دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز انسان ایا طبیعتا تمایل به خشونت و کشتار همنوع دارد

بحتی علمی درباره تمایل به قتل و کشتار هم نوع در انسان امروز که حتی از حیوانات هم بالاتر است !!

چگونه این تمایل در انسان امروز ، به این حد رسیده است ؟

غریزه کشتار و خشونت منجر به قتل در انسانها چگونه تکامل یافت ؟

مطالعات جدید علمی کشف کرده است که انسانها با گذر زمان تکامل یافته اند و در برخی از آنها تمایل به کشتن دیگران وجود دارد .

غریزه کشتن در بشر، شش برابر بیش از متوسط غریزه کشتاري است که در موجودات پستاندار وجود دارد .

مطالعه ای در مجله علمی و تخصصي نيچر منتشر شد و در آن دانشمندان نسبت وفاتهايي را که از قتل برخی از مردم توسط دیگران رخ میدهد، محاسبه کردند و فهمیدند وقتی انسان برای اولین بار به انسان معاصر تکامل يافت ، نسبت این وفاتها به دو درصد همه وفاتها بین بشریت رسیده است.

این معدل ،بسیار کمتر از بالاترین رقم موجود در حیوانات پستاندار است .

دانمشندان فهميدند که نسبت قتل در حیوان سمور به حدود بیست درصد مرگهای این حيوان میرسد و در برابر ، بسیاری ازحيوانات جز در موارد اندکی یا اصلا همدیگر را نميکشند.

در اینجا نمونه ای از پلنگ می آوریم : هر چند پلنگ معروف به خشونت و خونريزي است پلنگها بسیار اندک تا زمان مرگ ، به کشتار یکدیگر می پردازند و اين معدل فقط به 0.88% میرسد .

در اینجا فراموش نکنیم که انسان در زمانهایی دستخوش خشونت و بیرحمی فراوانی بوده است و نسبتی که انسان در آن دوره ها برادرش را ميکشت، به رقمهای بالایی می رسید و حتی حیوان سمور را پائینتر از انسان قرار میدهد .

برای نمونه بين سالهای 1200 و 1500 میلادی و به خصوص در آمریکا نسبت کشته شدن انسان توسط انسان، به حدود 25% مرگ ها ميرسد و این در زمان کشتار ساکنان اصلی آمریکا ، توسط سفیدپوستان بود .

انسان در طول تاریخ

جستجوگران در مطالعه قبلی، معلومات مربوط به حدود بیش از چهار ميليون مرگ، بین بیش از 1000 حیوان پستاندار که بیش از 80% خانواده های پستانداران مختلف را در بر می گرفت ، جمع آوری کردند .

و معلومات مربوط به حدود 600 نوع از بشر ، از عصر حجر تا امروز را به دست آوردند .

و بعد از آن ، جستجوگران این معلومات را برای ساختن درخت تکاملی تمایل پستانداران مختلف برای بی رحمی و کشتار، به کار بردند ..

و فهمیدند انسانها ارتباطی بسیار با پستانداراني مانند سمور دارد که بیش از دیگر حيوانات پستاندار دیگر ،تمایل به کشتن یکدیگر دارند.

انسانها از زمانی که روي زمین یافت شده اند ، دست از کشتار یکدیگر برنداشته اند .

محققان در مقاله ای در مجله علمی نيچر بیان کرده اند که خشونت منجر به مرگ را برخی لکه ننگ تمدنهاي خاص یا افراد مشخصی در نظر ميگيرند که پس از خود، فرهنگ و تمدن یا انديشه خاصی را به جا گذاشتند (مثلا فرهنگ خشونت طلب و گانگستری امریکا که به قیمت خون میلیونها سرخ پوست بر پا شده است)

و اضافه میکند: ( ولی خشونت و دشمنی در پستانداران و در انسانها، عنصری ژنتیکی است و با ميانگينهاي وراثتي بالایی متمایز ميشود . و نتیجه آنکه مسلم است که تکامل بشر ، به شکل برجسته ای، پدیده خشونت و کشتار و خونریزی بشری را تکامل داده است)

همچنین گفتنه اند :به بیرحمی و خشونت از این نظر میتوان نگاه کرد که یک استراتژی برای تطبيق و سازش است و برای مصالح و موفقیت زاد و ولد فرد جنایتکار عمل میکند ..

محققان یافته اند که خشونت منجر به قتل ، (نه فقط کشتن هم گونه خود بلکه شکار را هم شامل میشود )در حدود 40%پستانداران انجام ميشود .

و محققان روشن کرده اند که متوسط نسبت مرگ و میر ناشی از قتل اعضای یک گونه واحد در حیوانات پستاندار درحدود 0.3% است. مطالعه اي مشخص کرد ، از 160 تا 200 هزار سال قبل ، این نسبت در انسانها حدود 2% بوده است و این به آن معنی است که در طول 200 قرن از زمان ، این نسبت بیش از شش برابر شده است . !!

و مجله نيچر ميگويد : تحلیلها اشاره میکند که سطح معینی از خشونت منجر به قتل ، در بشر ،به دليل اشغال مکانی در ضمن شاخه زيستي معینی از پستاندارانی مانند سمور است که به شکل خاصی از خود خشونت نشان ميدهند ( شاخه زیستی عبارت است از اصطلاحی برای تقسیم بندی گونه ها

و منظور از آن مجموعه ای از گونه هاست که ازهم جدا هستند ولي سلف مشترکی دارند )

و به نظر میرسد که خشونت و بیرحمی در اجداد آنها هم بوده است . و این یعنی : انسانها تمایل به خشونت را به ارث برده اند .

و محققان اضافه کرده اند : ما معتقدیم این تاثیر به مواردی بیش از یک تمایل صرفا ارثی برای خشونت، مربوط است .

در واقع سلوک اجتماعی و محیط اطراف هر دو به مثابه دو صفت رفتاری هستند که انسان عاقل با دیگر گونه ها اشتراک دارد .
و به نظر میرسد که این صفات رفتاری در میزان خشونت منجر به قتل موجود در بشر کنونی ، سهیم است .

نوری سبزتر براي خشونت نیست

telegram.me/salmanfatemi

محققان تاكيد کرده اند که گرايش موروثي به خشونت به آن معنی نیست که انسانها ناتوان از تسلط بر خودشان هستند . همچنین اضافه میکنند که این سطوح از خشونت، در مرحله ما قبل تاریخ ، ثابت باقی نمانده است و هر چه در تاریخ جلو برویم ، تغییر می

یابد . . این تغییرات، در بیشتر موارد مرتبط با تغییرات در موسسات اجتماعی و سیاسی انسانهاست .

محققان در اینجا بر این نظر تاکید میکنند که تمدن ممکن است از خشونت منجر به قتل که انسان در طول زمان به دست آورده است ، منشأ گیرد . و مسئول اصلی مطالعه دکتر خوزيا ماريا گومز در دانشگاه گرناته اسپانیا میگوید برای ما لازم است تا در بسط دادن موضوع در دام افراط نیفتیم .

انسان جدید از انسان در عصر حجر بسیار خونريزتر است .

و ادامه میدهد : انسانها حیوانات اخلاقی هستند و ما نميتوانيم از این مطلب فرار کنیم .

و محققان ، مقايسه اندازه گيريهايشان در مورد میانگین قتل بین گونه های با سلف مشترک را با مطالعاتی بسیار دقیق با نگاهی جستجوگرانه در فرایندهای قتل انسان توسط انسان دیگر ، و با به کارگیری روشهای مقایسه که دانشمندان بیولوژی تکاملی وضع کرده اند ، انجام داده اند.

و مقایسه نشان داده است که عصر حجر ، عصری است که با سلامت کامل در انسانیت ،مشخص میشود .

و در مرحله جهان قدیم ، افزایشی قابل توجه در عصر حجر میانی و طی مرحله قرون وسطي در سالهای 500 تا 1000 میلادی دیده ميشود و در این دوران حدود ده درصد مردم توسط هم نوعانشان کشته شده اند .

ولی امور در برخی دوره ها، در مرحله جهان جدید، بسیار سیاه تر است .

در زمان 1500 تا 3000 سال قبل بیشتر از 15% مرگ ها به دست انسان بوده است . سپس جهشی واضح تا 25% ، در دوره پس از کشف آمریکا توسط کريستف کلمب در سال 1492 دیده میشود . در آن زمان میلیونها نفر به دلیل رسیدن اروپاییها به آمریکا کشته شدند.

در جهان جدید برخی میانگينهاي بسیار پایین از مرگهای به دلیل خشونت وجود دارد. در ایالات متحده برای مثال که یکی از پائینترین معدلهاي مرگ ناشی از خشونت در عالم در گزارشی در امريکا به 0.9 فرد در هر 100 هزار نفر است .

و پروفوسر مارک با گل میگوید که انسانها طبیعتا خشن و خشونت طلب بوده اند

و فیلسوف توماس هابز نظر او را نقد میکند و میگوید انسانها در قرن 17 با ترس فراوان از مرگ خشن زندگی ميکردند

و اندیشمندی مانند ژان ژاک روسو اینطور بیان ميکند که ما بیشتر محصول محیط زندگی خود هستیم.

این مطالعه ،روش جدیدی را برای کشف ریشه های خشونت بشری مي گشايد و دلایل موجهي را مطرح میکند که جوهر ما، خشن تر از دیگر پستانداران است .

واضح است که نتایج ، کاملا از روی محاسبات انتروبيولوژي است که مشارکت جامعه های ابتدایی را در جنگهای مستمر بیان میکند و اشاره میکند که جوامع ، ممکن است باعث تعدیل امیال فطری در ما شده باشد .

و معدل جنایت قتل در جوامع جدیدی که در آنها نیروی پلیس و قانون و زندان و جایگاههای قوی تمدني وجود دارد تا خشونت را کنترل کند ، به کمتر از 0.01% میرسد .

جامعه ای که زمانی میلیونها سرخپوست را به کشتن داد، امروز خود را جامعه ای با درصد پایین خشونت میبیند ولی باید توجه کرد که در این آمارها ، میلیونها انسانی که مثلا در جنگهای افغانستان و عراق و سوریه جان خود را به خاطر حمایت آمریکا از تروریسم و کشتار از دست داده اند ، ملاحظه نشده است.

انسان امروز که گروهی آن را میراث دار حیوانات میدانند ، در دنیای جدید به میراث اجداد خود هم پشت کرد و حتی از حیوانات هم پست تر شد .

امید است با تلاش بشری ،انسانها به جایی برسند که در رفتارهایی مانند قتل و خشونت ، حداقل قابل قیاس با گربه ساناني مانند پلنگ شوند .

telegram.me/salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سعید شعبانی [ 1397-12-06 ]
با سلام مطلب بسیار جالبی بود از شما ممنونم، بنظر من در انسانها خودخواهی بی انتها وجود داره که مغز در دو حالت دستور قتل رو صادر میکنه: ۱. زمانی که بقای مغز در خطر باشه ۲. زمانی که مغز بدنبال لذت باشه

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانشمندان ژنی از مغز انسابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجلزوم عدم وابستگی به گوگل هندسه بنیادیندرختان اشعار زمیناز بار خود بکاه تا پرواز تو دی ان ای خاص ميتوکندريوقتی خودت را در آینه دیدیزمین زیر خلیج فارس تمدنی ماجرای عجیب گالیلهبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملککاهش میل جنسی در ام اسسانسور از روی قصد بسیاری برخی اثرات مضر ویتامین دجهان هایی در جهان دیگرآلودگی هوا و پارکینسونظرف باید پر شود چه با چرک نفرت، اسیب به خود استحس و ادراک- قسمت شصت و چهامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن و زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستویشن پروزندگی بی دودبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر رژیم گیاهخواری بر کتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استستم، بی پاسخ نیستبررسی و اپروچ جدید بر بیمجهانی که از یک منبع، تغذیآینه در اینهعلایم کمبود ویتامین E را نقش پیش زمینه ها و اراده خواب سالم عامل سلامتی و یفواید روزه داری متناوبانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد چاقیابزار بقای موجود زنده از منابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن کرونا و گشودن پنجرزیرک ترین مردمبیماری بیش فعالیتبدیل سلولهای محافط به سکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگسرگردانیبعد پنجمجایی برای یاد گرفتن باقی آیا هشیاری کوانتومی وجودعادت دادن مغز بر تفکرنقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیاريفتون های زیستیانسولیننبرو و انرژی مداومدر هم تنیدگی کوانتومیابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا و کابوساز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل فردی یا اجتماعیوبینار اساتید نورولوژی دزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتتراشه ها روی مغزگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهشلیک فراموشیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا جهان ذهن و افکار ما مغیرقابل دیدن کردن مادهنمیتوان با بیرون انداختنخدا نور آسمان ها و زمین افردا را نمیدانیماولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگندرمان نگهدارنده ی اعتیاداجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروزه داری و التهاب زیانباسکار، لگوی هوشمندتکامل ساختار رگهای مغزی یک رژیم غذایی جدید، می توسفرنامه سفر به بم و جنوب باهوش ترین و با کیفیت تریتشنج چیستگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از سشکستن مرز دور مغزتلاش در تولید انرژی به رنحمایت از طبیعتآب زندگی است قسمت هفتمنه روش تقویت مغزدفاع در برابر تغییر ساختقلب یا مغزای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاختلالات حرکتی در انسانمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش عاطفی قسمت سومروشی برای بهبود هوش عاطفاسرار بازسازی اندام هاتاثیر نگاه ناظر هوشیار بژنها ، مغز و ارادهسلولهای بنیادی مصنوعی درباغچه ی منشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریحس متفاوتآزمون تجربی، راهی برای رنوار مغز، مفید و بی خطردو برابر شدن خطر مرگ و میقبرستان ها با بوی شجاعتاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمدرمان سرگیجه بدون نیاز بارتباط چاقی و کاهش قدرت برژیم های غذایی و نقش مهم میلر فیشر نوعی نادر از گیهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کاناسندرم سردرد به دلیل افت فبحثی درباره احساساتی غیرششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت چهارمآغاز فرایند دانستندیوار، از ابتدا توهم بودنوروپلاستیسیتی چیستلوتیراستاماکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهبادرک و احساسارزش خود را چگونه میشناسرادیوی مغز و تنظیم فرکانمکانیک کوانتومی بی معنی به قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستتاثیر حرکات چشم بر امواج کووید نوزده و خطر بیماری سیاهچاله ی تولید کنندهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱جنبه های موجی واقعیتضربه مغزی در تصادف رانندمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت بیست و دواقیانوس نادانیحس و ادراک قسمت بیست و سوالکترومغناطیس شنوایی و هدانشمندان پاسخ کوانتومی ابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایمقاومت به عوارض فشار خون هندسه در پایه ی همه ی واکدرد و درساز بحث های کنونی در ویروستو در میانه ی جهان نیستی وقتی خورشید هست شمع به کازمان چیستماده ی تاریکبه زیر پای خود نگاه نکن بتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابسانسور بر بسیاری از حقایبرخی اختلالات عصبی مثانهجهان یکپارچهآلزایمرظرفیت مغز چقدر استنقاشی هایی با بوی گذشته یحسن یوسف باغچه ی منامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی الفاگوذهن و شیمی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم و خیالواقعیت فیزیکی، تابعی از زندگی در جمع مواردی را بربیمار مرکز تنفس سلولیتاثیر رژِیم غذایی بر میگکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیستون فقرات انسان دو پا جلبررسی ژنها در تشخیص بیماجهانی در ذهنآیندهعلائم عصبی آلزایمر، با انقش پیشرفته ی سلول های بنخواب عامل دسته بندی و حفطفواید زیاد دوچرخه سواریانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد چاقیابزار بقای موجود زنده از مناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش واکسن کرونا از حقیقت تاتزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیتبر را بردارگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانسربازان ما محققا غلبه می بعد از کروناجایی خالی نیستآیا واکنش های یاد گرفته وعارضه جدید ویروس کرونا سنقش زبان در سلطه و قدرت اخودت را از اندیشه هایت حففروتنی معرفتیانسولین هوشمندچت جی پی تیدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا و خبر از آیندهاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشموجود قبل از ناظر هوشمندزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیداری معنوی یعنی دوستی تراشه ی هوش مصنوعی در مغزگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستشنا در ابهای گرم جنوب نیاتفاوتهای جنسیتی راهی براحقیقت آنطور نیست که به نظآیا جهش های ژنتیکی، ویروغرور و علمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخدا بخشنده است پس تو هم بفرزندان زمان خوداولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالدرمان نابینایان آیا ممکناحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروزه داری و بیمار ی ام اس اساس انسان اندیشه و باور تکامل شناخت انسان با کشفیکی از علل محدودیت مغز امسفرنامه سفر به بم و جنوب باور و کیهان شناسیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب شگفت نیست من عاشق تو باشمتلاشی برای درمان قطع نخاحوادث روزگار از جمله ویرآب زندگی است قسمت اولچه زیاد است بر من که در ایدقیق ترین تصاویر از مغز اقلب دروازه ی ارتباطایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پدرمان با سلول های بنیادیاختلالات صحبت کردن در انمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش عاطفی قسمت ششمروشی جدید در درمان قطع نخاصفهان زیباتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ژنهای مشترک بین انسان و وسلام تا روشناییبترس از اینکه کسی، به درگشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنحس چشایی و بویاییآزمون ذهنی گربه ی شرودیننوار مغز، ترجمه ی فعالیت دو داروی جدید برای میاستقدم زدن و حرکت دید را تغیاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمدرمان سرگیجه بدون داروارتباط هوش ساختار مغز و ژرژیم های غذایی و نقش مهم میهمانهای ناخوانده عامل هیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتماد به خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنسوی ما آید نداها را صدابحران ذهن فیلمی قابل تامشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت نوزدهمآغاز فصل سرما و دوباره تکدید تو همیشه محدود به مقدنوروز مبارکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرک کنیم ما همه یکی هستیماز فرد ایستا و متعصب بگذرتو یک معجزه ایراز تغییرمکانیزمهای دفاعی در براببه مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر دوپامین و سروتونینکودک هشت ساله لازم است آدسیاهچاله، سیاه خالص یا پبرین نت به جای اینترنتجنسیت و تفاوت های بیناییپرواز از نیویورک تا لوس آضررهای مصرف شکر و قند بر مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت بیستمالکتروتاکسی(گرایش و حرکدانشمندان اولین سلول مصنابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جنمقایسه رقابت و همکاریهندسه زبانِ زمان استدرد باسن و پا به دلیل کاهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوقف؛ شکستوقتی ریشه ها عمیقند از چیزمان و مکان، ابعاد کیهان ماده ی خالیبه سیاهی عادت نکنیمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماسانسور ذهنبرخی اصول سلامت کمرجهان یکپارچهآملودیپین داروی ضد فشار عقل مجادله گرچقدر به چشم اعتماد کنیمحساسیت روانی متفاوتامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیداروی جدید ALSابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی اکنون می توانذهن پر در برابر آگاهیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم وجودواقعیت چند سویهزندگی در سیاهچالهبیماری لبر و نابینایی آنتاثیر سلامت دستگاه گوارشکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دستارگانی قبل از آغاز کیهبررسی بیماری التهابی رودجهان، تصادفی نیستآینده ی انسان در فراتر ازعلت خواب آلودگی بعد از خونقش آتش در رسیدن انسان بهخواص فلفل سبزفیلم کوتاه هیروشیما از هانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از مناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی رقابتی بی هدف یا رقابتی هاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت واکسن کرونا ساخته شده توزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری خود ایمن اعصاب محتحریک عمقی مغزگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانسربرولایزینبعد از کروناجاذبهآیا یک، وجود داردعجول نباشنقش زبان در سلطه و قدرت اخودروهای هیدروژنیفروتنی و غرورانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا بخشی حقیقی از زندگی از تکامل تا مغز، از مغز تتکامل مداوموراپامیل در بارداریزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیداری و خواب کدام بهتر اتراشه ی بیولوژِیکگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاشناخت و معرفت، و نقش آن دتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت افرادآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجغربال در زندگینمای موفقیتخدای رنگین کمانفرضیه ای جدید توضیح میدهاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان های اسرار آمیز در آاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی، کیفیت فریب مروزه داری سلول های بنیاداستفاده از مغز، وزن را کمتکامل، نتیجه ی برنامه رییافته های نوین علوم پرده سفرنامه سفر به بم و جنوب باید از انسان ترسیدتشنج به صورت اختلال رفتاپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاشگفت انگیز بودن کیهانتلاشی تازه برای گشودن معحکمت الهی در پس همه چیزآب زندگی است قسمت دومنه عدم مطلق بلکه عدم با قدل به دریا بزنقلب روباتیکایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو درمان تومورهای مغزی با ااختلالات عضلانی ژنتیکمهمان ناخواندههوش عاطفی بیشتر در زنانروشی جدید در درمان نابیناصل بازخوردتاثیر نگاه انسان بر رفتاژنهای هوش ، کدامندسلاح و راهزنیبحتی علمی درباره تمایل بشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد حس و ادراک (قسمت اول )آزمون ذهنی گربه شرودینگرنوار عصب و عضلهدو سوی واقعیتقدرت مردمایندرالنظریه تکامل در درمان بیمدرمان سرطان با امواج صوتارتباط پیوسته ی جهانرژیم ضد التهابیمیوپاتی و نوار عصب و عضلههیچ کس حقیقت را درون مغز اعتماد به خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش مناسوپاپ ها یا ترانزیستورهابخش فراموش شده ی حافظهصبور باشپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت هفتمآغاز مبهم آفرینشدیدن خدا در همه چیزنوروز یا روز پایانیلیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه به آنچه داری، خوشندرک احساسات و تفکرات دیگاز مخالفت بشنوتو یک جهان در مغز خودت هسراست دستی و چپ دستیما انسانها چه اندازه نزدبه نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر دپاکین بر بیماری مکودک ایرانی که هوش او از سیاره ی ابلهانبرای یک زندگی معمولیجنسیت و تفاوت های بیناییپروتئین های ساده ی ابتداضررهای شکر بر سلامت مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت دهمالکترودهای کاشتنیدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پمقابله ی منطقی با اعتراضهندسه، نمایشی از حقیقتدرد زانو همیشه نیاز به جراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتولید مولکول جدید توسط هوقتی شروع به بیدار شدن میزمان و گذر آن سریع استماده ای ضد التهابیبه سخن توجه کن نه گویندهتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیساهچاله ها تبخیر نمیشودبرخی اطلاعات روانشناسی مجهان کنونی و مغز بزرگتریآموزش نوین زبانعقل در جهان جدید، عجیب اسنقش قهوه در سلامتیخفاش کور و انسان بینا؟امیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم وجودواقعیت چیستزندگی زمینی امروز بیش از بیماری میاستنی گراویستاثیر عصاره تغلیظ شده گیکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استسخن نیکو مانند درخت نیکوبررسی سیستم تعادلی بدن اجهش های ژنتیکی مفید در ساآینده ی علم و فیزیک در60 ثعماد الدین نسیمی قربانی نقش انتخاب از طرف محیط، نخواص منیزیمفیلمی بسیار جالب از تغییانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از منبع نور واقعی و ثابت، حقهوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سواکسن آلزایمرزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دویکتحریک عمقی مغز در آلزایمگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایسردرد میگرنبعد از کرونا دلخوشی بیهوجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا کیهان می تواند یک شبیعدم توقف تکامل در یک اندانقش سجده بر عملکرد مغزخورشید مصنوعیفرگشت و تکامل تصادفی محض انسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلدر هر سوراخی سر نکنابعاد و نیازهای تکاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا تخیل یا واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل چشمورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان جانسوزبیست تمرین ساده برای جلوتربیت کودکان وظیفه ای مهگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، شناخت حقیقت یا آرزوهای گتقلید از روی طبیعتحقیقت انسانآیا خداباوری محصول تکاملمقالاتنمایش تک نفرهخدایی که ساخته ی ذهن بشر فساد اقتصادی سیتماتیک دراولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان های بیماری آلزایمراحتیاط در ورزش زانو در خامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحروزهای بد باقی نمیمانداستفاده از نظریه ی تکامل تکثیر سلول در برابر توقف یاد گرفتن مداومسفرنامه سفر به بم و جنوب بابا زود بیاتشنج عدم توازن بین نورون پلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهشگفت زده و حیران باشتلاشی جدید در درمان ام اسحافظه میتواند بزرگترین دآب زندگی است قسمت سومنهایت معرفت و شناخت درک عدلایلی که نشان میدهد ما بقلب را نشکنایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پدرمان تشنجاختراع جدید اینترنت کوانمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش عاطفی در زنان بیشتر اروشی جدید در درمان سکته ماصل در هم تنیدگی و جهانی تاثیر نگاه انسان بر رفتاژنهای حاکم بر انسان و انسسلسله مباحث هوش مصنوعیبحث درباره پیدایش و منشا شبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیدپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختتنها در برابر جهانحس و ادراک (قسمت دوم )آزادی در چیستنوار عصب و عضلهدولت یا گروهکقدرت و شناخت حقیقتایپیداکریننعناعدرمان ضایعات نخاعیارتباط انسانی، محدود به رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومیوتونیک دیستروفیهیچ اندر هیچاعتماد بی موردتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسوپاپ ها یا ترانزیستورهابخش های تنظیمی ژنومصبور باشپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی احس و ادراک قسمت هفدهمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدیدگاه نارسای دوگانه ی منورالژیلیس دگرامفتامین یا ویاسهمیشه داناتر از ما وجود ددرک تصویر و زبان های مخلتاز نخستین همانند سازها تتو کجای جهانیرجزخوانی هایی که امروز بما انسانها چه اندازه نزدبه نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وتاثیر داروهای ضد التهاب کودکان مهاجرسیاره ابلهانبرای پیش بینی آینده مغز دجهل مقدسپروتز چشمضعیف و قویطلوع و حقیقتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت دوازدهمالگو نداشتیمدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا هممقابله با کرونا با علم اسهنر فراموشیدردهای سال گذشته فراموش از تکنیکی تا مغز از مغز تتولید مثل اولین ربات های ویتنام نوعی کرونا ویروس زمان و صبرماده، چیزی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریسایه ی هوشیاریبرخی بیماری ها که در آن بجهان کاملی در اطراف ما پرآمارهای ارائه شده در سطح عقل سالمنقش مهاجرت در توسعه نسل اخفاش با شیوع همه گیری جدیامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشداروی جدید لنفوم و لوکمیابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم بی خداییواقعیت چیستزندگی زودگذربیماری های میتوکندریتاریک ترین بخش شبکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظسخن و سکوتبررسی علل کمر درد در میانجهش های ژنتیکی غیر تصادفآینده با ترس جمع نمیشودعنصر اصلی تعیین واقعیتنقش اتصالات بین سلولهای خواص میوه ی بهفیروز نادریانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پاداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهیواکسن ایرانی کرونا تولیدزاویه نگاه ها یکسان نیستبیماری دیستروفی میوتونیتداوم مهم است نه سرعتگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن سردرد میگرن در کودکانبعد از کرونا دلخوشی بیهوجبران از دست رفته هاآیا گذشته، امروز وآینده عدم تعادل دوپامین، فقط بنقش غذاها و موجودات درياخوش قلبی و مهربانیفراموش کارها باهوش تر هسانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خوددر والنتاین کتاب بدید همابعاد اضافه ی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا حقی از طرف خدااز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل و ارتقای نگاه تا عمورزش هوازی ، بهترین تمریزبان ریشه هایی شناختی اسبیش از نیمی از موارد انتقترجمه فعالیت های عضله به گامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تشناخت درون، شناخت بیرون؛تقلید از طبیعتحقیقت اشیاآیا دلفین ها می تواند از تاثیر ویتامین دی بر بیماچند نرمش مفید برای کمردرخدایا جز تو که را دارمفشار و قدرتاولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک درمان های بیماری اس ام ایاحتیاط در تعویض داروهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیروزهای سختاستفاده از هوش مصنوعی در تأثیر نیکوتین سیگار بر میاد بگیر فراموش کنیسفری به آغاز کیهانباد و موجتشویق خواندن به کودکانپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه های کاذبآب، زندگی است(قسمت پنجم)نهایت در بی نهایتدنیا فریب و سرگرمیقوی تر باشایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر بردرمان جدید ALSادامه بحث تکامل چشممهندسی بدنهوش عاطفی در زنان بیشتر اريتوکسيمب در درمان ام اساصل علت و تاثیرتاثیر ویتامین دی بر بیماکفش و کتابسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبحثي درباره هوش و تفاوتهشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییحس و ادراک قسمت 67آزادی عقیده، آرمانی که تنوار عصب و عضلهدونپزیل در بیماران قلبی قدرت کنترل خودایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو درمانهای بیماری پارکینسارتباط از بالا به پایین مرژیم غذایی سالم و ضد التهمیگرن و پروتئین مرتبط با هیچگاه از فشار و شکست نتراعتیاد و تلاش های درمانی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دسوپاپ ها یا ترانزیستورهابخش بزرگی حس و ادراک ما اتغییرات آب و هوایی که به صبر لازمه ی پیروزی استپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت هجدهمافت فشار خون ناگهانی در ودیروز و امروزاگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمیناللا اکراه فی الدینهمیشه راهی هستدرک حقیقت نردبان و مسیری از نخستین همانند سازها تتو کز محنت دیگران بی غمیرحم مصنوعیما اکنون میدانیم فضا خالبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کودکان میتوانند ناقل بی سیاره ابلهانبرای اولین بار دانشمندانجهان فراکتالپروتز عصبی برای تکلمبرای تمدن سازی، باید در بجهان قابل مشاهده بخش کوچپرورش مغز مینیاتوری انساطلای سیاهمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت سومالگو و عادت را بشکن و در ادانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین ملاحظه های اخلاقی دربارههنر حفظ گرهدردی که سالهاست درمان نشاز تکینگی تا مغز و از مغز تولید یا دریافت علمویتامین E برای فعالیت صحزمان واقعیت است یا توهمماده، چیزی بیش از یک خلا بهداشت خوابتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها سایه را اصالت دادن، جز فربرخی بیماری های خاص که بدجهان پیوستهآن چیزی که ما جریان زمان عقلانیت بدون تغییرنقش میدان مغناطیسی زمین خلا، حقیقی نیستALS نگاهی کامل بر بیماری وامیدوارینگاه کلی نگرداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بذهن خالی از شلوغی افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم تنهاییواقعیت های متفاوتزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری های مغز و اعصاب و تاریکی من و تو و گرد و غباکریستال هامحدودیت درک انسانسخن پاک و ثابتبرطرف کردن خشونت را از خاجهش های بیماری زا، معمولآیا فراموشی حتمی استعوامل موثر در پیدایش زبانقش تیروئید در تکامل مغزخواص هلو برگ هلوفیزیک مولکولها و ذرات در انتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیداروی ضد جنون در درمان تیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز گشایی از اتصالات مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش مواکسن اسپایکوژنزاوسکا درمان گوشربیماری سلیاکتداخل مرزها و صفات با بینگلوئونمرکز حافظه کجاستسردرد میگرنی در کودکانتفکر قبل از کارجدا کردن ناخالصی هاآیا پیدایش مغز از روی تصاعدم درکنقش غذاها و موجودات درياخوش خیالی و خوش بینیفراموشی همیشه هم بد نیستانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییدر یک فراکتال هر نقطه مرکابعاد بالاترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاها از مغز است یا ناخواز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل و ریشه ی مشترک خلقتورزش و میگرنزبان شناسی مدرن در سطح سلبیشتر کمردردها نیازی به ترجمه ی فعالیت های عضله بگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلشناسایی تاریخچه ی تکاملیتقویت مغز با ورزشحقیقت تنها چیزی است که شاآیا دلفین ها میتوانند باصفحه اصلیچند جهانیخرما منبع بسیار خوب آنتی فشار روحی، همیشه بد نیست اولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خودرمان های جدید ALSاحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیروزهای سخت میگذرداستفاده از انرژی خلاتأثیر نگاه انسان بر رفتایادگیری مهارت های جدید دسقوط درون جاذبه ای خاص، چباد غرور و سر پر از نخوت وتشخیص ژنتیکی آتروفی های پنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودشگفتی های زنبور عسلتمایز یا کشف یگانگیحافظه و اطلاعات در کجاست آتاکسینهادینه سازی فرهنگ اختلادنیا مکانی بسیار اسرارآمقیچی ژنتیکیایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ درمان جدید مولتیپل میلوماداراوون تنها داروی تاییمهربانی، شرط موفقیتهوشمندی کیهانریه زغالیاصل عدم قطعیت از کوانتوم تاثیر ویروس کرونا بر مغز کل اقیانوس در یک ذرهسم زنبور ، کلیدی برای واربحثی جالب درباره محدودیتشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استحس و ادراک قسمت 74آزار حقیقینوار عصب و عضلهقدرت انسان در نگاه به ابعایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث درماندگی به دلیل عادت کرارتباط بین هوش طبیعی و هورژیم غذایی ضد التهابیمیگرن و خوابهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دسوخت هیدروژنی پاکبخش بزرگتر کیهان ناشناختتغییرات تکاملی سر انسان صبر و واقعیتپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت هشتمافت هوشیاری به دنبال کاهدیسک گردناگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،لاموژین داروی ضد اوتیسم؟همیشه عسل با موم بخوریمدرک دیگراناز نخستین همانند سازها تتو پیچیده ترین تکنولوژی رحم مصنوعیما از اینجا نخواهیم رفتبه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر مغزکودکان گذشته به آینده فکسیب یکسان و دیدگاه های متسیر آفرینش از روح تا مغز برای خودآگاه بودن تو بایجهان موازی و حجاب هاپرکاری تیروئیدطوفان فقر و گرسنگی و بی سمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت سی و هشتمالگوی بنیادین و هوشیاریدانش، قفل ذهن را باز میکنابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسملاحظات بیهوشی قبل از جرهنر رها شدن از وابستگیدرس گرفتن از شکست هااز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیویتامین E در چه مواد غذایزمان پلانکبهداشت خواب، رمز حافظه ی تاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستساخت سلول عصبی حتی پس از برخی توجهات در ببمار پارجهان پیوستهآنچه می دانم، آنچه را میخعقیده ی بی عملنقش محیط زندگی و مهاجرت دخلا، خالی نیستNVG 291امیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادراداروی جدید آلزایمرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جداییواقعیت و مجاززندگی، مدیریت انرژیبیماری های ژنرالیزه ی عصتاریکی و نورکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلسخت ترین حصاربزرگ فکر کنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآیا ممکن است موش کور بی معوامل ایجاد لغت انسانی و نقش حفاظتی مولکول جدید دخواص هندوانهفیزیک هوشیاریانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بدارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکینگی تا مغز- از مغز توضیحات دکتر فاطمی در موواکسن اسپایکوژن ضد کرونازبان فرایند تکاملی برای بیماری ضعف عضلات نزدیک بترقی واقعی یا شعار ترقیگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستسردرد و علتهای آنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعجدایی خطای حسی استآیا آگاهی پس از مرگ از بیعدالت برای من یا برای همهنقش غذاها و موجودات درياخوشبختی چیستفراموشی و مسیر روحانیانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقردر کمتر از چند ماه سوش جداتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل ابزار هوش ، راه پر ورزش بهترین درمان بیش فعزبان شناسی نوین نیازمند با همه مهربان باشترجمه ای ابتدایی از اسراگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گشناسایی سلول های ایمنی اتقویت استخوان در گرو تغذحقیقت خواب و رویاآیا دست مصنوعی به زودی قاسوالات پزشکیچند جهانیخسته نباشی بابافضا و ذهن بازاولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استدرمان های جدید میگرناحساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش بشری تهدید برای بشریروش مقابله مغز با محدودیاستفاده از سلول های بنیاتأثیر شیرینی های حاوی لویادگیری هوش مصنوعی، عمیقسقوط زیگزاگی یا ناگهانیبار مغز بر دو استخوانتشخیص آلزایمر سالها قبل پول و شادیمطالبی در مورد تشنجشانس یا نتیجه ی تلاشتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست آتاکسی فریدریشچهار میلیارد سال تکامل بدنیای شگفت انگیز کوانتومقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهاندرمان جدید میگرن با انتی ادب برخورد با دیگرانموفقیت هوش مصنوعی در امتهوشیاری و وجودریواستیگمیناصل، روان و نفس استتاثیر ژنها بر اختلالات خکلمات بلند نه صدای بلندسماگلوتید داروی کاهش دهنبحثی در مورد نقش ویتامين شباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استحس و ادراک قسمت 75آزار دیگری، آزار خود استنوار عصب و عضله مهم در تشقدرت ذهنایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیدرها بسته نیستارتباط شگفت مغز انسان و فرژیم غذایی ضد دردمیگرن و روزه داریهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با هسودمندی موجودات ابزی بر بخش دیگری در وجود انسان هتغذیه بر ژنها تاثیر داردصبر بسیار بایدپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت هشتاد و نافتخار انساندیستونی قابل درماناگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع مالایو دوم دکتر سید سلمان فهمیشه، آنطور نیست که هستدرک درست از خود و هوشیاریاز نخستین همانند سازها تتو آرامش و صلحیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرما اشیا را آنطور که هستندبه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان را برای راه آماده سیستم تخلیه ی مغز بینشی نبرای رشد، باید از مسیر خطجهان ما میتواند به اندازپراسینزوماب در پارکینسوطوفان بیداریمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت سی و ششمالگوبرداری از طبیعتدانش، یک انسان را ناسازگابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزممانتین یا آلزیکسا یا ابهنر، پر کردن است نه فحش ددست و پا زدن در سایه؟از تکینگی تا مغز از مغز تتولید اندام با چاپ سه بعدویتامین کازمان به چه دلیل ایجاد میشبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملککار امروز را به فردا نیندساخت شبکه عصبی مصنوعی با برخی توصیه ها برای واکسیجهان پر از چیزهای اسرار آآنچه ناشناخته است باید شعلم و ادراک فقط مشاهده ی نقش مرکز تنفس سلولی در بیخلاصه ای از مطالب همایش مفقر داده ها در هوش مصنوعیامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهداروی جدید ای ال اسابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ذهت را روی چیزهای مفید متاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جدایی و توهم علمواقعیت و انعکاسزندگی، مراتب هوشیاری استبیماری وسواستاریکی خواهد ترسیدکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلسخت ترین کار، شناخت خود ابزرگ شدن مغز محدود به دورجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا ما کالا هستیمعواملی که برای ظهور لغت انقش حیاتی تلومر دی ان آ دخواص انارفیزیک و هوشیاریاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هودارویی ضد بیش فعالی سیستابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز- از مغز تیوتیکسن داروی ضد جنونواکسن دیگر کرونا ساخته شزبان متغیربیماریهای تحلیل عضلانی اتروس جریان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استسردرد به دلیل مصرف زیاد متفکر خلا ق در برابر توهم جریان انرژی در سیستم های آیا امکان بازسازی اندامهعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش غذاها در کاهش دردهای خوشبختی دور از رنج های مفراموشی آرمانانسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کدر آرزوهایت مداومت داشتهاتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرویای شفافاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل تکنولوژیورزش در کمر دردزبان، نشان دهنده ی سخنگو با هوش مصنوعی خودکار روبترس و آرمان هاگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماشهر زیرزمینی در ژاپن براتقویت حافظه یا هوش مصنوعحقیقت در علم، هرگز نهایی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاپیامهای کاربرانچند جهانی و علمخطا در محاسبات چیزی کاملفضای قلب منبع نبوغ استاولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغدرمان های جدید در بیماری اخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش در طبیعتروش های صرفه جویی در ایجااستفاده از سلول های بنیاتئوری تکامل امروز در درمیادگرفتن، آغاز حرکت است سلول های مغزی عامل پارکیبار بزرگ ایستادن بر دو پاتشخیص ایدزپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدشانس یا تلاشتمدن پیشرفته ی پیشینیانحافظه و اطلاعات در کجاستآتاکسی مخچه ای خودایمنچهار ساعت پس از کشتار خوکدنیایی پر از سیاهچاله قانون مندی نقشه ژنتیکی مایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان جدید کنترل مولتیپلادراک ما درک ارتعاشی است موفقیت در تفکر استهوشیاری و افسردگیریاضیات یک حس جدید استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرتاثیر کلام در آیات کلام بکلوزاپین داروی ضد جنونسندرم میلر فیشربحثی در مورد نقش کلسیم و شباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان پیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت 78آسيب میکروواسکولاریا آسدوچرخه در کاهش دردهای کمنوار عصب و عضله برای تاییقدرت شناختی انسان، محدودایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهارتباط شگفت انگیز مغز انراه فراری نیستمیگرن سردردی ژنتیکی که باعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهسی و سه پل اصفهانبخشیدن دیگران یعنی آرامشثبت و دستکار ی حافظهصد قدح، نفتاده بشکستپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت هشتاد و شافراد آغاز حرکت خودشان ردژا وو یا اشنا پنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید لازم است هیچ کاری نکنیدهمکاری یا رقابتدرک عمیق در حیواناتاز نشانه ها و آثار درک شدتو افق رویداد جهان هستیرساناها و ابر رساناها و عما به جهان های متفاوت خودبه امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایسیستم تعادلی بدنبرای زندگی سالم، یافتن تجهان مادی، تجلی فضا در ذهپرتوهای صادر شده از سیاهطوفان زیباییمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت سیزدهمالتهاب شریان تمپورالدائما بخوانابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریممن و وجود توهمیهوموارکتوس ها ممکن است ددست کردن در گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلویتامین کا و استخوانزمان شگفت انگیزبوزون هیگز جهان را از متلتاثیر رو ح و روان بر جسمکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیساخت شبکه عصبی با الفبای برخی درمان های Spinal Muscular Atجهان پر از چیزهای جادویی آنچه واقعیت تصور میکنیم علم و روحنقش نگاه از پایین یا نگاهخلاصه ای از درمان های جدیفلج نخاعی با الکترودهای امیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدداروی جدید برای میاستنی ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جسمواقعیت تقویت شدهزندان ذهنیبیماری کروتز فیلد جاکوبتاریخ همه چیز را ثبت کردهکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فسختی ها رفتنی استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی جهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا ما تنها موجودات زنده عوارض ازدواج و بچه دار شدنقش خرچنگ های نعل اسبی درخواص اردهفیزیک آگاهیاندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی داستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهاناز تکینگی تا مغز- از مغزتتیک و اختلال حرکتیواکسن دیگری ضد کرونا از دزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماری، رساله ای برای سلتری فلوپرازینگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستسردرد تنشنتفاوت قند طبیعی با قند و جریان انرژی در سیستم های آیا انسان با مغز بزرگش اخعشق به هفت مرتبه ی شناختینقشه مغزی هر فرد منحصر بهخیالپردازی نکنفرایند پیچیده ی خونرسانیانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریدر آسمان هدیه های نادیدناتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به شناسایی کاروان سالماز خود رها شوتکامل جریان همیشگی خلقتوزن حقیقی معرفت و شناختزبان، وسیله شناسایی محیطبا هر چیزی که نفس می کشد مترسان نیستیگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاشواهدی از نوع جدیدی از حاتقویت سیستم ایمنیحقیقت راستین انسان علم بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسایتهای دیگرچند روش ساده برای موفقیتخطا در محاسبات چیزی کاملفضای خالی ای وجود ندارداولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان های جدید سرطاناخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت 11روش های عملی برای رفع کمراستفاده از سلول های بنیاتئوری تکامل در پیشگیری و یادآوری خواب و رویاسلول های بنیادیبار سنین ابزار هوشمندی اتصویر خورشید یا خود خورشپوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارشاهکار قرنتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه ی هوش مصنوعیآتش منبع انرژینون و القلمدنیا، هیچ استقانون گذاری و تکاملاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان درمان جدید ام اسادغام میان گونه های مختلمولکول ضد پیریهوشیاری کوانتومیاصول انجام برخی نرمش ها دتاثیر کپسول نوروهرب بر نکلید نزدیک و نگاه تو بر فسندرم کووید طولانیبحثی در مورد حقیقت فضا و شباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت 82آسیب ها ناشی از آلودگی هودوچرخه سواری ورزشی سبک و نوار عصب و عضله تعیین محلقدرت عشقایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزدرون قفس یا بیرون از آنارتباط شگفت انگیز مغز انراه نجاتمیگرن شدید قابل درمان اساعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلتاثیر گیاه خواری بر رشد وکندن ریشه ی خودسیلی محکم محیط زیست بر انبخشش، عقلانی یا غیر عاقلثبت امواج الکتریکی در عصصداقتپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت پنجمافراد بی دلیل دوستدار تو دژاوو یا آشناپنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک لبخند بزن شاید صبح فردا زهمانند سازی در انساندرگیری قلب در بیماری ویراز نظر علم اعصاب یا نرووستو انسانی و انسان، شایسترستگاری محدود به یک راه نما با کمک مغز خود مختاريمبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیما بخشی از این جهان مرتبطبه بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگرانتاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلسیستم دفاعی بدن علیه مغز برخی ملاحظات در تشنج های جهان مرئی و نامرئیپرتوزایی از جسم سیاهطولانی ترین شبمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت ششمام آر آی جدید با قدرت شگفدارچینابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم هورمون شیرساز یا پرولاکتدست آسماناز تکینگی تا مغز از مغز تتولترودینویتامین کا در سبزیجاتزمان، واقعی نیستبی نهایت در میان مرزهاتاثیر روده بر مغزکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیساختن آیندهبرخی روش های تربیتی کودکجهان دارای برنامهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش نظام غذایی در تکامل مخم شدن فضا-زمانفلج بل، فلجی ترسناک که آنامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونداروی جدید برای کاهش وزنابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهمات و شناخت حقیقتواقعیت تقویت شدهزونیسومایدبیماری گیلن باره و بیمارتاریخ، اصیل نیست و ساخته کشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهسختی در بلند شدن از روی صبزرگترین خطایی که مردم مجوانان وطنآیا مصرف مولتی ویتامین هعید نوروز مبارکنقش داروهاي مختلف معروف خواص بادامفیزیکدانان ماشینی برای تاندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویدخالت در ساختار ژنهاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز، از مغز تیکاگرلور داروی ضد انعقاواکسن سرطانزبان چهار حرفی حیات زمینبیمارستان هوش مصنوعیتری فلوپرازینگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانسردرد سکه ایتفاوت مغز انسان و میمون هجریان انرژی در سیستم های آیا احتمال دارد رویا از آعشق درونی به یگانگی خلقتنقشه های مغزی جدید با جزیخانه ی تاریکفرایند تکامل و دشواری هاانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهدر آستانه ی موج پنجم کوویاتصال مغز و کامپیوترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی تعاملیروبات ها قول میدهنداز درخواست ها جدا شوتکامل داروینی هنوز در حاوزوز گوشزدودن نقص از هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت غیر فیزیکیآیا راهی برای بهبود وضعیچندین ماده غذایی که ماننخطای ادراک کارماقفس دور خود را بشکناوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان دردرمان های رایج ام اساختلا ل در خود عضلهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش عاطفی قسمت نهمروش هایی برای کم کردن اضطاستفاده از سلول های بنیاتئوری جدید، ویران کردن گیاری خدا نزدیک استسلول های بنیادی منابع و اباربر دیگران نباشتصویر در هم تنیدگی کوانتپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاشاهکار شش گوشتمدن زیر آبحافظه انسان و حافظه ی هوشآثار باستانی تمدن های قدنوآوری ای شگفت انگیز داندندان ها را مسواک بزنید تقانون جنگلاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهدرمان جدید ای ال اس، توفرادغام دو حیطه علوم مغز و مولتیپل اسکلروز در زنان هوشیاری سنتی یا هوشیاری اصول توسعه ی یک ذهن کاملتاثیر کپسول نوروهرب بر تکلام و زبان، گنجینه ای بسسندرم گیلن باره به دنبال بحثی در مورد عملکرد لوب فشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییرپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت 87آسیب روانی شبکه های اجتمدوپامین قابل حل در آبنوار عصب و عضله در مطب دکقسم به فقرایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشوددرون و بیرون، جدای از هم ارتباط غیرکلامی بین انساراه های جدید برای قضاوت رمیاستنی گراویس بدون آنتیبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابسینوریپا داروی ترکیبی ضدبدون پیر فلکجلو رفتن یا عقبگردصدای بم با فرکانس پایین، پختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت پنجاهافزایش قدرت ادراکات و حسدگرگونی های نژادی و تغییاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینلحظات خوش با کودکانهمجوشی هسته ای، انرژِی بدرگیری مغز در بیماری کویاز نظر علم اعصاب اراده آزتو با همه چیز در پیوندیرشته نوروایمونولوژی و نقرشد مغز فرایندی پیچیده اما تحت کنترل ژنها هستیم یبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندسکوت و نیستیبرخی مرزهای اخلاق و علوم جهان مشارکتیپرسشطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت شصت و هشتام اس و سرطانداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمهوش فوق العاده، هر فرد اسدست بالای دستاز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاویتامین بی 12 در درمان دردزمزمه ات مانده در گوشمبی نظمی مقدمه شناختتاثیر روزه داری بر سلامت کارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشساختن آینده، بهترین روش برخی سلولهای عصبی در تلاجهان در حال نوسان و چرخشآنها نمیخواهند دیگران راعلم به ما کمک میکند تا مونقش نظریه تکامل در شناساخونریزی مغز در سندرم کووفلج خواباما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگداروی جدید برای ای ال اسابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تتوکل بر خداواقعیت خلا و وجود و درک مزونا به وسیله ویروس ابله بیماری آلزایمر، استیل کوتازه های اسکیزوفرنی(جنوکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کاسدسازی روش مناسب برای مقبزرگترین درد از درون است جوانان وطنآیا مغز تا بزرگسالی توسععامل کلیدی در کنترل کارآنقش درختان در تکاملخواص بادام زمینیفال نیکواندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره در میان تاریکی و روشناییابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز تیروفیبان موثر در سکته ی واکسن سرطانزبان نیاز تکاملی استبیندیشترک امروزگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشسردرد عروقی میگرنتفاوت ها و تمایزها کلید بجراحی هوشیار مغزآیا احتمال دارد رویا از آعشق، شلوغ کردن نیستنقشه با واقعیت متفاوت اسخانواده پایدارفرایند حذف برخی اجزای مغانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جدر برابر حقایق جدیداثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در قضاوت های اروبات های ریز در درمان بیاز دست دادن دم در پیشینیاتکامل داروینی هنوز در حاوسواس، بیماری استسفر فقط مادی نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و تسلیم ارتباط با من برترگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدشیر و دوغ بادامتلاش ها برای کشف منابع جدحقیقت غیر قابل شناختآیا راهی برای رفع کم آبی چندجهانیخطای حسقفس ذهنايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبدرمان های علامتی در ام اساختلاف خانوادگی را حل کنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش عاطفی قسمت هفتمروش هایی برای جلوگیری از استفاده از سلول های بنیاتا 20 سال آینده مغز شما به ژن همه چیز نیستسلول های بدن تو پیر نیستنبارداری بدون رحمتصویر زیبا از سلولپیموزایدمعنی روزهشاید گوشی و چشمی، آماده شتمدنی قدیمی در شمال خلیج حباب های کیهانی تو در توآدم عاقل، وقت خودش را هدرنوار مغز مشاهده ی غیر مستده روش موفقیتقانون جنگلاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیدرمان جدید سرطانارتقا و تکامل سنت آفرینش ریتوکسیمابمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول سلامت کمرتاثیر کپسول نوروهرب بر سکلام، در تحولی شگفت آور بسندرم پیریفورمیسبحثی درباره هوش و تفاوتهشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت چهلآسیب عصب پا به دنبال اعتیدورترین نقطه ی قابل مشاهنوبت کودکانقضاوت ممنوعایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبدرون آشفته ی تو و ظاهر خنارتروز یا خوردگی و التهاراه های جدید برای قضاوت رمیدان مغناطيسي زمین بشر بقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزتاثیر گیاهخواری بر رشد و کندر علیه سرطانسیگار عامل افزایش مرگ ومبدون بار گذشتهجلوتر را دیدنصرع و درمان های آنپدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت پنجاه و یافزایش میل جنسی با خوردن دانش قدرت استاگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلالرزش ناشی از اسیب به عصبهمدلی و هوش عاطفیدرگیری مغز در بیماران مباز نظر علم اعصاب اراده آزتو با باورهایت کنترل میشاز واقعیت امروز تا حقیقتتو باید نیکان را به دست برشد مغز علت تمایل انسان بمانند کودکان باشیدبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یاسکوت، پر از صدابرخی نکات از گاید لاین پرجهان معناپرسش و چستجو همیشه باقی اطیف انسفالیت، گیلن باره مغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت شصت و دوام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک داروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی می تواند بر احدستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتومورهای نخاعیویتامین بی هفدهزنان باهوش تربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتاثیر روزها، ماه ها یا ساکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدساختار فراکتال وجود و ذهبرخی سيناپسها طی تکامل و جهان در حال ایجاد و ارتقاآنژیوگرافی از مغزعلم بدون توقفنقش هورمون های تیروئید دخونریزی مغزی کشندهفلج خواب چیستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون اداروی جدید برای دیابتابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تتوپیراماتوالزارتان داروی ضد فشار زیان غذاهای پرچرببیماری الزایمرتازه های بیماری پارکینسوکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیسرنوشتبسیاری از مجرمان، خودشانجواب دانشمند سوال کننده آیا همه جنایت ها نتیجه بیعادت همیشه خوب نیستنقش ذهن و شناخت در حوادث خواص شکلات تلخفاکسیبتانرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستنددر مانهای کمر دردابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی های جدید و حالتواکسن ضد اعتیادزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمترکیب آمار و ژنتیکگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلسرطان کمیت گراییتفاوت ها را به رسمیت بشناجراحی گردن همیشه برای دیآیا بدون ناظر هوشمند هم بعصب حقوق نورولوونقص های سیستمی ایمنیخاویار گیاهیفراتر از دیوارهای باورانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زادر جراحی کمر عجله نکنیداثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در کامپیوترهاروبات کیاناز روده تا مغزتکامل داروینی هنوز در حاوسیله، فقط دعا نیستسفر نامه سفر به بم و جنوب با خودت نجنگتسلیم شدن از نورون شروع مگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیشیشه ی بازالتی و سیلیکونتلاش های جدید در ALSحقیقت، آن چیزی نیست که جلآیاما مقهور قوانین فیزیکنه ناامیدی بلکه ارتقاخطر آلودگی هواقفس را بشکنايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتدرمان ژنتیکی برای نوآوریاختلال حرکتی مانند لرزش منبع خواب و رویاهوش عاطفی قسمت یازدهروش هایی ساده برای کاهش ااستیفن هاوکینگ در مورد هتا بحر یفعل ما یشاژن همه چیز نیستسلول بنیادی و ای ال اسبازگشایی مجدد مطب دکتر ستصویر زیبای اصفهانپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و تمرکز و مدیتیشنحباب هایی تو در توآرام باشنوار مغز با توضیح دکتر فادهن، بزرگترین سرمایهقانونمندی و محدودیت عالماین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیدرمان جدید سرطانارتقا یا بازگشت به قبل ازریسپریدونموجود بی مغزی که می تواندهوض مصنوعی زندهاضطراب و ترستاثیر کپسول نوروهرب بر سکلرال هیدرات برای خوابانسندرم پیریفورمیسبحثی درباره هوش و تفاوتهشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت چهل و هفتآسانی موفقیتديدن با چشم بسته در خواب نور از عمق تاریکیقطار پیشرفتایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استدروغ نگو به خصوص به خودتارزش های وارونهراه پیروزی در زندگی چیستمیدان های مغناطیسی قابل بقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر انتخاب از طرف محیط کو کیو تن coQ10سیاهچاله هابدون زمان، ماده ای وجود نجمجمه انسان های اولیهضایعه ی شبکه لومبوساکرالپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت پنجاه و دافزایش مرگ و میر سندرم کودانش محدود به ابعاد چهاراگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیلرزش دست ها و گردن و سر ETهمراه سختی، اسانی هستدرگیری مغزی در سندرم کوودرگیری مغزی در سندرم کوواز کجا آمده ام و به کجا میتو برای خزیدن خلق نشده ایرشد در سختی استمانند آب باشبه خوبی های دیگران فکرکنتاثیر درجه حرارت بر عملککیست هیداتید مغزسکوت، در برابر گزافه گویبرخی نرمش ها برای درد زانجهان معکوسپرسشگری نامحدودطبیعت موجی جهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبحس و ادراک قسمت شصت و ششامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هوداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانمننژیتهوش مصنوعی متصل با مغزدغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تتومورهای ستون فقراتویتامین دی گنجینه ای بزرزنجیرها را ما باید پاره کبی ذهن و بی روحتاثیر روغن رزماری استنشاکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکساختار شبکه های مغزی ثاببرداشت مغز ما از گذر زمانجهان ریز و درشتآنان که در قله اند هرگز خعلم در حال توسعهنقش هورمون زنانه استروژنخواندن ، یکی از شستشو دهنفلج دوطرفه عصب 6 چشمانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهداروی جدید ضد فشار خونابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای واکنش های ناخودآگاه و تقزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ای شبیه آلزایمر و تازه های درمان ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسریع دویدن مهم نیستبسیاری از بیماری های جدیجواب سنگ اندازیآیا هوش مصنوعی می تواند نعادت کن از بالا نگاه کنینقش روی و منیزیم در سلامتخواص شگفت هویجفاجعه ی جهل مقدسانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدندر محل کار ارزش خودت را بابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی و پیشرفتواکسن علیه سرطانزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اترکیب حیوان و انسانگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شسرعت فکر کردن چگونه استتفاوت های بین زن و مرد فقجستجوی متن و تصویر به صورآیا برای تولید مثل همیشه عصب سیاتیکنقص در تشخیص هیجانات عامخار و گلفرار در فرار از میزبان، دانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهدر درمان بیماری مولتیپل اثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در تفکر خلاق اروح و آب حیاتاز سایه بگذرتکامل داروینی هنوز در حایک پیام منفرد نورون مغزی سفر به مریخ در 39 روزبا خدا باشتست نوار عصب و عضلهگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلشکل های متفاوت پروتئین هتلاش های جدید در درمان فرحقایق ممکن و غیر ممکنآگاهی فراتر از آگاهینه به اعدامخطر حقیقی، خود انسان استقله برای دیدن نه برای به ايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً درمان کارتی سل و تومور مغاختلال خواب فرد را مستعد منتظر نمان چیزی نور را بههوش عاطفی قسمت پنجمروش جدید تولید برقاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاول کف پا و حقیقتژن هوش و ساختارهای حیاتی سلول بنیادین از مخاط بینبازگشت از آثار به سوی خداتصویربرداری فضاپیمای آمپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز بر هدفحد و مرزها توهم ذهن ماستآرامش و دانشنوار مغز ترجمه رخدادهای دو ویژگی انتزاع و قدرت تجقارچ بی مغز در خدمت موجوداین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیدرمان دارویی سرطان رحم بارتوکين تراپی روشی جديد ریسدیپلام تنها داروی تایموجودات مقهور ژنها هستندهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاع رسانی اینترنتیتاثیر کتامین در درمان پاکم کردن کالری روشی سودمنسندرم پای بی قراربحثی درباره هوش و تفاوتهشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنحس و ادراک قسمت چهل و هشتآشنا پنداریدی متیل فومارات(زادیوا)(نور درونقطره قطرهایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شوددریا آرام نخواهد شد کشتی ارزش های حقیقی ارزش های غراه انسان شدن، راه رفتن ومیدان های کوانتومی خلابلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر احتمالی عصاره تغلیکوچ از محیط نامناسبسیاهچاله های فضایی منابعبر کسی اعتماد نکن مگر اینجنین مصنوعیضایعه ی عروقی مخچهپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت پنجاه و سافزایش سرعت پیشرفت علوم دانش بی نهایتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمراهی میاستنی با برخی سلزوم گذر انسان از حدها و همراهی نوعی سردرد میگرنیدرگیری اعصاب به علت میتواز کسی که یک کتاب خوانده تو تغییر و تحولیرشد، رسیدن به یک هدف نیستماه رجببه خودت مغرور نشوتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومسکته مغزیبرخی نرمش ها برای زانوجهان هوشمندپس از اگو یا بعد از نفسطبیعت بر اساس هماهنگیمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک سی و هفتمامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش داروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانمن، ما یا چی؟هوش مصنوعی و کشف زبان هایذهن ما از در هم شکستن منباز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم فضای خالیویروس مصنوعیزندگی فعال و مثبت روند آلبی سوادی در قرن 21تاثیر رژیم گیاه خواری بر کاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفاسادیسم یا لذت از آزار دادبرداشتت از جهان رو زیاد جهان شگفت انگیزآنتی بادی منوکلونال در دعلم راهی برای اندیشیدن انقش ویتامین K در ترمیم اسخواندن، دوست روزهای سختفن آوری های جدید علیه شناانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی دراداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفلکس وتری با توضیح دکتر از تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی یک فرد، برای تغیواکنش به حس جدیدزیباترین چیز در افزایش سبیماری ای شبیه ام اس مولتتاسف بار است انسان، حق خوکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافسریعترین کامپیوتر موجودبسیاری از بیماری های جدیجوسازی مدرنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرعادت کن خوب حرف بزنینقش روزه داری در سالم و جخواص عجیب لوبیافارغ التحصیلان، فقیر و دانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،در چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول هاواکسنی با تاثیر دوگانه ازبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیترازودونگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتفاوت های تکاملی در مغز وجستجوی هوشیاری در مغز ماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقطه ی رسیدن به قلهخارق العاده و استثنایی بفرد موفقانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردرددر دعواها چه میکنی؟اثرات مفید روزه داریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروح در جهانی دیگر استاز علم جز اندکی به شما داتکامل زبانیک پیشنهاد خوب برای آسان سفر به درون سفری زیبابا طبیعت بازی نکنتست کم هزینه ی بزاق برای گربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستشکل پنجم مادهتلاش های جدید در درمان سرحل مشکلآپومورفین در پارکینسوننه به اعدامخطر را بپذیرقله سقوطای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آدرمان پوکی استخواناختلال در شناسایی حروف و منتظر نتیجه ی کارهایت باهوش عاطفی قسمت اولروش صحبت کردن در حال تکاماستخوان های کشف شده، ممکتابوهای ذهنیژن یا نقشه توسعه مغز و نقسلول عصبی شاهکار انطباق بازگشت به ریشه های تکاملشاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهتمرکز بر امروزحریص نباشآرامش و سکوننوار مغز در فراموشی هادو بیماری روانی خود بزرگ قبل و بعد از حقیقتاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیدرمان زخم دیابتی با تکنوارتباط میکروب روده و پارریشه های مشترک همه ی موجومورد نادر همپوشانی دو بیهیچ چیز همیشگی نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمی زاویه ی دیدت را عوض کسندرم پس از ضربه به سربحثی درباره هوش و تفاوتهشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی پیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بحس و ادراک قسمت چهل و دومآشنا پنداریدین اجبارینوروفیبروماتوزلمس کوانتومیایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستدریای خداارزش حقیقی زبان قسمت اولراه بی شکستمیدان بنیادین اطلاعاتبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیتاثیر بینش و انتظارات فرکوچک شدن مغز از نئاندرتاسیاهچاله ها، دارای پرتو برلیتیونجنگ هفتاد و دو ملت همه را ضایعات در عصب زیر زبانیپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت پنجاه و شافسردگی و اضطراب در بیمادانشمندان موفق به بازگرداپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدنلزوم سازگاری قانون مجازاهندسه ی پایه ایدرب بسته با غیر خود باز ماز آغاز خلقت تا نگاه انساتو جهانی هستی که خودش را وقتی پر از گل شدی خودت را ز گهواره تا گورماپروتیلینبه خودت نگاه کنتاثیر درجه حرارت بر عملککپسول ژری لاکتسکته ی مغزی در جوانانبرخی نرمش های گردنجهان هوشیارآلودگی هوا چالش قرن جدیدطعمه ی شبکه های ارتباط اجمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک- قسمت پنجاه و امید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیداروهای ضد تشنج با توضیح ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی یا حماقت طبیعذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم فضای خالی یا توهم فضویروس های باستانی، مغز مزندگی هوشمند در خارج از زبی شرمیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشسازگاری با محیط بین اجزابررسي علل احتمالي تغيير جهان شگفت انگیز و بی زمانآنزیم تولید انرژی در سلوعلم ساختن برج های چرخاننقش ژنتیک در درمان اختلاخواب زمستانی سلول های سرفناوری هوش مصنوعی نحوه خانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بداروی جدید ضد الزایمرابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن های شرکت فایزر آمرزیر فشار کووید چه باید کربیماری اسپینال ماسکولار تبدیل پلاستیک به کربن و سکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینسرکه انگبین عسلی مفید بربشکه ای که ته نداره پر نمجامعه ی آسمانیآیا هوش ارثی دریافتی از پعادت کردن به نعمتنقش رژیم غذایی بر رشد و اخود جسم و یا تصویرفاصله ها در مکانیک کوانتانرژی خلا ممکن استنازوکلسیندر ناامیدی بسی امید استابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رویکردهای جدید ضایعات نخاز تکامل تا مغز از مغز تا تکنولوژی جدید که سلول هاوابستگی یعنی قلادهزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیترازودونگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردسعی کن به حدی محدود نشویتفاوت های زبانی سرمنشا تحفره در مغزآیا تکامل و تغییرات ژنتیغم بی پایاننقطه ای بود و دگر هیچ نبوخبر مهم تلسکوپ هابلفرد یا اندیشهانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عدر سال حدود 7 میلیون نفر اثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروح رهاییازدواج های بین گونه ای، رتکامل زبانیک آلل ژنتیکی که از نئاندسفر تجهیزات ناسا به مریخ بالای هر دستی، دستی هستتست آر ان اس دز میاستنی گگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیشکرگزار هر چیزی باش که داتلاش های جدید شرکت نورالحلقه های اسرارآمیزآپومورفین در پارکینسوننه بدبخت بلکه نادانخطرات هوش مصنوعیقلب های سادهای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آدرمان پوکی استخواناختلال در شناسایی حروف و منتظر زمان ایده آل نشوهوش عاطفی قسمت دهمروشهای نو در درمان دیسک باستروژن مانند سپر زنان دتاثیر فکر بر سلامتژن ضد آلزایمرسلول عصبی، در محل خاص خودبازخورد یا فیدبکشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکانپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمتمساح حد واسط میان مغز کوحرکات چشم، ترجمه کننده ی آرامش عقلنوار مغز در تشخیص بیماری دو بار در هفته ماهی مصرف قبل از آغازاینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیدرمان ساده ی روماتیسمارتباط ماده و انرژیریشه های مشترک حیاتموسیقی نوهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر گیاه خواری بر رشد وکمالگرایی دشمن پیشرفتسندرم جدایی مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیپیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت چهل و سومآشناپنداری چیستدین، اجباری نیستنورون هاي مصنوعی می توانلووفلوکساسیناکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکاردرک فرد دیگر و رفتارهای اارزش حقیقی زبان قسمت دومراه طولانی را به سلامت گذمیدازولام در درمان تشنج بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر ترکیبات استاتین (سکوچکی قلبسیاهچاله و تکینگی ابتدایبرنامه و ساختار پیچیده مجنگ و تصور از جنگضرورت زدودن افکارپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت بیست و چهافسردگی و ساختار مغزدانشمندان نورون مصنوعی سابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستلزوم سازگاری قانون مجازاهندسه ی رایج کیهاندرختان چگونه بر تشکیل اباز انفجار بزرگ تا انفجار تو جدای از کیهان نیستیوقتی تو از یاد گرفتن باز زمین در برابر عظمت کیهانماجرای جهل مقدسبه دنبال رستگاری باشتاثیر درجه حرارت بر عملککامپیوتر سایبورگسال سیزده ماههبرخی یونها و مولکول های مجهان های بسیار دیگرآلودگی هوا و ویروس کروناظهور امواج مغزی در مغز مصمغط یک گیرنده استحس و ادراک- قسمت بیست و پامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ویرایش DNA جنین انسان، برزندگی و داراییبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر رژیم گیاه خواری بر کتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مستم با شعار قانون بدترین بررسی مغز با امواج مادون جهانی که نه با یک رخداد و آواز خواندن در قفس، نشانعلایم کمبود ویتامین E را نقش گرمایش آب و هوا در همخواب سالم عامل سلامتیفواید روزه داری متناوبانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنداروی سل سپتابزار بقای موجود زنده از منابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلاز تکینگی تا مغز از مغز تتوت زیاد بخوریدواکسن کووید 19 چیزهایی که زیرفون داروی ضد ام اسبیماری اضطراب عمومیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودسرگیجه از شایعترین اختلابشریت از یک پدر و مادر نیجاودانگی مصنوعیآیا هوش سریعی که بدون احسعادت بد را ترک کننقش رژیم غذایی در رشد و اخودآگاهی و هوشیاريفاصله ی همیشگی تصویر سازانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد در هم تنیدگی مرزها و بی مابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تتکینگیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دتراشه مغز بدون واسطه ی دگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هشلیک فراموشیتفاوت ایستایی و تکاپوحق انتخابآیا جنین انسان، هوشمندی غم بی پایاننقطه بی بازگشتخدا موجود استفرد حساس از نظر عاطفی و باهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پدر عید نوروز مراقب تصادف اجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیروزه داری متناوب، مغز را اسکلت خارجی در درمان اختتکامل زبان انسان از پیشییک جهش ممکن است ذهن انسانسفر دشوار اکتشافبالاترین هدف از دولتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج گزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیشکست حتمیتلاش هایی در بیماران قطع حمله ویروس کرونا به مغزآب زندگی است قسمت چهارمنه جنگ و نه خونریزیدفاع از پیامبرقلب و عقلای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسدرمان آرتروز با ورزش موضاختلالات مخچهمنحنی که ارتباط بین معرفهوش عاطفی قسمت دومروشهای شناسایی قدرت شنوااسرار آفرینش در موجتاثیر مشاهده بر واقعیت بژنها نقشه ایجاد ابزار هوسلولهای ایمنی القا کنندهبازسازي مغز و نخاع چالشی شادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقپیوند مدفوعمعجزه ی علمتنفس هوازی و میتوکندریحرکت چرخشی و دائمی کیهانآرامش(سکوت) stillness و تکاپونوار مغزی روشی مهم در تشخدو برابر شدن خطر مرگ و میقبل از انفجار بزرگاین، فقط راه توستنظریه ی ریسماندرمان سرگیجه بدون نیاز بارتباط متقابل با همه ی حیریشه های اخلاقموسیقی هنر مایع استهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردسندرم دزدی ساب کلاوینبحثی درباره احساسات متفاشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت نهمآشتی بهتر استدیوار همه اش توهم بودنورون های ردیاب حافظهلوب فرونتال یا پیشانی مغاکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی ددرک نیازمند شناخت خویش اارزش حقیقی زبان قسمت سومرابطه تشنج و اوتیسممکان زمان یا حافظه زمانبنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر تغذیه بر سلامت رواکوچکترین چیز یک معجزه اسسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبرنامه ی مسلط ژنها در اختجنگ داده هاضرب المثل یونانیمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت بیست و یکاقلیت خلاقدانشمندان یک فرضیه رادیک