دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روش صحبت کردن در حال تکامل و پیشرفت

تكامل زبانها :

زبانها مانند افكار ، فطري و دروني نیستند ،ترتيب كلمات این مطلب را اثبات ميکند.

تکامل زبانهایی که تعداد آنها به حدود 6000 زبان میرسد ، چگونه رخ داده است ؟

چگونه این ثروت عظیم از لغات تکامل یافت؟

مجموعه ای از محققان و متخصصین زبان و روانشناسی از دانشکده ماکس پلانک دریافتند که ترتیب کلمات در خانواده های گوناگون زبان ، به شکل های مختلفی تکامل می یابد

و این اطلاعات با مفاهیم شایعی که بیان میکند ترتیب کلمات ، مطابق با برخی قوانين جهانی عام انجام ميشود که قابل انطباق بر همه زبانها است ، متضاد است .

و محققان نتیجه گرفتند که زبانها در درجه اول ، از قواعد ابتدایی برای درک زبان، در مغز تبعیت نمیکند

و به جای آن، سبک تاریخی تکامل برای زبان ، آن چیزی است که ترکیب جمله را مشخص میکند .

زبان شناسان به دنبال آن بوده اند تا بفهمند زبانها چگونه متنوع شده اند و چه چیزی است که تکامل لغت را محدود میسازد و درباره اسلوبهاي مختلف ساختار زبان بررسی کرده اند.

به رغم فراواني بسیار صداها و روشهای ترکیب جمله ، بررسیها و جستجوهای علم زبان شناسی در حدود معینی باقی مانده است

مثلا در برخی زبانها فعل در ابتداي جمله می آید و در زبانهای دیگر در انتهای جمله یا پس از آن می آید و این یعنی اینکه ترتیب کلمات در زبان خاصی، از قواعد معینی تبعیت میکند .

میکل دان و استیفن ليونسون از دانشکده زبان و روانشناسی ماکس پلانک، 301 زبان از خانواده چهار زبان اصلی را تحلیل کردند.

چهار زبان اصلی ، استرونزيان (austronesian)و هندو اروپایی (indo-europiean)و بانتو (bantu)و زبان يوتوازتکان (uto-aztecan)بود

و محققان در مورد ترتیب اجزاي جملات مختلف مانند مفعول به و فعل و یا حرف جر و اسم و نامهای اضافه و نامهای موضوعی بحث کرده اند

و نیز درباره اینکه جای قرار گرفتن این اسامی در جمله چگونه بر اقسام جملات دیگر موثر است، جستجو کرده اند

این محققین میخواستند بفهمند آیا جای فعل ، نتایج نحوی دیگری را سبب میشود یا نه .

مثلا درحالتي که فعل پیش از مفعول می آید (the player kicks the ball )، آیا هميشه این حالت با قرار گرفتن حرف جر، مانند (into the goal) پیش از اسم ، همراه است ؟

و این سبک فعل و حرف جر در بسیاری از زبانها مشاهده میشود و آیا این سبک قرار گیری اجزا ، در چگونگی تکامل زبان ،حتمی است ؟

مایکل میگوید : مطالعه ما نشان داد که فرایندهای گوناگونی در خانواده زبانهای مختلف رخ میدهد و تکامل زبان از مجموعه ای از قوانین جهانی تبعیت نمیکند مثلا سبک قرار گیری فعل و مفعول در زبانهای اوسترونيزي و هندو و اروپايي بر محل قرار گیری حرف جر و اسم تاثیر دارد ، ولی محققان همان سبک قرار گیری را در ترتیب کلمات ، در همه خانواده های زبان نیافتند .

در دهه پنجم قرن گذشته ،دانشمندی زبان شناس در آمریکا به نام نعام چمسکی از این نظر دفاع میکرده است که وجوه تشابه بین همه لغات وجود دارد و او این شباهتها را به فطری و دروني بودن زبان و مبدا واحد زبان ، در هر شخص نسبت میداد .

از سوی دیگر جوزف گرينبرگ ، وجود قوانینی مشخص و جهانی و وارثتي را بر تکامل زبان ترجیح نمیدهد بلکه او درباره ترتیب جهاني کلمات ، سخن ميگوید و این مطلب، ابزار عام شکل دهی و ایجاد زبان را در مغز بر اساس ترتیب کلمات و ترکیب جمله ، مشخص میکند .

استیفن لوينسون میگوید : مطالعه ما نشان میدهد که تکامل تمدنی بیشتر از عوامل جهانی زبان بر تکامل زبان تاثیر داشته است

گام آینده علما ، بررسی فرایندهای تکاملی مسلط بر ترکیب زبان در خانواده های دیگر لغات است و به این ترتیب مطالعه تنوع مشخصات زبانهاي دیگر از نظر تکاملی است.

بحث بالا در توضیح ادعاهاي بیهوده و بدون دلیل مکتبی جدید در بیست و پنج سال گذشته كه به نام مکتب قصدي معروف است میباشد.

مکتب قصدی ، فکری است که ادعاهای بیهوده ای را در مورد زبانها مطرح میکند .

شخصی عراقی به نام سبيط نیلی از این منش تبعیت ميکرد .

او بدون دلیل مشخصي ادعا میکند احتمال دارد ترتیب حرفها و کلمات و افعال ، در زبانهای مختلف مشابه باشد و هر حرفی در افعال یا جمله ها در هر زبان ، قصد مشخصي دارد یعنی قرار دادن هر چیزی به خاطر خودش انجام شده است (يعني به سبب ذات خودش و به این ترتیب ، خود ان، موضوع است )

و عینا همان چیزی است که قصد شده است و نيلي ، قصد را اینگونه تعریف ميکند :

(حکم بر موضوع از طریق عناصر داخلی و مخصوص آن ، بدون دخالت حاکم در مخفی کردن آن عناصر یا برخی از آن عناصر یا بدون مداخله عناصر ناشناس خارج از موضوع در آن )

نیلی در کتابهایش بحث میکند که این قصدی بودن در همه زبانها وجود دارد و قرار دادن حروف داخل کلمات مانند افعال ، بي علت و دلبخواهی نیست

مانند هر علم بیهوده ای ، در پس افکار قصديه ، این هدف هست که به متنهای دینی ، معانی ای م

جزا و مشخص بدهد تا بسیاری از رموز زبانی و رموز زیبایی زبان را در برابر ملتهایی قرار دهد که با آن زبان صحبت نمي کننند و قصديون می کوشند تا این اندیشه را جا بيندازند که هر مجموعه از حرفها ،در همه زبانها معانی ای نسبی دارند و می کوشند با روشهایی غیر علمی استدلال کنند و آن را با اصطلاحات علمی همراه ، آرایش دهند و این ، همان علم پوچ است .

ولی با اطلاع از علوم جدید و این مقاله ، ميفهميم که فقط خود معاني کلمات و قواعد با هم اختلاف ندارند بلکه اختلاف بین خانواده های لغات ، در عمق اصول زبانها و تکامل آنها قرار دارد. .

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110414065107.htm

بر اساس مقاله بالا ، كه مقاله ای علمی و تحلیلی است به نظر میرسد جستجو در معانی خاص در زبانها و یافتن قواعد دستور زبانی خاص , و مقدس کردن این قوانین و معانی ، جایگاه شایسته ای ندارد . زبان در سیر تکامل است و این تکامل بیش از آنکه تابع چارچوبهای خاص مغزی و درکي ما باشد ، تابع شرایط خارجی و محیطی و فرهنگي است👆👆


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی در خدمت خلق وحزیباترین چیز در پیر شدناز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان با آتش، بازی نکن و بعد از سرنوشتجاودانگی مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشعامل کلیدی در کنترل کارآمشکلات بین دو همسر و برخیتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونخودآگاهی و هوشیاريفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنه جنگ و نه خونریزیدر محل کار ارزش خودت را بای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و رهبر حقیقیهوش عاطفی قسمت دهمزبان و بیان نتیجه ساختمااستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقباربر دیگران نباشسرطان کمیت گراییحق انتخابپیچیدگی های مغزی در درک زعشق درونی به یگانگی خلقتمعجزه ی علمتمدن زیر آبآرامش و سکونخدا موجود استقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخدر درمان بیماری مولتیپل اینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیمهمان ناخواندهارتباط میکروب روده و پارروح و آب حیاتهیچ چیز، چقدر حقیقی استسفر به مریخ در 39 روزاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی در مورد عملکرد لوب فشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستامسایتهای دیگرمغز و اخلاقآشنا پنداریدفاع از پیامبرقدرت مردمتاثیر تغذیه بر سلامت روانورون های ردیاب حافظهدرمان کارتی سل و تومور مغایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت اولروش جدید تولید برقبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر سلول بنیادی در درمان ایدکوچک شدن مغز از نئاندرتاشاهکار قرنبدون پیر فلکحرکت چرخشی و دائمی کیهانتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بیش از آنچه تصور میشودو بیماری روانی خود بزرگ افسردگی و اضطراب در بیمالیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستدرمان دارویی سرطان رحم بهندسه ی پایه ایریسدیپلام تنها داروی تایما انسانها چه اندازه نزداز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را به خوبی های دیگران فکرکنسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی کیست کلوئید بطن سومشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسحس و ادراک قسمت نهمتوهم چیستمغط یک گیرنده استدیوار همه اش توهم بودامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندریا آرام نخواهد شد کشتی هوش مصنوعی یا حماقت طبیعراه انسان شدن، راه رفتن وماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مبی ذهن و بی روحسیاهچاله هاجنگ داده هاکاش شرف اجباری بود یا حتیصرع و درمان های آنمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دحس و ادراک قسمت بیست و یکتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همدانشمندان یک فرضیه رادیکانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربیماری الزایمرسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوطی یکصد هزار سال اخیر هرچمدیون خود ناموجودبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک- قسمت بیست و پفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل فردی یا اجتماعینقش رژیم غذایی در رشد و اداروی فامپیریدین یا نورلانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاصی از مغز در جستجترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط دغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی از عروسک بازی زنجیرها را ما باید پاره کاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن بیندیشساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و گیلگمش باستانی کیستعلم به ما کمک میکند تا مومراقب خودتون و خانواده هتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخواب سالم عامل سلامتیفروتنی و غرورتکامل ساختار رگهای مغزی نقطه بی بازگشتداروی جدید ضد میگرنانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی درمانگر کامپیزیباترین چیز در افزایش ساز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئاندبا تعمق در اسرار ابدیت و سریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی گزیده ای از وبینار یا کنفعادت همیشه خوب نیستمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونخودآگاهی و هوشیاريفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نه روش تقویت مغزدر چه مرحله ای از خواب ، رای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و روی و منیزیم در تقویت استهوش عاطفی قسمت دومزبان و بیان، در سایه پیشراستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمربارداری بدون رحمسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی پیوند قلب خوک، به فرد دچاعشق، شلوغ کردن نیستمعجزه ی علم در کنترل کرونتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلخدا نور آسمان ها و زمین اقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطردر دعواها چه میکنی؟اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط ماده و انرژیروح در جهانی دیگر استهیچ وقت خودت را محدود به سفر به درون سفری زیبااطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتتو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی آشناپنداری چیستدفاع در برابر تغییر ساختقدرت و شناخت حقیقتتاثیر حرکات چشم بر امواج نوروپلاستیسیتی چیستدرمان پوکی استخواناکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دمیوتونیک دیستروفیارزش حقیقی زبان قسمت دومبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به سلول بنیادین از مخاط بینکوچکی قلبشاهکار شش گوشبدون بار گذشتهحس متفاوتتو در میانه ی جهان نیستی مغز برای فراموشی بیشتر کدو بار در هفته ماهی مصرف افسردگی و ساختار مغزلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجدرمان زخم دیابتی با تکنوهندسه ی رایج کیهانریشه های مشترک همه ی موجوما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز به خودت مغرور نشوسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیکپسول ژری لاکتشجاعت و ترسبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت چهارمتوهم و خیالنفرت، اسیب به خود استدیوار، از ابتدا توهم بودامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندریای خداهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه بی شکستماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بربی سوادی در قرن 21سیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتکتاب گران و پرهزینه شد ولضایعه ی شبکه لومبوساکرالمجرم، گاهی قربانی استبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت بیست و دوتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده دانشمندان ژنی از مغز انسانقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از درگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد، رسیدن به یک هدف نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری ای شبیه آلزایمر و سکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبطیف انسفالیت، گیلن باره مدیریت اینترنت بر جنگبزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک- قسمت شصت و چهفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش زنجبیل در جلوگیری از داروی لیراگلوتیدانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداوممنبع نور واقعی و ثابت، حقتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی فعال و مثبت روند آلاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهبیهوش کردن در جراحی و بیمساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیگیاه بی عقل به سوی نور میعلم بدون توقفمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیخواب سالم عامل سلامتی و یفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان با بیرون انداختنداروی جدید ضد الزایمرانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جوانارفلکس وتری با توضیح دکتر اجزای پر سلولی بدن انسان رفتار مانند بردههوش مصنوعی درخدمت خلق وحزیر فشار کووید چه باید کرازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانبا خودت نجنگسریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستگزارش یک مورد جالب لخته وعادت کن از بالا نگاه کنیمشکلات روانپزشکی در عقب تلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمخودت را از اندیشه هایت حففشار و قدرتتاثیر نگاه انسان بر رفتاچه زیاد است بر من که در ایدر ناامیدی بسی امید استای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهرویکردهای جدید ضایعات نخهوش عاطفی قسمت سومزبان و تکلم برخی بیماریهاستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازگشایی مجدد مطب دکتر سسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظپیوند مدفوععصب حقوق نورولوومعجزه در هر لحظه زندگیتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخدا بخشنده است پس تو هم بقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت در سال حدود 7 میلیون نفر این، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنارتباط متقابل با همه ی حیروح رهاییهیچ کاری نکردن به معنی چیسفر تجهیزات ناسا به مریخ اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره هوش و تفاوتهشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیآشتی بهتر استدقیق ترین تصاویر از مغز اقدرت کنترل خودتاثیر دوپامین و سروتونیننوروز مبارکدرمان پوکی استخواناکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیگرن و پروتئین مرتبط با ارزش حقیقی زبان قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستسلول عصبی شاهکار انطباق کوچکترین چیز یک معجزه اسشاید گوشی و چشمی، آماده شبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز ساحس چشایی و بویاییتوقف؛ شکستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دو برابر شدن خطر مرگ و میاقلیت خلاقلا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایدرمان ساده ی روماتیسمهندسه بنیادینریشه های مشترک حیاتما اکنون میدانیم فضا خالاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیبه خودت نگاه کنسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پکامپیوتر سایبورگشرکت نورالینک ویدیویی ازبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت نوزدهمتوهم وجودنقاشی هایی با بوی گذشته یدید تو همیشه محدود به مقدامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله با کرونا با علم استاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه طولانی را به سلامت گذماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبی شرمیسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییکتاب زیست شناسی باورضایعه ی عروقی مخچهمحل درک احساسات روحانیبرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانحس و ادراک قسمت بیست و سوتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیشرفته ی سلول های بندانشمندان پاسخ کوانتومی انواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از درب بسته با غیر خود باز مهوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری ای شبیه ام اس مولتسکته مغزیجهان یکپارچهکشیدن مادی روشی برای جلوطبیعت موجی جهانمداخله ی زیانبار انسانبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسحسن یوسف باغچه ی منفیروز نادریتکامل مداومنقش زبان در سلطه و قدرت اداروی کنترل چربی خونانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی هوشمند در خارج از زاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیهوشی در بیماران دچار اسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنگیاه خواری و گوشت خوار کدعلم در حال توسعهمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی خواب عامل دسته بندی و حفطفراموش کارها باهوش تر هستکامل، نتیجه ی برنامه رینمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی سل سپتاهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گرفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزیرفون داروی ضد ام اساسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می توبا خدا باشسرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهگشایش دروازه جدیدی از طرعادت کن خوب حرف بزنیمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمخودروهای هیدروژنیفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر نگاه انسان بر رفتانه عدم مطلق بلکه عدم با قدر هم تنیدگی مرزها و بی مای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانرویا و واقعیتهوش عاطفی قسمت ششمزبان و شناخت حقیقت قسمت چاسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهبازگشت از آثار به سوی خداسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادپیوند مدفوع در درمان بیمعصب سیاتیکمعرفی مورد نادر بیماری گتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رخدای رنگین کمانقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهدر عید نوروز مراقب تصادف اینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیممهربانی، شرط موفقیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بروزه داری متناوب، مغز را هیچ کس مانند تو نگاه نمیکسفر دشوار اکتشافاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره هوش و تفاوتهشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز فرایند دانستندل به دریا بزنقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر دپاکین بر بیماری منوروز یا روز پایانیدرمان آرتروز با ورزش موضهمیشه اطمینان تو بر خدا بروش صحبت کردن در حال تکاممیگرن و خوابارزش خود را چگونه میشناسبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدسلول عصبی، در محل خاص خودکووید نوزده و خطر بیماری شاید درست نباشدبر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیحس و ادراک (قسمت اول )تولید مولکول جدید توسط همغز بزرگ چالش است یا منفعدو برابر شدن خطر مرگ و میاقیانوس نادانیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جندرمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه در پایه ی همه ی واکریشه های اخلاقما از اینجا نخواهیم رفتاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کابه دنبال رستگاری باشسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزکاهش میل جنسی در ام اسشربت رب اناربرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت هفتمتوهم وجودچقدر به چشم اعتماد کنیمدیدن خدا در همه چیزامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی الفاگورابطه تشنج و اوتیسمماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بی عدالتی در توزیع واکسن سیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییکتاب طبیعت در قالب هندسهضایعات در عصب زیر زبانیمحل درک احساسات روحانی دبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهحس و ادراک قسمت بیستمALS نگاهی کامل بر بیماری وتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بهدانشمندان اولین سلول مصنانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از درختان چگونه بر تشکیل ابهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری اسپینال ماسکولار سکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهکشتن عقیده ممکن نیستطبیعت بر اساس هماهنگیمدارک ژنتیکی چگونه انسانبسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودحساسیت روانی متفاوتفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت اداروی تشنجی دربارداریانسولینچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی و داراییاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبیوگرافیسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستگیرنده باید سازگار با پیعلم راهی برای اندیشیدن امرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مخواص فلفل سبزفراموشی همیشه هم بد نیستتکثیر سلول در برابر توقف نمای موفقیتداروی ضد چاقیاولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت اولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی، کیفیت فریب مزیرک ترین مردماسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امبا طبیعت بازی نکنسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریپل جویی اصفهانعادت کردن به نعمتمشاهده آینده از روی مشاهتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولخورشید مصنوعیفضا و ذهن بازتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنهایت معرفت و شناخت درک عدر هم تنیدگی کوانتومیایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انرویا و کابوسهوش عاطفی بیشتر در زنانزبان و شناخت حقیقت قسمت ااسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وبازگشت به ریشه های تکاملشلیک فراموشیحقیقت انسانپیوند مغز و سر و چالشهای عضلانی که طی سخن گفتن چقدمعرفت و شناختتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینخدایی که ساخته ی ذهن بشر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهدرمان نگهدارنده ی اعتیاداینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط هوش ساختار مغز و ژروزه داری و التهاب زیانبهیچ کس حقیقت را درون مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه میتواند بزرگترین دتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اآغاز فصل سرما و دوباره تکدلایلی که نشان میدهد ما بقدرت ذهنتاثیر داروهای ضد التهاب نورالژیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهمیشه به آنچه داری، خوشنروشهای نو در درمان دیسک بمیگرن و روزه داریاز فرد ایستا و متعصب بگذربه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاسلولهای ایمنی القا کنندهکودک هشت ساله لازم است آدشایسته نیست در جیب خود قربرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک (قسمت دوم )تولید مثل اولین ربات های مغز بزرگ چالشهای پیش رودو داروی جدید برای میاستالکترومغناطیس شنوایی و هلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پدرمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه زبانِ زمان استرژیم های غذایی و نقش مهم ما اشیا را آنطور که هستنداز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیبه زودی شبکه مغزی به جای سندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیکاهش مرگ و میر ناشی از ابشربت ضد خلطبرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرحس و ادراک قسمت هفدهمتوهم بی خدایینقش قهوه در سلامتیدیدگاه نارسای دوگانه ی مامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندرک و احساسهوش مصنوعی اکنون می توانرادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهبیمار 101 ساله، مبتلا به سسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسکتاب، سفری به تاریخضرورت زدودن افکارمحدودیت چقدر موثر استبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهحس و ادراک قسمت دهمNVG 291توصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، ندانشمندان تغییر میدان مغانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از درختان اشعار زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبیماری اضطراب عمومیسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریگل خاردار، زیباستطعمه ی شبکه های ارتباط اجمروری بر تشنج و درمان هایبسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته وخفاش کور و انسان بینا؟فیزیک هوشیاریتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش سجده بر عملکرد مغزداروی جدید ALSانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین ذهن و زندگیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی بی دوداز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبیوگرافیستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساگالکانزوماب، دارویی جدیعلم ساختن برج های چرخانمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویروخواص منیزیمفراموشی و مسیر روحانیتأثیر نیکوتین سیگار بر منمایش تک نفرهداروی ضد چاقیاولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزیست شناسی کل در جزء فراکاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده بالای هر دستی، دستی هستسرگردانیجبران از دست رفته هاپل خواجو اصفهانعادت بد را ترک کنمشاهدات آمیخته با اشتباهتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومخوش قلبی و مهربانیفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر ویتامین دی بر بیمانهایت در بی نهایتدر هم تنیدگی کوانتومی و پایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکرویا و خبر از آیندههوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان و شناخت حقیقت قسمت داصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندبازخورد یا فیدبکشلیک فراموشیحقیقت اشیاپیوند اندام از حیوانات بغم بی پایانمغز فکر میکند مرگ برای دیتمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرخدایا جز تو که را دارمقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهدرمان نابینایان آیا ممکنایندرالنعناعموفقیت در تفکر استارتباط پیوسته ی جهانروزه داری و بیمار ی ام اس هیچ اندر هیچسفرنامه سفر به بم و جنوب اعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه های کاذبتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماآغاز مبهم آفرینشدنیا فریب و سرگرمیقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالدرمان با سلول های بنیادیهمیشه داناتر از ما وجود دروشهای شناسایی قدرت شنوامیگرن سردردی ژنتیکی که باز مخالفت بشنوبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وسلولهای بنیادی مصنوعی درکودک ایرانی که هوش او از شادی، پاداش انجام وظیفهبرنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتداحس و ادراک قسمت 67تولید یا دریافت علممغز بزرگ و فعال یا مغز کودو سوی واقعیتالکتروتاکسی(گرایش و حرکلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان سرگیجه بدون داروهندسه، نمایشی از حقیقترژیم های غذایی و نقش مهم ما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میبه زیر پای خود نگاه نکن بسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به کاهش التهاب ناشی از بیماشش مرحله تکامل چشمبرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت هجدهمتوهم تنهایینقش مهاجرت در توسعه نسل ادیروز و امروزامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشممانتین یا آلزیکسا یا ابتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک های براز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیمار مرکز تنفس سلولیسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالکتابخانهضرب المثل یونانیمحدودیت های حافظه و حافظبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت دوازدهمفقر داده ها در هوش مصنوعیتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای دانشمندان روش هاي جدیدی انگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از درد و درسهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمربیماری بیش فعالیسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرگل درون گلدانظهور امواج مغزی در مغز مصمرکز هوشیاری، روح یا بدن بشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردخفاش با شیوع همه گیری جدیفیزیک و هوشیاریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید s3 در درمان ام انسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موذهن و شیمی بدنهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی در جمع مواردی را براز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریبیان ژن های اسکیزوفرنی دستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفگام کوچک ولی تاثیرگذارعلایم کمبود ویتامین E را مرزهای حقیقی یا مرزهای تتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخواص میوه ی بهفراموشی آرمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاچند نرمش مفید برای کمردرداروی ضد تشنج با قابليت تچند جهانیداروی ضد تشنج با قابليت تاولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خارقابتی بی هدف یا رقابتی ههوش احساسیزیست شناسی باور حقیقت یا استفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومبالاترین هدف از دولتسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هاپلاسمای غالبعادت دادن مغز بر تفکرمطالبه ی حق خودتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومخوش خیالی و خوش بینیفضای خالی ای وجود نداردتاثیر ویروس کرونا بر مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلادر هم تنیدگی کوانتومی و دایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان و شناخت حقیقت قسمت ساصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسبازسازي مغز و نخاع چالشی شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاپیوند اندام حیوانات به اغم بی پایانمغز قلبتنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستخرما منبع بسیار خوب آنتی قانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهدرمان های اسرار آمیز در آایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو مولکول ضد پیریارتباط انسانی، محدود به روزه داری سلول های بنیادهیچگاه از فشار و شکست نترسفرنامه سفر به بم و جنوب کنفرانس تشنج هتل کوثر اصشکرگزار هر چیزی باش که دابحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست تو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدنیا مکانی بسیار اسرارآمقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،درمان تومورهای مغزی با اهمیشه راهی هستروشی برای بهبود هوش عاطفمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترسلام تا روشناییکودکان مهاجرشب سیاه سحر شودبرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمحس و ادراک قسمت 74تولید پاک و فراوان انرژیمغز بزرگترین مصرف کننده دولت یا گروهکالکترودهای کاشتنیلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین درمان سرطان با امواج صوتهنر فراموشیرژیم ضد التهابیما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس به سیاهی عادت نکنیمسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان کاهش حافظه هرچند فرایندیششمین کنگره بین المللی سبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت هشتمتوهم جدایینقش میدان مغناطیسی زمین دیسک گردنامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرمن و وجود توهمیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک های براست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری لبر و نابینایی آنسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچکجای مغز مسئول پردازش تجضربه مغزی در تصادف رانندمحدودیت درک انسانبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت سومفلج نخاعی با الکترودهای توضیحات دکتر فاطمی در مونقش تیروئید در تکامل مغزدانشمندان روشی برای تبدیانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از درد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری تی تی پیسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهگل زندگیظرف باید پر شود چه با چرک مرکز حافظه کجاستبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیخلا، حقیقی نیستفیزیک آگاهیتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات درياداروی جدید لنفوم و لوکمیانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیذهن پر در برابر آگاهیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی در سیاهچالهاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قبیان حقیقتستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولگامی در درمان بیماریهای علایم کمبود ویتامین E را مزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملخواص هلو برگ هلوفرایند پیچیده ی خونرسانیتأثیر شیرینی های حاوی لوفرایند تکامل و دشواری هاتئوری تکامل امروز در درمچند جهانیداروی ضد تشنج توپیراماتاولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهارموزی از نخستین تمدن بشرهوش احساسیزیست، مرز افق رویداد هستاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیباهوش ترین و با کیفیت تریسربرولایزینجدایی خطای حسی استپمبرولیزوماب در بیماری چعارضه جدید ویروس کرونا سمطالبی در مورد تشنجتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)خوشبختی چیستقفس دور خود را بشکنتاثیر ژنها بر اختلالات خچهار میلیارد سال تکامل بدر هر سوراخی سر نکنایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری در کجاست؟ قتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمرویا تخیل یا واقعیتهوشمندی کیهانزبان جانسوزاصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابباغچه ی منشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استغیرقابل دیدن کردن مادهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تخسته نباشی باباقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله مهم در تشدرمان های بیماری آلزایمرایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث مولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط از بالا به پایین مروزهای بد باقی نمیماندهیپرپاراتیروئیدیسمسفرنامه سفر به بم و جنوب کنگره بین المللی سردرد دشکست حتمیبحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاست تو افق رویداد جهان هستیپپوگستمغز انسان برای شادمانی طافت فشار خون ناگهانی در ودنیای شگفت انگیز کوانتومقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع مادرمان تشنجهمیشه عسل با موم بخوریمروشی جدید در درمان قطع نخمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال سلاح و راهزنیکودکان میتوانند ناقل بی شبیه سازی میلیون ها جهان برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت 75تولید اندام با چاپ سه بعدمغز حریص برای خون، کلید تدونپزیل در بیماران قلبی الگو نداشتیملحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدرمان ضایعات نخاعیهنر حفظ گرهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وما بخشی از این جهان مرتبطاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحبه سخن توجه کن نه گویندهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردکاهش دوپامین عامل بیماریشعار و عملبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت هشتاد و نتوهم جدایی و توهم علمنقش محیط زندگی و مهاجرت ددیستونی قابل درمانامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادرامن کسی در ناکسی دریافتم تاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماندرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک های برجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبیماری میاستنی گراویسسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاکرونا چه بر سر مغز می آورضررهای مصرف شکر و قند بر مخچه فراتر از حفظ تعادلبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک قسمت سی و هشتمفلج بل، فلجی ترسناک که آنتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید ددانش، قفل ذهن را باز میکنانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از درد زانو همیشه نیاز به جرهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و گذر آن سریع استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنبیماری خود ایمن اعصاب محسانسور ذهنجهان پیوستهگلوله ی ساچمه ایظرفیت مغز چقدر استمرکز حافظه کجاستبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده خلا، خالی نیستفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل تکنولوژینقش غذاها و موجودات درياداروی جدید میاستنی گراویانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی زمینی امروز بیش از از تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریبیداری معنوی یعنی دوستی ستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسگامی در درمان بیماریهای علائم عصبی آلزایمر، با امسمومیت دانش آموزان بی گتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از خواص هندوانهآیا دلفین ها میتوانند باخواص انارفرایند حذف برخی اجزای مغتئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانی و علمداروی ضد جنون در درمان تیاولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش بشری تهدید برای بشریزاویه نگاه ها یکسان نیستاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید دباور و کیهان شناسیسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های پنج اکتشاف شگفت آور در موعبارت های مبهم مانند انرمطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیخوشبختی دور از رنج های مقفس ذهنتاثیر کلام در آیات کلام بچهار ساعت پس از کشتار خوکدر والنتاین کتاب بدید همایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییرویا حقی از طرف خداهوشیاری و وجودزبان ریشه هایی شناختی اساصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهبترس از اینکه کسی، به درگشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی پیوند سر برای چه بیمارانغار افلاطونمغز مانند تلفن استتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیخطا در محاسبات چیزی کاملقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله برای تاییدرمان های بیماری اس ام ایایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط بین هوش طبیعی و هوروزهای سختاعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفری به آغاز کیهانکنگره بین المللی سردرد دشکستن مرز دور مغزبحران ذهن فیلمی قابل تامحافظه و اطلاعات در کجاستتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طافت هوشیاری به دنبال کاهدنیایی پر از سیاهچاله قضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید درمان جدید ALSهمیشه، آنطور نیست که هستروشی جدید در درمان نابینمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دسلسله مباحث هوش مصنوعیکودکان گذشته به آینده فکشبیه سازی سیستم های کوانبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت 78تولید سلولهای جنسی از سلمغز در تنهایی آسیب میبیندوچرخه در کاهش دردهای کمالگو و عادت را بشکن و در الرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزدرمانهای بیماری پارکینسهنر رها شدن از وابستگیرژیم غذایی سالم و ضد التهما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایبهبود حافظه پس از رخدادهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهکاهش سن بیولوژیکی، تنها صبور باشبرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت هشتاد و شتوهم جسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیدژا وو یا اشنا پنداریامیدوارینگاه از بیرون مجموعهمن پر از تلخیمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماندرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبیماری های میتوکندریسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازکریستال هاضررهای شکر بر سلامت مغزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت سی و ششمفلج خوابتیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانش، یک انسان را ناسازگانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از دردهای سال گذشته فراموش هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و صبراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری دویکساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آگلوئونعقل مجادله گرمرکز خنده در کجای مغز استبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصاخلاصه ای از مطالب همایش مفال نیکوتکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها در کاهش دردهای داروی جدید کنترل قند خونانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی زودگذراز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنبیداری و خواب کدام بهتر اسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دگاهی لازم است برای فهم و علت خواب آلودگی بعد از خومسمومیت دانش آموزان، قماتفاوتهای جنسیتی راهی براتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قاخواص اردهفراتر از دیوارهای باورتئوری جدید، ویران کردن گچند روش ساده برای موفقیتدارویی خلط آوراولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزاحساسات کاذبرمز گشایی از اتصالات مغزهوش در طبیعتزاوسکا درمان گوشراستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقباید از انسان ترسیدسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های پول و شادیعجول نباشمعمای اخلاقی قطارتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشخیالپردازی نکنقفس را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننون و القلمدر یک فراکتال هر نقطه مرکایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع خواب و رویاتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانرویاها از مغز است یا ناخوهوشیاری و افسردگیزبان شناسی مدرن در سطح سلاصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندبحتی علمی درباره تمایل بشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بپیوند سر، یکی از راه حلهاغرور و علممغز مادران و کودکان در زمآزار دیگری، آزار خود استخطا در محاسبات چیزی کاملقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله تعیین محلدرمان های جدید ALSایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت مغز انسان و فروزهای سخت میگذرداعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالسقوط درون جاذبه ای خاص، چکنترل همجوشی هسته ای با هشگفت نیست من عاشق تو باشمبخش فراموش شده ی حافظهحافظه ی هوش مصنوعیتو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شافتخار انساندنیا، هیچ استقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان جدید مولتیپل میلومهمکاری یا رقابتروشی جدید در درمان سکته ممیدان های مغناطیسی قابل از نخستین همانند سازها تبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکودکان خود را مشابه خود تشبکه های مصنوعی مغز به دربرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدحس و ادراک قسمت 82تولترودینمغز را از روی امواج بشناسدوچرخه سواری ورزشی سبک و الگوی بنیادین و هوشیاریلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمدرماندگی به دلیل عادت کرهنر، پر کردن است نه فحش درژیم غذایی ضد التهابیمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کابهداشت خوابسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصکایروپاکتیک چیستصبور باشماست مالیبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخحس و ادراک قسمت پنجمتوهمات و شناخت حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهدژاوو یا آشناپنداریامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماندرک دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبیماری های مغز و اعصاب و سیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهکریستال زمان(قسمت اولضعیف و قویمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت سیزدهمفلج خواب چیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش خرچنگ های نعل اسبی دردائما بخوانانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از دردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری دیستروفی میوتونیسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی گمان میکنی جرمی کوچکی در عقل در جهان جدید، عجیب اسمرگ چیستبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیخلاصه ای از درمان های جدیفاکسیبتتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی جدید آلزایمرانسان باشنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترس و آرمان هااتفاق و تصادفذهن خالی از شلوغی افکارهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزندگی سلول در بدن، جدای ااز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعبیرون اصل است یا درونسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دگاهی مغز بزرگ چالش استعماد الدین نسیمی قربانی مسیر دشوار تکامل و ارتقاگاهی جهت را عوض کنعنصر اصلی تعیین واقعیتمسئول صیانت از عقیده کیستقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخواص بادامفرار در فرار از میزبان، دتا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که مانندارویی ضد بیش فعالی سیستاولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش عاطفی قسمت 11زبان فرایند تکاملی برای استفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است بابا زود بیاسردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های پول و عقیدهعدم توقف تکامل در یک اندامعماری، هندسه ی قابل مشاتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنخانه ی تاریکقله برای دیدن نه برای به تاثیر کپسول نوروهرب بر تنوآوری ای شگفت انگیز داندر کمتر از چند ماه سوش جدایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان منتظر نمان چیزی نور را بهتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است رویاهای پر رمز و حیرتی درهوشیاری کوانتومیزبان شناسی نوین نیازمند اصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونبحث درباره پیدایش و منشا شناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیپیوندهای پیچیده با تغییرغربال در زندگیمغز چون ابزار هوش است دلیآسيب میکروواسکولاریا آسخطای ادراک کارماقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله در مطب دکدرمان های جدید میگرنایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز انروش مقابله مغز با محدودیاعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلسقوط زیگزاگی یا ناگهانیکنترل جاذبهشگفت انگیز بودن کیهانبخش های تنظیمی ژنومحافظه انسان و حافظه ی هوشتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدافراد آغاز حرکت خودشان ردندان ها را مسواک بزنید تقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالیندرمان جدید میگرن با انتی همانند سازی در انسانريتوکسيمب در درمان ام اسمیدان های کوانتومی خلااز نشانه ها و آثار درک شدبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیسم زنبور ، کلیدی برای وارکودکان را برای راه آماده شبکیه های مصنوعیبرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسوحس و ادراک قسمت 87تومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مردوپامین قابل حل در آبالگوبرداری از طبیعتلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندرها بسته نیستهوموارکتوس ها ممکن است درژیم غذایی ضد دردمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانبهداشت خواب، رمز حافظه ی سوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردکار امروز را به فردا نیندصبر لازمه ی پیروزی استماست مالی با هوش انسانیبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت پنجاهتوکل بر خدانقش نظام غذایی در تکامل مدگرگونی های نژادی و تغییامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونمننژیتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری های ژنرالیزه ی عصسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیکریستال زمان(قسمت دوم)طلوع و حقیقتمخچه تاثیر گذار بر حافظهبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت ششمفلج دوطرفه عصب 6 چشمتیروفیبان موثر در سکته ی نقش داروهاي مختلف معروف دارچیناندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از درس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان پلانکاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری سلیاکسایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهگنجینه ای به نام ویتامین عقل سالممرگ و میر پنهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهخم شدن فضا-زمانفاجعه ی جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حانقشه های مغزی جدید با جزیداروی جدید ای ال اسانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینذهن سالمهوش مصنوعی به شناسایی کازندگی، مدیریت انرژیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردبیست تمرین ساده برای جلوسخن پاک و ثابتجوانان وطنگذر زمان کاملا وابسته به عوامل موثر در پیدایش زبامسئولیت جدیدتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخواص بادام زمینیفرد موفقتا بحر یفعل ما یشاچندجهانیداستانها و مفاهیمی اشتبااولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگرمز بقای جهش ژنتیکیهوش عاطفی قسمت نهمزبان متغیراستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاباد و موجسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزپوست ساعتی مستقل از مغز دعدم تعادل دوپامین، فقط بمعنی روزهتمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیخانواده پایدارقله سقوطتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز مشاهده ی غیر مستدر آرزوهایت مداومت داشتهاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرادغام میان گونه های مختلرویای شفافهوشیاری سنتی یا هوشیاری زبان، نشان دهنده ی سخنگو اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثي درباره هوش و تفاوتهشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانمقالاتمغز چگونه صداها را فیلتر آسیب ها ناشی از آلودگی هوخطای حسقبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوبت کودکاندرمان های جدید در بیماری ایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودمورد نادر همپوشانی دو بیارتباط شگفت انگیز مغز انروش های صرفه جویی در ایجااعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متسلول های مغزی عامل پارکیکندن ریشه ی خودشگفت زده و حیران باشبخش بزرگی حس و ادراک ما احباب های کیهانی تو در توتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استافراد بی دلیل دوستدار تو ده روش موفقیتلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلادرمان جدید کنترل مولتیپلهمجوشی هسته ای، انرژِی بریه زغالیمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب یا نرووسبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانسماگلوتید داروی کاهش دهنکوری گذرای ناشی از موبایشباهت مغز و کیهانبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت چهلتومورهای نخاعیمغزهای کوچک بی احساسدورترین نقطه ی قابل مشاهالتهاب شریان تمپوراللزوم گذر انسان از حدها و تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندرهای اسرارآمیز و پوشیدههورمون شیرساز یا پرولاکتراه فراری نیستماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتبوزون هیگز چیستسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنکار با یگانگی و یکپارچگیصبر و واقعیتماشین دانشبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت پنجاه و یتوپیراماتنقش نظریه تکامل در شناسادانش قدرت استامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگمن، ما یا چی؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری های روانی با تاثیسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیکریستال زمان(قسمت سوم)طلای سیاهمخاطب قرار دادن مردم، کابررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت شصت و هشتفن آوری های جدید علیه شناتکنولوژی های جدید و حالتنقش درختان در تکاملداروهای مصرفی در ام اساندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از دست و پا زدن در سایه؟هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانبیماری شارکو ماری توثساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشگوهر با نظر دیگران سنگ نمعقلانیت بدون تغییرمرگ و میر بسیار بالای ناشبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخخونریزی مغز در سندرم کووفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل داروینی هنوز در حانقشه با واقعیت متفاوت اسداروی جدید برای میاستنی انسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی تعاملیزندگی، مراتب هوشیاری استاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختبیش از نیمی از موارد انتقسخت ترین حصارجوانان وطنسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده گذشته را دفن کنعوامل ایجاد لغت انسانی و مسئولیت در برابر محیط زیتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیخواص شکلات تلخفرد یا اندیشهتاول کف پا و حقیقتنه ناامیدی بلکه ارتقادخالت در ساختار ژنهااوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهرمز جهانهوش عاطفی قسمت هفتمزبان مشترک ژنتیکی موجودااستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استباد غرور و سر پر از نخوت وسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیپوشاندن خود از نورعدم درکمعاینه قبل از نوار عصب و تمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدخاویار گیاهیقلب های سادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز با توضیح دکتر فادر آسمان هدیه های نادیدناین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیمنتظر زمان ایده آل نشوادغام دو حیطه علوم مغز و روان سالمهوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان، وسیله شناسایی محیطاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی جالب درباره محدودیتشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز ناتوان از توجیه پیداآسیب روانی شبکه های اجتمخطر آلودگی هواقبل از آغازتاثیر انتخاب از طرف محیط نور از عمق تاریکیدرمان های جدید سرطانایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبموسیقی نوارتباط غیرکلامی بین انساروش های عملی برای رفع کمراعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزسلول های بنیادیکندر در بیماریهای التهابشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبخش بزرگتر کیهان ناشناختحباب هایی تو در توتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیافزایش قدرت ادراکات و حسدهن، بزرگترین سرمایهلووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان جدید ام اسهمدلی و هوش عاطفیریواستیگمینمیدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب اراده آزبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشسندرم میلر فیشرکی غایب شدی تا نیازمند دلشباهت مغز با کیهان مادیبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهحس و ادراک قسمت چهل و هفتتومورهای ستون فقراتمغز، فقط گیرندهديدن با چشم بسته در خواب ام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماندرون قفس یا بیرون از آنهوش فوق العاده، هر فرد اسراه نجاتماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردبوزون هیگز جهان را از متلسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهکارهای کوچک، بی ارزش نیسصبر بسیار بایدمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت پنجاه و دتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون های تیروئید ددانش محدود به ابعاد چهارامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژي پاک سرچشمه حتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی رستگاری محدود به یک راه ناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری وسواسسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناکشف مکانیسم عصبی خوانش پطوفان فقر و گرسنگی و بی سمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هحس و ادراک قسمت شصت و دوفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکنولوژی و پیشرفتنقش ذهن و شناخت در حوادث داروهای ام اساندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از دست کردن در گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیماری ضعف عضلات نزدیک بساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقاگویید نوزده و ایمنی ساکتعقیده ی بی عملمرگ و سوال از قاتلتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آخونریزی مغزی کشندهفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل داروینی هنوز در حانقص های سیستمی ایمنیداروی جدید برای کاهش وزنانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی در قضاوت های ازندان ذهنیاز درخواست ها جدا شووزوز گوشبیشتر کمردردها نیازی به با همه مهربان باشسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیگر جان به جز تو خواهد از خعواملی که برای ظهور لغت امستند جهان متصلتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی خواص شگفت هویجفرد حساس از نظر عاطفی و بتابوهای ذهنینه به اعدامدر موج، راز خلقت نهفته اسايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنرمز جهان خاصیت فراکتالهوش عاطفی قسمت یازدهزبان چهار حرفی حیات زمیناستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستبار مغز بر دو استخوانسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورپیموزایدعدالت برای من یا برای همهمعادله ها فقط بخش خسته کنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرخار و گلقلب و عقلتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز ترجمه رخدادهای در آستانه ی موج پنجم کوویاین ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیمنحنی که ارتباط بین معرفارتقا و تکامل سنت آفرینش روبات ها قول میدهندهوض مصنوعی زندهزدودن نقص از هوش مصنوعیاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی در مورد نقش ویتامين شهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنتنهاییپیام های ناشناخته بر مغز صفحه اصلیمغز و قلب در جنین موش مصنآسیب عصب پا به دنبال اعتیخطر حقیقی، خود انسان استقبل از انفجار بزرگتاثیر احتمالی عصاره تغلینور دروندرمان های رایج ام اسایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استموسیقی هنر مایع استارتروز یا خوردگی و التهاروش هایی برای کم کردن اضطبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزاسلول های بنیادی منابع و اکندر علیه سرطانشگفتی های زنبور عسلبخش دیگری در وجود انسان هحد و مرزها توهم ذهن ماستتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاافزایش میل جنسی با خوردن دو ویژگی انتزاع و قدرت تجلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیردرمان جدید ای ال اس، توفرهمراه سختی، اسانی هستریاضیات یک حس جدید استمکان زمان یا حافظه زماناز نظر علم اعصاب اراده آزبه بالاتر از ماده بیندیشسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زکیهان خود را طراحی میکندشباهت های ریشه ای چند بیمبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشحس و ادراک قسمت چهل و هشتتوهم فضای خالیمغز، همه ی واقعیت را نمیبدی متیل فومارات(زادیوا)(ام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هولزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندرون و بیرون، جدای از هم هوش مصنوعی می تواند بر احراه های جدید برای قضاوت رماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهبی نهایت در میان مرزهاسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیکارهایی بیش از طراحی و گپصد قدح، نفتاده بشکستمباحث مهم حس و ادراکبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت پنجاه و ستوانایی یک فرد، برای تغینقش هورمون زنانه استروژندانش بی نهایتاما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بیماری کروتز فیلد جاکوبسیستم تعادلی بدنجهان معکوسکشف مکانیسمی پیچیده در بطوفان بیداریمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت شصت و ششفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روی و منیزیم در سلامتداروهای تغییر دهنده ی سیاندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع بی نهایت انرژی در دترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از دست آسمانهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان، واقعی نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادبیماریهای تحلیل عضلانی اساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتگوش دادن بهتر از حرف زدنعلم و ادراک فقط مشاهده ی مرگ انتقال است یا نابود شتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آخواندن ، یکی از شستشو دهنفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامداروی جدید برای ای ال اسانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی در کامپیوترهازونیسومایداز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استوسیله، فقط دعا نیستبا هوش مصنوعی خودکار روبسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنگرفتار محدودیت ها و ابعاعوارض ازدواج و بچه دار شدمشکل از کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکخواص عجیب لوبیافردا را نمیدانیمتاثیر فکر بر سلامتنه به اعدامدر میان تاریکی و روشناییايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش رنگ کردن، حقیقت نیستهوش عاطفی قسمت پنجمزبان نیاز تکاملی استاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستبار بزرگ ایستادن بر دو پاسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماپیموزایدعسل طبیعی موثر در کنترل بمعجزه های هر روزهتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشخارق العاده و استثنایی بقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هادر برابر حقایق جدیداین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتقا یا بازگشت به قبل ازروبات های ریز در درمان بیهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسفر فقط مادی نیستاصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانبحثی در مورد نقش کلسیم و شواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلتنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانسوالات پزشکیمغز و هوش، برترین ابزار بآسانی موفقیتخطر را بپذیرقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر بینش و انتظارات فرنوروفیبروماتوزدرمان های علامتی در ام اسایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش های وارونهروش هایی برای جلوگیری از بقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تسلول های بدن تو پیر نیستنکو کیو تن coQ10شانس یا نتیجه ی تلاشبخشیدن دیگران یعنی آرامشحریص نباشتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرافزایش مرگ و میر سندرم کولوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدندرمان جدید سرطانهمراهی میاستنی با برخی سریتوکسیمابمکانیک کوانتومی بی معنی از واقعیت امروز تا حقیقتبه جای محکوم کردن دیگران سندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگراکیهانِ هوشیارِ در حال یاشباهت کیهان و مغزبرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی احس و ادراک قسمت چهل و دومتوهم فضای خالی یا توهم فضمغزتان را در جوانی سیم کشدین اجباریام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش مصنوعی متصل با مغزراه های جدید برای قضاوت رماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزربی نظمی مقدمه شناختسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را کاربرد روباتهای ريزنانوصداقتمبتکران خودشکوفابرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و شتوازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسدانشمندان موفق به بازگردامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری گیلن باره و بیمارسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندکشف ژن جدید، می تواند گستطوفان زیباییمدل هولوگرافیک تعمیم یافبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک سی و هفتمفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روزه داری در سالم و جداروهای ضد بیماری ام اس وانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،منابع جدید انرژیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از دست بالای دستهوش مصنوعی از عروسک بازی زمزمه ات مانده در گوشماز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانبیماری، رساله ای برای سلساختن آیندهجهان شگفت انگیزگوشه بیماری اتوزومال رسسعلم و روحمرگ تصادفیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بخواندن، دوست روزهای سختفتون های زیستیتکامل زباننقطه ی رسیدن به قلهداروی جدید برای دیابتانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی در تفکر خلاق ازونا به وسیله ویروس ابله از روده تا مغزاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی با هر چیزی که نفس می کشد مسدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیگریه ی ابر، رمز طراوت باغعید نوروز مبارکمشکلات نخاعیتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیخود جسم و یا تصویرفرزندان زمان خودتاثیر مشاهده بر واقعیت بنه بدبخت بلکه ناداندر مانهای کمر دردايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد رنگین کمانهوش عاطفی قسمت اولزبان و کلمه حتی برای کساناستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی بار سنین ابزار هوشمندی اسردرد عروقی میگرنحفره در مغزپیچیدگی های مغزمگسعشق به هفت مرتبه ی شناختیمعجزه ی چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشخبر مهم تلسکوپ هابلقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری در جراحی کمر عجله نکنیداین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتوکين تراپی روشی جديد روبات کیانهیچ چیز همیشگی نیستسفر نامه سفر به بم و جنوب اضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنبحثی در مورد حقیقت فضا و شواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزتنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستپیامهای کاربرانمغز و اخلاقآشنا پنداریخطرات هوش مصنوعیقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می تواندرمان ژنتیکی برای نوآوریایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش های حقیقی ارزش های غروش هایی ساده برای کاهش ابقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیسلول بنیادی و ای ال اسکوچ از محیط نامناسبشانس یا تلاشبخشش، عقلانی یا غیر عاقلحرکات چشم، ترجمه کننده ی تو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ افزایش سرعت پیشرفت علوم لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان جدید سرطانهمراهی نوعی سردرد میگرنیریسپریدونمکانیزمهای دفاعی در براباز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگبه جای تولید، بیشتر گوش کسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خوکیست هیداتید مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودحس و ادراک قسمت چهل و سومتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغزتان را در جوانی سیمکشدین، اجباری نیستامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی و کشف زبان هایراه پیروزی در زندگی چیستماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگکاربرد روباتهای ريز، در صدای بم با فرکانس پایین، متواضع باشبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت بیست و چهتوت زیاد بخوریدنقش ژنتیک در درمان اختلادانشمندان نورون مصنوعی سانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبیماری آلزایمر، استیل کوسکوت و نیستیجهان هوشیارکشف ارتباط جدیدی از ارتبطولانی ترین شبمدل های ریز مغز مینی برینبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک- قسمت پنجاه و فواید زیاد دوچرخه سواریتکینگینقش رژیم غذایی بر رشد و اداروهای ضد تشنج با توضیح انرژی تاریکنازوکلسینمناطق خاص زبان در مغزترازودونابزار بقای موجود زنده از دستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک بازی زنان باهوش تراز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه ابیمارستان هوش مصنوعیساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانگوشت خواری یا گیاه خواریعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمرگی وجود نداردتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه خواب زمستانی سلول های سرفروتنی معرفتیتکامل زبان انسان از پیشینقطه ای بود و دگر هیچ نبوداروی جدید ضد فشار خونانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزیان غذاهای پرچرب