بنیامکانیزمهای دفاعی در برابتقلید مرحله ای نسبتا پیشهندسه ی پایه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر خبر مهم تلسکوپ هابلکل اقیانوس در یک ذرهخدا موجود استکلام و زبان، گنجینه ای بسآیاما مقهور قوانین فیزیکروشهای شناسایی قدرت شنواشاهکار قرناتفاق و تصادففیلمی بسیار جالب از تغییاعداد بینهایت در دنیای متمساح حد واسط میان مغز کومحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آمدی متیل فومارات(زادیوا)(کوری گذرای ناشی از موبایافراد آغاز حرکت خودشان رراه های جدید برای قضاوت راخلاق پایه تکامل و فرهنگضررهای شکر بر سلامت مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی مبیماری وسواستومورها و التهاب مغزی عامرگ و میر پنهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهل مقدسکتاب زیست شناسی باوردانشمندان روشی برای تبدیانگشت نگاری مغز نشان میدزندگی زمینی امروز بیش از ارتباط میکروب روده و پارعواملی که برای ظهور لغت الایو دوم دکتر سید سلمان فبیان ژن های اسکیزوفرنی دنوار مغز در فراموشی هاتکنولوژی جدید که سلول هامشاهده گر جدای از شیء مشاهوش، ژنتیکی است یا محیطیجوسازی مدرنگنجینه ای به نام ویتامین در مانهای کمر درداوکرلیزوماب داروی جدید شزبان و شناخت حقیقت قسمت چارزش خود را چگونه میشناسپیامهای کاربرانمنابع انرژی از نفت و گاز بحثي درباره هوش و تفاوتهچگونه هموساپينس بر زمین تکامل شناخت انسان با کشفمغز انسان ایا طبیعتا تماهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت غیر فیزیکیپمبرولیزوماب در بیماری چدرمان های رایج ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت بخش دیگری در وجود انسان هنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز بزرگترین مصرف کننده واقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت چهل و هشتپاسخ گیاهان در زمان خورددرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری ها که در آن بچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون زنانه استروژنواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت بیست و چهآیا ما تنها موجودات زنده ذهن سالمابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز- از مغز منحنی که ارتباط بین معرفبزرگترین خطایی که مردم منشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و ایک پیشنهاد خوب برای آسان خلاصه ای از مطالب همایش مآیا احتمال دارد رویا از آرویا تخیل یا واقعیتابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هما انسانها چه اندازه نزدتقلید از روی طبیعتهندسه ی رایج کیهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر خطا در محاسبات چیزی کاملکلرال هیدرات برای خوابانآب زندگی است قسمت چهارمروشی برای بهبود هوش عاطفشاهکار شش گوشاتوبان اطلاعات و پلِ بینفیزیک مولکولها و ذرات در بقای حقیقی در دور ماندن اتنفس هوازی و میتوکندریمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهدید تو همیشه محدود به مقدکی غایب شدی تا نیازمند دلافزایش قدرت ادراکات و حسراه های جدید برای قضاوت راختلال خواب فرد را مستعد طلای سیاهقانون جنگلبیماری گیلن باره و بیمارتوهم فضای خالی یا توهم فضمرگ و میر بسیار بالای ناشهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان فراکتالکتاب، سفری به تاریخداروهای مصرفی در ام اساندوهگین نباش اگر درب یا زندگی زودگذرارتباط ماده و انرژیعوارض ازدواج و بچه دار شدلبخند بزن شاید صبح فردا زبیست تمرین ساده برای جلونوار مغز در تشخیص بیماری تکنولوژی جدید که سلول هامشاهده آینده از روی مشاههیچ کاری نکردن به معنی چیجاودانگی مصنوعیگویید نوزده و ایمنی ساکتدر محل کار ارزش خودت را بايندگان چگونه خواهند دیدزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز نخستین همانند سازها تسایتهای دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی جالب درباره محدودیتچگونه هوشیاری خود را توستأثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان برای ایجاد تمدو هر کس تقوای خدا پیشه کنحقیقت غیر قابل شناختپنج اکتشاف شگفت آور در مودرمان های علامتی در ام اسایا بدون زبان میتوانیم تسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برنامه و ساختار پیچیده مچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز حریص برای خون، کلید تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و دومپختگی پس از چهل سالگي به درک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری های خاص که بدچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش ویتامین K در ترمیم اسواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت بیست و یکآیا مغز تا بزرگسالی توسعذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز- از مغزتمنشأ اطلاعات و آموخته ها بزرگترین درد از درون است نظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و ایک آلل ژنتیکی که از نئاندخلاصه ای از درمان های جدیآیا احتمال دارد رویا از آرویا حقی از طرف خداابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر ما انسانها چه اندازه نزدتقویت استخوان در گرو تغذهندسه بنیادینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیتاریخ همه چیز را ثبت کردهخطا در محاسبات چیزی کاملکمردردآب زندگی است قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نخشاید درست نباشداتوسوکسیمایدفیزیک و هوشیاریبلندی در ذهن ما درک بلندیتنفس هوازی و میتوکندریمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهدیدن خدا در همه چیزکیهان خود را طراحی میکندافزایش مرگ و میر سندرم کوراه پیروزی در زندگی چیستاختلال در شناسایی حروف و طوفان فقر و گرسنگی و بی سقانون جنگلبیماری ای شبیه آلزایمر و توهم لیلیپوتی(ریزبینی)مرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان هوشیارکتابخانهداروهای ام اساندام حسی، درک از بخش هایزونیسومایدارتباط متقابل با همه ی حیعید نوروز مبارکلرزش ناشی از اسیب به عصببیش از نیمی از موارد انتقنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل مادی تا ابزار هوشممطالعه ای بیان میکند اهدهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجاذبهگوشه بیماری اتوزومال رسسدر چه مرحله ای از خواب ، رايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت داز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد نقش ویتامين چگونه واکسن کرونا را توزتئوری تکامل امروز در درممغز انسان برای شادمانی طوفور و فراوانیحقایق ممکن و غیر ممکنپوست ساعتی مستقل از مغز ددرمان ژنتیکی برای نوآوریایا تکامل هدفمند استسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برنامه ی مسلط ژنها در اختچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز در تنهایی آسیب میبینواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و سومپروژه ی ژنوم انسانیدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی توجهات در ببمار پارچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش ژنتیک در درمان اختلاواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و دوآیا همه جنایت ها نتیجه بیذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز، از مغز مهندسی ژنتیک در حال تلاش بسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زنجبیل در جلوگیری از یک جهش ممکن است ذهن انسانخونریزی مغز در سندرم کووآیا برای تولید مثل همیشه رویاها از مغز است یا ناخوسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکما اکنون میدانیم فضا خالتقویت سیستم ایمنیهندسه در پایه ی همه ی واکتازه های اسکیزوفرنی(جنوخطر آلودگی هواکمردرد ناشی از تنگی کاناآب زندگی است قسمت دومروشی جدید در درمان نابینشبیه سازی میلیون ها جهان اثر مضر مصرف طولانی مدت رفیزیکدانان ماشینی برای تبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتنفس بدون اکسیژنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیددژا وو یا اشنا پنداریکیهانِ هوشیارِ در حال یاافزایش سرعت پیشرفت علوم رابطه تشنج و اوتیسماختلال در شناسایی حروف و طی یکصد هزار سال اخیر هرچقانونمندی و محدودیت عالمبیماری ای شبیه ام اس مولتنقص در تشخیص هیجانات عامتوهم چیستمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی به شناسایی کاجهان یکپارچهکجای مغز مسئول پردازش تجداروهای تغییر دهنده ی سیانرژی تاریکزونا به وسیله ویروس ابله ارتباط چاقی و کاهش قدرت بعامل کلیدی در کنترل کارآلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبیشتر کمردردها نیازی به نورون هاي مصنوعی می توانتکامل مداوممعنی روزههیچگاه از فشار و شکست نترجاذبه و نقش آن در شکلگیریگوشت خواری یا گیاه خواریدر هم تنیدگی مرزها و بی مايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد نقش کلسیم و چگونه آن شکری که می خوریمتئوری تکامل در پیشگیری و مغز انسان برای شادمانی طوقت نهيب هاي غير علمي گذشحمله ویروس کرونا به مغزپیموزایددرمان ام اس(مولتیپل اسکلایجاد احساساتسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کتامین در درمان پامغز را از روی امواج بشناسواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت نهمپروژه ی ژنوم انسانیدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی توصیه ها برای واکسیچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش گرمایش آب و هوا در همواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و سوآیا هوش مصنوعی می تواند نذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز، از مغز مولتیپل اسکلروز در زنان بسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت ایک رژیم غذایی جدید، می توخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویاهای پر رمز و حیرتی درشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دما اشیا را آنطور که هستندتلقین اطلاعات و حافظههوموارکتوس ها ممکن است دتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی می تواند بر احتازه های بیماری پارکینسوخطرات هوش مصنوعیکمردرد و علل آنآب زندگی است قسمت سومروشی جدید در درمان سکته مشبیه سازی سیستم های کواناثرات فشار روحی شدیدفرگشت و تکامل تصادفی محض به مغز خزندگان خودت اجازتنها مانع در زندگی موارد مخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک بازی تعداد کلی ذهن ها در جهان دژاوو یا آشناپنداریافسردگی و اضطراب در بیماراز تغییراختلالات مخچهظهور امواج مغزی در مغز مصقارچ بی مغز در خدمت موجودبیماری اسپینال ماسکولار نقطه بی بازگشتتوهم بی خداییمرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان یکپارچهکرونا چه بر سر مغز می آورداروهای ضد بیماری ام اس وانرژی تاریک که ما نمی توزیباترین چیز در پیر شدنارتباط هوش ساختار مغز و ژعادت کردن به نعمتلزوم سازگاری قانون مجازابا هوش مصنوعی خودکار روبنورون های ردیاب حافظهتکامل چشممعادله ها فقط بخش خسته کنهیپرپاراتیروئیدیسمجدایی خطای حسی استگیلگمش باستانی کیستدر هم تنیدگی کوانتومیای نعمت من در زندگیمزبان ریشه هایی شناختی اساز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد حقیقت فضا و چگونه انتظارات بر ادراک تا 20 سال آینده مغز شما به مغز انسان رو به کوچک تر شوقتی فهمیدی خطا کردی برگحمایت از طبیعتپیموزایددرمان تومورهای مغزی با اایرادهای موجود در خلقت بسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برین نت به جای اینترنتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مرواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت چهارمپرواز از نیویورک تا لوس آدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی درمان های Spinal Muscular Atچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش پیش زمینه ها و اراده واکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت بیستمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز، از مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنبعد از کرونانظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت ایکی از علل محدودیت مغز امخواب سالم عامل سلامتیآیا تکامل و تغییرات ژنتیرویای شفافشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجما با کمک مغز خود مختاريمتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی و کشف زبان هایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی دفاع در برابر تغییر ساختکمردرد با پوشیدن کفش مناآثار باستانی تمدن های قدريتوکسيمب در درمان ام اسشبکه های مصنوعی مغز به دراثرات مفید قهوهفراموش کارها باهوش تر هسبه بالا بر ستارگان نگاه کتو یک معجزه ایمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زدگرگونی های نژادی و تغییالکتروتاکسی(گرایش و حرکراست دستی و چپ دستیاختلالات حرکتی در انسانعقل مجادله گرقبل از آغازبیماری اضطراب عمومیچند نرمش مفید برای کمردرتوهمات و شناخت حقیقتمرز بین انسان و حیوان کجاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کنونی و مغز بزرگتریکریستال هاداروی فامپیریدین یا نورلانسان قدیم در شبه جزیره عزیباترین چیز در افزایش سارتباط انسانی، محدود به عارضه جدید ویروس کرونا سلزوم سازگاری قانون مجازابا تعمق در اسرار ابدیت و نوروپلاستیسیتی چیستتکامل و ارتقای نگاه تا عممعجزه ی علمهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گیاه خواری و گوشت خوار کددر هم تنیدگی کوانتومی و پای آنکه نامش درمان و یادشزبان شناسی مدرن در سطح سلاز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد عملکرد لوب فچگونه به سطح بالایی از هوتا بحر یفعل ما یشامغز انسان رو به کوچکتر شدوقتی تو از یاد گرفتن باز حوادث روزگار از جمله ویرپیچیدگی های مغزمگسدرمان تشنجاکسی توسین و تکامل پیش اسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای پیش بینی آینده مغز دچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت نوزدهمپرورش مغز مینیاتوری انسادرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی روش های تربیتی کودکچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش آتش در رسیدن انسان بهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت دهمآیا هوش ارثی دریافتی از پذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز، از مغز موجود بی مغزی که می تواندبعد از کرونانظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزیافته های نوین علوم پرده خواب سالم عامل سلامتی و یآیا جنین انسان، هوشمندی روان سالمشنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاما تحت کنترل ژنها هستیم یمانند آب باشتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل سلولهای محافط به سدقیق ترین تصاویر از مغز اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآرامش(سکوت) stillness و تکاپوریواستیگمینشباهت مغز و کیهاناثرات مضر ماری جوانافراموشی همیشه هم بد نیستبه خودت مغرور نشوتو یک جهان در مغز خودت هسمدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزیکیست کلوئید بطن سومدانش محدود به ابعاد چهارالگوبرداری از طبیعترجزخوانی هایی که امروز باختلالات صحبت کردن در انعلم و ادراک فقط مشاهده ی قبل از انفجار بزرگبیماری بیش فعالیچند جهانیتوپیراماتمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت اولداروی لیراگلوتیدانسان ها می توانند میدان زیر فشار کووید چه باید کرارتباط از بالا به پایین معدم توقف تکامل در یک اندامقاومت به عوارض فشار خون باهوش ترین و با کیفیت ترینوروز یا روز پایانیتکامل ابزار هوش ، راه پر معجزه ی علم در کنترل کرونهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گالکانزوماب، دارویی جدیدر هم تنیدگی کوانتومی و دایمپلانت مغزی کمک میکند زبان شناسی نوین نیازمند از نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز ایندگان چگونه استویتنام نوعی کرونا ویروس حافظه و اطلاعات در کجاست پیچیدگی های مغزی در درک زدرمان جدید میگرن با انتی اگر میدانی مصیبت بزرگتر سلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای اولین بار دانشمندانچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیم کشواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت هفتمآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی سلولهای عصبی در تلاچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر دوپامین و سروتونیننقش انتخاب از طرف محیط، نوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت دوازدهمآیا هوش سریعی که بدون احسرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز، از مغز موجودات مقهور ژنها هستندبعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريایادگیری مهارت های جدید دخواب عامل دسته بندی و حفطآیا جهان ذهن و افکار ما مروبات های ریز در درمان بیشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردماه رجبتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتداخل مرزها و صفات با بیندلایلی که نشان میدهد ما بکنگره بین المللی سردرد دآزمون ذهنی گربه شرودینگرریاضیات یک حس جدید استشباهت مغز با کیهان مادیفرایند پیچیده ی خونرسانیبه دنبال رستگاری باشتو پیچیده ترین تکنولوژی مدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پکاهش مرگ و میر ناشی از ابدانش بی نهایتالتهاب شریان تمپورالرساناها و ابر رساناها و عاختلالات عضلانی ژنتیکعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقدم زدن و حرکت دید را تغیبیماری تی تی پیچندین ماده غذایی که ماننتوانایی مغز و دیگر اجزای مسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان پر از چیزهای اسرار آکریستال زمان(قسمت دوم)داروی تشنجی دربارداریانسان جدید از چه زمانی پازیرفون داروی ضد ام اسارتباط بین هوش طبیعی و هوعدم درکمقابله با کرونا با علم اسبار بزرگ ایستادن بر دو پانوشیدن چای برای مغز مفید تکامل جریان همیشگی خلقتمغز فکر میکند مرگ برای دیهدف یکسان، در مسیرهای متجریان انرژی در سیستم های گامی در درمان بیماریهای در یک فراکتال هر نقطه مرکایمپلانت نخاعی میتواند دزبان، نشان دهنده ی سخنگو از نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز ابزار بقای برتر مادیویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاست پیوند مغز و سر و چالشهای درمان جدید کنترل مولتیپلاگر نیروی مغناطیس نباشد سلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای خودآگاه بودن تو بایناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت هفدهمآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی سيناپسها طی تکامل و چرا خشونت و تعصبتاثیر دپاکین بر بیماری منقش اتصالات بین سلولهای وراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت سومآیا هشیاری کوانتومی وجودرقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقا از نخستین همانسرنوشتاز تکامل تا مغز، از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل بعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريایادآوری خواب و رویاخودآگاهی و هوشیاريآیا جهش های ژنتیکی، ویروروح رهاییشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقای موجود زنده از اصل عدم قطعیت از کوانتوم اصول انجام برخی نرمش ها دماپروتیلینتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی الفاگوتروس جریان انرژیدنیای شگفت انگیز کوانتومکنگره بین المللی سردرد دآسيب میکروواسکولاریا آسریسدیپلام تنها داروی تایشباهت کیهان و مغزفرایند تکامل و دشواری هابه زودی شبکه مغزی به جای تو افق رویداد جهان هستیمدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات منطقه بویایی مغزکاهش التهاب ناشی از بیمادانشمندان موفق به بازگردامیوتروفیک لترال اسکلرورشته نوروایمونولوژی و نقاختراع جدید اینترنت کوانعلم به ما کمک میکند تا موقدرت انسان در نگاه به ابعبیماری دویکنه جنگ و نه خونریزیتوازن مهمتر از فعالیت زیمسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان دارای برنامهکریستال زمان(قسمت سوم)داروی جدید s3 در درمان ام انسان عامل توقف رشد مغززیست، مرز افق رویداد هستارتباط شگفت مغز انسان و فعسل طبیعی موثر در کنترل بملاحظه های اخلاقی دربارهبار سنین ابزار هوشمندی انوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل داروینی هنوز در حامغز قلبهدف از تکامل مغزجستجوی متن و تصویر به صورگامی در درمان بیماریهای در کمتر از چند ماه سوش جداین پیوند نه با مغز بلکه زبان، وسیله شناسایی محیطاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه و مشاهده ناظر مغز ابزار برتر بقاویتامین E در چه مواد غذایحافظه و اطلاعات در کجاستپیوند اندام از حیوانات بدرمان جدید سرطاناگر نعمت فراموشی نبود بسسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی ملاحظات در تشنج های ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش قهوه در سلامتیواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت هجدهمآلزایمردرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرداشت مغز ما از گذر زمانچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر داروهای ضد التهاب نقش تیروئید در تکامل مغزورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت سی و هشتمآیا واکنش های یاد گرفته ورموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجوداز روده تا مغزمیوتونیک دیستروفیتفکر خلا ق در برابر توهم هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياژن هوش و ساختارهای حیاتی خودآگاهی و هوشیاريآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروزه داری متناوب، مغز را شناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملماجرای جهل مقدستمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازیندندان ها را مسواک بزنید تکنترل همجوشی هسته ای با هآسیب ها ناشی از آلودگی هوریشه های مشترک حیاتاجزای پر سلولی بدن انسان شباهت زیاد بین سلول هاي عفرایند حذف برخی اجزای مغبه زیر پای خود نگاه نکن بتو با همه چیز در پیوندیمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به کاهش دوپامین عامل بیماریدانشمندان نورون مصنوعی سامید نیکو داشته باش تا آنرشد مغز فرایندی پیچیده اادامه بحث تکامل چشمعلم ساختن برج های چرخانقدرت عشقبیماری دیستروفی میوتونیچه زیاد است بر من که در ایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمسئولیت جدیدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان در حال نوسان و چرخشکشف مکانیسم عصبی خوانش پداروی جدید میاستنی گراویانسانیت در هم تنیده و متصزاوسکا درمان گوشرارتباط شگفت انگیز مغز انعصب حقوق نورولووملاحظات بیهوشی قبل از جربارداری بدون رحمنیکولا تسلاتکامل داروینی هنوز در حامغز ما کوچکتر از نیم نقطههدف از خلقت رسیدن به ابزاجستجوی هوشیاری در مغز ماگاهی لازم است برای فهم و در آستانه ی موج پنجم کوویاینکه به خاطرخودت زندگی سفر نامه سفر به بم و جنوب از واقعیت امروز تا حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه انسان بر رفتامغز از بسیاری حقایق می گرویتامین کاحد و مرزها توهم ذهن ماستپیوند سر آیا ممکن استدرمانهای بیماری پارکینساگر نعمت فراموشی نبود بسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم نبرو و انرژی مداومتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش مهاجرت در توسعه نسل اواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت هشتمآمارهای ارائه شده در سطح درختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسي علل احتمالي تغيير چراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش حفاظتی مولکول جدید دورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت سی و ششمآیا یک، وجود داردرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلاازدواج های بین گونه ای، رمیگرن سردردی ژنتیکی که بتفاوت مغز انسان و میمون ههفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهژن یا نقشه توسعه مغز و نقخودروهای هیدروژنیآیا خداباوری محصول تکاملروزه داری و بیمار ی ام اس شناسایی سلول های ایمنی اابزارهای پیشرفته ارتباط